Issuu on Google+


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt drie- of viermaal per jaar in een oplage van ruim 500 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof en bij de bedrijven aan de Eemsgolaan en de Rozenburglaan. De werkgroep Communicatie (debuitenhof.communicatie@gmail.co @g m) bestaat uit Sita Dijkstra, Hans de Kleine, Marja Kuik, Sonja Smit, Janneke van der Veen, Anna Hage en Victor Tijssen.

De Buurtcommissies van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit acht werkgroepen.

Werkgroep

Contactpersoon

Telefoon

Activiteiten

Diana Meijer

050 525 51 88

Communicatie

Sita Dijkstra

050 528 03 33

Groen&Spelen

José Sewradj

050 525 40 48

Onderhoudsploeg

Kick Millenaar

050 529 02 18

Peizerhoven

Marchien van Doorn

050 526 08 67

Skaten & Tennissen

Ellen Reehorst

050 529 04 51

Verkeer

Stefan Lechner

050 526 72 23

Website

Hans de Kleine

06 4000 42 88

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de VWH (Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk), (050 537 52 44, www.vwhoogkerk.nl g ).

2 • In de Buitenhof • april 2007


Inhoud Nieuw team! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Werkgroep Verkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 GameFiTheater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Het eerste Buurtwinkeltje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rondje Buurtcultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Lentekriebels in de Buitenhof 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wie helpt een handje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 In de spotlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Peizerhoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nieuw in de wijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Lente recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bewonersavond Buitenhof 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Agenda Wanneer

Wat

Waar

za. 14 april, 14:00 – 16:00 uur

Afvalrace, Onderhoud– en Schoonmaakactie (zie pag. 12)

Buitenhof, Op het grote speelveld

Koninginnedag (30 april) 10:30 uur

Kinderoptocht. Verkleed jezelf of versier je fiets, step, kinderwagen, etc. Begeleiding door draaiorgel en door Showband UDI uit Assen

Buitenhof, Verzamelen bij het grote speelveld om 10:15

Koninginnedag (30 april) 11:00 –13:00 uur

Vrijmarkt + Plantenruilbeurs (voor kinderen en volwassenen)

Buitenhof, Op het grote speelveld

Koninginnedag (30 april) 9:00 – 14:00 uur

Oranjemarkt (zie pag. 13)

Hoogkerk, Suikerplein (bij AH)

Koninginnedag (30 april) 14:00 – 16:00 uur

Ringsteken (zie pag. 13)

Hoogkerk, Zuiderweg (tussen de Middenweg en de Kotterstraat)

za. 5 mei, 19:45 uur

Bevrijdingszangavond (zie pag. 13)

Hoogkerk, Kerk, Hoendiep 232

di. 15 mei, 19:30 – 22:15 uur

Bewonersavond Buitenhof 2007 (zie pag. 19)

Hoogkerk, Vensterschool, Zuiderweg

juni (hou website in de gaten voor de datum!)

Open tuinen

Buitenhof, Diverse tuinen

juni (website!)

Slootmiddag (voor kinderen)

Buitenhof, Bij één van de sloten

za. 1 september

Zomerbuurtfeest

Buitenhof, Op het grote speelveld

In de Buitenhof • april 2007 • 3


Nieuw team! Dat de oproep in het Buitenhof krantje eind 2006 zijn uitwerking heeft gehad is bijna een understatement! Met 5 nieuwelingen bestaat de werkgroep Communicatie nu uit 7 enthousiaste buurtbewoners die zich actief inzetten voor de buurtkrant en website. Leading webmaster is Hans de Kleine (niet op foto). Ook hebben ´oproepkrachten´ zich aangemeld. Gezamenlijk werken we verder aan een informatieve en gezellige buurtkrant die (in 2007) 3 x zal verschijnen (april, juni, oktober). En, wellicht overbodig, de website www.debuitenhof.info f is natuurlijk altijd in de lucht met verschillende (actuele) onderwerpen.

Van links naar rechts: Victor Tijssen, Sonja Smit, Janneke van der Veen, Anna Hage, Marja Kuik, Sita Dijkstra

Victor: “Ik ben aangestoken door mijn vrouw, die is ook actief in de wijk. Voor de Buitenhof krant neem ik de lay-out voor mijn rekening. Ik woon aan de Langewoldlaan samen met Maaike en onze drie kinderen, Jada (7 jaar), Sophie (5 jaar) en Dimphy (3 jaar). Ik werk bij een IT-bedrijf.”

voor de betrokkenheid en nieuws rond bv. nieuwbouw, zoals Peizerhoven, is dit krantje een goed middel. Ik woon aan de Humsterlandlaan, met een riant uitzicht op het weiland. Ik heb een LAT relatie, geen kinderen maar wel twee lieve nichtjes die ook in de wijk wonen. Ben fulltime werkzaam bij de gemeente Groningen en zal jullie op de hoogte houden van o.a. de open tuinen en het zomerfeest.”

