__MAIN_TEXT__

Page 1

2 jaargang 43 - februari 2021 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

3

Februari zonder alcohol

4

GemeentefinanciĂŤn testen positief na moeilijk coronajaar

15

Week van de Belgische Muziek, een liefdesverklaring


Kerstmis is het feest van het licht. Het meest spectaculaire was de tractorentocht op zaterdag 26 december: meer dan 30 tractoren reden helemaal verlicht door onze gemeente. Mooi !

03

07

15

2

#

in de kijker

3

Februari zonder alcohol

4

focus Gemeentefinanciën testen positief na moeilijk coronajaar

info 6

De gemeente werft aan

7

Blauwe zak breidt uit en vervangt roze zak 8 Waarom is vaccineren zo belangrijk? 10 Huis van het Kind maakt speelkoffers 11 Opgelet: vogelgriep! 12 Het begin van de geneeskunde in Bierbeek

UiT in Bierbeek

13 De honderden pakjes van de bib 14 Geocaching, de ultieme corona-activiteit 15 Week van de Belgische Muziek, een liefdesverklaring 17 Schoon schroot ontmoet prettig papier

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 1: Marijke Broothaers- blz. 2-15: Michel Hakim Moldenhauer - blz. 17: Egbert Aerts - Patrick Ceyssens - blz. 18: Chris Tullen V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 -info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van maart 2021: 29 januari 2021.

2


in de kijker

OPENBARE WERKEN

Februari zonder alcohol ‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie! We roepen alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Na de winterstop gaan de werken aan de verkeersdrempels verder. De firma Liema herstelt de drempels in Opvelp, in de Dorpsstraat en de Hoogstraat in Bierbeek-centrum en in de Oudebaan in Korbeek-Lo. Waar nodig zullen plaatselijk verkeerslichten gebruikt worden.

We bevinden ons momenteel natuurlijk in een rare periode. Door de coronamaatregelen ziet ons leven er even anders uit, en daardoor ook de manier waarop we met alcohol omspringen. Sommigen drinken minder dan vroeger, omdat een deel van het sociaal leven wegviel. Anderen schenken nu sneller thuis een glas uit, om te bekomen van de emoties en stress. Begrijpelijk, maar natuurlijk niet de gezondste keuze …

In de Vengerstraat (Korbeek-Lo) is men bezig een nieuwe waterleiding aan te leggen. Voor de voetgangers en fietsers is een veiligheidszone voorzien met bakens. Vermijd deze omgeving indien mogelijk. Er staan verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden.

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We associëren alcohol vaak met gezelligheid: we drinken een glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of om iets te verwerken. Tournée Minérale daagt je uit om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je er beter bij. Want minder alcohol levert je meer energie, een betere slaap en een algemeen frisser gevoel op. Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!

In de Kloosterstraat (KorbeekLo) staat een torenkraan op het voetpad. Dat heeft gevolgen voor het schoolverkeer in de straat. Probeer te voet of met de fiets naar school te gaan en wees voorzichtig!

OP JE GEZONDHEID Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Tournée Minérale is trouwens nog leuker als je het samen met anderen doet. Daag je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten … uit om in februari ook geen alcohol te drinken. Doe je mee als organisatie, club of vereniging?

In Leuven zijn de werken in de Hoegaardsestraat heropgestart. De straat, die vooral door fietsers gebruikt wordt, wordt volledig onderbroken. Er is een omleiding via het fietspad van de Meerdaalboslaan, de Oudebaan en de Ziekelingenstraat. Plaatselijk autoverkeer kan via de Philipslaan en de Tiensesteenweg omrijden.

GEZELLIGHEID ZONDER ALCOHOL

BEZORGD OVER JE ALCOHOLGEBRUIK? Let op: deelnemen aan ‘Tournée Minérale’ is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar alcoholgebruik. Ben je bezorgd over je alcoholgebruik of dat van iemand in jouw omgeving? Bij De Druglijn kan je terecht voor een advies op maat, anoniem, zonder taboe en zonder oordeel. Meer info op www.alcoholhulp.be of www.vad.be voor online zelfhulp en begeleiding. www.tourneeminerale.be Bezorgd over je psychisch welzijn? Zoek professionele hulp. Je vindt een overzicht op www.bierbeek.be/psychosociale-hulp-in-tijden-van-corona

Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be

Lokale politie wijkkantoor Bierbeek 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu

3


focus ZELFS IN HET CORONAJAAR 2020

Gemeentefinanciën testen positief na moeilijk coronajaar 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Dit had ook een impact op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. De uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 is hierdoor niet van start kunnen gaan zoals gepland.

D

e ambities blijven echter wel bestaan en door de budgetten door te schuiven naar de komende jaren hopen we nog veel plannen te kunnen realiseren.

INVLOED VAN CORONA De coronapandemie leidde tot onvoorziene uitgaven zoals kosten om de gemeentelijke gebouwen aan te passen (plexiglazen, desinfectiezuilen ...) en voor de aankoop van hygiënisch materiaal (desinfectiegels en mondmaskers). De kosten voor de verwerking van het huishoudelijk afval en het containerpark stegen doordat telewerk de norm werd. Er ging extra budget naar het openmaken en onderhouden van holle wegen en wandelpaden, wat zeker geapprecieerd werd door de talloze wandelaars die Bierbeek kwamen verkennen. De inkomsten van de gemeente waren in 2020 lager dan voorzien. Tal van activiteiten konden niet doorgaan, zalen werden niet verhuurd ... Daartegenover staat dat een aantal uitgaven die voorzien waren voor deze activiteiten ook ongebruikt bleven.

4

De gemeente ontving subsidies voor armoedebestrijding, middelen voor het noodfonds jeugd, cultuur en sport en we kregen steun voor de organisatie van de kinderopvang tijdens enkele (verlengde) vakanties. De middelen uit het noodfonds werden gebruikt om cultuurcentrum de borre en de Bierbeekse verenigingen te steunen zodat zij hun werking kunnen voortzetten. Ook de lokale economie kreeg het nodige duwtje in de rug. De spaarkaartactie ‘Blijf plakken in Bierbeek’ waarbij je gratis Kadoobonnen kan sparen loopt nog tot eind maart. Voor meer info zie ook de pagina hiernaast. MEERJARENPLAN VERSNELLING HOGER Het meerjarenplan, het plan met de ambities voor de periode 2020-2025, zal uitgevoerd worden zoals voorzien. Wat in 2020 niet lukte, komt in de komende jaren aan bod. De budgetten die voor-

zien waren worden opnieuw ingepland in de komende jaren. Door te blijven investeren hoopt de gemeente dat de economie blijft draaien en de heropleving snel een feit is. Dit jaar staan tal van werken op stapel: de heraanleg van de bovenparking van de borre en aanleg van extra parkings langs de Wijnenberg, Tiensesteenweg en Dalkruidstraat, nieuwe fietspaden in de Opvelpsestraat en in de Korbeek-Losestraat/Bierbeekstraat, heraanleg van enkele landbouwwegen (Weterbeekstraat, Perrestraat …). De Bremtkapel wordt gerenoveerd, we voorzien verschillende duurzaamheidsinvesteringen in onze gebouwen, een uitbreiding van de noodwoning, snelheidsinformatieborden, opwaardering van de begraafplaatsen … Het omschakelen van de openbare verlichting naar ledverlichting wordt verder uitgerold en zal leiden tot een aanzienijke besparing op lange termijn.


focus

ACTIE VERLENGD TOT EIND MAART! MINDER BELASTINGOPBRENGSTEN Vanaf 2021 zal er 300.000 euro minder geïnd worden door een herraming van de personenbelasting, ook dit is een gevolg van de coronapandemie. Dankzij de buffer die in het meerjarenplan voorzien is, kan de gemeente dit opvangen.

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft ongewijzigd op 7% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 690. Meer over het meerjarenplan vind je op www.bierbeek.be/ meerjarenplan2020-2025

Sinds begin oktober wil Bierbeek de lokale handel en diensten een hart onder de riem steken in het moeilijke jaar 2020. Hiervoor lanceerden we 'Blijf plakken in Bierbeek'. Sinds november zitten we opnieuw in een gedeeltelijke lockdown. Daarom besliste het schepencollege om de actie ‘Blijf plakken in Bierbeek’ te verlengen tot 31 maart en zo de lokale handelaars een boost te geven. Blijf dus ook in 2021 in Bierbeek plakken en koop verder lokaal. Ruil je volle spaarkaart aan de onthaalbalie van de borre in voor een Kadoobon van € 10. De deelnemende handelaars danken je van harte. www.bierbeek.be/blijfplakken

HONGERTJE? Even geen zin om zelf eten te maken? Wil je graag onze plaatselijke horeca steunen? Je kan eten afhalen (of laten brengen) bij verschillende horecazaken in Bierbeek. www.bierbeek.be/take-way-inBierbeek

5


uit de raad DATA VAN DE RADEN IN 2021

• • • • • • • • • •

donderdag 4 februari donderdag 4 maart donderdag 1 april donderdag 29 april donderdag 27 mei donderdag 1 juli donderdag 2 september donderdag 30 september donderdag 28 oktober donderdag 2 december

De locatie wordt steeds aangekondigd op www.bierbeek.be.

VERSLAGEN RADEN

De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de agenda met korte toelichting op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

AFWIJKING WEKELIJKSE RUSTDAG IN 2021 Het schepencollege verleende aan de handelaars van Bierbeek een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag. Geïnteresseerden vinden deze op de gemeentewebsite. Meer info www.bierbeek.be/ afwijking-wekelijkse-rustdag

6

DE GEMEENTE BIERBEEK WERFT AAN

EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT VOOR DE DIENST OPENBARE WERKEN EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT VOOR DE GROENDIENST M/V - D1 - D 3 - IN CONTRACTUEEL VERBAND MET AANLEG WERVINGSRESERVE VOOR 3 JAAR Als geschoold arbeider bij de dienst Openbare Werken verricht je specifieke technische onderhouds- of uitvoeringstaken (bijvoorbeeld aan het wegennet, fiets- en voetpaden …), arbeidstaken i.v.m. gebouwen (schilderen, elektriciteit, metselwerk, vloeren …), logistieke ondersteuning bij plechtigheden en manifestaties, ijzelbestrijding, eventueel bestuurderstaken (auto, tractor, kraan, vrachtwagen) … Als geschoold arbeider bij de groendienst sta je in voor het onderhoud van aanplantingen en begraafplaatsen, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines KANDIDATEN MOETEN : 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). 5. Slagen voor de selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef). 6. Houder zijn van een rijbewijs B; BE- en C-rijbewijs is een pluspunt. CONTRACT : Voltijds contract van onbepaalde duur. INTERESSE ? Kandidaturen uiterlijk op 15 februari 2021 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek, samen met een uitgebreid cv, een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van het rijbewijs. Vermeld duidelijk voor welke functie je wenst te solliciteren; kandideren voor beide functies kan uiteraard ook. Op www.bierbeek.be/aanwerving vind je ook de selectieprocedure en de selectiecriteria.

Dienst personeel 016 46 87 71 personeel@bierbeek.be www.bierbeek.be/aanwerving


in de kijker

Voortaan horen papier en karton in de gele container Vanaf 23 februari wordt papier en karton in een gele bak opgehaald. Hiermee verhoogt het gebruiksgemak voor de burger, wordt waaiafval vermeden en wordt de rug van de ophalers gespaard. De ophaling zal om de 4 weken plaatsvinden. In februari krijgt iedereen een gele bak van 240 liter thuis geleverd, een gepast formaat voor gezinnen. Alle inwoners krijgen een brief met de datum van levering. De gele container is niet verplicht, je kan nog steeds met je papierafval terecht in het containerpark. Inwoners die andersvalide zijn, op meer dan 150 meter van de openbare rijweg of in een appartement wonen, kunnen een kleinere bak krijgen van slechts 40 liter. Het gebruiksrecht bedraagt voor particulieren ₏ 0,84 per maand, ongeacht hoeveel keer je de container buiten zet en het aantal aangebrachte kilo’s. www.ecowerf.be Dienst milieu 016 46 87 87 milieu@bierbeek.be

Blauwe zak breidt uit en vervangt roze zak Vanaf 1 maart voert EcoWerf samen met Fost Plus in onze regio de nieuwe blauwe pmd-zak in, de zogenaamde p+md-zak. P+ want voortaan mogen ook zachte plastics, die nu via de roze zak opgehaald worden, in de blauwe zak. Roze zakken kunnen nog tot eind mei gebruikt worden voor p+md, koop dus niet te veel roze zakken meer aan. De blauwe zakken die je thuis nog in voorraad hebt, mogen verder gebruikt worden. Volledige rollen roze zakken kunnen omgewisseld worden in het gemeentehuis. www.denieuweblauwezak.be Dienst milieu 016 46 87 87 milieu@bierbeek.be

7


info

Waarom is vaccineren zo belangrijk? Op 15 januari werden de eerste bewoners en het personeel van WZC d'Eycken Brug gevaccineerd (foto hiernaast). Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken. BELANGRIJK VOOR JEZELF COVID-19 is een onvoorspelbare en slopende ziekte. Je kan een milde versie doormaken, met symptomen die doen denken aan griep. Maar sommigen worden veel ernstiger ziek en hebben zelfs intensieve zorg nodig. Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. Je verkleint de kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt. BELANGRIJK VOOR ELKAAR Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, bescherm je ook de hele gemeenschap. Je bouwt mee aan groepsimmuniteit door je te laten vaccineren. Zodra dit het geval is, kan het sociale leven weer opstarten. Laat je vaccineren, zo bescherm je ook mensen die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren: kankerpatiënten, zwangere vrouwen ... DOE HET VOOR DE ZORG Ook voor onze zorgverleners verklein je zo de kans dat je anderen besmet. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties 8

door COVID-19. Het zorgsysteem is het afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door de vele hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou. WANNEER KOM IK AAN DE BEURT? In België werd een prioriteitenplan opgemaakt en regelmatig bijgestuurd. Alles hangt daarbij af van de beschikbaarheid van de verschillende vaccins. Voorlopig is de volgende planning opgesteld: • Januari: bewoners en personeel van de woonzorgcentra. • Vanaf eind januari - februari: zorgpersoneel in de ziekenhuizen, andere zorginstellingen en eerstelijnszorg. • Vanaf maart: alle 65-plussers en personen met onderliggende gezondheidsproblemen (lijst wordt nog opgemaakt). • Vanaf april: mensen met essentiële beroepen. • Vanaf juni: alle andere mensen ouder dan 12 jaar.

Let op! Deze planning wordt regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast. Iedereen ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Meer informatie volgt in de komende weken. HOU JE AAN DE HYGIËNEREGELS De vaccinatie geeft weliswaar bescherming, maar het blijft belangrijk om een eventuele besmetting te voorkomen. Blijf je aan de regels houden! www.bierbeek.be/corona www.info-coronavirus.be www.laatjevaccineren.be

Heb jij de corona-app al geïnstalleerd op je smartphone?


