Page 1

9 jaargang 43 - oktober 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Resultaten burgerpeiling bekend

9

Het Dorpsrestaurant komt terug!

14

Oktoberprogramma de borre


Op zondag 12 september vond familiefestival Carnivale plaats op de site van Ave Regina. Er was vertier voor jong en oud, de 650 aanwezigen genoten met volle teugen van dit bijzondere kermisdorp. Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn!

9

14

10

9

#

in de kijker

3

Maak online je afspraak bij de dienst Burgerzaken!

4

focus Resultaten burgerpeiling bekend

info 6

Uit de raad van 2 september

7

6 tot 16 oktober: Week van de Fair Trade 8 Energetisch renoveren met begeleiding 9 Het Dorpsrestaurant komt terug! 10 Wie schoot prins Willem van zijn paard? 11 Werken fietssnelweg F24 starten dit najaar

UiT in Bierbeek

12 Laat je verwennen in de bib 14 Oktoberprogramma de borre 16 UiTagenda

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeente Bierbeek, Unsplash, Vlaamse overheid. V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen en Anne Van de Rostyne, dienst communicatie - 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Deadline in&uit Bierbeek van november-december: 8 oktober 2021.

2


in de kijker OPENBARE WERKEN Tot begin oktober wordt er gewerkt aan de nieuwe fietspaden in de Opvelpsestraat. Doorgaand verkeer volgt de omleiding via Neervelp. Enkel lokaal verkeer, fietsers en bussen van De Lijn kunnen door.

Maak online je afspraak bij de dienst Burgerzaken! Heb je een nieuwe identiteitskaart nodig, wil je je huwelijk aangeven of wil je documenten over de wilsbeschikking in orde brengen? Dan helpen de medewerkers van Burgerzaken je graag verder. Maak steeds een afspraak voor je langskomt. Dit kan online via onze website! Sinds begin september is de werkwijze iets aangepast. Ga naar www.bierbeek.be/afspraak, kies het product of onderwerp waarvoor je wil langskomen, vul de juiste documenten in of print ze af en kies het moment dat past voor jou. www.bierbeek.be/afspraak

Tot ziens, Liebrecht! Op 30 september wuiven we Liebrecht Salen uit. In 1996 ging hij als informatieambtenaar aan de slag bij ons lokaal bestuur. Een vertrouwd gezicht voor vele Bierbekenaren die deelnamen aan de buurtcontacten, welkomstdagen voor nieuwe inwoners, welzijns- en ouderenraad. Maar ook voor de vele inwoners die hij informatie verstrekte. Na meer dan 250 edities van de Info Bierbeek en later de In&uit, is dit de laatste editie waar Liebrecht aan meewerkte. Liebrecht, bedankt voor je jarenlange inzet!

Eind september worden de werken aan de Wijnenberg afgerond. De bovenparking zal opnieuw bereikbaar zijn en doorgaand eenrichtingsverkeer wordt weer mogelijk. Halverwege de Wijnenberg zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Langs de Tiensesteenweg wordt een parking aangelegd tussen huisnummer 87 en 89. Hou rekening met uitrijdend werfverkeer in de buurt. Sinds begin augustus wordt het wegdek in de Weterbeekstraat vernieuwd. De werken zijn intussen de laatste fase ingegaan en duren nog tot eind oktober. Tot 15 oktober zijn er nutswerken in de Dorpsstraat. Er staan werflichten om het verkeer in goede banen te leiden en er geldt een parkeerverbod aan de kant met oneven huisnummers. Ook de betonvakken in de Waversesteenweg worden momenteel vervangen. Er is plaatselijk hinder, volg de instructies in de omgeving. Ook in de Perrestraat starten binnenkort werken. Het aanpassen van het wegdek gebeurt er in 2 fasen. De werken zullen duren tot en met november. 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu

3


focus INWONERS ZIJN TEVREDEN IN ONZE GROENE GEMEENTE

Resultaten burgerpeiling bekend Afgelopen voorjaar vond een bevraging bij 1.500 inwoners plaats. De resultaten uit de antwoorden van deze peiling zijn intussen bekend. We delen deze graag met jullie.

N

et als in 2018 vond een burgerpeiling plaats, een steekproef van inwoners ontving een vragenlijst. Door een doorsnee van de bevolking te selecteren, kunnen we de resultaten als representatief beschouwen.

4

WONEN EN OMGEVING Vooreerst vindt maar liefst 97% het aangenaam wonen in Bierbeek! De ligging en groene omgeving springen er uit bij de antwoorden. Ook het cultureel aanbod, de sportmogelijkheden en de veiligheid worden goed beoordeeld en zorgen voor een fijne gemeente. Ook over het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur was er algemene tevredenheid. Al is er ruimte voor verbetering in het onderhoud van de fiets- en voetpaden in de gemeente. De respondenten gaven aan dat de kosten van het huren of kopen van een woning hoog liggen in Bierbeek.

Tot slot beoordelen jullie Bierbeek als een propere gemeente. Al kwam uit de peiling ook de vraag naar meer openbare vuilnisbakjes naar boven. BURGER EN WELZIJN De meerderheid van de Bierbekenaren is tevreden over het aanbod van voorzieningen in Bierbeek. Vergeleken met 3 jaar geleden gaven jullie ons minder goede punten voor voorzieningen voor jongeren. Ook voor de jongste inwoners kunnen we nog verbeteren. Meer speelpleinen en een skatepark staan hoog op jullie verlanglijstje.


focus Het aanbod aan lokale producten is goed gekend. Meer dan de helft van de inwoners kent lokale producenten of doet er inkopen. Ook de spaaractie ‘Blijf plakken in Bierbeek’ en de Kadoobon zijn bekend bij de meeste inwoners. VEILIGHEID Maar liefst 93% van alle inwoners voelt zich veilig in Bierbeek. Dat is een flinke stijging vergeleken met de vorige peiling in 2018. Inwoners van Korbeek-Lo voelen zich het minst veilig.

Jullie vinden ook vlot de weg naar onze website www.bierbeek.be. Meer dan de helft van de inwoners wil meer inspraak over toekomstplannen van de gemeente en dit liefst via een digitale enquête of inspraakbijeenkomst. EN NU? De resultaten van de peiling zijn van groot belang voor het gemeentebestuur. We houden rekening met de resultaten bij het uitrollen van het beleid.

