Issuu on Google+

Sybren Stroo student aan de Hogeschool Utrecht, afdeling Instituut Gebouwde Omgeving opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie

Personalia Naam: Sybren Stroo Adres: Kanaalstraat 79bis, 3531 CB Utrecht Contact: 06-23061306, sybren.stroo@gmail.com Geboortedatum: 24 oktober 1985 Bureau Alle Hosper Postbus 5231, 2000 CE Haarlem T 023-5317060 F 023-5318160 info@hosper.nl www.hosper.nl

Onderwijs Voortgezet onderwijs, ‘t Zwin College, Oostburg: Havo 1999 - 2004 Bijbehorend profiel: Economie & Maatschappij Internationale Agrarische Hogeschool (Van Hall) Larenstein, Velp: 2004 - 2005 Bijbehorende studie: Land- & watermanagement. Afgerond propedeuse jaar. Hogeschool Utrecht: 2005 - 2009 Bijbehorende studie: Ruimtelijke Ordening & Planologie, met differentiatie Urban Design

Ervaring Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam: september 07 - februari 08 Meeloop stage (www.dro.amsterdam.nl) SLA Landscape Architects, Kopenhagen: maart 08 - juli 08 Buitenlandse meeloop stage (www.sla.dk)

Vaardigheden Vaardigheden die ik verder ontwikkeld heb bij mijn stages is het werken met diverse Adobe Creative Suite applicaties, nl.: InDesign, Illustrator, Photoshop. Maar ook AutoCad. Door buitenlandse stage ook veel engelse taalvaardigheid opgedaan.

Referenties Stage eindverslagen en portfolio te verkrijgen op verzoek of te raadplegen bij kennismakingsgesprek.


Curriculum Vitae ('08)