__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

5 jaargang 43 - mei 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Zomer op het speelplein

10

De SAVOOI, solidaire buurtwinkel

Veilig coronajaar: resultaten politiezone

12


Op maandag 22 maart werd Bertha Noé 110 jaar. Hiermee is zij de oudste inwoner van de gemeente, de provincie en de oudste nog thuis wonende Belg. Bertha werd passend in de bloemetjes gezet met een liedje door de kleuters van Opvelp, vele kaartjes van de inwoners, een brief van het koninklijk paleis en een taart van het buurtcomité. Proficiat Bertha!

04

09

15

5

#

3

in de kijker

Kom jij ons team versterken?

focus 4

Zomer op het speelplein

info 6 7

Uit de raad van 1 april Belastingaangifte? De FOD

Financiën maakt het je gemakkelijk 9 Vaccineren loopt vlot 10 De SAVOOI, solidaire buurtwinkel 12 Veilig coronajaar: resultaten politiezone 13 Ploggen tegen zwerfvuil

14 Geef ons heden ons dagelijks brood 15 Zwerfkat gespot? Laat het ons weten

UiT in Bierbeek

16 Start To Skateboard 17 Raak(t) mij

Alle gemeentediensten zijn gesloten op zaterdag 1 mei (Dag van de Arbeid), donderdag 13 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en tijdens het pinksterweekend op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei. Het containerpark is wel geopend op zaterdag 22 mei.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeentebestuur Bierbeek, Unsplash. V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen en Anne Van de Rostyne, communicatiedienst - 016 46 87 84 -communicatie@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van juni: 3 mei 2021.

2


in de kijker

Kom jij ons team versterken? BELEIDSONDERSTEUNER GEMEENTESCHOOL (M/V/X - HALFTIJDS) Als beleidsondersteuner word je ingezet om de vernieuwingsprocessen in de gemeenteschool te ondersteunen. Je werkt nauw samen met de directeur en dit zowel op pedagogisch-didactisch als op organisatorisch vlak. Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een pedagogische richting en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). INTERESSE? Bezorg ons dan vóór 23 mei 2021 je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv, kopie diploma, bewijs van pedagogische bekwaamheid en een uittreksel strafregister (model 2). Dat kan per e-mail naar personeel@bierbeek.be of per post naar College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek. Je vindt de functiebeschrijving op www.bierbeek.be/aanwerving. Voor meer informatie kan je terecht bij Benny Jonckers op 0495 28 07 10 of directie@gemeenteschoolbierbeek.be.

OPENBARE WERKEN

PROJECTWERKER WELZIJN (M/V/X - B1-B3 - VOLTIJDS - CONTRACTUEEL - MET AANLEG WERFRESERVE VAN 3 JAAR) Je bent verantwoordelijk voor de welzijn- en gezondheidsprojecten van het OCMW: de sociale kruidenier, dorpsrestaurant, groepswerking … en je bouwt mee aan een warm vrijwilligersbeleid binnen onze gemeente. INTERESSE? Bezorg ons dan vóór 28 mei 2021 je motivatiebrief, cv, kopie diploma en uittreksel strafregister (model 1). Dat kan per e-mail naar info@ocmwbierbeek.be of per post naar Vast Bureau, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek. Je vindt de functiebeschrijving op www.bierbeek.be/aanwerving. Voor meer informatie kan je terecht bij Jan Schreurs op 016 46 10 74 of jan.schreurs@ocmwbierbeek.be.

LOGISTIEK MEDEWERKER - POETSDIENST AAN HUIS (M/V/X - E1-E3 - HALFTIJDS (50%) - CONTRACTUEEL - VERVANGING ONBEPAALDE DUUR) INTERESSE? Bezorg ons dan vóór 24 mei 2021 je motiviatiebrief, cv en uittreksel strafregister (model 1). Dat kan per e-mail naar info@ocmwbierbeek.be of per post naar Vast Bureau, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek.

Je vindt de functiebeschrijving op www.bierbeek.be/aanwerving. Voor meer informatie kan je terecht bij Jan Schreurs op 016 46 10 74 of jan.schreurs@ocmwbierbeek.be.

Er worden nieuwe fietspaden aangelegd langs de Opvelpsestraat. Deze werken zijn volop bezig. Er werd gestart met het opbreken van de oude fietsstrook en dit leidt tot verkeershinder op de plaats van de werken. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Neervelp. Fietsers en bussen van De Lijn kunnen wel door. Wees voorzichtig! Vanaf 3 mei wordt de bovenparking van de borre heraangelegd. Parkeer je op de grote parking voor het gemeentehuis, ook voor een bezoek aan het wijkkantoor van de politie of voetbalclub KHO Bierbeek. Aangezien er geen verkeer mogelijk is via de Wijnenberg zal de halte ‘de borre’ van De Lijn aan de borre tijdelijk worden afgeschaft. Meer info volgt via www.bierbeek.be of Facebookpagina Bierbeek Leeft.

Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie wijkkantoor Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@ police.belgium.eu

3


focus ZORGELOOS ZOMEREN OP HET SPEELPLEIN

Zomer op het speelplein

De jeugddienst van de gemeente wil alle kinderen een zorgeloze zomer op het speelplein bezorgen. Ken jij onze werking al?

D

it jaar zetten de jeugddienst en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk hun speelpleinweken voor de zomervakantie extra in de kijker. Als voorsmaakje organiseren we een open speeldag op 2 augustus in de scoutslokalen van de Toekan in Lovenjoel. Iedereen is van harte welkom op dit gratis dagje speelplein. Als je na deze dag de smaak te pakken krijgt, kan je daarna nog inschrijven voor de volgende 2 weken. HET SPEELPLEIN, DAT IS... • Doen wat thuis niet kan. • Je amuseren met nieuwe en bekende vriendjes. • Spelen met je leeftijdsgenoten in

