Page 1

   

       

               

Handboek   Professioneel  Sportadviseur       voor  opzegaanvragers   (THE  NEXT  STEP  1)     (THE  NEXT  STEP  2)  

  Uitgegeven  aan:  Official  Member  Crown  Clubs   Release     datum  :  April  2017,  10e  druk                Uitgegeven  aan:  Official     Member  Crown  Clubs     2018,  2e  druk                                                                                                              Release  datum:  April            


Gefeliciteerd!!   Als  je  dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het   voeren  van  evaluatiegesprekken  met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     Een  professioneel  sportadviseur  geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   Gefeliciteerd!!   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te     verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel   Als  je  dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het   van  professionele  communicatie.     voeren  van  evaluatiegesprekken  met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere     opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   Een  professioneel  sportadviseur  geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel   brengen.  Met  welk  doel  is  de  klant  gaan  sporten?  Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?   van  professionele  communicatie.     Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?       Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat   brengen.  Met  welk  doel  is  de  klant  gaan  sporten?  Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?   Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?       Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?   sporten  de  komende  jaren!       Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens     de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het     geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat     sporten  de  komende  jaren!   Maarten  de  Croon,     Oprichter  &  CEO     Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,       Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO   © Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com  

1  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

3


Inhoudsopgave

 

Het “sportadvies  voor  opzegaanvragers”-­proces  

5

6 Stap  1   Ontvangst  opzegaanvraag   Gefeliciteerd!!   Stap   2   Bellen   v oor   a fspraak   7     Stap     professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  h 8  et   Als   je  3d  it  leest  Evaluatiegesprek   betekent  het  dat  je  a   ls   Stap  4    van  evaluatiegesprekken   Controle   voeren   met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   10   Stap   5     Follow-­up     10   opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     11   Checklist   Procesevaluatie   Professioneel   Sportadviseur   Een   professioneel   sportadviseur   geeft  potentiële   opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel   van  professionele  communicatie.       Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   brengen.  Met  welk  doel  is  de  klant  gaan  sporten?  Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?   Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?     Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?     Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   sporten  de  komende  jaren!       Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,       Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

4

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

2  


Het “sportadvies  voor  opzegaanvragers”-­proces     Walk-­‐in      

Brief

1.Ontvangst Opzegaanvraag  

E-­‐mail

 

Call-­‐in

Gefeliciteerd!! No  show   2.  Bellen  voor  afspraak     call     je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het   Als  je  dit  leest  betekent  het  dat   voeren  van  evaluatiegesprekken  met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     3.Evaluatiegesprek   Een  professioneel  sportadviseur   geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel   van  professionele  communicatie.       Behouden  lid   Exit   Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   Vergeten  oplossing   brengen.  Met  welk  dcall   oel  is  de  klant  gaan  sporten?   Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?   4.  Controle   Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?     Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fVerwerking   itness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   opzegging   maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?     Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke   doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   Toezenden   Bevestiging   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen   hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   sporten  de  komende  jaren!   5.Follow-­up  (is  Stap  2     ‘bellen  voor  afspraak’  van   Sportadviesproces)     Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,     Sportadviesproces     (The  Next  Step  1)   Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO     “Zorg  goed  voor  het  proces,  dan  zorgt  het  resultaat  voor  zichzelf”   © Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com  

3  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

5


Een opzegaanvraag  kan  op  verschillende  manieren  binnen  komen.    

Telefonisch   Walk-­‐in   E-­‐mail       Brief        

!   !     !     !    

Stap 1A.  Ontvangst  opzegaanvraag  telefonisch   Stap  1B.  Ontvangst  opzegaanvraag  bij  balie   Stap  2.  Bellen  voor  afspraak   Stap  2.  Bellen  voor  afspraak  

Stap  1.  Ontvangst  opzegaanvraag    

 

