__MAIN_TEXT__

Page 1

~ De Crommertse Kwis 2016~


Puntentelling Voor elk goed antwoord wordt 1 punt gegeven. Bestaat een vraag uit meerdere antwoorden, dan kunnen er ook meerdere punten gegeven worden. In de categorie “Hoe gaon we dè doenâ€? is de puntentelling als volgt: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

8 punten 4 punten 10 punten 5 punten 10 punten 10 punten 5 punten 10 punten 7 punten 5 punten 5 punten 5 punten 5 punten 5 punten 8 punten

Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


Welkomstwoord Welkomstwoord Beste Kwissers, Hier ligt hij dan, jullie vragenboekje van de DCK2016. De derde alweer en we zijn er best een beetje trots op. Natuurlijk vinden we het leuk dat jullie meedoen, fantastisch zelfs! Voor iedereen, maar in bijzonder voor de teams die voor de eerste keer meedoen, lees het hele reglement even goed door. Voor de ervaren kwissers een snelle update: Dit jaar hebben we de vragen waarbij de jongere kwissers (de kinderen dus) zelf wellicht een heel eind komen, aangemerkt met een tekentje. Heb je geen kinderen in je team, dan maak je ze uiteraard zelf. Verder hebben we voor ieder team 2 veiligheidshesjes ingepakt. Niet voor houwes, maar wel om te gebruiken. We hebben jullie graag na afloop allemaal weer veilig thuis! Lever ze aan het einde weer mee in, anders krijg je 10 strafpunten. Uiterlijk 23.00 uur lever je de DCK-tas mĂŠt het kleuren vragenboekje met daarin de antwoorden, de losse opdrachten en de hesjes in in 't Wapen van Cromvoirt. Te laat is af! Daarna vieren we feest in 't Wapen! Morgen is het zondag en dan slapen we lekker uit. De commissie heeft dit jaar iets meer tijd om jullie antwoorden na te kijken, het Nieuwjaarstreffen is namelijk op zondag 8 januari. Rond 16.00 uur reiken we aan de nieuwe winnaars de wisseltrofee uit. Die is nu nog in handen van 'Weten Wij Veul". We wensen iedereen een hele fijne en veilige avond, een gezonde, eerlijke competitie en vooral heel veel plezier! Commissie DCK2016 Betsy, Bram, Gerdine, Imre, Jolanda de B., Marion In geval van nood bel je vanavond: 06-30573212 06-23886542

~ De Crommertse Kwis 2016~

1


Deelnamereglement 1. Algemeen 1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.lantaerntje.nl bedoeld. Bij verwijzingen naar facebook geldt het account https://www.facebook.com/dorpsblad.tlantaerntje/ 1.2 Dit vragenboekje werd op maandag 5 december 2016 aangeboden aan de drukker. Gebeurtenissen na deze datum worden niet meegenomen in de beoordeling. 1.3 Daar waar naar de organisatie wordt verwezen worden alle personen die als organisatie zijn aangegeven bedoeld, alsmede hun activiteiten in het kader van De Crommertse Kwis, alsmede activiteiten van derden uit opdracht of op verzoek van deze personen. De organisatie van De Crommertse Kwis is op initiatief van de redactie van stichting Dorpsblad ‘t Lantaerntje. Dit jaar bestaat de commissie uit: Gerdine van der Hurk, Marion van der Meulen, Bram Coppens, Betsy Vorstenbosch, Jolanda de Bever en Imre Tiebosch. 1.4 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 2. Teams 2.1 Deelname aan De Crommertse Kwis kan uitsluitend met teams van minimaal 4 personen. 2.2 Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team. 2.3 Kinderen vanaf de bovenbouw van de basisschool kunnen deel uitmaken van een team. De redactie heeft vragen waarvan men onderstelt dat kinderen deze zelfstandig of met een beetje begeleiding kunnen oplossen of beantwoorden aangemerkt. Indien er geen kinderen meespelen, worden deze vragen gewoon door volwassenen gemaakt. 2.4 Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon voor de organisatie. 2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de 1e contactpersoon. 2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in Cromvoirt en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan De Crommertse Kwis deel te nemen. 2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 3. Inschrijven 3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden middels een aanmelding op decrommertsekwis@gmail.com, na ontvangst van een bevestigingsmail van uw inschrijving is de inschrijving definitief. 3.2 De inschrijvingstermijn sluit een week voor de op aangekondigde quizdag. Aanmeldingen buiten deze termijn kunnen door de organisatie bij uitzondering en onder dan te stellen voorwaarden worden geaccepteerd. 3.3 Bij aanmelding dient elk team ook een eigen teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Indien meerdere teams (nagenoeg) dezelfde naam opgeven zal de organisatie dit terugmelden aan het laatst aangemelde team zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven. 3.4 Aan inschrijving en deelname aan De Crommertse Kwis zijn geen deelnamekosten verbonden. 4. Deelnemen 4.1 De organisatie stelt jaarlijks het full colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Crommertse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar. 4.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizdag van De Crommertse Kwis vast evenals de locatie en tijdstippen voor het ophalen en weer inleveren van de vragenboekjes. Deze worden via de mail aan de contactpersonen bekendgemaakt. 4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje op de centrale locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. 4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. 4.5 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Cromvoirt staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men ‘de hort’ op moet. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen. 4.6 Om de veiligheid te waarborgen stelt de organisatie per team 2 veiligheidshesjes ter beschikking met het dringende verzoek deze ook daadwerkelijk bij de buitenopdrachten te dragen. De veiligheidshesjes worden tegelijk met de DCK-tas met het vragenboekje en de losse opdrachten weer ingeleverd. 4.7 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. 4.8 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Crommertse Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd of als het enquêteformulier niet (volledig) is ingevuld. De puntentoekenning staat in het vragenboekje. 5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen. Bij een gelijk aantal punten geldt het moment van inleveren als beslissing. 5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen op de website en in ’t Lantaerntje worden gepubliceerd. De uitslag van De Crommertse Kwis is bindend en staat niet ter discussie. 5.4 De bekendmaking van de uitslag, alsmede de uitreiking van de wisseltrofee, zal plaatsvinden tijdens de ’t Nieuwjaarstreffen van Dorpsblad ’t Lantaerntje op zondag 8 januari 2017 om 16:00 uur in ’t Wapen van Cromvoirt. 5.5 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende quizdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden. 6. Tenslotte 6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Crommertse Kwis. Deelnemen aan De Crommertse Kwis is dus geheel op eigen risico. 6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

2

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


1. Ons durpke Crommert 1.1 Hoort wie klopt daar‌. In 1953 bracht de goede Sint een memorabel bezoek aan ons dorp. Naast het verblijden van alle kinderharten bracht hij ook een kleine bloemenhulde zoals te zien is op de onderstaande foto. Aan wie bracht hij deze bloemenhulde en wat was hiervan de reden?

