__MAIN_TEXT__

Page 1

10 jaargang 42 - november - december 2020 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

3

Covid-19 stoppen

4

Minder bussen tussen onze deelgemeenten

14

Reveil ook in Bierbeek


Voor de 25ste keer organiseerde Bierbeek het plantjesweekend t.v.v. 'Kom op tegen Kanker' - dit jaar online. Samana Bierbeek kocht voor alle leden een azalea en ging die coronaproof en ludiek afgeven bij alle zieken van Bierbeek. Dankjewel !

04

14

11

10

#

in de kijker

3

Covid-19 stoppen

4

focus Minder bussen tussen onze deelgemeenten

info 6 7

i

Uit de raad van 1 oktober Gezocht: vrijwilligers

Vlaamse toelagen voor huurders 10 Investeren in waterleiding 11 Jongeren blijven zich inzetten als wereldburger 12 Komen te gaan

15 Veilig naar de voorstellingen 16 Cello for Charity: benefietconcert 18 Kapitein Winokio vertelt sprookjes 20 Liliane Saint-Pierre: Karma

8

UiT in Bierbeek

14 Reveil ook in Bierbeek

UiT agenda

21 UiT-agenda

Alle gemeentediensten zijn gesloten op maandag 2 november en op woensdag 11 november.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 2 - 14 - 24: Steven Hendrix - blz. 17: Diego Franssens - blz. 18: Jeroen Berends V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 - info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van het januarinummer 2021: 30 november 2020.

2


in de kijker

Covid-19 stoppen Het is duidelijk dat ons land opnieuw in de greep is van het Covid-19 of het coronavirus. Zodoende kunnen wij geen up-to-date-informatie bieden op deze bladzijden. Je kan de situatie op de voet volgen via de pers, de radio en tv. Je vindt de meest actuele info en de geldende maatregelen (quarantaine, mondmaskers, reizen naar het buitenland, ...) op onderstaande links. www.info-coronavirus.be - www.bierbeek.be/corona CORONALERT Begin oktober werd de app Coronalert gelanceerd, het nieuwe instrument in de strijd tegen Covid-19. Je kan het in de app stores downloaden. Coronalert is een gratis mobiele app die je waarschuwt als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op Covid-19. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De melding is anoniem. Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je via de app het resultaat direct op je smartphone ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je positief test. www.coronalert.be LAAT JE VACCINEREN TEGEN GRIEP Wie griep krijgt is meer vatbaar voor een Covid-19-besmetting. Daarom krijgen risicopatiĂŤnten voorrang om een griepspuitje te krijgen. Vraag er zeker naar bij je huisarts. Na 15 november kan iedereen die dat wil zich laten vaccineren.

OPENBARE WERKEN Vanaf 16 november zullen de Pellenbergstraat en de Ganzendries opnieuw opengesteld worden voor autoverkeer. De verkeerssituatie is daar gewijzigd n.a.v. de aanleg van een fietspad, hou daar rekening mee. Op de Hoegaardsesteenweg wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe fietspaden. En in de Kloosterstraat is eenrichtingsverkeer van kracht omwille van verbouwingswerken aan de school. Let daar zeker goed op bij het begin en einde van de schooluren. KRUISPUNTEN TIENSESTEENWEG De nieuwe verkeerslichten die Wegen en Verkeer aanbracht op de Tiensesteenweg hebben tot doel om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. Meer info op blz. 13. Dienst mobiliteit - 016 46 87 87 mobiliteit@bierbeek.be - Openbare werken - 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be Lokale politie wijkkantoor 016 46 18 80 – pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu

3


focus NIET ENTHOUSIAST OVER NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN

Minder bussen tussen onze deelgemeenten

De lokale besturen van regio Leuven zitten samen in een Vervoerregioraad. Deze raad sprak zich in oktober uit over het nieuwe ‘Openbaar Vervoerplan 2021’.

I

n het nieuwe plan verliest de gemeente Bierbeek busverbindingen tussen de deelgemeenten. Wel krijgen we in de plaats ‘Vervoer op Maat’ in de vorm van een flextaxi en mobipunten uitgerust met deelfietsen en deelwagens.

BASISBEREIKBAARHEID IN PLAATS VAN BASISMOBILITEIT Het nieuwe plan van De Lijn is gebaseerd op het decreet ‘basisbereikbaarheid’ dat de filosofie achter het openbaar vervoer fundamenteel verandert: van aanbodgestuurd naar vraaggericht. Men wil dus uitdrukkelijk het vervoer rationaliseren en versterken daar waar de vraag zich concentreert. 4

Het openbaar vervoer wordt een gelaagd net: bovenaan het treinnet van de NMBS, daaronder een robuust stadsnet, daaronder het aanvullend net, daaronder het 'Vervoer op Maat'. Het aanvullend net werkt voedend aan het hogere net. Functionele ritten versterken het vervoer tijdens de spits voor specifieke verplaatsingsstromen met hoog potentieel. Het 'Vervoer op Maat' is de basislaag en het komt tegemoet aan individuele mobiliteitsvragen van mensen die geen toegang hebben tot de andere lagen. 'Vervoer op Maat' betekent: shuttles (zoals belbussen), flextaxi’s, deelfietsen en deelauto’s. Men wil ook meer ‘combi- en multimodaliteit’ organiseren. Dit vertaalt zich in een verplaatsingsketen waarbij mensen eerst actief stappen of trappen en dan gaan bussen en treinen of omgekeerd. De Lijn hanteerde verschillende methodieken voor het uittekenen van de nieuwe buslijnen. Wat is het potentieel van de lijnen rekening houdend met de

huidige vervoersvraag? Welke zijn de belangrijke attractiepolen? Welke zijn de blinde vlekken die bediend moeten worden met 'Vervoer op Maat'? TE WEINIG MIDDELEN Belangrijk om te weten is dat De Lijn de dienstverlening moet waarmaken met hetzelfde budget van de Vlaamse overheid, in heel Vlaanderen over alle 15 vervoerregio’s heen. Het budget voor het aangepaste vervoer voor mensen met een beperking wordt gelukkig verdubbeld. Maar dat budget is nu slecht 3% van het totale budget. Eind maart gaf het schepencollege een negatief advies over een eerste voorstel van De Lijn. Toen stemden slechts 2 van de 31 gemeenten tegen. Bierbeek is altijd goed voorzien geweest van openbaar vervoer, maar zal nu busverbindingen verliezen en meer 'Vervoer op Maat' krijgen. Eind maart wisten we nog niets over de invulling van dat 'Vervoer op Maat'.


ENKELE POSITIEVE ELEMENTEN Er komt een nieuwe aanvullende lijn Leuven – Bierbeek (de borre) via Haasrode met een frequentie in de spits van 20 minuten en tijdens de daluren van 60 minuten. Lijn 7 wordt een echte stadslijn die Korbeek-Lo verbindt met Leuven en Bertem op schooldagen met een hoge frequentie van 15 minuten en een grote amplitude (vroeger en later). Lijn 8 wordt een aanvullende lijn Leuven station -Tiensesteenweg (KorbeekLo en Lovenjoel) -Bremt op schooldagen met een frequentie van 30 minuten en een grote amplitude. Bierbeek behoudt de functionele nachtlijnen Tienen-Tervuren en Bierbeek-Sint-Joris-Weert, lijnen die Leuven centrum doorkruisen. Want vele busverbindingen stoppen aan Leuven station. Ook behouden we drie schoolbussen die verbindingen maken naar de Leuvense scholen en scholen in Heverlee, in Meldert en in Tienen. We krijgen een stevig deel van de regionale middelen van 'Vervoer op Maat' in de vorm van een flextaxi die lokale individuele vervoersvragen kan invullen. Er komen al zeker twee mobipunten met deelfietsen en deelauto’s. Het Vlaams Gewest geeft subsidies voor de uitrusting van lokale en buurtmobipunten.

