Page 1

DE DEERHOUND CLUB gang 1985 gd te s'Cravenhage, statutair opgericht 1 januari 1983.

nummer:

O

ter

: Drs. 3.O.H. Engelen, Couwenhoven 90-09, 3703 CB Zeist. Q 3 (0340*)-52*3*

ris / penningmeester

: Dhr. A.C. Hlldering, Stichtse Meije 35a, 3*7* KR Zegveld. ^ (01726)-85527

ice-voorzltter

: Dhr. A.H. van der Snee, Oulianalaan 12, 6717 3K Ede. S ö (08380)-33509

etaresse

: Mevr. D.E. Boidin-Heymans, Dijkstraat 161, 3906 DD Veenendaal. ^ (08385)-16211 : Mevr. W.M. Matser-Prins, Rembrandtlaan 67, 6717 NR Ede. SïJ (08380)-20935

E: H. van der Snee

: Bestuursafgevaardigde.

G. van Diemen

: Redaktie lid. S S

(01726)-85527

Matser

: Redaktie lid. 0 3

(08380)-20935

E ADRES

REMBRANDTLAAN 67, 6717 NR EDE.

rSCHAP EN CONTRIBUTIE: leden, aanmelden bij het secretariaat. >utie: Eenmalig entreegeld

ƒ 10,00 per lid.

Lidmaatschap

ƒ 30,00 per jaar.

Cezinslid

ƒ

7,50 per jaar. (geen clubblad)

cening nummer 10.31.50.40* ten name van "DEERHOUND CLUB", Lchtse Meije 35a, 3*7* KR Zegveld. cening nummer

17.8*.838

ten name van "DEERHOUND CLUB", Zegveld.


Clubblad wordt 'kwartaalblad'

"""

Vanaf de oprichting van de Deerhound Club zijn in totaal, dit nummer meegerekent, 17 nummers van het clubblad verschenen, met nog één te verschijnen nummer in 1985 heeft de redaktie precies een gemiddelde van 6 nummers per jaar gehaald. Degenen die nu en dan hun redaktionele bijdragen leveren, weten hoeveel inspanningen het vergt om elke twee maanden een gevarieerd en interessant clubblad voor elkaar te krijgen. Als het ene blad verschijnt wordt het volgende reeds voorbereid. Hulde is daarom op z'n plaats, omdat continuïteit en kwaliteit hand in hand zijn blijven gaan. Toch heeft het Bestuur na ampel beraad besloten het aantal nummers per jaar tot 4- terug te brengen. De inspanningen voor een twee-maandelijkse verschijning zijn te groot. Een redaktie moet vaak letterlijk overal achteraan: de beloofde copy, een tentoonstellings uitslag, die ene foto, bestuursmededelingen, de boekrecentie etc. Het werk zelf blijft nodig, maar de omvang wordt geringer en steeds is er dan een adempauze. Aanleiding voor dit bestuursbesluit was dat Gert Matser, spil in de redaktie, vanaf 1986 zijn werk in de redaktiecommissie neerlegt. Het Bestuur ziet hem node gaan, respekteert zijn besluit en is hem dankbaar voor het vele werk. Met de andere redaktie-leden heeft hij een kwaliteitsbasis gelegd voor een prima clubblad. Bij deze doet het Bestuur een O P R O E P aan de leden voor een opvolger in de redaktie. Wie neemt het stokje over? Ook suggesties over personen die zelf te bescheiden zijn om zich te melden zijn van harte welkom Gaarne zien wij Uw reakties tegemoet! 3.J.H. Engelen, voorzitter

- 2


/^^

Première op het continent

±^k

Zaterdag 28 september 1985 was er de eerste Kampioenschapsclubmatch van Deerhounds in Europa (buiten Engeland, voor zover we weten). Jammer genoeg lukte dat niet bij vorige pogingen, toen het ras was ondergebracht bij lerdee, wat dan weer het gevolg was van interne en externe strubbelingen in het 'hondenwereldje•. Anno 1985 is er dan de doorbraak: 23 exposanten wagen het om 35 honden in te schrijven om onder de zeer bekende en internationaal reeds ervaren jonge windhondengroepskeurmeester R. Matheeuwsen het "strijdperk" te betreden.

Onze voorzitter, dhr. Engelen tijdens zijn

f

openingswoordje

- 3 -


De dag hebben we toch nog met spanning tegemoet gezien: je weet maar nooit of er door omstandigheden zoveel absenten zullen zijn dat het minimumaantal van 24 gekeurde honden niet gehaald wordt I Daarom betreuren we het ook dat een aantal van onze leden, om hen moverende redenen, gemeend heeft te moeten ontbreken op dit feest.