Verkeerslawaai en zwerfvuil worden als hinderlijk ervaren.

Zo wordt er werk gemaakt van een mobiliteitsplan voor de gemeente.

Ook de wijkpolitie krijgt goede punten, al kennen de meeste inwoners hun wijkagent niet.

De jeugddienst onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een skatepark aan te leggen. We hebben alvast de ambitie om van Bierbeek ook voor onze jongste inwoners een plek te maken waar ze zich op veel vlakken kunnen uitleven.

DIENSTVERLENING Inwoners komen het meest in contact met de dienst Burgerzaken. Jullie waren zeer tevreden over de dienstverlening. Maar ook de andere loketdiensten (OCMW, de borre, omgeving) krijgen complimentjes. Enkel het OCMW kreeg minder goede punten dan in 2018, al is een score van 84% nog steeds hoog. Tijdens de coronapandemie gingen we van start met werken op afspraak. En dat lijkt jullie veelal goed te bevallen. Toch lieten enkele inwoners ook weten dat ze liever spontaan zouden langskomen. Ook ons e-loket is goed gekend, al wordt het slechts door een kleine groep effectief gebruikt. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE De gemeentelijke communicatie wordt zeer positief beoordeeld en het infoblad is het meest verkozen kanaal. Jullie lezen de In&uit dan ook massaal (90%)! Dank je wel! De communicatie over praktische zaken scoort heel hoog. Op het vlak van communicatie over beleidsbeslissingen kunnen we nog beter worden.

Om nog makkelijker een afspraak in te plannen, kreeg de dienst Burgerzaken een nieuwe online planningstool (zie ook blz. 3). Voortaan kan je makkelijk je afspraak inplannen én tegelijk al de juiste documenten invullen. Zo loopt je bezoek nog vlotter. Ook een verdere uitbouw van het e-loket staat op de planning. Voor heel wat zaken zal je van thuis uit alles kunnen opvragen. Daarnaast worden dit najaar de buurtcontacten uitgerold in deelgemeenten Bierbeek, Lovenjoel en Opvelp. Hoewel jullie de communicatie goed beoordelen, zullen we verder inzetten op het communiceren van beleid. De komende periode gaan we hiermee aan de slag. De resultaten zal je kunnen opmerken in de volgende editie van de In&uit. Alle resultaten vind je op www.bierbeek.be/burgerpeiling

Ken jij de buurtcontacten al? Dat is een groep van betrokken inwoners die als schakel tussen beleid en inwoners fungeren. Ze zetten hun voelsprieten aan om signalen van buren op te vangen en deze aan het bestuur door te geven. We komen 2 keer per jaar samen om de stand van zaken in de buurt op te maken en om jouw buurt verder op te bouwen. Dit najaar trekken we van deelgemeente naar deelgemeente. De spits beten we op 9 september af in Korbeek-Lo. De andere deelgemeenten volgen: • Bierbeek: 13 oktober om 20 uur in de theaterzaal van de borre. • Lovenjoel: 27 oktober om 20 uur in ’t Stichelke. • Opvelp: 23 november om 20 uur in De Velpe. Interesse? Kom kennismaken! Schrijf je in via communicatie@bierbeek.be. www.bierbeek.be/buurtcontacten

DE BABBELBANK, DE LIJM VAN DE BUURT Tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheid van 1 tot 10 oktober, stimuleert de gemeente bank-contacten. Tijdens deze momenten komen buren samen bij een publieke zitbank. Wil je je buren graag beter leren kennen? Word bank-directeur en organiseer een bank-contact in je straat of wijk. Wij zorgen voor een drankje. www.bierbeek.be/babbelbanken

5


info

Uit de raad van 2 september GEMEENTERAAD BRABANTSE WOUDEN Het project Brabantse Wouden wil de grote boscomplexen Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos verbinden via valleigebieden en agrarische landschappen. Samen met bovenlokale partners engageert de gemeente zich om een conceptnota in te dienen voor de oprichting van een Nationaal Park. KENNISNAME JAARRAPPORT FEDERAAL MEERJARENPROGRAMMA 2020 Bierbeek en Oña nemen deel aan het federaal meerjarenprogramma 2017-2021 voor gemeentelijke internationale samenwerking. Het jaarrapport werd ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Het project rond de aanleg van een irrigatiekanaal voor landbouwbevloeiing in Oña werd opgenomen in het jaarrapport.

OPMAAK LOKAAL LAADPLAN Er zal tegen eind 2022 een lokaal laadplan opgesteld worden om tegemoet te komen aan de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Dit plan maakt deel uit van het lokaal mobiliteitsplan.

OCMW-RAAD BETALINGSVERBINTENISSEN: VERNIEUWING MODALITEITEN De OCMW-raad keurde de wijzigingen in de modaliteiten in het kader van betalingsverbintenissen goed. Ouderen die onvoldoende eigen financiële middelen hebben om hun verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het OCMW om tussen te komen in de kosten voor onder andere verblijf en medische zorg.

VOLGENDE RADEN OP 30 SEPTEMBER De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 30 september om 20 uur in de theaterzaal van de borre. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

Net 18 jaar geworden? Kom dan even langs bij Burgerzaken! Ben je onlangs 18 geworden en heb je een elektronische identiteitskaart gekregen voor je jarig was? Dan is het belangrijk om met je eID, pin- en pukcode op afspraak langs te komen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. De chip op je identiteitskaart moet aangepast worden zodat je zelf digitale handtekeningen kan plaatsen. Zo kan je makkelijk vakantiewerk aanvragen of je coronacertificaat raadplegen. www.bierbeek.be/afspraak

6


info

6 tot 16 oktober: Week van de Fair Trade De campagne FairTradeGemeente ijvert sinds 2004 voor eerlijke handel en een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel de boeren dichtbij als de boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen. BIERBEEK FAIRTRADEGEMEENTE Bierbeek was een van de eerste FairTradeGemeenten van Vlaanderen. Wij voldoen nog steeds aan de 6 criteria en leggen ook de link met duurzame productie door lokale boeren in onze gemeente (korte keten). Dit engagement van de gemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 12: verantwoorde productie en consumptie). SAMEN MET BUURTEN EN VERENIGINGEN Een aantal Bierbeekse verenigingen engageerde zich om fairtradeproducten te gebruiken. We moedigen alle verenigingen aan om hier nog een stapje verder in te gaan en zeker tijdens de Week van de Fair Trade het thema in de kijker te zetten. Ook via de buurtfeesten kunnen we Fair Trade meer bekendheid geven. Organiseert je buurt het komende jaar een buurtfeest of een drink? Laat het ons weten en we bieden je een gratis geschenkmand aan ter waarde van € 30, die je kan verloten tijdens jouw activiteit. In ruil vragen we enkel om wat promotie te maken voor Fair Trade. Op die manier maakt ook jouw evenement mee onze FairTradeGemeente!

Tijdens de Week van de Fair Trade van 6 tot 16 oktober kan je in de bibliotheek meedoen aan een wedstrijd waarbij je een mand met lekkere fairtradeproducten kan winnen. FAIRTRADE KOPEN IN BIERBEEK In Bierbeek kan je fairtradeproducten kopen in de Oxfam Wereldwinkel, in de sociale kruidenier Savooi (Lovenjoel) en in enkele plaatselijke grootwarenhuizen (Delhaize, Carrefour…). Na corona heeft de Wereldwinkel haar werking op woensdagnamiddag in de borre (nog) niet hervat. Maar geen nood: iedereen kan zijn favoriete fairtradeproducten bestellen via owwbierbeek@gmail.com en wij leveren die na betaling thuis af. Ook kan de Wereldwinkel een verkoopstand opbouwen of een proeverij organiseren tijdens activiteiten van jouw vereniging. Heb je interesse om Fair Trade mee op de kaart te zetten in Bierbeek? Laat het ons weten!

bierbeekfairtradegemeente@gmail.com www.bierbeek.be/fairtradegemeente Fair Trade bestellen via owwbierbeek@gmail.com

Bestel je plantgoed op www.behaagjetuin.be nog tot 15 oktober. Afhalen kan op zaterdag 4 december van 9 tot 12 uur in de loods (Neervelpsestraat 39A).

7


woon loket

Energetisch renoveren met begeleiding Wist je dat energetisch renoveren in de toekomst meer en meer aan belang zal winnen? Vanaf 2050 voorziet het Vlaamse Renovatiepact dat alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan een energieprestatiepeil of E-peil van maximaal E60. Wie vooruit denkt, houdt bij de renovatie van zijn of haar woning vandaag al rekening met eisen die in de toekomst zullen gelden. Door je woning te renoveren krijg je een energiezuinige comfortabele woning met een gezond binnenklimaat. Bovendien kan het E-peil van de woning verder dalen als je zelf hernieuwbare energie opwekt. Hierbij een overzicht van de voordelen om nu al aan renovatie te denken: • In een goed geïsoleerde woning zijn de verwarmingskosten aanzienlijk lager. Wek je zelf hernieuwbare energie op via zonnepanelen of een zonneboiler dan kun je verder besparen op je energiefactuur. • Deze investeringen brengen meer rendement op dan de huidige spaarboekjes. • Je kan nog gebruik maken van de bestaande premies en subsidies. • Je woning voldoet al aan de toekomstige energievereisten (2050 future-proof). • De waarde van je woning stijgt: woningen die niet energie-efficiënt zijn hebben een lagere waarde op de vastgoedmarkt. • Meer thermisch comfort (minder temperatuurverschillen, minder luchtverplaatsingen...), zowel in de winter (minder koude-gevoel) als in de zomer (oververhitting beter tegengaan). • Beter akoestisch comfort (geluidsdemping). • Kleinere impact op het milieu: hoe minder energie er verbruikt wordt en hoe groter het aandeel hernieuwbare energie hoe lager de CO2 -uitstoot van je woning.

Moet je dit helemaal alleen doen? Nee! Elk jaar biedt de gemeente Bierbeek renovatietrajecten aan. Zo’n traject bestaat uit: • Een overzicht van de huidige staat van je woning. • Een stappenplan met de prioritaire energetische renovatiemaatregelen inclusief een inschatting van het kostenplaatje en het verminderde energieverbruik. • Energiebesparende maatregelen: welke energetische renovaties zijn er mogelijk in je woning en wat zijn de kwalitatieve aandachtspunten bij de uitvoering. • Potentieel voor hernieuwbare energie (PV-zonnepanelen, zonneboiler). • Verdere begeleiding bij vergelijken van offertes, opvolging van de werken en hulp bij het aanvragen van premies. PRAKTISCH De begeleiding begint met een huisbezoek door het Provinciaal centrum voor duurzaam bouwadvies (Steunpunt DUBO). Terwijl dit in veel andere steden en gemeentes betalend is, biedt de gemeente Bierbeek dit gratis aan voor haar inwoners. Wel wordt een waarborg van € 100 gevraagd. Deze krijg je terug van zodra je in de komende 2 jaar in je woning minstens één van de 7 BENOvatiemaatregelen (dakisolatie, muurisolatie, vloer/kelderplafondisolatie, ramen en hoogrendementsbeglazing, warmtepomp(boiler), zonneboiler en mechanisch ventilatiesysteem) laat uitvoeren en de desbetreffende premie van Fluvius ontvangt. Voor het overige is deze gevorderde renovatiebegeleiding eveneens gratis.

Provinciaal centrum voor duurzaam bouwadvies: 016 23 26 49 steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be

Woonloket in Bierbeek Het woonloket werkt enkel op afspraak. Maak je afspraak vooraf per telefoon of e-mail. 0471 66 28 34 - woonloket.bierbeek@igo.be Renovatiecoach Bert Baes helpt je met al je renovatieplannen. 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be - www.igo.be

8


wel zijn

Oktober, maand tegen borstkanker Oktober is de maand waarin de preventie van borstkanker centraal staat. Als borstkanker vroegtijdig ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing veel groter. TWEEJAARLIJKS ONDERZOEK: DE MAMMOBIEL IN BIERBEEK In de strijd tegen borstkanker worden alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar aangespoord om elke 2 jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Deze kan afwijkingen in de borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. De mammobiel van het Centrum voor Kankeropsporing staat nog tot 4 oktober in Bierbeek. Alle vrouwen in de doelgroep hebben een uitnodiging ontvangen. Je kan eventueel ook een onderzoek aanvragen met een voorschrift van je huisarts. WEES WAAKZAAM Ook jongere en oudere vrouwen kunnen borstkanker krijgen, maar het risico is veel kleiner. Ruim drie kwart van de kankers wordt vastgesteld bij vrouwen ouder dan 50 jaar.

Voorkomen is beter dan genezen. Onderwerp regelmatig je borsten aan een onderzoek. Bij twijfel en bij vragen, raadpleeg direct je huisarts. Deze kan je doorverwijzen naar een specialist. MANNEN Ook mannen kunnen geconfronteerd worden met borstkanker. Spijtig genoeg is dit niet algemeen bekend, waardoor het vaak pas in een vergevorderd stadium wordt ontdekt. Ook hier geldt: hoe sneller de kanker wordt ontdekt, hoe meer kans op een goede afloop. Doe zelf een borstonderzoek en raadpleeg bij twijfels je huisarts.

0800 60 160 www.bevolkingsonderzoek.be www.borstkankerman.be

Griepprik Elk jaar opnieuw brengt de winter korte dagen, kans op sneeuw en griep met zich mee. Gelukkig zijn er vaccins om jezelf en je omgeving te beschermen. Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner. De griepprik is sterk aanbevolen voor wie ouder is dan 50 jaar, zwangere vrouwen, chronisch zieken en iedereen die in de zorgsector werkt. Meer info bij je huisarts en apotheker. laatjevaccineren.be

Het Dorpsrestaurant komt terug! Dinsdag 12 oktober vindt het eerste Dorpsrestaurant van 2021 plaats. Om 11.30 uur gaan de deuren open en om 15 uur ronden we af. We serveren een warme maaltijd voor de prijs van € 8 (drankje inbegrepen). Schuif je graag aan? Schrijf je dan vooraf in via cc de borre. 016 46 14 00 inschrijvingen@deborre.be 9


tijd van toen

Wie schoot prins Willem van zijn paard ? Soms haalt onze regio de geschiedenisboeken. Bij de Belgische onafhankelijkheid, 190 jaar geleden bijvoorbeeld, was er een incident op een veld in Bost, tussen Lovenjoel en Boutersem. Over de slag werd zelfs een schilderij gemaakt (zie foto). Dit is te bezichtigen in het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1830 werd België onafhankelijk, het scheurde zich af van het Koninkrijk Nederland. Toen het voorlopig bewind de Duitse prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha als nieuwe koning inhaalde op 21 juli 1831 - later de Belgische nationale feestdag - wilde Koning Willem I een laatste poging doen om België terug te onderwerpen. Hij stuurde zijn zoons, de prinsen Willem en Frederik, met een leger naar het afgescheurde land. Op 2 augustus 1831 overschreden zij de grens bij Turnhout en wilden bij verrassing naar Brussel doorstoten. Stiekem hoopte Willem I dat Pruisen en Rusland hem wilden steunen, maar die hadden het te druk met een andere opstand in Polen. Daarenboven kreeg het jonge België en zijn koning de steun van de Franse republiek en van Groot-Brittannië. Leopold I was immers ingehuwd in het Britse koningshuis – hij was de oom van koningin Victoria (en van haar man Albert). WAPENSTILSTAND Op 10 augustus 1831 stond het Nederlandse leger onder leiding van hertog Karel van Saksen-Weimar voor de poort van Leuven en viel het de Belgische troepen aan. De Belgen moesten wijken en trokken weg over de Dijle. Aan twee strategische hoogten, de IJzerenberg in Winksele (aan de huidige Brusselsesteenweg) en de Roeselberg in Herent (aan de Mechelsesteenweg), werd hevig gevochten en sneuvelden tientallen soldaten. Inmiddels was een indrukwekkend Frans leger van 70.000 man onder maarschalk Gérard onderweg naar Waver en Leuven. Het Nederlandse leger trok zich terug naar Tienen en in 10

Lovenjoel en Pellenberg boden de Belgische divisies heftige weerstand. Tussen de Zielenberg en Bost - op de grens van Lovenjoel en Boutersem - vond op 12 augustus een gevecht plaats waarbij het paard van prins Willem zwaargewond werd door een kanonskogel. Was deze aanslag op de prins de reden of was er een nieuw vaderlijk bevel gekomen uit Den Haag? Vast staat dat kroonprins Willem diezelfde dag besloot een wapenstilstand te tekenen met de opstandige Belgen. Dit gebeurde aan het kasteel de Maurissens in Pellenberg. Daags nadien werd Leuven nog even symbolisch bezet door de Nederlanders. Onder leiding van de prinsen Willem en Frederik maakten enkele Nederlandse

Gezocht Heb jij nog weetjes over de geschiedenis van de gemeente? Of heb je een leuke oude foto? Meld het ons en we zoeken het verder uit.

notabelen een wandeling door Leuven en dronken ten slotte een frisse pint in een herberg in de Tiensestraat. Dat gebaar werd gewaardeerd door de Leuvense burgers, de prinsen gingen nog ergens het avondmaal gebruiken en vertrokken diezelfde avond naar Tienen. TERUGKEER Op 14 augustus keerde de kersverse koning Leopold I terug naar Leuven samen met zijn raadgever, de voormalige Franse ambassadeur Augustin Belliard. De Franse troepen bleven in Blanden gelegerd. De laatste Nederlandse troepen trokken zich op 20 augustus terug uit België en zo kwam een einde aan de Tiendaagse veldtocht. Aan de animositeit tussen Nederland en België kwam in 1839 een definitief einde met het Verdrag van London. En 190 jaar later gaan koning Filip en koning Willem-Alexander vriendschappelijk met elkaar om.

www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen


Info

Werken fietssnelweg F24 starten dit najaar Dit najaar starten in onze gemeente de werken aan de langverwachte F24, de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen. De aannemer stelt momenteel een planning op die binnenkort wordt verspreid via verschillende kanalen. De aannemer zal ook contact opnemen met de omwonenden.

Wil je als eerste op de hoogte blijven van alles wat er op de F24 gebeurt, schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief voor deze route. www.vlaamsbrabant.be/nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieffietssnelweg-f24

In Bierbeek worden twee grote stukken fietssnelweg aangelegd. In het westen komt er aansluiting met de werken in Leuven die in januari klaar zullen zijn. De route wordt hier doorgetrokken naast de spoorlijn en steekt via een fietsbrug de Bierbeekstraat over naar de Rijsmortelstraat. In het oosten wisselt de fietssnelweg ten opzichte van de sporen van kant en wordt de fietssnelweg aangelegd tot aan de Boststraat in Boutersem.

Online vind je steeds alle Informatie over de verschillende projecten op de F24. www.fietssnelwegen.be/f24 De provincie Vlaams-Brabant is projectleider van de werken in Bierbeek. Bij hen kan je steeds terecht met bijkomende vragen. fiets@vlaamsbrabant.be

Afval verminderen in huis en tuin: gratis online infosessies EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie), online sessies die je kunnen helpen om minder afval te produceren of om het een nieuwe bestemming te geven in huis en tuin. De vorige sessies kenden een overdonderend succes. Kon je er niet bij zijn? Ook dit najaar kan je je laten inspireren:

• Donderdag 4 november: Grasbeheer. • Maandag 8 november: Voedselverlies voorkomen en koken met restjes. • Donderdag 18 november: Voedselverlies voorkomen en bewaartechnieken. • Maandag 22 november: Voedselverlies beperken en koelkastbeheer.

PRAKTISCH Elke online les start om 20 uur en duurt 1,5 uur. Om ten volle te kunnen deelnemen aan de sessie, zijn een laptop met camerafunctie en stabiele internetverbinding aanbevolen. INSCHRIJVEN Stuur een e-mail naar afvalpreventie@ecowerf.be met vermelding van welke sessie(s) je wil volgen. Tot dan!

• Donderdag 7 oktober: Waterbeheer in de kringlooptuin (nieuw!). • Maandag 11 oktober: Kringlooptechnieken in veranderend klimaat. • Donderdag 14 oktober: Pesticidenvrij beheer. • Donderdag 21 oktober: Composteren in een notendop. • Maandag 25 oktober: Vaste planten en hun eigenschappen (nieuw!). • Donderdag 28 oktober: Snoeihout voorkomen en verwerken.

11


UiT in bierbeek

Laat je verwennen in de bib Op zaterdag 16 oktober rolt de bib weer de rode loper uit voor al haar klanten én nog-niet-klanten, op haar gesmaakte jaarlijkse verwendag. Vorig jaar kon deze niet doorgaan. Maar dit jaar is het wel feest! De bib trakteert dan alle bezoekers op een glaasje en een knabbel bij een babbel: een kopje koffie met cake, fruitsap, witte of rode wijn of onze eigen Bierbeek Tripel? Laat het je smaken, op 16 oktober. Naar gewoonte start die dag ook de bibliotheekboekenverkoop in de borre. Na twee jaar zijn er letterlijk honderden afgevoerde romans te koop, voor slechts € 0,50 per stuk. Ook oude nummers van tijdschriften zullen in stapels klaarliggen: al wie dat wil kan er gratis mee naar huis nemen. Door de grote hoeveelheid boeken (alléén romans) kunnen die zelfs niet allemaal tegelijk worden aangeboden. Vanaf eind oktober zullen dus alweer andere afgevoerde romans te koop zijn. Alleen daarvoor is de bib deze maand meer dan een bezoekje waard. VOORLEESUURTJES En er is nog meer. Ook de maandelijkse voorleesuurtjes gaan weer van start: op woensdag 20 oktober leest Liebrecht om 14.30 uur in de borre boekjes voor over… het avontuur dat ‘lezen’ heet en over de bibliotheek zelf. Op zaterdag 23 oktober houden we om 10.30 uur ook een voorleesuurtje in de bib in Korbeek-Lo. Welkom!

Zou je zelf ook willen voorlezen voor kinderen? Laat het dan zeker weten!

bib@deborre.be bierbeek.bibliotheek.be

TIENERWEEK Tijdens de herfstvakantie organiseert de jeugddienst een week die helemaal in het teken staat van onze tieners. Ben je tussen 10 en 16 jaar? Dan hebben we goed nieuws. We organiseren 3 avontuurlijke activiteiten, speciaal voor jou! • Dinsdag 2 november (13 - 18 uur): Snowboard en ski in Snowvalley Peer - € 25 (vanaf 12 jaar!) • Woensdag 3 november (12 - 16 uur): Paintball in Redfox Aarschot - € 20 • Donderdag 4 november (13 - 16 uur): Bushcraft en “expeditie WoodSon” - € 20

12

Bushcraft deluxe: basis van bushcraft. Je leert werken met zakmes, firestick, zaag en bijl om uiteindelijk zelf een vuurtje te maken met wat je vindt in het bos. Expeditie WoodSon is gebaseerd op een slotproef van Expedite Robinson. Enkel als de eerdere opdracht lukt, mag je naar de volgende. Dit is een teambuildingactiviteit waarbij denken, durven en doen centraal staan. www.bierbeek.be/webwinkel

Als kleine kinderen groot worden Grote kinderen, grote zorgen? Kunnen we als ouder vermijden dat onze kinderen gebruik gaan maken van alcohol, drugs en/of tabak? Tijdens deze interactieve vorming willen we de beschermende vaardigheden van ouders versterken. Doelgroep: ouders van kinderen tussen 10 en 16 jaar. Waar en wanneer: de borre, op 14 oktober van 19 tot 21.30 uur. Deze vorming is gratis, vooraf inschrijven aanbevolen.

016 46 14 00 www.bierbeek.be/webwinkel


UiT in bierbeek

NOG TOT EN MET 30 OKTOBER

Acqua Alta - schilderijen en beelden van Laurent Reypens Laurent Reypens is gefascineerd door de eenvoud en de rust die uitgaan van alledaagse dingen. In zijn schilderijen en beelden van brons, glas en polyester gebruikt hij steeds dezelfde kom van Belgisch aardewerkproducent Royal Boch, de rode draad in heel zijn oeuvre. Het gaat echter niet om de kom an sich, wel om de positie van de kommen, of wat ze in hun welbepaalde volgorde uitdrukken. Zijn werken danken hun kracht aan het repetitieve aspect. De herhaling geeft ze de nodige abstractie en dynamiek. Laurent Reypens heeft verschillende solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland op zijn naam staan. Hij exposeert regelmatig op kunstbeurzen en in galeries in Zwitserland en Duitsland.

Vorig jaar toonde hij bij de norbertijnen in Averbode zijn persoonlijke visie op het ‘Laatste Avondmaal’ van Da Vinci. De compositie van kommen - zonder personages - is een symbolisch werk met een knipoog dat o.m. de vraag oproept: Wie zal er nu de afwas doen? In zijn meest recente installatie 'Acqua Alta' behandelt hij de kommen als de waterlelies van Monet. Daarmee wil hij de aandacht vestigen op de gevolgen van de huidige waterproblematiek, een thema dat ook Bierbeek met zijn zustergemeente Oña in Ecuador verbindt. Zo laat water via ‘Acqua Alta’ twee gezichten zien: het is niet alleen een bron van leven, maar ook een spiegel van de dood. www.reypens.be

VAN 30 SEPTEMBER TEM 30 OKTOBER

Wall of local fame: Grafiek van Jan Smets Van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 21 uur (gesloten op zon- en feestdagen) in de expohal van cultuurcentrum de borre, Speelpleinstraat 10. www.ccdeborre.be

13


UiT in bierbeek

Oktoberprogramma de borre DONDERDAG 7 OKTOBER - 20 UUR

Sandra Kim, Begir Memeti, Marco Z & Band Con Tutti Italiani – Bella Italia! Bella Italia! is hartstochtelijk genieten van la dolce vita. Grote hits en kleine verhalen… een hartverwarmend concert voor de Belg die het vakantiegevoel wil vasthouden en de Italiaanse Belgen die hun thuisland missen.

ZONDAG 10 OKTOBER - 20 UUR

Filmcafé op zondagavond: The Handmaiden ‘The Handmaiden’ (filmfestival Cannes 2016) speelt zich af omstreeks 1930 tijdens de Japanse bezetting van Zuid-Korea. Een jong meisje wordt dienstmeid bij een rijke Japanse erfgename. Tegen haar wil blijkt ze betrokken te worden bij een frauduleus complot. Deze psychologische thriller moet je gezien hebben.

DONDERDAG 14 OKTOBER - 20 UUR

MartHa!tentatief/Johan Petit - Nu het nog kan "Op een ochtend fiets ik naar mijn werk. Links van mij het vliegveld, rechts volkstuintjes. Terwijl de opkomende zon in mijn linkeroog valt, denk ik plots: fuck! Ik heb gisteren niet naar ons moeder gebeld." In ‘Nu het nog kan’ neemt Johan Petit (theatermaker en gelegenheidsfilosoof) het woord.

14


UiT in bierbeek

ZONDAG 17 OKTOBER - 14 UUR

Geena Lisa, Andrea Croonenberghs en Sam Verhoeven - Houden Van Een namiddag ‘Houden Van’ brengt je even terug naar de tijd van toen, naar de nummers waarmee jij thuis bent opgegroeid en die jou nooit hebben losgelaten. Of het nu chanson, kleinkunst, levenslied of pop is. Geena Lisa, Andrea Croonenberghs en Sam Verhoeven staan op het podium. Zing gerust mee!

WOENSDAG 20 OKTOBER - 20 UUR

De kolonie MT / Lucas Van den Eynde – Onheil in Black Creek ‘Onheil in Black Creek’ is een stampvoetende muziektheaterwestern starring Lucas Van den Eynde, Bo Spaenc en Barth Van Huyck. Country en blues in combinatie met een oer-Vlaams cowboyverhaal uit de pen van Hugo Matthyssen.

DONDERDAG 28 OKTOBER - 20 UUR

Bert of Roy – Sketch 2 Met ‘Sketch 2’ bewijzen Bert Haelvoet en Roy Aernouts dat je voor een hilarische voorstelling niet meer nodig hebt dan een sjaal en twee acteurs die komisch talent paren aan een verbluffende tekstbeheersing. 016 46 14 00 - www.ccdeborre.be

15


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www.UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van november-december is 8 oktober.

VRIJDAG 1 OKTOBER - 9 TOT 14.30 U

VEERKRACHTIG OP STAP – ONTDEK! Vier uitgestippelde wandelingen bieden een rustig maar actief begin van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Ontdek langs één van de tochten verschillende invalshoeken van veerkracht, eigenzinnig ingekleurd door de faciliterende organisaties. Girl

Organisator: Zorggroep Sint-Kamillus Locatie: UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1 Tarief: € 2 Reservatie: melissa.santervas@kamillus.broedersvanliefde.be VANAF 1 OKTOBER

OKTOBER FEESTMAAND FLESSENPOST

Zoek één of meer van onze flessen! Lees de informatie in de fles en post een foto op onze Facebookpagina. Leuke prijzen te winnen.

Blauwschuur

Organisator: Gezinsbond Opvelp 016 46 14 27 info@gezinsbondopvelp.be VRIJDAG 1 TEM ZONDAG 3 OKTOBER

MOSSELWEEKEND

Organisator: KHO Bierbeek Wanneer: 1 en 2 oktober: 17 – 21 uur; 3 oktober: 11.15 – 15 uur Locatie: Willy Borremanskantine, Wijnenberg www.khobierbeek.be VRIJDAG 1 OKTOBER - 19.30 U

LADIES NIGHT

Tweedehandsbeurs voor dameskleding en pop-up markt. Nuestras Madres

16

Organisator: Gezinsbond Opvelp Locatie: CC De Velpe 016 46 14 27 info@gezinsbondopvelp.be

ZATERDAG 2 OKTOBER - 18 TOT 22 U

GEZINSBINGO

Een klassieker op ons programma. Jong en oud genieten met volle teugen van een avondje bingo, en sponsoren zo een goed doel. Kom de juiste nummers doorstrepen en sleep een mooie prijs in de wacht! Organisator: Gezinsbond Opvelp Locatie: CC De Velpe, Velpestraat 47 Tarief: € 1 016 46 14 27 info@gezinsbondopvelp.be VRIJDAG 8 OKTOBER - ONTVANGST 19 U

CINEMA IN ’T GROEN – GIRL

Voor de herfst toeslaat genieten van een topfilm in openlucht? Onder de blote sterrenhemel vertonen we topfilm Girl. De film laat ons binnenkijken in het leven van Lara (15) die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader trotseert ze de wereld en haar tegenstribbelende lichaam. Lara is immers geboren als jongen. Organisator: Zorggroep Sint-Kamillus i.s.m. cc de borre en gemeente Bierbeek Locatie: Krijkelberg 1, achteraan op het terrein aan de sporthal Tickets: € 6, inschrijven tot 1 oktober via www.kamillus.be/agenda/openluchtfilm. ZONDAG 10 OKTOBER - 20 TOT 22.30 U

THE HANDMAIDEN FILM Zie blz. 14 voor meer info.

DONDERDAG 14 OKTOBER - 19 U

ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN Zie blz. 12 voor meer info.


UiT agenda DONDERDAG 14 OKTOBER - 20 U

PRAATCAFÉ DEMENTIE

Heeft het nog zin dat ik langs ga? Spreker Katja Van Goethem deelt haar expertise en gaat in gesprek. Organisator: wzc d'Eycken Brug Locatie: wzc d'Eycken Brug, Bergenlaan 5 016 88 58 64 opname@deyckenbrug.be ZONDAG 17 OKTOBER - 14 TOT 16.30 U

OP STAP MET DICHTERS

Wandeling door de Bierbeekse natuur met een vleugje cultuur. Een rustige wandeling langs de Bierbeekse velden en bossen, vergezeld van vier lokale poëten: Jan Convents, Hedwig Du Jardin, Jan Torfs en Joost Tresignie. Zij zorgen voor rustpunten op het traject door passende gedichten te declameren.

Organisator: Davidsfonds Bierbeek Locatie: parking de borre Tarief: € 5 (leden); € 7 dupont_vanderheyden@pandora.be

ZONDAG 17 OKTOBER - 13.30 TOT 17 U

5 HOEVES VAN DE VELPESTREEK

We bezoeken de geklasseerde hoeves in Bierbeek: Blauwschuur, Katspoel, Jezuietenhof, Berkenhof en Molensteen. Organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene Locatie: CC De Velpe, Velpestraat 47 0475 33 51 70 esther.buysmans@telenet.be www.natuurpunt.be/agenda VRIJDAG 22 OKTOBER - 20 U

NUESTRAS MADRES FILM

Filmavond rond de gelauwerde Guatemalteekse film ‘Nuestras madres’. Inleiding door regisseur César Díaz en korte nabespreking met vertegenwoordiger van AMDE (Asociación Memoria Dignificación Esperanza), laureaat van de Quetzalprijs 2021.

ZATERDAG 23 OKTOBER - 20 U

DE SLIMSTE PLOEG VAN LOVENJOEL

Een nieuwe quiz in de regio. Welke ploeg kroont zich tot slimste ploeg van Lovenjoel? Ploegen van 4 (max. 5) spelers strijden om deze nieuwe titel. Een mix van al dan niet multimediaal ondersteunde vragen, die iedereen zal bekoren: jong of oud! Winnen kan belangrijk zijn, maar deelnemen des te meer. Maak je op voor een avond vol plezier! Organisator: Landelijke Gilde Lovenjoel Locatie: ’t Stichelke, Kerkstraat 1 Tarief: € 25 per ploeg www.landelijkegildelovenjoel.be

Organisator: Guatebelga, i.s.m. Davidsfonds, Masereelfonds, GRIS, Broederlijk Delen. Locatie: Buurthuis, Pastoriestraat 1 Tarief: € 5 raf.allaert@telenet.be

DE VOS… IN HET BOS! EEN THEATERWANDELING VOOR GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 4 JAAR Naar aanleiding van de Week van het Bos stippelen we in de maand oktober een bijzondere wandeling voor je uit. Laat je meevoeren door een hongerige vos die op zoek is naar een heerlijk maal. Volg de wegwijzers, scan de QRcodes en bekijk de zes fragmenten van het theaterverhaal ‘ De Vos… in het bos!’. Over een hongerige vos die zin heeft in een malse eend. Over een kip die heerlijke stenensoep maakt. Over een haas die niet ten onder wil gaan. Over een slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk ook over een wolf! De Vos… in het bos is gebaseerd op bekende en minder bekende fabels. www.ccdeborre.be/vos-in-het-bos

17


info

OVERLIJDENS 3 september

Lutgarde Marie Van Vlem, 81 jaar

3 september

Juliette Henriette Van Nieuwenhuyse, 103 jaar

5 september

Jenny Marie De Caluwé, 100 jaar

OKTKOBER 2021

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 12 oktober • dinsdag 26 oktober

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 12 oktober • dinsdag 26 oktober

PAPIER & KARTON

TELE-ONTHAAL ZOEKT

• dinsdag 5 oktober

VRIJWILLIGERS

P+MD

Wil je echt van betekenis zijn voor iemand anders? ’s Morgens bij de koffie of laat op de avond: als vrijwilliger bij Tele-Onthaal sta je altijd paraat. Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden bij onze hulplijn. Meld je aan als kandidaat-vrijwilliger en volg onze basisopleiding in het najaar.

TEXTIEL

www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

• dinsdag 5 oktober • dinsdag 19 oktober

• dinsdag 19 oktober

www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle!

18


Burgemeester Johan Vanhulst Burgemeester Johan Vanhulst Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, Bevoegd voor: burgerzaken, politie Bevoegd voor: burgerzaken, politieen en financiën, erediensten, veiligheid, financiën, erediensten, veiligheid, financiën, erediensten,interinterintergemeentelijke samenwerking. gemeentelijke samenwerking. gemeentelijke samenwerking. Voor een afspraak : 0495 Voor een afspraak : 049558 5815 1512, 12, Contact of afspraak? johan.vanhulst@bierbeek.be johan.vanhulst@bierbeek.be 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Schepen Jan Van der Velpen Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, Bevoegd voor: openbare werken, Bevoegd voor: openbare werken,patripatriwaterbeleid, landbouw, monium, waterbeleid, landbouw, monium, waterbeleid, landbouw,lokale lokale lokale economie. economie. economie. Voor Vooreen eenafspraak afspraak: :0477 047766 6643 4352, 52, Contact of afspraak? jan.vandervelpen@bierbeek.be jan.vandervelpen@bierbeek.be 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be SchepenLisa LisaHermans Hermans Schepen Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, sport, Bevoegd voor: onderwijs, Bevoegd voor: onderwijs, sport, communicatie en digitalisering. jeugd, communicatie en jeugd, communicatie endigitalisedigitalisering. ring. Contact afspraak? Voor een afspraak : :0479 Voor eenof afspraak 047944 4476 7650, 50, 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be

Eersteschepen schepenCil CilCuypers Cuypers Eerste Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit,woonwoontoerisme, personeel. beleid, toerisme, personeel. beleid, toerisme, personeel. Voor Vooreen eenafspraak afspraak: :0486 048660 6067 6756, 56, Contact of afspraak? cil.cuypers@bierbeek.be cil.cuypers@bierbeek.be 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen SchepenFrederik FrederikDe DeBuck Buck Schepen Frederik De Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Omgeving (ruimtelijke ordening en ordening en leefmilieu), duurzaamheid, ordening en leefmilieu), duurzaamheid, leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn dierenwelzijn en internationale samendierenwelzijn en internationale samenen internationale samenwerking. werking. werking. Voor Vooreen eenafspraak afspraak: :0496 049623 2363 6378, 78, Contact of afspraak? frederik.debuck@bierbeek.be frederik.debuck@bierbeek.be 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen StefaanVan VanHaegenborgh Haegenborgh Stefaan Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie. Bevoegd voor: en Bevoegd voor:welzijn, welzijn,buurtwerking buurtwerking en participatie. participatie. Contact afspraak? Voor een afspraak : :0497 Voor eenof afspraak 049707 0754 5479, 79, 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMWDE BIBLIOTHEEK WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS WIJKKANTOOR GEMEENTEHUIS DEBORRE BORRE WIJKKANTOOR Speelpleinstraat 8 Speelpleinstraat 8 016 26 97 46 LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek LOKALE POLITIE OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek LOKALE POLITIE

016 46 01 75 8,8,3360 016 46 10 74www.deborre.be Speelpleinstraat 8 Speelpleinstraat 8,8,3360 Speelpleinstraat 3360Bierbeek Bierbeek www.deborre.be bib@deborre.be Speelpleinstraat Speelpleinstraat 3360Bierbeek Bierbeek info@bierbeek.be info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/bibliotheek 016 46 18 80 www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.pzlubbeek.be www.bierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn pz.lubbeek.wijk.bierbeek@ Open Openmaandag maandagt.e.m. t.e.m.donderdag donderdagvan van Bib de borre police.belgium.eu Voorlopig alleen open op afspraak, van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Open maandag van Voorlopig alleen open op afspraak, van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Open maandag van99uutot tot12 12u,u,dinsdinswww.pzlubbeek.be Maak vooraf een afspraak! Maak vooraf een afspraak! (Speelpleinstraat 10) maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u Tel. de borre 016 46 14 00 dagavond van 17 u tot 20 u, woensdag is open op: en t.e.m. envan van13 13tot tot16 16uuen enop opdinsdagavond dinsdagavond t.e.m.zaterdag zaterdagalleen alleenop opafspraak afspraakvan van • Ma: 9 12 u Dienst Burgerzaken • Ma vr: 9 12 u en • Di: 15.30 17.30 en van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek is open op: 9 u tot 12 u. van 18 tot 20 u. Bib de borre Bierbeek is open op: 9 u tot 12 u. • Di: 17 - 20016 u 46 016 46 87 60een 14 - 16.30 u 18 - u20 u 18 Maak vooraf •• dinsdag 15.30 Maak vooraf eenafspraak: afspraak: dinsdag 15.30uutot tot17.30 17.30 uen en 18uu Tel. Tel.wijkkantoor wijkkantoor 016 4618 1880 80 • Wo vr: 9 12 u burgerzaken@bierbeek.be • Dinsdagavond: 18 20 u • Wo: 13.30 17.30 u Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be Burgerzaken 016 46 87 60 tot 20 u www.pzlubbeek.be • Za: na afspraak Online afspraak: • Do: 15.30 NIEUW! Maak uu - 17.30 u NIEUW! Maakonline onlineeen eenafspraak afspraak •• woensdag woensdag13.30 13.30uutot tot17.30 17.30 DE BORRE www.bierbeek.be/afspraak • Vr: 18 20 u www.bierbeek.be • donderdag 15.30 u tot 17.30 u www.bierbeek.be • donderdag 15.30 u tot 17.30 u Speelpleinstraat 10 18 CONTAINERPARK • Ma - do: 9 - 12 u en016 Dienst omgeving Dienst omgeving 01646 4687 8785 85 •• vrijdag vrijdag 18uutot tot20 20u• u Za: 9.30 - 12 u CONTAINERPARK CONTAINERPARK 016 46 14••00zaterdag Eikeboomlaan 13 13 - 16 u omgeving@bierbeek.be Eikeboomlaan 13, omgeving@bierbeek.be zaterdag9.30 9.30uutot tot12 12uu Eikeboomlaan 13,3360 3360Bierbeek Bierbeek info@deborre.be www.bierbeek.be/ • Vr: 9 12 u Bib Korbeek-Lo OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: www.bierbeek.be/containerpark OCMW 016 46 10 74 Bib in Korbeek-Lo is open op: www.bierbeek.be/containerpark containerpark • info@ocmwbierbeek.be Dinsdagavond: 18 - 20 u www.deborre.be 3) •• woensdag uu info@ocmwbierbeek.be woensdag18 18tot tot20 20(Pastoriestraat is open op: Bierbeek helpt 016 46 14 00 • zaterdag 9.30 u tot 12 u Open dinsdag Bierbeek helpt 016 46 14 00 • zaterdag 9.30 u tot 12 u Open dinsdagt.e.m. t.e.m.vrijdag vrijdagvan van14 14uu • Ma - Tel do: 9 - 16 u • Divan -van vr:10 14 Dienst omgeving: • Wo: - 97 20 u46 tot bierbeekhelpt@bierbeek.be 016 26 tot bierbeekhelpt@bierbeek.be tot19 19u,u,zaterdag zaterdag 10u-u19 totu16 16u,u, Telbibliotheek bibliotheek 01618 26 9746 • Vr: 9 - 12 u • Za: 10 16 u 016 46 87 85 • Za: 9.30 - 12 u gesloten op maandag. gesloten op maandag. omgeving@bierbeek.be 23 23 19


BUURTCONTACTEN

Bouw mee aan de toekomst van je buurt! Bierbeek: 13 oktober - 20 u - de borre Lovenjoel: 27 oktober - 20 u - 't Stichelke Opvelp: 23 november - 20 u - De Velpe

Profile for de borre

In&uit Bierbeek oktober 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded