Page 1

DE DEERHOUND CLUB jaargang 1984 nummer:2 'estigd te s 'Gravenhage,opgericht 11 december 1982.

TUUR >rzitter

Mr. C.H.M. Last, Lekdijk West 26, 3411 MV Lopik. tel.:(03475)-2726

^retaris

Dhr. A.C. Hildering, Stichtse Meije 35a, 3474 KR Zegveld, tel.:(01726)-85527

iningmeester

Dhr. C.A.P. Bolhuis, Toermalijnstr.11, 7314 3D Apeldoorn, tel.:(055)-555560

d & plv. voorz. BEMIDDELING

Dhr. A.H. van der Snee, Julianalaan 12, 6717 3K Ede. tel.:(08380)-33509 Mevr. W.M. Matser, Rembrandtlaan 67, 6717 NR Ede, tel.:(08380)-20935

DAKTIE A.H. van der Snee 3.J.H. Engelen G. Matser

Bestuursafgevaardigde. Redaktie lid (03404)-52434 Redaktie lid (08380)-20935

DAKTIE ADRES

Rembrandtlaan 67, 6717 NR Ede.

DMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE euwe leden, aanmelden ntributie: Eenmalig entreegeld Lidmaatschap Gezinslid

bij het secretariaat. ƒ 10,00 per lid. ƒ 25,00 per jaar. ƒ 5,00 per jaar.(geen clubblad)

nk rek. nr. 10.31.50.404 t.n.v.:DEERHOUND CLUB, a Toermalijnstraat 11, 7314 3D Apeldoorn. ro rek. nr. 17.84.838 t.n.v. DEERHOUND CLUB, Apeldoorn. 1


BESTUURSMEDEDELINGEN uit de Bestuursvergadering van 31 maart 1984-, gehouden te Woerden. Aanwezig; de Heer Mr. C.H.M. Last, de Heer A.H v.d. Snee, de Heer C.A.P. Bolhuis, de Heer A.C. Hildering. Afwezig met kennisgeving: de Heer D. Weers. - Behandeling notulen Bestuursvergadering 27 januari 1984 en notulen extra vergadering 1 maart 1984-, worden onveranderd goedgekeurd. - Algemene Ledenvergadering. - Toestemming aan de leden vragen in voorkomende gevallen te mogen procederen. - Voorstel tot contributie-verhoging ingaande 1 januari - Ballotage-commissie namens Bestuur blijven de Heren Last en Bolhuis zitting nemen, Kascontrole-commissie - een der zittende leden blijft ; Reserve-lid neemt zitting, zijn Dhr. C.G. v. Diemen. Reserve-lid wordt benoemd, onder voorzitterschap van Dhr. Evenementen-commissie A.H. v.d. Snee zullen nog twee leden benoemd worden.

Ingekomen stukken. - Kynologenclub West Friesland in zake "Nationale Veterani Show". - Brief met bijlage d.d. 6 maart 1984 van de Raad van Beh< inzake gedachtenwisseling 10 maart 1984. - Brief maart 1984 Int. Hondententoonstelling te Utrecht inzake advertentie en/of standruimte op de tentoonstellj van 28 oktober 1984. - Notulen vergadering rasgroep Windhonden 7 februari 1984, ter kennisgeving. Vergaderinq van 3 april 1984 vindt geen doorgang. - Brief 11 maart 1984 van mej. C. Box - verzoek algemene Deerhound-informatie. - Brief met bijlage 19 maart 1984 van Raad van Beheer ter informatie. - Brief 20 maart 1984 Rivièra Camping, ter informatie Rondvraag: geen.


Volgende Bestuursvergadering: o.o.v. 7 juni 1984 te Ede. RHUISBERICHTEN. vrouw P. Voogd - Milo, Atletiek 9, 2924 VL Krimpen a/d ssel naar: Olympiade 92, 2924 AN Krimpen a/d IJssel. Heer K. Hesseling en de Heer R.L.M, van Gestel, . Truidastraat 3, 5656 GA Eindhoven naar: Belienberkdijk , 5712 SE Someren-Eind. Heer A. Cramer, Keiwierde 54, 1353 N3 ar: Dahliastraat 13, 1271 NA Huizen.

Almere - Haven

EUWE LEDEN. gen de in het clubblad no. 1 van 1984 gepubliceerde ndidaatleden zijn geen bezwaren ingebracht en dientengelge heten wij hen hartelijk welkom als leden van onze reniging. NDIDAATLEDEN. MOTIVEERDE bezwaren tegen deze candidaten dienen binnen i- dagen na verschijnen van dit blad, schriftelijk te worden igezonden bij: de Heer C.A.P. Bolhuis, Toermalijnstraat 11, 114 3D Apeldoorn. Normaal lid.

G = Gezinslid.

;vrouw E. Swelheim - Kruisinga, Busselsesteeg 2, 5472 PT Loosbroek, jvrouw I.M. de Haan - de Levie, Louwesweg 75, 1066 EB Amsterdam, vrouw Dr. P. Poyner Wall, Glen view, Bradford Road Winsley, Bradford-on Avon, Wilts. BA15 2HN.

Lubmatch Hoogeveen

N. N. N.

24 maart 1984 Keurm.: Mevr. Ph. Heerkens-Verschuuren,

igles-Eye of the Funny Hill, eig. E.3. van der Veer. sze reu behaalde 1U in de Jeugdklas.


:

•./

. „.

:


rp 03

•P 0

c 0 -o P 0 O S; 0

•p

.00*

0\

1—1

•p

P 03 03 E

i—1

m

Dl C •P P <ll •D 03 Dl P 0

> c

0 X> 0 _l 0

c

0) E Hl Dl

x c • H

IA <\J

!-l

CD •D (0 Dl P CO

> C

•P

<D +-> T3 10 CD •i-5 O •P E X

c 03 m

P Dl O c O •P •D P

C CD •P •o X 3 ü O O x N CD CD DlX! Dl C •P

0 43 C 03

•P

o

0 X

Dl

c

-Y

'1-5

•H

0

>

03

r p

C CD Dl C

3 -P O

c

•- • i - l E Dl

03

•a c

3 •P ti N O •1-5 3 •P D" £

CD •H 03 D l "D c c •1-5 - P • P C "O • H c D l •1-5 0 •H •H P X CD O • D N N S co IU •1-5 c r P •r-l t l •N CD s 03 C D l 10 c 03 <D O C 0 X I O •p -M •o tl c 3 •H CD 0) c •P x: O LU 03 03 ü i—1

CO * > •P 0co T3 c/3 • CD CD D l è R X! CD _ J •P C O «P <\J - Y - P •1-5 CD Dl CD z C E •i-t 03 • P • P 0 f0 c c r p C CD 1 - 5 0 E O t i •i-I . * D l CU D l 0 0 X ) 03 C i—1 O N •H > tl < ~ 0 DO l "O O CD CD X N c O T3 10 CD C c 03 Dl -^ i - H O •o •1-5 c t i •1-5 Q. • H E c • H CD CD r-( O (0 +-> CD > P O > r—1 03 03 io <D 03 CD c c -P •1-5 E CD x: CD 10 • P T3 ü D" t l fn at

03 "O .—1 0 •P (0 03 Dl ti O O

>

03 O

c

03 Dl r-l O

>

Dl C

• P

u

03 "O 03 Dl ti 03

>

03

•o

03 03

03

r p r p

3 N

-o

ti 03 43

•D ü 03 • P

«r p C X!

i-H

X! 03 XJ 3 Q. E 3 O i—1 03 c ü Dl 03 D l 10 C C c 03 03 o •D ti 03 c O 03 S c •H > tl c 03 t l 03 03 03 D l C -o E •i-H E c 3 tl 03 C 03 X! •a t i 43 03 CD •o D l g c ti 43 03 C Dl > 03 i—l • P O 43 3 > -D •P -P 03 - P 03 - P 43 X co X

% fl)

{—

c

1

c

c

m

O <0 D l "O C C —1 O CD > 03 "O D l 03 1 C O -o co O C c - > C0 03 03 i—1 f-H t < 03 CL 43 43 03 •O T3 Dl C ti 43 CL 43 03 - H O S • D "O C tl C C - H 03 43 03 •P -* - 03 C

O c

E

43 O "O ^

ü c

- H 43 N •H i—1 M C 03 C t l 03 S 03 O -o O "O C 0 >

• C

i—1 03 r—t 03 03 03 03

_ J 'i-Ti CL t i • H 03 03 CO 03 • N 03 03 +-> 03 Dl C D l D l CO •1-3 43 43 C • H +J C r H 03 03 N 03 03 E i—t •P CL D l -P 03 C 03 03 CO C TJ i—1 43 > < — 1 •H ti - O 43 •P C 03 03 D D l 03 • H C S -P O •P "O 03 CL N -P 03 t l •1-3 Dl t l D l X O • H 03 c o •H O •H O S T3 t i - a N T3 T3 43 43 03 C ti X3 C S 03 O 03 O 03 03 C T3 D l X ) O D 1 T 3 03 t i c X ! > tl 03 43 • H 43 43 CO TD ca X co > -P C C 03 x : 43 - H 03 t i S 03 O •o T3 43 T3 43 43 - P •H -P ^H r-l - H C N co CO 10 •o 43 03 CT C Dl •P i—1 C 43 T3 03 ^ O a 03 X3 C O 03 r - H ti •1-5 O C 03 CO •P XI

ti Q. CO 43 Dl t|_ 03

c

•1-3

43 • H X } N XI • 03 • f - 5 03 03 X • H r-4 +J s 03 03 O >>X1 N c O 03 t i 43 x :

V

Dl -H N 03 S C 03 03

03 -P

C 03 • N tl 1-3 O •H O tl > CL

ti 03 C 03 .-H 03 03 03 > X > -Y i—1 C +-> 43 03 03 cp X3 T3 03 •P t l "O C 43 C 43 43 43 NI N D l •r-3 D •H t l 03 t l 03 X C L 03 ti "O 03 03 > T3 C 43 co +J •a 03 43 43 S N i—1 43 -P D l 43

-P t p E CP 03 s O —( 43 3 03 . C O c Dx: XI 0 C 03 0 • Y 03 CO N D l 0 > 43 D l - r - 3 •p c N 03 - P +-> CO 03 03 c -a s 0 O T3 x: 0 ^ • H 03 4-> 0 •1-3 "O • P C E -Y 0 03 1 1-5 . p +-> ^H 03 CO >P CO • H •1-3 D ! r-l 4-> 3 • P O C 0 03 XI O 0 C «P 03 C x: ^ 03 «P r H 0 •p 03 > 0 •o 0 j ^ U U CO cp X o CL 0 -P rP 0 o CO - H U 03 O • f - 3 •o O X •p c 0 O c s 03 XS -P - > 0 p CO 0 CO P •p •P C CL c0 D > r03 0 •P o o c M •p O N 3 O s : co c > N c •p ^: c 03 C 1 o P c C 03 T3 V 0 0 u V 0 " O C X ) u 03 0 c C •1-3 0 03 tl H O 0 > x: 0 D > •P 0 i—1 0 03 c s 1—I c rP E 0 0 03 t i 0 M •p 0 X I 03 - a •1-3 03 •p X CO > • p T3 0 c c D. a x O S ' P 10 P o D 0 c D l O - P c "D P 0 • O P 03 03 C 0 r p T3 C > 03 > O 0 0 U 0 P N s > 0 •1-3 S 0 c •P -P 0 T3 •P ^ • E - O • p 0 03 c P S - P N • P 03 0 03 +-> 3 U i—1 NI T3 03 CO O C O U C S O 0 0 O 0

Dl 0 P «p 03 0 3 C 0 U_ C -P • p •P I-p 0 10 X IM O < 0 XJ a p

1 •P CO 03 Dl

Dl C •P P 0 T3

i—1

•P

:r

o

<

• •

c

03 •P

-a P c

o

X

• P 03 n CO ^ - p < - p 03 o 3 •• X _ 1 C ü 03 C/3 4->

c

03

> E O

•a c

0 Dl

i-l

0

C

•1-3

•P N

C

0 P 0 > •P r—i3 • T3 +->C D l - P 03 C C C 3 lp O 3 3 •P 3 CO O _ l c -o O P x: 0 p 0 U -P ^ 0 0 -o 0 . P 0 0 •P c 0 3 +J - p •P < es p m ~ c o w >> 0 - p 0 C L • p "O -o P 0 E XI c o •P E < 10 o t-i «p 3 0 O D) ü • 03 +-> p c •P 0 tp 0 X Dl O •P 0 - D -o C 2 N 0 •P p c c •P •4-> <!• C 3p o J0* 03> o 03 0 -o 0 C 0 C + j 03 •P 0 -p •P Dl - P ^ 0 P 03 - - v O o T3 T H C L 03 X ! «p E •1-3 0 0 r p 03 CL C D l D l 03 trO 03 £ ü_ CO c O 0


WANDELTOCHT MET DEERHOUNDS OP DE HEIDE IN EDE Leden van de Deerhound Club kunnen met hun honden (ook met hun honden van andere rassen) en met elkaar gaan wandelen de grote mooie Edese heide in Ede. Ieder die het vrij lopen van windhonden kent weet dat er niets mooiers te bed ken valt. Volgens de wet mogen windhonden nergens los lope maar op deze heide wordt er nooit iets van gezegd. KOMT U DUS OOK?? Gezellig samen lopen, honden kijken, erover praten. Na het wandelen gaan we met de honden naar Café-restaurant -de Driesprong-, waar we een hapje en een slokje kunnen nemen en nog wat napraten. De duur van de wandeling hangt wat af van het weer. Als we de tijd ervoor hebben, doen we ook nog een puzzel, die U goed op zult kunnen lossen als U o.a. de Standaard van de Deerhound kent U hoeft niet in te schrijven, dus er zijn ook geen kosten aan verbonden. Loop mee, gun Uzelf en de hond dat plezier! DE WANDELING IS OP ZATERDAG 26 MEI OM 11 UUR. Verzamelen bij Café -de Driesprong-, waar U alsvolgt kunt komen: Hö**w*lthwt*ft-#«* *" *«•" ****

NUKIRK

-.,. •-•*H;,< -:

Jj f

J,h

**BtJ»*i**r«*M

••ö n i :f!" fc»:s

AT

r

:*O0t«$iMtto0it

i; U

iiawtdN-'C vntru m

•BARNEV6LD '*

' ï fi»i>»l

itauhn-Zmé

LUNftêKEN •

»•"

feSi m "i

VEENENDAAL H

X=Café-restaurant "De Driesprong".

O E

E

&

\

HOGE l_ VELUWE

-AR! ÖOJTHBKN .

\o

O


PPY-FOON t informatie van een aantal leden van onze vereniging is s gebleken, dat een particuliere organisatie een groot ntal fokkers van diverse rassen heeft benaderd. Met name e fokkers, die regelmatig adverteren in kynologische jdschriften. ze organisatie deelde hen mede een z.g. puppy-foon in het ven te hebben geroepen. t gevoerde telefoongesprekken en correspondentie met Heer en Mevrouw van Zantvoort, de initiatiefnemers achter ze organisatie, is gebleken dat deze vorm van pupbemiddeng op commerciĂŤle basis is opgezet. Daarnaast bestaat nauwelijks of geen controle op de voor pupbemiddeling ngemelde nesten; in de praktijk zal het ongetwijfeld zo jn, dat voor elk nest "bemiddeling" verleend wordt. ze ontwikkeling vervult ons met zorg, daar het duidelijk , dat zulks niet in het belang is van welk ras dan ook. als bekend hebben een aantal rasverenigingen een omvangjke en kostbare nestcontrole, met daaraan gekoppeld een pbemiddelings systeem. Het doel hiervan is de vordering van de kwaliteit van het ras en de bescherming n de aspirant-kopers tegen malafide fokkers, is b.v. het nestcontrole-systeem van de N.D.D.C, gevat een, zoals de praktijk geleerd heeft noodzakelijk, rak reglement. ans blijkt, dat de door vele rasverenigingen gestelde gels en voorwaarden op commerciĂŤle gronden overboord zet worden, hetgeen ongetwijfeld een negatieve invloed zal bben op de ontwikkeling van de verschillende rassen. t bestuur van de Nederlandse Duitse Doggen Club meent ddels deze publikatie bekendheid te moeten geven aan deze gewenste ontwikkeling, in de hoop dit gezamelijk een halt e te kunnen roepen. w.g. Het Bestuur van de N.D.D.C. isschien ten overvloede, maar voor de pupbemiddeling van erhounds kunnen zowel fokkers als aspirant-kopers terecht j: de Heer A.H. van der Snee, tel. 08380-33509 - red.)


Wobbler Syndroom (W.S.) bij de hond. "Wobbler syndroom" is een complex van symptomen van neuro logische aard voorkomend hoofdzakelijk bij de Duitse Dog er Dobermann Pincher doch in principe ook bij andere, vooral grotere, rassen. Bij W.S. is er altijd sprake van een afwijking rond de achterste halswervels en van het ruggemerg, dat door de wer vels verloopt. Ten gevolge van dit laatste zal de ziekte altijd een progressief karakter dragen. Klinische verschijnselen zijn: slappe, wankelende gang, speciaal van de achterpoten. Wisselend wijdbeens lopen en te nauw lopen, als ook contact maken van de achterpoten met de voorpoten. Naast dit atactisch lopen ziet men dikwijls een extra corrigeren van de achterpoten bij draaien of verandering van snelheid. In een later stadium kunnen ook de voorpoten mee gaan doen Tenslotte ziet men verlammingsverschijnselen ontstaan. Bij de hond ziet men W.S. op jeugdige leeftijd ontstaan (3-18mnd) speciaal bij de grotere snelgroeiende rassen maar ook, op latere leeftijd (6-10jr), bij de Dobermann Pincher

Röntgenologische veranderingen bij W.S. Er kunnen röntgenologisch de volgende veranderingen waarneembaar zijn: - subluxaties (gedeeltelijke standsveranderingen) van één < meer van de achterste wervels (5e, 6e en 7e halswervel). - veranderingen van benige aard in deze wervels. Met name kan de voorste wervelboog van één of meer bovengenoemde wervels te smal zijn, waardoor het ruggemerg in de knel komt en gaat vervormen. Ook zijdelingse vernauwing kan ontstaan t.g.v. foutieve botgroei in de wervels.

Oorzaken: Het vaker voorkomen bij bepaalde rassen en de tendens van het voorkomen in een bepaalde foklijn als ook binnen één nest, suggereert een bepaalde erfelijke factor. Voedingsonderzoekingen echter bij de Duitse Dog hebben aan het licht gebracht dat er een duidelijke relatie bestaat tu; sen overvoeding, met name wat betreft eiwitten, calcium en fosfor, en benige veranderingen van verschillende delen van het skelet waaronder de halswervels.

8


Therapie: Wanneer er een duidelijk waarneembaar W.S. bestaat is er geen afdoende behandeling mogelijk, wel kan met behulp van bepaalde medikamenten trachten het proces wat af te remmen. Dit zal echter van tijdelijke aard zijn. In Amerika tracht men door ingewikkelde wervel- operaties met name subluxaties op te heffen. Eveneens kan men een beginnende standsverandering met ortho-manuele therapie soms opheffen; in dit stadium is er nog geen sprake van W.S. Resumerend: Wat betreft de erfelijkheid is er over de wijze van vererving vooralsnog niets bekend, wel is er een bepaalde rasvoorkeur aanwezig. Het lijkt, behalve het registreren van de afwijking binnen een bepaald ras, van het grootste belang de jonge, snel opgroeiende hond niet te overdadig te voeden en speciaal wat betreft de eiwitgift en de calcium en fosfor toediening zeer voorzichtig te zijn. In de praktijk houdt dit in dat bij het verstrekken van een industrieel voer er in het algemeen minder fouten kunnen worden gemaakt dan bij het geven van zelf samengesteld menu, bestaande uit vlees, bruin brood, calcium en eventueel andere toevoegingen. Drs. N.J.G. Fernhout dierenarts te Den Haag


Toelichting op het artikel "Wobbling Disease".

Het is betreurenswaardig dat de inhoud van mijn artikel "Wobbling Disease" bij een enkeling de waarschuwende bedoeling heeft gemist. Bij mijn fokkerij heb ik gekonstateerd dat mooi soms verer Slechte dingen haast altijd de kop opsteken, zoals een te groot oor, een krulstaart of een te licht oog. Ook het slecht willen eten komt terug bij de kinderen. Schuwheid of dekdrift herhaalt zich vaak in het nageslacht. Als ik zie dat een teef een wat abnormaal gangwerk toont en haar kinderen dit ook doen, waarbij de geraadpleegde art vaststelde dat Wobbling Disease de oorzaak moest zijn, heb ik aangenomen dat de moeder hiervan de oorzaak was. Dit was te simpel gesteld, ook al was de vader al acht maai bij nesten hiervoor gebruikt, waarbij niets was te konstateren van deze afwijking. Toch schijnt het te zijn dat, al: een groot aantal kinderen aan deze kwaal lijden, de beide ouders daarvan drager of lijder zijn. Belangrijk is dat we zelf mogen kiezen of en hoe we fokken met onze honden. Met wie we omgaan of niet. Soms wisselen voorkeuren snel en dit geeft wat beweging aan ieders leven. Of we dit juist doen ligt in de toekomst. Resultaten zijn uiteindelijk duidelijk zichtbaar. Misschien was mijn waarschuwing wat te snel en krijgen de pups bij het groot worden mooie trpheĂŤn aangerijkt. Misschien is het ook verstandig het verloop in de gaten te houden, al was het alleen al in het belang van ons ras. Voorafgaande aan mijn eerste artikel heb ik Miss Noble geraadpleegd en haar verzocht bij eventueel in Engeland voorkomende gevallen onze vereniging daarover te informeren. Ido Vunderink,

DE DEERHOUND CLUB

meest komplete


:NTOONSTELLINGS UITSLAGEN ilkenburq,

1 a p r i l 1984 Keurm.: Mevr, Tempelman.

lenklas r e u ; ishuo of the Funny Hill, eig. Ido Vunderink. :er mooie driejarige reu. Krachtig mannelijk hoofd prima >g, juiste uitdrukking. Goed gedragen klein oor. :er goede hals en schouder. Staat prima op de benen en )eten. Mooie diepe borst, zeer aoede ribwelving. Prima uis, qoed gehoekte achterhand. Voldoende beharing. :rtoont het juiste lichtvoetige gangwerk. Goed gedragen ;aart. 1U CAC en Beste van het ras 4-e Windhond. )enklas teef; j Cabhag of the Funny Hill, eig. Ido Vunderink. egante tweejarige teef. Zeer mooi hoofd met de gewenste tdrukking. Prima oog, goed gedragen klein oor, zeer goed schouder. Prima borst, goede rugbelijning. Prima kruis 誰achterhand. De juiste gemakkelijke gangen, typisch >or het ras. 1U CAC.

Yashuo of the Funny Hill


FOKKEN VOLGENS PLAN (originele titel: "Planned Breeding" van Lloyd C. Brackett vertaling van: H.M. Barkman-van der Weel). Brackett begint met de termen lijnteelt en inteelt te definiëren: Lijnteelt is het combineren van dieren die nauw verwant zi aan eenzelfde voorouder, bij voorkeur één, waarvan men het type wenst vast te leggen in de komende generaties. Met andere woorden: men bereikt dit door als ouders honden te nemen die nauw verwant zijn aan die voorouder, maar die weinig of niet aan elkaar verwant zijn door welke andere voorouder ook. Zij worden dus gefokt in de "bloedlijn" van die gemeenschappelijke voorouder. Inteelt houdt een veel nauwere verwantschap in tussen het fokpaar dan lijnteelt. Er worden in het algemeen slechts 4 vormen onder verstaan: zoon x moeder, vader x dochter, broer x zuster en halfbroer x halfzuster (die dus dezelfde vader en verschillende moeders, ofwel dezelfde moeder en verschillende vaders hebben). Men moet er wel om denken wanneer men honden uit twee verschillende nesten van dezelfde ouders paart, dat ze gewoon volle broers en zusters zijn. Dat geeft dus ook inteelt.

Nu verschillen de meningen nogal eens over wat inteelt is en wat lijnteelt, bij voorbeeld in het geval dat een hond wordt gecombineerd met de halfbroer of -zuster van één van zijn ouders. Wij houden ons echter hier aan bovengenoemde definities, maar de lezer moet goed begrijpen dat er gevallen zijn van combinaties tussen verwante dieren, die niet geheel vallen onder onze termen "inteelt" en "lijntee] Voor dergelijke gevallen gebruikt Brackett de naar hij meent zelfbedachte term "familieteelt". (Wie Toepoels Hond* encyclopedie opslaat vindt onder "familieteelt": Paringen van verwante dieren, b.v. broer en zus, vader-dochter enz., met de bedoeling goede eigenschappen vast te leggen of recessieve kenmerken aan te tonen. Nauwe inteelt dus. Om verwarring te voorkomen: we gebruiken alle termen in dit artikel dus alleen in de betekenis die Brackett eraan geeft H.M. B.-v.d. W . ) .

12


arom inteelt of lijnteelt? s het niet alleen gaat om vermeerdering in aantal maar om ijvende verbetering van het ras, moet de fokker -naar de varing heeft geleerd- een systeem van lijnteelt gebruiken t niet alleen in eigenschappen zeer gelijke dieren combiert, maar ook de stamboom beperkt tot enkele nauw verwante 'stammingslijnen. Dit "zuivert" de stamboom snel en geeft fokker tot op zekere hoogte controle over alle eigenihappen. Het brengt de variabiliteit terug tot een minimum. >ordelen van lijnteelt. : resultaten, te verkrijgen met dit foksysteem, kunnen met ;er zekerheid voorspeld worden dan de gemiddelde fokker ch realiseert. Weinig hondenliefhebbers komen bij de dekng hunner honden verder dan HOPEN op goede resultaten die wetenschappelijke gronden niet aannemelijk zijn. Mochten puur bij geluk een of twee erg goede exemplaren uitkomen, n hebben die toch niets achter zich staan waarop men de rwachting kan baseren dat zij hun begeerlijke eigenschapn door zullen geven. Komen zulke superieure nakomelingen hter voort uit lijnteelt, dan wordt elke verbetering ;ruggesteund door de krachtigst mogelijke erfelijke wloed, door de eenvoud en kracht van het voorgeslacht. Ls de SELECTIE van dit voorgeslacht goed is geweest, dan ijzen de invloedrijke factoren allemaal in dezelfde richting, ;n beschouwing van alle rassen doet duidelijk de heilzame ;volgen van oordeelkundige lijnteelt uitkomen. idelen van lijnteelt.

slectie alleen op grond van stambomen, zonder rekening te )uden met de eigenschappen van het fokpaar, is het voor誰amste gevaar van dit systeem. Compensatie is de basis aor alle blijvende waarde. Lijnteelt komt niet in de plaats an selectie -integendeel- het vereist een zeer scherpe euze binnen de bloedlijn. Kiest de fokker slechts op grond an de stamboom, en zonder rekening te houden met ichamelijke compensatie, dan zal het resultaat ongetwijfeld onden met ernstige fouten zijn. Aldus gebruikt leidt lijneelt sneller en zekerder tot mislukking dan enig ander oksysteem.

13


Maar geen ander foksysteem ook heeft ooit zulke goede resultaten voortgebracht als lijnteelt en zulks wel jaar na jaar. Het eindresultaat is feitelijk een zuiver ras, een ras in een ras om zo te zeggen. Is men eenmaal zover, dan leidt elke poging om vers bloed te introduceren (van niet verwante dieren uit andere lijnen) in het klein tot dezelfd gevolgen als een kruising. Waarmee ik niet wil zeggen dat men dat nooit mag doen, of dat het hetzelfde zou zijn als het inkruisen van een geheel ander rasl Er zijn in de hondensport veel meer tegenstanders van lijnteelt dan voorstanders. Hiervoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats is er een voortdurende aanwas van nieuwkomers die nog nooit een hond hebben laten dekken of het onderwerp bestudeerd hebben. Zij weten niet beter of het enige dat je te doen hebt is twee raszuivere honden, liefst natuurlijk kampioenen, op elkaar te zetten. Dan is er de grote groep fokkers die weigert zich in de genetica te verdiepen, die alleen maar wil fokken om er financieel beter van te worden en er geen belang bij heeft het ras te verbeteren door lange jaren van zorgvuldig berekende inspanning. Dan hebben we nog de fokkers-op goed geluk, die hopen dat het fortuin hen een paar echte toppers in de schoot zal werpen. En niet te vergeten de vele eigenaren van dekreuen die, begerig als ze zijn naar het dekgeld, ook geen belang hebben bij zo'n beperkt fokprogramma. (in het volgende blad gaan we verder met - Inteelt).

O P L O S S I N G 1. Old English Sheepdog; 2. riër (lastig, géén typische 5. Italiaans Windhondje; 6. Retriever; 8. Greyhound; 9. - Het gevraagde woord was;

P U Z Z E L

Otterhound; 3. Kerry Blue Terrasvert.); 4. Engelse Bulldog; Yorkshire Terriër; 7. Labrador Newfoundlander. KYNOLOGIE.

Winnares van deze (voorlopig laatste) puzzel is geworden: H.A.M.T. Rombouts uit Vlaardingen. Proficiat! De prijs zal z.s.m. aan de winnares worden overhandigd.

14


.URCHERS r zijn veel honden, die behoren tot het ras van de windĂŻonden. Naar gelang de eis van de eigenaar en het doel vaaraan zij moeten beantwoorden worden zij op diverse nanieren ingezet. Er zijn Afghanen met klitten in hun vacht, Jie hun werk doen zoals dat in het land van herkomst ge)ruikelijk is. Er zijn echter ook Afghanen, die meer op een iluminium kaptafel staan dan dat zij lopen. Om de top te >ereiken op de show's wordt met een Saluki vaak tweemaal )er dag geoefend, om hem te leren in de hiervoor gevraagde louding te blijven staan. Er zijn ook Saluki's, die als ze geroepen worden na een jaar wel eens komen; hun baas neemt daar genoegen mee, hij vindt dit een normaal gedrag, maar iit gebeurt dan ook weer in het land van hun herkomst, waar Je Saluki gewoon Saluki kan zijn. i/roeger vingen de Greyhounds hazen en ander wild; in onze ti jd Lopen zij achter de elektrische haas. Vooral in Engeland leeft deze sport enorme aanhang. De Greyhound loopt in de neeste gevallen wel achter de fophaas aan. )e Deerhound, die hierop ook werd ingezet, had het geheel al snel door en liet zich niet in de luren leggen.

- Deerhound. In AustraliĂŤ wordt o.a. de combinatie Deerhound/Greyhound gebruikt voor de jacht op kangaroe's en wilde zwijnen -

21


Eigenaars trachten op allerlei manieren hun honden tot topprestaties te laten komen, zowel voor de rensport als voor de schoonheidsshows. Het is mij bekend, dat renhonden daag茂 v贸贸r de rennen een levend konijntje krijgen toegediend, zodat zij de imitatieschotel, die de mens hun de volgende dag voorzet, gretig zullen eten. Er zijn ook windhonden,die niet in de eerste plaats aan de rensport of aan de schoonheidsshows meedoen, maar die voor hun baas, die ze als "gebruikshond" houdt, toch veel geld waard zijn. Ik bedoel nu met name de Lurchers, honden die geen bastaards zijn, maar een weloverwogen kruising van b.v. Barzoi x Greyhound teef; Deerhound Greyhound x Greyhound; Greyhound x Bedling ton Whippet; Whippet x Greyhound Collie; Saluki Greyhound x Deerhound Greyhound; Bedlington x Greyhound; Whippet Greyhound x Deerhound Greyhound; Bedlington x Whippet; Whippet x Greyhound: Greyhound Collie x Greyhound Whippet. Men kruist deze honden om te komen tot een soort dat aan zeer specifieke eisen tegemoet komt. Het was voor de fokker ook niet belangrijk of de hond al dan niet een stamboom had Men was en is uitsluitend ge茂nteresseerd in de uitkomst,

- Een Bobtail/Greyhound kruising; een door zigeuners in Engeland veel gebruikte kruising -

22


;n fokte op eigenschappen, niet op uiterlijk. Men fokte ior een bepaalde jacht. i Amerika is een heel nieuw soort windhond aan het ontstaan, :fokt voor de jacht op de prairiewolf, die evenals de irchers misschien wel een eigen plaats in de rij van Windeden zou moeten krijgen. Persoonlijk ben ik niet zo geinterseerd in de jacht, in welke vorm danook. Maar zelfs ik igin te begrijpen, dat een hond niet natuurlijk genoeg kan ijven en dat de behandeling en de gebruiksmethode, die wij :m opleggen, vaak indruist tegen wat het zou moeten zijn: ewoon honds" zoals dat het geval is bij de Lurchers. Het ek me goed de Lurcher, zoals hij is, zonder modeverschijnlen, eens onder uw aandacht te brengen. Zij werden oeger vooral door zigeuners gefokt, niet zozeer voor de ort, maar wel voor het jagen op het dagelijks brood. Zij dden een voorkeur voor de kruising Schaapshond/Greyhound, aruit een hond ontstond met de snelheid van de Greyhound, i intelligentie van de Schaapshond en een langere vacht dan e van de Greyhound, die weerbestendig was. : uitkomst van de eerste kruising was vaak niet snel genoeg i het op te nemen tegen een haas, alhoewel deze wel het uitudingsvermogen had om de haas uit te putten wanneer de dloop doorgang kon vinden. De ideale Lurcher was voor hen :n hond met 3/4 puur Greyhound-bloed, ontstaan door 贸f een lfbloed-reu terug te kruisen met een volbloed-teef, 贸f -wat nder vaak gebeurt- Lurchers te paren met ieder 3/4 puur eyhound-bloed. s er veel hazen en konijnen waren in de omgeving, had dere zigeuner, die zijn naam waard was, wel 2 Lurchers. j vingen konijnen en hazen voor het eten en kostten uwelijks iets aan onderhoud. De honden leefden van het nd, konijnen vangend voor zichzelf en stelend wat hen voor voeten kwam. Elke hond die dit niet kon was het houden et waard. In Engeland -in de Midlands- wonen nog enkele hte Romany-zigeuners. Velen van hen houden van een "lange nd". De trekkers onder hen kopen hun hond bij voorkeur van geuners die in huizen wonen. Dit zijn vaak tussenpersonen allerlei handel, ook in die van honden. Dit zijn ook mensen waarmee je kontakt moet opnemen wanneer je een rcher wilt kopen. j kopen en verkopen steeds honden van en aan zigeuners; ede en slechte gaan door hun handen. Zij houden van de ort en zullen trachten de goede voor zichzelf te houden, j zijn bereid voor goede honden veel geld te bieden

23


en wanneer je niet van plan bent je hond aan hen te verkop kijk dan maar uit, dat ze hem niet van je stelen. Het is ook vrijwel uitgesloten een goede volwassen hond te kopen Verder is het ook zo, dat zij hun honden vaak zo laten rennen, dat deze al vroeg in hun leven te veel van hun hai hebben gevergd en dat ze daardoor niet veel meer waard zi; De enige mogelijkheid om van hen een goede, volwassen honc te krijgen, is er een te kopen die aanslaat. Aanslaan is ( belangrijkste fout van Lurchers. Het betekent simpel, dat zij onder bepaalde omstandigheden gaan blaffen, meestal wanneer hun prooi ontkomt. Omdat zij door hun eigenaren ge bruikt worden voor de jacht, waarvoor geen toestemming is gevraagd aan de landeigenaar, is een hond die aanslaat bijna gedoemd afgeschoten te worden door de eigenaar, die daardoor de kans loopt te worden opgepakt voor stroperij. Wanneer je van plan bent met een Lurcher te gaan jagen mĂŠt toestemming, dan is het aanslaan van geen enkele betekenis Een dergelijke hond zal ook veel minder kosten. De zigeuners kwamen in de 15e-16e eeuw naar Engeland, maar het is niet zo dat zij de Lurchers meebrachten. Het

- De Lurchers op deze tekening worden in een speciaal gemaakte kar vervoerd naar de plaats waar gejaagd wordt

9d


De Saluki, die op zichzelf bijzonder mooi is, leent zich slecht voor combinatie tot een goede Lurcher arschijnlijk dat deze al in Engeland waren in de middeluwen en door het "gewone" volk gebruikt werden bij de jacht, n was hiervoor slechts een klein terrein toebedeeld, wat t stropen met behulp van honden wel in de hand werkte, or deze stropers was het wel of niet aanslaan natuurlijk k van belang. Bij een Lurcher is alleen snelheid -zoals j de Greyhound- niet voldoende. Uithoudingsvermogen is en belangrijk en zonder inteligentie is het onmogelijk m gehoorzaamheid te leren. Hij moet de moed hebben om door ggen en afrasteringen te kruipen of om door ruw terrein of or ruw water te gaan. Hij moet voldoende reukzin hebben om ooi te volgen en terug te vinden. Zijn vacht moet bestand jn tegen verschillende weersinvloeden. Er zijn Lurchergenaren, die beweren dat de lange vacht ook dient als scherming tegen eventuele wonden. Ik geloof dat dit niet lemaal waar is, omdat het al dan niet krijgen van verwonngen in grote mate afhankelijk is van iedere hond op zich. n Lurcher moet niet te klein zijn, omdat hij dan alleen ar geschikt is voor de jacht op konijnen; hij mag ook niet groot zijn, omdat hij dan minder wendbaar is bij de hazenkonijnen jacht . Elke Lurcher-fokker heeft zo zijn eigen orkeur wat betreft de combinatie en zal zijn eigen idee

95


hebben over wat wel en niet aanvaardbaar is in een Lurcher Zo wordt soms gezegd, dat de Deerhound niet zo geschikt is voor de kruising tot Lurcher. Ik kan me dat bijna niet voor stellen, omdat de Deerhound met zijn dromerige blik en zijr vriendelijk karakter als een katapult kan worden; een en al kracht, maar licht in zijn bewegingen. Alles in deze prachtige, slanke hond moet wel een optimale funktie hebben. Al< er bij mij in de kennel te ruw wordt gespeeld, de honden elkaar in de nek pakken om de ander om te gooien -zoals oor spronkelijk gebeurde bij het vangen van een hert- dan kan c een bepaald moment de vlam z贸 in de pan slaan, dat in enkel sekonden de een de ander vier gaten in zijn bast bijt voorc je erbij kunt komen. Zij worden dan waarlijk furies. Ik heb zelfs ondervonden, dat een Ierse Wolfshond niets tegen de Deerhound heeft in te brengen. Bij een meningsverschil om een bot werd de Ier met al zijn kilo's gewicht tweemaal in de lucht geslingerd. Een Deerhound in wild terrein kijkt altijd om zich heen, de oortjes vaak opgetild. Hij kan opee wegspurten, als hij zijn prooi heeft waargenomen. Het is on begrijpelijk, dat zo'n hoge hond uit stilstand direkt een enorme vaart kan ontwikkelen. Hieruit kan men opmaken, dat de hond effici毛nt in elkaar zit. Een door mij gefokte Deerhound had een z贸 groot uithoudings vermogen, dat hij vier hazen achter elkaar ving in ruig terrein zonder hulp. Een hond uit mijn strain ving 75 tot 100 hazen, hetgeen wel iets wil zeggen in een land, waar he jagen, zonder vergunning of andere ambtenarij, verboden is. In Engeland zijn er speciale Lurcher-Shows, waar ook het rennen wordt beoordeeld. Ook is daar een standaard voor het uiterlijk opgesteld: Hoofd: lang en schraal, breed tussen de oren; krachtige kaa en een fel oog zonder angst; de kleur van het oog is niet belangrijk, beweeglijk oog verraadt meestal een snelle hond nek: lang en gespierd; schouder: terugliggend en het oppera been bijna vertikaal; rib: goed gewelfd; borst: diep en wij handbreed tussen de voorbenen; rug: lang, maar niet t茅 lang met spierbundels aan beide zijden van de ruggegraat; achter kniegewricht: aflopend met zeer gespierde dijen; been: niet te zwaar, maar goed in verhouding tot de afmeting van de hond. Tekst en tekeningen - Ido Vunderink (overgenomen uit het kerstnummer van de Hondenwereld 1978)

26


Traditionele Rashondenshow e Kynologen Club Amsterdam wil graag op 2 september a.s. aar jaarlijkse Nationale Rashondendag organiseren. e plaats waar dit evenement zal plaatsvinden is het alom ekende Vondelpark. In dit park kan men op de zo noodzakeijke publieke belangstelling rekenen. Voorgaande jaren was eze zeer groot. Deze dag is net als voorgaande jaren opgeouwd uit verschillende evenementen, zoals: llereerst de parade van de diverse rassen, voorgebracht n zeer fraaie en stijlvolle aangepaste kleding van de egeleiders. Deskundig kommentaar, vorig jaar verzorgd oor de heer Martin v.d. Weijer, zal het publiek in de elegenheid stellen kennis te nemen van de grote erscheidenheid onder onze honden. et tweede aspekt van deze dag zal bestaan uit allerlei emonstratie's met honden. Afgelopen jaar waren dit o.a. erdershonden met schapen, windhondenproeven, jachtdemonstraies, gehoorzaamheidsoefeningen en behendigheidsproeven. e evenementencommissie zou het aardig vinden als er een ooie groep Deerhounds aan deze manifestatie deelneemt, n het allermooist zou zijn als er begeleiders van Deerhounds omen in Schotse kleding. Stel je zo'n groep voor, met een oedelzakspeler voorop.... r zijn evenementen.... maar U zult mee moeten doen om ze e laten slagen 1 Opgeven bij Ad van der Snee. de Evenementencommissie.

2JL


:••' ••.•.•

9ft


Miss Doxford fokte in het begin van deze eeuw Deerhounds in haar kennel "Ruritania". Tien jaar lang kwamen uit deze kennel met de regelmaat van de klok kampioenen gerold. Op een gegeven ogenblik waren er zeven kampioenen met de kennelnaam "Ruritania" in haar kennel. Drie hiervan waren uit één nest, namelijk: Myra, Paula en Prince Rudolf of Ruritania (uit Ronie of Ruritania x Tip of Ruritania - een moeder / zoon combinatie). Een unieke prestatie! Ik had U graag één van deze honden willen laten zien, maar voor zover mij bekend is er slechts van Myra of Ruritania een foto bewaard gebleven en die is zo slecht dat hij niet is te reproduceren. Daarom in deze Kampioenen-rubriek een andere kampioen uit deze kennel, Irma of Ruritania, Deze donkergrijze teef heeft tien maal een CC (kampioenschaps prijs) behaald, waarvan drie op de Crufts - namelijk in 1913. 1915 en 1916. Rayon D'or

3

The Abbot

x

Ch. Rob Roy of Abbotsford Anne of Gierstein __x

Ch. Ayrshire Somerset Sheila

Mona Ch. St. Ronans Ranger Ch. Craigie Ch. Blair Athol

x

Regina Ch. Jock of Hazeldean

Fermaine Gipsy

Carstairs Cora


(-• Cu <

O . - b ' — oCD O CD H - H« C CD t_|. (Q IQ 77 r t 3 C O CD S D Cu 3 N O 3 CD 'S H» r t CD O" - I j CD f-i CD CU H> 3 CD 3 O m Cu o o Q . 3 f f D CD H' H> N Q . CD C-(. CD H - CD CD 3 O HO 3 Q. C 3" 3 3" O 3 CD a r t O Cu CU CD 3 3 CU Cu ^ — s Q . O Q. 1 7T I- CD CD CD CU Q . 3 3 c+ 3" N 3 3 C Cu CO CD> W Cu S O . CD^ C D . — ' TT Cu CD •"S H - CD r t Cu 3 ft 1 3 3 C/> Cu 3 O Cu C r t Cu H" -b 3 Cu i l CD TT H- f t 3 i-S CD c-i. CD Q . O 3 CD 3 Cu O M H ' 3 7T O . Cu 77 CU CD O CD <S IQ r t O. < CD 3 3 Cf 3 " 3 IQ a> O Co *-i CD O TT CD CD 3 cf Co f t CD 3 Q . Cu h-• QCD Cu Cu Q . Q . D . 3 I Q CD *S N Cu H« Cu CD CD Cu CD O" 3 77 Cu CD i-S CD S Q. i-J 3 " Co S Cu Cu CD O Cu 1—• 3 IQ 3 r t 3 " Cu H - CD CD *i |-s - b CD W CD H - H n HO < 3 O S 3 CD O CD Cu CD IQ O i-S 3 - b f t CD CD 3 " H' r t cf N 3 H - CD Cn CD 3 3 f t TT INJ CD

- b O. 1 O O Cu c o 0) Cf *t <t 0> TT CD -b S CD CA H ' H» r t 3 CD :-!• TT CD l - " <-r ^ O CD • 3 3

(-•

<

(-•

<

(-"

(-•

< (-'

— < 1—•

<

— <

CT

<> /

(-»

<

f—•

<

1—•

V *

Q.-Q

m 3 -o <

'S 0) 3" O ï Cu O 3 " o 3 1 i 0) Q . CD o. rt H . ( Q (8 77 CD 3 H» CD 3 Q. - b CD r t S Z CD Cu Q. TT S 3 1 CD Cu CU H . 1 h-" CU 3 Cu H - i-S O. 3 -t) H ' a CD Q . O Cu Cu Cu 77 CD e t <S CD CD H« c 3 CD S i-S O 3 77 o- 1 CD CD CD O . CD C Co i-S 77 H - H- r t H C - l . 77 CD I Q i-S TT 3

CD

(-•

CD

<

•» Cu

(-•

<

<

Cu N CD H O i t * i-S 7T 7 7 ^ - i . co1 3 IN Cu CD O f-* O O I Q - b 77 - b 3" 3 CD HCD rt

CT <D C

i-S Co HCu IQ CD 3

<

CD CD 1—'

S t-" c-i. N CD i-S

<

3 " Cu CU 3 Cu i-S h" CD 3 Q. CD CD 3 i-S H- CD 3 IQ 3 " O o 3 < Q. CD i-S

O Cu C CD H ' Cu 3 >1 CD •-S r t Q . CD CD 3 " 3 Q. O CU H« IQ Cu < I Q CD i-S Cu Q . O 3 /T

*

3

3 S

Q . CD Cu1 CD r t fH» 3" Q. -b O CD H» 3 O O . O Cu = -o r t a. • C3D HCDCD t-H ^ W - b TT 77 H- S O < 3 O c r t H - I Q i-S •• Q. CD 3 3 Q . = CD I-H 3 Q . O - 77 Cu Cu Q. 3 r t TT O H- O 3 T3 <^-i. i-S l-|- <S 77 CD CD W rt rt < O rt O 3 ua H - O 3 CD (Q i-S h * 3 Cu (Q O O 1— CD CD 3 3 TT 3 Q . r t Cu CD CD Cu C i-S 1 3 O 3" 3 I Q O Q . CD CD i-S CD CD 3 CD ü> 3 IQ r t O CD S O CD f l *1 CL cn Q. CD CD 3 N O C Q. CD 3

Cu 3 Q. CD i-S CD (Q O CD

a CD

3" O 3 Q. CD 3

(Q CD N H* CD 3

<

N Q. H> H ' CD 3 O T3

3" 3 - •Z. C O Cu H> O O r t CO ( _ i ( Q C 77 W c I Q Cn r t 1 Cu CD t-« 3 Q . CU Q . Cu CD HCD Cu CD r t i-S 7 T ^ - h i-S !-• S ?T CD rt Cu Cu CD O . CD 1—1 TT }-> H 3 CD 3 TT TT H» Cn Cn rt CD - b h-< O S -S H - 3 " C CD O H« H - O CD H - i-S 3 1—• C _ | . Cu r t rt Q . TT cn CD CD r t 3 " H3 1—• CD H- Cu CD CD Q. H - h-• CD C CD C j . h-• i l Cn o- TT TT h" 3 CD TT CD 3 CD o- 3 I Q CD H - Cu O S Ql Cf CD c-|. Cu O O 3 3 3 i-S H ' -o H- Cu Q . x« C D CD S -b-a H" CD O r t HCD i-S i-S CD 3 3 o Cu cn Q . N Q . Cu CD CD CD Cu CD rt H - O 3 I Q 1 i-S X CD 3 I Q CD •o Co Q . H ' CD <D 3 " o CD 3 3 3 CD CO i-J I Q f t Cu H - W CD Q . 3 3 3 O CO Cu CD S f t 3" O r t r t O 3 CD 3 " i-S Cu H« h-- •-S Q . CD Q . CD Q . CD CD CD r t cn r t CD 3 W 3 CD O CD N 3 CD CD N CD CZ 3 3 Cu (-"• cn 1 3 O 3" O- 3" 3 " CD O 3 CD O Q. O c ai CD 3 3 " 3 Cu r t Q . CD r t Q . i-S C - l . Co CD Q . CD C_|.

<

s

^

h-•

1—•

<

!-•

!-•

*•

<

<

%•

l—•

(-•

— —

N 1—> CO 2 CD Cu r t Cu Cu CD Cu Q . 1 Q i-S i-S CD CO 77 rt 3 CD 3 " C aCD CD ft r t Q. H1 Cu CD Cu H - CD - b i-S Q . - b O. CD 77 CD CD CD S 3 3 Cu Q. CD H CD 3 T ?T - b 3 " II •-S H O 3 CD O 3 Cu I Q Cu Q . r t CD r t HH' 3 CD CD ( Q CD Na Q . CO 3 Cu >i< O rt O II 3 (Q 77 CD CD O CD CD CD C 3 " i-S Q. i-S CD D- >•_• 3 OCu CD DCu 3 " CD CD 1 CD CO 3 rt rt CD CD O I Q i-s n O CD W i-S cn O o- H ' r t CD H ' CD CD ^ < ^ - i-S

s

IQ (-• ^-^

«

<

<

1—• 3 "

« a.

Q. CD CD

sa

3 Cu r t Cu CD S i-S CD CD H» Cu TT I—" CO 3" o CD -b

cr o CD O" 3

<

• ^

M H » CD o . m CO H . O 77 X h>- <S r t TT CD TT CD CD CD 3 " 3 S ( - • I Q Cn O" CD T3 O" O M CD - b CD H - S CD 3 Cu -O Q. 3 CD CD i-S Cu r t I Q H-< i-S CD 3 (1 H Q. CD CD 3 CD O ï H - CD 3 rt D T 3 H-IQ 3 h-1oCn CD Cu Cn S 3 " J lCD O M> 2 T 3 CD Cn CD 1— 3 TT Cu Cu r t m 3 - 4 | 3 77 Q . 3 (1 HCD CD r t 1 h" CD 3 3 O oO < Q . CD O r t O O I Q O H» CD r t CD CD 3 " < CD 77 C D Q . i-S *S C D 3 *-s 77 1 r t S i-S H- CO 3 B ï CD 1— J O Cu CU 3 H - 3 Cu O O r t Q . O CD Q . (-• C CD N Cu 3 r t O -b 77 ( t H D » o H' - O. i-S - b O . r t i-S 77 N HCD H- CD 3 O N O Q . (-• r t C Cu CD O Cu CD I - 1 h" i-i Q . Cu 3 3 3 rt I-* CD H - f t l r t H - O" 3 77 3 IQ Q . 3 CD CD CD I Q IQ 3" CU O O Co cn CD 77 CD 3 Cu CD 3 - • r t 3 S 3 CD 3 i-S H - O r t Q_ CD H« Q . r t i-S S CD Q C_|. O O CD CD CD < CD r t "O N 3 O H- r t 3 r t CU S a *1 3 3 CD N O CD CD O 3" 3 Q. i-S 77 CD * CD O- 77 rt i-S a 3 3 O t— CD r t H» CO T3 CD O C ^ . hH Co I—• Cu 3 r t CD 3 Q CD CD Cu CU CD CD D" cn 3 i-S r t rt CD Q . H O ) 3 3 CD CD f t S r t CD CD i-S 3 CO CD T3 O 3 1—• 3 CD Q . H- N t— OIO M CD CD 3 r t H. 3 H-tt CD 3 CD I Q I Q Cu 1 3 i-S < IQ CD CD CD r t Q. 3" 3 3 H- CD Cn CD CD Cn 3 3 Hi-S CD O" 3 Q. • CD - b CD CD Q rt 3 3 CD

CD O CD 3 3 CD CD Cu 3 3 W Q. CD CD CD CD i-S 3 3 IQ Q. 77 CD Cu Cu Cu 3 O i-S Co CD h-> 3 " O CD

3" O 3 Q. CD 3

rt (-• CD i-S

<

3

rt CD

S

H3 3 CD 3

sa

-o i-S H-

3

Cu

a —

<

(-•

X O CD

n

Cu

a—

•O

s

Ht * 3 3" O 3 CL 3CD CD -b rt CD CD 3

~ —

CZ a


geloof niet dat ons ras, of wat voor een ras dan ook, baat is bij "lief" keuren. Er wordt altijd gezegd dat urmeesters mede de stand van een ras bepalen maar geef n alstublieft de kwalificatie die bij de hond past. wil bij deze de keurmeesters, of andere ge誰nteresseerden, n ons ras uitnodigen eens te reageren op bovenstaande. t blad is tenslotte voor een groot deel bedoelt om van kaar te leren en meningen uit te wisselen over alles wat t Deerhounds te maken heeft, het ras waar we allemaal n beetje gek van zijn. Gert Matser.

EBOORTEN - 2 pups, k februari 1984. ader: Kid Curry of the Funny Hill loeder: Orchis Grey of the Funny Hill okker: K. Hesseling. i - 2 pups, 2 maart 1984. ader: Zealah Bryan of the Funny Hill loeder: Daisy Dynamit As Aras an Uachtarain 'okker: M. Melser - Spoor. < - 5 pups, ader: Isamashii of the Funny Hill loeder: Angie of Kilmartin okker: S.3. de Haan & 3. de Jong.

31


INHOUD: Adressenlijst

blz.

1.

Bestuursmededelingen

blz.

2 t/m

Tekening

blz.

4.

Algemene Ledenvergadering

blz.

Wandeltocht met Deerhounds

blz.

5. 6.

Puppy-foon

blz.

7.

Wobbler Syndroom

blz.

8 t/m

Toelichting op artikel "Wobbling Disease"

blz. 10.

Tentoonstellingsuitslagen

blz. 11.

Fokken volgens plan

blz. 12 t/m 14

Lurchers

blz. 21 t/m 26

Rashonden-happening

blz. 27.

Kampioenen rubriek

blz. 28 t/m 29

Hoera!? Mijn hond heeft een "U"

blz. 30 t/m 31

Inhoud

blz. 32

3

9

Copy voor clubblad nr.: 3 - 1984 gaarne voor 27 mei 1984 aan het redaktieadres zenden. De nieuwe regeling betreffende het Nederlands Kampioenscha is -op aanvraag- bij de redaktie verkrijgbaar.

advertenties vallen buiten verantwoording van de redaktie. niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de DEERHOUND CLUB worden overgenomen, vermenigvuldigt of gelijkwaardig.

32

1984 editie 2  

Verenigingsblad Deerhoundclub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you