== Keurmeester Matheeuwsen & ringmeester Kouwenhoven gekonsentreerd aan het 'werk' == Toen ik de voor mij slechts korte afstand naar de Acaciahal in Apeldoorn door een zware mist met een slakkegang aflegde en daarbij nauwelijks verkeer op de weg zag (slechts enkele tegenliggers, waarvan de helft zonder verlichting!) bekroop me een gevoel dat het velen misschien te bar zou zijn; je waagt in dichte mist eigenlijk je leven' Maar na met spanning de binnendruppelende honden wier bazen vaak na een lange zoektocht van heinde en ver gelukkig toch begroet konden worden, bleken er maar 5 honden afwezig. Grote opluchting en voldoening dus.


Na een hartelijk en inspirerend welkomswoord van de heer Engelen, onze voorzitter, is de hele dag bijzonder prettig en interessant verlopen; ook na afloop is er door enkelen nog lang nagepraat. Het is geen gemakkelijke opgave om de Deerhounds waarvan alle 'groten' aanwezig zijn, zodanig te beoordelen dat het interessant is voor iedereen en van belang voor het ras. De heer Matheeuwsen heeft zijn taak

==

de 'Super' prijzentafel

==

zeer gewetensvol uitgevoerd en daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken gestoken. Hij is niet een van de keurmeesters die alles maar mooi en aardig vinden en zijn opvatting van het ambt lijkt me dan ook wel juist.


Om de spanning er tot het laatst in te houden werden de honden pas na alle keuringen geplaatst. Bij de eerste keuring vond er een selectie plaats van de te plaatsen honden; de anderen werden bovendien meteen door de keurmeester mondeling besproken; de plaatsingen later werden ook mondeling gemotiveerd. De uitslagen vindt U elders in het blad. Er was een groot aantal prijzen. Alle honden kregen op zijn minst één beker of trofee als aandenken mee naar huis. Bij de schitterende trofeeën waren onder andere 2 verzilverde bekers geschonken door de familie Evetz en 2 Schotse theedoeken van Mevrouw van Andel-Balfour van Burleigh. Wat mij het meest begerenswaardig leek waren twee reliëfs van Deerhound-hoofden, in zeer aansprekende en fraaie vorm vervaardigd door Mevrouw Fernhout-Schildt. Er zijn toch wel opvallend artistieke mensen lid van deze club! Zou dat iets te maken hebben met de schoonheid van het ras waarvoor ze gekozen hebben? Last but not least waren er natuurlijk de zes te verdienen Nederl. kampioenschapsprijzen. zodat velen het nodige mee naar huis kregen. Als betrekkelijke buitenstaander was het mij een genoegen deze leerzame dag bij te wonen en namens de Evenementen-commissie en het Bestuur dank ik ieder die deelgenomen heeft aan de match en/of zijn of haar medewerking heeft verleend bij de voorbereidingen. - - A d van der Snee

- 6


UUHt

KAMPIOENS CLUBMATCH

1985

UHtti

zaterdag 28 september 1985 Keurmeester: R.H. Matheeuwsen Openklas reuen: Gasmin Oason of the Funny Hill, eig: M. Anthonissen \\ jaar. Voltandig schaargebit. Goed gevormd hoofd met mooie expressie. Goed garnituur. Prima oortje. Door de te steil liggende schouder + opperarm toont nek te kort. Kon meer voorborst hebben. Voldoende vlak bone. Voeten konden sterker. Voldoende bovenbelijning, borst kon dieper en meer ribwelving hebben. Goed kruis en achterhand. Goede vachtstructuur. Gangwerk steppend en zeer onregelmatig. - G^ Flash Flake of the Funny Hill, eig: I. Vunderink 2 jaar. Mooi type. Goed gevormd hoofd met goed garnituur, mooie expressie. Goed oor. Mooie hals. Sterk gehoekte voor- en achterhand. Kon iets smaller in front zijn. Goede rugbelijning, ribwelving en borstdiepte. Goed kruis, prima staart. Goed bone en goede voeten. Prima vacht. Gangwerk van opzij en achter gezien zeer goed, front kon iets vaster. - 1U CAC en Beste Deerhound

== Flash Flake cf the Funny Hill == - 7 -


== Curamach Cuma of the Funny Hill ==

Fair Fiddler of the Funny Hill, eig: P.G. Roerade Voldoende type. Goed gevormd maar wat breed hoofd. Mooie expressie, goed oor. Goede hals. Voldoende gehoekte voor hand. Goede borstdiepte, teveel ribwelving. Goede bovenbelijning. Iets te dik. Goed kruis en goed gehoekte achterhand. Vachtstructuur goed, maar vacht is te kort. Van opzij gezien voldoende gangwerk, in voorhand los in schouderpartij. Achterhand niet stabiel. - Z_G Curamach Cuma of the Funny Hill, eig: N.3.G. Fernhout Mooi type. Mooi gevormd hoofd met goed garnituur. Erg mooie expressie. Oortje kon iets kleiner. Prima hals. Typische hoeking in voorhand. Goede bovenbelijning, mooie borstdiepte en ribwelving. De goed gehoekte achterhand staat iets te veel onder 't lichaam. Goed bone en goede voeten. Komend en gaand zeer typisch gangwerk. Mankt. Zag 't totaal liever een fractie langer. - 2U res. CAC

- 8 -


s er

CD O 1 i-J TT Co . Cf

?s O M 3 S CD CU 3 77 O- 7 7 CD CD 3 < O I Q CD Cu e t Cu CD 3 3 O. .

O I O CD Q. CD 3" O CD 77 H' 3 IQ

O O CD O. H' 3

* O O H

«1<

CD 3 O CD

O O < Cu CD e t i-J CD 3 " CL I-J O • Cu co O - r-si H < CD 3 3 3 CD I Q i-J -b H-IQ O O Co i-J e t l-J 3" e t CD 3 < 1 O Cu CD IQ 3 CD I-J "H 3 I Q i-J C CD O CD 3 OJ I Q c 3 IQ N O l-J H- 3 " O c-i. r t ir 3 CD et O H' Co I Q i-S O 1—• e t CD 3 " O i-J 1—' s. CU N 0> O" H- 3 i-J N H - CD O . • H - CD C j . CD 3 HHO 3 IQ • = S Z O 3 CD O CD 1 ( - ' ( O O - Cu CD Cu et INJIQ N O O CD CD CD CD 3 " Cu t— O H - O CD IQ 3 e-i- - b CU Cu 3 O. 3 C Hl-J IQ 3 S IQ cu CD • Cf Co 3

< a>

r o

c

o o

<

• o m

<s -o

I

r~ o> c I-J

o o <

•<

o

•• o

n

o-

» m • c

<

S 3 CU h " 77 77 CD 1—• H' 3 (O l-J

IQ O CD O. CD

«e

• > O

c

s

< o o 3

o tQ

dl 3

<

Cu O 3" et

3" <-t CD Cu H - i-I co c - i . 3 " et Cu 3 ia CD O . N l H- 3 t - 1 CD O M 3 ia O Cf 3 HCD H' et co 3" 3 " CD O 3

<

O

-o N

3 S h-i O O CD O CD i-J Cf i-J CD O . CO Cf i-J C-l. CD 3 N CD O 3 • S v* Cu O. CD O TT 3 i-J O O CD H - O 7 T O. 3 H - Cu CD CD Cu X3 77 il O 3" h-- 1—• Cu 3 " O " Co f - ' CD Co O " CD 1—' 0 3 CD < O r-j 3 H - < CD 3 CD CD ia 3 i-J

s .

o

s

12 O O -b O H- e t 3" r t CD

"O CD

• •

-

m I-J

cr

3 <a

(—'

cu

o

cr^

CD I Q i a < 1— O O H - CD 3 1 — ' <^-j- O . O O . 3 CD O O H« HCD 3 CD O CL CD CD 3 l-J X O 3 - - 0 ia CD CT CD Cu i-J Cu 3 O cf 3 CD Cu i-f 3 O . CO Co 3 ia CO h-' r t O H" CD CD CD O i-J 77 H 77 I—> CD e t CD Cu O. 12 Cu r t - O O O > i-J CD H " O co 1—' H 3 " H - CD O Oi et 3 3 3 " 7 7 77 t—• CD CD i-J O i-J CT CD 3 O et 3 3 CD

*< -o

r~

t-1 PO 3 " C 3 3 Cu Cu i— 3 Cu 3 CD H 3 O 3

o. i a

<

o

-a «<

<

-n c 3 3

—«<

Cf

X CD H O I—• CD I—' Cu

.

I Q CD CD h " ia O l-J 3 Q. CD

< •• x

•o

3" O O -b O. 77 O 3 HCD et CO

• o

-n CD i-J 3 3" O

cr t

C_J CD C lO D7T

— (•

Cu W

i-J CD C CD 3

>•

rt

O-

i^ *< -o c H - TT

w o 3"

TT t-" 3 CD i a i-J

1

| 2

o> Cu 3

I-H CD i-J 0) CD

O 3= O O CD O . -l> CD CO 3" 3- O Cu 3 • 1 CL OCD X

O CD CD 3

m

»—• CD

i-J Cu O I-" CD i a CD l-J 3 " I-J O

c t—• O3 .

m c

N>

O HH- l O 3 et

•• X

• «< "O • CD

< oO •

Cu O 3" ct

M Cu lO 3" CD rt ia Cu 3 ia

s CD i-J 7?

