Page 1

Handleiding

Š De Boeck Professionals


Strada lex is een heuse virtuele, juridische bibliotheek en beschikt over de meest volledige juridische online-informatie van België. Deze handleiding biedt u sleutelelementen om Strada lex efficiënt te gebruiken. Meer gedetailleerde handleidingen zijn bovendien beschikbaar in Strada lex onder de vraagtekens ? . Prettige zoekopdracht !

Algemeen

4

1. Verbinding

4

2. Gebruikersprofielen

5

3. Navigatie

6

MyStrada

8

De zoekmotor

10

De resultatenlijst

12

Resultaten verfijnen

14

Uw login

1. Filters

14

Uw paswoord

2. Zoekbalk

15

3. Mindmap (web met verwante concepten)

15

Online aankoop

16

Activatie van inhoud

17

1. Pay-per-time

17

2. Abonnementen

18

3. Monografieën

18

Voor bijkomende vragen, een gepersonaliseerde voorstelling of een gratis opleiding aarzel niet om het Strada lex-team te contacteren: info@stradalex.com Tél. : 0800 39 067 www.stradalex.com


Strada lex is een heuse virtuele, juridische bibliotheek en beschikt over de meest volledige juridische online-informatie van België. Deze handleiding biedt u sleutelelementen om Strada lex efficiënt te gebruiken. Meer gedetailleerde handleidingen zijn bovendien beschikbaar in Strada lex onder de vraagtekens ? . Prettige zoekopdracht !

Algemeen

4

1. Verbinding

4

2. Gebruikersprofielen

5

3. Navigatie

6

MyStrada

8

De zoekmotor

10

De resultatenlijst

12

Resultaten verfijnen

14

Uw login

1. Filters

14

Uw paswoord

2. Zoekbalk

15

3. Mindmap (web met verwante concepten)

15

Online aankoop

16

Activatie van inhoud

17

1. Pay-per-time

17

2. Abonnementen

18

3. Monografieën

18

Voor bijkomende vragen, een gepersonaliseerde voorstelling of een gratis opleiding aarzel niet om het Strada lex-team te contacteren: info@stradalex.com Tél. : 0800 39 067 www.stradalex.com


Algemeen

Algemeen

1. Verbinding

2. Gebruikersprofielen

>

In elk Strada lex-abonnement bestaan er twee soorten profielen:

De gebruiker krijgt toegang tot Strada lex via de homepage van de site www.stradalex.com door middel van een login en paswoord.

De login is het e-mailadres van de gebruiker. Iedere gebruiker beschikt over een persoon lijk paswoord. > Paswoord vergeten Het paswoord kan op een eenvoudige manier in enkele stappen vernieuwd worden: 1. Op de daartoe voorziene link in de aanmeldingszone op www.stradalex.com klikken. 2. De aangegeven procedure volgen. > Uitloggen • Het is belangrijk dat de gebruiker voor hij het venster van de browser sluit op de knop klikt. • Na een kwartier inactiviteit vraagt Strada lex de gebruiker of hij ingelogd wenst te blijven. Het volstaat op OK te klikken om de sessie voort te zetten. Zonder bevestiging wordt de sessie na enkele minuten automatisch gesloten om andere gebruikers een kans te geven.

4

> Het administrator profiel: • Per Strada lex-abonnement is er slechts één administrator. • Naast de functionaliteiten van Strada lex heeft de administrator toegang (in MyStrada) tot een beheerzone die voor hem is voorbehouden en waarin hij: • een gebruikersaccount kan aanmaken (bv. voor een nieuwe medewerker) . • de gebruikersaccounts kan wijzigen/beheren . • een gebruikersaccount kan wissen (bv. voor een ex-mede werker) . • de door de gebruikers uitgevoerde bestellingen kan weergeven en rapporten van bestellingen kan genereren . • De administrator heeft standaard toelating om bestellingen te plaatsen (pay-per-time, abonnement, monografieën, zie bl. 16-18). > Het gebruikersprofiel: • De gebruiker heeft toegang tot alle functies van Strada lex. • De toelating om bestellingen te plaatsen (pay-per-time, abonnement, monografieën, zie bl. 16-18) wordt al dan niet door de administrator toegekend. Heeft de gebruiker geen toelating, dan kan hij alsnog aan de administrator vragen om een bestelling te plaatsen. Dit door op het gewenste document in de resultatenlijst te klikken.

