Page 1

рев од

и • Ус тн и п

рев

од

и•

Ре

кц

ия

на

пре

в е д е ни т е к с то в е •

Л

е га л

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ www.new-century.org

ре

ац

•К о

н ия

ли

ич ал

е кл а м н и м а т е р иа

н и и ф ир м е н и д о к

на р

ум

ия

ен

кц

ти

да

Пи

е см

п ни

из


СЪДЪРЖАНИЕ

1

ЗА НАС

1

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

2

ПРЕПОРЪКИ

3

УСЛУГИ

4

ЦЕНИ

5

ОТСТЪПКИ

6


ЗА НАС

Преводаческа Агенция НОВ ВЕК е лицензирана агенция за превод и легализация на документи към Консулски отдел на МВнР на Република България. Ние извършваме писмени преводи на различни видове текстове в заявения от Вас срок. Нашите преводачи са професионалисти – заклети преводачи, специалисти в своята област и език. Нашата основна грижа при извършване на превода е Вашата максимална удовлетвореност. Всеки превод и легализация, извършен от нас, Ви гарантира пълна конфиденциалност. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага на своите клиенти уникален и напълно нов метод за точно предварително калкулиране на цената на желания превод, консултация по телефон или e-mail за отправяне на запитване за превод, легализация на документ, срок за изпълнение и цена на конкретна допълнителна услуга, както и УНИКАЛНАТА ‘’онлайн поръчка’’ за превод, плод на нашето най-голямо желание да Ви улесним максимално, спестявайки Ви ценно време и излишни неудобства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК разполага със заклети преводачи на над 30 езика, сред които английски, немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски, чешки, полски, македонски, португалски, унгарски, украински, молдовски, словенски, словашки, холандски, шведски, норвежки, финландски, арански, китайски, японски, корейски, персийски, литовски, латвийски, естонски, иврит и др. Всички те притежават висше филологическо образование и дългогодишен опит в извършването на специализирани преводи в различни области като право, икономика, медицина, фармация, финанси, банково дело, енергетика, туризъм, търговия, строителство, машиностроене, лека и хранително-вкусова промишленост и др. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК извършва устни и писмени преводи на фирмени документи (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти), на официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература.

2


ЗА НАС

НОВ ВЕК предлага следните специализирани услуги: • • • • • •

Заверки и Легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и посолства на Република България; Заверки на официални документи с АПОСТИЛ от Консулски отдел на МвнР; Заверки от Консулски отдел на преводи, изготвени от заклети/лицензирани преводачи на фирмата; Устни преводи пред нотариус при изповядване на сделки; Симултанни и консекутивни преводи, предоставяни при провеждане на семинари,конференции и конгреси с международно участие, както и при провеждане на презентации, делови преговори, бизнес срещи.

С какво се отличаваме от другите фирми за преводи: • • •

Професионално отношение - точно спазване на договорените споразумения; Компетентност – винаги ясен и точен отговор на поставените въпроси и конкретни запитвания; Стриктна конфиденциалност – Поверитлената информация, която се съдържа в документите, предадени ни за превод, се съхранява и опазва от всички наши служители и сътрудници, стриктно спазващи забраната за разпространениена данни и информация за нашите клиенти към трети лица; Гъвкаво и прецизно облсужване – Поръчките могат да се възлагат и получават на място в някой от офисите на Агенцията, по електронна поща, факс или друг удобен за вас начин. По всяка приета от нас поръчка могат да бъдат извършвани корекции, промени и уточнения по време на нейното изпълнение; Пълна поддръжка на база данни и архив за всеки отделен клиент – за всеки отделен клиент се съхранява регистър на възложените и вече изпълнени поръчки за превод. Така при последващо използване на материали от предходни поръчки, стойността на изпълнение се намалява до минимум; Постоянен контрол - Постоянен контрол за коректното изпълнение на поръчките от страна на преводачи и сътрудници на агенцията.

В резултат на прецизната работа на амбициозния ни и мотивиран екип с нас работят значителен брой постоянни клиенти – фирми, деловите отношения с които се основават на взаимен интерес, професионализъм и стабилност.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ЧАСТ И ОТ ВАШИЯ УСПЕХ!

3


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ТУК може да се добави уводен абзац •

официалните преводи на документи се оформят на бланка и се удостоверяват с подписа на преводача и печата на агенцията;

официалните преводи се извършват от преводачи одобрени от МвнР на РБ

към превода на бланка се прикрепва съответният преведен документ /текст

документите за легализация трябва да бъдат в оригинал или заверено копие съобразно изискванията;

при документ, издаден в България се заверяват и документът и преводът;

при документ, издаден в чужбина се заверява само преводът;

преди да подадете определен документ за легализация убедете се, че институцията или органът, за които са предназначени документът и неговият превод изисква и легализация на превода. Бихте могли да спестите пари и време, ако е достатъчен само официален превод.