O r~C(-•

-b Cu H- 3 Cu O 33 Cu CD e t Cu 3 et CD O . O CD CD CD r t I—' 3 W CD et rt O T 3 CD

<

va

(—' H'

< CD

CD 1—'

1—' CD O. HCD CD CD 3 CD C 7? <t et 3

<

—1 O

<

a

et

<< "O H« CO O 3"

o o-

O o< CD C u CD CD 3

Cu O 3" 3 Cu e t Cu CD *1 3" TT Cu 3 O O. 3 . 3 CD CE C i-S H et Cu h- 3

^

a

cr

CD 1— (-* ^ . 3 H3 lO -

O O CD O. CD

3" CD

oD" CD 3

c

o-

1

< CU et •

CD Cu

ia O CD

o_

CD 3

3" H» 3

• *< <

c

<

•#

i a ia

o-ia

o 3 e-.. o

<

cu ia rt

et

i a •s o •

I-P" 3o- o-

|c=

Cu

CO " O Cu O 3 " r~ CD i-J O H" CD 3 " CD CD O. HCD CD r t i-I IQ "O C S •• Ql H» CD > I Q i-S e t h-> Cf C u O CD H - i-J O-e-J. C CD X * 77 CD X 77 Cu Qi H' O O 3 CD CD CD l O Co C u V * < 3 et O CD l-J h" O. H' O CD 3 CD C u CD " O 0) C u CD i-J et 3CD CD 3 O O l-J O CD -b 3 ia Cu O i-J CD H- Cu O 77 CD I - 1 O S O- 3 CD 1—• O CD 3 CD CD 3 H - r t Q- CD 3 CD CD i-J 3 . 3 - CU Cu Q . h-1 CD O Co 1—i O (i Cu CD

CD c r i a (-•ia i-i

CD l-J * CD O O 3" 3 CD D" 3 O CD O 3 H' CD

o ro o CD O

• <

< o

O cf O «< CD " O C u HCo < O Cu 3 " 3 ia O Cu

-a 3 N ia H- s e - * CD

n

IQ 77 CD N H - CD CD i-S 3 IQ

3

-o O

i-S H3 CU

o H-

CD O O O CD CD Cu C u CD 77 i-J -S

3" 2 -< 01 O Ol H O (n 0) H 3 C Cu r t O CD C 0 * < N e t "O O H'lQ CD CD CD - h CO C T i-J • et • CD e t 7 7

c c

> O 3" et CD •1 3 " Cu 3 Cu 1 3" O CD 77 H3 IC

77 O < 3 Cu CD O 3 Cu 3 " C u Cu e t 3

Cu O 3" Ui r t C Z CD i-S l

s Cu rt

3 Cu C

s

O O O ij

et 3 Qi X 1— 3

s (—' CD

m 3"

e t i-J CD CD I Q *S Tl "O C 3 C C IQ O 3 3 (— O 3 cf i-u H - v ; CD I Q O O I "O D i^ CD CD H HH3 0> Q . O i-J CU 3 CD 0 ) 3 O O - CD D- 3 O 3" h" 3-lQ i-J Cf O C O .. W O et O O. O Cu 3 CD - b T I Cu • H« e t n CD O" • 3 " 1— < r t H - O» " O Ol CD U O I J 3 H" CD S 3 « 3 Cu I Q Cu l - " et O «-!• i-J CD CD O 77 H . f-" C u X Cu CD " O o, >-j CD I Q O CD I—' 0 - - 0 CO < CD " O CO 01 h H- 3 3 H - i l CD I Q ( Q QJ 4 H«-!• 3 H" 3 IQ -

CD

CO 3 < (-•

-o

c o3 S

33 0» CO 1

3 •

"O 1 h" 3 0)


Lhun Lomion of the Funny Hill

==

Veteranenklas reuen: Iegara of the Funny Hill, eig: I. Vunderink 9 jaar. Schitterend type, erg mooi hoofd en expressie. Zeer typisch in bouw en belijning. De stand van de benen wordt langzaam maar zeker be誰nvloed door de leeftijd. Alle kwaliteiten als Deerhound zijn nog zeer zeker aanwezig. Met respect voor de ouderdom graag - IL) Openklas teven; Jesse 3ames of the Funny Hill, eig: K. Oansen-Heere 18 maanden. Tanggebit. Erg mooi type, mooi gevormd hoofd met mooie expressie, wat groot oor. Goede hals. Zeer mooi gehoekte voor- en achterhand. Goed bone, goede voeten. Kon iets meer voorborst hebben. Mooie bovenbelijning. Te dik. Goede vacht. Gaat achter iets nauw, voor wat los in pols. Toch typisch Deerhoundgangwerk. - U