4

kleine groepen van ongeveer 20 kinderen. • Genieten van een afwisselend programma met sport, spel, koken en creatief bezig zijn. • Spelen onder leiding van gediplomeerde en gemotiveerde monitoren uit de buurt die vaak ook begeleider zijn in een jeugdvereniging van onze gemeente. • Voordelige deelnameprijs. • Rustige en veilige speelomgeving op het domein van Ave Regina. En iedereen is van harte welkom! LEUKE VAKANTIEDAGEN Ons doel is om elk kind elke dag opnieuw een ontzettend leuke vakantiedag te laten beleven. Onze animatoren zijn opgeleid om verschillende soorten spelletjes in allerlei vormen in elkaar te steken. Bij het uitwerken van deze spellen is er steeds aandacht voor de leeftijd en de veiligheid van de kinderen. Met veel enthousiasme toveren zij het speelplein om

tot een oase van spelen waar kinderen centraal staan. PRAKTISCH Het speelkasteel vindt dit jaar in augustus plaats van 2 tot en met 6 augustus en van 9 tot en met 13 augustus. Ons speeladres is de Toekan in Lovenjoel. Een dagvergoeding verschilt naargelang het aantal kinderen en de woonplaats. Concreet betaal je per speeldag € 7 voor het eerste kind, € 6 voor het tweede kind en € 5 voor het derde kind van hetzelfde gezin. Woon je niet in Bierbeek? Dan betaal je € 8 per dag per kind. In deze prijs zijn begrepen: grenadine in de voor- en namiddag, een drankje bij de boterhammen, een drie-uurtje en de opvang voor en na. Voor de daguitstappen betaal je € 5 bovenop de dagprijs. Op 5 augustus vindt onze jaarlijkse daguitstap plaats. www.bierbeek.be/speelkasteel Inschrijven kan op: www.bierbeek.be/webwinkel


focus

SPELEN ON TOUR Elke donderdag in juli laden twee monitoren een auto vol met leuk speelmateriaal en rijden naar een locatie in Bierbeek. De monitoren voorzien voldoende speelmateriaal en speelideeën. De kinderen van de buurt waar ze neerstrijken komen alleen, met broer en zus, buren of (groot)ouders langs. Deelnemen is volledig gratis, maar zolang de coronamaatregelen gelden vragen we om minstens één dag op voorhand in te schrijven door een mailtje te sturen naar jeugddienst@deborre.be. VOOR WIE? • Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom. • Elk kind dat meespeelt, valt onder de verantwoordelijkheid van onze monitoren en is verzekerd tegen mogelijke ongevallen. • De activiteit is gratis. WAAR? We komen langs in elke deelgemeente: • 8 juli: IJsvogelstraat in Opvelp. • 15 juli: Strijdelle in Korbeek-Lo. • 22 juli: Bruulverkaveling in Lovenjoel. • 29 juli: de borre in Bierbeek. Zien we elkaar deze zomer? www.bierbeek.be/spelen-ontour

SPEELSTRATEN Goed nieuws! De speelstraten mogen deze zomer georganiseerd worden! Speelstraten kunnen zelfs een goed antwoord bieden op een tekort aan speelruimte voor kinderen en jongeren. Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Speelstraten nodigen kinderen uit om buiten te spelen, te bewegen en contact te zoeken met andere kinderen uit de buurt. In Bierbeek bestaat de mogelijkheid om voor een bepaalde termijn een speelstraat aan te vragen. Een speelstraat voldoet aan een aantal voorwaarden: • De straat ligt in een woonzone. • De snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/uur. • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat. • Er rijdt geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat. • De omliggende straten blijven bereikbaar na de invoering van de speelstraat. • Voldoende bewoners van de straat gaan akkoord om een speelstraat in te richten.

Wie in de straat woont: • Mag stapvoets met een motor- voertuig de straat in. • Mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte. DOE JE MEE? Een aanvraag doe je via het evenementenformulier op de website: www.bierbeek.be/speelstraten. Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met het hekken af bij de start van de speeldag en halen dit terug weg op het einde van de speeldag. Op het speelplein, tijdens spelen on tour en in de speelstraten gelden de coronamaatregelen. We vragen dan ook aan iedereen om deze na te leven! www.bierbeek.be/speelstraten

5


Uit de raad van 1 april GEMEENTERAAD ICT De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2020 rond informatieveiligheid binnen de diensten van de gemeente en het OCMW. GEDRAGSCODE PERSONEEL De gemeenteraad keurt een addendum goed bij het arbeidsreglement om het veilig gebruik van informatie en communicatiemiddelen te verbeteren. FINANCIËN De gemeenteraad keurt een gedeeltelijke kwijtschelding goed van de maandelijkse concessies van het Borrestaminee omwille van de COVID-maatregelen, alsook een verlenging van de concessie met 1 jaar. De concessie met de uitbater van het Buurthuis wordt met 9 jaar verlengd. WEGENWERKEN Aan de Wijnenberg komt een nieuwe parking. De omgevingsvergunning wordt

samen met het rooilijn- en innemingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de nieuwe fietspaden aan de Opvelpsestraat moesten enkele stukken grond ingenomen worden. De gemeenteraad aanvaardt de verkoopbeloften en de uitbetaling van de vergoedingen aan de eigenaars. VERTEGENWOORDIGING De gemeenteraad keurt de agenda goed en duidt een vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van cvba Zefier.

OCMW-RAAD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW MOBIEL De OCMW-raad keurt een bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst met vzw Mobiel goed. Deze organisatie zal ingezet worden voor het vervoer van rolstoelgebruikers naar het vaccinatiecentrum.

GEDRAGSCODE PERSONEEL Ook de OCMW-raad keurt een nieuw addendum goed bij het arbeidsreglement i.v.m. het veilig gebruik van informatie en communicatiemiddelen.

VOLGENDE RADEN OP 29 APRIL De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 29 april. De gemeenteraad en OCMWraad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

Burgerpeiling 2021: Jouw mening telt!

6

Sinds 19 april viel de burgerpeiling bij 1.500 Bierbekenaren in de bus. Zij maken deel uit van een steekproef en zijn wetenschappelijk verantwoord geselecteerd om deel te nemen aan de burgerpeiling 2021.

Het is voor het gemeentebestuur een zeer interessante vorm van inspraak want in het beleid proberen we maximaal rekening te houden met de resultaten van deze bevraging.

Via deze vragenlijst wil de gemeente de inwoners bevragen over de dienstverlening van de gemeente, maar ook over wonen, welzijn, vrije tijd en de gemeentelijke communicatie.

Vul de bevraging dus zeker in als ze in jouw bus viel! Dat kan op papier maar ook online. www.bierbeek.be/burgerpeiling


info Belastingaangifte? De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk De belastingaangifte komt er weer aan. Omwille van het coronavirus zijn de kantoren van de FOD Financiën gesloten. Ook is er geen zitdag in de gemeente tijdens de maand mei. Maar laat je niet ontmoedigen, je belastingaangifte invullen is niet zo moeilijk als je denkt. ONLINE: SNEL EN EENVOUDIG Jouw aangifte (die grotendeels vooraf ingevuld is) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. Ga naar www.myminfin.be en meld je aan met itsme of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. Pincode vergeten of verloren? Vraag deze tijdig aan bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis of via de website van de Federale overheid. KRIJG JE EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE? Zijn je gegevens juist en volledig? Dan moet je niets doen. Je zal automatisch het aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen. Zijn je gegevens onjuist of onvolledig?

Corrigeer ze via www.myminfin.be of via het papieren antwoordformulier. HULP NODIG? Raadpleeg de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/ particulieren/belastingaangifte/aangifte. Of neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

E-BOX: AL JE DOCUMENTEN DIGITAAL Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang alle documenten van de FOD Financiën digitaal via de e-Box, de digitale en beveiligde brievenbus van de overheid. Activeer de e-Box op www.doemaardigitaal.be/nl/ebox en je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is. www.myminfin.be

Een nieuw jasje voor de eID Je identiteitskaart ziet er tegenwoordig anders uit. Niet alleen de buitenkant, ook de kaart zelf is vernieuwd. Zo ben je beter beschermd tegen identiteitsfraude. Dat wil zeggen dat het moeilijker is voor criminelen om persoonlijke gegevens van jou te stelen. NOG BETER BESCHERMD Onze wereld digitaliseert en je eID evolueert mee. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er een beetje anders uitziet. De vernieuwde eID volgt namelijk de Europese richtlijnen, waardoor er extra bescherming is ingebouwd tegen identiteitsfraude. Zo maakt een geperforeerde foto in combinatie met je vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen.

WAT IS NIEUW? • Je foto staat links in plaats van rechts. • Je kaart heeft nu lichtere kleuren. • De contactchip is verhuisd naar de achterkant. Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je deze in de kaartlezer steekt. • Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld van je foto. • Er komt een RFID-chip met je vingerafdrukken. Alleen bevoegde instanties kunnen deze chip inlezen en hij is onzichtbaar voor het blote oog. www.vernieuwde-eid.be

7


wonen "IK LAAT ME VACCINEREN OMDAT ..."

Verbouwplannen? Neem deel aan de infoavond op 19 mei Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met het aanbod van Energiek Wonen en de inzet van een benovatiecoach geven IGO, de Kringwinkel Hageland, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten je graag een duwtje in de rug. AANBOD ENERGIEK WONEN Als inwoner van Vlaams-Brabant kan je intekenen op het aanbod van Energiek Wonen voor PVzonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende ramen met hoogrendementsbeglazing, warmtepompen of warmtepompboiler. Je ontvangt dan vrijblijvend een offerte van een op kwaliteit geselecteerde aannemer. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen.

Kristof De Cupere 0496 25 85 13 kristof.decupere@igo.be www.energiekwonen.be

INZET VAN EEN BENOVATIECOACH Je wil één of meerdere energierenovaties laten uitvoeren maar weet niet goed hoe dit aan te pakken? Waar te beginnen, keuze tussen offertes, financiering of premies? Doe beroep op de benovatiecoaches van IGO die jouw project van begin tot einde opvolgen. Eerst voert een specialist van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen 8

(DUBO) een gratis huisbezoek uit. Daarna bezorgt de benovatiecoach je een benovatieplan met prioritair aanbevolen ingrepen, kwalitatieve aandachtspunten, een prijsraming en mogelijke premies. Hij ondersteunt je bij het opvragen, controleren en vergelijken van offertes en bij het aanvragen van alle premies. Deze begeleiding is volledig gratis. Je betaalt enkel een waarborg van € 100 die je terugkrijgt van zodra je binnen de 2 jaar minstens één energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren en hiervoor de premie van Fluvius ontvangt.

0471 66 04 27 benoveren@igo.be

BEKIJK DE INFOFILMPJES Op de website van IGO vind je filmpjes met meer uitleg over de groepsaankoop en de renovatiebegeleiding. Kijk snel op http://digitaleinfosessies.igo.be. ONLINE INFOAVOND Op woensdag 19 mei 2021 van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven verplicht vóór zaterdag 15 mei via Energiehuis IGO: http://digitaleinfosessies.igo.be We bezorgen je dan tijdig de link om deel te kunnen nemen.

"... IK GRAAG MIJN 100E VERJAARDAG WIL VIEREN MET VRIENDEN EN FAMILIE” Emile Pardon werd op 15 april 100 jaar en kreeg in maart zijn eerste vaccin.

“... IK WEER MET DE ACHTERKLEINKINDEREN WIL KUNNEN KNUFFELEN" Theofiel Meeus (99)

“... IK GRAAG MIJN ACHTERKLEINKINDEREN WIL ZIEN OPGROEIEN” Jenny De Caluwé (99)


wel zijn

Vaccineren loopt vlot Vaccinatiecentrum De Roosenberg draait op volle toeren. Alle inwoners van Bierbeek, Huldenberg, Lubbeek en OudHeverlee worden de komende maanden gevaccineerd aan het Zoet Water. De volgorde van vaccineren wordt bepaald door de vaccinatiestrategie die de Vlaamse overheid heeft uitgetekend. Tot eind april zijn de 65-plussers aan de beurt. Nadien volgen de jongere groepen en de risicopatiënten. Je kan de planning bekijken op www.laatjevaccineren.be/volgordevan-vaccineren. OPROEPINGSBRIEF Je wordt steeds per brief uitgenodigd. Als je e-mailadres en mobiel nummer bekend zijn bij de overheid, krijg je ook een e-mail en/of sms. Je kan je gegevens nagaan of laten aanvullen door te bellen naar de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. Op de oproepingsbrief staan de datum van je eerste en tweede prik. Je vindt er ook het telefoonnummer van het vaccinatiecentrum en een website. Deze kan je gebruiken om je afspraak te bevestigen, te verplaatsen of te annuleren. Geef steeds een seintje nadat je de oproepingsbrief hebt ontvangen: zo zijn we zeker dat je opdaagt of kan er een andere inwoner met de dosis ingeënt worden.

