in&uit Bierbeek november & december 2022

Page 1

10 jaargang 44 - november & december 2022 verschijnt maandelijks - niet in augustus en december - VU: Lisa Hermans, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

4

Samen energie besparen

11

Betaalbaar wonen: huurders Pastoriestraat 3 gezocht

18

Familieschaats- en zwemdagen


Zondag 2 oktober lieten 49 ondernemers uit Bierbeek en Boutersem meer dan 500 bezoekers kennismaken met hun diensten en producten. Voor de allerkleinsten was er een zoektocht en workshop van CoderDojo. Ook dit najaar kan je lokale ondernemers steunen door lokaal te kopen. Zie blz 15 voor meer info.

4

16 18

14

10

# 3 3

in de kijker

BE-Alert, meteen gewaar6 schuwd in een noodsituatie Containerpark gesloten 7

focus 4

Samen energie besparen

9 12

info

Uit de raad van 29 september Kom jij ons team versterken? Hartveilig Bierbeek! Bierbeek pakt leegstand en verwaarlozing aan

15 19 20 23

UiT in Bierbeek

Digitale tombola 'Blijf plakken in Bierbeek' Club BB Chris Lomme terug op de planken UiT-agenda

Op dinsdag 1, woensdag 2 en vrijdag 11 november zijn al onze diensten gesloten. De bibliotheken zijn ook gesloten op zaterdag 12 november. Het containerpark is gesloten van 13 tot en met 30 november.

COLOFON In&uit Bierbeek is het gratis maandblad van de gemeente Bierbeek en verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en december). Foto’s: gemeente Bierbeek, cc de borre, Unsplash. V.U.: Lisa Hermans - Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek - 0479 44 76 50 Eindredactie: Anne Van de Rostyne - dienst communicatie - 016 46 87 82 - communicatie@bierbeek.be De redactieraad behoudt zich het recht artikels te selecteren en tekstuele wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens. Artikels, foto’s, su ggesties, opmerkingen indienen bij de dienst communicatie. Activiteiten voor de UiT-agenda via online UiT-databank. De deadline voor de volgende editie is 30 november; de verschijningsdatum is 19 december.

2


in de kijker CONTAINERPARK GESLOTEN Van 13 tot en met 30 november is het containerpark gesloten. Het park wordt omgebouwd tot een EcoWerf-recyclagepark. Tijdens de sluiting kan je terecht in de 3 Leuvense parken.

BE-Alert, meteen gewaarschuwd in een noodsituatie Bij een noodsituatie in jouw buurt willen we je graag tijdig verwittigen. Dat is altijd de eerste stap bij crisiscommunicatie. In geval van nood zal de gemeente, de provincie of de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken proberen om je zo snel én duidelijk mogelijk de nodige aanbevelingen te geven. Zo weet je meteen wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen door bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand in de omgeving. RECHTSTREEKS WAARSCHUWEN Naast klassieke media (sociale media, radio & tv) kan de overheid burgers ook rechtstreeks waarschuwen dankzij BEAlert.

Wie zich op BE-Alert registreert, kan bij een noodsituatie in de onmiddellijke omgeving snel op de hoogte worden gebracht met een uniforme en duidelijke boodschap van een officiële bron. De boodschappen worden verstuurd via sms, e-mail of telefoon.

Bij de heropening vanaf 1 december wordt de werking aangepast. Voortaan wordt de toegang met de elektronische identiteitskaart gecontroleerd en betaal je met bancontact of via de DifTar-rekening. www.bierbeek.be/containerpark-wordt-ecowerfpark

Iedere inwoner kan zich inschrijven op de website van BE-Alert. Je ontvangt dan berichten van de gemeente, de federale overheid of van de provincie. www.be-alert.be

BUURTCONTACTEN NAJAAR Na de passage in Korbeek-Lo en Bierbeek, gaan we dit najaar ook nog langs in Opvelp en Lovenjoel. Tijdens de buurtcontacten kan je als inwoner in gesprek gaan met het bestuur, vragen stellen en kom je meer te weten over lopende en geplande projecten. Afspraak in Opvelp op dinsdag 25 oktober vanaf 20 uur in CC De Velpe. Woon je in Lovenjoel? Dan ben je op dinsdag 8 november welkom in ’t Stichelke, ook vanaf 20 uur. Tot dan? Buurtcontact gemist? Alle verslagen verschijnen online! www.bierbeek.be/buurtcontacten 3


focus

Samen energie besparen De gas- en elektriciteitsprijzen stegen de voorbije maanden naar ongekende hoogtes. Om de factuur te temperen, neemt de gemeente maatregelen. Energie besparen moeten we deze winter immers allemaal. Tegelijk staan we ook klaar voor onze inwoners! De gemeente investeerde de voorbije jaren heel wat in de gebouwen. Het gemeentehuis dateert van 2016 en is energiezuinig, andere gebouwen werden aangepakt of worden nu versneld onder handen genomen. Om de energiekost meteen te laten zakken, werden een aantal maatregelen genomen. INSPANNINGEN GEMEENTE De komende maanden wordt de 4

temperatuur in de openbare gebouwen maximaal op 19 graden gezet. De gemeentediensten volgen het verbruik in de verschillende gebouwen nauwgezet op. Zo kunnen problemen snel gedetecteerd en verholpen worden. DOVEN OPENBARE VERLICHTING Bierbeek zet al sinds 2017 in op het selectief doven tijdens de nacht tussen middernacht en 5 uur. De grote assen en verbindingswegen tussen de deelgemeenten blijven (beperkt) verlicht. Door het selectief doven werd de voorbije 5 jaar jaarlijks zo'n 30.000 euro bespaard. VERLEDDING Sinds 2021 wordt de straatverlichting in onze gemeente vervangen door energiezuinige ledverlichting. Deze verlichting heeft als grootste voordeel dat ze minder energie verbruikt en gedimd kan worden. Opvelp kreeg als

eerste deelgemeente overal ledlampen. Als experiment wordt daar al sinds vorig jaar de verlichting gedimd naar 50% tussen 22 uur en 6 uur. Deze combinatie zorgt voor een besparing van maar liefst 55% op de totale energiefactuur. Ook de CO2-uitstoot daalt drastisch door het lagere verbruik. De volgende maanden gaan we verder experimenteren met de brandregimes, waarbij we nog meer besparingen willen realiseren. Momenteel is de straatverlichting in onze gemeente al voor zowat de helft verled. Met Fluvius is afgesproken dat tegen eind 2023 alle openbare straatverlichting in Bierbeek is omgeschakeld naar ledlampen. DOE MEE De voorbije weken werden we met besparingstips om de oren geslagen. Wij sommen de belangrijkste nog even voor je op.


focus •

• •

Op korte termijn kan je je factuur doen zakken door de verwarming lager te zetten. Stel je thermostaat zodanig in dat je huis niet nodeloos verwarmd wordt. Zet de temperatuur een half uur voor je gaat slapen of vertrekt, wat lager. Jij merkt het niet, maar het scheelt op de factuur. Onderhoud je verwarmingsketel, dat gebeurt best om de 2 jaar. Zo vermijd je extra verbruik door slecht onderhoud. Ook de boiler voor het opwarmen van water kan lager. Zet deze echter niet té laag, want dan krijgt de legionellabacterie vrij spel en kan je ziek worden. Schakel toestellen volledig uit en vermijd sluipverbruik. Tot slot kan je ook een kersenpitkussentje, extra deken of een dikke trui aantrekken om het warmer te hebben.

Blijf steeds goed ventileren. Het coronavirus waart nog steeds rond en circuleert snel in een slecht verlucht lokaal. Op veel plaatsen hangt intussen een CO2-meter, die kan je helpen bij het nagaan van de luchtkwaliteit in een zaal. RENOVEER EN ISOLEER Op lange(re) termijn kan je je factuur doen zakken door te renoveren, (beter)

te isoleren, energieverslindende toestellen te vervangen, zonnepanelen te plaatsen, een warmtepomp te installeren... Tijdens de maand november organiseren de gemeente en Energiecoöperatie Oost-Brabant (EcOob) infoavonden rond zonnepanelen. • maandag 7 november - 20 uur Raadzaal gemeentehuis • maandag 14 november - 20 uur 't Stichelke • maandag 21 november - 20 uur De Velpe Met vragen over verbouwen, renoveren en premies kan je steeds terecht bij het Woonloket. 0496 25 85 17 woonloket.bierbeek@igo.be ENERGIESCAN De gemeente biedt aan haar inwoners ook de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend een thermografische scan te laten uitvoeren van hun woning met een handcamera. Je woning wordt dan van binnenuit en langs buiten gescand en je krijgt een beeld van de warmteverliezen die zich op bepaalde plaatsen voordoen. De scans worden uitgevoerd in de winterperiode (van december tot april). Aan te vragen via milieu@bierbeek.be.