5


Algemeen

Algemeen

1. Verbinding

2. Gebruikersprofielen

>

In elk Strada lex-abonnement bestaan er twee soorten profielen:

De gebruiker krijgt toegang tot Strada lex via de homepage van de site www.stradalex.com door middel van een login en paswoord.

De login is het e-mailadres van de gebruiker. Iedere gebruiker beschikt over een persoon lijk paswoord. > Paswoord vergeten Het paswoord kan op een eenvoudige manier in enkele stappen vernieuwd worden: 1. Op de daartoe voorziene link in de aanmeldingszone op www.stradalex.com klikken. 2. De aangegeven procedure volgen. > Uitloggen • Het is belangrijk dat de gebruiker voor hij het venster van de browser sluit op de knop klikt. • Na een kwartier inactiviteit vraagt Strada lex de gebruiker of hij ingelogd wenst te blijven. Het volstaat op OK te klikken om de sessie voort te zetten. Zonder bevestiging wordt de sessie na enkele minuten automatisch gesloten om andere gebruikers een kans te geven.

4

> Het administrator profiel: • Per Strada lex-abonnement is er slechts één administrator. • Naast de functionaliteiten van Strada lex heeft de administrator toegang (in MyStrada) tot een beheerzone die voor hem is voorbehouden en waarin hij: • een gebruikersaccount kan aanmaken (bv. voor een nieuwe medewerker) . • de gebruikersaccounts kan wijzigen/beheren . • een gebruikersaccount kan wissen (bv. voor een ex-mede werker) . • de door de gebruikers uitgevoerde bestellingen kan weergeven en rapporten van bestellingen kan genereren . • De administrator heeft standaard toelating om bestellingen te plaatsen (pay-per-time, abonnement, monografieën, zie bl. 16-18). > Het gebruikersprofiel: • De gebruiker heeft toegang tot alle functies van Strada lex. • De toelating om bestellingen te plaatsen (pay-per-time, abonnement, monografieën, zie bl. 16-18) wordt al dan niet door de administrator toegekend. Heeft de gebruiker geen toelating, dan kan hij alsnog aan de administrator vragen om een bestelling te plaatsen. Dit door op het gewenste document in de resultatenlijst te klikken.

5


Algemeen

Algemeen

3. Navigatie

De navigatiepijlen van de internetbrowser niet gebruiken. Tip: op F11 klikken (waardoor de browser verdwijnt).

Raadplegen: laat toe om informatie terug te vinden zoals in een klassieke bibliotheek: op type document, in chronologische volgorde, op uitgever, op titel …

> De zoekmachine gebruiken • Standaard wordt gezocht in alle bronnen van Strada lex (Heel Strada lex). • De zoekopdracht kan beperkt worden tot één bepaalde bron door het betrokken tabblad te selecteren.

• Laatste documenten: laat toe om direct naar de meest recente documenten te gaan. • Inhoudstafel, Alfabetisch register, Chronologisch register of UTU-register: laten een meer klassieke navigatie toe via de vervolgmenu’s die overeenstemmen met de verschillende tabellen. • Modellen: (Notariaat) laat toe om snel een model te vinden door de volgorde van de inhoudstafel te volgen.

Voor meer informatie over de zoekfuncties, zie bl. 10. > Navigeren via de tabbladen Er zijn, afhankelijk van de bron, verschillende navigatiemogelijkheden.

RSS-berichten: een eenvoudig middel om steeds op de hoogte te blijven van de actualiteit van een tijdschrift. Op het moment dat een nieuw nummer van een tijdschrift online staat, stelt de computer de inhoudstafel ervan voor aan de gebruiker die de RSS-stream volgt.

Elk tabblad (officiële bronnen, Larcier wetboeken, POJT, Tijdschriften, Huur, Notariaat, Bibliotheek) bevat een submenu:

6

7


Algemeen

Algemeen

3. Navigatie

De navigatiepijlen van de internetbrowser niet gebruiken. Tip: op F11 klikken (waardoor de browser verdwijnt).

Raadplegen: laat toe om informatie terug te vinden zoals in een klassieke bibliotheek: op type document, in chronologische volgorde, op uitgever, op titel …

> De zoekmachine gebruiken • Standaard wordt gezocht in alle bronnen van Strada lex (Heel Strada lex). • De zoekopdracht kan beperkt worden tot één bepaalde bron door het betrokken tabblad te selecteren.

• Laatste documenten: laat toe om direct naar de meest recente documenten te gaan. • Inhoudstafel, Alfabetisch register, Chronologisch register of UTU-register: laten een meer klassieke navigatie toe via de vervolgmenu’s die overeenstemmen met de verschillende tabellen. • Modellen: (Notariaat) laat toe om snel een model te vinden door de volgorde van de inhoudstafel te volgen.

Voor meer informatie over de zoekfuncties, zie bl. 10. > Navigeren via de tabbladen Er zijn, afhankelijk van de bron, verschillende navigatiemogelijkheden.

RSS-berichten: een eenvoudig middel om steeds op de hoogte te blijven van de actualiteit van een tijdschrift. Op het moment dat een nieuw nummer van een tijdschrift online staat, stelt de computer de inhoudstafel ervan voor aan de gebruiker die de RSS-stream volgt.

Elk tabblad (officiële bronnen, Larcier wetboeken, POJT, Tijdschriften, Huur, Notariaat, Bibliotheek) bevat een submenu:

6

7


MyStrada

Mystrada

MyStrada

MyStrada is een gepersonaliseerde bibliotheek met vier diensten.

> Mijn zoekopdrachten: deze dienst geeft toegang tot de historiek van de uitgevoerde opzoekingen, de 20 laatste opzoekingen worden automatisch opgeslagen, en tot de opzoekingen die door de gebruiker zelf werden bewaard. Om een opzoeking te bewaren klikt de gebruiker op « Opzoeking markeren » boven aan de resultatenlijst. Daarna kan hij elke opzoeking die in MyStrada is bewaard: • later opnieuw starten met een enkele klik; • een andere naam geven, annoteren en klasseren volgens een door de gebruiker gekozen verwijzing (dossiernaam…). > Mijn bewaarde documenten: deze dienst van MyStrada geeft toegang tot de documenten die door de gebruiker gemarkeerd werden. Om documenten te bewaren in MyStrada klikt de gebruiker op « Document markeren ». Hiermee kan men documenten naar keuze bewaren. Daarna kan hij elk document dat in MyStrada werd bewaard: • gemakkelijk terugvinden voor latere raadpleging; • een ander naam geven, anno teren en klasseren volgens een verwijzing, gekozen door de gebruiker (dossiernaam …); • afdrukken. 8

Een pictogram toont de status van het document (onveranderd of niet). >

Mijn abonnementen: hierin worden de details van het Strada lex abonnement weergegeven.

>

«e-Alert» : « e-Alerts » informeren de abonnee automatisch per e-mail over nieuwigheden in wetgeving, rechtsleer of rechtspraak in functie van zijn behoeften en de opgegeven zoektermen.

Om een e-alert aan te maken, klikt de gebruiker op het symbool van de envelop bovenaan de resultatenlijst. Hij ontvangt per e-mail alle nieuwigheden die betrekking hebben op de uitgevoerde opzoeking.

Door op de balpen te klikken kan de gebruiker gemakkelijk de frequentie, de titel of de bestemmeling(en) van elke e-alert wijzigen.

9


MyStrada

Mystrada

MyStrada

MyStrada is een gepersonaliseerde bibliotheek met vier diensten.

> Mijn zoekopdrachten: deze dienst geeft toegang tot de historiek van de uitgevoerde opzoekingen, de 20 laatste opzoekingen worden automatisch opgeslagen, en tot de opzoekingen die door de gebruiker zelf werden bewaard. Om een opzoeking te bewaren klikt de gebruiker op « Opzoeking markeren » boven aan de resultatenlijst. Daarna kan hij elke opzoeking die in MyStrada is bewaard: • later opnieuw starten met een enkele klik; • een andere naam geven, annoteren en klasseren volgens een door de gebruiker gekozen verwijzing (dossiernaam…). > Mijn bewaarde documenten: deze dienst van MyStrada geeft toegang tot de documenten die door de gebruiker gemarkeerd werden. Om documenten te bewaren in MyStrada klikt de gebruiker op « Document markeren ». Hiermee kan men documenten naar keuze bewaren. Daarna kan hij elk document dat in MyStrada werd bewaard: • gemakkelijk terugvinden voor latere raadpleging; • een ander naam geven, anno teren en klasseren volgens een verwijzing, gekozen door de gebruiker (dossiernaam …); • afdrukken. 8

Een pictogram toont de status van het document (onveranderd of niet). >

Mijn abonnementen: hierin worden de details van het Strada lex abonnement weergegeven.

>

«e-Alert» : « e-Alerts » informeren de abonnee automatisch per e-mail over nieuwigheden in wetgeving, rechtsleer of rechtspraak in functie van zijn behoeften en de opgegeven zoektermen.

Om een e-alert aan te maken, klikt de gebruiker op het symbool van de envelop bovenaan de resultatenlijst. Hij ontvangt per e-mail alle nieuwigheden die betrekking hebben op de uitgevoerde opzoeking.

Door op de balpen te klikken kan de gebruiker gemakkelijk de frequentie, de titel of de bestemmeling(en) van elke e-alert wijzigen.

9


De zoekmotor

De zoekmotor

De zoekmotor

> Logische operatoren: het is mogelijk om de logische operatoren te ge bruiken door ze in hoofdletters en in het Engels in te geven: AND NOT / OR. Voorbeeld: mede-eigendom AND NOT appartement

>

Gewone opzoeking: geef de zoekwoorden in met een spatie tussen elk woord. Strada lex zoekt standaard op alle opgegeven woorden (spatie = AND). Voorbeeld: verkoop appartement energieprestatiecertificaat

> Nederlands/Frans/Engels: het is mogelijk om de zoekopdracht uit te breiden met de Franse en/of Engelse vertaling van de ingevoerde term door het hiervoor voorziene vakjes aan te vinken. > Enkelvoud/Meervoud – Mannelijk/Vrouwelijk – Vervoegde vormen – Synoniemen – Afgeleide vormen : hiermee dient geen rekening gehouden te worden, Strada lex zoekt deze automatisch op. >

Nauwkeurige zoekfunctie: het is mogelijk om synoniemen en afgeleiden van de zoekopdracht uit te sluiten door het vakje ‘nauwkeurige zoekfunctie’ boven de knop ‘opzoeken’ aan te vinken.

> Datum of artikelnummer: om een zoekopdracht op voorhand te beperken, is het mogelijk, afhankelijk van het tabblad, om een datum of een artikelnummer onder de zoekbalk in te geven.

10

> Een uitdrukking opzoeken: als men de woordcombinatie tussen aanha lingstekens “ ” plaatst, zoekt Strada lex de exacte uitdrukking. Voorbeeld: “gemeenschappelijk deel” appartement

> Afkappingen: het is mogelijk om verschillende woorden met dezelfde wortel of stam te zoeken met behulp van een asterisk. Voorbeeld: straf* > strafrecht, strafvordering…

> Opzoeken van een artikel uit een wet of wetboek: gebruik aanha lingstekens en asterisk en vul desgevallend aan met termen naar keuze. Voorbeeld: “art* 1382” burg*

>

Afstandsoperator: het is mogelijk om de afstand tussen twee woorden te bepalen door de afstandsoperator w/N te gebruiken. Voorbeelden: hernieuwing w/4 handelshuur zal hernieuwing van de handelshuur terugvinden; hernieuwing w/7 handelshuur zal hernieuwing dienden te vragen van de handelshuur terugvinden

> Met de haakjes ( ) kan men complexere opzoekingen uitvoeren. Voorbeeld: (handelshuur AND hernieuwing) AND NOT weigering

11


De zoekmotor

De zoekmotor

De zoekmotor

> Logische operatoren: het is mogelijk om de logische operatoren te ge bruiken door ze in hoofdletters en in het Engels in te geven: AND NOT / OR. Voorbeeld: mede-eigendom AND NOT appartement

>

Gewone opzoeking: geef de zoekwoorden in met een spatie tussen elk woord. Strada lex zoekt standaard op alle opgegeven woorden (spatie = AND). Voorbeeld: verkoop appartement energieprestatiecertificaat

> Nederlands/Frans/Engels: het is mogelijk om de zoekopdracht uit te breiden met de Franse en/of Engelse vertaling van de ingevoerde term door het hiervoor voorziene vakjes aan te vinken. > Enkelvoud/Meervoud – Mannelijk/Vrouwelijk – Vervoegde vormen – Synoniemen – Afgeleide vormen : hiermee dient geen rekening gehouden te worden, Strada lex zoekt deze automatisch op. >

Nauwkeurige zoekfunctie: het is mogelijk om synoniemen en afgeleiden van de zoekopdracht uit te sluiten door het vakje ‘nauwkeurige zoekfunctie’ boven de knop ‘opzoeken’ aan te vinken.