10


Jellicle Ooyce of the Funny Hill, eig: K. 3ansen-Heere 18 maanden. Erg mooi type. Fraai hoofd en expressie. Goed oor. Goed gehoekte voorhand. Goed bone en goede voeten. Mooie bovenbelijning, goede ribwelving en borstdiepte. Te sterke hoeking in de achterhand waardoor ze het typische van het Deerhound-gangwerk gaat missen van opzij gezien. Goede gangen komend en gaand. Goede vacht. Al bij al een kwaliteitsvolle teef. - IJ Oowett Javelin of the Funny Hill, eig: I. Vunderink 20 maanden. Mooi type. Goed gevormd hoofd, mooie expressie. Goed oortje, mooi gevormde lange hals. Zeer mooie rastypische hoekingen. Goede belijning, mooi bone en goede voeten. Goede vachtstructuur, vacht kon langer en voller. Typisch gangwerk, maar wikkelt de pas achter niet geheel af. - 3U Oerk Oennifer of the Funny Hill, eig: E.C. FernhoutSchildt 1? jaar. Goed type. Adelijk hoofd, mooie expressie. Voldoende oor. Mooie hals, goed gehoekte voorhand. Goed bone. Iets spreidvoeten. De wat lange rug wordt extra geaccentueerd door de wat vlakke bovenbelijning. Goede borst en ribwelving. Goede vacht Erg soepel gangwerk, van opzij gezien. Beweging hak niet geheel stabiel. - IJ Funny Flower of the Funny Hill, eig: P.G. Roerade Typisch hoofd, waarvan ik de schedel graag een fractie smaller zag. Mooie expressie. Buitengewoon mooi oortje. Mooie hals, mooie voorhand. Goed front, goed bone en goede voeten. Goede ribwelving en borstdiepte. Goede bovenbelijning. In stand worden de hakken iets naar binnen gezet. Aantrekkelijk gangwerk van opzij gezien. - U Fizzy Fix of the Funny Hill, eig: F. Giesen & I.Vunderink Buitengewoon fraaie teef. Mooi hoofd, prima expressie. Mooi oortje. Goede hals, goede schouderpartij. Goed bone. Rug zou iets meer spanning kunnen hebben. Goed kruis en goede achterhand. Prima vacht. Zeer aantrekkelijk gangwerk van ppzij gezien, beweging van de hak zou iets stabieler kunnen zijn. - k端 - 11 -


Cosluath Ciarnait of the Funny Hill, eig: G. Matser Zeer fraai in type. Een teef die ik vooral bewonder om haar zeer typische gangwerk. Goed hoofd, voldoende expressie. Fraaie rastypische hoekingen. Kon iets meer spanning over de lendenpartij hebben. Goede vachtstructui Zag deze graag langer en voller. - 211

=

Cu Cabhag of the Funny Hill

Cu Cabhag of the Funny Hill, eig: I. Vunderink Schitterend type. Buitengewoon fraai hoofd, mooie expressie. Oortjes mochten iets kleiner. Voldoende hals. Rastypische hoekingen van voor- en achterhand. Goed bone, goede voeten. Zeer goede belijning, mooie borstdiepte en ribwelving. Buitengewoon fraai gangwerk. - 1U res. CAC Yccelli of the Funny Hill, eig: W Matser-Prins Aantrekkelijk type. Een teefje wat vooral in stand volkomen in balans is. Aantrekkelijk hoofd en expressie. Goede belijning, goed bone en goede voeten. Te sterk hellend bekken wat zich toont in het gangwerk. In gang is ze tamelijk ondergeschoven. - ZG

12


Yukio of the Funny Hill, eig: 0. Engelen & I. Vunderink Aantrekkelijk in type. Goed hoofd met mooie expressie. Oor kon iets kleiner. Goede hals, goed front. Mooi bone, goede voeten. Kon iets meer spanning in de lendenpartij nebben. Zeer sterk hellend bekken. Achterhand staat teveel onder het lichaam, wat in het gangwerk tot uitdrukking komt. - ZG Ximenes Xancini of the Funny Hill, eig: 3. Engelen Mooi type. Erg mooi hoofd met mooie expressie. Goed oortje. Hals kon iets langer. Zeer typisch gehoekte vooren achterhand. Voldoende bovenbelijning, zeer typische onderbelijning. Mooie vacht. Zeer goed gangwerk van opzij gezien. Beweging van de pols zou stabieler kunnen. - jJ Quintin of the Funny Hill, eig: P. van Wijck Goed type. Mooi hoofd met mooie expressie. Prima oortje. Goede hals. Hoeking van voor- en achterhand te sterk, hetgeen tot uitdrukking komt in het gangwerk wat daardoor onvoldoende typisch is. Wat vlakke bovenbelijning. Goed bone, goede voeten. Prima vacht. - ZG Nollaig Paidir of the Funny Hill, eig: D.E. BoidinHeymans Mooi type. Mooi hoofd, mooie expressie. Oortje kon iets beter. Goede hals, goed gehoekte voorhand. Knijpt in gang en stand iets in de ellebogen. Fraaie bovenbelijning. Achterhandhoeking mag niet meer zijn. Aantrekkelijk gangwerk van opzij gezien voor haar 7 jaar.

