Page 1

buurtkrant In de Buitenhof Buurtkrant voor en door wijkbewoners

13e jaargang, nummer 2 2012 Juli 2012 - In de Buitenhof


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, Peizerhoven.en Peizerhoeve. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Hans de Kleine, webredacteur Albert Jan Bosch, buurtkranteditor Joan Oldenbeuving en de vaste buurtkrantredactieleden Sini Dekker, Sonja Smit, Eric Veenstra, Louwrens Wemekamp en Maarten van Wieringen. In dit nummer staan tevens bijdrages van Henk Lunshof, Albert Jan Bosch, Bert Kramer, Nienke Funke, Bouwina Ensing, GabriĂŤlla Iacono, Ulfert Huizinga, Anneke de Koning, Esther Gleis, Ellen Reehorst, Rutger Noordam en de werkgroep Buitenhof in Bedrijf. Indien u een artikel of advertentie wilt plaatsen in de wijkkrant, kunt u deze opgeven via de werkgroep Communicatie; zie ons e-mail-adres. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 2 december 2012, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissies van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit negen werkgroepen.

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Buitenhof in Bedrijf

Tineke Boon

debuitenhofinbedrijf@debuitenhof.info

Communicatie

Sonja Smit

communicatie@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Peizerhoven

Marchien van Doorn

peizerhoven@debuitenhof.info

GamefiTheater

Ellen Reehorst

gamefitheater@debuitenhof.info

Verkeer/Stadspark/

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Website

Hans de Kleine

webmaster@debuitenhof.info

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de VWH (Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk), 050 537 52 44, www.vwhoogkerk.nl Deze buurtkrant is in digitale vorm te lezen op www.debuitenhof.info

2 In de Buitenhof - Juli 2012


Inhoud

Colofon ..................................................................................................................................................... 2 Even voorstellen ....................................................................................................................................... 4 Doorbraak! ............................................................................................................................................... 5 Bedrijf in beeld ......................................................................................................................................... 6 Wie heeft de milieuvriendelijkste tuin? (ingezonden mededeling) ......................................................... 9 Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd Tuinland .......................................................................................... 10 De Buitenhof nu ook op facebook ......................................................................................................... 11 Rubriek: buurman&buurman ................................................................................................................. 12 Ontwikkeling Gebiedsvisie Groningen West .......................................................................................... 14 Een drieling op vakantie ......................................................................................................................... 15 Zaterdag 8 september: buurtfeest!........................................................................................................ 16 Bewonersavond 20 september .............................................................................................................. 16 Wethouders bezoeken Buitenhof .......................................................................................................... 16 Buurtsoap Irgendwoldlaan ..................................................................................................................... 17 Burgerschouw 2012 ............................................................................................................................... 19 Column: Jan-Evert Scholten en de mooiste achtertuin van Groningen ................................................. 20 Culturen in de wijk ................................................................................................................................. 21 De schat van de Buitenhof ..................................................................................................................... 22 ‘Een waterdichte constructie gegarandeerd’ ......................................................................................... 22 Buitenhof in Bedrijf ................................................................................................................................ 24 8 september: vossenjacht ...................................................................................................................... 24 Heb je wel eens…?.................................................................................................................................. 25 Indrukwekkende verbouwing Duurswoldlaan ....................................................................................... 27 Vissen doe je met een visvergunning ..................................................................................................... 28 Koninginnedag in de Buitenhof .............................................................................................................. 29 Fietsen door de Onlanden ...................................................................................................................... 30 In de Kinderhof: vakantiehoekje ............................................................................................................ 31 Agenda ................................................................................................................................................... 32 Frits en Frats ........................................................................................................................................... 32

Juli 2012 - In de Buitenhof

3


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Even voorstellen Door Henk Lunshof

Ken je de filmscenes waar de personages, genietend van een rustieke tropische omgeving van veel tropisch bos, vogelgekwetter en ver op de achtergrond de roep van een brulaap, menen een rustig kabbelend riviertje af te varen tot ze plots een point-of-no-return passeren, het water in één keer wild begint te klotsen tegen de, ook ineens veel kleiner en fragieler lijkende, kano en deze met een noodvaart meesleurt naar de rand van de afgrond, waar het met veel geraas, het eens zo kalme water, in de diepste afgrond ooit gefilmd, lijkt te verdwijnen… Welkom bij de buurtcommissie! Maar laat ik bij het begin beginnen, mijn naam is Henk Lunshof en ik zat dus van de week bij Rutger Noordam, ‘de meneer’ van de buurtcommissie. Het was niet de eerste keer en dat riviertje was eigenlijk gewoon de Vredewoldlaan waar ik samen met Irene, Frans, Faja, Leon en Swibi (vrouw, kinderen en hond) woon. Onderwerp was de vacature van voorzitter buurtcommissie. Ik ben blij u te mogen schrijven dat ik gekozen heb het voorzitterschap van de buurtcommissie op me te nemen. Blij omdat ik geloof er goed aan te doen en blij omdat ik die emotie ook nu over uw mondhoeken wil afdwingen.. ;-) De Buitenhof is verre van een tropisch regenbos en ik ben ook niet bang binnenkort in een dodelijke waterval de afgrond in te verdwijnen. Wat mij wel aanspreekt is het bootje op dat rustieke water. Als voorzitter wil ik me inzetten om met alle bewoners te genieten van onze wijk, door ook oog te hebben voor alles wat zich als moois om ons heen heeft ontwikkeld en langskomt. En er is al veel om van te genieten in onze wijk. Afgelopen week heb ik mijn oor te luister mogen leggen in een bijeenkomst van het bestuur van de VWH, het overkoepelende orgaan in Hoogkerk waar wij onder vallen. Problemen die zich in andere wijken voordoen kennen wij niet of niet in die mate. Terwijl we juist wel een actieve buurt hebben met veel door ons zelf georganiseerde eve-

4 In de Buitenhof - Juli 2012

nementen zoals: Buurtcultuur, Kerstwandeling, open huis, oranjeoptocht, spel middagen op het speelveld, maar ook in het landje Daar. Een buurtbeleving waar heel jaloers naar gekeken wordt. In elk geval is het iets om te koesteren en vast te houden. De organisatie die achter deze evenementen schuilgaat is in de afgelopen jaren door de buurt zelf opgebouwd. Een pluim voor mijn voorgangster, Ellen Reehorst, die met veel inspanning en visie deze buurtorganisatie heeft vormgegeven. Fijn om in een zo gespreid bedje te mogen stappen. Ellen hartstikke top! In september hebben we weer twee activiteiten in onze wijk. 8 September het buurtfeest met de vossenjacht en op 20 september wordt er weer een Bewonersavond voor de hele wijk georganiseerd. 20 September is heel interessant, twee actuele thema’s worden die avond behandeld. Het eerste thema is de gebiedsvisie, de toekomstvisie hoe de gemeente de verdere inrichting van onze wijk en directe omgeving zou kunnen gaan doen. Elke wijkbewoner kan zijn of haar visie ten aanzien van de ontwikkeling van onze buurt en directe omgeving, kenbaar maken. Wij willen graag een zo breed mogelijke discussie en kijken vooral uit naar jullie visie, die nog niet op tafel ligt. De tweede thema is duurzaamheid. Wie gezamenlijk, tegen een goed tarief, zonnecollectoren wil kopen kan zich op 20 september oriënteren op dit thema. Twee zeer interessante, zo niet belangrijke thema’s dus om niet te missen! Komt allen. Ter voorbereiding, in deze buurtkrant is meer informatie daarover te lezen en op de website ‘debuitenhof.info’. Zowel op de website als op de facebook pagina ‘debuitenhof050’ zal de actualiteit worden bijgehouden. Ik zie jullie bijdrage en participatie gaarne tegemoet. Samen genieten, door samen te doen. Leuk kennis gemaakt te hebben, tot ziens in de wijk!


Doorbraak! Maximumsnelheid A7 ter hoogte van De Buitenhof al per 1 september 2012! Een persoonlijke terugblik en ook een vooruitblik: de wet SWUNG Door Rutger Noordam

De maximumsnelheid langs het Stadspark en De Buitenhof gaat nu echt veranderen, en nu niet ergens pas in 2019 of 2020, als de nieuwe Zuidelijke Ringweg klaar is, maar meteen al per 1 september 2012. De maximumsnelheid gaat dan op dit hele stuk, volgens een mededeling van Rijkswaterstaat in het Dagblad van het Noorden van 28 juni 2012, ‘permanent naar 100 km./p.u.’. Dit is een goed bericht en een prachtige doorbraak, het is een duidelijke eerste stap naar minder herrie en minder ongezonde fijnstof voor De Buitenhof, iets waar velen hier zich de afgelopen jaren sterk voor gemaakt hebben.

