Page 1

PIKTOGRAM W STRADUNACH 2007

RAPORT NPN www.npn.org.pl 1. Informacje wstępne. O pojawieniu się piktogramu dowiedzieliśmy się wieczorem 24.06.2007. Informację tą przekazał nam Zygfryd Świerkowski (PGU Poznań) . On z kolei otrzymał ją bezpośrednio od mieszkańców Stradun Macieja Drężka i Ernesta Chlipalskiego. Jako datę zauważenia chłopcy podają niedzielę 24.06.07. w godzinach popołudniowych. Natomiast z informacji uzyskanych od kierownika przyległego gospodarstwa , kręgi zostały zauważone przez niego około godziny 7,00 tego samego dnia (niedziela) podczas jazdy do pracy. Nie powiadamiał on jednak nikogo o swoim spostrzeżeniu. Pierwsze informacje mówiły o dwóch kręgach kilkumetrowej średnicy. Do Stradun pojechaliśmy 25.06.07. w czteroosobowym składzie: K.Matyjewicz – radiesteta oraz A.Kocik, M.Szczepanik i B.Zabielski ( NPN Olsztyn Warmińsko-Mazurska Grupa Ufologiczna ). 2. Lokalizacja piktogramu. Straduny ( szer: 53 58 28 dł: 22 20 55 ) to niewielka miejscowość przy trasie nr. 65 Ełk-Olecko, około 8 km na północ od Elku. Odkryta tam formacja położona jest na polu pszenżyta w niewielkiej odległości od drogi (ok.50-60m) Piktogram znajduje się niemalże dokładnie w tym samym miejscu, gdzie znaleziono zeszłoroczną formację. Tym razem jednak jest to pole niedojrzałego pszenżyta. Podobnie jak przed rokiem pole jest własnością Agencji Rolnej , mającej nieopodal swoją siedzibę. Poniżej przedstawiamy lokalizację kręgów.

1


Rys.1 Lokalizacja

A

B

C

2


Rys.2 Wygląd i wymiary piktogramu. 3. Opis piktogramu. Za datę powstania kręgów przyjęliśmy noc z 23/24 czerwca 2007. Informację uzyskaną od kierownika gospodarstwa, do którego należy pole, uznaliśmy za najbardziej wiarygodną jako, że pochodziła od osoby bezpośrednio zainteresowanej stanem swoich upraw. Agrosymbol składa się z trzech kręgów A,B,C o podobnej budowie. Wymiary zewnętrzne stanowią kręgi pierścieniowe różnej szerokości. W każdym z nich występuje pas stojącego zboża i wewnętrzne pełne kręgi. Zauważalna wzrokowo jest zmieniająca się proporcja zboża stojącego do położonego w kręgach pełnych i pierścieniach. Przy zachowaniu kolejności porównania od kręgu A do C , pole powierzchni kłosów położonych maleje z jednoczesnym wzrostem powierzchni roślin stojących ( nie wdawaliśmy się tutaj w szukanie powiązań matematycznych). Kierunek położenia kłosów w całym piktogramie jest jednakowy – lewoskrętny. Kręgi B i C znajdują się na jednym stoku niewielkiego wzniesienia, natomiast krąg A po jego przeciwległej stronie. Tak specyficzne ułożenie (na „przełamaniu” wzniesienia ) było prawdopodobnie przyczyną niezauważenia trzeciego z kręgów oraz wstępnej informacji o ich ilości. Podczas naszych oględzin krąg A został zauważony dopiero po kilkunastu minutach ( przez czujne oko Mieczysława Szczepanika).O trzecim kręgu nie wiedzieli też informujący PGU Poznań Maciej i Ernest. Ten zespół trzech kręgów położony jest na polu niedojrzałego pszenżyta. Stosunkowo niewielka odległość od wysokich drzew (topole) i padające od nich w godzinach przedpołudniowych cienie, dodatkowo utrudniają dostrzeżenie kręgów. Wszystkie kręgi charakteryzują się niezbyt równą powierzchnią położonego zboża. Łodygi zbóż są zgięte tuż ponad glebą. Zagięcia mają w przybliżeniu kąt prosty. Części łodygi od korzenia do miejsca zgięcia są lekko pochylone w kierunku położenia całej rośliny. Trudny do zauważenia jest efekt połysku i rozdziału kontrastu powierzchni oraz różnicy samych odcieni w zależności od kąta obserwacji. Mówiąc inaczej – powierzchnia położonego zboża nie jest jednolita, jakby podzielona na fragmenty bardziej lub mniej przygniecione. Pewien wpływ ma na to niewątpliwie niedojrzałość zboża. Ponadto w każdym z kręgów, w pasie zboża położonego, znaleźliśmy kilka pojedynczych łodyg złamanych w połowie ich wysokości lub nieco poniżej. Niektóre z tych łodyg miały złamania tuż poniżej kłosa i kilka innych , wyraźnych zmian kształtu. Obrzeża kręgów pełnych i pierścieni posiadały „zęby”, tzn. kępki łodyg pochylonych pod kątem ok.45 0, opierających się i „zachodzących” na stojące zboże. Środki kręgów były jednocześnie ich centralną częścią pod względem geometrycznym i wizualnym. W kręgach A i B były one płaskie z wyraźnie rozchylonymi radialnie łodygami i ugniecioną , pozbawioną całych grudek glebą. Środek kręgu C stanowiła kępka 10 stojących pojedynczych łodyg, a sam środek geometryczny był przesunięty promieniowo o wielkość równą w przybliżeniu powierzchni zajmowanej przez tą kępkę. Tu gleba była również ugnieciona, a jej grudki naniesione i przylegające do części łodyg stanowiących początek leżącego kręgu. Pierścień położonego zboża okalający stojący krąg na pewnym odcinku (ok1,5m ) wyraźnie się zwęża o kilkanaście centymetrów i po swojej zewnętrznej stronie pozostawia stojące rośliny, które zgodnie ze średnią szerokością całego pierścienia „powinny” być położone. W tym miejscu owe „zwężenie” styka się ze ścieżką technologiczną i wygląda to tak, jakby powstało ono celowo, aby uniknąć wyraźnego zniekształcenia pierścienia w wyniku styku ze wspomnianą ścieżką technologiczną. Bardzo ciekawą właściwością położenia kręgów było utworzenie idealnie prostej osi symetrii, przechodzącej przez ich środki. Sprawdzaliśmy to, rozciągając sznur trzymany przez jedną osobę stojącą pośrodku kręgu A i prowadząc go do kręgu C , gdzie druga osoba starała się go mocno napiąć, także stojąc na środku. Po zsynchronizowaniu takiej czynności ( osoby z kręgów A i C z racji wspomnianego „przełamania” nie widziały się) stwierdziliśmy, że napięty sznur przechodzi dokładnie na środkiem kręgu B. Do każdego z wewnętrznych pełnych kręgów znaleźliśmy prowadzące tam i zrobione już wcześniej ścieżki przez pas stojącego zboża. Do zewnętrznych pierścieni można było dojść poprzez ścieżki technologiczne. Zauważone przez nas odciski butów w kręgach nie należały do nikogo z nas ani do osób zgłaszających. Nie wykluczamy jednak oględzin kręgów przez inne, nieznane nam osoby w czasie pomiędzy porannym ( kierownik) a popołudniowym (Maciej i Ernest) zauważeniem obecności kręgów. Poniżej przedstawiamy wybrane fotografie fragmentów kręgów. 3


Fot.1. Środek kręgu A

4


Fot. 2. Wnętrze kręgu A

Fot.3. Środek kręgu B

5


Fot.4. Wnętrze kręgu B

Fot.5. Środek kręgu C

Fot.6. Gleba na łodygach ( krąg C )

Fot.7. Stojąca kępka ( krąg C )

6


Fot.8. „Zęby” ( krąg B )

Fot.9. „Zęby” ( krąg A )

Fot.10. Pojedyncza złamana łodyga ( krąg C )

7


Fot.11. Symetria środków kręgów .

8


Fot.12. Krąg A

Fot.13 Krąg B

9


Fot.14 Widok od północnego – wschodu ( u góry widoczne zarysy kręgu A )

Fot.15 Widok od drogi (zbliżenie)