-端

Maghy of the Funny Hill, eig: C. Mojet 7 jaar. Zeer mooi hoofd met mooie expressie. Sterk bevederde oren. Rastypische hoekingen in voor- en achterhand. Zeer goed belijnd. Prima borstdiepte en ribwelving. Kon meer voorborst hebben. Wooly-coated. Gangwerk zeer instabiel. - G Memory Agh of the Funny Hill, eig: D.E. Boidin-Heymans Goed type. Aantrekkelijk hoofd. Mooie expressie, goed garnituur. Voldoende oor. Goede hals, goed front. Goed bone en goede voeten. Rugbelijning zou iets typischer kunnen. Te sterk onder het lichaam gestelde achterhand. Gangwerk instabiel. - ZG - 17 -


Jeugdklas teven: Luca Leder of the Funny Hill, eig: G. Matser IA- maanden. Aantrekkelijk type. Goed hoofd en expressie. Goed oor. Fraai opgebouwd. Zeer goed belijnd. Prima vacht. Zeer goed gangwerk voor haar leeftijd. Gebit twijfelachtig. - 2U Lara Larissa of the Funny Hill, eig: D.E. Boidin-Heymans 14 maanden. Gned type. Mooi hoofd, goed oor. Zeer goed gehoekte voorhand. Wat grote voeten. Goede boven- en onderbelijning. Goede borstdiepte. Maximale achterhand hoeking. Vacht nu nog wooly. Gangwerk nu nog zeer onstabiel. - 3ZG Naughty Ness As Aras An Uachtarain, eig: W. van Kampen Mooi hoofd, mooie expressie. Goed oor. Prima hals, goede schouderpartij. Goed bone, goede voeten. Mooie bovenbelijning. Goed kruis. Goede achterhand. Buitengewoon fraai gangwerk van opzij gezien. Komend en gaand nog niet geheel vast. - 1U

Naughty Ness As Aras An Uachtarain - 18 -


Beffin Brandy of the Dirty Mind

==

Fokkersklas teven: Beffin Brandy of the Dirty Mind, eig: K. Hesseling Aantrekkelijk type. Mooi hoofd en expressie. Prima oortje mooie hals. Erg mooie voorhand. Goede voeten, goed bone. Zeer goed belijnd. Mooie achterhand. Prima vacht. Aantrekkelijk gangwerk van opzij gezien. Goede achterhandbeweging. Voor iets los. - 1U CAC en Beste teef Veteranenklas teven: Ken MacNedo of the Funny Hill, eig: C.Bergervoet-Verver Aantrekkelijk type. Nog erg mooie teef van 81 jaar. Erg mooi hoofd, schitterende expressie. Zeer goede belijning. Goede borstdiepte, goede ribwelving. Schitterende vacht. Gangwerk niet meer haar sterkste punt. - 1ZG

19 -


///

Mini-coursing op de Veluwe

///

Zondag 25 augustus jl. was het dan zover dat de Deerhound opnieuw kon bewijzen of hij voor deze tak van sport geschikt is. Ruim twintig mensen met een vijftiental honden verzamelden zich bij cafĂŠ-restaurant "De Driesprong" en togen met enige vertraging en hier en daar een paraplu hei-waarts. De familie Beckers uit Limburg was met twee auto's sterk reeds vooruitgegaan om een geschikte plaats te kiezen en de apperatuur te installeren. Na een half uurtje wandelen groepeerde iedereen zich verwachtingsvol rondom de coursing-master die via enkele ingenieuze schakelingen een soort stuurwiel, annex aandrijving, bediende waarmee het kunsthaas via een kabel langs een aantal zigzaggende klossen werd gejaagd.

de heer Beckers in aktie

- 20


Elke hond kreeg ruim de tijd het heen en weer bewegende kunsthaas te "ontdekken". De meeste Deerhounds hadden hiermee geen moeite. Een enkeling stak zijn neus in de lucht en bleef zijn baas verwachtingsvol aankijken. Andere volgden zeer beleefd de bewegingen van het kunsthaas alsof ze de heer Beckers een plezier wilden doen. Sommige daarentegen gingen er warempel achteraan maar liepen rustig door als het haas een slag maakte of terugging.


