__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

6 jaargang 43 - juni 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

EcoWerf haalt asbest op aan huis

7

Kom jij ons team versterken?

16

ExpLosief Bierbeek, kunstenparcours met de L van Lokaal talent


Op Wereldwaterdag lanceerden we een nieuwe wandeling: de waterwandeling 4 kids. Intussen ontdekten tientallen gezinnen maar ook klasgroepen het parcours van 5 kilometer langs bijzondere plekken. Onderweg leren ze over het belang van water in Bierbeek en in onze Ecuadoraanse zustergemeente Oña. Wil jij ook op ontdekking? De wandeling start aan de borre bij het infopaneel en is bewegwijzerd.

08

12

10

6

#

in de kijker

3

VC De Roosenberg kiest voor de QVAX-lijst

4

focus EcoWerf haalt asbest op aan huis

info 6

Uit de raad van 29 april

7

Kom jij ons team versterken? 8 De mantelzorger in de bloemetjes 9 Doe de tekencheck 10 Geef knaagdieren geen kans 11 Elke druppel telt 12 Een nieuwe straat: Adelahof

UiT in Bierbeek

15 Het wezenlijke heeft tijd Anne Laga 16 ExpLosief Bierbeek, kunstenparcours met de L van Lokaal talent

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeentebestuur Bierbeek, Unsplash, campagnemateriaal Vlaamse Overheid. V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen en Anne Van de Rostyne, communicatiedienst - 016 46 87 84 - communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van juli en augustus: 7 juni 2021.

2


in de kijker

VC DE ROOSENBERG KIEST VOOR DE QVAX-LIJST Wie de vorige In&Uit aandachtig las of onze Facebookpagina Bierbeek Leeft! volgt, kon het al lezen: we gingen aanvankelijk niet met de QVAX-lijst aan de slag. Na de testfase onderging het systeem nog wat wijzigingen waardoor de voordelen van QVAX nu toch opwegen tegen die van een eigen reservelijst. VC De Roosenberg zal dus de QVAX-lijst gebruiken om overgebleven vaccins aan het einde van de vaccinatiedag te zetten. Iedereen die nog niet gevaccineerd is, kan zich aanmelden voor de reservelijst via www.qvax.be. Eens

W

jouw leeftijdscategorie aan de beurt is en er vaccins over zijn, zal je gecontacteerd worden. De reservelijst heeft als doel geen vaccindosissen verloren te laten gaan. Registreren voor de lijst is geen garantie dat je effectief sneller gevaccineerd wordt. De voorbije weken werden risicopatiënten boven de 18 jaar en wie ouder is dan 63 jaar ingeënt. Vanaf juni komt de rest van de bevolking, van oud naar jong, aan de beurt.

www.vcderoosenberg.be www.qvax.be

Zomermarkt op 4 juli

Zin om te belevenisshoppen in een uniek kader? Kom dan zeker op zondagnamiddag 4 juli van 13 tot 18 uur naar de markt op de Ruisbroeksite. Laat je verrassen door lokale producenten en handelaars in een gezellige sfeer. De producten zijn er het neusje van de zalm, staan dichtbij de producent en zijn met veel zorg voor jou geteeld en geselecteerd.

www.bierbeek.be/zomermarkt

OPENBARE WERKEN Er worden nieuwe fietspaden aangelegd langs de Opvelpsestraat. Dit leidt tot verkeershinder op de plaats van de werken. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Neervelp. Fietsers en bussen van De Lijn kunnen wel door. Wees voorzichtig! De bovenparking van de borre en de parking op de Wijnenberg worden heraangelegd. Parkeer je op de grote parking (benedenparking) voor het gemeentehuis. Aan- en afrijden van de parking verloopt in dubbele richting in de Speelpleinstraat. De bussen van De Lijn verplaatsten hun eindhalte naar de Hoogstraat. In buurgemeente Boutersem zijn er ook diverse werken gestart. Zo is het niet meer mogelijk om van het oprittencomplex van de E40 naar de Stationsstraat in Vertrijk te rijden en ook de Willebringsestraat en Tassinstraat zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Meer info vind je op www.wegenenverkeer.be/ boutersem.

016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@ police.belgium.eu

Gecombineerd met verrassende activiteiten en een terras is het de ideale plek voor warme ontmoetingen voor jong en oud. Bierbeek neemt voor het eerst deel aan de provinciale week van de lokale markt. Een actie onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant, VlaamsBrabant comité voor de markt, Straffe Streek en de Korte Keten. 3


focus ASBEST VEILIG VERWIJDEREN EN AFVOEREN

EcoWerf haalt asbest op aan huis

In heel wat gebouwen zit nog asbest. Wees alert wanneer je gaat verbouwen en schakel tijdig hulp in. EcoWerf staat je bij bij het verwijderen en veilig afvoeren van asbest. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hieronder.

D

e Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan. De focus ligt op asbest in dakbedekking voor een oppervlakte van maximaal 150 m². Enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien kan je op het containerpark binnenbrengen of

4

thuis laten ophalen. Zowel particulieren, verenigingen, kmo’s, scholen als het lokaal bestuur kunnen op deze dienst beroep doen. Ongebonden (los) asbest, zoals verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, komt niet in aanmerking. Hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf. Alle informatie vind je op de website van OVAM. AANVRAGEN EN OPHALEN Wens je asbest te laten ophalen aan huis, vul dan het aanvraagformulier in op de website van EcoWerf. Een asbestcoach neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar aangeboden moeten worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. EcoWerf haalt de zakken dan op en brengt ze naar een gespecialiseerde verwerker.

