Page 1

buurtkrant In de Buitenhof

Buurtkrant voor en door wijkbewoners

12e jaargang, nummer 1 2012


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Hans de Kleine, webredacteur Albert Jan Bosch, buurtkranteditor Joan Oldenbeuving en de vaste buurtkrantredactieleden Sini Dekker, Sonja Smit, Eric Veenstra, Louwrens Wemekamp en Maarten van Wieringen. In dit nummer staan tevens bijdrages van Rutger Noordam, Albert Jan Bosch, Ellen Reehorst, Nienke Funke, Inge Jongman, ‘Onderzoek en Statistiek Groningen’ en de werkgroep Buitenhof in Bedrijf. Indien u een artikel of advertentie wilt plaatsen in de wijkkrant, kunt u deze opgeven via de werkgroep Communicatie; zie ons e-mail-adres. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 8 juli 2012, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissies van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit negen werkgroepen.

Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Diana Meijer

activiteiten@debuitenhof.info

Buitenhof in Bedrijf

Tineke Boon

debuitenhofinbedrijf@debuitenhof.info

Communicatie

Sonja Smit

communicatie@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Jose Sewradj

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Peizerhoven

Marchien van Doorn

peizerhoven@debuitenhof.info

GamefiTheater

Ellen Reehorst

gamefitheater@debuitenhof.info

Verkeer

Rutger Noordam

verkeer@debuitenhof.info

Website

Hans de Kleine

webmaster@debuitenhof.info

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de VWH (Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk), 050 537 52 44, www.vwhoogkerk.nl

Deze buurtkrant is in digitale vorm te lezen op www.debuitenhof.info

2 In de Buitenhof - Maart 2012


Inhoud

Colofon..................................................................................................................................................... 2 Gemeente laat bewoners Eemsgolaan in de steek ................................................................................. 4 Bedrijf in beeld......................................................................................................................................... 5 Walk for Life 2012 .................................................................................................................................... 6 Zomerse fietstocht door de Onlanden .................................................................................................... 7 Koninginnedag en Buurtfeest .................................................................................................................. 7 Buiten spelen in de Buitenhof ................................................................................................................. 8 Buitenhof in Bedrijf .................................................................................................................................. 9 400 Handdoeken voor de zeehonden in Pieterburen ............................................................................. 9 Buurtcultuur, een mooie traditie ........................................................................................................... 10 Spullen delen? (Column) ........................................................................................................................ 12 Wijkorganisaties over het nieuwe hondenbeleid .................................................................................. 13 Kleurplaat............................................................................................................................................... 14 Culturen in de wijk ................................................................................................................................. 17 Geluid en fijnstof A7 .............................................................................................................................. 19 Zagen op zaterdagmiddag ..................................................................................................................... 20 Duurzaam wonen................................................................................................................................... 21 Winter in de Buitenhof .......................................................................................................................... 22 Buurtsoap Irgendwoldlaan .................................................................................................................... 23 Kerstwandeling 2011 ............................................................................................................................. 24 Hemelboom en mijmerbankje ............................................................................................................... 25 In de kinderhof: Tuinhoekje ................................................................................................................... 26 In de kinderhof: Puzzel .......................................................................................................................... 27 Agenda ................................................................................................................................................... 28 Frits + Frats (strip) .................................................................................................................................. 28

Maart 2012 - In de Buitenhof

3


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Gemeente laat bewoners Eemsgolaan in de steek Door Rutger Noordam

Maatregelenpakket van de baan Al jaren hebben de bewoners van de Eemsgolaan last van voortrazend (vracht) verkeer langs hun huizen en van de parkeerstrook vlak aan de weg. Veel bewoners hebben kleine kinderen en het is geen pretje kinderen uit de auto te halen, terwijl er op een halve meter afstand vrachtwagens met 60 km. p.u. voorbij denderen. Het parkeren op de weg bood soelaas tegen het harde rijden, maar de laatste jaren wordt er door de bedrijven zo massaal geparkeerd dat men nu juist daarom weer hard gaat rijden, om de sleep auto’s voorbij te komen. Ongeveer anderhalf jaar terug zijn de bewoners hierover in overleg getreden met gemeente. Alle partijen waren aan tafel, de bewoners, de gemeente, de VWH, de politie en de bedrijven waren vertegenwoordigd door Nijdam en de Bedrijvenvereniging Noord-West. Samen kwamen we in verschillende overlegrondes tot een maatregelenpakket. De Eemsgolaan zou opnieuw ingericht worden met een versmalling aan de Hoogkerkse kant, een ruimere parkeerstrook aan de huizenkant en een paar duidelijk afgebakende parkeervakken op de weg (zie voorlopige tekening). Andere onderdelen van het maatregelenpakket waren o.m. ruimere bochten voor het vrachtverkeer vanaf de Peizerweg naar de

Voorlopige tekening voorstellen Eemsgolaan

4 In de Buitenhof - Maart 2012

Westelijke ringweg en verder langs de rotonde Stadspark naar de A7, en verder zou men de grote parkeerplaats aan de Eemsgolaan beter gaan verbinden met de bedrijven door een voetpad achterlangs, wat altijd al in de bedoeling heeft gelegen. Deze parkeerplaats voor 200 auto’s staat altijd half leeg. Over het maatregelenpakket is door ambtenaren van de gemeente een rapport geschreven, er zijn verdere deelonderzoeken door ambtenaren gepleegd, desondanks liet het gemeentelijke besluit tot uitvoering een half jaar op zich wachten, tot wij afgelopen vrijdag van de gemeente hoorden dat zij van alles afzagen, zo. Alle inspanningen van velen leiden dus tot niets. Het enige argument was dat er geen geld meer voor is. Naar schatting zou het ongeveer € 35000,- kosten de maatregelen uit te voeren. In De Buitenhof staan ong. 450 huizen, dus met de OZB van 35 huizen ben je uit de kosten. De Werkgroep Verkeer zal zich samen met de bewoners beraden op vervolgstappen en evt. acties.


Bedrijf in Beeld Door Eric Veenstra

In deze editie van Bedrijf in Beeld het caravanrestyle bedrijf "In de hippe kip", opgericht door Maartje Koning. Wat voor bedrijf is ' in de hippe kip'? ‘In de hippe kip' is een bedrijf dat oude Kip-caravans opknapt tot hippe, frisse caravans voor jonge gezinnen. Hoe en wanneer is dit idee ontstaan? Ongeveer twee jaar geleden liep ik over een caravanbeurs en daar werd ik bijna depressief van al die saaie, stijve caravans. Wij waren sowieso nooit caravanmensen, we gingen liever met de tent. Echter, toen ik daar liep dacht ik: 'Dat moet toch leuker kunnen.' Een caravan is namelijk wel comfortabel en dat is wat mensen willen. Zo ook wij. Toen is het idee geboren om zelf een oude Kip te kopen en deze helemaal hip en strak te maken voor eigen gebruik.

volgens samen met man en kinderen twee jaar achtereen naar Italië en Frankrijk. Tijdens deze vakanties kreeg de Kip zoveel aandacht dat Maartje dacht: ’waarom knap ik er niet meer op?’ En zo ontstond 'In de hippe kip’. Ze maakte de website www.indehippekip.nl en probeerde zoveel mogelijk te adverteren en ruchtbaarheid te geven aan haar geweldige idee.Ze vindt het zo leuk dat ze zelfs haar baan bij een loopbaanadviesbureau met ingang van april heeft opgezegd. Wat is je achtergrond? Was je altijd al creatief? Ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus heel iets anders. Later ben ik gaan werken als communicatiemedewerker. Maar ik was altijd al wel creatief bezig. Klussen en opknappen is altijd al iets

En zo geschiedde. Ze knapte de caravan op en ging ver-

(Lees verder op pagina 6)

(advertentie)

Maart 2012 - In de Buitenhof

5


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

In de hippe kip (vervolg van pagina 5)

geweest wat ik graag deed.� Vanwaar de Kip en niet een ander merk? Ik vind de oude Kip caravans van eind jaren 70 erg mooi van vorm. Ook zijn het zeer degelijke caravans. En uiteraard is het leuk dat het een Nederlands merk is!! Bedankt voor je tijd en ik wens je veel succes toe in de toekomst!!

Een rode hippe Kip

Wist u dat: er een mooi artikel van de hippe kip in de 'glamping' van de Anwb heeft gestaan? Deze is tevens in pdf formaat te vinden op de site www.indehippekip.nl Let dan ook even op de naam van de camping waar deze Kip stond! Tot slot: is er nog iemand die in de buurt een plek weet waar Maartje eventueel haar Kip caravans kan stallen en er ook aan kan werken. Zo ja, neem dan even contact met haar op via de site!!