Een verandering van tableau leek even verbetering te brengen. Iedereen ging met de honden op ruime afstand staan zodat ĂŠĂŠn hond met begeleider het opnieuw mochten proberen. Alleen de Deerhound van Beckers en enkele andere kregen er plezier in. Het werd spannend toen een groep honden tegelijk de baan op mochten, alleen was het haas niet meer het meest interessante

Hoe het wel moest mochten enkele "gasthondjes" laten zien die onder luid gejuich over de baan scheurden en zowaar beet kregen . Maar echt goed deden het de twee Greyhounds die om beurten, in de ban van het haas, kris-kras over de zandvlakte stoven en bijna steeds het haas, of de heer Beckers?, te vlug af waren. Een tweetal konklusies mijnerzijds bij deze mini-coursini poging: - zonder gerichte training is de Deerhound voor dit werk niet te enthousiasmeren: - Deerhound-bezitters zitten er niet mee dat hun honden zich niet voor het lapje laten houden. Na de wandeling bleven de meesten nog voor een afzakkertje op het cafĂŠ-terras nadat de familie Beckers door het bestuur voor haar inspanningen, onder luid applaus door iedereen onderstreept, was bedankt. Wel was het jammer dat door de afwezigheid van de Evenementenkommissie de organisatie minder perfekt was dan we, nu reeds, gewend zijn. Volgende keer beter!

- - Clean Engelen 22


////

Fokken en reglementen

////

Zij dié al langer fokken weten meestal precies wat ze moeten doen i.v.m. de registratie van de pups door de Raad van Beheer. Toch komen ook zij zo nu en dan voor problemen te staan door onwetendheid. Laat staan iemand die slechts zo nu en dan een nestje fokt. Vandaar dat het een goed idee van de Raad van Beheer is om een lijst met punten te sturen, waarvan men weet dat er nogal eens iets misgaat. Vandaar deze publikatie. - indien een fokker geen geregistreerde kennelnaam heeft mag de naam van de hond slechts uit één woord bestaan. Het gebruik van samengestelde woorden is in dit geval eveneens niet toegestaan. • de kennelnaam dient door de fokker vermeld te worden. • cijfers en losse letters in de naam van een hond zijn niet toegestaan. - twee of meer honden uit één nest mogen niet dezelfde naam hebben. - indien de fokker geen naam opgeeft voor een hond, heeft de Raad van Beheer de vrijheid zelf een naam te kiezen. Eenmaal ingeschreven namen worden niet meer gewijzigd. - aanvragen voor stambomen voor nesten waarbij een buitenlandse reu is gebruikt, dienen vergezeld te zijn van een kopie van de buitenlandse stamboom en eventuele bewijzen van behaalde titels. Bij in het NHSB opgenomen "import honden" dient het NHSB-nummer vermeld te worden. )oor de vader- of moederhond behaalde titels na de geboorte van het nest worden niet op de stamboom van deze nakomelingen vermeld. - met uitzondering van de "Jeugdwinner" titel worden geen jeugdtitels op Nederlandse stambomen vermeld. - aanvraagformulieren dienen in volgorde van de tatouageuimmers te worden ingevuld.

23


- duidelijk invullen van formulieren voorkomt onnodige vertraging en kosten.

fouten,

- voor fouten, ontstaan door het onduidelijk invullen, wordt geen verantwoording genomen.

- alvorens een aanvraag voor stambomen in te sturen, gelieve u er zich van te overtuigen, dat deze volledig is ingevuld en ondertekend.

- de aanvraag dient,

evenals de dek- en geboortekaart,

persoonlijk door de eigenaar van de teef getekend te worden.

- het niet juist invullen van de aanvraagformulieren kan konsekwenties hebben voor wat betreft de afgifte van stambomen. - in het buitenland behaalde nationale titels dient u zo spoedig mogelijk aan de Raad van Beheer op te geven. Deze dienen vergezeld te gaan van een kopie van de behaalde certifikaten. Hebt U verder nog vragen, dan kunt U natuurlijk altijd terecht bij de Raad van Beheer, tel. 020-644471 tussen 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. uit: Sweats Nieuws

- 24 -


unsuc^u

1 september 1985

Rotterdam, <eurmeesteresse:

S,t

Mevrouw M. Smetsers-v.d. Nieuwenhuizen

)penklas reuen: :