RISICOPATIËNTEN Sinds 8 april kunnen risicopatiënten op www.myhealthviewer.be nakijken of ze voorrang krijgen. Wie op de lijst staat, zal voor de eigen leeftijdsgroep uitgenodigd worden. Met vragen hierover kan je terecht bij je ziekenfonds of huisarts. RESERVELIJST Momenteel werken we enkel met een reservelijst voor 65-plussers. Zodra deze groep volledig gevaccineerd is, schakelen we over naar een reservelijst van oud naar jong. Zodra deze gelanceerd wordt lees je er alles over op www.vcderoosenberg.be. Het gaat om een reservelijst specifiek voor ons vaccinatiecentrum. Er werd immers beslist om geen gebruik te maken van de Qvax-lijst. Wie zich aanmeldde via qvax.be zal dus niet op de reservelijst van De Roosenberg terechtkomen. VLOT OM EEN PRIK De Roosenberg bevindt zich in de Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee. Voor mensen die minder mobiel zijn, is ondersteuning mogelijk om de verplaatsing naar het centrum te maken. Geen familie, vrienden, buren of kennissen die je kunnen brengen? Onze vrijwilligers staan klaar om jou vlot naar De Roosenberg te vervoeren. Voor een

Een overzicht van alle contactgegevens vind je hieronder: Het overzicht over de geldende coronamaatregelen kwijt? Op www.infocoronavirus.be staat alles mooi opgelijst. Je kan ook terecht op het gratis nummer 0800 14 689. Alles over het vaccinatiecentrum (reservelijst, volgorde van vaccineren) vind je op www.vcderoosenberg.be. Het vaccinatiecentrum kan je enkel bellen bij vragen over je afspraak. Dat nummer vind je terug op de oproepingsbrief.

rit heen en terug betaal je € 8. Neem hiervoor contact op met het OCMW op het nummer 016 46 10 74 of neem een kijkje op www.bierbeek.be/ vervoer-vaccinatiecentrum. Rolstoelgebruikers kunnen beroep doen op de diensten van VZW Mobiel: 016 20 53 83 of www.vzwmobiel.be/dav. Een rit heen en terug naar het vaccinatiecentrum kost € 8.

Antwoorden op vragen over de vaccinatiestrategie en vaccineren zijn te vinden op www.laatjevaccineren.be. Daar vind je ook de voorwaarden voor thuisvaccinatie. Met medische vragen kan je terecht bij je huisarts of bij de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. Minder mobiel en hulp nodig bij de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum? Bel 016 46 10 74 of neem een kijkje op www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum. Hulp nodig bij boodschappen of nood aan een gesprek? Bierbeek Helpt staat voor je klaar! Bierbeekhelpt@bierbeek.be of 016 46 14 00. 9


wel zijn

De SAVOOI, solidaire buurtwinkel Vier jaar geleden werd op de site van Ave Regina een sociale kruidenier opgericht. Elke woensdag is de winkel open. Er worden producten (verpakte voeding, verse groenten en fruit, onderhouds- en verzorgingsproducten) aangeboden, die niet meer op de reguliere markt terechtkomen. Op deze manier gaat de sociale kruidenier de afvalberg van voedseloverschotten tegen. BETAALBAAR De SAVOOI wil ook een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor mensen in armoede door hen gezonde, betaalbare en duurzame voeding te garanderen. Zo werken we met een tweeprijzensysteem. Er is een onderscheid tussen twee soorten klanten: enerzijds zijn er solidaire klanten, die producten kopen aan een scherpe prijs. Anderzijds zijn er sociale klanten, die goederen betalen tegen een sociaal tarief. IEDEREEN WELKOM De SAVOOI mikt op een breed solidair publiek. Doordat solidaire klanten komen winkelen, kunnen er meer producten goedkoper aangeboden worden aan klanten met een beperkt budget. Dus ook jij, inwoner van Bierbeek, heten wij van harte welkom in onze buurtwinkel! Je kan eenvoudig een (gratis) solidaire klantenkaart aanvragen in de winkel. Hiermee kan je niet enkel producten kopen aan goede prijzen maar steun je tegelijkertijd ook je mede-inwoners die het financieel wat moeilijker hebben.

10

ONTMOETINGSPLEK Maar de SAVOOI is veel meer dan een winkel alleen. Het is, in niet-coronatijden, ook een echte ontmoetingsplaats voor (buurt)bewoners. In deze vreemde, onzekere tijd blijft de winkel steeds open (coronaproof), maar we hopen uiteraard op termijn iedereen terug rond onze lange en gezellige tafel te krijgen voor een simpele kop koffie, een kom soep of gewoon een gezellige babbel! Ook groepsactiviteiten die in het verleden in de SAVOOI werden georganiseerd zoals een repaircafé, sinterklaasfeest en groepsuitstap konden helaas niet plaatsvinden. SINT AAN HUIS Toch gingen er de laatste maanden een aantal aangepaste activiteiten door. Zo werden onze volwassen cliënten digitaal op weg geholpen via een basiscursus computergebruik. En rond de mooie jaarlijkse tradities werden de kinderen van onze kwetsbare gezinnen telkens verrast met een stoepbezoekje aan hun voordeur: van de Sint die gelukkige kindersnoetjes toverde met het afgeven van cadeautjes en snoepzakjes in december tot het brengen van creapakketjes tijdens de krokuskriebels en een kEImooi pakketje voor Pasen.


wel zijn DORPSRESTAURANT Ook de organisatie van het maandelijkse evenement het Dorpsrestaurant is helaas al een jaar stopgezet. Dit project staat gelijk aan een warme en gezellige plek waar iedere inwoner welkom is om samen een gezonde en betaalbare warme maaltijd te nuttigen. Met het dorpsrestaurant wil OCMW Bierbeek de sociale banden tussen inwoners aanhalen. Hierbij richten zij zich tot Bierbekenaren die, omwille van leeftijd, financiële situatie, fysieke of mentale problemen, geïsoleerd leven. We kijken uiteraard uit naar het moment dat dit evenement terug kan en mag doorgaan! WARME PROJECTEN DANKZIJ VRIJWILLIGERS De projectwerking van sociale kruidenier, groepsactiviteiten en dorpsrestaurant wordt mee gedragen door véle helpende handen. Zo is er een vaste vrijwilligersploeg voor de winkelopvolging, ontmoetingsfunctie en activiteiten van de SAVOOI en een vaste ploeg voor de praktische organisatie van het Dorpsrestaurant. Vrijwilligers zijn ook aan de slag als huiswerkbuddy, digitale buddy en buddy voor vluchtelingen. Heb jij interesse om je kwaliteiten en talenten in te zetten als vrijwilliger voor het OCMW of wens je meer info over de verschillende functies? Stuur dan een e-mail naar socialedienst@ocmwbierbeek.be

De SAVOOI

site Ave Regina Stationsstraat 23F Lovenjoel Open op woensdag van 10 tot 16 uur.