Sonja j : “Een informatief en leuk wijkbulletin mag niet verloren gaan. Dus toen ik de oproep las heb ik direct gereageerd en gelukkig reageerden meer mensen. Ik woon vanaf het begin (´97) in de wijk en

Janneke: “De noodoproep was duidelijk. Geen nieuwe redactieleden .... dat zou het einde betekenen. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Zo`n krantje geeft

Nieuw team, een introductie

4 • In de Buitenhof • april 2007


toch wel wat extra binding met de wijk. Bovendien is het een middel om een beetje op de hoogte te blijven van wat er zo speelt in de wijk. Ook zonder ervaring kan altijd kijken wat ik kan doen, vond ik. Ik woon nu zo`n drie jaar aan de Langewoldlaan. Samen met mijn vriend Pieter en onze twee dochters Mirret van 2 jaar en Tess van een 1/2 jaar. Ik ben 40 jaar en verpleegkundige op een intensive care in het UMCG. Ik schrijf o.a. over koninginnedag samen met Anna en verzorg andere items.” Anna: “Het lijkt me leuk om iets in te brengen voor de buurtkrant. Ik zou het jammer vinden als deze niet meer zou bestaan. Het is persoonlijk en ik lees het krantje altijd helemaal. Ook vind ik het leuk om wat meer contacten in de wijk te hebben. Ik woon sinds december 2005 aan de Duurswoldlaan, samen met mijn vriend Erik. We hebben het hier erg naar onze zin. We genieten van de ruimte, al vinden we het soms nog wat rustig hier. Ik ben 27 jaar jong en werk dagelijks met kinderen. Daarom vind ik het leuk om de kinderrubrieken op mij te nemen. Ik zal bijv. telkens een interview afnemen met één van de kinderen uit de buurt.” Marja j : ”De dramatische oproep in de vorige buurtkrant was de reden van mijn aanmelding. De eventuele teloorgang vond ik te erg. Ook dwing ik mezelf

hiermee meer betrokken te raken met de Buitenhof. En trouwens, schrijven is leuk als je de tijd ervoor vrij maakt. Ik woon aan de Vredewoldlaan, samen met man en twee poezen. Ben 51 maar mijn gevoelsleeftijd is 31. Ik werk als regioadviseur bij ROS Friesland (een soort organisatieadviesbureau in de zorgsector). Voor het krantje verzorg ik o.a. de rubrieken buurtcultuur samen met Sonja en de open tuinendag. En verder…het stimuleren van meer activiteiten voor volwassenen lijkt me een goede zaak voor de sociale samenhang. Over het hoe en wat gaan we het vast nog hebben.” Sita: “Het krantje kan nu blijven omdat we weer een enthousiaste redactie hebben én iemand die de lay-out kan verzorgen! Heiman Alberda, dank je wel voor de oproep en je inzet de afgelopen jaren. Ik hoop dat iedereen de buurtkrant (en website) met veel plezier leest! Vanwege betrokkenheid, voor de inhoud én voor de leuk! Ik woon vanaf ´98 aan de Vredewoldlaan, samen met Coen en onze twee kinderen, Marit (8) en Eline (6). Ik werk bij het UMCG en hou me daar bezig met de werving van medewerkers en met arbeidsmarktcommunicatie. Voor de buurtkrant zal ik verschillende items verzorgen en ben contactpersoon vanuit de werkgroep Communicatie.” W

Bezoek ook eens de website van de wijk

www.debuitenhof.info In de Buitenhof • april 2007 • 5


Werkgroep Verkeer Parkeerverbod Eemsgolaan

aan de Hoogkerkkant helemaal dicht gaan. Er is overigens een groot omleidingsplan gemaakt.

Per 21 maart 2007 is een parkeerverbod ingesteld bij het bedrijvengedeelte aan de Eemsgolaan. Het is voor ons altijd belangrijk geweest dat daar geparkeerd werd om de snelheid eruit te halen en ook het sluipverkeer tegen te gaan. De situatie van zo’n zeven jaar terug met bijvoorbeeld vier keer zoveel vrachtverkeer en een gemiddelde snelheid toen van ongeveer 65 km/p.u., dat is waar wij nu volstrekt niet op zitten te wachten. Tegelijk werd er aan de Eemsgolaan de afgelopen tijd weer zovéél geparkeerd, dat het kon uitgroeien tot een probleem. Er zijn verschillende voorstellen mogelijk om de veiligheid van een ieder aldaar te vergroten, wij zijn zeker niet uitgepraat met de gemeente. Ook de fietsoversteek (fietsers in de voorrang!!) bij het kruispunt busbaan Peizerweg / Eemsgolaan heeft beslist onze speciale belangstelling. Er hoeft maar één keer een vreselijke klap te zijn, te afschuwelijk om niet tijdig bij stil te staan.

Ten aanzien van de uitvoering is er op 4 april een informatieavond in de Vensterschool Hoogkerk geweest.

