__MAIN_TEXT__

Page 1

Teamnaam: Teamleider: Inzet Joker:

Tijd: ~ De Crommertse Kwis 2015 ~


Puntentelling Voor elk goed antwoord wordt 1 punt gegeven. Bestaat een vraag uit meerdere antwoorden, dan kunnen er ook meerdere punten gegeven worden. In de categorie “Hoe gaon we dè doenâ€? is de puntentelling als volgt: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

12 punten 5 punten 10 punten 10 punten 5 punten 5 punten 4 punten 5 + 5 punten 5 punten 5 punten

Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


Welkomstwoord Welkomstwoord Beste leuke, actieve, slimme, in de weer zijnde, knappe en lieve mensen, Welkom bij

De Crommertse Kwis.

Na veel vergaderingen, over en weer mailen, app-en, ochtenden, middagen en avonden keihard werken is hier het resultaat. Met trots presenteren wij onze

De Crommertse Kwis bestaat uit 100 vragen die zijn onderverdeeld in 8 categorieën: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ons durpke Crommert Natuurlijk Crommert ‘t Jaor rond Hoe gaon we dè doen? Waor kekte naor? Sportpraot Boereslimmighèd Van alles wè

pagina pagina Pagina pagina pagina pagina pagina Pagina

3 21 25 30 33 39 42 47

De categorie “Hoe gaon we dè doen?” kan vragen bevatten met tijd, dus het is noodzaak om eerst deze categorie door te nemen. Verder raden we je aan de vragen onderling te verdelen want 4 uur lijkt lang, maar dat betekent dat als je alles samen doet, je 2 minuten per vraag hebt en dat ga je niet redden. De organisatie wil alle deelnemers en teams bedanken voor hun vertrouwen in een leuke avond. Hopelijk gaat vanavond de verwachte gezelligheid, uitdaging en gezonde rivaliteit er ook echt uitkomen. Want dat is onze opzet van dit evenement. En uiteraard rekenen we op jullie sportiviteit en respect voor alle andere teams. Tot slot wensen wij alle teams heel veel succes toe, maar vooral een hele gezellige leerzame avond. De organisatie van De Crommertse Kwis Betsy, Bram, Gerdine, Imre, Jolanda de B en Marion. In geval van nood kun je vanavond deze nummers bellen 06-30573212 06-23886542

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1


Deelnamereglement 1. Algemeen 1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.lantaerntje.nl bedoeld. Bij verwijzingen naar facebook geldt het account https://www.facebook.com/dorpsblad.tlantaerntje/ 1.2 Daar waar naar de organisatie wordt verwezen worden alle personen die als organisatie zijn aangegeven bedoeld, alsmede hun activiteiten in het kader van De Crommertse Kwis, alsmede activiteiten van derden uit opdracht of op verzoek van deze personen. De organisatie van De Crommertse Kwis is op initiatief van de redactie van stichting Dorpsblad ‘t Lantaerntje. Dit jaar bestaat de commissie uit: Gerdine van den Hurk, Marion van der Meulen, Bram Coppens, Betsy Vorstenbosch, Jolanda de Bever en Imre Tiebosch. 1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 2. Teams 2.1 Deelname aan De Crommertse Kwis kan uitsluitend met teams van minimaal 4 personen. 2.2 Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team. 2.3 Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon voor de organisatie. 2.4 Deze 1e contactpersoon van het team is woonachtig in Cromvoirt. 2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de 1e contactpersoon. 2.6 De werkplek van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in Cromvoirt en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan De Crommertse Kwis deel te nemen. 2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 3. Inschrijven 3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden middels een aanmelding op decrommertsekwis@gmail.com, na ontvangst van een bevestigingsmail van uw inschrijving is de inschrijving definitief. 3.2 De inschrijvingstermijn sluit een week voor de op aangekondigde kwisdag. Aanmeldingen buiten deze termijn kunnen door de organisatie bij uitzondering en onder dan te stellen voorwaarden worden geaccepteerd. 3.3 Bij aanmelding dient elk team ook een eigen teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Indien meerdere teams (nagenoeg) dezelfde naam opgeven zal de organisatie dit terugmelden aan het laatst aangemelde team zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven. 3.4 Aan inschrijving en deelname aan De Crommertse Kwis zijn geen deelnamekosten verbonden. 4. Deelnemen 4.1 De organisatie stelt jaarlijks het full colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Crommertse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar. 4.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de kwisdag van De Crommertse Kwis vast evenals de locatie en tijdstippen voor het ophalen en weer inleveren van de vragenboekjes. Deze worden via de mail aan de contactpersonen bekendgemaakt. 4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig haar vragenboekje op de centrale locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. 4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. 4.5 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Cromvoirt staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men ‘de hort’ op moet. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen. 4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. 4.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Crommertse Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd of als het enquêteformulier niet (volledig) is ingevuld. De puntentoekenning staat in het vragenboekje. 5.2 Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen. Bij een gelijk aantal punten geldt het moment van inleveren als beslissing. 5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen op de website en in ’t Lantaerntje worden gepubliceerd. De uitslag van De Crommertse Kwis is bindend en staat niet ter discussie. 5.4 De bekendmaking van de uitslag, alsmede de uitreiking van de wisseltrofee, zal plaatsvinden tijdens ’t Nieuwjaarstreffen van Dorpsblad ’t Lantaerntje op zondag 3 januari 2016 om 16:00 uur in ’t Wapen van Cromvoirt. 5.5 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende kwisdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden. 6. Tenslotte 6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Crommertse Kwis. Deelnemen aan De Crommertse Kwis is dus geheel op eigen risico. 6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

2

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.1

Crommerts boerke An en Riek twéé echte giegeltriene, Mar nou zakte dr onderlip wè umlaag. Ze vuulde bèij dr èige nie lèkker, Han al wéke laast van dre maag. Dn dokter zin: “Dè gao wèl wir over, Anders komde nog mar ns trug”. Mar nao n wéék waar t nog t zèlfde. Ze zinne: “We gaon naor t boerke en vlug”. Dè boerke kos iemes overléze tege de pijn, Dus zèllie dr same op de fiets naor toe. Mar hoe moese zó iemes aon spréke, Dokter, meneer of boer, ze wiesen nie hoe. “Meneer, we willen graag door u geholpen worden”, Proeste ze dè boerke recht in zn gezicht. Die zin: “Meide gaode gèllie mar op n aander” En gòòide de deur wir nijdig dicht. a. Hoe was de echte naam van dit Boerke?

1

Theo Voets b. Wat was zijn echte beroep?

1

Schaapsherder c. Wie is de schrijver van dit gedicht?

1

Willem Uitdehèi Het Crommerts Boerke was landelijk bekend. Maar er was nog een Crommerts Boerke. Deze is nog steeds landelijk bekend. d. Wie bedoelen wij hiermee?

1

Onno Hoes e. In welke hoedanigheid verdiende hij deze titel?

Tonprater in Sint Michielsgestel 1.2

1

Cromvoirt heeft niet alleen bekende Cromvoirtenaren, maar ook nog eens bekende honden die de krant halen. a. Van wie zijn de honden Djekkie en Taggel die in het voorjaar honden van de maand waren?

Alice en Mario van Broekhoven

1

b. En in welk weekblad stond dit?

1

De Bossche Omroep

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

3


1. Ons durpke Crommert 1.3

Van historische waarde In de directe omgeving van Cromvoirt bevindt zich een zeldzaam historisch monument. De coördinaten van dit monument zijn: 51 gr 40’ 14” NB, 5 gr 13’ 19” OL a. Wat is dit voor object?