1A. Ontvangst  opzegaanvraag  telefonisch   Gefeliciteerd!!       “Goede…..   <clubnaam>,    u  sh preekt   mjet………….   Waarmee  kan  sik   u  helpen?”   Als  je  .d..........   it  leest   betekent   et  dat   e  als  professioneel   portadviseur   opgeleid  gaat  worden  in  het     voeren   van  evaluatiegesprekken  met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   “Met  Jansen.  Ik  wil  mijn  abonnement  stopzetten.”   opzegging   gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!       Een  professioneel  sportadviseur  geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   “Goh,  wat  jammer,  u  wilt  stoppen  met  sporten  <met  bezorgd  gezicht>.  Wat  ik  dan  voorstel  om  te  doen  is  even  een   afspraak  te  plannen  voor  een  kort  evaluatiegesprek  (met  een  van  mijn  collega’s).  Wanneer  schikt  het  u  om  even  10   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   minuten   langs  te  keomen.   Deze   week   of  hvierbij   olgende   eek.  Ochtend   of  avond.   Maandag   om  18.50   20.10?”   verbeteren   n  helpt   hen   om   vw andaag   de  juiste   keuze   te  maken;   dit  oaf  lles   door  middel     van   p rofessionele   c ommunicatie.     “OK,   mevrouw   Jansen,   uw   afspraak   (met   mijn   collega   ……)   staat   genoteerd   op   vrijdag   20.10.   Mag   ik   nog   even   uw     telefoonnr   noteren,  mocht  er  iets  tussen  komen.  Wat  is  uw  telefoonnr?”     Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   “Tot   vrijdag  aw .s.,   prettige   dag  verder.”       energie   eer   te  beginnen.   Tijdens   een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het     om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   oorspronkelijk  doel   brengen.  Met  welk     doel  is  de  klant  gaan  sporten?  Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?     Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?   1B.     Ontvangst  opzegaanvraag  bij  balie     Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met     de  “beste   programma’s”,   met  het   hart  van   e  uf  itness”?   “Goede......,   welkom   bij  ...........  <clubnaam>,    W“aarmee   kan  dik   helpen?”   Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   maximaal   g emotiveerd   t e   w orden   o m   o ok   s nel   r esultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat     “Goededag,   wil   abonnement   stopzetten.”   Milon,   eGym,  Fik   ast   Fm it,  ijn   Personal   Training   of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?       “Goh,  wat    jammer,  u  wilt  stoppen  met  sporten  <met  bezorgd  gezicht>.  Ik  zal  mezelf  even  aan  u  voorstellen,  mijn   Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   naam  is  ….  (En  uw  naam  is?)”         de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer   door  te  gJansen”   aan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   “Mevrouw     geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   Mevrouw   Jansen,   we  even   hier  gaan  zitten  /  ik  zal  even  mijn  collega  roepen  die  hierover  gaat.”   sporten   de  klaten   omende   jaren!         Bij    afwezigheid  van  Sportadviseurs:     Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,    “Mevrouw   Jansen,  mijn  collega  die  daar  over  gaat  is  momenteel  niet  aanwezig  maar  wat  ik  voorstel  om  te  doen  is     even   e en   a fspraak   met  haar  te  plannen  voor  een  kort  evaluatiegesprek.  Wanneer  schikt  het  u  om  even  10  minuten     langs  te  komen.  Deze  week  of  volgende  week.  Ochtend  of  avond.  Maandag  om  18.50  of  20.10?”   Maarten  de  Croon,     Oprichter   &  CEO   “OK,   mevrouw  Jansen,   uw  afspraak  met  mijn  collega  ……  staat  genoteerd  op  vrijdag  20.10.  Mag  ik  nog  even  uw   telefoonnr  noteren,  mocht  er  iets  tussen  komen.  Wat  is  uw  telefoonnr?”     “Tot  vrijdag  a.s.,  prettige  dag  verder.”      

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

6

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

4  

1  


N.B. Indien  de  klant  vraagt  “waarom  moet  ik  terugkomen  voor  een  evaluatiegesprek,  ik  ben  er  nu  toch?”,  geef  als  direct  en   vloeiend  antwoord:  “Mevrouw  Jansen,  onze  afdeling  Sportadvies  is  verantwoordelijk  voor  het  begeleiden  van  klanten  die  willen   stoppen  met  sporten,  die  krijgen  dan  een  kort  evaluatiegesprek  en  ik  moet  zeggen  dat  we  van  de  meeste  klanten  daar  hele   positieve  reacties  op  krijgen,  dus  ik  zou  u  ook  graag  willen  uitnodigen  voor  een  evaluatiegesprek.  Dus  wanneer  schikt  u  toch  even   om  10  minuten  langs  te  komen?”  