SUBSIDIES OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij die subsidie betaal je als inwoner slechts 30 euro per asbestzak: dit bedrag is vastgelegd door OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg je 1 asbestzak en 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3mondmasker, handschoenen, overall), komt de asbestcoach op voorhand ter plaatse langs en wordt de ophaling geregeld. Elk gezin kan gebruikmaken van maximaal 5 asbestzakken per jaar. Je kan de asbestophaling aanvragen vanaf nu. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.ecowerf.be. De effectieve ophalingen van asbest aan huis beginnen op 17 juni. Hou er rekening mee dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is. De duurtijd van het project bedraagt 3 jaar. GROTERE VOLUMES Past de hoeveelheid gebonden asbest die je wil laten verwijderen niet in de 5 zakken? Contacteer een erkende asbestophaler of -verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren op het gemeentelijk containerpark. Lever dit steeds verpakt aan in een doorzichtige folie van zeker 0,1 mm. 016 46 87 87 milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be/containerpark www.bierbeek.be/asbest

0800 97 0 97 www.ecowerf.be www.ovam.be/omgaan-met-asbest


focus

Veelgestelde vragen over asbest HOE KAN IK EEN ASBESTZAK/ OPHALING AANVRAGEN? Vul het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be. De asbestcoach contacteert je en brengt de zakken mee. De zakken worden ter plaatse afgerekend met Bancontact. HOEVEEL KOST HET? Zowel de plaatzak als de kuubzak kost 30 euro per stuk. Dit bedrag is vastgelegd door OVAM en in heel Vlaanderen gelijk. Voor dit bedrag krijg je een all-inpakket (zie hiernaast). HOEVEEL ZAKKEN HEB IK NODIG? In één plaatzak passen maximaal 13 platen, dit komt overeen met een dakoppervlakte van ongeveer 30 m². Een gevulde plaatzak weegt gemiddeld 400 kg. In één kuubzak passen leien van een dakoppervlak van 40 m². Met deze gegevens kan je zelf al een inschatting maken. Nadat je een aanvraag hebt gedaan, komt de asbestcoach bij jou langs en bepaalt samen met jou exact hoeveel asbestzakken er nodig zijn. WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN EEN ASBESTZAK? Een plaatzak is 310 cm lang, 110 cm breed en 30 cm hoog. Er passen maximaal 13 golfplaten in. De inhoud van de zak mag maximaal 1.000 kg bedragen. Een kuubzaak heeft als lengte en breedte 90 cm en is 110 cm hoog. De inhoud van de zak mag maximaal 1.000 kg bedragen. MAG IK ASBEST ZELF VERWIJDEREN? Controleer of je zelf asbest mag verwijderen aan de hand van de checklist: • Het materiaal bevat (hecht)gebonden asbest.

• Het materiaal lijkt nog in goede staat. • Ik kan het materiaal losschroeven met een traag draaiende schroevendraaier. Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken. • Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in hun geheel te verwijderen en in hun geheel naar beneden te brengen. • Ik weet waaraan ik begin. Kan je alle puntjes afvinken? Dan mag je het materiaal zelf verwijderen als je de nodige veiligheidsmaatregelen neemt. Heb je minstens 1 vakje niet aangevinkt? Dan mag je het asbestmateriaal niet zelf verwijderen en moet je beroep doen op een professionele verwerker. Op de website van OVAM vind je meer informatie en een link naar gegevens van erkende asbestverwijderaars. KAN IK NOG TERECHT OP HET CONTAINERPARK? Je kan met asbest nog steeds gratis terecht op het containerpark. Opgelet: je moet je asbesthoudende materialen verpakken in doorzichtige plastic bouwfolie van minstens 0,1 mm die je

op voorhand aankoopt in een doe-hetzelfzaak. IS HET AFBREKEN VAN ASBEST GEVAARLIJK? De afbraak van asbest moet heel voorzichtig gebeuren zodat er geen stof vrijkomt. Asbestvezels zijn niet gevaarlijk als ze goed gebonden zijn. Van zodra er vezels loskomen en deze ingeademd of ingeslikt worden, kan dit een ernstig gevaar voor je gezondheid betekenen. Draag dus steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en vermijd het breken van asbest. Op de website van OVAM en bij de sorteerregels voor asbest op de website van EcoWerf vind je meer informatie over veilig asbest verwijderen. WAT MET TEGELS EN VENSTERBANKEN? Andere hechtgebonden asbesttoepassingen kunnen aangeboden worden na goedkeuring door de asbestcoach ter plaatse. Asbesthoudende tegels, vensterbanken of platen zijn meestal mogelijk in kleine hoeveelheden. Het maximale gewicht van de zakken mag hierdoor niet overschreden worden.

5


Uit de raad van 29 april GEMEENTERAAD OPENBARE WERKEN De gemeenteraad keurt aanpassingswerken aan de nutsleidingen in de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat goed. De bovengrondse elektriciteitsleidingen worden ondergronds gebracht en de bestaande elektriciteitspalen worden vervangen. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor wegenwerken langs de Tiensesteenweg tussen de Molenbeek en de grens met Boutersem goed. De rijweg wordt er heraangelegd, er komen fietspaden, de riolering wordt vernieuwd en de kruispunten worden verkeersveilig heringericht. De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing van 9 april 2021 waardoor een dading werd afgesloten met betrekking tot de gunning van de infrastructuurwerken Wijnenberg. MILIEU De gemeenteraad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Bebat goed voor de verwerking van ingezamelde batterijen. DUURZAAMHEID De gemeenteraad keurt een nieuwe overeenkomst met Dialoog vzw voor een periode van 5 jaar goed. Zij leveren gratis planadvies voor duurzaam bouwen aan inwoners, de gemeente betaalt de kosten.