Rookvrij Bierbeek Jaarlijks is het op 31 mei 'Wereld Anti-Tabaksdag' (World No Tobacco Day). Deze dag staat in het teken van het verminderen van het gebruik van tabak. Het evenement is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De gemeente Bierbeek neemt deel aan de campagne ‘Generatie rookvrij’. Om kinderen en jongeren weerbaar te maken en rookvrij te laten opgroeien, zijn er sinds april bordjes geplaatst of opgehangen aan de schoolomgevingen, de speelpleinen, de jeugdlokalen en aan de toegang van de borre. www.generatierookvrij.be

Zachte weggebruikers De lockdown lokt velen naar buiten met de fiets of te voet. Vaak gebruiken voetgangers, wandelaars en fietsers hetzelfde pad of dezelfde zijde van de straat. In sommige straten (Vengerstraat, Oudebaan) moeten voetgangers en fietsers zelfs verplicht dezelfde straatruimte gebruiken. Dat leidt gelukkig niet vaak tot ongevallen, maar af en toe ontstaat er ergernis… Dit is eigenlijk niet nodig. Besef dat je niet alleen aan het wandelen of het fietsen bent. De straat of het pad is openbaar en dus van iedereen. Hou dus rekening met elkaar. Geef een signaal door met je bel te rinkelen of spreek mensen aan … En van een klein bedankje voor wie

spontaan opzij gaat, is nog niemand doodgegaan. Hou ook je trouwe viervoeter aan de lijn, zodat je altijd voorbereid bent op alle verkeerssituaties.

11


veilig heid

Veilig coronajaar: resultaten politiezone Jaarlijks maakt de politiezone Lubbeek, waar Bierbeek deel van uitmaakt, een uitgebreid jaarrapport op met veel cijfermateriaal. En die cijfers ogen goed, al zijn er nieuwe vormen van criminaliteit die aan belang winnen. INBRAKEN In 2020 werden 116 inbraken gemeld bij de politie. Slechts 116, want dit cijfer daalt al sinds 2017, toen men nog dubbel zoveel inbraken (267) vaststelde. In Bierbeek ging het om 26 inbraken, een halvering vergeleken met 2019. De meeste inbraken vonden plaats voor de coronapandemie – in januari en februari 2020. Maar ook in de donkere maanden vanaf oktober is er weer een kleine heropleving. Elke inbraak(poging) blijft er eentje te veel, daarom biedt de lokale politie aan alle geïnteresseerden een huisbezoek aan met nuttige tips om je woning te beveiligen. Er is echter wel een keerzijde. Het aantal gevallen van cybercrime ging in dezelfde periode met factor 3 omhoog, van 59 naar 171 (in de hele zone). Sinds de coronacrisis wordt meer en meer online gewinkeld, en dat brengt handige criminelen blijkbaar op ideeën. Maar ook tegen cybercriminaliteit kan je je beveiligen (zie onder). VERKEERSVEILIGHEID In 2020 gebeurden in Bierbeek 14 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Gelukkig vielen hierbij geen doden of zwaargewonden. De politie telde slechts 16 lichtgewonden. Bij 23 ongevallen met stoffelijke schade werd een proces-verbaal opgesteld.

Er werd ook op snelheid gecontroleerd. Omdat de politiezone een nieuw apparaat ter beschikking heeft, deed de politie meer controles, 22.129 in totaal. Daarvan reden 2.442 bestuurders te snel, dat is 11%, iets minder dan het gemiddelde in onze zone (12%). Verder werden er 114 pv’s opgesteld voor bellen of sms’en achter het stuur en 447 inbreuken op de regels rond stilstaan en parkeren. Verder waren er pv’s voor het niet dragen van de veiligheidsgordel (77), negeren van verkeerslicht (24), rijden zonder rijbewijs (53) en rijden zonder verzekering (38). EXTRA AANDACHT In het jaarverslag werd voor het eerst apart aandacht besteed aan intrafamiliaal geweld: in 2020 moest de politie in 84 situaties tussenkomen, waarvan 64 voor geweld tussen koppels. Aanleiding was dikwijls de lockdown met al zijn gevolgen (thuiswerken, kinderen die thuis blijven, alcoholmisbruik …). Ook de handhaving van de coronamaatregelen wordt vermeld. In de politiezone werden 92 inbreuken vastgesteld, waarvan 17 in Bierbeek. Hoewel de meerderheid van de pv’s in de zone opgesteld werd omwille van inbreuken op het samenscholingsverbod, moest in Bierbeek slechts 3 keer een pv opgesteld worden. Verder waren er 7 inbreuken tegen de avondklok en 6 niet-essentiële verplaatsingen (tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020).

www.pzlubbeek.be/nieuws

Wees alert voor valse sms'en en e-mails Kreeg je ook al eens een e-mail of sms met instructies over jouw bankrekening? Of over exclusieve zaken die je gewonnen hebt of andere berichten? Wees steeds alert bij e-mails of sms’en die je niet verwacht en die concreet naar bepaalde gegevens vragen. Geef NOOIT je persoonlijke gegevens, bankgegevens of pincodes door via e-mail, sms of telefoon. Klik bij twijfel niets aan en stuur de e-mail door naar verdacht@safeonweb.be. Indien je opgebeld wordt, verbreek dan de lijn. Liep het mis? Verwittig dan de politie of activeer Cardstop 070 344 344. www.safeonweb.be/nl/home 12


info

Niet met de wagen op het voorplein van de borre De parkeerplaatsen voor mensen met een beperking worden vaak verkeerd gebruikt. Auto’s rijden af en aan, staan er stil of parkeren er. Dit is niet alleen asociaal maar ook gevaarlijk voor kinderen die zich op die plaats wél correct te voet of met de fiets verplaatsen. De politie zal hiertegen streng blijven optreden. Volg de regels, zo vermijd je een proces-verbaal en blijft het veilig!

Ploggen tegen zwerfvuil Zwerfvuil, je komt het weleens tegen langs wandelpaden en wegen. Niemand houdt ervan maar het belandt er wel. Gelukkig staan ook heel wat enthousiastelingen klaar om er korte metten mee te maken. Ga jij wel eens op stap met grijpstok en vuilniszak? De Milieudienst stelt zakken en grijpers ter beschikking voor wie opkomt tegen zwerfvuil en actief helpt opruimen. Inschrijven hiervoor kan via het e-loket op www.bierbeek.be. PLOG EROP LOS Plogging is een nieuw loopconcept dat gesignaleerd is in Zweden. 'Nieuw' is in dit geval misschien wel relatief, maar we juichen het initiatief hoe dan ook toe. Wie het Zweeds een beetje machtig is, weet misschien al wat 'plogging' inhoudt. De naam van die activiteit is afgeleid van het Zweedse woord 'plocka' (verzamelen) en jogging. Concreet duiken er in Zweden steeds meer groepjes op die aan plogging doen. Tijdens hun loopjes verzamelen zij afval. Dat kieperen ze na hun run in de vuilnisbak. Laat die trend maar snel overwaaien. Want deze manier van hardlopen is misschien nog wel beter dan gewoon joggen. Een intervaltraining heeft namelijk aardig wat voordelen, waaronder een snellere vetverbranding en een hogere lactaatdrempel. Doe jij ook mee? Je kan alleen op stap, of met je gezin, vrienden. Hou hierbij wel rekening met de geldende coronamaatregelen.

HANDSCHOENEN EN GRIJPERS Wees ook voorzichtig als je zwerfvuil opraapt: • Raap niets op met onbeschermde handen, draag dus altijd rubberen of latex handschoenen en/of gebruik een grijp stok. • Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te houden. • Was je handen na het ploggen grondig. Bedankt om samen met ons voor een net Bierbeek te zorgen! www.bierbeek.be/ploggen

13


de tijd van toen

Geef ons heden ons dagelijks brood Brood is in onze streken van oudsher een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding. Brood is voedzaam en bevat een aantal bouwstoffen die het menselijk lichaam broodnodig heeft: koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Met de tijd ging men betere granen gebruiken, voedzamer meel malen en leerde men de werking van gist kennen en verbeteren. HET BAKHUIS Vroeger bakte men thuis zelf zijn brood. In Bierbeek vind je nog tal van bakovens terug op oude boerderijen zoals het Bordingenhof (foto). Ook op plaatsen waar veel mensen samenleefden, vind je nog sporen. Zo is er het verhaal van de mensen van De Root in Korbeek-Lo, die zich in augustus 1914, toen de Duitse troepen Leuven binnenvielen, gingen verstoppen onder de bakoven. Zo’n bakoven vroeg wel wat samenwerking: er moesten bussels hout gesprokkeld en aangedragen worden, de oven werd vooraf opgestookt, ondertussen rezen de broden die dan op korte tijd afgebakken werden. Na het brood werden in de warme oven krentenkoeken en vlaaien gebakken. Op de zolder, boven de oven werden vaak appels en andere vruchten gedroogd. In kleine boerderijtjes en in hutten werd het brood meestal op het vuur of in de haard gebakken, vaak in een ijzeren teil. Omwille van de brandveiligheid werd een bakoven meer en meer apart van de woning gebouwd. Tegenwoordig is een oven opnieuw in elke keuken aanwezig maar wordt hij gelukkig niet meer met hout gestookt. HET BROODREGLEMENT Omdat brood, net als bier, natuurlijke schimmels of gisten gebruikt, moest er voldaan worden aan een aantal hygiënische voorschriften. Voor bier vaardigde men in Beieren (Duitsland) al in 1516 een aantal voorschriften uit, 14

het zogenaamde Reinheitsgebot. Ook voor brood bestonden zulke regels, o.a. om het bakken van masteluinbrood (mengeling van tarwe met goedkopere graansoorten) te ontmoedigen. Vanaf de industriële revolutie moesten vele arbeiders buitenshuis gaan werken en hadden zij geen tijd meer om zelf brood te bakken. Om de verkoop van broden te regulariseren, kondigden gemeentebesturen een broodreglement af. Wij vonden er eentje terug in Korbeek-Lo uit het jaar 1826, nog voor de Belgische onafhankelijkheid dus. In het reglement staat een informatieverplichting om een duidelijk bord buiten te plaatsen met de prijzen van de verschillende broodsoorten.

Gezocht Heb jij nog weetjes over de geschiendenis van de gemeente? Of heb je een leuke oude foto? Meld het ons en we zoeken het verder uit. www.bierbeek.be/de-tijdvan-toen

Ook moest de bakker verplicht een merkteken op het brood plaatsen en een weegschaal ter beschikking hebben om het brood af te wegen. De gemeente kon regelmatig controle uitvoeren op de bakkerij en de ingrediënten en bepaalde een aantal vaste broodprijzen. VELE VARIËTEITEN Deze vaste broodprijs heeft nog lang bestaan maar werd vanaf 2004 vrij. Er bestaan tegenwoordig ook veel meer variëteiten van brood. Wit brood wordt niet meer als de norm voor goed brood beschouwd. Vele wetenschappers zijn het erover eens dat meer vezelrijke broden gezonder zijn voor de (normale) spijsvertering. De kwaliteit van brood en de ingrediënten worden gecontroleerd door het voedselagentschap. Ook de bakker om de hoek, die dagelijks ovenvers brood en gebak aanbood, is grotendeels verdwenen uit het straatbeeld. Steeds meer mensen kopen hun brood in het grootwarenhuis. Of ze bakken hun brood zelf bij hen thuis, net als vroeger... www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen


milieu

Zwerfkat gespot? Laat het ons weten Omdat zwerfkattenpopulaties zichzelf niet in toom houden blijft de gemeente inzetten op een structurele aanpak waarbij de voortplanting van zwerfkatten verhinderd wordt. Op deze wijze tracht Bierbeek het dierenleed en de hinder voor inwoners te verminderen. Hiervoor werkt de gemeente reeds geruime tijd samen met een dierenarts en een vrijwilligersorganisatie. Zwerfkatten worden gevangen, onvruchtbaar gemaakt en na een korte hersteltijd weer vrijgelaten. ALLEMAAL KATTEN Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om huiskatten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die in het wild werden geboren en nooit met mensen hebben leren omgaan. Een kat kan per jaar drie keer jongen werpen. Gemiddeld telt zo’n nestje zes kittens. Dat voortplantingsritme zorgt voor een overpopulatie aan zwerfkatten met dierenleed en overlast voor de omgeving tot gevolg. Zwerfkatten leiden vaak een miserabel leven vol gevaar, honger, dorst en lijden aan allerlei ziektes. Sterilisatie en castratie zijn de beste en meest diervriendelijke oplossingen om het aantal zwerfkatten onder controle te houden. HUISKATTEN Ook jij kan ervoor zorgen dat er geen nieuwe zwerfkatten bijkomen. Nogal wat zwerfkatten zijn nakomelingen van huispoezen. Laat je huiskat daarom onvruchtbaar maken. Dat helpt om de aangroei van het aantal zwerfkatten te verminderen. De

kattenpil is een gekend anticonceptiemiddel, maar het is niet altijd efficiënt. De beste oplossing is sterilisatie of castratie. Door sterilisatie hebben kattinnen veel minder kans op tumoren. Katers gaan na een behandeling minder zwerven, vechten minder en lopen minder snel besmettelijke ziektes op zoals kattenaids of leucose. MELD ZWERFKATTEN Wat doe je als je in je buurt zwerfkatten opmerkt? Meld dit aan de Milieudienst. We schakelen vrijwilligersorganisatie vzw Kat-Lijn in die vervolgens de zwerfkatten komt vangen en naar een dierenarts brengt. Na sterilisatie/castratie en eventueel extra zorgen worden de katten teruggebracht en vrijgelaten op de vangstlocatie. Let op: het gaat om zwerfkatten, niet om huiskatten. Als baasje van een kater of kattin laat je je poes op eigen kosten behandelen.

016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be/huisdieren

Blijf jij ook op het pad? Wandelen kan overal, zolang je maar op de paden blijft. Om modder en drukte te vermijden wijken wandelaars zo nu en dan uit. Dit mag niet: blijf steeds op het pad. Door op velden en akkers te lopen breng je de zaailingen schade toe en worden gewassen onbruikbaar.

Blijf dus op begaanbare paden, dan kan de natuur haar gang gaan en blijft het aangenaam voor wandelaars die na jou passeren. Alleen zo behouden we het evenwicht tussen recreatie, landbouw en natuur. En ook nog even dit: hou je hond steeds aan de leiband, doe een kakje in een zakje en laat geen zwerfvuil achter!

Ook uitwijken naar het bos of de graskant kan de natuur verstoren. Het broedseizoen staat voor de deur en moederdieren hebben nood aan rust. 15


UiT in bierbeek

VANAF 19 MEI

6 MEI T.E.M. 29 MEI

Start To Skateboard

Foto's van Guy Lambrechts

Wil je leren skateboarden, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Of kun je het al een beetje, maar mag het zeker nog wat meer? Of je hebt een eigen plank maar weet niet goed hoe te beginnen? Schrijf je dan nu in voor onze skateboardlessen! Leer in 4 lessen van anderhalf uur de basis van het skateboarden of trek je niveau naar een volgend level! WANNEER Op 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni. Telkens van 13 tot 14.30 uur voor 8- tot 13-jarigen en van 14.30 tot 16 uur voor 13- tot 18-jarigen. WAAR Skatezone Chiro Hiperlie. MATERIAAL Wij voorzien knie- en elleboogbescherming, plank en helm. PRIJS € 24 per deelnemer.

16

Inschrijven op www.bierbeek.be/webwinkel of 016 46 14 00

Landschaps-, architectuur- en natuurfotograaf Guy Lambrechts combineert graag zijn liefde voor reizen, natuur en fotografie. Hij is geïnspireerd door het licht en de lijnen, in de rustige schoonheid en elegantie van het landschap en de natuur. Maar hij voelt zich ook thuis in steden, waar hij lijnen, vormen, licht en verhalen ziet in zowel historische als moderne architectuur en straatfotografie. Open maandag tot vrijdag van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 16 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. www.ccdeborre.be


UiT in bierbeek

7 MEI T.E.M. 11 MEI

14 MEI T.E.M. 19 JUNI

Momentum

Raak(t) mij

De leerlingen van het 6de jaar Vrije Beeldende Kunst uit het Heilig Hartinstituut Heverlee werkten dit jaar voor hun geïntegreerde proef rond het woord MOMENTUM. De tentoonstelling bevat een selectie van hun artistieke werken rond dit thema. Op vrijdag 7 mei zijn zij tot 19 uur aanwezig om uitleg te geven over hun aanpak.

Trio-tentoonstelling van Christa Claessens (fotografie), Luc Meekers (fotografie) en Alfons Van Tricht (keramiek). Een mooie en pure ontmoeting tussen twee fotografen en één keramist.

Dit thema is tevens een uitgelezen moment om te tonen waar oud-leerlingen van deKunst nu mee bezig zijn. Het actuele werk van verschillende kunstenaars is daarom voor de gelegenheid opgenomen in deze tentoonstelling.

www.ccdeborre.be Facebook: De kunst HHH Instagram: Kunsthhh

Meer info over komende activiteiten in de borre

Christa Claessens stelt haar fotoreeks ‘Clair-obscur’ tentoon. Hierbij liet zij zich inspireren door de schilderijen van Maxime Van de Woestijne. In dit fotoverhaal neemt het felle licht je mee in het nu. De schaduwen verhullen niet enkel het verleden maar ook de toekomst. Naast ‘Clair-obscur’ presenteren Luc Meekers en Christa Claessens samen een bijzonder fotoproject over eveneens een bijzondere man ‘Walter’. Bij keramist Alfons Van Tricht spreekt de klei voor zich: soms in zijn ruwheid, maar vooral in zijn zachtheid en plasticiteit. Zijn werk nodigt echt uit om aangeraakt en gevoeld te worden.

www.ccdeborre.be www.deschuurvana.be Instagram: christaclaessens Instagram: lgm_meekers

vind je op www.bierbeek.be/vrijetijd. 17


info

OVERLIJDENS 9 maart

Roza Maria Jozefa Naessens, 81 jaar

12 maart

Jan Margareta Koenraad Roeland Behaegel, 60 jaar

22 maart

Jean De Keersmaeker, 75 jaar

1 april

Charles Marie René Dekeyser, 93 jaar

7 april

Mariette Clémence Valentin, 87 jaar

MEI 2021

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 11 mei • dinsdag 25 mei

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 11 mei • dinsdag 25 mei

PAPIER & KARTON • dinsdag 18 mei

Verzamel je lege batterijen Wist je dat een gemiddeld gezin 125 batterijen in huis heeft, waarvan 15 lege? Zo’n batterij – hoe klein ook – zit vol kostbare metalen, die perfect gerecycleerd kunnen worden. Maar ze bevat ook gevaarlijke stoffen (elektrolyten) die niet in het restafval mogen terechtkomen. Twee goede redenen dus om op jacht te gaan naar lege batterijen in huis en deze naar een inzamelpunt te brengen. Die vind je in de elektrozaak, het containerpark en in de hal van het gemeentehuis.