Meer info www.bierbeek.be/ openbaar-vervoer of bij de dienst mobiliteit - 016 46 87 87 mobiliteit@bierbeek.be

DOE JE ZEG OVER HET VERVOERPLAN 2030 Het Openbaar Vervoerplan 2021, is van toepassing op korte termijn. Voor de langere termijn wordt een Openbaar Vervoerplan 2030 opgemaakt als onderdeel van het regionale mobiliteitsplan. De vervoerregio staat voor de uitdaging om een breed en duurzaam mobiliteitsbeleid op langere termijn uit te werken. Ideeën, visies, suggesties, bekommernissen van iedereen zijn welkom. Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen en oplossingen in onze regio. Heb je geen computer ter beschikking? Kom dan langs in de bibliotheek of maak een afspraak met de schepen of ambtenaar van mobiliteit. Meer info www.vervoerregioleuven.be - dienst mobiliteit Bierbeek 016 46 87 87 - mobiliteit@bierbeek.be

NEGATIEVE ELEMENTEN De gemeenteraad van Bierbeek blijft protesteren omdat onze deeldorpen Korbeek-Lo en Lovenjoel en Opvelp geen regelmatige verbindingen meer krijgen met hoofddorp Bierbeek. En daar zijn vele voorzieningen gesitueerd zoals het gemeentehuis, cultuurcentrum, de voetbalterreinen, de sporthal, de bibliotheek, de hoofdkerk, kleine handelszaken, gezondheidsvoorzieningen. De deelgemeente Opvelp wordt enkel op schooldagen en daarop afgestemde tijdstippen bediend door een schoolbus. De door Bierbeek gevraagde nieuwe verbinding met het station van Vertrijk komt er niet omdat uit onderzoek blijkt dat de verplaatsingsstroom te klein is.

FLEXTAXI Die flextaxi wordt een nieuw openbaarvervoermiddel. Onze inwoners kunnen bellen en een uur later worden bediend. Ook taxi-bedrijven uit onze gemeente kunnen meedingen naar deze dienstverlening. De kostprijs voor een rit wordt geraamd op 2 euro wanneer men overstapt op een buslijn of 3 euro wanneer het een zelfstandige rit betreft. De uitwerking van het 'Vervoer op Maat' moet nog worden opgestart via een nieuwe Vlaamse mobiliteitscentrale. Als gemeentebestuur hebben wij zelf de opdracht om informatie te verspreiden, doelgericht en eventueel met extra begeleiding. Als de flextaxi in onze gemeente een succes wordt, kunnen we op basis van de toekomstige praktijk een nood aantonen en meer middelen eisen.

5


uit de raad van 1 oktober GEMEENTERAAD KERKFABRIEKEN De gemeenteraad keurt een budgetwijziging goed voor de kerkfabriek H.Kruis Korbeek-Lo. Ook neemt de raad akte van de budgetvoorstellen 2021 van de kerkfabrieken en van de Protestantse kerk. NAAMPLAATJES De gemeente wil aan de nabestaanden de mogelijkheid geven om een naamplaatje aan te brengen op een daarvoor opgerichte zuil op de begraafplaats. De gemeenteraad keurt een retributie goed, waarover je meer leest op blz.22. SPEELBOS MEVROUWKENSVELD De gemeente wil een speelbos aanleggen naast de verkaveling ‘Mevrouwkensveld’ in Bierbeek. De gemeente gaat daarvoor een huurovereenkomst aan voor 50 jaar met de cvba Dijledal. REGIOPACT SPITSREGIO LEUVEN De burgemeesters van Oost-Brabant overleggen op regelmatige basis over de uitdagingen waar de regio voor staat. Met het Regiopact worden thema's als ruimtelijke ordening, mobiliteit en de kenniseconomie op de agenda van dit burgemeestersoverleg geplaatst. De gemeenteraad keurt het regiopact goed.

OPENBAARVERVOERPLAN De Vervoerregioraad Leuven werkt samen met de gemeentebesturen een openbaarvervoerplan voor onze regio uit. De gemeenteraad heeft zich daarbij onthouden. Op blz. 4 leggen we uit waarom Bierbeek dit plan niet goed vindt. MEERJARENRAPPORT INTERNATIONALE SAMENWERKING Bierbeek en Oña nemen deel aan het federaal meerjarenprogramma 20172021. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport over dit samenwerkingsdossier voor de aanleg van een irrigatiekanaal voor landbouwbevloeiing in deelgemeente Susudel. VRAGENKWARTIERTJE VOOR INWONERS Een inwoner van deelgemeente Korbeek-Lo stelt twee vragen aan de burgemeester over de verkeerssituatie in Korbeek-Lo noord.

OCMW-RAAD AANVAARDEN SCHENKING In besloten vergadering aanvaardt de OCMW-raad een anonieme schenking waarmee laptops worden aangekocht die ingezet worden in acties tegen de

VOLGENDE RAAD OP 29 OKTOBER

De volgende vergadering van de gemeenteraad en OCMW-raad vindt plaats op donderdag 29 oktober in de theaterzaal van de borre. De laatste vergadering van het jaar vindt plaats op 3 december. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Indien noodzakelijk omwille van de coronamaatregelen kan het zijn dat de raden digitaal moeten plaatsvinden. Check best vooraf onze website. Voor de raad kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de agenda met korte toelichting op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

6

Met de actie ‘Blijf plakken in Bierbeek’ willen het gemeentebestuur en de Raad Lokale Economie onze ondernemers die moesten sluiten vanwege de coronacrisis, een duwtje in de rug geven. Iedereen kan mee stickers plakken op een spaarkaart die elk gezin in de brievenbus vond. Voor elke € 10 die je uitgeeft bij een van de deelnemende handelaars, krijg je een sticker. Zo worden onze inwoners gestimuleerd om in de eigen gemeente te blijven kopen. Wie 20 stickers verzamelt kan zijn volle kaart omruilen voor een Kadoobon ter waarde van € 10, waarmee je dan weer bij de lokale ondernemers terechtkan. De spaaractie loopt van 1 oktober tot 3 januari 2021. Er is dus nog voldoende tijd om je stickers te verzamelen en je spaarkaart binnen te brengen. De gemeente organiseert nadien ook nog een tombola met alle spaarkaarten die we tijdig ontvingen. (Wie geen kaart ontvangen heeft, kan deze nog aanvragen in de borre. Maximaal 1 kaart per gezin!). www.bierbeek.be/blijfplakken


wel zijn

GEZOCHT: VRIJWILIGERS Huiswerkbegeleiding Bij het begin van het schooljaar startten een 5-tal enthousiaste vrijwilligers met huiswerkbegeleiding en Nederlandse les bij anderstalige gezinnen. Deze vrijwilligersgroep zoekt naar enthousiaste collega’s. Ben jij op zoek naar boeiend vrijwilligerswerk? Werk je graag met kinderen? Meer info www.bierbeek.be/word-vrijwilliger of info@ocmwbierbeek.be

Wiegwijs (Kind en preventie) Wiegwijs of (het vroegere) Kind en preventie Bierbeek is op zoek naar kindvriendelijke vrijwilligers om baby's en peuters te wegen en te meten, de ouders info te geven en te begeleiden naar de dokter of verpleegster. Concreet zoekt men vrijwilligers voor de woensdagavonden tussen 16.15 u en 20.30 u in de kliniek van Sint-Kamillus. Meer info www.bierbeek.be/word-vrijwilliger of 016 46 20 71 - 0476 43 34 26

Digitale buddy's Door de coronacrisis verloopt alles nog meer digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen,... De gemeente werkt mee aan de digitale inclusie. Zo werden er tweedehandslaptops verzameld en aangekocht om te verdelen onder kansarme gezinnen. Sinds 6 oktober loopt er ook een cursus: Digitaal op weg in Bierbeek. Om deze mensen blijvend te kunnen ondersteunen in het digitaal gebeuren, zijn we op zoek naar buddy’s. Hoe vaak loopt een computerprogramma niet vast? Hoe vaak worden we zelf niet geholpen door een kleine tip van een vriend, een huisgenoot? We zijn op zoek naar vrijwilligers, die één of meerdere gezinnen willen bij staan in het dagelijkse gebruik van een computer. Je hoeft heus geen specialist te zijn om mensen vooruit te kunnen helpen.