Eemsgolaan dicht in juli en augustus Zoals uiteengezet in het vorige nummer krijgt De Buitenhof binnenkort aan de kant van Hoogkerk een drierotondenpoort. Er is lang over nagedacht hoe dit grote bouwwerk van drie rotondes uit te voeren, maar nu is besloten alles in één keer aan te pakken. De Eemsgolaan zal daarom in de maanden juli en augustus

6 • In de Buitenhof • april 2007

Goed nieuws geluid A7 Na jaren van allerhande inspanningen van veel mensen is er nu eindelijk mooi nieuws te melden ten aanzien van de geluidswering aan onze kant van de A7. We blijven voorzichtig, maar wethouder Frank de Vries heeft ons in de raadscommissie Ruimte en Wonen toegezegd een onderzoek in te stellen naar het geluidsprobleem en de kosten van een eventuele geluidswering. Geluidswering voor het Stadspark, dat binnenkort met een hoogliggende A7 geconfronteerd wordt, hoort zo te zien nog niet tot opdracht.

Transferium Aan de plannen voor het transferium aan de zuidkant van de A7, wordt momenteel voortvarend gewerkt. De provinciale weg (de Groningerweg) zal een stukje verlegd worden en er zal een weg parallel aan de A7 door de velden naar Terborch worden getrokken, fietsers zullen binnen het nieuwe transferium de busbaan moeten kruisen, maar volgens de projectleider hebben de bussen dan nog niet veel vaart.

Rutger Noordam

W


GameFiTheater Goed en minder goed nieuws Zouden er bewoners van de Buitenhof zijn die nog niet weten wat het GameFiTheater is? Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen na de promotour van de jongerenkaravaan en de huis-aan-huis collecte van de afgelopen maand. Misschien als u net in de wijk bent komen wonen? Geen nood – het GameFiTheater heeft sinds kort een eigen website: www.gamefi g theater.nl. Onze buurtwebmaster Hans de Kleine is druk bezig met en voor jongeren uit onze wijk een interactieve website te bouwen zodat ze elkaar ook virtueel kunnen ontmoeten. Vanzelfsprekend vindt u daar ook de plannen. En mocht u de collecte gemist hebben, kijk dan ook vooral even op deze site! Een donatie geven kan alsnog op banknummer is 16.22.64.534 t.n.v. VWH Buurtcommissie Buitenhof, Groningen.

Fondswerving De huis-aan-huis collecte heeft een fantastisch bedrag opgeleverd. Er zijn maar liefst 144 aandelen verkocht en acht buurtbewoners met eigen bedrijven willen sponsor zijn. Verder hebben zo’n 200 gezinnen een financiële bijdrage gedaan. Alles bij elkaar een opbrengst van bijna 11.000 euro, en daar werden we even helemaal stil van. Samen met de opbrengsten van de al gehouden sponsorloop en de Lentekriebels acties brengt dat de tussenstand op 12.000 euro. De opbrengst van de kunstveiling komt hier nog bij. Erg leuk is ook dat allerlei mensen naast geld ook hun hulp en expertise aangeboden hebben. Deze enorme bijdrage uit de wijk ervaren we als een flinke steun in de rug bij het soms taaie en tijdrovende voorbereidende werk! Alle goede gevers van harte bedankt voor hun bijdrage en

Voetballen op de plek waar het GamefiTheater gaat komen ...

In de Buitenhof • april 2007 • 7


veel dank aan alle fondswervers voor hun enthousiasme, tijd en inzet! Binnenkort verschijnt een lijst met goede gevers en sponsoren op de website en in het krantje. Ook de bedrijven rondom de wijk laten zich niet onbetuigd: in totaal is een sponsorbedrag van € 22.000 toegezegd. Jammer genoeg heeft ons plan voor een pannakooi niet genoeg stemmen verzameld om bij het Rabobank Stimuleringsfonds in de prijzen te vallen; 202 stemmen van inwoners van Groningen bleek hiervoor te weinig. Er lopen nog een paar aanvragen bij kleine fondsen. De aanvraag bij het Fonds Samen Buitenspelen is afgewezen. Verder zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van subsidiering bij grotere fondsen. De vraag wie economisch eigenaar wordt van het GameFiTheater en hoe onderhoud en exploitatie geregeld zijn blijkt hierbij een complicerende factor.

Financieel is de stand van zaken op dit moment als volgt: Begrotingspost

Begroot

Gerealiseerd (1-3-07)

Subsidie gemeente

€ 80.000

€ 80.000

Bijdragen bedrijven

€ 35.000

€ 22.000

Eigen bijdrage Buitenhof

€ 10.000

€ 12.000

Bijdragen fondsen

€ 45.000

In aanvraag (€ 20.000)

Totaal

€ 170.000

€ 114.000

Hoe verder? De komende weken werken we langs twee lijnen. Vanzelfsprekend gaan we door met fondswerving zolang we ergens nog mogelijkheden zien. Tegelijkertijd werken we aan een sobere versie van het GameFiTheater voor het geval we moeten gaan werken met een begroting van € 120.000. We proberen daarbij het veelzijdige en uitdagende karakter van het GameFiTheater natuurlijk in stand te houden.

Ellen Reehorst

W

Het eerste Buurtwinkeltje In een wijk zonder winkels, mag de komst van het eerste “Buurtwinkeltje” niet onvermeld blijven. Sinds kort staat er aan (het verlengde van) de Eemsgolaan de Fishcorner. De Fishcorner is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 11:00-18:00 uur en zondag van 14:00-18:00 uur. Wil je weten wat er zoals te koop is, kijk dan op www. fishcorner.nl. W

8 • In de Buitenhof • april 2007


Rondje Buurtcultuur Een nieuwe lente, een nieuw begin en dus staken ook de bewoners van de Buitenhof zaterdag 17 maart in groten getale voorzichtig hun kopjes buiten hun voordeur. Ook dit jaar had zich weer het maximale aantal (80) buurtbewoners aangemeld om deel te nemen aan het voor de 5e keer georganiseerde rondje buurtcultuur. Het weer was onstuimig maar, voor het grootste deel van de avond, droog. De klanken van een eenzame djembéspeler lokten ons naar de warme entree van het kantoorpand van Ortec. Op de tweede verdieping wachtte ons koffie en thee met lekkere cake en een zaal vol buurtkunst. De door kunstzinnige buurtbewoners aangeboden objecten waren ter beschikking gesteld voor de veiling na afloop van “de ronde van de Buitenhof” (waarover later meer). Onze eerste stop op de Hunsingolaan bracht ons nog verder in culturele stemming. We werden verwelkomd door beeldend kunstenaar Tonnis de Boer, die door de bewoners van nr. 26 was gevraagd voorbeelden van zijn werk in hun woonkamer te exposeren. Ze zijn zelf trotse eigenaar van twee van zijn schilderijen en wilden hun enthousiasme graag

met ons delen. In een korte inleiding vertelde Tonnis dat zijn stijl geïnspireerd is door de realiteit, waaraan hij een extra dimensie wil toevoegen. Hij werkt met name buiten en legt landschappen vast in aquarel en soms ook in acryl of olieverf. Leuk om te horen dat ook in kunstenaarsschap toeval een rol speelt. Door een verregende aquarelsessie in de buitenlucht ontdekte Tonnis de meer abstraherende weergave die zijn werk daarna is gaan kenmerken: “je noteert eigenlijk alleen het karakter van een landschap”. Wil je dit zelf ook wel eens zien: zijn atelier is aan de Paasveen 1 in Bunne. Na deze geestverruimende ervaring was de ontvangst aan de Humsterlandlaan een perfect vervolg: in twintig minuten een gloedvol betoog over de vele charmes van Griekenland en de streek Kalamata in het bijzonder door Ilias Kotsiris, die tweeëntwintig jaar geleden door de liefde tot Groningen werd geroepen (zijn eigen woorden). Inmiddels heeft hij een bloeiend importbedrijf van Griekse delicatessen uit zijn eigen streek. Zijn verhaal begeleidde een proeverij van Griekse olijfolie en balsamicoazijn (op basis van zoete krenten), in een grot gerijpte schapekaas en andere heerlijkheden, die hij belangeloos ter beschikking stelde. Natuurlijk hoorde hier ook een drankje bij: we mochten ons tegoed doen aan een echt heerlijke Griekse witte (Nykteri) en rode wijn. Ze werden ons geserveerd door de charmante vrouw des huizes, terwijl Ilias ons ondertussen de fijne kneepjes van het wijn maken bijbracht. Eigenlijk ontbrak alleen nog de bouzouki voor het ultieme Griekenlandgevoel!

In de Buitenhof • april 2007 • 9


10 • In de Buitenhof • april 2007


Krijg je nu honger: op naar de Oude Boteringestraat, waar op nummer 71 Athina Import en Export is gevestigd. Op zo’n rondje cultuur word je van het ene been op het andere gezet, want na dit internationale evenement werden we in de Vredewoldlaan geconfronteerd met ons gebrek aan kennis van onze eigen locale omgeving. Plots waren we allemaal deelnemer in de Grote Buitenhof Groninger Quiz 2007 onder leiding van een echte historicus. Voor iedereen was er een feesthoedje klaar gelegd: antwoord A was petje op, antwoord B was petje af. Onder het genot van echte Groninger notenkoek (nee, naar de naam van de bakker werd helaas niet gevraagd) werd in een perfect georganiseerde vragensessie het aantal deelnemers al ras teruggebracht tot de drie die de finale mochten spelen. Ondanks enig gemompel over vals spel op de achtergrond werd Rudolf met een respectabele voorsprong van 7 punten de terechte winnaar als kenner van de eigen stad. De gewonnen zak met Olle Grieze-dropjes heeft ie wel voor zichzelf gehouden…. Met volle mond kun je ook niet zingen, tenslotte. Op het laatste adres (wederom in de Hunsingolaan, een zeer actieve straat!) klonk gewijde muziek en brandden de kaarsen bij binnenkomst. Een religieus aandoende afbeelding was geprojecteerd op het witte doek. We meenden de collectezak al te horen rammelen, toen we wreed uit de droom werden geholpen: de afbeelding bleek een historische smartlap te zijn, een plaatje waarop in vroeger tijden leed en andere narigheid werd getoond. Na die uitleg trad uit de coulissen het zangduo “The Tulips” te voorschijn, waarvan de ene helft verdacht veel op André Hazes leek….

