Page 1

Obvestila Opozorila Prepovedi Navodila Informacije Simboli, nalepke in table V. 3.0

DIN 2403

DIN 4844

ISO 7010

ASR A1.3

DGUV


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

UVOD

ZAKAJ SMO MED NAJBOLJŠIMI: Naroči zdaj! prodaja@decop.si

1. Mi se prilagodimo željam kupca. Tako po velikosti, količini, različnim standardom, pripravi in dostavi. 2. Za vas sledimo spremembam standardov in jih upoštevamo pri naši ponudbi. 3. V naših izdelkih uporabljamo najboljše materiale. 4. Naši izdelki so še dodatno površinsko zaščiteni pred mehanskimi in UV poškodbami. S tem podaljšujemo njihovo življenjsko dobo. 5. Pomembno: naši izdelki se ne bleščijo. 6. Vam svetujemo.

www.decop.si

PRI IZDELAVI UPOŠTEVAMO TEHNIČNE REGULATIVE, STANDARDE IN PRIPOROČILA: •ASR A1.3 •ASR A1.5/1,2 •ASR A 2.3 •ASR A3.4/3 •ASR A4.3 •ASR V3a2 •BGVA8/GUV-V •DGUV •BGR216

•DIN EN 131-3 •DIN 2403 •DIN ISO 3864 •DIN 4066 •DIN 4844 •DIN EN ISO 7010 •DIN 11030 •DIN EN ISO11683

Informacije: 04 510 16 20

Izbira varnostnega znaka in njegova uporaba je odgovornost naročnika.

2


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

UVOD KAZALO: Barva, oblika, simbol, konstrukcija

3

Požarni znaki

Razvoj simbolov

4

Znaki za nevarne snovi

19

Priporočene velikosti

5

Tekstovni napisi

20

V katalogu je samo

6, 7, 8

Kombinirani znaki

21

del naše ponudbe.

Znaki za prepovedi

9, 10, 11

Nalepke na polah

22

Če ne najdete željenega

Znaki za obveznosti

12, 13, 14

Ostalo

23

znaka, nas pokličite!

Opozorilni znaki

17, 18

15, 16

Reševalni znaki

04 510 16 20

NAMEN SPOROČILA JE PO STANDARDU DOLOČEN Z BARVO, OBLIKO IN SIMBOLOM NAMEN

BARVA

OBLIKA

PRIMER

PREPOVEDI

Rdeča

Okrogla

ALARMIRANJE GASILNA OPREMA

Rdeča

Kvadratna

NEVARNE SNOVI

Rdeča

Trapezna

OPOZORILA

Rumena

Trikotna

OBVEZNOST

Modra

Okrogla

REŠEVANJE

Zelena

Kvadratna / pravokotna

KONSTRUKCIJA NAŠIH NALEPK IN TABEL 1. Dodatna UV in površinska mat zaščitna plastifikacija (proti odsevom) 2. Print (solventna UV stabilna barva) 3. Nosilec PV - standardna PVC samolepilna folija FL - fotoluminiscentna samolepilna folija OD - odsevna samolepilna folija PO - poliester samolepilna folija 4. Osnovna plošča za table D - Dibond 3 ali 4 mm F - Forex debelina 1 mm F5 - Forex debelina 5 mm M - Magnetna folija

3

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si


RAZVOJ GRAFIČNE PODOBE

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

razvoj simbolov

NAJNOVEJŠA DOGNANJA V ZVEZI Z OPTIMALNO PODOBO: Znak Znak omogoča hitrejše zaznavanje informacije. Viden in razumljiv mora biti tudi pri osebah, ki ne znajo brati, imajo motnje vida ali govorijo drugi jezik

Znaki za varnost morajo sporočiti razumljivo in čisto informacijo v čimkrajšem času. To pomeni, da v trenutku mora biti jasno kaj sporoča. Samo to, in nič več. Znaki morajo biti jasni, razločni in enostavni, hkrati pa morajo obdržati bistveno sporočilo.