> Datum of artikelnummer: om een zoekopdracht op voorhand te beperken, is het mogelijk, afhankelijk van het tabblad, om een datum of een artikelnummer onder de zoekbalk in te geven.

10

> Een uitdrukking opzoeken: als men de woordcombinatie tussen aanha lingstekens “ ” plaatst, zoekt Strada lex de exacte uitdrukking. Voorbeeld: “gemeenschappelijk deel” appartement

> Afkappingen: het is mogelijk om verschillende woorden met dezelfde wortel of stam te zoeken met behulp van een asterisk. Voorbeeld: straf* > strafrecht, strafvordering…

> Opzoeken van een artikel uit een wet of wetboek: gebruik aanha lingstekens en asterisk en vul desgevallend aan met termen naar keuze. Voorbeeld: “art* 1382” burg*

>

Afstandsoperator: het is mogelijk om de afstand tussen twee woorden te bepalen door de afstandsoperator w/N te gebruiken. Voorbeelden: hernieuwing w/4 handelshuur zal hernieuwing van de handelshuur terugvinden; hernieuwing w/7 handelshuur zal hernieuwing dienden te vragen van de handelshuur terugvinden

> Met de haakjes ( ) kan men complexere opzoekingen uitvoeren. Voorbeeld: (handelshuur AND hernieuwing) AND NOT weigering

11


De resultatenlijst

De resultatenlijst

De resultatenlijst

> Integrale tekst: door te klikken op het resultaat krijgt de gebruiker toegang tot het volledige document.

Afhankelijk van de bron kan de gebruiker in het document navigeren door eenvoudig de PDF-pagina’s om te draaien via de hyperlinks in het document of met behulp van kleine pijltjes bovenaan in het document.

Voor toegang tot het volgende of vorige resultaat kan gebruik gemaakt worden van de pijltjes links van het document.

> Snel overzicht: onder elk resultaat geeft Strada lex een overzicht van delen van het document waarin de gezochte termen voorkomen.

• Om terug te keren naar de resultatenlijst klikt men op .

> Relevantie: de resultaten worden standaard op relevan tie geklasseerd. De meest interessante resultaten ver schijnen dus op de eerste plaats.

> Chronologische volgorde: door op de kalender te klikken worden de resultaten op datum gerangschikt, van de recentste tot de oudste.

>

12

Paperclip: door op de paperclip (rechts van het resultaat ) te klikken verschijnen de metadata van het document (samenvatting van rechtspraak, auteur, referenties…).

13


De resultatenlijst

De resultatenlijst

De resultatenlijst

> Integrale tekst: door te klikken op het resultaat krijgt de gebruiker toegang tot het volledige document.

Afhankelijk van de bron kan de gebruiker in het document navigeren door eenvoudig de PDF-pagina’s om te draaien via de hyperlinks in het document of met behulp van kleine pijltjes bovenaan in het document.

Voor toegang tot het volgende of vorige resultaat kan gebruik gemaakt worden van de pijltjes links van het document.

> Snel overzicht: onder elk resultaat geeft Strada lex een overzicht van delen van het document waarin de gezochte termen voorkomen.

• Om terug te keren naar de resultatenlijst klikt men op .

> Relevantie: de resultaten worden standaard op relevan tie geklasseerd. De meest interessante resultaten ver schijnen dus op de eerste plaats.

> Chronologische volgorde: door op de kalender te klikken worden de resultaten op datum gerangschikt, van de recentste tot de oudste.

>

12

Paperclip: door op de paperclip (rechts van het resultaat ) te klikken verschijnen de metadata van het document (samenvatting van rechtspraak, auteur, referenties…).

13


Resultaten verfijnen

Resultaten verfijnen

2. Zoekbalk

1. Filters

> Klikken op resultaten te filteren op: • • • • •

om de filters te zien verschijnen en de

Mijn abonnementen Taal Type (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer) Bron (tijdschriften…) Datum

Het is mogelijk om woorden toe te voegen aan de oorspronkelijke opzoeking door ze te typen in de zoekbalk boven de mindmap.

3. Mindmap (web met verwante concepten) Het gaat om concepten die verband houden met de uitgevoerde opzoeking. Ze kunnen gebruikt worden om de oorspronkelijke opzoeking te verfijnen of te heroriënteren. > Drie mogelijkheden: • Een concept toevoegen aan de opzoeking: twee keer snel klikken op het concept met de linkermuisknop. Strada lex zal de oorspronkelijke opzoeking opnieuw star ten met het betreffende concept

> Twee mogelijkheden om filters toe te passen: • de categorieën van de filters (taal, type, bron,…) afvinken, de gewenste filters (FR, NL, wetgeving…) aanvinken en dan klikken op . • rechtstreeks op een filter klikken. Strada lex zal de resultatenlijst beperken tot de gekozen filter.

• Meerdere concepten aan de opzoeking toevoegen: een keer klikken met de linkermuisknop op de gewenste concepten en vervolgens op . • Nieuwe concepten genereren op basis van een bestaand concept: het gekozen concept naar het midden van de mindmap slepen door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Zonder aan de resultaten lijst te raken, zal Strada lex een nieuwe mindmap met verwante concepten maken rond het centraal geplaatste concept, en dit op basis van de volledige inhoud van het gebruikte tabblad (Heel Strada lex, Officiële bronnen, POJT…) > Het is mogelijk om een of meer gezochte termen te wissen door onder de mindmap te klikken op het kruisje net voor de te wissen termen.

14

15


Resultaten verfijnen

Resultaten verfijnen

2. Zoekbalk

1. Filters

> Klikken op resultaten te filteren op: • • • • •

om de filters te zien verschijnen en de

Mijn abonnementen Taal Type (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer) Bron (tijdschriften…) Datum

Het is mogelijk om woorden toe te voegen aan de oorspronkelijke opzoeking door ze te typen in de zoekbalk boven de mindmap.

3. Mindmap (web met verwante concepten) Het gaat om concepten die verband houden met de uitgevoerde opzoeking. Ze kunnen gebruikt worden om de oorspronkelijke opzoeking te verfijnen of te heroriënteren. > Drie mogelijkheden: • Een concept toevoegen aan de opzoeking: twee keer snel klikken op het concept met de linkermuisknop. Strada lex zal de oorspronkelijke opzoeking opnieuw star ten met het betreffende concept

> Twee mogelijkheden om filters toe te passen: • de categorieën van de filters (taal, type, bron,…) afvinken, de gewenste filters (FR, NL, wetgeving…) aanvinken en dan klikken op . • rechtstreeks op een filter klikken. Strada lex zal de resultatenlijst beperken tot de gekozen filter.

• Meerdere concepten aan de opzoeking toevoegen: een keer klikken met de linkermuisknop op de gewenste concepten en vervolgens op . • Nieuwe concepten genereren op basis van een bestaand concept: het gekozen concept naar het midden van de mindmap slepen door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Zonder aan de resultaten lijst te raken, zal Strada lex een nieuwe mindmap met verwante concepten maken rond het centraal geplaatste concept, en dit op basis van de volledige inhoud van het gebruikte tabblad (Heel Strada lex, Officiële bronnen, POJT…) > Het is mogelijk om een of meer gezochte termen te wissen door onder de mindmap te klikken op het kruisje net voor de te wissen termen.

14

15


Online aankoop

Online aankoop

Online aankoop

> Wanneer de gebruiker probeert om toegang te krijgen tot een volledige tekst waartoe hij geen toegang heeft: • Indien geen toelating om te bestellen: er wordt een venster geopend dat voorstelt om (automatisch) een bestellingsver zoek naar de administrator te sturen.

• Indien administrator of toestemming om te bestellen: er wordt een venster geopend waarin de bestelling kan doorgeven worden zodat deze onmiddellijk toegankelijk wordt.