Декларации и пълномощни могат да бъдат легализирани, след като подписът бъде заверен пред нотариус лично от лицето, подписало документа;

при изписване на имена на лица, дружества, организации или институции, ако не бъдат предоставени транскрипциите им на съответния език, те се изписват съгласно официално приетите норми за транслитерация, действащи в Република България; печатите и подписите, положени в оригиналните документи трябва задължително да бъдат описани и съдържанието им преведено;

• •

заверка на документ на български гражданин, намиращ се извън територията на Република България (например пълномощно, декларация и др.), може да бъде направена в българското посолство на територията на държавата, в която се намира.

Агенция за преводи и легализация НОВ ВЕК Е ВИНАГИ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪПРОСИ И КОНСУЛТАЦИИ!

4


СТРУКТУРА

5


ПРЕПОРЪКИ

6


ПРЕПОРЪКИ

7


УСЛУГИ

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ: Агенция НОВ ВЕК извършва следните писмени преводачески услуги: • Превод на лична и делова кореспонденция, молби, автобиографии, рекламни материали и брошури, интернет сайтове; • Превод на текстове с медицинска, техническа, икономическа, юридическа и финансова тематика; • Превод на лични и служебни документи: официални удостоверения: за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, епикризи, медицикнски, за фирмена регистрация и т.н. • пълномощни; • дипломи и документи от училища, колежи и университети; • свидетелства за съдимост и професионална квалификация; • банкови справки и извлечения; • договори и фирмена документация УСТНИ ПРЕВОДИ: Агенция НОВ ВЕК извършва следните устни преводачески услуги: • Преводи при съдебни заседания; • Съпровождане на частни лица и делегации; • Устни преводи по време на преговори, семинари, конференции и бизнес срещи; • Придружаване и асистиране при пътуване; • Изповядване на сделки пред нотариус или други институции; При необходимост от извършване на устен превод, важно условие е да направите запитването си и съответно да потвърдите ангажимента поне два дни преди датата, за която е планирано даденото мероприятие, като предоставите предварителна информация относно темата, спецификата и при възможност да осигурите допълнителни работни материали, улесняващи значително подготовката на преводача при изпълнение на услугата. Устните преводи се извършват единствено на територията на региони София, Пловдив и Варна на езици от ПЪРВА и ВТОРА група, като заявката за преводач трябва да бъде подадена най-късно от предишния работен ден. РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА ПРЕВЕДЕНИ ТЕКСТОВЕ: Услугата Редакция и Корекция на текстове се предлага като отделна услуга само за преводи, които не са извършени от лицензирани към Агенция НОВ ВЕК преводачи. Нашата преводаческа услуга задължително включва редакция и корекция на преводните текстове, като неделима част от понятието ‘’писмен превод’’. 8


УСЛУГИ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ: Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага легализация на официални документи с апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учереждения в Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията. Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. На заверка подлежат както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина официални документи, които ще послужат пред държавни институции и учереждения в Р. България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати. ОНЛАЙН ПРЕВОДИ: За улеснение на своите клиенти Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага услугата ‘’онлайн поръчка’’ за преводи. Ние предлагаме спешни онлайн преводи на фирмена или лична кореспонденция. Преводите се извършват в рамките на минути или до няколко часа /в зависимост от обема/ след подаване на заявката. Текстът може да ни бъде подаден от меню ПОРЪЧКИ на електронния саит на Агенцията, а готовия превод ще Ви бъде върнат по предварително избрания от Вас начин. Тази услуга се оказва много полезна за фирми, които водят ежедневна бизнес кореспонденция с чуждестранни партньори, а не разполагат със щатен служител с достатъчна езикова квалификация. Използвайки нашата услуга, Вие постигате високо ниво на фирмената Ви кореспонденция с чужбина за минимум месечни разходи, което е доста по-малко от заплата на преводач. Тази услуга е много полезна и за частни лица, които държат кореспонденцията им с чужбина да бъде на нужното професионално езиково ниво. Не се колебайте да ни потърсите, ако държите на качеството! Предимства на услугата ‘’онлайн поръчка’’ за превод: • Спестявате време и разходи за подаване на поръчката; • Получавате навременно и качествено изпълнение на услугата; • Имате възможност да проверите историята на вече изпълнените поръчки; • Имате възможност да извършите плащане по интертнет; • Имате възможност да изпратите заявката си за превод чрез интернет; • Имате възможност да получите готовия превод също по интернет.

9


УСЛУГИ

БЪРЗО, ЛЕСНО, УДОБНО, ИЗГОДНО!!! Първи етап: КАЛКУЛИРАНЕ НА ЦЕНАТА – след като вече сте се регистрирали като клиент на Агенцията, влизате в профила си и онлайн калкулатор пресмята предварително цената на желаната от Вас услуга. Втори етап: ПРИКАЧВАНЕ НА ФАЙЛ ЗА ПРЕВОД – прикачвате файла с текста, който желаете да се преведе. Трети етап: НАЧИН НА ДОСТАВКА – според Вашите предпочитания, Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предава готовите преводи по следните начини: • лично в офисите на агенцията; • с куриер на посочения в профила ‘’адрес за доставка’’; • на посочения в профила електронен (и-мейл) адрес; • на посочения в профила факс номер Четвърти етап: НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – Вие избирате как да заплатите извършената услуга: • Касово плащане в офисите на агенцията; • Банков превод; • Кредитна карта

10


ЦЕНИ И СРОКОВЕ - ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ВАРИАНТ 1 Цената за превод на 1 дума от български език към езиците, описани в таблицата по-долу е еднаква с цената на превод на дума от съответния език към български. Стандартен превод /след2 работни дни/

Бърз превод /след 1работен ден/

Експресен /за следващия работен ден/

Спешен /до 4 работни часа/

ПЪРВА ГРУПА английски, немски, френски, руски

0.04 лв/дума за клас А 0.05 лв/дума за клас Б

0.05 лв/дума за клас А 0.06 лв/дума за клас Б

0.06 лв/дума за клас А 0.07 лв/дума за клас Б

0.08 лв/дума за клас А 0.09 лв/дума за клас Б

ВТОРА ГРУПА италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски

0.06 лв/дума за клас А 0.07 лв/дума за клас Б

0.07 лв/дума за клас А 0.08 лв/дума за клас Б

0.09 лв/дума за клас А 0.10 лв/дума за клас Б

0.10 лв/дума за клас А 0.12 лв/дума за клас Б

0.08 лв/дума за клас А 0.09 лв/дума за клас Б

0.09 лв/дума за клас А 0.10 лв/дума за клас Б

0.11 лв/дума за клас А 0.12 лв/дума за клас Б

0.15 лв/дума за клас А 0.16 лв/дума за клас Б

0.16 лв/дума за клас А 0.18 лв/дума за клас Б

0.18 лв/дума за клас А 0.20 лв/дума за клас Б

Езикови групи

ТРЕТА ГРУПА чешки, полски, македонски, португалски, унгарски, украински, словашки, холандски, словенски ЧЕТВЪРТА ГРУПА шведски, норвежки, датски, финландски, арабски, естонски, иврит

Клас А включва документи и текстове на следните тематики: Обща тематика, Образование, Култура и изкуство, Бизнес и търговия, Храни и напитки, История и география, Управление и политика, Маркетинг и реклама, Медии и дизайн, Текстил и облекло, Спорт, Туризъм, Транспорт и инфраструктура. Клас Б* включва документи и текстове на следните тематики: Банкиране, финанси и икономика, Техника, Енергетика, Застраховане, Информационни технологии и софтуерни системи, Право, Медицина и фармацевтика, Биология и екология, Физика и химия, Други науки, Петролна промишленост, Телекомуникации, Строителство и архитектура, Селско стопанство, Друго. Важно!!! За основа на изчислението на цената на нормален превод, се приемат 1800 машинописни знака (вкл. интервалите) или около 250 думи за 1 страница текст от изходен език за превод. • Минималната цена за писмен превод от/на езици I група е 10 лева! • Минималната цена за писмен превод от/на езици II група е 15 лева! • Минималната цена за писмен превод от/на езици III група е 20 лева! • Минималната цена за писмен превод от/на езици IV група е 25 лева! * Цената подлежи на завишение при: • текстове с тясно специализирана юридическа и икономическа терминология: завишение с 20 %; • ръкописни и нечетливи текстове: завишение с 20 % • текстове с тясно специализирана техническа и медицинска терминология: завишение с 40 % 11


ЦЕНИ И СРОКОВЕ - ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ВАРИАНТ 2 Цената за превод на 1 дума от български език към езиците, описани в таблицата по-долу е еднаква с цената на превод на дума от съответния език към български. Стандартен превод /за 2 работни дни/

Бърз превод /за следващия работен ден/

Експресен /за същия ден/

ПЪРВА ГРУПА английски, немски, френски, италиански, испански, руски

10 лв/стр. за клас А 12 лв/стр. за клас Б

12 лв/стр. за клас А 14 лв/стр. за клас Б

14 лв/стр. за клас А 16 лв/стр. за клас Б

ВТОРА ГРУПА гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски, чешки, полски, македонски