EERSTE HULP BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG De voorbije jaren kwamen verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de sport- en cultuursector aan het licht. Onderzoekers en hulpverleners weten al langer dat geweld en misbruik er meer voorkomen dan je denkt. Ook in thuisrelaties komt meer geweld en misbruik voor in deze coronatijden. Omdat gevoelens van taboe, schuld, schaamte en angst een grote rol spelen, ervaren slachtoffers, plegers en omstaanders vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening. Daarom roepen wij op: kijk niet weg! Als slachtoffer en omstaander is het dan ook belangrijk om actie te ondernemen. Bel, chat of mail daarom gratis en anoniem met 1712. Men geeft professioneel advies bij alle vragen over geweld, misbruik en mishandeling. Bel, chat of mail gratis en anoniem naar 1712 www.1712.be

Meer info www.bierbeek.be/word-vrijwilliger

7


wonen

Vlaamse toelagen voor huurders Ben jij een huurder op de private huurmarkt? Dan kom jij misschien in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie of de Vlaamse huursubsidie.

DE VLAAMSE HUURPREMIE

De Vlaamse huurpremie helpt private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan voor een sociale huurwoning. VOORWAARDEN Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je voldoen aan enkele voorwaarden. • Je staat al minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij Dijledal. • Je huurt een woning op de private huurmarkt als hoofdverblijfplaats en beschikt over een huurcontract. • De woning die je huurt moet conform zijn en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode • Het geïndexeerd inkomen van de kandidaat-huurder en van de inwonende gezinsleden (recentste inkomstenjaar) is niet hoger dan € 25.317 voor alleenstaanden zonder personen ten laste; € 27.438 voor alleenstaande gehandicapten; € 37.974 plus € 2.123 per persoon ten laste voor alle andere gevallen. • De maximale huurprijs van de woning mag niet hoger zijn dan € 611,93 voor een zelfstandige woning, en € 489,54 voor een kamer. Per persoon ten laste is er een verhoging van 20% tot maximaal 50%. HOE AANVRAGEN? Zodra je 4 jaar zonder onderbreking op de wachtlijst staat, meldt jouw huisvestingsmaatschappij dit aan WonenVlaanderen. Zij sturen dan automatisch een invulformulier op om de huurpre8

mie aan te vragen. Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op jouw naam. Indien nodig bezorg je ook nog een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn en/of de attestering van een erkende handicap. Het woonloket kan je helpen met het invullen van dit formulier. HOEVEEL BEDRAAGT DIE? Het premiebedrag hangt af van je inkomen, de grootte van je gezin, de ligging en de huurprijs van je woning. Op www.wonenvlaanderen.be/ premies/hoeveel-bedraagt-de-vlaamse-huurpremie-als-u-op-een-wachtlijststaat-voor-een-sociale-woning kan je een rekenmodule vinden waarbij je zelf kan uitrekenen hoeveel de huurpremie zal bedragen.

DE VLAAMSE HUURSUBSIDIE

Ben je van plan om te verhuizen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een huursubsidie. VOORWAARDEN Dit is afhankelijk van je situatie: • Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning • Je verhuist van een woning die onaangepast is aan je leeftijd of handicap naar een aangepaste woning • Je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor • Je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen. • Je hebt geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik • Je gezin heeft een inkomen van maximaal € 25.317 voor alleenstaanden zonder personen ten laste; € 27.438 voor alleenstaande gehandicapten en € 37.974 in alle andere gevallen, plus € 2.123 per persoon ten laste • De huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal € 611,93 voor een zelfstandige woning en € 489,54 voor een kamer. Per persoon ten laste is er een verhoging van 20% extra tot maximaal 50%.


wonen

VOORKOM CO-VERGIFTIGING Jaarlijks vallen er nog te veel slachtoffers door CO- of koolstofmonoxidevergiftiging. Koolstofmonoxide is een giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding van hout, kolen, gas, benzine, pellets of stookolie. Daarom nog eens de volgende raadgevingen: • Verlucht voldoende • De rook moet via schouw of rechtstreekse afvoer naar buiten • Sluit nooit meerdere toestellen aan op een schouw • Laat de werken uitvoeren door een erkend installateur • Laat de schouw jaarlijks kuisen • Laat het toestel jaarlijks nakijken

www.besafe.be - of vraag uitleg aan de woonconsulent: woonloket.bierbeek@igo.be of 0476 96 37 77

HOEVEEL BEDRAAGT DIE? Als je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je een huursubsidie van maximaal € 151 per maand, met € 25,17 extra per persoon ten laste tot en met de vierde persoon. Op www.wonenvlaanderen.be/ premies/hoeveel-bedraagt-de-vlaamse-huursubsidie-0 vind je een handige rekenmodule om zelf na te gaan of je in aanmerking komt en hoeveel subsidie je kan krijgen. Bovenop de huursubsidie krijg je mogelijk een eenmalige installatiepremie.

WANNEER AANVRAGEN? Opgelet! Je recht op de huursubsidie gaat in op de startdatum van je nieuw huurcontract. Je hebt 9 maanden de tijd om jouw aanvraag zelf in te dienen, maar het bedrag van je huursubsidie werkt maar met een terugwerkende kracht van 2 maanden. Vraag dus zo snel mogelijk de huursubsidie aan! Tot slot: de beide toelagen zijn niet cumuleerbaar. Meer info bij het Woonloket in het gemeentehuis. Maak vooraf een afspraak met de woonconsulent bel 0476 96 37 77 of mail woonloket.bierbeek@igo.be

DE LIJNKAART 10 RITTEN De Lijn biedt al langer abonnementen aan op de MOBIB-kaart. Ook de andere vervoerbewijzen staan nu op een elektronische kaart, o.a. de Lijnkaart 10 ritten. Deze is ook in het gemeentehuis te koop. HOE GEBRUIKEN? • Scan je Lijnkaart 10 ritten bij elke op- of overstap. Doe dit aan een gele scanner verder in het voertuig. Binnen de 60 minuten mag je vrij op- en afstappen en daarna je rit nog uitrijden. • Wil je weten wat er nog op je kaart staat? Druk dan eerst op de infoknop op de scanner en scan daarna je kaart. Zo zie je hoeveel ritten er nog op je kaart staan of hoelang je vervoerbewijs nog geldig is. • Als je een Lijnkaart 10 ritten voor meerdere personen gebruikt, scan dan per persoon en kort na elkaar (binnen de twee minuten). HEB JE NOG EEN VERVOERBEWIJS OP MAGNEETKAART? Oude vervoerbewijzen op magneetkaart zijn niet meer bruikbaar in de bussen van De Lijn. Maar je bent het resterende saldo niet kwijt. Je kan het nog tot 31 december 2020 omruilen als korting op een nieuw vervoerbewijs in de Lijnwinkels of online voor smstickets. www.delijn.be/omruilactie

9


info

Investeren in waterleiding Bierbeek wordt de laatste maanden en jaren abnormaal veel geteisterd door breuken in de waterleiding. De gemeente stelde De Watergroep in gebreke en vroeg om een inventaris van het waterleidingnet en een plan van aanpak om de oudste leidingen te vernieuwen. In september ging de gemeente in overleg met De Watergroep. Deze wijt de veelvuldige breuken aan een combinatie van lange droogteperioden en de zware leemgrond in Bierbeek. Daarenboven bestaat nog ongeveer de helft van de waterleidingen uit oude (asbest) vezelcementbuizen waarvan de moffen sneller breken. Dit materiaal werd gebruikt van na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’80. De Watergroep gaf inzage in de staat en leeftijd van het waterleidingnet op ons grondgebied. Samen met de gemeente werd een plan van aanpak afgesproken. De Watergroep probeert de vernieuwing van leidingen waar mogelijk te combineren met andere wegenwerken: bij aanleg riolering, fiets- of voetpadendossiers, werken van andere nutsmaatschappijen, … Bij de reeds geplande wegenwerken in 2021 (nieuwe fietspaden in Opvelpsestraat, heraanleg Weterbeekstraat, asfaltwerken Vengerstraat, …) zal De

Voor jouw veiligheid en die van de andere bezoekers en de parkwachters bevelen we aan om je asbestafval te verpakken. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze aanbeveling een verplichting.