DIENST WELZIJN STAAT JE BIJ Valt je verhoogde voorschotfactuur of de eindafrekening je zwaar? Krijg je geen overzicht over je rekeningen en oplopende kosten? Contacteer dan de dienst Welzijn! Onze maatschappelijk werkers gaan samen met jou op zoek naar een manier om alles betaalbaar te houden, op maat van jouw situatie. Contacteer hen voor een gesprek of afspraak. 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/tussenkomst-inde-gestegen-energiekosten www.bierbeek.be/energiebesparing

Noodkoopfonds Dienst Welzijn renoveert in de periode 2022 – 2025, samen met de dienst renovatiebegeleiding van de provincie Vlaams-Brabant en IGO 5 noodkoopwoningen. Dat zijn woningen met structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid en/of woonkwaliteit én waaraan belangrijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Is jouw huidige woning jouw enige eigendom? Heb je een beperkt inkomen? Is een renovatielening bij een bank onhaalbaar voor jou? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een renteloze lening over 20 jaar voor maximaal 25.000 euro via dit project. Geïnteresseerd en/of meer info nodig? Contacteer het Woonloket en we zoeken samen uit of jij in aanmerking komt! 0496 25 85 17 woonloket.bierbeek@igo.be

5


info

Uit de raad van 29 september GEMEENTERAAD

VERVANGING RAADSLID Elke Herbots is tot 18 september 2023 tijdelijk verhinderd als raadslid om studieredenen. Zij wordt verder vervangen door Hilde Delbecque. BUDGET KERKFABRIEK SINT-ERMELINDIS De raad neemt akte van het budget 2023 van Kerkfabriek SintErmelindis. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan voor het eerste semester van 2022. BELASTING VERWAARLOZING PATRIMONIUM De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement voor registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen goed. Het puntensysteem wordt vervangen door een beschrijvend verslag. Zie ook blz. 12. VERPLICHTING CONFORMITEITSATTEST Afhankelijk van de leeftijd van de woning wordt de verhuurder verplicht om voor elke wooneenheid een geldig conformiteitsattest voor te leggen. De gemeentelijke verordening conformiteitsattest wordt daartoe aangepast. Zie blz. 13 voor meer info.

GEBRUIK GEGEVENS KRUISPUNTBANK De gemeenteraad gaat een overeenkomst aan met de Kruispuntbank met als doel het toepassen van sociale correcties op de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval. HUUROVEREENKOMST GROND RECYCLAGEPARK De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst tussen de gemeente en EcoWerf voor de grond van het recyclagepark goed. Vanaf 1 december wordt het park uitgebaat door EcoWerf.

OCMW-RAAD

VERVANGING RAADSLID Ook in de OCMW-raad wordt Elke Herbots tijdelijk vervangen omwille van studieredenen door Hilde Delbecque. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORTERING MEERJARENPLAN De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan voor het eerste semester van 2022. REGELEMENT TOEWIJZING HUUR Voor de verhuur van 2 appartementen in de Pastoriestraat 3 werd een toewijzingsreglement opgesteld. De OCMW-raad keurt dit goed. Zie blz. 11 voor meer info. KLUSDIENST AAN HUIS Het beleid van de klusdienst aan huis werd opgefrist en goedgekeurd door de raadsleden.

VOLGENDE RADEN OP 27 OKTOBER & 15 DECEMBER

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad vinden plaats op 27 oktober en 15 december om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Speelpleinstraat 8). De gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden materies. Voor de raad kunnen geïnteresseerden de agenda met korte toelichting raadplegen op www.bierbeek.be. Na de vergadering verschijnt een korte besluitenlijst en na goedkeuring (door de volgende vergadering) kan je ook het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad lezen op www.bierbeek.be.

KORTPARKEREN – CORRECTIE In In&Uit van september berichtten we over de invoering van blauwe zones voor kortparkeren. Omdat de verwoording van het bericht wat verwarring opriep over de situatie op de parking langs de Tiensesteenweg, verduidelijken we hier even het parkeerregime: • De ingang van deze parking bevindt zich tussen de huisnummers 87 en 6

91 langs de Tiensesteenweg. • De parkeerduur is er op de eerste 11 reguliere parkeerplaatsen beperkt tot maximum 1 uur. Wanneer je parkeert tussen 7 en 19 uur, leg je dus steeds je parkeerschijf bij het parkeren, op die manier wordt de duurtijd van het parkeren gecontroleerd.

• Kortparkeren geldt niet op de mindervalidenparking, de laadplaats voor elektrische voertuigen en op de standplaatsen voor deelwagens. Op het achterste gedeelte van de parking wordt de parkeerduur niet beperkt, daar kan je dus langer dan één uur staan.


info

Kom jij ons team versterken? HR-VERANTWOORDELIJKE (B1-B3 – STATUTAIR – VOLTIJDS – AANLEG WERFRESERVE) Je staat in voor de opmaak en uitrol van een modern personeelsbeleid, volgt mee de personeelsadministratie op en bent het aanspreekpunt voor individuele personeelsvragen. Je werkt nauw samen met een administratief medewerker en ondersteunt het Diensthoofd Algemene Zaken. Interesse? Solliciteren kan online tot en met 21 november. Bezorg ons je sollicitatiebrief met CV via www.bierbeek.be/aanwerving. TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST (D1-D3 – VERVANGING – VOLTIJDS) Als geschoold arbeider bij de groendienst sta je in voor het onderhoud van aanplantingen en begraafplaatsen, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines … Interesse? Solliciteren kan tot en met 15 november door het CV-formulier ingevuld te bezorgen aan College van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek. Het formulier en meer info vind je op www.bierbeek.be/aanwerving.

BLADKORVEN De herfst deelt stevige prikken uit en zie daar, de bladeren vallen van de bomen. Er is heel wat openbaar groen in onze gemeente, dus de komende weken zal een heus tapijt van afgevallen bladeren ontstaan langs onze wegen. Hiervoor plaatst de gemeente eind oktober / begin november bladkorven op vaste plaatsen waarin je de bladeren, afkomstig van bomen die op het openbaar domein staan, mag achterlaten. Bladeren van je eigen bomen of ander snoei- of tuinafval breng je naar het containerpark of verwerk je thuis. Regelmatig zal de technische dienst de ronde doen om de bladkorven leeg te maken. Is er een bladkorf sneller vol of wil je een nieuwe locatie doorgeven, dan mag je dit steeds melden. 016 52 02 22 - loods@bierbeek.be

7


welzijn

Participatie en Sociale Activeringstoelage De Participatie en Sociale Activeringstoelage (PSA-toeslag) is een subsidiebedrag dat onze dienst Welzijn kan inzetten om maatschappelijke participatie van inwoners te bevorderen en kinderarmoede te bestrijden. MOGELIJKE TUSSENKOMST • Deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten (aankoop tickets, lidgelden bij verenigingen, sportmateriaal, deelnamekosten vakantiekampen, kosten openbaar vervoer, inschrijvingskosten vormingen en workshops …). • Toegang tot informatie- en communicatietechnologie (abonnementen, aankoop van telecommunicatiemateriaal zoals smartphone, tablet, laptop …). VOOR MINDERJARIGEN • Deelname aan sociale programma’s (speelpleinen, jeugdkampen, kinderopvang …). • Onderwijsondersteuning (tussenkomst in schoolfacturen, aankoop van schoolboeken en lesmateriaal, aankoop van IT-materiaal in kader van schooltraject, voor- en naschoolse activiteiten …). • Psychologische ondersteuning (tussenkomst in kosten van allerhande therapieën en gezinsondersteuning). • Paramedische ondersteuning (babyvoeding, kosten voor diëtist, logopedist, ergotherapeut, podoloog, audioloog, orthopedist …). • Pedagogische ondersteuning (inschrijvingskosten van opleidingen voor ouders in verband met de opvoeding van het kind, aankoop pedagogische boeken en spellen, aankoop van uitrusting voor het welzijn van het kind zoals weegschaal, luiertafel, buggy, luiers …). 8

VOOR WIE? Elke inwoner van Bierbeek die zich aanmeldt bij de sociale dienst en wiens gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 150 % van het bedrag van het leefloon van zijn/haar categorie. Per kind ten laste komt daar 100 euro bovenop. Huidige grensbedragen (1 oktober 2022): • Samenwonende: 1.137,96 euro • Alleenstaande: 1.706,95 euro • Met gezinslast: 2.306,85 euro Twijfel je of je in aanmerking komt? Heb je vragen over welke kosten wel en niet kunnen opgenomen worden? Neem dan contact op met onze dienst Welzijn. HOEVEEL BEDRAAGT DE TUSSENKOMST? Elke aanvraag wordt individueel bekeken en onderzocht door onze maatschappelijk werkers via een financieel onderzoek waarna het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing neemt. HOE AANVRAGEN? • Maak een afspraak met dienst Welzijn. • Neem alle relevante facturen, aankoop- en betaalbewijzen mee. • Neem alle inkomensbewijzen van het maandelijks netto gezinsinkomen van de afgelopen 3 maanden mee. 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be


welzijn

Stertelefoon Met de wintermaanden op komst gaan we opnieuw meer binnen zitten. Het aantal mensen dat we dan dagelijks zien en horen, wordt hierdoor kleiner. Nochtans blijft de goesting om elkaar te ontmoeten even groot. Die ontmoetingen zijn niet voor iedereen even evident. Een telefoontje van de stertelefoon kan daarin een groot verschil maken! OPGEBELD WORDEN Heb je zin om regelmatig een telefoontje te krijgen van een vrijwilliger van de stertelefoon? Een luisterend oor of gewoon eens goed babbelen over van alles en nog wat? Of ken je iemand bij wie een telefoongesprek echt deugd kan doen? Geef ons een seintje! ZELF BELLEN Heb je een vlotte babbel en heb je wat vrije tijd over? Geef je op als vrijwilliger van de stertelefoon! We zorgen voor een kleine vorming en coachen je bij je telefonische gesprekken. 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be

WOENSDAG 16 NOVEMBER - 19 UUR

Hartveilig Bierbeek! Iemand is in nood. Wat doe je? Veel mensen raken in paniek en weten niet wat gedaan. Nochtans kan je vaak erger voorkomen door meteen hulp te bieden. Daarom wil het lokaal bestuur inwoners van Bierbeek zelfredzamer maken. Want door eerste hulp te leren toepassen durf je ook helpen. Je doet kennis én zelfvertrouwen op. Op woensdag 16 november geeft Rode Kruis Leuven je een initiatie reanimeren en leer je ook hoe je een automatische externe defibrillator (AED-toestel) kan/moet gebruiken. De opleiding vindt plaats in het gemeentehuis, Speelpleinstraat 8. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in!

Inschrijven tot en met 9 november 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be 9


welzijn WOENSDAG 9 NOVEMBER WOENSDAG 14 DECEMBER

Savooi, meer dan een buurtwinkel! DORPSRESTAURANT 8 NOVEMBER EN 13 DECEMBER Kom genieten van een maaltijd samen met tientallen andere Bierbekenaars. Vanaf 11.30 uur verwelkomen onze vrijwilligers je op een lekker middagmaal (soep, hoofdschotel, koffie en dessert). Je betaalt hiervoor een bijdrage van 8 euro/4 euro (sociaal tarief). NAMIDDAGPROGRAMMA Tijdens het dorpsrestaurant van november trakteren we je op de theatervoorstelling ‘Geluk op grootmoeders wijze’ over een groepje vrienden dat elke week samenkomt in een cafeetje. In december sluiten we het jaar af met een leuke quiz. Het einde is telkens voorzien rond 15 uur.

Een scheur in je jas? Een broek korter maken? Een zoom die los is gekomen? Daar hebben we in De Savooi een oplossing voor! Elke tweede woensdag van de maand organiseren we in onze ontmoetingsruimte een naainamiddag tussen 13 en 16.30 uur. Niet alleen kan je samen met onze vrijwilligers kleine retouches leren aanbrengen aan je kledingstukken. Je kan ook je eigen naaimachine meebrengen en extra tips en tricks krijgen om thuis verder aan te slag te gaan. Deelnemen is gratis. Sociale Kruidenier De Savooi, Stationsstraat 48 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be Op woensdag 2 november is De Savooi uitzonderlijk gesloten.

016 46 14 00 inschrijvingen@deborre.be www.bierbeek.be/dorpsrestaurant

ZATERDAG 3 DECEMBER - 10 TOT 13 UUR

Herstelcafé mét bezoek van Sinterklaas! Het herstelcafé van Bierbeek komt er weer aan! Tijdens de editie van december zorgen onze reparateurs opnieuw voor herstellingen aan klein elektro, textiel en kledingstukken, kleine meubels en fietsen en kan je messen en snoeischaren laten slijpen.

10

Sociale kruidenier De Savooi zet die dag ook de deuren open. Je kan er zowel terecht voor je kleine verse aankopen, als voor een lekkere kom soep of koffie in onze ontmoetingsruimte.

Als kers op de taart krijgen we om 10 uur bezoek van Sinterklaas en ontvangt elk braaf kindje een kleine attentie. Kerk van Lovenjoel & De Savooi www.bierbeek.be/herstelcafe


wonen

Betaalbaar wonen: huurders Pastoriestraat 3 gezocht De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op de zitting van 29 september het sociaal verhuursysteem voor de 2 appartementen goed. Deze appartementen bevinden zich in de Pastoriestraat 3 in Korbeek-Lo en worden via een sociaal verhuursysteem verhuurd. De huurprijs bedraagt maximaal één derde van het gezinsinkomen. We zoeken huurkandidaten die voldoen aan een aantal voorwaarden. Het gaat om een appartement met 1 slaapkamer en één met 2 slaapkamers. Voorwaarde 1: Je hebt je gewoonlijk en feitelijk verblijf in Bierbeek of valt op een andere manier onder de bevoegdheid van het OCMW. Voorwaarde 2: Je bent meerderjarig op het moment dat je jezelf inschrijft. Voorwaarde 3: Jouw gemiddeld netto maandelijks gezinsinkomen van de 3 maanden voorafgaand aan jouw inschrijving ligt niet hoger dan het op dat moment geldende bedrag leefloon van de categorie waartoe je behoort, vermeerderd met 25%: • Samenwonend: 948,3 euro per samenwonende met een maximum van 1.896,60 euro

• Alleenstaande: 1.422,46 euro • Persoon met gezinslast: 1.922,37 euro (excl. groeipakket) Of wanneer je gemiddeld maandelijks gezinsinkomen deze inkomensgrenzen overschrijdt maar je in schuldbemiddeling bent bij een erkende dienst voor schuldbemiddeling of in een collectieve schuldbemiddeling zit. Voorwaarde 4: Op datum van inschrijving hebben jij of één van jouw inwonende kinderen geen woning in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik. INSCHRIJVEN Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, wil je graag meer info of wil je graag jouw kandidatuur indienen? Neem contact op met onze dienst Welzijn. Inschrijven kan tot 30 november. 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be Je kan het toewijzingsreglement met alle voorwaarden en modaliteiten raadplegen op onze website: www.bierbeek.be/bekendmakingen

11


wonen

Bierbeek pakt leegstand en verwaarlozing aan De gemeenteraad van 29 september keurde het aangepaste reglement voor registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen goed. In dit artikel maken we je wegwijs in het beleid. LEEGSTAND VOORKOMEN Eén van de uitdagingen van onze gemeente is zorgen voor een kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod. Daarom pakken we langdurige leegstand aan. Leegstand veroorzaakt immers verloedering en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. Om dit tegen te gaan voert Bierbeek samen met het woonproject ‘Wonen aan de Velp’ een actief beleid rond leegstand uit. INVENTARISATIE EN BELASTING OP LEEGSTAND Sinds enkele jaren worden alle langdurig leegstaande woningen en gebouwen geïnventariseerd in het gemeentelijk leegstandsregister. Een pand kan pas in dit register opgenomen worden als het al 12 maanden leegstaat. Kortstondige leegstand omwille van een verhuis, een overlijden... geeft dus geen aanleiding tot inventarisatie. Eigenaars van geïnventariseerde panden ontvangen een aangetekende brief met o.a. een verslag waarin beschreven wordt waarom de 12

gemeente vermoedt dat de woning of het gebouw leeg staat. Staat je eigendom meer dan 12 maanden opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister? Dan is de kans groot dat je een belasting (ook wel heffing genoemd) moet betalen. Dit bedrag stijgt als het pand meerdere jaren lang in het register blijft staan. Onder bepaalde voorwaarden kan je een vrijstelling van deze belasting krijgen. Het eerste jaar bedraagt de heffing 1.250 euro, het tweede jaar verdubbelt dit tot 2.500 euro, het derde jaar stijgt het tot 3.750 euro. Vanaf het vierde jaar bedraagt de heffing 4.000 euro per jaar. WAT KAN JE ZELF DOEN? Om te vermijden dat je als eigenaar van een langdurig leegstaande woning of gebouw een heffing moet betalen, kan je er dus maar beter voor zorgen dat je woning of gebouw terug in gebruik genomen wordt. Je kan ze zelf bewonen, verkopen, verhuren of slopen indien ze in slechte staat is. Indien je je woning zorgeloos wil verhuren, kan je overwegen om ze te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Zij zorgen voor een constante verhuring, stipte betaling van de huur en een goed onderhoud van de woning.

HEFFING OP VERWAARLOZING Naast leegstand wil Bierbeek ook de verwaarlozing van woningen en gebouwen op zijn grondgebied voorkomen en bestrijden. Dit is belangrijk want iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen, denk bijvoorbeeld aan loszittende dakpannen die kunnen wegwaaien of een regenpijp die dreigt naar beneden te vallen. Bierbeek heeft een gemeentelijk reglement 'registratie en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen'. Het reglement regelt hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping ... gebeurt en wat de gevolgen van opname kunnen zijn. De gemeente heft een belasting op woningen en gebouwen die meer dan 12 maanden in het gemeentelijk verwaarlozingsregister zijn opgenomen. Ben je zelf eigenaar van een leegstaande woning of wil je als bezorgde Bierbekenaar melding maken van een leegstaand of verwaarloosd pand? Neem dan contact op met de leegstandsbeheerder van Bierbeek. 0496 25 85 23 leegstand.bierbeek@igo.be


wonen

Verplicht conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor huurwoningen Bierbeek wil de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt verbeteren en wil op termijn alle verhuurders verplichten tot de aanvraag van een conformiteitsattest. Deze verplichting zal stapsgewijs ingevoerd worden. De nadruk wordt in het begin gelegd op oudere woningen en opgesplitste woningen. Het concrete traject wordt de volgende maanden nog verder uitgewerkt. WAT IS EEN CONFORMITEITSATTEST? Een conformiteitsattest is een officieel document en het bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dit attest kan je aanvragen bij het woonloket van de gemeente en op de gemeentelijke website. Aan de hand van een technisch verslag gaat een woningcontroleur van IGO (aangesteld door de burgemeester) na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als dat zo is, wordt het attest afgeleverd. HET KWALITEITSLABEL IS EEN TROEF! Het conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de minimale normen qua veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en brandveiligheid. Hierdoor staat de verhuurder sterker tegenover de huurder. Het attest is immers hét bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van het onderzoek. Anderzijds krijgt een (potentiële) huurder de garantie dat de woning kwaliteitsvol is en de levensstandaard zo verzekerd blijft.Het attest blijft 10 jaar geldig. Een woning met meerdere kleine gebreken of met vochtschade kan voor de bewoner erg hinderlijk zijn en de schade kan in de volgende jaren uitbreiden wanneer het noodzakelijke herstel niet gebeurt. In geval van dergelijke gebreken kan er opnieuw om een woningonderzoek gevraagd worden en kan de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ingekort worden. Zo kunnen we kort op de bal spelen bij woningen die niet voldoen aan de opgelegde normen. Wanneer de huurwoning bij het eerste onderzoek conform is zal het onderzoek gratis zijn. Dit is ook zo wanneer de verhuurder spontaan om een conformiteitsattest vraagt of als de aanvraag gebeurt door een erkend sociaal

verhuurkantoor. Bij alle andere gevallen is de minimum kostprijs van een woningonderzoek 90 euro. SAMENWERKEN AAN KWALITEITSVOL WONEN Het kwaliteitslabel kan een belangrijke stimulans zijn voor eigenaars om hun huurwoning te verbeteren op vlak van woningkwaliteit en samen met de gemeente te werken aan een duurzaam patrimonium. Een belangrijke kerntaak van de gemeente is het investeren in de levenskwaliteit van de inwoners. Met het verplichten van het conformiteitsattest wordt daar volop op ingezet. Want een goede levenskwaliteit begint bij een gezonde en veilige woning.

Woningcontroleur 0471 24 41 00 woningkwaliteit.bierbeek@igo.be

13


wonen

LEEF JIJ BRANDVEILIG? De brandweer doet meer dan blussen alleen. Ook het sensibiliseren over brandveiligheid behoort tot haar kerntaken. Hiervoor beschikt Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) over een team brandpreventieadviseurs. Dat zijn brandweermannen of -vrouwen die opgeleid zijn om jou te informeren over brandveiligheid.

brandveilig je leeft. Bij een bezoek wordt aan de hand van een checklist nagegaan hoe brandveilig je woning is en krijg je allerlei praktische tips om op een eenvoudige manier de veiligheid van jezelf en je huisgenoten te vergroten. Daarnaast kan je ook kosteloos als groep of vereniging een infosessie over brandveiligheid aanvragen.

Heb je vragen over de brandveiligheid van je woning? Je kan gratis beroep doen op een brandpreventieadviseur om na te gaan hoe

Een huisbezoek of infosessie vraag je aan via 016 31 72 70 of vul het formulier in op www.hvzoost.be

ENKELE TIPS • Plaats voldoende rookmelders. Test en ontstof ze maandelijks. • Maak een vluchtplan en oefen dit met het hele gezin. • Toch brand? Vlucht, sluit alle deuren op je vluchtweg, blijf buiten en bel 112.

Asbest veilig laten verwijderen of ophalen? Doe beroep op IGO en EcoWerf Vlaanderen streeft naar een asbestveilige leefomgeving tegen 2040. Asbest is een vezel die in bindmaterialen zoals cement, kunststof, gips en lijm is verwerkt. Omdat blootstelling eraan longkanker, longvlies- en buikvlieskanker kan veroorzaken, werd het gebruik ervan in de jaren 90 verboden. Toch is het vaak nog verborgen aanwezig in onze woningen. IGO en EcoWerf organiseren daarom een project met financiële steun van OVAM om asbest te verwijderen en milieuveilig te laten verwerken. INTERESSE? Op asbest.igo.be vind je meer informatie over de groepsaankoop asbestverwijdering van niet-hechtgebonden asbest (leidingisolatie en vloerbedekking). OPHALING AAN HUIS Hechtgebonden asbest (leien, daken, golfplaten …) kan je door EcoWerf aan huis laten ophalen. Op www.ecowerf.be 14

vind je de voorwaarden, het aanvraagformulier en meer info. Je kan hechtgebonden asbest ook zelf naar het recyclagepark brengen. Dan moet je het verplicht verpakt aanbieden in doorzichtige bouwfolie van minstens 0,1 mm. asbest.igo.be www.ecowerf.be www.bierbeek.be/asbest


lokale econo mie

Digitale tombola ‘Blijf plakken in Bierbeek’ Op 2 november start de digitale tombola ‘Blijf plakken in Bierbeek’. Meedoen is heel eenvoudig. Scan bij elke aankoop de QR-code op het display van de deelnemende Bierbeekse handelaar/ondernemer. Heb je zelf geen smartphone? Dan scant de deelnemende handelaar/ ondernemer de QR-code onderaan zijn display voor jou en registreert je naam en telefoonnummer. Zo kunnen we je contacteren als je een prijs wint bij één van de maandelijkse trekkingen. Je verzamelt dit jaar dus geen stickertjes meer, maar online QR-codes. Zoveel mogelijk lokaal winkelen in Bierbeek is de boodschap! Hoe meer QR-codes je zelf scant of laat scannen, hoe meer kans je maakt op één van de mooie prijzen die elke maand verloot worden. Je kan winnen in november, december en januari. De actie loopt tot en met 31 januari. HELELMAAL VAN HIER Deze actie kadert in het project ‘Helemaal van Hier’ waarvoor Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant financiële middelen vrijmaken om de korte keten en de lokale economie te versterken. Vanaf 28 oktober vind je de lijst van deelnemende handelszaken op www.bierbeek.be/blijfplakken

15


tijd van toen

Korbeek-Lo en Lovenjoel verdeeld door de spoorweg De aanleg van de spoorweg in 1837 was een belangrijk nieuw feit voor onze dorpen.Korbeek-Lo en Lovenjoel werden, 130 jaar na de aanleg van de Tiensesteenweg, een tweede maal verdeeld. Dat was vooral het geval voor het gehucht Bruul, dat volledig afgesneden werd van de rest van Lovenjoel. Maar het spoor bood ook nieuwe kansen zoals de bouw van de psychiatrische inrichtingen of nieuwe woonwijken. SPOORWEGOVERGANGEN In Lovenjoel werd een bareel voorzien om de overgang tussen het dorp en de Bruul veilig te laten verlopen. De oorspronkelijke bareel bestond uit 2 rollende afsluitingen die, net zoals de wissels, bediend werden door een seingever vanuit een cabine. Er was een smalle doorgang voor voetgangers en fietsers en één bredere voor voertuigen. Later werden deze rollende barelen vervangen door slagbomen. Ook deze werden 16

oorspronkelijk manueel bediend, bij de elektrificatie van het net werden dit automatische slagbomen. Ook straatnamen veranderden in functie van de spoorwegen: zo werd de Keizerstraat in Lovenjoel vanaf 1889 omgedoopt naar Stationsstraat. De spooroverweg in de Stationsstraat werd vervangen door een brug onder de sporen in november 1977. In Korbeek-Lo was er oorspronkelijk een bareel ter hoogte van wat nu het containerpark is. Na 1860 werd de Bierbeekstraat verlegd en kwam er een viaduct, een smalle doorgang die tot 10 jaar geleden dienstdeed. Er waren ook barelen in het gehucht De Beuk. Via de Oaselaan konden de bewoners van Overlo gemakkelijk naar Bierbeek via de Herpendalstraat. Een tweede overweg was voorzien aan de Huizekensstraat, richting Sint-Kamillus.

TEGENKANTING LEIDDE TOT 2 STATIONS Veel kleinere (veld)wegen verloren hun belang, nieuwe wegen werden aangelegd zodat de landbouwers hun akkers konden bereiken. Op verschillende plaatsen bleven er ook in de velden nog onbewaakte spoorwegovergangen bestaan. Gelukkig reden de treinen toen nog niet zo snel. Zo bestond er in Lovenjoel, naast de tunneltjes tussen de Heerbaan en de Rijsmortelstraat, ook een overweg ter hoogte van de hoeve van de universiteit (in de Bijzondereweg). In de volksmond noemde men deze ‘het moleke’ omdat die overweg voorzien was van een draaimolentje waar de voetgangers slechts één per één konden oversteken. Aanvankelijk werd op die plaats een stopplaats gepland. Deze halte zou dan gemeenschappelijk geweest zijn voor


info Lovenjoel en Korbeek-Lo. Volgens kwatongen zou burgemeester Maximiliaan de Spoelberch zijn veto gesteld hebben omdat de halte te dicht bij zijn kasteel lag. TELOORGANG Zo kwam het dat er pas na 30 jaar een station gebouwd werd in Korbeek-Lo, aan de noordzijde van het spoor op de grens met Bierbeek. Dit werd geopend op 13 januari 1867 en was opgetrokken in cottagestijl. Met zijn opvallende houten dakconstructie genoot het in die tijd heel wat bijval. De aanwezigheid van dit station was één van de redenen waarom Zorggroep Sint-Kamillus op de Krijkelberg gebouwd werd in 1932. Zo konden familieleden de patiënten makkelijker een bezoek brengen. De stopplaats Korbeek-Lo werd afgeschaft in 1973 en 4 jaar later werd het stationsgebouw gesloopt. Lovenjoel kreeg een treinstop vanaf 1 juli 1889. Acht jaar later, in 1897, werd een stationsgebouw opgetrokken aan de zuidkant van het spoor (aan de kant van Bruul), dat in 1901 vergroot werd. In september 1965 werd het gebouw gesloopt. Op beide stopplaatsen hield de omnibustrein tussen Leuven en Tienen nog enkele jaren halt, maar in de jaren 1980 werden ze afgeschaft, ondanks protest van het gemeentebestuur. Aan de beide stations bevonden zich ook spoorwissels en zijsporen, zodat goederentreinen op een zijspoor terechtkonden voor het lossen van steenkool en andere zaken, of voor het laden van suikerbieten in de herfst. In de buurt van de beide stations ontwikkelden zich later nieuwe gehuchten en verkavelingen, zoals de Bruul of de Krijkellaan. Dit bracht een belangrijke toename van de bevolking mee in onze deelgemeenten. www.bierbeek.be/de-tijd-van-toen

Alleen samen kunnen we klimaatonrecht stoppen De klimaatopwarming stijgt, laait op, verhit en raast verder. Vorig jaar kenden we de gigantische overstromingen in de Ardennen, dit jaar werden droogte- en hitterecords verpulverd. De klimaatcrisis voltrekt zich overal, maar treft niet iedereen gelijk. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Zo is de rijkste 10% van de wereldbevolking verantwoordelijk voor 52% van de uitstoot van broeikasgassen, terwijl de armste 50% slechts voor 7 % verantwoordelijk is. Bovendien hebben deze landen de minste middelen om er zich tegen te wapenen. In Bangladesh verdwijnen hele vissersdorpen door de stijging van de zeespiegel. In Brazilië verwoesten olieontginningen en bosbranden kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen. De droogte in de Sahellanden en in de Hoorn van Afrika doet jaar na jaar oogsten mislukken: de voedselschaarste is er ongezien. Miljoenen mensen lijden honger.

Daarom komt 11.11.11 op voor wereldwijde klimaatrechtvaardigheid en een levende planeet. Daarom steunt 11.11.11 met jouw giften in de hele wereld organisaties die actief opkomen voor rechtvaardige klimaatoplossingen. Rechtstreekse hulp voor de mensen die het zwaarst getroffen worden. Zij moeten een stem krijgen, hun verhaal kunnen vertellen en gehoord worden door onze wereldleiders. Er is immers geen alternatief voor onze kostbare planeet. Ook jij kan mee investeren in klimaatrechtvaardigheid. Alleen samen kunnen we het klimaatonrecht stoppen. Met jouw gift versterk je onze partners in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Met jouw gift kan 11.11.11 wegen op de politiek en klimaatonrecht blijven aanklagen. Een gift kan op BE30 0000 0000 1111 (vanaf 40 euro krijg je een belastingvermindering van 18 euro). www.11.be/campagne2022-klimaatonrecht 17


JONG in bierbeek SPORTREGIO TRAKTEERT OPNIEUW OP GRATIS TOEGANGSKAARTJES

Familieschaats- en zwemdagen Naar goede gewoonte organiseert sportregio Dijland de jaarlijkse familieschaats- en zwemdagen. Ook inwoners van Bierbeek kunnen dankzij de sportdienst gratis sportpasjes aanvragen. Uiteraard slechts geldig zolang de voorraad strekt. FAMILIESCHAATSDAG Hou jij van schaatsen samen met je familie? Kom dan naar de familieschaatsdag op zaterdag 19 november. Naast plezier voor het hele gezin, zijn er ook ervaren lesgevers op het ijs die je individueel kunnen helpen om het schaatsen onder de knie te krijgen. wanneer: zaterdag 19 november van 10 tot 12 uur waar: Ijsbaan Heverlee - Ondernemingenweg 1, Heverlee inschrijven: vanaf dinsdag 8 november om 9 uur FAMILIEZWEMDAGEN In de kerstvakantie ga je met het hele gezin zwemmen in de Leuvense Sportoase. Je kiest zelf welke dag het beste uitkomt voor moment van waterplezier. wanneer: vrij zwemmoment tussen maandag 26 december en zondag 8 januari waar: Sportoase Leuven - Philipssite 6, Leuven inschrijven: vanaf dinsdag 6 december om 9 uur Reserveer je gratis tickets via www.bierbeek.be/webwinkel of aan het onthaal van de borre. Opgelet! Enkel geldig voor inwoners van de gemeente Bierbeek zelf.

GEZINSWANDELING VOL VERWONDERING

Mysterieuze Bossen Er is iets vreemds aan de hand in Bierbeek. Het hele bos is overspoeld door vreemde figuren en wezens. Ook benieuwd wat er aan de hand is? Schrijf je dan zeker in voor een nieuwe editie van Mysterieuze Bossen op zaterdag 3 december. Verwacht je aan een spektakelwandeling waarlangs de mooiste natuurelementen uit het bos tot leven komen. Het wordt een combinatie van licht, techniek, speciale effecten en een afsluitende vuuract in harmonie en met respect voor de natuur. De wandeling is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. De inschrijvingen voor Mysterieuze Bossen gingen van start op dinsdag 18 oktober, check onze website voor de actuele beschikbaarheid van tickets. Inschrijven kan per tijdsslot, binnen dit slot beslis je zelf wanneer je vertrekt samen met (ingeschreven) vrienden en familieleden. zaterdag 3 december vanaf 18 uur www.bierbeek.be/webwinkel

18


JONG in bierbeek MUST-SEE VOOR IEDEREEN VANAF 9 JAAR

Dounia B.

Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de rand van de stad. Ze heeft cool voor twee en plannen voor drie. En vandaag spreekt ze jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks te vertellen. Praten doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet op háár manier. Klinkt het niet dan botst het maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te worden. Verwacht je aan een spannend duet tussen een actrice en een animatiefilm, aan een monoloog in onaffe taal. Maar vooral: het meeslepend verhaal van een hedendaagse heldin. De Acteursgilde is alvast lovend over actrice Evgenia Brendes: “Met een bijzonder rijk palet aan kleuren geeft ze gestalte aan haar personage. Haar energie is ontwapenend. Ze weet op verschillende manieren de harten te beroeren van jong en oud. Heel de voorstelling speelt ze scherp, speels en sprankelend als een glas champagne.” zaterdag 10 december om 19 uur - www.ccdeborre.be/dounia-b

KOM IN CONTACT MET JONGE OUDERS

Club BB FAMILIEVOORSTELLING 3+

Le Carnival des animaux Met een reuzenrugzak vol dieren gaat een alleenstaande vader met zijn kind op zoek naar het enige dier dat niet mag meedoen in de dierenmars. Tijdens hun muzikale reis ontdekken ze de schone en lelijke kanten van de wereld. De kippen nemen ons mee naar de sweatshops, de schildpad naar de zenmeditaties. Via figuren, animatie en muziek worden jong en oud meegezogen in de beeldende kracht van deze 19de-eeuwse klassieker. Vanaf 3 jaar! zondag 27 november om 15 uur www.ccdeborre.be/de-maan

Ben jij het afgelopen jaar mama of papa geworden en zit je met kleine vragen of grote zorgen? Zin om met je baby naar buiten te komen en anderen te ontmoeten in een gezellig kader? Of wil je gewoon gezellig samenzijn met mensen in dezelfde levensfase? Wees dan welkom op de ontmoetingsmomenten voor jonge ouders in bistro de borre! Babysit regelen hoeft niet, want je brengt jouw kapoentje gewoon mee. Er is een verzorgingstafel, plaats voor je buggy en parking vlakbij. Wanneer? Elke laatste woensdag van de maand tussen 10.30 uur en 12.30 uur in bistro de borre. Aansluiten of vertrekken wanneer past voor je kleinste spruit mag zeker. Tot dan?

DATA • woensdag 30 november • woensdag 28 december • woensdag 25 januari • woensdag 22 februari • woensdag 29 maart • woensdag 26 april • woensdag 31 mei jonas.vandessel@deborre.be chau.lieze@gmail.com

19


UiT in bierbeek YEVGUENI LANCEERT NIEUWE TOURNEE

Straks is ook goed Ze zijn zeldzaam, groepen die nog weten te verrassen met hun zevende album. Laat staan dat ze zichzelf overtreffen. Maar Yevgueni is een zeldzame groep. Avontuur en nieuwsgierigheid zitten in het DNA. Wat goed was, is gebleven, wat nieuw is voelt meteen goed aan. Het laat zich allemaal horen op ‘Straks is ook goed’, een popplaat die pendelt tussen eigentijds en tijdloos. Op hun zevende album overleven onze helden lockdowns, worstelen ze zich door een beginnende midlife en praten ze met vijfjarigen over wereldproblemen. Yevgueni weet steeds weer te verrassen met beklijvende voorstellingen voor de luwte en de spots van het theater. Dat bewezen ze in januari 2019 de laatste keer op ons podium. Hoog tijd dus voor een nieuwe passage. Band, frontman (en crew) slepen je mee in hun universum van klank, licht, verstilling en vertelling, vertraging en versnelling. Om je anderhalf uur later ontroerd, getroost, hoopvol en uitbundig de nacht in te sturen. donderdag 15 december om 20 uur - www.ccdeborre.be/yevgueni

ONTBIJTTHEATER MET DE HARTENSPELERS VAN HETGEVOLG

HANS PRIMUSZ EN ZIJN LAGE LANDENKOOR GAAN OP TOURNEE MET TINE EMBRECHTS

Van Ploegsteert tot Zoutelande Zak onderuit en geniet van de verrassende koorarrangementen die Hans Primusz maakte van het werk van Boeijen, Shaffy, van het Groenewoud, Verminnen, Yevgueni, Peeters, Gorki en vele anderen. Actrice-zangeres Tine Embrechts vertelt tussen de liedjes. En wanneer haar lievelingsnummer voorbijkomt, kan ze het niet laten om de solo van het koor even over te nemen. De Lage Landenlijst heeft nog nooit zo fris geklonken. zondag 11 december om 14 uur www.ccdeborre.be/lage-landen

20

Chris Lomme terug op de planken De hartverwarmende voorstelling ‘Grijze Tuinen’ is gebaseerd op de documentaire ‘Grey Gardens’ waarin een moeder en dochter doorheen de jaren steeds meer geïsoleerd en vereenzaamd raakten. De dochter blijkt bovendien getekend door het trauma van een gefnuikte showbizz-carrière, gedwarsboomd door de moeder. Ze ontwerpen hun eigen kleren, mijmeren over onbeantwoorde liefdes en treiteren mekaar over vroeger en nu. Of ze vertellen niets… en schrijven prachtige gedichten. Verhalen zat, zomaar voor het oprapen. En ook kippenvel, natuurlijk, wat dacht je? Al die levensjaren, al die wijsheid, al dat mededogen voor de medemens. Daar kan alleen maar een beklijvende voorstelling uit komen.

Chris Lomme deelt het podium met de hartenspelers van HETGEVOLG. Voor de voorstelling kan je inschrijven voor een heerlijk ontbijt bij Bistro de borre vanaf 8.30 u. dinsdag 8 november om 10 uur vrijblijvend ontbijt vanaf 8.30 uur www.ccdeborre.be/hetgevolg


UiT in bierbeek

VERTELLING WO 23 NOVEMBER OM 20 U

BEGIJN LE BLEU KIJK! [TRY-OUT] ‘Fwiet! Fwiet!’ is de naam

van de podcast en het vogelmagazine van Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt onthaald door media en publiek. Nu brengt Begijn een voorstelling over de kick van het vogelspotten: ‘Kijk!’ Laat je meevoeren in de wondere wereld van Begijn waarin vogels de hoofdrol spelen. www.ccdeborre.be

rie: respect en een diepe buiging voor de schoonheid van het ongekende, de totale afwezigheid van het exacte en de overgave aan het allesomvattende.

DIMITRI LEUE EN JENNIFER HEYLEN

Messia

De wereld staat in brand. De mensen denken dat maar één iemand dit kan blussen. Men noemt haar de Messia. Jennifer Heylen incorporeert de verlosser, de nieuwe weg. Dimitri Leue probeert haar te overtuigen om te redden wat nog te redden valt. Live muziek van vier live muzikanten zweept het verhaal op. Als koor blazen ze met humor het vuur aan. Rijzende ster Jennifer Heylen speelt voor het eerst theater. Ze mag meteen de nieuwe messias belichamen. Met haar tomeloze energie en haar gouden lach weet ze de wereld in brand te steken. Een politie-inspecteur (vertolkt door Dimitri Leue) legt haar het vuur aan de schenen en smeekt haar om de revolutie stil te leggen. De sneeuwbal is echter vertrokken en geen woord kan de tijd terugdraaien. Of is ze toch wie ze beweert te zijn en zijn mirakels mogelijk? De politie-inspecteur heeft zo zijn eigen redenen om te hopen dat zij werkelijk de nieuwe MESSIA is. Een engelenkoor zingt commentaar en brengt zo lucht en licht in het verhoor. donderdag 8 december om 20 uur www.ccdeborre.be/messia

MUZIEK WO 30 NOVEMBER OM 20 U

JEF NEVE MYSTERIUM

In een wereld waar alle data en (fake?) feiten heel direct beschikbaar zijn, heeft Jef Neve nood aan het myste-

Zijn muziek is tegelijk complex én verrassend eenvoudig. Voor de instrumentatie heeft hij zich laten inspireren door de massieve klank van drie tenorsaxen, aangevuld met trompet en bastrombone. www.ccdeborre.be

je twee mogelijkheden: neergaan of terugvechten. Het leven heeft Steven Goegebeur niet gespaard. Hij incasseerde slag na slag en ging uiteindelijk op de knieën. Maar toen gebeurde het wonder: hij vond de kracht, ‘Mankracht’. MUZIEK WO 30 NOVEMBER OM 20 U

www.ccdeborre.be

STEVEN GOEGEBEUR MANKRACHT

Als je in de hoek staat waar de klappen vallen, heb

21


UiT in bierbeek

WALL OF LOCAL FAME

BIJZONDERE DUOTENTOONSTELLING

Puur brut

Kom tijdens regenachtige herfstdagen genieten van bijzondere kunstwerken van Dirk Boulanger en Frits Achten (NL). In de werken van DIRK primeren figuratie en sterke dominante kleuren. Hij maakt composities op grote MDF-panelen en werkt hierbij met olieverf, houtskool en linosnede. Vervormde, licht groteske gezichten en vreemde dieren staren de toeschouwer grijnzend aan. FRITS daarentegen maakt alles in papier-maché: bomen, rotsen, dieren… Zijn werken zijn meestal grote objecten waarbij organische vormen overheersen. Planten en zaden vormen een inspiratiebron, maar hij laat zich eveneens inspireren door kunst uit andere continenten. Beide kunstenaars presenteren eerlijke kunst, ze voeren het uit zoals het binnenkomt… gewoon zoals ze zelf zijn! van vrijdag 18 november t.e.m. woensdag 14 december in de expohal van de borre

22

Schilderkunst van Ian McGann Ian is een autodidactische Ierse kunstenaar die sinds 2018 in Bierbeek woont. Hij begon zijn artistieke reis op 6-jarige leeftijd, maar het duurde tot 2015 voordat hij effectief het penseel oppakte en begon te schilderen. Ian bleef doorheen de jaren zijn aanpak verfijnen en kwam uiteindelijk tot een eigen stijl die zowel uniek als boeiend is. Tijdens deze zoektocht naar een persoonlijke stijl, heeft hij vooral geëxperimenteerd met drie technieken: hij begon met het gebruiken van acrylverf, nadien experimenteerde hij met de splash-schilderstechniek en tot slot leerde hij mozaïekpatronen te combineren. Schilderen is voor Ian een echte uitlaatklep waarbij hij kan ontsnappen aan dagelijkse routines en uitdagingen. En zelfs meer, het is voor hem pure mindfulness! van vrijdag 18 november t.e.m. woensdag 14 december in de expohal van de borre


UiT agenda Wil je zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar www.UiTdatabank.be en voer je activiteit in. De deadline voor de in&uit van januari is 30 november. Meer info op blz. 2.

WO 2, DO 3 EN VR 4 NOVEMBER

TIENERWEEEK

In de herfstvakantie organiseert jeugddienst de borre een week die helemaal in het teken staat van onze tieners. www.bierbeek.be/tienersportdagen ZA 5 EN ZO 6 NOVEMBER

VOGELTENTOONSTELLING

Pannenkoekenfestijn Samana Bierbeek

organisator: De Zanglijster Korbeek-Lo wanneer: zaterdag van 10 tot 22 uur, zondag van 10 tot 18 uur locatie: de borre (Speelpleinstraat) ingedebecker2@gmail.com ZO 6 NOVEMBER - 14 TOT 18 UUR

Lezing ‘Oorlog in Europa?!’

OKRA-CREA

Twee keer per maand komen we samen voor een crea-activiteit. De lesgevers zijn Jenny en Nadine. Alles komt aan bod: kerstkaarten knutselen, handtas of portemonnee naaien, halsketting maken... Voorkennis is niet nodig. organisator: OKRA Korbeek-Lo locatie: Cafetaria Ter Korbeke (Oudebaan 106) prijs: gratis, materiaal wordt rechtstreeks betaald aan de lesgevers 016 26 09 98 DI 8 NOVEMBER

PANNENKOEKENFESTIJN

DORPSRESTAURANT

VANAF MA 7 NOVEMBER

ONTBIJTTHEATER: HETGEVOLG GRIJZE TUINEN

organisator: Samana Bierbeek locatie: de Velpe (Velpestraat) lieve.stas9@gmail.com

Gespreksgroep ‘Spanningen tussen (ex-)partners door Amber vzw

MA 7, 21 NOV, 5 DEC - 10 TOT 17 UUR

HOE SPANNINGEN TUSSEN (EX-)PARTNERS UIT DE LEEFWERELD VAN KINDEREN HOUDEN?

Heb jij het gevoel dat de spanning thuis tussen jou en je (ex-)partner impact heeft op je kind(eren)? Dat je hierin veel energie verliest? Wil je meer ruimte in je hoofd voor de verbinding met je kind? Ben je op zoek naar manieren om stress te verlagen? Wees welkom in de vijfdelige praatgroep voor ouders (nog samen of apart). Deze reeks gaat over spanning in de (ex-)partnerrelatie, niet over conflicten tussen ouder en kind! organisator: Amber vzw wanneer: 7, 14, 21 en 28 november, 5 december telkens van 9.30 tot 11.30 uur locatie: Amber vzw (Tiensesteenweg 88) www.huisvanhetkindleuven.be/ hoogspanning

zie blz. 10 voor meer info DI 8 NOVEMBER

zie blz. 20 voor meer info

WO 9 NOVEMBER - 20 TOT 22.30 UUR

OORLOG IN EUROPA?! MOETEN OOK WIJ VREZEN.

Deze oorlog is voor ons als EUonderdanen onverwacht en onwezenlijk... Beangstigend ook, door de onvoorspelbaarheid van de mogelijke gevolgen voor onszelf en onze levensstandaard. Denk maar aan de gevolgen die dit conflict heeft voor onze energie- en goederentoevoer. Bierbekenaar Luc De Vos is professor emeritus aan de KU Leuven en Koninklijke Militaire School. In deze lezing licht hij zijn kennis, inside information en inzicht in dit militaire en geopolitiek schaakbord toe. Je zal vanaf dan met meer bagage nieuwsberichten over de oorlog volgen. organisator: Davindsfonds Bierbeek locatie: de borre (Speelpleinstraat) www.davidsfondsbierbeek.be

23


UiT agenda WO 9 NOVEMBER

NAAINAMIDDAG SAVOOI zie blz. 10 voor meer info WO 16 NOVEMBER

EHBO

zie blz. 9 voor meer info VANAF VR 18 NOVEMBER

EXPO: PUUR BRUT zie blz. 22 voor meer info ‘Light a Candle’ bij Sint-Kamillus

VR 18 NOVEMBER - 16 TOT 19 UUR

LIGHT A CANDLE

Wees welkom rond de vijver van het torengebouw van Sint-Kamillus voor een lichtritueel. Kies voor wie of wat jij een kaarsje wil aansteken en maak samen met ons een kring van warmte. Er wordt ook hartverwarmende pompoensoep voorzien. organisator: Zorggroep Sint-Kamillus, dienst zinzorg locatie: Sint-Kamillus (Krijkelberg) 016 45 26 11

locatie: Kapel Sint-Kamillus (Krijkelberg) prijs: 12 euro (incl. drankje en knabbeltje na afloop) / <12 jaar: gratis www.achtgraden.be ZO 27 NOVEMBER

DE MAAN - LE CARNIVAL DES ANIMAUX (OP ZOEK NAAR HET VARKEN) zie blz. 19 voor meer info WO 30 NOVEMBER

CLUB BB

zie blz. 19 voor meer info WO 30 NOVEMBER

JEF NEVE - MYSTERIUM zie blz. 21 voor meer info VR 2 DECEMBER

STEVEN GOEGEBEUR MANKRACHT zie blz. 21 voor meer info ZA 3 DECEMBER

Kerstmarkt Ave Regina

ZA 19 NOVEMBER

FAMILIESCHAATSDAG zie blz. 18 voor meer info

ZA 19 NOVEMBER - VANAF 19.30 UUR

DE SLIMSTE PLOEG VAN LOVENJOEL

Quiz mee en wordt de slimste ploeg van Lovenjoel. organisator: Landelijke Gilde Lovenjoel locatie: ‘t Stichelke (Kerkstraat) prijs: 25 euro lglovenjoel@hotmail.com www.landelijkegildelovenjoel.be Winterwerkdag Blauwschuurbroek door Natuurpunt Velpe-Mene, kern Bierbeek

HERSTELCAFE MET BEZOEK VAN DE SINT zie blz. 10 voor meer info ZA 3 DECEMBER

MYSTERIEUZE BOSSEN zie blz. 18 voor meer info DO 8 DECEMBER

DIMITRI LEUE & JENNIFER HEYLEN MESSIA zie blz. 21 voor meer info

DO 8 DECEMBER - 19.30 TOT 22 UUR

WO 23 NOVEMBER

BEGIJN LE BLEU KIJK! [TRY-OUT] zie blz. 21 voor meer info

KOOKWORKSHOP: SOEP IS HOT

organisator: Ferm Lovenjoel locatie: ‘t Stichelke (Kerkstraat) prijs: 15 euro / 10 euro voor leden

ZA 26 NOVEMBER - 20.15 UUR

8° PARELEND

Parelend en bruisend zingt het 8° Koor een ongehoorde cocktail van liederen. Ze klinken op hun 22 jaren samen zingen. Strijkorkest Joviool klinkt mee. jij ook? organisator: 8° koor 24

ZA 10 DECEMBER - 10 TOT 12 UUR

KLEDINGRUILBEURS WINTER

Kom met je miskopen of niet passende - maar in prima staat - kledij naar de borre (5 kledingstuks en 5 accessoires). Graag inschrijven via e-mail. Jullie


UiT agenda worden verwacht om 10 u stipt. Zodra de stukken gesorteerd en opgehangen zijn, start de ruil. organisatie: Transitie in Actie en Masereelfonds Bierbeek locatie: de borre (Speelpleinstraat) kledingruilbeursbierbeek@gmail.com ZA 10 DECEMBER

HETPALEIS & MARTHA!TENTATIEF DOUNIA B. zie blz. 19 voor meer info ZO 11 DECEMBER

HANS PRIMUSZ, HET LAGE LANDENKOOR & TINE EMBRECHTS DE LAGE LANDENLIJST zie blz. 20 voor meer info

locatie: Sint-Hilariuskerk Bierbeek prijs: 15 euro / 13 euro voor leden

FAMILIEZWEMDAG

DO 15 DECEMBER

CLUB BB

0496 62 15 14 dupont_vanderheyden@pandora.be

KERSTVAKANTIE

zie blz. 18 voor meer info WO 28 DECEMBER

YEVGUENI - STRAKS IS OOK GOED

zie blz. 19 voor meer info

zie blz. 20 voor meer info ZA 17 DECEMBER

KERSTCONCERT

Kerstconcert in een warm kader. Geniet van de sfeervolle kerstsfeer in onze SintLambertuskerk. En achteraf een drankje in 't Stichelke. organisatie: K.F. Kunst en Vermaak locatie: Sint-Lambertuskerk Lovenjoel prijs: 12 euro 0478 36 39 26 info@fanfarelovenjoel.be

ZO 11 DECEMBER - 10 TOT 18 UUR

KERSTMARKT

In de gebouwen van Ave Regina kies je je artisanale geschenken voor de feestdagen! Er zullen producten zijn die door cliënten gemaakt werden, maar ook producten van lokale handelaars. Uiteraard geen kerstmarkt zonder eten en drinken... organisator: Ave Regina vzw locatie: Ave Regina (Klein Park) 016 46 89 11 - info@averegina.be DI 13 DECEMBER

DORPSRESTAURANT zie blz. 10 voor meer info WO 14 DECEMBER

NAAINAMIDDAG SAVOOI zie blz. 10 voor meer info

WO 14 DECEMBER - 20 TOT 22 UUR

U ZIJT WELLEKOME

Een sfeervol kerstconcert in de romaanse Sint-Hilariuskerk. Onder leiding van Eric Boeckx zingt het Bierbeeks gelegenheidskoor mooie kerst- en andere liederen. Kom, geniet, zing of neurie mee en voel de warme, verbindende gezelligheid van samen te zingen. organisator: Davidsfonds Bierbeek

ZO 18 DECEMBER - 13.30 TOT 17.30 UUR

BLOKJESFESTIVAL MET LEGO

Het blokjesfestival is voor groot en klein. Laat jouw inspiratie de vrije loop en maak een schitterende creatie. organisatie: KWB Bierbeek locatie: de Velpe (Velpestraat) prijs: 5 euro / 10 euro per gezin kwb.bierbeek@gmail.com

Familieschaatsdag

WO 21 DECEMBER - 13 TOT 17 UUR

WINTERWERKDAG BLAUWSCHUURBROEK

Blauwschuurbroek ligt in de vallei van de Kleinbeek en is het restant van een vroegere gemene weide. Het is een prachtig schraal hooiland met 2 poelen en een zeer nat elzenbroekbosje. Er staan ook een 40-tal knotwilgen en die worden vierjaarlijks geknot om ze vitaal te houden of de doorgang aan de straatkant niet te belemmeren. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken om de takken weg te slepen en te stapelen. Laarzen aanbevolen. Voor spijs en drank wordt gezorgd. organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene, kern Bierbeek locatie: einde Vinaafstraat in Opvelp 0475 33 51 70

Club BB

ester.buysmans@telenet.be

25


info

OVERLIJDENS 12 september

Georgette Alice Van Veeckhoven, 84 jaar

13 september

Amélie Amandine Linster, 89 jaar

22 september

Fernand Huysmans, 63 jaar

27 september

Alfred Richard Vleminckx, 84 jaar

29 september

Lutgarde Armandine Wysgeer, 75 jaar

30 september

Raymondus Joannes Nijs, 91 jaar

5 oktober

Germaine Maria Janssens, 87 jaar

NOVEMBER & DECEMBER

GEWOON HUISVUIL • • • •

dinsdag 8 november dinsdag 22 november dinsdag 6 december dinsdag 20 december

HUWELIJKEN 17 september

Karolien Willems & Wim Janssens

24 september

Elvira Leys & Jasper Van beuren

GFT (groente-, fruit- en tuinafval) • • • •

dinsdag 8 november dinsdag 22 november dinsdag 6 december dinsdag 20 december

PAPIER & KARTON • donderdag 3 november • dinsdag 29 november • dinsdag 27 december

P+MD • • • •

dinsdag 15 november dinsdag 29 november dinsdag 13 december dinsdag 27 december

TEXTIEL

• dinsdag 20 december

SNOEIHOUT • • • •

week 7 november: Bierbeek week 14 november: Lovenjoel week 21 november: Opvelp week 28 november: Korbeek-Lo

GROFVUIL (BETALEND - MIN. 2 DAGEN VOORAF BOEKEN VIA 0800 97 0 97)

• vrijdag 16 december

www.ecowerf.be/bierbeek of download de app Recycle! 26


Burgemeester Johan Vanhulst Burgerzaken, politie en veiligheid, financiën, erediensten, intergemeentelijke samenwerking.

Eerste schepen Cil Cuypers Cultuur, mobiliteit, woonbeleid, toerisme, personeel. Contact of afspraak? 0486 60 67 56 cil.cuypers@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0495 58 15 12 johan.vanhulst@bierbeek.be Schepen Jan Van der Velpen Openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw, lokale economie.

Schepen Frederik De Buck Omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.

Contact of afspraak? 0477 66 43 52 jan.vandervelpen@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0496 23 63 78 frederik.debuck@bierbeek.be

Schepen Lisa Hermans Onderwijs, sport, jeugd, communicatie en digitalisering.

Voorzitter BCSD en schepen Stefaan Van Haegenborgh Welzijn, buurtwerking en participatie.

Contact of afspraak? 0479 44 76 50 lisa.hermans@bierbeek.be

Contact of afspraak? 0497 07 54 79 stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be

GEMEENTEHUIS

Speelpleinstraat 8 016 46 01 75 info@bierbeek.be www.bierbeek.be Maak vooraf een afspraak! Dienst Burgerzaken 016 46 87 60 burgerzaken@bierbeek.be Online afspraak: www.bierbeek.be/afspraak • Ma, woe, do en vr: 9 - 12 u • Di: 14 - 20 u Dienst omgeving 016 46 87 85 omgeving@bierbeek.be Dienst openbare werken 016 46 87 89 openbarewerken@bierbeek.be

DIENST WELZIJN

Speelpleinstraat 8 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be www.bierbeek.be/welzijn Maak vooraf een afspraak! • Ma- vr: 9- 12 u en 14- 16.30 u • Dinsdagavond: 18- 20 u

DE SAVOOI

Stationsstraat 48 016 46 10 74 • Wo: 10 - 17 u

DE BORRE

Speelpleinstraat 10 016 46 14 00 info@deborre.be www.deborre.be • Ma - do: 9 - 16 u • Vr: 9 - 12 u

BIBLIOTHEEK

016 26 97 46 bib@deborre.be www.bierbeek.be/bibliotheek Bib de borre (Speelpleinstraat 10) is open op: • Di: 15.30 - 17.30 en 18 - 20 u • Wo: 13.30 - 17.30 u • Do: 15.30 - 17.30 u • Vr: 18 - 20 u • Za: 9.30 - 12 u Bib Korbeek-Lo (Pastoriestraat 3) is open op: • Wo: 18 - 20 u • Za: 9.30 - 12 u

WIJKKANTOOR LOKALE POLITIE

Speelpleinstraat 8 016 46 18 80 pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police. belgium.eu www.pzlubbeek.be • • • •

Ma: 9 - 12 u Di: 17 - 20 u Wo - vr: 9 - 12 u Za: na afspraak

CONTAINERPARK

Eikeboomlaan 13 www.bierbeek.be/containerpark • • •

Di- vr: 14- 19 u (1 april tot en met 31 oktober) Za: 10 - 16 u Uitzonderlijk gesloten van 13 tot en met 30 november. Heropening op 1 december. 27