  Stap  2.  Bellen  voor  afspraak    

 

Nadat de  melding  van  de  opzegaanvraag  (aanvraag  evaluatie-­‐formulier  /  opzegbrief/  opzeg  e-­‐mail)  in  het  bezit  is   Gefeliciteerd!!   van   de  Sportadviseur,  gaat  deze  de  klant  bellen.  

  “Goede……,   im.  Je  bspreekt   met   …..van   ..........   Als  je  dit  Pleest   etekent   h… et   dat  j.e   als  <pclubnaam>,.”   rofessioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het    voeren  van  evaluatiegesprekken  met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   “(Goh  Pim)  Ik  heb  begrepen  dat  je  van  plan  bent  om  te  gaan  stoppen  met  sporten  en  wil  daarom  graag  een  afspraak   opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     met  je  plannen  voor  kort  evaluatiegesprek.  Pim,  wanneer  heb  je  eventjes  tijd  om  langs  te  komen?  Deze  week  of   Een  professioneel   sportadviseur   eeft   potentiële   opzeggers   op   basis   an  w he   un   persoonlijke   volgende   week?  Maandag   of  woensdag?  Ogm   15.10   of  liever  om   16.10?    Goed   Pim,   dan  v zien   elkaar   op……..dag  om   behoeften   en   andvies   hdun   leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   …….uur.   Tot  dean   en   og  een  ofm   ijne   ag.”    verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel    van  professionele  communicatie.         No   show   call  (bellen  1 0  mvin.   tijdstip   van   afspraak)   Een   evaluatiegesprek   kan   eel  nma  ensen   doen   besluiten   toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe     energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   Indien  de  afspraak  10  min.  na  de  afgesproken  tijd  nog  niet  op  de  club  is.    oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   brengen.   Met  welk  doel  is  Pdim,   e  kje  lant   gaan   sporten?   aarom   is  dit  doel   “Goede   morgen/middag/avond   spreekt   met   ……..    van  .W ..........   <clubnaam>,.””     belangrijk  voor  hem?    Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?   “Pim,   we  hadden  een  afspraak  om  ….uur.  Is  er  misschien  iets  tussen  gekomen  of  ben  je  verlaat?”       Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   Kijk  hoe  de  klant  reageert  en  maak  een  nieuwe  afspraak.    de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,    maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?     Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   sporten  de  komende  jaren!       Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,       Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

5  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

7


Stap 3.  Evaluatiegesprek      

Bij opzegaanvraag  walkin:  

“Goede…  ,  waarmee  kan  ik  u  helpen?”     “Ik  wil  mijn  lidmaatschap  stopzetten.”     “Goh  wat  jammer,  u  wilt  stoppen  met  sporten  <met  bezorgd  gezicht>?”     “Maar   ik  zal  me  eerst  even  voorstellen,  mijn  naam  is  ……..  (en  jij  bent)?”   Gefeliciteerd!!       “Pim”   Als  je   dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het     voeren   van   met  klanten  die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere   “Ok   Pim,  laten   we  eevaluatiegesprekken   ven  hier  gaan  zitten  (koffie/thee)?”   opzegging   g ewoon   w eer   e en   n ieuw   sportadviesgesprek!      

 

professioneel portadviseur  geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   Bij  Een   opzegaanvraag   op  asfspraak:  

behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   “Goede…..,   Pim!   en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel   verbeteren     van   communicatie.   “Fijn   dat  pjrofessionele   e  even  langs  bent   gekomen,  heb  je  z   in  in  een  kop  koffie/thee  of  iets  fris?”       valuatiegesprek   kan   veel   mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   Ok  Een   Pim,  leaten   we  even  aan  tafel   gaan   zitten..     energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het  