Start Walk for Life 2011

6 In de Buitenhof - Maart 2012

8e Walk for Life Groningen op zaterdag 21 april 2012 Door Sonja Smit

Walk for Life, het wandel en loopevenement van het Noorden vindt in 2012 voor de 8e keer plaats op zaterdag 21 april in het prachtige natuurgebied rond het Hoornsemeer en het Paterswoldse Meer in Groningen/Haren. Dit wandel en loopevenement is voor iedereen en heeft een recreatief karakter. Er zijn diverse loop- en wandelafstanden, dus iedereen kan meedoen. Uiteraard is er ook dit jaar een kidsrun en voor de 3e keer wordt de Mascotterun georganiseerd. Tevens is een parcours uitgezet voor wheelers. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.walkforlifegroningen.nl Opgave Opgave kan via de website: www.walkforlifegroningen.nl en kan ook nog op de dag zelf tussen 08.30 en 10.00 uur. De wandelaars van de 28 km. kunnen starten tot 10.00 uur, rond 10.30 uur is de warming up onder leiding van een professional en vinden aansluitend de diverse starts plaats vanaf 11.00 uur. Zowel de trainer als de spelers van de Gasterra Flames zullen aanwezig zijn om een aantal starts te verzorgen. Steun onze sportieve strijd tegen kanker; wandel en loop, alleen of samen, mee! Rondom en langs het parcours van de Walk for Life Groningen zijn diverse activiteiten; tevens zijn op het Plein van Hoop deze dag diverse demonstraties van o.a. Defensie, de Reddingsbrigade, De Groninger Kano Vereniging en de Brandweer. Goede doel De Walk for Life Groningen is een jaarlijks terugkerend wandel- en loopevenement. De organisatie van de Walk for Life Groningen heeft, door de nauwe samenwerking van de afgelopen jaren met de sector Oncologie van het UMCG en KWF Kankerbestrijding, besloten om de opbrengsten van de Walk for Life Groningen geheel ten goede te laten komen aan het UMCG Kanker Researchfonds. Dit fonds is een samenwerkingsverband tussen KWF Kankerbestrijding en het UMCG. Het fonds is opgericht in 2008 met als doel in de regio extra fondsen te werven voor het onderzoek naar kanker in het UMCG. De Walk for Life Groningen vraagt aandacht voor jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die met kanker zijn geconfronteerd. Kanker is op die leeftijd bijzonder ingrijpend. Het is een levensfase waarin bij uitstek aspecten als opleiding, relaties, werk, en kinderen krijgen een bepalende rol spelen. Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van kanker en aan de kwaliteit van leven van deze kankerpatiĂŤnten.


Vooraankondiging: zomerse fietstocht door de Onlanden Afgelopen winter stond het waterberging gebied ‘De Onlanden’ voor het eerst onder water. Een bijzonder gezicht: de weilanden in onze ‘achtertuin’ veranderden voor even in grote watervlaktes. In de zomer is dit prachtige natuurgebied een fantastisch gebied om te fietsen. Er is veel meer te zien en te ontdekken dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. In samenwerking met Natuurmonumenten organiseren we een speciale zomerse fietstocht voor de Buitenhof. Met leuke doe-dingen voor kinderen en interessante informatie voor volwassen buurtbewoners. Zet daarom deze datum vast in je agenda: zondag 3 juni 2012. Meer informatie volgt tzt via de website en de e-mail nieuwsbrief! Koninginnedag 2012 in De Buitenhof en Peizerhoven Maandag 30 april is het weer zo ver: Koninginnedag in de Buitenhof en Peizerhoven. Het programma ziet er als volgt uit: 9.45 Verkleed verzamelen voor de optocht op het speelterrein aan de Eemsgolaan 10.00 Start optocht door de wijk met het muziekkorps voorop Een bonte stoet (verklede) kinderen en ouders sluiten zich aan De route: Fivelgolaan-Vredewoldlaan-Humsterlandlaan- UbbegalaanFivelgolaan 10.45 Vrijmarkt Voor volwassenen en kinderen uit de Buitenhof en Peizer hoven Optredens en zelfbedachte activiteiten, verkoop en ruilen van planten/stekjes, rommelmarkt, muziekvrijmarkt, spelletjes (circus acts, schminken) enzovoort…… Laat je ideeën de vrije loop…. 13.00 Einde feest

Buurtfeest 2012 op zaterdag 8 september Op 8 september organiseert de activiteitencommissie van de Buitenhof wederom een buurtfeest op het speelterrein aan de Eemsgolaan. Het is de gelegenheid om na de vakantie lekker bij te praten met buurtgenoten. Noteer deze datum al vast in uw agenda. De organisatie van het buurtfeest zoekt nog mensen die op het buurtfeest willen helpen. Wil je een workshop of activiteit verzorgen op het buurtfeest, een bardienst draaien of iets anders, neem dan contact op met Nienke Funke: 050- 5269468

Maart 2012 - In de Buitenhof

7


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

door Ellen Reehorst

Buiten spelen in de Buitenhof

Er hing even een beetje lente in de lucht en direct is bij ons in de straat het voetbalseizoen weer geopend. Twee doeltjes op de straat en tot ’s avonds laat zijn er kinderen aan het spelen. Hun stemmen klinken vrolijk en ik krijg bezoek van goede jeugdherinneringen. Eindeloos speelden we stand in de mand, achtervolgden we elkaar in ‘diefje en politie’ en sjouwden we afval naar afgelegen plekken om er hutten van te bouwen. Met veel plezier heb ik vorige zomer dan ook gevolgd hoe de kinderen op een van de landjes tussen Peizerhoven en Humsterlandlaan aan het bouwen waren. Zulke mooie pallets hadden wij vroeger ook wel kunnen gebruiken!

Boompjes laten staan Toen we ter voorbereiding van de natuurwerkmiddag het landje verkenden, ontdekten we dat er bij het bouwen ook nogal wat boompjes gesneuveld zijn. En dat is jammer – het is de bedoeling dat het landje een zogenaamd broekbosje wordt, waarbij de bomen nog wat verder groeien voor ze met beleid gesnoeid worden. Daarom een vraag aan de bouwende (advertentie)

8 In de Buitenhof - Maart 2012

kinderen: wil je de bomen laten staan? En aan hun ouders: zou je dit met je kinderen willen bespreken?

Hek bij pontje dicht Ook het pontje is weer in de vaart. Spelende kinderen laten regelmatig het hekje open staan. Gevaarlijk voor het kleine grut, dat zonder zwemdiploma maar al te graag het pontje wil uitproberen. Zou je je kind willen vragen het hek dicht te doen? En zie je het open staan, bijvoorbeeld als je er met de hond langs loopt, zou je het dan even willen sluiten?

Ik verheug me op een zomer met veel buiten spelende kinderen in en om onze buurt!


Buitenhof in Bedrijf Voorjaarsbijeenkomst 25 april 20.00 – 22.00 uur Onze buurtgenoten Chris Bos en Malinka Bakker van het Expertisecentrum Conflictmanagement (www.expertisecentrum.org) verzorgen dan een interessante workshop over mediation.

Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over hun bedrijf en de ins en outs van conflictmanagement. En om daarna natuurlijk aan de bar te netwerken met ondernemers en professionals uit onze wijk. Het precieze programma met de locatie verschijnt binnenkort op de website van de Buitenhof.

Aanmelden kan nu al via een mailtje naar debuitenhofinbedrijf@debuitenhof.info. Kosten € 10,-- per persoon, hiervoor ontvang je bij binnenkomst muntjes voor drankjes en er worden hapjes geserveerd. Kosten ter plekke liefst gepast te voldoen. Alweer de laatste netwerkbijeenkomst voor de zomer – dus grijp je kans!

400 Handdoeken voor de zeehonden in Pieterburen Door Sonja Smit

Eind december 2011 kwam via de media het bericht onze huiskamers binnen dat de zeehondencrèche Pieterburen ineens enorm veel zeehonden moest opvangen; gevolg hiervan was dat er ruimtetekort was voor de zeehonden, maar ook een gebrek aan handdoeken. Esther vond dit een actie waard en samen met Esra en Sarissa heeft ze de handdoekenactie opgepakt. Omdat alle drie de meiden wonen in De Buitenhof en in dezelfde groep (8) zitten van De Starter, besloten ze zowel in de buurt als op school deze actie te houden. Inzameling Na de kerstvakantie is in januari de actie begonnen; zelfs OOG TV was op school aanwezig om hierover te berichten. Ouders konden handdoeken meegeven. Op

school werden ze verzameld in manden die in de gang stonden. Ook zijn de drie meiden in de buurt zelf langs de deuren gegaan om (oude) handdoeken op te halen. Succesvolle actie De actie was een succes. Op woensdagmiddag 15 februari is een groot deel van groep 8 van de Starter, samen met een aantal ouders, naar Pieterburen gegaan om de handdoeken te brengen. Door de actie konden bijna 400 handdoeken worden ingeleverd bij de zeehondencrèche. De medewerkers van Pieterburen en de zeehonden waren er blij mee. Goede actie Esther, Esra en Sarissa!!!!!

Maart 2012 - In de Buitenhof

9


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Buurtcultuur, een mooie traditie Door Albert-Jan Bosch

Op zaterdag 17 maart vond het jaarlijkse Rondje Buurcultuur weer plaats. ’s Avonds liepen ruim zeventig buurtgenoten hun rondje. In de middag kregen de kinderen een goochelact te zien. Een impressie. Verwachtingsvol Vier huiskamer, vier groepen van maximaal twintig buurtgenoten, vier voorstellingen. Kortom, de Buitenhof stond op zaterdag 17 maart j.l. weer in het teken van het jaarlijkse Rondje Buurtcultuur. De optredens zijn van te voren onbekend, ook dit jaar kwam het Geheim van de Buitenhof niet op straat te liggen. Op het verzamelpunt, in het gebouw van tuinvereniging aan de Campinglaan, komen vanaf half acht de bezoekers uit de wijk bijeen. Er hangt een sfeer van verwachting. Herinneringen aan eerdere edities worden opgehaald. De meeste bezoekers zijn veteranen. Sommigen hebben zelf opgetreden of hun woonkamer beschikbaar gesteld. Er wordt gelachen en er klinkt geroezemoes. Iemand zegt dat hij hoopt dat er muziek gemaakt wordt. Een ander verwacht toneel. Maar niemand weet wat er komen gaat. Dat is de charme van de avond. Dan volgt het startschot. De avond kan beginnen. De vier groepen vertrekken even voor acht uur voor hun rondje cultuur in eigen buurt. Over het fietspad lopen de buurtgenoten de wijk in. Op hun kaartjes staan de adressen waar ze moeten zijn. Een beetje doorlopen is nodig, want het eerste optreden staat op het punt van beginnen. Dancing with the Lunshofs Elk huis heeft deze avond een eigen sfeer. Op Hunsingolaan 19 knalt de hiphop ons tegemoet. Gastvrouw Marion van ‘t Veen heeft haar woonkamer beschikbaar gesteld aan de familie Lunshof. Al op de oprit wordt er al sfeer gemaakt door een lichtshow en een geluidsmuur. De bezoekers krijgen caps uitgedeeld en lollies. Het gezin Lunshof is barstensvol danstalent. De drie kinderen Lunshof (Frans, Faya en Leon) geven ons een uitleg over de hiphop. We worden bijgepraat over rap, mc’s,

10 In de Buitenhof - Maart 2012

graffitti en breakdance. Leon en Faya vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de hiphop. De bakermat is New York waar arme kanslozen hun kunsten op straat ontwikkelden tot een kunstvorm. De drie kinderen dansen soepel en vol overgave hun breakdances. Hun vader regelt met enige moeite de techniek. Hij houdt zijn hoofd koel en zorgt ervoor dat zijn kinderen hun kunsten kunnen vertonen. Toneel in huiskamer Een optreden kan niet langer duren dan twintig minuten. De groep moet zich na afloop snel verplaatsen naar het volgende adres. Aan de Marnelaan 26 bij Hannah en Karel Zuil worden we vergast op een theateract van Jantine van der Kooij en Maaike Lensink. Wederom zijn we verrast over het talent dat in de wijk woont. Ook is het bewonderenswaardig wat de acteurs in een beperkte ruimte kunnen doen. Op de oprit dans een indiaan rondom de kerstboom. We worden uitgenodigd om de laatste kerst te vieren. Binnen krijgen we allemaal een wit tshirt. We blijken bij drie Maya-indianen terecht te zijn gekomen. Blauwe Hand, Gele Zon en Rode Aarde vertellen ons dat de Maya-kalender op 21 december zal eindigen. We krijgen de kans om het oude en bedorvene achter ons te laten. In een seance gooien wij onze denkbeeldige last van ons af en mogen we in een waterkom onze schatten laten vallen. Door een poort stappen we naar de nieuwe toekomst. Gele Zon, een Maya met een vet Gronings accent begeleidt ons naar die toekomst.


Geuren en kleuren Van het toneel aan de Marnelaan loopt de groep naar de Duurswoldlaan 3 bij Auke en Annie Faber krijgen we een workshop over geuren. Het verhaal dat de aromatherapeute Wil Buitenkamp houdt is interessant. Ze legt uit dat uit dieren en planten etherische oliën gedestilleerd kunnen worden. Merkwaardig genoeg blijken de heerlijkste geuren fecale tonen in zich te dragen. Kinderen zeggen bij het ruiken dat ze het naar poep vinden ruiken. Ook bijzonder is het verhaal dat uit ambergris, de braakbal van de potvis, waarin de resten van inktvissen inzitten ’s werelds heerlijkste geur kan komen. Ook leveren de anaalklieren van de civetkat heerlijke etherische olie op. Het schijnt allemaal met feromonen te maken. Wil Buitenkamp laat ons diverse geuren, zoals sinasappel ruiken. Meer over aromatherapie op www.dedragendenatuur.nl Spaanse sferen Na de neusprikkelende eerste ronde is het tijd voor de streling van het oor. Als alle jassen zijn opgehangen en iedereen een plaatsje heeft gevonden in de woonkamer van de familie Hoekstra (Ubbegalaan 24) laat Grietje Willemsma haar wijkgenoten genieten van haar gitaarspel. De melodieën van de flamengo die zij uit haar gitaar laat klinken brengt de bezoekers in Spaanse sferen. Grietje speelt sinds drie jaar gitaar. Helaas is kort geleden haar gitaarleraar Anne overleden. Een aantal jaren geleden trad hij nog op tijdens een eerde editie van de Buurtcultuur. Grietje draagt haar optreden op aan hem. Geconcentreerd speelt Grietje haar twee stukken. De stemming van het gitaarspel varieert van opgetogen vrolijk tot somber en melancholiek.

Buurtcultuur Junior Voor de tweede keer werd er voor de kinderen een buurtcultuur gehouden. In de middag konden kinderen genieten in het verenigingsgebouw van goochelaar Jasper Gray. Het zaaltje was bijna te klein, bijna 70 kinderen kwamen af op het optreden. Zij zagen tot hun verbazing hoe Jasper een krant verscheurde en vervolgens de snippers weer aan elkaar wist te goochelen. De trucs volgden elkaar snel op. Maar de kinderen bleken ook toverkracht te hebben. Thijs mocht op het podium komen en kon ineens bloemen uit zijn oren te voorschijn halen. Daarna kreeg hij maar liefst zeven goochelstokken waarmee hij op afstand balletjes in de hand van een moeder wist te toveren. Jasper betrok niet alleen de kinderen bij zijn optreden. Vader Maarten mocht een bierflesje in een lege koker stoppen en na diverse draaibewegingen kijken of de fles nog goed in de koker zat. Niet dus. Als beloning kreeg hij een saaie witte opgeblazen ballon. Met een schaartje liet Jasper de ballon ontploffen en stond vader Maarten met een fles wijn in zijn handen.

Afterparty Een zaterdagavond vol onverwachte optreden van verschillende wijkkunstenaars vliegt voorbij. De groep wandelt de wijk weer uit richting Stadspark. Op de borrel na afloop in het Verenigingsgebouw applaudisseert het publiek nog eenmaal voor de artiesten en de vrijwilligers. En dan is het tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt van de avond de hapjes van Jos Swabedissen, over tradities gesproken.

Maart 2012 - In de Buitenhof

11


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Column Maarten van Wieringen

Spullen delen?

Onlangs was ik aanwezig bij een lezing van een zogeheten goeroe. Je weet wel, zo iemand met een vernieuwende boodschap die vaak wordt ingehuurd om inspiratievolle lezingen onder het motto ‘we moeten eens wat meer out of the box denken’. Nu, Deze meneer wist alles te vertellen over het nieuwe werken, hoe we in de toekomst afstappen van allerlei systemen, het delen van informatie via clouds en hoe we in de toekomst met elkaar gaan communiceren, zoals via twitter en andere nieuwe media. Ik vond het allemaal redelijk voorspelbaar, had die dingen namelijk ook al eens eerder gehoord, maar ik veerde even op toen hij begon over de website www.spullendelen.nl. Volgens hem toont de toekomstige generatie veel minder belang aan het zelf hebben van allerlei materiaal. Hij had wel een punt. ‘Wie van jullie heeft thuis een accuboormachine?’, vroeg hij. Bijna Iedereen stak de vinger op. ‘Wie van jullie gebruikt hem vaker dan drie keer per maand?’, was zijn vervolgvraag. Tja, en toen moest je even goed zoeken naar vingers. Een handvol van de ongeveer 100 aanwezigen blijkt dus meerdere keren per maand een gat in de muur te boren. Terwijl een goede machine toch gauw 150 euro kost. Waarom delen we dan geen boormachine met elkaar? Of andere materialen? Tuurlijk, een koffiezetapparaat of een televisie, dat wordt ongeveer een pingpongwedstrijd als je die wilt delen. Ben je elke dag aan het sjouwen. Maar waarom heeft iedereen zelf een accuboormachine? En een grasmaaier? Waarom kopen we ons speelgoed nieuw bij de Bart Smit of Intertoys? Daarnaast heeft iedereen zijn eigen vaardigheden en kwaliteiten die ook best bij de buren ingezet kunnen worden. Waarom gaan we niet een keer een dagje met een clubje klussen of tuinwerkzaamheden bij elkaar doen? In onze wijk waar sociale cohesie en noaberschap hoog in het vaandel staan, moet dat toch best lukken. Samen met mijn redactievriend Eric ben ik voor dit krantje op visite geweest bij de familie Stijkel. Zij wisten een inspirerend verhaal te vertellen over duurzaam wonen. Ik weet zeker dat veel wijkgenoten dit interessant vinden en ik weet ook zeker dat de familie Stijkel dit verhaal best aan anderen wil vertellen. Een mooi voorbeeld. Toen ik thuis kwam van de lezing heb ik me gelijk maar even ingedeeld op de website van Spullen Delen. In een straal van 5 km wordt op dit moment al een decoupeerzaag, een druppellader, een tent en een serie Gooise Vrouwen aangeboden. Zullen we dit met de wijk ook oppakken? Kom maar op buurtgenoten! Schrijf je massaal in op spullendelen.nl en maak het leven een stuk goedkoper. Wie wil mijn accuboormachine lenen? Best ‘n mooi apparaatje.

12 In de Buitenhof - Maart 2012


Dit artikel is een ingezonden mededeling van de organisatie ‘Onderzoek en Statistiek Groningen’ in opdracht van de gemeente Groningen. Het origineel is uitgebreider, voorzien van tabellen. Om redactionele redenen is het artikel ingekort en alleen het tekstuele gedeelte overgenomen. Het volledige artikel is te lezen op http://gemeente.groningen.nl/hond/hondenuitlaatplan-start/ onder het kopje ‘wijkorganisaties over het nieuwe hondenbeleid’

Wijkorganisaties over het nieuwe hondenbeleid Laura de Jong Mayan van Teerns

1. Inleiding In mei 2011 is een nieuw hondenbeleid ingevoerd in de gemeente Groningen. In het kader van de evaluatie van dit nieuwe beleid is er een online enquête geweest onder stadjers. De gemeente wil echter ook weten wat de wijkorganisaties van het nieuwe hondenbeleid vinden. Hierbij ligt de nadruk vooral op de communicatie tussen gemeente en wijkorganisaties. Wat vinden de wijkorganisaties van het nieuwe hondenbeleid en de communicatie hierover met de gemeente? We hebben de wijkorganisaties benaderd met een enquête via internet. In totaal 41 wijkorganisaties hebben een uitnodiging ontvangen voor de enquête. De respons Er hebben 33 wijkorganisaties meegedaan aan de enquête (80 procent respons). Ook heeft 1 organisatie niet meegedaan aan de enquête maar haar mening schriftelijk toegestuurd. Van de

organisaties die de enquête hebben ingevuld wisten 31 van het bestaan van het nieuwe hondenbeleid.

2. Het nieuwe hondenbeleid Als eerste zijn de wijkorganisaties die bekend zijn met het nieuwe hondenbeleid gevraagd wat zij van het nieuwe hondenbeleid vinden. Uit deze tabel is op te maken dat een ruime meerderheid enige verbeteringen ziet met het nieuwe hondenbeleid. Een deel van de wijkorganisaties (10) vindt dat de situatie beter is. De meeste wijkorganisatie (12) zien enige verbeteringen maar ook dingen die slechter gaan. Er zijn 6 organisaties die geen veranderingen hebben ervaren. Om de communicatie tussen de gemeente en de wijkorganisaties nader te bekijken hebben we gevraagd wanneer men op de hoogte is gesteld van het nieuwe hondenbeleid Het merendeel van de wijkorganisaties geeft aan op tijd geïnformeerd te zijn over het nieuwe hondenbeleid De meerderheid van de organisaties heeft een brief ontvangen van de gemeente. Daarnaast heeft ongeveer een derde de kennis over het nieuwe beleid uit de stadsberichten van de Gezinsbode en/of op een andere manier verworven. Over de teksten in de informatie over het nieuwe beleid is men over het algemeen tevreden De meeste organisaties vonden de teksten in de informatie duidelijk, volledig en ter zake. Op de website van de gemeente Groningen zijn plattegronden te vinden met informatie over het nieuwe hondenbeleid. Over de plattegronden zijn de meningen verdeeld. Er zijn 10 organisaties die de plattegronden duidelijk en volledig vinden, maar er zijn 9 organisaties die het hier niet mee eens zijn. Met de stelling over de juistheid van de plattegronden zijn 11 organisaties het eens en 6 oneens.

(lees verder op pagina 16)

Maart 2012 - In de Buitenhof

13


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Lees de toelichting op pagina 27!

14 In de Buitenhof - Maart 2012


Maart 2012 - In de Buitenhof

15

Telefoonnummer…………………………………………………………………...

Adres……………………………………………………………………………………...

Naam ……………………………………………………………………………………..

Leeftijd: …………... jaar


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Wijkorganisaties en het nieuwe hondenbeleid (vervolg van pagina 13)

3. Inbreng van wijkorganisaties In dit hoofdstuk komt de inbreng van de wijkorganisaties bij het bepalen van het nieuwe hondenbeleid aan de orde. We gaan in op de voorbereiding van het nieuwe beleid en de keuze van de hondengebieden. Ten slotte behandelen we de hiaten die de wijkorganisatie nog zien in het hondenbeleid en opmerkingen die ze erover maken.

3.1. Voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid Bij het voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid zijn wijkorganisaties min of meer betrokken geweest De meeste organisaties zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid. Slechts 6 organisaties hebben geen inbreng gehad. De organisaties die wel betrokken zijn geweest zijn meestal geïnformeerd of hen is om advies gevraagd. Een klein deel heeft zelf initiatief genomen en ongevraagd advies gegeven. Was er bij de wijkorganisaties de behoefte om betrokken te zijn bij het voorbereiden van dit nieuwe beleid Een groot deel van de organisaties vond het nodig dat zij werden betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid (13 van de 27). Nog eens 9 organisaties vonden dit wenselijk. Een klein deel vond het niet nodig of wenselijk dat zij betrokken werden (4 organisaties). Een derde van de organisaties die aangeven betrokken te zijn geweest heeft niets gemerkt van de eigen inbreng. Toch is er ook een aantal (4 organisaties) dat aangeeft dat het advies is opgevolgd. 3.2 Hondengebieden Een nieuwe regel in het hondenbeleid is dat mensen die met een hond wandelen een opruimmiddel bij zich moeten hebben. Bijna alle wijkorganisaties (26) wisten van deze regel. De uitlaatzones en uitrengebieden zijn iets minder bekend, 22 organisaties geven aan de zones en gebieden in hun buurt te kennen. De meerderheid vindt dat opruimplicht ook in de uitlaat- en uitrengebieden moet gelden. Bijna alle organisaties (22) zijn het eens met het feit dat honden altijd aan de lijn moeten, behalve in de uitrengebieden. Op dit punt zijn de wijkorganisaties het dus eens met het nieuwe hondenbeleid. Net als bij de voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid zijn de meeste organisaties betrokken geweest bij het aanwijzen van de hondengebieden. Er zijn 8 organisaties die niet betrokken zijn geweest. Van de betrokken organisaties zijn de meesten geïnformeerd of om advies gevraagd door de gemeente. Ook zijn er 8 organisaties die ongevraagd advies hebben gegeven. Dit zijn iets meer organisaties dan bij de voorbereiding van het nieuwe beleid. Aan de organisaties is gevraagd of zij de betrokkenheid nodig of wenselijk vonden. Net als bij het voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid vonden de meeste organisaties het nodig of wenselijk om betrokken te zijn. Er waren 4 organisaties die het niet nodig of wenselijk vonden betrokken te zijn bij het aanwijzen van hondengebieden. Wat hebben de organisaties gemerkt van hun inbreng? In het geval van de inbreng bij het aanwijzen van de hondengebieden waren er 4 organisaties die niets hebben gemerkt van de inbreng. Dit is iets minder dan bij de voorbereiding van het nieuwe beleid. Er zijn ook 4 organisaties die aangeven dat hun advies is opgevolgd. Naast de inbreng en communicatie hierbij is ook gevraagd naar

16 In de Buitenhof - Maart 2012

wat organisaties vinden van het eindresultaat: de aangewezen hondengebieden. De meningen zijn verdeeld. Iets minder dan de helft, 11 organisaties, vindt dat het precies goed is zoals het nu is. Een ander deel, 7 organisaties, vindt dat er andere terreinen als hondengebieden aangewezen zouden moeten worden. Ook vinden 6 organisaties dat er meer uitrengebieden moeten komen.

3.3 Opmerkingen Als laatste is aan de wijkorganisaties gevraagd wat naar hun mening de belangrijkste maatregelen zijn die het hondenbeleid nog moet regelen. Ook was er de ruimte om opmerkingen te plaatsen. Een term die erg veel genoemd werd is handhaving. Organisaties vinden dat het nieuwe hondenbeleid beter gehandhaafd moet worden en dat er meer controle en beboeting moet komen. De opruimplicht wordt ook vaak genoemd. Uit de enquête bleek ook al dat organisaties positief staan tegenover een opruimplicht van hondenpoep. Punt hierbij is wel dat er dan, volgens enkele organisaties, de ruimte moet zijn om de poepzakken weg te gooien en er dus meer afvalbakken moeten komen. Als laatste zijn er een paar organisaties die meer hondengebieden willen. Wat betreft de betrokkenheid en communicatie geven sommige organisaties aan dat ze meer betrokken hadden willen zijn bij het nieuwe hondenbeleid. Betrokkenheid bij het vervolg vinden ze ook gewenst.

4. Conclusie Bijna alle organisaties zijn bekend met nieuwe hondenbeleid. Ze zijn in iets mindere mate bekend met de opruimplicht en de hondengebieden. De meeste organisaties zijn het eens met het aanlijnbeleid en zouden de opruimplicht ook in de hondengebieden willen. De organisaties vinden dat de situatie met het nieuwe hondenbeleid beter is maar dat er ook dingen slechter zijn. Wat betreft de communicatie is een groot deel van de organisaties op tijd geïnformeerd over het nieuwe hondenbeleid (met een brief van de gemeente). De teksten van de informatie worden goed beoordeeld maar de plattegronden op de site niet. Een deel van de organisaties vindt de plattegronden onduidelijk, onvolledig en/of onjuist. De meerderheid van de organisaties vond het nodig of wenselijk betrokken te zijn bij de voorbereiding van het nieuwe beleid en het aanwijzen van de hondengebieden. Maar er zijn enkele organisaties die niet betrokken zijn geweest. De terugkoppeling is een punt van verbetering. Een aantal organisaties geeft aan niets gemerkt te hebben van de inbreng die zij hebben gehad. Over de aangewezen hondengebieden zijn veel organisaties tevreden. Toch zijn er ook organisaties die liever andere terreinen en meer uitrengebieden zien. Alles samenvattend kan gesteld worden dat de communicatie tussen wijkorganisaties en de gemeente in de meeste gevallen goed is gegaan. Wel is er ruimte voor verbetering, omdat enkele organisaties aangeven dat zij bijvoorbeeld niet op tijd geïnformeerd zijn of geen inspraak hebben gehad. Over het hondenbeleid zelf zijn de organisaties over het algemeen tevreden, de plattegronden op de gemeentelijke website zijn voor verbetering vatbaar.


Culturen in de wijk door Sini Dekker

Een wijk wordt gezelliger en leefbaarder als er mensen wonen met een verschillende culturele achtergrond en dus heb ik Ferhat Ormanoglu en zijn vrouw Neslihan geïnterviewd, die met hun zoon Emre(6) en hun dochter Elif (5) nu 5 jaar in de Duurswoldlaan wonen. De gastvrijheid waar de Turkse cultuur om bekend staat, uit zich gelijk al in het aanbieden van koffie, thee en lekkers. Ik draag mijn steentje bij door bij binnenkomst mijn schoenen uit te trekken. Dat vind ik nog eens een perfect gebruik. Je huis blijft zo tenminste lekker schoon! Zijn jullie in Nederland geboren of in Turkije? Ferhat: ‘Ik ben in Ankara geboren en op vijfjarige leeftijd naar Groningen gekomen. Mijn vader is in 1970 als gastarbeider naar Nederland gekomen. Hij heeft altijd werk gehad als lasser op scheepswerven in Hoogezand en Delfzijl. Dat was zwaar werk. Na vijf jaar heeft hij zijn gezin laten overkomen: mijn moeder, mijn twee zussen, één broer en ikzelf. We woonden in de stad Groningen . Later is daar nog een broertje geboren.’ Neslihan: ‘Ik ben ook in Ankara geboren en ben acht jaar geleden naar Groningen gekomen. Ferhat was naar Turkije gegaan Atakule, Ankara om zijn dienstplicht te vervullen. Die geldt voor alle Turkse mannen, ook als ze in het buitenland wonen. Achttien maanden heeft hij afgekocht en vier weken moest hij in dienst. Ik ben naar Nederland gekomen als zijn echtgenote.’ Wat heeft jullie doen kiezen voor De Buitenhof? Ferhat: ‘Toen ik nog niet getrouwd was, woonde ik in een appartement in de wijk Het Hoornsemeer. Dat vonden we minder geschikt voor kinderen. We wilden wel in Groningen blijven wonen waar ik was opgegroeid en we waren gelijk enthousiast over het huis in de Duurswoldlaan met voor-en achtertuin.’ Neslihan, wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen het leven in Turkije en het leven hier? ‘Ten eerste de taal. Maar nu de kinderen naar school gaan, kan ik me helemaal richten op de inburgeringscursus. Door grotere kennis van de Nederlandse taal hoop ik me minder geïsoleerd te voelen. Wat me opvalt is dat de mensen hier meer op zichzelf zijn. In Turkije is de gemeenschap erg belangrijk, je hebt snel contact met elkaar en daar ontleen je heel veel gezelligheid aan. Dat mis ik hier.’ Ferhat: ‘Ik merk dat, vergeleken met Turkije, contacten

hier wat stroever verlopen voor Neslihan, dat Nederlanders veel behoefte hebben aan privacy, er behoefte aan hebben zich terug te trekken.’ Nog meer verschillen? Neslihan: ‘Ja, de winkels gaan op bepaalde tijden allemaal tegelijk dicht en de levendigheid op straat stopt dan gelijk. Dat is in Turkije heel anders. Daar gaat die levendigheid de hele tijd door.’ En dan het weer. Dat grijze, grauwe en miezerige weer. Triest makend. In Turkije zijn de seizoenen meer uitgesproken, óf (erg) warm óf (erg) koud. O ja, en het eten. Het ontbijt bijvoorbeeld. Wij eten dan olijven, fetakaas, eieren en honing. Olijven en fetakaas eten mensen hier bij een drankje of bij het eten ’s avonds. Wat me ook gelijk opviel hier in de buurt was dat iedereen elkaar groette. In Turkije groet je alleen iemand die je kent. Sini: ‘Maar dat is in Nederland een kenmerk van dorpen en buitenwijken. Toen ik nog in de binnenstad Martinitoren, woonde, groette niemand me die mij Groningen niet kende.’ Jullie kinderen zitten op de Vensterschool in Hoogkerk. Wat is voor jullie het verschil tussen scholen hier en in Turkije? Ferhat: ‘Eerst natuurlijk de schooluniformen, maar ook dat de meesters en de juffen veel geïnteresseerder zijn in de kinderen dan in Turkije. Wel moet gezegd worden dat de klassen daar ook veel groter zijn dan hier. Nog een verschil: kinderen in Turkije gaan het hele jaar door ’s ochtends of ’s middags naar school.’ Wat is er prettiger hier dan daar? Neslihan: ‘Het verkeer. Ik zie hier respectvol gedrag, volgens regels. Niet veel getoeter. Voetgangers hebben rechten. Dat is voor mij bijzonder.’ Wat vinden jullie hier moeilijk? Neslihan: ‘In Turkije was ik eraan gewend dat je door je kinderen spontaan contact had met buren die ook kin(Lees verder op pagina 18) Maart 2012 - In de Buitenhof

17


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Culturen in de wijk (Vervolg van pagina 17 )

deren hadden. Dat is hier niet zo vanzelfsprekend. Door mijn nu nog gebrekkige Nederlands ben ik zelf ook wat afwachtend, maar ik was er dan ook van uit gegaan dat zoiets spontaan zou ontstaan.’ Ferhat: ‘Je nodigt buren uit als je ergens nieuw bent. In Turkije kun je er dan van uitgaan dat er contact gelegd is en dat daarop voortgebouwd kan worden. Dat is niet zo in Nederland. Zo’n bezoek kan heel goed uitgelegd worden als alleen maar een beleefdheidsbezoekje. Dat voelt soms best als en teleurstelling. Wij zijn dat niet gewend. Bezoeken worden hier als het ware gearrangeerd. Die ontstaan hier meestal niet spontaan.’ Ferhat, jij hebt een leidinggevende functie bij Enexis in Zwolle. Hoe staat het met de doorstroming naar bepaalde functies in jouw bedrijf van mensen met een Turkse achtergrond? ‘Ikzelf heb via de lange weg (lts, mts, hts) mijn ingenieursdiploma elektrotechniek gehaald en me verder ontwikkeld richting management en ik was toen de enige met een Turkse achtergrond. Ik schat dat momenteel 2 a 3% van de werknemers bij ons van Turkse afkomst is.’ Dank jullie wel voor dit prettige gesprek. Emre en Elif, jullie kunnen mooi tekenen en kleuren en jij, Emre, weet alles over auto’s!!!

(advertentie)

18 In de Buitenhof - Maart 2012


Geluid en fijnstof A7 Door Rutger Noordam

Second opinion aanbod gemeente blijkt een farce! Vorig jaar is er een voor ons negatief akoestisch onderzoek (AKO) verschenen over de geluidsoverlast van de A7. De wethouder vond het klaar zo, maar bood de bewonersverenigingen van Piccardthof en Buitenhof toch de mogelijkheid van een second opinion. Die mogelijkheid is ons afgelopen december ineens weer afgenomen. Piccardthof en Buitenhof zouden, volgens de gemeente, teveel gevraagd hebben. Wat veel mensen niet beseffen is dat een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet Geluidshinder niets met meten te maken heeft. Men gebruikt een model, vult een paar waarden in, drukt op de knop, en wat er dan uitkomt ………………….. is de waarheid! Je kunt een heilig vertrouwen hebben in dit soort computermodellen, maar dan moet op zijn minst de ‘input’ kloppen, uit de input volgt vanzelf de output. En daarin verschillen wij van mening met de gemeente. We hebben met deskundigen gekeken naar het AKO en er was nogal wat mis met juist de ‘inputgegevens’. We hebben vervol-

gens geprobeerd te onderhandelen met de gemeente. Na een lange tijd van onduidelijkheid bleek er op enig moment een maand eerder een afwijzende brief verstuurd te zijn, door het college van B en W, naar een verkeerd mailadres. Daar bleef het bij, we hadden onze ‘rechten op een second opinion verspeeld’ heette het. Het was voor ons bijzonder bevreemdend dat er op deze wijze eenzijdig, zonder overleg en op zo’n onzorgvuldige wijze, een eind gemaakt werd door de gemeente aan hun second opinion aanbod. In het kader van de nieuw te bouwen Zuidelijke Ringweg is men ook bezig met geluidsberekeningen, bovendien is de Wet Geluidshinder vernieuwd onder de naam SWUNG. De presentatie van deze nieuwe geluidsberekeningen met nieuwe normstellingen zijn over niet al te lange tijd te verwachten. We zijn inmiddels een stuk sceptischer. Ik wilde het eerst ook niet geloven, maar geluidsonderzoek en fijnstofonderzoek wordt landelijk (lees verder op pagina 20)

(advertentie)

Maart 2012 - In de Buitenhof

19


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info Geluid en fijnstof A7 (vervolg van pagina 19)

grootscheeps gemanipuleerd door ooit idealistisch ingestelde milieukundigen, dat komt ook steeds meer in de openbaarheid. (zie bv. Kees van Oosten – Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland: over de versoepeling van de regelgeving en het schoonrekenen van de lucht. 2012; uitvoerig boek over deze kwestie en de gevolgen, zo heeft één op de zes kinderen last van astmatische aandoeningen, heel veel onderzoeken hebben tot nu toe het verband bevestigd dat bestaat met uitlaatgassen, vooral fijnstof en roet in de lucht.)

Winter in de Buitenhof

Zagen op zaterdagmiddag Door Ellen Reehorst

Een zonnige zaterdagmiddag. Drukte bij het fietspad naar het park. Een flinke groep volwassen buurtbewoners en een stuk of zes kinderen zagen, knippen, sjouwen en maken broedhopen van al het snoeisel. Er loopt een gasleiding door de groenstrook tussen de tuinhuisjes en de Duurswoldlaan en dat betekent dat Gasunie een open strook nodig heeft om deze leiding te kunnen inspecteren. De afgelopen jaren is daar weinig aandacht aan besteed, en nu is de strook behoorlijk dichtgegroeid. Met gereedschap van de Gemeente en onder begeleiding van Ecologisch Hoveniersbedrijf Klavertje Vier maken we op een zo natuurlijk mogelijke manier een strook vrij.

‘Waarom slopen we eigenlijk deze bomen?’ wil een van de kinderen weten. Een goeie vraag, want het lijkt ook raar, bomen omzagen om de natuur te helpen. Nils van Ligten van Ecologisch Hoveniers Bedrijf Klavertje Vier neemt de tijd om hem hierop een zorgvuldig antwoord te geven. Samengevat komt het erop neer, dat we proberen om zoveel mogelijk variatie te krijgen: hoge bomen, bij de grond uitlopende struiken, rietland, grasland. Elke soort planten en dieren hebben zo hun eigen wensen. Veel variatie in het gebied betekent ook veel verschillende soorten dieren en planten. Het jongetje knikt, dat klinkt logisch.

Ook bewoners van de Duurswoldlaan hebben zo hun vragen. Een aantal van hen komt verontrust kijken wat er allemaal gebeurt in hun mooie uitzicht. Sommigen vragen om bepaalde bomen te laten staan, anderen om extra bomen om te zagen. Uiteindelijk zijn ook zij tevreden met de uitleg van Nils.

Ondertussen wordt er flink en met plezier doorgewerkt. Ook de kinderen sjouwen mee en knippen wilgenkatjes om mee naar huis te nemen. Tussendoor is er koffie en thee en kletsen we gezellig bij. Als het werk erop zit, sluiten we de middag af met een kop heerlijke pompoensoep volgens het speciale recept van Esther. Klavertje Vier vraagt tot slot onze hulp in de zomer. In juni gaan zij de ecologische groenstroken maaien; als wij kunnen helpen met hooien, kunnen ze binnen het budget een groter gebied maaien. En dat zorgt ervoor dat er snel bijzondere planten zullen gaan groeien.

De werkers van de Buitenhof hebben er wel oren naar!

20 In de Buitenhof - Maart 2012


Duurzaam wonen in de Buitenhof Door Eric Veenstra en Maarten van Wieringen

In juli 2011 mochten we Carolien en Karel Stijkel verwelkomen in De Buitenhof. Met hun kinderen Jarl en Yoram wonen ze aan de Westerwoldelaan, zonder twijfel in een van de meest duurzame woningen van onze wijk. Uiteraard wilde de redactie hiervan de hoed en de rand weten en daarom brachten we de familie een bezoek om eens uit te zoeken wat er nu precies zo duurzaam is aan deze woning. In hun eerdere woningen in de stad, ,had de familie Stijkel al zonnecollectoren en –boilers, maar op dit nieuw te bouwen huis werd nog uitvoeriger studie gedaan naar vormen van energiezuinig wonen. Al was het nog even spannend of ze op dit adres wel echt een huis konden laten bouwen. Toen Carolien en Karel vanuit Ruskenveen wilden verhuizen en hun pijlen richtten op de Westerwoldelaan, was het nieuwbouwproject nog in Fase I en het was nog niet duidelijk of Fase II wel doorging. Dit bleek gelukkig wel het geval en zo konden ze op de valreep een kavel bemachtigen die in Fase II bebouwd zou worden. Het voordeel van deze kavel was dat ze het huis zo konden plaatsen dat de gehele achterkant op het zuiden kwam te staan, uiteraard essentieel wanneer je zonnepanelen gebruikt.

Zonnepanelen op het zuiden

demwarmte-wisselaar. Deze wisselaar geeft de installatie een hoger rendement dan de gebruikelijke water/ glycol warmtewisselaars. De bodemwarmtepomp is aangesloten op twee warmte buffervaten van 800 en 500 liter. De eerste is een warmteopslag voor warmwaterbereiding de tweede is bedoeld als warmte buffer voor de verwarming. Het geheel wordt voorzien van een zestal zonnecollectoren. Deze zullen eerst het grote buffervat verwarmen omdat de bodemwarmtepomp een lager rende- Carolien en Karel Stijkel ment heeft bij hogere temperaturen. Door de grote voorraad kunnen er meerdere dagen overbrugd worden zonder dat de pomp het vat hoeft te verwarmen. Wanneer deze buffer heet genoeg is zal automatisch het kleinere vat door de collectoren worden meegenomen. Het huis is verder voorzien van vloerverwarming en plafondverwarming. Hier komt geen gas aan te pas, alle warmte komt uit twee vaten die dus afwisselend door twee energiebronnen verwarmd worden. Het ene vat voor het verwarmen van water en het andere voor het verwarmen van het huis. De woning is daarnaast bijzonder goed geïsoleerd, het heeft een isolatiewaarde van 5. Tegenwoordig moet een nieuwbouwwoning een isolatiewaarde van 3.5 hebben, om even een vergelijking te geven. De muren zijn ca 42 cm dik en het huis is voorzien van drievoudig glas. Het bevalt Carolien en Karel uitstekend in onze wijk. Met de buren is al uitvoerig kennisgemaakt en de kinderen hebben al diverse vriendjes en vriendinnetjes.

Maar het is niet bij zonnepanelen gebleven. Het huis krijgt zijn energie uit twee bronnen, de zon en bodemwarmte. Via zonnepanelen op het dak en via buizen die 120 meter de grond in gaan. Wanneer de zon niet schijnt zal de energievoorziening automatisch overschakelen naar energie uit de grond, de bodemwarmte.

Carolien en Karel praten zeer gepassioneerd over hun mooie ‘project’. Ze delen hun kennis graag. Dus bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van duurzaam wonen, of bent u gewoon eens benieuwd hoe de familie het aangepakt heeft, neem dan gerust contact op ze op! Ze hebben ook een eigen website:

De bodemwarmtepomp is voorzien van een CO2 bo-

http://huis.stijkel.net Maart 2012 - In de Buitenhof

21


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

22 In de Buitenhof - Maart 2012


Buurtsoap Irgendwoldlaan Door Albert-Jan Bosch

De Buurtsoap van de Buitenhof: Freek van het Huys woont in de Buitenhof met zijn vrouw Irgend von Wolmuth en hun drie kinderen Spike, Chiara en Belle. Vlak na de verhuizing strandde hun huwelijk. Irgend verliet het huis. Freek is ontroostbaar en besluit zich te gaan inzetten voor de buurt. Als buurtvoorzitter zet hij zich nu in voor de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Freek van het Huys verschool zich in de bosjes. Hij had op de website van de buurt gelezen dat het hondenbeleid van de gemeente met voeten getreden werd. Buurgenoten lieten hun hond niet uit op de juiste plek. De groenstroken langs de lanen van de Buitenhof lagen vol hondendrollen. Niemand leek het op te ruimen. Als voorzitter van de buurt, zag hij het als zijn taak om in actie te komen. Aanspreken, dat zou helpen. Daar zag hij in de verte een buurman met een forse zwarte terriër aan komen. De lijn gespannen, de man

doen.’ De man gebaarde naar de hond dat hij mocht doorlopen. ‘Toe maar, Chappie, gaan we lekker poepen? Ja, hij is braaf.’ ‘Ik zag dat je hem hier liet schijten, opruimen dus, of heb je geen zakje, dat is verplicht hoor.’ ‘Zeg, Van het Huys, waar bemoei jij je mee? Ik zeg je toch dat het niet van Chappie is. Kom op Chappie, we gaan.’ Freek ging voor de man staan. ‘Aan de kant man, ik ga verder. Doe es normaal.’ ‘Doe zelf normaal, je moet het opruimen, ik heb het opgenomen op beeld,’ Freek wees naar Spike die op een klein afstandje stond met zijn minicamera. ‘Je kunt kiezen, of opruimen of ik ga met deze beelden naar het hondenmeldpunt.’ Uit zijn zak haalde hij een plastic zakje en hield het voor de man zijn neus. Met een nijdige ruk trok de man het zakje uit Freeks handen. ‘Jij je zin.’ Onhandig en duidelijk onwennig probeerde hij de drollen in het zakje te krijgen. Het lukte maar half. Toen hij het restant wilde oprapen veegde met duim en wijsvinger langs de drol. ‘Gatverdamme, ik baal hiervan, eikel.’ Kwaad beende de man weg. ‘En gewoon in de kliko gooien hè?’ riep Freek hem na. Als antwoord stak de man zijn middelvinger op.

moest haastig lopen om niet omver getrokken te worden. Het was duidelijk dat de hond hoge nood had. De poepzone was nog honderden meters verwijderd. ‘Dat gaat ie nooit halen,’ mompelde Freek. En ja hoor, op het veld, vlakbij de kinderspeeltuin, spreidde de hond zijn achterpoten. De kont omlaag en daar verscheen de eerste drol. Het baasje stond erbij en keek schichtig om zich heen. Hij spiedde schuldbewust om zich heen. Niemand te zien. ‘Even goed inzoomen, probeer zijn gezicht vast te leggen,’ fluisterde Freek tegen zoon Spike die de videocamera bediende. ‘Oké, ik ga erop af, volg me zo onopvallend mogelijk met de camera.’ Freek kroop uit zijn schuilplaats en liep op man af die net wilde doorlopen. ‘Zo buurman, hondje uitlaten?’ ‘Ja, moet gebeuren hè?’ De buurman aaide de hond over zijn kop. Keurig ging het dier zitten toen zijn baasje het zit-commando gaf. ‘De natuur roept en de mens gehoorzaamt.’ ‘En de poep ga je opruimen, niet waar?’ Freek wees op de dampende hoop op het grasveld. ‘Euh, hij heeft nog niet gepoept, we zijn op weg naar de Hunsingolaan, daar mag hij lekker zijn behoefte

Die avond haalde Freek zijn post uit de buitenbrievenbus. Een dikke envelop lag bovenop. Het witte papier vertoonde donkere vochtige plekken. De brief was aan hem gericht. Op de met poep besmeurde kaart stond een afdruk van een hondenpoot getekend. Freek las de tekst: ‘Opgeruimd staat netjes, groetjes van Chappie’.

Maart 2012 - In de Buitenhof

23


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Kerstwandeling 2011 Door Inge Jongman

De sneeuw is alweer gesmolten, de lente is begonnen. Kerst lijkt alweer lang geleden en Pasen staat voor de deur. Toch willen we nog even terugblikken op de in december georganiseerde kerstwandeling. Wat hebben we deze derde keer ook weer genoten! Als organisatoren, als medewerkers, als figuranten en koor en kinderkoor en waarschijnlijk hebben ook de schapen en de ezel genoten van zoveel aandacht! Want veel aandacht hebben ze gehad. Er hebben ongeveer 450 mensen de route gelopen die startte op het speelveld, liep via het Stadspark en eindigde bij de boerderij aan de Peizerweg met warme chocolademelk, glühwein en ranja. De hele route was verlicht met lampjes wat het geheel erg sfeervol maakte. Voor wie er niet bij was… de wandelaars werden mee terug genomen in de tijd dat Jezus geboren werd. Maria met de engel Gabriël, de herders, de wijzen, de herberg en

natuurlijk Jozef en Maria met het kindje Jezus kwam je tegen onderweg. Er was een koor dat bekende kerstliederen ten gehore bracht en een kinderkoor dat eigentijdse kerstliedjes zong, prachtig! We hopen dat iedereen die mee heeft gelopen ook zo genoten heeft! Ook de kinderactiviteit die ’s middags voor de kinderen van 4-12 jaar werd georganiseerd was ontzettend leuk. Kinderen hebben een hartvormig kerstlichtje geknutseld, hebben het kerstverhaal gehoord en mochten daarna het verhaal ook uitbeelden, verkleed, geweldig om te zien! Tot slot werden er mooie foto’s gemaakt van de verklede kinderen die te zien zijn op de website www.kerstwandelingbuitenhof.nl . Daar zijn ook foto’s op te zien van de kerstwandeling zelf. Buurtgenoten, bedankt voor jullie komst… want daar doen we het tenslotte voor!

(advertentie)

24 In de Buitenhof - Maart 2012


Hemelboom en mijmerbankje Bij de brug op het grote veld is vorig jaar een bijzondere jonge boom geplant: een Hemelboom. Het is een herinneringsboom, een gedenkboom. De boom herinnert ons aan dierbare mensen of dierbare zaken, die we hebben verloren.

Bij de boom staat nu een mijmerbankje, waar je even kunt gaan zitten, alleen of samen. Het bankje is een cadeau aan onze wijk van Annet van Dijk en Tjeerd en Eri Kooistra. Na het overlijden van hun zoon en broer Len hebben zij de steun en betrokkenheid uit de wijk als hartverwarmend ervaren.

Hemelboom in de winter

Dit zeggen zij over het bankje: “Ons speelveld is meestal het centrum van leven, sport, spel en plezier. Wij willen daar graag een betekenis aan toevoegen, dat er ook een plekje is voor bezinning, stilstaan bij verlies of de broosheid van ons geluk of onze gezondheid of die van onze dierbaren, maar ook dat door de donkerte heen er ook weer licht te zien is.� Hulp gevraagd We hopen dat iedereen goed voor de boom en het bankje zal zorgen. Dan kan de boom uitgroeien tot een prachtige boom met een enorme kruin. Dan blijft het bankje zo mooi als het nu is. En dan houdt onze wijk een bijzondere plek voor bezinning en ontmoeting.

Mogen we daar je hulp bij vragen? Bijvoorbeeld door een oogje in het zeil te houden? Veel dank vast daarvoor!

Ellen Reehorst Buurtcommissie Buitenhof

Maart 2012 - In de Buitenhof

25


Kijk ook eens op www.debuitenhof.info

Tuinhoekje gt de n?’ vraa e r ie e it ens u dan: Eitje men kuik iep na en zegt o k m o r d eeget ‘Waa ijn om m as denk z B . g s n a a B b juf aan mdat ze hijnlijk o c s r a a ‘W .’ worden kookt te

Ko Er olme ko zitte es ‘Hé olme n tw lp! es: ee Ee ‘he koo n p t i lm rat s w eze en el de wa n in d ko rm e t olm hè ui ee !’ W n in s!’ aa het rop zo de nne an tje de . Z re eg an t d tw e e oo ne rdt :

helaas mijn moestuin ik n a k r a ja it ormaal Beste Bert, d e te zwaar. N t: m zi lt a is v n e n g e n a itt v e t sp er een on die in de g erd, maar he n later komt e zo e b Spitten g jn a ro zi d p r e n a g a a a t p e h jft n er schri ar. Ik heb Een paar je vader. Ee Een oude vad ld begraven. n sla dus dit ja allen. Groet, e e g rv n t e e e v n h o o t b k g n li n a r e b a e n ,g Da en, op st zo nodig ee niet inzaaien onderstebov je moestuin! e o in in t m tu j ie ji le n r e a ft h a e e li m d b en je n ltijd, e Pa, spit alsje ven en spitte Hallo Pa, en b st : ra e hielp jij me a g is B n n : e e g is r n n u a e e v g d e n g a de gev an voor de rief uit de antwoord uit bij de oude m pnieuw een b o e ti r, li o te p la e g d a t d a a en niks. Een dagen later st e vinden alle Z . ld e g t e h r zoek naa rt. ? Groeten, Be in tu e d t e m j bli

alle ze en zijn bb ns s he nee er In i klav en. l hun ass erj t ze a lav a e k Omd nt itte rom? nz a ver ijne Wa Kla r kon topt. Vie al ges n. ma egete opg

Ra ra ra, wat is dit?

Olifant Een man staat blauw poeder in zijn tuin uit te strooien. Zijn nieuwsgierige buurman snapt er niets van en komt vragen hoe dat zit. ‘Nou, dat poeder is om de olifanten weg te houden.’ ‘Maar d'r zijn hier toch helemaal geen olifanten?,’ zegt de buurman verbaasd. Man: ‘Goed poeder hè!’

Kijk live mee in elf vogelnesten Beleef het mee: van het eerste ei tot het laatste uitgevlogen jong. Vanaf 1 maart tot 1 juli kun je het allemaal volgen via de webcam van de vogelbescherming op www.beleefdelente.nl.

26 In de Buitenhof - Maart 2012


KLEURWEDSTRIJD

Zoek de lente! Welk woord hou je over?

De kleurplaat op pagina 14 is niet zomaar een kleurplaat. Die hebben we gekregen van Tuinland aan de Peizerweg. En het is voor een kleurwedstrijd! Tuinland stelt diverse prijzen beschikbaar voor de mooiste tekeningen, en als hoofdprijs in elke leeftijdscategorie een cadeaubon van een speelgoedwinkel ter waarde van €25 ! Het gaat als volgt: Er zijn 3 leeftijdscategorieën  0-5 jaar  6-9 jaar  10-12 jaar Lever je tekening uiterlijk op 28 april in bij de klantenservice van Tuinland (Peizerweg 91). De prijsuitreiking vindt in of vlak na de meivakantie plaats. De winnaars worden gebeld. Doe dus goed je best en vergeet niet alles in te vullen! En pas op voor de nietjes. Succes!

Streep ze door: schuin, horizontaal of verticaal. N

S

E

E

M

L

O

O

K

A

S

A

N

M

K

J

I

L

O

R

V

O

R

O

E

N

N

E

M

E

O

L

B

C

E

S

L

I

C

H

T

K

K

R

I

I

T

U

L

P

E

N

U

R

A

S

E

T

M

R

A

W

I

S

U

A

M

E

S

E

O

L

B

U

E

A

J

L

H

Y

A

C

I

N

T

R

I

R

E

D

B

I

J

E

N

D

E

N

O

P

L

I

U

N

E

E

T

S

O

O

S

P

E

E

L

T

U

I

N

Z

V

AARDE

HYACINT

LENTE

SNOEI

TUIN

VROLIJK

BIJEN

KAS

LICHT

SPEELTUIN

TULPEN

WARMTE

BLOEMEN

KOOLMEES

MEST

SPEL

VOETBALLEN

ZON

BLOESEM

KROKUS

NARCIS

STEENUIL

VOORJAAR

(advertentie)

Maart 2012 - In de Buitenhof

27


Wanneer Zaterdag 7 april

Wat

Waar

Lentekriebels

De Buitenhof (startpunt Grote veld)

bijeenkomst BIB (Buitenhof in Bedrijf)

meer informatie via de website

Maandag 30 april

Koninginnedag

De Buitenhof

Zondag 3 juni

Zomerse fietstocht door de Onlanden

nadere informatie volgt

Zondag 10 juni

Slootmiddag

fietspad naar park

September

Landje Daar! Spelmiddag

Landje Daar!

Zaterdag 8 September

Zomerfeest

De Buitenhof

Donderdag 4 oktober

bijeenkomst BIB (Buitenhof in Bedrijf)

November

Natuurwerkmiddag

December

kerstwandeling

14.00 – 16.00 uur Woensdag 25 april 20.00 – 22.00 uur

14.00 – 16.00 uur

Alle data zijn onder voorbehoud!! Voor alle activiteiten geldt dat nadere informatie over tijd en eventuele plaats volgt; kijk daarom ook regelmatig op www.debuitenhof.info

Buurtkrnat 2012 1  

buurtkrant De Buitenhof

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you