__MAIN_TEXT__

Page 1

Decision Dynamics Engagerande ledarskap™ - Utbildning för chefer

Varför gå utbildningen?

Engagerade medarbetare = Resultat

Du får:

Ny forskning visar entydigt på att engagerade ledare och medarbetare presterar bättre än andra. Samtidigt visar internationell forskning att så få som 30% av medarbetarna är engagerade.

Förståelse för vad som driver och stoppar engagemang

Insikt om hur du själv blir en bättre ledare med hjälp av engagemang

Kunskap om verktyg som du direkt kan använda för att skapa engagemang

Konkret träning i att locka fram engagemang

Drivers och killers Vet du vad som driver dina medarbetare? När glittrar det till i ögonen? Vad kan du göra för att leda engagemang? När brinner ditt team för något? Vilket ansvar har du för engagemanget? Vilket ansvar har dina medarbetare? Vår utbildning hjälper dig med dessa frågor. Vi hjälper ledare att förstärka sina egna och medarbetarnas ”drivers”, d v s det som driver engagemang och dämpa effekten av ”killers”, d v s det som blockerar eller bromsar vårt engagemang. Träning i engagerande ledarskap

Decision Dynamics erbjuder: Belysande profiler och rapporter om individer och organisationer Praktiska certifieringsutbildningar i våra verktyg och metoder Inspirerande kick-offs, workshops och seminarier Effektiva strategiska utvecklingsprogram inom karriärutveckling för medarbetare, coachande ledarskap och strategisk HR.

Träningen i Decision Dynamics Engagerande ledarskap är uppbyggd i fem moduler med ett efterföljande coachningstillfälle, som syftar till att ge konkret stöd i att få engagemangsarbetet att verkligen fungera.

Engagerande ledarskap

Eget engagemang

Andras engagemang

Engagemang i arbetsroll

Fokusera engagemang

Utbildningen bygger på mer än 30 års forskning. Vi använder bl a verktyg och profiler baserade på Decision Dynamics Karriärmodell™. I utbildningen ingår flera individuella rapporter som kommer att öka självinsikten. Det ingår även en Utvecklingskarta med 24 utvecklingskompetenser som kan användas tillsammans med medarbetarna efter träningen. Ledare leder engagemang På utbildningen tränar vi ledare att matcha arbetsrollens krav med medarbetarens kortsiktiga och långsiktiga mål. Det betyder bl a att hjälpa medarbetaren själv hitta de situationer då de genom att ge mer också får mer i sitt arbete – en win-win för medarbetare och organisation. Målet är att ha medarbetare som säger: jag vill nå målen jag kan nå målen

Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling som syftar till att förbättra samspelet mellan organisation och medarbetare Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 35 års forskning och praktisk användning i organisationer. Metodiken har redan använts för att utveckla mer än en miljon medarbetare i hela världen.

jag får nå målen Då vet vi att vi har engagemang!

Decision Dynamics AB, Ideon Science Park, 22370 Lund Tel: 046 181 530 Fax: 046-181 539 info@decisiondynamics.se www.decisiondynamics.se

Profile for Decision Dynamics AB

Decision Dynamics Engagerande ledarskap™  

Decision Dynamics Engagerande ledarskap™