‘Ik kan hier niks mee.’ De situatie vorig voorjaar was, dat herinneren wij ons allemaal nog wel, heel anders. Uitkomsten van besprekingen afgelopen jaren met de vorige verkeerswethouder Schuiling werden door de huidige wethouder Dekker direct verlaten, onder verwijzing naar een o.i. problematisch akoestisch onderzoek, dat virtueel en modelmatig, zonder metingen, hoegenaamd geen werkelijke akoestische problemen aan het licht bracht, die wel degelijk bestaan, verspreid in onze wijk De Buitenhof. Vorig jaar mei toen dat akoestisch onderzoek klaar was gekomen, gingen we in verband hiermee gezamenlijk met de mensen van De Piccardthof op bezoek bij wethouder Dekker op het Stadhuis. Karin Dekker bood ons tijdens dat bezoek gelukkig nog wél de mogelijkheid van een zogeheten ‘second opinion’ voor dat akoestisch onderzoek, over die second opinion overigens een andere keer meer. Als ik aan dat bezoek terugdenk, word ik persoonlijk nog steeds emotioneel. Dat had niet met de wethouder te maken, maar dat had te maken met de situatie van jaren volkomen buiten de boot vallen, ook weer op dat moment, het niet serieus worden genomen, hoe had ik me dáárvoor 12 jaar lang zo ontelbaar veel uren druk kunnen maken. Burgerparticipatie, als term van de gemeente, kent zeker wel grenzen. De

grootste kans voor De Buitenhof, het enorm grote, nieuwe project voor een geheel herziene Zuidelijke Ringweg, naar verluidt voor meer dan 600 miljoen euro, een ‘goud gerande oplossing’ volgens één van de meest ingevoerde en meest ingewerkte bestuurders uit één van de hoogste gremia toen hierbij betrokken, liep nu ook al op niets uit voor De Buitenhof. Ondanks de vele honderden miljoenen wilde men geen geld stoppen in een oplossing voor de woonhuizen van onze woonwijk, want de zogeheten ‘plangrens’ voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg was door technici ter hoogte van de rotonde Stadspark gelegd, dus halverwege het Stadspark. Volgens de regels van de wet Geluidshinder hoefde men dan in de MER (de Milieu Effectrapportage) van dit grote bouwproject ZRW niet meer te kijken naar de situatie van De Buitenhof, dat lag eenvoudigweg buiten het plangebied en het behoefde dan ook geen schermen of andere maatregelen, want er zouden geen MERberekeningen voor komen. Bovendien had het recente akoestische onderzoek per slot toch net aangetoond dat er helemaal geen geluidsprobleem was in De Buitenhof, in elk geval niet modelmatig gezien, en die tunneleffecten met windinvloeden, de ervaring van de bewoners, al vanaf de spits ’s morgens heel vroeg, dat was niet zichtbaar in de modelberekeningen. ‘Ik kan hier niks mee’, zei de wethouder, hoe goed ze het misschien ook allemaal bedoelde. Maar hoe was dat toch allemaal mogelijk. Ook een ander spoor liep op dat moment ongeveer dood. In het najaar van 2010 kwam ik iets tegen dat een mogelijk vermoeden van het eventuele bestaan van de mogelijkheid van fraude of sjoemelen aan de kant van betrokken overheden in de eerste ontwerp- en aanlegfase van De Buitenhof rechtvaardigde, dat was dus ergens in de periode rond het jaar 1996. Ik ging er achteraan, maar ik was van diezelfde overheden afhankelijk om e.e.a. te kunnen bewijzen. Volgens zeggen was het eerste pak modelberekeningen voor de Buitenhof uit 1996 ‘geheel onvindbaar bij het betreffende bedrijf dat de modelberekeningen had uitgevoerd, bij navraag’. (Vervolg op pagina 7)

Juli 2012 - In de Buitenhof

5


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Bedrijf in Beeld Door Eric Veenstra

In deze editie het eenmansbedrijf MEMORUM Uitvaartzorg en Begeleiding, begin 2012 opgericht door Sil van Hettema, woonachtig aan de Langewoldlaan. Sil, zou je wat over jezelf kunnen vertellen? Ik ben Sil van Hettema en ik ben bewoner van het eerste uur in de Buitenhof. Ik woon samen met Ellen en onze twee kinderen Niels en Sidda aan de Langewoldlaan 31. Sinds 2005 hebben Ellen en ik ons eigen bedrijf NOEST Training & Advies, gericht op interim management en loopbaancoaching, de expertise van Ellen. Ik heb vorig jaar besloten voor mijzelf het roer om te gooien en mijn nieuwe bedrijf MEMORUM te gaan starten. Wat voor bedrijf is MEMORUM? Vanuit MEMORUM begeleid en verzorg ik uitvaarten. Ik heb altijd al iets gehad met levensvraagstukken en de dood is één van de grootste levensvraagstukken van de mens. Vanuit NOEST heb ik me ook veel bezig gehouden met het coachen en ondersteunen van mensen over en met hun levensvraagstukken. Nu begeleid ik uitvaarten in de breedste zin van het woord. Mijn filosofie is dat ieder mens een individu is met zijn/haar eigenheid en dat deze eigenheid bij de uitvaart tot uitdrukking mag komen. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de overledene en zijn of haar nabestaanden. Het draait niet om wat ik of de buitenwereld verwacht. Nee, het gaat om hun wensen. Je ziet vaak dat mensen denken dat een uitvaart op een be-

paalde manier moet gaan, omdat ze dat bij een ander hebben gezien. Bedoel je dan de bekende koffie met cake? Ja, eigenlijk wel. Op zich niets mis mee, maar het past niet bij iedereen. Begeleid je ook de praktische zaken die bij een uitvaart komen kijken? Of is het enkel de emotionele kant? Ik neem de nabestaanden alles uit handen wat ze uit handen willen geven zodat zij de tijd en rust hebben om op hun eigen manier afscheid te nemen van hun dierbare. Het is ook mogelijk om met mij in gesprek te gaan over hoe je je eigen uitvaart wenst. En ik verleen nazorg voor de nabestaanden, waarbij het kan gaan om emotionele zaken gaan maar juist ook over praktische zoals de financiële afwikkeling, testament e.d.

Loopt MEMORUM al een beetje? Jazeker. Ik heb inmiddels een aantal uitvaarten begeleid. Allemaal verschillende en precies zoals de betrokkenen het wilden. Dank je voor dit gesprek en succes in de toekomst!

Bent u geïnteresseerd geraakt?? Hieronder enkele contactgegevens. MEMORUM Uitvaartzorg en Begeleiding Tel:

050-2600226 06-50258085

Memorum is 24 uur per dag bereikbaar. e-mail: info@memorum.nl Website: www.memorum.nl Twitter: @memorum

6 In de Buitenhof - Juli 2012


(Vervolg van pagina 5)

Toch is het vreemd dat het eerste geluidsscherm langs De Buitenhof, dat overigens bepaald beter voldeed, op 1.65 meter hoogte werd gebouwd, terwijl de provinciale ontheffing in het kader van de wet Geluidshinder slechts een scherm op 1.10 meter hoogte voorschreef, op deze ‘zichtlocatie’ voor bedrijven. Er werden dus extra kosten gemaakt voor een extra hoog scherm, terwijl dat niet hoefde voor de provinciale beschikking. Had de gemeente toen soms echt geld teveel, was het een ‘foutje’, of zat daar wel degelijk een andere reden achter? De provinciale ontheffing heeft er rond 1999, na aandringen van een bedrijf aan de Rozenburglaan, ook daadwerkelijk voor gezorgd dat het scherm is verlaagd naar zijn huidige hoogte van 1.10 meter, dat was toen slechts een kleine moeite volgens de toenmalige ambtenaar. Uiteindelijk kon ik hier zelf dus helemaal niks meer mee. Ik wilde toen, ondanks alles, maar gaan stoppen met de buurtcommissie, met alles, dat was ongeveer tegelijkertijd toen Ellen Reehorst stopte als voorzitter van de buurtcommissie. Zo was het, en toch is het daarna anders gelopen. Uit ongeloof blijf je soms nog even in een soort schemergebied dwalen. In al zijn absurditeit bleef er bijvoorbeeld nog een zinnetje over uit een brief van B en W aan ons, in verband met dat uitgevoerde akoestische onderzoek. Er werd gesteld, in andere woorden, dat onze wijk geen probleem had in de zin van de wet Geluidshinder, maar dat men dat probleem aanhangig zou gaan maken bij de organisatie die de MER voorbereidde voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg. De heren in kwestie van de ZRW zaten er aardig mee in hun maag, ze vroegen me: ‘Hoe kunnen we nou een probleem oplossen dat niet bestaat, B en W vragen daar nota bene om?’. Sindsdien zijn er veel gekke dingen gebeurd, maar in elk geval is er gelukkig weer heel wat perspectief .

Vooruitblik De nieuwe plangrens van de ZRW ligt na de latere wijziging van de plannen dus bij de rotonde Hoogkerk, officieel in verband met een extra op- en afrit bij het Stadspark, waarvoor weefvakken en snelheidsaanpassing nodig zullen zijn op het stuk langs De Buitenhof. Dit gegeven maakte dus dat de snelheid op dit stuk als de ZRW gereed is, ergens dus rond 2020, dat de snelheid hier ter plaatse dan naar 100 km./p.u. moet toegaan. Nu wilde men in Den Haag, als bekend, alle druk op de ketel, overal zou het, zoveel mogelijk naar 130 km./p.u. toe moeten gaan en wel per 1 september 2012. Betekende dat ook dat het hier langs de Buitenhof, zolang de ZRW nog niet klaar is, ook naar 130 km./ p.u. toegetild moest gaan worden. Volgens experts is 10 km. verhoging van de maximumsnelheid in dat snelheidsgebied een veel grotere verzwaring van de wegherrie, dan zegmaar een

ophoging van het gemiddelde met omgerekend zo’n 8,5%. Je krijgt bij die tien kilometer verhoging erbij, staat me bij, eerder te maken met zeker zo’n 15 % wegherrieverzwaring. Daar zaten we niet op te wachten, maar berichtgevingen in de krant om te gaan procederen, kwamen ook niet langs. Naar ik nu begrepen heb is er van veel kanten op aangedrongen om tegelijktijd dat de ringwegen dus per 1 september naar de 80 km./p.u. gaan en het vanaf Hoogkerk naar Drachten naar de130 km./p.u gaat, om het hier alvast, op dit stuk, vooruitlopend op de toekomstige situatie in 2020, de maximumsnelheid alvast per 1 september 2012 naar 100 km./p.u. te verlagen. Ik ben een gelukkig mens, ik hoop jullie ook, er komt schot in, al moet er natuurlijk nog met alle geduld veel gebeuren, het laatste hierover is natuurlijk niet gezegd.

