Page 1

05

15

Tien vragen aan Dionne Stax

Piet Verbeeten is opmerkelijk zakenman

Op 12 november ontvangt Cicero in Sint Anthonis gastspreker Pauline Terwijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pantein. Ze gaat in op de vraag hoe de toekomst van regionale ziekenhuizen er uit ziet.

Uitgave week 45 | jaargang 3 | editie 51 redactie@deboxmeersekrant.nl www.deboxmeersekrant.nl Telefoon: 0485 - 34 68 62

17

BEUGEN | BOXMEER | GROENINGEN | HOLTHEES | MAASHEES | OEFFELT| OVERLOON | RIJKEVOORT | SAMBEEK | VIERLINGSBEEK | VORTUM-MULLEM LANDHORST | LEDEACKER | OPLOO | RIJKEVOORT DE WALSERT | SINT ANTHONIS | STEVENSBEEK | WANROIJ | WESTERBEEK

CDA Boxmeer over (drugs)criminaliteit BOXMEER - CDA Boxmeer houdt voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ondermijnende (drugs)criminaliteit een themabijeenkomst op maandag 12 november vanaf 19.30 uur in Hotel Riche. Voor deze één uur durende bijeenkomst (voor inwoners en ondernemers) heeft CDA de heer Jochem Spoorendonk uitgenodigd. Hij is werkzaam voor de Taskforce. Deze organisatie richt zich op de bestrijding van drugsdumpingen in het buitengebied en het bestrijden van de productie van drugs en hennep.

Proef en netwerk

Sponsors tevreden over Daags na de Tour Wielerronde Daags na de Tour gaat het goed. Qua organisatie, maar ook financieel heeft het bestuur (Pierre Hermans, Jan van den Heuvel en Twan Poels) de zaakjes uitstekend op orde. De sponsoren zijn ook tevreden, getuige de reacties tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, Deze vond afgelopen maandagavond plaats bij het bedrijf (en hoofdsponsor) Stork Marel. Het bestuur legde verantwoording af aan de sponsoren. Zo werd teruggeblikt op de succesvolle 44ste editie afgelopen jaar. Ook de plannen voor de 45ste editie – maandag 29 juli 2019 – werden al uit de doeken gedaan.

Zo verschijnen ook volgend jaar heren én dames profs aan de start. Ook de bedrijvenkoers gaat door. En er komt een heus NK naar Boxmeer: dat van en voor wielrennende journalisten. Na een optreden van Rob Scheepers vond maandagavond nog een veiling voor het goede doel plaats. Een gesigneerd t-shirt van Tom Dumoulin en andere fraaie wielergadgets brachten in totaal een mooi bedrag van rond de 1500 euro op voor de Vrienden van het Maasziekenhuis. Foto: Gijs Hoogland

STEVENSBEEK - Werkgroep Goei Leven nodigt producenten en afnemers van streekproducten uit voor een proef- en netwerkavond op maandag 12 november vanaf 19.30 uur bij het bedrijf Van Welie in Stevensbeek. De avond wordt georganiseerd door studenten van de HAS Hogeschool uit Den Bosch. Meer informatie via info@goeileven.nl

Enquêtecommissie: openbare verhoren Hansa vanaf maandag 19 november

Sleutelfiguren Hansa aan de tand gevoeld BOXMEER - De Enquêtecommissie Hansa start binnenkort met de openbare verhoren. Acht personen zullen (in de week van 19 november) in de raadszaal van het gemeentehuis van Boxmeer in het openbaar worden verhoord over de kwestie Hansa. Verhoord worden de volgende personen: Walter Brouwer (voormalig ambtenaar afdeling Ruimte en Economie), Erik Ronnes (oud-

wethouder), Vincent Ronnes (voormalig projectleider en communicatieadviseur), Pieter Angenent (directeur Zernike groep), Monique Evers-Ars (ambtenaar hoofd sector Ruimte), Harry van de Loo (gemeentesecretaris), Jos de Graaf (oud-wethouder) en Karel van Soest (burgemeester). In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Boxmeer besloten een onderzoekscommissie in te stellen op basis van artikel 155a van

de Gemeentewet. Deze commissie is door de raad gevraagd een onderzoek in te stellen en een reconstructie te maken van wat zich in het project Hansa met name in de beginjaren heeft afgespeeld. Dit betreft de realisering van een privaat gefinancierd oncologisch ziekenhuis op de Health Campus te Boxmeer. Een ziekenhuis, thoraxcentrum en zorghotel zijn tot op heden nooit gerealiseerd. Deze enquêtecommissie, die in

dit geval uit zes raadsleden bestaat, heeft inmiddels het nodige onderzoekswerk verricht. Tientallen dossiers zijn uitgespit en bestudeerd, aanvullende informatie is opgevraagd en ook spontaan aan de commissie ter beschikking gesteld. Met zo’n 25 personen hebben inmiddels diepgaande en soms meerdere gesprekken plaatsgevonden. De commissie is nu bezig de reconstructie van de feiten te vervolmaken.

Bekijk onze kozijnen, serres & veranda’s in onze showroom in Boxmeer!

www.remoimprove.nl 0485 - 37 24 22

GOCHSEDIJK 55A pe 0485-441779 gen 7 da

ope k ge e e rw

nd!!

WWW.TUINOUTLE T.EU

Zonwering Kozijnen Rolluiken

www.kozijn-aluves.nl Grotestraat 18, 5836 AE Sambeek T (0485) 573 989 - www.uyen.nl


Een persoonlijk afscheid…

Samen

iële Offic ing open halig sc klein torium a crem Cuijk in

... zoeken we naar de juiste woorden, muziek en beelden. ... bepalen we wie wat gaat zeggen, wie wat gaat doen. ... delen we de herinneringen die de overledene achterlaat.

Binnen kijken op de Buitenplaats

... nemen we op een persoonlijke wijze afscheid.

25 november en 9 december

Speciale rondleidingen voor de regio!

Tiny School

Schrijf je in op www.zevenhutten.nl

Ceremonieleider bij afscheid Dorpsstraat 32, 5835 AH Beugen Tel. 06 - 360 97 711 info@tinyschool.nl | www.tinyschool.nl

Toegewijd en dienstbaar Marco Toonen Uitvaartverzorging T.: 0485 800 645 | M.: 06 - 558 755 35 E.: info@marcotoonen.nl | W.: www.marcotoonen.nl

Persoonlijk voor uitvaart en crematie

Betrokken 06 10 38 76 46 tonvraaij@gmail.com

Ervaren


03

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Toekomstbeeld voor senioren in gemeente Boxmeer

Ouderen helpen elkaar BOXMEER - Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer en KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer hielden samen met de gemeente Boxmeer in oktober en november zes druk bezochte middagen en avonden voor senioren. Volgende week dinsdagmiddag vindt er zelfs nog een extra zevende bijenkomst plaats in De Weijer.

Door Frans Fleuren

Thema is ‘Wat zijn de wensen en ideeën van de senioren uit de gemeente inzake wonen, welzijn en zorg en welke knelpunten voorzien zij hierbij of ervaren ze. Psycholoog Henk Geene uit Wanroij leidde op deskundige wijze samen met Anton van Erve, namens KBO Cluster Plus. Er waren dinsdagmiddag 6 november in de Boxmeerse theaterzaal zo’n 170 senioren aanwezig. Henk Geene verzorgde de inleiding. Als rode draad diende daarbij de volgende stelling: “Ouderen gaan elkaar helpen. 75- gaat 75+ helpen. Wist u als dat uw toekomstige hulpverlener naast u woont?” Na de pauze presenteerde Geene de Woon-Zorg Driehoek: “Het buurt-wonen van de toekomst, waarbij een kleine top vrij kort in een verpleeghuis zal verblijven, een wat grotere groep maakt gebruik van een kleinschalige woonvoorziening en tenslotte zal de grote massa langer thuis wonen.” “We hebben al geruime tijd te maken met volop ontgroening en (dubbele) vergrijzing. De babyboomers zijn nu al enige jaren 65-plussers. De grijze golf: 3 miljoen senioren. Tien of meer kinderen per gezin waren vroeger heel normaal, nu bestaat een gemiddeld gezin uit vaak nog maar twee kinderen. De gemiddelde leeftijd neemt verder steeds toe evenals de kwaliteit van de gezondheids-

Henk Geene, voormalig psycholoog in de (jeugd)zorg, presenteerde de Woon-Zorg Driehoek en de stelling ‘Ouderen gaan elkaar helpen’. Foto: Frans Fleuren

zorg, maar er zijn wel 130.000 vacatures in de zorg. Daarnaast spelen sterk individualisme en bezuinigingen door de overheid op de uitgaven in de zorg en welzijn een voorname rol. De tijd van een wooncommune komt er weer aan. We willen wel oud worden, maar niet oud zijn. Een vangnet ontbreekt voor steeds meer ouderen. Elkaar helpen als buren zal de toekomst worden, het zogenaamde naoberschap (term uit de Achterhoek) verwijst naar vanzelfsprekende burenhulp.” In het tweede deel van de middag werd de groep verdeeld in

drieën, waarbij twee vragenlijsten en praktijkgevallen van schriftelijk commentaar moesten worden voorzien. Vragen kwamen aan de orde als ‘Wat zou jij willen? Wat zou jij doen? Hoe bereid je je hierop voor?’ De eerste vragenlijst leverde als resultaat op: aanwezigen vooral uit Boxmeer centrum en Sambeek; gemiddelde leeftijd 75; met partner 60%; vooral wonend in koopwoning, soms in huurwoning van Mooiland; vaak nog geen zorghulp, maar wel al huishoudelijke hulp. De resultaten worden in de toekomst gedeeld met andere partijen.

Colofon DeBoK is een gratis uitgave van Grafisch Huis Boxmeer en verschijnt iedere twee weken in het weekend in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Oplage: 18.000 exemplaren Redactie + advertenties Grafisch Huis Boxmeer Ron Bäumler Mediaplein Spoorstraat 55H 5831 CJ Boxmeer T 0485 - 34 68 62 E redactie@ deboxmeersekrant.nl Aanleveren kopij en advertenties Woensdag tot 12.00 uur

Oefenen voor hét NK

B

ijna drie kwartier is de tijd die omroepen afgelopen jaar hebben besteed aan de 44ste wielerronde Daags na de Tour. Die deelnemende renners – dames en heren, van jong tot oud, van amateur en beginneling tot prof – staan elk jaar graag aan de meet. Ook de ondernemers, die de afgelopen jaren meededen aan de Bedrijvenkoers. Die laatste groep kwam maandagavond bijeen tijdens de sponsorbijeenkomst, waar teruggeblikt wordt, maar vooral vooruit gekeken. Want zo staat de Bedrijvenkoers ook de komende drie jaar weer op het programma. Het bestuur legt deze avond verantwoording af aan de geldschieters. Penningmeester Jan van den Heuvel toont mooie cijfers en voorzitter Pierre Hermans is trots op het team en de vele honderden vrijwilligers die altijd de handen uit de mouwen steken. Maar vooral de steun van sponsoren en media is onbetaalbaar. Ga maar eens een minuutje reclame inkopen bij een omroepmaatschappij. Boxmeer staat op de kaart. Waar ik ook kom en zeg dat ik in Boxmeer werk, steevast krijg ik als reactie te horen: Wielerronde? Altijd gezellig daar bij jullie! En al die renners uit de Tour de France. De Meet & Greet met de toppers op het podium is een doorslaand succes. Intussen is de organisatie aan het sparen

voor de komende 45ste editie (de eerste vijf jaar op Saxe Gotha, de volgende veertig jaar met start en finish op de Spoorstraat). Een gelukje dat de etappes voor de komende Franse ronde wat minder geschikt zijn voor Tom Dumoulin. Een gele trui naar Boxmeer halen kost heel wat extra’s. Enkele ontboezemingen in de spiksplinternieuwe zaal en kantoor van gastheer Marel (donderdag 29 november is de opening) gaan over de bekende Nederlander die volgend jaar het startschot lost. De Koning! roept een directeur/ondernemer. Je moet voor het allerhoogste gaan. De buurman in de zaal zegt: ‘Ik zie liever Maxima een schot lossen. Zoals een sponsorbijeenkomst in Brabant gaat, er moet wat te lachen zijn. Tonprater Rob Scheepers trekt volop de aandacht in zijn wielerpakje en neemt het publiek op de korrel. Een puntje mag ik u tot slot niet onthouden: het Nederlands Kampioenschap voor journalisten komt maandag 29 juli naar Boxmeer. De afgelopen dagen heb ik mijn eerste trainingsrondjes op de tweewieler afgelegd. Afgetraind ziet u mij in 2019 aan de start. Boxmeer op de kaart zetten, daar doe ik alles voor! Ik hoop voor wat minuutjes televisie-aandacht te kunnen zorgen. Op of naast mijn fiets, dat zien we dan wel weer. Hojje wa…. Bokkig 2.0

Goede voorbeeld burgemeester en wethouders

Samen ontbijten: gezellig en gezond de dag starten

Burgemeester Karel van Soest schenkt thee in voor de leerlingen. Foto: Wanda Laarakkers

Verspreidingsgebied Gemeente Boxmeer: Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem Gemeente Sint Anthonis: Landhorst, Ledeacker, Oploo, Rijkevoort De Walsert, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek Verspreiding Axender BV Krant niet ontvangen? Laat het ons weten bij voorkeur telefonisch T 0485 31 90 50 DeBoK is een uitgave van:

Grafisch Huis Boxmeer communicatie | print | sign | textiel

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk Gedrukt op 52 grs ISO 76 krantenpapier Privacy Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten aangeleverd te worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder. De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de digitale versie van DeBoK, Dé Boxmeerse Krant: www.deboxmeersekrant.nl Tips voor DeBoK? Bel naar 0485 - 34 68 62 of mail naar redactie@ deboxmeersekrant.nl

BOXMEER - Burgemeester Karel van Soest gaf afgelopen dinsdagmorgen samen met de wethouders het goede voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Leerlingen uit diverse groepen van SBO Palet Boxmeer schoven samen met hen in het gemeentehuishuis aan de ontbijttafel om de dag gezond te beginnen.

Door Wanda Laarakkers

Een gezellige en gezonde start van de dag, hadden deze jonge burgers toen zij afgelopen dinsdag op bezoek waren bij de burgemeester en wethouders. Boterhammen, broodjes, krentenbollen, diverse soorten beleg en appels zorgden ervoor dat de ontbijttafel goed gevuld was. De jongste aangeschoven leer-

ling had de leeftijd van vier jaar, de oudste was twaalf. Van Soest: “Het thema van het Nationaal schoolontbijt dit jaar is; een feestje voor iedereen. Ik vind het een feest als kinderen samen zijn, en we niemand buiten hoeven sluiten. We leren vandaag op een feestelijke manier hoe belangrijk een ontbijt is.” Burgemeester Van Soest betaalt symbolisch voor de komst van de kinderen met een donatie van 250 euro aan de stichting Kinderpostzegels. Daarnaast krijgen de leerlingen diverse cadeautjes én een applaus van de burgemeester en wethouders. “Ik heb lekker gegeten,” zegt Stan uit groep 8. Met een goed gevulde maag en nieuwe energie konden de Palet-leerlingen en juffen aan een nieuwe lesdag beginnen.


Geboortekaartjes Je wordt maar ĂŠĂŠn keer geboren. Daar hoort een geboortekaartje bij dat een mensenleven mee moet kunnen gaan. En nog veel langer. Het komt in vele brievenbussen, in een mailbericht, op de eerste bladzijde van het plakboek of in een lijstje aan de muur of op het dressoir. Dat kaartje moet daarom tijdloos zijn, staan als een huis, een uitstraling hebben die bij de baby past, het moet een kaartje zijn waarvan er geen tweede is.

Grafisch Huis kan daarvoor zorgen! Bekijk ons assortiment. Of lever uw eigen ontwerp aan. Of laat Grafisch Huis Boxmeer een prachtig ontwerp voor het geboortekaartje van uw zoontje of dochtertje maken!

Wow... bij bestelling van geboortekaartjes een GRATIS mutsje met naam!!

Alles onder een dak geregeld...