wel zijn

Huisarts nodig? Bel 1733 Dringend een huisarts nodig 's avonds, tijdens het weekend, op een brugdag of een feestdag? Bel dan 1733! Vanaf 1 februari vervangt het nieuwe nummer de betalende lijn 00903 39 998. Je vertrouwde huisarts staat voor je klaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 u. Heb je een medisch probleem dat niet kan wachten? Bel dan 1733. HOE WERKT HET? Bel 1733, kies je taal en voer je postcode in. De operator zorgt voor de juiste doorverwijzing. Hou je rijksregisternummer bij de hand voor een snelle dienstverlening. Bij levensbedreigende situaties bel je de hulpdiensten op 112, het Europese noodnummer. www.w8post.be

woonloket in Bierbeek Het woonloket werkt vanaf januari alleen nog op afspraak. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0471 66 28 34 of mail naar woonloket.bierbeek@igo.be. Renovatiecoach Bert Baes kan je bereiken op 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be

Leegstand aanpakken Sinds vorig jaar is er in Bierbeek een nieuw reglement voor leegstand van kracht. Er is een register en een belasting die verschuldigd is bij leegstand van meer dan 12 maanden. Voor meer informatie over dit leegstandsregister of over premies voor het verbeteren van de woonkwaliteit kan je terecht bij het Woonloket. www.bierbeek.be/leegstaande-woningengebouwen

9


wel zijn

ZONDAG 21 MAART

Huis van het Kind maakt speelkoffers Sinds maart vorig jaar heeft Huis van het Kind Bierbeek een nieuwe coördinator, Iris Van Dam (links op de foto). Huis van het Kind is een samenwerkingsverband en wil de partners versterken en ondersteunen waar nodig in situaties van kansarmoede. Daarnaast kunnen zwangere vrouwen, gezinnen en hun kinderen tot 24 jaar er terecht voor allerhande info rond opvoeding, onderwijs, opvang … Omdat dit Huis van het Kind zich in een kleinere gemeente bevindt, is er geen fysiek huis, maar is er voor een digitaal platform gekozen. SPEELKOFFER TE LEEN Samen met de gemeente, het OCMW, de SAVOOI en Buitenbrug werkte Huis van het Kind verschillende speelkoffers uit om uit te lenen via de sociale kruidenier SAVOOI. Daarnaast krijgen ouders ook de kans om verkleedkleren te ontlenen, want wat is er leuker dan een verjaardagsfeest met een verkleedpartijtje?

10

Door de coronapandemie wordt dit helaas even uitgesteld, maar we denken daarom niet minder na over hoe we dit zo vlot mogelijk kunnen opstarten wanneer er zich terug versoepelingen aanbieden. In samenwerking met Buitenbrug, een project rond kansarmoede op het platteland, zorgde Huis van het Kind ook voor een speelbox voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in Bierbeek. Omdat gezinnen van asielzoekers hier vaak met weinig of niets toekomen, wil Huis van het Kind hen een hart onder de riem steken door duurzaam speelgoed aan te bieden. Het speelgoed varieert van poppen tot bouwmaterialen, van spelletjes tot prentenboeken en knuffels. huisvanhetkind.bierbeek@samenferm.be 0473 83 96 85 www.huisvanhetkindbierbeek.be

Waterwandeling 4 kids Dit voorjaar komt er een interactieve versie van de waterwandeling, gericht op scholen en gezinnen met kinderen. Tijdens deze waterwandeling leer je heel wat over water. Je ontmoet tal van waterambassadeurs uit Bierbeek en ons zusterdorp Oña in Ecuador. Zij vertellen ons hoe belangrijk water voor hen is. In Vlaanderen kampen we met waterschaarste in droge periodes. Ook in Oña is water niet overal en voor iedereen beschikbaar. Hoe je zelf zorg kan dragen voor water, kom je te weten tijdens deze wandeling. Bij elke halte is er een filmpje en een doe-opdracht. Benieuwd om de waterwandeling 4 kids te leren kennen? Kom naar de lancering op 21 maart – ter gelegenheid van Wereldwaterdag (22 maart). Omwille van de coronamaatregelen is de inschrijving verplicht. Inschrijving verplicht, tickets zijn vanaf 1 maart te verkrijgen via de borre.


info

AANGIFTE GENEUTRALISEERDE WAPENS VERPLICHT

Opgelet: vogelgriep! Sinds november is de aanwezigheid van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij 2 pluimveehouders in België. Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette bedrijven blijft het vogelgriepvirus nog circuleren op ons grondgebied. In januari stond de teller op 20 besmettingen bij wilde vogels. Vanaf november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt of afgeschermd worden met behulp van netten. Dit geldt ook voor wie slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel geldt voor onbepaalde duur. Hij geldt niet voor struisvogels. • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of zodanig dat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

• Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren. • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders. Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen. www.favv.be/consumenten/extra/ vogelgriep

GRATIS ONLINE INFOSESSIES: AFVAL VERMINDEREN IN JE TUIN EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie), enkele online infosessies die je kunnen helpen om minder afval te produceren of te hergebruiken. Deze vinden plaats op de volgende data: • Woensdag 3 februari: bij je thuis composteren. • Donderdag 11 februari: voedselverlies voorkomen. • Vrijdag 19 februari: kringlooptuinieren in veranderend klimaat. • Donderdag 25 februari: snoeihout voorkomen en verwerken. • Woensdag 3 maart: pesticidenvrij beheer van verharding en tuinen.