Ik had het verder over de plangrens voor de nieuwe ZRW, die dus in het bijgestelde plan bij Hoogkerk komt te liggen. Dit biedt grote kansen voor de huidige MERprocedure met een nieuwe wet Geluidshinder, de zogeheten SWUNG. Na dertig jaar hebben we dan godzijdank eindelijk een nieuwe wet Geluidshinder, die toch wel als een aanscherping van de oude wet Geluidshinder aangemerkt mag worden. SWUNG heeft nogal op zich laten wachten, de modelberekeningen van de MER ZRW waren inmiddels al op de ouderwetse manier berekend, met vermoedelijk weinig verrassingen voor De Buitenhof. Heel bemoedigend is het te vernemen dat dezer dagen bekend is geworden dat de SWUNG nu toch eindelijk, na veel gesteggel, echt per 1 juli 2012 van kracht is geworden en dat men de MER van de ZRW, die nog onlangs ieder moment gepresenteerd en vastgesteld had kunnen worden deze zomer, nu definitief naar het najaar is verschoven. SWUNG is een heel ingewikkeld verhaal over 62000, jaarlijks te monitoren, referentiepunten van Geluidsproduktieplafonds (GPP’s) over het hele land. Om kort te gaan is het voor De Piccardthof en De Buitenhof een vermoedelijk licht gunstige basis op weg naar schermen, omdat bij ons niet de uitgangssituatie 2008 wordt genomen + 1,5 dB, maar men zal bij ons, zover ik begrepen heb, terug moeten gaan naar oude berekeningen, oude prognose’s uit de laatste Tracéwet 2001, er zijn hier per slot de laatste jaren ‘werken’ verricht, er is bij het Stadspark een viaduct gebouwd waar de A7 nu overheen loopt. Alles bij elkaar is er weer perspectief!

Juli 2012 - In de Buitenhof

7


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Ingezonden mededeling

8 In de Buitenhof - Juli 2012


Wie heeft de milieuvriendelijkste tuin? Is uw tuin aantrekkelijk voor vogels, vlinders en egels? Vul de tuinmeetlat in en doe mee aan de wedstrijd Milieuvriendelijkste tuin van de gemeente Groningen 2012. Misschien wint u voor een dag een tuinman om uw tuin (nog) milieuvriendelijker te maken!

Meer natuur, minder wateroverlast

Doe mee en win een tuinman!

Samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen organiseert de gemeente Groningen deze wedstrijd om aandacht te vragen voor de inrichting van stadstuinen. Hoe meer gras, struiken en bomen er in de tuinen staan, hoe beter dit voor de natuur in de stad is. Steeds meer tuinen worden ingericht met stenen en tegels. In deze stenige tuinen is weinig ruimte voor planten en dieren. Ook voor de afvoer van regenwater is groen beter dan stenen: regenwater kan niet in de grond trekken en wordt afgevoerd naar het riool. Het riool raakt hierdoor overvol en straten en kelders kunnen onder water komen te staan.

Heeft u een tuin? Vul dan v贸贸r 15 augustus 2012 de tuinenmeetlat in en kijk hoe milieuvriendelijk uw tuin is. Uit de deelnemende tuinen worden vier genomineerd voor de 'Milieuvriendelijkste tuin 2012'. Een jury bezoekt deze tuinen en kiest de winnaar. Er is ook een aanmoedigingsprijs, die wordt gekozen uit alle deelnemende tuinen. Voor de winnaars is er een tuinman voor 茅茅n dag. De tuinman geeft tuinadvies en voert het uit. Ook neemt hij een kruiwagen mee gevuld met planten, bloembollen en nestkasten om uw tuin, in overleg met u, nog milieuvriendelijke te maken. De tuinman komt van het ecologisch hovenierbedrijf 'Klavertje Vier'.

Hebt u de milieuvriendelijkste tuin? Vul de meetlat in op www.milievriendelijkstetuin.nl (kies voor Groningen)!

(advertentie)

Juli 2012 - In de Buitenhof

9


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd Tuinland door Sini Dekker

Woensdag 13 juni is het dan zover. De prijswinnaars van de kleurwedstrijd krijgen van de heer BĂŠ Baalmans, bedrijfsleider van Tuinland mooie prijzen uitgereikt. De kleurplaten zijn met zorg gekleurd en soms zelfs versierd!

Sarah van Zonneveld, 5 jaar, wint de eerste prijs in de categorie tot 5 jaar. Ze krijgt een cadeaubon van 25 euro van Intertoys. Sarah houdt veel van tekenen en kleuren. Haar lievelingskleur is roze en dat is goed te zien op haar kleurplaat. Ze heeft de kleurplaat gekleurd bij haar opa en oma, die in De Buitenhof wonen en bij wie ze vaak op visite komt. Zelf woont ze in Leeuwarden.

Caspar Bruin, 9 jaar, wint de eerste prijs in de categorie voor oudere kinderen. Hij krijgt ook een cadeaubon van 25 euro van Intertoys. Caspar houdt veel van knutselen en dat blijkt wel, want hij heeft de bij van de kleurplaat voelsprieten gegeven van pijpenragers!

10 In de Buitenhof - Juli 2012


Hilde Hoekstra, 10 jaar, krijgt ook een prijs. Zij krijgt een kweekkoffer voor kinderen met allerlei verschillende zaadjes en kweekbakjes. Hilde vertelt dat haar moeder schildert en als je zo’n voorbeeld hebt kun je vast wel mooi kleuren!

Azuro Leydsman en Frizo Leydsman, allebei 5 jaar, konden niet komen, maar ze kunnen allebei een kweekkoffer afhalen bij Tuinland.

Alle kinderen en hun ouders en grootouders krijgen nog een drankje aangeboden in het restaurant van Tuinland en daarna gaan de prijswinnaars met hun prijs op de foto!

De Buitenhof nu ook op Facebook Door Gabriëlla Iacono

Hallo buurtbewoners

Dit jaar is de commissie voor het buurtfeest op het idee gekomen om een facebook-pagina te starten. In deze tijd waarin de sociale media steeds belangrijker worden, lijkt het ons een hele leuke aanvulling op de Buitenhofwebsite. Een fanpage is voor iedereen toegankelijk en iedereen kan er het zijne op kwijt, een oproep of aankondiging voor een nieuw evenement of gewoon wat er speelt in de buurt. Het zou mooi zijn als de fanpage vele “vind ik leuks” krijgt zodat het kan dienen als een platform waar mensen uit de buurt (inter)actief bij betrokken zijn.

Dus voor iedereen die lid is van facebook, zoek de fanpage De buitenhof 050 op en “vind hem leuk”. Als je nog geen Facebook-account hebt, is dit misschien het moment om deze aan te maken! (het is namelijk een heel leuk medium).

We zien elkaar hopelijk op Facebook

De Activiteitencommisie

Juli 2012 - In de Buitenhof

11


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Rubriek: Buurman & buurman Buitenhof in Bedrijf bestaat al meer dan een jaar. Op de laatste bijeenkomst kwam ter sprake dat het leuk is om zaken te doen met een buurtgenoot. Want wat blijkt: dit gebeurt regelmatig, bewust of onbewust. In de nieuwe rubriek ‘Buurman & buurman’ vertellen Buitenhof bewoners wat ze zakelijk en professioneel voor elkaar betekenen en hoe hen dat bevalt. Natuurlijk passen we de naam van de rubriek aan de situatie aan. Vandaag dus: buurman & buren. Suggesties voor deze rubriek? Mail ze naar ellen@ellenreehorst.nl

buurman & … Ronald C. van Paassen Humsterlandlaan 20, rpaassen@xs4all.nl 1. Wat voor werk doe je? Ik werk bij de provincie Groningen als projectleider en procesmanager in uiteenlopende aandachtsgebieden. Het smeden van samenwerkingsverbanden is voor mij een belangrijk thema. De rol van de provincie als middenbestuur biedt je daarin permanent de mogelijkheid om je creativiteit uit te leven. Keerzijde van samenwerken is echter spanningen tussen partijen, al dan niet uitmondend in conflictsituaties. Dat bracht me bij mediation. Het stond al langer op mijn lijstje. Maar begin dit jaar was het dan eindelijk zover: de basisopleiding mediation bij het Expertisecentrum Conflictmanagement van Chris en Malinka. 2. Hoe ben je klant geworden van Chris en Malinka? Een aantal collega’s van mij heeft de opleiding ook gedaan. Zij waren heel enthousiast. Bovendien is het buitengewoon praktisch dat ze in het Noorden zitten. Dat was voor mij mede doorslaggevend omdat het veel reistijd scheelt. Hoewel dat relatief is, want iemand uit mijn groep kwam uit het midden van het land en had het ervoor over telkens naar Groningen te reizen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de kwaliteit, die is leidend en daar ga je op af! 3. Wat heeft dat je opgeleverd? Bijzonder veel. Ik begon aan mediation om inzicht te krijgen in conflictpatronen voor mijn werk. Maar inmiddels ben ik zover dat ik gecertificeerd mediator wil worden. Spannend is dat je dan een praktijk assessment moet doen. Je moet dan twee partijen mediaten die worden gespeeld door bedreven acteurs. 4. Toeval of bewuste keuze voor een buurtgenoot? Dat Chris en Malinka buurtgenoten zijn was voor mij toeval. We kenden elkaar niet. Nu geeft het een extra dimensie dat we ook buurtgenoten zijn. 5. Kan je hun bedrijf aan buurtgenoten aanbevelen? Ik ben zeer enthousiast over het opleidingscentrum van Chris en Malinka. Ze zijn beiden erg gedreven in hun vakgebied en zijn heel vakkundige docenten. Bovendien hebben ze een prachtig pand aan de Kraneweg waar je je snel vertrouwd voelt. Als je serieus iets met mediation wilt gaan doen, dan zijn zij de eerste keuze in het Noorden wat mij betreft.