Watergroep tegelijk nieuwe waterleidingen aanleggen. Nadien volgen de Korbeek-Lose- en Bierbeekstraat en de Neervelpsestraat, samen met de heraanleg van de fietspaden. Ook bij de vernieuwing van de voetpaden in de Bergstraat en Ruisbroekstraat wordt de waterleiding vernieuwd. Andere prioriteiten zijn delen van de Dorpsstraat, Hoogstraat, Speelpleinstraat, Lovenjoelsestraat en Stichelweg-Witteweg. Hiervoor wordt nog een concrete planning opgemaakt. Tot slot vraagt de gemeente dat er meer zorg gedragen wordt voor de herstellingen van de wegenis bij huisaansluitingen en dat De Watergroep zijn onderaannemers beter opvolgt. openbarewerken@bierbeek.be – 016 46 87 89

ROZE ZAK VERDWIJNT BINNENKORT Vanaf 1 maart 2021 zal je de zachte plastics niet langer moeten sorteren in de roze zak. Heb je vóór 1 maart 2021 nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk. De nieuwe blauwe zak ... is de oude blauwe pmd-zak. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je je voorraad ‘oude’ pmd-zakken gebruiken tot je een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt. Je zal deze nog steeds kunnen kopen in het gemeentehuis en in verschillende winkels en warenhuizen. www.bierbeek.be/afvalophaling - www.ecowerf.be

10

ASBEST VOORTAAN INGEPAKT AANLEVEREN

HOE DOET JE DIT BEST? • Verpak grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, in doorzichtige plastic bouwfolie (minstens 100 micron) en plak deze goed af met een stevige plakband. • Zorg dat het pakket nog hanteerbaar is, zodat je het op het recyclagepark voorzichtig in de bigbag voor asbest kan leggen. • Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, dien je te verpakken in doorzichtige plastic folie of dubbel te verpakken in stevige, transparante plastic zakken. Verpak ze dus 2 keer in een plastic zak en plak goed af met een stevige plakband. • Deze bouwfolie en plastic zakken kan je in de meeste doe-het-zelfzaken aankopen. EcoWerf informeert deze winkels over de aanbeveling en binnenkort de verplichting om verpakt aan te leveren. HOU HET VEILIG IN HET CONTAINERPARK Tot slot: ook op het containerpark gelden de coronaregels. Het aantal bezoekers in het park is beperkt. Hou afstand en draag steeds een mondmasker. www.bierbeek.be/containerpark - www.ecowerf.be


info

11.11.11 ZET CHANGEMAKERS IN DE KIJKER

Jongeren blijven zich inzetten als wereldburger Om ons welbekende redenen kon de jongerenuitwisseling naar onze partnergemeente Oña in Ecuador de voorbije zomer niet doorgaan. Toch blijven jongeren zich – ook in deze onzekere tijden – actief inzetten en zoeken naar manieren om met hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld samen te werken. Zo namen veel jongeren deel aan de mondmaskeractie, waarbij er in Bierbeek mondmaskers gestikt en verkocht werden ten voordele van de bedeling van mondmaskers aan de meest behoeftige mensen in Oña. De Bierbeekse Oña-jongeren gaan de komende maanden digitaal in interactie met jongeren in Oña. Ze bereiden zich inhoudelijk voor om samen te werken en actie te voeren rond thema’s als klimaat, de watervoetafdruk, mijnbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Met deze wereldwijde thema’s kijken de jongeren dus verder dan enkel de samenwerking met Oña. Er wordt een vormingstraject opgestart dat openstaat voor alle geïnteresseerde jongeren. En wie weet, kan er volgende zomer wél een fysieke uitwisseling naar Oña plaatsvinden. Ben je zelf een jonge wereldburger met interesse in interculturele ervaringen en wil je kennis maken met de Oña-jongerenwerking? Neem dan zeker een kijkje op de Facebookpagina Oña-Jongeren / Jóvenes Oña-Bierbeek of meld je aan via noordzuid@bierbeek.be. We houden je dan op de hoogte van de activiteiten. www.bierbeek.be/noord-zuidgemeente

Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor mensenrechten, voor democratie, voor een duurzame planeet. Ze leveren broodnodig werk. Daarom versterkt 11.11.11 hun inzet. Een van de bekendste Changemakers is onze zuster Jeanne Devos. Deze kloosterzuster uit Kortenaken richtte in India de National Domestic Workers Movement (NDWM) op, die zich ontfermt over straatkinderen en huispersoneel. Zij schopte regelmatig tegen de heilige huisjes, zowel het kastenstelsel in India dat ongelijkheid, kindermisbruik en armoede veroorzaakt, als tegen de eigen kerk, waar zij reeds zeer lang pleitte voor het gebruik van condooms. Maar er zijn er nog zoveel meer. Judith Maroy bijvoorbeeld, die activiste is bij de Congolese burgerbeweging La Lucha en voor mensenrechten voor vrouwen strijdt. Athit Kong is voorzitter van de Cambodjaanse kledingvakbond C.CAWDU en komt op voor betere arbeidsomstandigheden en leefbare lonen. Rouba Mhaissen is oprichtster van SAWA for Development and Aid, een organisatie die in Libanon werkt met Syrische vluchtelingen. Of Mama Migrant, die zich inzet voor Dokters in de Wereld. Ze vangt migranten op die teruggestuurd worden na een barre tocht door de woestijn en ondersteunt verschillende gezondheidscentra in Niger. Zorg mee voor verandering. Steun onze changemakers in hun strijd. Door de Corona-maatregelen is er dit jaar geen deuraan-deurverkoop van 11.11.11. Wie een bijdrage wil doen kan dat echter wel online via een gift (vanaf € 40 krijg je tot 60 % belastingaftrek!) of door iets te kopen in onze onlineshop. https://11.be/changemakers

11


de tijd van toen OVERLIJDEN EN BEGRAFENIS VROEGER EN NU

Komen te gaan

De lijkkist werd na de dienst in de kerk naar het kerkhof gedragen door dragers. De vaste koetsier op de bok van de koets was Rei (Désire) Vandoren uit Bierbeek.

Wanneer tegenwoordig iemand overlijdt, wordt een begrafenisondernemer aangesproken om de uitvaart en de begrafenis of crematie te organiseren. Deze begrafenisondernemer neemt volgens afspraak de verzorging, het vervoer en de hele administratieve afhandeling voor zijn rekening. Hij organiseert volgens de wens van de familie een kerkelijke uitvaart of een afscheidsviering elders. DIT WAS VROEGER TOCH WEL EVEN ANDERS De meeste overlijdens vinden momenteel plaats in een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Vroeger stierven de meeste mensen thuis en waren er nog maar heel weinig private begrafenisondernemers. De aflijvige werd gewassen en verzorgd en in een inderhaast klaargemaakte kist opgebaard. Dan moest de familie van de overledene op zoek naar dragers. Al naargelang de afstand van het sterfhuis naar de kerk werden 8 en soms 12 dragers gemobiliseerd onder de vrienden en buren. Deze dragers moesten ongeveer even groot zijn, want de lijkkist werd op de schouders gedragen. Voor de lijkstoet vanaf de Bremt (4,5 km van de kerk) waren er minstens 2 vaste rustplaatsen, waar 12

een tafel voorzien was om de kist op te plaatsen. Uiteraard konden meer begoede inwoners ook een lijkwagen huren bij private begrafenisondernemers. DE GEMEENTELIJKE LIJKKOETS De gemeente Bierbeek kocht op 17 april 1951 een volledig uitgeruste lijkkoets bij een openbare verkoop van de gemeente Hoegaarden. Deze koets werd gewoonlijk getrokken door het zwart paard van Rei Vandoren. Soms werd bij de begrafenis van rijkere afgestorvenen een dubbelspan en zelfs een vierspan voorzien. Deze lijkkoets werd gebruikt tot 1970. Tot 1984 stond de lijkkoets gestald in een berghok aan het begin van het Kalverwegje. In 1984 verkocht de gemeente de lijkkoets aan Begrafenissen Winnen uit Tienen voor de som van 65.000 Belgische franken. De koets zou later doorverkocht zijn aan een verzamelaar uit Orp-le-Grand. Op 28 november 1951 keurde de gemeenteraad een reglement over het lijkvervoer goed. Zo moest de koets een kwartier voor het voorziene vertrekuur aan het sterfhuis aanwezig zijn, direct na de aankomst bij de kerk moest de koets opnieuw gestald worden in de gemeentelijke bergplaats.

In Korbeek-Lo kocht de gemeente op 13 april 1935 een derdeklaslijkkoets voor de som van 3.500 frank. Begin 1941, in volle oorlogsperiode, werd deze lijkwagen doorverkocht aan de gemeente Berlaar. Voordat deze lijkkoets beschikbaar was en nadat hij verkocht werd moesten de lijkkisten ook door dragers naar de kerk gebracht worden. De gemeenten Lovenjoel en Opvelp hebben nooit over een lijkkoets beschikt. Daar werd het stoffelijk overschot naar de kerk en het kerkhof gedragen door mankracht. STERVEN WAS NIET GOEDKOOP… Het gebruik van de lijkkoets kostte geld en men kon daarbij duidelijk ‘rang en stand’ onderscheiden. In Bierbeek (1951- 1970) was er een ‘belasting op het lijkenvervoer’ verschuldigd: voor een 1ste-klaslijkkoets met verzilverde behangsels betaalde je 600 frank, voor een 2de-klaslijkkoets met zwart-verzilverde behangsels 250 frank. Een 3de klaslijkwagen met zwarte behangsels was gratis. In deze prijs was het vervoer inbegrepen van het sterfhuis naar de kerk of naar het dichtstbijzijnde treinstation of tot de gemeentegrens, als de aflijvige elders begraven werd.


info

Nieuwe regeling verkeerslichten Tiensesteenweg Ook in Korbeek-Lo was er sinds 1936 (tot 1942) een apart ‘reglement lijkenvervoer’ van kracht. Daar kostte een 1ste-klaslijkkoets helemaal opgetuigd met passementen in zilver, 4 brandende lantaarns en bespannen met twee paarden met pluimbossen en dekkleed 250 frank. Een 2de-klaslijkkoets met zwart garnituur en passementen in wit en zwart, 4 brandende lantaarns en bespannen met twee paarden kostte 150 frank. Het gebruik van de lijkkoets bespannen met een paard, zonder garnituur en lantaarnen kostte 75 frank. Ook bij de begrafenis kon men duidelijk ‘rang en stand’ onderscheiden: de kostprijs van de diensten in de kerk werd onder meer bepaald door het uur (hoe later in de voormiddag hoe duurder) en het aantal ‘heren’ (priesters) die de mis opdroegen. Tot slot waren er de grafconcessies op de begraafplaats, die nu nog steeds bestaan. Het vervoer van afgestorven behoeftigen geschiedde kosteloos. En de oudstrijders kregen gratis een ‘upgrade’ naar een lijkkoets van 1ste klas. JOUW MEDEWERKING WORDT GEVRAAGD Bij begrafenissen vroeger werden er soms fotoreportages gemaakt. Met het BED (Bierbeeks Erfgoed Depot) zijn we op zoek naar dergelijke reportages, indien mogelijk maken we een digitale kopie van de foto’s. Verhalen en anekdotes blijven natuurlijk ook welkom. Op de foto's hiernaast: bovenaan de begrafenisstoet van Alfons Deprez (1956); onderaan de begrafenis van Petrus Theys (1952)

www.bierbeek.be/de-tijd-vantoen

De Tiensesteenweg is een gewestweg, onder beheer van de Afdeling Wegen en Verkeer. Die plaatste zogenaamde slimme lichten op een van de drukste kruispunten van korbeek-Lo, waar dagelijks veel voetgangers, fietsers en automobilisten passeren. De Sint-Pietersschool ligt vlakbij en er is ook een levendige handelskern langs de Tiensesteenweg. Het opzet is het kruispunt veiliger maken voor zachte weggebruikers én de doorstroming voor openbaar vervoer te verbeteren. Ook het kruispunt in Lovenjoel kreeg nieuwe slimme verkeerslichten. VOETGANGERS: VIERKANT GROEN EN RADARS VOOR GROEPEN Het voetgangersverkeer op het kruispunt wordt geregeld met “vierkant groen”. Dat betekent dat alle voetgangers tegelijk groen licht krijgen. Dat is veel veiliger, want dan is er op het moment dat de voetgangers oversteken geen ander verkeer toegestaan op het kruispunt. Bijkomend heeft Wegen en Verkeer radars geplaatst die de hoeveelheid voetgangers registreren. Als er een grote groep voetgangers op het kruispunt aankomt, wordt de groentijd verlengd. Zo kunnen de groepjes kinderen die te voet naar de naschoolse opvang gaan dat in alle veiligheid doen. RECHTSAF VRIJ VOOR FIETSERS Voor de fietsers op de Tiensesteenweg die vanuit Leuven komen en in de richting van Tienen fietsen, plaatste Wegen en Verkeer een apart verkeerslicht en een drukknop. Zij vallen onder de regeling van het vierkant groen: ze krijgen dus groen licht samen met de voetgangers. In de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat geldt de regeling van 'rechtsaf vrij voor fietsers'. Dat betekent dat de fietsers die uit de Koning Albertlaan of de Bierbeekstraat komen en rechts de Tiensesteenweg willen indraaien, dat ook mogen doen bij rood licht. Dat betekent een verbetering voor de fietser, zonder dat haar of zijn veiligheid in het gedrang komt - dat heeft onderzoek aangetoond en daarom voert de Vlaamse overheid sinds kort deze regeling in op bepaalde, weloverwogen plaatsen. “BUSBEÏNVLOEDING” EN DETECTIELUSSEN VOOR DE AUTO Wegen en Verkeer plaatste ook nieuwe 'detectielussen' in het wegdek van de Tiensesteenweg. Dat zijn kabels die aanrijdende bussen registreren. Via een apparaatje dat in de bussen ingebouwd zit, vertrekt er dan een signaal als een bus het kruispunt nadert en springt het verkeerslicht sneller op groen en/of blijft het langer groen. Ten slotte heeft Wegen en Verkeer ook bijkomende detectielussen voor het autoverkeer in de rijweg aangebracht. Als er tijdens de drukke momenten auto’s staan aan te schuiven, registreert de verkeerslichteninstallatie dit en wordt de 'groentijd' voor de wachtende auto’s verlengd. TESTPERIODE EN INFORMATIECAMPAGNE Er kwamen bij het gemeentebestuur en bij Wegen en Verkeer de afgelopen weken vragen en klachten over de lange wachttijden. Dat heeft dus alles te maken met de veiligheidsmaatregelen op het kruispunt. De testperiode loopt tot 17 november en daarna zal men de regeling mogelijk nog verder afstellen. Reacties aan klantendienst-awv@wegenenverkeer.be

13


4

info ZONDAG 1 NOVEMBER - BEGRAAFPLAATS BIERBEEK

Reveil ook in Bierbeek

Vzw Reveil moedigt artiesten aan om 1 november nieuw leven in te blazen. In bijna 1 op de 3 gemeenten dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers hun lokale begraafplaats onder in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en verhalen. Een Reveilmoment is een eerbetoon met het diepste respect voor elke overtuiging. Rond zonsondergang doorbreekt Reveil de stilte op zo veel mogelijk begraafplaatsen met ingetogen muziek, poëzie en lokale verhalen. Als er 50 jaar terug iemand stierf, speelde de fanfare nog op de begrafenis. De kist werd gedragen door vrienden en familie. Er is dus eigenlijk niet echt iets revolutionairs aan Reveil.

14

Op 1 november 2020 is REVEIL aan de 7de editie toe, deze keer ook in Bierbeek. Reveil strijkt neer op de begraafplaats van Bierbeek met een beperkt gezelschap aan lokale en bijzonder getalenteerde artiesten. Actrice Elke Janssen is naast haar werk bij improvisatietheaterhuis Inspinazie in Kessel-Lo ook voorganger bij uitvaartcentrum Papillon. Met haar pakkende en tegelijk lichte en troostende teksten wil ze het taboe rond de dood graag doorbreken. Elke zal op 1 november zelf enkele van haar teksten komen voorlezen, afgewisseld met enkele streepjes muziek. De muzikale klanken komen van het duo Elles, bestaande uit Ine Clerckx (gitaar) en Emelie De Bruyne (viool).

Met hun uiteenlopende muziekstukken, gaande van klassieke muziek tot filmmuziek maken zij, bij zonsondergang, 1 november warmer dan ooit. PRAKTISCH Reveil vindt plaats op zondag 1 november van 16.45 u tot 17.30 u op de begraafplaats van Bierbeek. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er worden maximaal 60 personen toegelaten, een mondmasker is verplicht. De borre voorziet stoelen en fleecedekentjes. Voor de voorstelling kan een Reveilkaars worden gekocht aan € 2. Deze kan na het optreden op het graf van een dierbare worden gezet. www.deborre.be


UiT in bierbeek

Veilig naar de voorstellingen in de borre Cc de borre doet er alles aan om je een fijne culturele beleving te bezorgen op een coronaveilige manier. Uitgewerkt circulatieplan: een gedetailleerd circulatieplan zorgt ervoor dat bezoekers voor sport, cultuur en bib elkaar niet hoeven te kruisen. Voor deelname aan culturele activiteiten neem je de ingang van de expohal via de bovenparking. Voor de podiumactiviteiten die het cultuurcentrum organiseert, passen we de afstandsregel ook in de zaal toe. Omdat we de fysieke afstand van 1, 5 meter willen garanderen en het kruisen van personen willen vermijden: • beperken we de capaciteit van de zaal tot max. 100 plaatsen (i.p.v. 364) • houden we voor en achter elke stoelenrij telkens een rij vrij • zitten er tussen elke bubbel van max. 5 personen automatisch telkens 2 lege stoelen • gebeurt de in- en uitstroom van publiek zo dat bubbels elkaar niet hoeven te kruisen Ventilatie: voor, tijdens en na elke voorstelling wordt de theaterzaal uitgebreid verlucht. We werken met een gebouwbeheerssysteem, met o.a. CO2-sensoren, dat de ventilatie-efficiëntie continu bewaakt. Crew: onze medewerkers, vrijwilligers, artiesten en technici maken er een erezaak van om alle maatregelen stipt na te leven. Drankjes: het borrestaminee is coronaveilig volgens de verplichtingen van de horecasector. Bij voorstellingen is er een rechtstreekse toegang vanuit de expohal. Er is bediening aan je tafel voorzien, ook als we drank serveren in de foyer en polyvalente zaal. Protocollen: uiteraard volgen we de evolutie van de coronacrisis op de voet en stellen we onze maatregelen waar nodig bij naar het model van de sector Professionele Kunsten. Aangepaste regeling terugbetalingen: cc de borre betaalt in normale omstandigheden geen tickets terug. Omdat we vandaag willen aanmoedigen dat mensen met ziektesymptomen thuisblijven, passen we deze regeling tijdelijk aan. Al wie uiterlijk tot 1 uur vóór de voorstelling een seintje geeft, krijgt een waardebon in de plaats. Omwille van de zich steeds veranderende coronamaatregelen kan de programmatie wijzigen of tijdelijk stopgezet worden. Voor de meest actuele informatie, kijk even op de website van cc de borre. www.ccdeborre.be

15


UiT in bierbeek VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020 - 20 U

ROEL DIELTIENS, AMY NORRINGTON, PAUL HEYMAN – Cello for Charity: benefietconcert Tijdens de lockdown bouwde de internationaal gereputeerde instrumentenbouwer Joris Wouters een parel van een cello. Op 10 december wordt dit instrument geveild, naast (huis)concerten, partituren en kunstwerken. De opbrengst gaat naar zo'n 1200 musici die maandenlang géén inkomen hadden omwille van de Covid-19-maatregelen. ArtistsUnited vzw zorgt voor een correcte verdeling. Roel Dieltiens, ambassadeur van dit project, speelt samen met cellisten Amy Norrington en Paul Heyman een benefietconcert met werk van Bach, Britten en enkele 19de-eeuwse cellovirtuozen w.o. Servais. De bouwer geeft een korte inleiding. Beleef nu een uniek concert voor het goede doel. Een donatie zonder ticketaankoop via www.artistsunited.be/celloforcharity is uiteraard ook welkom. i.s.m. Radio Klara, Rudi Vranckx, veilinghuis Bernaerts, de Koning Boudewijnstichting, Sabam for Culture www.ccdeborre.be/cello-for-charity www.artistsunited.be/celloforcharity

DONDERDAG 19 NOVEMBER - 20 U

FRASCATI La Folia

‘La Folia’ is één van de oudste thema's in de Europese muziek. Meer dan 150 componisten hebben het de afgelopen vier eeuwen gebruikt. Zo schreven Antonio Vivaldi en Johann Sebastian Bach bekende variaties. Ook deze van Wolfgang Amadeus Mozart en Luigi Bocherini komen aan bod in dit wervelende programma. Vreemde eend in de bijt is het arrangement voor viool en cello van de Passacaglia van Händel, die een perfecte brug maakt tot het uitbundige slot waarin Vivaldi schittert. Voor de uitvoering tekenen artistiek leider en dirigent Kris Stroobants - hier in de continuorol op klavecimbel - samen met Shuya Tanaka (cello), Hrayer Karapetyan en Delejan Brynaert (viool). Puur genieten! Dit concert vindt plaats in de Sint-Hilariuskerk, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek. www.ccdeborre.be/la-folia

16


UiT in bierbeek

ZATERDAG 5 DECEMBER - 20 U

ENSOR STRIJKKWARTET & JAN DECLEIR - Er was eens ... Beethoven

DONDERDAG 3 DECEMBER - 20 U

KOKHER & EVA DE ROOVERE: Kersttournee Elk jaareinde duikt KOKhER, een ‘onversneden’ kleinkunstgroep uit het Pajottenland, in het uitgebreide kerstoeuvre van traditionals, folk-, pop- e.a. songs. Maar verwacht je niet aan commerciële klassiekers als 'Silent Nights' of 'Jingle Bells', wel aan verdwaalde kerstliederen uit de hele wereld die KOKhER onder het stof vandaan haalt en een eigen invulling geeft. Voor hun kersttournees doen deze muzikanten steeds beroep op gastzangers zoals Jan De Wilde en Patrick Riguelle. Deze winter delen ze het podium met niemand minder dan Eva De Roovere, bekend van Kadril, de Kleine Blote Liedjes en veel meer… Samen zorgen zij in deze donkere dagen voor een gezellige kerstsfeer. Dit concert vindt plaats in de Sint-Hilariuskerk, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek. www.ccdeborre.be/kersttournee

In het Beethovenjaar mag Ensor Strijkkwartet niet ontbreken. Dit viertal voerde een aantal jaren geleden in de kerk van Opvelp àlle kwartetten uit. ‘Er was eens… Beethoven’ combineert nu de hoogtepunten uit dit imposante strijkkwartetoeuvre met een keuze uit de sprookjes van de gebroeders Grimm. Beethoven en de Grimms zijn niet alleen Duitse tijdgenoten. Elk in hun eigen taal vertellen zij verhalen waarbij fantasie en dramatiek wezenlijke kenmerken zijn. Na het succesvolle ‘Les Vendredis’ is opnieuw Jan Decleir de verteller van dienst. Wie anders kan je zo boeiend meevoeren in de wondere wereld van het sprookje… Sint-Hilariuskerk, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek www.ccdeborre.be/er-waseens-beethoven

DONDERDAG 10 DECEMBER - 20 U

MICH WALSCHAERTS & ALANO GRUARIN: DANSEN ZEG IK U ! Wegens corona-omstandigheden dienden we de uitverkochte voorstellingen van “Oogst” te verplaatsen naar 2022. Mich Walschaerts heeft ondertussen echter iets speciaals voor jou in petto: funk en cabaret. Vreemde combinatie zeg je? Niet als de vleesgeworden funk-hengst Alano Gruarin het podium deelt met Walschaerts. Vette pianogrooves, kurkdroge beats en Mich Walschaerts die zingt, praat, debiteert en zichzelf en (vooral) Gruarin tot op het bot fileert. Genadeloos. Een stomend funckycabaretsoulconcert zoals je voordien nooit meemaakte. Voor een beperkt publiek van fijnproevers. www.ccdeborre.be/danskny - www.kommil-foo.be 17


UiT in bierbeek

WOENSDAG 2 DECEMBER

ZATERDAG 5 DECEMBER - 14 U EN 16.30 U

Kapitein Winokio vertelt sprookjes Samen met Mevrouw de Poes en muziekmatroos Ivanov brengt Kapitein Winokio sprookjes zoals ze bedoeld zijn: spannend, ontroerend, fantasie- en leerrijk, grappig en griezelig. Met groot gemak neemt de Kapitein de kinderen mee naar een magische sprookjeswereld. Deze show is een heerlijk spel tussen muziek, sprookjes en humor! Commedia dell’arte voor kinderen! www.ccdeborre.be/kapitein-winokio-vertelt-sprookjes

EIGEN KWEEK SIETSE REMMERS: HET TEMMEN VAN DE FEEKS Sietse Remmers ken je misschien van ‘Flikken Maastricht’ of van gastrollen bij Het Nieuwstedelijk of Arsenaal/Lazarus. Naast acteren en zingen, schrijft Sietse ook theaterteksten. Zo maakte ze een bewerking van Shakespeares populaire komedie ‘Het Temmen van de Feeks’. Hiermee wil ze aantonen dat de positie van de vrouw sinds 1593 op heel wat vlakken onveranderd bleef. Haar motto is: bewijs het, lach ermee, frons erom en actualiseer. Neem de wapens uit handen van anti-feministen en gebruik ze tegen hen. Kom dit bruisend jong talent mee ontdekken! www.bierbeek.be/het-temmen-van-de-feeks

WOENSDAG 16 DECEMBER - 20 U

THOMAS SMITH: De jaren van verstand In 'De Jaren van verstand' komt Thomas Smith niemand levenslessen dicteren. Hij neemt alledaagse zaken op de korrel, waar we vanzelf lessen uit trekken. Deze standupper van Engelse origine stelt hersenkronkels en gedragingen in vraag, met de nodige hilariteit tot gevolg. Voor zichzelf heeft hij onderzocht wat de bouwstenen zijn van zijn verstand en zijn persoonlijkheid. Hij ontdekte ook dat er een aapje in zijn hoofd zit. Een aapje dat dikwijls vanuit angst handelt en dromen in de weg staat. Willen we tot de jaren van verstand komen, dan is de opdracht simpel: laat dat aapje niet de baas zijn.

www.ccdeborre.be/de-jaren-van-verstand - www.thomassmith.be

18


UiT in bierbeek VAN VRIJDAG 27 NOVEMBER TOT DINSDAG 15 DECEMBER 2020

ONRUSTIG BREIN - CHRIS VANSWEEVELT MET CONCEPTUELE KUNST “Het brein is ons mooiste orgaan”, zei Oliver Sacks, maar naar Chris haar mening is dit ook het meest ingewikkelde orgaan. Maar wat als dat brein faalt door een herseninfarct? Dat heeft zoveel impact op je als mens en dat weet Chris uit eigen ervaring. Toch blijft zij niet bij de pakken zitten. Via haar conceptuele kunst brengt ze haar gedachten, emoties en ideeën over aan de toeschouwers. De ‘groten’ Brancusi, Calder en Duchamp inspireren haar, geven haar energie maar ook een zekere onrust die niet te temmen valt. Zij experimenteert heel graag. Eén van haar lievelingsmaterialen zijn ballonnen met hun grote elasticiteit. Ze toont in deze expo o.a. duizenden ballonnen die in een flexibele positie geplaatst kunnen worden en die zich aanpassen binnen de ruimte, in elke situatie, zoals ook HET BREIN dit kan! Deze tentoonstelling loopt van vrijdag 27 november tot dinsdag 15 december 2020 - van ma tot za van 9 u tot 22 u www.ccdeborre.be/onrustig-brein

WALL OF FAME - 30 OKTOBER TOT 24 NOVEMBER

SCHILDERIJEN VAN MARIEKE LENAERTS

“De lockdown heeft sporen nagelaten, o.a. ook in mijn werk. Voor de lange lijst van gedetailleerde schilderijen die ik had willen uitwerken, was plots geen tijd meer. De werkelijkheid was dringender en ook de zorg voor twee schoolgaande kindjes, die ik plots voltijds onder mijn hoede had. Schilderen werd teruggebracht tot ‘kijken’: het in mij opnemen van kleuren en vormen om mij heen en ze in mijn hoofd laten versmelten tot een ingebeelde creatie. Ze vertellen het verhaal van een hernieuwde observatie van mijn eigen kleine omgeving, van de mensen om mij heen en mijn verwarde gevoelens ten opzichte van de crisis die ons plots allemaal opslokte.” Marieke Lenaerts volgde tekenkunst en schilderkunst aan de academie in Leuven (SLAC) en woont in Lovenjoel. www.mariekesatelier.com - www.facebook.com/schilderijen-van-marieke-lenaerts

WALL OF FAME - 27 NOVEMBER TOT 15 DECEMBER

SCHILDERIJEN VAN ELIANE EMMERECHTS Volgens Eliane kan abstracte of figuratieve kunst heel goed worden gewaardeerd, zonder hierbij voortdurend op zoek te gaan naar verborgen ‘diepten’. Zij geeft enkel graag de suggestie om er vooral van te genieten! www.ccdeborre.be/schilderijen-van-eliane-emmerechts

19


UiT in bierbeek

Sporters beleven meer Eind december 2019 ging de gemeente Bierbeek aan de haal met € 2250 op de uitreiking van de #sportersbelevenmeer-awards te Leuven. Dit was een beloning voor ‘het beste evenement’ en tevens als ‘overall winnaar 2019’ van de provincie Vlaams-Brabant.

ZONDAG 29 NOVEMBER - 14 U - NAMIDDAGCONCERT

Liliane Saint-Pierre: Karma 70 jaar worden schrikt vele mensen af, maar Liliane heeft bij deze leeftijd het gevoel van een nieuw begin, een derde leven. Omringd door deze jonge en passievolle muzikanten: Bert Huysentruyt, Matthias Moore, Niels Verheest en Andries Boone, wil ze jou graag entertainen, zelfs verleiden met een gloednieuw album ‘Karma’ waarin ze het beste van zichzelf geeft. Haar levensmotto is immers: “Ik verlang nog steeds naar meer!” Neem op deze herfstige zondagnamiddag plaats in onze knusse tribune en geniet van dit concert.

Om deze sportieve erkenning nuttig in te zetten besliste de gemeente, op advies van de sportraad, om de vier Bierbeekse lagere scholen elk een bon van € 550 cadeau te doen. Zij kunnen deze gebruiken om nieuw sportmateriaal aan te kopen. Op die manier kunnen heel wat Bierbeekse kinderen mee genieten van onze prijs. Meer info bij de sportdienst sport@deborre.be

www.ccdeborre.be/namiddagconcert

FOTOZOEKTOCHTEN: WINNAARS GELOOT Er namen weer tientallen mensen deel aan de zomerse fotozoektochten. Uit de juiste inzendingen van elke fotozoektocht hebben we telkens 2 winnaars geloot. De gelukkigen worden persoonlijk gecontacteerd en kunnen hun Kadoobon tijdens de kantooruren aan de balie van de borre komen afhalen. De oplossingen van alle fotozoektochten staan op www.bierbeek.be/toerisme

20


UiT

agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@ deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van januari is 30 november.

DO 29 OKTOBER 2020

VOORDRACHT: HOE HERKENNEN WE PHISHING?

Door de coronacrisis zijn wij niet alleen digitaal actiever geworden, maar ook hackers en oplichters zijn de laatste tijd weer naarstig bezig. Maar hoe weet je nu of een mail phishing is of niet?

Wandeling in Bierbeek

organisator: Neos Bierbeek wanneer: om 14 u locatie: De Velpe Opvelp prijs: € 10 - leden gratis www.neosvzw.be/bierbeek MA 2 NOVEMBER 2020

NEOS WANDELT IN BIERBEEK

We wandelen in Bierbeek. Gelieve op voorhand in te schrijven.

organisator: UPC Sint-Kamillus wanneer: om 19 u locatie: UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, Bierbeek prijs: gratis, maar inschrijven verplicht www.kamillus.be ZA 28 NOVEMBER 2020

VOORSTELLING GEDICHTENBUNDEL HEDWIG DU JARDIN

Bierbekenaar Hedwig Du Jardin stelt zichzelf voor en geeft ons meteen een staaltje van haar kunnen. organisator: Davidsfonds Bierbeek wanneer: om 15 u locatie: de borre Bierbeek prijs: gratis, maar inschrijven verplicht dupont_vanderheyden@telenet.be DO 10 DECEMBER 2020

Bloedgeven doet leven

organisator: Neos Bierbeek wanneer: om 14 u locatie: kerkplein Bierbeek prijs: € 2 ter plaatse te betalen www.neosvzw.be/bierbeek DI 10 NOVEMBER 2020

BLOEDGEVEN

organisator: Rode Kruis Vlaanderen wanneer: van 18 u tot 20.30 u locatie: de borre Bierbeek vooraf afspraak maken verplicht op donorportaal.rodekruis.be www.bloedgevendoetleven.be

ZORGEN VOOR JEZELF IN HET SAMENLEVEN MET EEN PERSOON MET NAH Bij de verzorging van een persoon met NAH is zelfzorg zeer belangrijk. Hou ook rekening met de draagkracht van de omgeving van de zieke.

organisator: UPC Sint-Kamillus wanneer: om 19 u locatie: UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, Bierbeek prijs: gratis, maar wel vooraf inschrijven www.kamillus.be WOE 16 DECEMBER 2020

VR 26 NOVEMBER 2020

Kerstconcert

Omwille van de veranderende coronamaatregelen kan er nog afgeweken worden van deze kalender. Kijk voor de meest actuele info op www.bierbeek.be/topevents

ZIEKTE-INZICHT EN AANVAARDING BIJ NAH

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan optreden ten gevolge van een (verkeers)ongeval, een beroerte, infecties, een hersentumor of een ander hersentrauma. Samen met de persoon wordt ook zijn omgeving getroffen door de gevolgen.

KERSTCONCERT 'U ZIJT WELLECOME'

Voor het kerstconcert werkt Davidsfonds dit jaar samen met Bierbeekse koren om coronaproof samen te zingen! organisator: Davidsfonds Bierbeek wanneer: om 20 u locatie: Sint-Hilariuskerk Bierbeek prijs: € 14, inschrijven verplicht dupont_vanderheyden@pandora.be 21


OVERLIJDENS 14 september

Jérome Demeyer, 86 jaar

16 september

Francisco Manuel Marrafa Carrapiço, 59 jaar

19 september

Francis Vital Aline Tonnet, 58 jaar

25 september

Marie Louise Beken, 86 jaar

28 september

Monique Angèle Verboomen, 81 jaar

29 september

Ludwig August De Schoenmaeker, 69 jaar

1 oktober

Eric Blanquaert, 66 jaar

4 oktober

Edouard Jacques Remi Vanderhulst, 69 jaar

NOVEMBER-DECEMBER 2020

GEWOON HUISVUIL • • • •

dinsdag 10 november dinsdag 24 november dinsdag 8 december dinsdag 22 december

HUWELIJKEN 12 september

Christophe Berkein en Helena Delcourte

18 september

Frederik Van Vlasselaer en Jannick Verbeeck

26 september

Alain Rega en Katleen Lodewyckx

26 september

Michael Mertens en Dorien Peeters

HERDENKINGSZUIL BEGRAAFPLAATS BIERBEEK: NAAMBORDJES TE KOOP Regelmatig vervallen er concessies van graven of niet-geconcedeerde graven komen aan het einde van hun termijn. In oktober werd een eerste herdenkingszuil geplaatst op de begraafplaats van Bierbeek. Hierop kunnen nabestaanden een naamplaatje laten aanbrengen ter herinnering aan hun overleden familielid. Dit plaatje is uit duurzaam aluminium en kost, gravering en plaatsing inbegrepen, om en bij € 50 per stuk. De gemeente vraagt hiervoor een billijke vergoeding van € 25. Het is de bedoeling om een herdenkingszuil te plaatsen op alle begraafplaatsen van Bierbeek. Ook nabestaanden van oudere concessies, waar het graf reeds in het verleden verwijderd werd, kunnen zo’n naamplaatje aanvragen. Nabestaanden kunnen een naamplaatje aanvragen bij de dienst burgerzaken@bierbeek.be - 016 46 87 60

MONDKAPJE OP BIJ BEZOEK KERKHOF De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft opgelegd dat een mondkapje verplicht gedragen moet worden door alle mensen boven 12 jaar op de begraafplaatsen. Deze verplichting geldt van 24 oktober tot en met 8 november 2020.

22

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • • • •

dinsdag 10 november dinsdag 24 november dinsdag 8 december dinsdag 22 december

PAPIER & KARTON • vrijdag 13 november • vrijdag 4 december • woensdag 30 december

PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 13 november • vrijdag 4 december • dinsdag 22 december

TEXTIEL

• dinsdag 17 november • dinsdag 15 december

ZACHTE PLASTICS • vrijdag 6 november • vrijdag 18 december

SNOEIHOUT

• vanaf dinsdag 3 november in Opvelp • vanaf maandag 9 november in Lovenjoel • vanaf maandag 16 november in Bierbeek • vanaf maandag 23 november in Korbeek-Lo


Burgemeester Johan Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Bevoegd voor: openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Bevoegd voor: onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering. Voor een afspraak : 0479 44 76 50, lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Voorlopig alleen open op afspraak, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u en op dinsdagavond van 18 tot 20 u. Maak vooraf een afspraak: Burgerzaken 016 46 87 60 NIEUW! Maak online een afspraak www.bierbeek.be Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be OCMW 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be Bierbeek helpt 016 46 14 00 bierbeekhelpt@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u en vrijdag van 9 u tot 12 u. Tel. de borre 016 46 14 00 Bib de borre Bierbeek is open op: • dinsdag 15.30 u tot 17.30 u en 18 u tot 20 u • woensdag 13.30 u tot 17.30 u • donderdag 15.30 u tot 17.30 u • vrijdag 18 u tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Bib in Korbeek-Lo is open op: • woensdag 18 tot 20 u • zaterdag 9.30 u tot 12 u Tel bibliotheek 016 26 97 46

Eerste schepen Cil Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Frederik De Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking. Voor een afspraak : 0496 23 63 78, frederik.debuck@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Bevoegd voor: welzijn, buurtwerking en participatie. Voor een afspraak : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. zaterdag alleen op afspraak van 9 u tot 12 u. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 www.pzlubbeek.be

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 19 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op maandag.

23


Zondag 1 november

Reveil in Bierbeek lees blz. 14

Profile for de borre

In&Uit Bierbeek 2020 november  

Advertisement
Advertisement
Advertisement