Drie mogelijkheden: • Pay-per-time: toegang tot de Bruylant, De Boeck Professionals en Larcier tijdschriften gedurende een bepaalde periode (1 uur, 4 of 8 uren). • Abonnementen: een jaarabonnement nemen op een tijdschrift in digitaal formaat of digitaal + papier (in ontwikkeling). • Monografieën: een monografie kopen in digitaal formaat (in ontwik keling) of digitaal + papier. > In een tweede venster kan de gebruiker zijn bestelling bevestigen. > De betaling gebeurt na facturatie. op

Activatie van inhoud

1. Pay-per-time

Door pay-per-time te activeren, worden alle Bruylant, De Boeck Professionals en Larcier tijdschriften onmiddellijk beschikbaar. Na afloop van de gekozen periode wordt de toegang automatisch afgesloten.

16

17


Online aankoop

Online aankoop

Online aankoop

> Wanneer de gebruiker probeert om toegang te krijgen tot een volledige tekst waartoe hij geen toegang heeft: • Indien geen toelating om te bestellen: er wordt een venster geopend dat voorstelt om (automatisch) een bestellingsver zoek naar de administrator te sturen.

• Indien administrator of toestemming om te bestellen: er wordt een venster geopend waarin de bestelling kan doorgeven worden zodat deze onmiddellijk toegankelijk wordt.

Drie mogelijkheden: • Pay-per-time: toegang tot de Bruylant, De Boeck Professionals en Larcier tijdschriften gedurende een bepaalde periode (1 uur, 4 of 8 uren). • Abonnementen: een jaarabonnement nemen op een tijdschrift in digitaal formaat of digitaal + papier (in ontwikkeling). • Monografieën: een monografie kopen in digitaal formaat (in ontwik keling) of digitaal + papier. > In een tweede venster kan de gebruiker zijn bestelling bevestigen. > De betaling gebeurt na facturatie. op

Activatie van inhoud

1. Pay-per-time

Door pay-per-time te activeren, worden alle Bruylant, De Boeck Professionals en Larcier tijdschriften onmiddellijk beschikbaar. Na afloop van de gekozen periode wordt de toegang automatisch afgesloten.

16

17


Activatie van inhoud

2. Abonnementen

Door een online abonnement op een tijdschrift te nemen wordt de toegang tot de volledige inhoud van het gekozen tijdschrift onmiddellijk geactiveerd.

3. Monografieën Papieren monografie: om de digitale versie van een aangekochte papieren monografie aan het Strada lex-abonnement toe te voegen, moet deze eerst geactiveerd worden.

• Naar het tabblad ‘Bibliotheek’ gaan en op ‘Activeren’ klikken

• De monografie zoeken die u wilt activeren en op de titel in de lijst klikken.

• De activeringscode in het daartoe voorziene veld invoeren.

> Digitale monografie: door de digitale versie te bestellen, wordt de toegang tot deze monografie onmiddellijk geactiveerd.

>

Knowledge solutions for your business www.deboeck.com

Digitale / papier monografie: door de digitale en papier versies online te bestellen wordt de toegang tot deze monografie in Strada lex onmiddellijk geactiveerd voor de duur van een maand. Wanneer het werk voor het eerst wordt geraadpleegd na deze termijn van een maand, wordt er een venster geopend waarin de gebruiker de activeringscode moet invoeren .

18

04


Activatie van inhoud

2. Abonnementen

Door een online abonnement op een tijdschrift te nemen wordt de toegang tot de volledige inhoud van het gekozen tijdschrift onmiddellijk geactiveerd.

3. Monografieën Papieren monografie: om de digitale versie van een aangekochte papieren monografie aan het Strada lex-abonnement toe te voegen, moet deze eerst geactiveerd worden.

• Naar het tabblad ‘Bibliotheek’ gaan en op ‘Activeren’ klikken

• De monografie zoeken die u wilt activeren en op de titel in de lijst klikken.

• De activeringscode in het daartoe voorziene veld invoeren.

> Digitale monografie: door de digitale versie te bestellen, wordt de toegang tot deze monografie onmiddellijk geactiveerd.

>

Knowledge solutions for your business www.deboeck.com

Digitale / papier monografie: door de digitale en papier versies online te bestellen wordt de toegang tot deze monografie in Strada lex onmiddellijk geactiveerd voor de duur van een maand. Wanneer het werk voor het eerst wordt geraadpleegd na deze termijn van een maand, wordt er een venster geopend waarin de gebruiker de activeringscode moet invoeren .

18

04


www.stradalex.com

Strada lex handleiding  
Strada lex handleiding  

Handleiding voor de gebruikers van de juridische online databank Strada lex.

Advertisement