__MAIN_TEXT__

Page 1

Workshop i Engagerande ledarskap

Varför Decision Dynamics lösningar för engagemang? Du får: 

Djup kunskap – mer än 30 år av samlad forskning kring vad som motiverar och engagerar

Praktisk träning – certifiering, ledarskapsutbildning eller workshops

Moderna IT-lösningar – våra interaktiva verktyg var bland de första på marknaden

... vårt engagemang i dina lösningar!

Kom igång med engagemangsarbetet! Vi vet att engagemang ger resultat och att engagerande ledare och medarbetare presterar bättre än andra men hur skall organisationen gå tillväga för att kunna arbeta med engagemang mer konkret? Hur kommer man igång med att skapa en engagerande organisationskultur och ett uthålligt engagemang så att organisationen utvecklas och blir framgångsrik och hur tar man reda på viktiga faktorer som påverkar individens engagemang och vad finns det för förbättringspotential? Fler och fler organisationer upptäcker vikten av att nå högt engagemang men lyckas inte att skapa ett hållbart och högt engagemang. Vi har designat en workshop under en halv till en dag för att komma igång med engagemangsarbetet och med ett effektivt tillvägagångssätt arbeta med individer, ledare och grupper för att skapa förutsättningar för ett högt och hållbart engagemang i organisationen. Workshopens innehåll

Decision Dynamics erbjuder: Belysande profiler och rapporter om individer och organisationer Praktiska certifieringsutbildningar i våra verktyg och metoder Inspirerande kick-offs, workshops och seminarier Effektiva strategiska utvecklingsprogram inom karriärutveckling för medarbetare, coachande ledarskap och strategisk HR.

Workshopen skräddarsys efter dina behov och är riktad till organisationer som vill komma igång och göra en stark insats för att höja engagemanget hos individer, ledare, grupper och upptäcka en outnyttjad potential i organisationen. Vi arbetar med följande avsnitt: Vad är engagemang och hur kan vi tillsammans förbättra det? Individuell engagemangsprofil, CareerViewTM ingår. Vi identifierar varje persons engagemang och kartlägger deltagarnas ”drivers och killers”. Förståelse för andra och deras ”drivers och killers” samt deltagarnas troligen starkaste bidrag till gruppen. Gruppen som helhet – för att tydliggöra styrkor och utmaningar kopplade till uppgifter och mål. Workshopens metodik Föreläsning, rundabordssamtal och korta övningar. Målgrupp HR personal, linjechefer, ledningsgrupper, individer som vill utveckla sin karriär. Gruppstorlek upp till 50 personer. Train–the–trainer Det finns möjlighet till train–the–trainer-utbildning för att kunna genomföra dessa workshops i egen regi.

Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling som syftar till att förbättra samspelet mellan organisation och medarbetare Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 35 års forskning och praktisk användning i organisationer. Metodiken har redan använts för att utveckla mer än en miljon medarbetare i hela världen.

Decision Dynamics AB, Ideon Science Park, 22370 Lund Tel: 046 181 530 Fax: 046-181 539 info@decisiondynamics.se www.decisiondynamics.se

Profile for Decision Dynamics AB

Decision Dynamics Engagerande ledarskap™ workshop  

Decision Dynamics Engagerande ledarskap™ workshop