Tijdens zijn bezoek aan Cromvoirt in 1953 bracht de Sint (Jan Smeets) ook een kleine bloemenhulde aan Hanneke Vugts, 'ons goeie Hanneke van de pastoor', wegens 40 jaar trouwe dienst aan drie opeenvolgende pastoors. Pastoor J.H. Bakx links op de foto 1.2 Door de bomen het dorp zien Hoe oud (circa) is de beuk die midden op het perceel van de Ypenhoeve staat? 180 jaar 1.3 In welk jaar wordt Cromvoirt een zelfstandige parochie? 1717 1.4 In welk jaar komt er een verharde verbindingsweg vanuit Vught naar Cromvoirt? 1930 1.5 In welk jaar werd de gemeente Cromvoirt opgeheven? 1933

~ De Crommertse Kwis 2016~

3


1. Ons durpke Crommert 1.6 In welk jaar werd Cromvoirt aangesloten op het aardgasnet? 1971 1.7 Ons mooie dorpje kent vele prachtige tradities, waaronder het eieren ophalen en de Pinksterbloem. Wat hebben deze 2 met elkaar gemeen? Ze hebben beiden een Judas 1.8 Het witte goud Zeg je Cromvoirt, dan zeg je asperges! Het witte goud is in ons dorp rijk vertegenwoordigd. Maar wij vragen ons af, bij welk aspergebedrijf horen onderstaande borden? a

c

b

d a. Aspergebedrijf van den Braak b. Aspergebedrijf Gubbels c. Aspergekwekerij Klerks (de Margriet) d. Aspergebedrijf van Iersel e. Aspergebedrijf Verhoeven 4

~ De Crommertse Kwis 2016 ~

e


1. Ons durpke Crommert 1.9 Kunnen jullie ons vertellen wat er met deze foto aan de hand is?

Matthijs Vorstenbosch staat erop als nar dit moet Demi van Pinxteren zijn 1.10 Toon blij, wei blij Sinds jaren verkoopt boer Toon van Rooij zijn weivlees aan slagers in de regio. Welke slager deed deze uitspraak: “Eerlijk is heerlijk weivlees uit Cromvoirt� Keurslager Johan Reef - Geldrop

1.11 Busje komt zo Wat zijn we in Cromvoirt toch ontzettend blij met onze buurtbus. Elke dag weer op uur en tijd paraat om ons door stad en land te verplaatsen. Ook vandaag heeft de buurtbus weer rond gereden. Hoeveel mensen stapten er vandaag uit de laatste buurtbus, die vanuit Den Bosch bij de bushalte van de Deutersestraat is gestopt?

0

~ De Crommertse Kwis 2016~

5


1. Ons durpke Crommert 1.12 Maandelijks Iedere maand zorgt de redactie van ’t Lantaerntje er weer voor dat er een prachtig boekje bij jullie op de deurmat komt vallen. Kunnen jullie ons vertellen van welke maand en welk jaar de kaften van onderstaande Lantaerntjes zijn?

a

b

c

d

e

f

Maand

Jaar

a. April

2016

b. Februari

2014

c. Januari

2015

d. Mei

2015

e. November

2014

f. September

2013

6

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


1. Ons durpke Crommert 1.13 Spring maar achterop! De Leyetocht is al jaren een begrip in de regio. Dit jaar kwam hij weer door Cromvoirt. Weet jij over welke Cromvoirtse wegen de Leyetocht dit jaar liep? Heenweg: Oude Loonsebaan terugweg: Deutersestraat, Sint Lambertusstraat, Loverensestraat 1.14 Welke club moest Theo Boeve, door een dubbele boeking, in oktober dit jaar zwaar teleurstellen? Vogelclub De Goudvink 1.15 Jullie hebben ze vast al gezien: onze “Hangende Tuinen�. Er is een simpel symbool ontworpen, waarin de kracht en trots van Cromvoirt zichtbaar is geworden. Het symbool bestaat uit drie elementen. Welke 3 en wat is hun symboliek? Beeldelement

Betekenis

1. Vogeltjes (die actief rondfladderen)

De betrokken en actieve dorpelingen

2. Golven (die het natuurlijke karakter van het De Leye die het dorp geheel omringt dorp laten zien) 3. de arm met de hand van de patroonheilige St. Lambertus (komend uit het Wapen van Cromvoirt)

Het dorp dragend en ondersteunend

1.16 Wat was het beroep van de ongelukkige M., weduwnaar en vader van 6 kinderen, die in april 1911 werd gegrepen door trein 451? Postbode 1.17 Helaas hebben we in Cromvoirt volop bezoek gehad van militairen. Uit welk land komen de militairen op deze foto?

Nederland ~ De Crommertse Kwis 2016~

7


1. Ons durpke Crommert 1.18 Een mooie wandeling langs de aanleg van de golfbaan, eindigde via een geforceerde achterdeur in het verlaten huis van Pieter van den Braak. Boven op de verdiepingsvloer waren drie slaapkamertjes. In de kleinste hing nog een intrigerende poster op de muur (zie foto).

a. Wie ontwierp deze poster? Theo Molkenboer b. Op welke datum maakte de eerste Nederlandse vrouw gebruik van het actieve stemrecht? 15 mei 1920 c. Deze poster is gemaakt in opdracht van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Wat werd na de invoering van het vrouwenkiesrecht de nieuwe naam voor deze vereniging? Vereniging van Staatsburgeressen d. Wie schreef: “De vrouw zal niet vrij worden en is dat ook niet waard, als zij niet zichzelf bevrijdt, niet toont de zelfbewuste te zijn, de fiere, die zelfstandig haar ketenen wil afwerpen� Wilhelmina Drucker

8

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


1. Ons durpke Crommert 1.19 Wat is het adres van het pand van dit schilderij?

Sint Lambertusstraat 30, 5266 AE Cromvoirt (Familie van Roosmalen) 1.20 In oktober 1969 verscheen onderstaand artikel in de Haagsche Courant.

a. Wat is de naam van deze creatieve vrouw? Rijpma b. Wat was het beroep van haar echtgenoot? Piloot ~ De Crommertse Kwis 2016~

9


1. Ons durpke Crommert 1.21 Welke burgemeester was namens Cromvoirt tegen de aanleg van een spoor van Cromvoirt naar 's-Hertogenbosch?

J.M. de Ruyter 1.22 Wie is de woordvoerder van de stichting Stop Overlast Duinoord? Sander Wieringa 1.23 Wanneer werd het Millennium feest in Cromvoirt op grootse wijze gehouden? Noem de datum. 2 januari 2000

10

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


1. Ons durpke Crommert 1.24 Bij mooi weer krijgen we er in Cromvoirt meteen veel inwoners bij. Welke camping hoort bij de ansichtkaart?

