Page 1

buurtkrant In de Buitenhof Buurtkrant voor en door wijkbewoners

fie tsp

emsgolaan

Eemsgolaan krijgt Tunnel!

a

Busbaan

15e jaargang, nummer 1 2014 April 2014 - In de Buitenhof


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Hans de Kleine, webredacteur Albert Jan Bosch, buurtkranteditor Joan Oldenbeuving en de vaste buurtkrantredactieleden Sini Dekker, Sonja Smit, Eric Veenstra en Maarten van Wieringen. In dit nummer staan tevens bijdragen van Rutger Noordam, Wim Koks, Marieke Uitentuis, Anneke de Koning, Ineke Vinke, Bert Kramer, Nienke Funke, Ellen Reehorst en Henk Lunshof. Ook is er gebruik gemaakt van fotomateriaal van Simone Kuijpers. Indien u een artikel of advertentie wilt plaatsen in de wijkkrant, kunt u deze opgeven via de werkgroep Communicatie; zie ons e-mail-adres. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 15 juni 2014, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissies van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit negen werkgroepen:

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Buitenhof in Bedrijf

Tineke Boon

debuitenhofinbedrijf@debuitenhof.info

Communicatie

Sonja Smit

communicatie@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Peizerhoven

Marchien van Doorn

peizerhoven@debuitenhof.info

GamefiTheater

Ellen Reehorst

gamefitheater@debuitenhof.info

Verkeer/Stadspark/ duurzaamheid

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Website

Hans de Kleine

webmaster@debuitenhof.info

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de VWH (Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk), 050 537 52 44, www.vwhoogkerk.nl

Deze buurtkrant is in digitale vorm te lezen op www.debuitenhof.info De tekening op de voorpagina is geleverd door de Provincie Groningen en dient enkel gezien te worden als schetsmogelijkheid. 2 In de Buitenhof - April 2014


Inhoud

Buu rt Jun cultuu ior r

16

23

nieuws Tunnel Busbaan/Eemsgolaan ............................................................ 5 Presentatie Werkboek West .............................................................. 7

Rubrieken

Buurtcultuur

Van de voorzitter ..................................................................................... 4 Buitenhof in Bedrijf .................................................................................. 6

Oproepen Buurman&….. Buurvrouw

Open dag Klusbus ................................................................ 8 Versterking werkgroep Verkeer en Geluid .......................... 9 Wijksporters ...................................................................... 10 Kledingactie DORCAS ......................................................... 11 Publicatieborden wedstrijd ............................................... 18 Gezocht: hulp voor Buurtfeest .......................................... 22

En verder……. 10e Walk for Life ............................................................... 10

12

Snackkar in de buurt .......................................................... 14 De Buitenhof naar buiten .................................................. 15 Nieuwe buurtbewoners..................................................... 19 Agenda ............................................................................... 24 Frits en Frats ...................................................................... 24

April 2014 - In de Buitenhof

3


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Beste Buurtbewoners

Door Henk Lunshof, Voorzitter Buurtcommissie

Den Haag komt steeds dichterbij. Althans, de in- situatie terechtkomen. Het gaat bij deze zorgbevloed van de beslissingen die daar genomen worhoeftigen vaak om oudeden. ren. Ouderen die gezien Zo lijkt in de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk hun leeftijd ook extra ge(VWH), waar wij als buurtcommissie onder vallen, koesterd zouden mogen ook het onderwerp 'thuiszorg door vrijwilligers' op worden. tafel te zullen komen. Het VWH zou zomaar een rol Maar ook in nog kleiner kunnen gaan spelen in deze 'Haagse vernieuwing'. verband merken we de Ik wens het VWH veel wijsheid toe met dit fragiele Haagse vernieuwingen. Sinds vorig jaar zijn de subonderwerp waar zorgbehoeftigen in een kwetsbare sidies naar buurtverenigingen toe min of meer stopgezet. Als buurt organiseren we altijd al met elkaar onze evenementen. Sponsoring via bedrijven om ons heen lukt gelukkig vrij aardig. Deze aanpak zullen we met elkaar moeten blijven koesteren en versterken. Waar de verzorgingsstaat ed. wordt afgebroken, participeren de Buitenhoffers al jaren in acties als buurtcultuur, groen en spelen, verkeers - en duurzaamheidsacties enz. enz. Helemaal klasse Buitenhof, en wie weet krijgen we er nog een enthousiaste zorgcommissie bij ;-) Henk Lunshof, voorzitter (advertentie)

4 In de Buitenhof - April 2014


Ingrijpend Tunnelplan Eemsgolaan aangenomen! Door Rutger Noordam Door Rutger Noordam is op 12 maart 2014 door Provinciale Staten Groningen het ingrijpende tunnelplan Zelfs bij hamerslag aangenomen voor het kruispunt busbaan Peizerweg/Eemsgolaan.