1

Waterkering b. Wat is de naam van dit object?

Schuif van de Bossche Sloot

1

c. Waaraan ontleent dit object zijn naam?

1

Stoney-schuiven d. Onder welke ‘monumentencategorie’ valt dit object?

Historisch Waterstaatsmonument 1.4

1

Vjoedsic ’t Lantaerntje voorziet jullie iedere maand weer van nieuws, info en wetenswaardigheden over ons eigen Crommert. De voorloper van ons Lantaerntje was de Vjoedsic. a. Weten jullie eigenlijk waar deze letters voor staan?

Voor jong oud en de scholen in Cromvoirt

1

b. Wie heeft deze naam destijds verzonnen?

1

Hanneke Gubbels-Michels

4

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.5

Alle wegen leiden naar Cromvoirt. Da's wel duidelijk. Maar waar leiden de andere wegen heen?

a

b

c

d

e

f

a. Nieuwkuijk b. Oisterwijk c. Tilburg d. Vlijmen e. Blanco of Waalwijk

6

f. Goederen JBZ

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

5


1. Ons durpke Crommert 1.6

In Cromvoirt/Kneutergat wordt al geruime tijd het Jeugdtonpraoten georganiseerd. a. Welke 3 kinderen stonden er de allereerste keer in de ton tijdens het Jeugdtonpraoten? b. Welke typetjes beeldden zij uit?

1.7

Naam kind

Typetje

Ine van Rooij

Pop-/filmster

Mike Versantvoort

Wonderkind

Tim Oostveen

Stierenvechter

6

a. Wie is de man op onderstaande foto?

1

Paul Fagel b. Wat is zijn link met Cromvoirt? Hij was kok in het programma ‘Koken met sterren’ dat in Cromvoirt bij Erik Verhoeven opgenomen werd.

1

c. In welk jaar was dit?

1

1998, (1 mei) 1.8

In 2005 zag een Cromvoirtse baby het daglicht in het Carolusziekenhuis in Den Bosch. Deze baby was de 1000ste baby die dat jaar in het Carolus geboren werd. Kunnen jullie ons vertellen wie dit was?

1

Jesse Vorstenbosch

6

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.9

De legende van Cromvoirt en de galg op de Vughtse heide Over Cromvoirt en de Vughtse heide bestaat de volgende legende, welke afloop hoort daarbij? In het jaar 1498 hadden Vughtenaren een bijzondere afspraak met Den Bosch gemaakt. Zij kregen privileges als vrijheid van tol en marktgelden, in ruil voor het ophangen en tentoonstellen van in Den Bosch terechtgestelden op de Vughtse heide. De galg die hiervoor gebruikt werd staat bekend als ‘het gerecht van ’s-Hertogenbosch’. Deze situatie bleef tot 1795 zo bestaan. De Cromvoirtse boer Driek van Houthem en zijn knecht Arie keren ’s avonds laat huis waarts nadat zij zaken hebben gedaan in Den Bosch. Aan de galg aan ‘den Vuchtschenstraatweg’, tegenwoordig bekend als de Loonse baan, hangt een ter dood veroordeelde. De beul lijkt echter zijn werk niet goed gedaan te hebben, daar zij het lichaam nog zien spartelen. Hij leeft dus nog! Vanuit medelijden besluiten boer van Houthem en zijn knecht Arie de man van de galg te halen en hem te verbergen op hun kar. Niemand heeft hen gezien. Op de boerderij komt de man weer enigszins bij. Diezelfde nacht nog steelt de man het paard van de boer in een poging te ontsnappen, maar hij wordt betrapt. In een vlaag van pure woede en razernij slaat boer van Houthem hem met een spade tegen het hoofd waardoor de man alsnog onmiddellijk sterft. Wat nu? a. Wanneer de knecht de volgende ochtend terug op de boerderij komt treft hij de bijzondere situatie aan. De boer is inmiddels begonnen een graf te graven. In blinde paniek zet de knecht het op een lopen en komt in zijn vlucht enkele Bossche schepenen tegen die inmiddels op zoek zijn naar de veroordeelde. Zij houden de knecht tegen en vragen waarvoor hij vlucht. Door de paniek schetst de knecht kort de situatie. De schepenen ruiken onraad en treffen uiteindelijk de boer, het graf en het lijk. Boer van Houthem wordt gearresteerd en ondergaat uiteindelijk hetzelfde lot als de man. De galgendood…. b. De knecht komt met een idee. Ze hangen hem nog dezelfde nacht terug aan de galg. De volgende dag zien voorbijgangers het lijk hangen, maar dan met een behoorlijke hoofdwond en… laarzen. Die had de boer hem ’s avonds geleend maar niet meer uit getrokken voor het lijk teruggehangen werd. Paniek alom! Maar niemand, ook de Bossche schepenen niet, is ooit te weten gekomen wat er precies was gebeurd. c. De boer besluit om het lijk terug te hangen aan de betreffende galg. Hij gooit het lichaam op de kar, haalt de knecht op en rijden terug naar de galg. Hier knopen zij het, inmiddels verminkte, lichaam terug op. Nog voor ze terug naar Cromvoirt rijden ziet de knecht de prachtige laarzen van de man en besluit ze mee te nemen. De volgende dag gaat het nieuws over het verminkte lichaam en de vermiste laarzen snel. Het nieuwe en vooral dure schoeisel van de knecht valt op en hij wordt opgepakt en veroordeeld voor grafroven. Deze actie kost hem zijn hand en levert hem in het dorp de bijnaam onhandige Arie op.

1

Antwoord B

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

7


1. Ons durpke Crommert 1.10

Instinker Ook in Cromvoirt zijn er ruimtes voor grote en kleine boodschappen. Veelal herkenbare plaatsen waar de meeste van ons wel enige tijd gezeten hebben. De vraag is, welke potten herkent u?

a

b

c

d

a. Herberg ‘t Wapen van Cromvoirt b. Restaurant Lef c. Basisschool de Leydraad

4

d. The Battle Axe

1.11

Op 1 januari 1933 werd de toenmalige gemeente Cromvoirt opgeheven. Dwars door deze gemeente liep een spoorlijn. De spoorlijn werd de nieuwe grens. Cromvoirtenaren ten noorden van de spoorlijn hoorden voortaan bij Den Bosch. De Moerputtenbrug was onderdeel van deze spoorlijn. a. Wat was de naam van deze spoorlijn?

1

Langstraatlijn b. Hoe heette de spoorlijn in de volksmond?

1

Halvezolenlijntje

8

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert c. Waaruit bestond de spoordijk?

1

Uit IJzeren Man zand d. Wanneer werd de spoorlijn geopend?

1

15 Oktober 1890 e. In welk jaar reed de laatste reizigerstrein?

1950 Reizigerstrein 1972 Goederentrein 1.12

1

Maandag 12 januari 2015 kwam in de aflevering van het Televisieprogramma Utopia wel een heel bijzondere gast langs. a. Wie was dit?

1

Jeroen Vorstenbosch b. Wat kwam hij/zij doen?

Een Casadei C 30 C combinatiemachine met een afzuigunit afleveren

1

c. Noem het bedrijf waarvoor hij/zij werkt.