Spoorstraat 55H Boxmeer 0485 - 34 68 62 boxmeer@grafisch-huis.nl


05

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

10 vragen aan: Dionne Stax

‘De kunst is om mijn hoofd koel te houden’ BOXMEER/AMSTERDAM - We kennen Dionne Stax (33) als een van de presentatoren van het NOS Journaal. Dionne werd geboren in Boxmeer en bracht daar haar jeugdjaren door. Tegenwoordig woont zij in Amsterdam, maar met regelmaat bezoekt zij haar roots.

7.Wat mis je aan Boxmeer als je er niet bent? Mijn familie en vrienden. Ik ben een familiemens. Soms vind ik het jammer dat ik niet zomaar bij hen op de koffie kan gaan. Je moet wat meer plannen. Maar alles heeft zijn voor, - en nadelen.

8.Wat zijn je dromen voor de toekomst? Ik heb heel veel dromen, maar je moet ze nooit teveel uitspreken, dat geeft teleurstellingen. In de toekomst zou ik meer mooie documentaires willen maken. Ik maakte ooit een documentaire reeks Lady Di & Dionne, over het leven van Lady Diana. Je regelt dan alles, van interviews tot montage. Het is je eigen baby’tje, bij wijze van spreken, dat dan op televisie komt.

Door Wanda Laarakkers

1.Hoe kijk je terug op je jeugdjaren in Boxmeer? Ik had een hele fijne jeugd met lieve ouders en zus. Zij woont in Barcelona. Als we elkaar twee maanden niet gezien hebben doen we er alles aan om een bezoekje te plannen. Ik had leuke vrienden waar ik nog steeds contact mee heb. Vroeger vormden we een team bij volleybalclub Explosie. We zien elkaar niet wekelijks, maar houden altijd contact. 2. Wanneer en waarom ben je uit Boxmeer vertrokken? Op mijn 17e was ik klaar met mijn VWO op het Elzendaalcollege en ging op kamers in Tilburg. Ik studeerde communicatiewetenschappen en haalde daar mijn bachelor. Vervolgens haalde ik mijn master aan de Universiteit van Amsterdam. Het Brabantse Tilburg was voor mij een mooie tussenstap naar de grote stad. Ik woon nu nog steeds in Amsterdam. 3.Hoe ben je in de televisiewereld terecht gekomen? Tijdens mijn studie had ik twee dingen in mijn hoofd. Of ik wilde iets in de reclamewereld doen, of iets met journalistiek bij de televisie. In mijn derde jaar ging ik stagelopen bij een reclamebureau. Ik kwam erachter dat dit niet helemaal mijn ding was. Een reclame bedenken voor producten die op mijn bureau belandden, bleek niet voor me weggelegd. Ik zocht vervolgens contact met de NOS en werd uitgenodigd voor een gesprek. In 2007 begon ik als stagiaire bij NOS Headlines. Daar mocht ik filmpjes maken voor jongeren, en werd daarbij behoorlijk in het diepe gegooid. Ik maakte onwijs lange dagen en moest hard werken, maar werd er blij van. Mijn tweede stage liep ik op de binnenlandredactie. Toen er een vacature vrijkwam bij het NOS journaal als presentator, heb ik daar op gesolliciteerd, werd aangenomen en werk daar nu nog.

Dionne Stax. ©NOS/Rogier Veldman

ligheid. Na een dag hard werken vind ik het als echte Bourgondiër leuk om met collega’s te genieten van een hapje of drankje. 6.Bezoek je Boxmeer nog wel eens? Ja, heel vaak. Pas zijn we nog met de familie Stax uit gaan eten in Boxmeer. Als ik een tijdje niet geweest ben mis ik het. Wandelen langs de maas, in het Brestbosch, of in de bossen van Sint Anthonis, daar geniet ik van. Ik slaap altijd onwijs goed in Boxmeer.

4.Wat is voor jou de drijfveer om naar je werk te gaan? Het is zo leuk. Je weet van tevoren nooit wat de dag gaat brengen. Soms gebeurt er net voor of tijdens de uitzending wat, waar je op in moet spelen. Het is mijn taak om dit zo goed mogelijk naar de kijker te presenteren, dat is een uitdaging. De kunst is om mijn hoofd koel te houden. 5.Is er iets wat je vanuit je roots meeneemt naar je werk? Ik hou van de Brabantse gezel-

Dionne Stax. ©NOS/Rogier Veldman

9. Welk moment op je werk ga je nooit vergeten? Dat was mijn eerste grote live uitzending. Bij het journaal ben je voorbereid en werk je volgens draaiboeken. Improviseren bij een live uitzending kun je niet oefenen. Op het moment dat je zoiets doet weet je ook pas of je het kunt. De live uitzending rondom Charlie Hebdo presenteerde ik. Het was fijn om te merken dat ik het in de hand had en dat het me lag. Een collega kwam op een gegeven moment binnen om te vragen of ik afgelost wilde worden. Maar het ging goed, ik wilde het zelf afmaken. 10.Wil je nog wat kwijt aan de lezers van de Bok? De laatste tijd zie ik dat het centrum van Boxmeer weer opbloeit, met nieuwe winkels en restaurants. Als je al lang ergens woont, vergeet je af en toe hoe mooi iets is. Dus bij dezen: je mag trots zijn op Boxmeer.

Column Langer zelfstandig thuis wonen

E

en aantal maanden geleden was ik te gast bij het bestuur en directeur van KBO-Brabant om te spreken over de noodzaak om geclusterd wonen met de mogelijkheid van aanvullende en flexibel opschaalbare zorg thuis te realiseren. De aanpak is gebaseerd op een pilot die enige tijd geleden was uitgevoerd in mijn eigen regio “het Land van Cuijk”, beschreven in het boek “Herziening van het stelsel van ouderenzorg” door Henk Geene die ook bij het gesprek aanwezig was. De boodschap was helder. Als vergrijzende, maar ook sterk coöperatieve provincie moet haast gemaakt worden om tijdig eigentijdse, ouderenvriendelijke woon-/zorg initiatieven op te starten. Het langer zelfstandig thuis wonen van senioren noopt om anders na te denken over het type woning wat we nodig hebben. Terwijl vroeger een oudere vanuit zijn woning naar een klassiek verzorgingsof verpleeghuis doorstroomde zien we dat er een enorme behoefte is ontstaan aan de kleinschalige woonvoorziening aangevuld met een digitale en fysieke sociale infrastructuur. Al langer probeer ik dit item op de Haagse agenda een meer prominente plek te geven. Het alleen vaststellen dat het een goede zaak zou zijn als die ini-

tiatieven tot stand zouden komen is in mijn ogen niet voldoende. Gemeenten zijn de eerstaangewezen partij om de aanzet te geven. Samen met de lokale bevolking, ouderenorganisaties, spelers op woningmarkt en zorgsector geven ze via de woonvisie richting welk behoeft lokaal aan de orde is. En al staan gemeenten als eerste overheid aan de lat, Den Haag kan hierin best stimuleren. In commissieverband heb ik hierover gesproken met de minister Ollongren die in het kabinet verantwoordelijk is voor het beleidsterrein wonen. Ze stond niet onwelwillend tegenover mijn suggestie om corporaties een korting te geven op de verhuurderheffing wanneer men woningen realiseert waarin senioren geclusterd kunnen wonen en waar opschaalbare zorg is te realiseren. Maar toch twijfelde ze nog. Daarom heb ik een motie ingediend om in overleg met corporaties, gemeenten en ouderenbonden in kaart te brengen hoe mijn voorstel vorm kan worden gegeven. De motie zal komende dinsdag in stemming worden gebracht. Hopelijk kan ik een meerderheid achter mijn voorstel krijgen. Erik Ronnes Boxmeer Tweede Kamerlid CDA

De methode Sint Anthonis

Wettegej’t al? Agrariërs kunnen inspiratie opdoen SINT ANTHONIS - Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al? Tijdens deze inspiratiemiddag vertellen ondernemers over de veranderingen in de bedrijfsvoering die zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Te gast zijn onder meer de mensen achter Ruurhoeve (natuurinclusieve melkveehouder), Volwaard (beter leven kip) en Den Elshorst (weidevarken). De gemeente Sint Anthonis heeft de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden en ziet de noodzaak om verdere klimaatveranderingen tegen te gaan. Circulaire landbouw, klimaat-

adaptatie en een energietransitie zijn noodzakelijk om verder opwarming en verschraling van de aardbol tegen te gaan. De droom is dat er over tien jaar een buitengebied 3.0 is, waar agrariers, inwoners, ondernemers samen in het gebied participeren. We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap. Wettegej’t al? is een inspiratiebijeenkomst speciaal bedoeld voor agrarisch ondernemers om na te denken over hun toekomst en om kennis te maken met diverse nieuwe verdienmodellen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Landbouw Innovatie Campus. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via: angeliquehermens@sintanthonis. nl Op donderdag 29 november van 15.00 tot 18.00 uur in ’t Wapen van Wanroij.


SPECIAAL ZAKEN WEES DE KOU EEN STAP VOOR MET DEZE WARM GEVOERDE SCHOENEN

Hendriks Schoenen en Reparatie Lepelstraat 6 Sint Anthonis Telefoon: 0485-381821 www.hendriks-schoenen.nl

Openingstijden Apotheek Sint Anthonis Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij apotheek Maasheggen (T 0485 845 732) Gedreven door gezondheid

Richard en Jolanda Thijssen, keurslager De Merret 6, 5845 DA Sint Anthonis Tel. 0485 381335 - info@thijssen.keurslager.nl - www.thijssen.keurslager.nl

Stichting Maaltijdservice Sint Anthonis bezorgd iedere dag (ook op zon- en feestdagen) het “Tafeltje -Dekje 3 Gangen Keuze Verwen Menu” voor € 6,95 iedere dag met liefde vers bereid en warm bij u thuis bezorgd !! ( Óók vegetarisch en dieet).… dus misschien wel het lekkerste tafeltje dekje !! Voor info, of een keer proberen ? bel 06-46714739 of mail pietjanssen0312@ziggo.nl of kijk op

https://hofmanscatering.nl/maaltijden/gemeente-sint-anthonis Dhr. O te L : Handig dat ik zelf mijn menu kan kiezen. Harry V te W: Ik kies voor 4 x per week en dat bevalt mij prima. Mevr. P te S: Ik geniet iedere dag van mijn voor- en hoofdgerecht en toetje.

Service Apotheek Sint Anthonis

T 0485-383374

Kolonel Silvertoplaan 6

E info@apotheeksintanthonis.nl

5845 BL Sint Anthonis

www.apotheeksintanthonis.nl


07

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Afscheid Frans Brienen, opvolger is Paul Hendriks

De Bankzitters

Hamerwissel bij dorpsraad BEUGEN - Bij de Dorpsraad in Beugen is op 5 november jongstleden de hamer van het voorzitterschap overgedragen. Frans Brienen nam na 9 jaar afscheid als voorzitter van de Dorpsraad. Frans begon 20 jaar geleden samen met een kleine groep aan de klus om voor het dorp de leefbaarheid te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. In zijn vroegere rol als voorzitter van de Coöperatieve Nederlandse Champignontelersvereniging en telersvereniging Funghi was hij gewend om samen te werken met vele partijen en om het beste in mensen naar boven te halen. In al die jaren dorpsraad wist Frans het bestuur groter en steviger te maken en bereikte hij samen met de dorpsraad belangrijke zaken voor het dorp. Zo werd er een CPO-project opgestart en staan er nu ruim 35 (starters)woningen extra in het dorp. Ook is er een groot project voor seniorenwoningen en huurwoningen afgerond. Het Dorpscentrum met het Multifunctioneel Centrum werd gerealiseerd en de fietsstraat door het dorp werd aangepakt om de veiligheid van de duizenden fietsende scholieren per dag te verbeteren. Leefbaarheid onderzocht Ook een pannaveld voor de jeugd werd gerealiseerd en de kermis werd dankzij de Dorps-

Foto: Koen Laarakkers

Frans Brienen (links) draagt de hamer over aan Paul Hendriks.

raad nieuw leven ingeblazen. Frans was vaak de drijvende kracht achter deze initiatieven. Daarnaast was hij de contactpersoon met de gemeente Boxmeer, de vereniging Kleine Kernen Oost Brabant en andere dorpsraden in de regio. Onlangs hield de dorpsraad een leefbaarheidonderzoek in het dorp. Frans was de initiator hiervan, waardoor de dorpsraad een goed plan en een duidelijke agenda heeft voor de komende jaren. Prima verbinder Frans Brienen heeft de voorzittershamer overgedragen aan Paul Hendriks. Paul is geboren en getogen in Beugen en al 7 jaar bestuurslid van de Dorpsraad in Beugen. Vanuit zijn rol als project- en salesmanager bij

Rabobank Nederland weet hij prima hoe je verbeteringen aanpakt en heeft hij een groot "midden in de samenleving" gevoel. "Hij is de juiste man om mijn taak over te nemen", aldus Frans Brienen. "Paul snapt als geen ander wat er speelt in het dorp en hij is een prima verbinder, maar ook een doorduwer die gaat voor wat voor het dorp het beste is. De dorpsraad in Beugen bestaat dit jaar 20 jaar. Met de nieuwe voorzitter in de gelederen is er ook de komende jaren een prima vooruitzicht dat de dorpsraad de mogelijke nieuwe rol van dorpsraden in de bestuurlijke vernieuwing goed kan vervullen. Zodat de leefbaarheid in Beugen goed gewaarborgd blijft.

Bierproeverij Pruuve op zaterdag 17 november

Pruuve en praote bij watermolen OPLOO - Wat in 2014 begon als een experiment is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een topper op de herfstkalender. De populaire bierproeverij Pruuve van het gilde Sint Matthias in Oploo is al weer toe aan de vijfde editie. Op zaterdag 17 november kunnen liefhebbers weer pruuve en praote in en rond de Oploose watermolen. In 2014 was Pruuve een van de eerste bierproeverijen in de regio Land van Cuijk. De eerste editie, met 32 verschillende bieren op de kaart, lokte 250 bezoekers. De verraste organisatie rond de gangmakers Henk van den Hoogenhoff en zijn zoon Ruud,

besloot er een jaarlijks evenement van te maken. Niet alleen het aanbod aan bieren groeide elk jaar, ook het aantal proevers. Vorig jaar mocht de organisatie 400 liefhebbers verwelkomen. Ook dit jaar rekent het Oploose gilde op een dergelijk grote toestroom.

Veel liefhebbers voor evenement van gildebroeders Henk en Ruud Keuze uit 42 bieren Klassieke en succesvolle bieren blijven op de kaart of komen terug; nieuwe worden toegevoegd ter variatie en verrassing voor de nieuwsgierigen. In de lustrumedi-

tie van dit jaar worden er liefst 42 bieren uit acht verschillende landen aangeboden. Er is een groter aantal bierstijlen in vergelijking met de vorige vier edities. Zo zijn er twee bieren uit Italië en een bijzondere pilsvariant uit Tsjechië. Biermenu’s Om nieuwkomers wegwijs te maken, zijn er ook suggestieve biermenu's: een lijstje met bieren die op een goede manier op elkaar aansluiten, of dat juist het contrast tussen bieren aangeeft. Evenals vorig jaar is het Belgische Vals Paterke Goud het speciaalbier van het vat.

Broodje braadworst of huisgemaakte stoofvlees met donker bier De inwendige mens kan deze avond worden gesterkt met een broodje braadworst of met huisgemaakt stoofvlees bereid met donker bier. Voor de muzikale omlijsting zorgt 'Les Copains', die op ludieke wijze Franse chansons van Hollandse bodem ten gehore brengen.

Bierproeverij Pruuve is toe aan de vijfde editie.

Wie wil Pruuve en praote kan op 17 november vanaf 16.00 uur terecht bij de watermolen in Oploo. De entree is gratis en een proefglas bier kost € 1,80.