a

b

c

d

e

f

a. De Leuvert b. De Linden c. De Leuvert d. De Vondst e. Distelloo f. De Vondst

~ De Crommertse Kwis 2016~

11


1. Ons durpke Crommert 1.25 Cromvoirt is in het verleden vaak geteisterd door onweer. In de onderstaande, waar gebeurde, verhaaltjes liep het gelukkig allemaal goed af. Puzzel met de zinnen totdat het weer de 2 originele verhalen van ieder 6 zinnen zijn. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Verschrikt is hij naar Vught gewandeld met de fiets aan de hand en… met verdubbeld respect voor het hemelvuur. Een geweldig verblindend licht, een hevige knal, de kamer van Z.Eerw. heer pastoor vol damp en alles was weer voorbij. De fietsrijder zelf lag, toen hij bij bewustzijn kwam, met het gezicht in het zand en was natuurlijk drijfnat. Na eerst een stuk uit het raamkozijn te hebben meegenomen en benevens het gordijn met de binnenvensters te hebben verschroeid, sloeg de bliksem het radiotoestel geheel aan stukken, en nam vervolgens zijn weg langs de lichtleiding over de bovenverdieping en verdween zonder een spoor achter te laten. De regen viel bij stroomen neer, de donder ratelde in de verte, de bliksem schoot door de donkere dennenbosschen. De pastoor stond voor het raam toen de bliksem insloeg, hij kreeg de stukken van het stopcontact in het gelaat. Verwonderlijk dat de bliksem zoo zijn weg kon nemen zonder brand of verder ongelukken te veroorzaken. ’t Was ’n gevaarlijk weertje. Eensklaps voelde de fietsrijder een schok en… toen hij uit zijn verdooving ontwaakte lag een zestal denneboomen geknakt en versplinterd rondom hem, terwijl de fiets ongeveer zes meter van hem lag verwijderd met een verbogen trapper, die naar boven lag, zoodat de pedaal niet door den val, doch door den bliksem is verbogen. Donderdagmiddag omstreeks half twee reed een Bosschenaar, voor zaken op reis, van Cromvoirt per fiets naar Vught door de heide. De bliksem sloeg op de radioantenne van de pastorie en drong zoo de woonkamer binnen. Bij het korte maar hevige onweer dat Zaterdagavond over Cromvoirt kwam, had er een ongeluk plaats, dat onbegrijpelijk goed is afgeloopen.

Een vreemd avontuur 10, 5, 8, 9, 3, 1 De bliksem slaat in 12, 11, 2, 6, 7, 4

12

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


1. Ons durpke Crommert 1.26 In de jaren dertig van de vorige eeuw speelde op de Distelberg een heuse 'schoolquaestie'. Zet de 6 artikelen op chronologische volgorde.

a b

d

c

e

f

c-e-d-b-f-a ~ De Crommertse Kwis 2016~

13


1. Ons durpke Crommert 1.27 In Cromvoirt zijn we met recht trots op onze prachtige boerderijen. De buitenkant kennen we vaak wel. Maar de binnenkant herbergt vele geheimen. In een technisch rapport worden ze ontrafeld. Plaats de juiste technische term bij de betreffende foto.

b

a

c

d

e

a. telmerk IIII gehakt

d. dekbalk en korbeel

b. gebint met dekbalk, ankerbalk en tweede laag geplaatste ankerbalk

e. kapspanten

c. gebintstaander met dekbalk

f. ankerbalk, korbeel en windschoren

14

~ De Crommertse Kwis 2016 ~

f


1. Ons durpke Crommert 1.28 Golfbaan Cromvoirt De werkzaamheden rondom de golfbaan zijn in volle gang. Met de dag verandert het gebied en wordt het alsmaar groener. Bekijk het filmpje met de QR-code en beantwoord de onderstaande vragen.

a. Wie is de architect van de betreffende golfbaan? Kyle Phillips b. In welk jaar is het ‘cultuurhistorische dijkje’ aangelegd? 1700 c. Wat is er zo bijzonder aan ‘compartiment 3’? En waarom is dat? Het wordt een halve meter opgehoogd, het moet als overloop blijven dienen, maar de baan zelf niet.

~ De Crommertse Kwis 2016~

15


1. Ons durpke Crommert 1.29 Nee, het zijn niet meneer en mevrouw de Bok. Kunnen jullie ons vertellen wie dit echtpaar is op onderstaande foto?

a. Dhr. en Mevr. Dekkers b. Dhr. en Mevr. Koopman c. Dhr. en Mevr. Slegers d. Dhr. en Mevr. Van Dillen

b 1.30 Helaas was er dit jaar enkele keren sprake van misdaad in ons dorp. De brute overval op de EMTE in oktober staat nog vers in ons geheugen. We zien de beelden van agenten bij de ingang, horen nog de rondcirkelende helikopters en de verontruste verhalen over de medewerkers die op dat moment in de winkel waren. Heftig en geen onderwerp voor een gezellige dorpskwis. Gelukkig loopt een veel kleinere misdaad door een alerte buurtbewoonster in juni dit jaar beter af. Twee Bosschenaren worden hierbij opgepakt. Hoe oud waren deze heren? 48 jaar

16

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


2. Natuurlijk Crommert 2.1 Tijdens ons rondje Crommert troffen we half oktober dit jaar nog een veld vol bloemen aan. Welk gewas is dit?

Bladrammenas 2.2 Het Drongelens Kanaal raakt er vol mee. Dat ziet er natuurlijk mooi groen uit, maar tegelijk is het een plaag. a. Over welke waterplant hebben we het hier (zie foto)? Grote waternavel b. Hoeveel ton van deze plant had waterschap Aa en Maas, volgens Jan van der Zanden, er op 3 oktober al uit de wateren gehaald? Ruim 2000 ton

~ De Crommertse Kwis 2016~

17


2. Natuurlijk Crommert 2.3 In onze fleurige tuinen wemelt het op een mooie dag van de vlinders. Margreet van Mensvoort telde voor Cromvoirt mee met de vlindertelling in augustus en zag Atalantas, Koolwitjes, Dagpauwogen, Distelvlinders en oranje Zandoogjes. Weten jullie welke rups bij welke vlinder hoort? 2

3

1

5

4

6

b

c

a

e

d

Vlinder

Rups

1

e

2

f

3

d

4

a

5

b

6

c

18

~ De Crommertse Kwis 2016 ~

f


2. Natuurlijk Crommert 2.4 Al jaren is er sprake van een verontrustende afname van de bijen. En deze zomer bleef ons, als gevolg van het natte voorjaar, de jaarlijkse wespenplaag bespaard. Fijn, maar voor de natuur niet zo best. We meppen er vaak maar op los. Herken jij ze?

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a. wesp

f. stadsreus

b. horzel

g. honingbij

c. tuinhommel

h. regendaas

d. hoornaar

i. snorzweefvlieg

e. aardhommel ~ De Crommertse Kwis 2016~

19


2. Natuurlijk Crommert 2.5 Als je geluk hebt, dan kun je voorbij het bruggetje van de Leij ijsvogels zien. Je kunt ze niet missen, geen vogel is zo blauw. Je dag is helemaal goed als je ze ziet. Het is de mooiste, of in ieder geval de kleurigste, broedvogel van Nederland.

a. Van welke beroemde Nederlander uit de geschiedenis was de ijsvogel de lievelingsvogel? Willem van Oranje b. Hoeveel velletjes normaal A4 kopieerpapier wegen net zo veel als een gemiddelde ijsvogel? 7 vellen (39 gram) c. 2016 Zou zomaar het beste broedjaar voor de ijsvogel kunnen worden. Welk jaar was tot nu toe het beste broedjaar? 2008 2.6 Bekijk het filmpje op: http://www.omroepbrabant.nl/?news/233314582/ paren,+eitjes+leggen+en+sterven+het+ingewikkelde+leven+van+het+pimpernelblauwtje.aspx Op welke mierensoort doelt Irma Wynhoff? De moerassteekmier

20

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


2. Natuurlijk Crommert 2.7 Ook Cromvoirt geniet met volle teugen van de IJzeren Man. Of het nu zwemmen, schaatsen, “rondje� IJzeren Man of swingen bij het IJzerenmanconcert is! a. Maar waar komt de naam IJzeren Man eigenlijk vandaan? De stoombaggermolen die hem groef

b. Hoeveel m3 zand is er ongeveer afgegraven op de Vughtse Heide tussen 1890 tot 1894 door deze machine? 1.300.000 m3 2.8 Waar staat de grijze kleur rondom de Lambertusstraat voor?

