__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

4 jaargang 43 - april 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Blijf bewegen!

7

Vlot naar het vaccinatiecentrum

14

Op ontdekking in onze prachtige streek


Op zondag 28 februari plantten de aspi's van Chiro Karoo de laatste bomen en struiken voor het nieuwe speelbos aan het Mevrouwkensveld. De inheemse planten kunnen vanaf nu groeien tot een nieuw speelbos in het centrum van de gemeente.

04

10

15

4

#

in de kijker

3

Burgerpeiling 2021: jouw mening telt!

4

focus Blijf bewegen!

info 6

Uit de raad van 4 maart

7

Vlot naar het vaccinatiecentrum 8 Generatie Rookvrij 10 Nieuwe openbare verlichting zuiniger 11 Fiets veilig 12 Tram 3 op Tiensesteenweg in Lovenjoel

13 Zwaluwen in nesten!

UiT in Bierbeek

14 Op ontdekking in onze prachtige streek 15 Bib aan huis, iets voor jou? 16 Bierbeek speelt buiten

Alle gemeentediensten zijn gesloten tijdens het paasweekend op zaterdag 3 en maandag 5 april. Het containerpark blijft op zaterdag 3 april open. Op zaterdag 1 mei (Dag van de Arbeid) zijn alle diensten gesloten, ook het containerpark.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 1-2-4: Marijke Broothaers - blz.8: Evelien Jansen V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen en Anne Van de Rostyne, communicatiedienst - 016 46 87 84 -info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van mei: 2 april 2021.

2


in de kijker

BURGERPEILING 2021: JOUW MENING TELT! Vanaf 19 april valt de burgerpeiling bij 1.500 Bierbekenaren in de bus. Zij maken deel uit van een steekproef en zijn wetenschappelijk verantwoord geselecteerd om deel te nemen aan de burgerpeiling 2021.

Het is voor het gemeentebestuur een zeer interessante vorm van inspraak want in het beleid proberen we maximaal rekening te houden met de resultaten van deze bevraging.

Via deze vragenlijst wil de gemeente de inwoners bevragen over de dienstverlening van de gemeente, maar ook over wonen, welzijn, vrije tijd en de gemeentelijke communicatie.

Vul de bevraging dus zeker in als ze in jouw bus valt! Dat kan op papier maar ook online. Meer info hierover op www.bierbeek.be/burgerpeiling

OPENBARE WERKEN Er worden nieuwe fietspaden aangelegd langs de Opvelpsestraat. Deze werken starten met het opbreken van de oude fietsstrook en leiden tot verkeershinder op de plaats van de werken. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Neervelp. Plaatselijk verkeer, fietsers en bussen van De Lijn kunnen wel door. Ook de handelaars zijn bereikbaar. De werken duren tot eind oktober 2021. Een aantal verkeersplateaus in Bierbeek werden al heraangelegd. Er moet nog een drempel vernieuwd worden in de Dorpsstraat. Deze werken duren wat langer aangezien elk stuk dat wordt aangelegd 3 weken moet uitharden om zo een voldoende stevigheid te garanderen. Er wordt gestart met asfalteringswerken in een aantal straten: Oudebaan, Vengerstraat, Nieuwstraat, Koning Albertlaan en Panoramalaan. De werken vinden in fases plaats en zullen ter plekke tot verkeershinder leiden.

Tot ziens, Marleen en Eddy! Op 12 februari wuifden we Marleen Vallons uit. Sinds 1986 was zij aan de slag bij ons lokaal bestuur, waarvan de laatste 25 jaar op de dienst Burgerzaken. Een vertrouwd gezicht voor vele Bierbekenaren die een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kwamen halen. Op 1 maart ging Eddy Peeters met pensioen. Sinds 1994 was hij aan de slag bij ons lokaal bestuur. Als arbeider bij de groendienst stond hij jarenlang in voor het maaien van de grasperken en het onderhoud van de begraafplaatsen. Marleen en Eddy, bedankt voor jullie jarenlange inzet!

In buurgemeente Meldert (Hoegaarden) wordt tijdens de paasvakantie de Bosberg heraangelegd. Deze straat zal tussen 12 en 17 april volledig afgesloten worden. Er wordt voor doorgaand verkeer een omleiding voorzien via Opvelp en Bevekom.

Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be stratenplan.bierbeek.be Lokale politie wijkkantoor Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@ police. belgium.eu

3


focus SAMEN NAAR 10.000 STAPPEN, DAAR WIL BIERBEEK JE BIJ HELPEN

Blijf bewegen!

Amper 40% van de Vlamingen beweegt voldoende. Velen weten nochtans dat bewegen goed is voor de fysieke gezondheid, het mentale welzijn, de ecologische voetafdruk ...

O

m gezond te blijven streef je best elke week naar 150 minuten beweging aan matige intensiteit. Eenvoudig gezegd: door 10.000 stappen per dag te zetten (of 8.000 als je ouder bent dan 65 jaar). 10.000 STAPPEN, MOET DAT? Je moet niet fanatiek beginnen rondstappen als je die 10.000 stappen niet haalt. Je moet vooral beginnen met bewegen: de eerste stap is de belangrijkste, want élke stap telt.