JOHN: ‘Ik wil nog één mooie zomer’, dat zei mijn schoonzus tegen mijn lief en mij. De schoonzus was verteld dat ze nog 5 maanden te leven had. We stonden in haar tuin. De stilte voelde ongemakkelijk. Zij doorbrak ons zwijgen. ‘ Ik goi koffie zette ‘. Later vroeg ze of ik mijn gedichten ‘Bakkersleed’ en ‘Atelier Lies’ voor wilde dragen wanneer hét zover was. Op de zondag voor haar dood vroeg ze: ‘Ik zoi ’n neej gedigt ok moi viende John’. En zo droeg ik op 12 November 2013, met trillende stem ut ‘neeje’ gedicht ‘zij wilde nog een mooie zomer’ voor. Ik stond er zoals Ivan Heylen zong; ‘vur hur’. Het lukte maar net. Óók omdat mijn “optreden” direct na Sting gepland stond. Sting kreeg met zijn ‘Fragile’ het Oeffeltse theater van God stiller dan stil. (Af en toe zeg ik nu dat ik ooit Sting in mijn voorprogramma had…) Haar man noemde mij altijd ‘dieje Boksmèrse’. Klonk onaardig maar was het niet. Ik plaagde terug door te zeggen dat we Oeffelt maar weer aan Duitsland moesten geven zoals in 1400-zoveel. Hij was haar grote liefde; 2,5 jaar eerder overleden. Hun bakkerszaak was hun passie. Haar laatste zomer mocht 7 maanden duren. Ik mis ze beiden; haar koffie en lekkers en zijn “gemopper”. En ik doe ze te kort wanneer ik hier niet schrijf dat ik hun worstenbroodjes mis. Betere komen er niet meer; sorry heren regioBakkers. Ik wil nu eerst graag een echte herfst. Het is mijn seizoen. Die zomer komt wel weer. Hou jij ook zo van de herfst én worstenbroodjes Wanda?

WANDA: Wat mooi dat je die gedichten bij je schoonzus hebt voorgedragen John. En dat je dat kunt. In mijn werk als verzorgende merk ik ook dat het mooi is om iets voor iemand te doen die stervende of overleden is. Maar wel zwaar. Mensen vragen wel eens of ik dat deel van mijn werk niet vervelend of eng vind. Ik antwoord altijd met ’n ferm ‘nee’ Het is juist bijzonder om zoiets te mogen doen. Ik heb ooit tijdens ‘n nachtdienst, tussen het gewone werk door, elke minuut die over was aan het bed gezeten van een terminale bewoner. Ik vind het een van de waardevolste dingen die ik kan doen. De eerste keer was ik net 20 jaar toen een bewoner, waar ik de zorg voor had, overleed. Ik stond met de familie mee te huilen. Schaamde me. Dat was niet professioneel maar zij troostten me. In de loop der jaren leerde ik er wel mee omgaan wat niet wil zeggen dat het me koud laat. Allesbehalve. Wat vroeg je ook alweer? Of ik van de herfst en worstenbroodjes houdt? ‘Een heel lekkere combinatie hoor.’ Laat nu de wind maar rond het huis waaien en de regen lekker hard op de ramen kletteren. Ik vermaak me binnenshuis wel op de bank (ja ik doe thuis ook aan bankzitten) en zorg dat het lekker warm is. Wanneer er dan op tafel ook nog een lekker worstenbroodje verleidelijk ligt te wachten dan is het goed. Alle seizoenen hebben zo hun charmes . Ieder jaar weer. Ik moet afscheid nemen om door te kunnen gaan. Met opgeheven hoofd. En zo gaan wij ook op zoek naar bankje nr. 14… Vortum?

Gezellig avondje speeddaten

Vrouwen gezocht voor eerste event Hallo Date BOXMEER - Het eerste dateevent van Hallo Date in het Land van Cuijk lijkt een succes te gaan worden. Binnen de eerste week van de aanmeldperiode zijn de inschrijvingen binnengestroomd. Er is één ding dat de organisatoren niet hadden voorzien. Het blijkt dat er meer mannen enthousiast zijn en zich opgeven voor een avond speeddaten en spellen spelen. Waarom de vrouwen achterblijven is onduidelijk. Kay Lucas vertelt: "Het is ons een raadsel waarom we meer aanmeldingen van mannen ontvangen dan van vrouwen. Inmiddels hebben we onderzocht hoe het op andere plaatsen in Neder-

land zit en daar melden zich juist meer vrouwen aan. Speeddaten is een unieke ervaring die veel mensen op de bucketlist hebben staan. Dat is niet voor niets, het is erg leuk om te doen." Ellen Bloemen: "Dankzij alle leuke aanmeldingen die we al hebben ontvangen, kunnen we de vrouwen verzekeren dat ze op 16 november verschillende, interessante singles zullen ontmoeten. We hebben gehoord dat vrouwen zich vaak samen met een vriendin opgeven die ook single is. Dan wordt het een gezellig avondje uit en dat kan bij ons natuurlijk ook." Aanmelden voor het date-event op 16 november in De Weijer te Boxmeer kan via  www.hallodate.nl.


NL Label tapijt 4e meter kado

Jouw zekerheden Altijd een luisterend oor

Uitgebreide garanties

Verrassend advies

Zichtbaar vakmanschap

Alleen de beste merken

Afspraak is afspraak

100% maatwerk voor jou Kijk voor de voorwaarden en deelnemende collecties op onze website

Sint Anthonisweg 6 Boxmeer tel. 0485 57 31 12 â–¸ www.boxmeerstapijthuis.nl

De winkel voor al uw woonwensen

Dorpsstraat 30, 5851 AK Afferden (L) Telefoon 0485 - 53 12 60 www.heijligersroelofswonen.nl

Hoekbank 310x218 in stof C

3295,00 Leverbaar vanaf 245 x 218 in stof A

2949,00


09

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

In de kelder van huis Maria van Eeuwijk-Teunissen

Column Column

Mini Huibuuke-museum

OVERLOON - In de kelder van haar huis aan De Kleffen heeft Maria van Eeuwijk- Teunissen, carnavalsvierder in hart en nieren, een mini Huibuuke museum ingericht. DeBok was benieuwd naar deze roodgeel-groene carnavalsattributen verzameling, en nam een kijkje.

W

e waren laatst met zusje en zwager uit St. Anthonis 2 heerlijke dagen in Athene. Een stad waar je de oudheid voelt.

Door Wanda Laarakkers

Maria (64), vanaf haar dertiende jaar inwoner van Overloon, begon als jong meisje met het sparen van zogenaamde prinsenplaatjes. Overloonse carnavalsvereniging de Huibuuke, opgericht in de begin jaren vijftig, heeft als gewoonte om bij elke prins een speciaal prinsenplaatje te ontwerpen. Deze zijn te koop voor dorpsgenoten of andere liefhebbers. In het begin werden deze getekend door Clemens Weijmans, en de laatste acht keer door Bernie Gommans. Op elk plaatje staat een Huibuuk, met daarbij iets unieks wat te maken heeft met de prins van dat jaar, zoals zijn beroep of hobby. Maria heeft ze allemaal, van de eerst in 1969 van prins Sjard tot de laatste; 2018 van prins Stan. Uitbaters sporthal Toen ze ging samenwonen met haar man Paul, hij is in 2010 overleden, werden de plaatjes ingelijst en in de kelder van hun huis gehangen. Alleen tijdens de carnavalsperiode werd deze eruit gehaald en in de Raaijhal, de Overloonse sporthal, boven de

Maria van Eeuwijk bij een deel van haar verzameling.

bar gehangen waar het echtpaar 11 jaar uitbater van was, en Maria nog steeds werkt. Na de carnaval werd deze weer keurig teruggehangen. Van lieverlee werden er steeds meer Huibuuke artikelen toegevoegd aan de verzameling, deze kwamen vooral uit familiekring. Geel-groen-rode kielen, sjaals, een enorme poster met afbeeldingen van oud prinsen en sjaals van het Huilalbal. “Dit is een liedjesbal carnavalsdinsdag. Het is ooit in plaats van de boerenbruiloft gekomen in Overloon, en een grandioos succes. Het is er altijd supergezellig,” legt Maria uit. Mappen vol foto’s Naast deze artikelen heeft zij mappen vol foto’s, waaronder van uitjes van de oud prinsen. “Paul was prins in 1971. We waren toen nog niet samen, dit was voor mijn tijd, maar hij hoorde

Foto: Wanda Laarakkers

bij het APG, Ald Prinse Gild.” Regelmatig hebben deze oud prinsen van Overloon op carnavalsmaandag het museumpje aan de Kleffen bezocht. “De verzameling bekijken onder het genot van een kopje koffie, of een biertje was altijd erg gezellig. Er zijn heel wat feestjes gevierd hier in de kelder,” aldus Maria. Het museumpje vergt niet veel onderhoud, hooguit een stofbeurt. Vorig jaar is de verzameling tijdelijk verhuisd naar het plein voor de kerk. Op de elfde van elfde werd deze tentoongesteld voor bezoekers van het Pleinfeest. Maria heeft niet speciaal een favoriet stuk in haar Huibuuke verzameling. “Voor mij is alles even waardevol wat er staat. Ik blijf met het minimuseum en met carnaval vieren doorgaan zo lang ik kan,” verzekert deze Huibuuk.

Dorpsraad en inwoners blij met sloop vervallen pand

Vijf nieuwe woningen aan plein SAMBEEK/BOXMEER - Het was een doorn in het oog van de dorpsraad en inwoners van Sambeek; het vervallen pand naast het Pastoor de Vochtplein. Zij zijn dan ook blij dat deze niet aan de sloophamer is ontkomen. Bardoel Vastgoed is voornemens vijf levensloopbestendige woningen te realiseren op dit perceel.

Door Wanda Laarakkers

Mario Bardoel, eigenaar van Bardoel Vastgoed b.v. uit Oploo kocht het grondstuk met het pand en heeft firma Laarakkers opdracht gegeven het gebouw te slopen. In korte tijd is het met de grond gelijkgemaakt door een kraan die speciaal voor sloop-

Museumbezoek

werkzaamheden is omgebouwd van graaf, - naar sloopkraan. Er zat geen asbest meer in het pand, dat is vorig jaar reeds verwijdert. Schandvlek Wiljan Laarakkers, is op twee manieren betrokken bij dit project. Enerzijds als directeur van het sloopbedrijf, anderzijds als voorzitter van de Sambeekse dorpsraad: “Het pand, voorheen Rabobank, maar zij hebben dit al langer geleden verkocht, was een zogenaamde schandvlek voor het dorp. We hadden als dorpsraad al langer de wens dat het opgeruimd zou worden. We zijn dan ook blij dat het nu weg is. Dit is beter voor de leefbaarheid van ons dorp.” Mario Bardoel: “Het project is in een vergevorderd stadium. Op

De sloop van het voormalige bankgebouw in Sambeek.

Foto: John Hoffman

drie van de vijf huizen zit een optie. De andere twee zijn nog vrij. Als mensen meer informatie willen hierover, kunnen zij bellen naar 0485-385858. Ik kom dan vrijblijvend bij ze langs. We bespreken dan wat men belangrijk vindt. De inwoners van Sambeek hebben de eerste mogelijkheid gekregen om een van de vijf huizen te bemachtigen. Nu ligt het open voor iedereen, ook geïnteresseerden buiten Sambeek.” Wanneer precies met de bouw begonnen gaat worden is nog niet precies bekend. Bardoel: “Ik hoop dat dit in het begin van 2019 zal zijn.” PinBox in Boxmeer Niet alleen in Sambeek zijn er ontwikkelingen rondom het Rabobankgebouw. Ook in Boxmeer is er een en ander veranderd. Het Rabobankkantoor in Boxmeer is verkocht. Klanten kunnen vanaf 29 oktober terecht in het Rabobank Adviescentrum, Zuster Bloemstraat 20 in Beugen. Om dichtbij te blijven komt er in het pand in Boxmeer, Steenstraat 106, wel een servicepunt terug. Wanneer dit open gaat is nog niet bekend. Om te pinnen kunnen klanten tegenwoordig terecht bij de nieuwe PinBox aan de Koorstraat 10 in Boxmeer, op de hoek van de parkeerplaats.

We liepen over het Syntagmaplein met de wachters die spectaculair wisselen, over de Plaka met zijn vele winkeltjes en eettentjes en we glibberden over de vismarkt in de kleurrijke markthal van Omonia. We slenterden langs de tempel van Zeus en we vergaten foto’s te nemen van de Trajanuspoort omdat we net weer zo lekker aan het kletsen waren. Hè?? Trajanus-poort? Oh, hihihi, niks van gezien en mijn zus en ik lagen in een deuk. Cultuurbarbaren. Niet echt hoor maar als ik werkelijk iets wil zien kan ik beter alleen gaan. Ga ik met zussen, vriendinnen of vrienden die ik lang niet meer heb gezien dan heb ik meer oog voor hen en het gesprek met hen dan voor de cultuurhistorische waarde van waar we voorbij komen. Ik word trouwens altijd een beetje lacherig als ik veel cultuur krijg te verwerken. Toen we eens in het Louvre waren, keken we na het zoveelste schilderij effe om de hoek van weer een zaaltje met

de meest spectaculaire werken en zeiden we na pakweg een seconde tegen elkaar: “Ja mooi”, en verder ging de tocht. Het was dat aan het eind van de zalentocht de Mona Lisa als ons doel hing, anders waren we al lang omgedraaid.

“Ja mooi”, en verder ging de tocht Sowieso ben ik na een uur in een museum altijd doodmoe. Ik vind museabezoek inspirerend, ik kies er zelf voor om te gaan en toch heb ik het na een uur al weer helemaal gehad. Dat heb ik helemaal niet wanneer ik op pad ga in de natuur. Ik blijf geboeid door de omgeving en kan uren doorlopen. Zou het komen door het tempo waarmee je loopt? Maar ja ik kan slecht in marcheertempo een museum door crossen. Misschien dat ik van lezers van deze column nog wat tips krijg om langer te kunnen verpozen in een museum, maar tot die tijd zie je me zowel in Nederland als in Griekenland, toch echt vaker in de natuur! Petie van Dinter Marathea  www.villagriekenland.com. petie22559@gmail.com

Theater voor mensen met meervoudige beperking BOXMEER - Voor de ernstig meervoudig gehandicapten uit het Land van Cuijk is Anke Leijdekkers van plan om in de wintermaanden een aantal kleine optredens te organiseren, die speciaal op deze doelgroep zijn gericht. “De reden daarvan is, dat ikzelf twee dochters heb met een ernstige progressieve stofwisselingsziekte en naast de zorg ook leuke dingen met hen wil ondernemen. En niet alleen voor voor onze dochters, maar ook voor anderen die niet zo eenvoudig toegang hebben tot reguliere voorstellingen”, vertelt de initiatiefneemster. “Via Facebook werd ik geraakt door een video-opname bij Slow Care, een kleinschalig zorginitiatief voor ernstig meervoudig gehandicapten. (een documentaire over dit geweldige project was kortgeleden in het nieuws). Daar speelde iemand van belevingstheater De Lachende Zon voor Tijs, een jongen met hetzelfde syndroom als dat van onze dochters. Heb toen contact gezocht met deze stichting en gevraagd of zij ook in Boxmeer zouden kunnen optreden.”

Een datum voor een eerste optreden is inmiddels gepland. Op 20 januari komt De Lachende Zon optreden in buurthuis De Elsenhof in Sambeek voor ongeveer vijftien ernstig meervoudig gehandicapten met familie en/of begeleiders. Hiervoor is een crowdfundingsactie opgezet op de site van stichting De Zon. Omdat er in de zorg enorm is bezuinigd de laatste jaren, zeker wat betreft de leuke dingen, probeert deze stichting op allerlei manieren om de financiering van muziek- en theaterprojecten voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking gerealiseerd te krijgen. “Ik ben geen stichting of vereniging, maar een moeder die een leuk uitje wil organiseren voor deze groep mensen, die erg beperkt is in hun mogelijkheden. Tevens is het ook een prettige manier om voor familie en begeleiders om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.” Meer informatie kan men vinden op de site  www.delachende zon.nl en de site voor donaties  www.stichtingdezon.nl.


De hele m

a a nd no vember

10% ko

rtin g

op de S i g

m a S2U en muur Nova verven verven .

Vraa g na a

r de voo r waa rde n in de w in kel.

Sigma helpt u bij elke verfklus

Heeft u een verfklus in huis? Sigma heeft altijd het juiste product voor u, voor iedere klus. Zoek ‘m op in deze folder en vraag uw verfspecialist om advies. Een betere start van een geslaagde klus is er niet!

Elzenstraat 58 - 5831 LK - Boxmeer - 0485-573287 - www.bosdewoonprofessionals.nl


11

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Druk bezochte bijeenkomst STER in Oorlogsmuseum Overloon

Toerisme en recreatie-ondernemers: werk samen! OVERLOON - Dinsdagavond 6 november vond een druk bezochte infoavond plaats in het Oorlogsmuseum te Overloon. Thema was samenwerken rond Toerisme en Recreatie in het bijzonder wat betreft UNESCO biosfeer Maasheggengebied. Deze avond werd georganiseerd door de STER (Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer) in nauwe samenwerking met drie ondernemersverenigingen in de gemeente (Boxmeer, Oeffelt en OverloonVierlingsbeek).

Door Frans Fleuren

Bert van de Weijer is sinds januari 2018 de nieuwe voorzitter van de STER: “Als andere dagelijkse bestuursleden stel ik aan u voor: Piet van Laarhoven, secretaris en Jan Sieben, penningmeester. Ook Theo van Lankveld, namens het Maasheggenvlechten, maakt deel uit van de STER. Als commissieleden zijn aan de STER verbonden: Piet Verbeeten, Jan van Gelder, Judith Gordon, Marion Reefs en Vincent Ronnes. Er zijn nog 2 vacatures: Beugen en Oeffelt.”

“Vanaf dit jaar geldt nog meer als leidend motto ‘Samen Werken’. Er blijven drie speerpunten: geschiedenis, religie en water & natuur. Het bestuur van Daags na de Tour heeft laten zien dat vernieuwing in diverse opzichten soms hoogst noodzakelijk is.” Wethouder Jeu Verstraaten heeft sinds juni van dit jaar de portefeuille Toerisme en Recreatie in zijn portefeuille. “De gemeente Boxmeer heeft twee hoofdsporen: BoxmeerMaasvallei en Overloon, vooral ZooParc en Oorlogsmuseum. De gemeentelijke ambities hebben te maken met de Maasheggen (UNESCO Biosfeerstatus uitbuiten), fiets- en wandelroutes, de icoonroute(fietsroute) van Hoek van Holland naar Maastricht langs de Maas, uitbreiding van het evenement NK Maasheggenvlechten, evenementen zoals 75 jaar bevrijding en de komst van Carola Schouten(CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de officiële opening van de Maasheggen als erkend UNESCO Biosfeergebied. Als het kan graag op de 2e zondag van maart 2019: NK Maas-

De Maasheggen zijn een toeristisch speerpunt in Gemeente Boxmeer.

heggenvlechten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een stimuleringsbijdrage voor nieuwe evenementen te verwerven. Maximaal is daarvoor 5000 euro ter beschikking, per evenement 500 euro.” Erik Jansen van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk bepleitte sterke samenwerking: “Ik haal graag de nationale nota Perspectief 2030 aan. Het aantal buitenlanders dat Nederland bezoekt zal stijgen van 18 naar 29 miljoen. Het aantal binnenlandse bezoekers van 24 naar 31 miljoen. De be-

stedingen bedragen 82 miljard bij 781.000 banen. In het Land van Cuijk zijn 1700 banen bij een groei van 5%.” Geloof in eigen kracht en samenwerken zijn toverwoorden volgens staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA). Het Land van Cuijk kent negen reisbestemmingen en er wordt ingezet op het binnenhalen van meer Duitse toeristen uit Nordrhein-Westfalen door meer marketing & presentatie. Verder Kennis & Inzicht en Ondersteuning.

Foto: John Hoffman

Tenslotte vroeg Ruben Visser sterke aandacht voor het Maasheggengebied dat meer moet gaan profiteren van de bijzondere UNESCO Biosfeer status. Sinds 1,5 jaar werken zes partijen intensief samen aan dit bijzondere gebied. Hij haalde worden aan van de directeur van UNESCO: “Geen stolp er omheen, maar juist zorgen voor dynamiek in de regio’s.” Tot presenteerde Van de Weijer de gloednieuwe website van de STER (gemaakt door Cybox)  www.toerismerecreatie boxmeer.nl

Sambekenaren kozen dinsdag pronkstuk in dorp

Cicero ontvangt Pauline Terwijn

Hét pronkstuk: Sint Janstoren

‘Een ziekenhuis in de regio: zekerheid of utopie?’

SAMBEEK - Inwoners van Sambeek hadden op 6 november de gelegenheid om het pronkstuk van hun dorp te kiezen. Tijdens een avond in de Elsenhof, georganiseerd door Sambeeks heem, vol plaatselijke historie konden de Sambekenaren hun stem uitbrengen. Een meer dan overtuigende winnaar kwam aan het eind van de leerzame avond uit de bus.

Door Wanda Laarakkers

Sinds de oprichting in 1984 onderzoekt stichting Sambeeks Heem de historie van het in de gemeente Boxmeer gelegen Sambeek. Het bestuur heeft acht pronkstukken van het dorp, welke typisch Sambeeks zijn, voorgedragen aan zijn inwoners. Het Sambeeks volkslied, Sambeekse vlag, oude raadhuis, Sint Janstoren, Kloosterhuis, de duivel, oude pastorie en oudste tekening van Sambeek uit 1743. Sambekenaren konden tijdens de SMT Oogstdag en het SintJansweekend voorstellen doen voor nóg twee objecten die in hun ogen typisch Sambeeks zijn. Daaruit kwam als eerste voorkeur het stuw en sluizencomplex uit de bus. Op gedeelde tweede plek eindigden het boogbruggetje en Elisabethhoeve aan de Zandsteeg. Na een avondvullend programma, met diverse onderwerpen zoals de historie rondom de Gouden Leeuw, bouw van de kerk, Sambeekse stegen, volgde

de uitslag van de stemming. 156 mensen brachten hun stem uit, waarvan één van oud Sambekenaar, Marcos van Hooff, vanuit Mozambique. De uitslag: 11e: De stuw, 2 stemmen. 10e: Boogbrug, 4 stemmen. 9e: Pastorie, 5 stemmen. 8e: Kloosterhuis, 6 stemmen. Gedeeltelijk 7e en 6e: Duivel en vlag, 8 stemmen. 5e: Oude tekening, 9 stemmen. 4e: Volkslied,10 stemmen. 3e Raadhuis, 13 stemmen. 2e: Elizabethhoeve, 14 stemmen. En op een mooie eerste plek de Sint Janstoren met maar liefst 77 stemmen.

In het centrum van het dorp staat deze zo’n 47 meter hoge Sint Janstoren. In 1486 werd met de bouw ervan begonnen. De toren maakte deel uit van een kerk die tijdens de tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd opgeblazen. De toren bleef staan, maar raakte zwaar beschadigd. In de volksmond wordt deze toren ook wel “Knoeper” genoemd. René Klaassen, voorzitter Sambeeks Heem: “Als je van vakantie thuiskomt dat zie je hem al van ver staan, en weet je dat je bijna thuis bent.” De Sint Janstoren, met recht verkozen tot hèt pronkstuk van Sambeek.

SINT ANTHONIS - Op maandag 12 november ontvangt Cicero gastspreker Pauline Terwijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pantein. Ze gaat in op de vraag hoe de toekomst van regionale ziekenhuizen er uit ziet. Hebben we zekerheid of is een regioziekenhuis vroeg of laat een utopie? De afgelopen jaren zijn ziekenhuizen vaak in het nieuws. Soms vanwege discussies over het behoud van de spoedeisende zorg of concentratie van de behandelingen, maar recent ook vanwege het faillissement van twee ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad. Dit maakt de vraag actueel hoe de toekomst van regionale ziekenhuizen eruit ziet. Toekomst Maasziekenhuis Cicero legt deze vraag voor aan Pantein-bestuursvoorzitter Pauline Terwijn. Zij geeft een toelichting op de bestaanswaarde die het Maasziekenhuis voor deze regio heeft en hoe de zorg in de toekomst ingericht zou moeten worden. Dat laatste gaat wat haar betreft een stuk verder dan alleen focussen op ziekenhuizen en zorg.

De Sint Janstoren is het pronkstuk in Sambeek.

Pauline Terwijn is sinds maart 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Pantein, de zorggroep waaronder het Maasziekenhuis valt. Terwijn is opgeleid als algemeen en psychiatrisch verpleegkundige en heeft ver-

schillende managementopleidingen gevolgd. Ze heeft onder andere jarenlang als zorgmanager gewerkt in het Nederlands Kanker Instituut in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en is directeur Patiëntenzorg geweest in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Inspirerend verhaal Cicero Sint Anthonis nodigt iedereen van harte uit op maandag 12 november naar het inspirerende verhaal van Pauline Terwijn te komen luisteren. De avond vindt plaats in MFC Oelbroeck aan de Breestraat 1d in Sint Anthonis. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis, dankzij de ondersteuning van diverse sponsoren. Geniet van een bijzonder, inspirerend verhaal en verbreed uw referentiekader. Daarna kan er onder het genot van een drankje gezellig worden nagepraat. Bij Cicero staan wereldse zaken én gebeurtenissen in de eigen regio centraal. Cultuur, politiek, maatschappij, sport, wetenschap en human interest komen aan bod. Boeiende thema’s, spraakmakend gepresenteerd vanuit een verrassend perspectief. Gewone mensen, bijzondere verhalen! Op de hoogte blijven van de avonden die Cicero organiseert? Bezoek dan de website van Cicero: www.cicerosintanthonis.nl en schrijf hier in voor de digitale nieuwsbrief.


varilux.nl

UW

DAG

VRAAGT OM

MEER DAN

ÉÉN

BRIL

1 GLAS GRATIS*

07.30u

09.30u

12.30u

18.30u

*Actie loopt t/m 1 december 2018. De korting is alleen van toepassing op multifocale maatwerkglazen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

zonneglas of multimediaglas bij complete 2e bril

Mijn klanten kiezen voor persoonlijk contact én online bankieren. Word ook klant en ontvang een cadeaubon t.w.v. €50 van Riche, De Bock, De Douairière of De Baronie.*

Huub Derksen, eigenaar & adviseur van Lambert Blonk Assurantiën te Boxmeer. *Stap nu over naar RegioBank en geniet van een lunch of diner bij één van de vier geselecteerde restaurants in Boxmeer! U bent bij ons altijd welkom zonder afspraak. Vraag ons naar de voorwaarden.

Lambert Blonk Assurantiën Bilderbeekstraat 29 5831 CW Boxmeer T 0485-572129 E info@lambertblonk.nl I www.lambertblonk.nl


13

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

31e Beukfeest op zaterdag 10 november in Gryphus

INGEZONDEN BRIEF

De hel breekt weer los

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst. Verder plaatsen wij doorgaans geen artikelen die tegelijkertijd aan andere kranten zijn aangeboden.

VIERLINGSBEEK - Het vermaarde Beukfeest is alweer toe aan de 31e editie. Op zaterdag 10 november breekt de hel weer los met de metalbands Toxocara, Dauthuz en Bloodmoon. Place to be: Gryphus te Vierlingsbeek. Opener van het 31e Beukfeest is het Arnhemse Bloodmoon. De band is in 2016 opgericht door vijf enthousiaste vrienden die allen flink wat jaren ervaring hebben. Het vijftal speelt old school death metal die death ‘n‘ roll invloeden mengt tot een stevig, stampend, opzwepend geheel. Bloodmoon heeft net de debuut-EP XXXI-I-MMXVIII uitgebracht en deze is goed ontvangen in de pers. Dauthuz zal als tweede band de avond opluisteren met onvervalste death metal. In hun relatieve korte bestaan hebben ze in Nederland al hoge ogen gegooid. In 2016 kwam de veelbelovende EP Dauthuz uit en eind 2017 verscheen het eerste full lenght album Destined For Death. Fel klinkende death me-

De Boxmeerse agressie

N Toxocara, smaakmaker de van death-metal, komt zaterdag naar Vierlingsbeek.

tal met de nodige aandacht voor melodie en een tempoversnelling op het juiste moment. Na een zeven jaar durende rustperiode is een van de smaakmakers van de Nederlandse death metal terug! Toxocara, met een honger naar brutaliteit, zal het pad van vernietiging met een aantal nieuwe leden voortzetten. De muziek is een mix van snelle en technische drums, oorverdovende riffs en brutale vocalen en teksten die meestal over oorlogsscenario’s gaan. Het laatste

album dateert alweer van 2011 maar er ligt nieuw werk op de plank. Het Beukfeest vindt plaats op zaterdag 10 november In Gryphus in Vierlingsbeek. Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur, de eerste band start om 21.00 uur. De entree bedraagt 8 euro. Bezoekers jonger dan 20 jaar betalen 6 euro. Kaarten voor dit Beukfeest zijn te reserveren op internet via:  www.gryphus.nl.

Inspiratiedag op donderdag 15 november in Oorlogsmuseum

Duitsers van harte welkom

ganisaties die al kansen hebben gegrepen en drie workshops. De workshops gaan over kansen die zich aandienen in het Land van Cuijk: de UNESCO-status van het Maasheggengebied, Brabant Remembers in 2019 en hoe we meer Duitse toeristen kunnen verleiden om naar onze regio te komen. Waar liggen de kansen voor het Land van Cuijk en hoe kunnen we die verzilveren?

OVERLOON - Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk houdt op donderdag 15 november voor de tweede maal een Inspiratiedag voor toeristisch-recreatieve ondernemers en organisaties. Ook de Toeristische Ontmoetingspunten, de gidsgroeters, de beursvrijwilligers en de wethouders in het Land van Cuijk zijn uitgenodigd.

goed met de toeristische sector in Nederland. En het wordt alleen maar beter. In de komende jaren worden miljoenen nieuwe toeristen verwacht, komen er duizenden banen bij en nemen de bestedingen ook toe. Volop kansen dus! Ook voor het Land van Cuijk en de toeristische bedrijven en organisaties in deze regio. Alleen: je moet de kansen wél zien. En (willen) grijpen.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie van het Land van Cuijk Promotiepakket 2019 en de Land van Cuijk App. Voor de geïnteresseerden is er voorafgaande aan de Inspiratie(mid)dag een rondleiding door het Oorlogsmuseum. Het museum heeft twee jaar geleden haar vaste tentoonstelling vernieuwd; een mooie gelegenheid voor ondernemers en organisaties om, als ze dat nog niet hebben gedaan, kennis te maken met de expositie, het museum en de plannen voor de nieuwe fietsbrug.

De Inspiratie(mid)dag vindt plaats in het Oorlogsmuseum in Overloon en begint om 13.30 uur. Het thema van de Inspiratiedag 2018 is 'Grijp uw kansen'. Het gaat

Op het programma staan onder meer een prikkelende presentatie van Ivonne van der Horst ('durf te kiezen'), een panelgesprek met ondernemers en or-

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@rbtlandvancuijk.nl Geef in de mail aan naar welke workshop uw voorkeur uitgaat.

Kansen voor ondernemers op terrein van toerisme.

Foto: Brabant Remembers 2019

PodiumB voor talentvolle artiesten BEUGEN - Een veelzijdig programma laat het publiek dansen tijdens de 8e editie van PodiumB afgelopen zaterdag in Beugen: van blues tot rock en van luisteren naar melancholische songs tot dansen en feesten. Op het podium stond een keur aan lokale muzikanten zoals Jackson's Cage uit Vierlings-

beek en Dunter Flinn uit Gennep. Daarnaast werd de Engelse Paula Delaney, onder haar artiestennaam Amy Housewine, ingevlogen voor een Amy Winehouse tribute. Paula heeft een warme band met Beugen en liet het publiek merken dat ze blij was weer terug te zijn.

Anna Balou en Tom Baartmans traden afgelopen zaterdag in Beugen op. Foto: Bas Delhij

aar aanleiding van de Boxmeerse doodzonde: in november 2016 zei Alice van Hest een woord tegen een ambtenaar wat hem niet beviel. Daarop werden aan Alice voor onbepaalde tijd alle contacten met de gemeente verboden. Ook mocht ze het gemeentehuis nooit meer in. Daarna volgde een gang naar de rechter: 24 oktober 2017 in Den Bosch. De rechter oordeelde dat de gemeente veel te zwaar had ingezet en dat het woord ‘agres-

sie’ bij de gemeente wel erg ruim werd uitgelegd. De rechter in Den Bosch tegen een ambtenaar van gemeente Boxmeer: “Als ik U nu in de rede val kunt U dat al zien als ‘agressie’ bij U in de gemeente.” “Ja” zei de ambtenaar braaf (op 24 oktober 2017). Nu, november 2018 heeft Boxmeer nog niets geleerd van die wijze rechter. Als een inwoner iets zegt wat een ambtenaar niet ‘leuk’ vindt is dat agressie (zegt de agressieverordening in Boxmeer). Lekker dan, dan is iedere inwoner wel eens ‘agressief’! Goed gezien! Dat is de agressie die het gemeentebestuur op ons , als inwoners, loslaat. Ook nadat de rechter de gemeente daar fijntjes op had gewezen gebeurt er niets! De raadsleden vragen er regelmatig naar. Over agressie gesproken! Alice van Hest, Boxmeer

Presentatieconcert op zondag 18 november

Harmonie in het nieuw BOXMEER - De Boxmeersche Harmonie heeft het voor elkaar! Tijdens het presentatieconcert op zondag 18 november (aanvang 11.00 uur, in de grote zaal bij Riche) wordt de nieuwe uniforme kleding geshowd.

merenaren het podium om hun muzikale capaciteiten te tonen met de baton in de hand voor het harmonieorkest. De Maestro 2018 werd Jesse Nabbe. Het concert werd een daverend succes! Een prachtige avond in een uitverkochte zaal.

Maar niet zonder slag of stoot. De Kledingcommissie van de Harmonie heeft veel georganiseerd om geld binnen te krijgen. Ze bedachten een ondernemersactie waarbij bedrijven één of meer leden konden ‘aankleden’ uiteraard in ruil voor tegenprestaties. Brieven voor de bedrijven werden verstuurd. Spoedig kwamen de eerste positieve reacties binnen. De tegenprestaties werden opgesteld en uitgewerkt. Er werd een mooi bedrag binnen gehaald. Door de mooie publiciteit in de lokale kranten reageerden ook particulieren die de Boxmeersche Harmonie een warm hart toedragen. Daarnaast werd er een marketingplan geschreven om subsidie aan te vragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook dat had een positief resultaat. Verder was er het Maestroconcert. Op 6 oktober jongsleden beklommen 5 prominente Box-

Het presentatieconcert tot slot is er om de sponsoren te danken voor hun gulle gaven en om de nieuwe kleding te presenteren aan het publiek. Het Jeugdorkest in de nieuwe polo’s en de Harmonie in nieuwe uniforme pakken. Het resultaat mag er zijn. Uiteraard is iedereen die de in het nieuw gestoken Harmonie wil bewonderen én van een mooi concert wil genieten van harte welkom. De entree is gratis.

Het geborduurde logo op het nieuwe uniform van de Boxmeersche Harmonie.

Fairtradesticker voor De Weijer BOXMEER - De Fairtrade werkgroep bracht vorige week een bezoek aan Cultuurhuis De Weijer in Boxmeer. Peter-Paul Kissels ontving hier de Fairtrade sticker uit handen van wethouder Willy Hendriks-van Haren. Bij aankomst in de Weijer stond een (h)eerlijk toetje klaar, gemaakt van enkel Fairtrade producten. De Weijer wilde al langere tijd meer gebruik maken van Fairtrade producten en is blij dat het, mede dankzij de doortastendheid van de werk-

groep Fairtrade, er nu van is gekomen. De werkgroep is blij dat ook De Weijer zich inzet voor Fairtrade. Met deze stickeruitreiking zijn er inmiddels 49 organisaties in de gemeente Boxmeer die de gemeentelijke erkenning hebben ontvangen. Bedrijven, winkels, verenigingen en organisaties die ook in aanmerking willen komen voor de gemeentelijke fairtrade-erkenning of voor meer informatie, kunnen contact opnemen met Theo Peters, 0485-571071, mail thhapeters@kpnmail.nl.


erik gefeliciteerd met de ondernemersprijs! Onze Geert is het helaas niet geworden, maar daar gaan wij geen appelflap, saucijzenbrood of croissant minder om maken. Iedereen die - op ons - gestemd heeft: bedankt! www.mola.nl


DeBoKinZaken 15

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Erik Lanting wint Ondernemersprijs

Prijs Opmerkelijk Ondernemerschap: Piet Verbeeten OEFFELT/VIERLINGSBEEK De jury heeft Erik Lanting uit Oeffelt (eigenaar van H&P Supermarkt uit Siebengewald) afgelopen vrijdag 2 november beloond met de Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg 2018. De prijs voor Opmerkelijk Ondernerschap ging dit jaar naar Piet Verbeeten uit Vierlingsbeek. Piet Verbeeten is verrast met de prijs voor opmerkelijk ondernemerschap. Deze award is in het leven geroepen om ondernemers in het zonnetje zetten die van betekenis zijn voor de regio. Iets wat absoluut geldt voor Piet Verbeeten uit Vierlingsbeek, die met zowel zijn zakelijke als maatschappelijke inzet bijdraagt aan een goei leven in het Land van Cuijk. Martin van Collenburg, voorzitter De Ondernemersprijs: “Diverse zaken vallen op als je kijkt naar wat Piet Verbeeten allemaal heeft neergezet. Met zijn neef Joop heeft hij PLUS Verbeeten uitgebouwd van één supermarkt naar een keten met 4 PLUS supermarkten in de wijde omgeving. Daarbij gelooft hij heilig in lokale producten. Dat is niet alleen leuk voor het winkelend publiek, maar ook meteen een stimulans voor de lokale economie. Heldro IJs uit Ottersum valt daar bij extra op. Dit bedrijf heeft de familie Verbeeten in 2016 overgenomen, waarna er een ijssalon in Nijmegen bij is gekomen. Verbeeten mag dan inmiddels met pensioen zijn; hij staat

Judith Bierhuizen webdesign

Piet Verbeeten in gesprek met presentator Annemarie Fokkens.

zijn kinderen en achterneef nog steeds met raad en daad bij.” “Al kan hij het ook steeds beter loslaten”, lacht dochter Jolien, die in het complot betrokken was om haar vader met de prijs te verrassen. Booming Brabant Annemarie Fokkens – bekend van het programma Booming Brabant bij Omroep Brabant – presenteerde de avond. Het juryoordeel over de winnaar: “Erik Lanting is een echte supermarkt-man, die vrij wil kunnen ondernemen Met zijn ervaring en gevoel ontwikkelt hij zijn eigen markt. Deze bevlogen ondernemer bepaalt zelf het

aanbod en de prijs. Hij pakt kansen en accepteert bijbehorende risico’s. Zo blijft zijn supermarkt uniek en verrassend.” Lovende woorden De zilveren prijzen gaan deze editie naar Renske van den Berg van Renske Natuurlijke Diervoeding uit Cuijk en Geert Meulensteen van Mola BV uit Beugen. Het publiek in Schouwburg Cuijk koos Renske als favoriete ondernemer. Ook waren er lovende woorden voor de zilveren prijs-winnaars: “Renske van den Berg werkt vanuit haar hart voor dieren. Honden en katten zijn haar klanten; die moeten gezond zijn en blij-

Wolfs Traprenovatie pakt alle soorten trappen aan

Trap in een dag weer als nieuw MILL - Een traprenovatiebedrijf dat alle soorten trappen renoveert, geen sloopwerkzaamheden verricht, een geluiddempende, veilige en makkelijk te onderhouden trap maakt die er ook nog mooi uitziet en waar 15 Jaar garantie op zit, bestaat die wel? Jazeker, en nog dichter bij huis dan de meeste mensen denken. Vanuit Mill runnen Gerrie en Ine Wolfs een traprenovatiebedrijf dat gespecialiseerd is in het renoveren en bekleden van trappen. “Veel mensen hebben vloerbedekking op de trap liggen, maar daar ondervindt men steeds meer nadelen van. Het is lastig schoon te krijgen, stofgevoelig en daardoor niet ideaal voor mensen met allergische reacties. Daarom gaan in veel huishoudens de vloerbedekkingen van de trap en gaat men op zoek naar een andere vorm van trapbekleding.” Dit kunt u nu laten doen door de vakmensen van Wolfs Traprenovatie hier in de regio. Er komt geen hak en breekwerk aan te pas. Uw wanden, behang en vloer worden absoluut niet beschadigd. De trappen worden geluiddempend gemaakt, zijn veilig en makkelijk te onderhou-

Zzp’er op de bok

den. Na het opmeten van uw bestaande trap vinden praktisch alle werkzaamheden buiten de deur plaats. Geen gezaag, schuur of ander overlast in huis. “Vele modellen en dessins zijn mogelijk en worden met u besproken voordat we in actie komen. Het aanleggen van “nieuwe “trap kan in 1 a 2 dagen gebeurd zijn, afhankelijk van de trap en de wensen van de klant. De resultaten zijn erg mooi. Zowel dichte als open trappen kunnen gerenoveerd worden, waarbij zelfs de mogelijkheid om van een open trap een dichte te maken. Men kan er zelf ook voor kiezen dat de hele overloop de wangen

-zijkanten van de trap- in dezelfde stijl worden aangepast.” Bij Wolfs Traprenovatie staat kwaliteit, veiligheid en garantie voor de cliënt voorop, daarom zijn we ook aangesloten bij het CBW, Centraal Branchevereniging Wonen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van uw trap kunt u altijd een afspraak maken, voor een vrijblijvende prijsopgave. Op de website www.wolfstraprenovatie.nl of per telefoon 0485455503. “Dan komen wij graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken, moet u beslist eens doen als u overweegt om iets met u trap te gaan doen.”

Foto: Patrick Bongaerts Fotografie

ven. Ze streeft ernaar om steeds nieuwe diervoedingsproducten van superieure kwaliteit op de markt te brengen.” “Geert Meulensteen s een ondernemer die werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Hij gunt zijn afnemers exclusiviteit en zijn leveranciers een eerlijke prijs. Hij krijgt daarvoor productideeën en technologische kennis terug. Hij ziet kansen en durft risico’s te nemen. Daarnaast is hij maatschappelijk betrokken. Daar waar de organisatie kennis te kort komt, schakelt hij externen in. Hij is bescheiden, neemt weloverwogen besluiten en is in staat om Mola naar een hoger niveau te leiden.”

RBT: Kom Gluren bij de Buren LAND VAN CUIJK - Soms zijn kleine aanpassingen nodig, af en toe is een grotere inspanning gevraagd, maar meestal is een andere benadering al voldoende. Een aantal toeristisch-recreatieve organisaties in de grensregio, waaronder het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, nodigt ondernemers van harte uit om kennis te komen nemen van hoe onze Duitse buren met dit thema - dat daar al langer in ontwikkeling is – omgaan. Op donderdagmorgen 22 november kan men naar het Grafschafter Museum in Moers. Woensdagmorgen 28 november kan de Viller Mühle bij Goch worden bezocht. Belangstelling en ook eens willen 'gluren bij de buren'? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@rbtlandvancuijk.nl Doe voor vrijdag 16 november en vermeld daarbij de namen van de personen, die aan de bijeenkomst deelnemen en aan welke bijeenkomst (Grafschafter Museum of Viller Mühle).

Wolfs Traprenovatie is een Specialist in het renoveren en bekleden van trappen.

Het project 'Toegankelijk Toerisme' wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Judith (50) woont samen met haar vriend in Boxmeer. Zij is altijd bezig met creëren en mooie (lekkere) dingen maken, zowel privé als voor haar werk. Privé was dat vroeger professioneel dansen en produceren van theater en tegenwoordig is dat maken van chocolade, muesli en likeur. Zij werkte voorheen als productmanager bij diverse bedrijven, tegenwoordig heeft zij haar eigen bedrijf. Wat heb je voor bedrijf? Mijn bedrijf heet Judith Bierhuizen webdesign. Ik heb me gespecialiseerd in het maken van WordPress websites. Aanvullend heb ik me gespecialiseerd in het maken van WooCommerce webshops en membership websites met Wishlist member. Ik maak persoonlijke websites waarin mijn klanten zichzelf kunnen herkennen. Niet iets standaards wat je kunt downloaden en vervolgens met problemen komt te zitten. Als ik een website oplever, kan de klant er vervolgens zelf volledig mee aan de slag en aanpassen wat hij of zij wil. Ik begeleid mijn klanten altijd 1 maand na de oplevering. Wat is je kracht? De persoonlijke aandacht. Ik bouw sites op én voor de klant. Ik heb en onderhoud zelf het contact en bouw een site die precies bij de klant past. De site is uiteindelijk een visitekaartje van de persoon erachter. Elke website is one of a kind. Daardoor zijn de sites die ik maak krachtig, persoonlijk, uniek en doeltreffend. De webshops die ik bouw bevatten de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestellen, betalen en het laten bezorgen. Ik bouw ook sites voor klanten die een of meerdere onlinecursus(sen) verkopen, waarbij de cursist op vooraf bepaalde tijden bij het volgende onderdeel van zijn cursus kan. Hiermee kan mijn klant zijn cursus volledig geautomatiseerd aanbieden. Als je echt een website wilt die bij jou past als persoon en waaraan je na oplevering zelf wijzigen kunt aanbrengen, neem dan contact op via mijn website. Dan kijken we samen hoe jij het beste online zichtbaar kunt zijn. Judith Bierhuizen Webdesign www.judithbierhuizen.nl Wilt u als Zzp'er ook in deze rubriek staan? Stuur een mail naar redactie@deboxmeersekrant.nl


SINDS

1982

Uitnodiging

PLAFONDSHOW Vrijdag

9 november

Zaterdag

10 november

10:00 - 17:00 uur

UW NIEUWE PLAFOND

in één dag gemonteerd!

Liever thuis advies? Bel dan voor een afspraak!

06 537 18 069

PLAMECO-vakbedrijf I.T.B. vof In " MEUBELSTUDIO van HAREN "

PLAFONDS

de RAETSINGEL 2 A 5831 KC BOXMEER

Geef uw trap een tweede jeugd!

Wolfs traprenovatie is gespecialiseerd in het renoveren van bestaande trappen en heeft verschillende technieken ontwikkeld om trappen snel en vakkundig een nieuw uiterlijk te geven.

s i g n i r a v r e e z On . . . . e i t n a r a g uw

Voor

Na

Wolfs Traprenovatie | Mill | 0485 - 455 503 | www.wolfstraprenovatie.nl | info@wolfstraprenovatie.nl


17

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Erfgoed en cultuur: de Sambeekse raadstafel SAMBEEK - Volgens de recente troonrede gaat de regering investeren in historisch besef. Omdat, zo sprak de koning “erfgoed en cultuur ons laten zien waar we vandaan komen, ons een spiegel voorhouden in het heden en zo van grote betekenis zijn voor de toekomst”. We praten dan over liefst 325 miljoen euro extra. Het zou mooi zijn wanneer de gemeenten dit initiatief volgen.

heer van de raadstafel op mijn schouders. Bijna letterlijk: door het raam van het zaaltje (de trapruimte was te klein) met menskracht naar buiten en omlaag ‘gebalanceerd’ aan stofachtige touwen om het meubelstuk niet te beschadigen. Dat lukte wonderwel.