Podlaga Bela podlaga znak naredi dobro viden in kontrasten, ne glede na polago kamor ga pritrdimo.

Če pri branju varnostnih znakov teh informacij ne najdemo v trenutku, oziroma moramo le te preveriti še enkrat, potem takšen znak ni izvršil svojega osnovnega poslanstva opozarjanja, obveščanja, prepovedovanja in upravljanja.

Dodatno besedilo Raziskava je pokazala, da je pri branju z razdalje najbolj čitljiv tekst, pri katerem so uporabljene male črke z velikimi začetnicami.

4


PRIPOROČENE VELIKOSTI GLEDE NA TIP ZNAKA IN RAZDALJO

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

5


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

OPOZORILNI ZNAKI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. W012 2. Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstom 3. Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka) 4. Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E) 5. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester) 6. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna) 7. Količina

Informacije: 04 510 16 20

A

Oblika:

B

a

Opomba:

25 mm 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm

Naročila: prodaja@decop.si

C

a

Znaki obrezani po obliki (A) so na poli. Več na strani 22

Dolžina (a):

I

200 mm 250 mm 300 mm 400 mm

D

E

a

a

a 100 mm 150 mm 200 mm

250 mm 300 mm 400 mm

100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm

150 mm 200 mm 250 mm

300 mm 400 mm

500 mm 600 mm

150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

400 mm 500 mm 600 mm

Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21! Znak:

W012

ISO 7010 I Nevarnost električnega toka

W015

ISO 7010 I Pozor! Viseče breme

W026

ISO 7010 I Pozor! Polnjenje baterije

W019

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stisnjenja

W029

ISO 7010 I Pozor! Jeklenka pod pritiskom

W018

ISO 7010 I Pozor! Avtomatski vklop

6

W002

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost eksplozije

W024

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stiska rok

W021

ISO 7010 Pozor! Vnetljivo

W007

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padca


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

OPOZORILNI ZNAKI Znak:

W023

ISO 7010 I Pozor! Jedka snov

W009

ISO 7010 I Pozor! Biološka nevarnost

W014

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost transportnih sredstev

W013

ISO 7010 Pozor! Pes čuvaj

W008

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padca v globino

W033

ISO 7010 I Pozor! Bodeča žica

W016

ISO 7010 I Pozor! Strupena snov

W017

ISO 7010 I Pozor! Vroča površina

W035

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padca predmetov z višine

W025

ISO 7010 Pozor! Vrteči deli

W036

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost vdrtja

W034

ISO 7010 Pozor! Bik na paši

W005

ISO 7010 I Pozor! Neionizirajoče sevanje

W004

ISO 7010 Pozor! Laser

W038

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost hrupa

W028

ISO 7010 Pozor! Oksidant

W039

ISO 7010 I Pozor! Ledene sveče

W030

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stisnenja

7

W003

ISO 7010 I Pozor! Radioaktivno sevanje

W027

ISO 7010 I Pozor! Optično sevanje

W010

ISO 7010 I Pozor! Nizka temperatura

W006

ISO 7010 I Pozor! Močno magnetno polje

W031

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost hitrih premikov

W040

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost snežnega plazu

W020

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost udarca v glavo

W011

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost zdrsa

W022

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost ureznin

W001

ISO 7010 I Pozor! Splošna nevarnost

W032

ISO 7010 I Pozor! Hitri premiki obdelovanca

D-W035

DIN 4844 I Pozor! Nevarnost vdrtja


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

OPOZORILNI ZNAKI Znak:

D-W029

D-W022

D-W021

DIN 4844 I Pozor! Transportni sistem na progi

DIN 4844 I Pozor! Rezalnik

DIN 4844 I Pozor! Eksplozivno ozračje

D003

D004

D005

Pozor! Vroča tekočina

D008

Pozor! Jedka snov

D013

Pozor! Vroča površina

Pozor! Ultravijolično sevanje

Pozor! Škodljiva in dražeča snov

D009

D010

Pozor! Visoka temperatura

Pozor! Nevarnost stiska nog

D014

Pozor! Jeklenka pod pritiskom

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

8

D001

D002

Pozor! Nevarnost stisnjenja.