LASH FLAKE OF THE FUNNY HILL, eig: I. Vunderink \\ jaar oude reu. Goed gebit, goed oog, goed gedragen )or. Goede beharing en voldoende bevedering. Voldoende \als. Goede toplijn. Hoekingen voor en achter voldoende, /oldoende borstdiepte. Kon in ellebogen iets vaster, iound in gang. - 1U CAC, CACIB en beste van het ras. leugdklas reuen: töGYLL BRYAN FROM THE MARKET GARDEN, eig: C. van Zanten .7 maanden oude reu. Goed gebit, goed oog en goed gedragen >or. Voldoende beharing en bevedering. Voldoende hals. [on zowel voor als achter uitgesprokener gehoekt zijn. 'oldoende borstdiepte. Sprongen konden beter gehoekt zijn, vat zijn gangen (negatief) beinvloedt. Overigens wel 'lot in beweging. - 1ZG Ipenklas teven: 'IZZY FIX OF THE FUNNY HILL, eig: F. Giesen & I. Vunderink 'wee jaar oude teef. Goed gebit, oog en goed gedragen oor. ïoed hoofd met voldoende bevedering. Hals en toplijn 'oldoende. Voorhand kon iets meer terugliggen. Achterland ruim voldoende. Sound in gang. Mooie typische litdrukking. - 1U CAC, CACIB WNVALANREE ELAINE, eig: P. Voogd-Milo Jbsent. - 25 -


Roosendaal,

13 september 1985

Keurmeester: de heer B. Peterzens Openklas reuen: ACTAVISH GAEL OF DIRTY MIND, eig: K. Hesseling Uitmuntend type. Mooi hoofd, maar hij mocht een iets sterkere onderkaak hebben. Goed aangezette oren. Goede bovenbelijning. Tamelijk goede borstdiepte. Gaat nauw voor en achter. Ik zag graag wat meer 'bone' bij deze reu. - 2U FAIR FIDDLER OF THE FUNNY HILL, eig: P.G. Roerade Uitmuntend type. Mooi hoofd, juist gebit. Goedgeplaatste oren. Prachtige belijning. Goed bot. Voldoende hoekingen. Goede gangen. Ik zag graag minder wit. (borstvlek? ) 1U res.CAC, res. CACIB Kampioensklas reuen: DIRTY MIND AS ARAS AN UACHTARAIN, eig: K Hesseling Uitmuntende reu, goed hoofd. Goed aangezette hals. Sterke rug, goede borstdiepte. Voldoende gehoekte achterhand. Voldoende bot. Gaat tamelijk goed. - 1U CAC, CACIB Openklas teven: BRANGALAD BRONWEN, eig: K. Hesseling Uitmuntende teef. Mooi hoofd, de onderkaak mocht wat sterker. Goed geplaatste oren. Goede bovenbelijning. Borst mocht wat dieper. Voldoende bot. Iets koehakkig. Nauw in voorhand. - 4-ZG SHAMROCK CLARE, eig: H. Hageman-Pors Absent. FUNNY FLOWER OF THE FUNNY HILL, eig: P.G. Roerade Uitmuntende teef met een typisch hoofd. Lange goed geplaatste hals maar een beetje te smal. Sterke rug. Goed bot. Goede benen en voeten. Nauw voor en achter. Zag graag minder wit. - 3U

- 26 -


BRANGALAD BECHAN, eig: P. en R. Dictus Uitmuntende teef, zeer goed in balans en van hoge kwaliteit. Typisch hoofd. Goed bot, benen en voeten. Gaat goed. - 2U res.CAC, res.CACIB FIZZY FIX OF THE FUNNY HILL, eig: F. Giesen & I. Vunderink Uitmuntende teef. Mooi vrouwelijk hoofd. Goede bovenbelijning. Goed bot, benen en voeten. Goed gehoekt. Gaat goed met typisch dansend gangwerk. - 1U CAC, CACIB en beste van het ras.

===

Fizzy Fix of the Funny Hill

27 -

===


INHOUD: Adressenlijst blz. 1 Clubblad wordt kwartaalblad blz. 2 Premiere op het continent blz. 3 t/m 6 Kampioensclubmatch 1985 blz. 7 t/m 19 Mini-coursing op de Veluwe blz. 20 t/m 22 Fokken en reglementen blz. 23 t/m 24Tentoonstellingsuitslagen blz. 25 t/m 27 Inhoud blz. 28 advertenties vallen buiten verantwoording van de redaktie niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de redaktie van clubblad "DE DEERHOUND" worden overgenomen, vermenigvuldigd of gelijkwaardig

GE& ENERGIE, GEEF KRACHT,

pittah

Pittah, volledig en gezond hondevoer. Bereid uit natuurzuivere grondstoffen die uw hond energie en kracht geven. Dit voordelige droogvoer in brokvorm is verkrijgbaar bij elke dierspeciaalzaak. Pittah, een produkt van Koopmans Diervoeding Leeuwarden

Tel.: 058-948494*

28

1985 editie 5  

Verenigingsblad Deerhoundclub