Bodemtype zEZ21: Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand ~ De Crommertse Kwis 2016~

21


2. Natuurlijk Crommert 2.9 Op ieder potje past een dekseltje en bij ieder diertje pas een holletje. Welk dier past bij het hol?

a

b

d

e

f

h

g

a. das

e. muis

b. konijn

f. vos

c. meikever

g. Mol

d. mestkever

h. wesp

22

c

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


2. Natuurlijk Crommert 2.10 Hier is hij dan, de kwelgeest van Jos den Otter en van vele andere Cromvoirtenaren. De klustervlieg. Mooi niet direct, fascinerend misschien wel. In ieder geval interessant genoeg om eens van dichtbij te bekijken. a. Hoe heten de drie kleine rondjes midden tussen de ogen?

Ocelli (ocellus enkelvoud) b. De entomoloog Howard berekende hoeveel nakomelingen uit ĂŠĂŠn enkel wijfje in nog geen vijf maanden tijd kunnen ontstaan als alle individuen geen enkele tegenstand in hun ontwikkeling zouden hebben. Weet jij hoeveel? (mocht je schatten, schat gerust wat ruim) 5,6 biljoen (5.600.000.000.000) nakomelingen

~ De Crommertse Kwis 2016~

23


3. ‘t Jaor rond 3.1 Het was weer een muzikaal jaartje. Welke titel hoort bij de afbeelding van deze top 10 hits? a

b

c

f

e

a. 7 years

e. In the name of love

b. Cold water

f. Sofia

c. Hey

g. This is what you came for

d

g

d. Human 3.2 Welk record werd op 23 mei 2016 om 8:15 in Nederland gevestigd? Om 8.15 uur was de drukte volgens de ANWB op zijn hoogtepunt met 757 kilometer file op snel- en binnenwegen. 3.3 Wat geeft dit kaartje uit 2016 weer?

Uitslag Nederlands referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en OekraĂŻne 24

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


3. ‘t Jaor rond 3.4 Wat wonnen zij in 2016?

a

b

c

e

d

a. NS publieksprijs b. ECI Literatuurprijs c. Elite model look d. Gouden Kalf beste actrice e. Idols ~ De Crommertse Kwis 2016~

25


3. ‘t Jaor rond 3.5 2016 in beeld? Hieronder zie je elke keer drie foto’s. Alle drie de foto’s hebben iets met een bepaald thema of een bepaalde gebeurtenis te maken. Weet jij welk thema of gebeurtenis dit is?

a

b

c

a. Nobelprijswinnaars 2016 b. Nummer 1 hits van de top 40 in 2016 c. Brexit 26

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


4. Hoe gaon we dè doen? 4.1 Elk huisje zijn kruisje Namen geven vaak karakter aan een huis. Ook in ons prachtige Cromvoirt kun je allerlei namen van huizen vinden! Welke adressen horen er bij onderstaande foto’s? a

b

d

f

c

e

g

a. Pepereind 1

e. Sint lambertusstraat 80

b. Pepereind 2/4

f. Loverensestraat 2

c. Loverensestraat 2

g. Loverensestraat 29/31

d. Achterstraat 6

h. Deutersestraat 39

h

4.2 Hoeveel perenbomen staan er bij vd Meulen, Deutersestraat in de voortuin/langs de oprit?

11

~ De Crommertse Kwis 2016~

27


4. Hoe gaon we dè doen? 4.3 In the picture Kerst komt er aan! Daar kunnen we ook in de Kwis natuurlijk niet omheen. Maak daarom met je team een levende kerststal met Jozef, Maria, Jezus, Engel een ezel en een herder en zet hem op de foto. Mail de foto vóór 22.00u naar: decrommertsekwis@gmail.com Elke goede rol levert een punt op! 4.4 Als een vis op het droge Je had het waarschijnlijk op Facebook al gelezen, of in het dorp al gehoord, maar het was bij de visboer vandaag niet in de haak. Wat lag er in zijn vitrine wat er niet thuishoorde? 2 bad eendjes 4.5 Heel Cromvoirt bakt… Hoewel wij het zonder André van Duin moeten stellen weten wij zeker dat er ook in ons dorpje enorm veel baktalent woont. Daarom is het de bedoeling dat je een ‘kerstcupcake’ bakt. Lever deze stipt om 21.00u in bij het Wapen van Cromvoirt.

4.6 Alle ballen verzamelen…. We zien graag van alle teams 2 afgevaardigden om 20.00u onder de kerstboom voor een gezellig samenzijn en een uitdagende opdracht.

4.7 Over de datum Ieder kent het wel, zo’n vergeten “kelderplank” en een voorraadkast met producten over de datum. Wij zijn op zoek naar het oudste product van Cromvoirt! Dus duik je kelder of voorraadkast in en zoek naar het product wat het meest over de datum is. Het moet wel een eetbaar product zijn in een gesloten verpakking. Vul de houdbaarheidsdatum hieronder in en lever het product, voorzien van teamnaam, met de kwis-tas in. Het oudste product was van 2000

28

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


4. Hoe gaon we dè doen? 4.8 Creatief met….. Creativiteit kent geen tijd, dus ook vanavond een leuke uitdaging. Macramé een plantenhanger waarin tenminste de gedraaide weitasknoop zichtbaar is.

4.9 Wat voor vlees in de kuip? Om echt te weten te komen wat voor vlees we in de kuip hebben moet je naar St. Lambertusstraat 89 waar je ontvangen wordt door de gastheer. Hier ligt een stuk vlees klaar. Wij willen graag weten: a. Van welk specifieke dier komt dit stuk vlees? Het Franse Limousinrund b. Hoe heet het stuk vlees? Ezeltje ook wel Jong gehuwden stukje genoemd c. Wat is het gewicht? 850 gram

4.10 Bij het bruggetje, hangt een beeld met onder het beeld een bloembak, naast de bloembak staat een bankje. Onder het bankje liggen balkjes, ja het is me wat. Maar hoeveel balkjes zijn dat? 51 4.11 Keep on shining Pak een zaklamp, ga naar Sint Lambertusstraat 102 en de opdracht volgt vanzelf.

428,28 berekening inleveren 4.12 Hoe breed is de dorpel van de hoofdingang van de kerk op het breedste punt. De deur is gesloten dus we nemen het breedste punt van de dorpel die vanaf de buitenkant zichtbaar is. Geef de maat op in inch, tot 2 cijfers achter de komma. tussen 92,13 en 100,00 afhankelijk hoe gemeten ~ De Crommertse Kwis 2016~

29


4. Hoe gaon we dè doen? 4.13 Hoe ver is het van hieruit fietsen naar Cromvoirt?

6,3 kilometers 4.14 Zoek de verschillen! En omcirkel deze!

30

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


4. Hoe gaon we dè doen? 4.15 Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers, dat wist Jeroen Bosch al eeuwen geleden. Hij maakte er een wereldberoemd schilderij van. Maar als je goed kijkt, lijken sommigen wel erg op onze dorpsgenoten. Herken jij ze?