12 In de Buitenhof - Juli 2012


… buren Chris Bos en Malinka Bakker Expertisecentrum Conflictmanagement, Kraneweg 75, 9718 JK Groningen info@expertisecentrum.org www.expertisecentrum.org 1. Wat voor bedrijf hebben jullie? Ons bedrijf heet Expertisecentrum Conflictmanagement. Wij geven trainingen op het gebied van mediation, coaching en organisatieontwikkeling. Daarnaast begeleiden wij ook in de praktijk mensen of teams binnen organisaties die een conflict hebben. 2. Wat maakt jullie bedrijf speciaal? Malinka en Chris aan het werk

Mensen die bij ons een training doen, geven aan dat ze voor ons kiezen vanwege de veilige en vertrouwde sfeer en de hoge kwaliteit die we bieden. Voor ons is ons werk ook onze passie. Mediation is een prachtig en complex vak en het is inspirerend om anderen in dit vak in te wijden. 3. Hoe is het om een buurtgenoot als klant te hebben? We vonden het bijzonder om te ontdekken dat Ronald naast cursist ook in dezelfde buurt woont als wij. In de pauzes praat je af en toe bij over bijzonderheden in de wijk. Een buurtgenoot in de groep geeft toch wel een speciale band. 4. Welke kwaliteiten van Ronald zijn je opgevallen? Ronald is een bevlogen en leergierig persoon die gemakkelijk contact maakt. Hij is geïnteresseerd in de diepere lagen van het conflict. Verder hebben wij hem leren kennen als iemand die dingen niet zomaar aanneemt, maar steeds nieuwsgierig blijft. Gecombineerd met zijn beschouwelijke instelling levert dit heel boeiende gesprekken op. Voor het vak zijn dit prettige eigenschappen. 5. Wat zou jullie bedrijf voor andere buurtgenoten kunnen betekenen? Mensen die in conflict zijn, kunnen bij ons terecht. En natuurlijk verwelkomen wij in onze opleidingen ook graag mensen zoals Ronald, die beroepsmatig met potentiële conflicten te maken hebben (leidinggevenden, personeelsadviseurs, zelfstandig ondernemers, etc.) of in de toekomst iets met mediation of coaching willen. We vertellen er graag meer over!

Juli 2012 - In de Buitenhof

13


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Advertentie)

Ontwikkeling Gebiedsvisie Groningen West Door Anneke de Koning

De gemeente Groningen gaat in samenspraak met bewoners en organisaties in Groningen-West (Hoogkerk en omgeving) aan de slag met de ontwikkeling van de gebiedsvisie Groningen West 2020. Ook de Buitenhof maakt onderdeel uit van dit gebied. In de gebiedsvisie worden de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen vastgelegd. De gemeente heeft een projectgroep ingesteld die aan de slag is gegaan met de voorbereidingen voor de Gebiedsvisie, die in de eerste helft van 2013 opgeleverd moet worden. Aan de projectgroep neemt ook een van de leden van de buurtcommissie Buitenhof, via de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, deel. Tijdens de bewonersavond van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk op 19 maart jl. en op de bijeenkomst van belanghebbende organisaties op 3 april jl. zijn de volgende thema’s geïnventariseerd:   

Verkeer: met name bereikbaarheid, ontsluiting en zwaar verkeer; Wonen; Leefbaarheid: waaronder duurzaam-

14 In de Buitenhof - Juli 2012

heid, gezondheid, natuur;  Sociaal: ontmoeten en verbinden, samenhang diverse wijken, identiteit (dorp/stad);  Voorzieningen: jeugd, sport, ouderen, healthy aging. Aangezien de ontwikkelingen van invloed zijn op de leefbaarheid in de Buitenhof, willen wij graag ook de input van de bewoners van de Buitenhof voor de genoemde thema’s mee geven aan onze vertegenwoordigster in de projectgroep. De bewonersavond is gepland op donderdag 20 september. Nadere aankondiging hierover volgt. Op 25 september is er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep gepland.


Een drieling op vakantie Door Louwrens Wemekamp

Bijna vakantie. Wat zouden de kinderen uit de buurt gaan doen? Ik vraag het aan mijn buurmeisjes Cecile, Juliët en Heleen. Niet zomaar drie bijzondere dames, maar echt bijzonder. Ze zijn namelijk een drieling. Die van de Eemsgolaan? Ja, die! Gewoon lange ouders In welke groep zitten jullie? ‘Wat denk je?’, vraagt Heleen. Ik denk groep 7 ofzo. Een vrolijk gegiechel stijgt op uit de achtertuin. ‘Nee, we zijn 9 jaar en zitten in groep 5. We hebben gewoon hele lange ouders.’ En doen jullie als drieling alles hetzelfde? Cecile: ‘Als we vrij zijn uit school doen we wel veel samen. Maar verder hebben we onze eigen vrienden en vriendinnen.’ Heleen vertelt over wat ze leuk vinden om te doen. ‘Cecile en ik zitten bij de waterscouting en Juliët bij de gewone. En ik zit nog op schermen.’ De buitenhof vinden ze een fijne wijk. Is de grote speeltuin nog leuk als je negen bent, vraag ik. ‘Ja hoor’, zegt Juliët. ‘En het oranjeplein komen we ook, das vlakbij.’ Oranjeplein? ‘Ja, met de voetbalkooi en de skatebaan. Dat weet je toch wel?’

Lekker zwemmen Hebben de meiden nog tips voor leuke dingen in de buurt? Heleen: ‘De Ruskenveense plas is leuk om te zwemmen. Daar komen we vaak.’ En ik zie jullie wel eens varen in de vijver hier achter, bij de kantoren. Zwemmen jullie er ook? ‘Ja hoor, je kan er lekker zwemmen’, zegt Heleen. ‘Je moet wel oppassen voor kreeften en mosselen. En algen. Cecile: ‘Als de onderwatermaaimachine van de gemeente is geweest kun je hier prima zwemmen.’ ‘Maar wel douchen na het zwemmen en het water niet doorslikken,’ vult Juliët haar zus aan. ‘Kikkers en libellen vangen kan hier ook goed. En bij buurvrouw Saskia mogen we vaak de surfplank lenen. Dat is leuk. Lekker dobberen.’ Terwijl ik mijn kopje koffie leegdrink laten de drie nog even hun turnkwaliteiten zien. Radslag, bruggetje, handstand. Drie vrolijke meiden die zich niet zullen vervelen deze vakantie. Dat staat vast.

Thee met een eitje Dan krijg ik opeens drie rapporten onder mijn neus geduwd. Allemaal mooie cijfers, krullen en complimenten van de juf. ‘Succes in groep 6’ lees ik. Het einde van het schooljaar. Dat was ook zo, vakantie, daar zouden we het over hebben. Wat ze gaan doen met het gezin weten ze nog niet. Maar wat vinden de meiden dan leuk op vakantie? ‘Naar het strand’, roepen ze in koor. Maar die eensgezindheid duurt 2 seconden. Door elkaar heen hoor ik ‘bos! een toren beklimmen! knutselen!’ Die laatste was van Heleen. Over één vakantiebestemming zijn de drie het wel eens: logeren bij hun tante in Hellevoetsluis is helemaal top. ‘We eten dan altijd lekker een keer kibbeling. En bij het ontbijt altijd thee met een eitje. Mmm!’

le

eci

t ulië J , en ele

C en

s: H

t ech r r a

a sn

nk n li

Va Kibbeling…..