nog verder te prikkelen gingen zij ons, begeleid door welluidend pianospel, voor in het lied. “Ach vaderlief”, “De Vlieger”, “Zilverdraden tussen ‘t goud” en als uitsmijter “Tulpen uit Amsterdam” (demonstratief niet meegezongen door de Rotterdammers onder ons, die op eigen initiatief Ketelbinkie aanhieven bij het verlaten van het pand), wie kent ze niet? Met gepaste trots namen we na de laatste klanken ons zangcertificaat in ontvangst. De energie die hiermee was opgewekt hadden we wel nodig om tegen de storm in Ortec weer te bereiken, waar prachtige Swabedisse-salades en andere heerlijke hapjes al klaarstonden. Na even indrinken opende de veilingmeester Gert Bron (een rol die op zijn lijf geschreven lijkt) de bieding op de buurtkunst-werken. De animo voor het grotere schilderwerk bleef wat achter (oma kocht na enig aarzelen het zittend naakt toch maar niet voor haar kleinzoon), maar om de Feestvogel en de Prinsessemus werd zwaar gevochten. Het vrouwenbeeldje (in 1040º gestoofd, volgens de veilingmeester) trok veel bieders en ook het keramiek ging gretig van de hand. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het goede doel in de Buitenhof, het GameFitheater voor de tienerjeugd in onze wijk. Inmiddels is bekend dat dit doel gehaald gaat worden. Met zoveel inzet zou het volgend jaar moeten lukken om iets te doen voor andere kwetsbaren in de samenleving. Wellicht kunnen we onze tieners daar dan ook bij inschakelen? Met een hartelijk dankwoord van Diana, met attenties voor alle medewerkers, donateurs en in het bijzonder voor Ortec, besloten we rond half 12 deze zeer geslaagde happening. W

In een dappere poging onze feestklieren

In de Buitenhof • april 2007 • 11


Lentekriebels in de Buitenhof 2007

Zaterdagmiddag 14 april 2007 14.00 – 16.00 uur, grote speelveld Na de geslaagde acties in 2005 en 2006 doet de Buitenhof ook dit jaar graag mee met Lentekriebels. De actie levert nogal wat op: een schone wijk en een bijdrage van € 250 van de gemeente, die we voor het GameFiTheater gaan gebruiken. En minstens zo belangrijk: een hele hoop lol en plezier voor de kinderen en ouders die eraan meedoen! graag. Kom even langs op het grote speelveld en de klacht wordt meteen genoteerd en doorgegeven aan de gemeente.

3. Buitenhof schoonmaakactie (15.00 – 16.00 uur)

1. De enige echte Buitenhof Afvalrace (14.00 – 16.00 uur) In deze Afvalrace nemen de teams het in meerdere rondes tegen elkaar op: welk team is milieubewust, inventief, slim, sportief, handig en snel? Teams bestaan uit vier of vijf mensen (volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, waarbij een team zelf voor eventueel toezicht op haar medeteamleden zorgt. De gemeente zorgt voor hesjes, knijpers en zakken.

2. Buitenhof onderhoudsactie (vanaf 14.00 uur) Zijn er zaken in de wijk die om extra onderhoud vragen? Losse stoeptegels? Kapotte lantaarnpalen? We horen het

12 • In de Buitenhof • april 2007

Wil je best even helpen om de wijk schoon te maken, maar heb je geen zin in een Afvalrace? Dan ben je vanaf 15.00 uur meer dan welkom! Werkgroep Groen en Spelen

Jose Sewradj, Kick Millenaar, Karin Derks, Ellen Reehorst W


Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk organiseert Oranjemarkt op het Suikerplein (bij AH) 30 april 2007, 09.00 – 14.00 uur

Bevrijdingszangavond 5 mei 2007, 19.45 uur

De Oranjemarkt bestaat uit een rommelmarkt maar ook diverse activiteiten, zoals springkussens, raden mystery guest, verschillende demonstraties en niet te vergeten een Kinder Circus, die vanaf 10.00 uur diverse voorstellingen geeft. Uiteraard kunnen de kinderen ook weer pony rijden. Kortom veel te doen voor jong en oud op de Oranjemarkt in Hoogkerk!!

Op bevrijdingsdag 2007, zaterdag 5 mei, organiseert VNFH een Bevrijdingszangavond in de Kerk aan het Hoendiep 232 te Hoogkerk. Diverse koren treden op en zullen zingen over de bevrijdingstijd 1945. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. De kerk is open vanaf 19.20 uur.

Ringsteken op de Zuiderweg 30 april 2007, 14.00 – 16.00 uur Tussen de Middenweg en de Kotterstraat wordt een wedstrijd ringrijden gehouden door vele combinaties van paard en wagen

Verder is de VNFH betrokken bij de dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2007. Om 19.50 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Fabriekslaan naar het monument aan de Boeiersingel. Na het voorlezen van een gedicht wordt de Last Post gespeeld. Na de 2 minuten stilte klinkt het Wilhelmus en worden kransen gelegd bij het monument. Voor meer informatie: www.vnfh.nl

W

Oproep

Wie helpt een handje? Een keer per jaar een grote Lentekriebelsactie is prachtig, maar niet genoeg. ‘Je moet het een beetje bijhouden...’ zouden Oma’s zeggen. Daarom is er een onderhoudsploeg actief die eens in de veertien dagen het grote speelveld en omgeving schoonmaakt. Dit kost meestal niet meer dan een kwartiertje. Ook zorgt de onderhoudsploeg voor snelle melding van kapotte toestellen aan de wijkbeheerder en doen we een keer per jaar wat schilderen wiedwerk. De mensen van het eerste uur hebben dit werk vijf jaar met plezier gedaan. Hun kinderen zijn het speelveld ontgroeid en nu stoppen ze ermee. Kick, Marchien, José en Ellen van harte bedankt!

De nieuwe onderhoudsploeg bestaat uit Gertjan Drenth (Duurswoldlaan 2), Dan de Vries (Fivelgolaan 61) en ondergetekende. Met twee of drie nieuwe mensen erbij zijn we weer op volle sterkte. Wie helpt mee? Martijn Hardeman, Fivelgolaan 71, 050 5251623,

martijn.hardeman@keyaccess.n j @ y l

W

In de Buitenhof • april 2007 • 13


In de spotlight Waar woon je? Hoe heet je, hoe oud ben je, welke school zit je en hoe heten je papa en mama?

komen de buurtkinderen op bezoek. Iedereen wil graag op de “trampo” zoals deze genoemd wordt.

Esther en Nicole wonen aan de Langewoldlaan 11 en zitten allebei op de Starter. Esther is 7 jaar oud en zit in groep 3 bij juf Christa. Meester Rob komt op de maandag. Hij leert er nog voor op meester te worden. Nicole is 4 jaar oud. Zij zit bij de kleuters in groep 1 bij juf Anna. Dit heet de Vlindergroep. Zij zitten in een noodgebouw in het Stadspark. Daarom gaat Nicole heel vaak naar de kinderboerderij in het Stadspark! Nicole vindt het heel leuk om naar school te gaan. Esther en Nicole fietsen samen met papa of mama naar school. Zij fietsen ook al zelf. De papa en mama van Esther en Nicole heten Gerhard en Ingrid. Esther en Nicole gaan 1 keer per week naar de Na Schoolse Opvang. En op de woensdag komt oma hen ophalen van school!

Wat vinden jullie leuk om te doen?

Vinden jullie het leuk om hier te wonen, en wat vinden jullie minder leuk?

Esther zit op turnen. Ze heeft alleen soms spierpijn en dat is niet zo leuk.

Ja, alles is leuk! Er hoeft niets te veranderen, alles is al mooi. Ze spelen niet zo vaak op de grote speelplaats aan de Hunsingolaan. Vaak gewoon gezellig in de straat. En dan

14 • In de Buitenhof • april 2007

Gymnastieken, buitenspelen en skaten, knutselen en schrijven.

Nicole houdt erg van trampoline springen! En fietsen. Verder zitten Esther en Nicole allebei op zwemles in Haren. Ook vinden ze vakantie erg leuk. Ze zijn


laatst op ski-vakantie geweest. Esther en Nicole hebben allebei geskied! Ze zaten ook in een klasje. Dat was erg leuk.

En televisie?

Nicole vindt skaten ook erg leuk.

Met wie spelen jullie vaak buiten?

Wat eet je het liefst? Wat lust je helemaal niet?

De buurtjongetjes Johan en Bram. En Gerda is hun zusje. En Thijmen. En zijn broertje heet Floris. Maar hij is nog maar 2 maanden.

Esther vindt spruitjes vies. Maar wat lekker is: Pizza! Van de pizzaboer in Hoogkerk en niet uit de vriezer. Nicole vindt eigenlijk alles lekker maar spaghetti vindt ze het allerlekkerste!

Hebben jullie ook huisdieren? Ja! Een vogel en een vis. De vogel heet Kiki en het is een valkparkiet. Hij vliegt lekker door de kamer rond. De vis heeft geen naam. Oh... ja toch wel: Blub blub.

Welke muziek luisteren jullie veel? K3! Hier dansen ze dan ook soms bij. En soms hebben ze weleens een voorstelling voor mama. Paasliedjes zijn ook leuk om te horen.

Dora, Jettix, Nickelodeon Jr.

Nicole heeft van school ook vriendinnetjes; Victoria en Ulrika.

Wat speel je buiten? In de zomer hutten bouwen. En we doen vaak wedstrijdjes. Wie het snelste kan fietsen. Of wie het snelste kan hardlopen. En verder; stoepkrijten, tennissen, skaten en badminton!

Wat willen jullie later worden? Esther: Moeder en juf! Nicole: Juf!

Wat gaat jullie nu doen? We gaan op verjaardagsvisite bij Wouter. Onze buurman. Hij is de vader van Thijmen! W

Peizerhoven Ondanks eerdere berichten van gemeente en projectontwikkelaar is de bouwvergunning Peizerhoven nog niet verleend. De geurcontour van de suikerfabriek, die door het plan loopt, zorgde voor vertraging. Ook over de inrichting van de groenstrook tussen Buitenhof en Peizerhoven valt nog weinig te melden, behalve dat

een ecologische inrichting het uitgangspunt is. Daarmee sluit de groenstrook aan bij de gemeentelijke ecologische structuur en bij de ecologische inrichting van het groen in de Peizerhoven. De pony’s (zie foto omslag) zullen dan verhuizen, dus geniet ervan zolang ze er staan ...! W

In de Buitenhof • april 2007 • 15


Nieuw in de wijk In nieuw in de wijk interviewen we iedere keer bewoners, die nieuw in de wijk zijn komen wonen, zoals de titel al doet vermoeden.

september ook niet slecht en we hopen dit jaar ook weer op een mooie zomer.

Nou is het de eerste keer dat ik dit onderdeel verzorg en ach zo moeilijk moet dat toch niet zijn. Maar je moet toch maar precies in de gaten houden waar er mensen nieuw zijn komen wonen en dan is het ook maar de vraag of ze willen meewerken.

In de Herenwegbuurt. In een mooi oud huis, maar ja een bovenwoning. En dat was wel een van de redenen om een nieuw huis te zoeken.

Gelukkig wist ik toevallig, dat een excollega van mij, bij ons in de straat is komen wonen nog niet zolang geleden en helemaal gelukkig wilden ze meedoen. Dus had ik een klein interview met Gertie Jonker, zij sprak ook namens haar vriendin Vej Adler, samen met hun hond Yossy - een lakeland terriër - zijn zij in de wijk komen wonen.

Waar woonden jullie hiervoor?

Waarom hebben jullie voor deze wijk gekozen? Een voorwaarde voor het nieuwe huis was dat, deze niet ver van het station en het centrum moest zijn . Vanuit de buitenhof ben je in 10 minuten op het station en in niet veel langer in het centrum. Het is een ruim opgezette wijk met ruime huizen. Ook vonden we het prettig dat de wijk niet zo groot is. Het ligt aan de rand van de stad, dus je bent ook zo buiten de stad. En het Stadspark natuurlijk dichtbij, dat is fijn wandelen met de hond. Een nadeel van de wijk vinden we wel dat er geen winkels zijn. Maar tot dusver bevalt het ons heel goed hier.

Yossy

In welke straat wonen jullie? In de Langewoldlaan nr. 27.

Hoelang wonen jullie hier? Sinds 1 augustus 2006. We hadden in de warme maand juli enorm hard geklust en verheugden op lekker te gaan genieten van het mooie weer in ons nieuwe huis. Nou, we troffen het niet, augustus was nog nooit zo nat geloof ik. Gelukkig was

16 • In de Buitenhof • april 2007

Wat viel het meeste op aan de wijk? Toch wel de ruime opzet van de wijk.

Wat “doen” jullie? Ik (Gertie) zit in het onderwijs, ik geef les aan een HBO- instelling in Zwolle en reis elke dag op en neer met de trein. En Vej heeft een baan in de communicatie. Na deze “verplichte” vragen hebben we nog lekker even bijgekletst. Het was erg gezellig Gertie! W


Lente recept p

Tulpenbakjes met ijs of vruchten Wat heb je nodig: • • • • • • •

50 gram boter 50 gram poedersuiker 50 gram bloem 2 eiwitten bakpapier 4 tot 6 kopjes ijs of vruchten

Hoe maak je het: 1. In een pannetje de boter smelten (je kunt dit ook in een schaal in de magnetron doen). En wat laten afkoelen. 2. In een kom de poedersuiker zeven en de eiwitten erdoorheen roeren. Al roerende de boter erbij schenken. De bloem erboven zeven en erdoor scheppen. 3. Het beslag 30 minuten in de koelkast zetten. 4. Bedek de bakplaat met bakpapier. 5. De oven voorverwarmen op 200 graden. (Vraag je vader of moeder!)

6. Schep nu een dessertlepel beslag op de bakplaat en strijk dit uit tot een platte cirkel van 10 a 12 cm. Per keer kunnen er ongeveer 4 tot 6 koekjes worden gemaakt. 7. Doe de koekjes in het midden van de oven en bak ze ca 10 minuten. 8. Zet nu 4 tot 6 kopjes omgekeerd klaar. 9. Steek met een pannenkoekmes de koekjes van de bakplaat en leg ze op de onderkant van een kopje. Doe gelijk een ander kopje over het koekje heen zodat zich een bakje kan vormen. 10. Ben je eenmaal klaar met de tulpenbakjes dan kun je ze vullen met heerlijke verse voorjaarsvruchten of met ijs. W

In de Buitenhof • april 2007 • 17


Advertentie

HERBALIFE HERBALIFE A WAY OF LIFE Sinds november 2000 werk ik, Tina Methorst, als onafhankelijk Herbalife distributeur onder de naam WELLNESSTODAY. Herbalife is een Voedingskundig- en Gewichtsbeheersingsprogramma. Mensen met overgewicht kunnen ermee afslanken Mensen met ondergewicht kunnen ermee aankomen Geweldig te gebruiken tijdens het sporten Als onderdeel van onze dagelijkse voeding Herbalife bestaat uit hoogwaardige voeding en kruiden, alles op natuurlijke basis. Specifi p eke voeding g voor iedereen. • Welzijn voor de vrouw • Welzijn voor de man • Voor een gezond hart • Voor een actief leven • Voor een gezonde spijsvertering • Natuurlijk ouder worde

18 • In de Buitenhof • april 2007

Gratis bodyanalyse en gratis persoonlijke begeleiding. Wilt u meer weten over Herbalife, neem dan geheel vrijblijvend contact op met: WELLNESS-TODAY TINA METHORST Tel: (050) 527 78 00 of kijk o www.todayswellness.n y l e-ma nfo@todayswellness.nl @ y


Bewonersavond Buitenhof 2007 Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen in en rond de Buitenhof? Bent u geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van uw leefomgeving? Wilt u wel eens weten waar de buurtcommissie mee bezig is? Vindt u het gewoon leuk om buurtgenoten te ontmoeten? Dan bent u van harte welkom op de jaarlijkse bewonersavond! Dinsdag 15 mei 2007 19.30 – 22.15 uur, Vensterschool Hoogkerk (Zuiderweg). De avond begint met een boeiende lezing van Gert Kortekaas, stadsarcheoloog van de gemeente Groningen, over de ontstaansgeschiedenis van de omgeving van de Buitenhof. Gert weet als geen ander van een historisch onderwerp een boeiend verhaal te maken. Natuurlijk beantwoordt hij ook graag onze vragen. Na een korte pauze hebben we een actief programma voor u in petto, waarbij u zelf bepaalt over welke thema’s u in een kleine groep wilt meedenken, meeluisteren, of meepraten:

overheeft stalt ze uit, wie er iets van zijn of haar gading bij ziet neemt ze mee. Simpel en met gesloten beurzen!

De vorige bewonersavonden waren zinvol en plezierig. We hopen ook u op 15 mei te mogen begroeten. Geeft u zich wel even op? Dan weten we hoeveel koffie er klaar moet staan!

Programma 19.30 uur 19.45 uur

20.45 uur 21.00 uur

22.15 uur

koffie lezing door Gert Kortekaas (stadsarcheoloog) over de ontstaansgeschiedenis van onze woonomgeving met gelegenheid voor vragen koffie kennismaken met nieuwe buurtgenoten; informatieve gesprekken over actuele ontwikkelingen; verkennen van wensen en mogelijkheden voor nieuwe kleinschalige buurtactiviteiten sluiting

• GameFiTheater • verkeer (onder meer kluiven en geluid) • bouwplannen Peizerhoven • nieuwe buurtactiviteiten in de Buitenhof

Boekenruilbeurs De voorjaarsopruiming van onze boekenkast – wat moet je met al die nog mooie boeken waarvoor je eigenlijk geen plaats hebt – bracht het idee van een boekenruilbeurs. Wie boeken

Opgave kan per e-mail (e.reehorst@ @ sociaalvaardig.nl g ) of telefonisch (050 529 0453). W

In de Buitenhof • april 2007 • 19


Donzen gele pulletjes (Uit: nieuwe kleuterliedjes, door: R.A. van Pelt) Donzen gele pulletjes komen uit het ei Zwemmen met hun moeder mee Kwaken, oh, zo blij. ‘t Is lente, ‘t is lente, de winter is voorbij! ‘t Is lente, ‘t is lente, de winter is voorbij! Lieve kleine lammetjes lopen in de wei Huppelen zo vrolijk rond Blaten, oh, zo blij. ‘t Is lente, ‘t is lente, de winter is voorbij! ‘t Is lente, ‘t is lente, de winter is voorbij!


In De Buitenhof, april 2007