Page 1

Bosbeste groeten uit Hertsberge

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cijfertjes Ons Bosbesteam Instapdata Bijdrageregeling Nieuws uit de ouderraad Aanpassingen schoolreglement 7. Nieuws uit L5 8. Agenda 9. Werken in de straat 10. Schooltoelage 11. Kriebel de luizen weg 12. Bosbespower

Jaargang 10, nr. 1 – september 2012


Jawel… jaargang 10! De bosbes gaat z’n negende jaar in als autonome basisschool. Volgend jaar, precies op 01 september 2013 zal ze 10 kaarsjes mogen uitblazen. Sinds 2003 is er heel wat veranderd…of toch niet? Zo lezen we in het openingswoordje van het allereerste nummer van “Bosbeste Groeten” het volgende: …01 september ligt reeds een eindje achter ons. Wij zijn vol frisse moed gestart…het eerste jaar als autonome school. Ons volledig lerarenteam wil er samen met de kinderen, personeel, ouders, CLB, parochie,… een hartelijke school van maken. Een school met een hart voor elk kind.

Wel, dat is helemaal niet veranderd. Nog steeds is het ons streefdoel om van de Bosbes een school te maken waar eenieder zich mag thuisvoelen. Een school dus waar we niet alleen oog hebben voor kennis, maar waar we ook aandacht hebben voor de motoriek, techniek, het emotionele, de relationele vorming,… Een school waar niet alleen het hoofd belangrijk is, maar ook de handen en het hart!

We wensen al onze leerlingen en hun ouders, leerkrachten en sympathisanten een bijzonder fijn schooljaar 2012-2013 toe!


1. Cijfertjes Op 01 september telde onze Bosbesfamilie 203 leerlingen. Eventjes vergelijken met de voorgaande jaren‌

1 september 2003 1 september 2004 1 september 2005 1 september 2006 1 september 2007 1 september 2008 1 september 2009 1 september 2010 1 september 2011 1 september 2012

Kleuters 69 62 59 59 53 59 60 71 73 76

Lagere 127 144 153 146 144 133 126 121 113 127

TOTAAL 196 206 212 205 197 192 186 192 186 203

250 200 150 Kleuters 100

Lager

50

Totaal

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal Kleuters


2. Ons Bosbesteam We stellen ons even voor: Directeur

Lieven Claeys

peuterklas K1 K2 K3 kleutergym kleuterzorg kleuterverzorgster

Juf Liesbeth Juf Claudine Juf Corine + juf Heike Juf Sabine Juf Heike Juf Aurélie Juf Sabrina

momenteel 7 peuters 22 kleuters 24 kleuters 23 kleuters

L1 L2 L3 L4 L5 L6 bewegingsopvoeding zorgleerkracht

Juf Veerle Juf Bieke Juf Bénédicte Juf Freya Juf Charlotte Meester Piet Meester Kurt Juf Deborah

26 leerlingen 21 leerlingen 20 leerlingen 22 leerlingen 19 leerlingen 19 leerlingen

zorgcoördinator ICT-coördinator administratie personeelsadministratie boekhouding preventie klusjesman gemachtigd opzichter refterpersoneel conciërge zoen- en vroemouders poetsdames

Meester Patrick Meester Bart Juf Ann Juf Katleen (werkt in Oostkamp) Juf Marijke (werkt in Oostkamp) Juf Patricia (werkt in Oostkamp) Marc Eddy Flora, Rita, Kathleen en Vivianne Monique (en Frans) Bernice, Sonia, Sofie en Inge Conny en Martine (cleandienst)

Op onze website kunt u hun contactgegevens terugvinden. De meeste mensen waren hier vorig jaar al aan de slag… toch merken we her en der enkele gloednieuwe gezichten. A. Juf Aurélie Pas afgestudeerd, hoofdzakelijk aan het werk in het Palet in Brugge, maar eveneens werkzaam in de St.-Pietersschool in Oostkamp. Aurélie werkt in de Bosbes op donderdag. In de voormiddag helpt ze in K1 en K2, ’s namiddags zal ze de klas van juf Veerle overnemen zodat die onderwijs op maat kan geven aan een anderstalige nieuwkomer uit haar klas. B. Juf Ann Ze is eigenlijk geen juf hoor… ze is namelijk een bachelor in bedrijfsmanagement! Zij zal de directeur bijstaan op administratief vlak en geloof me: dat is een berg werk… leerlingenadministratie, rekeningen maken, onze website bijhouden, enz… Ze is aanwezig op het secretariaat op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.


3. Instapdata De instapdata voor kleuters voor het schooljaar 2012-2013 zijn:

De eerste schooldag

Kinderen geboren tot en met ...

Instapdatum

na de zomervakantie

3 maart 2010

maandag 3 september 2012

na de herfstvakantie

5 mei 2010

maandag 5 november 2012

na de kerstvakantie

7 juli 2010

maandag 7 januari 2013

van februari

1 augustus 2010

vrijdag 1 februari 2013

na de krokusvakantie

18 augustus 2010

maandag 18 februari 2013

na de paasvakantie

15 oktober 2010

maandag 15 april 2013

na het Hemelvaartweekend

13 november 2010

maandag 13 mei 2013

Op volgende dagen hebben wij een openklasmoment voorzien:        

Woensdag 29 augustus 2012 van 17.00 uur tot 19.00 uur Dinsdag 23 oktober 2012 van 14.00 uur tot 15.30 uur Woensdag 12 december 2012 van 10.30 uur tot 12.05 uur Dinsdag 22 januari 2013 van 14.00 uur tot 15.30 uur Woensdag 6 februari 2013 van 10.30 uur tot 12.05 uur Dinsdag 12maart 2013 van 14.00 uur tot 15.30 uur Woensdag 24 april 2013 van 10.30 uur tot 12.05 uur Dinsdag 11 juni 2013 van 14.00 uur tot 15.30 uur


4. Bijdrageregeling 2012-2013 De minister heeft de maximumfactuur enigszins aangepast. Voortaan mogen we maandelijks het volgende vragen aan ouders van kinderen uit P + K1: € 2,50 K2: € 3,50 K3: €4 Lagere: €7 om alle verplichte uitgaven te helpen dragen. (vb. uitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken, zwemmen, huur gymzaal…)

P.S.

A. De gemeente Oostkamp wil die theaterbezoeken financieel helpen ondersteunen. Alle leerlingen van alle Oostkampse scholen krijgen van onze gemeente een bijdrage van € 2 per theaterbezoek. Scholen die daarvoor nog een bus moeten betalen, krijgen daarboven nog eens een extra bijlage van €1. Waarvoor dank! B. De ouderraad helpt ook de financiële kosten te dragen. Door de verkoop van paaseitjes kan ze onze rekening voor het vervoer naar en van het zwembad aardig verminderen. Ze helpt ook de meerdaagse uitstap naar Brussel (L3) bekostigen. Door die hulp wordt de werkelijke kostprijs (€ 75) gereduceerd tot € 50. En dat scheelt toch ook een slok op de borrel voor de ouders van het derde leerjaar. Voorts hielp ze bij de aankoop van een digitaal bord in L6 (kostprijs: zo’n € 8.000!). Waarvoor dank hoor!

Verplichte uitgaven verrekend in de maximumfactuur Lager: Kleuter:

maximum € 70,00/schooljaar P+K1

maximum € 25,00/schooljaar

K2

maximum € 35

K3

maximum € 40

Verplichte uitgaven niet verrekend in de maximumfactuur Turnkledij T-shirt ...............................................€ 5,00 Broekje........................................................... € 10,00 Gymzakje ....................................................... € 4,50

U kunt vrij intekenen op: Meerdaagse schooluitstappen (maximum € 390,00 voor de volledige duur van het lager onderwijs) Brussel + Atomium ............................................. € 50,00 (+ € 25 gesponsord door OR) Ovifat L6 .............................................................. € 230,00


Sport Zwembrevet ................................................ € 0,65 Schaatsen .................................................. € 2,90 Veldloop ..................................................... € 1,00

Tijdschriften (abonnement 1 jaar – niet verplicht, vrijblijvend) Dopido K1............................................................ € 28,00 (of € 11,00 per trim) Dokadi K2 ................................................... € 28,00 Doremi K3 ........................................................... € 28,00 Zonnekind L1 – L2 ............................................... € 34,00 (of 14-13-11 per trim) Zonnestraal L3 – L4 ............................................. € 34,00 Zonneland L5 – L6 ............................................... € 34,00

Maaltijden

Volle maaltijd + middagtoezicht .............€ 3,50 Soep + middagtoezicht ....................................... € 1,40 Eigen lunchpakket + middagtoezicht .................. € 1,00

Dranken Melk .................................................................... € 0,35 Fruitsap ............................................................... € 0,40 Water .................................................................. € 0,25

Allerlei Fruit op school (1 stuk fruit per week)................ € 3,70 Solidair ontbijt..................................................... € 2,50 Klasfoto ............................................................... € 2,75

Nieuwjaarsbrieven .............................................. € 0,75


5. Nieuws uit de ouderraad Na een voor allen hopelijk deugddoende vakantie was het dan zover op maandag 3 september: terug naar school!! Een nieuwe start, een schone lei, de bosbesjes kunnen er weer tegenaan. Voor velen ook een blij weerzien van vriendjes en vriendinnetjes, ouders, collega’s,... Voor sommigen kwam dit weerzien of de nieuwe kennismaking er al een paar dagen voordien, nl. op woensdag 29 augustus, op de mede door de ouderraad georganiseerde “Open Klasdag”. Op deze dag krijgen leerlingen (en hun ouders) de kans om al voor de start van het officiele schooljaar een kijkje te nemen in hun nieuwe klas, kennis te maken met hun leerkracht en daarna even na te babbelen (of te spelen) op de speelplaats. De ouderraad zorgt daarbij steevast dat bij deze gelegenheid ook van een zomers drankje en een hapje kan genoten worden. De weergoden waren ons bovendien gunstig gestemd en het was dan ook een geslaagde en gezellige avond. Misschien werd u op deze avond ook aangesproken door een van de leden van de ouderraad. We zijn nl constant op zoek naar nieuwe leden. De ouderraad van de bosbes is een dynamische groep van ouders die aktief betrokken is bij het reilen en zeilen van de school en die aan de hand van allerlei aktiviteiten de school en haar team waar mogelijk probeert te ondersteunen. Dit vraagt natuurlijk enige inzet en beschikbaarheid maar vele handen maken licht werk en een goede ouderparticipatie komt het karakter van de school echt bijzonder ten goede – aarzel dus niet en vervoeg ons team! Nog niet helemaal overtuigd, kom dan geheel vrijblijvend de volgende oudervergadering bijwonen. Deze gaat door op maandag 8 oktober om 20 uur in het lerarenlokaal van de school. Op de open klasdag hebben sommigen misschien ook kans gezien om het nieuwe digitale bord in de zesde klas van Meester Piet te bewonderen. Dergelijk bord is echt het neusje van de zalm en biedt ongelooflijk veel mogelijkheden. Meester Piet heeft er in ieder geval een serieuze training opzitten zodat dit bord ten volle kan gebruikt worden voor het onderwijs van onze zesdeklassers. Dit project werd voor de helft (ter waarde van 4000 Euro) meegefinancierd door de ouderraad. Zoals u merkt, is dit een substantieel bedrag, bedrag dat de ouderraad moet zien bijeengespaard krijgen d.m.v. haar verschillende aktiviteiten en jaarlijkse “sponsoringronde”. De aankoop van nog een dergelijk digitaal bord staat dit jaar opnieuw op het verlanglijstje van de school. De ouderraad wil hier graag terug haar bijdrage leveren en dit wordt dan ook het hoofdproject dit jaar (naast de vele andere projecten waaraan de ouderraad jaarlijks bijdraagt – zoals bericht in het laatste krantje van vorig jaar). Vandaar ook onze vraag naar uw steun, waar en hoe u ook kan!


6. Aanpassingen schoolreglement op de website Naar jaarlijkse gewoonte gebeurden er enkele aanpassingen aan onze schoolbrochure met reglement. Die werden besproken in de schoolraad, een vergadering waarin mandatarissen van het schoolbestuur, leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap elkaar ontmoeten. Alle veranderingen zijn geel gemarkeerd zodat u met één oogopslag ziet wat er gewijzigd en/of bijgevoegd werd. www.vbshertsberge.be

Wat valt er allemaal nog te ontdekken op onze website?  Actua: dagelijks nieuws uit de school. Het gaat hier voornamelijk over nieuwtjes die niet echt klasgebonden zijn  Nieuws uit de klassen: hier krijg je op geregelde tijdstippen een kijkje in de klas  Fotoalbum: er worden gedurende het schooljaar nogal wat foto’s genomen. Zelfs die van vorig jaar kun je hier nog bekijken  Maar er is nog veel meer!  info over het Bosbesteam  de kalender  de maandmenu  interessante links voor ouders en leerlingen  schoolkrantjes  brieven aan de ouders  formulier voor het gebruik van medicijnen op school

De Bosbes heeft ook een facebookpagina. Volg de school op de voet want dagelijks verschijnt een kort berichtje met foto… De Bosbes


7. Nieuws uit L5 Op vrijdag 7 september reisden we met de trein naar Brussel. Na een spannende heenreis (met de nodige vertragingen, moeilijke aansluitingen ...) kwamen we aan in het station Brussel Luxemburg.

In het museum voor natuurwetenschappen kregen we een boeiende rondleiding. We zagen er heel veel dinosaurussen.

Na een lekkere picknick wandelden we richting Koninklijk Paleis. Wat was dat mooi!

Daarna kwamen we via het Warandepark aan in de Wetstraat. Jammer genoeg waren er geen ministers te zien. Na een interessante uitleg en rondleiding in het Federaal Parlement, passeerden we nog langs de kathedraal van St.-Michiel en St.-Goedele, liepen we door de Sint-Hubertusgalerij en de Beenhouwersstraat om tenslotte de Grote Markt te bewonderen. Nog vlug een wens doen bij T'Serclaes, een foto nemen van Manneken Pis en genieten van een ijsje of een wafel. En dan met de trein terug naar huis.


Enkele weetjes/opmerkingen: - Manneke Pis had een snor. (Edouard) - In Brussel kan je lekkere wafels eten. (Matias) - In het Koninklijk Paleis zie je heel veel goud. (Camille) - Tegenwoordig versieren ze de kroonluchters ook met kevers. (Maya) - Ik zou die kroonluchters niet graag poetsen! (Ludo) - In het museum voor natuurwetenschappen kan je een hele grote verzameling Iguanodons bewonderen. (Franne) - In het museum kon je elkaar elektrische schokjes geven als je op het glas liep. (Jozefien) - Skeletten van dino’s zijn heel erg duur. (Audrey) - Ik heb een ‘manneken Pils’ zien staan, hij plaste bier. (Mathis) - We hebben de senator Patrick Degroote gezien. (Adriaan) - Wist je dat vogels afstammen van dinosaurussen. (Fien) - In de Beenhouwersstraat kunnen de obers heel mooi (vooral luid) zingen. (Juliette) Ook Emma, Laurence, Jade, Emiel, Kiara, Emile en Maxime vonden het een leerrijke dag.


8. Te noteren in je agenda

Datum Zondag 16 september Donderdag 20 september Vrijdag 21 september Maandag 24 september Donderdag 27 september Vrijdag 28 september Zondag 30 september Maandag 01 oktober Donderdag 04 oktober Vrijdag 05 oktober Woensdag 10 oktober Dinsdag 23 oktober Donderdag 25 oktober 27 oktober – 04 november 22 december – 06 januari 09 februari – 17 februari 30 maart – 14 april 09 mei – 12 mei Maandag 19 november Vrijdag 08 maart Donderdag 09 mei Zaterdag 18 mei Zaterdag 01 juni

Activiteit Straatvoetbal in Moerbrugge Sportdag L1-L4 Startviering in de kerk Schoolraad Verkeersparcours L6 Kaarting Straatvoetbal in Oostkamp Vrije dag – geen school Vossenstreken K2 + K3 Dag van de leerkracht Pedagogische werkdag – geen school Oudercontact L1 Oudercontact L1 Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie Hemelvaart Pedagogische werkdag – geen school Vrije dag – geen school Eerste Communie H. Vormsel Schoolfeest


9. Werken Wingensestraat We kregen het volgende bericht van het gemeentebestuur van Oostkamp:

Op 24 september starten de werken in de Wingensestraat. Tijdens de werken wordt tussen de Toekomststraat en de Kasteeldreef een éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het éénrichtingsverkeer is zo dat het verkeer richting kerk mogelijk is. Dus de kiss en ride zone ter hoogte van de school kan nog gebruikt worden in de goede richting. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind oktober.


10. Aanvraag van een schooltoelage Op het secretariaat zijn formulieren te bekomen waarmee u een schooltoelage kunt aanvragen voor het schooljaar 2012-2013. Ook kleuters en leerlingen van de lagere scholen hebben daar eventueel recht op. Je kunt de aanvraag ook online doen (www.studietoelagen.be).

De aanvraag kan tot en met 01 juni 2013 gebeuren. Niet alleen voor uw gezin is zo’n aanvraag belangrijk, maar ook voor de school. Hoe meer gezinnen recht hebben op zo’n schooltoelage, hoe meer werkingsmiddelen de school krijgt en hoe meer lestijden ze kan inrichten. Met ‘gezin’ wordt niet alleen een gezin met vader, moeder en kinderen bedoeld. Een alleenstaande wordt ook als een gezin beschouwd.

 Kleuters krijgen een vast bedrag van € 87,33  Een schooltoelage voor lager onderwijs schommelt tussen € 98,25 en € 147,37

Op het secretariaat of via de juf kun je aanvraagformulieren bekomen. We willen ze – desgewenst- helpen invullen. Hulp kun je trouwens ook bekomen op het gratis nummer 1700.


11. Kriebel de luizen weg “Ik wil ook wel eens luizen”, zei Jonas. Maar daar dacht mama wel anders over, want luizen zijn niet alleen erg vervelende diertjes, ze laten zich ook niet makkelijk verjagen. Weet alvast dat luisjes hebben geen schande is, dat het absoluut niets te maken heeft met hygiëne, dat het ene kind gevoeliger is dan het andere en dat het heel belangrijk is dat je het snel signaleert, zodat de school en de andere ouders snel kunnen ingrijpen. Aan de ouders vragen we dan ook om regelmatig de kinderen thuis te controleren. Uit de ‘Druivelaar’ van 21 augustus 2012

Luizen hebben nu eenmaal een voorkeur voor kinderen van 5 tot 11 jaar en voor meisjes. Mensen met een donkere huidskleur zijn zelden het doelwit. Luizen dragen geen ziektes over, maar veroorzaken wel veel jeuk, een reactie op hun speeksel. Doordat luizen tegenwoordig resistenter geworden zijn tegen de klassieke bestrijdingsmiddelen, is het soms moeilijk om ze kwijt te raken. Maar het gebeurt ook vaak dat de producten niet correct gebruikt worden. Vraag daarom steeds raad aan uw apotheker.

Als er luizen in de klas gemeld worden zullen er in alle heen- en weerschriftjes (agenda’s) van de klasgenootjes een sticker hangen met ‘luizenalarm!’. Cruciaal is natuurlijk dat u – als je luisjes of neten vindt bij uw kind – de school wel degelijk op de hoogte brengt. De diertjes verspreiden zich immers heel snel omdat kinderen op school bij het spelen in nauw contact komen met elkaar. Vindt u zo’n sticker dan moet u snel handelen. Onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met uw kind (andere familieleden, vriendjes, …) en behandel diezelfde dag indien nodig. Wij raden u aan droog haar na te kijken door het grondig door te kammen. Vindt u luizen of neten, behandel dan onmiddellijk uw kind. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren, het gaat immers niet om hygiëne, er is dus geen enkele reden tot schaamte. Duid op de sticker aan of u uw kind gecontroleerd hebt en eventueel behandeld. Zo is de juf of de meester op de hoogte dat u de boodschap hebt ontvangen en eventueel uw kind hebt behandeld. Ontsmet de omgeving! Was het beddengoed, knuffelbeertjes, sjalen en mutsen op 60 °C. Stofzuig het huis en de auto en gooi de zak dan weg. Het is ook aan te raden een preventieve spray te gebruiken voor het hele gezin indien 1 gezinslid hoofdluizen heeft. Zelfs indien u geen luisjes vindt bij uw kind, is het toch raadzaam uw kind gedurende een maand elke week te controleren.


12. Bosbespower Dat blauwe bosbessen een overvloed aan vitamine C bevatten wisten we al langer. Maar het kleine blauwe besje bevat nog heel wat meer gezondheidsbevorderende eigenschappen. Anthocyanine, de stof die de bosbes zijn blauwe kleur geeft, blijkt ontstekingsremmend, cholesterolverlagend, anti-verouderend en ziektewerend te zijn. Er zijn maar weinig voedingsmiddelen die meer anti-oxidanten bevatten dan blauwe bosbessen. Ze bevatten bovendien collageen, de natuurlijke stof die de huid elastisch en dus jong houdt.

Grote Bosbeskaarting! Vrijdag 28 september 2012 Zaal ’t Bulscampvelt Inleg ₏ 2,50

Powerfruit Relax Douchegel van Nivea Voedt en verstevigt de huid dankzij de weldoende eigenschappen van blauwe bosbes en acai.

Schoolkrant september  

september 2012