Thee met een eitje…. Juli 2012 - In de Buitenhof

15


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Zaterdag 8 september: Buurtfeest Door Bert Kramer

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar een buurtfeest georganiseerd op het grote speelveld aan de Fivelgolaan. Dit is de gelegenheid om na de vakantie weer bij te praten. Noteer de datum nu al vast in uw agenda! Het programma is globaal als volgt: 12.30-13.00

Inschrijven Vossenjacht op het grote speelveld

Vanaf 13.00

Start Vossenjacht (wegens overweldigend succes vorig jaar wederom op het programma)

Vanaf 14.00

Survivalbaan, springkussen

Vanaf 15.00

Workshops, ponyritjes, schminken

17.00-19.00

Eten op het veld (voor ieder wat wils, inschrijven niet nodig)

19.00-20.00

Kinderdisco

Vanaf 20.00

Avondprogramma voor tieners en volwassenen (Verrassing, nadere info op website/ facebook volgt)

Houd website, Facebook, Twitter en de borden in de gaten voor meer informatie over workshops, eten en avondprogramma. http://www.facebook.com/DeBuitenhof050 | https://twitter.com/#!/debuitenhof | www.debuitenhof.info

Bewonersavond 20 september 2012 Door Sonja Smit

Op donderdag 20 september a.s. wordt door de buurtcommissie voor de bewoners van De Buitenhof en de Peizerhoven een bewonersavond georganiseerd. Vanaf 19.30 uur is de inloop, waarna om 20.00 uur de avond gaat beginnen. Te bespreken onderwerpen zijn o.a.: gebiedsvisie west en duurzaamheid (o.a. aanschaf van zonnepanelen).

Noteer de datum alvast in uw agenda! Over de plaats en de nadere invulling van deze avond wordt u op de hoogte gebracht via de website www.debuitenhof.info en via een flyer.

Wethouders bezoeken Buitenhof Door Henk Lunshof

Vrijdag 28 september, tussen 14:00 uur en 15:00 uur, zullen twee wethouders van de gemeente Groningen de Buitenhof bezoeken. Dit gebeurt regulier met als doel contact te houden met de bewoners van de Gemeente Groningen. De wethouders ontmoeten jou dus graag in je eigen wijk. Bij deze een oproep aan alle Buitenhof bewoners om acte de prĂŠsence te geven. We ontvangen de wethouders om 14:00 uur op het speelveld. Tijdens dit ontvangst is er ruimte voor de bewoners om direct met de

16 In de Buitenhof - Juli 2012

wethouders te spreken. Daarna volgt een ronde door de buurt. Verdere details zullen via de website www.debuitenhof.info worden medegedeeld. Op de website kun je je emailadres invullen om via email op de hoogte te worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in de Buitenhof. We zien jullie op 28 september graag, met ook zo veel mogelijk kinderen, op het speelveld!


Buurtsoap Irgendwoldlaan: Slootmiddag Door Albert-Jan Bosch

De Buurtsoap van de Buitenhof: Freek van het Huys woont in de Buitenhof met zijn vrouw Irgend von Wolmuth en hun drie kinderen Spike, Chiara en Belle. Vlak na de verhuizing strandde hun huwelijk. Irgend verliet het huis, het verhaal gaat dat ze bij een auto-ongeluk in Amsterdam is omgekomen. Freek is ontroostbaar en besluit zich te gaan inzetten voor de buurt. In deze aflevering bezoekt hij de Slootmiddag met dochter Belle. Freek loopt over het rode fietspad. Halverwege wapperen de oranje banieren en staan moederfietsen en kinderfietsjes kriskrak geparkeerd. Hij herkent het fietsje van Belle. Zijn dochter is hem vooruit gefietst en is al druk in de weer met een schepnetje. Het is slootmiddag. De biologische les voor de buurtkinderen. In grote teilen wordt de vangst verzameld. Er zijn waterspinnentjes, watervlooien en kikkervisjes uit de sloot gehaald. Aan de hand van determinatiekaartjes kunnen de kinderen ontdekken welke wezentjes in het donkere slootwater rondzwemmen. Belle is druk bezig met het binnenhalen van kroos. Freek gaat bij haar staan. ‘Lukt het,meisje?’ vraag hij belangstellend. Belle antwoordt niet. Ze heeft het te druk met haar schepnetje. Ze wrikt en trekt. Het lijkt wel alsof het netje vast zit aan iets onder water. Ineens schiet het netje omhoog. Een straal water spettert de omstanders nat. ‘Kijk, papa, een schoen met een hak, net als mama droeg.’ Freek knikt. Het is al een jaar geleden dat Irgend, zijn vrouw spoorloos verdween. Het verhaal ging dat zij in de Amsterdamse grachten verdronken was, toen zij met haar Mini te water raakte. Freek heeft het verhaal althans altijd zo verteld. Maar nu begint hij te zweten. Niemand weet wat hij weet. Hij pakt de schoen, een pump in de maat van Irgend en gooit hem meteen weer terug. Tot zijn ontzetting ziet hij dat de damesschoen gewoon blijft drijven. ‘Kom Belle, daar bij de poel zijn salamanders, kom je?’ probeerde hij zijn dochter weg te lokken. Maar Belle staat alweer met het netje te vissen en haalt een tweede schoen boven water.

‘Belle, weg hier, naar de poel.’ Koortsachtig probeert Freek te begrijpen wat hier gaande is. Hij was er zeker van dat hij op die regenachtige avond aan de andere kant van de wijk alles in het water had laten glijden. Belle trekt zich niets aan van haar vader. Ze roept de twee jongens in de roeiboot om hulp. Tussen het riet heeft ze iets zien glinsteren, dat wil ze hebben. De jongens houden hun handen in het water en zoeken tussen de rietstengels. ‘Ik voel een ketting!’ roept een van de knapen. Om Freek heen staan ineens alle ouders verzameld. Een van de vaders bedenkt zich niet en stapt in het drassige water om te helpen. Hij tast en haalt een damestasje met een ooit zilverkleurige hengsel omhoog. Op de Fivelgolaan komt de eerste politieauto aangereden. Het blauwe zwaailicht trekt de aandacht van de hele straat. Binnen de kortste keren staat de halve buurt bij het rode fietspad te kijken. ‘Papa, zullen we naar huis?’ Belle kijkt om zich heen, maar ziet nergens haar vader meer staan. Freek is weg, ver weg. De moeder van Jikke haar hartsvriendin, trekt haar weg: ‘Kom maar met ons mee, je mag bij ons eten.’ Belle loopt met Jikke mee,. ‘Okee, maar thuis zouden we vissticks eten, omdat het

‘Kijk, papa, een schoen met een hak………..’

Juli 2012 - In de Buitenhof

17


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Advertentie)

18 In de Buitenhof - Juli 2012


Burgerschouw 2012 Door Ellen Reehorst

A of B? Aplus of toch niet helemaal? Twee dames met een fiets en een notitieblok op een zonnige middag in de wijk, druk overleggend over een geheimzinnige code. Een kinderspeurtocht in wording? Een nieuwe vossenjacht in de maak? Niks van dat al: twee burgers bezig met de Burgerschouw 2012. Al jaren schakelt de gemeente Groningen burgers in om de wijken te ‘schouwen’: kijken hoe op allerlei punten de onderhoud situatie is. Vanuit de Buitenhof hebben Jose Sewradj en Karin Derks dat lang voor hun rekening genomen. Dit jaar is Esther Gleis ervoor op cursus geweest. Samen met ondergetekende heeft zij de Burgerschouw 2012 gedaan. Twee middagen fietsten we door onze wijk, de Kring en het Stadspark en noteerden we een code voor wegen, beplanting, gras, wijkmeubilair, straatverlichting en nog veel meer. Van A plus (helemaal in orde) tot een incidentele B (kleine onvolkomenheden).

Want dat was al snel duidelijk: we hebben weinig reden tot klagen als het gaat om het onderhoud van onze woonomgeving: de categorieën C t/m E hebben we niet gezien. Voor onze wijk is door de Gemeenteraad is minimaal onderhoudsniveau B vastgesteld en daar voldoet het allemaal dus prima aan. Een dikke Aplus en veel dank voor de mensen van wijkpost West, die zorgen dat alles er zo goed bij staat en ligt!

De dode bomen en andere onvolkomenheden die we af en toe tegenkwamen, hebben we direct gemeld aan de Wijkpost. Mocht u zelf iets constateren, wacht dan niet tot de volgende Burgerschouw en meld het direct bij Lammert Cornello van de wijkpost. Mailadres: lammert.cornello@groningen.nl

(Advertentie)

Juli 2012 - In de Buitenhof

19


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Column

Jan-Evert Scholten

en de mooiste achtertuin van Groningen Door Maarten van Wieringen

Ik heb een talent voor het straal voorbijlopen of – fietsen van straatbeelden. Zo fietste ik dagelijks langs het beeld midden in het Stadspark, ik kon er bijna niet omheen, maar de beste man was me nog steeds niet opgevallen. Totdat mij leergierige neefje Hielke bij ons kwam logeren en mij vroeg van wie toch die man was die daar uitgebeeld stond op de tweesprong in het Stadspark, nabij de velden van VV De Vogels. Het bleek Jan Evert Scholten te zijn, een groot-industrieel die veel heeft betekend voor de stad Groningen. Onlangs scoorde ik op de jaarlijkse braderie van het Overwinningsplein voor een paar euro’s het boek vol met nieuwsfeiten van de twintigste eeuw, uitgegeven door het voormalige Nieuwsblad van het Noorden. Mijn oog viel op het verhaal over de opening van het Stadspark op 19 mei 1926. En daar stond hij weer prominent in beeld, Jan Evert Scholten. De heer Mulock Houwer was de bedenker en tevens de directeur gemeentewerken en Leonard Springer de architect. Maar Jan Evert Scholten krijgt toch wel de meeste credits als grondlegger. Hij was immers dé grote aanjager en financier van het Stadspark. Triest genoeg kon hij de opening niet meer mee maken omdat hij in 1918 al was overleden na een kort ziekbed. Er was overigens genoeg discussie of dit park er

20 In de Buitenhof - Juli 2012

nu wel moest komen. De Nieuwe Groninger Courant dacht dat het vooral benut zou worden door `het vrijend deel onzer ingezetenen´. Anderen waren van mening dat het geld beter benut kon worden voor woningbouw, riolering en dat soort zaken. Maar gelukkig voor ons als Buitenhof-bewoners kwam hij er toch. Al was het eerst vooral bedoeld voor het welzijn van de niet-gegoede burgers, oftewel de vele mensen die door de industriële revolutie naar de stad kwamen en maar weinig ruimte hadden. Maar volgens Mulock Houwer was het ook goed als arm en rijk met elkaar in verbinding stonden. Anno 2012 is het een bruisend park waar veel plezier gemaakt wordt op vele fronten. Ik fiets er elke dag met veel genoegen doorheen en luister elke ochtend weer naar de vogeltjes die me een plezierige werkdag toewensen. Bij het passeren van het beeld van Jan Evert Scholten knik ik elke keer even vriendelijk naar deze ruimhartige industrieel. Als dank voor al zijn verdiensten voor de grootste en mooiste achtertuin die je maar kunt wensen.