4

Bewegen mag je overigens ruim interpreteren: met de fiets naar de winkel, 10 minuutjes ochtendgymnastiek, in de tuin werken, de hond uitlaten, stofzuigen en kuisen, de ramen lappen, de auto wassen ... Alle bewegingen waarbij je calorieën verbruikt, tellen mee. In dit nummer van In&Uit vind je zeker een aantal handige tips. KLEINE HINTS IN HET STRAATBEELD De gemeente Bierbeek engageerde zich voor ‘10.000 stappen: elke stap telt’, een project van Logo Oost-Brabant, het Vlaams Instituut Gezond Leven (Vigez) en Sport Vlaanderen. Zo willen we de komende jaren extra inzetten op acties die aanzetten tot bewegen. Dit jaar zal je her en der kleine signalisaties in het straatbeeld zien opduiken. Ook de winkels doen mee en sporen aan om te voet of met de fiets te komen winkelen. De volgende jaren focust het project

zich op beweegroutes, gezonde mobiliteit en op lokale acties in samenwerking met verenigingen. BEWEGEN OP VERWIJZING Wie we zeker moeten blijven overtuigen, zijn de mensen die het minst bewegen, zoals ouderen of mensen met een gezondheidsprobleem. Nochtans is bewegen zeker voor hen van levensbelang. Daarvoor kan iedereen beweegadvies krijgen na een doorverwijzing van de huisarts. Samen met jou zoekt bewegingscoach Beeleke Bredero naar een geschikt programma. Je kan - volledig coronaproof - deelnemen aan de beweegmomenten van onze BOV-coach op vrijdag 16, 23 of 30 april. Deze wandelingen met beweegactiviteiten starten aan de borre om 9.30 uur en duren tot 11 uur. Omwille van de coronamaatregelen is inschrijven verplicht. Bel of sms BOV-coach Beeleke op 0487 28 16 53.


focus

WELKOM IN HET GROOT PARK SALVE MATER Het Groot Park is een prachtig domein in Lovenjoel: het noordelijk gedeelte, toegankelijk vanaf de Tiensesteenweg, is het vroegere ziekenhuis Salve Mater, dat nu volop verbouwd wordt. In het zuiden, tussen de kerk, de spoorweg en het kasteel ligt een park dat publiek toegankelijk is. Omdat het grotendeels privédomein is dat wordt opengesteld, gelden er specifieke regels: • Het park is open op de publieke wandelpaden tussen 6 en 22 uur (april tot oktober) en tussen 7 en 20 uur (november tot maart). Verlaat de wandelpaden niet. • De verbinding van de Heerbaan tot de Keizerstraat is permanent toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Wees hoffelijk. • Gemotoriseerd verkeer en paarden zijn niet toegelaten. • Honden aan de leiband, steek elk kakje in een zakje. • Bewaar de rust en de stilte in het park. Picknicken, vuur maken en kamperen zijn verboden. • Fietsers zijn enkel toegelaten op de verbinding Heerbaan – Keizerstraat langs het Prodat-gebouw. • Laat de bloemen staan. • De politie houdt een oogje in het zeil en kan bij overtreding een GAS-boete opleggen. www.bierbeek.be/parkreglement

BLIJF OP DE BEGANE PADEN Wandelen kan overal, zolang je maar op de paden blijft. Om modder en drukte te vermijden wijken wandelaars zo nu en dan uit. Dit mag niet. Blijf steeds op het pad: door op velden en akkers te lopen breng je de zaailingen schade toe en worden gewassen onbruikbaar. Ook uitwijken naar het bos of de graskant kan de natuur verstoren. Het broedseizoen staat voor de deur en moederdieren hebben nood aan rust. Blijf dus op begaanbare paden, dan kan de natuur haar gang gaan en blijft het aangenaam voor wandelaars die na jou passeren. VOORKOM ZWERFVUIL Neem je afval mee naar huis. Zwerfvuil is een plaag en moeten we met z’n allen vermijden. Bovendien riskeer je een boete.

ONTDEK ONZE MOOIE STREEK Wandelen is dé ultieme manier om al het moois te ontdekken dat onze dorpen en onze streek te bieden hebben. Op pagina 14 ontdek je meer dan 10 bewegwijzerde wandelingen in Bierbeek. Om ook de kinderen te overtuigen zijn er speciale wandelingen op kindermaat en leuke geocacheroutes. www.bierbeek.be/wandelen

JE HOND AAN DE LIJN IS OOK FIJN! Wandelen is gezond! Zeker als je trouwe viervoeter meegaat op pad. Sinds de coronamaatregelen zijn de wandelroutes in de gemeente massaal (her)ontdekt. Op het openbaar domein ben je verplicht om je hond altijd aan de leiband te houden. Zeker in groengebieden is dat belangrijk, want een loslopende hond kan vogels en kleine dieren opschrikken. Ook fietsers, wandelaars en andere honden vinden het fijn met een hond aan de lijn! Bovendien vermijd je een boete.

HONDENPOEP IS STRONTVERVELEND Hondenpoep hoort niet thuis in de natuur en ook niet op straat. Als hondeneigenaar ben je verplicht om poepzakjes op zak te hebben als je je hond uitlaat. Bedenk dat de poep de natuur kan verstoren door de aanwezigheid van ontwormingsmiddelen of parasieten. Ruim dus steeds op! De natuur en andere wandelaars blijven tevreden én je zorgt er mee voor dat honden op deze plekken altijd welkom blijven. Een win-winsituatie voor iedereen! Hou de volle poepzakjes bij en gooi ze in de vuinisbak zodra je er één tegenkomt. www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband

5


Uit de raad van 4 maart GEMEENTERAAD LENING In 2001 ging voetbalclub KHO Bierbeek een renteloze lening aan voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur. Omwille van de coronapandemie kon KHO nauwelijks inkomsten genereren. De gemeenteraad is akkoord om de terugbetaling 2 jaar uit te stellen en te spreiden over 7 jaar in plaats van over 3,5 jaar. OPENBARE WERKEN Naar aanleiding van de heraanleg van het voetpad in de Bergstraat zullen ook een aantal nutsleidingen ondergronds gebracht worden. Daarnaast zal Fluvius ook nieuwe elektriciteitspalen plaatsen met ledverlichting. De gemeenteraad keurt het dossier goed. ONDERHOUD Goed onderhoud van de gebouwen is noodzakelijk voor een goede werking. Fluvius maakte een onderhoudsplan voor de installaties in de gemeentegebouwen. Het contract wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. BIBLIOTHEEK De Bierbeekse bibliotheek gebruikt vanaf maart het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). De gemeenteraad keurt de samenwerking goed.

"IK LAAT ME VACCINEREN..."

Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement worden aangepast, rekening houdend met de nieuwe afspraken. VISIETEKST SCHOOL De visietekst ‘Beleid op leerlingenbegeleiding’ voor Gemeentelijke Basisschool ’t Klavertje Bierbeek wordt goedgekeurd. HOSPITALISATIEVERZEKERING De gemeente kiest voor de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst voor haar medewerkers. De gemeenteraad herbevestigt de aansluiting vanaf 1 januari 2022.

"... WANT 'BIERBEEK HELPT'! " Andrea en Daniël Dupont-Vanderheyden, enthousiaste vrijwilligers

VRIJWILLIGERSVERVOER VACCINATIE De gemeenteraad keurt een retributiereglement goed dat het mogelijk maakt dat inwoners van Bierbeek gebruikmaken van vrijwilligersvervoer om tot in het Vaccinatiecentrum De Roosenberg te geraken. Zie ook blz. 7.

OCMW-RAAD Ook de OCMW-raad herbevestigt de samenwerking met de Federale Pensioendienst voor de collectieve hospitalisatieverzekering voor de medewerkers.

"... OMDAT IK WEER GEWOON LES WIL GEVEN." Dominique Biebau, leerkracht en schrijver

VOLGENDE RADEN OP 1 APRIL De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 1 april. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

6

"... ZODAT CULTUUR GROEN LICHT KRIJGT #GREENLIGHTFORCULTURE" Ilse Machielsen, cultuurfunctionaris de borre


wel zijn

Vlot naar het vaccinatiecentrum Sinds half maart worden 65-plussers, risicopatiënten en personen die een essentieel beroep uitoefenen gevaccineerd. Voor je naar het vaccinatiecentrum komt, krijg je een persoonlijke uitnodiging. Deze oproepingsbrief wordt met de post bezorgd. Als je emailadres en mobiel nummer gekend zijn bij de overheid, krijg je ook een e-mail en/of sms. Op de brief staan je vaccinatiecode en de dag en het uur van je afspraak. Je moet deze afspraak nog wel bevestigen. Dat kan telefonisch of online. Past het voorgestelde moment niet? Plan een ander moment in door te bellen naar het contactnummer op de brief of te surfen naar de website. De oproepingsbrief legt uit hoe je een afspraak kan bevestigen of verplaatsen. Kan of wil je niet gevaccineerd worden? Annuleer dan je afspraak, zo geef je je plaats aan iemand anders. LAAT JE RIJDEN Na het bevestigen van je afspraak is het van belang om vlot naar het vaccinatiecentrum te geraken. De Roosenberg bevindt zich in de Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee. Voor mensen die minder mobiel zijn, is ondersteuning mogelijk om de verplaatsing naar het centrum te maken. Geen familie, vrienden, buren of kennissen die je kunnen brengen? Onze vrijwilligers staan klaar om jou vlot naar De Roosenberg te vervoeren. Voor een rit heen en terug betaal je € 8. Neem hiervoor contact op met het OCMW op het nummer 016 46 10 74 of neem een kijkje op www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum.

Rolstoelgebruikers kunnen beroep doen op de diensten van VZW Mobiel: 016 20 53 83 of www.vzwmobiel.be/dav. Een rit heen en terug naar het vaccinatiecentrum kost € 8. OPGEPAST VOOR PHISHING Ontving je een brief, e-mail of oproep met de vraag om te betalen voor je afspraak, vaccin of een coronapremie? Wees dan alert! Ga niet in op deze vraag en meld dit aan verdacht@safeonweb.be. Liep het even mis en vulde je toch gegevens in? Doe dan aangifte bij de lokale politie. NOG VRAGEN? • Het overzicht over de geldende coronamaatregelen kwijt? Op www.infocoronavirus.be staat alles mooi opgelijst. Je kan ook terecht op het gratis nummer 0800 14 689. • Alles over het vaccinatiecentrum vind je op www.vcderoosenberg.be. Het vaccinatiecentrum kan je enkel bellen bij vragen over je afspraak. Dat nummer vind je terug op de oproepingsbrief. • Antwoorden op vragen over de vaccinatiestrategie en vaccineren zijn te vinden op www.laatjevaccineren.be. Daar vind je ook de voorwaarden voor thuisvaccinatie. • Met medische vragen kan je terecht bij je huisarts of bij de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. • Minder mobiel en hulp nodig bij de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum? Bel 016 46 10 74 of neem een kijkje op www.bierbeek.be/vervoer-vaccinatiecentrum. • Hulp nodig bij boodschappen of nood aan een gesprek? Bierbeek Helpt staat voor je klaar! Bierbeekhelpt@bierbeek.be of 016 46 14 00. www.bierbeek.be/laat-je-vaccineren 7


wel zijn

Gratis webinar: opvoeden in coronatijden De effecten van de coronamaatregelen op gezinnen zijn niet te onderschatten. De scholen bieden deeltijds online lessen aan, jongeren moeten hun eigen planning maken en de discipline tonen om zelfstandig te leren. De kleintjes kunnen niet meer zomaar bij opa en oma gebracht worden. Even bij vrienden stoom afblazen is niet meer evident. Voor ouders betekent het terug afstemmen, keuzes maken, structuren aanbrengen, taken verdelen. Dit is niet gemakkelijk. Het stelt de veerkracht en het geduld op de proef. Tijdens deze online avond krijgen ouders de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over vragen of twijfels waar ze mee zitten. Motivatie, keuzes maken, verwachtingen bijstellen en zelfzorg komen aan bod.

Donderdag 29 april (20-22 u) Gratis deelname Verplicht inschrijven via huisvanhetkind.bierbeek@ samenferm.be

Generatie Rookvrij Roken is ongezond. Door jarenlange campagnes hebben veel rokers de moedige beslissing genomen om te stoppen met roken. Maar het is nog beter om nooit te beginnen roken. Met de campagne ‘Generatie Rookvrij’ willen het Lokaal Gezondheidsnetwerk (Logo) Oost-Brabant en de gemeente een aantal plaatsen, waar veel kinderen komen, rookvrij maken. Zo worden kinderen weerbaar zodat zij minder verleid worden om te beginnen roken. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waarin niet gerookt wordt. Rookvrij moet de norm worden: thuis, in de auto, op het speelplein, in de jeugdbeweging,

bij het sporten… In Vlaams-Brabant zijn al vele plaatsen rookvrij: de provinciale domeinen, het meer van Rotselaar, de speeltuin van Bekaf en de Demervallei in Aarschot en het sportcentrum in Hofstade-Zemst. Bierbeek heeft beslist om ook deel te nemen aan deze campagne. Vanaf april worden bordjes geplaatst of opgehangen aan de schoolomgevingen, de speelpleinen, de jeugdlokalen en aan de toegang van de borre. Wil je als vereniging je clublokaal of de omgeving rookvrij maken? Geef dan een seintje via 016 46 87 84. www.generatierookvrij.be

BLOED GEVEN? JA, GRAAG !

Op dinsdag 27 april kan je tussen 18 en 20.30 uur terecht in de borre. Vooraf reserveren is verplicht. Dit kan via www.rodekruis.be. 8


wel zijn

Samen tegen vallen De Week van de Valpreventie 2021 vindt plaats van 19 tot 25 april en mag 10 kaarsjes uitblazen. Dat moet gevierd worden. Onder de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’ nemen de verschillende provincies en Brussel het tegen elkaar op. Samen met enkele Bekende Vlamingen worden alle ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen uitgedaagd in vier opdrachten die elk focussen op een valrisicofactor. Iedereen kan zich inzetten voor de opdrachten om zo sterren te verdienen voor zijn of haar provincie. De provincie die op het einde van de week de meeste sterren weet te verzamelen, wint de titel van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’. www.valpreventie.be

Online infoavond voor verbouwers Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met het aanbod van Energiek Wonen en de inzet van een benovatiecoach geven IGO, de Kringwinkel Hageland, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten je graag een duwtje in de rug. Op woensdag 19 mei vindt een online infoavond plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven verplicht vóór zaterdag 15 mei via Energiehuis IGO: http://digitaleinfosessies.igo.be Nadien ontvang je een link om deel te nemen.

0471 66 04 27 benoveren@igo.be

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. 1712 is er voor iedereen: slachtoffers, getuigen en daders, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, hetero’s, holebi’s en transgenders. Je kan 1712 elke werkdag telefonisch bereiken, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur. Chat je liever? Dat kan via www.1712.be. Elke werkdag, van maandag tot donderdag, van 13 tot 20 uur staan vrijwilligers klaar. Elk gesprek is gratis en discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. Ben je in gevaar of in een noodsituatie? Bel dan de politie op het nummer 101. Bel het noodnummer 112 voor dringende medische hulp. wBij vragen over geweld, bel 1712 - www.1712.

Woonloket in Bierbeek Het woonloket werkt enkel op afspraak. Maak deze vooraf per telefoon of e-mail.

0471 66 28 34 - woonloket.bierbeek@igo.be

Renovatiecoach Bert Baes helpt je met al je renovatieplannen. 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be

9


info

Nieuwe openbare verlichting zuiniger LEDOMBOUW VAN BIERBEEK IN CIJFERS In Bierbeek staan momenteel 1.807 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2019 319.875 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 74.211 kg. Vandaag staan er al 145 ledtoestellen in de gemeente. Een volledige ombouw van het lichtpark naar led zal een jaarlijkse besparing van meer dan 50% opleveren, zowel in verbruik, kost als CO2-uitstoot. Het selectief doven van de openbare verlichting (tussen middernacht en 5 uur) sinds 2017 leverde de gemeente toen al een jaarlijkse besparing van 35% op. Voordien verbruikte onze openbare verlichting immers nog 498.000 kWh.

De gemeente bouwt tegen eind 2023 haar integrale openbareverlichtingspark om naar zuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken tekende het bestuur een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Bierbeek is hiermee heel wat ambitieuzer dan de algemene doelstelling om alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 om te bouwen naar leds. Via de versnelde ombouw wordt een forse daling van het energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot bereikt. ZUINIG VERLICHTEN Fluvius beheert 1.200.000 lichtpunten in opdracht van 300 Vlaamse steden en gemeenten. Het netbedrijf helpt elk lokaal bestuur om zijn lichtpark doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat gebeurt onder meer via de toepassing van brandprogramma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of doven, en door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige leds. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de razendsnelle evoluties in interactieve verlichtingstechnologie.

10

MINIMALE HINDER VOOR BUURTBEWONERS Fluvius tracht de hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. In de tabel hieronder vind je de grote lijnen van de planning. In principe wordt enkel de lamp met

armatuur vervangen. Aangezien de huidige sierpalen in de dorpskernen van Opvelp en Bierbeek niet geschikt zijn voor ledlampen, worden hier meteen ook nieuwe palen geplaatst. Ook bij de aanleg van nieuwe voet- of fietspaden wordt gekozen voor nieuwe palen indien het elektriciteitsnet ondergronds wordt gelegd. Dit gebeurde recent in de Pellenbergstraat, binnenkort in de Opvelpsestraat en Bergstraat en later in de Korbeek-Losestraat en een deel van de Bierbeekstraat. MOGELIJKHEDEN VOOR LICHT OP MAAT Door de plaatsing van ledlampen wordt het nu ook mogelijk om de lichten te dimmen. Bij wijze van experiment zal de nieuwe ledverlichting in Opvelp tussen 22 en 6 uur met de helft gedimd worden. Bij een positieve evaluatie is dit een mooi alternatief voor het huidige selectief doven van de straatverlichting tussen middernacht en 5 uur, en kan dit regime op alle nieuwe installaties toegepast worden. Het is de gemeenteraad die hier de uiteindelijke beslissing zal nemen.

totaal aantal

waarvan led

te vervangen

nu is er reeds led in

Opvelp

237

15

222

Hoegaardsesteenweg

Bierbeek Zuid

243

4

239

Speelpleinstraat

Korbeek-Lo Noord

204

53

151

Nieuwstraat, Valleilaan, Bloesemlaan, Kruidlaan

totaal 2021

684

72

612

Lovenjoel

391

43

348

Bruulverkaveling

Korbeek-Lo Zuid

299

30

269

Eikeboomlaan, Krijkellaan

Totaal 2022

690

73

617

Bierbeek Noord

277

277

0

Bierbeek Bremt

156

156

0

Totaal 2023

433

0

433


info

DAAR IS DE LENTE... en dan is het tijd om bloemen te zaaien in het kader van de actie 'Bloemenakker 2021': geef je tuin een vlinder- en insectenvriendelijke boost!

Een campagne van de provincie Vlaams-Brabant. Je kan een gratis bloemenpakketje komen afhalen in het gemeentehuis vanaf 6 april 2021.

Fiets veilig Bierbeek neemt deel aan de fietsveiligheidscampagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Want in onze gemeente wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op. Daarom doet de gemeente er alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee het verschil maken! Er worden verschillende boodschappen in het straatbeeld geplaatst op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden. Het zijn positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het veilig te houden voor elkaar.

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te zijn. Of door op voorhand aan andere bestuurders aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf. www.fietsveilig.be

11


de tijd van toen

Tram 3 op Tiensesteenweg in Lovenjoel België was een van de eerste landen waar spoorwegen aangelegd werden. In 1837, 2 jaar nadat de eerste trein in België reed, werd ook de lijn LeuvenLuik afgewerkt. Hierdoor kwam er een station in Korbeek-Lo en in Lovenjoel. Om de stations bereikbaar te maken vanuit de stadscentra en het platteland, besliste men in 1885 om de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) op te richten. Deze zou tramlijnen aanleggen en uitbaten en ook in Leuven werd de tram een bekend vervoermiddel. TRAM 3 In 1912 werd de tramlijn 3 uitgebreid tot Tivoli (Heverlee). In 1926 werd de lijn doorgetrokken tot de ‘Ferme Bretonne’ (Korbeek-Lo) en in 1934 tot Lovenjoel. In die tijd werden ook SintKamillus en Salve Mater gebouwd. Het eindstation – de terminus – bevond zich vlak voor het kruispunt van de Tiensesteenweg en de Stationsstraat, ter hoogte van de gebouwen van de vroegere firma Coppens. De aandachtige inwoner herkent direct de huizen op het kruispunt, die daar nog steeds staan. Vanaf de terminus reed de tram terug naar Leuven. De trambestuurder moest daar de pantograaf (de stroomafnemer) draaien, want de tram zelf kon natuurlijk niet omkeren. De tramlijn zelf lag naast de rijweg in kasseien aan de zijde van het huidige rijvak richting Leuven-Tienen. DE AANLEG VERLIEP NIET VAN EEN LEIEN DAKJE In de gemeenteraadszitting van Lovenjoel van 21 april 1933 kwam de uitbreiding ter sprake: er kwam een openbaar onderzoek en rond het einde van het jaar werden plannen en ontwerpen op het gemeentehuis ter inzage voorgelegd aan de bevolking. De eigenaars palend aan het tramspoor werden schriftelijk in kennis gesteld van de te onteigenen gronden.

12

In september 1934 ontstond in KorbeekLo een geschil omwille van de gebrekkige uitvoering van de werken: "De tramlijn is te dicht bij de huizen geplaatst zodat het waterpas dezer lijn verhoogd is geworden waardoor de gemeentestraten die uitgeven op deze baan een te sterke helling vertonen". Men beklaagde zich er ook over “dat er voor de woningen tussen de riggels assche (restanten van steenkolen) is gelegd in plaats van kassei te plaatsen". Het gemeentebestuur van Korbeek-Lo wendde zich met succes tot de eerste minister en verkreeg een gunstige regeling.

Gezocht In de vorige In&Uit vroegen we om jouw medewerking om 'grensstenen' te ontdekken in het landschap. Weet je er nog zijn? Of heb je nog een interessant weetje of een leuke oude foto? Meld het ons en we zoeken het verder uit. www.bierbeek.be/de-tijdvan-toen

VAN KORBEEK-LO EN LOVENJOEL NAAR BIERBEEK In 1954 werd de tramverbinding afgeschaft en vervangen door een busverbinding. De bussen reden vanaf de jaren 1970 verder met als eindhaltes: Sint-Kamillus en Bierbeek-Bremt. Toen de stations van Korbeek-Lo en Lovenjoel afgeschaft werden, kwam er gedurende enkele jaren een snelbus. Sinds het begin van deze eeuw betaalde de gemeente Bierbeek via een beheersovereenkomst met De Lijn het doortrekken van lijnen 7 en 8 naar de borre. Wie geïnteresseerd is in oude bussen en trams, kan terecht in het Trammuseum in Schepdaal (Dilbeek). Meer info op www.openmonumenten.be/monumenten/tramsite-schepdaal. Wie geïnteresseerd is in de toekomst van het openbaar vervoer, kan terecht op de website van de vervoerregio. www.vervoerregioleuven.be


info

Zwaluwen in nesten! In Bierbeek vliegen zowel huiszwaluwen als boerenzwaluwen rond. Met 28 kunstnesten wil Regionaal Landschap Dijleland de zwaluwpopulatie in de gemeente vooruithelpen. Zwaluwen eten insecten, overwinteren in het zuiden maar keren in de lente terug om hun nakomelingen uit te broeden en te verzorgen. Zwaluwen zijn honkvast en keren meestal naar dezelfde nestlocatie terug. Huiszwaluwen metselen hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Ze zijn volledig wit en zwart van kleur en hun staart is korter en minder gevorkt dan bij de boerenzwaluw. Huiszwaluwen maken gesloten bolvormige nesten uit modderpakketjes. Boerenzwaluwen nestelen zich meestal in stallen met vee. Je kan ze herkennen aan hun lange diep gevorkte staart en roodbruine keel. Ze bouwen een halfopen nestkomme-

tje met modder, verstevigd met haren. HELP DE ZWALUW Door de hedendaagse architectuur en het feit dat onze omgeving steeds netter wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten. Kunstnesten zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen. In het kader van het project ‘Zwaluwen in nesten’ werden in Lovenjoel 28 kunstnesten voor de huiszwaluw geplaatst in de buurt van natuurlijke nesten samen met Regionaal Landschap Dijleland vzw. Onmiddellijk na de plaatsing werd er al in 10 van deze kunstnesten gebroed. GEMEENTE BIERBEEK ONDERSTEUNT Broeden er veel huiszwaluwen in je buurt? Als je een hoge en voldoende brede dakoversteek hebt, kan je een kunstnest voor de huiszwaluw plaatsen. De gemeente kan je helpen met een premie. Met een modderplek kan je zwaluwen helpen om materiaal te vinden om hun nesten te bouwen. Nesten van zwaluwen zijn beschermd. Steek de nesten dus zeker niet af. Door een laag zand onder de nesten te strooien, kan je de uitwerpselen makkelijker samenvegen. Wil je meer weten over zwaluwen, download dan de gratis brochure ‘zwaluwen in nesten’ op www.rld.be. Waarnemingen melden via www.waarnemingen.be Info over de premie www.bierbeek.be/subsidiekleinelandschapselementen

HEB JIJ DE HUISDIERSTICKER AL? Die maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in geval van brand ook de huisdieren kunnen redden. De sticker kleef je op de deur, aan het raam of op de brievenbus.

De stickers worden uitgegeven door de Vlaamse overheid en zijn verkrijgbaar bij de dienst Burgerzaken. Hond, kat of papegaai in huis en nog geen sticker geplakt? Spring dan even binnen en haal je sticker op! 016 46 87 60 burgerzaken@bierbeek.be 13


UiT in bierbeek

Op ontdekking in onze prachtige streek In Bierbeek zijn er tal van mooie plekjes te ontdekken, zowel in de dorpskernen als in de natuur. GA WANDELEN De volgende wandelingen zijn bewegwijzerd of kan je downloaden: • De Schavaaiwandeling (Bierbeek) • Het Walterpad (Bierbeek) • De Drakenboswandeling (Bierbeek): zie hiernaast • De Waterwandeling (Bierbeek) • De Waterwandeling 4 kids (Bierbeek) • De Dikke Eikwandeling (Meerdaalwoud) • De Groene Haltewandelingen (Meerdaalwoud) • De Sint-Kamilluswandeling (Korbeek-Lo) • De Varenbergwandeling (Korbeek-Lo) • De Driebekwandeling (Lovenjoel) • De Merbeekwandeling (Lovenjoel) • De Sint-Ermelindiswandeling (Lovenjoel) • De Holle Wegentocht (Opvelp) • De Vuilenboswandeling (Opvelp)

14

OP SCHATTENJACHT Geocaching: iedereen kan meedoen. Je gaat met een gps op zoek naar een cache, de vindplaats van een schat. In Opvelp kan je meedoen aan een geocache voor kinderen. Een prachtige wandeling van 5 kilometer waar kinderen om de paar honderd meter een schat moeten zoeken, een puzzel moeten oplossen en zelfs een cadeautje krijgen. Wil je meer weten over de oorlogsgeschiedenis van Bierbeek? Er bestaat ook een geocache die je langs de historische gebeurtenissen van 100 jaar geleden brengt. Op www.bierbeek.be vind je ook alle informatie over historische gebouwen en andere bezienswaardigheden in Bierbeek.

016 46 14 00 www.bierbeek.be/wandelen www.bierbeek.be/geocache


UiT in bierbeek

Weet jij de weg naar het Drakenbos? Wist je al dat Bierbeek zijn eigen Drakenbos heeft? Het Drakenbos is een wandeltocht van 3 kilometer die start aan de bovenparking van de borre. Je wandelt via een holle weg en veldwegen, komt langs een bosreservaat en eindigt aan de rand van het Meerdaalwoud. Deze wandeling wordt extra leuk met het Drakenbosvertelboekje erbij! ‘Drakenbos: Op zoek naar het ei’ is een rijk geïllustreerd en fantasierijk vertelboekje voor kinderen vanaf 5 jaar. Met behulp van een kaart, wegwijzers en prachtige foto’s van de stopplaatsen kan je de route gemakkelijk volgen. Deze publicatie is verkrijgbaar aan de onthaalbalie van de borre. NIEUW! Er leven niet alleen draken, maar ook elfjes en kabouters in het bos. Want sinds kort worden er overal kleine deurtjes opgemerkt in het Drakenbos. Ontdek jij ze allemaal? Verzin gerust zelf welke avonturen zich afspelen achter de deurtjes. www.bierbeek.be/gezinswandelingdrakenbos

BIB AAN HUIS, IETS VOOR JOU? Kan je niet meer zelf naar de bibliotheek? Dan komt de bibliotheek naar jou! Een gratis dienst voor alle inwoners van Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp. HOE WERKT HET? Eén van onze medewerkers brengt je een bezoek, maakt tijd voor een praatje en polst naar wat je graag leest. WAT KUNNEN WE AANBIEDEN? Bibliotheek aan huis heeft een uitgebreid aanbod boeken over allerlei onderwerpen: koken, geschiedenis, handwerk, romans, thrillers…

Ook tijdschriften of strips kunnen bezorgd worden. Heb je nood aan een grote letter bij het lezen? De groteletterboeken en luisterboeken op cd zijn dan misschien iets voor jou! WANNEER EN HOEVEEL? Bibliotheek aan huis komt langs wanneer het jou past. De boeken worden thuis bezorgd en de gelezen boeken of tijdschriften worden meegenomen. Je kan tot 10 boeken, tijdschriften of strips per keer uitlenen. www.bierbeek.be/bibliotheekaan-huis 016 26 97 46 bib@deborre.be

15


UiT in bierbeek

Bierbeek speelt buiten Herinneren jullie nog de zonnige en massaal bijgewoonde Buitenspeeldag in 2019? Helaas geen klassieke Buitenspeeldag dit jaar. Nochtans is buiten spelen vandaag belangrijker dan ooit! Daarom organiseren we dit jaar geen BuitenspeelDAG maar een heuse 14-daagse. We gaan van 5 tot en met 21 april, de hele paasvakantie lang, aan het spelen in alle Bierbeekse deelgemeenten. SPEEL JE MET ONS MEE? Elk jaar opnieuw zet de Vlaamse Buitenspeeldag het belang van buitenspelen extra in de kijker. Door de huidige maatregelen zijn grootschalige evenementen nog niet mogelijk, daarom komen we met extra speelprikkels dicht bij huis! We doen dit niet alleen op de Buitenspeeldag zelf, maar vervroegen dit initiatief gedurende de hele paasvakantie. Op verschillende locaties in onze gemeente verrassen we met boxen boordevol sport- en spelmateriaal, maar ook met enkele tijdelijke installaties. Surf naar onze website of volg ons op Facebook voor de laatste updates. www.bierbeek.be/buitenspeeldag www.facebook.com/jeugddienst.bierbeek

Verplaatsbare skatetoestellen zijn terug Vorig jaar kocht onze gemeente 5 verplaatsbare skatetoestellen aan. Die kregen een tijdelijke plaats tussen de borre en het gemeentehuis. Een groot succes! Op 5 april worden de toestellen, na een onderhoud, terug van stal gehaald. Iedere maand zullen ze (indien niet uitgeleend) verhuizen naar een andere locatie in één van de deelgemeenten. Maar ook het uitlenen voor speelstraten of buurtfeesten blijft mogelijk! De skatetoestellen kunnen nog steeds uitgeleend worden voor 1 week. De data en locaties waar de skatezone zal staan, kan je vinden op onze website. Aan de skatezone staat een infobord met richtlijnen. Leef deze steeds na! We vragen ook aan de skaters om extra aandacht te hebben voor de rust van de buurt. Het gebruik van muziekboxen is dus niet toegelaten. Ondertussen gaat de zoektocht naar een geschikte vaste skatelocatie voort. Zodra er nieuws is, informeren we jullie! www.bierbeek.be/skaten-in-bierbeek