Bij oorspronkelijk   opzegaanvraag  w alkin   en  tae  fspraak   aan  tafel:   doel   om   gaan  sporten   –  z   owel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te  

brengen.  Met  welk  doel  is  de  klant  gaan  sporten?  Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?   1.  “Ik  heb  begrepen  dat  je  wilde  stoppen  met  sporten.  Vertel,  waarom  wil  je  stoppen  met  sporten?”  <met  een   Heeft  gezicht>   hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?   bezorgd       2.  “Is   Met   wk elk   doel   en  bje  ekend   hier  begonnen?”   de   lant   wbel   met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met     de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   3.  “Waarom  is  dat  doel  belangrijk  voor  je?”   maximaal  gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat     Fast   Fit,  P(ersonal   Training   f  dhoel   et  P ersonal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?   4.  “Milon,   En  heb  je e  Gym,   dat  doel   bereikt?”   Indien  Ja:“En   wil  je  do at   vasthouden?”)       5a.  Zorg   “Goh  Pdim,   je  het   an  dne   iet   heel  edrg   zonde   om   stoppen   met  sh porten   je  aangeeft   dat   je  juist   bent  gaan   at    jve  ind   weet   wdat   klant   wars   zit   enn  u  wte  elke   doelen   ij  wil  nbu  ereiken   en   biedt   vervolgens   sporten   om  8  kog  plossing.   af  te  vallen  V<eel   herhaal   specifiek   doel>  o  epzeggen   n  weer  lekker   in  je  vel   te  voelen   doel>,  om   de  juiste   leden   die  willen   hebben   enkel   een  <nherhaal   ieuwe  epmotioneel   rikkel  nodig   toch?”    <  korte  stilte>   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   Aanvullende  bewustzijnsverhogende  vragen  i.g.v.  “geen  tijd  /  te  druk”:     ick   als   een   klant   eigenlijk   p  werg   il  zbeggen   en   jij  ezen   orgt   dat   weer  tevreden  gaat   5b.  geeft   “Zeker  toch   als  je  ehen   et  hkeel   erg   druk   hebt   is  het   toch  ook  o heel   elangrijk   om   sport-­   en  hoij   ntspanningsmoment   sporten   omende   jaren!   voor   jezelf  in  d te  e  bkouwen   om  juist   goed  met  die  drukte  om  te  kunnen  gaan,  toch?”  <korte  stilte>   5c.    “Pim,  ook  al  ga  je  maar  1x  per  week  sporten  is  al  100x  beter  dan  helemaal  niets  doen,  toch?”  <korte  stilte>   5d.     “Pim,  in  een  week  zitten  168  uur,  denk  je  dat  je  hier  een  uurtje  van  zou  kunnen  besteden  om  aan  je  gezondheid  te   werken?”  <korte  stilte>   Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,   Aanvullende  bewustzijnsverhogende  vragen  i.g.v.  “niet  leuk  /  geen  zin”:     5e.    “Maar  Pim,  wie  zegt  jou  dat  je  het  zo  leuk  moet  vinden,  het  is  toch  ook  een  investering  in  je  gezondheid.  Ik  bedoel     je  tandenpoetsen  dan  zo  leuk  of  ziektekostenpremie  betalen?”  <korte  stilte>   vind   5f.  Maarten   “Pim,  als  je  dne   u  C gaat   stoppen,  ga  je  waarschijnlijk  voor  veel  langere  tijd  stoppen,  toch?”  <korte  stilte>   roon,   5g.  Oprichter   “Pim,  maar  w at   g a   j &  CEO  e  dan  nu  doen  als  investering  in  je  gezondheid?”  <korte  stilte>     Als  de  klant  je  hierin  gelijk  geeft  en/of  stil  wordt  (ofwel  hij  gaat  beseffen  dat  stoppen  met  sporten  ook  niet  een   verstandige  optie  is),  dan  !   6.  “Maar  even  los  van  je  tijds-­  /  motivatieprobleem  vind  je  het  nog  wel  belangrijk  om  aan  je  gezondheid  te  werken,  8   kilo  af  te  vallen  <herhaal  specifiek  doel>  en  lekker  in  je  vel  te  voelen  <herhaal  emotioneel  doel>?”     © Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk  6   www.crownconsultancy.com  

