__MAIN_TEXT__

Page 1

Teamnaam: Teamleider: Inlevertijd: ~ De Crommertse Kwis 2014 ~


Puntentelling Voor elk goed antwoord wordt 1 punt gegeven. Bestaat een vraag uit meerdere antwoorden, dan kunnen er ook meerdere punten gegeven worden. In de categorie “Doe-dingen� is de puntentelling als volgt: 4.1 10 punten 4.2 10 punten 4.3 5 punten 4.4 8 punten 4.5 2 punten 4.6 5 punten 4.7 10 punten Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


Welkomstwoord Welkomstwoord Beste leuke, actieve, slimme, in de weer zijnde, knappe en lieve mensen, Welkom bij

De Crommertse Kwis,

Na veel vergaderingen, over en weer mailen, app-en, ochtenden, middagen en avonden keihard werken is hier eindelijk het resultaat, met trots presenteren wij onze

eerste Crommertse Kwis. De Crommertse Kwis bestaat uit 100 vragen 1. Cromvoirt 2. De natuur in en om Cromvoirt 3. Wat gebeurde er in 2014? 4. Doe-dingen 5. Beeld en geluid 6. Sport 7. Raadsels en zo 8. Van alles wat.

die zijn onderverdeeld in 8 categorieĂŤn: pagina 3 pagina 13 Pagina 18 pagina 21 pagina 23 pagina 27 pagina 30 Pagina 33

De categorie “Doe-dingen� kan vragen bevatten met tijd, dus het is noodzaak om eerst deze categorie door te nemen. Verder raden we je aan de vragen onderling te verdelen want 4 uur lijkt lang, maar dat betekent dat als je alles samen doet, je 2 minuten per vraag hebt en dat ga je niet redden. De organisatie wil alle deelnemers en teams bedanken voor hun vertrouwen in een leuke avond. Hopelijk gaat vanavond de verwachte gezelligheid, uitdaging en gezonde rivaliteit er ook echt uitkomen. Want dat is onze opzet van dit evenement. En uiteraard rekenen we op jullie sportiviteit en respect voor alle andere teams. Tot slot wensen wij alle teams heel veel succes toe, maar vooral een hele gezellige leerzame avond. De organisatie van De Crommertse Kwis Betsy, Gerdine, Imre, Jolanda de B, Jolanda H en Marion. In geval van nood kun je vanavond deze nummers bellen 06-30573212 06-23886542

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

1


Deelnamereglement 1. Algemeen 1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.lantaerntje.nl bedoeld. 1.2 Daar waar naar de organisatie wordt verwezen worden alle personen die als organisatie zijn aangegeven bedoeld, alsmede hun activiteiten in het kader van De Crommertse Kwis, alsmede activiteiten van derden uit opdracht of op verzoek van deze personen. De organisatie van De Crommertse Kwis is op initiatief van de redactie van stichting Dorpsblad ‘t Lantaerntje. 1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 2. Teams 2.1 Deelname aan De Crommertse Kwis kan uitsluitend met teams van minimaal 4 personen. 2.2 Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team. 2.3 Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon voor de organisatie. 2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de 1e contactpersoon. 2.5 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in Cromvoirt en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan De Crommertse Kwis deel te nemen. 2.6 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 3. Deelnemen 3.1 De organisatie stelt jaarlijks het full colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Crommertse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar. 3.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizdag van De Crommertse Kwis vast evenals de locatie en tijdstippen voor het ophalen en weer inleveren van de vragenboekjes. Deze worden via de mail aan de contactpersonen bekendgemaakt. 3.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje op de centrale locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. 3.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. 3.5 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Cromvoirt staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men ‘de hort’ op moet. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen. 3.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. 3.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 4. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 4.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Crommertse Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd of als het enquêteformulier niet (volledig) is ingevuld. De puntentoekenning staat in het vragenboekje. 4.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen. 4.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen op de website en in ’t Lantaerntje worden gepubliceerd. De uitslag van De Crommertse Kwis is bindend en staat niet ter discussie. 4.4 De bekendmaking van de uitslag, alsmede de uitreiking van de wisseltrofee, zal plaatsvinden tijdens de ’t Nieuwjaarstreffen van Dorpsblad ’t Lantaerntje op zondag 4 januari 2015 om 16:00 uur in ’t Wapen van Cromvoirt. 4.5 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende quizdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden. 5. Tenslotte 5.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Crommertse Kwis. Deelnemen aan De Crommertse Kwis is dus geheel op eigen risico. 5.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

2

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


1. Cromvoirt 1.1 Het is goed toeven op deze bankjes. Wie hebben het geschonken?

1.2 Het voormalige schoolhuis, vandaag de dag The Battle Axe. In welk jaar is dit gebouwd?

1.3 Wie was de eerste bekende herbergier in Cromvoirt?

1.4 Wanneer is de gemeente Cromvoirt ontstaan?

1.5 Wanneer hield de gemeente Cromvoirt op te bestaan?

1.6 In 1973 schudde Cromvoirt op haar grondvesten. De kranten stonden er vol van en het kwam zelfs op de radio! Wat voor plan had de Gemeente Vught met Cromvoirt?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

3


1. Cromvoirt 1.7 Het pand dat nu Nieuwkuikseweg 7 heeft, was vanaf 1870 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. In welke hoedanigheid stond dit pand ingeschreven?

1.8

Ieder dorp heeft zo zijn bijzondere bewoners. Zo had Cromvoirt Pinneke Tep. a. Hoe luidde zijn officiĂŤle achternaam?

b. Onder welke bijnaam stond zijn familie ook wel bekend?

1.9

Cromvoirt kende een echte cowboy. Hoe luidde de voor- en achternaam van de Cromvoirtse Cowboy?

1.10 a. Welke 3 doelen heeft de Cromvoirtse Fanfare?

b. Wanneer is de Cromvoirtse Fanfare opgericht?

4

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


1. Cromvoirt 1.11 Welke leden van de Cromvoirtse Fanfare hebben het D-examen gehaald en welke instrumenten bespelen zij? Naam

Instrument(en)

1.12 Ieder jaar organiseren de Kneuters weer 2 geweldige Tonpraotavonden. Bij jullie zeker niet onbekend, Hans van Esch. a. Hoeveel keer stond hij in de ton?

b. Noem 5 typetjes die hij uitgebeeld heeft?

c. In welk jaar organiseerden de Kneuters voor de eerste keer het Tonpraoten in Kneutergat?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

5


1. Cromvoirt 1.13 a. Zoek het juiste Boerenbruidspaar bij elkaar. b. Schrijf hun echte namen op en‌. c. Het jaartal waarin zij trouwden.

1

2

5

6

9

4

7

8

10

Nummer

6

3

11

Namen

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

12

Jaartal


1. Cromvoirt 1.14 Wat staat er op het groene bordje op de poort van de begraafplaats in Cromvoirt?

1.15 Uit advertenties van bedrijven die in ‘t Lantaerntje adverteren hebben we fragmenten gehaald. Weet jij welke bedrijven dit zijn?

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

a.

i.

b.

j.

c.

k.

d.

l.

e.

m.

f.

n.

g.

o.

h. ~ De Crommertse Kwis 2014 ~

7


1. Cromvoirt 1.16 a. Door wie werd de seniorenvereniging Cromvoirt/Distelberg opgericht?

b. En in welk jaar?

1.17 Ieder jaar organiseert het Queen-Team met veel enthousiasme Koningsdag. Vanaf 2005 kiezen zij ieder jaar ‘t Zonnetje. Hij/zij wordt dan opgehaald door de kinderen op versierde fietsen en de Cromvoirtse Fanfare. Noem 6 personen die het Zonnetje van Cromvoirt zijn?

1.18 Ons dorp kent een levendige Jeu de Boulesclub. Hoe heet het kleine balletje in het jeu de boulesspel?

1.19 Onlangs kwam Cromvoirt in het nieuws met een vermiste hond die na 4 jaar zwerven weer in Tilburg gevonden was. Wat is de naam van deze hond?

1.20 Welke facebookpagina is in het leven geroepen vanwege het slechte bereik van mobiele telefoons in Cromvoirt?

1.21 Een hele mooie traditie in ons dorp is de Pinksterbloem. In 2002 was Anniek Gubbels Pinksterbloem in Cromvoirt. Aan wie schonk zij het geld, dat zij met vriendinnetjes in Cromvoirt ophaalde tijdens het zingen.

8

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


1. Cromvoirt 1.22 Dit voorjaar ging in Cromvoirt de pilot ‘dorps-ondersteuners’ van start. Met steun van de gemeente geven drie getrainde vrijwilligers een nieuwe impuls aan de vrijwillige inzet en de leefbaarheid in Cromvoirt. Wie zijn deze 3 vrijwilligers?

1.23 Wie zijn er op de plaats van dit monument ooit begraven?

1.24 Noem de speltakken van de scoutinggroep Prins Willem van Oranje en de daarbij behorende leeftijd?

Speltakken

Leeftijd

1.25 Wat betekent het spreekwoord: Kom mar af van Cromvoirt en die kanten?

1.26 Begin vorige eeuw werd de Distelberg opgeschrikt door een moord in het bos. a. Wanneer was dat precies?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

9


1. Cromvoirt b. Wie was het slachtoffer?

1.27 Tijdens de Belgische Revolutie waarbij BelgiĂŤ onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, werden op de lijn Cromvoirt - Helvoirt - Esch een aantal voorwerken gebouwd. a. Waardoor zijn deze na de onafhankelijkheid van BelgiĂŤ in Vught vervangen?

b. Waar komt de naam uit het antwoord van vraag a vandaan?

c. Deze verdedigingswerken behoren tot de vestingwerken van 's-Hertogenbosch. Hoeveel zijn er in Vught gemaakt?

1.28 Is Cromvoirt een eiland? Je kunt Cromvoirt niet verlaten (over de harde weg) of je moet over het water. a. Als je deze brug over gaat, welk water ga je dan over? b. Hoe heet de weg die over deze brug loopt

c. Als je Cromvoirt hier verlaat, over welk water ga je dan?

d. En hoe heet de brug waarover je gaat?

10

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


1. Cromvoirt e. Als je Cromvoirt hier verlaat, over welk water ga je dan? f. En over welke weg rijd je dan?

g. Als je Cromvoirt hier verlaat, over welk water ga je dan? h. En hoe heet de brug waar je over gaat? i. En als je hier Cromvoirt verlaat, over welk water ga je dan? j. Hoe heet de weg die je over het water leidt?

1.29 Ons dorp heeft een eigen brandweerkazerne met vrijwillige brandweerlieden. a. Hoeveel repressieve leden telt de Cromvoirtse Brandweer op dit moment?

b. En wat is de gemiddelde leeftijd?

1.30 Welk brandweervoertuig had de Cromvoirtse brandweer in 1977 tot hun beschikking?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

11


1. Cromvoirt 1.31 a. Welke twee brandweervrienden introduceerde ‘Het brandweerlied’ dat door de Crommertse brandweer nog steeds gezongen wordt op feesten en partijen?

b. Schrijf tenminste twee zinnen en het refrein van dit lied op:

1.32 Dorpsblad ‘t Lantaerntje is al 29 jaar lang het meest gelezen blaadje in Crommert. Iedere maand gaat de redactie van ‘t Lantaerntje ergens “Op de koffie bij”. Waar dronken zij koffie in december 2009?

1.33 Vorig jaar bestonden de Cromvoirtse Dansvrienden 22 jaar. Hun repertoire bestaat uit dansen vanuit de hele wereld. Geef van iedere onderstaande dans aan uit welk land hij komt.

Reels Riepe Riepe Garste Oberek Pow wow Ugros

12

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


2. De natuur in en om Cromvoirt Tijdens de mooie wandeling over de Crommertse Dijk kom je langs de Grote Wiel. 2.1

2.2

Hoe ontstond de Wiel?

Rond de Wiel staat een bijzondere vegetatie. Herkent u ze?

b

a

d

c

e

f

a.

b.

c.

d.

e.

f.

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

13


2. De natuur in en om Cromvoirt 2.3 Noem 4 synoniemen voor zo'n wiel?

2.4 Natuurlijk heeft u het Ommetje Cromvoirt al eens gelopen. U trof daar een weelderige begroeiing aan. Herkent u de volgende bomen aan hun blad? Ben zo nauwkeurig mogelijk. Een bonuspunt voor de Latijnse naam.

a

b

c

e

14

d

f

a.

b.

c.

e.

f.

g.

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

g

d.


2. De natuur in en om Cromvoirt 2.5 In Cromvoirt zijn vrijwilligers heel actief om in het buitengebied nestkastjes en verblijfkasten op te hangen. Als je het Crommerts Ommetje loopt zie je ze op verschillende plaatsen hangen. Voor welke dieren zijn onderstaande kasten? Ben zo precies mogelijk!

a

e

b

c

d

f

g

h

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2.6 Ook dieren voelen zich thuis op en om de Cromvoirtse dijk. Het is een broed- en foerageergebied voor vogels. Welke 5 vogelsoorten zijn hier gesignaleerd? En dan bedoelen we niet de gewone huis– tuin-`en keukenvogels.

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

15


2. De natuur in en om Cromvoirt 2.7 Cromvoirt/De Distelberg is van oudsher een agrarisch dorp. Dat is natuurlijk nog te zien alhoewel er veel veranderd is. Bijvoorbeeld de veestapel. Hieronder een paar voorbeelden. Weet jij het ras en waar of bij wie het dier/dieren te vinden zijn in ons dorp? a. Welk ras is dit?

b. Waar staat dit paard in de wei?

c. En wat is dit voor een dier?

d. Waar loopt deze in de wei?

e. Welk ras is dit?

f. Waar lopen ze in de wei?

g. Welk ras is dit?

h. Waar loopt hij in de wei?

16

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


2. De natuur in en om Cromvoirt 2.8 Cromvoirt is een mooi dorp voor mens en dier. a. Wie woont er in dit stukje van Cromvoirt?

b. Waaruit bestaat zijn/haar dieet voor 75%?

2.9 We kunnen dan wel eens mopperen op ons klapzand, maar er groeien wel de aller-lekkerste asperges van Nederland. Wat weet u van het witte goud? a. Op welke dag start het landelijk aspergeseizoen officieel?

b. Hoe lang is een AA-asperge? Omcirkel het goede antwoord. 17-20 cm / 18-24 cm/ 19-22 cm/ tenminste 20 cm? c. Hoe dik is een AA-asperge? Omcirkel het goede antwoord. 18-24 mm / 20-24 mm / 20-28 mm / 22-28 mm? d. Hoeveel ongeschilde AA-asperges zitten er gemiddeld in 1 kg?

2.10 In Cromvoirt teelt men niet alleen de lekkerste asperges van Nederland. Onlangs bleek er ook een plantage te zijn (geweest) met Cannabis sativa. a. Hoe wordt dit gewas in de volksmond ook wel genoemd?

b. Dit gewas is tweehuizig. Vul de volgende woorden op de juiste plek in het schema in: bladoksel, meeldraadbloemen, stamperbloemen, pluimen Mannelijk

Vrouwelijk

Bloem Plaats

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

17


3. Wat gebeurde er in 2014 3.1 Helaas hebben we in 2014 van mensen afscheid moeten nemen. Weet jij van wie?

a

b

c

e

f

g

i

h a.

f.

b.

g.

c.

h.

d.

i.

e. 18

d

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


3. Wat gebeurde er in 2014 3.2 Welke belangrijke gebeurtenis vond plaats op 27 april 2014?

3.3 Wanneer werd het papieren treinkaartje in Nederland afgeschaft?

3.4 Op 16 april van dit jaar zinkt de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol. Er komen 180 personen om het leven, vooral scholieren die op schoolreis zijn. De kapitein verlaat als eerste het schip. In welke zee verdween de veerboot Sewol?

3.5 Wat vierden De Toppers afgelopen mei in de Amsterdam Arena?

3.6 Aan welk land brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima dit jaar hun eerste officiĂŤle staatsbezoek?

3.7 Het was de warmste september dit jaar sinds het begin van de metingen. In welk jaar is men met meten begonnen?

3.8 In februari van dit jaar was Nederland even in de ban van de Nederlandse Bonnie en Clyde. Het criminele duo liet een spoor van geweld achter en de politie opende een klopjacht. a. Wat zijn de voornamen van deze twee?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

19


3. Wat gebeurde er in 2014 b. Noem 4 aanklachten tegen hen.

c. In welke gemeente ligt de camping waar de schietpartij plaats vond?

3.9 a. Wie ontving de NS Publieksprijs 2014?

b. Wie won de AKO literatuurprijs 2014?

c. Wie won De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 2014?

d. Wie won de cabaretprijs Poelifinario?

En met welk boek?

En met welk boek?

En waarmee?

En met welke voorstelling?

3.10 Wanneer was de dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17?

20

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


4. Doe-dingen 4.1 Je hebt een bolletje garen meegekregen, brei of haak hiervan een lapje van 10x10 cm. 4.2 Kom met minimaal 1 persoon om stipt 21.30 uur naar ‘t Wapen van Cromvoirt met een “rode” fiets, een rode boerenzakdoek en badslippers en zing daar de 1e vier regels van: Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest. 4.3 Ga naar de winkel van Anneke “de Smid” en tel de suikerklontjes die in de etalage opgestapeld zijn. 4.4 In Cromvoirt is iedereen welkom, meestal achterom. Maar we hebben ook een voordeur. Langs de lintbebouwing aan de St.-Lambertusstraat is hier een grote variatie in te zien. Eén van onderstaande deuren werd na de bombardementen van onze kerk in de Tweede Wereldoorlog helemaal op de dijk van de Leije teruggevonden; niet alleen mooi maar ook oerdegelijk dus. Welk huisnummer staat achter het lettertje?

c b

d

a

f g h

e

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

21


4. Doe-dingen 4.5 Van welk bedrijf en uit welke plaats komt de putdeksel die voor de Sint Lambertuskerk ligt?

4.6 Maak een leuke teamfoto met als thema Nieuwjaar en mail deze met de naam van jullie team voor 23.00 uur naar: decromvoirtsekwis@gmail.com 4.7 We hebben op de facebookpagina van ‘t Lantaerntje een geluidsfragment geplaatst. Welk geluid horen jullie?

22

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


5. Beeld en geluid 5.1 Hieronder ziet u afbeeldingen van Tv-reclames. Van welke supermarkten zijn de onderstaande foto’s?

5.2 Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat deze mensen met elkaar gemeen hebben?

5.3 Wanneer vond de 1e publieke (zwart-wit) televisie uitzending in Nederland plaats?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

23


5. Beeld en geluid 5.4 Hoewel in ’s-Hertogenbosch geboren, zien we Albert Verlinde toch echt als onze Crommertse trots. Ook dit jaar lanceert hij weer een wervelende musical a. Hoe heet deze musical die op 23 november in première ging?

b. Waar wordt de musical vandaag gespeeld?

5.5 Zijn atelier is inmiddels in Vught gevestigd, maar hij is toch nog steeds een Crommerts Pareltje: Janice. Noem 4 televisieprogramma’s waaraan hij heeft deelgenomen.

5.6 a. Hoe heet de televisieprijs voor de beste reclamespot?

b. Wanneer werd deze voor het eerst uitgereikt?

24

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

En aan wie?


5. Beeld en geluid 5.7 Talloze quizmasters hebben jarenlang vele mensen aan de buis gekluisterd. Welke shows worden op deze afbeeldingen bedoeld en wie waren de bijbehorende quizmasters?

Quiz:

Quiz:

Naam:

Naam:

Quiz:

Quiz:

Naam:

Naam:

5.8 Hoe vaak komt het woordje JE voor in het lied: Ik tel tot 3 van Guus Meeuwis?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

25


5. Beeld en geluid 5.9 Hieronder zie je gedeeltes van een notenbalk. Hoe heten de 4 versieringen op de noten?

5.10 a. In welke muziekgezelschappen spelen/speelden deze drummers en b. hoe heten ze?

26

a.

a.

b.

b.

a.

a.

b.

b.

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


6. Sport 6.1 In de sportwereld hebben heel veel sporters een bijnaam. Hebben we het over de Generaal, dan weet iedereen dat we het over Rinus Michels hebben.

Weet jij welke naam bij de volgende bijnamen hoort?

Snelle Jelle

de Lama

de Kromme

San Marco

De kleine Generaal

Barney

de Zwarte Tulp

de Knoest

6.2 Hoeveel doelpunten zijn er in totaal gescoord tijdens het WK-voetbal van 2014?

6.3 Nederland is trots op haar schaatsers. Op welke plaats, achter kanonnen Sven Kramer, Bob de Jong, Gianni Romme en Jorrit Bergsma, staat ‘onze’ Harry Gubbels op de lijst van beste tijden op de 10000 meter t/m 2013?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

27


6. Sport 6.4 Cromvoirt is de geboorteplaats en thuisbasis van tennistalent Indy de Vroome. a. Wat is haar favoriete tennis ondergrond?

b. Welk internationaal toernooi schreef zij in 2014 op haar naam?

c. In welk land was dat?

6.5 In welk jaar liep dorpsgenoot en allround wandelsporter Boetje Huliselan voor het eerst in het glooiende landschap van Engeland de 160 kilometer in 24 uur?

6.6 Al jaren is golf een populaire sport, maar wij vragen ons af: waarom zitten er deukjes in een golfbal? Weten jullie het antwoord?

6.7 Welke professionele wielrenner beklom in welk jaar de Alpe d’Huez met een recordtijd? a. De naam van deze wielrenner is?

28

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


6. Sport b. Hij beklom de Alpe d’Huez in het jaar?

c. Zijn recordtijd was?

6.8

Welke sport is ontstaan toen een groep duikers op zoek was naar een manier om in de winter hun conditie op peil te houden?

6.9 Welke Nederlandse gemeente, heeft als enige geen voetbalvereniging?

6.10 Welke sport is onder te verdelen in de categorieĂŤn cross, country, downhill, dirt jumping, enduro en freeride?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

29


7. Raadsels en zo‌. 7.1 Van onderstaande spreekwoorden of gezegden zijn de klinkers en leestekens verwijderd. Achterhaal welke spreekwoorden het zijn. Tsngrnnklrnvrtlln

Htnkknhbbn

Ddrpltlpn

Rmsntnndggbwd

Mrgnstndhftgdndmnd

7.2 Wat gebeurt er als je een rode steen in een gele rivier gooit?

7.3 Hoeveel maal kun je 5 aftrekken van 25?

7.4 Welk dier bestaat voor 75% uit wol?

30

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


7. Raadsels en zo‌. 7.5 Op dit schoolbord staat een reeks getallen. Zoek de drie getallen die ontbreken.

7.6 1 element (1 t/m 7) van de linkerafbeelding en 1 element (A t/m H) van de rechterafbeelding vormen samen een perfecte balk. Welke 2 elementen passen bij elkaar?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

31


7. Raadsels en zo‌. 7.7 Er zitten er 6 in een minuut, 3 in een dag, 5 in een maand, 4 in een jaar en 5 in een eeuw. Rara, wat zijn het?

7.8 Stel je voor dat je vijf lucifers hebt. Hoe kun je deze zo neerleggen dat je hiermee het getal zestien vormt?

7.9 Gaten vullen Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant, en in het midden. Toch houd ik water vast. Wat ben ik ?

7.10 Hieronder staat een tabel met zestien hokjes. Deze hokjes moet je inkleuren met vier verschillende kleuren (blauw, rood, groen en geel). Maar let op: je moet met elke kleur precies vier hokjes kleuren, en elke rij, elke kolom en elke diagonaal moet uit 4 verschillende kleuren bestaan. We hebben alvast het 1e hokje voor jullie ingekleurd.

32

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


8. Van alles wat 8.1 Welke pittige saus op basis van azijn, zout en Spaanse pepers is al meer dan een eeuw een geregistreerd handelsmerk van de familie McIlhenny?

8.2 a. De tandarts, wie heeft er geen hekel aan. Vele ouderen onder ons hebben nog amalgaamvullingen. Noem de vijf hoofdbestanddelen van een amalgaamvulling:

b. Tegenwoordig hebben we veel mooiere witte vullingen. Hoe noem je zo'n vulling?

c. Het aanbrengen gebeurd in 2 fasen. Hoe heten die twee fasen?

d. Noem 4 bestanddelen van een witte vulling:

8.3 Wat is de benaming van de korte vorm van reclame waarin een film of TV-serie wordt aangeprezen?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

33


8. Van alles wat 8.4 Zet in volgorde van geboortejaar: Karel de Grote, Willem van Oranje, Napoleon Bonaparte.

8.5 a. Vanuit welk organisatie is dit “kunstwerk� gerealiseerd, dit is te zien via de link d.m.v. deze QR code.

b. Wie of wat heeft daar financieel aan bijgedragen?

8.6 In Amerika heet Donald Duck gewoon Donald Duck. Hoe noemt men Donald Duck in de volgende talen?

a. Zweeds

b. Turks

c. Japans

34

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


8. Van alles wat d. Duits

e. Chinees

8.7 Welke stad van het alom bekende bordspel Monopoly wordt er aangeduid met de kleur oranje?

8.8 a. In welke 6 verschillende categorieĂŤn kan er een Nobelprijs gewonnen worden?

8.9 Over dieren raken we ook nooit uitgepraat. Het zijn onze beste vrienden, het zijn er teveel of ze stinken. Maar ook hier is onze kennis zeer beperkt. Wat weten we bijvoorbeeld van de volgende dieren? a. Welke kleuren hebben de tanden van bevers?

b. Welk insect heeft een soort snorkel waarmee hij ademt?

c. Kan een slang horen?

~ De Crommertse Kwis 2014 ~

35


8. Van alles wat d. Mollen leggen een wintervoorraad wormen aan, waardoor kunnen deze niet ontsnappen?

e. Welk beest wordt de koe van het water genoemd?

f. Welke kleur heeft de huid van een ijsbeer?

g. Wat is het zichtbare verschil tussen een zeehond en een zeeleeuw?

8.10 We kennen allemaal wel iemand bij wie een steekje los zit. Maar kennen we ook de volgende steken?

36

~ De Crommertse Kwis 2014 ~


De Crommertse Kwis-commissie wenst iedereen een gezond

en maak er een mooi nieuw jaar van!

Tot ziens op 4 januari bij het

Nieuwjaarstreffen waar we het winnende team van

De Crommertse Kwis bekend maken. ~ De Crommertse Kwis 2014 ~


~ De Crommertse Kwis 2014 ~

Profile for De Crommertse Kwis

2014 DCK  

2014 DCK  

Advertisement