Alle verkeerssoorten uit elkaar getrokken De bussen zullen in de toekomst van - en naar het transferium blijven rijden op maaiveldniveau, maar de Eemsgolaan met auto’s en fietsers duikt daar voortaan met een tunnelbak onderdoor. Kortom, alle verkeerssoorten worden uit elkaar getrokken, een geweldige verbetering voor de verkeersveiligheid.

Schematische weergave onderdoorgang Zuiderweg – Eemsgolaan, inclusief busafrit A7 De Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en de werkgroep Verkeer en Geluid Buitenhof hebben samen de afgelopen maanden erg gepleit voor deze variant, waarin ook is opgenomen een gescheiden gelegen tweezijdig fietspad aan de noordkant van de Eemsgolaan. Het fietspad aan de zuidkant (de A-7 kant) zal dus helemaal gaan verdwijnen. Het dodelijk ongeluk vorig jaar op het kruispunt van het jonge meisje, die met haar fiets tegen de voorruit van een bus kwam, heeft na allerlei intensief overleg tot maatregelen geleid. Het kruispunt is een 30 km./u. zone geworden en er zijn borden waarmee gewaarschuwd wordt voor het fietsverkeer. Bussen houden zich niet altijd aan die 30 km./

u., maar de situatie is duidelijk wat beter dan ervoor.

In 2017 tunnel een feit!! De provincie heeft voor haar plannenmakerij uitgebreid onderzoek gedaan en ook goed geluisterd . In de eerste plaats zijn de plannen gericht op verbetering van het openbaar vervoer (bus) vanaf de westkant van de stad, maar als spin-off worden een hoop Hoogkerkse knelpunten opgelost. Zo krijgen de rotondes van Hoogkerk elementen van een superrotonde (denk aan Joure), wat de verkeersdoorstroming weer duidelijk zal verbeteren. Het ongelijkvloers maken van de kruising bemoeilijkt op haar beurt wél de busverbinding dóór De Buitenhof, die er op het moment nog steeds is op spitstijden. Men is daar nog niet helemaal uit. Over de precieze inpassing van de plannen aan de Eemsgolaan en de vormgeving van de toekomstige kruising Eemsgolaan/Rozenburglaan (dan mét fietsoversteek) zal nog volop overleg zijn. Men wil klaar zijn met alles in 2017, als het grote werk aan de Zuidelijke Ring volgens planning ongeveer moet beginnen. Over de provinciale plannen wordt in Hoogkerk een informatieavond verwacht in mei.

Behoort dit eindelijk tot het verleden?! April 2014 - In de Buitenhof

5


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (advertentie)

BIB op bezoek bij nieuwe buurman Seats2meet Door Marieke Uitentuis

Heb je ook de raadselachtige aankondiging bij het fietspad zien hangen? ‘ We houden een stoel voor je vrij….’. Maandag 10 februari jl., 19.45 uur. Op bezoek bij de nieuwe buurman, Seats2meet aan de Eemsgolaan 9. Hier vind je een netwerk- en ontmoetingslocatie, nieuw gevestigd in Groningen. Bijna 30 buurtgenoten wilden wel eens binnen kijken en meer horen over dit concept.

genlijk waar Seats2meet voor staat: ‘het vinden van iets onverwachts of het hebben van een toevallige ontmoeting’.

Ontmoeten is het sleutelwoord. het vinden van iets onverwachts...

rondleiding

Eén van de initiatiefnemers, Tjerk van Dijk, vertelde op bevlogen wijze hoe het werkt. Bij Seats2meet kun je kosteloos een werkplek boeken voor een dag of dagdeel. Daarvoor log je in en geef je aan wat jouw vakgebied is, met als doel om je kennis te delen met andere aanwezigen. Ontmoeten is dus het sleutelwoord. Zo is samen lunchen een onderdeel van het werken bij Seats2meet. Indien je meer afgezonderd wil werken kan dat ook, tegen betaling. Tijdens de presentatie vielen de nodige Engelse termen, waaronder ‘serendipity’. Dit omvat ei-

Na de uitleg volgde de rondleiding. Het kantoor is kleurrijk en ruimtelijk ingericht. Elke werkruimte heeft de naam van een wijk uit Groningen. De Buitenhof ontbrak helaas, maar dat komt vast nog…

6 In de Buitenhof - April 2014

Ondertussen wordt alweer hard nagedacht over de nieuwe meeting op 3 juni a.s.. Houd de aankondigingen in de wijk goed in de gaten. We ontmoeten je graag! Buitenhof in bedrijf (BIB)


Presentatie Werkboek West Door Anneke de Koninhg

Op 4 februari 2014 is tijdens een bijzondere bijeenkomst in Reitdiephaven Werkboek West gepresenteerd; het resultaat van ruim anderhalf jaar intensief samenwerken tussen bewoners, ondernemers, professionals en medewerkers van de gemeente. Het doel van deze samenwerking was om in cocreatie een gebiedsvisie te ontwikkelen voor Groningen West ( Reitdiephaven, Gravenburg, De Held, Hoogkerk en De Buitenhof). Deze nieuwe aanpak is een succes gebleken, gelet op de energie, het enthousiasme, de motivatie en de initiatieven die leven in deze wijken, ook in De Buitenhof. Met de overhandiging van Werkboek West aan wethouder Roeland van der Schaaf gaat de ontwikkeling van Groningen West een nieuwe fase in met uitwerking van ideeĂŤn, realiseren van dromen en concretiseren van projecten. Na praten, overleggen, afwegen en afstemmen volgt doen! Veel initiatieven worden al uitgewerkt, vaak weten de initiatiefnemers welke partijen moeten worden ingeschakeld om hun

resultaat voor elkaar te krijgen. Er zijn ook projecten die een zetje nodig hebben. Is dat bij jou het geval? Voor de komende periode kunt je voor informatie, advies en extra ondersteuning terecht bij Anneke de Koning. Zij kan met jou onderzoeken welke partijen en welke contacten je verder kunnen helpen bij het realiseren van jouw idee, project of initiatief. Anneke is te bereiken via e-mail: werkaanwest@gmail.com en mobiel: 0652795075.

En wil je weten wat er in de rest van de stad gebeurt? Zie ook website Maak050. Heb je een initiatief of project dat de moeite van het bekijken waard (Vervolg op pagina 8)

(advertentie)

April 2014 - In de Buitenhof

7


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Vervolg van pagina 7)

is, plaats het dan op deze website. Dan is het zichtbaar voor de hele stad en kunnen anderen er ook wat van opsteken. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Als je wilt weten wat er in andere delen van de stad gebeurt en je wilt je laten informeren of inspireren, dan kun je dat op Maak050 zien. Als je een exemplaar van Werkboek West wilt ontvangen (digitaal of op papier) stuur dan een mailtje aan werkaanwest@gmail.com.

Open dag Nu de NOVO de kassen aan de Peizerweg/ Campinglaan niet meer in gebruik heeft, heeft Stichting De Klusbus hier onderdak gevonden. Deze stichting voorziet in dagbesteding activiteiten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenkort wordt een winkeltje geopend voor de verkoop van ter plekke gekweekte (tuin-)planten en producten uit de houtwerkplaats.

Voor iedereen die eens een kijkje wil nemen: op zaterdag 5 april is er een open dag.

(advertentie)

8 In de Buitenhof - April 2014


Versterking werkgroep Verkeer en Geluid gezocht!

Door Rutger Noordam

Om eens een paar dingen te noemen. Er komt een tunnel aan de Eemsgolaan, maar over de precieze inpassing van alle maatregelen is nog volop overleg. Verder komt aldaar ook een lange busafrit vanaf de A7/N7, maar zal dat mét of zónder afdoend geluidsscherm zijn, krijgt De Buitenhof de volle laag vanaf de snelweg? En hoe zit het met die toekomstige geluidsschermen aan de A7/N7? Vorig najaar heeft de gemeenteraad bij wijze van zienswijze moties aangenomen, maar zal de minister zich er iets van aantrekken als over een aantal weken het Tracébesluit gepresenteerd wordt voor de Zuidelijke Ring? We hopen dat het meezit, maar als dat niet zo is, moeten we toch echt flink aan de slag, ook juridisch. De verkeersveiligheid van de Eemsgolaan is nu duidelijk beter na de herindeling daar, maar hoe zal het zijn als de werken aan de Zuidelijke Ring echt beginnen en er ineens een fors sluipverkeersprobleem zal ontstaan dwars door de wijk?

In gesprekken met buurtgenoten en vorig jaar bijvoorbeeld met de steunsite voor de zienswijze merken we veel betrokkenheid bij onze acties. Wat er te doen is wisselt sterk door het jaar heen, maar op piekmomenten komt soms gewoon erg veel op de schouders neer van bij elkaar te weinig mensen. Daarom zoeken wij versterking van onze werkgroep Verkeer en Geluid. Elke betrokkenheid is welkom! Als u daarnaast over juridische expertise beschikt, hopen wij dat u die wilt inzetten voor uw directe leefomgeving. Graag contact opnemen met Rutger Noordam: tel. 050-5273243.

(advertentie)

April 2014 - In de Buitenhof

9


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Wijksporters Door Sonja Smit

De Buitenhof is een wijk met veel sportievelingen. Wie wil iets vertellen of uitleggen over zijn of haar sport? Jong en oud, de bewoners van de Buitenhof zijn over het algemeen best sportief te noemen. Dagelijks gaan sporttassen mee op de fiets of in de auto, zijn het niet de ouders dan zijn het zeker de kinderen die gaan sporten. Maar ook vanuit huis wordt er veel gesport. Het prachtige Stadspark en de Onlanden zijn geweldige plaatsen om te lopen, te wandelen, te skeeleren of te fietsen.

Welke sporten Wijkbewoners zijn nieuwsgierig naar de sporten welke zoal beoefend worden door de andere be-

woners van de Buitenhof. En wie weet hebben we zelfs hele goede (top) sporters in onze wijk, die we over een aantal jaren kunnen bewonderen tijdens Olympische Zomer of Winterspelen.

Oproep Vind je het leuk om te laten weten welke sport je beoefend en wil je er iets over vertellen, neem dan contact met ons op via communicatie@debuitenhof.info. We gaan graag met je in gesprek over de sport die jij beoefend. In de eerstvolgende buurtkrantjes zullen we daar aandacht aan gaan besteden. Dus groot of klein, jong of oud, stuur een mail en deel met ons je passie voor sport!

10e Walk for Life op zaterdag 10 mei Door Sonja Smit

Zaterdag 10 mei is het weer zover. Dan vindt de tiende editie van de Walk for Life, het recreatieve loopen wandelevenement van Noord Nederland, plaats rondom het Paterswoldsemeer in Groningen. Naast een gezellige en sportieve dag voor jong en oud is de Walk for Life vooral een sportieve strijd tegen kanker. De afgelopen 9 jaar is met de Walk for Life ruim â‚Ź 165.000 ingezameld voor onderzoek naar kanker onder jongvolwassenen (uitgevoerd door het UMCG Kanker Researchfonds). Het streven is om hier in 2014 weer een flink bedrag aan toe te voegen!

Inschrijving voor 2014 is gestart De inschrijving voor de Walk for Life 2014 is van start gegaan. Iedereen die mee wil lopen in deze sportieve strijd tegen kanker kan zich nu inschrijven via de nieuwe website van de Walk for Life (www.walkforlifegroningen.nl). Voor deelname van de Walk for Life wordt een minimale bijdrage van â‚Ź10,- gevraagd. In verband met de gemeentelijke vergunningen kunnen er maximaal 2000 mensen deelnemen aan de Walk for Life. Deelname vindt plaats op volgor10 In de Buitenhof - April 2014

de van inschrijving. Vol = Vol.

Verschillende disciplines en afstanden Ook in 2014 biedt de Walk for Life verschillende disciplines om aan deel te nemen. Naast het wandelen en hardlopen (verschillende afstanden) zijn er ook weer routes voor Nordic Walkers, Wheelers en Handbikers. Daarnaast wordt er uiteraard voor de kinderen weer een speciale Kids Run georganiseerd en zullen bekende en minder bekende mascottes voor de vijfde keer strijden om de titel in de Dutch Open Mascotte Run. Meer informatie over het de verschillende disciplines, de afstanden en het programma is te vinden op de website www.walkforlifegroningen.nl Vanuit defensie zullen ongeveer 350 (oud) militairen vrijdagnacht 9 mei uit Darp vertrekken om rond 11.00 uur te finishen bij het startpunt van (Vervolg op pagina 11)


(advertentie)

(Vervolg van pagina 10)

de Walk for Life aan het Hoornsemeer. De Walk for Life 2014 belooft weer een groot feest voor jong en oud te worden. Naast het optreden van Kevin Pare, ambassadeur van de Walk for Life, is defensie aanwezig met veel materieel. Ook de twee prachtige amerikaanse brandweerauto’s van de bosbrandweer uit Niebert zullen present zijn. Uiteraard vindt er voorafgaand aan de start een warming up plaats onder deskundige leiding van sportschool Sportrade uit Paterswolde.

Kledingactie DORCAS Door Ineke Vinke

Voorjaar, weer een tijd van kleding verwisselen en opruimen. Mocht u het willen afstaan voor een goed doel dan kan dat in week 16, dat is van 14 tot en met 19 april. Dan doen we weer mee met de jaarlijkse landelijke kleding actie van Dorcas. Zie www.dorcas.nl . U kunt uw overtollige kleding, lakens en andere aanverwante stoffen artikelen die schoon en herbruikbaar zijn bij ons brengen. Ook schoenen mogen we aannemen. Ons adres is: Greetje Roelfs Ubbegalaan 5 (5565238) of bij Ineke Vinke Langewoldlaan 70 (5269217). Alvast heel hartelijk dank.

April 2014 - In de Buitenhof

11


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Rubriek: Buurman & Buurman In deze rubriek vertellen Buitenhof bewoners wat ze zakelijk en professioneel voor elkaar betekenen en hoe hen dat bevalt. Natuurlijk passen we de naam van de rubriek aan de situatie aan. ‘Buurvrouw & Buurvrouw’ kan dus ook! Meedoen aan deze rubriek? Tips over buurtbewoners die zaken met elkaar doen? Mail met ellen@ellenreehorst.nl

“…….zijn website sluit aan bij de wensen van de klant” “…..Sil denkt graag mee” Sil van Hettema

Buurvrouw &…..

Langewoldlaan 31 9727 DE Groningen sil@memorum.nl www.memorum.nl 1.

Wat voor werk doen je? Ik ben uitvaartbegeleider; vanuit mijn eigen bedrijf MEMORUM Uitvaartzorg sta ik voor een persoonlijk en betrokken ‘Afscheid op eigen wijze...’

2.

Hoe ben je klant geworden van Hans? Ik heb Hans leren kennen via BiB (Buitenhof in Bedrijf): het ondernemende netwerk van de Buitenhof. Toen ik een nieuwe website nodig had, ben ik hierover met hem in gesprek gegaan.

3.

Wat heeft dat opgeleverd? Een prachtige, nieuwe website (www.memorum.nl) en een prettige samenwerking bij de totstandkoming ervan.

4.

Toeval of bewuste keuze voor een buurtgenoot? Bewuste keuze.

5.

Kan je zijn bedrijf aan buurtgenoten aanbevelen? Wat vind je van zijn kwaliteiten? Jazeker. Hans is goed in staat om een website te maken die aansluit bij de wensen van de klant. Hij heeft kennis van zaken, denkt goed mee over mogelijkheden en toepassingen en heeft geen van -9-tot-5-mentaliteit. En hij weet met humor kennis over te dragen.

De Website van Memorum 12 In de Buitenhof - April 2014


‌..Buurman

Hans de Kleine Fivelgolaan 10 9727 DB Groningen info@4PUNT4.nl www.4PUNT4.nl

1.

Wat voor bedrijf heb je? Mijn bedrijf heet 4PUNT4 ICT Advies & Joomla! webdesign en bestaat sinds 2007. Ik ondersteun en adviseer organisaties door beter gebruik te maken van internet en ICT. Ook bouw en onderhoud ik websites.

2.

Wat maakt jouw bedrijf speciaal? Ik gebruik bij voorkeur Open Source Software, professionele software met een vrije licentie, dus je betaalt alleen voor installatie en advies.

3.

Hoe is het om een buurtgenoot als klant te hebben? Erg leuk want ik hou van informeel, persoonlijk contact en het is leuk om iemand in de buurt te helpen. 4. Welke kwaliteiten van Sil zijn je opgevallen? Sil denkt graag mee, staat open voor nieuwe ideeĂŤn en is praktisch. En ik had niet bedacht lol te maken met een uitvaartbegeleider. 5. Wat zou jouw bedrijf voor andere buurtgenoten kunnen betekenen? Meer doen met wat je hebt: websites geschikt maken voor mobiel, werken in de cloud, besparen op ICT-kosten, migratie van Windows naar Linux, veiliger en soepeler werken met oudere apparatuur, enz.

April 2014 - In de Buitenhof

13


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (advertentie)

Friet & Zo: snackkar in de buurt Heb je een dag hard gewerkt, moet je ook nog eten koken. Nou daar hebben we vandaag even geen zin in. Zullen we anders een beste bak patat en een berehap eten? Van dinsdag tot en met vrijdag kun je zelfs in onze eigen wijk patat halen, bij snackkar Friet & Zo. De mobiele snackkar van Richard Wekema staat op de vaste locatie op de kruising van de Zuiderweg/ Bornstertol.

Wat kunnen we allemaal voor lekkers bij jullie halen? Richard: We hebben een bewuste keuze gemaakt voor producten van hoge kwaliteit uit het grote assortiment snacks dat wordt aangeboden. Friet & Zo verkoopt niet alleen smakelijke verse friet en hamburgers, maar ook gehaktballen die vers en speciaal voor ons worden gedraaid. Kijk voor het uitgebreide assortiment op www.frietenzogroningen.nl. Bestellingen kunt u ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 06 276 123 33.

Is dit jullie enige standplaats? Nee, we zijn ook regelmatig te vinden op onder meer evenementen, bijeenkomsten, feesten, partijen en paardenconcoursen. We zijn in te huren op elke tijd en locatie. Ook kunnen wij de aankleding van een evenement verzorgen. We rekenen geen huurgelden en komen verenigingen altijd graag tegemoet. Als iemand hier interesse heeft, vernemen we dit graag, dan kunnen we vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden samen te bespreken. Ondertussen al een vertrouwd beeld voor bewoners van De Buitenhof

14 In de Buitenhof - April 2014

Meer informatie: www.frietenzogroningen of 06 276 123 33 / 06 133 750 54.


Buitenhof weer naar buiten! Ook zo’n zin om weer naar buiten te gaan? Dit voorjaar staan er in onze wijk weer een aantal leuke buitenactiviteiten op stapel. Werkgroep Groen: Esther Gleis, Diana Meijer, Ellen Reehorst

Lentekriebels zaterdag 12 april Met een grote groep kinderen en volwassenen geven we de Buitenhof een lekkere voorjaars opruimbeurt. Afval opruimen met echte grijpers en energieke spelletjes om het allemaal nog leuker te maken. Grote speelveld Fivelgolaan, 14.00 – 16.00 uur, geen kosten.

Slootmiddag zondag 25 mei ‘Kijk, kijk nou, kijk hier!’ – voortdurend hoor je dat kinderen roepen tijdens de slootmiddag. Nieuwsgierig wat ze zien? Dikke kikkers, vreemde waterschorpioenen, roofzuchtige watertorren – ach doe gewoon zelf een keer mee en kijk je ogen uit naar de bewoners van de sloten rondom onze wijk! Voor iedereen vanaf 8 jaar met zwemdiploma; jongere kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene. Fietspad naar Stadspark, 14.00 – 16.00 uur, kosten 1 € per persoon, ter plekke te betalen.

(advertentie)

Natuurwerkmiddag zaterdag 14 juni Volop zomer, lekker zonnetje erbij en dan met een groep buurtgenoten hooien op de groenstroken rond de wijk. Na afloop voel je op een prettige manier je spieren en heb je het gevoel dat je er echt even helemaal uit bent geweest. De Gemeente zorgt voor gereedschap en begeleiding, de buurtcommissie voor de catering. Info en opgave bij ellen@ellenreehorst.nl

April 2014 - In de Buitenhof

15


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Door Sini Dekker

Rondje Buurtcultuur

Voor de 11e keer hebben zo’n 80 buurtgenoten weer kunnen genieten van 4 verschillende huiskamer optredens van ongeveer 30 minuten, inclusief de wandeling.

Het aanbod was verrassend: van natuur dichtbij huis tot de natuur in Alaska, van een opname van een hoorspel waarin wijzelf figureerden tot een real life studio opname van een rock band. De eerste presentatie werd gegeven door Jacob Poortstra, die broedvogels inventariseert in de Peizermade met als doel de soorten en aantallen in beeld te brengen zodat Natuurmonumenten haar beheer erop af kan stemmen. De verandering als gevolg van vernatting veroorzaakt een afname van het aantal weidevogels en een toename (ook in aantallen) van andere soorten.

Het derde optreden was een romantische soap in de vorm van een hoorspel, waarin iedere aanwezige een rol kreeg (met bordje om de hals), hetzij door achtergrondgeluiden te maken of door het herhaaldelijk uitspreken van een standaardzin. Komisch was de zin van de vader van het uit te huwelijken meisje: 'Wat krijgen we nou?’ en de zin van de rijke huwelijkskandidaat:’Ik kom uit een uitstekend milieu!’.

Verrassend aanbod

Linda Nijlunsing is 5 jaar getrouwd geweest met een pelsjager uit Alaska. Over haar ervaringen heeft ze een boek geschreven: Wildernisjaren, uitgegeven door Artemis en co. Met op de achtergrond de beelden uit Alaska, zong Linda haar levenslied als smartlap, waarna wij als groep ritmisch begeleidden en het volgende refrein zongen: Het gebeurde in Alaska, aan de Yukon, met de man uit de wildernis, big, big, big John!

Het vierde optreden werd verzorgd door de rockband Pulpa, die gestart is met het spelen van covers, bestaande uit rock, grunge en indierock muziek. Drie jaar geleden zijn ze eigen nummers gaan schrijven en ze hebben er nu negen. In ons bijzijn zijn opnames gemaakt voor een cd.

De gezellige en inspirerende avond werd naar goed gebruik afgesloten met een drankje en een hapje in het gebouw van de Tuinders vereniging Stadspark. 16 In de Buitenhof - April 2014


(advertentie)

April 2014 - In de Buitenhof

17


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Wie fleurt de toegangen tot onze wijk op ? Door Wim Koks

’t Zal iedereen die regelmatig onze wijk in of uit loopt, fietst of rijdt opvallen: de gekleurde geplastificeerde A4-tjes die tegen bomen aangeprikt zijn. Aankondigingen van een van de vele activiteiten die zo in de loop van het jaar door de buurtcommissie Buitenhof georganiseerd worden. Een doeltreffend informatie middel maar toch altijd wat zielig klapperend in weer en wind, regen en sneeuw trotserend. Wil je ’t lezen dan moet je van je fiets af of de auto uit.

Informatiegehalte verbeteren We gaan de leesbaarheid en daarmee het informatiegehalte van onze aankondigen fors verbeteren! Er komen permanente informatieborden te staan aan de toegangsroutes naar onze wijk. Maximaal vier stuks. De VWH, de bewonersorganisatie voor ons stadsdeel en ’t NLA, een subsidie pot van corporaties en gemeente, dragen de kosten voor ontwerpen, vervaardiging en plaatsing. Nu kunnen we via internet kant-en-klare borden bestellen en laten plaatsen. Weersbestendig, stevig maar saai vinden we in de buurtcommissie. Wat is er nou leuker dat bewoners van de Buitenhof in de gelegenheid worden gesteld een eigen ontwerp te maken voor de publicatie borden hebben we zo bedacht.

hanteren: 1. het ontwerp moet voldoen aan een lijst van specificaties. Deze lijst is op te vragen via de mail: whkoks@home.nl; 2. het ontwerp moet gepresenteerd worden op een bewonersavond op 22 mei waar de aanwezige bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken; 3. de jury beslist mee op grond van de voorkeuren van bewoners het uiteindelijke winnende ontwerp; 4. er komen maximaal vier borden: de jury kan kiezen voor een ontwerp maar ook kan elk bord een eigen ontwerp krijgen. Dus er kan één winnaar zijn maar ook meerdere; 5. per bord is maximaal € 1.000,- beschikbaar. Voor ontwerp-, vervaardigings- en plaatsingskosten en inclusief BTW; 6. de winnaar(s) zorgt/zorgen voor ontwerp, vervaardiging en plaatsing waarbij werkzaamheden kunnen worden uitbesteed; 7. voor plaatsing moet de gemeente vergunning verlenen.

Belangstelling voor deelname ?  

vraag de specificaties op; presenteer een ontwerp op de bewonersvergadering van 22 mei als er tenminste meerdere inzendingen zijn.

En wat is de prijs van de winnaar(s) ? Vandaar een heuse wedstrijd: wie ontwerpt het mooiste, maakt het stevigste publicatiebord voor onze wijk en plaats dat ook nog ?

 

eeuwige roem in onze wijk; het dagelijkse genoegen je eigen ontwerp tegen te komen bij het verlaten of binnen komen van je eigen wijk.

De jury: Diana Meijer, Nienke Kramer en Wim Koks

De spelregels: Iedereen die woonachtig is in de Buitenhof kan een ontwerp inzenden waarbij we de volgende spelregels A4-tje aan een verkeersbord 18 In de Buitenhof - April 2014

Een paar voorbeelden uit de praktijk


Nieuwe wijkbewoners

Door Sonja Smit en Eric Veenstra

Op een zondagavond in maart trekken wij van de redactie er op uit om weer een stel nieuwe wijkbewoners welkom te heten en ze het hemd van het lijf te vragen. We bellen na een ‘lange’ wandeling aan bij onze buren en worden vriendelijk welkom geheten. Na een bak koffie beginnen we aan het gesprek met de kersverse bewoners van de Buitenhof. Even voorstellen: Raphael (35) en Jolien (30) wonen sinds oktober aan de Humsterlandlaan. Raphael werkt bij Brunel en Jolien bij Tbs-kliniek van Mesdag. Hij woonde hiervoor aan het Kattendiep en zij aan de Noorderbinnensingel, nabij het Noorderplantsoen. ‘We wonen voor het eerst samen, nadat we beide een periode in de binnenstad hebben gewoond. Iets heel anders dus, maar we beginnen langzamerhand te wennen.’ Iets heel anders inderdaad, vanwaar de keuze voor dit huis in deze wijk? ‘We waren al een jaar op zoek en twijfelden tussen huren of kopen. Nadat we de keuze hadden gemaakt voor kopen, begon de zoektocht. Deze wijk

hadden we helemaal niet in ons hoofd. Het liefst wilden we een wat ouder huis. We hebben bijvoorbeeld gekeken bij de gerenoveerde woningen aan de Gerbrand Bakkerstraat in de Oosterparkwijk. Het nadeel van deze huizen was dat er een kleine tuin en een relatief hoge prijs aan vast zat. ‘Dit huis was in eerste instantie niet onze smaak. Er moest dan ook wel wat gebeuren om het ons naar zin te maken, maar dat zagen we ook weer als een voordeel. We hebben een compleet nieuwe vloer gelegd, de keuken gerenoveerd en zijn nu bezig met de trap‘ Raphael houdt wel van dit soort projecten. Straks is de badkamer aan de beurt. En wie weet wat er nog allemaal komen gaat! ‘De vrijheid aan de voorkant en de ligging nabij het Stadspark sprak ons bij de aankoop van deze wo(Vervolg op pagina 20)

(advertentie)

April 2014 - In de Buitenhof

19


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Vervolg van pagina 19)

ning wel aan. We maakten laatst een wandeling door het park en beseften ons toen pas hoe groot het is. Geweldig. Wat we ook heel fijn vonden was dat het een nette wijk is. Mooi opgeruimd en lekker rustig. Dat er veel natuur is wel erg wennen. Vooral ’s nachts. De meerkoeten, eenden en straks de kikkers kunnen aardig wat geluid produceren!’ Wat missen jullie in de wijk? Het stel lacht een beetje en antwoord: ‘ja, dan moeten we toch zeggen dat een Albert Heijn dichtbij wel lekker zou zijn. We waren natuurlijk beide verwend in de binnenstad.’ ‘Verder is het voor ons wel wennen om in een ‘echte’ wijk te wonen. Er is bijvoorbeeld meer contact met de buren in vergelijking met de binnenstad..’ Wat weten jullie van de wijk en de bewoners ervan? ‘We hoorden laatst dat er van alles te doen is

rond de verkeerssituaties, zowel in als om de wijk. En dat de bewoners zich actief mengen in de discussies.’ Dat klopt. Er zijn in de wijk allerlei commissies en de wijk is qua burgerparticipatie een voorbeeldwijk voor de gemeente! ‘Dat is goed om te horen. Wij zijn zelf geen mensen die de deur plat lopen bij buren. Maar een betrokken wijk is altijd fijn en af en toe een wijntje drinken gezellig. Ook denken we dat dit een ideale wijk is voor kinderen. Er zijn veel speelplaatsen en er wordt blijkbaar genoeg georganiseerd, voor jong en oud.’ Hartelijk dank voor jullie tijd en wij wensen jullie veel geluk toe in het prachtige Buitenhof!

(advertentie)

20 In de Buitenhof - April 2014


(advertentie)

April 2014 - In de Buitenhof

21


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Gezocht: Hulp en sponsoren voor het buurtfeest op 30 augustus Door Bert Kramer en Nienke Funke

Elk jaar organiseert de activiteitencommissie een buurtfeest voor alle buurtgenoten. Dit kan de activiteitencommissie niet alleen. Op de dag zelf heeft de activiteiten commissie behoefte aan een groot aantal vrijwilligers voor: 

Het begeleiden van activiteiten  De verkoop van drinken, eten en strippenkaarten  Opbouwen en opruimen Zonder hulp lukt het niet om er een spetterend feest van te maken. Het afgelopen jaar bleek dat er te weinig (volwassen) vrijwilligers waren zodat het voor de activiteitencommissie geen feest meer

was. Wij zijn daarom dringend op zoek naar mensen die op de dag zelf één of twee uur van hun tijd willen geven of die willen helpen met de voorbereidingen. Voldoende volwassen vrijwilligers is voor ons als activiteitencommissie een voorwaarde om het buurtfeest weer te kunnen en willen organiseren. Geef je op via activiteiten@debuitenhof.info of laat via Nienke Funke of Simone Kuijpers weten dat je ons wilt helpen.

Zonder hulp lukt het niet om er een spetterend feest van te maken (advertentie)

22 In de Buitenhof - April 2014


Geslaagde workshops tijdens Buurtcultuur Junior Door Nienke Funke

Het begint al bijna een traditie te worden, de kinderactiviteit Buurtcultuur Junior in het gebouw van de Tuindersvereniging. Om 13.00 meldden de jongste kinderen zich voor de workshop Djembé spelen onder leiding van Erik van der Veen. Nadat onze stagiair Joep de kaartjes had gecontroleerd konden zij naar binnen. Op speelse wijze werd eerst het eigen lijf als percussie instrument gebruikt waarna vervolgens geluid werd ontlokt aan een rups, een specht, een kikker en nog meer slagwerkinstrumenten. Daarna was het tijd voor het echte werk: trommelen op de djembés. Na een uurtje trommelen was het tijd voor de volgende groep van iets oudere kinderen die ook vol enthousiasme hun ritmegevoel toonden. De ouders die aan het eind kwamen kijken kregen ook instrumenten uitgereikt om mee te doen en dat bleek nog best lastig. Vervolgens was het de beurt aan de

oudste groep en die wisten al een strak ritme en veel geluid te produceren op de djembés. Daarna keerde de stilte weer op het tuinderscomplex totdat het avondprogramma van buurtcultuur begon.

April 2014 - In de Buitenhof

23


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Wanneer zaterdag 12 april

Wat Lentekriebels

Waar De Buitenhof

lenteschoonmaak & spelletjes zaterdag 26 april

Koningsdag

Speelveld Fivelgolaan

zondag 25 mei

Slootmiddag

De Buitenhof

Natuurbeleving zaterdag 14 juni

Natuurbeheer

De Buitenhof

maaisel afvoeren zaterdag 30 augustus

Buurtfeest

Speelveld Fivelgolaan

zondag 21 september

Spelmiddag Daar!

Landje Daar!

Natuurbeleving zaterdag 4 oktober Voor alle activiteiten geldt dat: Natuurbeheer

De Buitenhof



alle data zijn onder voorbehoud cq exacte data worden nog ingevuld



nadere informatie over tijd en eventuele plaats volgt

Kijk ook op www.debuitenhof.info Verder wordt van een aantal activiteiten ook een flyer huis aan huis verspreid of via de nieuwsbrief.

24 In de Buitenhof - April 2014

Buurtkrant 2014 - nummer 1  
Buurtkrant 2014 - nummer 1  
Advertisement