Schrijf de antwoorden op de volgende bladzijde!!! ~ De Crommertse Kwis 2016~

31


4. Hoe gaon we dè doen? Antwoord vraag 4.15 Sanne Leijn

Jeroen Sebastiaan Westgeest

Karin van Kuijk

Klaas de Lange

Kathleen Geerts

Koen de Leijer

Jip Cales

Malou van der Meulen

Ton van Esch

Melissa den Ouden

Romee de Bever

Nathalie Boom-Pijnenburg

Alice van Broekhoven

Ninja vd Dungen

Désirée Schuurmans

Sander Boom

Dianne van Rooij

Wim van Schijndel

Dianne Versantvoort

Milenne Nouwens

Hans Romijn

Bert van Dijk

Martien van Gorkom

Martien Gubbels

32

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


5. Waor kekte naor? 5.1 Mamma appelsap! Je kent ze vast wel, nummers waar je andere tekst in hoort dan bedoeld. Meestal Nederlandse teksten in Engelse nummers. Hieronder staan 4 QR-codes met een link naar zogenoemde ‘mamma appelsap’ nummers. Hoor jij welke tekst er in te horen is?

a

b

c

d

a. Bob Marley-could you be loved - theezakje b. Los Bobos - La Bamba-Koop die CD c. Moby-Natural Blues-Hoe laat is het d. Mika- Love today - In de kippenstal, in de varkensstal

5.2 Robin Hood van Europa Waar de Robin Hood van Europa woont? In Cromvoirt natuurlijk! Bekijk via de QR-code het filmpje maar eens goed en beantwoord daarna de onderstaande vragen.

a. Welke (oud) politici worden er in het filmpje genoemd? Albert Jansen, Pim Foruyn, Geert Wilders, Hero Brinkman b. Hoeveel trekken neemt de Europese Robin Hood van zijn sigaar? 4 keer ~ De Crommertse Kwis 2016~

33


5. Waor kekte naor? 5.3 Er zijn vele series en films waarin dieren de hoofdrol spelen. In welke serie of film spelen onderstaande dieren de hoofdrol en hoe is hun naam?

1

2

3

4

5

6

Naam

Serie/film

1.Touchwood

Catweazle

2. Mr .Ed

Mr.Ed

3. Skippy

Skippy

4. Black Beauty

Black Beauty

5. Marley

Marley & Me

6. Clarence

Daktari

34

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


5. Waor kekte naor? 5.4 De volgende cryptische zinnen beelden artiesten/band met titelnummer uit. Noem de naam van de artiest of band met titelnummer. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Grootspraak in het weekend Deze onrustige arbeid sprak niet de waarheid Het is niet raar dat zij zo supersnel gingen Frank maakt het niks uit dat er geen kleur in zit Zou deze beschaafde vereniging mij echt kwaad willen doen? In het begin was de natie in verwarring

1. Blof-Zaterdag 2, Drukwerk-Je loog tegen mij 3. Normaal- Oerend hard 4. Frank Boeijen-Zwart Wit 5. Culture Club-Do you really want to hurt me? 6. Genesis-Land of confusion

5.5 Dat er in Cromvoirt veel muziek zit is een gegeven. Welk liedje is dit?

Kling (luid) klokje klingelingeling ~ De Crommertse Kwis 2016~

35


5. Waor kekte naor? 5.6 Cromvoirt kende in het verleden een Jeugd en Jongerenkoor. Zij verzorgden in Cromvoirt en daarbuiten veel optredens. En van deze vele optredens ziet u hier op de foto.

a. Van welk optreden is deze foto? De operette “Het geheim van de Hofmaarschalk� b. Wie zijn deze meisjes (van links naar rechts) Rian Dekkers - Saskia Rijpma - Jolanda vd Hurk - Antenie vd Hurk - Judith Spooren c. Wie speelde hierin de hoofdrol van Hofmaarschalk? Petra Kuipers d. Noem het jaartal waarin deze musical werd opgevoerd 1975

36

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


5. Waor kekte naor? 5.7 Bij welke pretparken horen onderstaande afbeeldingen. a

b

c

d

e

f

a. Dippie Doe

d. Duinrell

b. Julianatoren

e. Duinoord

c. Efteling

f. Walibi

5.8 Alles rustig in de Voorstraat; of toch niet‌..zie jij wat er niet klopt? Omcirkel wat er niet klopt.

~ De Crommertse Kwis 2016~

37


5. Waor kekte naor? 5.9 Rara, wie zijn de onderstaande BN-ers?

a

b

c

d

e

f

a. Rita Corita

d. Georgina Verbaan

b. Mari vd Ven

e. Gers Pardoel

c. Brigit Maasland

f. Anouk

38

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


5. Waor kekte naor? 5.10 Wij zijn op zoek naar een zin die bestaat uit letters van liedjes die in de Nederlandse Top 40 of de Nederlandse Tipparade hebben gestaan de afgelopen jaren. 1e letter: 2e letter: 3e letter: 4e letter: 5e letter: 6e letter: 7e letter: 8e letter: 9e letter: 10e letter: 11e letter: 12e letter: 13e letter: 14e letter: 15e letter: 16e letter: 17e letter: 18e letter: 19e letter: 20e letter: 21e letter: 22e letter: 23e letter: 24e letter: 25e letter: 26e letter: 27e letter: 28e letter: 29e letter: 30e letter: 31e letter: 32e letter: 33e letter: 34e letter: 35e letter: 36e letter: 37e letter: 38e letter:

Top 40, Tipparade, Top 40, Top 40, Top 40, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40, Top 40, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40, Top 40, Tipparade, Top 40, Top 40, Tipparade, Tipparade, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40 Tipparade, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40, Tipparade, Tipparade, Top 40, Tipparade, Top 40,

plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats

11, 26, 5, 14, 32, 24, 6, 15, 39, 14, 20, 4, 27, 16, 29, 29, 37, 26, 24, 38, 25, 4, 24, 3, 24, 3, 5, 9, 13, 6, 21, 22, 11, 21, 11, 3, 9, 18,

1e 5e 1e 1e 1e 7e 5e 3e 2e 1e 1e 2e 6e 4e 4e 1e 1e 5e 3e 4e 4e 2e 2e 2e 1e 2e 3e 3e 1e 4e 3e 1e 2e 3e 7e 2e 3e 7e

woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord, woord,

4e letter 4e letter, 4e letter, 9e letter, 1e letter, 2e letter, 3e letter, 3e letter, 7e letter, 4e letter, 7e letter, 7e letter, 5e letter, 4e letter, 4e letter, 3e letter, 1e letter, 1e letter, 5e letter, 1e letter, 3e letter, 5e letter, 1e letter, 6e letter, 10e letter, 5e letter, 2e letter, 2e letter, 1e letter, 3e letter, 4e letter, 8e letter, 5e letter, 2e letter, 1e letter, 5e letter, 2e letter, 6e letter,

week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week

27 in 2010 29 in 1999 3 in 2015 8 in 1995 32 in 2013 49 in 2004 32 in 1997 27 in 1986 27 in 1986 28 in 2000 45 in 2016 10 in 1992 1 in 1980 30 in 1976 37 in 2002 22 in 2009 50 in 1983 10 in 1988 4 in 1985 31 in 2014 30 in 2003 18 in 1973 29 in 2016 36 in 1975 50 in 1989 19 in 1969 2 in 2005 1 in 1971 34 in 2009 3 in 1990 3 in 1990 44 in 2008 29 in 1981 22 in 1996 18 in 1979 30 in 1970 15 in 2012 44 in 1965