Het bezit, de overdracht, erfenis of invoer van een geneutraliseerd wapen moet voortaan geregistreerd worden. Wie zo’n geneutraliseerd wapen bezit, moet dit melden bij de provinciale wapendienst vóór 14 maart 2021. Deze verplichting geldt ook voor wie zo’n wapen erft of verkoopt. Vuurwapens die voor 8 april 2016 geneutraliseerd werden (met proefbankstempel) kunnen pas overgedragen worden nadat zij bij de proefbank zijn aangeboden voor het aanbrengen van een nieuwe EU-markering. Geïnteresseerden vinden het registratie-attest op www.vlaamsbrabant.be/nl/vergunningen/ wapenvergunning. Na het invullen bezorg je het attest aan de Provincie Vlaams-Brabant - dienst wapens, Provincieplein 1, 3020 Leuven. wapens@vlaamsbrabant.be 016 26 78 03 www.vlaamsbrabant.be/nl/ vergunningen/wapenvergunning

Inschrijven verplicht op afvalpreventie@ecowerf.be. Nadien krijg je een bevestigingsmail met een Zoomlink.

11


de tijd van toen

Het begin van de geneeskunde in Bierbeek De wereld is nu een jaar in de greep van het coronavirus. Artsen en andere gezondheidswerkers werken in het oog van de storm. Bierbeek telt tegenwoordig een 10-tal huisartsen en allicht nog dubbel zoveel geneesheren-specialisten die in de Leuvense ziekenhuizen werken. Maar wat weten we over de geneeskunde vroeger? DOKTER GUILLAUME BOGHE Guillaume Boghe, geboren in Haasrode op 15 april 1818, was de eerste inwoner van Bierbeek waarvan bekend is dat hij als geneesheer afstudeerde aan de universiteit van Leuven. In 1845 slaagde hij in het eindexamen voor geneeskunde en enkele maanden later behaalde hij ook de graad van dokter in de verloskunde (met grote onderscheiding). Tussendoor werd hij uitgeroepen als 1ste Laureaat met zijn studie over de rol van de milt bij intermitterende koorts, een werk dat in 1846 gepubliceerd wordt in de Annales des Universités de Belgique. Als arts vestigde hij zich op de graanmarkt (nu het Herbert Hooverplein) in Leuven maar hij behield zijn domicilie in Bierbeek-Haasrode. Patiënten uit Haasrode en Bierbeek gingen dan ook bij hem op consultatie. Tijdens de tyfusepidemie die onze contreien teisterde in 1857 – 1859 werd hij beschouwd als één van vakspecialisten en hij schreef hierover een lijvig naslagwerk “Du Typhus”, dat in 1863 verscheen. Hij deed ook microscopisch onderzoek naar de bacterie die tyfus veroorzaakte. In 1877 werd dokter Boghe door het stadsbestuur van Leuven benoemd tot geneesheer-inspecteur van de Hospice der vondelingen en verlaten kinderen. Dit is opvallend want Guillaume was zelf het tweede kind van een vondeling.

12

Dokter Boghe was gehuwd met Philippine Kayser en overleed in zijn woning in de Bogaardenstraat op 29 mei 1882.

DOKTER BENOIT VANBLEYENBERGHE Dokter Benedictus Joannes Van Bleyenberghe werd geboren in Gent op 26 maart 1850. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven en vestigde zich eind september 1876 als eerste geneesheer in Bierbeek op de Plaats en later in de Hoogstraat (nu nummer 24). Hij was nog vrijgezel wanneer hij zich als arts in Bierbeek vestigde en huwde in januari 1879 in Gent met Colette Caroline Hye. Hij bezocht zijn patiënten met paard en koets, voor WO I waren hier immers nog geen auto’s. Het echtpaar kreeg 3 kinderen, allemaal geboren in Bierbeek. De oudste, Petrus, werd ook arts en vestigde zich in Gent. De tweede zoon, Desiderius, werd advocaat en de derde zoon, Julius, werd officier bij de artillerie (fort van Lillo). Dokter Van Bleyenberghe was actief in tal van parochiale verenigingen en overleed op 6 januari 1918. Nadien, in de jaren 1960, woonde dokter Pierre Jacques en zijn familie in hetzelfde, verbouwde, huis. www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen OPROEP Heb jij nog interessante verhalen over Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel of Opvelp van vroeger? Laat het ons weten. Heb je nog oude foto's of andere relieken (doodsprentjes, diploma's ...), vertel het ons. Samen houden we de geschiedenis van onze gemeente levend. info@bierbeek.be


UiT in bierbeek

Op weg naar één Vlaams bibliotheeksysteem Sinds een paar jaar wordt gewerkt aan één zelfde bibliotheeksysteem voor heel Vlaanderen. Na Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Brussel komt nu onze provincie aan de beurt. Het provinciaal bibliotheeksysteem wordt overgezet naar het nieuwe.

De honderden pakjes van de bib Van begin november tot de eerste week van januari kon je in de bib alleen terecht voor afhaling van gereserveerde materialen. Tien weken lang kon je als klant tot 5 titels gratis reserveren – en het bibteam zette wat je uitkoos dan in een tasje klaar. En zo zijn er veel, zeer veel aanvragen binnengekomen. In de borre werden (op 46 openingsdagen) welgeteld liefst 2033 pakjes klaargemaakt, in Korbeek-Lo ook nog eens 430 (op 17 openingsdagen): samen dus bijna 2500 pakjes! De bib blijkt wel zeer populair te zijn, zelfs als zij slechts gedeeltelijk toegankelijk is! Sinds de tweede week van januari is ze gelukkig weer open en kan je zelf komen kiezen in het grote aanbod!

Geen tweedehandsboekenmarkt Al sinds 2010 organiseert de bib samen met ‘Het project Bierbeek’ in februari een jaarlijkse tweedehandsboekenmarkt. Vorig jaar kon zelfs de storm Ciara de vele bezoekers niet thuishouden. Wie had gedacht dat het coronavirus dat een maand later uitbrak, nu, een jaar later, ervoor verantwoordelijk zou zijn, dat nog steeds geen indoor evenementen mogen worden georganiseerd? Helaas: ook de boekenmarkt kan voorlopig niet doorgaan. bierbeek.bibliotheek.be

Daarom mag er vanaf februari niets nieuws meer aan de catalogus worden toegevoegd. Een maand lang zullen er dus geen nieuwe boeken, strips, dvd’s of tijdschriften meer lijken bij te komen! Bovendien moeten alle bibliotheken die op het provinciale bibliotheeksysteem zijn aangesloten (waaronder de onze) vanaf 19 februari hun deuren sluiten. Na minstens een week gaat de ene na de andere dan weer open: voor onze bib is de heropening gepland op 4 maart. De bib zal dus gesloten zijn van 19 februari tot en met 3 maart. Uiteraard zal er tijdens die dagen ook niets moeten worden ingeleverd (al kan en mag dat altijd, via de inleverboxen): de inleverdata zullen worden verlengd tot na de heropening. Meer weten over de bib? De meest recente informatie vind je altijd op de bibwebsite – of volg de bib op Facebook. bierbeek.bibliotheek.be www.facebook.com/bib. deborre

13


UiT in bierbeek

Geocaching, de ultieme corona-activiteit Noem het gerust een moderne schattenjacht. Je gaat immers met een gps op zoek naar een cache, de vindplaats van een schat. Vroeger moest je daarvoor een apart gps-apparaat of een navigatiesysteem hebben, tegenwoordig kan dat gewoon met je smartphone. HOE DOE JE MEE? Iedereen kan op elk gegeven moment gaan geocachen. Je hoeft je alleen aan te melden op www.geocaching.com of, voor de Bierbeekse schatten, via www.bierbeek.be/geocache. Daarna kan je met een smartphone of met een los gps-apparaat (gratis uit te lenen in de borre) aan de slag. Geocaching kent maar een paar spelregels: • Als je een cache vindt, schrijf je dat op in het logboek. Elke cache is voorzien van een logboek. Soms vind je ook een kleinigheidje in de cache. Dit mag je meenemen als je in ruil iets van dezelfde waarde achterlaat. Zo heeft de volgende speler die de cache vindt, ook een schat gevonden. Zorg dus dat je, als je op pad gaat, altijd iets meeneemt dat als ruilmiddel kan dienen. • Caches zijn meestal goed verborgen maar nooit begraven. Ben je op de plaats van de coördinaten dan is het dus een kwestie van goed kijken: onder een steen, in een holle boomstam … • Je plaatst een gevonden cache altijd proper terug zodat de volgende speler deze ook kan vinden.

14

SOORTEN CACHES Vaak is de cache een kleine koker met daarin een logboek en eventueel een klein presentje om te ruilen. Dit wordt door spelers een traditionele geocache genoemd. Bij een multicache gaat het om 2 of meer locaties. Op de eindlocatie vind je de schat, tijdens de zoektocht volg je een spoor van caches waarmee je steeds een stap verder komt. Je begint met een eerste coördinaat en ontdekt tijdens de wandeling nog andere caches en tot slot de schat. In de cache kan ook een zogenoemde trackable zitten. Dit is een presentje met een uniek serienummer. Dit nummer kan je opschrijven. Het is de bedoeling dat je de trackable weer op een andere plaats in een cache verstopt. Zo reist de trackable de hele wereld over en is die reis ook te volgen. TEDDY OP AVONTUUR IN OPVELP De gemeente Bierbeek ontwierp met behulp van Michiel, een ervaren Bierbeeks geocacher, tijdens deze coronaperiode een multicache op kindermaat! Een prachtige wandeling van 5 km waar kinderen om de paar honderd meter een schat moeten zoeken, puzzels moeten oplossen, om dan op het einde (nabij het startpunt) nog een cadeautje te krijgen, klinkt als een ideale manier om je kinderen aan het wandelen te krijgen, niet? www.bierbeek.be/geocache


UiT in bierbeek VAN 8 TOT EN MET 14 FEBRUARI

Week van de Belgische Muziek, een liefdesverklaring Sinds midden maart is het stil op de culturele podia. Muzikanten moeten het sindsdien zonder optredens en publiek stellen. Hoog tijd dus om alle Belgische muzikanten nog eens de liefde en aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen. Want dat is nodig. Daarom organiseren VI.BE (platform voor artiesten, organisatoren en muziekliefhebbers) en CULt! (platform voor cultuur- en gemeenschapscentra) de Week van de Belgische Muziek. Ook cc de borre doet mee: samen met verschillende spelers uit de muzieksector, alle radiozenders van de VRT en diverse media zetten we de spotlights op muziek van eigen bodem. De hele week wordt één grote liefdesverklaring aan de Belgische muziek, al kan het niet met publiek in de theaterzaal. GEEF JE TOP 3 DOOR In de week van 8 februari draaien alle kunsthuizen muziek van Vlaamse, Waalse en Brusselse songwriters en muzikanten. Die kan je via boxen buiten – op een coronaveilige manier – komen beluisteren. Cc de borre speelt jouw top 3: bezorg ons je favoriete 3 nummers uit het Belgische pop-, rock-, jazz-, blues-, klassieke en wereldmuziekaanbod. Tussen 8 en 13 februari draaien wij dan een Bierbeekse TOP 100. De muziek is elke dag van 8 tot 18 uur te horen aan de borre en het gemeentehuis. www.ccdeborre.be. Wij kijken uit naar jouw suggesties!

ZORG JE MEE VOOR DE MUZIKAALSTE VALENTIJN OOIT? Om de Week Van de Belgische Muziek af te sluiten moedigt VI.BE iedereen met een hart voor muziek – elke lokale held, van rockers, rappers, zangers, dj’s en trompettisten tot fluitende bakkers, muzikale buschauffeurs of tokkelende kassiersters – aan om een massale ode te brengen aan muziek van eigen kweek. Of je nu zingt of rapt, gitaar, trompet of piano speelt, je een lovey dovey dj-set draait of een remix brengt: het maakt niet uit. Ga op zoek naar hét Belgische nummer dat je nauw aan het hart ligt en doe er je ding mee. Installeer je op zondag 14 februari om 17 uur stipt op je balkon, voor je raam of op de stoep en laat je straat meegenieten van jouw versie. Laat je muzikale creativiteit de vrije loop gaan, maar hou het vooral

veilig. Geef via onderstaande link je nummerkeuze door en laat aan VI.BE weten waar je op Valentijnsdag je ode brengt. VI.BE bezorgt je gepersonaliseerd promotiemateriaal. Daarmee kan jij de hele buurt laten weten dat jij mee je liefde verklaart tijdens de Week Van de Belgische Muziek. Ken je nog mensen die willen meedoen? Por hen zeker aan, the more, the merrier! Duid 14 februari dus alvast met een groot hart aan in je agenda. https://vi.be/events/ode-aan-debelgische-muziek

WORDT VERVOLGD… Cc de borre is ook op zoek naar Bierbeekse muzikanten en songwriters. Ken je iemand uit Bierbeek of ben je zelf professioneel actief in de muziekwereld, meld dit aan cc@deborre.be. Zo gauw het weer mag, steken we dan samen met deze Bierbeekse professionals een festival in elkaar met Belgische muziek door en voor Bierbekenaren.

15


UiT in bierbeek

Schrijf in voor de sporten jeugdkampen Vanaf de paasvakantie komen de sport en jeugdkampen weer op gang. • De sportweken zijn voor 6- tot 16-jarigen (van 12 tot 16 april; van 5 tot 9 juli en van 16 tot 20 augustus). • De paasprikkels zijn toegankelijk voor 6- tot 12-jarigen (van 5 tot 9 april). • De speelpleinwerking staat klaar voor alle 6- tot 16-jarigen (2 tot 13 augustus). Meer info www.bierbeek.be/vakantie-in-bierbeek

Monitoren gezocht Om al die kinderen onvergetelijke weken te bezorgen zijn wij steeds op zoek naar gekwalificeerde of enthousiaste monitoren en animatoren. Wij bieden je niet alleen een fantastische vakantiejob aan waar je iets kan bijverdienen. Je gaat ook vriendschappen aan, je doet bangelijke herinneringen op en je helpt kinderen openbloeien en genieten van een topvakantie. Dienst jeugd jeugddienst@deborre.be Dienst sport sport@deborre.be

VAN 17 TOT EN MET 27 FEBRUARI

Tentoonstelling Krokusfabriek In de krokusvakantie organiseert cc de borre ‘de Krokusfabriek’. Tijdens deze driedaagse komen de creatiefste kinderbreinen samen om kunstwerken te maken en toe te werken naar een eigen tentoonstelling, onder begeleiding van echte kunstenaars. De tentoonstelling kan je vanaf 17 februari tot en met 27 februari bekijken aan de Wall of Fame in de borre. Wat ze zullen maken, dat weten we nog niet, maar dat het de moeite zal zijn, durven we alvast te voorspellen. Wie benieuwd is naar wat de jongere generaties in hun mars hebben, is bij dezen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! www.ccdeborre.be

MEER INFO OVER KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE BORRE? VOLG DE ACTUELE INFO OP WWW.CCDEBORRE.BE 16


UiT in bierbeek

NOG TOT 20 FEBRUARI

Schoon schroot ontmoet prettig papier DUOTENTOONSTELLING VAN JAN VERSCHUEREN (SCULPTUREN) EN EGBERT AERTS (SCHILDERKUNST) Jan maakt van roestig schroot prachtige beelden. Zijn beelden drukken uit hoe roest mooi kan zijn, maar ook hoe schoonheid kan roesten. Hoe chaotisch structuren zijn, maar ook hoe structureel chaos is. Hoe humor is, hoe dicht zwart bij wit ligt. Maar bovenal zijn de beelden geestig en ijzersterk! Egbert gebruikt dezelfde materialen als die van zijn schooltijd: plakkaatverf en papier. Hij hanteert een bewust beperkt kleurenpalet en vormen die zich houden aan strikte intuïtieve parameters. Zijn werk is minimalistisch in het vermijden van het schilderkunstige en het geometrische. Het is spelend, zoekend, balancerend en soms met de voeten vooruit. Kortom een harmonieuze ontmoeting tussen schoon schroot en prettig papier. www.ccdeborre.be/duotentoonstelling

VAN 26 FEBRUARI TOT 26 MAART

IN-beelden

DUOTENTOONSTELLING VAN PATRICK CEYSSENS (MIXED MEDIA) EN TOM HERBOTS (FOTOGRAFIE) In het werk van Patrick Ceyssens gaan momenten niet zomaar voorbij. Ze laten een spoor achter dat een ervaring voedt, verandert of beïnvloedt. Zijn werk komt tot uiting via super- en juxtaposities van (on)bewerkte momentweergaves van diverse oorsprong (schilderij, foto, film). Elk werk vertelt een ander verhaal en vraagt van het publiek een actieve kijkhouding die veel verder gaat dan de eerste impressie. Je weet als toeschouwer niet wanneer je kan stoppen met kijken, je blijft twijfelen of je wel alles gezien en ontdekt hebt. In de foto’s van Tom Herbots staan mensen centraal. Tom maakt portretten of zoomt in op delen van het lichaam om dan, op het eerste zicht, iets abstracts te tonen. Of vertelt hij toch ook iets over de mens zelf die hij afbeeldt? Want daar gaat het over: zie je de werkelijkheid of zie je iets wat geconstrueerd is? De fotograaf grijpt in op het beeld en de kijker interpreteert. Omdat Tom zo gefascineerd is door artiesten die iets creëren, maakt hij voor deze tentoonstelling een nieuwe reeks portretten met ‘kunstenaars’ als onderwerp. www.ccdeborre.be/in-beelden www.patrickceyssens.com www.tomherbots.be

17


OVERLIJDENS 13 oktober

Carolus Scheepmans, 88 jaar (rechtzetting)

30 november

Suzanna Theresia Frankie, 87 jaar

3 december

Robert Louis Meeus, 82 jaar

5 december

Rita Maria Thérèse de Voghel, 75 jaar

5 december

Berthe Marcelle Philippy, 68 jaar

11 december

Hermina Marguerite Robeets, 88 jaar

13 december

Jozef Lion, 71 jaar

17 december

Julien Roger Kamers, 72 jaar

23 december

Jean Baptiste Ghislain Christens, 89 jaar

23 december

Maurice Valentine Willy De Becker, 87 jaar

25 december

Kristel Germaine Herbiest, 57 jaar

3 januari

Louis Marie Noël Moïs, 82 jaar

4 januari

Godeliva Josephina Francisca Cuylaerts, 84 jaar

5 januari

Maria Clementina De Bruyn, 95 jaar

8 januari

Remigius Ghislenus Duerinckx, 88 jaar

FEBRUARI 2021

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 2 februari • dinsdag 16 februari

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 2 februari • dinsdag 16 februari

PAPIER & KARTON

• dinsdag 23 februari Heb je de gele container al? Lees blz.7.

JUBILARISSEN 14 maart 2020

Luc Lemaître en Rita D’Alfonso, 50 jaar gehuwd

PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 5 februari • vrijdag 26 februari

ZACHTE PLASTICS

• vrijdag 26 februari Laatste ophaling van de roze zak. Meer weten? Lees blz.7.

TEXTIEL

• dinsdag 16 februari

Gaan wandelen? Prima idee! Bierbeek heeft meer dan 10 bewegwijzerde wandelingen. Alle wandelingen zijn in 2019 opnieuw bewegwijzerd en bij die gelegenheid staken we ook de online info over deze wandelingen in een nieuw kleedje. Ga zeker op ontdekking in onze mooie gemeente, koop de wandelbrochures (€ 3) in de borre of raadpleeg onze website. www.bierbeek.be/wandelen

18

www.ecowerf.be/bierbeek


Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Voorlopig alleen open op afspraak, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u en op dinsdagavond van 18 u tot 20 u. Maak vooraf een afspraak: Burgerzaken 016 46 87 60 NIEUW! Maak online een afspraak www.bierbeek.be Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be OCMW 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be Bierbeek helpt 016 46 14 00 bierbeekhelpt@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Tel. de borre 016 46 14 00 Bib de borre Bierbeek is open op: • dinsdag 15.30 u tot 17.30 u en 18 u tot 20 u • woensdag 13.30 u tot 17.30 u • donderdag 15.30 u tot 17.30 u • vrijdag 18 u tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Bib in Korbeek-Lo is open op: • woensdag 18 u tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Tel. bibliotheek 016 26 97 46

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u. Gesloten op maandag.

19


OP ZOEK NAAR DE SCHAT?

Ontdek alles op pagina 14

Profile for de borre

In&Uit 2021 februari  

Advertisement
Advertisement