Door Herman Jan van Cuijk

Zo lieten wij ons Cuijklands streekarchief voor een paar centen in de steek en naar Den Bosch vertrekken; ligt de handgeschreven Peelenkroniek over kerk, dorp en regio (1656) in Tilburg; staat de unieke 71 cm hoge gotische rondglazen torenmonstrans (1438) uit Sambeek in Uden, zoals ook het zilveren kloostergoed van de zusters van Elzendaal. En is, anno 2018, de vraag aan de orde of de vele eeuwenoude altaar- en kerkstukken uit de recent gesloten godshuizen – door onze voorouders geschonken - nog bij ‘ons’ zijn. En zo niet: waar zijn ze, wie heeft ze en wat gebeurt er mee? Oude raadsvergadertafel Hetzelfde (maar dan in ‘burgerlijke’ zin) geldt voor de oude raadsvergadertafel van Sambeek. Eigendom van de gemeenschap Sambeek. Van deze tafel is één foto bekend. De mening over de datering van die foto is verdeeld. Volgens het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is de kiek gemaakt “circa 1928 bij gelegenheid van de in gebruikneming van de hernieuwde raadszaal”. Volgens anderen toont de foto de laatste bijeenkomst van de Sambeekse gemeenteraad, zo omtrent de opheffing en verdeling van de gemeente. Dat

De Sambeekse gemeenteraad bijeen.

was op 1 mei 1942. De tafel zelf is op de foto deels te zien. Het ‘ging’ tenslotte om de bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente. Ook de 8 raadszetels en het ‘pluche’ van raadsvoorzitter burgemeester Piet Stevens zijn (deels) zichtbaar. En de bloemen: in vazen op vensterbank (links), op de achtergrond en als tafelstuk. Symbolen van een feestelijke gelegenheid. Dan komen we uit in 1928. Want van een ‘feestelijk’ plaatje zal in 1942 wel geen sprake zijn geweest. De gezichten van de 14 heren in de raadszaal tonen geen of weinig vreugde. Eerder gelatenheid. Na een jarenlange – vergeefse - strijd om het behoud van de gemeente Sambeek? Geboortejaar onbekend Het jaar van de ‘geboorte’ van de raadstafel en naam van de maker zijn onbekend. Hoge ogen gooien vader Antoon en zoon George Rasker uit Boxmeer. De vader, tot 1933 meubelfabrikant, had ervaring: in 1906 leverde hij het “ameublement” voor het gemeentehuis van Ravenstein. De zoon, architect, gemeentelijk

bouwopzichter, beëdigd makelaar en meubelontwerper, was samen met Stevens vanaf 1931 jarenlang lid van de Gezondheidscommissie voor het Land van Cuijk. Op 31 augustus 1931 is de (her) opening van het gerestaureerde Sambeekse raadhuis, dat werd verbouwd door aannemer H. Huijbers voor 5.846 gulden zonder dat er iets geschreven staat over een raadstafel. Idem dito in november 1938. Dan wordt in de krant alleen gemeld dat de raadszaal prachtig is gerenoveerd. ‘Overleven’ Hoe dan ook. Onze aandacht gaat naar het ‘overleven’ van de raadstafel. Niet naar de gemeentelijke heren, de kristallen asbak, noch naar de bloemen, die inmiddels, anno 2018, wel zijn verwelkt. Ook niet naar de 9 zetels die misschien nog ergens als stoel of pronkstuk dienst doen, op een onbekende zolder staan te verpieteren of het lot delen van het bed van Vincent van Gogh, dat als replica bij Riche ‘staat’..

Wat er met de tafel na 1942 is gebeurd is ‘waarschijnlijk’ wel bekend bij Sambeeks Heem. Mijn verhaal begint echter in 2002. Toen stond de tafel in een vergaderzaaltje op de eerste etage van De Wende: een aanbouw van het Boxmeerse bejaardencentrum De Elsendonck. In oktober moest het meubel daar dringend weg. De Wende werd gesloopt. De reden waarom juist ik werd benaderd is een verloren herinnering. Op 18 oktober 2002 kwam de zorg voor en het be-

Eigen heemkamer? Op vrijdag 8 september 2018 kwam de melding dat Sambeeks Heem wellicht een eigen heemkamer krijgt: eindelijk en fantastisch! En werd mij gevraagd naar de ‘whereabouts’ van de tafel. Dit leidde tot de conclusie dat Sambeeks Heem de raadstafel met zoveel dorpsgeschiedenis graag wil exposeren in die heemkamer. Prima. Mooier nog. Dat kan. Uiteraard. Tenslotte heb ik die tafel voor Sambeek ‘bewaard’. Inmiddels – zoveel weken later - verstrijkt de tijd en staat de raadstafel. Te wachten. Op een reactie. Van Sambeeks Heem. Die er van weet. Maar misschien willen – na vandaag – anderen de tafel beheren en behouden voor Sambeek. In koesterende handen. En gegarandeerd. Dat hoop ik van harte. Want mijn taak – dunkt mij - zit er op. Na zestien zorgzame jaren. Wie dus?

De raadstafel anno 2018.

Keurige ontvangst met rijtour en bezoek aan jubileumfeest De Joekels

Nieuwe burgemeester Sigmaringen brengt bliksembezoek persoonlijk kennen. Niet verwonderlijk overigens want ‘onze’ muzikale kunstenaars (met een toonzuiver breed repertoire van meezingend levenslied tot serieus Boxmeers blauw-wit) waren vaak gast in onze zusterstad om daar letterlijk plezier en opgewektheid te blazen. En dus ging zondagmiddag een flink aantal meegebrachte beugelflesjes Zollernbier de bühne op: Sigmaringer appreciatie.

BOXMEER - Dat was me wat! Afgelopen weekeinde. Beetje paniekvoetbal aan het Raadhuisplein. Door het bliksembezoek van de nieuwe burgemeester van Sigmaringen. Nu kunnen ze gelukkig in Boxmeer wel redelijk tot zeer goed organiseren en een keurige ontvangst lukte dan ook.

Door Herman Jan van Cuijk

Met onder meer een flinke rijtour van Maashees en Overloon tot Oeffelt. Met kort bezoek aan ‘zowat’ alles. Maar het was een zeer gelukkig toeval dat ons wereldberoemd dweilorkest De Joekels zondag hun 35 jarig jubileum vierde in een volle en enthousiaste zaal bij Riche. Dr. Marcus Ehm En laat nou Dr. Marcus Ehm, geboren (1972) en getogen in Sigmaringen, De Joekels ook

Burgemeester Marcus Ehm uit Sigmaringen, de partnerstad van gemeente Boxmeer.

Verkiezing gewonnen Marcus Ehm (CDU) werd in augustus (jonge) burgervader – de eerste met Sigmaringer bloed in de verkiezing om de acht jaar en ‘versloeg’ de zittende Thomas Schärer met maar liefst 68 procent van de stemmen. Geliefd dus in de stad. Gepromoveerd jurist, met opleidingen aan de universiteiten van Constanz en Freiburg en gecoacht

door een oude bekende van Boxmeer: Wolfgang Gestner, de man die samen met Odi Boumans de jumelage en wederzijdse vriendenband in september 2000 de eerste handen en voeten gaf en na zijn tijd in Sigmaringen burgemeester werd in Baden-Baden. Olympisch zilver Sportief ook. Die Marcus. Hij behaalde zilver in Sydney 2000 bij de paralympics in de atletiek (400 meter) en heeft eerder ooit in Boxmeer hand- en volleybal gespeeld in een uitwisselingsprogramma. Afgelopen zondag noemde/ roemde hij nog zijn herinnering aan Panken om de “leckere gebacken erpel”. Mooi en prachtig. Geen kapsones. Met toerisme in zijn portefeuille belooft dat een “ganze Menge” goeds. Voor Boxmeer en Sigmaringen.


NIEUW IN VIERLINGSBEEK Bezoek onze mooie nieuwe showroom en vraag om deskundig advies op gebied van:ontwerp, verbouw en complete installatie van uw badkamer en toilet.

Openingstijden*: Maandag: gesloten Di t/m do: 09.30 uur - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 uur - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 uur - 15.00 uur *Gelieve eerst een afspraak te maken

Grotestraat 28 Vierlingsbeek Tel.: 0478 - 796511 www.sfeerbadkamer.nl

Bema Wonen, Van klassiek tot modern, eigentijds, praktisch en sfeervol.

NIEUW in onze collectie!

St Anthonisweg 3 - Boxmeer Tel. 0485 520 592 - www.bemawonen.nl


19

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Boxmeerse school heeft weinig last van krimp: 1666 leerlingen

Elzendaalcollege Boxmeer: moderne, eigentijdse school BOXMEER - Het Elzendaalcollege (EC) Boxmeer viert zaterdag 5 oktober 2019 de zeventigste verjaardag. Overdag kunnen de oud leerlingen, voormalige docenten en andere medewerkers de geheel vernieuwde school aan de Bilderbeekstraat en de Stationsweg bewonderen en ’s avonds is er een prachtige reünie bij Hotel Riche.

Door Frans Fleuren

Jacques Marmans (rector), Piet Barten (vestigingsdirecteur) en Eelco Basten (conrector bedrijfsvoering) kaarten als eerste onderwerp de huidige status van het Elzendaalcollege aan na de vernieuwbouw. Marsmans en Barten: “Vooral Eelco, met de nodige ervaring wat betreft bouw van scholen, kunnen wij niet genoeg prijzen vanwege zijn bijzondere deskundigheid, inzet en betrokkenheid inzake deze gigaklus. Trots is het EC op het feit dat met een relatief laag budget dit bouwproject zo goed heeft uitgepakt. Vooral het CO2 gehalte in de school met twee aparte gebouwen is heel goed, mede dankzij extra budget van de gemeente Boxmeer. We genieten dagelijks van de sfeer, zeker in de oudbouw aan de Bilderbeekstraat en de kelder, de ziel en het hart van EC voor onze jeugd.” “De oudbouw is nu veel transparanter en dolblij zijn we verder nog iedere dag met onze groene long, een fantastisch sportveld op eigen terrein. De samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs, waar het EC een onderdeel van is) in Tilburg, middels projectleider Erik Hoogland

Drie van de zes huidige schoolleiders: Jacques Marsmans, Piet Barten en Eelco Basten. Foto: Elzendaalcollege Boxmeer

en de gemeente Boxmeer was bijzonder. Drie keer zijn we in de bouwperiode verhuisd. In het bouwteam zaten steeds diverse regionale ondernemers met hart voor deze school.“ Eelco Basten: “Er zijn drie bouwfases geweest. Het oude Mavogebouw aan de Stationsweg (voorjaar 2014-voorjaar 2015), de oude HBS aan de Bilderbeekstraat (lente 2015 – voorjaar 2016) en tenslotte de zogenaamde Kubus (mei 2016 – zomer 2017).” De feestelijke opening door nieuwslezeres Dionne Stax (oud-leerling) vond plaats in september 2017. “Tegen alle krimpverwachtingen in,” zo gaan Marsmans en Barten verder, “heeft het EC nu nog steeds 1666 leerlingen. Onze marktpositie heeft zich versterkt door vergroting van het voedingsgebied. Wij zijn blij met deze waardering van ouders en leerlingen. Leerlingen van bovenbouw Havo en Vwo kunnen bij ons uit 4 profielen kiezen, maar daarnaast en dat is uitzonderlijk, uit heel veel vakken zoals

informatica, tekenen, muziek, Maatschappijwetenschappen en bedrijfseconomie.” Tenslotte kort iets over het EC onderwijsbeleid. Piet Barten: “De schoolleiding is de laatste jaren veranderd van een faciliterende schoolleiding naar een beleid gestuurde schoolleiding. De schoolleiding zet de kaders uit vanuit een breed gedragen visie, zorgt ervoor dat er gewerkt wordt vanuit de visie, maar geeft professionele ruimte op het gebied van vakspecifieke zaken. Op dit gebied is de docent namelijk onze expert. Belangrijk bij goed onderwijs is dat je je leerlingen zo goed mogelijk kent, dat je vooraf zoveel mogelijk informatie direct beschikbaar hebt en daar je onderwijs op afstemt. Het goed kennen van je leerlingen is de basis voor een goede sfeer binnen de klas en de school. Daarbij past een positieve benadering, goed luisteren en betrokkenheid. De vraag is steeds: ‘wat hebben leerlingen nodig om zich te ontwikkelen?”

Piet Barten vertrekt volgend jaar, rector Jacques Marsmans rond 2020

Wisseling in directieteam aanstaande BOXMEER - Piet Barten, de huidige vestigingsdirecteur van het Elzendaalcollege Boxmeer, heeft zijn vertrek recentelijk aangekondigd. Per 18 augustus 2019 bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal een opvolger zijn takenpakket volledig overnemen en per eind september stopt Barten officieel. Piet Barten, geboren in Oeffelt, oud leerling en voormalig docent lichamelijke opvoeding aan deze school: “ De profielschets is volop in de maak binnen de schoolleiding en zal ook nog besproken worden met docenten. In januari volgend jaar wordt deze vacature bekend gemaakt in De Volkskrant. “Ik heb elke dag met heel veel plezier dit werk gedaan en zal het beslist ook gaan missen. Het is fantastisch te mogen omgaan met zoveel geledingen binnen deze school. Maar ik wil nog heel veel andere dingen doen in mijn leven buiten het onderwijs om. Onder andere samen met mijn vrouw nog meer genieten van de

kinderen en onze kleinzoon. We blijven dolgraag in Boxmeer wonen en ik zal het Elzendaalcollege vanaf de zijlijn altijd blijven volgen.” Jacques Marsmans gaat hoogstwaarschijnlijk ergens in 2020 vertrekken als rector van het Elzendaalcollege, in goed overleg met de Raad van Bestuur van OMO te Tilburg. Marsmans: “In de kerndirectie van het Elzendaalcollege Boxmeer en Gennep, bestaande uit Piet Barten, Sjaak Simons en mijn persoon, is aangegeven dat een te snel opeenvolgend vertrek van

2 van de 3 kerndirectieleden van het Elzendaalcollege niet verstandig is. Daarom heeft OMO besloten dat ik ergens in 2020 zal stoppen als rector, nadat een geschikte opvolger bekend is. Een procedure die vanaf augustus 2019 opgestart zal worden met een profielschets door OMO in goed overleg met het Elzendaalcollege. Ik mag al sinds 2007 rector zijn van het Elzendaalcollege. Het was aanvankelijk aangesteld voor 3 maanden waar te nemen. Ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb. Voel me nu zeker een deel van deze regio Boxmeer.”

Column SportBoKkig Bloed aan de paal

D

erby’s zijn in elke tak van sport hoogst beladen en vaak zeer emotionele evenementen. Met vaak ook immens ludieke, humorvolle acties en andere kwajongensstreken tot een vrouwelijke streaker en een oorverdovend, het zicht onttrekkend vuurwerk toe. Zeker in de voetbalsport laaien de emoties vaak flathoog op. Onze beide gemeenten kennen diverse van deze spetterende derby’s waar bloed aan de paal of op het veld bijna normaal is. De vonken vliegen er dan als in een ouderwetse smederij van af. Heerlijk. De eer van een dorp staat tenslotte op het spel nietwaar. De voorpret is gigantisch en het maakt creatief. Een paar voorbeelden. SSS’18-Volharding is al jaren een van die gevechten die veel volk trekken, waarbij de penningmeester ongeacht de uitslag altijd lachend en blij naar huis gaat. En wat te denken van Excellent tegen DSV. DSV-spits Stijn van den Broek zit nog steeds geblesseerd thuis als een verdoofd konijn rond te koekeloeren. Zondag de 11de van de 11de als Carnaval met een kracht van 11,11 op de schaal van winterevenementen losbarst, speelt koploper Olympia’18 (derdeklasser en al een eeuw jong) tegen Volharding (tweedeklas-

ser en reeds 104 jaar oud) op het prachtige Pelzersportpark aan de Graafseweg in Boxmeer. Een bekerkraker van jewelste in de tweede ronde. Volharding: al vele tientallen jaren nooit lager gevoetbald dan de Tweede Klasse: een topprestatie. Olympia’18: ooit drie jaar in de Eerste Klasse gespeeld begin jaren 80 met een legendarische trainer als Stanley Bish in zijn eeuwig witte regenjas. Tijdens Daags na de Tour komen ieder jaar bij café De Piek diverse vrijwilligers van Olympia’18 en Volharding vanaf een uurtje of 4 bij elkaar om een tussenbalans te maken wat betreft de beide gerenommeerde voetbalclubs. Verder om kostelijk en vooral slap te ouwehoeren en stevig, maar niet te lang, in een leeg bierglas te turen. Zalige uurtjes waarbij respect altijd aanwezig is ondanks de gezonde animositeit. Komende zondag ontmoeten deze diehards uit Beek en Boxmeer elkaar weer, maar nu in kantine Olympus met als gastheer kantinebaas Sjaphanto Guntlisbergen en met volop muzikaal en vocaal vermaak van diverse Beekse en Boxmeerse artiesten. En op het veld geldt: bloed aan de paal.

Franciscus de Bok

11 november wacht Volharding in bekertopper

Olympia’18 vaster aan kop BOXMEER - Zondag 4 november werd een glorieuze dag voor Olympia’18. Zowel Olympia 2 (0-3 bij NWC 4) als Olympia 1 (0-4 bij Avanti’31) wonnen hun uitwedstrijden en beide doen volop mee om de koppositie. Olympia 2 staat nu tweede met 1 punt achterstand op HVCH 3. Olympia 1 blijft uiteraard koploper en vergrootte de voorsprong zelfs tot 5 punten na 7 wedstrijden. Van die 7 wedstrijden won de ploeg van teammanager Richard Coenen er 6 en speelde 1 keer gelijk bij de openingswedstrijd in Gennep tegen de huidige nummer 2 Vitesse’08. Doelsaldo is uitstekend:30-8. Van die 30 treffers nam spits Douwe Zwaan er 17 voor zijn rekening. Naast die zege en de versterkte koppositie pakte Olympia’18 nu al de eerste periodetitel. Zondag 18 november is de achtste en laatste wedstrijddag van deze eerste periode. Olympia’18 treedt dan aan in Boxmeer tegen Mulo uit Helmond. In Schijndel was het aanvankelijk een gelijkopgaande wedstrijd tussen Avanti’31 en Olympia’18. Beide ploegen speelden in hoog tempo attractief voetbal met een sterke wil om te winnen. De Boxmeerse doelman Frank Bel-

jaars moest diverse keren heel attent reageren om een achterstand te voorkomen. Doch na de 0-1 was er nog maar een ploeg die voetbalde en dat was Olympia’18. Voor die 0-1 zorgde Sam Luppes, een van de uitblinkers. Voor 0-2 tekende Douwe Zwaan nadat Sam Luppes over links prachtig doorkwam. Vlak voor de theepauze scoorde Furkan Sarioglu mooi de 0-3. Na de rust probeerde Avanti’31 het wel, maar zonder overtuiging en Olympia’18 hoefde niet meer zo nodig. De ploeg van assistent trainer Ronny van den Broek scoorde nog tweemaal door Douwe Zwaan. Maar een van deze treffers werd om duistere redenen afgekeurd. Eondstand 0-4. Op 11 november speelt Olympia’18 om 14.30 uur thuis voor de tweede bekerronde tegen niemand minder dan streekgenoot en tweede klasser Volharding, dat afgelopen zondag DAW met een forse nederlaag(4-1) naar Schaijk stuurde. Een kraker van allure met een muzikaal nevenprogramma, dat reeds om 14.00 uur begint met zanger/DJ Hans Coolen uit Vierlingsbeek en de Boxmeerse artiesten Jos Wetzel, Geert Remmen en Mat Cornelissen. Ook komt FC Afkicken op bezoek voor een youtube film over Olympia’18.


O O K M O G E LIJ K BIJ Tillemans in Mill is een opmerkelijk machineverhuur

B& D

high tea

bedrijf op de bouwplaatsen.

GENIETEN VAN EEN KEUR AAN LEKKERNIJEN

WIJ VRAGEN: (Leerling) VERREIKER MACHINIST M/V Eventuele opleidingskosten zullen in overleg met de werkgever vergoed worden De werkzaamheden zullen bestaan uit bedienen van de verreiker en alle andere voorkomende werkzaamheden.

Neem vrijblijvend contact op met Dhr. Toon Vervoort (06 29 08 11 55) Dhr. Jos Tillemans (06 29 08 11 50)

Bedrukte kleding Borduren

Grafisch Huis Boxmeer

Brochures

communicatie | print | sign | textiel

Canvasschilderijen Familiedrukwerk Flyers

HAARWERKEN VOOR ALLE HAARPROBLEMEN

Folders Geboortekaartjes

met mooi haar meer zelfvertrouwen!

Gevelbekleding Huisstijldrukwerk Jubileumkaarten Relatiegeschenken Rouwkaarten Textiel Trouwkaarten Websites & Apps Zeildoeken Alles onder een dak geregeld...

of kom Maak een afspraak voor om ro langs in de show gave. op ijs pr e een vrijblijvend

r voo k o O kte u r d be ing kled Spoorstraat 55H Boxmeer 0485 - 34 68 62 boxmeer@grafisch-huis.nl

MEER INFO? BEL ONS OF KIJK OP DE SITE BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

WELKOM IN ONZE SHOWROOM Slaapkamers • keukens • meubelen • relaxfauteuils

BESTE KOOP!

Op maat gemaakte relaxfauteuils

7 DAGEN PER WEEK OPEN

Opruiming showroommodellen

In onze showroom vindt een grote collectie relaxfauteuils. De fauteuils zijn te verkrijgen in alle kleuren stof of leer. Verder kunt u kiezen voor handbediening, elektrische bediening of zelfs voor een bediening met accu. De fauteuils zijn tevens verkrijgbaar met opstap-hulp, zodat u gemakkelijk kunt opstaan uit de stoel.

Volkelseweg 38, 5427 RB Boekel - tel. 0492-322345 www.johnvangerwen.nl - info@johnvangerwen.nl

ma t/m do 9.30-18.00 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur, op afspraak ook ‘s avonds


21

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Afgelopen zondag in een bomvolle zaal

Joekels deed het een keer Anders! BOXMEER - Verschillende stijlen muziek, langzaam en uptempo, met en zonder zang, intiem en uitbundig, maar met één belangrijke overeenkomst: Alles Nederlandstalig. Op zondag 4 november vond in een bomvolle zaal van Hotel Riche het muzikale event ‘Joekels Anders’ plaats. Het Boxmeerse Dweilorkest De Joekels had het 35-jarige jubileum aangegrepen om groots uit te pakken met een middag vol Nederlandstalige muziek in een feestelijk aangeklede zaal. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de bezoekers in 4 blokken ge-

trakteerd op ballads, nederpop, levensliederen en dweilmuziek. Een mooie opbouwende mix van verschillende muziekstijlen, waarbij Dweilorkest De Joekels opnieuw heeft laten zien en vooral laten horen dat het naast dweilen ook in staat is om het publiek te entertainen met een luisterconcert in een informele sfeer. Lokale en regionale vocalisten hebben hun bijdrage geleverd door verschillende nummers al dan niet solistisch ten gehore te brengen. Als hoogtepunt mag genoemd worden de samenwerking tussen Dweilorkest “De Joekels” en het Boxmeers Vo-

caal Ensemble. Twee werelden die op een sublieme wijze samensmolten tot een waar luistergenot. Het is Dweilorkest De Joekels wonderbaarlijk genoeg gelukt om het concert vrij van entree te houden. Wel werd de bezoekers gevraagd een donatie te doen ten bate van het Thomashuis, een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ingezamelde geld wordt besteed aan een cadeau wat in het teken van muziek staat. Het was bijzonder om te zien dat alle begeleiders en bewoners van het huis aanwezig waren en genoten van de muzikale klanken. De grondige voorbereiding, samenstelling van het orkest, geoefende muzikanten, vriendschappelijke sfeer en deelname van diverse gasten hebben geresulteerd in een resultaat waar met trots op teruggekeken zal worden.

De Joekels met het BVE op het podium tijdens ‘Joekels Anders!’

Foto: John Hoffman

Binnenkort worden opnames gepubliceerd op het Youtube kanaal van Dweilorkest De Joekels, zodat iedereen de gelegenheid wordt gesteld om (opnieuw) te genieten deze bijzondere happening. Houd de facebookpagina in de gaten om er zeker van te zijn om niets te missen.

Spookachtige pompoenen

Wijk Accommodatie De Driewiek in Boxmeer hield voor de jeugd een creatieve middag met vrijwilligers en ouders. Het werd een fantastische middag met zeker 32 kinderen die allemaal zin hadden in de Halloween activiteit, die Kristin goed had voorbereid: het creeeren van een pompoen die er zo spookachtig mogelijk uit moest ziet. En dat is de jeugd gelukt, twee grote volle tafels met kinderen, pompoenen en het snijgereedschap. Foto: Jac de Cock

Bridgedrive UNICEF in Boxmeer BOXMEER - Op zondag 18 november vindt voor de vijfde keer de landelijke bridgedrive “Hartentroef voor UNICEF” plaats. De opbrengst gaat dit jaar specifiek naar vluchtelingenkinderen. Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog en geweld. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Samen met Bridgeclub De Bok in Boxmeer organiseert het re-

gionale team van UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen een Bridgedrive in Boxmeer. Deze kaartmiddag, in combinatie met een goed doel, vindt plaats in het Elzendaalcollege, Stationsweg 38 in Boxmeer, aanvang 12.30 uur. De kosten bedragen per paar €35,-, inclusief koffie of thee met vlaai, één consumptie per persoon en hapjes tijdens het spel. Aanmelding kan geschieden via mail bij: gtwvandeven@ gmail.com.


Pe ec e was- en droogresulta en met minder wa er en energie.

2QWGHNKHWRSZZZMDQEHUNYHQVQO

Nú tot € 75,** ! r u o ret

Jan Berkvens Electroworld Koorstraat 69 - 5831 GH Boxmeer 0485-571634 - www.janberkvens.nl We vertellen je graag meer op

Kozijn Aluves staat voor vakmanschap en kwaliteit. Ieder project dat wij aannemen is in onze ogen uniek. Gedrevenheid voor het vak en specifieke technische kennis zijn de kwaliteiten waardoor geen enkele uitdaging ons te groot is.

Bezoek

oo

SHOW k onze ROOM !

Raamstraat 2b, 5831 AT Boxmeer

+31(0)485 32 52 81

info@kozijn-aluves.nl

www.kozijn-aluves.nl


23

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Samen gaan we de strijd aan tegen laaggeletterdheid!

Prinsenbals bij D’n Uutlaot SINT ANTHONIS - De spanning in Sint Tunnis loopt weer flink op, want op zaterdagavond 10 november wordt in de grote zaal van Oelbroeck het Prinsenpaar van D’n Uutlaot bekend gemaakt onder genot van vertier en muziek.

Op zondagmiddag 11 november gaat het Jeugdprinsenbal omstreeks 14.00 uur van start. De jeugdafdeling van d'n Uutlaot neemt tijdens de middag afscheid van Jeugdprins Hendrik en Jeugdprinses Noes, adjudant Raoel, page Frederique en nar Stef.

Op zaterdagavond 10 november zal afscheid genomen worden van Boerenbruidspaar Marc en Sandra Thijssen en het Prinsenpaar Kevin van de Berg en Chanel Rutten. Het jaar waarin zij als Hoogheden de Sint Tunnisse Zeikmeiken mochten voorgaan in het feestgedruis is dan voorbij.

Carnavalsvereniging D'n Uutlaot nodigt alle Zeikmeikers en buitendorpse carnavalsliefhebbers uit op het Prinsenbal op zaterdagavond 10 november vanaf 20.30 uur en het Jeugdprinsenbal op zondagmiddag 11 november vanaf 14.00 uur in de grote zaal van Oelbroeck.

Prinsenbal bij CV de Hanen LEDEACKER - Carnavalsvereniging De Hanen opent op zaterdag 10 november het carnavalsseizoen 2018/2019 met het Prinsenbal in het Dorpshuus gepresenteerd door een nieuw vorsten duo!

Vorst Rody en vorstin Désiree zullen de eerste tips over het nieuwe Boerenbruidspaar en Prinsenpaar prijsgeven, waarna de spanning zal oplopen wie dit jaar de scepter over het Hanenrijk zullen gaan zwaaien.

Er wordt afscheid genomen van carnaval 2018. We nemen afscheid van ons Prinsenpaar, Prins Rody dun urste en Prinses Yvonne. Ook zal die avond afscheid worden genomen van het Boerenbruidspaar Gijsbert van Asseldonk en Suzan Versteeg en man van het jaar Harrie Jozephs.

Het beloofd weer een gezellige en spannende avond te worden met een optreden van onze Jeugddansgarde, de Lekerse klinkers en Aow Prinsenclub “de Hoenders”. Aanvang 21.00 uur in “T Dorpshuus aan de Stippent 2-A in Ledeacker.

BiblioPlus opent vijf taalhuizen

Taalhuizen in de vijf gemeenten van het Land van Cuijk.

BOXMEER - In de week van 12 t/m 16 november opent de Bibliotheek Taalhuizen in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Het Taalhuis is een herkenbare plek in de Bibliotheek waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Kernpartners van de Bibliotheek in de aanpak zijn Stichting Lezen & Schrijven, Sociom en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Iedereen is van harte welkom tijdens een van de openingsdagen. Laaggeletterdheid is een breed maatschappelijk probleem in Nederland. In het Land van Cuijk is naar schatting 13 tot 16% van de inwoners laaggeletterd. Dit zijn

lang niet alleen nieuwkomers, ongeveer twee derde van deze groep is autochtoon. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en zijn vaak minder digitaal vaardig. Dit heeft gevolgen in de dagelijkse praktijk, waar je zaken steeds vaker zelf online moet regelen en hulp alleen op afstand beschikbaar is. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, hebben een slechtere gezondheidspositie en zijn vaak minder sociaal actief. Het Taalhuis bevat lees-en oefenmaterialen, organiseert activiteiten en cursussen, biedt eenop-een taalbegeleiding, en nog veel meer. Ook verzorgt de Bibliotheek belangrijke preventieve projecten zoals de VoorleesEx-

press bij laag taalvaardige gezinnen. De Taalhuis-aanpak wordt vanuit het netwerk in nabije toekomst verder uitgebreid waardoor mensen ook in de Bibliotheek terecht kunnen voor bv. financiële vragen, uitleg over regelingen of hulp bij het invullen van formulieren. Zo ontstaat er een informeel en laagdrempelig ondersteuningsplatform. Hulp om de hoek waar mensen bij een kopje koffie, veelal door enthousiaste goed getrainde vrijwilligers, hulp krijgen om hun basisvaardigheden te versterken. Waar nodig worden ze hierbij ‘warm’ doorgeleid naar een formele instantie of hulpverlener. Kijk voor alle data op:  www.biblioplus.nl/taalhuis.

Eigen risico vergoed tot

€ 250

Tandartsvergoedingen 2018

Bespaar veel geld op uw tandartskosten Het einde van het jaar nadert weer. Zijn er nog behandelingen die u graag wilt laten uitvoeren? Houd dan rekening met het volgende:

Tandartsverzekering

Heeft u nog een tegoed open staan bij uw aanvullende tandartsverzekering? Maak dan nog voor dit jaar een afspraak om zo volledig mogelijk uw verzekering te benuttigen.

Prothetiek Heeft u een prothese en wilt u deze graag laten opvullen of vervangen? Let er dan op dat het eigen risico vanaf 1 januari 2019 weer opnieuw start. Bakelgeertstraat 68 T 0485 - 52 09 18

boxmeer@centrum-mondzorg.nl www.centrum-mondzorg.nl

Camps Optiek Boxmeer | Steenstraat 120 | 5831 JJ Boxmeer | 0485) 57 18 12 | campsoptiek.nl


AR

W

I

LM

Meubelen &

Verlichting Het grootste assortiment sierbestrating en tuindecoratie van Zuid-Oost Nederland

Tuinmeubelen • natuursteen • waterornamenten • beelden • siergrind • bestrating • schuttingen • veranda’s • verlichting • bloembakken • brievenbussen

Kromstraat 6, 5405 BC Uden - T. 0413-272573

In November en December 10% korting op winterbanden en accu´s!

