Page 1

3 jaargang 41 - maart 2019 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december- VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Samen 100 jaar actief voor de gemeente

8

Laat naar je borsten kijken

16

De Boze Wolf laat zijn tanden zien


Op 14 februari kwamen de ‘klimaatkids’ van de Vrije school de Kinderberg naar het gemeentehuis. Zij doen acties rond het klimaat en kwamen vragen aan de burgemeester wat de gemeente al onderneemt. Hierover meer op blz. 7.

03

16

08

3

#

3 4

in de kijker

info

Provinciale groepsaankopen 6 helpen energie besparen 7

focus

Samen 100 jaar actief voor de gemeente

Uit de raad 31 januari Wat doet Bierbeek voor het klimaat? 8 Laat naar je borsten kijken 10 Gezond en veilig wonen 11 Te koop: bouwgronden in Bruulverkaveling Lovenjoel

UiT in Bierbeek

UiT agenda

14 Het Grensgeval 16 De Boze Wolf laat zijn tanden zien 17 Ga mee ploggen 19 UiT agenda

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: blz. 14: Giannina Urmenata Ottiker - blz. 16: Rudi Schuerewegen - blz. 19: Kris Colpaert V.U.: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, 0479 44 76 50. Eindredactie: Liebrecht Salen, communicatieambtenaar - 016 46 87 84 - info@bierbeek.be. De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, suggesties, opmerkingen indienen vóór de 1ste werkdag van de maand voorafgaand aan de publicatie. Deadline in&uit Bierbeek van april 2019: 28 februari.

2


in de kijker OPENBARE WERKEN

ALLEN NAAR DE INFOAVOND OP 19 MAART

Provinciale groepsaankopen helpen inwoners energie besparen Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Dat is goed voor je portemonnee en beter voor het klimaat. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug. Al zo’n 850 gezinnen voerden energetische renovaties uit via de groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te verhogen. WAT MAAKT DE PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN ZO UNIEK? IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien. Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen HEB JE NOG VRAGEN OF WIL JE NOG MEER INFORMATIE? Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente. Je krijgt er meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan er kennismaken met de geselecteerde aannemer. De infoavond vindt plaats op dinsdag 19 maart om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis. Meer info bij aranka.vandesande@igo.be of 0496 25 85 13

In februari startten de werken in de Stationsstraat in Lovenjoel: er komen nieuwe voetpaden tussen de Keizerstraat en de Sint-Ermelindisstraat. De voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering, hierna zal de aannemer Liema nieuwe voetpaden aanleggen aan beide zijden van de straat. Gezien de omvang van de werken verwachten we hinder bij het doorgaand verkeer, waarvoor onze excuses. Er is geen omleiding voorzien. Binnen de werfzone zal een plaatselijk parkeerverbod gelden en het verkeer zal zo nodig geregeld worden met werflichten. De aannemer zal de inwoners in de nabije buurt verwittigen van mogelijke hinder. Ook de Krijkellaan en Eikeboomlaan in Korbeek-Lo krijgen nieuwe voetpaden. In deze woonstraten zal de hinder beperkt blijven tot het plaatselijk verkeer. De aannemer zal de bewoners nog persoonlijk informeren over mogelijke hinder. Tot slot starten in maart de wegeniswerken in de nieuwe verkaveling Mevrouwkesveld in Bierbeek. Hier wordt geen hinder verwacht, behalve bij de aansluiting met de Opvelpsestraat. Let daar extra op voor werfverkeer. De aanvang van de belangrijke werken aan de Pellenbergstraat en Ganzendries is even uitgesteld. We zullen je hiervan tijdig verwittigen. Wie naar Leuven moet, houdt best rekening met de werken aan het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Martelarenlaan. Dienst openbare werken – 016 46 87 89 - openbarewerken@ bierbeek.be Lokale politie wijkkantoor – 016 46 18 80 – pz.lubbeek.wijk.bierbeek@ police.belgium.eu

3


Oud-mandatarissen aan het woord

Samen 100 jaar actief voor de gemeente

Eind 2018 nam Bierbeek afscheid van enkele gemeente- en OCMWraadsleden met een lange staat van dienst: v.l.n.r. André Meulemans, Pol Vanden Bempt, Magda Wits en Fons Detiège.

F

ons Detiège (°1943) uit Bierbeek was 36 jaar gemeenteraadslid voor PVV - Open VLD - Open Bierbeek. André Meulemans (°1949) uit Opvelp heeft 30 jaar op de teller: 18 jaar als gemeenteraadslid voor CVP - CD&V, 12 jaar als OCMW-raadslid, waarvan 10 jaar als voorzitter. Magda Wits (°1952) uit Lovenjoel was 24 jaar

4

gemeenteraadslid voor CVP – CD&V, waarvan 14 jaar schepen. En in 2016 nam de gemeentepolitiek afscheid van Pol Vanden Bempt (°1950) uit Bierbeek/Lovenjoel. Hij was 18 jaar gemeenteraadslid voor Volksunie, Spirit, SLP en Groen. Hij combineerde dit mandaat ook enige tijd met een zitje in het OCMW, waar hij 10 jaar actief bleef en waarvan hij het laatste jaar waarnemend voorzitter was. Fons: “In die 36 jaar is er geweldig veel veranderd. Ik legde de eed af op 1 januari 1977, de eerste dag dat de vier gemeenten Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp gefusioneerd werden. In het gemeentehuis werkten voordien de secretaris, een ambtenaar voor de burgerlijke stand en de veldwachter.

Die mensen woonden ook allemaal in de gemeente. Nadien kwamen er meer en meer mensen werken, de meerderheid ervan woont zelfs niet meer in de fusiegemeente.” André beaamt: “Ik las ergens dat de bevolking sindsdien met 60 % gegroeid is. Doordat beide ouders elders werken, werd Bierbeek hoe langer hoe meer een slaapdorp. Het ergste vind ik dat ook de sociale contacten grotendeels wegvielen.” WAAROVER ZIJN JULLIE ALS RAADSLID HET MEEST FIER? André: “Voor mij zijn dat kleine dingen, die toch belangrijk zijn in het leven van zoveel mensen. Als OCMW-voorzitter voerden we de warme maaltijden in en het personenalarm: twee dingen


focus die veel ouderen in staat stelden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Voor Opvelp waren de voornaamste verwezenlijkingen de nieuwe kleuterschool en ontmoetingshuis De Velpe. En verder natuurlijk het woonzorgcentrum in Korbeek-Lo.” Pol: “Ik ben het meest fier op de bouw van het nieuw gemeentehuis. En dan niet zozeer het imposante gebouw zelf, maar de integratie tussen alle diensten van gemeente, OCMW en de borre. De diensten zijn nu allemaal samen en goed toegankelijk, met een ruime parking en een bushalte voor de deur.” Magda beaamt dit. “Onze nieuwe centrale gemeentehuissite mag gezien worden. We merkten ook (met de bewonersbevraging) dat de meerderheid van de inwoners daar heel tevreden over is: gezinnen kunnen gaan sporten, naar de bib, naar het gemeentehuis, en nog iets gaan drinken op dezelfde plek. Verder ben ik fier op de herwaarderingen van onze dorpskernen in Bierbeek, Opvelp en Korbeek-Lo. We hebben ook veel geïnvesteerd voor onze jeugdverenigingen en voor het onderwijs.” WAARVAN HEBBEN JULLIE TOCH SPIJT DAT HET NOG NIET GEREALISEERD WERD? Magda: “ Ik heb spijt dat we geen duurzame oplossing vonden voor de dorpskern van Lovenjoel. En stoort het me dat we soms door de hogere overheden in het ootje genomen worden: toen de HST aangelegd werd, kregen we de belofte dat het gesloten station in Lovenjoel opnieuw geopend zou worden. Dat idee schijnt helemaal afgevoerd, terwijl de Tiensesteenweg iedere ochtend en avond helemaal vol files staat.”

André: “Ik vind het erg dat we onze mooie investeringen niet kunnen blijven onderhouden. Mooie fietspaden, dat wel, maar we hebben te weinig personeel om al die fietspaden te onderhouden. Ook onze wondermooie wandelwegen zouden veel beter onderhouden moeten worden. En als Magda over het openbaar vervoer begint, in Opvelp blijven we stiefmoederlijk behandeld door De Lijn.” Pol: “Mij stoort het vooral dat je als gemeente zo weinig kan doen aan de grond- en huizenprijzen. Mensen kunnen hier niet meer blijven wonen omdat het te duur is. Wij wonen in een dure gemeente, onze kinderen kunnen hier niet blijven wonen.” Fons beaamt dit: “Dat is natuurlijk de markt die speelt. Mensen willen en kunnen die prijs blijkbaar betalen. Maar wat mij vooral stoort, is dat alle openbare werken altijd veel duurder worden dan ze begroot zijn.“ Pol en Magda erkennen dat: “Dit komt dikwijls omdat we aan allerlei regels en voorschriften moeten voldoen: een fietspad moet zo breed zijn, in een beschermde dorpskern mag dit soort wegbedekking wel of niet, … anders krijg je geen subsidies of geen vergunning. Wij zouden als gemeente en OCMW zoveel meer kunnen doen voor een toegankelijk openbaar vervoer, betere fietspaden, duurzame gebouwen, enz. Alleen zijn er regels en afspraken die zonder inspraak van de gemeente opgelegd worden en dat vertaalt zich soms in de kostprijs.” WAT ZOUDEN JULLIE DE TOEKOMSTIGE BIERBEKENAARS TOEWENSEN? Fons: “Op onze leeftijd zou ik zeggen: dat de jongere generatie goed voor de grootouders zal blijven zorgen.”

De oud-mandatarissen van de gemeente komen regelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen. Meer hierover in de toekomst.

André: “Ik zou graag willen dat iedereen mee inspanning zou doen voor de gemeenschappelijke ruimte. Bijvoorbeeld de stoep proper houden, zien dat er niets in de slikkers blijft steken, zorgen dat er geen takken over het fietspad hangen…” Pol beaamt dit: “We zouden met zijn allen, politiek, personeel en bevolking, veel meer samen voor onze gemeenschap en onze openbare ruimte zorg moeten dragen.” GAAN JULLIE NOG REGELMATIG NAAR DE BORRE? Magda: “Ik zag heel recent een prachtig concert van Yevgeni in de borre. Mooie muziek in een prachtige omkadering.” André: “Ik verwonder me over het talent van onze Bierbeekse kunstenaars. Tijdens Kunst uit eigen dorp bijvoorbeeld of de schilderijen van Griet Vanhumbeeck.” Pol: “Om dan nog te zwijgen over de prachtige film van Jan Matthijs, een Bierbekenaar die als regisseur bekend werd in heel Europa.” Dank je wel, Magda, Fons, André en Pol, voor de leuke babbel en blijf de gemeentepolitiek verder volgen.

In de reeks ‘Netwerk’ beloofden we in het decembernummer een interview met Rudi Vranckx. Dit is tot heden nog niet gelukt. Rudi won eind september vorig jaar de prestigieuze WatelerCarnegie Vredesprijs. Je kan zijn toespraak nu reeds lezen op www.bierbeek1418.be.

5


uit de raad van 31 januari GEMEENTERAAD BELEIDSVERKLARING Het college van burgemeester en schepenen legt de beleidsverklaring 2019-2024 voor aan de gemeenteraad. In deze verklaring worden de grote krijtlijnen op alle beleidsdomeinen vastgelegd voor de toekomst. Op basis van dit document wordt nu een strategische beleidsnota met concrete technische fiches en jaarlijkse budgetten opgemaakt. FINANCIËN De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2014-2021 van het OCMW, evenals van een budgetwijziging en het budget 2019. OPENBARE WERKEN De gemeenteraad keurt de omgevingsvergunning goed voor het verkavelen van een aantal gronden en de aanleg van een straatje tussen de Wilgenstraat en de Bergstraat. De raad keurt ook de raming goed voor erosiebestrijdingswerken in de Middelbosstraat, de Langestraat en de Merbeekstraat. RUILVERKAVELING Binnen het kader van de ruilverkaveling Willebringen zullen nieuwe fietspaden aangelegd worden langsheen de Hoegaardsesteenweg, van de Kapelstraat tot de grens met Boutersem. De gemeenteraad geeft de definitieve belofte van toelage. In het kader daarvan keurt de gemeenteraad ook het dossier goed om de nutsleidingen van Eandis onder-

gronds te brengen en de verlichting te vervangen door duurzame ledverlichting. AANKOOP PARKING TIENSESTEENWEG De gemeente koopt een perceel aan langs de Tiensesteenweg teneinde daar een buurtparking aan te leggen naast de kleinhandelskern. De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop goed. AFGEVAARDIGDEN De gemeenteraad duidt diverse afgevaardigden, beheerders, vertegenwoordigers, commissarissen, enz. aan bij verschillende maatschappijen en intergemeentelijke verenigingen en vzw’s.

OCMW-RAAD VERKIEZING LEDEN BCSD De OCMW-raad keurt de geloofsbrieven goed van 2 kandidaat-leden van het bijzonder comité, die vervolgens hun eed afleggen. JAARREKENING De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de gouverneur. AFGEVAARDIGDEN Ook de OCMW-raad duidt een aantal afgevaardigden, beheerders, vertegenwoordigers, enz. aan bij verschillende maatschappijen, intergemeentelijke organisaties en vzw’s.

VOLGENDE RAAD 28 FEBRUARI

De volgende gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op donderdag 28 februari om 20 u. De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de agenda met korte toelichting op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

6

BELEIDSVERKLARING

In de beleidsverklaring zegt het nieuwe gemeentebestuur dat men concrete situaties vanuit verschillende invalshoeken wil aanpakken. Daarom besliste men om de universele duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als kapstok te gebruiken voor het beleidsplan. Je vindt de beleidsverklaring op www.bierbeek.be/beleidsverklaring2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Vlaams, Federaal en Europees parlement plaats.

VRIJWILLIGER VOOR DE VERKIEZINGEN ? Zoals steeds zullen heel wat mensen opgeroepen worden om te zetelen in een stembureau. Wellicht zijn er inwoners die nog nooit aangesteld werden en die toch eens de verkiezingsdrukte van dichtbij willen meemaken. Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich kandidaat stellen tot eind maart 2019. De stembureaus zijn geopend van 8 u tot 16 u. verkiezingen@bierbeek.be of 016 46 87 64


info

KLIMAATKIDS VAN DE KINDERBERG ZETTEN ZICH IN VOOR HET KLIMAAT

Wat doet Bierbeek voor het klimaat? Ook in Bierbeek zijn de scholen bezig met het klimaat en met de ‘Klimaatbende’. Op 14 februari was er een kleine actie van de klimaatkids van de vrije school de Kinderberg. ZELF ACTIEF VOOR HET KLIMAAT De klimaatkids ondernemen allerlei acties in hun school: • onderzoek naar het sluipverbruik op school en afzetten van toestellen die niet gebruikt worden • veeteelt en landbouwproducten met veel voedselkilometers: vegetarische week op school • beter sorteren van afvalstoffen • fietspool op vrijdag • kleine maatregelen zoals doven van verlichting, deuren sluiten, verwarming een graadje minder,... leverde een energiebesparing op van 16 %! De kinderen hadden ook een aantal duidelijke vragen voor de burgemeester en de schepenen. Het schepencollege zal deze vragen onderzoeken en een antwoord geven. DOORGEDREVEN KLIMAATDOELSTELLINGEN In 2014 nam het gemeentebestuur het engagement om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied met 20 % te verminderen, 20 % van het energieverbruik duurzaam op te wekken en 20 % energie te besparen. In 2015 keurde de gemeenteraad unaniem een klimaatactieplan goed met specifieke doelstellingen: monitoring en reductie van het energieverbruik, duurzame mobiliteit en ruimtegebruik, duurzaam consumeren én samenwerking met geïnformeerde burgers. Bierbeek wil verder werken aan een CO2-arme toekomst. Maar we zullen daartoe eerst een evaluatie maken van de acties en bijsturen waar nodig. Hieronder een kleine greep uit de maatregelen en de lopende acties.

PATRIMONIUM EN INFRASTRUCTUUR • nieuw gemeentehuis: goede isolatie, ventilatie met grondbuizen, gerecycleerde meubelen, biomassaketel • zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in elke deelgemeente: kleuterscholen Lovenjoel, Opvelp en Bremt, Buurthuis, voetbal KHO Bierbeek, ... • energiebesparende investeringen in de scholen en gemeentelijke infrastructuur • verlichting: selectief doven en systematische overschakeling naar ledverlichting NATUUR EN LANDBOUW • ruilverkaveling Willebringen • bos- en hollewegenbeheerplan • aanplant speelbos bij ontwikkeling Mevrouwkesveld • subsidies voor de aankoop van natuurgebieden MOBILITEIT • fietspadendossiers allerlei, fietssnelweg • oplaadpunten elektrische wagens en fietsen • samenwerking met de scholen en Dr. Mob ISOLEREN VAN WONINGEN • thermografische scan en warmteverliesscan, premie voor dakisolatie • begeleiding door wooninfopunt en renovatiebegeleider Het gemeentebestuur kan het terugdringen van de CO2-uitstoot op zijn grondgebied niet alleen verwezenlijken. We zullen ook in de toekomst onze inwoners verder betrekken bij de actualisering en de uitvoering van een nieuw klimaatactieplan. Milieudienst - 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be www.bierbeek.be/klimaatactieplan 7


wel zijn

MAMMOBIEL STAAT IN BIERBEEK VAN 7 TOT 20 MAART 2019

Laat naar je borsten kijken In 2001 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het onderzoek spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. Als we borstkanker tijdig ontdekken, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter. Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen. Maar het risico is veel kleiner. Ruim drie kwart van alle borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50. HOE KAN JE DEELNEMEN? Dat kan op twee manieren: • met de uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt

8

• of met een voorschrift van je (huis) arts Als je de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen, ontvang je een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt je meteen ook een dag en uur voor een afspraak in de mammobiel voor. Je kan die afspraak uiteraard altijd wijzigen.

Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten bent. Je betaalt dus ook geen remgeld. BIERBEEK SCOORT ZÉÉR GOED, MAAR HET KAN NOG BETER! De Vlaamse overheid streeft naar 75 % deelname aan de screening tegen 2020. In 2017 nam in Bierbeek 72,6 % van de doelgroep deel (tegenover 65 % in heel Vlaanderen). Bierbeek scoort dus zéér goed, maar het kan nog altijd beter. Je beslist zelf of je deelneemt of niet. Informeer je goed, zo weet je wat het onderzoek inhoudt en wat de bedoeling ervan is. www.bevolkingsonderzoek.be of bel het CvKO op het gratis nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur).


wonen SCREENING DIKKEDARMKANKER Mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar kunnen zich om de 2 jaar gratis laten screenen op dikkedarmkanker door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Ze krijgen een uitnodiging per post met daarin een afnameset voor een stoelgangtest. WAAROM? Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker heb je aanvankelijk geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is daarom belangrijk om dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten hebt. Dikkedarmkanker en de voorlopers ervan kunnen met een stoelgangtest vroegtijdig worden opgespoord. De behandeling is dan meestal minder zwaar en je hebt meer kans om te genezen. PRAKTISCH Met de afnameset nemen de mannen en vrouwen uit de doelgroep zelf een staal van hun stoelgang. Ze sturen het staal samen met het ingevulde antwoordformulier terug in de bubbel-envelop. Het labo onderzoekt het staal en bezorgt binnen 14 kalenderdagen het resultaat aan de doelgroep en hun huisarts. www.bevolkingsonderzoek. be/dikkedarmkanker

MEEDOEN AAN DE STUURGROEP

Verwijderen van asbesthoudende daken van niet-bewoonde gebouwen Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot de jaren 1990 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 1998 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. OOK IN BIERBEEK Ook Bierbeek ondersteunt de asbestafbouwdoelstellingen. Samen met 15 andere gemeenten en Interleuven is er een subsidieproject bij OVAM ingediend voor de samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij particulieren van niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage, … Eén of meerdere deskundige dakwerkers/aannemers zullen worden aangesteld door de intergemeentelijk burgerstuurgroep. Dit projectvoorstel is onder voorbehoud van de goedkeuring van het project door OVAM. WIL JE MEEWERKEN? Ben je bereid om samen met andere geïnteresseerde inwoners samen te komen in een intergemeentelijke burgerstuurgroep (start in juni 2019) om onder meer de nodige afspraken te maken

omtrent procedure en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te schrijven, offertes te vergelijken? Inschrijven kan via https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering. De intergemeentelijke burgerstuurgroep zal in het algemeen belang van de inwoners van alle deelnemende gemeenten denken en werken. Interleuven zal voor de administratieve en logistieke ondersteuning zorgen evenals voor de begeleiding van de stuurgroep milieudienst - 016 46 87 87 milieu@bierbeek.be.

9


wonen woning zijn. Wanneer dit niet volstaat kan de huurder contact opnemen met een technisch adviseur. Natuurlijk moet de huurder de woning onderhouden als een goede huisvader. Als de gebreken zijn ontstaan door het gedrag van de huurder, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem/haar. Laat de eigenaar het na om het nodige te doen, dan kan de technisch adviseur een procedure opstarten met als mogelijk gevolg dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt.”

Gezond en veilig wonen

10

Iedereen heeft recht op een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle woning. Om de woningkwaliteit in onze gemeente te bewaken, werkt Bierbeek samen met twee technisch adviseurs van het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’: Christoph Daenen en Tim Houben.

uit te voeren. We bekijken de gebreken en geven informatie hoe de bewoners de schade kunnen beperken. We wijzen de eigenaars op de gebreken en geven advies over de mogelijke aanpak. We volgen de herstellingen mee op want het is uiteraard belangrijk dat gebreken hersteld worden.“

Wat doen jullie precies? “Een technisch adviseur geeft informatie over de Vlaamse woningkwaliteitsnormen. Wanneer woningen ongeschikt of onbewoonbaar lijken, wordt de hulp van de technisch adviseur ingeroepen. Wij doen dan een vooronderzoek dat deel uitmaakt van de ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaring. De technisch adviseurs houden een extra vinger aan de pols en waken zo mee over de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen. We kunnen je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je gericht doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.”

Je zou verwachten dat de dag van vandaag veilig, gezond en comfortabel wonen de norm is. Dat blijkt niet helemaal te kloppen? Christoph: “Helaas zijn niet alle (huur)woningen vandaag conform de minimale normen. Die normen staan beschreven in de Vlaamse Wooncode en betreffen veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Enkele voorbeelden: er mag geen elektrocutie- of brandgevaar zijn, er mogen geen schimmels of ernstige vochtproblemen aanwezig zijn en er moet verwarming aanwezig of mogelijk zijn. Vaak zijn betrokkenen hiervan niet op de hoogte of besteden ze er te weinig aandacht aan.”

Wat kun je, als technisch adviseur, concreet doen voor huurders en verhuurders? Tim: “Mensen die twijfelen over de kwaliteit van hun (huur)woning, kunnen ons vragen om een woningonderzoek

Wat moet je als huurder doen wanneer je vermoedt dat je huurwoning niet geschikt is? Tim: “Een huurder heeft meldingsplicht en moet de verhuurder informeren van zodra er problemen in de

Sta je als huurder op straat als je woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt? Christoph: “Neen, de huurder mag er blijven wonen. Het is de bedoeling dat de verhuurder de gebreken aanpakt binnen een redelijke termijn. In uitzonderlijke situaties wordt in het besluit opgenomen dat de bewoning onmiddellijk moet worden stopgezet. In dat geval zoeken wij samen met het Sociaal huis naar een herhuisvesting. Het verder verhuren zonder herstel of het opnieuw te huur stellen van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning is strafbaar.” Heb je nog tips hoe een verhuurder problemen met woningkwaliteit kan vermijden? Tim: “We adviseren verhuurders om tijdens de periode dat de woning niet verhuurd wordt, de nodige herstellingen uit te voeren. Wij kunnen de nodige informatie ter plaatse geven. Als alles in orde is, kan de gemeente een conformiteitsattest afleveren. Met dat attest kan de eigenaar aan potentiële huurders kenbaar maken dat de woning voldoet aan de normen qua woningkwaliteit.”

Het Wooninfopunt houdt elke donderdag zitdag van 10 tot 12 u. Tim: 0473 85 97 70 - Christoph: 0473 85 97 81. Algemene info op 0476 96 37 77 of info@wooninfopunten.be.


wonen

akte. Voor de kleinere kavels zijn er ook inkomensvoorwaarden.

Te koop: bouwgronden in Bruulverkaveling Lovenjoel Interleuven verkoopt 11 bouwgronden van de verkaveling Bruul in de deelgemeente Lovenjoel. De voorrang gaat naar mensen die een band hebben met de gemeente Bierbeek. Je kan je vanaf 1 april tot en met 1 mei kandidaat stellen. Wonen in Bierbeek is duur. De gemeente geeft de kans aan Bierbekenaren om een betaalbare kavel of woning in Lovenjoel te kopen en werkt hiervoor samen met intercommunale Interleuven. In april start de zoektocht naar kandidaat-kopers voor 11 bouwgronden, gelegen in een rustige omgeving waar zich al een gloednieuw pleintje bevindt, met speeltuin en parkje.

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 2020!

Sinds enkele jaren moeten huurwoningen uitgerust zijn met rookmelders van het optische type. Vanaf 2020 moeten ook alle daken van (huur)woningen geïsoleerd zijn en vanaf 2023 moet er overal dubbel glas aanwezig zijn in de woonruimtes.

VERSCHILLENDE KAVELS EN WONINGEN De verkaveling bestaat uit 11 verschillende types bouwgronden die tussen € 97.000 en € 130.000 kosten. De oppervlakte van het perceel en het type halfopen of open bebouwing bepalen de precieze prijs. Later zullen nog 15 koopwoningen worden gebouwd en verkocht door Interleuven. Daarnaast voorziet sociale huisvestigingsmaatschappij Dijledal in de bouw van 21 sociale woningen die volgens de voorwaarden van sociale woningen verhuurd zullen worden. INFRASTRUCTUUR De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018. Er ligt nu riolering, gas, telecommunicatie en elektriciteit en de twee pleinen en een speelzone werden aangelegd. De wijk wordt een autoluwe omgeving die goed ontsloten is voor traag verkeer. VOORWAARDEN Om een kavel te mogen kopen, mag je ten hoogste nog 1 andere woning of bouwgrond in bezit hebben en moet je die verkopen binnen een termijn van 1 jaar na het verlijden van de aankoop-

VOORRANG VOOR (EX-)INWONERS BIERBEEK Inwoners van Bierbeek krijgen voorrang bij het toekennen van de bouwgronden. Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing wordt gekeken naar: - hoe lang je in Bierbeek woont of woonde met een minimum van 6 jaar - of je voor minimaal een halve werkweek in Bierbeek of een buurgemeente werkt Je krijgt een bepaalde plaats toegewezen volgens het aantal jaren dat je in Bierbeek woonde of woont. Bij gelijke stand wordt rekening gehouden met de plaats van tewerkstelling. Na toewijzing ontvang je een officieel antwoord. Na 1 mei worden de kavels zonder voorrang verkocht. HOE JE KANDIDATUUR INDIENEN Op dinsdag 12 maart tussen 18 en 21 uur kan je terecht in het gemeentehuis voor meer uitleg over het project en de procedure om je kandidaat te stellen. Personen die aan de voorwaarden voldoen, mogen hun kandidatuur vanaf 1 april 2019 aangetekend richten aan Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. De uiterste inschrijvingsdatum is 1 mei 2019. Het volledige reglement voor de kandidatuur kan je vinden op de website van Interleuven: www.interleuven.be/bruul Dienst omgeving - 016 46 87 89 - stedenbouw@bierbeek.be. Interleuven - Marc De Neef - 0495 53 84 47 of marc.de.neef@interleuven. be - www.interleuven.be/bruul

11


info

HET OCMW VAN BIERBEEK IS VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING OP ZOEK NAAR (M/V):

Maatschappelijk assistent(e) (50%) JOUW FUNCTIE: • Je streeft samen met de collega’s van de sociale dienst naar kwaliteitsvolle integrale hulp- en dienstverlening. • Je helpt cliënten om problemen en noodsituaties op te heffen en/of te verbeteren (door intake, rechtenverdieping, administratieve ondersteuning, opmaak hulpverleningsplan, psycho-sociale begeleiding,…). JOUW PROFIEL: • Je bent in het bezit van een professionele bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld diploma. • Je beschikt over een rijbewijs B. • Ervaring is een pluspunt maar niet vereist. ONS AANBOD: • Een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur • Een boeiende en gevarieerde job met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling • Verloning openbare dienst B1-B3 • Maaltijdcheques • (gratis) Hospitalisatieverzekering • Flexibele arbeidstijden • Gunstige verlofregeling INTERESSE? Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 15 maart 2019 je motivatiebrief, uitgebreid cv en kopie van je diploma naar OCMW Bierbeek, t.a.v. Nele Vandevoort, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek info@ocmwbierbeek.be - 016 46 10 74

GETUIGENISSEN OVER VLIEGTUIGCRASHES GEZOCHT ! 75 jaar geleden, op 5 september 1944, werd Bierbeek bevrijd van de Duitse bezetting. Het zou nog tot mei 1945 duren vooraleer de nazi’s helemaal verslagen waren. Tijdens wereldoorlog 40-45 zijn er op het grondgebied van Bierbeek enkele vliegtuigen gecrasht of hebben een noodlanding moeten maken. De Werkgroep Oorlog&Vrede is op zoek naar getuigenissen hierover. We hebben weet van 5 incidenten: • Het neerschieten van een geallieerd vliegtuig op 15 mei 1940 in het Meerdaalwoud • De crash van een Duitse bommenwerper op 6 oktober 1940 in het Meerdaalwoud • De noodlanding van een Duits vliegtuig in mei of juni 1940 aan het St-Hilariusgat • De crash van een RAF-bommenwerper op de Bruul in de nacht van 27 en 28 mei 1944 • De noodlanding van een RAF-verkenningsvliegtuig op De Lat in december 1944 Weet je meer hierover? Of over het Duits oorlogsvliegveld van Bevekom (en de uitbreiding op Remmelenveld in Opvelp)? Heb je weet van de Duitse uitkijktoren op de Sint-Martinusberg (Korbeek-Lo) of het afweergeschut op Bovenheide (Bierbeek)? Weet je iets over eventuele ‘ontsnappingslijnen’ voor neergestorte geallieerde piloten? Herinner je je andere incidenten en wil je daarover getuigen? Vertel het ons voor de toekomstige generaties. www.bierbeek1418.be - Pol Vanden Bempt – 0476 33 76 48 - pol.vanden.bempt@telenet.be

12


UiT in bierbeek DRIEDAAGSE WORKSHOP IN KUNSTENAARSATELIER

Cursus tekenen

“Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist”, zei Pablo Picasso ooit. Het kunstenaarsatelier, gevestigd in Prodat Lovenjoel, is al enkele maanden actief. Vanuit de discipline tekenen biedt men een korte cursus basistekenen aan. Tijdens deze cursus leer je enkele basisbeginselen van het tekenen. Je leert werken met verschillende materialen en maakt kennis met verhoudingen. Perspectief en schetstechnieken komen ook aan bod. Al tekenend oefenen we op licht en schaduw, lijn, vorm, volume en passen we de belangrijkste technieken toe. Je krijgt uitleg over kleuren. De laatste lesdag is een introductie tot modeltekenen. Deze lessen zijn zowel bedoeld als opstart voor beginnende tekenaars als voor mensen met tekenervaring die even terug willen naar de basis. Iedereen werkt volgens zijn eigen mogelijkheden. Docente Saskia Steeno begeleidt elke deelnemer op maat. De cursus vindt plaats op woensdagavond 20 en 27 maart en 3 april van 19 u tot 22 u in ’t Ateljee (gebouw Prodat), Groot Park te Lovenjoel. Graag enkele potloden met verschillende hardheid (HB2B en 6 B) meebrengen, alsook stevig tekenpapier of een schetsblok (min. A4 formaat). De prijs bedraagt € 30 voor leden van ‘t Ateljee, € 45 voor niet leden. Inschrijven voor 12 maart via jo.roels@telenet.be

BLOEIENDE KUNST IN HET PARK

KUNSTLooV de lente kriebelt de boom ontwaakt kunstige handen krijgen blaadjes Op bijzondere locaties in en rond het Klein en Groot Park In Lo(o)Venjoel kan je het werk bewonderen van verschillende kunstenaars. Het volledige programma met alle namen van de kunstenaars en locaties wordt later bekend gemaakt.

OPROEP KANDIDATEN VOOR OP STAP (reservelijst groep met de bus) Maandelijks gaat er op donderdag, onder begeleiding van twee gidsen, een groep 55-plussers op culturele uitstap. Het kan gebeuren dat enkele mensen van de vaste lijst, door omstandigheden, niet kunnen deelnemen aan bepaalde uitstappen. Daarom zoeken we gemotiveerde mensen die als vervanger kunnen deelnemen aan die uitstappen en zich willen toevoegen aan de wachtlijst. Wil je op de wachtlijst? Meld het via cc@deborre.be

Noteer nu alvast in je agenda: Kunstbeleving in Lo(o)Venjoel op zaterdag 11 en zondag 12 mei / zaterdag 18 en zondag 19 mei telkens van 14 u tot 18 u www.ccdeborre.be

13


UiT in bierbeek

VERJAARDAG 30 JAAR CIE DE KOE

Wie is er bang van Virginia Woolf? HET GRENSGEVAL: Raphaella Smits & Roel Dieltiens

Joint (Ad)venture Twee professoren van Luca School of Arts gaan een joint venture aan met hun studenten. Samen brengen ze werken voor cello, gitaar, koor en begeleiding. Samen met de cultuurdienst van Hoegaarden organiseert cc de borre op 31 maart om 16 uur een concert op een historische plek: ’t Paenhuys. Dit gebouw - ooit een brouwerij - is de permanente locatie van het jeugdhuis en bevat ook de gemeentelijke muziekacademie. Vooraf om 13.30 u kan je vanuit ’t Paenhuys een brouwerijwandeling maken. Proeven van streekbieren en specialiteiten uit de regio kan in onze bar op het gelijkvloers, die een uurtje vóór het concert opent. Ook na het concert, dat zo’n 90 minuten duurt, kan je daar nog blijven nagenieten… zondag 31 maart om 16 u in ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82, 3320 Hoegaarden – www.ccdeborre.be/ hetgrensgeval 14

In 2005 bracht CIE DE KOE voor het eerst Who’s Afraid of Virginia Woolf, naar de klassieker uit 1962 van Edward Albee. Voor CIE DE KOE en zijn publiek betekende dit stuk een mijlpaal in de theatergeschiedenis. De herneming ervan - in het kader van dit jubileumjaar - mocht dan ook niet ontbreken. Het stuk heeft aan actualiteit nog steeds niet ingeboet. Met het koppel Martha en George slaat Albee het ideaalbeeld van de ‘American Dream’ aan diggelen: twee gedesillusioneerde mensen die zich aan de sleur van hun relatie trachten te onttrekken door middel van leugens en illusies. Na een faculteitsfeestje belanden Nick, een ambitieuze jonge hoogleraar, en Honey op het appartement van de oudere professor en zijn vrouw. Eerst zijn zij, net als het publiek, slechts toeschouwers. Langzaamaan worden ze echter meegesleurd in de mentale spelletjes die het koppel met elkaar speelt, verdwaald ergens op de schemerige grens tussen fictie en realiteit. Wie is er bang om zonder illusies te leven?

woensdag 14 maart - 20 u - de borre www.ccdeborre.be/ciedekoe


UiT in bierbeek

WALL OF LOCAL FAME

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN VAN JULIE KUIPERS Julie is 17 jaar en vijfdejaarsleerling aan de Artistieke Opleiding (AO) in de Wijnpers te Leuven. Een leven zonder kunst zou ze zich totaal niet kunnen voorstellen. Ze wil zich na haar secundair onderwijs zeker verder ontwikkelen in een kunstrichting. Ze houdt ontzettend van surrealisme. Iets gek bedenken en er toch voor zorgen dat het er realistisch uitziet... Dat is haar missie! Haar voorkeur gaat vooral uit naar gouache- en waterverf, maar ze wil zich niet vastpinnen aan één techniek of materiaal. Zo werkt ze onder andere ook met potlood, houtskool, behangerslijm… er bestaan gewoon geen materialen waar ze niet graag mee werkt. Haar werken zijn intens met vibrerende kleuren die een warme sfeer scheppen. van 2 tem 30 maart 2019 – www.ccdeborre.be/expo/ wall-of-local-fame

Maart Jeugdboekenmaand Maart is al enige jaren de Jeugdboekenmaand. Maar in de bib is het natuurlijk het hele jaar door ‘jeugdboekenfeest’. KINDEREN EN JONGEREN CENTRAAL Wist je dat onze bibliotheek jaarlijks bijna 1000 nieuwe jeugdmaterialen aankoopt: zowel nieuwe kleuter- en prentenboeken, als eerste leesboekjes, jeugdromans, strips, weetjesboeken, luisterboeken en dvd’s? Er worden ook bijna evenveel verouderde of stukgelezen jeugdboeken uit de collectie verwijderd. Die afgevoerde boeken zijn te koop tijdens de jeugdboekenmaand: voor slechts een halve euro mag je dan zo’n (ex-)bibliotheekboek mee naar huis nemen. VRIENDSCHAP De Jeugdboekenmaand heeft dit jaar de ‘vriendschap’ als thema! De voorleesuurtjes staan dan ook geheel in het teken van vriendschap. Op woensdagnamiddag 27 maart leest Brigitte in de borre verhalen over het blije gevoel van vriendjes-zijn (vanaf 14.30 u). En in de bib van Korbeek-Lo sluit zij de Jeugdboekenmaand af met een voorleesuurtje op zaterdag 30 maart (vanaf 10.30 u). KLASSEN OP BEZOEK Op 14 maart werkt de bib samen met de jeugd-, sport-, cultuur- en milieudienst om alle vijfdeklassers van de Bierbeekse scholen een gevarieerde dag vol beleving aan te bieden, met sport, film en improvisatietheater. In de bib is er dan een boekenzoektocht. Maar uiteraard zijn ook alle andere klassen extra welkom tijdens de Jeugdboekenmaand. Wist je dat 31 klassen buiten de openingsuren maandelijks naar de bib komen, zowel in de borre als in Korbeek-Lo? Ja, de bib is goed voor onze kinderen – elke dag opnieuw! https://bierbeek.bibliotheek.be

15


UiT in bierbeek MAAND MAART IN HET TEKEN VAN FIGUREN(THEATER)

De Boze Wolf laat zijn tanden zien Boze Wolf is in Bierbeek al lang geen onbekende meer. Al voor de 5de keer op rij zal hij onze gemeente onveilig maken. De hele maand maart strijken toppers uit het binnen- en buitenlandse figurentheater neer in onze provincie. En of de wolf honger heeft! Op zijn menu staan voorstellingen voor jong en oud: iedereen is welkom.

BEELDSMEDERIJ DE MAAN – De tuin van de walvis

Op een dag ontvangt de sprinkhaan een briefje van de walvis. Daarin vraagt hij om een tuin op z’n rug. Sprinkhaan verzamelt alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. Maar… waarom alsmaar meer en groter willen? Word je daar wel écht gelukkiger van? Een hedendaagse vertelling vermomd als dierenverhaal. Een verhaal van Toon Tellegen, bewerkt door DE MAAN met audio, live figurenspel en beeldend theater.. zaterdag 16 maart om 15 u - voor iedereen vanaf 5 jaar

FEIKES HUIS (NL) – Tik Tak Slaap

In ‘Tik Tak Slaap’ tovert de actrice een ladekast om tot een huis vol verrassende kamers en verdiepingen. Ze vertelt het verhaal van Pop die bang is in het donker en Mama die maar niet aan zichzelf toekomt. Een lieve, grappige en vaak herkenbare voorstelling voor piepjong en wat ouder. zaterdag 16 maart om 14 u en 16 u - van 2 tot 5 jaar

SPROOKJES ENZO & PIETRO CHIARENZA – Incontri#2

Bij valavond steken we de vuren aan en nodigen we je uit voor een eigenzinnig vuurspektakel in de openlucht. ‘Incontri#2’ vertelt je een klein verhaal vol sterke beelden dat je doet wandelen tussen de sterren en laat dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker. Laat je artistiek verwarmen! zaterdag 23 maart om 19 u // ‘t Stichelke - Kerkstraat 1, Lovenjoel

