Page 1

Sybren Stroo student aan de Hogeschool Utrecht, afdeling Instituut Gebouwde Omgeving opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie

Personalia Naam: Sybren Stroo Adres: Kanaalstraat 79bis, 3531 CB Utrecht Contact: 06-23061306, sybren.stroo@gmail.com Geboortedatum: 24 oktober 1985 Bureau Alle Hosper Postbus 5231, 2000 CE Haarlem T 023-5317060 F 023-5318160 info@hosper.nl www.hosper.nl

Onderwijs Voortgezet onderwijs, ‘t Zwin College, Oostburg: Havo 1999 - 2004 Bijbehorend profiel: Economie & Maatschappij Internationale Agrarische Hogeschool (Van Hall) Larenstein, Velp: 2004 - 2005 Bijbehorende studie: Land- & watermanagement. Afgerond propedeuse jaar. Hogeschool Utrecht: 2005 - 2009 Bijbehorende studie: Ruimtelijke Ordening & Planologie, met differentiatie Urban Design

Ervaring Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam: september 07 - februari 08 Meeloop stage (www.dro.amsterdam.nl) SLA Landscape Architects, Kopenhagen: maart 08 - juli 08 Buitenlandse meeloop stage (www.sla.dk)

Vaardigheden Vaardigheden die ik verder ontwikkeld heb bij mijn stages is het werken met diverse Adobe Creative Suite applicaties, nl.: InDesign, Illustrator, Photoshop. Maar ook AutoCad. Door buitenlandse stage ook veel engelse taalvaardigheid opgedaan.

Referenties Stage eindverslagen en portfolio te verkrijgen op verzoek of te raadplegen bij kennismakingsgesprek.

Curriculum Vitae ('08)  

Curriculum Vitae until end of 2008.