VRIJE TIJD De 'feestremork', een nieuw product dat buurtcomités en verenigingen kunnen uitlenen bij de dienst vrije tijd, wordt samen met enkele aanpassingen toegevoegd aan het reglement op lenen van gemeentelijk materiaal. De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement goed. ONDERWIJS De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Stad Leuven tot aansluiting bij het digitaal aanmeldingsplatform ‘meld je aan’ goed. De raadsleden keuren de princiepsbeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad goed. VERTEGENWOORDIGING De gemeenteraad keurt het voorstel goed om de volgende 18 jaar lid te blijven bij de afvalintercommunale EcoWerf. De gemeente draagt de beheersoverdrachten van de verwerking van afvalfracties over.

OCMW-RAAD De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag van de dienst Welzijn 2020. De OCMW-raad keurt de verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement noodwoning Keizerstraat goed.

VOLGENDE RADEN OP 27 MEI De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 27 mei. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be.

6

Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.


info

Kom jij ons team versterken? POLYVALENT MEDEWERKER TECHNIEK EN ONDERHOUD MET SPECIALISATIE THEATERTECHNIEK (M/V/X - D1-D3 - VOLTIJDS - ONBEPAALDE DUUR - AANLEG WERVINGSRESERVE 3 JAAR) Als medewerker gespecialiseerd in theatertechniek ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, opvolgen, organiseren en leveren van de technische ondersteuning van deze activiteiten. Je onderhoudt de eigen materialen en infrastructuur en stelt je flexibel en collegiaal op binnen de logistieke dienst en de organisatie. Je beschikt over goede kennis van podiumtechnieken zoals licht, geluid, beeld, netwerken en veiligheidsaspecten. Naast je opdrachten in het kader van theatertechniek kan je mee ingeschakeld worden in de andere taken van de logistieke dienst. Je voert veel van de opdrachten ’s avonds, ’s nachts of in het weekend uit en maakt deel uit van een wachtdienst. Indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2021. VOORWAARDEN Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; geniet de burgerlijke en politieke rechten; bent medisch geschikt voor de functie; voldoet aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen); bent in het bezit van een rijbewijs B en slaagt voor de selectieprocedure (praktische en mondelinge proef). INTERESSE? Bezorg ons dan vóór 15 juni 2021 je sollicitatiebrief met cv, een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van je rijbewijs. Bezorg dit aan het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek.

Je vindt de functiebeschrijving op www.bierbeek.be/aanwerving. Met vragen kan je terecht op het nummer 016 46 87 71 of via e-mail personeel@bierbeek.be.

VRIJWILLIGERS MIDDAGTOEZICHT (M/V/X - VRIJWILLIGERSVERGOEDING) Kleuterschool Bierbeek Centrum, Opvelp, Lovenjoel en Hoofdschool zijn op zoek naar vrijwilligers voor het middagtoezicht. Ben jij op schooldagen vrij op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag van 11.45 tot 13.15 uur? Steek je graag de handen uit de mouwen en help je de leerlingen bij het middagmaal? Je zet mee de eetzaal klaar, bedeelt soep en warme maaltijden, helpt de kinderen en ruimt nadien op. 016 46 37 02 - directie@gemeenteschoolbierbeek.be

7


wel zijn

De mantelzorger in de bloemetjes Op 23 juni is het dag van de mantelzorg. In België zijn er meer dan een half miljoen mantelzorgers. Zij zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Het gaat dan om de zorg voor hun partner, ouder(s), kind, familielid of kennis. Vaak met een zware zorglast zoals een kind met een handicap of een persoon met dementie. Zeker in coronatijden was de zorglast erg zwaar en vaak werden mantelzorgers en de persoon die zij verzorgden, geïsoleerd van familie, vrienden en buren. Mantelzorgers verdienen een welgemeend dankjewel: dankzij hen kunnen zorgbehoevenden langer thuis blijven wonen. MANTEZORGTOELAGE Sinds 1999 geeft Bierbeek een gemeentelijke mantelzorgtoelage aan iedereen die de zorg opneemt voor een inwoner uit Bierbeek. Wil jij weten of je voor jouw zorg voor partner, ouder of vriend in aanmerking komt voor een toelage? Bezorg het OCMW een ingevuld aanvraagformulier en voeg een doktersattest toe waaruit blijkt dat de persoon aan wie je zorgen geeft ziek of hulpbehoevend is. Het aanvraagformulier vind je op de website of kan je bij het OCMW verkrijgen. Na een huisbezoek bepaalt de maatschappelijk werker of je voldoet aan de voorwaarden om de toelage te ontvangen. Je krijgt ook alle informatie omtrent andere diensten of bijkomende toelagen.

Financiële hulp voor jongeren Ben je tussen 18 en 25 jaar en heeft de coronacrisis je financiële kopzorgen bezorgd? Verloor je je studentenjob in de horeca of evenementensector en komen je verdere studies in het gedrang? Zijn je reserves op en weet je niet hoe je het einde van de maand gaat halen? Je staat er niet alleen voor! Het OCMW zoekt samen met jou naar een oplossing.