MET VERVE – illustraties van Kristina Ruell

MET VERVE illustreert Kristina Ruell al 20 jaar (prenten)boeken, tijdschriften, theateraffiches en cd-hoezen. Hoog tijd dus voor een terugblik en een schets voor de toekomst. Naast enkele hoogtepunten uit haar carrière, toont ze ook nieuw werk! Op haar vraag schreven enkele bevriende schrijvers en gelijkgestemde zielen (speciaal voor deze expo) een verhaal waarbij Kristina dan een beeld creëerde. expo van vrijdag 22 februari tot zaterdag 6 april in de borre - te bezoeken van ma t.e.m. za van 9 u tot 22 u, gesloten op zon- en feestdagen

ILLUSTREER JE EIGEN VERHAAL – Kristina Ruell

In het mooie kader van de Boze Wolf Expo waar Kristina haar recente tekeningen toont, mag jij je eigen verhaal illustreren. Je brengt jouw eigen verhaal of gedicht mee (indien niet haalbaar, voorziet Kristina een selectie). Hiermee ga je aan de slag. In de eerste sessie brainstormen we over de uitwerking en techniek. Hoe wordt een boek gemaakt, met wat moet je rekening houden…? In de tweede sessie volgt de grafische uitwerking. tweedaagse workshop op do 14 en do 21 maart, telkens van 19.30 u tot 22 u

inschrijven en info via onthaal de borre, 016 46 14 00 of www.ccdeborre.be/bozewolf 16


UiT in bierbeek

Ga mee ploggen! Plogging is een nieuw loopconcept dat voor het eerst gesignaleerd is in Zweden. Het is een samenvoeging van het Zweedse woord ‘plocka’ (plukken, verzamelen) en jogging. De naam verraadt meteen de betekenis: al joggend afval verzamelen en zo bijdragen tot een beter milieu. De sportdienst wil dit concept laten overwaaien naar Bierbeek. Want deze manier van hardlopen is misschien nog wel beter dan gewoon joggen. Een intervaltraining heeft namelijk aardig wat voordelen, waaronder een snellere vetverbranding en een hogere lactaatdrempel. BIERBEEK PLOGT, DOE JIJ OOK MEE? Op zondag 17 en 31 maart 2019 willen we een uurtje gaan ploggen met alle geïnteresseerden. Barbra Crombez (runningcoach) voorziet eerst een kleine opwarming en dan gaan we in één grote, of verschillende kleine, groepen aan de slag en we ploggen, ieder op zijn tempo, een klein uurtje door Bierbeek en maken we onze gemeente weer een stukje mooier.

Wij voorzien handschoenen, vuilzakken, een leuk loopparcours en een gezellige babbel onderweg. Op het einde verzamelen we al het afval en kieperen het in de vuilnisbak. Opgeruimd staat netjes. LEUK IDEE, MAAR LIEVER NIET IN GROEP Wie deze data niet kan, maar wel graag zijn buurt eens wil proper ploggen mag steeds een mailtje sturen naar sport@ deborre.be . Wij voorzien dan handschoenen en een afvalzak zodat je zelf aan de slag kan. CADEAUBON TE WINNEN Op 15 april 2019 loten we uit de aanwezige ploggers en de mensen die hun “eigen” plogsessie op Facebook/instagram zetten met als bijschrift #Sportersbelevenmeer #Bierbeek een winnaar die een intergemeentelijke cadeaubon ontvangt van € 25. Meeploggen kan op zondag 17 maart - 10 u - kerkplein Lovenjoel en zondag 31 maart - 10 u - parking buurthuis Korbeek-Lo Meer info? sport@deborre.be

START TO BOOTCAMP IN OPVELP “Bootcamp” of outdoor functional training is een uitdagende en plezierige vorm van groepsfitness waarmee iedereen, ongeacht leeftijd of niveau zijn eigen algemene fitheid kan verbeteren. Het combineert de voordelen van een personal trainer met de gezelligheid van het trainen in groep. Met deze work-out verbrand je veel calorieën en bouw je nog sneller conditie op. Je kan deelnemen in Opvelp. op het Speelterrein IJsvogelstraat op 10 maandagavonden tussen Pasen en de zomer, van 19.30 u tot 20.30 u. Ben je op maandag verhinderd, dan ben je altijd welkom op dinsdag aan de borre. De prijs bedraagt € 50 voor 10 lessen. Terugbetaling is mogelijk via je mutualiteit. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven via www.bierbeek.be/webwinkel inschrijving@deborre.be 016 46 14 00

17


UiT in bierbeek

8 maart: Kleuterhappening Op vrijdag 8 maart bouwen we de sporthal om tot een waar speelparadijs voor de kleinsten. Kleuters tussen 2,5 jaar en 6 jaar kunnen zich van 13 tot 16 u uitleven op het springkasteel, fietsen op driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen, klimmen en klauteren. Een heuse pop-up-binnenspeeltuin in het hartje van Bierbeek voor slechts € 3 (vvk) of € 4 aan de kassa! Even moe van het spelen? In de polyzaal van de borre kan je om 14 u en 15 u genieten van een ludiek poppentheater! Voor de ouders zorgen we dat er in de sporthal iets lekkers te drinken is zodat je een babbeltje kan slaan terwijl je kind zich aan het amuseren is. Chiro Hiperlie voorziet drank en versnapering. Inschrijven www.bierbeek.be/webwinkel

Op zoek naar een toffe job als monitor of animator? De jeugd- en sportdienst van Bierbeek organiseren het hele jaar door verschillende kampen en activiteiten voor kinderen en jongeren uit onze gemeente: de sportkampen, Paasprikkels en de speelpleinwerking ‘t Speelkasteel. Voor deze activiteiten zijn we steeds op zoek naar enthousiaste jongeren of jongvolwassenen om de kinderen te begeleiden. De algemene voorwaarden voor animator bij de Paasprikkels en de speelpleinwerking zijn: • Minstens 16 jaar zijn. • Voeling hebben met de leefwereld van kinderen of jongeren • Ervaring in het jeugdwerk is een pluspunt • Evenals een brevet van animator, maar niet vereist De algemene voorwaarden voor een monitor bij de sportdienst zijn: • Minstens 18 jaar zijn • Bij voorkeur een sportdiploma op zak hebben of bezig zijn met een sportopleiding (bachelor/master, trainer, initiator,…). Heb je veel energie, werk je graag met kinderen en wil je graag wat zakgeld verdienen als animator of monitor? Meer informatie over de voorwaarden en de verloningen kan je vragen bij de sportdienst of jeugddienst in de borre. www.bierbeek.be/monitor-worden sport@deborre.be of jeugddienst@deborre.be

18

12 MEI: LEER FIETSEN OP 2 WIELEN

KIJK! IK FIETS Kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes of met een loopfietsje, maar niet of amper kunnen fietsen zonder steunwieltjes: dat is de doelgroep. Op 2 uur tijd, met behulp van een ervaren coach en de hulp van een ouder, leert je kind fietsen zonder steunwieltjes. Je leert een aantal technieken aan waardoor je je kind goed kan begeleiden. Op het einde ontvangen de deelnemende kinderen een leuk diploma. Deze training vindt plaats in de sporthal de borre op zondag 12 mei van 10 u tot 12 u (sessie 1) of van 13 u tot 15 u (sessie 2) Opgelet: er is een maximum van 25 deelnemers per sessie! De actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht. Je moet je eigen fiets + fietshelm meebrengen (liefst fiets met bagagedrager en zonder de steunwieltjes). inschrijven vanaf dinsdag 5 maart - 9 u op www.bierbeek.be/webwinkel - 016 46 14 00 of inschrijving@deborre.be


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www. UiTdatabank.be en voer je activiteit in. Foto’s stuur je naar uitinbierbeek@ deborre.be. De deadline voor de IN&UIT van april is 28 februari 2019.

D0 28 FEBRUARI 2019

HET NIEUWE ERFRECHT In 2018 werd ons erfrecht grondig gewijzigd. Vroeg of laat worden we in ons leven geconfronteerd met erven en nalatenschappen. Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij de ‘financiële’ gevolgen voor partner, (klein) kinderen en geliefden.

Spaghettiavond

organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: om 20 u locatie: De Velpe, Opvelp www.gezinsbondopvelp.be ZA 2 MAART 2019

KAARTAVOND

Onze jaarlijkse whistwedstrijd in ‘t Stichelke voor de eer van ‘beste kaarter van Lovenjoel’. Nodig buren, vrienden en kennissen uit om eens een avondje mee te komen spelen.

De wondere wereld van libellen

organisator: Landelijke gilde Lovenjoel wanneer: inschrijvingen vanaf 19.30 u locatie: ‘t Stichelke, Lovenjoel prijs leden € 2, niet-leden € 2,50 www.landelijkegildelovenjoel.be ZA 2 MAART 2019

SPAGHETTIAVOND JEUGDHARMONIE

Ook dit jaar kan je genieten van onze heerlijke huisgemaakte spaghetti! Je kan er ook smullen van een vegetarische spaghetti en croques en er is een uitgebreid dessertenbuffet.

De tractor, een ronkend verhaal

organisator: Jeugdharmonie Bierbeek wanneer: van 17 u tot 21 u locatie: Zaal Onder den Toren, Dorpsstraat 28, Bierbeek jeugd@harmoniebierbeek.be ZO 3 MAART 2019

DAG VAN HET WOORD

Hoe goed kennen wij de verhalen uit de Bijbel? Een groep van voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond uit de

drie pastorale zones brengt de hoogtepunten uit het evangelie van Lucas ten gehore. Deze fragmenten worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Hoe wereldliteratuur kan klinken in een historisch erfgoed! organisator: Dekenaat Bierbeekl wanneer: 15 u tot 16.30 u locatie: Sint-Hilariuskerk, Bierbeek prijs: gratis toegang, drankje inbegrepen stefaan.callebaut@skynet.be WOE 6 MAART 2019

LADIES @ THE MOVIES

Samen met de vrouwen trekken we naar jaarlijkse gewoonte naar de Kinepolis in Leuven om zonder mannen te genieten van een topfilm, met drankje en hapje. organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: samenkomst om 18.30 u aan De Velpe Opvelp info@gezinsbondopvelp.be D0 7 MAART 2019

DE WONDERE WERELD VAN LIBELLEN

Welke soorten komen voor en wat kunnen we doen voor libellen? Veel libellen zijn bedreigd en komen voor op de rode lijst, andere libellen zien hun kans schoon door de klimaatverandering... Deze infoavond wordt gecombineerd met een terreinbezoek naar Glabbeek. organisator: Natuurpunt Velpe-Mene wanneer: 19.30 u tot 22 u locatie: de borre Bierbeek prijs: € 5 esther.buysmans@telenet.be MA 11 MAART 2019

DE TRACTOR, EEN RONKEND VERHAAL

Een boeiende lezing over het ronkende verhaal van de tractor. Deze toelichting door Peter Bossuyt, voormalig directeur van de Boerenbond, neemt je mee op 19


UiT agenda

van de Boerenbond, neemt je mee op reis doorheen de boeiende evolutie die de tractor doormaakte in België. organisator: Bedrijfsgilde Bierbeek, Landelijke gilden Bierbeek en Lovenjoel wanneer: 19.45 u onthaal locatie: de borre Bierbeek vlaamsbrabant@landelijkegilden.be

ZA 16 MAART - 15 u

BEELDSMEDERIJ DE MAAN – DE TUIN VAN DE WALVIS zie blz. 16 voor meer info

DI 12 MAART 2019

DORPSRESTAURANT

Wijndegustatie

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert het OCMW Bierbeek in samenwerking met de Bierbeekse verenigingen en vrijwilligers een dorpsrestaurant. Na de maaltijd komt Goochelaar Marino ons entertainen en is er tijd voor een gezellige babbel bij een drankje. organisator: OCMW Bierbeek i.s.m. de Bierbeekse verenigingen wanneer: van 11.30 u tot 15 u locatie: De Velpe Opvelp prijs: € 7, inclusief 1 drankbonnetje inschrijven via de borre 016 46 14 00 of inschrijvingen@deborre.be

Dagvlinders in beweging

WOE 14 MAART 2019

CIE DE KOE: WIE IS BANG VAN VIRGINIA WOOLF? Zie blz. 14 voor meer info D0 14 MAART 2019

WIJNDEGUSTATIE

Proeven van zowel rode als witte wijnen uit verschillende landen en de beste wijn verkiezen van de avond. Vooraf inschrijven via de website a.u.b. Beperkt aantal plaatsen.

Borrequito speelt Eerder Andersom

organisator: Gezinsbond Opvelp wanneer: van 20 u tot 22 u locatie: De Velpe Opvelp prijs: € 10 leden ; € 15 niet-leden www.gezinsbondopvelp.be D0 14 MAART 2019

DAGVLINDERS IN BEWEGING

Een foto- en filmvoordracht over dagvlinders. Deze opvallende, vaak kleur20

ZA 16 MAART- 14 u en 16 u

FEIKES HUIS (NL) – TIK TAK SLAAP Zie blz. 16 voor meer info ZA 30 en ZO 31 MAART

STUDIO ORKA – INUK UITVERKOCHT

www.ccdeborre.be

rijke insecten hebben een sterke impact op natuurbeleving maar lijden ook door de klimaatopwarming. Bert Derveaux doet een boeiend verhaal rond deze dagvlinders. Op 1 juni volgt nog een dagexcursie. organisator: Natuurpunt Velpe-Mene wanneer: 19.30 u tot 22 u locatie: de borre Bierbeek prijs: € 5 esther.buysmans@telenet.be VR 15 - ZA 16 - ZO 17 MAART 2019

BORREQUITO SPEELT EERDER ANDERSOM

Borrequiters discutateren over honden en paraplu’s, kappers en voetbal, agendapunten en dweilen. Bizarre gesprekken in herkenbare situaties of ...eerder andersom.. organisator: Werktheater Borrequito wanneer: vrijdag om 20.30 u ; zaterdag om 20.30 u, zondag om 15 u. Locatie: Buurthuis Korbeek-Lo prijs: € 9 reserveren borrequitos@gmail.com


UiT agenda

ZA 16 MAART 2019

2 AVE-QUIZ de

Na het succes van vorig jaar, opnieuw een leuke quizavond voor de aankoop van een AED-toestel in de Vlasselaar.

VR 22 - ZA 23 - ZO 24 MAART 2019

BORREQUITO SPEELT EERDER ANDERSOM

Zie 15-16-17 maart in deze agenda. ZA 23 MAART 2019

organisator: Ave Regina wanneer: vanaf 19.30 u, start om 20 u locatie: Feestzaal Ave Regina, Klein Park 1, Lovenjoel prijs: € 25 per ploeg (5 deelnemers) martine.nagels@averegina.be DI 19 MAART 2019

INFOAVOND GROEPSAANKOPEN PROVINCIE Zie blz. 3 voor meer info DO 21 MAART 2019

DE GESCHIEDENIS VAN GENEESKUNDE IN BRABANT EN LEUVEN

Prof. Em. Paul Broos neemt het publiek mee in de boeiende geschiedenis van de geneeskunde in het Hertogdom Brabant en in het bijzonder de rol van Leuven in de heelkunde. De medische faculteit, opgericht kort na het ontstaan van de universiteit, lag aan de basis van verschillende wetenschappelijke en praktische veranderingen in de geneeskunde. organisator: Neos Bierbeek wanneer: 14 u locatie: de borre Bierbeek prijs: € 10, leden gratis info@neosvzw.be VR 22 - ZA 23 - ZO 24 MAART 2019

RESTAURANTDAGEN KHO BIERBEEK

Steak met verschillende sauzen, visschotel, evenals balletjes in tomatensaus en curryworst. Welkom! organisator: KHO Bierbeek wanneer: vrijdag 18 u-21 u, zaterdag 17 u -21 u, zondag 11.30 u-14 u locatie: kantine Hoger-op, Wijnenberg, Bierbeek info@hogeropbierbeek.be

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: GOSPODI

Het ensemble Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Elegast en Guido Cassiman en zingt de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Het ensemble produceerde verscheidene cd’s en verzorgt geregeld concerten in binnen- en buitenland. Kom genieten van dit uniek concert in de kapel van Sint-Kamillus. organisator: Davidsfonds Bierbeek wanneer: om 20 u locatie: kapel Sint-Kamillus, Krijkelberg, Bierbeek prijs: € 20 ; € 15 houders cultuurkaart reserveren 0496 62 15 14 andreavanderheyden@icloud.com DI 26 MAART 2019

BREI- EN HAAKCAFÉ + RUMMIKUB

Ervaren brei- en haakcoaches staan beginnende en ervaren brei- en haaksters bij. Er is oefenmateriaal ter beschikking. Hou je van gezellig samenzijn, kom dan mee rummikub spelen. Deze activiteit wordt georganiseerd samen met de bewoners van WZC d’Eycken Brug.

ZONDAG 24 MAART - 11.30 u

CULINAIR SOLIDAIR

Broederlijk Delen organiseert zijn vastenactie onder het thema ‘Holy Guacamole’. Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen om boeren en boerinnen te helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten. Tegelijkertijd oefent men politiek druk uit voor een rechtvaardige herverdeling van de grond. Wees solidair en kom ‘culinair solidair’ eten op zondag 24 maart van 11.30 u tot 14.30 u in ‘t Stichelke, Lovenjoel. www.broederlijkdelen.be

organisator: biljartclub Casablanca wanneer: zaterdag 16 u - 21 u, zondag 11.30 u-15 u locatie: Buurthuis Korbeek-Lo prijs: € 20 basisprijs, € 8-14 kindermenu www.uitdatabank.be ZA 30 MAART 2019

DE SLIMSTE PLOEG VAN LOVENJOEL

Een nieuwe quiz in de regio. Welke ploeg kroont zich tot slimste ploeg van Lovenjoel? Ploegen van 4 (max. 5) spelers strijden om deze nieuwe titel.

organisator: KVLV Lovenjoel wanneer: van 14 u tot 16 u locatie: WZC d’Eycken Brug, Bergenlaan, Korbeek-Lo prijs: gratis www.kvlvlovenjoel.be

organisator: Landelijke Gilde Lovenjoel wanneer: om 20 u locatie: ‘t Stichelke Lovenjoel prijs: € 20 per ploeg www.landelijkegildelovenjoel.be

ZA 30 - ZO 31 MAART 2019

Z0 31 MAART 2019

RESTAURANTDAGEN BILJARTCLUB CASABLANCA

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert B.C. Casablanca haar restaurantdagen! Heerlijk varkensgebraad (€ 20) of vol-auvent (€ 15) voor een spotprijs!

HET GRENSGEVAL: RAPHAELLA SMITS & ROEL DIELTIENS Zie blz. 14 voor meer info

21


OVERLIJDENS 11 januari

Mariette Vandereycken, 87 jaar

19 januari

Simona Demarsin, 93 jaar

20 januari

Gustaaf Willems, 65 jaar

21 januari

Daisy Vervoort, 62 jaar

22 januari

Roger Guldentops, 73 jaar

25 januari

Maria-Theresia Furman, 94 jaar

28 januari

Ferdinand Celis, 87 jaar

29 januari

Robert Branson, 62 jaar

30 januari

Henricus De Becker, 89 jaar

1 februari

Henri Jean Vanhooymissen, 92 jaar

4 februari

Rosalie Vanden Bempt, 91 jaar

MAART 2019

GEWOON HUISVUIL • dinsdag 5 maart • dinsdag 19 maart

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • dinsdag 5 maart • dinsdag 19 maart

PAPIER & KARTON • vrijdag 15 maart

PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankkartons)

• vrijdag 15 maart

VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMETJES

In Bierbeek zijn er meer dan 25 mensen actief als ‘mooimaker’ of ‘peter van een plantsoen’. Het gemeentebestuur zet ze graag in de bloemetjes naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger. Erger jij je ook blauw aan zwerfvuil en wil je meehelpen om van je buurt een mooiere omgeving te maken? Dan kan ook jij een ‘mooimaker’ worden. De gemeente zorgt voor materiaal en huisvuilzakken als je belooft om regelmatig een ronde te doen om zwerfvuil te rapen en sluikstorten door te geven. Milieudienst - 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be - www.mooimakers.be

ZORGBIB ZOEKT VRIJWILLIGERS

De ‘Zorgbib Sint-Kamillus’, een organisatie van Rode Kruis Leuven, zoekt vrijwilligers om op maandagavond (in beurtrol) van 18.45 u tot 21u de boekenronde te verzorgen in het U.P.C. Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. Wil je graag kennismaken met ons team, is je interesse gewekt en/of heb je hierover vragen? Contacteer dan vliegensvlug Jan Degraeuwe Zorgbib Sint Kamillus - jan_degraeuwe@hotmail.com.

22

TEXTIEL

• dinsdag 19 maart

ZACHTE PLASTICS • vrijdag 29 maart

SNOEIHOUT OP AFROEP

• vanaf maandag 18 maart in Bierbeek • vanaf maandag 25 maart in Lovenjoel • vanaf maandag 1 april in Opvelp Je snoeihout wordt alleen opgehaald als je minstens een week op voorhand een afspraak maakt op 016 46 87 87 of het invulformulier invult op www.bierbeek.be\snoeihout. Geen afspraak = geen ophaling!

GROF VUIL

Ophaling op vrijdag 15 maart. Vraag je ophaling aan op 0800 97 097 ten laatste dinsdag 12 maart. Deze dienst is betalend: € 12,50 voorrijkost en de prijs voor het afval dat je aanbiedt.


Burgemeester Johan Vanhulst Bevoegd voor: burgerzaken, politie en veiligheid, financiĂŤn, erediensten, intergemeentelijke samenwerking. Spreekuur in het gemeentehuis op dinsdag van 19 tot 20 u en zaterdag van 11 tot 12 u. Voor een afspraak : 0495 58 15 12, johan.vanhulst@bierbeek.be

Schepen Jan Van der Velpen Bevoegd voor: openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie. Voor een afspraak : 0477 66 43 52, jan.vandervelpen@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Bevoegd voor: onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering. Voor een afspraak : 0479 44 76 50, lisa.hermans@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS OCMW SOCIAAL HUIS Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be

Open maandag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 18 u tot 20 u en na afspraak. De dienst burgerzaken is ook open op zaterdag van 9 u tot 12 u, behalve tijdens de schoolvakanties. Tel. gemeentehuis (alg.) 016 46 01 75 Tel. dienst burgerzaken 016 46 87 60 Tel. dienst omgeving 016 46 87 85 Fax gemeentediensten 016 46 11 41 Tel. OCMW (alg.) 016 46 10 74 Fax OCMW 016 35 99 91 Tel/fax Wijkwerken 016 46 27 47

De sociale dienst van het OCMW houdt permanentie van maandag tot donderdag van 9 u tot 11 u en op dinsdagavond van 18 u tot 20 u. Het loket Wijkwerken is open op vrijdag van 9 u tot 12 u en na afspraak pwa@bierbeek.be

DE BORRE

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek www.deborre.be Open maandag t.e.m. donderdag van 9 u tot 16 u , vrijdag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 18 u tot 20 u. Tel. de borre (alg.) 016 46 14 00 De bibliotheek heeft aparte openingsuren - zie bierbeek.bibliotheek.be Tel bibliotheek 016 26 97 46

Eerste schepen Cil Cuypers Bevoegd voor: cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Spreekuur in het gemeentehuis op zaterdag van 10 tot 12 u. Voor een afspraak : 0486 60 67 56, cil.cuypers@bierbeek.be

Schepen Frederik De Buck Bevoegd voor: omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking. Voor een afspraak : 0496 23 63 78, frederik.debuck@bierbeek.be

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Bevoegd voor: welzijn, buurtwerking en participatie. Voor een afspraak : 0497 07 54 79, stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek www.pzlubbeek.be Open maandag van 9 u tot 12 u, dinsdagavond van 17 u tot 20 u, woensdag t.e.m. vrijdag van 9 u tot 12 u en zaterdag op afspraak. Tel. wijkkantoor 016 46 18 80 Fax wijkkantoor 016 46 25 71

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13, 3360 Bierbeek www.bierbeek.be/containerpark Open dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 18 u, zaterdag van 10 u tot 16 u, gesloten op maandag.

23


KLEUTERHAPPENING VAN 2,5 TOT 6 JAAR

vrijdag 8 maart - 13 tot 16 u inschrijven www.bierbeek.be/webwinkel

Profile for de borre

in&uit bb 1903  

in&uit bb 1903  

Profile for deborre
Advertisement