10 Fot.16 Widok od północnego-wschodu ( trzeci krąg za „przełamaniem” wzniesienia )


4. Badania konwencjonalne. Wewnątrz kręgów, w wyznaczonych punktach przeprowadziliśmy kilka rodzajów badań. Nie dało się zauważyć istotnych różnic we wskazaniach promieniowania tła, wykonywanych kilkakrotnie dwoma licznikami Geigera-Mullera. Wynosiło ono 0,13-0,19 uSv/h. zarówno wewnątrz kręgów jak i poza nimi. Nie dało rezultatów poszukiwanie śladów smogu detektorem EMF. Nie stwierdziliśmy też różnic w upływie czasu we wskazaniach 3 zsynchronizowanych stoperów mechanicznych, umieszczonych w kręgach i poza nimi. 5. Badania niekonwencjonalne. Badania radiestezyjne kręgów wykonane przez K.Matyjewicz wykazały zupełnie przeciętną witalność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kręgów (2 tys. BSM). Wykonane ponowne badania w dniu 05.07.2007. przez innego radiestetę (A.Solaniuk) przyniosły rezultaty w postaci wykrycia ponadprzeciętnych właściwości pola na powierzchniach leżącego zboża. Wewnątrz kręgów A,B i C odczytana witalność wynosiła 110-120 tys.BSM. Podobne wskazania uzyskano w każdym z pierścieni zewnętrznych. Poza tymi miejscami, na obszarze, gdzie zboże nie było położone uzyskano wyniki na poziomie 2,0-2,5 tys.BSM. 6.

Inne zjawiska w okolicy. W najbliższej okolicy w latach ubiegłych miały miejsce dwa zdarzenia, które odnotowaliśmy w naszym archiwum: • Gąski, 8 km na północ – w lipcu 1995 dokonano obserwacji formacji UFO • Ełk – 18 sierpnia 1998 zaobserwowano przelot kolorowego obiektu w kształcie trapezu • Stare Juchy, 12 km na zachód.- 11 marca 2001 odnotowano zgłoszenie o kontakcie III stopnia z UFO jednego z mieszkańców • Straduny 24/25 lipca 2006 pojawienie się piktogramu na polu w pobliżu byłego PGR-u.

6. Podsumowanie. Podając do wiadomości informacje o odkrytym piktogramie i załączając jego szkic, błędnie podaliśmy wymiar kręgu C, a dokładnie średnicę pełnego kręgu z położonym zbożem. W rzeczywistości jest ona o połowę mniejsza niż wynika to z wymiaru podanego we wstępnej wersji. Na stronie rzekomych autorów zeszłorocznego piktogramu ( których nie łączymy z tegorocznym) pojawiły się graficzne zestawienia fragmentu konstelacji Oriona , zespołu trzech piramid w Gizie i… piktogramu w Stradunach, sugestywnie łączące je w jeden ciąg. O czym może to świadczyć? Zarówno o tym, że pierwowzorem piktogramu była owa konstelacja jak i o tym, że nietrudno jest dopasować istniejące wzorce do przypadkowego kształtu. Poniżej podstawowe informacje encyklopedyczne.

.

11


http://pl.wikipedia.org/wiki/Giza (A)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida (B) Rys.3 (A,B,C) Ogólne informacje o konstelacji Oriona i piramidach w Gizie (wybiórczo)

http://www.astro.traugutt.net/orion, gwiazdozbiory.php (C)

http://www.decentrum.bzzz.net/str Rys. 4 Zestawienie ze strony „wykonawców”

Naszym zdaniem, przedstawione przez nas w niniejszym raporcie spostrzeżenia i uwagi nie przesądzają jednoznacznie o autentyczności lub fałszerstwie dotyczących powstania tego agrosymbolu. Nie uzyskaliśmy żadnych niepodważalnych dowodów na to, że za wykonaniem piktogramu stoją ludzie. Nie możemy opierać się tylko na pogłoskach, które o tym świadczą. Nie wiemy też, czy oczekiwanie na bezbłędny i idealny piktogram jest słuszne, bo roszcząc sobie takie wymagania niejako z góry sami popadamy w subiektywizm. Bez komentarza zostawiamy również powyższe zestawienie graficzne. Uważamy, że naszym głównym zadaniem jest rejestracja pojawiających się zdarzeń. Czytając wstępne komentarze i oceny tegorocznych kręgów (które w porównaniu do lat ubiegłych pojawiły się w niewielkiej ilości) sądzimy, że czasem są one zbyt pochopne i rutynowe, a uwaga badających skupia się nie na samym zjawisku, lecz na przypisaniu wykonania kręgów grupie „X” lub „Y” i uznając bezkrytycznie takowe za zdolne i „powołane” do swej działalności. Nie zmieniamy naszego podejścia do badanego zjawiska i – poza ewidentnymi nielicznymi przykładami - nadal uważamy je za nieznane.

12


B.Zabielki M.Szczepanik A.Kocik WMGU - NPN Olsztyn Serwis internetowy: www.npn.org.pl

13

RAPORT STRADUNY 2007  

raport o kregach zbozowych

RAPORT STRADUNY 2007  

raport o kregach zbozowych

Advertisement