8

016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be

BEDRAG Na goedkeuring krijg je een mantelzorgtoelage van € 25 per maand (voor een alleenstaande) of € 37,5 per maand (voor een koppel). Deze toelage wordt halfjaarlijks uitbetaald. De mantelzorgtoelage kan ook uitgekeerd worden als je gezinszorg of poetshulp van het OCMW of een andere organisatie krijgt. 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/mantelzorg

Een luisterend oor tijdens de blok Na een heel jaar met vaak online les volgen in juni … de examens. Zie je het even niet meer zitten tijdens je examens? Heb je twijfels of vragen? Blijf dan niet bij de pakken zitten. Praten helpt! Durf je zorgen en vragen te delen met iemand uit je vangnet. Dat kan eender wie zijn: ouders, vrienden, leerkracht, studiebegeleider ... Kun je nergens terecht, wil je even je bezorgdheid

kwijt? Maak je je zorgen om iemand in je omgeving of wil je gewoon even anoniem je verhaal vertellen en je hart luchten? De vrijwilligers staan van 17 mei tot en met 24 juni dagelijks van 18 tot 23 uur klaar via chat. Ook JAC en Awel staan klaar voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een babbel. www.teleblok.be www.caw.be/jac www.awel.be - bel 102


wel zijn

Geld besparen dankzij de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Misschien geldt dit ook voor jou. Je energiecontract kan verouderd zijn of niet goed aansluiten bij je verbruikersprofiel. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van het volledige aanbod op de markt. De V-test vergelijkt objectief het aanbod van alle leveranciers van elektriciteit en aardgas in Vlaanderen. Op basis van de resultaten kan jij het contract kiezen dat het beste bij jouw verbruik aansluit. VERGELIJK NU! Een overstap naar een voordeliger contract of veranderen van leverancier is meestal volledig gratis en bovendien zeer eenvoudig. Ga naar https://vtest.vreg.be om de test in te vullen.

Wil je graag meer informatie over de V-test of wil je hulp bij het uitvoeren ervan? Maak een afspraak met het Woonloket. Neem zeker je laatste eindafrekening mee. Wij hebben enkel je verbruiksgegevens nodig om de Vtest uit te voeren. 0471 66 28 34 woonloket.bierbeek@igo.be www.igo.be https://vtest.vreg.be

Doe de tekencheck Buiten zijn, bewegen in en genieten van de natuur is leuk en bovenal gezond. Maar in de natuur leven ook kleine lastige diertjes, zoals teken. Als je gebeten wordt, wat je soms niet eens opmerkt, is er een kans dat je ziek wordt. Maar laat je zeker niet afschrikken door het risico op een tekenbeet en geniet van de natuur. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen het risico op een tekenbeet verminderen: • Blijf op de wandelpaden. • Draag gesloten schoenen en kleding die je armen en benen bedekt. Stop je broekspijpen in je kousen. • Draag lichtgekleurde kleding, dan zie je een teek beter. • Gebruik een insectenwerend middel op je onbedekte huid. • Controleer je lichaam ’s avonds op teken en volg de symptomen op. • Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging. Volg een maand lang de mogelijke symptomen op (rode kring en/of griepachtige symptomen). Ga naar je huisarts als je klachten hebt na een tekenbeet.

www.tekenbeten.be

9


milieu

Geef knaagdieren geen kans Ratten en muizen zijn in sommige gevallen schadelijk voor de gewassen, zitten in stro, hooi en isolatiemateriaal ... maar brengen ook ziekten, vlooien en luizen over op je huisdieren. Voorkomen is beter dan genezen. En hierbij kan een kat helpen. Die verjaagt vlot een aantal muizen. De aanwezigheid van één kat volstaat soms al. Toch kan het zijn dat ratten en muizen de weg naar je huis, tuin, schuur … blijven vinden. Ga dan zeker na of er niets ligt dat hen aantrekt. Dicht schuilplaatsen, ruim rommel op, bewaar (dieren)voeding zoals graan achter slot en grendel.

Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor je huis of eigendommen. De gemeente zal enkel optreden als er een muskusrat opduikt. Deze worden dan verdelgd. Muskusratten leven enkel in beken en rivieren. Merk je muizen of (bruine of zwarte) ratten op op je eigendom, doe dan zeker beroep op het advies van de Milieudienst! Je kan gratis vallen verkrijgen in het gemeentehuis. Het wordt afgeraden om zelf vergif te plaatsen. Dit kan je huisdieren (of die van de buren) en beschermde diersoorten fataal worden. www.bierbeek.be/ ongedierte-bestrijden

Composteren kan je leren Wil je je tuin op een milieuvriendelijke, duurzame en ecologische manier aanleggen en onderhouden? Het is helemaal niet moeilijk. Een van de wondermiddelen daarvoor is compost. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Die ontstaat uit een biologisch proces waarbij micro-organismen en kleine ongewervelde diertjes organische reststoffen omzetten onder invloed van warmte, lucht en vocht. Het resultaat is compost, die je kan gebruiken voor het gazon, de moestuin, de boomgaard en voor planten in je tuin of in je bloembak. Je kan composteren met een compostbak, een compostvat, een composthoop of een wormenbak. Leer composteren, het is makkelijk en bespaart je geld en energie.

10

Wie niet zelf wil composteren kan ook compost en houtsnippers bestellen bij onze Milieudienst, onze Bierbeekse compost heeft het Vlaco-keurmerk. www.ecowerf.be www.bierbeek.be/composteren

Containerpark In het gemeentelijk containerpark in de Eikeboomlaan (Korbeek-Lo) kan je terecht met alle soorten afval dat niet thuis opgehaald wordt. Het containerpark is open van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Meld je zeker 15 minuten voor sluitingstijd aan. De toegang tot het containerpark kost € 2 per bezoek (met een knipjeskaart, te koop in gemeentehuis en in grootwarenhuis). Voor kmo's bestaat er een aparte regeling.

www.bierbeek.be/ containerpark


milieu

Elke druppel telt De voorbije zomers was het bij momenten heel heet en droog. Kurkdroog. Vorig jaar doken de eerste problemen met waterbevoorrading al op in de maand mei. Ook de streek rond Bierbeek werd getroffen door het uitblijven van neerslag. Ga dus zuinig om met water. Enkele eenvoudige ingrepen leiden al tot een groot verschil! HUISHOUDENS ALS SLEUTEL In Vlaanderen wordt jaarlijks in totaal zo‘n 745 miljoen m³ water verbruikt. Of meer dan 2 miljoen m³ per dag! Het gaat dan om alle watersoorten: leidingwater (met een aandeel van 60%), grondwater, oppervlaktewater en hemelwater. Ook huishoudens hebben een stevig aandeel in het waterverbruik en kunnen dus mee zorgen voor oplossingen. Het verbruik door huishoudens is goed voor ongeveer één derde van het totale waterverbruik en bijna 55 % van het leidingwaterverbruik. Huishoudens zijn dus belangrijk in de waterkringloop. Een simpele draai aan de kraan: voor ons is het zo vanzelfsprekend dat we er vaak onbezonnen mee omspringen. Een gemiddelde Vlaming gebruikt ongeveer 119 liter drinkwater per dag. Daarbij komt dat door de grote oppervlakten aan wegen, parkings en bebouwing veel regenwater versneld afvloeit naar beken en riolen. Hierdoor kan het regenwater onvoldoende in de bodem sijpelen waardoor de kostbare grondwatervoorraden te snel uitgeput raken, met verdroging op bepaalde plaatsen tot gevolg. VANG HEMELWATER OP Heb je een regenwaterput of vang je op een andere manier regen op? Gebruik het! Het is gratis en goed voor het milieu. Door het regenwater te filteren kan je het gebruiken voor het spoelen van toiletten, sproeien van de tuin, het wassen van de auto, lappen van ramen, het wassen van kledij …

Drink geen regenwater en gebruik het best niet om te koken of om te douchen. Bovendien is er een gemeentelijke premie voor het plaatsen van een hemelwaterput en het gebruik van hemelwater voor bestaande gebouwen. Wees zuinig, tijdens natte winters en droge zomers. Water is immers kostbaar. Enkele tips: • Laat de kraan niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, handenwassen … • Neem een (korte) douche in plaats van een bad: zo bespaar je de helft water. • Installeer spaartoetsen op het toilet. • Installeer een spaardouchekop en thermostatische mengkranen in de badkamer. • Herstel lekkende kranen zo snel mogelijk. • Gebruik regenwater waar dat kan: hierdoor kan er bespaard worden op kostbaar drinkwater. www.bierbeek.be/water

Applaus voor de fietsers! Op 3 juni, Wereldfietsdag, geeft de Fietsersbond massaal applaus voor de fietsers. Met zoveel mogelijk teams geven ze over heel België applaus voor mensen die zich tijdens de ochtendspits met de fiets verplaatsen. Ook Fietsersbond Bierbeek doet mee en de gemeente ondersteunt deze actie. WAAROM? • Om fietsers te feliciteren: ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel.

• • • •

Om fietsers te bedanken: ze maken de wereld een stukje leefbaarder. Om fietsers aan te moedigen: doe zo voort! Om automobilisten te vragen om meer rekening te houden met de zachte weggebruikers. Om beleidsmakers te tonen: veilige fietsinfrastructuur werkt!

www.fietsersbond.be

11


de tijd van toen

Een nieuwe straat: Adelahof Twee jaar geleden lanceerde tv-figuur Sofie Lemaire een oproep om meer vrouwen een plek te geven in het straatbeeld. Van alle straten met de naam van een persoon in Vlaanderen zijn er 85 % vernoemd naar mannen en slechts 15 % naar vrouwen. Dat valt in Bierbeek wel heel goed mee, zo hebben we de SintErmelindisstraat in Lovenjoel, genoemd naar onze plaatselijke heilige, en de Eleonoradreef (genoemd naar hertogin Eleonora Ursula van Arenberg) in het Meerdaalwoud. Sinds kort werden twee nieuwe straten, op advies van de Gemeentelijke Erfgoedraad, genoemd naar personen: Sint-Hilariusgat, een straatje tussen de Neervelpsestraat en de Middelbosstraat. En het Adelahof, een nieuwe zijstraat van de Bergstraat. Al bij al een mooie score: 50 % voor elke sekse. WIE WAS NU DIE ADELA? Adela is geboren rond 950, uit een adellijk gravengeslacht dat toen al minstens 100 jaren regeerde aan de Nederrijn, in het huidige Nederland. Haar vader was Wichman, graaf van Hamaland, haar moeder Lutgard van Vlaanderen. Via haar had ze Karolingisch en Brits koninklijk bloed in de aderen. Hoge adel dus, en qua afkomst een hogere pedigree dan de Duitse keizer. Ze had zeker één broer, ook Wichman genaamd, en één zus, Lutgard, zoals hun moeder. Op jonge leeftijd huwde ze met Immed uit de familie der Balderiken, die in onze streken belangrijke graven waren. Adela en Immed kregen vijf kinderen: Meinwerk, die bisschop werd, Diederik, en drie dochters. Grafelijke rechten werden vererfd via mannelijke lijn. Wichman junior stierf nog vóór zijn vader en dus was er geen erfgenaam meer. Na de dood van vader Wichman kwam het grafelijk recht, zoals het toen de gewoonte was, bij de schoonzoon, Immed, Adela’s man. Toen echtgenoot Immed stierf, was Adela’s 12

Munt met opschrift “Adela Cometissa”, geslagen in Deventer. zoon Diederik nog minderjarig. In zo’n situatie nam de moeder, in dit geval Adela, de regering waar als gravin, tot de zoon meerderjarig was. Dat blijkt uit het feit dat zij munten heeft geslagen, met haar naam en titel. Op latere leeftijd hertrouwde zij met een zekere Balderik, die eigendommen had in het graafschap Brunerode, waar Bierbeek deel van uitmaakte in die tijd. DULLE GRIET OF STRAFFE MADAM? Over deze Adela van Hamaland gaan vele verhalen rond, het ene al meer waarheidsgetrouw dan het andere. Met zekerheid had ze de hand in een ophefmakende moordzaak waardoor ze en-

Gezocht Heb jij nog weetjes over de geschiedenis van de gemeente? Of heb je een leuke oude foto? Meld het ons en we zoeken het verder uit. www.bierbeek.be/de-tijdvan-toen

kele jaren voor haar dood persona non grata werd in de hoogste kringen. Alpertus van Metz, een monnik, beschreef haar in niet al te beste bewoordingen: dat ze “te luid praatte, wulpse taal uitsloeg, even harmonisch gekleed ging als ze van binnen losgeslagen was, en door haar oogopslag haar onevenwichtigheid verried.” Een deel daarvan kan -als het waar zou zijn- terug te voeren zijn tot haar tijd als zelfstandige gravin, waar ze op de rijksdagen zonder twijfel de geplogenheden en omgangsvormen van haar mannelijke collega’s overnam. Maar daarnaast roemt Alpertus haar weefkunst. Nog volgens Alpertus zou Adela ook haar eigen zuster vergiftigd hebben. Volgens een meer recente bron zou ze zelfs haar eigen zoon om het leven gebracht hebben. Al is dat waarschijnlijk praat voor de vaak. Adela stierf in armoede, waarschijnlijk in 1024 in Keulen, waar ze ook begraven werd. Dat ze verdronk in de Rijn, en “de rivier deed kolken tot haar lichaam uit het water werd gehaald”, is ook weer een straf verhaal dat niet noodzakelijk waar is. Feit is dat er wat bijeen geroddeld werd over deze zelfbewuste, hoog adellijke dame, met kerfstok.


info

Eeuweling Emiel Op 15 april vierde Emiel Pardon zijn 100e verjaardag. Dat gebeurde op een coronaveilige manier in de buitenlucht. Er was taart, een kaart van het koninklijk paleis én gepaste versiering van de buurtbewoners. Proficiat Emiel!

Maria viert 102e verjaardag Op 11 mei mocht Maria Coopmans 102 kaarsjes uitblazen. Ze is geboren en getogen vlakbij het Mollendaalbos, waar ze nog steeds woont. Ook voor haar waren er tal van felicitaties en de nodige versiering. Proficiat Maria!

HET CIJFER: 148 Onze gemeente telde op 10 mei in totaal 148 inwoners die ouder zijn dan 90 jaar. Vier van hen zijn 100 jaar of ouder. Emiel Pardon is de jongste eeuweling, Bertha Noë (110) de oudste. Drie inwoners worden later dit jaar 100 jaar. Er zijn in totaal 41 inwoners 95 jaar of ouder. Sinds eind april is Bertha Noë als supereeuweling erkend door de European Supercentenarian Organisation (ESO). Er zijn in Europa 55 supereeuwelingen, dat zijn mensen die 110 jaar of ouder zijn. De oudste Europeaan is momenteel de Franse Lucile Randon, 117 jaar oud.

Sinds het overlijden van Julia Van Hool op 29 april, is Bertha de op één na oudste Belg en de oudste Vlaming. https://europeansupercentenarians.org/living.php https://eeuwelingen.blogspot.com/p/rangschik king_2.html

13


UiT in bierbeek

Vakantie in Bierbeek? Schrijf je snel in! Ben je nog op zoek naar een fijn kamp of ga je liever naar het speelplein? Er zijn nog heel wat vrije plaatsen voor de sportweken, ’t Speelkasteel, de tienersportdagen, Stekelbees en tal van andere kampen. Ga naar onze website en kies uit het grote aanbod wat jij graag wil doen deze zomer. SPELEN ON TOUR In de maand juli komen wij naar jou toe! We sturen enkele animatoren en een busje vol spelmateriaal naar enkele van onze buurtspeeltuintjes. Onze animatoren brengen voldoende spelmateriaal en spelideeën mee naar jullie locatie! De kinderen komen, met toestemming van hun ouders, langs wanneer ze willen.

Alle kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn welkom om een namiddag mee te ravotten in hun eigen buurt. Wanneer? Elke donderdag in de maand juli, telkens van 13 uur tot 16 uur. • Opvelp: IJsvogelstraat - 08/07 • Korbeek - Lo: Strijdelle - 15/07

• Lovenjoel: Bruulverkaveling -22/07 • Bierbeek: de borre - 29/07 www.bierbeek.be/vakantie- in-bierbeek www.bierbeek.be/spelen-on-tour

Fotozoektochten Op zoek naar een leuke en speelse manier om Bierbeek te ontdekken? Dit jaar hebben we 2 fotozoektochten uitgestippeld. Eén in Opvelp en één in Lovenjoel. De zoektochten zijn ongeveer 3,8 kilometer lang en ideaal om er met het gezin op uit te trekken. Folders over beide zoektochten kan je vanaf 7 juni afhalen bij de toeristische dienst of downloaden op www.bierbeek.be/toerisme. Bovendien maken de deelnemers met alle correcte antwoorden, kans op een leuke prijs. Formulieren kunnen binnengebracht worden bij de toeristische dienst in de borre tot 7 oktober. www.bierbeek.be/toerisme 14


UiT in bierbeek

3 TOT 23 JUNI

Het wezenlijke heeft tijd Anne Laga Het wezenlijke heeft tijd Dat wat er toe doet Is Geen franjes Geen gedoe Wel essentie Hier en Nu Wat wezenlijk Is Is bestaat In vele dimensies Vormen en maten Vaak onzichtbaar Maar tastbaar voelbaar Dat Wat raakt Hartelijk welkom! Laat je raken door kleuren, vormen en klanken. Genieten van wat is. Harp, fluit, drum, klankschalen, creepy noises, gedurfde tonen, moedige kreten … omhullen kleuren, kleine en grote schilderijen, gedichten, beelden, zaken die onbenullig lijken …

26 EN 27 JUNI, VAN 11 TOT 18 UUR

Fotograaf m/v/x CVO VOLT biedt sinds een aantal jaren een volwaardige opleiding fotografie aan in het volwassenenonderwijs en tweedekansonderwijs. Deze tentoonstelling in de borre is het sluitstuk van hun opleiding. Zij tonen hun eindwerkreeks en lichten graag hun portfolio toe.

www.ccdeborre.be

Meer info over komende activiteiten in de borre vind je op onze website: www.bierbeek.be/vrijetijd.

Kom langs in de borre van maandag tot vrijdag van 9 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur.

15


UiT in bierbeek

ARTISTIEKE BELEVINGSTWEEDAAGSE ZET LOKAAL TALENT IN DE KIJKER

ExpLosief Bierbeek, kunstenparcours met de L van Lokaal talent Op zaterdag 5 en zondag 6 juni ben je van harte welkom bij ExpLosief, een artistieke belevingstweedaagse dwars doorheen de vier Bierbeekse deelgemeenten, waar je kan genieten van Lokaal talent. 40 KUNSTENAARS, 140 WERKEN Explosief is een kunstenparcours van 40 beeldende kunstenaars uit groot Bierbeek. Op een tiental unieke locaties ontdek je een waaier aan kunstdisciplines: teken-, schilder- en beeldhouwkunst, kalligrafie, keramiek, sculpturen, grafiek, textielkunst, fotografie, installatie, poëzie, boekbinderij en mixed media… TE VOET OF MET DE FIETS De verplaatsing tussen de 11 expo’s in Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp doe je bij voorkeur al wandelend of fietsend. De totale afstand die je aflegt wanneer je alle locaties bezoekt, is maximum 20 kilometer. Je kan deze uitstap uiteraard ook spreiden over twee dagen. Onderweg laat je je charmeren door de schoonheid van de Bierbeekse natuur. Zo geniet je van de mooiste (toeristische) plekjes in combinatie met een grote variëteit aan kunstwerken van talent van eigen bodem. Een centraal infopunt of vertrekpunt is er niet. Op alle locaties

16

vind je een postkaart met de andere locaties en hun kunstenaars. Of neem dit artikel mee en stippel vooraf zelf een aangename wandel- of fietstocht uit. DEELNEMEN IS GRATIS Je hoeft geen toegangsgeld te betalen. Een vrije bijdrage voor de papieren catalogus, die je op alle locaties vindt, is altijd fijn. Liever geen papier? Kijk dan op onze website voor meer info over de deelnemende kunstenaars. STOPS ONDERWEG Het Buurthuis en De Oude Zandgroeve

in Korbeek-Lo en de Ruisbroekmolen in Bierbeek hebben een gezellig terras waar je iets kan drinken met je bubbel. Een sanitaire stop maak je in ’t Ateljee (Lovenjoel), in het Buurthuis (KorbeekLo), in de borre of De Oude Zandgroeve (Korbeek-Lo). VEILIGHEID Dit initiatief wordt coronaveilig georganiseerd volgens de protocollen van de professionele cultuursector waaronder het cultuurcentrum valt. Op elke locatie is een personeelslid van de borre aan-


UiT in bierbeek wezig. Deze medewerker ziet erop toe dat bezoekers de geldende maatregelen strikt opvolgen. Je kan deelnemen met je gezin of personen uit je contactbubbel. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens je bezoek. Vloeibare ontsmettingsgel is beschikbaar aan de ingang. Ter plaatse dien je in je bubbel te blijven en minimum 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van anderen. Daartoe is er een onthaalprocedure voor het vullen en ontruimen van de locatie, naast een circulatieplan om contact tussen bubbels onderling te vermijden. Binnenruimten worden extra geventileerd. Vooraf reserveren hoeft niet: je noteert je gegevens bij het binnenkomen van een locatie en blijft daar korter dan een half uur. BEDANKT Dit project is een initiatief van cc de borre dat mee mogelijk wordt gemaakt door de gastvrijheid van een aantal inwoners uit de vier deelgemeenten. Zij stellen gedurende dit weekend hun prachtige schuur, tuin of weide ter beschikking van kunstenaars én publiek. Wij zijn hen erg dankbaar! Ook het enthousiasme van de deelnemers doet deugd. Jij bent alvast bedankt voor je interesse en voor de discipline bij het volgen van de huidige maatregelen bij je bezoek. WELKOM! 016 46 14 00 www.ccdeborre.be

DEZE KUNSTENAARS NEMEN DEEL BIERBEEK DE BORRE, Speelpleinstraat 10: • ANNE LAGA (Wall of Local Fame juni) zie ook pagina 15. RUISBROEKMOLEN, Ruisbroekstraat 18a: • PATRICIA DE SMET schilderijen • ELIANE EMMERECHTS schilderijen • KOEN HEUTS sculpturen • JAN SMETS grafiek • MARIE-PAULE THEUNIS schilderijen • TIE VAN BESELAERE schilderijen SCHOTTESHOF, Bergstraat 29: • ANY DE NEEF keramiek • KOEN HEUTS sculpturen • HEDWIG DU JARDIN poëzie • HILDE MAES tekeningen/ schilderijen • MIA VAN NIEUWENHOVE mixed media KORBEEK-LO BUURTHUIS, Pastoriestraat 1: • DENISE COUWENBERGH grafiek/ textiel/kalligrafie • ERIK DE GREEF keramiek • NICOLE DE PUTTER kalligrafie • DIANE DUPONT fotografie • FILIP VAN LOOCK fotografie • CLAUDE VÉRON schilderijen H. KRUIS KERK, Pastoriestraat 2: • MARIJKE BROOTHAERS fotografie • ERIK DE GREEF keramiek • PATRICIA DE SMET schilderijen/installatie • BEA VERHOOGHE installatie DE OUDE ZANDGROEVE, Sterrenlaan 38: • JO BREDA schilderijen • ANNEMIE GELDHOF keramiek • WALTER HELSEN beeldhouwkunst/ keramiek • GUY LAMBRECHTS fotografie • BERT ROELS sculpturen • JO ROELS tekeningen • GUIDO ROOSELEER fotografie • LIEVE VERPOORTEN textielkunst

LOVENJOEL ‘t ATELJEE, KUNSTENAARSWERKPLAATS, PRODAT, Heerbaan z/n: • MARK CARDOEN beeldhouwkunst • VIOLETTE DEMEESTER schilderijen • WALTER HELSEN beeldhouwkunst/ keramiek • HILDE MAES tekeningen/schilderijen • ROGER PIETTE schilderijen • KAREL RAUSCH beeldhouwkunst • CHANTAL SMETS schilderijen • MIA VAN NIEUWENHOVE mixed media • LIEVE VERPOORTEN textielkunst • DE LOVENIER met: CONNY COECK, WALTER DE VRIENDT, KIM SPIRITUS, CINDY VAN KERCKHOVEN, GREET VAN NOYEN tekeningen/schilderijen SINT-LAMBERTUSKERK, Stationsstraat 50: • KAREL RAUSCH beeldhouwkunst • MICH MEEUS schilderijen • KARIN FERFERS schilderijen SCHUUR FAMILIE ENIS, Bieststraat 81: • MARK CARDOEN beeldhouwkunst • KARIN FERFERS schilderijen • MARIE-PAULE THEUNIS schilderijen • DIRK VAN MEERBEEK tekeningen/schilderijen OPVELP SCHUUR FAM. HERREGODS-HEYMANS, Hoegaardsesteenweg 87: • ANY DE NEEF keramiek • DE VINAAF met: GERDA DE CORT, STEFAAN GEERAERTS, WENDY RENIERS tekeningen/schilderijen SINT-ANTONIUS-ABTKERK, Hoegaardsesteenweg 6: • ROGER HERMANS schilderijen • MAGDALENA JEGOROW schilderijen • WOUTER DE PRINS fotografie • JACQUES VAN GRIMBERGEN sculpturen/keramiek

17


info

OVERLIJDENS 13 april

Julia Maria Augustijns, 89 jaar

16 april

Marcel Louis Leclercq, 86 jaar

17 april

Monique Amelia Goedhuys, 80 jaar

26 april

Gustaaf Wivina Willemaerts, 81 jaar

HUWELIJK 10 april

Ellen Van Roy en Arne Raemaekers

Controleer de geldigheid van je rijbewijs Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in 2010 en hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar. Als burger ben je verplicht om zelf de einddatum van je rijbewijs op te volgen en tijdig de hernieuwing aan te vragen. Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Kom dan langs voor een nieuw exemplaar! Je kan de hernieuwing aanvragen na afspraak op de dienst Burgerzaken. Dit kost € 20, breng ook zeker een recente pasfoto mee. Je kan ook foto’s maken in de fotocabine in de hal van het gemeentehuis. 016 46 87 60 burgerzaken@bierbeek.be www.bierbeek.be/afspraken

JUNI 2021

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 8 juni • dinsdag 22 juni

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 8 juni • dinsdag 22 juni

PAPIER & KARTON • dinsdag 15 juni

Zet de gele container tijdig buiten, dozen en zakken worden niet meegenomen. Deze kan je wel gratis inleveren bij het containerpark.

P+MD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) • dinsdag 1 juni • dinsdag 15 juni • dinsdag 29 juni Roze zakken worden niet meer opgehaald vanaf 1 juni. Volle rollen kan je binnenbrengen bij de dienst Burgerzaken tot en met 31 mei. De blauwe zakken blijven dezelfde.

TEXTIEL

• dinsdag 15 juni

www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle!

18


Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS Speelpleinstraat 8 www.bierbeek.be

Maak vooraf een afspraak! Ma - vr: 9 - 12 en 13 - 16 uur Dinsdagavond: 18 - 20 uur Burgerzaken: 016 46 87 60 Maak online een afspraak! Dienst omgeving: 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be

OCMW

Speelpleinstraat 8 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn Maak vooraf een afspraak! Ma - vr: 9 - 12 en 14 - 16.30 uur Dinsdagavond: 18 - 20 uur

DE BORRE

Speelpleinstraat 10 016 46 14 00 info@deborre.be www.deborre.be • •

Ma - do: 9 - 16 uur Vr: 9 - 12 uur

BIBLIOTHEEK

016 26 97 46 bib@deborre.be www.bierbeek.be/bibliotheek Bib de borre (Speelpleinstraat 10) is open op: • Di: 15.30 - 17.30 en 18 - 20 uur • Wo: 13.30 - 17.30 uur • Do: 15.30 - 17.30 uur • Vr: 18 - 20 uur • Za: 9.30 - 12 uur

Bib Korbeek-Lo (Pastoriestraat 3) is open op: • Wo: 18 - 20 uur • Za: 9.30 - 12 uur

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8 - 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu • • • •

Ma: 9 - 12 uur Di: 17 - 20 uur Wo - vr: 9 - 12 uur Za: na afspraak

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13 www.bierbeek.be/containerpark • •

Di - vr: 14 - 19 uur Za: 10 - 16 uur 19


11 locaties 4 deelgemeenten 40 lokale kunstenaars 140 kunstwerken

kunstroute met de L van Lokaal talent

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 JUNI 2021 TELKENS VAN 11.00 U TOT 18.00 U WWW.CCDEBORRE.BE

Profile for de borre

In&Uit juni 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded