Page 1

01

Panells acústics i decoratius Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu


02

Panells acústics i decoratius Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu

Amb els nostres panells acústics i decoratius, aconseguim el màxim confort acústic i uns excel·lents resultats estètics en tot tipus d’espais, des de restaurants i hotels fins a sales de conferències i auditoris.


PAP018 rexapat fusta maple natural

PAP018 rexapat fusta wenguĂŠ precomposta


Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu

04

Panells acústics

Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

Àmplia gamma de solucions per a un òptim condicionament acústic, adaptat a cada tipus d’ambient.

Sistema D+ Decustik plus

Sistema PAR Panells acústics ranurats

Sistema de panellament acústic de qualitats tècniques i estètiques superiors. Alt coeficient d’absorció acústica en un disseny lineal elegant i discret.

Amb els panells acústics ranurats aconseguim instal·lacions amb un alt grau d’absorció, un acabat estètic d’alt nivell i un cost mig.

Sistema PAP Panells acústics perforats

Sistema PAC Panells acústics corbats

Els panells acústics perforats són la forma més econòmica d’aconseguir un condicionament acústic amb un alt grau d’absorció.

Sota determinades condicions, podem fabricar panells acústics especials sobre els que es pot aplicar una certa corba. Un recurs decoratiu addicional tant per a sostres com per a parets.


negre Paret PD029 recobert amb polilaminat disseny fusta

Baffles PAP025 Referencia de modelestratificat

PAR especial trau de 95mm i diĂ metre 8mm Lacat blanc


PAP018 rexapat fusta maple natural

06

Panells acústics Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

PAP018 rexapat fusta wengué precomposta

Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu


D+002 laminat Faig

PAP018 rexapat fusta wenguĂŠ precomposta


Textures suaus 2D i 3D

Textures X2

Elegants textures suaus de poca fondària, mecanitzades mitjançant tècniques de 2D i 3D sobre diferents tipus de panells.

Espectaculars panells decoratius X2 escalats amb relleus de grans dimensions.

Textures profundes

Decustik Colors

Podem generar textures personalitzades a partir de fitxers 3D o mitjançant la interpretació d’imatges en 2D.

Amb Decustik Colors, sobreposant i mecanitzant materials de diferent color, aconseguim efectes d’un resultat sorprenent.

Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu

08

Panells decoratius

Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

La nostra selecció de panells decoratius amb relleus en tres dimensions ens permet oferir una infinitat de solucions personalitzades, que proporcionaran noves sensacions visuals als seus projectes d’interiorisme.

Panells decoratius Components per especials a mobiliari A Decustik disposem de la capacitat humana i tecnològica per portar a terme projectes especials.

Molts dels nostres dissenys de panells decoratius es fabriquen amb mides adaptades com a components per a fabricants de mobiliari i per a projectes de contract.


PD008 Lacat Pantone 7543C PAP025 Estratificat gris

PD029 recobert amb polilaminat disseny fusta


Imatges en relleu Multicapes Tècnica de línies Alt i baix relleu

10

Imatges en relleu

Panells acústics Panells perforats Panells ranurats Panells D+

Panells decoratius Textures Decustik Colors Panells decoratius especials Components per a mobiliari

Gràcies a la nostra tecnologia, podem reproduir imatges en relleu a partir dels seus propis dissenys, aconseguint un resultat únic i personalitzat, tant per a interior com per a exterior.

Multicapes

Alt i baix relleu

Imatges i retolacions obtingudes sobreposant panells de diferents colors i on, mitjançant un fresat a diferents nivells, obtenim els efectes desitjats.

A partir de fotografies o models tridimensionals i mitjançant un software especialment desenvolupat, podem reproduir imatges i motius decoratius.

Tècnica de línies A partir d’una imatge i del seu posterior processament, podem reproduir imatges de grans dimensions mitjançant el mecanitzat de línies de diferents amplades i fondàries.


Multicapes amb materials per a interiors o per a exteriors

Alt i baix relleu sobre panell de fibrociment per a exterior


Pol. Ind. Mas Les Vinyes C/Llevant 2 | 08570 Torelló (Bcn) T 902 00 64 30 | F 902 00 64 31 comercial@decustik.com

12

Decustik: solucions acústiques i decoratives

Consulta tots els productes i característiques tècniques a: www.decustik.com

Panells acústics D+

D+001

D+002

D+003

D+004

D+005

D+006

D+007

Panells acústics perforats

PAP015

PAP018

PAP025

PAP028

PAP035

PAP038

PAP045

PAP048

Panells acústics ranurats

PAR058

PAR068

Panells decoratius textures suaus 2D i 3D

PD002

PD005

PD006

PD007

PD008

PD017

PD018

Panells decoratius X2

PD029

PD030

PD031

PD032

PD033

PD034

Panells decoratius textures profundes

PD023

PD024

PD025

PD026

PD027

PD028

Panells decoratius Decustik Colors

DC001

DC002

DC003

DC004

DC005

DC006

DC007

DC008

DC009

Imatges en relleu multicapes

PD019

PD020

PD021

PD022

Imatges en relleu Tècnica de linies

Imatges en relleu Reproduccions en alt i baix relleu

Catàleg decustik - cat  

Catàleg resum de les principals col·leccions de panells acústics i decoratius fabricats per decustik.

Catàleg decustik - cat  

Catàleg resum de les principals col·leccions de panells acústics i decoratius fabricats per decustik.