8

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  


7.  <Met  blijde  en  verwachtingsvolle  blik>  “Hoe  zou  je  het  vinden  als  ik  je  ga  helpen  om  het  qua  tijd  beter  in  te   plannen  en  qua  motivatie  weer  een  flinke  boost  te  krijgen?”     8.  “Hoe  ziet  je  sportprogramma  er  uit;  wat  heb  je  hier  allemaal  gedaan  (toen  je  begon)?”       <Bedenk  nu  een  oplossing  om  de  klant  met  eventueel  minder  sporttijd  per  week,  meer  te  motiveren  om  zijn  doel   te  kunnen  behalen  en  vast  te  houden>     9.  <Pak  het  groepslesrooster>“Heb  je  al  eens  een  keer  meegedaan  met  Fast  Fit  <oplossing>?”     10.  “Ik  zal  even  uitleggen  wat  het  is.  Fast  Fit  is  een  work-­out  van  20  min  waarin  alle  spiergroepen  onder  handen   worden   genomen.  Past  heel  goed  bij  je  doel  om  ………..  <herhaal  specifiek  en  emotioneel  doel>  en  het  is  heel   Gefeliciteerd!!   motiverend  om  te  doen  want  het  wordt  gegeven  door  een  van  onze  fast  fit  coaches.  En  ik  zeg  altijd  ook  al  ga  je  maar     per  week  Fast  Fitten  is  al  100x  beter  dan  helemaal  niets  doen,  toch!”   1x    Als  je  dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het   11.   “Hoe  zvou   et  vinden  om  hier  aan  mm ee  et   te  k gaan   doen?”   voeren   an  jij  ehvaluatiegesprekken   lanten   die  willen  opzeggen.  In  principe  is  iedere    opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!     12.   “Welke   dag  van  de  w eek  komt  jou  het  gm inst  p slecht   uit  om  ote   gaan  sporten   zijn  voan   ok  h in  un   het  pwersoonlijke   eekend  open  van   Een   professioneel   sportadviseur   eeft   otentiële   pzeggers   op  (bwe   asis   ….  tot  ….”    behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   verbeteren   ein   elpt   en  om  ah.s.  ierbij   vandaag   juiste   keuze   te  maken;   it  ee   alles   13.   “Ok,  dan  ga   k  ohp   de  mhaandag   om  20.15   aan  …..  d <e   naam   coach>   doorgeven   dat  je  dm gaat  ddoor   oen.  m Ik  iddel   heb  hier   de   gegevens   en  tijdstip  cgommunicatie.   enoteerd,  deze  is    voor  jou  <overhandig  groepslesrooster  /  afsprakenkaartje>.  Ik  denk  dat   van   professionele   het     echt  heel  goed  bij  je  past!”    Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  nieuwe   14.  “Nou  Pim,  tot  maandag  a.s.  <geef  een  hand>.  Ik  wens  je  nog  een  fijne  dag!”    energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het    oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te   Indien   de  klant   iet   op  d andere   kan  worden:   brengen.   Met  nw elk   oel  is  gdedachten   e  klant  ggebracht   aan  sporten?   Waarom  is  dit  doel  belangrijk  voor  hem?    Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom  zou  hij  dan  stoppen  met  sporten?   “Goh   jammer  Pim  dat  ik  je  niet  kan  helpen  om  weer  door  te  gaan  met  sporten.  Ik  zal  je  verzoek  doorgeven  aan  onze     clubmanager  /  ledenadministratie,  zij  handelen  dit  verder  af  en  je  ontvangt  binnen  1  week  een  bevestiging.  Hopelijk   Is  de   kjlant   bekend   meet   et  ttotale   anbod   zien   we   e  in  dw e  tel   oekomst   nog   en  kheer   erug.  Taot   ziens.”  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met    de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   <   Vul  Aanvraag   evaluatieformulier   in  en  go eef   formulier   aan  clubmanager>     maximaal   gemotiveerd   te  worden   m  doit  ok   snel  resultaat   te  behalen?   Heeft  hij  al  ervaren  wat    Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training  of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?  

 

Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   sporten  de  komende  jaren!       Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,       Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

7  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

9


Stap 4.  Controle    

Tijdens de  wekelijkse  sportadvies-­‐meeting  komen  ook  de  evaluatiegesprekken  aan  de  orde.   Samen  met  de  clubmanager  worden  evaluatiegesprekken  geëvalueerd.  Elk  aanvraag   evaluatieformulier  met  een  verzoek  tot  exit  afkomstig  van  de  sportadviseur  wordt  in  deze  meeting   beoordeeld  door  de  clubmanager.  Een  opzegging  mag  pas  verwerkt  worden  als  de  clubmanager  hier   toestemming  voor  heeft  gegeven!     Mocht  het  zo  zijn  dat  een  mogelijke  oplossing  niet  is  aangeboden,  dan  dient  de  sportadviseur  de   potentiële  opzegger  te  bellen  om  dit  alsnog  aan  te  bieden!  

Vergeten oplossing  call:   Gefeliciteerd!!  

 

  “Goede……,  Pim.  Je  spreekt  met  ……..van  ...........  <clubnaam>.”   Als  je  dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel  sportadviseur  opgeleid  gaat  worden  in  het     voeren   evaluatiegesprekken   et  klanten   die  ew opzeggen.   n  zp rincipe   is  iedere   “(Goh   Pim)  v Ik  an   heb   nogmaals  je  opzegging  bm ekeken   en  nu  blijkt   r  tillen   och  een   oplossing  tIe   ijn   die  ik  vergeten   ben  aan  te   opzegging   g ewoon   w eer   e en   n ieuw   s portadviesgesprek!     kaarten.  <  Presenteer  de  oplossing>  “Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  met  deze  ‘oplossing’  ……..  je  weer  helemaal  met   plezier   kunt  gaan  smportadviseur   et  sporten  en  werken   je  doel  om  o…pzeggers   ……...”    Hoe  okp   linkt   dat?”   Een  vperder   rofessioneel   geeft  apan   otentiële   basis   van  hun  persoonlijke     behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  op  het  gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  opnieuw  te   “Nou  heel  mooi,  dan  zien  we  je  weer  graag  op  de  club,  tot  dan  en  een  fijne    dag  verder!”     verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag  de  juiste  keuze  te  maken;  dit  alles  door  middel     van  dpe  rofessionele   communicatie.     van  het  abonnement  of  gebruik  maken  van  ziekteregeling  dan  is  het   Mocht   oplossing  bestaan   uit  het  wijzigen     om  nog  een  afspraak  te  maken  op  de  club:   nodig   Pim,   wanneer   kom  je  langs  om   dit  ivn  eel   orde   e  maken?   Deze  bwesluiten   eek  of  volgende   eek?   Mlijven   aandag  eon   f  w Om  15.10   Een   evaluatiegesprek   kan   mtensen   doen   toch  lwid   te  b moensdag?   et  nieuwe   of  energie   liever  om  w 16.10?     G oed   P im,   d an   z ien   w e   e lkaar   o p……..dag   o m   … ….uur.   T ot   d an   e n   n og   e en   f ijne   eer  te  beginnen.  Tijdens  een  evaluatiegesprek  is  het  essentieel  om  het   ochtend/middag/avond/dag!!!”   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten  –  zowel  specifiek  als  emotioneel  -­‐  naar  boven  te     brengen.   Met  mwag   elk   doel   is  de  klant   gaan  asls   porten?   Waarom  ihs  ier   dit  tdoestemming   oel  belangrijk   voor   hem?   Een   opzegging   pas   verwerkt   worden   de  clubmanager   voor   heeft   Heeft   h ij   z ijn   d oel   w el   b ereikt?   W aarom   z ou   h ij   d an   s toppen   m et   s porten?   gegeven!!         Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  aanbod  van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   de  “5beste   programma’s”,  met  het  “hart  van  de  fitness”?  Heeft  hij  interesse  om  in  minder  tijd,   Stap   .  Follow-­up   maximaal   gemotiveerd  te  worden  om  ook  snel  resultaat  te  behalen?  Heeft  hij  al  ervaren  wat     Milon,   eGym,   Fast  dFefinitief   it,  Personal   raining   of  het  Pis  ersonal   Coach   Reesultaat   Systeem   betekent?   Nadat   een   opzegging   is  en  T door   de  controle   gekomen,   dient   r  een  kaartje   /  brief   gestuurd     te  worden  naar  de  opzegger.  Dit  is  voor  de  klant  een  bevestiging  en  met  dit  kaartje  heeft  de  klant  nog  3   Zorg  dat   weet   at  de  ekxtra   lant  kdosten   wars  zzich   it  eon   welke  idn  oelen   hij  wil  Dbit   ereiken   biedt   maanden   de  je   tijd   om  w zonder   pnieuw   te  schrijven.   kaartje  ewn  ordt   na  v2ervolgens   ,5  maand   na  de   einddatum   abonnement   indien   de  okpzeggen   lant  zich  nhog   niet  oepnieuw   gemeld   heeft.   juiste  oplossing.   Veel  nlagebeld   eden  die   willen   ebben   nkel  een   nieuwe   prikkel  nodig  om     weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   “Goede……,   Pim.   e  spreekt   …..van   ...........   <clubnaam>.”   geeft  toch   eJen   kick  amls  et  e… en   klant   eigenlijk   op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat     sporten  de  komende  jaren!   “(Goh)  Pim  Je  sport  nu  al  een  tijdje  niet  meer  bij  ons  en  wij  zijn  erg  benieuwd  of  je  misschien  al  weer  actief  aan  het     sporten   bent?       “Pim,   we  hebben   een  tijdje   nog  Ceonsultancy,   en  kaartje  /  brief  gestuurd  waarmee  je  binnen  3  maanden,    opnieuw  zonder   Namens   het  jte  eam   van  tCerug   rown   inschrijfkosten   w eer   k unt   s tarten   m et   e en   programma.  Heb  je  hier  nog  over  nagedacht?”         Probeer  afspraak  te  maken  indien  hij  positief  reageert.     Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

