__MAIN_TEXT__

Page 39

reactor

2

R

Cele 10 porunci ale dominaţiei*

I

ierarhie

Dacă vrei să‑ţi conduci cu succes subordonaţii, trebuie să fii impozant, să‑i monitorizezi şi chiar să‑i ameninţi. Aşa cum face babuinul şef. – De Desmond Morris

Î

n interiorul oricărui grup organizat de ma‑ mifere, indiferent cât de cooperant, va exista întotdeauna o luptă pentru dominare. Odată ce se înscrie în această luptă, fiecare individ adult capătă un anumit rang social, care‑i conferă o poziţie sau statut în ierarhia gru‑ pului. Dacă vrei să‑ţi conduci grupul şi să‑ţi păstrezi cu succes poziţia dominantă, trebuie să respecţi zece reguli de aur. Acestea se aplică tuturor liderilor, de la babuini până la preşe‑ dinţi şi prim‑miniştri moderni. Cele zece porunci ale dominaţiei sunt următoarele:

1 * Desmond Morris, Zoomenirea. Editura ART, Colecţia Guerrilla de pe noptieră. Traducere din limba engleză de Valentin Dumitraşcu. Fragmente din capitolul Statut şi super‑statut.

Trebuie să‑ţi etalezi clar însemnele, postúrile şi gesturile dominării.

Pentru un babuin, asta înseamnă o blană bogată, lucioasă, bine îngrijită; o postură calmă şi relaxată, atunci când nu este angajat în dispute; un mers domol şi hotărât atunci când intră în acţiune. Nu trebuie să fie nici un semn vizibil de anxietate, nehotărâre şi ezitare.

Cu mici modificări superficiale, acelaşi lucru este valabil pentru liderii umani. Blana luxuriantă devi‑ ne costumul de conducător, bogat şi elaborat, evi‑ dent superior celor ale subordonaţilor. Lucrurile se schimbă odată ce liderul intră agresiv în acţiune şi începe să se afirme. Atunci, fie el babuin sau prinţ, trebuie să se ridice într‑o poziţie mai impresionantă decât cea a subordonaţilor. Pentru şeful babuin, este mai uşor: o maimuţă dominantă este aproape întotdeauna mai mare decât supuşii ei. Nu trebuie decât să stea dreptă, iar dimensiunile mai mari ale corpului fac restul. Situaţia este ajutată de frica şi umilinţa subordonaţilor mai temători. Pentru liderul uman, s‑ar putea să fie nevoie de un ajutor suplimentar. El îşi poate mări dimensiunile prin purtarea unor pelerine mari sau a unor pălării în‑ alte. Poate deveni mai înalt dacă se urcă pe un tron, pe o platformă, pe un animal sau într‑un vehicul de orice fel sau dacă este purtat pe sus de către ser‑ vitorii lui. Ingeniozitatea speciei noastre îi permite liderului uman să profite de ambele situaţii. Stând pe tron, pe o platformă înălţată, el se poate bucura în acelaşi timp de poziţia relaxată a dominatorului dor • primăvară 2010 • 37

Profile for DoR (Decât o Revistă)

Decât o Revistă #2 (Primăvara 2010)  

DoR #2, apărut în aprilie 2010, propune pe copertă următoarea teză: un nucleu de femei tinere schimbă lucrurile în România. Ajută oameni, de...

Decât o Revistă #2 (Primăvara 2010)  

DoR #2, apărut în aprilie 2010, propune pe copertă următoarea teză: un nucleu de femei tinere schimbă lucrurile în România. Ajută oameni, de...