Pozor! Nevarnost uvleka

D006

D007

Pozor! Nevarnost padca po stopnicah

Pozor! Visokonapetostni kabel

D011

D012

Pozor! Nevarnost padca predmetov z višine

Pozor! Bik, na paši


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. P002 2. Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstom 3. Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm) 4. Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E) 5. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester) 6. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna) 7. Količina

Informacije: 04 510 16 20

A

Oblika:

B

a

Opomba:

25 mm 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm

Naročila: prodaja@decop.si

C

D

a

E

a

Znaki obrezani po obliki (A) so na poli. Več na strani 22

Dolžina:

I

a

a

200 mm 250 mm 300 mm 400 mm

100 mm 150 mm 200 mm

250 mm 300 mm 400 mm

100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm

150 mm 200 mm 250 mm

300 mm 400 mm

500 mm 600 mm

150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

400 mm 500 mm 600 mm

Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21! Znak:

P002

ISO 7010 Kajenje prepovedano!

P004

ISO 7010 Prehod prepovedan!

P003

ISO 7010 I Prepovedana uporaba odprtega ognja

P024

ISO 7010 I Prepovedano stopiti na površino!

P022

ISO 7010 I Vnašanje hrane in pijače prepovedano

P007

ISO 7010 I Prepovedan dostop ljudem s srčnim spodbujevalnikom!

9

P005

ISO 7010 Voda ni pitna!

P013

ISO 7010 I Prepovedana uporaba mobitela!

P011

ISO 7010 I Gasiti z vodo prepovedano!

P014

ISO 7010 I Prepovedan dostop ljudem s kovinskimi implantanti!


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI Znak:

P015

ISO 7010 I Prepovedano seganje v napravo!

P020

ISO 7010 I Prepovedana uporaba dvigala v primeru požara!

P028

ISO 7010 I Prepovedana uporaba rokavic!

P034

ISO 7010 I Prepovedana uporaba ročnega brusilnika!

P036

ISO 7010 Prepovedano za otroke!

D-P006

DIN 4844 I Dostop nepooblaščenim osebam prepovedan!

P010

ISO 7010 Dotikanje je prepovedano!

P006

ISO 7010 I Prepovedano za viličarje in gospodarska vozila!

P019

ISO 7010 Nepohodna površina!

P033

P001

ISO 7010 Splošna prepoved

P031

ISO 7010 I Prepovedano spreminjanje pozicije stikala!

P088

ISO 7010 Prepovedano sedenje!

P032

P021

ISO 7010 Prepovedano za pse!

P023

ISO 7010 I Prepovedano odlaganje tovora!

P017

ISO 7010 I Prepovedano rinjenje predmetov!

P029

ISO 7010 I Prepovedano mokro brušenje!

ISO 7010 I Prepovedana uporaba kotne brusilke!

ISO 7010 Prepovedano fotografiranje!

D-P017

D-P030

D-P023

DIN 4844 I Prepovedano pršenje z vodo!

D015

Kajenje prepovedano!

DIN 4844 Prekrivanje prepovedano!

D016

Prepovedano fotografiranje s telefonom!

10

DIN 4844

D017

Voda ni pitna!

P027

ISO 7010 I Prepovedan prevoz oseb v dvigalu!

P012

ISO 7010 I Prepovedano obremenjevanje!

P 008

ISO 7010 I Prepovedana uporaba kovinskih predmetov!

P035

ISO 7010 I Prepovedana obutev s kovinskimi podplati!

D-P022

DIN 4844 I Prepovedano vzpenjanje po ograji!

D018

Prepovedan dostop ljudem s srčnim spodbujevalnikom!


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI Znak:

D019

Prepovedano za otroške vozičke!

D024

D029

Zadrževanje pod visečim bremenom prepovedano!

D020

Prepovedana vožnja na vozičku!