Culturen in de wijk Door Sini Dekker

Een wijk wordt gezelliger en leefbaarder als er mensen wonen met een verschillende culturele achtergrond en dus heb ik Liselotte Fölting geïnterviewd, die nu 11 jaar in de Duurswoldlaan woont. Ze woont graag in De Buitenhof. Ze waardeert er de rust en de nabijheid van het Stadspark en van het centrum van Groningen. Een voorLiselotte is geboren in Breslau, in Silezië, dat toendertijd Duits was en nu Pools is en Wroclaw heet. Daarna woonde ze in Freiberg, in de toenmalige DDR. Ze is met haar ouders en grootmoeder naar het Westen gevlucht en woonde lange tijd in Bocholt, dichtbij de Achterhoek, net over de Nederlandse grens. Toen Liselotte elf jaar geleden in onze wijk kwam wonen (ze heeft een Nederlandse partner) dacht ze: Er zal wel niet zo veel verschil zijn tussen de manier waarop Nederlanders en Duitsers leven, aangezien deze landen naast elkaar liggen en zo veel Nederlanders Duits spreken. Maar er bleken meer verschillen te zijn dan ze aanvankelijk dacht……… Liselotte heeft meerdere cursussen Nederlands voor anderstaligen aan de universiteit gevolgd. Zij was daar toen de enige oudere en ze merkte dat ze zowel door docenten als studenten met jij en jou werd aangesproken. Later merkte ze dat dat ook gebeurde bij de kapper en de groenteboer, iets wat in Duitsland onbestaanbaar is. Dutzen doe je pas als je iemand heel goed kent. Ze geeft aan dat ze het niet zo conventioneel zijn van de Nederlanders eigenlijk wel kan waarderen. De marktkoopman waar ze al jaren groente koopt, begroet haar altijd met “Hé, lieverd, hoe gaat het nu met jou?” Dat Nederlanders minder conventioneel zijn komt ook tot uitdrukking in de Nederlandse tuinen en nu ook in haar eigen tuin. Je ziet veel ‘wilde’ tuinen in allerlei soorten en maten in plaats van de strak geordende, symmetrisch perken, die je in Duitsland veel ziet. Liselotte wilde aanvankelijk haar Nederlands veel oefenen en het liefst zonder de hulp van haar partner. Telefonisch zélf afspraken maken met de kapper en (nog steeds om te oefenen!) deze na een uur weer afzeggen.

Want beide moest je natuurlijk leren! Ze heeft een paar jaar met kinderen gewerkt tijdens het ‘overblijven’, want ze is kleuterleidster van huis uit. Kinderen vinden het helemaal niet erg als je fouten maakt in het Nederlands. Zij vinden het leuk je te verbeteren en dat geeft zelfvertrouwen. Wat ze aanvankelijk voor een open en ruimhartige houding van de Nederlanders hield, bleek toch meer een houding van: tot hier en niet verder. De uitnodiging: ”Kom maar eens een kop koffie halen”, kon ze maar niet plaatsen, want je ging toch niet zomaar bij iemand aanbellen en vragen of je koffie kreeg! In Duitsland is er in dit opzicht minder sprake van vrijblijvendheid: je maakt gewoon een afspraak. Het eigenaardige is dan weer dat in het algemeen eten en (koffie)drinken in Nederland juist veel meer op vaste tijdstippen gebeurt en via afspraken geregeld wordt dan in Duitsland! Een feest kent daar ook geen eindtijd. Als mensen dan om 11 of 12 uur al weggaan, betekent dat dat het feest niet leuk genoeg was. En wat de koffie betreft: een feest beginnen met een kopje koffie, dat is nou weer typisch Nederlands. Dat wat ze als een gebrek aan openheid ervaart in de ene situatie , blijkt ze op andere momenten helemaal niet zo te ervaren, getuige de volgende voorbeelden: Afgelopen week liep ze op de markt met Duitse vrienden. Iemand hoorde hen Duits praten en feliciteerde hen met de overwinning van het Duitse elftal tijdens het EK. Dat zou een Duitser nou weer niet zo gauw doen.

(Vervolg op pagina 25)

Juli 2012 - In de Buitenhof

21


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

De schat van de Buitenhof Door Ellen Reehorst

Altijd een heuse schatkist willen opgraven? Onze Buitenhof-lichtman Bob is er nog een flinke tijd mee bezig geweest. Met een tuinschepje heeft hij het een groot deel van het zand op het landje Daar omgeploegd voor hij een heuse schatkist vond, met daarin … een nieuwe aanwijzing in zijn speurtocht naar de schat van de Buitenhof. Via het dak van Isolde en het uitzicht van Annemieke werden Bob en zijn vrouw Sabina van aanwijzing naar aanwijzing geleid. Onderweg kwamen ze seinvlaggen tegen, een rubberboot, allerlei puzzels en een heuse kikker die zelfs gekust moest worden voor hij zijn aanwijzing prijsgaf.

Uiteindelijk bleek dat Bob zelf de schat van de Buitenhof was. Als licht-

ontwerper heeft hij immers een fantastisch mooie bijdrage aan allerlei Buitenhof

producties geleverd: de opening van het GamefiTheater, het buurtcommissie jubileumfeest en natuurlijk de megaproductie Daar! Wist je dat Bob toen meer dan een kilometer kabel heeft neergelegd, weggehaald en schoongemaakt?

Bob en Sabina gaan deze zomer verhuizen naar Arnhem. Met deze speurtocht, een gezellig etentje en een prachtige door Gertjan gemaakte fotoposter namen we vast afscheid van hen. Veel dank, Bob, voor al je creatieve invallen, hulp en grote inzet. We zullen je missen en wensen jou, Sabina en de kinderen een hele goede toekomst in Arnhem. Jullie nieuwe wijk boft met zulke nieuwe bewoners!

‘Een waterdichte constructie gegarandeerd!’ Door Henk Lunshof

De titel van dit stuk is een zinsnede uit de verkoopfolder van de woningtypen Campanula en Lobelia die in onze wijk staan. Met de waterdichte constructie zou het dak worden bedoeld. De woningtypen Campanula en Lobelia zijn de huizen met gele stenen en gebogen daken aan de Langewoldlaan, de Vredewoldlaan en de Duurswoldlaan, geleverd door vastgoed onderneming Nijhuis. Ondanks de veel belovende woorden uit de verkoopfolder zal het de oplettende buurtbewoner zijn opgevallen dat er afgelopen jaren regelmatig een wit busje van Nijhuis voor zon woningtype heeft gestaan en medewerkers van de betreffende vastgoed ondernemer op het dak aan het werk zijn (geweest), waar zij de pannen geheel of gedeeltelijk van verwijderden. In tegenstelling tot de garantie uit de folder lekken de daken namelijk wel. Overigens is het zeer vreemd dat je als bouwer van een woning de garantie geeft dat het

22 In de Buitenhof - Juli 2012

dak waterdicht is. Dat is ongeveer het zelfde als een autoverkoper die beweert dat zijn koopwaar zowel vooruit als achteruit kan rijden. Daar waar de geloofwaardigheid van de autoverkoper niet als al te best te boek staat, wint deze het dit keer van het folder fabels van Nijhuis. Winter 2008/2009 kregen wij last van lekkage van ons dak. Bij regen stonden de pannen en emmers het water op te vangen in de slaapkamers op de tweede verdieping. De buren (twee onder één kap) hadden al jaren last van vochtplekken. Om u als lezer niet met de details zaken te vermoeien, het komt er op neer dat Nijhuis verkeerd materiaal heeft gebruikt tijdens de bouw. De garantieperiode van 10 jaar was verstreken, echter er geldt ook nog een ter(Vervolg op pagina 23)


(Vervolg van pagina 22)

mijn van 20 jaar, waarin de consument de leverancier kan aanspreken ingeval er een ‘onrechtmatige daad’ is verricht. Deze regel is gehanteerd. Na een procedure waarin onder andere Monier, de dakpannenleverancier en TNO een onderzoek hebben verricht, heeft Nijhuis enkele daken in de wijk op haar kosten volledig gerepareerd. Het is aanbevelingswaardig om als eigenaar van een Campanula en Lobelia woning, binnen die periode van 20 jaar Nijhuis aan te spreken op de onrechtmatige daad. Ook als je schijnbaar nog geen last hebt van lekkage, is het dak erg vochtig en komt dit de levensduur niet ten goede. Overigens is in een onafhankelijke onderzoek vastgesteld dat de reparatie correct is uitgevoerd. U kunt rapporten opvragen door mij te mailen, hlunshof@gmail.com

Campanula

Succes met de procedure!

Juli 2012 - In de Buitenhof

23


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Buitenhof in Bedrijf: mediation en vragen voor de notaris Door Tineke Boon

In april waren we te gast bij onze buurtgenoten Chris Bos en Malinka Bakker. Samen zijn zij het Expertisecentrum Conflictmanagement, een toonaangevend en erkend opleidingsinstituut in Nederland op het gebied van mediation. Zij gaven ons informatie over verschillende vormen van mediation en we mochten ook zelf proberen te ‘mediaten’. Een heel geslaagde avond, mede dankzij hun zeer gastvrije onthaal. Bedankt Malinka en Chris!

Deze avond hebben we ook kort gesproken over de toekomst van Buitenhof in Bedrijf. Een aantal vaste bezoekers gaat verder nadenken hoe we het BiB-netwerken verder kunnen uitbouwen en bekend maken. Dus geïnteresseerde ondernemers en professionals, houd je digitale brievenbus in de gaten! En als je nog niet op de mailinglijst staat, geef je dan meteen op door een profiel aan te maken op www.debuitenhof.info/buitenhof-in-bedrijf.html. Je kunt ook mailen naar debuitenhofinbedrijf@debuitenhof.info.

Natuurlijk gaan we ook gewoon door met de bijeenkomsten. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst is op donderdag 4 oktober bij Perron 36, Paterswoldseweg 36 en start om 20.00 uur. Het thema op deze avond zal zijn ‘vragen voor de notaris’, bijvoorbeeld: Is mijn nalatenschap goed geregeld? Geldt de sinds 2003 geldende wettelijke regeling ook voor mij? En wat regelt de wet niet? Welke rol spelen huwelijksvoorwaarden? Deze vragen zijn niet alleen voor ondernemers maar voor alle bewoners van de Buitenhof relevant en komen aan de orde in een presentatie die verzorgd zal worden door onze buurtbewoners Yvonne Stevens en Eddy Idema van Stevens Idema Notariaat. Er is ruim gelegenheid om je eigen vragen te stellen, en natuurlijk om te netwerken. Noteer 4 oktober in je agenda en meld je aan op één van de adressen hierboven! Als je op de mailinglijst staat krijg je ook nog een digitale uitnodiging. Graag tot ziens bij Buitenhof in Bedrijf!

8 September: vossenjacht! Door Bouwina Ensing

Zaterdag 8 september a.s. is het zover. Om 13.00 uur komt professor Alberta Hora haar nieuwe uitvinding presenteren... De kinderen zullen getuige zijn van een historisch moment want over een minuutje is het zover...

Mag je zelf de wijk door en naar het Game Fit? Kom dan zaterdag 8 september naar het grote speelveld. Neem € 1,00 mee en trek schoenen aan waar je goed op kunt rennen ... Inschrijven in groepjes van + 5 kinderen tussen 12.30 en 13.00 uur; einde ongeveer 14.30 uur. Kinderen onder de acht jaar mogen alleen meedoen onder volwassen begeleiding. Enne ... neem je vrienden mee :). Want ook kinderen die niet in De Buitenhof wonen zijn van harte welkom!

24 In de Buitenhof - Juli 2012


(Vervolg van pagina 21)

Het je huis openstellen als slaapplaats voor gasten van de buren, terwijl je zelf in het buitenland zit, zou een Duitser trouwens ook niet zo gauw doen, aldus Liselotte. Overigens zijn er t.a.v. eten en drinken niet veel verschillen meer. Zowel in Duitsland als Nederland wordt er tegenwoordig veel multi-culti geF geten. Wél was het voor Lise- rühscho ppe n lotte’s Nederlandse buren een sensationele ervaring uitgenodigd te worden voor het zogenaamde Frühschoppen, een Beiers ontbijt vanaf 11 uur ’s ochtends, waarbij al diverse soorten bier gedronken wordt. Niet bepaald een Nederlandse gewoonte rond dat tijdstip! Ook dachten de buren , toen ze de uitnodiging kregen, dat ze vroeg de stad in zouden gaan om inkopen te doen (shoppen!). Liselotte ervaart het als een feest als haar kleinkinderen (twee Nederlandse en een Duitse) komen logeren. De Nederlandse kinderen willen dan altijd graag koekjes bakken, wat Liselotte geweldig leuk vindt.

tisch of typisch……., met de bijbehorende gedragskenmerken. Dat had ze in Duitsland nog nooit gehoord. Ook vindt ze de Nederlanders wel erg snel met superlatieven. Er wordt heel gauw gezegd:”Heerlijk, verrukkelijk, geweldig”, terwijl er in Liselotte’s ogen niet direct een reden is die woorden te gebruiken. Duitsers sparen hun superlatieven meer voor de momenten dat er echt iets bijzonders gedaan wordt of aan de hand is. Tot slot zijn er de verschillen t.a.v. de ouderenzorg. Liselotte´s indruk is dat ook op het Nederlandse platteland steeds meer ouderen al snel naar een bejaardentehuis gaan. In Duitsland is daar, zeker op het platteland, minder sprake van. De bejaarden blijven thuis en worden door de familie verzorgd. Maar wie weet, wat ons met de bezuinigingen in Nederland t.a.v. de mantelzorg te wachten staat……..!!!

De beschuit met muisjes die gegeten wordt bij de geboorte van een kind, Besch uit me vindt Liselotte een echt leuke traditm uisj tie, die niet in Duitsland bestaat. es

Liselotte, bedankt voor dit, ook voor mij, verhelderend (en prettig) gesprek.

Wat geheel nieuw was voor Liselotte, was het praten in Nederland over typisch katholiek of typisch calvinis-

Heb je wel eens … Door Esther Gleis en Ellen Reehorst

Een grote zachte bloedzuiger gezien? Of een baby zwanenmossel? Heb je wel eens gehoord hoe een rietfluitje klinkt? De geur van slootmodder geroken? Of het water in je laars voelen stromen?

Nee? Dan heb je dit jaar de slootmiddag vast gemist. Zo’n 25 kinderen en hun ouders hebben zich prima vermaakt met niet meer dan een schepnetje, een bak en hun eigen nieuwsgierigheid. En wij hebben daar weer van genoten. Volgend jaar weer, wat ons betreft. Dus zorg dat je er dan bij bent …!

Juli 2012 - In de Buitenhof

25


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Advertentie)

26 In de Buitenhof - Juli 2012


Indrukwekkende verbouwing Duurswoldlaan Door Sini Dekker

Eelco en Jantien Wallaart wonen al veertien jaar aan de Duurswoldlaan. Inmiddels zijn daar nu ook dochter Ymke (9) en zoon Mats (6) bij gekomen en dus de behoefte aan meer ruimte. Eigenlijk een luxe probleem, aldus Eelco en Jantien. Verhuizen is eigenlijk geen optie, omdat ze de ligging van het huis erg waarderen (aan de

achterkant uitzicht op het Stadspark). Wat ze in ieder geval niet willen is, dat de uitbreiding van ruimte ten koste zal gaan van de tuin. En zo ontstaat het idee er een verdieping bij op te bouwen. Maar ze zijn beiden niet geschoold in dergelijke werkzaamheden . Eelco werkt fulltime als biochemicus en Jantien (eveneens fulltime) als stafadviseur in het UMCG en als projectmanager van Europese onderzoeksprojecten. Hun beider ervaring bestaat uit het metselen van een garage en het vervangen van een pannendak. Bovendien hebben ze veertien jaar geleden hun huis casco laten opleveren en zelf afgebouwd. Ze beginnen met zich te oriënteren op de verbouwing door veel informatie op te zoeken, o.a. via internet t.a.v. wat er allemaal mogelijk is wat methodiek betreft. Ze nemen een architect in de arm en een constructeur. Deze laatste is belangrijk om te berekenen of de fundering de verbouwing aan zal kunnen. Eelco heeft de feitelijke uitvoering op zich genomen en Jantien helpt met de uitvoering en met ideeën aandragen, adviseren en keuzes maken (partneroverleg tijdens het hele proces) . Daarnaast zorgt ze ervoor dat de kinderen de nodige aandacht krijgen. Beiden zijn fervente kampeerders, dus afzien in relatief primitieve omstandigheden, is hen wel toevertrouwd. Zeker als je uitzicht hebt op zoiets moois als prachtige, lichte, nieuwe ruimtes!

het koude najaar wel onder druk komen te staan. Ook de invallende winter heeft hen parten gespeeld. Alhoewel alles met dekkleden afgedekt was, ontstond toch lekkage vanwege de wind. Ook kon het dak er niet afgetakeld worden door de weersomstandigheden. Tot 5 januari j.l. zaten ze zonder verwarming, maar met behulp van een petroleumkachel van fantastische wijkbewoners hebben ze zich gered. Toch kwam het werk niet stil te liggen. Eelco maakte intussen alle kozijnen van West Afrikaans hardhout. Hun beider schatting is nu dat de buitenkant omstreeks augustus, september a.s. klaar moet zijn. Het werken aan de binnenkant heeft minder urgentie. Als alles klaar is hebben ze op de eerste verdieping drie mooie, ruime slaapkamers en een badkamer (waar nu de nooddouche staat) en op de tweede verdieping nóg een slaapkamer, een werk/hobbykamer en een extra badkamer. En dit alles met een fantastisch mooi uitzicht, alle kanten op, vanwege het vele glas! Over welke eigenschappen moet je eigenlijk beschikken om iets dergelijks, wat een lange adem vergt, aan te kunnen? Je moet:  een beetje handig zijn;  stressbestendig zijn;  goed kunnen plannen;  prioriteiten kunnen stellen;  goed weten waar je het voor doet en in de tussentijd genoegen kunnen nemen met minder, dus wie A zegt moet ook B zeggen;  je erop in kunnen stellen dat iets dergelijks lang (er) kan duren. Zowel Eelco als Jantien zijn vol goede moed en wat natuurlijk heel erg helpt is dat je steeds meer ziet waar je dit eigenlijk allemaal voor doet. Het ziet er dan ook (nu al) prachtig uit!

Rest mij nog hen heel veel succes toe te wensen!

Wat de planning aangaat, die is vorig jaar vanwege de regenachtige zomer (de natste sinds 1905!) en Juli 2012 - In de Buitenhof

27


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info (Advertentie)

Gratis antwoord op uw juridische vraag Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit enthousiaste rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij voorzien particulieren van gratis juridisch advies tijdens inloopspreekuren. De spreekuren vinden plaats in de wijken Hoogkerk, Paddepoel, Oranjewijk en de Wijert.

U kunt bij ons terecht met vragen over verschillende rechtsgebieden. Het kan bijvoorbeeld gaan over een huurbaas die u eruit wil zetten of een arbeidsconflict met uw werkgever. Daarnaast kunt u denken aan een conflict met uw buren, een echtscheiding of alimentatieverplichtingen. Maar ook alledaagse onderwerpen zoals wat uw rechtspositie is wanneer u iets koopt via het internet. Ook geven wij praktische tips en informatie. Tijdens het gesprek proberen onze medewerkers de juridisch relevante informatie te verkrijgen. Binnen twee weken krijgt u een schriftelijk juridisch advies toegestuurd. Hierbij wordt de privacy te allen tijde gewaarborgd.

Voor meer informatie kijk op: www.hetjuridischspreekuur.nl

Vissen doe je met een visvergunning Door Ulfert Huizinga

Het is redelijk weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je wist natuurlijk dat rond onze wijk mooie viswateren liggen. Maar wist je ook dat iedereen die gaat vissen een visvergunning nodig heeft? Als je niet zit te wachten op een fikse bekeuring dan doe je er verstandig aan om bij een hengelsportvereniging een visvergunning aan te schaffen. Gelukkig kun je hiervoor in onze eigen wijk terecht. Aan de Vredewoldlaan 72 om precies te zijn. Hier woont Ulfert Huizinga, lid van Hengelclub Ons Genoegen Groningen. Ben je jonger dan 14 jaar dan kun je hier een gratis jeugdvergunning halen. Ben je ouder dan 14 dan heb je een dag- of weekvergunning (2012: € 5,00 resp. € 17,50) nodig. Hiermee kun je zonder begeleiding in de provincies Groningen en Drenthe (en Friesland) vissen met één hengel en een beperkt aantal aassoorten*. Een beginnend visser heeft hieraan vaak al ruim voldoende. Wil je echter regelmatig vissen met twee hengels, alle toegestane aassoorten (bijvoorbeeld

28 In de Buitenhof - Juli 2012

kunstaas om te roofvissen) en in heel Nederland dan heb je een jaarvergunning (VISpas) nodig. De VISpas kost in 2012 afhankelijk van je leeftijd € 19,00 (jeugd) , € 26,25 of € 32,50 (volwassenen) en is geldig tot 31 december. Wil je voordat je naar de waterkant gaat een visvergunning aanschaffen? Bel dan voor en afspraak met Ulfert Huizinga op 050-5280680 of ga bij hem langs. Wil je eerst meer informatie. Surf dan naar www.hcogg.nl. * Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden en worm. Maar ook met steurkrab, insecten, insectenlarven en nabootsingen daarvan, mits niet groter dan 2½ cm.


Koninginnedag in de Buitenhof Door Nienke Funke

Maandagochtend 30 april 7.30: ik kijk uit het raam en zie dat het gelukkig een stralende dag belooft te worden. Dat valt weer mee na al het slechte weer van de afgelopen tijd. 9.30 uur: Naar het grote speelveld om de bij de Action gekochte vlaggetjes op te hangen. De eerste spullen voor de rommelmarkt worden al weer aangevoerd, lopend of per auto. Ook de fanfare is er mooi op tijd. Snel een paar ouders gevraagd om als verkeersregelaar op te treden. Ondanks 50(!) mailtjes is het niet gelukt om professionele verkeersregelaars te regelen maar zo zal het ook wel gaan. 9.45: Alle versierde kinderfietsjes, skelters en kinderen staan met de neus ongeveer in de goede richting om achter de muziek aan te gaan. De feestelijke, oranje optocht vertrekt, de fanfare voorop en het draaiorgel achteraan. Onderweg wapperen de rood,wit, blauwe vlaggen vrolijk in de wind. De kinderen hebben er zin in, het is nog een hele

kunst om ze achter de muziek te houden‌. Een skelter dreigt bijna tussen de muzikanten terecht te komen maar door ingrijpen van enkele ouders loopt dit zonder ongelukken af. 10.30: Na een rondje door Fivelgolaan, Vredewoldlaan, Humsterlandlaan, Marnelaan en weer de Fivelgolaan zijn we terug bij het speelveld. De fanfare heeft er zin in en geeft nog een show weg. Volgend jaar willen ze wel weer komen, de sfeer bevalt ze goed. De vrijmarkt komt nu goed op gang. Veel ouders doen een poging om met minder speelgoed naar huis te gaan dan waarmee ze gekomen zijn. Mij is het dit jaar weer niet gelukt‌. Het weer blijft goed en de verkopers van ijs doen goed zaken. 13.00: Langzaam pakken steeds meer mensen hun nieuwe aankopen en niet verkochte spullen bij elkaar om naar huis te gaan. We ruimen de vlaggetjes weer op voor de volgende buurtactiviteit (buurtfeest 8 september). Nog even een rondje over het veld om het afval op te ruimen. Gelukkig heeft bijna iedereen zijn spullen netjes opgeruimd zodat we er zo mee klaar zijn.

Juli 2012 - In de Buitenhof

29


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Fietsen door de Onlanden Door Ellen Reehorst

Meer dan tachtig mensen trokken op een koude zondagmiddag in mei de Onlanden in.

De helft fietste een tocht van 20 kilometer, langs boswachter Bart Zwiers, de molen van Roderwolde en nog veel meer mooie dingen.

De andere helft deed samen met de kinderen een educatieve boxentocht en ontdekte het geheim van de boswachter. (Advertentie)

30 In de Buitenhof - Juli 2012


Vakantiehoekje Door Louwrens Wemekamp

Scan de QR-code met je mobiel voor vakantie apps

Natuur in Nederland Zie, hoor, ruik en beleef de Nederlandse natuur van dichtbij!

BZ Reisadvies Actueel reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken. (voor ouders..)

Zomervakantiespel Bordspel met vragen over vakantielanden Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland

I-Pad only :-(

Android

I-tunes

Puzzel

Eindelijk! Welk woord hou je over?

Streep ze door: schuin, horizontaal of verticaal. U

N

Z

B

O

N

E

L

E

P

S

BUITEN

UITJE

V

I

E

D

U

I

T

J

E

M

L

CAMPING

UITSLAPEN

KUST

VAKANTIE

LEZEN

VAREN

E

I

T

M

N

I

R

U

N

V

A

A

S

S

S

M

A

T

O

I

G

A

LOGEREN

VISSEN

V

T

L

S

L

E

Z

E

N

N

P

LUIEREN

VOETBAL

O

R

K

O

E

A

W

O

N

I

Z

PARASOL

ZAND

E

A

A

N

T

N

P

Z

O

P

A

SLAAPZAK

ZEE

T

N

E

T

V

A

R

E

N

M

K

SPELEN

ZON

B

D

L

O

G

E

R

E

N

A

U

STRAND

ZOO

TENT

A

E

I

T

N

A

K

A

V

C

S

ZWEMMEN

L

U

I

E

R

E

N

I

P

E

T

TUIN

Juli 2012 - In de Buitenhof

31


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Wanneer

Wat

Waar

September

Landje Daar! Spelmiddag

Landje Daar!

Zaterdag 8 September

Zomerfeest

De Buitenhof

20 september

Bewonersavond

De Buitenhof

28 september

College van B&W Groningen bezoekt De Buitenhof

De Buitenhof

Donderdag 4 oktober

bijeenkomst BIB (Buitenhof in Bedrijf)

Perron 36, Paterswoldseweg 36

November

Natuurwerkmiddag

De Buitenhof

December

kerstwandeling

De Buitenhof

Voor alle activiteiten geldt dat: alle data zijn onder voorbehoud cq exacte data worden nog ingevuld nadere informatie over tijd en eventuele plaats volgt

Kijk ook op www.debuitenhof.info Verder wordt van een aantal activiteiten ook een flyer huis aan huis verspreid.

32 In de Buitenhof - Juli 2012

Buurtkrant 2012 2  

Buurtkrant van De Buitenhof

Buurtkrant 2012 2  

Buurtkrant van De Buitenhof

Advertisement