Page 1

Deze april nieuwsbrief heeft de volgende onderwerpen: * * * * * * * *

Infobesitas lente 2010. Zwarte lijst, anti dieetdag 6 mei. Actieve vrijwilligers bijeenkomst, zaterdag 26 juni. Lipoedeem lotgenoten dag, zondag 21 maart. Oproepen. Handige adressen. Uitzending gemist? Artikel: dikke bult, eigen schuld? UMC Utrecht.

* Infobesitas Lente 2010 De nieuwe Infobesitas is vorige week verschenen. Met daarin onder meer een oproep voor een Werkgroep Arbeid (pagina 4), het cover artikel ˜De valkuil van dieetkuren™ (pagina 6 en 7), een reactie op het Dokter Frank dieet (pagina 9) en twee nieuwe items, de Kinderhoek (pagina 14 en 15) en Manier van Leven (pagina 30 en 31). Je maakt ook nog steeds kans op de drie boeken (pagina 22 en 23). Los de rebus op (pagina 19) op en stuur je antwoord in. De sluitingsdatum voor kopij bestemd voor de zomer editie ligt op 4 juni 2010. Tips en reacties zijn welkom via Infobesitas@obesitasvereniging.nl. * Zwarte lijst De Anti dieetdag nadert (6 mei). Meer informatie over landelijke en lokale activiteiten is binnenkort te lezen op de website www.obesitasvereniging.nl/iadd. De Anti dieetdag 2010 is voor ons een mooie aanleiding om eens de tanden te zetten in een zwarte lijst met slechte afslankmethoden. Hiervoor hebben we jullie inbreng nodig. Geef zo snel mogelijk alle pilletjes, poedertjes, shakes en crashdiëten die jij kent door aan de Infobesitas redactie via Infobesitas@obesitasvereniging.nl. * Actieve vrijwilligers bijeenkomst, zaterdag 26 juni Op zaterdag 26 juni van 12 tot 17 uur wordt weer een Actieve Vrijwilligers Bijeenkomst georganiseerd in Zuylenstede, Utrecht. Deze zal gecombineerd worden met de Algemene Leden Vergadering, waarin het bestuur toestemming vraagt aan de leden voor de toetreding van aspirant bestuursleden: Willem Spijk (vrijwilligersbeleid), Chris van Ede (pr & marketing) en Nanette van der Pol (kinderobesitas). Vorig jaar was het een gezellig samenzijn. Na een luxe lunch stonden de bijscholingen centraal in een tweetal lezingen en hebben we gebuikdanst. Ideeën voor dit jaar zijn welkom bij Willem Spijk, wspijk@obesitasvereniging.nl. Aanmelden kan bij Riky van Pinxteren via leden@obesitasvereniging.nl. We maken er weer een gezellige middag van! Zet 26 juni vast in je agenda!

1


* Lipoedeem lotgenoten dag Zondag 21 maart ben ik naar Almere geweest naar de Lotgenoten Contactdag Lipoedeem. Begin dit jaar kreeg ik via de mail een uitnodiging van Tilly Smidt om te komen naar de de Lotgenoten dag van de LIPV. Het programma zag er aantrekkelijk uit en een middagje Almere is te doen vanuit Lemmer. De prijs voor ons leden van de Obesitasvereniging was een vrienden prijs dat lokte ook. Er was van alles te doen in een grote zaal stonden allemaal kraampjes lang de wand. Bij binnenkomst werd je verwelkomd door een soort lakei die je vriendelijk de weg wees. Rond de tafels in het midden van de zaal was het al gezellig druk. Vooraan werd er druk naar mij gezwaaid, en ja hoor door ontdekte ik al bekende obesitas mensen o.a. Wanda Hinrichs met twee zwemgroep leden. Gelijk maar even bij hun aangeschoven, er werd gelijk koffie voor me gehaald, later kwam Jolanda van de Lelie ook aanschuiven. Gezellig samen een rondje langs de kramen gemaakt en nog een mooie blouse gekocht. Ook zag ik Ema Wilhelmus nog met een vriendin. Er volgde een lezing over een bedrijf dat stoelen voor op je werkplek kon aanpassen. Ook was er een mevrouw (Marga Boomsma) die een praatje hield over gezond eten, ze las voor van een papier en had een eentonige stem. Dit werkte bij ons op de lachspieren, alles wat ze vertelde was ons tot in de treuren al bekend. Gelukkig was er daarna weer afleiding genoeg, Jolanda en ik gingen een workshop sieraden maken doen. Ter afsluiting was dr. Loek Habbema die een heel interessant en boeiend verhaal vertelde over wat is Lipoedeem en wat is er aan te doen. Er is een methode om het overtollige vet en vocht weg te zuigen zonder dat je te ruim in je vel komt te zitten. Op fot's waren prachtige rusultaten te zien. Er hing echter wel een prijskaartje aan van á 5000,-- per behandeling. Als ik de staatsloterij win laat ik het doen, want ook voor obesitas mensen was dit de oplossing. Het was een gezellige middag waar ik volop heb genoten. Lenie Westerink, Lemmer Meer weten? Er zijn veel obesitaspatiënten die Lipoedeem hebben. En Lipoedeemvet is niet weg te krijgen met lijnen. Bij deze groep vrouwen zijn de frustraties dan ook erg groot en zeker ook het onbegrip van de omgeving. Naar schatting lijdt minimaal 8% van de totale vrouwelijke bevolking aan Lipoedeem en onder Obesitaspatiënten ligt deze schatting aanmerkelijk hoger. Neem eens een kijkje op onderstaande sites. (ook voor artsen en specialisten zijn er wetenschappelijke documenten te vinden op de sites). www.tillysmidt.nl en www.lipv.nl

* Oproepen (TNO,Supportgroep eetverslavingen Groningen, Smetten, Werkgroep Arbeid, Diabetes medicijnen en Stichting Ziezo over eetbuien) Oproep TNO TNO doet onderzoek naar afbakening

2


Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Geachte mevrouw/ heer, Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van kracht geworden. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2010 een tegemoetkoming kunnen krijgen tussen de 150 en 500 euro voor de meerkosten die zij maken. De overheid heeft daarvoor regels opgesteld die bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (afbakening). TNO doet in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek naar deze afbakening van de Wtcg. Doel van het onderzoek Op dit moment worden mensen gevonden en beoordeeld (wie krijgt wel of geen tegemoetkoming) op grond van een aantal criteria zoals zorggebruik en medicijnen. Deze afbakening is nog niet optimaal. TNO gaat onderzoeken of mensen beter gevonden worden door te kijken naar de beperkingen die mensen ervaren in hun dagelijks leven. Opzet van het onderzoek TNO wil u graag een vragenlijst voorleggen via internet. Het invullen duurt ongeveer een half uur. Wij willen u daarin graag een aantal vragen voorleggen over uw: * Ziekte en/of handicap * Stoornissen en beperkingen in uw dagelijks functioneren * Meerkosten als gevolg van uw ziekte of handicap. Het is helaas in dit onderzoek niet mogelijk om de vragenlijst via de post aan u te sturen. Toegang tot internet is daarom noodzakelijk voor deelname. Vertrouwelijkheid TNO gaat strikt vertrouwelijk om met de gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verkregen. Alle persoonlijke informatie wordt gescheiden bewaard van de andere antwoorden. In de analyse en rapportage zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van de antwoorden zonder de persoonlijke informatie. Wat vragen wij van u? Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via de volgende link: www.tno.nl/wtcg Oproep voor een supportgroep in Groningen Ik ben op zoek naar mensen die eetverslaafd zijn en samen met mij een groepje willen vormen om daarmee te leren omgaan. Graag wil ik met een klein groepje het werk van Geneen Roth bestuderen en haar richtlijnen toepassen in mijn dagelijks leven. Geneen Roth's boeken leggen een verband tussen dwangmatig eten en diÍten enerzijds, en zeer persoonlijke, spirituele thema™s anderzijds. Liever dan idioot eetgedrag te veroordelen, gaat Geneen Roth uit van de overtuiging dat je manier van eten je iets belangrijks te zeggen heeft. Volgens haar is de beste manier waarop je je relatie met eten kunt transformeren, om open, nieuwsgierig en vriendelijk naar jezelf te zijn, in plaats van bestraffend, ongeduldig en hard.

3


Enkele boektitels van Geneen Roth: Feeding the hungry heart Breaking free from emotional eating When you eat at the refrigerator, pull up a chair Appetites, on the search for true nourishment Why weight? A guide to ending compulsive eating zie ook www.geneenroth.com Lees- en uitwisselingsgroep Ik ben erg enthousiast over deze visie en heb metgezellen nodig om samen op weg te gaan met de methode. Wil je op een milde manier naar je eigen eetgedrag kijken en lees je gemakkelijk Engels? Dan ben je van harte welkom. Mijn voorstel is om op donderdagavonden bij elkaar te komen, bij mij thuis in de Piccardthof in Groningen. Ik vraag een vrijwillige bijdrage in de kosten, en verzoek je om de boeken van Geneen Roth zelf aan te schaffen. Ze zijn zowel nieuw als tweedehands prima verkrijgbaar. Mail of bel gerust als je wilt kennismaken! Mijn contactgegevens: Nicole Baars, n.baars@planet.nl, tel. 050-571 81 41. Oproep: Welk huismiddeltje gebruik jij bij smetten? Er is een nieuwe richtlijn in de maak voor de behandeling van smetten. Dit is een huidkwaal waar veel dikke mensen last van hebben. Het is vooral een van die iedereen kent maar waar je niet over praat. Een echt medicijn of geneesmiddel is er niet. Toch 'behandelen' veel mensen hun smetten zelf. Maar hoe? Het probleem is nu dat we er niet achter kunnen komen welke middeltjes zoal gebruikt worden? Het is belangrijk dit te weten omdat we de goede ervaringen dan verder kunnen bekijken en misschien zelfs een plek geven in die richtlijn. We kennen uit een werkgroep al een paar middeltjes en methodes, maar zijn op zoek naar meer. Onze vraag aan jullie: stuur ons de namen of beschrijvingen van de zalfjes, smeersels, poeders, verbanden, zepen etc. die je succesvol gebruikt bij smetten. Liefst per mail aan mvanspanje@obesitasvereniging.nl. Maar per briefje kan natuurlijk ook: adres: Oosterweg 82a, 6602 HG Wijchen. Oproep voor een Werkgroep! Obesitas en Arbeid. Er wordt veel gesproken over gezondheid, verantwoord sporten en andere zaken die te maken hebben met het hebben van Obesitas. Waar weinig over gepubliceerd wordt en dus weinig over gesproken wordt is; hoe vergaat het de dikke mens op de arbeidsmarkt. Nu zijn er vele zaken die onder dit onderwerp kunnen vallen en aan de orde kunnen komen, zoals: de gezonde kantine, bedrijfsfitness, herinrichting van trappenhuizen en natuurlijk dat de verwachte ziektelast een stigma op de mens met obesitas legt. Oftewel het in dienst nemen van een dikkerd levert altijd problemen op. Ondergetekende heeft het bestuur van de Obesitasvereniging benaderd met de vraag of de obesitasvereniging met dit onderwerp wat kan doen. In overleg met het bestuur doe ik hierbij een oproep om te kijken of er mensen

4


zijn die mee willen draaien in een werkgroep ARBEID en OBESITAS. We willen starten met het onderwerp SOLLICITEREN en wat daarbij komt kijken. Graag roep ik mensen op om samen met mij te gaan bekijken of we dit onderwerp te lijf kunnen gaan. Geef je op voor deze werkgroep bij Koos de Meij email: kdemeij@zeelandnet.nl of bij de Obesitas Vereniging, mvanspanje@obesitasvereniging.nl. Koos de Meij Oproep over diabetes medicijnen. Ons bedrijf, QQFS, doet op dit moment een studie inzake diabetes type 2. Wij zijn hiervoor op zoek naar patiënten. Alle deelnemers worden door ons volledig anoniem te woord gestaan en gevraagd naar hun mening over hun producent van diabetes medicatie. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van 30 euro voor een 15 minuten durend interview. Reacties aan: Patricia Pijpers, patricia@qqfs.com Project Assistant Info over het bedrijf op: www.qqfs.com <http://www.qqfs.com/> Oproep ZieZo over eetbuien. Stichting ZieZo is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Nu zijn wij benieuwd naar de beleving en ervaring van mensen met eetbuien. Hoe zien zij hun relatie met eten? Ervaren ze het als verslavend? Als een ziekte? Als een obsessie etc? Nu zijn we benieuwd naar niet alleen de ervaring van mensen die al de koppeling hebben gemaakt tussen hun eetgedrag en een eetstoornis™, maar zijn we ook benieuwd naar de mening van andere mensen die eetbuien hebben. Vandaar onze vraag aan jullie deze vragenlijst mogen afnemen. Voor meer vragen en reacties kunt u altijd bellen met 0575-503437 of mail naar lisette@ziezo.eu. * Handige adressen Graag wil ik u attenderen op de site van BonVie Care: http://bonvie-care.nl Zij hebben veel hulpmiddelen, waaronder veel hulpmiddelen voor zware mensen. Bijvoorbeeld handige hulpmiddelen voor de ADL maar ook rolstoelen, douchestoelen, rollators, scootmobielen en bedden ( ook voor zware mensen). Aanrader. Zorgeloos op vakantie In Nederland mag iedereen zijn/ haar thuiszorg kosteloos meenemen op vakantie. Uit onderzoek is gebleken dat heel veel mensen dit niet weten en er geen gebruik van maken. Wij promoten het wel, zodat meer mensen zorgeloos op vakantie kunnen. Met een telefoontje of een boeking op de website, kan iedereen zijn/ haar vakantie met de juiste zorg aanvragen en boeken. Ons doel is dat het normaal wordt dat mensen met en zonder beperkingen samen en zonder zorgen op vakantie kunen. Voor extra informatie heb ik onze folder toegevoegd en u kunt natuurlijk kijken op www.zorgeloosweg.nl. Uitzending gemist? Labyrint ˜Het hongerige brein”. http://player.omroep.nl/?aflID=10840052 Obesitas is een groter probleem dan ondervoeding. De verwachting is dat de obesitasepidemie de komende jaren alleen nog maar groter wordt: in 2015 hebben 700 miljoen mensen last van ernstig overgewicht. Waarom is het zo

5


moeilijk om obesitas aan te pakken? Volgens een onderzoeksgroep in Maastricht moeten we de oorzaak van zwaarlijvigheid in de hersenen zoeken. Obesitas moet worden gezien als een psychische stoornis en ook als zodanig worden behandeld. Volgens onderzoeker Nicolette Siep hebben de hersenen van dikke mensen dezelfde afwijkingen als die van drugsverslaafden. Volgens Siep kan een overdaad aan suikers en vetten al op vroege leeftijd hersenschade aanrichten. Geen maat kunnen houden heeft in veel gevallen ook een erfelijke achtergrond. Roger Adan verwacht dat deze mensen straks via medicijnen geholpen kunnen worden om af te vallen. In de levensmiddelentechnologie probeert men obesitas op een andere manier aan te pakken, namelijk door producten te ontwerpen met minder vet en minder suiker. Uit Uniek, blad van het UMC Utrecht, april 2010. Dikke bult, eigen schuld? De zorgkosten blijven stijgen en de roep om mensen met een ongezonde levensstijl hogere premies te laten betalen, klinkt steeds luider. Men praat over de al dan niet misplaatste solidariteit van ons verzekeringsstelsel. Maar in hoeverre zijn ongezond levende mensen zelf schuldig aan hun ziekte? Wie in het ziekenhuis terechtkomt, heeft niet altijd domme pech. Sommige mensen lijken het ernaar te maken. Specialisten van het UMC Utrecht krijgen ze dagelijks op het spreekuur: patiënten die weigeren af te vallen, patiënten die maar niet willen stoppen met roken of drinken. 'Moet je de schade die mensen zichzelf toebrengen volledig blijven verzekeren?', vroeg Dik Hermans, bestuursvoorzitter van het College voor zorgverzekeringen, zich eind vorig jaar af in het dagblad Trouw. 'Het is een lastige discussie, maar wel een die kan bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak onder ons zorgstelsel. Dat moeten we tenslotte betaalbaar en houdbaar houden.' De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) viel Hermans eind januari bij. In het conceptadvies 'Nieuwe ordening' adviseert de raad minister Klink premieverschillen voor de zorgverzekering mogelijk te maken op grond van levensstijl. De voorzitter van de raad, Rien Meijerink, stelt dat er binnen de Nederlandse gezondheidszorg nauwelijks een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. Hij noemt dat een 'misplaatste vorm van solidariteit' en volgens hem zijn mensen ook niet langer bereid te betalen voor het ongezonde gedrag van anderen. Verschillende zorgverzekeraars, zoals UVIT, Menzis, CZ en Achmea, reageerden negatief op het voorstel, omdat die solidariteit aantast waarop het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd is. Minister Klink liet direct weten dat ook hij niets voor dit plan voelt. TOTALE ZIEKTELAST Feit blijft dat we met onze levensstijl onszelf een hoop schade berokkenen. Ruim een kwart van de mensen rookt. Bijna de helft van de volwassenen is te zwaar. Een op de tien mensen drinkt te veel. Roken heeft de grootste invloed op de volksgezondheid, gevolgd door overgewicht. Volgens het RIVM is meer dan een derde van de totale ziektelast in Nederland 'rechtstreeks' terug te voeren op een ongezonde levensstijl. Niemand zal betwisten dat een gezondere levensstijl in het algemeen tot minder ziektekosten leidt, maar het gebruik van het woord 'rechtstreeks' lijkt toch een wat al te simpele voorstelling van zaken. Is het werkelijk zo duidelijk, dat je kunt spreken van een causaal verband? Een rondgang langs specialisten van het UMC Utrecht leert dat er een groot grijs gebied is van grensgevallen en wetenschappelijke onzekerheid. KORT DOOR DE BOCHT Hoewel de invloed van levensstijlfactoren op onze

6


gezondheid steeds duidelijker wordt, is er nooit sprake van een een-op-eenrelatie. Zo is overgewicht absoluut niet de enige oorzaak van hart- en vaatziekten, zegt internist prof. dr. Frank Visseren. 'Over het ontstaan van hart- en vaatziekten weten we heel veel nog niet. Om dan alles maar onder levensstijl te schoffelen, is veel te kort door de bocht. Zo kunnen mensen die te dik zijn daar geen last van hebben, terwijl dunne mensen ook kunnen lijden aan het metabool syndroom, een verstoorde energiehuishouding.' Visseren: 'Veel hangt ook af van het geboortegewicht. Dikkere baby's zijn later beter bestand tegen overgewicht. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat iemand te dik is, maar wel dat iemand "te dik is voor zijn geboortegewicht". Kortom, overgewicht is niet zo simpel als het lijkt. Wel is het zo 'dat afvallen altijd een verbetering betekent, ongeacht de ernst of oorzaak van overgewicht.' GENETISCHE OPMAAK Ook cardioloog prof. dr. Pieter Doevendans relativeert levensstijlfactoren. 'Hart-en vaatziekten ontstaan niet alleen door omgevingsfactoren, ook de genetische opmaak speelt een belangrijke rol. En veroudering natuurlijk. Ais je tachtig bent, heb je slagaderverkalking, hoe dan ook. Dat kun je niet voorkomen, ook al heb je een voorbeeldige levensstijl.' Daarom plaatst epidemioloog prof. dr. Petra Peeters ook een kanttekening bij de campagne “Zes keer sterker tegen kanke”. Als je je aan zes belangrijke leefregels houdt, vermindert het risico te overlijden aan kanker met 50 procent, stelt het KWF in die campagne. 'Allicht helpt het om meer te bewegen en niet te roken', reageert Peeters. 'Maar ook al houd je je aan de richtlijnen dan heb je toch kans om kanker te krijgen. Van de rokende longkankerpatiënten zou tien tot vijftien procent ook longkanker hebben gekregen als ze niet gerookt hadden. Maar we weten niet welke patiénten dat zijn. En dan zijn de verbanden tussen roken en longkanker of de longziekte COPD nog heel sterk, bij veel andere ziekten is de bijdrage van levensstijlfactoren kleiner en onduidelijker. Heel globaal gezegd zou bijvoorbeeld zestig tot zeventig procent van de zieke en te dikke mensen ook ziek zijn geworden als ze niet te dik waren.' GLlJDENDE SCHAAL Wat niet wil zeggen dat de specialisten zich neerleggen bij ongezond gedrag. 'Natuurlijk heb ik ook patiënten met hartproblemen van wie ik denk: stop nou in godsnaam eens met roken', zegt cardioloog Doevendans. 'Maar het is een glijdende schaal. Moeten mensen die cholesterolverlagers gebruiken dan ook verplicht een vetarm dieet volgen?' Maag-, darm- en leverarts prof. dr. Peter Siersema komt bijna dagelijks met de gevolgen van vermijdbaar ongezond gedrag in aanraking. 'Slokdarmkanker is sterk gerelateerd aan roken en alcoholgebruik. Bij patiënten met een levercirrose is ongeveer de helft van de gevallen te wijten aan alcoholgebruik en ook een alvleesklierontsteking houdt zeer sterk verband met alcohol.' Siersema: 'We hebben enkele alvleesklierpatiËnten die elke paar maanden terugkomen voor een behandeling van de complicaties van alvleesklierontsteking. Ze kunnen dat waarschijnlijk voorkomen door geen alcohol meer te drinken. Wij wijzen ze daar elke keer op, maar ze passen hun gedrag niet aan en we zien ze een paar maanden later weer terug. Dan vragen we ons weI eens af waar we mee bezig zijn. Het is een fikse kostenpost voor het ziekenhuis en voor de maatschappij. Sommigen vinden dat dit soort gevallen twee keer mogen terugkomen met vermijdbare complicaties, maar vanaf de derde keer moeten gaan meebetalen. Mij gaat dat veel te ver. Ik heb ook voor dit vak gekozen om het lijden van patiënten te verlichten, financiële overwegingen zijn voor mij secundair.' BELONEN

7


De andere specialisten vallen Siersema bij. Niemand ziet heil in hogere premies voor ongezond levende mensen. 'Het is moeilijk medisch te onderbouwen', zegt epidemioloog Peeters. 'En wat doen we dan met sportblessures? Sporters nemen ook bewust een risico, moeten die dan ook zelf betalen? En mensen die met deelnemen aan vaccinatie- of preventieprogramma's, moeten die dan ook meebetalen als ze toch de Mexicaanse griep of baarmoederhalskanker krijgen?' Internist Visseren vindt levensstijlproblemen niet alleen een medisch probleem. 'We eten als de gelegenheid zich aandient, misschien moeten we de verleidingen wel verminderen. Moet overal wel zo veel voedsel zijn, bijvoorbeeld? Je kunt steden zo inrichten dat er geen fastfoodketens vlak bij scholen staan.' Visseren en Peeters zien wel wat in het belonen van een gezonde levensstijl. Peeters denkt aan levensstijlprogramma's voor gezonde mensen. 'Nu gebeurt dat steeds meer bij diabetes, maar waarom zou je dat beperken tot zieke mensen? Ik zou me kunnen voorstellen dat mensen die meedoen aan lO'n programma en bewijsbaar meer bewegen of gezonder eten, daarvoor beloond worden.' Cardioloog Doevendans: 'We moeten mensen opvoeden en ze de juiste informatie verschaffen, zodat ze zelfbesluiten gezonder te leven. Maar ook weer niet iedereen is even goed in staat die informatie te verwerken. Uiteindelijk hebben we in Nederland een vrij sociaal systeem. Ik heb er geen problemen mee dat de een wat meer van de pot consumeert dan de ander.' Informatie over deze nieuwsbrief: Nederlandse Obesitas Vereniging Telefoon 0900 - 99 88 998 (10 cent per minuut) maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur Informatie@obesitasvereniging.nl Oosterweg 82a 6602 HG Wijchen Nederland Bezoek obesitasvereniging.nl <http://www.obesitasvereniging.nl> voor meer informatie of Volg ons via twitter.com/obesinfo <http://www.twitter.com/obesinfo>

8

Nieuwsbrief  

NOV Nieuwsbiref april 2010

Nieuwsbrief  

NOV Nieuwsbiref april 2010

Advertisement