Page 1

DECO Manual montaj t창mpl찾rie PVC


Pentru a afla lãþimea, mãsuraþi exteriorul ferestrei din glaf în glaf în partea inferioarã mijloc ºi superioarã. Pentru a afla înãlþimea mãsuraþi exteriorul ferestrei din glaf în glaf.

În mod normal, la valoarea cea mai micã obþinutã în urma mãsurãtorii (atât pe înãlþime cât ºi pe lãþime) se adaugã 2 cm pentru ca tocul noii ferestre sã fie acoperit aproximativ 1 cm de cãtre glaful existent În condiþiile unei clãdiri noi, mãsuraþi golul de fereastrã ºi scadeþi 4 cm din valoarea cea mai micã pentru a lãsa loc (2 cm) pentru spuma poliuretanicã.


Fix

Simpl達 deschidere

Dubl達 deschidere

Deschidere basculant達


1. Scoateþi din balamale aripile ferestre vechi.

2. Îndepãrtaþi eventualele elemente orizontale ºi verticale ce intrã în componenþa vechii ferestre.

3. Tãiaþi la mijloc laturile tocului ºi apoi folosind o rangã îndepãrtaþi tocul din perete.

4. Dupã ce aþi îndepãrtat tocul, curãþaþi locul de resturi de zidãrie ºi de praf.


1. Îndepãrtaþi folia de protecþie din dreptul gãurilor pentru cremon.

2. Montaþi cremonul cu mânerul orientat în jos.

3. Dupã ce aþi montat cremonul, rotiþi-l 90 de grade ºi aripa se va deschide.

4. Îndepãrtaþi masca balamalei superioare ºi extrageþi bolþul

4. Depãrtaþi aripa de toc începând cu partea superioarã.

5. Dacã fereasatra are ºi ochiuri fixe, veþi avea nevoie de un ciocan de plastic ºi de o daltã de tâmplãrie pentru a declipsa baghetele ºi pentru a îndepãrta geamurile de ochiurile fixe.


1. Aºezaþi tocul în locul în care doriþi sã-l montaþi. 2. Utilizaþi pene din lemn sau plastic pentru a alinia tocul în plan orizontal ºi vertical

3. Prindeþi tocul de perete utilizând dibluri, conexpanduri, ancore de montaj (în cazul ferestrelor mici se recomandã prinderea numai în pene ºi spumã poliuretanicã)

4. Punctele de prindere trebuie sã aibã maxim 70 cm între ele si circa 10-15 cm faþã de colþurile tocului.


5. Umpleþi golul dintre toc ºi perete cu spumã poliuretanicã.

6. Montaþi partea mobilã: sprijiniþi-o mai întâi în bolþul balamalei de jos ºi apoi apropiaþi-o în partea superioarã. Introduceþi bolþul în balamaua superioarã.

7. Aveþi posibilitatea de a regla partea mobilã în trei direcþii utilizând un imbus de 4mm cu care veþi acþiona ºurubrile. Balamalele pot fi reglate astfel: Balamaua de toc inferioarã - se poate regla stanga-dreapta Balamaua de canat inferioarã - reglaj pe înãlþime sus-jos Balamaua superioarã de pe falþul canatului - reglaj stanga-dreapta

8. Cu ajutorul unei ºurubelniþe drepte se poate regla presiunea pe garniturã a canatului acþionând asupra ºurubului de pe balamaua inferioarã de canat sau de pe balamaua superioarã de canat.

Felicitãri ! Aþi montat cu succes o fereastrã DECO


DECO str. Ostrov, nr. 3-5 (incinta Rocar) Tel / fax: 021.336.22.22 email: office@decopvc.ro

w w w. d e c o p v c . r o

Manual Montaj  

Manual Montaj Deco Termopane

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you