D025

Uporaba nepopolno izdelanega odra prepovedana!

D030

Poseganje v stroj med obratovanjem prepovedano!

D021

Prepovedana uporaba telefona!

D026

Prepovedana uporaba kadi, tuša ali bazena!

D031

Prepovedano parkiranje!

D034

Prepovedan vstop z zakritim obrazom!

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

11

D022

Prepovedano dotikanje! Visokonapetostni kabel

D027

Prepovedano izdelovanje vozlov!

D032

Prepovedano uživanje nedovoljenih substanc!

D023

Stroj lahko uporablja samo ena oseba!

D028

Prepovedano segati z roko v nevarno območje!

D033

Ne vključuj stroja!


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. M004 2. Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstom 3. Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm) 4. Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E) 5. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester) 6. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna) 7. Količina

Informacije: 04 510 16 20

A

Oblika:

B

a

Opomba:

25 mm 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm

Naročila: prodaja@decop.si

C

a

Znaki obrezani po obliki (A) so na poli. Več na strani 22

Dolžina:

I

D

E

a

a

a 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm

100 mm 150 mm 200 mm

250 mm 300 mm 400 mm

100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm

150 mm 200 mm 250 mm

300 mm 400 mm

500 mm 600 mm

150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

400 mm 500 mm 600 mm

Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21! Znak:

M004

ISO 7010 Obvezna zaščita oči!

M014

ISO 7010 I Obvezna uporaba varnostne čelade!

M009

ISO 7010 I Obvezna uporaba varovalnih rokavic!

M026

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitnega predpasnika!

M017

ISO 7010 I Obvezna uporaba respiratorja!

M015

ISO 7010 I Obvezna uporaba odsevnega telovnika!

12

M013

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščite obraza!

M008

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne obutve!

M003

ISO 7010 Obvezna zaščita sluha!

M010

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne obleke!


ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

Znak:

M022

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne kreme!

M001

ISO 7010 I Obv. uporaba osebnih varovalnih sredstev in obvezno upoštevanje tehn. reda!

M019

M011

ISO 7010 Obvezno umivanje rok!

M012

ISO 7010 Obvezna uporaba držala!

M007

ISO 7010 I Obvezna uporaba varilne maske!

ISO 7010 I Obvezna uporaba zatemnjenih zaščitnih očal!

M025

M031

ISO 7010 I Oči otroka zaščititi ISO 7010 I Obv. uporaba zaščitz zatemnjenimi zaščitnimi očali! nega pokrova namizne žage!

M030

ISO 7010 I Obvezno uporabi koš za odpadke!

D-M001

DIN 4844 I Obvezna zaščita oči!

M027

ISO 7010 I Obvezno namestiti varovalo!

D-M002

DIN 4844 I Obvezna uporaba varnostne čelade!

M023

ISO 7010 I Obvezna uporaba prehoda čez most!

M020

ISO 7010 I Obvezna uporaba varnostnih pasov!

M006

ISO 7010 I Obvezna izključitev iz električnega omrežja!

M029

ISO 7010 Obvezno potrobi!

D-M013

DIN 4844 I Obvezna izključitev iz električnega omrežja!

D-M005

DIN 4844 I Obvezna uporaba zaščitne obutve!

13

M021

ISO 7010 I Obvezna izključitev pred popravilom!

M018

ISO 7010 I Obvezna uporaba varovalnega pasu!

M002

ISO 7010 I Obvezno upošt. navodil za varno delo!

M028

ISO 7010 Obvezno zaklepanje!

D-M003

DIN 4844 I Obvezna zaščita sluha!

D-M009

DIN 4844 I Obvezna uporaba varovalnega pas!

M024

ISO 7010 Obvezno za pešce

M016

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne maske!

M005

ISO 7010 Obvezna ozemljitev!

M032

ISO 7010 I Obvezna uporaba električno prevodne obutve!

D-M018

DIN 4844 I Obvezno preberi navodila za uporabo!

D-M004

DIN 4844 I Obvezna zaščita dihalnih organov!


ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

Znak:

D-M008

DIN 4844 Obvezna zaščita obraza!

D036

Obvezna uporaba zaščite oči in zaščite sluha!

D041

Obvezna uporaba zaščitnega pokrivala!

D046

Obvezna uporaba varovalne čelade in zaščite oči!

D-M019

DIN 4844 Obvezno zaklepanje!

D037

Otroci obvezno v spremstvu odraslih!

D042

WSM001

DIN 4844 I Obvezna uporaba reševalnega jopiča!

D038

Pitna voda!

D043

Obvezna uporaba zaščitne kape!

Obvezna uporaba odsevnega telovnika!

D047

D048

Obvezno pritrjevanje jeklenk!

Pot za invalide!

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

14

D-M016

DIN 4844 Obvezno naolji rezila!

D039

Prostor za kajenje!

D044

Obvezna dezinfekcija rok!

D049

Obvezna uporaba ščitnika za varjenje!

D035

Obvezna uporaba držala!

D040

Soba za kajenje!

D045

Obvezna uporaba zaščite oči in zaščite sluha!

D050

Obvezno stabilno zlaganje tovora!


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

REŠEVALNI ZNAKI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. E001 2. Izbira dodatnega znaka smeri (puščica) (ED90, ED45) 3. Višina znaka (100, 150, 200, 300, 400 mm) 4. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna,) 5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm) 6. Količina

Informacije: 04 510 16 20

I

Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

E001

ISO 7010 Zasilni izhod - desno

E001

ISO 7010 Zasilni izhod z lestvijo

E010

ISO 7010 I Srčni defibrilator

E002

ISO 7010 Zasilni izhod - levo

E008

ISO 7010 I Izstopna naprava v sili, ki jo je mogoče doseči z razbitjem

E009

ISO 7010 I Zdravnik

E011

ISO 7010 Postaja za izpiranje oči

E019

ISO 7010 I Odpiranje z obračanjem v desno

E013

ISO 7010 I Nosila

15

E016

ISO 7010 Okno za zasilni izhod z lestvijo

E018

ISO 7010 I Odpiranje z obračanjem v levo

E012

ISO 7010 I Varnostna prha

E017

ISO 7010 Zasilni izhod do gasilske lestve

E003

ISO 7010 Prva pomoč

E004

ISO 7010 I SOS telefon


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

REŠEVALNI ZNAKI Znak:

E014

ISO 7010 I Otroški sedež in sistem za zaznavanje orientacije

E057

ISO 7010 Povleci vrata z leve strani

D051

Oprema za reševanje

EV003

Zasilni izhod - naravnost

E015

ISO 7010 I Pitna voda

E058

ISO 7010 Povleci vrata z desne strani

D052

Zbirno mesto

EV004

Zasilni izhod - levo navzdol

E020

ISO 7010 I Gumb za alarm

E024

ISO 7010 I Predhodni evakuacijski prostor

D053

Okno za zasilni izhod

EV005

Zasilni izhod - levo navzgor

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

16

E023

ISO 7010 Porini vrata z desne strani

ED090

I ISO 3864 Smerna puščica

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

EV001

Zasilni izhod - levo

EV006

Zasilni izhod - desno navzdol

E022

ISO 7010 Porini vrata z leve strani

ED045

I ISO 3864 Smerna puščica

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

EV002

Zasilni izhod - desno

EV007

Zasilni izhod - desno navzgor


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

POŽARNI ZNAKI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. F001 2. Izbira dodatnega znaka smeri (puščica) (ED90, ED45) 3. Višina znaka (100, 150, 200, 300, 400 mm) 4. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna,) 5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm) 6. Količina

Informacije: 04 510 16 20

I

Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

FD090

I ISO 3864 Smerna puščica

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

F004

ISO 7010 Gasilska oprema

F003

ASR A1.3 Hidrant

FD045

I ISO 3864 Smerna puščica

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

F005

ISO 7010 Ročni javljalnik požara

F007

ASR A1.3 Gasilska oprema

F001

ISO 7010 Ročni gasilni aparat

F006

ISO 7010 Klicni javljalnik požara

F008

ASR A1.3 Ročni javljalnik požara

17

F002

ISO 7010 Požarna cev za vodo

F007

ISO 7010 Gasilsko dvigalo

F004

ASR A1.3 Gasilska lestev

F003

ISO 7010 Gasilska lestev

F016

ISO 7010 Požarna odeja

F001

ASR A1.3 Označba za smer umika


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

POŽARNI ZNAKI Znak:

F002

F005

D054

D055

D056

ASR A1.3 Označba za smer umika

ASR A1.3 Ročni gasilni aparat

Hidrant

Ročni gasilni aparat

Hidrant

D057

E002-L

E001-D

E002-N

E002-LN

Hidrant

ISO 7010 Ročni gasilni aparat - levo

ISO 7010 Ročni gasilni aparat - desno

D058

Intervencijska pot (400 x 400 mm)

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

18

ISO 7010 Ročni gasilni aparat - naravnost

ISO 7010 Ročni gasilni aparat - dol


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znakov (glej šifro pod znakom) npr. CLP/GHS 01 2. Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm) 4. Tekst pod posameznimi znaki 4. Nosilec (PV-nalepka) 5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm) 6. Količina

Informacije: 04 510 16 20

I

Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

CLP/GHS 01

Eksplozivna snov

CLP/GHS 06 Strupena snov

CLP/GHS 02

Lahko vnetljiva snov

CLP/GHS 07

Akutna nevarnost

CLP/GHS 03

Oksidativna snov

CLP/GHS 08

Zdravju škodljiva snov

CLP/GHS 04 Plini pod tlakom

CLP/GHS 05 Jedka snov

CLP/GHS 09

Nevarno za okolje

PRIMER:

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

19


NALEPKE NA POLI

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

Za dimenzije manjše od 200 mm je minimalna količina nalepk izrezanih po obliki 1 pola. Na poli je glede na obliko znaka različno število nalepk. Okvirna velikost pole je A4. Po naročilu in dogovoru izdelujemo tudi različne količine na željeni velikosti pole.

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

Pomembno:

Na poli lahko izdelamo tudi komplet različnih nalepk, tako glede velikosti in količine, ki jih potrebujete za eno napravo.

20


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

KOMBINIRANI ZNAKI

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Izbira znakov 2. Besedilo pod znaki 3. Oblika, dolžina table 4. Nosilec 5. Podlaga 5. Količina

Informacije: 04 510 16 20

I

2B

3B

2C

3C

Naročila: prodaja@decop.si

3D 2D

2E

3E

a

a

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

21


prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

NAPISI NA NALEPKAH ALI TABLAH

PODATKI ZA POVPRAŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO 1. Dolžina nalepke ali table 2. Besedilo 3. Barva podlage (bela, rdeča, črna, zelena, rumena, modra) 4. Barva črk (bela, rdeča, črna) 4. Nosilec (PV-nalepka, OD-odsevna) 5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna) 6. Količina

Informacije: 04 510 16 20

I

Naročila: prodaja@decop.si

Napis po vaši želji BARVNE KOMBINACIJE:

PRIMERI:

22

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si


OSTALI PRIMERI PO NAROČILU

prodaja@decop.si 041 735 886 • 04 510 16 20 www.decop.si

23


www.decop.si

Decop, d.o.o., Železniki Log 1, 4228 Železniki Slovenija T: 04 510 16 20 E: prodaja@decop.si www.decop.si

info.decop

Copyright © Decop d.o.o. Januar 2017. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje slik ter informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje in razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja. Vse znamke, logotipi in slike so zaščiteni in so last njihovih lastnikov oz. družb. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Slike v katalogu so simbolne in se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.

Decop - Katalog opozorilni znaki V.3.0  

Obvestila, opozorila, prepovedi, navodila, informacije, simboli, nalepke in table. Spletna stran: www.decop.si