De gezelligste dorpskwis van heel Nederland

~ De Crommertse Kwis 2016~

39


6. Sportpraot 6.1 Te paard op bedevaart vanuit Cromvoirt Al jaren rijdt een grote groep ruiters van manege ’t Heike uit Cromvoirt op een zondag in mei naar Den Bosch. Mei is de Mariamaand dan komen van heinde en verre pelgrims uit de streek in alle vroegte naar de Sint-Jan. De meesten te voet maar zij gaan altijd te paard. De 20 ruiters vertrekken ‘s zondag om 07.00 uur in wedstrijdkostuum, de paarden netjes ingevlochten vanaf Cromvoirt om op tijd aan te komen voor de mis van 08.30 uur in de SintJanskathedraal. De rit gaat door Vught via het Bossche Broek naar Den Bosch. Terwijl de ruiters naar de mis gaan staan de paarden onder de kastanjebomen van de Parade gestald. Na de mis worden de paarden traditioneel gezegend. Iets wat niet alle paarden even leuk vinden. Na de zegening vertrekken de ruiters met hun paarden uit Den Bosch om via het landgoed van De Pettelaar langs Haanwijk weer naar de stal in Cromvoirt terug te keren. Voor de hoeveelste keer vertrokken ze dit jaar?

24 6.2 a. Welke heer of dame uit Cromvoirt vind je op onderstaande foto?

Boetje Huliselan. b. En n.a.v. welke gebeurtenis is deze foto gemaakt? Het lopen van de ereronde van de 100ste 4 daagse van Nijmegen. c. Hoeveel keer heeft hij/zij aan dit evenement deelgenomen? 13e keer 40

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


6. Sportpraot 6.3 Nu de aanleg van de golfbaan steeds meer vorm krijgt, is het de hoogste tijd dat we ons het jargon een beetje eigen maken. We zijn immers trots op onze afkomst, maar toch zeker ook weer geen stomme boeren! Wat is de officiële term voor: a. Een groepje spelers (2 tot 4) die samen een rondje lopen in een wedstrijd. Flight b. Een door commissie aangewezen persoon die de spelers aangeeft waar de bal terecht is gekomen. Spotter c. Term die gebruikt wordt wanneer de speler – als gevolg van de angst om te missen – moeite heeft om de bal in de hole te putten. Dit wordt gekenmerkt door een trillend gevoel in de handen wanneer de bal geput moet worden. The yips d. Gemiste afslag van de eerste tee, die de speler mag overdoen (niet officieel). Mulligan e. Het overgangsgebied tussen slagvlak en hosel. Als je de bal daar raakt, gaat de bal extreem naar rechts en blijft hij heel laag. Ook wel ‘socketing’ en ‘hoseling’. Nachtmerrie van elke golfer. Shank 6.4 Noem 10 Brabanders die in actie kwamen op de Olympische en Paralympische Spelen 2016. Elke tak van sport mag maar 1 maal genoemd worden 1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

~ De Crommertse Kwis 2016~

41


6. Sportpraot 6.5 Johan Cruijff Op 24 maart overleed de grootste Nederlandse voetballer ooit, Johan Cruijff. We hebben een zeer beknopte biografie over hem geschreven, maar helaas ontbreekt er het één en ander. Vul de ontbrekende woorden in achter de corresponderende cijfers. Johan Cruijff werd op vrijdag 25 april 1947 geboren in Amsterdam. Al op zeer jonge leeftijd begon hij met voetballen, maar er was ook een andere sport waarin hij uitblonk. Toen hij 12 jaar was, zagen scouts ook een talentvolle. . . . . .(1)in hem. Maar de jonge Cruijff koos voor de voetbalsport. Op 15 november 1964 maakte hij zijn debuut in het eerste van Ajax. Tegenstander was. . . . . .(2) uit. . . . . (3)Het seizoen verliep dramatisch: Ajax eindigde als. . . . . .(4)op de ranglijst. De jaren daarna ging het bergopwaarts met Ajax. De club bereikte de Europese top. Zo won Ajax in 1972 de Europa Cup I. In dat seizoen maakte Cruijff zijn snelste doelpunt ooit, tegen. . . . . .(5) scoorde hij na. . . . . . (6)seconden. In 1973 verhuisde Cruijff naar FC Barcelona, dat hem contracteerde nadat in een eerder stadium de transfer van. . . . . .(7)was afgeketst. Cruijff werd een grootheid in de Catalaanse hoofdstad. Hij bleef er vijf jaar. Terug in Nederland werd een afscheidswedstrijd voor hem georganiseerd. Tegenstander was Bayern Munchen met onder anderen de Nederlander .... (8)in de gelederen. Noodgedwongen moest Cruijff weer gaan voetballen, hij vertrok naar Amerika, waar hij speelde voor. . . . .(9). en. . . . . .(10). Terug in Nederland was hij technisch adviseur bij Ajax en speelde hij enkele vriendschappelijk wedstrijden als gastspeler voor. . . . . .(11). Later ging hij ook weer spelen voor Ajax, maar in 1983 kwam hij in conflict met voorzitter. . . . . .(12)en vertrok naar aartsvijand Feyenoord. Hierna werd Cruijff trainer. De trainerscarrière begon bij Ajax. In 1987 raakte hij in conflict met ......(13)die verklaarde nooit meer onder hem te willen spelen. Later keerde Cruijff terug naar Barcelona. Na enkele jaren brak een bloeiperiode aan, het succesvolle team kreeg als bijnaam. . . . . .(14). Na zijn ontslag bleef Cruijff in het voetbal actief als adviseur, ambassadeur en analist. Een terugkeer als trainer of bondscoach kwam vaak ter sprake maar heeft nooit doorgang gevonden. Hoewel, hij was nog vier wedstrijden actief als bondscoach van. . . . . .(15) 1. honkballer

9. Los Angelos Aztecs

2. GVAV

10. Washington Diplomats

3. Groningen

11. DS’79

4. dertiende

12. Ton Harmsen

5. Telstar

13. Frank Rijkaard

6. 9 seconden

14. Dream Team

7. Gerd Muller

15. Catalonië

8. Martin Jol

42

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


6. Sportpraot 6.6 Vul in: Arends – Piek

badminton (gemengd dubbel)

Van Iersel - Meppelin

beachvolleybal (dames)

Braas-Steenman

roeien (mannen twee zonder)

Haase – Rojer

tennis (mannen dubbelspel)

Mulder – de Koning

watersport (Zeilen, Mixed, Nacra 17)

Cornelissen - Parzival

paardensport (dressuur)

6.7 2016 was zonder twijfel hét jaar van Max Verstappen. Wat weten jullie van hem? a. Welk cadeau gaf Max zijn zus toen hij zijn eerste WK-punten pakte? Louis Vuitton tas b. Hoe oud was Max precies toen hij zijn debuut maakte in de F1? 17 jaar en 166 dagen / 17 jaar 5 mnd 16 dgn 6.8 Herken jij 'onze jongens' ook zonder hun shirtje?

a

b

a. Nigel de Jong

c. Wesley Sneijder

b. Memphis Depay

d. Gregory vd Wiel

~ De Crommertse Kwis 2016~

c

d

43


6. Sportpraot 6.9 All you need is love! Weten jullie van onderstaande foto’s wie er een stelletje is!

a

b

c

d

e

f

g

h

1

2

3

4

5

6

7

8

a en 3

c en 2

e en 1

g en 5

b en 7

d en 4

f en 6

h en 8

6.10 De kerk bleek een gym en bij het kruisbeeld huisde er ook één; de Pokémon bleken niet te stoppen en het was dan ook de sport van het jaar ze te vangen. Als echte liefhebber zie jij meteen met welke 4 karakters we hier van doen hebben toch? 1. Poliwag 2. Ggolduck 3. Grimer 4. Charmander

44

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


7. Boereslimmighèd 7.1 Cijferreeksen Welk cijfer volgt logischerwijs op reeks: 1. 9-6-13-6-17-6-….. 2. 43046721-6561-81-9-…. 21 (telkens +4 en de zessen zijn niet van betekenis). 3 (wortel van voorgaande getal) 7.2 woordzoeker. wat is de oplossing? N

E

O

D

D

W

I

J

W

T

R

O

F

E

E

E

J

N

E

I

O

O

H

C

S

N

S

E

N

T

R

P

J

C

E

U

L

P

L

E

Z

I

E

R

L

U

A

D

E

H

D

O

P

L

O

S

S

I

N

G

U

H

I

M

L

O

J

I

U

I

E

O

V

R

E

T

Y

S

B

E

O

E

I

W

Z

V

L

A

S

R

A

W

T

E

N

L

T

K

T

M

Z

A

T

E

S

N

K

E

R

S

T

B

O

O

M

J

E

D

U

C

E

O

L

T

A

O

C

R

F

W

I

A

L

E

S

L

F

B

E

E

P

C

P

U

F

C

M

L

E

E

L

F

E

J

T

N

R

E

A

T

N

A

L

T

N

U

I

R

D

E

S

I

E

I

P

C

A

C

R

O

V

E

G

M

M

N

E

E

T

H

I

E

U

R

T

N

E

G

A

R

V

S

N

E

F

F

E

R

T

E

I

B

O

R

R

E

L

N

K

W

A

I

R

S

O

AFTERPARTY AUTO BORREL CROMVOIRT DECEMBER DISTELBERG DOEN FIETS FOTO HAPJE INVULLEN KERSTBOOM KLETSEN KOFFIE KWIS LACHEN

LANTAERNTJE NATUUR NIEUWJAAR OPLOSSING PAPIER PLEZIER POTLOOD PUZZELEN REDACTIE SCHOOIEN SNELHEID TIJD TREFFEN TROFEE VRAGEN Wij wensen jullie veel succes met de crommertse kwis WETEN ~ De Crommertse Kwis 2016~

45


7. Boereslimmighèd 7.3 Puzzelen maar! Is het een sudoko? Is het een kruiswoordraadsel? Nee! Het is een zoekplaatje. Behalve de enen komen alle getallen in paren voor. Het is de bedoeling die paren met elkaar te verbinden met een lijn die even lang is als de hoogte van het getal. De lijnen mogen horizontaal en/of verticaal lopen en mogen ook hoeken van 90 graden maken. Als ze zichzelf of andere lijnen maar niet overlappen. Zie voorbeeld:

We hebben jullie puzzel als bijlage in dit boekje gedaan, Heel veel succes!

7.4 Hoeveel cirkels zie je?

17 46

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


7. Boereslimmighèd 7.5 Vul in onderstaande puzzel de getallen 1 t/m 16 zodanig in dat de uitkomst van elke rij, zowel horizontaal als verticaal 29 is. Je mag elk getal maar 1x gebruiken.

7.6 Er zijn 5 huizen naast elkaar, elk huis heeft een unieke kleur, en elke eigenaar is van een andere nationaliteit. Elke eigenaar heeft een verschillend huisdier, drinkt een ander drankje, en heeft een ander beroep. De Engelsman woont in het rode huis, de Zweed heeft een hond, en de Deen drinkt thee. Het groene huis staat links van het witte huis. In het groene huis wordt koffie gedronken. De postbode heeft vogels. De brandweerman woont in het gele huis. In het middelste huis wordt melk gedronken. De Noor woont in het meest linkse huis. De bakker woont in het huis naast het huis met katten. De brandweerman woont in het huis naast het huis waar ze een paard hebben. De buschauffeur drinkt limonade. De Duitser is loodgieter. De Noor woont naast het blauwe huis. In het huis naast het huis waar de bakker woont, wordt water gedronken. EĂŠn van de bewoners heeft een zebra. Wie bezit de zebra? de Duitser. 7.7 Kopzorgen over koeien Een oude boer overleed en liet 17 koeien na aan zijn drie zonen. In zijn testament schreef de boer dat zijn oudste zoon de helft, zijn middelste zoon 1/3, en zijn jongste zoon 1/9 van de koeien moest krijgen. De zonen, die niet met halve koeien wilden blijven zitten, probeerden dagenlang te bedenken hoeveel koeien ieder van hen moest krijgen. Op een dag kwam hun buurman voorbij om te kijken hoe de jongens het deden na hun vaders dood. De drie vertelden hem over hun probleem. Na een tijdje nagedacht te hebben, zei de buurman: "Ik ben zo terug!" Hij ging weg, en toen hij terugkwam, konden de drie zonen de koeien verdelen volgens de wens van hun vader, en wel zo dat elk van hen een geheel aantal koeien kreeg. Wat was de oplossing van de buurman? De buurman leende een extra koe, om het totaal aantal koeien 18 te maken. De oudste zoon kreeg toen 1/2 van 18 is 9 koeien. De middelste zoon kreeg 1/3 van 18 is 6 koeien, en de jongste zoon kreeg 1/9 van 18 is 2 koeien. Omdat 9+6+2 = 17, konden de koeien dus tussen de drie broers verdeeld worden op zo'n manier dat de geleende koe over bleef, en teruggebracht kon worden naar haar eigenaar. ~ De Crommertse Kwis 2016~

47


7. Boereslimmighèd 7.8 Schijn bedriegt! welke dingen staan hier op de foto?

a

b

c

d

e

f

a. Autoband

d. Broodrooster lade

b. Kunstgras

e. Walnoot

c. Kattenbrokje

f. Spek

48

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


7. Boereslimmighèd 7.9 Er zit iets vreemds op deze foto. Wat is het?

Een naakte vrouw (onder de boom) 7.10 Van welke plaatsen zijn onderstaande silhouetten? a