• Husqvarna kettingzagen • Husqvarna zaagkleding, handschoenen en bosbouw helm • Zaagkettingen voor alle merken

Schootsveld 2 5821 EH Vierlingsbeek tel. 0478 63 40 20 info@muldersautos.nl

• Husqvarna XP Power 2 • Service en reparatie van gerenomeerde merken

www.muldersautos.nl

een s in 2018 del ie K o  voorraadm rdeel tot LTP-voo ,W  wel € 1950 p weg! Ga snel o

Provinciale weg 25 - Beugen - Tel. (0485) 361788 www.brienen-mechanisatie.nl - info@brienenbeugen.nl

C+R

choose

en ride

Tapasbo n t.w.v € 3 0,-

voor ‘t Z bij een K

usje in C

ia uit vo

Kia Picanto

Kia Niro

Kia Ceed

rij al weg vanaf

rij al weg vanaf

rij al weg vanaf

€ 11.990,-

€ 28.745,-

€ 22.095,-

of € 189,- p.m.

of € 349,- p.m.

of € 339,- p.m.

uijk

orraad

Lionstraat 1, Boxmeer Weten wat uw auto waard is? Doe de gratis T. (088) 92 77 681 op kia-wassinkautogroep.nl Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 - 5,9 l/100km, 26,3 - 17,0 km/l. CO2-uitstoot: 88 - 135 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Picanto, Kia Niro en Kia Ceed met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-11-2018 en uiterste registratiedatum van 31-12-2018. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak. Genoemd voordeel betreft WLTP-voordeel. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijzen betreffen vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Alle vermelde private lease-tarieven gelden alleen voor auto’s die vallen binnen de wettelijke overgangsregeling en die deel uitmaken van onze voorraad (NEDC/Euro 6b). Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is geldig t/m 31-12-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


25

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

Watertappunt in Westerbeek WESTERBEEK - Stichting Platform Natuurlijk Sint Anthonis nam het initiatief om watertappunten in gemeente Sint Anthonis te plaatsen en in samenwerking met kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek, de gemeente Sint Anthonis, lokale ondernemers en Brabant Waterontstonden acht van deze watertappunten, namelijk voor de zeven kerkdorpen in de gemeente Sint Anthonis en voor het buurtschap Rijkevoort- De Walsert.

Door Martien Mahler

Als eerste beschrijving het watertappunt op het Kerkplein of Peelplein, zoals het ook wordt genoemd,in Westerbeek zoals Juul Baltussen het heeft uitgevoerd en waarin een historie van de plaats en de dubbele betekenis van de oude plaatsnaam verzameld zijn. Het gebied ten zuiden van het huidige Westerbeek en grenzend aan de provincie Limburg was in het verleden een betwist gebied. De oorspronkelijke Peel met haar veen en veenmos, heide, vennen was een bijna boomloos en vrij ontoegankelijk terrein. Maar de bevolking van deze omgeving maakte van het peelgebied graag gebruik voor het steken van turf als brandstof, het plaggen van heide als bemesting, het plaatsen van bijenkasten voor honing, het grazen van schapen op de heide, het snij-

den van biezen voor het matten van stoelen, dunne wilgentakken voor het vlechten van manden en andere voorwerpen en eventueel als jachtgebied om de maaltijden van vlees te voorzien. Daarbij was de grond van de buurman natuurlijk beter en groener dan het eigen gebied en vandaar dat er regelmatig conflicten waren van gemeentelijke en provinciale grensoverschrijdingen in dit gebied. Daarom werd het terrein al heel lang een betwist grondgebied genoemd. Al in 1553 stelde Karel V een regeling voor, maar door blijvende problemen kwam er in 1716 Het Tractaat van Venlo voor een verbeterde regeling. Helaas, het betwiste gebied bleef een betwist gebied en het heeft eigenlijk tot 1955 bij de stichting van Vredepeel geduurd voordat de grenzen tussen provincies en ook gemeenten definitief werden vastgesteld. De ontstane nederzetting in dit gebied werd ook D’n Twist genoemd en pas in 1938 kreeg het dorp de officiële naam Westerbeek, waarbij het dorp ten westen van Stevensbeek en Sambeek deel uitmaakte van gemeente Sambeek. In 1942 kwam het dorp bij gemeente Oploo c.a. en in 1994, na de fusie met gemeente Wanroij, werd het gemeente Sint Anthonis.Het werkwoord twisten staat voor onenigheid hebben, maar ook, zeker bij de babyboomers bekend, voor een dansstijl.

BCV de Geitenbok

Kom jij ook, naar de leukste disco van het jaar? BOXMEER - BCV de Geitenbok organiseert op vrijdagavond 16 november een mega Prinsendisco voor alle kinderen uit groep 6, 7, en 8 van alle basisscholen uit Boxmeer. Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij La Bamba in Boxmeer. De prinsendisco is van 19.00 tot 21.30 uur. Rond de klok van 19.00 uur gaan we afscheid nemen van jeugdprins Luuk, vorst Tom en de adjudanten Tijn en Luc. Hierna zal bekend worden gemaakt wie het komende jaar de scepter zal zwaaien over alle kleine Geiten en Bokken. Daarna start de grandioze Prinsendisco met DJ Peerke,

bekend van omroep Brabant. Zodra iedereen binnen is, gaan de deuren dicht. Tijdens de disco blijven de deuren gesloten. Kinderen die eerder naar huis willen, moeten opgehaald worden door hun ouders. Uiteraard zal er geen alcohol geschonken worden onder de 18 jaar. Naast gratis entree krijgt iedere jeugdige bezoeker, een gratis knipkaart (deze is alleen geldig tijdens de Prinsendisco), voor twee glazen ranja, chips en snoepgoed. Een extra knipkaart kost €2,75. Voor vragen kun je mailen naar jeugdcarnavalboxmeer@ hotmail.com

Watertappunt Westerbeek.

De twist was naar aanleiding van “Let’s twist again” van Chubby Checker in 1961 een flinke verandering van de op de dansschool geleerd Engelse wals, tango, quickstep of Weense wals. Chubby Checker werd door de toen nog minder in Engelse taal geschoolde jongeren ook Gummi Stekker genoemd waarbij gummi voor lenigheid stond. Beide aspecten van D’n Twist en de twist zijn door Juul Baltussen in deze verstrengelde gedraaide figuur van twee buizen verenigd en gesmeed tot een passend watertappunt in Westerbeek.

Thijs Hendriks Tweewielers wint twee titels Afgelopen week heeft Thijs Hendriks Tweewielers uit Wanroij bij Bike Totaal 2 eerste prijzen in de wacht gesleept bij de verkiezing van beste Serviceteam en Servicemedewerker van Nederland. Na het bekendmaken van de 10 genomineerde teams kwam het team van Thijs Hendriks Tweewielers als beste uit de bus met een beoordeling van 9.2. Als klap op de vuurpijl mocht hun medewerker Kees de Beus ook nog de eerste prijs in ontvangst nemen van beste Servicemedewerker.


Ook voor al uw onderhoud, APK en reparaties

Lionstraat 16, 5831 AK Boxmeer • 0485 521 044 www.bandenservicebongers.nl info@bandenservicebongers.nl

PRIVATE LEASE, GEEN ADDERTJES ONDER HET GRAS. ŠKODA Private Lease voldoet aan het keurmerk Private Lease. Veilig, verantwoord en vertrouwd een ŠKODA leasen.

10x uit voorraad leverbaar: ŠKODA RAPID SPACEBACK 1.0 TSI Greentech 95 pk Clever

OP = OP NU

� 299 p.m.

✔ Navigatiesysteem Amundsen ✔ Lichtmetalen velgen ✔ Parkeersensoren ✔ Metallic lak ✔ Clever Plus Pack: o.a. Climatronic, Driver Activity Assistent, stoelverwarming ✔ Chrome pakket ✔ DAB (Digital Audio Broadcasting)

KEUZE UIT: Black magic mica, Quartz grey metallic en Brilliant silver metallic. AUTOARENA ŠKODA SALES & SERVICE Keizersveld 85, 5803 AP Venray tel. 0478-55 13 00

CITIGO vanaf � 199 p.m.

RAPID SPACEBACK INCLUSIEF:

FABIA COMBI vanaf � 249 p.m.

✔ Gemakkelijk

✔ Betrouwbaar

✔ Zekerheid

Echt alles is inbegrepen, je betaalt alleen de brandstof

Verantwoord en vertrouwd met het Private Lease Keurmerk

Een vast maandbedrag zonder onverwachte kosten

ŠKODA SERVICE Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo, tel. 077-320 30 40 J.F. Kennedylaan 20, 5981 XC Panningen, tel. 077-306 06 66

www.autoarena.nl

* ŠKODA Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door ŠKODA Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaf tarieven zijn geldig zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 23 november 2018 o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Limburg en kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.


DeAgendaBoK 27

Week 45 • vrijdag 9 november 2018

BEUGEN • 10 november: Oud papier actie, Container en ophalen • 10 november: H. Mis, kerk, 19.00 uur • 10 november: Jeugdprinsen/ Prinsenbal, MFC Het Kruispunt, 19.00 uur • 12 november: Wandelen, ’t Kruispunt, 09.30 uur • 18 november: Intocht Sinterklaar, t Kruispunt • 20 november: Workshop verloren bloemen • 21 november: Samen koken/ eten • 22 november: Wat is de kracht van muziek?, Bibliotheek Madeleine, 14.30 uur • 24 – 25 november: Jubileum 50 jaar Stichting Dorpscentrum Beugen, ’t Kruispunt • 24 november: Were Di, ’t Kruispunt, 20.00 uur • 24 november: Two Stools, ’t Kruispunt, 21.00 uur • 24 november: Certainly Rock, ’t Kruispunt, 22.30 uur • 25 november: Gezellige zondagmiddag in Beugen met o.a. muziek van Maarten & Peter, ’t Kruispunt, 14.30 uur

BOXMEER • 10 november: Prinsenbal Boxmeer, Riche, 20.00 uur • 11 november: Benefietconcert voor India, Riche, 14.00 uur • 13 november: Schuif ook aan Tafel, Geheugenhuis Biblioplus, 10.00 uur • 15 november: Leon van der Zanden, de Weijer, 20.15 uur • 16 november: Daten nieuwe stijl in het Land van Cuijk, de Weijer, 19.45 uur • 17 november: Karmelkring: Cursus Julian of Norwich, Karmelklooster, 14.00 uur

• 17 november: Štestí Festival, Riche, 19.00 uur • 17 november: Gerard van Maasakkers, de Weijer, 20.15 uur • 20 november: Schuif ook aan Tafel, Geheugenhuis Biblioplus, 10.00 uur • 20 november: Karmelkring: Wegwijs in het Nieuwe Testament, Karmelklooster, 19.45 uur • 21 november: Science Battle, de Weijer, 20.15 uur • 22 november: Iona en Rineke, de Weijer, 20.15 uur • 23 november: Karmelkring: Bijbelbijeenkomst, Karmelklooster, 10.00 uur Tweede zondag van de maand: Bijeenkomst voor alleengaanden, vanaf 10.30 uur in de serre van Riche

• 11 november: MSV, 4x4 rijden, Circuit Duivenbos • 11 november: Vör de kerk op ’t Plein, Huibuuke, 10.30 uur • 15 – 17 november: Museum in het donker, Oorlogsmuseum, 19.00 uur • 18 november: Wandeling Overloonse bossen, parkeerplaats Schaartven, 13.30 uur • 18 november: Intocht Sinterklaas, 14.30 uur • 22 - 24 november: Museum in het donker, Oorlogsmuseum, 19.00 uur

RIJKEVOORT • 10 november: Inzameling oud ijzer • 11 november: Allerzielenviering, de Poel, 15.00 uur • 17 november: Prinsenbal en jeugdprinsenbal • 18 november: Alleenstaandenbrunch

HOLTHEES / SMAKT • 18 november: Liseth & the Lost and Found, Mariakapel, 15.30 uur • 24 november: Inleveren oud papier

• 10 november: Prinsenbal, Plein 27, 20.41 uur • 12 november: Lezing door Sjaak Lucassen, Plein 27, 20.00 uur • 13 november: Kienen, 't Höfke, 14.00 uur • 16 november: Eten smaakmakers, 't Höfke, 17.00 uur • 17 november: Oud papier, Fa. Havens, 09.00 uur • 18 november: Intocht Sinterklaas

OVERLOON • 10 november: Oud papier ophalen, Gilde

A

THEATER AGENDA GEND

OPLOO • 10 november: Prinsenbal, De Oude Heerlijkheid • 16 november: Bierproeverij Pruuve, bij de Watermolen, 15.00 uur

VIERLINGSBEEK/ GROENINGEN • 10 november: Beukfeest, Gryphus, 20.30 • 11 november: Formule 1 Café, GP Brazilië, Gryphus, 18.00 uur • 11 november: Prinsen bal en Jeugdprins(ess)enbal, Concordia • 15 november: Herfstwandeling KBO • 16 november: Talententuin, Gryphus, 20.30 uur • 18 november: Intocht S interklaas

SINT ANTHONIS • 10 november: Prinsenbal, MFC Oelbroeck, 20.30 uur • 11 november: Jeugdprinsenbal, MFC Oelbroeck, 14.00 uur • 12 november: Cicero lezing Pauline Terwijn, MFC Oelbroeck, 20.00 uur • 21 november: Workshop Energiek Voelen, Bibliotheek, 20.00 uur

VORTUM-MULLEM • 10 november: jeugd-Prinsenbal, Knillus, 19.30 uur • 11 november: Sint Maarten optocht, Knillus, 18.00 uur • 16 november: Kienen, 14.00 uur • 23 november: Met 60+ aan tafel, 16.00 uur

SAMBEEK

MAASHEES

’t Dorpshuus, 13.30 uur

• 24 november: Workshop Maasheggenvlechten, de Meerstoel, 13.00 uur

• 10 november: Inzameling oud papier, de Vochtplein, 09.00 uur • 10 november: Workshop Maasheggenvlechten, de Meerstoel, 13.00 uur • 11 november: Claudia y Manito, Kapel van het Kloosterhuis, 16.00 uur • 11 november: Sint Maarten optocht, SamSam, 18.00 uur • 13 november: Kaartavond, de Elsenhof, 19.30 uur • 17 november: Jaarlijkse appelactie VV Sambeek, 10.00 uur • 18 november: Eucharistieviering, kerk, 09.00 uur • 18 november: Intocht Sinterklaas SamSam, 14.00 uur • 19 november: In gesprek met Parochianen, Kinderkapel, 20.00 uur

WANROIJ • 10 november: Prinsenbal, 't Wapen van Wanroij • 16 november: Sfeervol shoppen, geWOONpuur, 16.00 uur • 16 november: 40-jarig jubileum uitvoering: De Drie Musketiers, ‘tWapen van Wanroij, 20.00 uur • 17 november: Brocante op het platteland, 11.00 uur

LANDHORST • 11 november: Activiteit Jeugdvereniging De Karekieten, de Stek, 10.30 uur • 17 november: Lalfestival en prinsenbal

WESTERBEEK • 14 november: Samen eten bij Dinges, 12.00 uur • 14 november: Kienen KBO, 13.00 uur • 16 november: JOW activiteit • 17 november: oud papier actie, 09.00 uur • 17 november: Prinsenbal, Plaggehut, 21.00 uur • 18 november: Prinsreceptie, Plaggehut, 15.00 uur

LEDEACKER • 10 november: Prinsenbal, ’t Dorpshuus, 21.00 uur • 11 november: Gezamenlijk eten, ’t Dorpshuus, 12.30 uur • 16-17 november: Ackerfeesten, Quayweg 5a • 21 november: Film Lion,

DO15NOV

AANVANG 20:15 ENTREE 18,5 euro incl. drankje

ENTREE 16 euro AANVANG 20:15

Leon van der Zanden nodigt je uit voor een avond rasechte, rauwe, rake, recht voor z’n rape stand-up comedy in

w w w. d e w e i j e r. n l

Leon’s iona&rineke en Comedy Orkater DO22NOV KERSTDINER Club STAND-UP COMEDY Reserveer 0485 574919

of kom Maak een afspraak voor om ro langs in de show gave. op ijs pr e een vrijblijvend

WELKOM IN ONZE SHOWROOM Slaapkamers • keukens • meubelen • relaxfauteuils

BESTE KOOP!

Op maat gemaakte relaxfauteuils

7 DAGEN PER WEEK OPEN

Opruiming showroommodellen

In onze showroom vindt een grote collectie relaxfauteuils. De fauteuils zijn te verkrijgen in alle kleuren stof of leer. Verder kunt u kiezen voor handbediening, elektrische bediening of zelfs voor een bediening met accu. De fauteuils zijn tevens verkrijgbaar met opstap-hulp, zodat u gemakkelijk kunt opstaan uit de stoel.

Volkelseweg 38, 5427 RB Boekel - tel. 0492-322345 www.johnvangerwen.nl - info@johnvangerwen.nl

ma t/m do 9.30-18.00 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur, op afspraak ook ‘s avonds


DeBoK, Dé Boxmeerse Krant  

Uitgave 51, 9 november 2018

DeBoK, Dé Boxmeerse Krant  

Uitgave 51, 9 november 2018

Advertisement