10

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

8  

1  


Checklist Procesevaluatie  Professioneel  Sportadviseur  voor  opzegaanvragers       Naam  mdw:   Datum  evaluatie:

1. Ontvangst   Opzegaanvraag  

  1.1  Goh,  wat  jammer,  u  wilt  stoppen  met  sporten:    0  ja      0  nee   1.2  Wat  ik  voorstel  om  te  doen….       0  ja      0  nee   1.3  Twee  keuzes  presenteren       0  ja      0  nee   1.4  Herhaling  van  afspraak     (tel)   0  ja      0  nee   1.5  Telefoonnummer  noteren  klant     (tel)   0  ja      0  nee    

 

Gefeliciteerd!! 2.  Bellen  voor  afspraak     1  Goh,  wat  jammer,  u  wilt  stoppen  met  sporten:     0  ja      0  nee     Als  je  dit  leest  betekent  het  dat  je  als  professioneel   sportadviseur   opgeleid   gaat  w in  het          Vertel,  waarom   wil  je  stoppen  m et  sporten?   0  orden   ja      0  nee   voeren  van  evaluatiegesprekken  met  k2  lanten   ie  bw illen  opzeggen.   is  0   iedere   Welk  dd oel   egonnen?:      In  principe     ja      0  nee   3  Waarom  is  dat  doel  b   elangrijk  voor  je:     0  ja      0  nee         opzegging  gewoon  weer  een  nieuw  sportadviesgesprek!   4   D oel   b ereikt?/   D oel   v asthouden?:     0   j a       0   n ee   Een  professioneel  sportadviseur  geeft  potentiële  opzeggers  op  basis  van  hun  persoonlijke   5.a  Vind  je  het  dan  niet  heel  erg  zonde,  juist  nu  je..  0  ja      0  nee   behoeften  een  advies  om  hun  leven  -­‐  o5.b   p  hOet   gebied  van  gezondheid  en  welzijn  –  o pnieuw  te   ntspanningsmoment  juist  bij  drukte     0  ja      0  nee   verbeteren  en  helpt  hen  om  hierbij  vandaag   uiste   keuze   te  wmeek   aken;   dit      alles  door   iddel   5.c  Ook  dae   l  gje   je  maar   1x  per   altijd….   0  ja      m 0  n ee   van  professionele  communicatie.     5.d  In  een  week  zitten  168  uur,  1  uur  gezondheid    0  ja      0  nee   5.e  Wie  zegt  dat  je  het  leuk  moet  vinden?         0  ja      0  nee     3.  Evaluatiegesprek   5.f   A ls   j e   n u   s topt   g a   j e   v oor   l angere   t ijd   s toppen   ja      0  nee                 Een  evaluatiegesprek  kan  veel  mensen  doen  besluiten  toch  lid  te  blijven  en  met  n0  ieuwe   5.g  Wat  ga  je  doen  als  investering  in  gezondheid   0  ja      0  nee     energie  weer  te  beginnen.  Tijdens  een  6   evaluatiegesprek   is  het  essentieel  om  het  0  ja      0  nee   Even  los  van  tijd/motivatie,  belangrijk  om..?   oorspronkelijk  doel  om  te  gaan  sporten   –  oe   zowel   motioneel   -­‐  naar   oven   7  H zou  je  shpecifiek   et  vinden  aals   ls  eik   je  ga  helpen…?     b0   ja      0  tne   ee   brengen.  Met  welk  doel  is  de  klant  gaan   sporten?   aarom  is  dit  edr  oel   v0  oor   8  H oe  ziet  je  sW portprogramma   uit?  belangrijk     ja      0h  nem?   ee   9  M eegedaan   met   Fast  Fit?  met  sporten?       0  ja      0  nee   Heeft  hij  zijn  doel  wel  bereikt?  Waarom   zou   hij  dan   stoppen   10  Uitleg  Fast  Fit:         0  ja      0  nee     11  Hoe  zou  je  het  vinden  om  hier  aan  mee  te  doen  0  ja      0  nee   Is  de  klant  wel  bekend  met  het  totale  a12   anbod   van  jouw  club?  Heeft  hij  al  kennisgemaakt  met   Welke  dag  van  de  week  komt  het  minst  slecht.  0  ja      0  nee   de  “beste  programma’s”,  met  het  “hart  13   van   de  afitness”?   eeft  hij  ainteresse   om  in  m tijd,   Maak   fspraak,  oH verhandig   fspr.krt/rooster   0  jinder   a      0  nee   maximaal  gemotiveerd   ok   s nel   r esultaat   t e   b ehalen?   H eeft   h ij   a l   e rvaren   wat   4.  Controle   te  worden  om  o14   Nou,  (herhaal  afspraak)  fijne  dag.     0  ja      0  nee     of  het  Personal  Coach  Resultaat  Systeem  betekent?   Milon,  eGym,  Fast  Fit,  Personal  Training       Zorg  dat  je  weet  wat  de  klant  dwars  zit  en  welke  doelen  hij  wil  bereiken  en  biedt  vervolgens   de  juiste  oplossing.  Veel  leden  die  willen  opzeggen  hebben  enkel  een  nieuwe  prikkel  nodig  om   weer  door  te  gaan.  Dit  handboek  stelt  je  in  staat  om  eens  lekker  wat  prikkels  uit  te  delen.  Het   geeft  toch  een  kick  als  een  klant  eigenlijk  op  wil  zeggen  en  jij  zorgt  dat  hij  weer  tevreden  gaat   sporten  de  komende  jaren!     5.  Follow-­up     Namens  het  team  van  Crown  Consultancy,       Maarten  de  Croon,   Oprichter  &  CEO  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

9  

© Handboek Professioneel Sportadviseur voor opzegaanvragers, copyright by Crown Consultancy B.V. 2018, 2e druk www.crownconsultancy.com

1  

11


Galle Promenade 119, 1991 WH Velserbroek, The Netherlands | Tel. +31 (0)23 574 83 72 Mail: info@crownconsultancy.com | Internet: www.crownconsultancy.com, www.crownclubs.nl Chamber of Commerce no: 08148200

185376 handboek sportadviseur ii crown consultancy 01  
185376 handboek sportadviseur ii crown consultancy 01  
Advertisement