b

c

d

e

f

a. Udenhout

d. Den Haag

b. Parijs

e. Frankfurt

c. Cromvoirt

f. Houston ~ De Crommertse Kwis 2016~

49


8. Van alles wè 8.1 Via welk sociaal netwerk is Cromvoirt sinds dit jaar met deze kinderen verbonden?

Join the Pipe (sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers met een droom) 8.2 Schrijvers Nederland kende een aantal na-oorlogse (roman)schrijvers. Vier ervan werden “de grote vier” genoemd. Van wie zijn onderstaande boekcitaten? Noem de naam van de schrijver. Wie ook nog de titel weet krijgt 1 bonuspunt. 1.”Gelukkig bevond er zich een motorkettingzaag aan boord. Men haalde deze te voorschijn, stelde haar in werking en onder het hoog gierende fluiten van de metalen tanden stortte de ene knotwilg na de andere ter aarde. Er waren knotwilgen bij met stammen van wel een meter doorsnee. Geen wonder dat iemand die daar in de buurt woonde dit zag, en een organisatie, gesticht ter bescherming van het milieu- oude huizen, oude bomen- opbelde.” 2.”Hij moest nog precies te weten komen welke aansprakelijkheid op hem ging rusten. Maar zolang hij zijn handtekening niet onder de acte had gezet, was er nog niets aan de hand. En hij moest ervan uitgaan dat hij geen woonruimte voor zichzelve kocht, maar slechts een agrarisch perceel dat hem voor een ongewoon lage prijs werd aangeboden: het was een goede belegging, niet meer, maar ook niet minder dan dat.” 3.”Ik ben vandaag jarig, zei hij, ik geef een feest. Ik heet Maurits Akelei. Vraagt u hem heel graag… alstublieft, bedoel ik, of hij vanavond op mijn verjaardag komt. Hij weet mijn adres, voegde hij er haastig aan toe, ik ben de stadsbeiaardier.” 4.”De vraag van de journalist heeft iets teweeggebracht wat me niet meer met rust laat. Ik kan niet bij de inhoud van mijn kist, maar nu lijkt het of er een slot in mijn geheugen is opengesprongen. Ik zal opschrijven wat me in gedachten komt.”

Willem Frederik Hermans, Ruisend gruis

Gerard Reve, Het hijgend hert

Harry Mulisch, Het zwarte licht

Hella Haasse, Sleuteloog 50

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


8. Van alles wè 8.3 In ons prachtige kindcentrum De Leydraad heeft de architect, samen met het team, gekozen voor lekker frisse kleuren op de binnendeuren. Die kleuren zijn niet zomaar toegepast. Welke kleur deur is niet voor de kinderen bedoeld? De groene deur 8.4 Uit welk boeken komen deze passages: Het pad in de richting van Cromvoirt werd in de zomer misschien door wandelaars gebruikt, maar in de winter kwam er niemand. Daarom hadden ze moeite het te volgen. De lage struiken bedekten het zand en nu de nieuwe bladeren aan de bomen de zon weghielden, moesten ze af en toe van hun fiets afstappen om te zien hoe ze verder moesten. Zo ploeterden ze door het rulle zand tot het zweet op hun voorhoofd stond. Oorlog in de klas. Auteur: Theo van Engelen Liesbeth komt graag en zo rijd ik die zondag naar Cromvoirt om een dagje bij te tanken. Het is prachtig weer en liggen de hele dag bij het zwembad te praten en ’s avonds rijd ik ontspannen weer naar huis. Ook thuis is het goed gegaan, Antonie heeft zich zelfs aangekleed en ze hebben een leuke dag gehad. Toen ik je zag: mijn leven met Antonie. Auteur: Isa Hoes 8.5 Rond 1880 herleeft een oude liefhebberij uit Frankrijk en Engeland. In opdracht van de heer Mollen worden hiervoor 2 hutten gebouwd; één ervan in Cromvoirt.

a. Hoe heet zo'n hut? (zie foto) Tobhut (of tophut) b. Wat was de liefhebberij? Valkerij c. Waar stond de andere hut? Bij de abdij van Achel (bij Valkenswaard) ~ De Crommertse Kwis 2016~

51


8. Van alles wè 8.6 Welke voornaam hoort bij de foto van deze van Cromvoirt?

a

d

b

e

a. Chris van Cromvoirt b. Geoffry van Cromvoirt c. Olga van Cromvoirt d. Yvette van Cromvoirt e. Anne-José van Cromvoirt f. Tim van Cromvoirt

52

~ De Crommertse Kwis 2016 ~

c

f


8. Van alles wè 8.7 Cromvoirt is vooral groots, maar niet bepaald een groot dorp. Al zijn er nog veel kleinere dorpjes in Nederland. Weet jij hoe ze heten? Dit is een ingepolderd 'eiland' in Flevoland dat behoort tot de gemeente Noordoostpolder, en 4 kilometer lang en 100 tot 500 meter breed is. Er staan 10 panden, en er wonen ongeveer evenveel mensen. Schokland We hebben het hier niet over ons land, maar over het dorpje dat onderdeel is van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland. Er wonen ongeveer 26 mensen. Nederland Ook dit Zuid-Hollandse dorpje, sinds 2004 onderdeel van de gemeente Midden-Delfland, wordt vaak aangewezen als het kleinste dorp van Nederland. Er staan een kerkje, 11 woonhuizen en 5 boerderijen, waar circa 35 mensen wonen. Vlakbij het dorpje staat een molen. 't Woudt Dit gehucht is onderdeel van de gemeente Sluis in de provincie Zeeland. Er wonen zo'n 50 mensen in het gehucht zelf, en met de omgeving erbij zijn er 145 inwoners. De merkwaardige naam heeft het gehucht te danken aan het feit dat het de eerste kavel van de Hoofdplaatpolder was. Nummer Een In dit Friese dorp, dat onderdeel is van de gemeente Littenseradeel, wonen ongeveer 200 mensen. De kroegbaas van het gehucht, Jaap Prins, is tevens de brugwachter. Baard

~ De Crommertse Kwis 2016~

53


8. Van alles wè 8.8 In een voorgaande editie hebben jullie je hoofd al eens kunnen breken over de vraag of Cromvoirt een eiland is. Onze vraag is nu, hoe bekend zijn jullie met eilanden in onze wereld? Hieronder staan 6 eilanden afgebeeld. Welke eilanden zijn het?

a

d

b

e

a. Aruba b. Eiland Man c. Japan d. Madagaskar e. Zuid Georgië /Zuid Georgia / Zuid – Georgia en de Sandwicheilanden f. Mallorca

54

~ De Crommertse Kwis 2016 ~

c

f


8. Van alles wè 8.9 Ieder dorp zijn eigen dasje. Herken jij waar ze vandaan komen?

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a. Birrekoal (Berlicum)

f. Kneutergat (Cromvoirt)

b. Bokkendonk (st. Michielsgestel)

g. Kruikenstad (Tilburg)

c. Döllekesgat (Oisterwijk)

h. Oeteldonk (Den Bosch)

d. Dommelbaorzedorp (Vught)

i. Schorsbos (Schijndel)

e. Dwergonië (Drunen) ~ De Crommertse Kwis 2016~

55


8. Van alles wè 8.10 In Nederland worden de mooiste bouwwerken gerealiseerd. Herken jij deze hoogstandjes? Geef hun naam.

a

b

c

d

a. Blob Eindhoven b. De Hovenring (Eindhoven/Veldhoven) c. De Fundatie (Zwolle) d. Eye (Amsterdam)

56

~ De Crommertse Kwis 2016 ~


~ De Crommertse Kwis 2016~

57


De Crommertse Kwis-commissie wenst iedereen hele fijne Kerstdagen en een gezond

2017 Tot ziens op 8 januari bij het NIEUWJAARSTREFFEN waar we het winnende team van

De Crommertse Kwis bekend maken. ~ De Crommertse Kwis 2016 ~

Profile for De Crommertse Kwis

2016 DCK  

2016 DCK  

Advertisement