De Groot (hout)bewerkingsmachines

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

9


1. Ons durpke Crommert 1.13

Je bent pas een echte Vughtenaar als….. Op facebook kwamen we het volgende berichtje tegen. Nu vragen wij ons af wie hier bedoeld wordt.

a. Hoe heette deze melkboer met zijn achternaam?

1

Piet van Roosmalen b. Wat was zijn bijnaam?

1

Piet(er) Pap of D’n Hermes 1.14

...Op woensdagen kuierde hij graag tussen de kramen door op de markt. Hij luisterde met genoegen naar de radde stemmen van de standwerkers, die hun waar aanprezen met een overvloed aan woorden, waartussen zij hun pikanterieën handig vlochten. Dat slimme volk van bedriegers lag hem wel, hij voelde zich er enigszins aan verwant. Hij kuierde over de boerenmarkt waar hij wel eens een kennis trof uit Cromvoirt. Niet dikwijls nochtans, die van Cromvoirt hadden weinig aan te bieden, dat de stedelingen kopen wilden. De Dungense markt, de fruittuin van de stad, werd drukker bezocht en de Hedelse boeren met hun kostelijke aardappelen hadden volop klanten. Het stemde hem wel eens verdrietig, dat de Cromvoirtse mensen zo armetierig voor de dag kwamen, doch z'n verdriet ging niet diep. Hij wist dat die van Cromvoirt voor geen geld van de wereld hun hei en mastbossen wilden ruilen voor de weelderige ooft uit Den Dungen of voor de vette klei uit het lage polderland. Z'n mensenkennis was niet groot, maar toch voelde hij dat de mensen uit z'n geboortedorp gelukkiger waren... a. Uit welke roman is deze passage?

1

De Kieviten b. Onder welk pseudoniem is deze roman uitgegeven?

1

Walter Breedveld

10

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert c. Wat was de echte naam van deze Brabantse schrijver?

Piet (Petrus Marinus Franciscus) van den Bogaert

1

d. Hoe heet de stadsbaggerman die hierboven over ons dorp mijmert?

1

Piet van Bokstel/Boxtel 1.15

Jan van Drunen trouwde op 23 januari 1886 met zijn Francisca Timmers en woonden in het buurtschap Den Brand. Van hun 8 kinderen bleven er drie in leven: Kees, Mina en Graard. Wat was de relatie van de drie kinderen met Cromvoirt?

Alle drie de kinderen trouwden met een kind uit hetzelfde gezin van Biljouw uit Cromvoirt

1 1.16

Ze stonden in heel veel bladen en waren te zien op TV, het viertal dat erin slaagden het wereldrecord ganzenborden te verbeteren. Twee van deze heren kwamen uit Cromvoirt. a. Wie waren deze 2 heren uit Cromvoirt?

Mike Koudijs en Antwan Termeer

1

b. Van welke vereniging waren zij lid?

1

Scouting Vught c. Wanneer vond deze recordpoging plaats?

1

18 t/m 21 december 1998 d. Met welke tijd werd dit record opgenomen in het Guinness Record Book?

drie verschillende tijden 68.14 uur, 67.14 uur en 74 uur

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

11


1. Ons durpke Crommert 1.17

Wat vond Anton van der Lee in 1980 in Cromvoirt? 1

Een bronzen speerpunt 1.18

De redactie van ‘t Lantaerntje had dit jaar op 31 oktober geluk tijdens het schooien, het was een fantastische dag. Thuis hing de was aan de lijn; heerlijk ruikende handdoeken en de belofte van krakend fris beddengoed! Onderweg zagen we dat er meer mensen op het idee waren gekomen. Van wie zijn deze wasjes?

a

b

c

d

a. Fam. Hurkmans/Tiebosch

b. Fam. Van Esch-van den Hurk c. Fam. Van Esch-Groenendaal / Inge van Esch

4

d. Fam. De Ruiter-Hendriks

12

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.19

Op 10 september 2015 sluit burgemeester Van de Mortel voor een half jaar een chalet op park RĂŠsidence De Leuvert in Cromvoirt na de vondst van harddrugs. Het gaat om de zogenaamde MDMA-pillen. Volgens de gemeente moet er bij harddrugs even eens rekening worden gehouden met overige criminele activiteiten in de omgeving van het cha let. Met de sluiting wil de burgemeester voorkomen dat het woon- en leefklimaat in de omgeving verder wordt verstoord. a. Welke structuurformule hoort bij MDMA?

a

b

c

d

1

Antwoord B Don't try this at home! b. Van welke combinatie is sprake bij een Candy flip?

1

MDMA + LSD/ extasy c. En een Hippie Flip?

MDMA + Paddo’s (Psilocybine)

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

13


1. Ons durpke Crommert 1.20

Crommert heeft iets met bulten. Dat bewijzen ze in de Deutersestraat. maar ook in deze artikelen. Ken jij ze nog? Dan moet het niet moeilijk zijn de ontbrekende woorden in te vullen.

DiabetespatiĂŤnten

Autohandelaar 1.21

2

Het is bijna niet voor te stellen maar er zijn toch mensen die ons mooie dorp verlaten om een nieuw bestaan op te gaan bouwen in het buitenland. a. Welke families hebben in onderstaande huizen gewoond? b. Schrijf het land op waar zij nu wonen.

14

Familie

Land

Fam. Van Giersbergen

Canada

Fam. Kruidering

Zanzibar

Fam. van der Linden

Spanje ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

3


1. Ons durpke Crommert 1.22

Welk adres behoorde bij deze voormalige Cromvoirtse bedrijven?

a

b

c

d

e

f

a. Loverensestraat 2 b. Loverensestraat 18 c. Sint Lambertusstraat 37 d. Sint Lambertusstraat 112 e. Nieuwkuijkseweg 6 6

f. Cromvoirtseweg 1

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

15


1. Ons durpke Crommert 1.23

De jury van een Brabantse stichting voor het behoud van cultuurhistorisch waardevol erfgoed, die dit jaar voor de 5e keer een prijs uitreikte was unaniem. De prijs voor 2015 ging naar Cromvoirt. a. Welke prijs bedoelen wij?

1

Boerderijpluim 2015 b. Welke Cromvoirtse familie is de winnaar van deze prijs?

1

Fam. Ten Kate c. Hoe heet de stichting die deze prijs uitreikt?

1

Stichting de Brabantse Boerderij 1.24

We hebben er even naar gezocht, maar dankzij Dion Horn vonden we uiteindelijk toch een heuse foto van de Crommertse Molen. Goed kijken, hij staat er echt! a. Kun jij vertellen tot wanneer de molen er zo heeft uit gezien?

1926, toen gingen de wieken eraf

1

b. Waarvoor heeft de molen na de tweede wereldoorlog even dienst gedaan?

Voor het opdragen van de Heilige Mis omdat van de kerk, de toren was afgeschoten

1

c. Hoe heette de laatste Cromvoirtse molenaar?

1

Martinus Coppens d. Wie werd er vijftig op de dag dat de molen afbrandde?

1

DrĂŠ Cales

16

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.25

In Cromvoirt raak je niet snel uitgekeken. Maar kijk je ook wel eens goed naar boven? Onze dorpsgenoten zijn creatiever dan je misschien weet. Weet jij welk adressen bij deze windvanen horen?

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

a. Loverensestraat 29/31

i. Nieuwkuikseweg 2b

b. Pepereind 11

j. Sint Lambertusstraat 46

c. Duinoordseweg 24

k. Sint Lambertusstraat 34

d. Sint Lambertusstraat 40

l. Nieuwkuikseweg 20

e. Sint Lambertusstraat 6

m. Loverensestraat 10

f. Nieuwkuikseweg 10a

n. Duinoordseweg 26

g. Nieuwkuikseweg 2

o. Nieuwkuikseweg 30

h. Sint Lambertusstraat 110

p. Sint Lambertusstraat 48 ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

16 17


1. Ons durpke Crommert 1.26

In 8 september 1980 maakte Jacqueline Midavaine schuin-overboord vanuit een Chesna met haar Linhof luchtcamera deze prachtige opname van Cromvoirt. Iets is er toch fout gegaan, want er staan 5 zaken op de foto die er niet horen. Kun je ze vinden? Geef steeds de coรถrdinaten.

1. G-3/4 huisje links van de kerk 2. E-7/8 huis achter 't Wapen 3. L-12 Schuur achter Heesbeen

4. S-8/9 Huis Deutersestraat

5

5. W-10/11 molen

18

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


1. Ons durpke Crommert 1.27

In augustus 1949 vierden de Cromvoirtse en Distelbergse jagers, waaronder Janus Kuijpers, Gerard Witlox, Frans de Bever en Frans Verbruggen een “triomf” bij café Mieke Timmermans, Duinoord. Wat hadden deze jagers te vieren?

1

Zij hadden 3 wilde zwijnen gedood

1.28

Vroeger gingen alle kinderen in Cromvoirt naar de schatkamer van Sinterklaas. Wie had er zoveel plek dat Sinterklaas daar zijn schatkamer inrichtte?

1

Willeke en Mien van de Leur 1.29

Welke 2 clubs zijn ontstaan uit de KVO?

a. DOE

2

b. Geen bal teveel 1.30

Dat Cromvoirt graag feest zien we met carnaval. Dankzij de vele clubkes wordt er ieder jaar een gezellig feestje gebouwd met carnaval. Van welke clubkes vinden jullie hieronder het logo. (Let op er staan er ook nog op de volgende pagina)

a

b

c

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

d

19


1. Ons durpke Crommert

20

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

a. CV ‘t Bochie

i. de Kouwe Kaant

b. de Nokkers

j. @Kanveulleye

c. CV de Heikneuters

k. de Rakkers

d. D’n Overschot

l. de Duinkluivers

e. de Binkies

m. de Dansmariekes

f. de Jeugdprinsengroep

n. CV Loat Mar Lope

g. Op Zunne Kant

o. CV Van Alles Wè

h. de Kneuters

p. CV Hedde Nog Wa ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

16


2. Natuurlijk Crommert 2.1

Kleine Zwaan Honderden sneeuwwitte vogels overwinteren hier ieder jaar onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Het zijn kleine zwanen, die de barre winters van de arctische toendra’s in Noordwest-Rusland in de omgeving van de Pechora delta ontvluchten. Ze vinden na een lange tocht van 3.500 km rust op de weilanden rond de Nieuwe (eenden)Kooi in de Rijskampen (de Gement). Er zijn in Nederland maar weinig gebieden waar de kleine zwaan tussen oktober en maart overwintert. De kleine zwaan is één van de drie soorten zwanen die inheems zijn voor Nederland. De kleine zwaan is verwant aan de wilde zwaan. Natuurmonumenten zet speciaal voor deze zeldzame zwanensoort de weilanden ’s winters onder water, zodat een ideaal rustgebied ontstaat. 's Avonds is hun muzikale roep te horen als ze van voedselpek naar een veilige slaapplek vliegen. Herken jij de kleine zwaan?

a

b

d

c

e

1

Antwoord A 2.2

Onze geliefde polder, de Gement, wordt alsmaar mooier. Waar komt de naam Gement vandaan?

Uit het woord gemeenschappelijk (gemeenschappelijke hooilanden)

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

21


2. Natuurlijk Crommert 2.3

Dat wonen in Cromvoirt niet langer laagdrempelig is hebben we gemerkt. De weg richting Den Bosch is er met de dijken een echte attractie door geworden. Het gebied ten westen van ’s-Hertogenbosch aan de rand van Vlijmen – Het Vughts Gement en de omgeving van het Engelermeer - wordt ingericht als waterbergingsgebied. Ook krijgt de natuur een impuls zodat (zeldzame) planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Dit project heeft de naam HoWaBo gekregen. Waar staat die naam voor?

Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch

1

Al dat werk en grondverzet moet worden betaald. a. Wie betaalt de grootste rekening?

De Europese Unie (middels financieringsinstrument LIFE) 2.4

1

a. Welke actiegroep was in de jaren negentig actief in 'onze' polder?

1

Geen cement in de Gement b. Waar verzette de actiegroep zich tegen?

een vierbaans snelweg door de Gement, de zgn bypass. 2.5

1

In de Gement liggen twee eendenkooien. De kooien zijn gebouwd in 1608 en 1652 en dienden ervoor eenden te vangen die vervolgens gegeten werden. Van wie was de oudste eendenkooi?

Van Grobbendonck (of Grobbendonk) 2.6

Wie is er nu Kooiker?

1

Rinus van Engelen 2.7

Waarvoor dienen de eendenkooien tegenwoordig?

Ringen van eenden en vogeltellingen

22

1

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1


2. Natuurlijk Crommert 2.8

De Gement is aangewezen als beschermd weidevogelgebied. Nu de velden weer leeg en kaal zijn kun je er onvoorstelbaar veel vogels spotten. Herken jij ze?

a

b

c

d

e

f

g

h

a. Gele Kwikstaart b. Graspieper c. Grutto d. Kievit e. Roodborsttapuit man f. Scholekster g. Veldleeuwerik

8

h. Wulp 2.9

Een groep enthousiaste Cromvoirtenaren zetten zich in voor de weidevogels. Hoe heet deze werkgroep?

Weidevogelgroep Duinboeren Cromvoirt

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

23


2. Natuurlijk Crommert 2.10

In mei was het gefluit van de tuinvogels oorverdovend. Dus hebben we onze iPhone in het slaapkamerkozijn gelegd en een geluidsfragment opgenomen. Je vindt het fragment op onze facebookpagina. In de hele kakofonie hoorde Gerard Derksen, hoofd servicecentrum van de Vogelbescherming, 12 verschillende vogels terug. Kunnen jullie ons vertellen welke vogels jullie horen fluiten. Uiteraard is zijn oordeel bindend. Iedere goede vogel een punt, maar een verkeerde een puntje eraf. Omdat meneer Derksen erg zijn best voor ons heeft gedaan, hebben we hem beloofd iedereen op te roepen om dit jaar mee te doen met de nationale tuinvogeltelling op 16 en 17 januari 2016. Bij deze dus. Leuk om te doen hoor! http:// www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/actueel/tuinvogeltelling

24

1. Vink

7. Roodborstje

2. Winterkoning

8. Zwarte kraai

3. Huismus

9. Merel

4. Scholekster

10. Boerenzwaluw

5. Zomertortel

11. Koolmees

6. Zanglijster

12. Ekster

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

12


3. ‘t Jaor rond 3.1

Waar gehakt wordt, vallen ‘spaanders’. Herkent u deze ‘spaanders’?

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a. Fred Teeven

f. Martin Winterkorn

b. Ruud Nederveen

g. Louise Gunning

c. Ivo Opstelten

h. Hans Gerritsen

d. Onno Hoes

i. Loek Hermans

9

e. Wilma van Mansveld

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

25


3. ‘t Jaor rond 3.2

Dit jaar ontving de Heer Sjaak Peeters de oorkonde van verdienste. Hij hield de wacht bij de gesneuvelden die in 1944 tijdens een aanval op het Drongelens Kanaal om kwamen. Hij zorgde er later voor dat de soldaten een grafsteen kregen. 70 Jaar lang onderhield hij het graf van de soldaten. a. De naam van de zevende soldaat is nu pas bekend. Noem de naam van deze zevende soldaat?

1

Jeffrey Bradley b. En hoe oud was hij?

1

19 jaar oud 3.3

In oktober slaagden jonge bouwers erin een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor SOS kinderdorpen. Hoe groot is dit bedrag?

1

€ 35.000,- (€ 35.160,-) 3.4

Mooi zijn ze alle 12. Maar wie vond de jury de allermooiste?

1

nummer 6 Jessy Jazz 3.5

Na heel veel jaren krijgen de kinderen van de Leydraad een nieuw schoolgebouw. a. Weet jij in welk jaar het gebouw aan de Voorstraat, wat nu plaats gaat maken voor nieuwbouw, is geopend?

1

1985 b. Tijdelijk hebben de kinderen nu een schoolgebouw op het voetbalveld achter de Battle Axe. Wie maakte zich zorgen of de tijdelijke accommodatie groot genoeg is?

Sven van Stuyvenberg (in krant Sven Stuyvenberg)

26

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1


3. ‘t Jaor rond 3.6

Hoewel wij Brabanders bekend staan om onze gastvrijheid, is niet alles welkom. a. Herken jij dit onwelkom bezoek?

a. de Buxusmot (Glyphodesperspectalis, syn. Diaphania perspectalis)

1

b. Welke kleuren heeft de vlinder die uit bovenstaand antwoord voortkomt?

b. Wit met bruine rand (en heel zeldzaam, zijn er ook geheel bruine)

1

c. Welke bestanddelen zitten in de huidige bestrijdingsmiddelen van bovenstaand beest?

c. Piperonylbutoxide en pyrethrinen 3.7

1

Wie of wat werd er op 24 oktober j.l. gekroond tot winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2015?

1

PopMonument

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

27


3. ‘t Jaor rond 3.8

Een echt hoofdpijndossiertje dit jaar was de rekentoets. Een verplicht onderdeel voor de huidige eindexamenkandidaten en met serieuze gevolgen voor de slagingspercentages. De test kwam er wel en toen weer niet en toen weer wel en weer niet. Veel onrust in ieder geval. Politici die de toets maakten zakten jammerlijk door de mand. En hoe moeilijk kan het zijn? Nou….? a. Consternatie zondag tijdens de topper tussen Ajax en Feyenoord in de Amsterdam ArenA. In de slot fase van de klassieker brak de sneeuw zowaar los door een deel van het glazen dak boven de hoofd tribune en stortte op de reservebank van Ajax die verschrikt opsprong. Ook een deel van het publiek kreeg de volle sneeuwlaag. Gelukkig raakt er niemand gewond. Er was een glazen plaat gebroken in het dak, wellicht onder het gewicht van de sneeuw. De match moest even stilgelegd worden. Wellicht onder het gewicht van de sneeuw was er een glasplaat in het dak gebroken. Er was een har de knal te horen en er viel een pak sneeuw naar beneden. De sneeuw kwam onder meer terecht op de reservebank van Ajax. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat. Sneeuw bestaat voor 1/7 deel uit water en voor de rest uit lucht. 1m3 water weegt 1000 kg. Het gewicht van lucht is verwaarloosbaar. Het glazen dak van de Amsterdam Arena bestaat uit glasplaten van 2 m bij 2,5 m. Op het dak lag een laag sneeuw van 22 cm hoog. Hoeveel kilogram sneeuw lag er op één glasplaat? Rond af op een geheel getal.

1

157 kg b. 12-2x4+3 =

1

7

c. Volgens een vuistregel heeft een baby per 24 uur 150 ml melk nodig per kilogram lichaamsgewicht. De baby van Deborah weegt 4800 gram en krijgt per etmaal vijf keer borstvoeding en daarnaast extra flesvoeding. Tijdens een borstvoeding krijgt de baby gemiddeld 110 ml melk binnen. Hoeveel ml melk moet Deborah volgens de vuistregel de baby extra geven?

1

170

28

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


3. ‘t Jaor rond 3.9

a. Welke kleur hadden de wetenschappelijke woorden umbra en dinoflagellaat deze zomer in Nederland met elkaar gemeen?

1

Rood b. Met welke natuurverschijnselen hadden ze te maken?

1

bloedmaan en Plaagalg (of zeevonk)

3.10

Zet op volgorde van heel heel veel naar iets minder heel heel veel in 2015. a. Thomas Netten b. Paul van Esch c. Robbert van der Wallen d. Jos Koster e. Jan van Kuijk

a. Robbert van der Wallen 720

.

b. Jan van Kuijk 370 c. Jos Koser 180

d. Paul van Esch 175 e. Thomas Netten 62

5

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

29


4. Hoe gaon we dè doen? 4.1

30

Elk huisje kent zijn kruisje In Cromvoirt en de Distelberg zijn door de jaren heen heel wat eerste stenen gelegd. Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling en symboliseert het begin van de bouw en wordt vaak verricht door een belangrijk of bekend persoon. Het is niet per definitie zo dat de eerste steen onderaan in de muur zit, wat je zou kunnen verwachten van een eerste steen. De eerste steen bevat vaak een tekst waarop is aangegeven het jaar waarin deze is gelegd en de naam van de persoon die hem legde. Herken jij deze eerste stenen? Geef het adres (straatnaam en huisnummer).

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

a. D’n Hoek 1

g. Sint Lambertusstraat 81

b. Nieuwkuikseweg 20

h. Sint Lambertusstraat 102

c. Nieuwkuikseweg 8a

i. Sint Lambertusstraat 53 kerk

d. Sint Lambertusstraat 37

j. Sint Lambertussraat 54

e. Sint Lambertusstraat 80

k. Sint Lambertusstraat 60

f. Deutersestraat 18

l. Loverensestraat 15 ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

12


4. Hoe gaon we dè doen? 4.2

Crea-Cromvoirt In een dorp zo creatief als Cromvoirt mag natuurlijk de Japanse vouwkunst ‘Origami’ niet ontbreken. Kies uit onderstaande foto’s 1 figuur uit en maak deze na. Schrijf op het figuur duidelijk zichtbaar jullie teamnaam en lever het met de antwoorden mee in.

Kraanvogel

Catamaran

Paard

5 4.3

Lichtpuntjes Hoewel de mooiste lichtpuntjes bij het Lantaerntje actief zijn, kun je in Cromvoirt nog heel veel lichtpuntjes meer vinden. We willen graag 2 personen van jullie team om klokslag 21.00 uur uitnodigen voor een gezellig samenzijn bij De Kerstboom. Maak een Nieuwjaarswens voor 2016 en neem deze mee voor in de boom. Verdere instructies volgen ter plaatse. Maar let op! Om 21:15 uur ben je te laat!

10 4.4

Prachtig portret! Ons dorpsblad staat bekend om de mooie omslag. De gevoelige plaat is uit ons dorp niet weg te denken. Hieronder staan 4 foto’s waarvan we graag een replica ontvangen. Maak 1 foto met jullie als hoofdpersonen zo goed mogelijk na en stuur het resultaat naar: decrommertsekwis@gmail.com

10 ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

31


4. Hoe gaon we dè doen? 4.5

Etaleren Ga naar St. Lambertusstraat 102, daar zien jullie een alternatieve kerststal. De opdracht lezen jullie ter plekke, succes ermee!

5

Buitenaards 4.6

De band-vraag In jullie tas zit een cassettebandje. Op dit bandje staan 5 liedjes. Welke 5 liedjes zijn dit?

1. Claudia de Brey - Mag ik dan bij jou 2. Guus Meeuwis - Brabant 3. John Lennon - Imagine 4. Lou Bega - Mambo nr. 5 5. Mariah Carey - All I want for Christmas 4.7

5

Een geurig gegeven Maandag, wasdag. En dat is in Cromvoirt te ruiken! In jullie tas zitten 4 verschillende wasverzachters. Welke geuren wasverzachter hebben wij jullie meegegeven?

1. Zwitsal 2. Lavendel 3. Kamperfoeli

4

4. Patchouli 4.8

Jokeren Zoals een nar bij carnaval hoort, hoort een joker bij kwissen. Ontwerp je eigen joker en scoor hier punten mee. Niet alleen de joker wordt beoordeeld maar je kunt de joker ook inzetten op een vraag waarmee je dan 5 extra punten scoort, mits het antwoord goed is. Maak een label aan de joker vast. Op dit label noteer je je teamnaam en het nummer van de vraag waarbij je de joker in wilt zetten.

4.9

Zien, ruiken of….. proeven?! Over smaak valt niet te twisten. Alhoewel Johan, van eetcafé de Flipper hele lekgehaktballen maakt is er deze keer iets mis gegaan. Ga met 2 teamgenoten naar de Flipper en proef welk ingrediënt er niet thuis hoort in de gehaktbal.

kere

5

Speculaaskruiden 4.10

5

Wat een gepuzzel…. In de tas is een puzzel bijgevoegd. Maak de puzzel en plak hem op een stuk karton. Zet jullie teamnaam duidelijk zichtbaar achterop en lever het in met het kwisboek.

5 32

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


5. Waor kekte naor? 5.1

Onze Cromvoirtse trots Albert Verlinde valt voor zijn nieuwe functie als algemeen directeur bij Stage Entertainment Nederland regelmatig terug op belangrijke levenslessen. Éen belangrijke levensles van hem is: "Ik hou steeds in mijn achterhoofd om bij een plan of idee niet meteen te denken wat ik zelf ervan vind." Wie leerde hem deze les?

1

Willem Wilmink 5.2

Dat liedjes in het Engels vaak leuker klinken is algemeen bekend. Van onderstaande teksten hebben wij het refrein naar het Nederlands vertaald. Welke Engelstalige liedjes bedoelen wij. a. Oh ik smeek je, mag ik je volgen Oh ik vraag je, waarom niet altijd Wees mijn enige, wees het water waar ik in waad Je bent mijn rivier die hoog (gelegen) stroomt, diep stroomt, wild stroomt

I Follow Rivers - Triggerfinger

1

b. Laten we het zo doen: één voor allen en allen voor liefde Laat degene die je vasthoudt degene zijn die jij wilt en die jij nodig hebt Want wanneer het een voor allen is, is het allen voor een Wanneer er iemand is die het zou moeten weten Laat dan je gevoelens zien Een laten we ervan maken: één voor allen is, en allen voor liefde

All For Love - Bryan Adams, Rod Stewart, and Sting

1

c. Wie weet welke wonderen je kunt verrichten als je erin gelooft Op een of andere manier zul je het kunnen Je kan het als je erin gelooft

When You Believe - Whitney Houston and Mariah Carey 5.3

1

De helft van de Nederlanders kan zich geen leven zonder TV voorstellen. TV kijken beslaat tegenwoordig dan ook een derde van de tijdbesteding. Vorig jaar keken Nederlanders gemiddeld 3 uur en 15 minuten naar de TV. Philips demonstreerde voor het eerst een elektronische televisie op de Voorjaarsbeurs in Utrecht onder zeer grote belangstelling. a. Weten jullie in welk jaar dat was?

1

1938 b. Wie waren er op dat moment op de beeldbuis te zien?

1

Wim Kan en Corry Vonk

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

33


5. Waor kekte naor? 5.4

Do it your selfie Op facebook kwamen we bij verenigingen en clubjes diverse selfies tegen. Altijd lachen natuurlijk als zo’n selfie gemaakt wordt. Kunnen jullie ons vertellen welke verenigingen/ clubjes dit zijn en wat zij deden op het moment dat de selfie gemaakt werd?

a

d

c

b

e

f

Vereniging/Club

Plaats

a. de Zosjaaltjes

Spelen op de jaarlijks motortoertocht voor gehandicapten

b. Loat Mar Lope

Carnavalsoptocht Cromvoirt

c. Queen-Team

Jaarlijkse uitstapje

d. Van Alles Wè

Laatste dag carnaval vieren

e. DCK-Commissie

Glow Eindhoven 2015

f. Motorclub Fanfare

Toertocht Mergellandroute

12

34

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


5. Waor kekte naor? 5.5

Gekke bekken! Herkennen jullie onderstaande BN-ers?

a

b

c

d

e

f

g

a.. Wendy van Dijk

e. Bridget Maasland

b. AndrĂŠ van Duin

f. Sven Kramer

c. Prinses/Koningin Juliana

g. Britt Dekker

d. Paul de Leeuw

7 ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

35


5. Waor kekte naor? 5.6

In 1956 wordt er op zondagmiddag, direct na het journaal van 13.00 uur een wekelijks programma uitgezonden op de radio. Het programma gaat over de politieke situatie in de wereld en de presentator blijkt in staat de meest complexe ontwikkelingen in tien minuten helder uit een te zetten. In 1995 verhuist het radioprogramma naar de dinsdagavond en keldert het aantal luisteraars drastisch. In november 1999 stopt het programma na 43 jaar. De presentator is dan 85 jaar oud. a. Welk radioprogramma wordt hierboven bedoeld?

1

a. De toestand in de wereld b. Hoe is de naam van de presentator van dit radioprogramma?

1

b. Mr.G.B.J. Hiltermann c. Welke zender zond dit programma uit?

1

c. de AVRO 5.7

Heel Cromvoirt dacht miljonair te worden. Helaas ging dat feestje niet door. Uiteindelijk gingen de deelnemers uit Cromvoirt van de miljoenenjacht postcodeloterij toch met een leuke prijs naar huis. a. Wat wonnen zij?

a. Zij wonnen per deelnemer die meedoet aan de postcodeloterij 500 Euro

1

b. Aan wie hadden zij deze prijs te danken?

1

b. Emily van ´t Hof

36

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


5. Waor kekte naor? 5.8

Uit welke videoclips komen onderstaande fragmenten. Schrijf voor ons de artiest en de titel van het liedje op.

a

b

c

d

a.. Gebroeders Ko. Toeter op m´n waterscooter b. Meat Loaf. Paradis by the dashboard light c. Adele. Hello

4

d. Michael Jackson. Thriller 5.9

Dat de IJzeren Man fijn is om rond te wandelen en in te zwemmen weten we, maar het is ook een mooie locatie voor het opnemen van een videoclip. a. Welke zanger nam hier een videoclip op?

Jamai. William. Gijs v Iersel. Snollebollekes

1

b. in welk jaar kwam deze clip uit?

1

2004. 2013. 2012. 2014 c. hoe heet het nummer?

Wango Tango. Ik ben zo blij met jou. Altijd. Lekker likkie ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1 37


5. Waor kekte naor? 5.10

Uit welke speelfilms komen onderstaande quotes? a. “I see death people” b. “may the force be with you” c. “My momma always said, live was like a box of chocolate” d. “I`ll be back” e. “I am the king of the world”

a.. Sixth sense b. Star Wars

c. Forrest Gump d. Terminator

5

e. Titanic

38

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


6. Sportpraot 6.1

Deze sportievelingen liepen op 1 november de marathon in New York.

a. Wie is de dame in het midden en de man links van haar?

a. Neeltje Gubbels & Ewalt Gubbels

2

b. Wat was hun tijd na 20 kilometer lopen?

b. 1:54:54 (Neeltje) & 1:56:05 (Ewalt) 6.2

2

In 2012 bestond VV. Helvoirt 75 jaar. Door de jaren heen heeft er heel wat talent uit Cromvoirt bij deze club gevoetbald. a. Welke Cromvoirtenaar stond er in de top 3 in de topscoorderslijst tot en met 2012?

a. Rob van den Bogaert - Frank Pullen

1

b. Op welke plaats stond hij?

b. Op de 3e plaats. 2e plaats

1

c. En hoeveel doelpunten heeft hij in totaal gezet?

c. 124 doelpunten (boek 75 jarig bestaan VVHelvoirt) 136 doelpunten 6.3

1

a. Wie werd er in Peking dit jaar de snelste vrouw ter wereld op de 200 meter?

1

a. Dafne Schippers b. Hoe luidt haar bijnaam

a. De vliegende Hollander, Dynamite Dafne, Fliegende Hollanderin

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

1

39


6. Sportpraot 6.4

Om het jaar wordt de Cromvoirtse lucht gevuld met rookpluimen, benzinedampen en het geluid van ronkende motoren. Deze krachtsport deed in 1977 zijn intrede in Nederland en kent duizenden aanhangers waarvan velen ook in Cromvoirt wonen. Het is een sport die in Nederland op hoog niveau bedreven wordt. Jaarlijks worden er zo’n 120 wedstrijden georganiseerd, waarvan Cromvoirt dus deel uitmaakt. a. Welke 3 Cromvoirtse Trekkertrekfanaten reden dit jaar competitie en/of demo bij de Hypropullers/NTTO? b. Wat is het merk en het type van de tractor? c. En wat is de naam van de tractor?

6.5

a

b.

c.

William de Bever

White 2255

Red Cat

Arnoud Hendriks

John Deere 4050

Thunderous Power

Martien Gubbels

Fiat 1300

El Toro

9

Dit jaar organiseerde TTC nog een ander groot spektakel. Truckpulling in ons dorp werd een ongekend succes. a. Wie reden in Cromvoirt een thuiswedstrijd?

1

a. Bart en Koen van Kuijk b. Wat is het merk en type van de truck?

1

b. Volvo F16 c. Wat is de naam van de truck

1

c. Vakupuller 6.6

Cromvoirt kende vroeger een officiële voetbalclub. a. Door wie werd deze club opgericht? a. Door de Parochie (de club had geen naam maar werd gewoon Parochiële voetbalclub genoemd)

1

b. In welke kleuren speelde deze club?

1

b. groen - wit

40

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


6. Sportpraot 6.7

“Maar hij zal het op een nette manier willen doen. Dat gaat hem stemmen kosten.” a. Welke Cromvoirtenaar zei dit in een landelijke krant dit jaar?

1

a. Frank van Eekeren b. En over wie gaat dit?

1

b. Michael van Praag 6.8

Wat hebben deze twee sporters met elkaar gemeen?

a. Ze hebben beiden de bijnaam “De kleine prins”. Guardado (el Principito) en Cune go (Il Piccolo Principe). Zelfde lengte en geboortemaand 6.9

1

a. Hoe hoog en hoe breed moet een voetbaldoel zijn?

1

a. Hoog 2,44 Breed 7,32 b. Hoe heette de eerste Nederlandse voetbalclub?

1

b. Koninklijke HFC c. Hoe heette de eerste Belgische voetbalclub?

1

c. Royal Antwerp FC 6.10

Op 21 juli 2014 stonden onder aan de Dom te Utrecht 50 dames van 15 nationaliteiten klaar voor vertrek. 4 dagen, 550 kilometer en vele uren zadelpijn stond hen te wachten. Uiteindelijk was er een bruisend welkom voor hen onder aan de Eiffeltoren te Parijs. Welke geboren Cromvoirtse deed mee aan dit wielerevenement?

1

Marieke Hendriks ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

41


7. Boereslimmighèd 7.1

In welke richting wijst de pijl die op de plek van het vraagteken komt?

1

De pijl wijst naar beneden 7.2

Welk getal komt op de plek van het vraagteken?

1

Het getal 4 7.3

Wat is waar? a. Omdat de oude Romeinen bij het afleggen van een getuigenis de waarheid zwoeren door hun hand op hun testikels te leggen, heet een getuigenis bij ons nog altijd een “testimonium”. b. Quu que le quu is kerklatijn voor “Kip ik heb je”. c. De eerste schrijver die een schrijfmachine kocht, was William Shakespeare.

1

Antwoord a a. Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift, werd blind geboren b. Het woord “beurs” is afkomstig van de Belgische familie Van der Beurse, die met veel zakelijk talent in de middeleeuwen een aantal herbergen dreef. c. Julius Caesar was behalve een begenadigd strateeg ook een zeer talentvol violist.

1

Antwoord b

42

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


7. Boereslimmighèd a. Omdat series zoals The Bold and Beautiful en As the World Turns zo luchtig en inhoudloos zijn als een zeepbel, worden zij soaps genoemd. b. Het kinderwijsje: Altijd is kortjakje ziek, is geschreven door Mozart. c. Witte chocolade is eigenlijk geen chocolade, want er zit geen cacao in.

1

Antwoord b

a. Volgens de evolutieleer was de kip eerder dan het ei. b. De aarde is voor het grootste deel vloeibaar. c. Het identificatiesysteem met vingerafdrukken werd voor het eerst toegepast in het leger, om te voorkomen dat de soldaten die reeds hun soldij hadden ontvangen, weer achteraan in de rij aansloten.

1

Antwoord c 7.4

Lettergrepen We hebben een bestaand woord genomen, het woord gesplitst in lettergrepen en vervolgens de lettergrepen met zijn letters door elkaar geschud. Weten jullie wat het originele woord was? a. Ej | atsn| otuh| ak b. Noto | ed| ne| ent| nlgi| lcihs | jri| etls c. Ajsar | ite | ueniw |epc | er d. Mosd | uo | sje | kvel | dre e. Maza |inut | edn | rwke | nde

a. Kastanjehout b. Schilderijententoonstelling c. Nieuwjaarsreceptie d. Ouderdomsvlekjes e. Tuinwerkzaamheden of blanco

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

5

43


7. Boereslimmighèd 7.5

Deze cryptische omschrijvingen zijn allemaal Brabantse plaatsen. Zeggen jullie het maar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Geen echte vrouw van lichte zeden Grote man voor lengtemaat Beter kan eigenlijk niet Wordt daar wasgoed gestolen Met dit snoepgoed blijft je haar in model Boven op de top staat een boom Is ‘t hier gedaan met de tuinen Stop die man maar weg U staat voor de Brabantse markt Thans rijk

a. Schijndel b. Reusel c. Best d. Waspik e. Geldrop f. Bergeijk

g. Eindhoven h. Berghem i. Gemert

10

j. Nuland 7.6

Droedels! Weten jullie welk woord deze tekeningen uitbeelden?

a

44

b

c

a. Veearts

c. Feestnummers

b. Bedrog

d. Karton

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

d

4


7. Boereslimmighèd 7.7

Welke kleurencombinatie (1-3) komt er op de plaats van het vraagteken?

Combinatie 3. De kleuren bewegen telkens verder met de klok mee en springen op 12 uur naar het centrum 7.8

1

Ken je de Nederlandse benaming van deze Brabantse bloemen? a. Paaslelie b. Meizoentje c. Lievemennekes d. Snuffelkes e. Kattenstaart f. Tulpenboom g. Mollenbollen h. Lampenpoetsers i. Klaprozen j. Pispotjes k. Knillesrozen

a. Narcis

g. Keizerskroon

b. Madeliefje

h. Lisdodde

c. Duizendschoon

i. Papavers

d. Kleine witte anjer

j. Hagewinde

e. Lupine

k. Pioenrozen

11

f. Magnolia

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

45


7. Boereslimmighèd 7.9

Welk telefoonnummer ontbreekt er in deze agenda?

741702. Het verschil tussen de zonenummers (+2, -8, +5) vind je ook terug tussen de decimalen 7.10

1

Het is altijd & nooit Het is altijd 1 tot 6, het is altijd 15 tot 20, het is altijd 5, maar het is nooit 21, tenzij het vliegt. Wat is dit?

1

Een dobbelsteen

46

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


8. Van alles wè 8.1

De was wordt frisser en lichter van tint, door het op een grasveld uit te spreiden en te laten drogen. a. Hoe heet zo’n veld?

1

Bleekweide, bleekveld of bleek

Onder invloed van de zon worden atomen gevormd, die zich binden aan het vuil, wat hetzelfde effect geeft als bleken met waterstofperoxide. b. Welke atomen zijn dat?

1

Vrije zuurstofatomen In ons moderne waspoeder zitten 2 hoofdbestanddelen. Zeep en eiwitten. c. Hoe worden deze werkzame eiwitten ook wel genoemd?

1

Enzymen

d. Elk eiwit uit het vorig antwoord breekt een specifieke stof af: Ze hakken als het ware de grotere moleculen vuil in kleinere stukjes die dan ook makkelijker bereikt kunnen worden door het waspoeder en zo ook makkelijker oplossen in water.

Proteasen

…………..breken de eiwitten af.

Amylasen

...........pakken zetmeel aan.

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

2

47


8. Van alles wè 8.2

De bieb heeft een probleem. Tijdens de verhuizing zijn de letters op de kaft verdwenen. Welke boeken zie je hier? Wij willen graag de titel en de schrijver weten.

a

b

d

c

e

f

Titel

Schrijver

a. Lieve mama

Esther Verhoef

b. De jongen in de gestreepte pyjama

John Boyne

c. Kruistocht in spijkerbroek

Thea Beckman

d. Vader en dochterboek

Hannah Wagendorp en Bert Wagendorp

e. Pinkeltje en de avonturen om de gouden beker

Dick Laan

f. Oorlogswinter

Jan Terlouw

6 48

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


8. Van alles wè 8.3

8.4

Hoe goed zijn jullie in het herkennen van vlaggen? Vertel ons van welke landen de onderstaande vlaggen zijn en hoe groot het land is in vierkante km.

a

b

c

d

Welk land

Hoe groot

a. Andorra

468 km2

b. Isle of Man

572 km2

c. Antartica

14.000.000 km2

d. Uruquay

176.215 km2

4

Iedereen heeft vast ooit aan een rage meegedaan bijvoorbeeld Flippo’s en Pokemon kaartjes. Hieronder zie je drie rages terug. We zijn op zoek naar de benaming van deze rages.

1. Punniken 2. Loom

3

3. Scoubidou ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

49


8. Van alles wè 8.5

In de plantenwereld hebben alle planten een Latijnse naam. Omdat het de meeste mensen niets zal zeggen zijn deze namen ook vertaald in het Nederlands. Sommige planten hebben door deze vertaling een erotisch getinte naam. Plaats de namen bij de juiste foto.

a

b

d

c

e

a. Peruaanse viagraplant b. Peniskokerplant c. Tongvaren d. Tepelcactus

5

e. Venushaar 50

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


8. Van alles wè 8.6

Nederlandse artiesten scoren geregeld in het buitenland. Het nummer wat we zoeken is 17 miljoen keer verkocht. Er zijn vertalingen in het Chinees, Spaans en zelfs IJslands. Het nummer bereikte de nummer 1 positie in Duitsland en de nummer 2 positie in Engeland. Over welk van oorsprong Nederlands nummer hebben wij het?

1

Het Smurfenlied 8.7

Het Credo is de Latijnse benaming van de geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk. Credo in unum deum betekent: Ik geloof in één God. Onderstaand vind je de tekst. Wij geloven…dat er 6 woorden in staan die er niet in thuis horen. Weten jullie welke 6 woorden? Credo in unum Deum, Patrem omnipotemtem, factorem caeli et terrae, visibilium omni um et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, ileum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit ad caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in pre caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum maximum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et (in) unam, sanctam, catholicam, sectio et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et tensie vitam venturi saeculi. Amen.

ileum ad pre maximum sectio

6

tensie

8.8

a. Zijn er meer of minder dan 87.400 seconden in een dag? b. heeft een vlo meer of minder dan 2 vleugels? c. is het provinciehuis van Noord Brabant hoger of lager dan 100 meter d. heeft het Lantaerntje een oplage van meer of minder dan 475?

a. minder 86.400 b. minder hebben er geen c. meer 103,5 m

4

d. meer 480

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

51


8. Van alles wè 8.9

Iedereen is blij met de Emte. Maar hoe goed kennen jullie “onze” Emte? Willa van P. is met haar boodschappenlijstje bij de Emte. Op haar lijstje staan onderstaande producten. Geef op de plattegrond aan waar de producten van haar lijstje staan.

a

b

D

f

g

E

F I

G

A

J

c

h

B

d

i

C H

e

j 10

52

~ De Crommertse Kwis 2015 ~


8. Van alles wè 8.10

Drop Nederland is de grootste fabrikant van drop in de EU. Wij eten circa 32 miljoen kilo drop per jaar. Drop is er in vele vormen en smaken. a. Weten jullie welke dropsoorten dit zijn?

a

c

b

d

a. Muntendrop b. Pottertjes c. Griotten

4

d. Katjes drop

b. Welke landen produceren na Nederland de meeste drop? Wie staat er respectievelijk op de tweede en derde plaats?

1

Spanje en Duitsland

~ De Crommertse Kwis 2015 ~

53


De Crommertse Kwis-commissie wenst iedereen een gezond

en dat het maar een mooi nieuw jaar mag worden! Tot ziens op 3 januari bij het NIEUWJAARSTREFFEN waar we het winnende team van

De Crommertse Kwis bekend maken. ~ De Crommertse Kwis 2015 ~

Profile for De Crommertse Kwis

2015 DCK 2015 + antwoorden  

2015 DCK 2015 + antwoorden  

Advertisement