15 лв/стр. за клас А 20 лв/стр. за клас Б

17 лв/стр. за клас А 22 лв/стр. за клас Б

20 лв/стр. за клас А 24 лв/стр. за клас Б

ТРЕТА ГРУПА португалски, унгарски, украински, молдовски, словенски, словашки, холандски, шведски, норвежки, финландски, арабски

18 лв/стр. за клас А 22 лв/стр. за клас Б

24 лв/стр. за клас А 28 лв/стр. за клас Б

30 лв/стр. за клас А 34 лв/стр. за клас Б

По договаряне

По договаряне

По договаряне

Езикови групи

ЧЕТВЪРТА ГРУПА китайски, японски, корейски, персийски, литовски, латвийски, естонски, иврит

Клас А включва следните документи: дипломи, сертификати, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински и банкови документи, лична, фирмена кореспонденция и други подобни. Клас Б включва следните документи: медицинска, техническа, счетоводна, юридическа и друга специализирана литература или документация. Важно: една страница представлява 1800 машинописни знака.

12


ЦЕНИ И СРОКОВЕ -УСТНИ ПРЕВОДИ

Цената за ПЪРВА ГРУПА е 35 лева на час. Цената за ВТОРА ГРУПА е 60 лева на час. Отчитат се часовете на ангажираност на преводача със съответния клиент и/или поръчка, а не часовете на превод! ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА ПРЕВЕДЕНИ ТЕКСТОВЕ Цената се формира в зависимост от броя и вида на откритите в превода пропуски или слабости и варира от 50 % до 100 % от стойността на превода. Цените за легализация на документи се формират по сложна схема, която зависи от много фактори като: • вид на документа, • държавните институции, които полагат заверки, • административните срокове, • дътжавата, от/за която се легализира документа, • необходимостта от АПОСТИЛ • куриерските разходи и други. Цената на легализацията в различните министерства, посолства, дирекции и др. варира в зависимост от срока на изпълнение и вида на документа. Точна калкулация можем да направим при конкретно запитване от Ваша страна! * Всички цени са в български левове! В посочените цени не е включен ДДС!

13


ОТСТЪПКИ И УТОЧНЕНИЯ

ОТСТЪПКИ! Преводаческа Агенция НОВ ВЕК подписва договори с всички свои постоянни клиенти за преводачески услуги. Предлаганите в този случай отстъпки достигат до 20% • при постоянно сътрудничество - 5 % • при поръчка с обем над 50 стр. - 5 % • при поръчка с обем над 80 стр. - 10 % • при поръчка с обем над 200 стр. - 14 % • при поръчка с обем над 300 стр. - 16 % • при поръчка с обем над 400 стр. - 18 % • при поръчка с обем над 500 стр. - по договаряне • при сключен договор за постоянно сътрудничество - 12 % УТОЧНЕНИЯ! • При изпълнение на стандартни поръчки /след 2 работни дни/ обемите за превод са 12 стр. (10 стр. при тркстове с повишена сложности тясно специализирана терминология); • При изпълнение на бързи поръчки /след 1 работен ден/ обемите за превод са 8 стр. (6 стр. при тркстове с повишена сложности тясно специализирана терминология); • При изпълнение на експресни поръчки /за следващия работен ден/ обемите за превод са 8 стр. (6 стр. при тркстове с повишена сложности тясно специализирана терминология); • При изпълнение на спешни поръчки /за 4 работни часа/ обемите за превод са 4 стр. (3 стр. при тркстове с повишена сложности тясно специализирана терминология); Изпълнението на поръчки за превод извън рамките на определени обеми и срокове, води до включване на повече от 1 преводач за работа по конкретен текст. В тези случаи е препоръчително стилистично и терминологично уеднаквяване на текста, като срокът и цената за неговото изпълнение подлежат на договаряне!

Ние отдаваме изключително предимство на съотношението качество – цена – срок. Ценовата ни политика е изключително гъвкава и предвижда значителни отстъпки за постоянните ни партньори, а при дългосрочен интерес от тяхна страна предлагаме и благоприятни договорни отношения. Изготвили сме и планове за намаляване на цената при значителни по обем поръчки. Ежедневно доказваме, че можем да бъдем полезни на нашите клиенти, обедете се и Вие! 14


гр. София, бул. Васил Левски №25 тел.: 02 980 89 90; 0893 55 87 55 sofia@nov-vek.org

гр. Пловдив, ул. Отец Паисий №14 тел.: 032 26 88 00; 0898 61 71 97 plovdiv@nov-vek.org

гр. Варна, бул. Княз Борис I №6 тел.: 052 69 88 09; 0899 96 00 26 varna@nov-vek.org

book nov vek  
book nov vek  

book nov vek