16


UiT in bierbeek

26 MAART TOT 30 APRIL

1 TOT 30 APRIL

“Het brein is ons mooiste orgaan”, zei Oliver Sacks, maar naar Chris haar mening is dit ook het meest ingewikkelde orgaan. Maar wat als dat brein faalt door een herseninfarct? Dat heeft zoveel impact op je als mens en dat weet Chris uit eigen ervaring. Toch blijft zij niet bij de pakken zitten, via haar conceptuele kunst brengt ze haar gedachten, emoties en ideeën over aan de toeschouwers. Grootheden als Brancusi, Calder en Duchamp inspireren haar, geven haar energie maar ook een zekere onrust die niet te temmen valt. Zij experimenteert heel graag. Eén van haar lievelingsmaterialen zijn ballonnen met hun grote elasticiteit. Ze toont in deze expo onder andere duizenden ballonnen die in een flexibele positie kunnen geplaatst worden en die zich aanpassen binnen de ruimte, in elke situatie, zoals ook het brein dit kan!

Volgens Eliane kan abstracte of figuratieve kunst heel goed worden gewaardeerd, zonder hierbij voortdurend op zoek te gaan naar verborgen ‘diepten’. Zij geeft enkel graag de suggestie om er vooral van te genieten!

Onrustig brein: Chris Van Sweevelt met conceptuele kunst

Schilderijen van Eliane Emmerechts

Openingsuren: van 1 april tot 30 april, open maandag tot vrijdag van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 16 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. www.ccdeborre.be

www.ccdeborre.be/onrustig-brein

Meer info over komende activiteiten in de borre vind je op www.bierbeek.be/vrijetijd. 17


info

OVERLIJDENS 9 februari

Monique Alice Vingeroedt, 67 jaar

11 februari

Bonaventure Gustaaf Roger Abts, 80 jaar

14 februari

Simonne Virginie Lefevre, 92 jaar

16 februari

Jacqueline Maria Dupont, 88 jaar

28 februari

Maria Philippina Verbelen, 93 jaar

1 maart

Maria Emma Victorina Ermelindis Rector, 90 jaar

6 maart

Edward Henri De Ville, 64 jaar

6 maart

Maria Francine Euphrasie Rosalie Van Driessche, 75 jaar

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 13 april • dinsdag 27 april

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

HUWELIJK 12 februari

APRIL 2021

Kristof Piron en Shana Devroye

Ophaling snoeihout Je kan snoeihout laten ophalen aan huis, hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen. Om de ophaling vlot te laten verlopen zijn een aantal instructies opgesteld: • Bind het snoeihout samen met natuurtouw. • Enkel stammen met een maximale diameter van 10 cm, lengte van minimaal 50 cm en maximaal 2 m. • Er kan maximaal 5 m³ per adres opgehaald worden. Deze instructies zijn strikt, vermijd dat je snoeiafval niet opgehaald wordt. www.ecowerf.be of www.bierbeek.be/afvalophaling Voor alle ophaling aan huis kan je terecht op www.ophaalkalender.be

• dinsdag 13 april • dinsdag 27 april

PAPIER & KARTON • dinsdag 20 april

P+MD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) • dinsdag 6 april • dinsdag 20 april Je kan voor de p+md-inzameling ook nog roze zakken gebruiken tot einde mei. Heb je nog (volledige) rollen roze zakken? Deze kan je inruilen in het gemeentehuis bij de milieudienst.

TEXTIEL VERNIEUWING HERDENKINGSZUILEN De herdenkingszuilen aan de strooiweides worden vernieuwd. Alle oude naamplaatjes worden vervangen door nieuwe. Wie graag het oude naamplaatje heeft als aandenken, contacteert de dienst Burgerzaken.

18

016 46 87 60 burgerzaken@bierbeek.be

• dinsdag 20 april

SNOEIHOUT

• vanaf dinsdag 6 april in Korbeek-Lo

www.ecowerf.be/bierbeek


Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS & OCMW Speelpleinstraat 8 www.bierbeek.be

Voorlopig alleen open op afspraak, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op dinsdagavond van 18 tot 20 uur. Maak vooraf een afspraak: Burgerzaken 016 46 87 60 NIEUW! Maak online een afspraak www.bierbeek.be Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be OCMW 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be Bierbeek helpt 016 46 14 00 bierbeekhelpt@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10 www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur. Tel. de borre 016 46 14 00 Bib de borre Bierbeek is open op: • dinsdag 15.30 tot 17.30 uur en 18 tot 20 uur. • woensdag 13.30 tot 17.30 uur. • donderdag 15.30 tot 17.30 uur. • vrijdag 18 tot 20 uur. • zaterdag 9.30 tot 12 uur. Bib in Korbeek-Lo is open op: • woensdag 18 tot 20 uur. • zaterdag 9.30 tot 12 uur. Tel. bibliotheek 016 26 97 46

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE Speelpleinstraat 8 www.pzlubbeek.be

Open maandag van 9 tot 12 uur, dinsdagavond van 17 tot 20 uur, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur. Gesloten op maandag.

19


BIERBEEK SPEELT BUITEN ‘21 VAN 5 T.E.M. 21 APRIL BIJ JOU IN DE BUURT Check bladzijde 16 voor meer informatie.

Profile for de borre

In&uit april 2021  

Advertisement
Advertisement