Je kan voor de p+md-inzameling ook nog roze zakken gebruiken tot einde mei. Heb je nog volledige rollen roze zakken? Deze kan je inruilen in het gemeentehuis bij de Milieudienst. Blauwe zakken blijven geldig.

• dinsdag 18 mei

Afval verminderen in huis en tuin: gratis online infosessies

18

• dinsdag 4 mei • dinsdag 18 mei

TEXTIEL

www.bebat.be

EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie), online sessies die je kunnen helpen om minder afval te produceren of om het een nieuwe bestemming te geven. De sessies gaan online door

P+MD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons)

in de maanden mei en juni. Telkens op maandag en donderdag van 19 tot 20.30 uur.

www.ecowerf.be

GROFVUIL (BETALEND)

• vrijdag 7 mei Ten minste 2 dagen vooraf aan te vragen via het nummer 0800 97 0 97. www.ecowerf.be/bierbeek


Burgemeester BurgemeesterJohan JohanVanhulst Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politie en Burgerzaken, politie en veiligheid, veiligheid, financiën, erediensten, interfinanciën, erediensten, gemeentelijke samenwerking. intergemeentelijke samenwerking. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste Eersteschepen schepenCil CilCuypers Cuypers Bevoegd cultuur, mobiliteit, woonCultuur, voor: mobiliteit, woonbeleid, beleid, toerisme, personeel. toerisme, personeel. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Schepen Janwerken, Van derpatrimonium, Velpen Openbare Bevoegd voor: landbouw, openbare werken, patriwaterbeleid, monium, waterbeleid, landbouw, lokale lokale economie. economie. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, Contact of afspraak? jan.vandervelpen@bierbeek.be 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen SchepenFrederik FrederikDe DeBuck Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke Omgeving (ruimtelijke ordening en ordening en leefmilieu), duurzaamheid, leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn dierenwelzijn en internationale samenen internationale samenwerking. werking. Voor een of afspraak : 0496 23 63 78, Contact afspraak? frederik.debuck@bierbeek.be 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, Bevoegd voor: onderwijs, sport, communicatie en digitalisering. jeugd, communicatie en digitalisering. Contact of afspraak? Voor afspraak : 0479 44 76 50, 0479een 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS GEMEENTEHUIS Speelpleinstraat 8 OCMW SOCIAAL HUIS www.bierbeek.be

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be Maak vooraf een afspraak! Ma - vr: 9 - 12 en 13 - 16 uur Voorlopig alleen18 open Dinsdagavond: - 20op uurafspraak, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 en 87 op60 dinsdagavond Burgerzaken: 016u 46 van 18online tot 20 een u. afspraak! Maak Maak een afspraak: Dienstvooraf omgeving: 016 46 87 85 Burgerzaken omgeving@bierbeek.be 016 46 87 60 NIEUW! Maak online een afspraak www.bierbeek.be OCMW Dienst omgeving 8 016 46 87 85 Speelpleinstraat 016omgeving@bierbeek.be 46 10 74 OCMW info@ocmwbierbeek.be 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn Bierbeek helpt 016 46 14 00 bierbeekhelpt@bierbeek.be Maak vooraf een afspraak! Ma - vr: 9 - 12 en 14 - 16.30 uur Dinsdagavond: 18 - 20 uur

DE BORRE DE BORRE 10 Speelpleinstraat

Speelpleinstraat 016 46 14 00 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be info@deborre.be www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9• u tot u en9 vrijdag Ma16- do: - 16 uurvan 9 u tot 12 u. Tel. 016 46 14 00 • de Vr:borre 9 - 12 uur Bib de borre Bierbeek is open op: BIBLIOTHEEK •016 dinsdag 15.30 u tot 17.30 u en 18 u 26 97 46 tot 20 u bib@deborre.be •www.bierbeek.be/bibliotheek woensdag 13.30 u tot 17.30 u • donderdag 15.30 u tot 17.30 u •Bibvrijdag 18 (Speelpleinstraat u tot 20 u de borre 10) •is open zaterdag op: 9.30 u tot 12 u Bib in Korbeek-Lo is open • Di: 15.30 - 17.30 en op: • woensdag 18 - 20 uur18 tot 20 u •• zaterdag 9.30 u totuur 12 u Wo: 13.30 - 17.30 Tel bibliotheek • Do: 15.30 - 17.30 uur 016 26 97 46 • Vr: 18 - 20 uur • Za: 9.30 - 12 uur

Voorzitter BCSD en schepen Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Stefaan Haegenborgh Welzijn,Van buurtwerking en participatie. Bevoegd voor: welzijn, buurtwerking en participatie. Contact of afspraak? Voor 0497een 07 afspraak 54 79 : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

Bib Korbeek-Lo (Pastoriestraat 3)

WIJKKANTOOR is open op: LOKALE POLITIE • Wo: 18 - 20 uur

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek • Za: 9.30 - 12 uur www.pzlubbeek.be

WIJKKANTOOR

Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsLOKALE POLITIE dagavond van 17 8u -tot woensdag Speelpleinstraat 0162046u,18 80 t.e.m. zaterdag alleen op afspraak van www.pzlubbeek.be 9pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu u tot 12 u. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be • Ma: 9 - 12 uur • Di: 17 - 20 uur • Wo - vr: 9 - 12 uur CONTAINERPARK • Za: na afspraak Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark CONTAINERPARK Eikeboomlaan 13 Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u www.bierbeek.be/containerpark tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op14 maandag. • Di - vr: - 19 uur • Za: 10 - 16 uur 23 19


SAMEN TEGEN ZWERFVUIL PLOG JIJ OOK MEE? MEER OP BLZ. 13

Profile for de borre

in&uit mei 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded