Page 1

CATALOGUS HOGER, UNIVERSITAIR EN VOLWASSENENONDERWIJS 2012

www.deboeck.com

ISBN 978 11 006 7323 3

Ë|xHSLBKAy67323 z

www.deboeck.com

klantendienst

tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com uitgeverij

Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com

- kwaliteit in opleiding

CATALOGUS HOGER, UNIVERSITAIR EN

VOLWASSENENONDERWIJS

2012


CATALOGUS HOGER, UNIVERSITAIR EN

VOLWASSENENONDERWIJS

2012


Uitgeverij De Boeck nv Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com Bestellingen tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com Website www.deboeck.com U kunt ons bereiken – of een bezoekje brengen aan onze toonzaal – van maandag t.e.m. donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.


›3

Beste lezer Het onderwijslandschap is voortdurend in beweging, maar de nadruk op een praktijkgerichte en zelfsturende aanpak is een blijvend gegeven. Ook het modulair, het afstands- en combinatieonderwijs zijn een belangrijke realiteit geworden. Binnen deze context blijft Uitgeverij De Boeck als wetenschappelijke uitgever gaan voor ‘kwaliteit in opleiding’. Zo maken wij uitgaven op maat van uw noden. Onze catalogus Deze nieuwe catalogus biedt u een overzicht van de uitgaven van Uitgeverij De Boeck binnen het ruime domein economie-recht-informatica-management-bedrijfsbeleid. Deze uitgaven richten zich zowel op het bachelor- als het masterniveau en een aantal van onze werken komen tegemoet aan de vraag naar toegankelijke vakliteratuur voor de professionele markt. In deze catalogus vindt u ook meer uitleg over de Studentencodex en de wetboeken op maat van Larcier. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Een nieuw project Hebt u zelf een idee voor een nieuwe uitgave of een nieuw project? We maken graag een afspraak om samen het uitgeefproject te bespreken dat u in gedachten hebt.

Barbara De Schrijver uitgever hoger en universitair onderwijs barbara.deschrijver@deboeck.com

03 200 45 42

Inge De Winter adjunct-uitgever hoger en universitair onderwijs 03 200 45 43 inge.dewinter@deboeck.com Esther De Soomer uitgeefassistent esther.desoomer@deboeck.com

03 200 45 44

Kristien Versteynen uitgeefassistent kristien.versteynen@deboeck.com

03 200 45 45

Line De Caluwé key account manager line.decaluwe@deboeck.com contactpersoon hoger onderwijs en printing on demand

0472 91 08 08

Valerie De Groodt key account manager valerie.degroodt@deboeck.com contactpersoon sociaal-agogisch werk en universitair onderwijs

0478 80 90 01

Tinne Verbruggen verantwoordelijke marketing tinne.verbruggen@deboeck.com

03 200 45 02


4›

Praktische informatie Beoordelingsexemplaren U kunt als docent of leerkracht beoordelingsexemplaren aanvragen tegen 50 % van de verkoopprijs. De uitgaven die in de catalogus gemerkt zijn met dit symbool worden niet ter beoordeling gegeven. Docentenhandleidingen zijn gratis voor gebruikers van het bijbehorende boek. U verkrijgt ze via www.deboeck.com Prijzen De prijzen in deze catalogus gaan in vanaf 1 maart 2012 en zijn inclusief btw. Eventuele prijswijzigingen blijven voorbehouden. We rekenen bij elke verzending een bedrag voor administratiekosten en portkosten aan. Voor verzendingen: 0-1 kg € 5,90 1-2 kg € 6,40 2-3 kg € 7,80 3-4 kg € 9,55 4-5 kg € 11,50 5-10 kg € 16,60 10-20 kg € 19,00

20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160

kg kg kg kg kg kg kg

€ € € € € € €

22,30 25,00 28,50 31,10 33,90 36,40 38,50

Scholen en particulieren die hun bestelling plaatsen via de website (www.deboeck.com), worden geen administratiekosten en portkosten aangerekend.

Andere catalogi van Uitgeverij De Boeck

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Ons volledig aanbod voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs vindt u in de catalogi voor het lager en kleuteronderwijs en het secundair onderwijs. Vraag ze aan via informatie@deboeck.com. Op onze website vindt u steeds alle informatie over onze bestaande, herziene en nieuwe uitgaven: www.deboeck.com


›5

Printing On Demand Wenst u slechts een gedeelte van een uitgave te gebruiken? Of hebt u nood aan een zeer recente update? Dan kan u voor al onze uitgaven kiezen voor Printing On Demand. U selecteert zelf welke hoofdstukken u uit het boek wenst en met welke afwerking. Daarmee willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan uw vraag naar cursusmateriaal op maat. Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren. De prijzen zijn sterk afhankelijk van de oplage, het aantal pagina’s en de afwerking die u kiest. Maak op onze POD-pagina’s een simulatie van uw bestelling. U volgt alle stappen van de procedure en krijgt een overzicht van de prijsgegevens. Pas daarna beslist u of u de bestelling wilt plaatsen. Voor een prijssimulatie of bestelling kunt u terecht op http://pod.deboeck.com of neem contact op met Line De Caluwé (line.decaluwe@deboeck.com).

Staat de uitgave van uw voorkeur nog niet in de lijst van beschikbare uitgaven? Geef ons dan een seintje via Line De Caluwé (line.decaluwe@deboeck.com) en het boek wordt spoedig toegevoegd.


›7

Inhoud › Accountancy – economie

9 9

Accountancy

Bedrijfs- en financieel beleid

18

Economie

21

Handel – Expeditie – Vervoer

25

› Communicatie

29

› Didactiek

31

› Informatica

34

› Management & Organisatie

41

› Psychologie

47

› Recht

49

› Sales & Marketing

64

Marketing

64

Sales

67

› Sociologie

70

› Statistiek

71

› Taal

74

Naslagwerken

74

Frans

76

Engels (Oxford University Press)

78

Nederlands

82

› Wetenschap

84

› Wiskunde

88

› Titelregister

90

› Onze auteurs

92


accountancy

›9

accountancy - economie › accountancy › bedrijfs- en financieel beleid › economie › handel - expeditie - vervoer

Algemeen boekhouden Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

› herziene

uitgave

Algemeen boekhouden is geschreven voor iedereen die boekhouden wil studeren vanuit de wetgeving. Het werk bespreekt veel meer dan enkel het lezen van de balans en de resultatenrekening en besteedt onder andere veel aandacht aan het IAS/IFRS-referentiekader en de btw-wetgeving. De student leert: › het boekhoudsysteem begrijpen; › werken met het rekeningenstelsel; › documenten die geregistreerd moeten worden begrijpen.

Algemeen boekhouden

Deze uitgave is ook uitermate geschikt voor zelfstudie: › duidelijke structuur; › didactische opbouw; › concrete voorbeelden met verwijzing naar de betrokken wetgeving als basis voor de bespreking van actief- en passiefrekeningen.

ISBN 978 90 455 4138 9

Inhoud Het systeem van dubbel boekhouden – Registratie van commerciële en financiële activiteiten in een handelsonderneming – Boekhouden in de praktijk – Studie van de activa en de passiva – Regularisatie en afsluitwerkzaamheden

› docentenhandleiding › online-oefeningenmodule die theorie- en praktijkkennis van de student uitgebreid toetst en evalueert › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

 41,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s


10 › accountancy

Vennootschapsboekhouden André Chiau - Jo Van den Bossche Vennootschapsboekhouden belicht stap voor stap de boekhoudkundige verwerking van de belangrijkste financieringswijzen van een vennootschap. De lezer maakt uitgebreid kennis met: › kernproblemen uit het leven van een vennootschap en hun effectieve oplossing; › de relevante bepalingen uit de vennootschaps-, boekhoud- en fiscale wetgeving; › de starters-bvba.

Vennootschapsboekhouden ISBN 978 90 455 3605 7  30,85 - 280 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding › uitgewerkt cijfervoorbeeld › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

Dit werk stimuleert de student zijn nieuw verworven inzichten zelfstandig toe te passen in diverse situaties: › bewuste, verantwoorde vereenvoudigingen en weglating van details; › ondersteunende documenten; › realistische situatieschetsen; › oefeningenreeksen van variabele moeilijkheidsgraad na elk hoofdstuk. Inhoud Kiezen voor een vennootschap – Kapitaalvorming – Kapitaalwijzigingen – Financiering met vreemd vermogen op lange termijn: de obligatielening – De eindejaarsverrichtingen en de jaarrekening – Specifieke boekingen in minder courante vennootschapsvormen – De vereffening van de vennootschap

Boekhouden voor het beleid Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens Els Koolen - Luk Van Haute

› herziene

Boekhouden voor het beleid ISBN 978 90 455 4139 6  23,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › online-oefeningenmodule die theorie- en praktijkkennis van de student uitgebreid toetst en evalueert; › docentenhandleiding › PowerPointpresentatie › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

uitgave

Boekhouden voor het beleid is bestemd voor studenten van het hoger onderwijs en voor iedereen die geen of maar een geringe voorkennis heeft van dubbel boekhouden. De auteurs verwachten van de lezer geen specifieke voorkennis ter zake, maar wijden hen stapsgewijs in in de praktijk van het dubbel boekhouden. Het boekhouden wordt hierin benaderd als een belangrijke informatiebron voor het beleid en dus als meer dan louter een techniek. Aan de hand van concrete voorbeelden, casestudy’s, praktijkdocumenten en schema’s leert de student: › het boekhoudsysteem begrijpen; › werken met het rekeningenstelsel; › documenten begrijpen die geregistreerd moeten worden. De heldere schrijfstijl en overzichtelijke structuur maken dit inleidend leer- en werkboek ook uitermate geschikt voor zelfstudie. Inhoud Het systeem van dubbel boekhouden – De aan- en verkoopcyclus met hun uitgaven- en inkomstenstroom – De personeelskosten en hun uitgavenstroom – Uitgebreidere studie van de activa – Uitgebreidere studie van de passiva – Boekhoudkundige registratie op het einde van een boekjaar – Beleidsinstrumenten


accountancy

› 11

Het systeem van dubbel boekhouden Van begin- tot eindbalans in vogelvlucht Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

› herziene

uitgave

In amper honderd bladzijden toont Het systeem van dubbel boekhouden hoe een boekhouding precies wordt opgestart, bijgehouden en weer afgesloten. Daarbij ligt de nadruk op drie elementen: › het begrijpen van het boekhoudsysteem; › het kunnen werken met het algemeen wettelijk verplicht rekeningenstelsel; › het begrijpen van documenten die geboekt moeten worden.

Het systeem van dubbel boekhouden Van begin- tot eindbalans in vogelvlucht ISBN 978 90 455 4141 9

De heldere schrijfstijl en duidelijke structuur maken dit inleidend leer- en werkboek ook geschikt voor zelfstudie. Inhoud De balans – De balansrekeningen – De resultatenrekeningen – Het minimum algemeen rekeningenstelsel – Journaal en grootboek – De proef- en saldibalans – Van begin- naar eindbalans

Budgettering en budgetcontrole Mieke Kimpe - Luk Van Haute - Thea Versleegers

› herziene

 15,30 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › docentenhandleiding › online-oefeningenmodule die theorie- en praktijkkennis van de student uitgebreid toetst en evalueert › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

uitgave

Zowel voor kleine als voor grote ondernemingen is de budgettering een onmisbaar instrument voor een evenwichtig en doordacht beleid. Deze volledig herwerkte editie van Budgettering biedt de lezer alle tools en knowhow om budget-minded te denken: › nut en mogelijkheden van budgettering; › systematische opbouw en samenhang van budgetten; › technieken als balanced scorecard, benchmarking, activity based costing en zero based budgeting. De lezer kan de technieken op een praktijkgerichte manier inoefenen: › casestudy’s per hoofdstuk; › geïntegreerde casestudy doorheen alle hoofdstukken. Budgettering en budgetcontrole

Inhoud Budget en controle – Soorten budgetten – Knelpuntfactoren bij de budgettering – Het verkoopbudget – Het verkoopkostenbudget – Het productiebudget en voorraadbudget afgewerkt product – Het investeringsbudget – Kostenbudgetten – Materiaalbudgetten – Personeelsbudgetten – Budget van indirecte productiekosten – Budget van de beheers- en administratiekosten en de kosten van kwaliteit – Het liquiditeitsbudget – De gebudgetteerde jaarrekening – Budgetteren met software

ISBN 978 90 455 4168 6  19,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › docentenhandleiding


12 › accountancy

Cost accounting Ann Jorissen - Filip Roodhooft Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

› herziene

Cost accounting ISBN 978 90 455 4140 2  30,85 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › PowerPointpresentatie › docentenhandleiding

uitgave

Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer inkijk in het brede domein van management accounting. In Cost accounting leert u hoe u: › kosteninformatie verzamelt; › die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjecten; › de winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert. U › › ›

breidt uw kennis op een praktijkgerichte manier uit: links met analytisch boekhouden (waar aangewezen); opgeloste oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; naar moeilijkheidsgraad gerangschikte oefeningenreeks per hoofdstuk.

Inhoud Kostenbegrippen en kostprijscomponenten – Break-evenanalyse – Job order costing – Kostprijsberekening bij massaproductie: process costing – Activity based costing – Standaardkostencalculatie/kostprijsberekening overeenkomstig het tijdsaspect – Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse – Variabele kostprijsberekening – De verwerking van kosten van afgekeurde producten – Dienstverlenende afdelingen en hun kosten – De kosten van gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

Management accounting Ann Jorissen - Filip Roodhooft

Management accounting ISBN 978 90 455 3647 7  29,90 - 304 blz. - 2011

Extra’s › PowerPointpresentatie › docentenhandleiding

Management accounting bespreekt het gebruik van kosten- en opbrengstinformatie in een beslissingscontext en geeft een helder antwoord op vragen als: › Met welke instrumenten en welke informatie kan de manager beslissen over acties voor zijn organisatie? › Hoe kunt u capaciteit optimaal benutten, producten afstoten of promoten, budgetten opmaken en een managementcontrolesysteem opzetten? › Wat zijn de verschillende deelelementen van een managementcontrole­ systeem? › Hoe volgt u het budget op via variantieanalyse? De auteurs besteden aandacht aan concepten als activity based budgeting, beyond budgeting en benchmarking. Bovendien hebben ze het boek geschikt gemaakt voor zelfstudie: › heldere samenvattingen aan het einde van elk deel; › praktijkgerichte situatieschetsen; › talrijke oefeningen. Inhoud Management accounting – Besluitvorming – Budgettering – Managementcontrole – Strategisch management accounting


accountancy

› 13

Financial accounting Ann Jorissen - Nadine Lybaert - Carl Reyns Jacques Vanneste In Financial accounting ligt het hoofdaccent op de externe verslaggeving. Het uiteindelijke doel is het leren lezen en begrijpen van financiële staten (jaarrekeningen) die een belangrijke informatiebron vormen voor externe belanghebbenden (aandeelhouders, leveranciers, de overheid, kredietverstrekkers …). Er wordt ook ruim aandacht geschonken aan de verschillen tussen de Belgische jaarrekening en de IAS/IFRS-regels.  Het boek richt zich in de eerste plaats tot de academische opleidingen die een grondige vorming beogen in de externe verslaggeving. Het is ook bijzonder geschikt voor professionele opleidingen in de Bedrijfskunde met een sterke basisvorming in de accountancy. Door elk hoofdstuk te laten volgen door specifieke oefeningen worden studenten aangespoord om via zelfstudie en oefening een helder inzicht te krijgen in de externe verslaggeving. Inhoud Situering in het conceptuele en juridische kader – Balansrubrieken – Analyse van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de Internationale Accounting Standards (IAS)

Financial accounting (2 delen) ISBN 978 90 455 3628 6 € 46,95 - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Consolidatie Carl Rombaut - Lieven Coelus Dit boek bespreekt het wettelijk kader van de consolidatiewetgeving in België en laat u uitgebreid kennismaken met: › de internationale standaarden (IAS/IFRS); › de normen, adviezen en wettelijke bepalingen van het CBN; › de administratieve, functionele en technische organisatie van de consolidatie; › de controle van de geconsolideerde jaarrekening vanuit intern en extern standpunt; › de financiële analyse van een geconsolideerde jaarrekening. Bovendien biedt deze volledig geactualiseerde editie van Consolidatie u: › eenvoudige oefeningen die de theorie verduidelijken; › casestudy’s met online raadpleegbare oplossingen; › uitgebreide bijlagen met alle wettelijke bepalingen, een model van een geconsolideerd boekhoudplan, een geconsolideerde jaarrekening, de normen van het IBR en een controleprogramma. Het boek is aangepast aan de nieuwste wetgeving. Inhoud Wettelijke en boekhoudtechnische bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (Vennootschappen – Afwijkende bepalingen van portefeuillemaatschappijen, kredietinstellingen, herverzekeringsondernemingen en vastgoedbevaks) – Organisatie van een consolidatie – De controle van een geconsolideerde jaarrekening – Risicoanalyse van de geconsolideerde jaarrekening – Casestudy’s

Consolidatie ISBN 978 90 455 3618 7  115,00 - 648 blz. - 2011 studentenprijs met 50 % korting

Extra’s › docentenhandleiding


14 › accountancy

Externe controle in de praktijk Dirk Van Vlaenderen - Thierry Van Loocke Externe controle in de praktijk biedt in een klimaat waarin de financiële verslaggeving zich uitbreidt en de controle op de volledigheid en juistheid van financiële gegevens toeneemt, uitkomst voor (toekomstige) bedrijfsrevisoren en accountants bij het opstellen en efficiënt uitvoeren van een gestructureerd controlewerkprogramma.

Externe controle in de praktijk ISBN 978 90 455 3627 9  30,50 - 280 blz. - 2011

Extra’s

Deze praktische handleiding met talrijke voorbeelden volgt de verschillende stappen die de revisor doorloopt van planningsfase tot verslaggeving en besteedt in het bijzonder aandacht aan: › de aard van de werkzaamheden van de revisor; › de toegepaste methoden en documentatietechnieken; › het risicoprofiel van een onderneming. Externe controle in de praktijk is aangepast aan de nationale en internationale regels voor financiële rapportering en de internationale boekhoudnormen (IFRS).

› docentenhandleiding

Interne controle in de praktijk Griet Beerten - Thierry Van Loocke

› herziene

uitgave

Ondernemingen moeten regelmatig controleren of ze nog op schema zitten voor het behalen van hun doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, de tevredenheid van klanten en personeel vergroten, ‘duurzaam’ ondernemen …), of hun activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering en of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels.

Interne controle in de praktijk ISBN 978 90 455 4142 6 € 29,60 herziene uitgave verschijnt in 2012

In Interne controle in de praktijk gaan de auteurs na welke ‘controlemaatregelen’ ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. Interne controle in de praktijk richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement en bestuurswetenschappen, (stagiair) bedrijfsrevisoren en (stagiair) accountants, als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies binnen vzw’s. Inhoud Een korte historiek – Wat is interne controle? – Controlemaatregelen – Interne audit en auditcomité – Tools voor interne controle – Interne controle binnen de organisatie – Bespreking van de interne controle per bedrijfscyclus – Interne controle in een geautomatiseerde omgeving – Hoe ‘praktisch’ een interne controle uitvoeren? – Het verband met externe controle – Fraude


accountancy

› 15

International accounting standards Ann Jorissen - Nadine Lybaert - Carl Rombaut Heidi Vander Bauwhede - Ann Vanstraelen International accounting standards wil de lezer vertrouwd maken met de IAS/ IFRS-normen voor financiële verslaggeving en hem inzicht verschaffen in de toepassing ervan. Volgende thema’s blijven dan ook niet onaangeroerd: › de oorsprong en het toepassingsgebied van deze regels; › de presentatie van een jaarrekening onder de IAS/IFRS-normen; › de totstandkoming ervan; › het conceptuele raamwerk, de inspiratiebron voor deze IAS/IFRS-regels; › de belangrijkste activa- en passivaposten; › de waarderingsregels voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. Omdat de IAS/IFRS-normen aspecten behandelen die niet in het Belgisch kader aan bod komen of bepaalde elementen veel uitgebreider behandelen, worden in dit boek onder meer ook de volgende elementen besproken: › de segmentrapportering; › de bepaling van de winst per aandeel; › de verloning op basis van aandelen; › de erkenning van de opbrengsten; › het opstellen van een kasstromentabel; › de waardering van transacties in vreemde valuta.

International Accounting Standards Bespreking en toepassing van de IAS/IFRS - normen ISBN 978 90 455 2991 2 € 76,65 - 608 blz. - 2009 studentenprijs met 40 % korting

Extra’s › oefeningen bij alle hoofdstukken die toepassingen van standaarden bespreken › oplossingen van de oefeningen beschikbaar voor docenten


16 › accountancy

Praktijkgeoriënteerd algemeen boekhouden Marijke Deruytter - Ann Govaerts - Luk Van Haute Heidi Vanpoelvoorde › Uitsluitend via POD verkrijgbaar: http://pod.deboeck.com

Praktijkgeoriënteerd algemeen boekhouden Uitsluitend via POD verkrijgbaar http://pod.deboeck.com

Extra’s › docentenhandleiding

Praktijkgeoriënteerd algemeen boekhouden is er in de eerste plaats voor bachelorstudenten accountancy. Maar het is ook uitstekend geschikt voor iedereen die meer van algemeen boekhouden wil kennen om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. De lezer krijgt inzicht in: › de algemene principes en het Belgisch wettelijk kader; › het rekeningenstelsel, de btw en waarderingsregels; › de balans: alle rubrieken van actief en passief. De praktijkgerichte benadering blijkt uit: › de talrijke voorbeelden; › een oefeningenreeks na elk deel; › de uitgebreide slotoefening op de centralisatiemethode. Inhoud Studie van de actiefrekeningen – Studie van de passiefrekeningen – Studie van de resultatenrekening – Boekhoudkundig werk op het einde van het boekjaar

Wetboek bij algemeen en vennootschapsboekhouden Dit wetboek verzamelt in een handig formaat de relevante wetgeving die moet geconsulteerd worden bij het gebruik van het handboek Praktijkgeoriënteerd algemeen boekhouden.

Wetboek bij algemeen en vennootschapsboekhouden ISBN 978 28 044 4770 0 € 25,00 - 54 blz. - 2011 studentenprijs € 11,00

Zijn opgenomen: de integrale tekst van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, en een uittreksel uit het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (m.n. Boek II: Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking). De wetgeving is bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2011.


accountancy

› 17

Boekhouden op computer met Exact Online Dirk Maesen Boekhouden op computer met Exact Online toont u wat de voordelen van online boekhouden zijn en hoe u uw boekhouding met Exact Online optimaal kunt beheren. Dit boek leert u onder andere: › hoe u aan- en verkoopfacturen, financiële en diverse verrichtingen ingeeft; › hoe u werkt met verkopen in België, de Europese Unie en daarbuiten, in euro en in andere valuta; › wat de interactieve mogelijkheden zijn van online boekhouden. Het boek is zowel geschikt voor studenten als voor accountants, boekhouders en ondernemers: › een praktijkgerichte aanpak tegen een onderbouwd wettelijk en theoretisch kader; › de nieuwste stand van zaken in het boekhouden op computer; › duidelijke schermafbeeldingen en uitgewerkte voorbeelden van concrete situaties.

Boekhouden op computer met Exact Online ISBN 978 90 455 3402 2 € 29,00 - 263 blz. - 2011

Inhoud Creatie van je dossier - Parametrage van je dossier - Wat je verder moet weten vooraleer je start met je boekhouding - De basisbestanden of de stamgegevens - Ingave van de openingsbalans - De boekhoudkundige verrichtingen - Speciale mogelijkheden binnen de boekhouding - Afdrukken en consultaties - Speciale topics

Boekhouden op computer: Casestudy e-topics nv Dirk Maesen Boekhouden op computer: casestudy E-Topics nv sluit perfect aan op het handboek Boekhouden op computer met Exact Online en biedt u de mogelijkheid om het computerboekhouden aan te leren vanuit een casestudy rond het fictieve maar op de realiteit geïnspireerde bedrijf E-Topics nv. Dit boek is bedoeld als een echte praktijkgerichte competentietrainer, met als hoofddoelen: › het leren boeken in een boekhoudpakket, inclusief de interpretatie van de boekhoudkundige verrichting op het vlak van btw, fiscaliteit en jaarrekening; › het verwerken van de periodieke btw-aangifte en andere verplichte documenten; › een complete audit op de btw-aangifte in relatie tot de balans en de resultatenrekening; › het omgaan met de balans/resultatenrekening en met belangrijke items uit een boekhoudpakket en de parametrage ervan. Met verhelderende schermafbeeldingen en realistische documenten uit de boekhoudpraktijk. Boekhouden op computer: Casestudy E-Topics nv werkt met het boekhoudprogramma Exact Online, maar de casestudy kan ook als aanvullend oefenmateriaal gebruikt worden bij een ander boekhoudprogramma.

Boekhouden op computer Casestudy e-topics nv ISBN 978 90 455 3403 9 € 20,60 - 208 blz. - 2011


18 › accountancy

accountancy - economie › accountancy › bedrijfs- en financieel beleid › economie › handel - expeditie - vervoer

Praktisch basisboek bedrijfsbeheer Ann Govaerts - Eddy Roegiers - Luk Van Haute

› herziene

Praktisch basisboek bedrijfsbeheer ISBN 978 90 455 4024 5

uitgave

Praktisch basisboek bedrijfsbeheer wil niet-accountancy-opgeleiden die binnen hun (toekomstige) beroep in contact staan met de accountant, de boekhouder of met de financieel verantwoordelijke van een onderneming, helpen het financiële vakjargon te begrijpen en interpreteren aan de hand van: › een aantal basisbegrippen van de boekhouding; › de studie van de jaarrekening; › de financiële analyse; › cost accounting.

 26,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › oplossingen van de toepassingen in het boek verkrijgbaar voor docenten

De auteurs maken de lezer als ervaren gidsen wegwijs in het labyrint van de financiële wereld.


bedrijfs- en accountancy financieel beleid

› 19

Financiële analyse

De onderneming doorgelicht Ann Vanbergen - Jacques Van Der Elst Wie meer wil weten over de financiële toestand van een grote onderneming krijgt in Financiële analyse. De onderneming doorgelicht de methodiek aangereikt om zijn weg te vinden in de overvloed aan financiële gegevens. Het handboek bespreekt: › de analyse-instrumenten voor een accurate beoordeling van de financiële prestaties van een onderneming; › de jaarrekening als uitgangspunt voor de financiële analyse; › de analyse van een onderneming en de vergelijkende analyse van resultaten van meerdere ondernemingen onderling. De jaarrekening van Duvel Moortgat nv vormt de praktijkgerichte rode draad doorheen het werk waar alle besproken analyse-instrumenten op toegepast worden. Dit en nog zoveel meer maakt van Financiële analyse een praktisch werkinstrument: › uitgebreide bijlagen; › uitgewerkt oefenpakket; › leidraad voor de docent.

Financiële analyse De onderneming doorgelicht 978 90 455 3451 0 € 32,00 - 293 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding › teacher’s help

Inhoud De financiële informatie – Verticale en horizontale analyse – Kasstroomanalyse – Werkkapitaalanalyse – Kapitaalstructuuranalyse – Rentabiliteitsanalyse – Dupontmodel – Productiviteitsanalyse – Ratio’s voor beurswaarden

Financiële beslissingstechnieken voor managers Vicky Gwosdz (ed.) - Luc Keuleneer (ed.) Filip Roodhooft - Erwin Roosen - Stefan Stremersch Omdat het financieel beheer van een onderneming steeds meer een geïntegreerd proces wordt, is het noodzakelijk dat managers uit diverse takken binnen een onderneming inzicht krijgen in de financiële beslissingsprocessen. Financiële beslissingstechnieken voor managers is een prima handleiding voor managers binnen elk type onderneming: › een degelijke theoretische basis; › geënt op situaties uit de praktijk; › balans en resultatenrekening zijn het uitgangspunt voor elk inzicht in financiering en financiële beslissingstechnieken. Inhoud Balans en resultatenrekening – Ratio’s – Investeringsanalyse – Kostprijsberekening – Werkkapitaalbeheer – Financiering van de onderneming – Budgettering als strategische gps voor de onderneming

Financiële beslissingstechnieken voor managers ISBN 978 90 455 3104 5 € 31,50 - 174 blz. - 2010


bedrijfs- en 20 › accountancy financieel beleid

Waarderingsmodellen voor de onderneming Praktijkgeoriënteerde aanpak Jacques Van Der Elst - Thierry Van Loocke

Waarderingsmodellen voor de onderneming Praktijkgeoriënteerde aanpak ISBN 978 90 455 2883 0  35,50 - 240 blz. - 2009

Extra’s › cd-rom met kant-en-klare Excelberekeningen van de besproken waarderingsmodellen

Een doordachte aanpak voor de waardering van ondernemingen is in huidige tijden van onzekerheid van fundamenteel belang. Dagelijks worden we geconfronteerd met bruuske koersschommelingen. Op het eerste gezicht verliezen solide ondernemingen een derde, de helft of zelfs méér van hun beurswaarde in enkele maanden tijd. Vele beleggers verliezen, maar evenveel winnen. Voor beiden is er maar één kernvraag: ‘Wat is de juiste waarde van een onderneming?’ Op basis van diverse theoretische en praktische modellen wordt in Waarderingsmodellen voor de onderneming een genuanceerd beeld gegeven van wat de onderliggende bouwstenen van de waarde van een bedrijf zijn. Deze bouwstenen worden samengebracht in waarderingsmodellen, elk met hun specifieke voor- en nadelen. In een theoretisch en praktisch luik lichten de auteurs, twee experten ter zake, deze waarderingsmodellen door. Daarbij werd gekozen voor een directe aanpak van het onderwerp, in een toegankelijke taal en volgens een gestructureerde methode. Het resultaat is een praktijkgeoriënteerd boek, dat zowel studenten als professionals en zelfs individuele beleggers een perfect evenwicht biedt tussen praktijk en theorie van het waarderen van een onderneming.

Financieel-economische oefeningen met Excel Serge Halsberghe - Eddy Van den Broeck

Financieel-economische oefeningen met Excel ISBN 978 90 455 3147 2 € 10,40 - 128 blz. - 2010

Extra’s › oefenbestanden › oplossingen voor docenten

Financieel-economische oefeningen met Excel bevat 22 praktijkgerichte oefeningen die telkens een specifiek financieel-economisch vraagstuk bevatten. Stapsgewijs reiken de auteurs de Excelfuncties aan die het meest geschikt zijn om de nodige berekeningen te maken, gegevens te schikken, analyses te maken, visuele voorstellingen te genereren enz. Het is dus geen handleiding over Ms Excel, wel een praktijkboek dat bruikbare tools aanreikt om concrete bedrijfsproblemen op te lossen. De auteurs kiezen resoluut voor een oplossingsgerichte werkwijze. Daarom staat het eindresultaat van de case telkens mee in het boek en wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken. Kenmerkend voor dit boek is de vakoverschrijdende aanpak, waarbij de informatica-invalshoek of het financieel-economische aspect kan primeren. Het boek is ook zeer geschikt als zelfstudiemateriaal.


› 21

accountancy - economie › accountancy › bedrijfs- en financieel beleid › economie › handel - expeditie - vervoer

Economie in rechte lijn Bruno De Borger - André Van Poeck m.m.v. Elisabeth Van d’helsen

› herziene

uitgave

Economie in rechte lijn staat voor een toegankelijke benadering van de micro- en de macro-economie. Het boek is gericht op actieve werkvormen en onderscheidt zich van andere economische handboeken door de intuïtievere, minder theoretische aanpak. Ieder hoofdstuk bestaat uit drie delen: › een concrete situatieschets en actuele cases, aangevuld met vragen die een begeleidingstraject voor de les vormen; › een theoretisch deel van een toegankelijk didactisch niveau met een minimum aan wiskundige formules en berekeningen; › oefeningen en opdrachten die de materie helpen verwerken. De uitgave stimuleert de zelfwerkzaamheid van de student met › concrete leerdoelen; › begrippenlijsten; › uitgebreide oefenmogelijkheden en vraagstellingen die uitnodigen tot debat.

Economie in rechte lijn ISBN 978 90 455 3270 7 € 25,75 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › › › › ›

extra cases extra oefeningen docentenhandleiding voorbeeldexamenvragen PowerPointpresentatie


22 › economie

Algemene economie Bruno De Borger - André Van Poeck Een heldere inleiding in de concepten, theorieën en toepassingen van de fascinerende wetenschap die economie heet: dat is Algemene economie. De nadruk ligt daarbij op een analytische aanpak: › heldere en beknopte redeneringen, zonder al te veel afleidende beschrijvingen; › instructieve verwijzingen naar de concrete Belgische of Europese context; › grafische voorstellingen en numerieke voorbeelden; › kaders die onderwerpen uitdiepen of concrete praktijkvoorbeelden leveren. Algemene economie ISBN 978 90 455 3609 5  37,95 - 540 blz. - 2011

Inhoud Wat is economie? Object, doel en methode van de economische wetenschap – Het marktmechanisme – Consumentengedrag en de afleiding van de vraag – Productie en kosten van bedrijven op korte en lange termijn – Prijsvorming onder verschillende marktstructuren – Marktimperfecties en de rol van de overheid – Productie, inkomens en bestedingen: de macro-economische benadering – Economische groei en ontwikkeling – Macro-economisch evenwicht – Consumptie, investeringen en de aggregatieve vraag – Beïnvloeding van de aggregatieve vraag: de budgettaire politiek – Beïnvloeding van de aggregatieve vraag: de monetaire politiek – Werkloosheid, inflatie en de Phillips-curve – De internationale economie, vrijhandel en protectie – Het internationaal monetair stelsel

Algemene economie praktijkmodule Bruno De Borger - André Van Poeck m.m.v. Gerrit Bethuyne

Algemene economie praktijkmodule ISBN 978 90 455 3610 1  17,35 - 72 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Algemene economie – praktijkmodule maakt de lezer beter vertrouwd met de leerinhoud van het handboek aan de hand van: › herhaling van kernbegrippen; › oefeningen; › meerkeuzevragen; › juist/fout-vragen. De praktijkmodule nodigt de gebruiker uit de leerstof te confronteren met de economische realiteit. De uitgebreide lijst webadressen in deze publicatie vormt daarbij een handige leidraad.


economie

› 23

Bank en beurs binnenstebuiten Karin Bellon - Els Koolen - Karin Van Tendeloo Jacques Vanneste

› herziene

uitgave

Een up-to-date standaardwerk over de boeiende bank- en beurswereld voor studenten en docenten van het hoger onderwijs. Bank en beurs binnenstebuiten behandelt systematisch brandend actuele thema’s en heeft speciale aandacht voor de crisisjaren 2008 – 2011. Op een heldere manier worden de oorzaken en gevolgen van de euro- en schuldencrisis belicht. De inhoudsopgave is zo opgevat dat elke docent een selectie kan maken in functie van de voorkennis en specialisatie van de studenten. Sommige hoofdstukken kunnen zowel op inleidend als op een meer gevorderd niveau worden verwerkt in de lessen. Inhoud Het wetgevende en institutionele kader – De belangrijkste betalingstechnieken, spaarformules en kredietvormen voor particulieren en ondernemingen – Beleggingsinstrumenten: obligaties, aandelen en beleggingsfondsen – De werking van de beurs en de relevantie en evolutie van internationale beursindexen

Bank en beurs binnenstebuiten ISBN 978 90 455 3887 7  27,20 - 224 blz. - 2012

Extra’s › achtergrondinfo en ICT-opdrachten uit de actualiteit › oplossingen van de opdrachten › extra oefen­materiaal

Lexicon financieel-economische instrumenten en markten Erwin Roosen - Dirk Verhaeghe Welke financiële producten bestaan er? Welke risico’s zijn er verbonden aan beleggen? Wat moet u verstaan onder de financiële begrippen en onderwerpen die u dagelijks tegenkomt in de actualiteit? Vragen als deze zijn voor de doorsnee consument niet eenvoudig te beantwoorden. Het Lexicon financieel-economische instrumenten en markten helpt gebruikers (studenten, professionals en andere geïnteresseerden) een heel eind op weg. Het boek is › een leidraad in de veelheid aan financieel-economische begrippen; › een hulp bij het beoordelen en het kopen van diverse financiële producten; › een houvast bij het beheren van uw financieel vermogen.

Lexicon financieel-economische instrumenten en markten ISBN 978 90 455 2838 0 € 35,00 - 352 blz - 2009


24 › economie

Ondernemingseconomie Emiel Geeraert Uitlsuitend via POD verkrijgbaar: http://pod.deboeck.com Dit praktische en operationeel georiënteerde boek verenigt een aantal economische principes en instrumenten die geschikt zijn om een onderneming te analyseren, te waarderen en te sturen. Er wordt zowel met kwantificeerbare, kwalitatieve als strategische elementen rekening gehouden.

Ondernemingseconomie Uitsluitend via POD verkrijgbaar http://pod.deboeck.com

Inhoud De onderneming als een open systeem: de ondernemingsfinaliteit – Ondernemingscultuur: haar missie, credo en charter – Strategische en operationele ondernemingsdoelstellingen – Ondernemingseconomische informatie vervat in de jaarrekening – Een financieel evenwichtige structuur en exploitatie verder uitgewerkt – Kostensoorten, kostprijs, kostprijssystemen – Kostengedrag, variabele en vaste kosten, winstgrafiek en winstplanning – Bijdragecalculatie of brutomargeredeneringen – Kwaliteitsopbrengsten en kwaliteitskosten; milieu en bedrijf – De investeringsbeslissing – Inleiding tot het economisch voorraadbeheer – Gedetailleerde doorlichting en evaluatie der onderneming – Externe ondernemingswaardering

Beleggingsleer Siem de Ruijter - Jan Van Doorslaer Bent u actief in de financiële sector of wilt u het worden? Of bent u gewoon geïnteresseerd in beleggen? Of u nu beginner of gevorderde bent, Beleggingsleer is de uitgave die antwoord biedt op al uw vragen over beleggen: › de belangrijkste principes van beleggen; › de verschillende beurzen; › de samenstelling van een beleggingsportefeuille; › de verschillende beleggingsproducten (van spaarrekening tot beleggingen in grondstoffen) en hun veiligheid, liquiditeit, return, fiscaliteit en kosten. Beleggingsleer ISBN 978 90 455 3442 8 € 28,50 - 448 blz. - 2011

Extra’s › PowerPointpresentatie › docentenhandleiding

Beleggingsleer is helder geschreven en biedt concrete aanknopingspunten aan de hand van: › verwijzingen naar de actualiteit; › referenties aan externe informatiebronnen; › verduidelijkende praktijkvoorbeelden; › realistische oefeningen. Inhoud Deel 1: Vermogensvorming – De beurs – Beleggen en macro-economie – Een beleggingsportefeuille samenstellen Deel 2: Spaarrekening – Termijnrekening, kasbon en staatsbon – Verzekeringsbon en verzekeringsrekening – Obligaties – Aandelen – Beleggingsfondsen – Pensioensparen – Afgeleide producten – Onroerend goed – Grondstoffen


› 25

accountancy - economie › accountancy › bedrijfs- en financieel beleid › economie › handel - expeditie - vervoer

Distributiekanalen in marketingperspectief Leen Lagasse - Patrick Van Kenhove Walter van Waterschoot Distributiekanalen in marketingperspectief behandelt het distributiebeleid van ondernemingen. Hoewel het boek eender welk type organisatie als conceptueel vertrekpunt neemt in het eerste hoofdstuk, ligt de verdere klemtoon op de commerciële distributieproblematiek van producenten, dienstverleners en distribuanten. De wisselwerking van het distributiekanaal en zijn actoren – waaronder de moderne consument – met de sterk veranderende omgeving wordt hierbij sterk beklemtoond. Het boek baseert zich niet alleen op de recente wetenschappelijke literatuur die de commerciële distributieproblematiek probeert in kaart te brengen en te verklaren, maar maakt ook stelselmatig de vertaalslag naar de realiteit van het hedendaagse Belgische distributielandschap. Naast de onmisbare theoretische denkkaders en -concepten ontmoet de lezer dan ook heel wat recent Belgisch cijfer- en feitenmateriaal. Distributiekanalen in marketingperspectief is uitstekend geschikt als basiscursus voor diverse vormen van hoger onderwijs, maar zal ook wie professioneel begaan is met het reilen en zeilen van de distributiekanalen beslist aanspreken.

Distributiekanalen in marketingperspectief ISBN 978 90 455 3626 2  32,50 - 450 blz. - 2011


26 › handel - expeditie vervoer

Transport Economics Gust Blauwens - Peter De Baere Eddy Van de Voorde

› herziene

Transport Economics ISBN 978 90 455 4144 0  57,90 herziene uitgave verschijnt in 2012

uitgave

Transport economics has become a well-developed discipline with branches in many areas of economic science. Consequently, it is not easy for a reader to acquire a general overview. Many good handbooks on transport economics are restricted to one particular perspective. The purpose of the present handbook goes beyond that: › combines four different perspectives in a single volume to provide a general overview; › the reader can restrict himself to whatever part he finds to be of particular interest; › allows the reader to choose whether or not to examine the mathematical techniques presented. Those who wish can skip the formulas and mathematical passages and still retain an interesting and coherent text. This handbook, more than ever, will encourage rational analysis and contribute to successful decisions, both within transport firms and in policymaking. Contents Organization of the Transport Sector: The Traffic and Transport System – Regulation in the Transport Sector, Economics of Transport Management: Cost Calculation in a Transport Firm – Waiting Time in Transport Firms – Routing – Pricing in a Transportation Firm – Investing in Vehicles – Logistical Costs – Transport Decisions from a Logistical Perspective, Transport Supply and Demand: Demand for Transport – Transport Supply – Equilibrium and Market Structure, Transport Policy: Transport Policy as Part of General Policy – Charging for External Costs – Taxation Methods and Alternative Measures – Pricing Policy – Infrastructure Policy

Applied Transport Economics A Management and Policy Perspective Eddy Van de Voorde - Thierry Vanelslander (eds.)

Applied Transport Economics

A Management and Policy Perspective ISBN 978 90 455 3219 6 € 52,00 - 596 blz. - 2010

Applied Transport Economics is a collection of scientific contributions by prominent authors from the field of transport economics. The volume covers topics on: › the interface of transport business economics; › transport policy; › road pricing; › welfare economics; › cost-benefit analysis; › valuation of transport time. The contributions constitute a reader that ties in perfectly with the content of Transport Economics, the handbook by authors Gust Blauwens, Peter De Baere and Eddy Van de Voorde.


handel - expeditie › 27 vervoer

Handels- en financiële technieken Karin Bellon - Miek De Graeve - Marlies Gyselaers Els Koolen - Karin Van Tendeloo - Bea Walters Handels- en financiële technieken geeft studenten uit de professionele bachelor een inleiding in de nationale en de internationale handel en de bijbehorende financiële technieken en instrumenten. Het boek bestaat uit vijf grote onderdelen, die door hun praktische structuur een actief lesgebeuren stimuleren: › een inleidende case zet de studenten aan het denken over de verschillende aspecten van een handelssituatie; › in het theoriegedeelte worden begrippen gedefinieerd en geïllustreerd met cijfermateriaal en voorbeelden; › hierna volgt een uitgebreide oefeningenreeks; › met de zelfevaluatie kunnen studenten hun verworven kennis toetsen aan de gestelde leerdoelen. Inhoud Deel 1 De handel: ontstaan – belang – soorten handel – wie voert handel – de verkoopovereenkomst – internationale handel Deel 2 Handelsdocumenten: van offerte tot factuur – de btw – vervoer en vervoerdocumenten – oorsprongsdocumenten – Incoterms – douaneformaliteiten Deel 3 Betalingsmiddelen en -bewijzen: de rechtstreekse betaling – de onrechtstreekse betaling Deel 4 Bank en beurs: beleggingen – de beurs en beursindexen – financieringsmiddelen voor particulieren en voor bedrijven Deel 5 De verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsovereenkomst – soorten verzekeringen

Handels- en financiële technieken ISBN 978 90 455 3645 3 € 26,55 - 296 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding


28 › handel - expeditie vervoer

Internationale handels- en betalingstechnieken Lieve Lombaert - Beatrijs Walters

› herziene

Internationale handels- en betalingstechnieken - handboek ISBN 978 90 455 4027 6 € 25,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Internationale handels- en betalingstechnieken – caseboek ISBN 978 90 455 4026 9 € 10,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › PowerPointpresentatie (cd-rom) › docentenhandleiding

uitgave

Internationale handels- en betalingstechnieken is een basiswerk dat studenten wegwijs maakt in de boeiende wereld van de internationale handel en logistiek. De inhoud en structuur zijn volledig afgestemd op het praktijkgericht en zelfsturend onderwijs in opleidingen van de professionele bachelor. In het handboek verwerft de student op een gestructureerde manier aan de hand van de theorie, een oefentraject en zelfevaluatie, inzicht in de belangrijkste begrippen en verrichtingen van de buitenlandse handel: › de verschillende export- en importverrichtingen; › de Incoterms 2000 en de nieuwe Incoterms ®2010; › de rol van de tussenpersonen; › de vervoersdocumenten en de internationale betalingstechnieken. De tekst wordt rijkelijk geïllustreerd met cijfermateriaal, schema’s en afbeeldingen. Het caseboek biedt de mogelijkheid tot groeps- en duo-leren en geeft de student de kans om de voeling met de praktijk te toetsen door een aantal export- en importcases te analyseren. Er wordt gewerkt met de reële (vervoers)documenten uit de internationale handel in zes concrete cases. Inhoud Internationale handel – Internationale verkoop – Vervoer en vervoersdocumenten – Douaneformaliteiten – Betalingstechnieken in de internationale handel

Buitenlandse handel Veerle Lahousse - Valérie Rits Lieve Van Der Schueren - Beatrijs Walters

› herziene

Buitenlandse handel ISBN 978 90 455 3764 1 € 29,90 - 399 blz - 2011

Extra’s › PowerPointpresentatie

uitgave

Buitenlandse Handel: van verkoop tot betaling en financiering is een leidraad voor iedereen die wil kennismaken met alle stappen die moeten gezet worden om een handelstransactie tot een goed einde te brengen. Het boek behandelt o.a. volgende thema’s: › de verkenning van de markt; › de onderhandeling over alle aspecten van de verkoop; › de afhandeling van de verzending van de goederen naar buitenlandse markten; › de betaling, de financiering en risico’s van buitenlandse handel. Naast de theorie worden alle behandelde onderwerpen duidelijk geïllustreerd met geactualiseerde documenten, verhelderende schema’s en praktische voorbeelden. Ook de vele administratieve aanpassingen die de vorming van de eenheidsmarkt in de EU met zich meebracht voor de internationale handel, in het bijzonder op het vlak van de douaneformaliteiten, krijgen ruime aandacht in dit werk. De nieuwe Incoterms 2010, die sinds 1 januari 2011 van toepassing zijn, komen eveneens ruimschoots aan bod.


communicatie

› 29

communicatie

Communicatieleer Communicatie: een eerste inkijk Cia Muylle De wereld van de communicatie verandert vandaag meer dan ooit. De wervelende opkomst van sociale media en web 3.0 wijzigen het landschap van de traditionele media ingrijpend. Communicatieleer plaatst de recente ontwikkelingen niet alleen tegen een solide theoretische achtergrond, maar helpt de lezer ook een eigen visie te ontwikkelen op media, informatie, amusement en Facebook & co. Dit leer- en leesboek biedt: › een uitgebreid begrippenarsenaal; › een verhelderend overzicht van diverse theorieën over de invloed van media op mens en samenleving; › kritische reflecties bij gangbare opvattingen over communicatie; › inzicht in interpersoonlijke en interculturele communicatie. De grote sterkte van Communicatieleer ligt in het ongedwongen samengaan van theorie en praktijk. De schat aan actuele voorbeelden uit alle hoeken van het medialandschap vullen de analyses perfect aan en maken het handboek uitermate toegankelijk.

Communicatieleer Communicatie: een eerste inkijk ISBN 978 90 455 3616 3 € 20,30 - 208 blz. - 2011


30 › communicatie

Puur zakelijk Plus Fons Vandergraesen Puur Zakelijk + Zakelijke communicatie is serious business Om in een hedendaags bedrijf te functioneren, moet je zakelijk kunnen communiceren. Daarom is het verwerven en trainen van zakelijk-communicatieve vaardigheden een belangrijke uitdaging voor elke bedrijfsgerichte vorming.

Puur Zakelijk Plus leerwerkboek ISBN 978 90 455 3355 1

Puur Zakelijk + beantwoordt aan de hoge eisen van toekomstige professionals én hun werkgevers. Om dat optimaal te realiseren werd voor deze methode samengewerkt met Secretary Plus, marktleider voor de selectie, rekrutering, uitzending, outsourcing en opleiding van meertalige management assistants.

€ 22,00 - 352 blz. - 2010 Puur Zakelijk Plus handleiding ISBN 978 90 455 3356 8 € 33,50 - 260 blz. - 2010

To the point is dit uitscheurbare leerwerkboek vanaf de eerste pagina. Het behandelt in autonome modules de belangrijkste onderwerpen uit het vakgebied zakelijke communicatie, en dat vanuit levensechte, boeiende situaties. Puur Zakelijk + integreert theoretische basiskennis met de nodige taalsteun en biedt handige checklists, gevarieerde oefeningen en actuele voorbeelden om vlot en efficiënt te leren solliciteren, vergaderen, presenteren, rapporteren en zakelijk schrijven.


communicatie

› 31

didactiek

Begeleid zelfstandig leren via activerende werk- en toetsvormen Handleiding voor leerkrachten en onderwijskundigen Katrien Struyven - Steven Janssens Hoe integreer je 'begeleid zelfstandig leren' in de lessen? Wat zijn de pro’s en contra’s? Hoe ontwerp je er materiaal voor? In deze praktische gids vinden leerkrachten alle antwoorden met betrekking tot ‘begeleid zelfstandig leren’ en worden ze bedreven in het opstellen, uitvoeren en evalueren van activerende opdrachten aan de hand van: › wetenschappelijke theorieën en het onderwijskundig onderzoek betreffende activerende werk- en evaluatievormen; › concrete voorbeelden; › good practices; › nuttige tips en aandachtspunten. Inhoud › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende › Activerende

werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen werkvormen

en het ‘nieuwe leren’ en ‘begeleide zelfstudie’ en het ‘competentiegericht onderwijs’ in de praktijk: ‘good practices’ en het leren van studenten en ‘onderzoek’ en ‘hoorcolleges’ en ‘assessment’ en bijsturen

Begeleid zelfstandig leren via activerende werk- en toetsvormen Handleiding voor leerkrachten en onderwijskundigen ISBN 978 90 455 2024 7 € 17,90 - 111 blz. - 2007


32 › didactiek didactiek

Leuker leren Een nieuw praktijkboek voor breinvriendelijke studie (+cd-rom) Bernard Lernout - Inge Provost Leuker leren (+ cd-rom) ISBN 978 90 455 0916 7  39,00 - 411 blz. - 2003

Leuker leren wakkert de spontane leerhonger van het menselijke brein opnieuw aan, door de toepassing van recente inzichten in de manier waarop onze hersenen het liefst leren. Leuker leren is een praktische handleiding voor hedendaagse en vooruitdenkende breingebruikers. Maar het spreekt vanzelf dat dit boek ook specifiek voor studerende jongeren, hun ouders en de leerkrachten een waardevolle studiegids kan zijn. › Met nieuwe leertechnieken zoals Mind Mapping, Speed Reading, Radiant Thinking en Mental Literacy; › praktische toepassingen van meervoudige intelligenties van Howard Garder, NLP-ankers, toegepaste meditatie en intuïtieve visievorming.

Leukere lessen Mind Mapping voor leerkrachten en docenten Bernard Lernout - Inge Provost Bouwt verder op het succes van Leuker leren. Leukere lessen Mind Mapping voor leerkrachten en docenten ISBN 978 90 455 1572 4  29,00 - 152 blz. - 2005

Hoe kunnen leerkrachten en leerbegeleiders Mind Mapping integreren in de dagelijkse praktijk van het secundair onderwijs? Hoe kan de leerkracht deze techniek bij projectwerk, planningen en vergaderingen enz. effectief inzetten? En hoe kunnen ook leerlingen hun lessen leuker maken door het gebruik van Mind Mapping bij projectwerk, presentaties en de dagelijkse communicatie in de klas? Leukere lessen toont hoe het werkt. Een vakoverschrijdende inkijk in een universeel breininstrument! Inhoud › Een innoverende visie op leren › Recente inzichten in het lerende brein › Stap voor stap in Mind Map land (handmatig & op pc)


didactiek didactiek

› 33

Stapstenen Onderzoek stap voor stap Bart Laureys

› herziene

uitgave

In Stapstenen - onderzoek stap voor stap krijgt de lezer voorbeelden en uitleg bij de verschillende stappen van een (wetenschappelijk) onderzoek. Er zijn verschillende stappenplannen mogelijk bij het voeren van een onderzoek. In Stapstenen - onderzoek stap voor stap wordt een stappenplan aangeleerd volgens de OVUR-methode: Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren, verwerken en rapporteren en Reflecteren. Komen o.a. aan bod: de verschillende dataverzamelingsmethodes, verwerking van data, rapportering, reflectie en evaluatie. Elke stap wordt met voorbeelden toegelicht, zodat het boek kan gebruikt worden als studieboek of als naslagwerk bij het opzetten van een onderzoek.

Stapstenen Onderzoek stap voor stap ISBN 978 90 455 4018 4 € 10,95 herziene uitgave verschijnt in 2012

In deze reeks verschenen ook Stap voor stap inzicht in economie en Stap voor stap je budget beheren. Voor meer (prijs)informatie over deze uitgaven kunt u terecht op de website secundair onderwijs www.deboeck.com.

Leren van horen zeggen Nele De Witte - Joke Simons - Kurt De Meester Ilse Van Heddegem Leren van horen zeggen biedt als draaiboek een praktische handleiding voor een project rond mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs. Met uitgewerkte voorbeelden en handige lesfiches die direct kunnen gebruikt worden bij de concrete uitwerking. In het draaiboek werden 10 good-practices opgenomen: voorbeelden van een concrete uitwerking die ook aandacht heeft voor een grondige evaluatie. De voorbeelden houden rekening met de verschillende onderwijsniveaus, de mogelijkheid om vakoverschrijdend te werken en zijn uitgewerkt in verschillende vormen.

Leren van horen zeggen ISBN 978 90 455 4137 2 € 8,00 - 91 blz. - 2012

Extra’s › Het boek wordt tevens ondersteund door een dvd 'Van horen zeggen' uitgebracht door FARO. Voor meer informatie zie www.faronet.be.


34 ›

informatica

MS Access 2010 - 2007 - 2003 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers m.m.v. Freddy Lemmens

Met dit databankprogramma kunt u gegevens beheren, allerlei overzichten maken en die gegevens ook publiceren op het internet.

MS Access 2010 ISBN 978 90 455 3449 7 € 18,50 - 242 blz. - 2011 MS Access 2007 ISBN 978 90 455 2406 1 € 18,50 - 244 blz. - 2008 MS Access 2003 ISBN 978 90 455 1573 1 € 18,50 - 232 blz. - 2005

Extra’s › oplossingen voor docenten › oefenbestanden

Met Ms Access leert u stapsgewijs alles over: › hoe u uw gegvens kunt bewaren, wijzigen en later raadplegen; › de integratie met Ms Word en Ms Excel en de koppeling met het internet; › hoe u een deelaspect van uw administratie kunt automatiseren. Bovendien bevat het boek: › een uitgebreid oefenpakket met ruim 250 opdrachten; › duidelijke schermafbeeldingen die u stap voor stap begeleiden. Inhoud Een relationele databank opstellen – De formulierfilter en selectiefilter gebruiken – Veldeigenschappen en tabeleigenschappen instellen – Een databank raad­ plegen met ‘query’s’: selectiequery’s, geavanceerde query’s, kruistabellen en actiequery’s – Formulieren – Hoofd- en subformulieren – Rapporten – Draaitabellen en -grafieken – Een navigatieformulier gebruiken – Integratie met Ms Word en Ms Excel – De koppeling met het internet


informatica

MS Excel 2010 - 2007 - 2003 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers Met Ms Excel, het meest gebruikte rekenbladprogramma ter wereld, kunt u facturen, loonlijsten, budgetten, resultaten enz. opstellen, eventueel afdrukken en zelfs publiceren op het internet. Met Ms Excel leert u stapsgewijs: › eenvoudige modellen opstellen en bewerken; › formules, adressering en validatie gebruiken; › de opmaak van het werkblad instellen; › werkbladen afdrukken; › grafieken gebruiken. Daarna komen de finesses van het pakket aan bod. Met 121 oefeningen. Inhoud Basisbewerkingen – Formules, adressen en validatie – De opmaak van het werkblad instellen – Werkmappen of werkbladen afdrukken – Grafieken maken – Koppelingen, berekeningsmethode en matrixformules – Ms Excel-functies – Lijsten gebruiken – Draaitabellen en -grafieken maken – ‘Wat als?’-vragen beantwoorden: gegevenstabel, doelzoeker, oplosser en scenariobeheer – Het werkblad bekijken – Ms Excel aanpassen – Macro’s – Integratie met Ms Word – De koppeling met het internet

MS Excel 2010 ISBN 978 90 455 344 35 € 18,50 - 268 blz. - 2011 MS Excel 2007 ISBN 978 90 455 2405 4 € 18,50 - 260 blz. - 2008 MS Excel 2003 ISBN 978 90 455 1574 8 € 18,50 - 246 blz. - 2005

Extra’s › oplossingen voor docenten › oefenbestanden

MS PowerPoint 2010 - 2007 - 2003 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers In dit boek wordt het presentatiepakket Ms Powerpoint stapsgewijs besproken. Afwisselend met een uitgebreid oefenpakket komen aan bod: › de basisbewerkingen voor het opstellen van een presentatie; › de meer gevorderde functies; › de koppeling met het internet. Met daarnaast nog enkele nuttige tips en een evaluatieformulier voor presentaties kunt u meteen zelf aan de slag! Inhoud Basisbewerkingen om een presentatie op te stellen – De dia-indeling wijzigen – Secties gebruiken – Modellen gebruiken – De datum, de tijd, het dianummer of een voettekst toevoegen – Sjablonen – De diavoorstelling aanpassen – Animaties en diaovergangen – Actieknoppen, actie-instellingen en hyperlinks – Multimediamogelijkheden – Grafische vormen toevoegen en wijzigen – Smartartafbeeldingen toevoegen – Grafieken toevoegen – De tekstfuncties – Tabellen toevoegen – Afdrukken – Een presentatie beveiligen met een wachtwoord – De standaardinstellingen (‘Opties’) wijzigen – De koppeling met het internet – Presentatietips – Evaluatieformulier voor een presentatie

MS PowerPoint 2010 ISBN 978 90 455 3776 4 € 15,50 - 176 blz. - 2012 MS PowerPoint 2007 ISBN 978 90 455 2407 8 € 15,50 - 168 blz. - 2009 MS PowerPoint 2003 ISBN 978 90 455 1575 5 € 15,50 - 146 blz. - 2005

Extra’s › oplossingen voor docenten › oefenbestanden

› 35


36 › informatica

MS Word 2010 - 2007 - 2003 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers

MS Word 2010 ISBN 978 90 455 3450 3 € 18,50 - 252 blz. - 2011

Met dit tekstverwerkingspakket kunt u brieven, rapporten, verslagen, eindwerken, offertes enz. opstellen, afdrukken en publiceren op het internet. Stapsgewijs verdiept u zich verder in het programma: › eenvoudige tekstverwerking; › gevorderde tekstverwerking; › opstellen van standaardbrieven; › de supplementaire functies. Het ruime oefenpakket zorgt ervoor dat u de theorie onmiddellijk ook in de praktijk kunt omzetten.

MS Word 2007 ISBN 978 90 455 2404 7 € 18,50 - 243 blz. - 2007 MS Word 2003 ISBN 978 90 455 1390 4 € 18,50 - 238 blz. - 2005

Extra’s › oplossingen voor docenten › beginstanden van de oefeningen

Inhoud Basisbewerkingen – Verschillende weergaven gebruiken – Marges instellen –Tekst uitlijnen –Tekst opmaken – Tekst selecteren: werken met tekstdelen – Tekst verplaatsen en kopiëren – Spelling- en grammaticacontrole – Zoek- en vervangopdrachten – Tabulaties gebruiken – Alineaopmaak – Stijlen gebruiken – Thema’s – Sectieopmaak – Tabellen – Kolommen – Bouwstenen gebruiken – De Overzichtsweergave – Multimediamogelijkheden – Velden – Een inhoudsopgave, lijst of index maken – Formules maken – Standaardbrieven maken: Sjablonen, Formulieren en de ‘mailmerge’ – Het taakvenster Onderzoeken – Taalwisseling – Wijzigingen bijhouden – Documenten vergelijken – Beveiliging – Enveloppen en etiketten – Macro’s – AutoCorrectie – Documenten naast elkaar vergelijken – De koppeling met het internet – De standaardinstellingen (‘Opties’) wijzigen

MS Outlook 2010 Freddy Lemmens - Karine Van hooymissen Dankzij Ms Outlook 2010 kunt u e-mails, afspraken, adressen en taken bijhouden, archiveren en beheren en dat allemaal binnen hetzelfde programma. Met dit boek leert u alles over: › hoe u met Ms Outlook 2010 een deelaspect van uw administratie kunt vereenvoudigen; › het beheer van uw agenda, contacten en taken; › de uitgebreide mogelijkheden en finesses van Ms Outlook 2010. MS Outlook 2010 ISBN 978 90 455 3778 8 € 16,95 - 198 blz. - 2011

Bovendien bevat het boek: › handige tips voor het dagelijkse gebruik van Ms Outlook 2010; › duidelijke schermafbeeldingen die u stap voor stap begeleiden. Inhoud Basisbewerkingen – E-mail gebruiken –Contacten beheren – Agendabeheer – Taken maken en beheren – Algemene instellingen in Outlook – Handige tips


informatica

› 37

MS Office-integratie in de praktijk Kelly Decroock

› nieuwe

uitgave

U wilt de kwartaalcijfers van uw bedrijf uit een Excel-lijst halen of grafieken uit Excel in een PowerPoint-presentatie plakken en automatisch actualiseren? MS Office-integratie in de praktijk toont u hoe het moet: › bedrijfsgegevens efficiënt beheren en automatiseren in MS Excel, Access, Word, PowerPoint, Publisher en Outlook; › klemtoon op de relatie en integratie tussen de Office-programma’s onderling. U leert hoe u een professionele administratie zo doeltreffend mogelijk voert aan de hand van een op de praktijk geïnspireerde integrale casestudy: › voorbeeldbedrijf Tex-Mex bvba; › bedrijfsgerelateerde cases met oefeningen van drie verschillende moeilijkheidsniveaus; › met voorbeeldoplossingen. Ideaal voor studenten die zich voorbereiden op het bedrijfsleven en het MS Office-pakket perfect willen beheersen en voor professionele administratieve medewerkers die hun workflow willen optimaliseren. In dit boek wordt gewerkt met MS Office 2010. Inhoud Voorstelling bedrijf Tex-Mex bvba – Sneltoetsen – Wat komt aan bod? – Databank – Huisstijl – Nieuwe locatie – Opening nieuwe locatie – Verlofaanvraag – Omzetanalyse – Rapportering – Adressenlijst – Telefoonmemo in Outlook – Klachtenformulier

MS Office-integratie in de praktijk ISBN 978 90 455 3431 2 € 14,00 deze uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › oefenbestanden


38 › informatica

Initiatie in de informatica Voor Windows 7 › herziene uitgave Voor Windows Vista Angèle Bosschaerts

Initiatie in de informatica voor Windows 7 ISBN 978 90 455 3911 9 € 25,95 – 256 blz. – 2012

Initiatie in de informatica voor Windows Vista ISBN 978 90 455 2514 3 € 25,95 - 264 blz. - 2008

In Initiatie in de informatica – Windows 7 leert de beginnende computergebruiker stapsgewijs werken met Windows 7. De inhoud van dit praktijkgerichte handboek beantwoordt volledig aan het leerplan van de module ‘Initiatie in de informatica’ (volwassenenonderwijs): › inleiding in de hardware van de pc; › basisvaardigheden van Windows; › initiatie Word, Excel, Access, Internet en Paint; › Windows Verkenner en het Configuratiescherm; › menselijke aspecten van computergebruik: ergonomisch pc-gebruik. Het boek wil de wereld van de informatie- en communicatietechnologie toegankelijker maken, zowel voor volwassenen als voor een jong publiek. Alle handelingen worden overzichtelijk uitgelegd. Meestal worden een of twee verschillende werkwijzen besproken. De talrijke schermafdrukken verduidelijken de tekst. Het boek bevat opdrachten onder begeleiding.

Extra’s › oefenbestanden › oplossingen voor docenten

Initiatie internet Angèle Bosschaerts In Initiatie internet leer je stapsgewijs werken met het internet. Het is bedoeld voor de beginnende internetgebruiker - jong en oud - en leent zich uitstekend voor gebruik in cursusverband. Alle onderdelen waarmee je op het internet te maken krijgt – van wat je moet doen om op het internet te raken, tot het surfen, e-mailen, chatten, muziek beluisteren en filmpjes bekijken, downloaden, deelnemen aan nieuwsgroepen, winkelen, internetbankieren en beveiligen van je verbinding – worden overzichtelijk uitgelegd. Initiatie internet ISBN 978 90 455 3110 6 € 23,00 - 266 blz. - 2011

De talrijke schermafdrukken verduidelijken de tekst. Het boek bevat een heel aantal opdrachten onder begeleiding, maar voorziet ook oefeningen om zelf je vaardigheden te testen. De inhoud van Initiatie internet beantwoordt volledig aan de module Internet 1 van het leerplan Informatica – Toepassingssoftware voor het volwassenenonderwijs. Het boek werd verder aangevuld met extra informatie die niet voorkomt in het leerplan, maar toch nuttig om weten is. In dit handboek wordt er gewerkt met de programma’s Internet Explorer 9, Windows Live Mail en Windows Live Messenger (versie 2011). Hoe je deze programma’s gratis kunt downloaden en installeren op je computer wordt ook in het handboek uitgelegd. Met handige index en overzicht van nuttige weblinks.


informatica

› 39

Photoshop stap voor stap (+ cd- rom) Karin Noppe In Photoshop stap voor stap leert u op een snelle en praktische manier creatief omgaan met digitale foto’s. Stap voor stap leert u verschillende bewerkingen met Photoshop uit te voeren. Onder begeleiding oefent u verschillende vaardigheden in: een stuk uit een foto selecteren, de kleuren aanpassen, een filter gebruiken enz. De talrijke schermafbeeldingen maken elke uit te voeren stap ook visueel duidelijk. In dit boek wordt gewerkt met Photoshop Elements 6.0. Maar ook als u Photoshop 2.0, 3.0, 4.0 en 5.0 heeft, kunt u met dit boek aan de slag. Op de bijhorende cd-rom staan 215 foto’s waarmee u zelf kunt oefenen. De inhoud is conform de vereisten van het volwassenenonderwijs. Ook voor minder ervaren computergebruikers.

Photoshop stap voor stap (+ cd-rom) ISBN 978 90 455 2582 2 € 25,50 - 112 blz. - 2008

Typ-Top vandaag plus Geert Bonte - Dirk Vandeputte - Koenraad Six Typ-Top vandaag plus bevat oefeningen om je stapsgewijs te begeleiden bij het verkennen van het toetsenbord. Het boek bevat de volledige klavierstudie (de vier toetsenrijen van het alfanumerieke klavier en het numerieke klavier). Typ-Top vandaag plus is vooral geschikt voor de thuismarkt, naschoolse typcursussen, het avondonderwijs en versnelde opleidingen (bv. voor instapleerlingen en voor het hoger onderwijs). Inhoud › volledige klavierstudie (de vier toetsenrijen van het alfanumerieke klavier en het numerieke klavier) › uitgelezen selectie oefeningen

Typ-Top vandaag plus leerwerkboek (+ cd-rom) ISBN 978 90 455 3446 6 € 18,60 - 102 blz. - 2010


40 › informatica

Financieel-economische oefeningen met Excel Serge Halsberghe - Eddy Van den Broeck

Financieel-economische oefeningen met Excel ISBN 978 90 455 3147 2 € 10,40 - 128 blz. - 2010

Extra’s › oefenbestanden › oplossingen voor docenten

Financieel-economische oefeningen met Excel bevat 22 praktijkgerichte oefeningen die telkens een specifiek financieel-economisch vraagstuk bevatten. Stapsgewijs reiken de auteurs de Excelfuncties aan die het meest geschikt zijn om de nodige berekeningen te maken, gegevens te schikken, analyses te maken, visuele voorstellingen te genereren enz. Het is dus geen handleiding over Ms Excel, wel een praktijkboek dat bruikbare tools aanreikt om concrete bedrijfsproblemen op te lossen. De auteurs kiezen resoluut voor een oplossingsgerichte werkwijze. Daarom staat het eindresultaat van de case telkens mee in het boek en wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken. Kenmerkend voor dit boek is de vakoverschrijdende aanpak, waarbij de informatica-invalshoek of het financieel-economische aspect kan primeren. Het boek is ook zeer geschikt als zelfstudiemateriaal.

Aan het werk met Java Platformonafhankelijk programmeren Lieven Smits

Aan het werk met Java Platformonafhankelijk programmeren

Aan het werk met Java biedt een praktijkgeoriënteerd overzicht van de programmeertaal Java en de omgevingen waarin Java-programma’s ingezet worden. Van het installeren van een programmeeromgeving over het programmeren van een simpele boodschap als ‘Welkom, Java!’ tot het maken van een webservice of een spel op de gsm: de beginnende programmeur leert het allemaal met dit handboek. Ook uitermate geschikt voor zelfstudie: › hands-on benadering; › met uitgewerkte voorbeelden; › een schat aan oefeningen en programmeeropdrachten; › uitgebreide referentielijst en nuttige weblinks.

ISBN 978 90 455 3441 1 € 39,90 - 352 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding › PowerPointpresentatie › broncode uit het boek

Inhoud Objectgeoriënteerd programmeren – Basisconstructies – Controlestructuren – Overerving – Pakketten, afscherming en groepering – Kwaliteit – Bijzondere programmeertechnieken – Webtoepassingen – Grafische gebruikersinterfaces – Herbruikbare componenten (beans) – Parallel programmeren – Relationele gegevensdatabanken – Gedistribueerde bedrijfstoepassingen – Java op de gsm


management en › 41 organisatie

management en organisatie HR-instrumenten Ilse Vanderstukken

› herziene

uitgave

HR-instrumenten wil een houvast bieden aan studenten die voor het eerst in contact komen met human resources. Het streeft eenvoud na en biedt theoretische basisinzichten in HR-instrumenten. Een absolute must dus om HR-activiteiten in organisaties te observeren en te bestuderen. Het boek laat u, binnen HRM, kennismaken met de rol en het belang van: › organisatiestructuren- en vormen; › rekrutering, selectie en onthaal; › prestaties of performance; › beoordelen; › belonen en › ontwikkelen. Een belangrijke extra is de opsomming van de voornaamste leerdoelen bij ieder hoofdstuk achteraan het handboek.

HR-instrumenten ISBN 978 90 455 4221 8 € 17,00 herziene uitgave verschijnt in 2012


managementenen 42 › management organisatie organisatie

Gids voor management en organisatie Rob Frederix

Gids voor management en organisatie - leerboek ISBN 978 90 455 2410 8 € 26,80 - 152 blz. - 2008 Gids voor management en organisatie - praktijkboek ISBN 978 90 455 2411 5 € 17,00 - 128 blz. - 2008

Extra’s

Management en organisatie is geschreven door docenten van verschillende Vlaamse hogescholen en ondernemingsadviseurs. Zij geven in het boek antwoorden op vragen als: › Wat is management? › Is het opmaken van een strategisch plan nuttig voor een onderneming? › Hoe is onze onderneming georganiseerd? › Contante betaling of krediet? › Wat zal onze winst zijn? › Wat zijn logistieke processen? › Wat is het belang van kwaliteit voor onze onderneming? De verschillende hoofdstukken, uitgewerkte voorbeelden en casestudy’s worden steeds gesitueerd in een concrete bedrijfsomgeving. Ook de talrijke concrete tips en adviezen tonen aan hoe een onderneming concreet op een professionele manier kan worden uitgebouwd. Bij het leerboek hoort ook een praktijkboek met extra vragen, opdrachten en casestudy’s.

› docentenhandleiding

Praktisch basisboek management Rob Frederix e.a. Praktisch basisboek management is een uniek Nederlandstalig managementboek. Het werd uitgewerkt door een team van Vlaamse lectoren. Zij maakten er een overkoepelend werk over de verschillende aspecten van het management van. Het boek integreert bedrijfsmanagement, marketingmanagement en financieel management. Praktisch basisboek management richt zich specifiek naar bachelorstudenten en studenten volwassenonderwijs. Schema’s, figuren en voorbeelden uit Vlaamse en Belgische context helpen de studenten inzicht te verwerven in de verschillende aspecten en criteria van het commerciële, financiële en organisatorische beleid van een onderneming. Praktisch basisboek management - leerboek ISBN 978 90 455 3653 8 € 35,50 - 328 blz. - 2011 Praktisch basisboek management - praktijkboek ISBN 978 90 455 3656 9 € 18,50 - 176 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Inhoud Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De organisatie Leiding en personeel Marketingmanagement Werking van de boekhouding Financiële rapportering Financieel management Logistiek Kwaliteitszorg Administratieve organisatie en interne controle Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om de theorie uit het leerboek in te oefenen, is er het Praktisch basisboek management – Praktijkboek.


management management en en › 43 organisatie organisatie

Mens en organisatie Dries Berings - Styn Grieten - Trui Steen De spanning tussen mens en organisatie is een thema dat elke medewerker, elke manager, elke toekomstige werknemer aangaat en houdt zowel de ‘reflective practitioner’ als de wetenschapper bezig. De auteurs van Mens en organisatie brengen een heldere synthese van invloedrijke managementtheorieën op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek met veel referenties naar werken van 2005 en later. Er wordt ook aandacht besteed aan het micro- en meso-niveau in een organisatie én nieuwe managementopvattingen zoals MVO, IKZ, businessethiek … Inhoud Mens en organisatie als vakgebied – Diverse wetenschappelijke methoden – Tegenspelers en samenspelers – De klassieke organisatieleer – De Human Relations-beweging – Het revisionisme of de humaniseringsbeweging – Organisatorische doeltreffendheid – Hedendaagse managementkaders: op zoek naar balans – Beelden van organisatie – Motivatie – Leiderschap – Welbevinden op het werk – Groepen en teams in organisaties – Communicatie – Organisatiestructuur – Organisatiecultuur – Organisatieverandering

Mens en Organisatie ISBN 978 90 455 3651 4 € 29,95 - 372 blz. - 2011

Mens en organisatie werd na tal van lovende kritieken opgenomen op de shortlist van L&D Book of the year, een initiatief van Stimulearning, een lerend netwerk van opleidingsprofessionals.

Hoe succesvol is uw familiebedrijf? Over professionalisering en uitdagingen van morgen Patrick De Schutter - Thierry Van Loocke Met voorwoord van baron Paul Buysse

› nieuwe

uitgave

Uit onderzoek blijkt dat slechts 13 % van alle familiebedrijven de derde generatie overleeft. Met fundamentele economische veranderingen in het vooruitzicht en de continue technologische veranderingen indachtig is het dan ook niet onverstandig een klare kijk te hebben op de manier waarop u uw familiebedrijf professioneel verder kunt uitbouwen. Vanuit een multidisciplinaire en hoIistische invalshoek reiken de auteurs de nodige tools aan om familiebedrijven naar een hoger niveau van professionalisering te tillen. Alle geledingen in het familiebedrijf komen hierbij aan bod. Een aantal ‘best practices’ maken de vertaalslag van het theoretische denkkader naar de hedendaagse, Vlaamse context. Hoe succesvol is uw familiebedrijf? Over professionalisering en uitdagingen van morgen. richt zich specifiek tot bedrijfsleiders en kaderleden van familiebedrijven maar zal ook wie professioneel begaan is met het reilen en zeilen van familiebedrijven beslist aanspreken.

Hoe succesvol is uw familiebedrijf ISBN 978 90 455 4215 7 € 36,00 deze uitgave verschijnt in 2012


managementenen 44 › management organisatie organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Van strategische visie tot operationele aanpak Marijke De Prins - Kurt Devooght - Geert Janssens Ingrid Molderez (eds.) Met voorwoord van Thomas Leysen (Umicore)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Van strategische visie tot operationele aanpak ISBN 978 90 455 2879 3 € 28,00 - 236 blz. - 2009

Waarom en hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dit boek wil een antwoord geven op deze basisvragen en zet de belangrijkste denkkaders en de mogelijke obstakels op een rijtje. Het geeft een compleet overzicht van de domeinen waarop de keuze voor MVO gevolgen heeft bij implementatie binnen de onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen overstijgt een puur theoretische aanpak: › typische en atypische praktijkvoorbeelden; › businesscases; › vanuit het standpunt van de bedrijfsleider; › vakoverschrijdend gebruik mogelijk. Voor iedereen die op managementniveau binnen een bedrijf – van kmo tot grote onderneming – te maken heeft met de strategische keuze en implementatie van MVO. En voor iedereen die er meer over wil leren, zowel op bachelor- als op masterniveau. Inhoud Over bewust en bewogen verantwoord ondernemen – Denkkaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen – MVO als strategische managementoptie – MVO-managementinstrumenten ter ondersteuning van de strategische optie – Stakeholdermanagement als afstemming tussen multipele actoren – HRM en MVO: kansen om samen op weg te gaan – Sustainability accounting & reporting – Maatschappelijk verantwoorde marketing – Duurzaam aankopen – van sluitstuk naar sterke schakel van de keten – Duurzaamheidgedreven innovatie


management management en en › 45 organisatie organisatie

Emotionele intelligentie en management De kracht van emoties begrijpen en benutten Ilios Kotsou - Jan Janssen In een professionele omgeving werden emoties lang gezien als elementen die de klare kijk verstoren. Ze werden dan ook vaak volledig gebannen uit de onderneming. Het zijn de recente ontdekkingen in de psychologie van de emoties en de affectieve neurowetenschappen die er op wezen dat emoties ook nuttig zijn, zo niet noodzakelijk gekoppeld aan management en leiderschap van hoog niveau. Bedoeld voor diegenen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, richt Emotionele intelligentie en management zich in de eerste plaats tot de mens in iedere manager. Het boek stelt u in staat om de rijkdom van emoties in het professionele leven onder de knie te krijgen via concrete tools.

Emotionele intelligentie en management ISBN 978 90 455 3141 0 € 26,50 - 216 blz. - 2010

Inhoud Deel 1: Deel 2:

het concept emotionele intelligentie toepassingen van emotionele intelligentie in verband met verscheidene organisatorische kaders Steekkaarten: vatten de belangrijkste tools voor het omgaan met emoties samen

HRM. Werken aan evenwicht Bert Schreurs - Maarten Andriessen - Karin Proost Greet François - Thomas Bossuyt - Hans De Witte HRM is werken aan evenwicht. Deze verfrissende invalshoek wil HRM. Werken aan evenwicht in al zijn facetten uitspitten. HRM als dynamisch gegeven moet een balans vinden, die naargelang de context, de betrokken actoren en de elementen die een rol spelen, steeds verschillend kan zijn. Diverse artikels op basis van ‘state-of-the-art’ gegevens leggen deze unieke benadering van HRM aan de hand van de specifieke dynamieken en uitdagingen bloot. Een creatief beeld van HRM, door en voor praktijkmensen en onderzoekers.

HRM. Werken aan evenwicht ISBN 978 90 455 3411 4 € 43,70 - 400 blz. - 2010


46 › management managementenen organisatie organisatie

Speel je kerntalenten uit Kinderspeelgoed vertelt wie je bent Danielle Krekels Met de kerntalentenmethode verwerft u dieper inzicht in uw sterktes en zwaktes, uw persoonlijkheid, en het potentieel dat er van nature in aanwezig is. Vertrekkend van de vraag Met welk speelgoed of met welke spelletjes speelde u als kind het liefst? legt de kerntalentenmethode bloot wie u in aanleg bent, welke ‘kerntalenten’ u heeft en hoe u die optimaal kunt benutten. Speel je kerntalenten uit ISBN 978 90 455 1404 8 € 28,50 - 164 blz. - 2005

Speel je kerntalenten uit richt zich in de eerste plaats tot sollicitanten, studenten en interviewers, maar ook tot iedereen die dagelijks betrokken is bij advies of hulpverlening aan kinderen en volwassenen, zoals Centra voor Leerlingen­ begeleiding, leerkrachten en maatschappelijk assistenten. Ook ouders die inzicht willen krijgen in de kerntalenten van hun kinderen om ze bij hun studie- en beroepskeuze te kunnen helpen, steken er heel wat van op. Dit boek vloeit voort uit twintig jaar empirisch onderzoek, gebaseerd op meer dan 6000 diepte-interviews met burgerlijke en industriële ingenieurs. Inhoud De kerntalentenmethode: achtergrond en historiek – De kerntalentenmethode: verklaring en systeemopbouw – Bepaling van de kerntalenten – De betekenis en de toepassing van kerntalenten – Het ‘wegen’ van kerntalenten – Kerntalenten en het Peter Principe – Kerntalenten en intelligentie – Kerntalenten en opleidingspotentieel – De beoordeling van de kandidaat – De job-evaluatie – Zelfanalyse en advertentietest: praktijkoefening – De zoektocht: waar vind ik de voor mij geschikte job en hoe solliciteer ik?


informatica

› 47

psychologie psychologie Psychologie Inleiding voor de professionele bachelor Luc De Man - Els Ockerman - Ginette Janssens De inhoud en opbouw van Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk ... Het boek wil aan de hand van concrete voorbeelden de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot bruikbare onderbouw van het professioneel omgaan met mensen. In deze herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal en werd een hoofdstuk over persoonlijkheid toegevoegd. Het boek biedt u: › een heldere verduidelijking van theoretische modellen, aangevuld met interessante en bruikbare voorbeelden en cases; › een aantrekkelijke en vlot leesbare layout. Inhoud Psychologie in de dagelijkse praktijk – Gewaarworden en waarnemen – Gedragsveranderingen als gevolg van ontwikkelingsprocessen – Gedrags­ver­an­ dering als gevolg van leerprocessen – Persoonlijkheid – ­ Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen –- Emoties als gids bij gedrag en mentale processen – Sociale psychologie – Gedrag als communicatie

Psychologie Inleiding voor de professionele bachelor ISBN 978 90 455 3686 6 € 28,80 - 480 blz. - 2011

Extra’s › PowerPointpresentatie met toepassingen en voorbeelden uit een didactische context


psychologie 48 › informatica

Speel je kerntalenten uit Kinderspeelgoed vertelt wie je bent Danielle Krekels De kerntalentenmethode maakt het mogelijk een dieper inzicht te verwerven in iemands persoonlijkheid, zijn sterktes en zwaktes en het potentieel dat er van nature in aanwezig is. Vertrekkend van de vraag ‘Met welk speelgoed of met welke spelletjes speelde je als kind het liefst?’ legt de kerntalentenmethode bloot wie iemand in aanleg is, welke ‘kerntalenten’ hij heeft. Speel je kerntalenten uit ISBN 978 90 455 1404 8 € 28,50 - 164 blz. - 2005

Speel je kerntalenten uit richt zich in de eerste plaats tot sollicitanten, studenten en interviewers, maar ook tot iedereen die dagelijks betrokken is bij advies of hulpverlening aan anderen, kinderen zowel als volwassenen, zoals Centra voor Leerlingenbegeleiding, leerkrachten en maatschappelijk assistenten. Ook ouders die inzicht willen krijgen in de kerntalenten van hun kinderen om ze bij hun studie- en beroepskeuze te kunnen helpen, zullen er heel wat van opsteken. Inhoud De kerntalentenmethode: achtergrond en historiek – De kerntalentenmethode: verklaring en systeemopbouw – Bepaling van de kerntalenten – De betekenis en de toepassing van kerntalenten – Het ‘wegen’ van kerntalenten – Kerntalenten en het Peter Principe – Kerntalenten en intelligentie – Kerntalenten en opleidingspotentieel – De beoordeling van de kandidaat – De job-evaluatie – Zelfanalyse en advertentietest: praktijkoefening – De zoektocht: waar vind ik de voor mij geschikte job en hoe solliciteer ik?

Wijzer van stress Jacques Fradin m.m.v. Maarten Aalberse - Lorand Gaspar Camille Lefrançois - Frédéric Le Moullec

Wijzer van stress ISBN 978 90 455 3221 9 € 25,50 - 224 blz. - 2011

Stress: geestelijke en lichamelijke belasting of spreekbuis voor onze verborgen intelligentie? Wijzer van stress toont aan hoe we stress kunnen begrijpen als een alarmsignaal dat onze hersenen meldt dat we een situatie verkeerd inschatten. De auteurs reiken eenvoudige en algemeen toepasbare instrumenten aan om tot een nieuwe geestesgesteldheid te komen: › stress leren herkennen; › de boodschap van stress begrijpen; › stress beteugelen; › rust en zelfvertrouwen hervinden. Met concrete voorbeelden en praktijkgerichte oefeningen.


recht

› 49

recht

Praktisch belastingrecht Herman Cools - Eddy Debruyne - Sophie Hugelier Stefan Ruysschaert - Wim Van Kerchove

› herziene

uitgave

Praktisch belastingrecht biedt een overzicht van de belangrijkste fiscale rechtstakken, waarbij de nadruk steeds ligt op een toegankelijke bespreking van de basisprincipes. Praktische voorbeelden zorgen voor een beter inzicht in de soms complexe materie. Volgende onderwerpen komen aan bod: › basisbeginselen van het fiscaal recht › personenbelasting › vennootschapsbelasting › btw-recht › registratierecht › successierecht

Praktisch belastingrecht

Per onderdeel wordt ook aandacht besteed aan de procedure.

› aanvullend materiaal › oefeningenmodule › docentenhandleiding

Praktisch belastingrecht biedt een onmisbaar overzicht van de verschillende belastingen die er in de Belgische wetgeving bestaan. In deze uitgave wordt de materie uitgewerkt voor aanslagjaar 2012-2013.

ISBN 978 90 455 4147 1 € 32,90 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s


50 › recht

Praktisch fiscaal recht basisbeginselen Eddy Debruyne Deze uitgave bevat de hoofdlijnen die belangrijk zijn bij de aanvang van de studie van het belastingrecht. Praktisch fiscaal recht. Basisbeginselen sluit dan ook perfect aan bij de fiscale werken in de reeks Praktisch recht: Praktisch personenbelasting, Praktisch vennootschapsbelasting en Praktisch btw-recht.

Praktisch fiscaal recht basisbeginselen ISBN 978 90 455 3756 6 € 10,10 - 88 blz. - 2011

Gezien de materie bijzonder complex is, worden niet alle bijzondere regelingen opgenomen. Wel werd gezorgd voor een een praktische, evenwichtige aanpak met: › praktische voorbeelden die de theorie verduidelijken; › verschillende opdrachten. Inhoud › Het begrip ‘Belasting’ › De situering van het belastingrecht › De functies van de belastingen › Wie mag belastingen heffen? › Grondwettelijke beginselen van belastingheffing › Andere beginselen en kenmerken van het fiscaal recht › Indeling van de belastingen › De administratieve inrichting › Vragen en opdrachten


recht

› 51

Praktisch personenbelasting Sophie Hugelier

› herziene

uitgave

De personenbelasting stap voor stap uitgelegd: Praktisch personenbelasting volgt vak per vak de structuur van het actuele aangifteformulier inzake personenbelasting en diept zowel deel I als deel II grondig uit. Door de jaarlijkse grondige herwerking en de tussentijdse updates is de meest actuele informatie gegarandeerd. Praktisch personenbelasting is uniek door de begrijpelijkheid: › heldere bewoordingen; › een schat aan praktijkvoorbeelden; › een groot aantal concrete oefeningen, met drie globale oefeningen achteraan. Inhoud Inleidende begrippen – Wijziging of eerste mededeling van bankrekeningnummer en telefoonnummer – Persoonlijke gegevens en gezinslasten/Berekening belasting – Onroerende inkomsten – Bezoldigingen werknemers – personen­ Vervangingsinkomsten – Pensioenen – Onderhoudsuitkeringen – Aftrekbare bestedingen – Intresten en kapitaalsaflossingen van leningen en premies – Belastingverminderingen – Belastingkredieten – Voorafbetalingen – Roerende inkomsten – Diverse inkomsten – Bezoldigingen bedrijfsleiders – Winsten – Baten – Voorheffingen – Bezoldigingen meewerkende echtgenoten – Winsten/baten vorige beroepswerkzaamheid – Eerste vestiging als zelfstandige – Verrekenbare woonstaatheffing – Globale oefeningen UPDATES! De herwerkte versie van het boek – volledig aangepast aan het aanslagjaar 2012 – verschijnt in de zomer van 2012. Om u toch al met de meest recente informatie te kunnen laten werken, bieden wij u vanaf januari 2012 twee oplossingen aan: › via de website www.praktischrecht.be bieden we een update aan (gratis te downloaden); › via POD kunt u het volledige geüpdatete boek bestellen, in zijn geheel of als selectie van hoofdstukken (http://pod.deboeck.com). Kies voor ‘Praktisch Personenbelasting - Capita selecta 2012’.

Praktisch personenbelasting ISBN 978 90 455 4153 2 € 28,60 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › tussentijdse actualisering (januari) › een extra hoofdstuk over de belastingberekening › aanvullingen › docentenhandleiding


52 › recht

Praktisch vennootschapsbelasting Wim Van Kerchove

› herziene

uitgave

Praktisch vennootschapsbelasting wil u vertrouwd maken met de wettelijke regeling uit de Belgische vennootschapsbelasting. Als leidraad gebruikt de auteur het aangifteformulier, dat u stapsgewijs op een efficiënte manier leert invullen.

Praktisch vennootschapsbelasting ISBN 978 90 455 4156 3 € 28,00 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › aangifteformulier 2012 › docentenhandleiding › tussentijdse actualisering

Het boek onderscheidt zich door: › de nuttige illustraties met talrijke boekingen; › de uitwerking van vele concrete voorbeelden en praktische toepassingen uit het dagelijkse bedrijfsgebeuren (boekingen ...); › het grote aantal oefeningen. Deze herwerkte uitgave bespreekt de aangifte 2012, met ruime aandacht voor alle nieuwigheden die sinds dit jaar van kracht zijn en een vooruitblik naar aanslagjaar 2013. Praktisch vennootschapsbelasting is een op maat geschreven handleiding voor docenten en studenten van het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, maar kan ook heel nuttig zijn voor consulenten, accountants, boekhouders en hun medewerkers.

Praktisch btw-recht Stefan Ruysschaert - Christine Vanheuverzwijn Ronny De Vroe

› herziene Praktisch btw-recht leerboek ISBN 978 90 455 4149 5 € 32,50 herziene uitgave verschijnt in 2012 Praktisch btw-recht PowerPointpresentatie - (cd-rom) ISBN 978 90 455 4148 8 € 29,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › de belangrijkste btw-documenten en -formulieren als download › extra oefeningen › actualiteit › docentenhandleiding

uitgave

Praktisch btw-recht maakt studenten hoger onderwijs wegwijs in het btw-recht. Maar ook voor boekhouders, accountants en fiscale consulenten, zelfstandigen en bedrijfsleiders is dit boek dankzij de praktische benadering een handige leidraad. Het boek wordt jaarlijks herwerkt en bevat: › toepassingsvoorbeelden bij elk onderdeel van de wetgeving; › nuttige verwijzingen naar de boekhouding; › oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; › de btw-aangifte en het Btw-wetboek als bijlage. Inhoud De belastbare handelingen – Leveringen van goederen – Diensten – Invoer – Intracommunautaire verrichtingen – De btw-belastingplichtige – De verplichtingen van de btw-belastingplichtige – De maatstaf van heffing – Het recht op aftrek – De verwerking van de creditnota’s in de btw-aangifte – De herziening van de aftrek – Teruggaaf van de btw – De tarieven – De nieuwe fiscale procedure – Controlemiddelen en bewijsmiddelen – De btw-rekeningen


recht

› 53

Praktisch registratierecht Eddy Debruyne Wat zijn registratierechten? Hoe worden ze geheven? Wat zijn de verschillen tussen de situatie in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Praktisch registratierecht geeft de professionele bachelor en iedereen die een basiskennis registratierechten wil verwerven antwoord op deze en andere vragen. Deze uitgave is geschreven in toegankelijke taal en biedt u bovendien: › talrijke voorbeelden van concrete situaties; › praktijkgerichte oefeningen en toepassingen aan het eind van ieder hoofdstuk. Inhoud De registratieformaliteit – Soorten registratierechten – De registratieplicht – Algemene heffingsregels – Overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen – Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen – Huurcontracten van in België gelegen onroerende goederen – Hypotheekvestigingen, verpandingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht – Verdelingen en met verdeling gelijkgestelde afstanden van in België gelegen onroerende goederen – Handelingen van burgerlijke en handelsvennootschappen – Schenkingen – Vonnissen en arresten – Verplichtingen met het oog op het verzekeren van een correcte heffing – Bewijsmiddelen – Sancties – Teruggaaf – Verjaring – Vervolgingen en gedingen

Praktisch registratierecht ISBN 978 90 455 3671 2 € 23,30 - 245 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Praktisch successierecht Herman Cools m.m.v. Katrien Van Boxstael en Steve Van Uytbergen Alles over het hoe en waarom van successierechten vindt u in Praktisch successierecht. Dit boek leert u op praktijkgeoriënteerde en toegankelijke wijze: › hoe u successierechten correct berekent; › welke factoren de heffing van successierechten beïnvloeden; › de situatie in het Vlaamse gewest. Een bespreking van de successierechten in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is beschikbaar op www. praktischrecht.be. Praktisch successierecht

Deze uitgave garandeert een optimale kennisverwerving: › toegankelijke structuur; › concreet uitgewerkte voorbeelden, berekeningen en oefeningen; › uitgebreide alfabetische woordenlijst; › verduidelijkende schema’s. Inhoud De berekening van successierechten – Uitbreiding van de werkingssfeer van het successierecht – Betaling van de successierechten – De aangifte van nalatenschap – Sancties en verjaringstermijnen

ISBN 978 90 455 2881 6 € 23,30 - 232 blz. - 2011

Extra’s › bespreking successierechten in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke gewest › docentenhandleiding


54 › recht

Praktisch registratie- en successierecht - basisbeginselen Herman Cools - Eddy Debruyne

› herziene

Praktisch registratie- en successierecht - basisbeginselen

uitgave

Praktisch registratie- en successierecht - basisbeginselen bevat de hoofdlijnen van het registratie- en successierecht dat van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Daarom is dit werk in eerste instantie geschikt voor die opleidingen waar deze materie binnen een beperkt aantal lesuren aan bod komt. De auteurs focussen op de basisprincipes van de registratie- en de successierechten, zonder al te diep in te gaan op uitzonderingen. De regelgeving voor het Brusselse en/of het Waalse gewest wordt sporadisch aangehaald.

ISBN 978 90 455 4025 2 € 19,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Als ondersteuning voor het verwerken van de materie zijn achteraan in het boek twee schema’s te vinden die beknopt enkele fundamentele principes uit het burgerlijk (erf)recht herhalen.

Extra’s › verschillende oefeningen › docentenhandleiding › extra voorbeelden van de berekening van de successierechten; › een uitgebreide bespreking van de registratierechten in het Brusselse Gewest › een uitgebreidere bespreking van de successierechten in het Brusselse en het Waalse Gewest

Praktisch administratief recht Inge Cleymaet - Stijn Vandamme Katrien Vanderschot - Bernard Hubeau (ed.)

› herziene

Praktisch administratief recht ISBN 978 90455 4146 4 € 27,50 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › interessante aanvullingen bij het boek › extra oefeningen en casussen per deel, per hoofdstuk en een aantal deeloverschrijdende oefeningen (voor docenten) › docentenhandleiding

uitgave

Praktisch administratief recht is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs. In een toegankelijke taal worden de verschillende aspecten van het administratief recht toegelicht aan de hand van: › verwijzingen naar rechtsbronnen; › talrijke concrete voorbeelden; › een uitgebreide oefeningenmodule met oefeningen, casussen en een deeloverschrijdende oefening. Het totaalpakket met theorie, concrete voorbeelden en een zeer uitgebreid oefeningenpakket maken het boek ook bijzonder geschikt voor zelfstudie.


recht

› 55

Praktisch burgerlijk recht Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht: › theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden; › casussen (oplossingen in bijlage) toetsen de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student. Inhoud Algemeen recht – Personen- en familierecht – Familiaal vermogensrecht – Zakenrecht – Verbintenissenrecht – Benoemde overeenkomsten (o.m. koop, huur, lening) – Voorrechten en hypotheken – Verjaring

Praktisch burgerlijk recht ISBN 978 90 455 4151 8 € 19,20 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › actualiteit › docentenhandleiding

Praktisch burgerlijk recht uitgediept Carine Danau - Paul Dom - Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Praktisch burgerlijk recht – uitgediept gaat dieper en breder dan het basisboek Praktisch burgerlijk recht en richt zich in de eerste plaats tot de academische bachelor. Door de praktische invalshoek is het echter ook geschikt voor professionele bachelors, voor zelfstudie of voor afstandsonderwijs. Met een flexibele structuur, gericht op competentiegericht onderwijs: › u kunt delen overslaan of herschikken in functie van wat aan bod komt in de les; › de student kan vertrekken van opzoekwerk op basis van de vermelde wetteksten, voorbeelden en de bibliografie bij elk hoofdstuk; › met veel vragen en opdrachten. Inhoud Personen- en familierecht – Familiaal vermogensrecht – Zakenrecht en zekerheden – Verbintenissenrecht – Benoemde contracten

Praktisch burgerlijk recht uitgediept ISBN 978 90 455 4150 1 € 27,90 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › extra oefeningen


56 › recht

Praktisch handels- en economisch recht Gerda Ghysels - Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Praktisch handels- en economisch recht geeft een inleiding op de algemene principes van het handels- en economisch recht. Dit boek heeft niet de pretentie de volledige wetgeving terzake in detail uiteen te zetten, maar wil vooral een praktijkboek zijn met concrete, praktische cases uit het domein. Praktisch handels- en economisch recht ISBN 978 90 455 4152 5 € 20,60 herziene uitgave verschijnt in 2012

› volledig aangepast aan de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming; › voorbeelden, schema’s en praktijkcasussen om de bestudeerde theorie in te oefenen of verder uit te diepen; › oplossingen van de casussen zijn als bijlage opgenomen; › de uitgave wordt jaarlijks herwerkt.

Praktisch verbintenissenrecht Wenzel Tijs - Annelies Verdoodt

› nieuwe

uitgave

Praktisch verbintenissenrecht wil de lezer in een toegankelijke taal wegwijs maken in het verbintenissenrecht. De volgende principes worden hierbij gehanteerd:

Praktisch verbintenissenrecht ISBN 978 90 455 4220 1 € 28,50 deze uitgave verschijnt in 2012

› geen encyclopedische opsommingen of academische discussies, maar wel de essentie en inzichten waarmee de lezer zelf aan de slag kan; › bevattelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die de abstracte theorie concreet maken; › aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht; › oproep tot reflectie en (inter)actie aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek richt zich tot de professionele bachelor. De geïnteresseerde lezer die met elementaire kennis van zaken aan het rechtsverkeer wenst deel te nemen – de ondernemer, de particulier, de consument … die zich afvraagt hoe het contractenrecht functioneert en welke rechten en plichten hij heeft, of de werkgever, de ouder, de eigenaar/houder van een zaak, een onroerend goed of een dier die zich afvraagt welke aansprakelijkheden hij riskeert – kan in het boek eveneens zijn gading vinden. Inhoud Verbintenissen uit rechtshandelingen – Verbintenissen uit loutere rechtsfeiten – Regels gemeenschappelijk aan de verschillende verbintenissen


recht

› 57

Praktisch vennootschapsrecht An De Graeve - Jan Roodhooft - Bart Windey

› herziene

uitgave

Praktisch vennootschapsrecht volgt het concept van de Praktisch recht reeks: › geschreven in een toegankelijke taal; › verwijzingen naar rechtsbronnen doorheen de tekst; › met zeer veel concrete voorbeelden; › casussen per onderdeel; › met verklarende begrippenlijst achteraan en een overzicht van de belangrijkste definities uit het Wetboek van Vennootschappen. Praktisch vennootschapsrecht legt de nadruk op de meest voorkomende vennootschapsvormen: nv, bvba, vof, comm. v., comm. va., maar behandelt ook kort de vzw, de vso, het ESV en EESV. In deze herwerkte uitgave komt er tevens rechtspraak aan bod.

Praktisch vennootschapsrecht ISBN 978 90 455 4158 7 € 26,20 herziene uitgave verschijnt in 2012 Praktisch vennootschapsrecht - PowerPointpresentatie (cd-rom) ISBN 978 90 455 4157 0 € 20,60 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › oplossingen en bijkomend oefenmateriaal voor docenten

Praktisch verzekeringsrecht Miek De Graeve - Marlies Gyselaers Deze uitgave schetst een globaal beeld van ons verzekeringsrecht voor studenten hoger onderwijs. Daarbij staat de praktische kennismaking centraal: › toepassingsvoorbeelden illustreren de theoretische principes; › vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk laten het toe de theorie toe te passen op concrete situaties. Inhoud Inleiding: de verzekeringswereld – Juridische basis: wetgeving inzake verzekeringen – Wet van 11 juni 1874 – Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst – Specifieke wetgeving – Controlewetgeving – Wet Cauwenberghs – De landverzekeringsovereenkomst: Krachtlijnen – Toepassingsgebied – Structuur – Kenmerken – Regels gemeenschappelijk aan alle soorten verzekeringen – Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst – Verplichtingen van de verzekeringnemer – Verplichtingen van de verzekeraar – Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst – Verjaring – Regels eigen aan de verschillende soorten verzekeringen – Regels eigen aan de zaakverzekeringen – Regels eigen aan de aansprakelijkheidsverzekeringen – Regels eigen aan de persoonsverzekeringen

Praktisch verzekeringsrecht ISBN 978 90 455 3684 2 € 23,30 - 276 blz. - 2011 Praktisch verzekeringsrecht – PowerPointpresentatie (cd-rom) ISBN 978 90 455 2821 2 € 21,00

Extra’s › nuttige weblinks › extra oefeningen › docentenhandleiding


58 › recht

Praktisch sociaal recht Frans D’Hertefelt - Ludo Laurysens Bernard De Klerck - Dirk Verhaeghe

› herziene

Praktisch sociaal recht ISBN 978 90 455 4154 9 € 23,00 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › actualiteit, updates en documentatie › extra oefeningen › modeldocumenten › nuttige links › docentenhandleiding › schema’s voor de docent

uitgave

Deze jaarlijks bijgewerkte uitgave bespreekt de principes van de sociale wetgeving. Doordat niet alleen de belangrijkste beginselen maar ook de bijzonderheden aan bod komen, komt de complexiteit van de wetgeving tot zijn recht. Door zijn heldere structuur biedt Praktisch sociaal recht houvast in deze materie. › vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk; › met handige bijlagen, zoals de wet op de arbeidsovereenkomsten en de (jaarlijks aangepaste) cijfergegevens in verband met de sociale zekerheid; › de actualiteit van het boek blijft gegarandeerd door de jaarlijkse herwerking en door de regelmatig bijgewerkte website www.praktischrecht.be. De inhoud van het boek en de wijze van verwerking ervan sluiten aan bij de algemene beroepsgerichte competenties die verwacht worden van een professionele bachelor. Inhoud Het domein van de sociale wetgeving – De collectieve arbeidsverhoudingen – De arbeidsovereenkomsten – De arbeidsreglementering – De sociale zekerheid – De oplossing van geschillen – Het sociaal statuut van de zelfstandigen – Administratieve formaliteiten van de werkgever

Praktisch socialezekerheidsrecht - uitgediept Ludo Laurysens - Dirk Verhaeghe

› herziene

uitgave

Deze overzichtelijk gestructureerde uitgave diept in vijf delen de belangrijkste principes van het socialezekerheidsrecht uit: › sociale zekerheid voor werknemers; › sociale zekerheid voor zelfstandigen; › zorgverzekering; › leefloon als bijstandsstelsel; › oplossen van geschillen. Praktisch sociaal zekerheidsrecht - uitgediept ISBN 978 90 455 4155 6 € 27,90 herziene uitgave verschijnt in 2012

Extra’s › docentenhandleiding

Door de vele voorbeelden, de oefeningen en toepassingen aan het eind van elk hoofdstuk en de handige bijlagen met het meest actuele cijfermateriaal sluit Praktisch socialezekerheidsrecht perfect aan bij de algemene beroepsgerichte competenties die verwacht worden in het hoger onderwijs niveau 4 en 5. Inhoud Sociale zekerheid voor werknemers: Algemeenheden – Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Handvest van de sociaal verzekerde – Toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Arbeidsvoorziening en werkloosheid – Gezinsbijslagen – Rust- en overlevingspensioen – Ziekte- en invaliditeitsverzekering – Jaarlijkse vakantie – Arbeidsongevallen – Beroepsziekten – Sociale zekerheid voor zelfstandigen – Zorgverzekering – Leefloon als bijstandsstelsel – Oplossing van geschillen


recht

› 59

Praktisch strafrecht Josee Dreesen - Yves Werbrouck Praktisch strafrecht biedt op toegankelijke wijze en vanuit een praktische insteek inkijk in het Belgische strafrecht. In deel 1 gaan de auteurs dieper in op het algemeen strafrecht, in deel 2 bespreken ze alle facetten van het bijzonder strafrecht. De theoretische basis in dit boek is gemakkelijk te verwerven dankzij: › de toegankelijke structuur; › talrijke voorbeelden; › uitgebreide cases. Inhoud Algemeen strafrecht: Belangrijke begrippen – De misdrijven – De straffen en sancties – Toepassing van het algemeen strafrecht op het bijzonder strafrecht Bijzonder strafrecht: Indeling en opbouw van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van de bijzondere strafwetten

Praktisch strafrecht ISBN 978 90 455 3420 6 € 26,20 - 240 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Praktisch strafprocesrecht Josee Dreesen - Yves Werbrouck

› nieuwe

uitgave

Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de verschillende fasen binnen het strafprocesrecht en gaat ook dieper in op actuele thema’s zoals de Salduz-wet. De praktijkgerichte aanpak geeft de student concrete aanknopingspunten om de theorie optimaal te kunnen verwerken: › realistische voorbeelden; › addenda rond actuele thema’s; › concrete documenten uit de praktijk in bijlage. Inhoud Vorderingen die uit een misdrijf ontstaan – Opsporing en onderzoek van strafbare feiten - Afsluiting van het onderzoek: rechtspleging voor de onderzoeksgerechten – Rechtspleging voor de vonnisgerechten – De strafuitvoering

Praktisch strafprocesrecht ISBN 978 90 455 3421 3 € 25,50 deze uitgave verschijnt in 2012


60 › recht

Praktisch Europees recht Reiner Tijs Met inleiding door Europarlementslid Marianne Thyssen

Praktisch Europees recht

Praktisch Europees recht biedt een kennismaking met (het recht van) de Europese Unie. Deze complexe materie wordt zo overzichtelijk mogelijk weergegeven aan de hand van drie principes: › geen encyclopedische opsommingen, maar wel de essentie waarmee de lezer zelf aan de slag kan; › aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht; › oproep tot (inter)actie aan de hand van vragen, opdrachten en stellingen die aanzetten tot kritische reflectie.

978 90 455 3448 0 € 26,20 - 251 blz. - 2011

Praktisch Europees recht munt uit door de gestructureerde en praktische benaderingswijze: › leerdoelstellingen; › verduidelijkende schema’s; › bibliografie met verwijzing naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer; › lijst van nuttige links; › handige bijlage over de bronnen van het Europees recht. Inhoud De EU als een dynamisch project van uitbreiding en inhoudelijke verdieping – De EU als rechtsgemeenschap van Europese burgers – De EU als internationale organisatie – Bevoegdheden van de EU – De instellingen, organen en agentschappen van de EU – Het recht van de EU – Het beleid van de EU – Het democratisch gehalte en de legitimiteit van de EU – De Europeesrechtelijke rechtsbescherming Het boek is geschikt voor onderwijsdoeleinden, maar is daarnaast ook bedoeld voor al wie kennis wil maken met de eigenheid van de EU.


recht

› 61

Gids successie- en vermogensplanning Voor wie? Wanneer? Hoe? Herman Cools Gids successie- en vermogensplanning onderzoekt wat vermogensplanning is en hoe ieder zijn eigen situatie kan analyseren. Het boek geeft meer informatie over: › de vier domeinen die belangrijk zijn voor een correcte analyse; › de verschillende technieken om aan vermogensplanning te doen; › de toepassing van de planningstechnieken in combinatie met elkaar of de afweging van de ene optie tegen de andere.

Gids successie- en vermogensplanning ISBN 978 90 455 3632 3

Het boek laat u kennismaken met de verschillende mogelijkheden die er zijn binnen successie- en vermogensplanning en biedt u bovendien: › handige schema’s die de theorie beknopt uitleggen; › praktijkvoorbeelden die uit het leven gegrepen zijn en die het u mogelijk maken uw eigen situatie te plannen. Gids successie- en vermogensplanning werd met La planification successorale et patrimoniale naar het Frans vertaald.

€ 49,90 - 440 blz. - 2011

La planification successorale et patrimoniale ISBN 978 90 455 3423 7 € 48,50 - 440 blz. - 2012

Gids erven en schenken De theorie en de praktijk Herman Cools De geactualiseerde editie van Gids erven en schenken. De theorie en de praktijk behandelt opnieuw, op systematische wijze, de aspecten die van belang zijn bij het erven en schenken van onroerende en roerende goederen. Volgende onderwerpen komen aan bod: › de impact van het huwelijk en het huwelijkscontract op de verdeling van een vermogen; › de wettelijke regels inzake het erfrecht; › de vrijgevigheden en de testamenten; › de schenkings- en successierechten.

Gids erven en schenken ISBN 978 90 455 3629 3 € 49,90 - 458 blz. - 2011

Het boek biedt u bovendien: › talrijke uitgewerkte cijfervoorbeelden; › verschillende verwijzingen naar recente rechtspraak. Gids erven en schenken werd met Guide des successions et des donations ook vertaald naar het Frans.

Guide des successions et des donations ISBN 978 90 455 3422 0 € 48,50 - 448 blz. - 2011


62 › recht

Gids samenlevingsvormen Samenwonen of toch niet? Bart Chiau m.m.v. Joachim Christiaens Stefanie De Schrijver (ed.) Juridisch, fiscaal en financieel komt er heel wat kijken bij samenwonen. Door de vele verschillen die er bestaan tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen is het een ingewikkelde materie. De bestaande regelgeving hieromtrent is helemaal niet transparant en doet bijgevolg veel vragen rijzen. Gids samenlevingsvormen ISBN 978 90 455 3765 8 € 37,00 - 287 blz. - 2011

Naast een bespreking van de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen en de thema’s erven, huren, kopen, lenen, belastingen enz. wil Gids samenlevingsvormen een antwoord bieden op die vragen. Ook zonder voorkennis van fiscale en rechtelijke materies vindt de lezer er op een efficiënte manier antwoorden op alle praktische vragen op fiscaal, financieel en burgerrechtelijk vlak met betrekking tot samenwonen. Inhoud Verschillende samenwoningsvormen – De rechten en plichten van samenwoners en gehuwden – Het samenlevingscontract – De populariteit van het samenwonen – Erfrecht bij samenwonenden – Samen een onroerend goed huren – Samen een onroerend goed kopen – Samen een lening aangaan – Belastingaangifte bij samenwonenden – Verzekering bij samenwonenden – Sociale zekerheid bij samenwonenden – Verschillen en voordelen van de verschillende samenlevingsvormen

Studentencodex Larcier 2011-2012 Studentencodex Larcier 2011-2012 ISBN 978 2 8044 4750 2

Deze codex bundelt in 3 handige boekdelen de basiswetgeving in de verschillende rechtstakken (burgerlijk, gerechtelijk, sociaal, fiscaal, publiek, handels- en strafrecht, internationaal en Europees recht). Door de evenwichtige en doordachte selectie is deze Studentencodex Larcier een uitermate praktisch werkinstrument niet alleen voor studenten (zowel in Bachelor als Master) maar ook voor elke rechtspraktizijn.

€ 95 - 2011 prijs voor studenten : € 39, als een kopie van de studentenkaart bij de bestelling wordt gevoegd prijs voor advocaat-stagiairs: € 80, als een kopie van inschrijving als stagiair bij bestelling wordt gevoegd

De teksten zijn verrijkt met annotaties in de vorm van wetshistorieken. De Studentencodex Larcier verschijnt jaarlijks begin september. De editie 2011-2012 is bijgewerkt tot 1 juli 2011. Studenten krijgen een jaar gratis toegang tot Strada lex, het juridisch online platform van Larcier.


recht

› 63

Stel zelf uw ‘Wetboek op maat’ samen, op maat van uw lespraktijk › Uw eigen selectie van wetteksten en wettelijke bepalingen, zowel nationale als Europese; › Uit de databank van Larcier aangeleverd; › De datum tot wanneer de teksten worden bijgehouden, wordt door u bepaald, met maximum 3 weken achterstand op publicatie in B.S.; › Uw selectie van verwijzingen naar andere wetgeving en rechtspraak kan worden toegevoegd; › Een persoonlijke cover, met uw naam; › Uitzonderlijke prijzen voor een kwalitatief hoogstaand en uniek product, in functie van het volume van een gegroepeerde bestelling. Hiernaast vindt u een voorbeeld van een ‘Wetboek op maat’.

ThemaWetboek Burgerlijk recht en Handelsrecht 2011 - 2012 (Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende) ISBN 978 2 8044 4890 5 € 51,00 - 460 blz. - 2011 studentenprijs: € 32,00; bijkomend bijzondere quantumvoorwaarden


64 › marketing

sales & marketing › marketing › sales

Marketingbeleid: theorie en praktijk Walter van Waterschoot - Leen Lagasse Joeri De Haes - Robert Bilsen

Marketingbeleid ISBN 978 90 455 2994 3 € 43,50 - 754 blz. - 2009

› Kritische synthese en interpretatie van de belangrijkste basisconcepten- en methoden uit het marketingdomein: › marketingmix › soorten marketing › de vier p’s › marketingplanning en -strategieën › enz. Het boek vertrekt van een zeer grondige en duidelijke omschrijving van het marketingbegrip: › met veel aandacht voor marketinganalyse, de studie van de marketingomgeving en het koopgedrag in het bijzonder; › met de nadruk op de wisselwerking concept-voorbeeld; › ondersteund met heel wat illustratiemateriaal, vooral van eigen bodem, maar met aandacht voor Europese en mondiale evoluties. Marketingbeleid: theorie en praktijk richt zich tot: › marketingpractici die een grondige marketingkennis willen behouden en de wetenschappelijke evoluties in hun domein willen volgen; › studenten van universiteiten, hogescholen en gespecialiseerde marketingopleidingen


marketing

› 65

Marktonderzoek in rechte lijn Marc De Laet - Pol Toye

› herziene

uitgave

Hoe pakt u als marktonderzoeker, eventmanager of marketeer een marktonderzoek concreet aan? Marktonderzoek in rechte lijn begeleidt u stap voor stap door het volledige onderzoeksproces en bespreekt de technieken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. › helder en toegankelijk taalgebruik; › talrijke praktijkvoorbeelden en cases; › praktijkgerichte oefeningen. Een handige leidraad voor alle studenten en marketingpractici bij het ontwerpen, uitvoeren, opvolgen en uitbesteden van marktonderzoek in al zijn facetten!

Marktonderzoek in rechte lijn ISBN 978 90 455 4143 3 € 27,80 herziene uitgave verschijnt in 2012

Inhoud Situering en traject: Wat is marktonderzoek – Het traject: hoe pak ik een marktonderzoek aan? – Welke informatie heb ik nodig? Desk research: Inleiding – Desk research op basis van interne bronnen – Desk research op basis van externe bronnen – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan?: De enquêtemethode – Steekproeven – Opstellen van een vragenlijst – Veldwerk – Het verwerken van de gegevens – Hoe pak ik een kwalitatief onderzoek aan?: De bedoeling van kwalitatief onderzoek – Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek – Metrisch verklarend onderzoek – Causaal onderzoek

Extra’s › originele cases › PowerPoint voor de docent › docentenhandleiding

Marktonderzoek Marc De Laet - Paul Offermans - Pol Toye > Uitsluitend via POD verkrijgbaar: http://pod.deboeck.com Al wie rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgt met markt- en opiniepeilingen vindt in Marktonderzoek een praktische gids vanuit het standpunt van de kritische gebruiker en/of marketingverantwoordelijke. › de structuur van het boek weerspiegelt de werkwijze van de manager: van het raadplegen van interne en externe secundaire bronnen naar het beschrijvend onderzoek; › nadruk op voorbereiding en evaluatie van de gegevensverzameling; › aandacht voor actualiteit; › concrete cases en oefeningen uit het Belgische bedrijfsleven. Inhoud Desk research – Beschrijvend onderzoek (o.m. plannen en verwerken van enquêtes) – Verklarend onderzoek (klassieke attitudemeting, psychodynamisch onderzoek, experimenten) – Toepassingen (o.m. productonderzoek en reclameonderzoek) – Statistisch addendum

Marktonderzoek Uitsluitend via POD verkrijgbaar http://pod.deboeck.com Marktonderzoek – handleiding aan te vragen bij informatie@deboeck.com MarktonderzoekPowerPointpresentatie (cd-rom) ISBN 978 90 455 2401 6 € 25,00 - 2007


66 › marketing

Distributiekanalen in marketingperspectief Leen Lagasse - Patrick Van Kenhove Walter van Waterschoot

Distributiekanalen in marketingperspectief ISBN 978 90 455 3626 2 € 33,50 - 450 blz. - 2011

Distributiekanalen in marketingperspectief behandelt het distributiebeleid van ondernemingen. Hoewel het boek eender welk type organisatie als conceptueel vertrekpunt neemt in het eerste hoofdstuk, ligt de verdere klemtoon op de commerciële distributieproblematiek van producenten, dienstverleners en distribuanten. De wisselwerking van het distributiekanaal en zijn actoren – waaronder de moderne consument – met de sterk veranderende omgeving wordt hierbij sterk beklemtoond. Het boek baseert zich niet alleen op de recente wetenschappelijke literatuur die de commerciële distributieproblematiek probeert in kaart te brengen en te verklaren, maar maakt ook stelselmatig de vertaalslag naar de realiteit van het hedendaagse Belgische distributielandschap. Naast de onmisbare theoretische denkkaders en –concepten ontmoet de lezer dan ook heel wat recent Belgisch cijfer- en feitenmateriaal. Distributiekanalen in marketingperspectief is uitstekend geschikt als basiscursus voor diverse vormen van hoger onderwijs, maar zal ook wie professioneel begaan is met het reilen en zeilen van de distributiekanalen beslist aanspreken.

Charity management Implementatie in uw marketingstrategie Ingrid Frenier - Stefan Ruysschaert

Charity management Implementatie in uw marketingstrategie

Waarom wordt er steeds meer aan mensen gevraagd zich te engageren voor een goed doel? Hoe groot is het menselijke engagement als vrijwilliger en donateur in een periode waarin de economie achteruitgaat? Charity management. Implementatie in uw marketingstrategie bestudeert de fondsenwervende technieken als onderdeel van een nieuwe economie: fondsenwerving als een nieuwe marketingtool. De veranderingen in de economische realiteit dringen er steeds meer op aan dat bedrijven deze technieken niet meer alleen voor het goede doel gebruiken, maar ook om hun product een meerwaarde te geven.

ISBN 978 90 455 2876 2 € 30,80 - 176 blz. - 2009

Inhoud Het ontstaan van de charity-economie – Het geven ontleed – Fondsen werven – Belasting en aftrekbaarheid – Stappenplan voor een wervingscampagne – De praktijk: enkele cases


marketing

› 67

sales & marketing › marketing › sales

Operationele verkoop Liesbeth Huysmans - Walter Spruyt In Operationele verkoop bundelen docente Liesbeth Huysmans en sales coach Walter Spruyt hun onderwijs- en praktijkervaring in business-to-business verkoop. De focus ligt op verkoopdomeinen waarbij prospectie een belangrijk onderdeel van de verkoopactiviteit vormt. › › › ›

vertrekt van een wetenschappelijk kader; met tientallen scenario’s en praktijkvoorbeelden in dialoogvorm; vernieuwende inzichten; verschillende tips en concreet advies.

Operationele verkoop richt zich tot studenten marketing en verkoop, beginnende en ervaren verkopers en sales managers. Inhoud Verkopen, een vak apart – Adresmanagement – Suspectmanagement – Prospectmanagement – Klantenmanagement

Operationele verkoop (+ cd-rom) ISBN 978 90 455 3400 8 € 33,00 - 360 blz. - 2010 alleen beoordelingsexemplaar voor docenten


68 › sales

Telefonisch afspraken maken Een eenvoudige methode met gewaarborgd succes Walter Spruyt - Francis Herssens Veel verkopers hebben een regelrechte aversie tegen telefonisch afspraken maken, wat hen afremt in de verdere uitbouw van hun verkoopsector. De auteurs van Telefonisch afspraken maken tonen aan wat de achterliggende oorzaken van deze aversie zijn. Maar bovenal brengen ze structuur en methode aan om succesvoller afspraken te maken aan de telefoon. Met eenvoudige technieken kunt u opmerkelijke vooruitgang boeken. Telefonisch afspraken maken ISBN 978 90 455 2481 8 € 21,00 - 136 blz. - 2008

Elk hoofdstuk is overzichtelijk opgebouwd rond vier punten: › Wat is het doel? › Hoe kunt u uzelf trainen voor het onderdeel in kwestie? › Welke activiteit of welke inzichten kunt u ontwikkelen om uw vaardigheden te verbeteren? › Hoe kunt u meten wat u doet? Een niet te missen gids boordevol scenario’s uit de praktijk, tips en adviezen! Inhoud De activiteit van het afspraken maken – Afspraken maken als onderdeel van het verkoopproces – De juiste contactpersoon – Voorbij de barrièrepersoon – Het openingsscript in de praktijk – Het ideale openingsscript – Reacties op de afsluitvraag – Bezwaren na de afsluitvraag van het openingsscript – Vragen na de afsluitvraag van het openingsscript – De techniek verder onderbouwd


sales

› 69

Praktisch accountmanagement De themareeks Praktisch accountmanagement behandelt alle sleutelelementen om commercieel met meer slagkracht uit de hoek te komen. Dat is van fundamenteel belang in economisch moeilijkere tijden. Om die commerciële slagkracht de optimaliseren, legt deze reeks de nadruk op de tactische elementen van het verkopen: hoe moet je het doen? Hoe voer je je verkoopgesprek? Het gaat dus niet over wat je als accountmanager doet, maar over hoe je de kwaliteit van je verkoopgesprekken verbetert. Deze reeks gaat verder waar het boek Operationele verkoop ophoudt. Een soort verkopen voor gevorderden dus, of een leidraad voor mensen die sneller willen evolueren in hun vak. De auteurs bundelen vijf thema’s die verkopers helpen hun commerciële weerbaarheid, efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, onder een gemeenschappelijke noemer: › Klantenbehoeften ontdekken › Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst › Prijsonderhandeling › Overtuigend overkomen › Succesvol orders afsluiten Klantenbehoeften ontdekken Walter Spruyt - Francis Herssens - Liesbeth Huysmans Inhoud › het belang van een goed accountmanagement; › de entreefase van het verkoopgesprek; › de valkuilen – maar vooral de succesformule – van een goede behoefteanalyse. Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst Walter Spruyt - Francis Herssens In de tweede module – Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst – ligt de nadruk op de principes van een geslaagde offerteopvolging. Het omzetten van offertes in orders blijkt immers een echt struikelblok voor heel wat verkopers. Inhoud › hoe moet ik offerteopvolging aanpakken? › hoe moet ik omgaan met bezwaren van de klant? › hoe zorg ik ervoor dat de klant niet het gevoel krijgt dat ik me opdring? › wanneer stel ik voor om de offerte te bespreken? Prijsonderhandeling Walter Spruyt - Francis Herssens In deze derde module focussen de auteurs op de prijsonderhandeling. Uitgangspunt daarbij is dat prijsonderhandeling te vatten is in een logisch proces. Onderhandelen is geen kennis, maar een vaardigheid. Het is zelfs een attitude. Om de lezer meteen een tastbare, werkbare aanpak te garanderen, illustreren ze de onderwerpen met voorbeelden uit de praktijk. Verder wordt aan het einde ook een procedurele aanpak van het onderhandelen voorgesteld. Inhoud › de mentale uitgangspositie bij prijsonderhandeling; › de prijs verdedigen; › de prijsonderhandeling praktisch bekeken; › prijsverhoging verkopen Verdere uitgaven in deze reeks zijn Overtuigend overkomen en Succesvol orders afsluiten.

Praktisch accountmanagement - Klantenbehoeften ontdekken ISBN 978 90 455 3118 2 € 21,00 - 142 blz. - 2009

Praktisch accountmanagement - Offerteopvolging voor binnenen buitendienst ISBN 978 90 455 3148 9 € 21,00 - 112 blz. - 2010

Praktisch accountmanagement - Prijsonderhandeling ISBN 978 90 455 3164 9 € 21,00 - 118 blz. - 2011

Praktisch accountmanagement - Overtuigend overkomen ISBN 978 90 455 3146 5 € 21,00 - verschijnt in 2012

Praktisch accountmanagement - Succesvol orders afsluiten ISBN 978 90 455 31646 3 € 21,00 - verschijnt in 2012


70 › recht

sociologie Sociologie Peter Lombaert - Andy De Brabander

Sociologie deel 1 ISBN 978 90 455 1771 1 € 19,50 - 142 blz. - 2006 Sociologie deel 2 ISBN 978 90 455 1772 8 € 19,50 - 150 blz. - 2006

Hoe komen individuen tot een geordende en stabiele samenleving ondanks hun verschillende aard en hun drang tot zelfontplooiing? De auteurs van Sociologie deel 1 en deel 2 verduidelijken hoe het gedrag van het individu bepaald wordt door de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. › Resultaten van toonaangevend sociologisch onderzoek verduidelijken de theorie. › Concrete voorbeelden tonen aan dat een sociologische basiskennis het dagelijkse leven vlotter en aangenamer kan doen verlopen. › Elk hoofdstuk is rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal en bevat oefeningen die aanzetten tot groepsdiscussies. Inhoud Sociologie deel 1: Wat is sociologie? – Socialisatie – Het gezin – De cultuur – De verschillende soorten groeperingen. Sociologie deel 2: Sociale stratificatie – Sociale verandering – Macht en gezag en afwijkend gedrag.

Een samenleving onderzocht Jaak Billiet - Hans Waege Sociaalwetenschappelijke onderzoekers zoals sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers en criminologen stellen allerhande boeiende vragen over verschijnselen in onze samenleving. Om die correct te beantwoorden, doen zij een beroep op een waaier van aangepaste onderzoeksmethoden. Vooraleer ze deze, en vele andere technieken, toepassen, moeten ze in staat zijn een onderzoek te ontwerpen, goede onderzoeksvragen te stellen en hun theoretische vragen en begrippen te vertalen in vragen en concepten die de brug vormen tussen denkbeelden en de empirische realiteit. Een samenleving onderzocht ISBN 978 90 455 0821 4 € 30,95 - 390 blz. - 2003

De auteurs besteden bijzondere aandacht aan de vele valstrikken in het onderzoek en aan de wijze om ermee om te gaan. Alles wordt geïllustreerd met tal van voorbeelden uit de onderzoeksgebieden waarin de auteurs al jarenlang bedrijvig zijn.


informatica

› 71

statistiek

Statistiek met Excel Jacques Van Der Elst Statistiek met Excel is een studieboek voor iedereen die statistische berekeningen moet maken. Alle onderwerpen die in een basiscursus statistiek aan bod komen, zoals frequentie- en kansverdelingen, hypothesetoetsen, regressie enz. worden behandeld. De theorie wordt steeds verduidelijkt met stapsgewijs uitgewerkte voorbeelden in Excel. Voorkennis van Excel is dus niet noodzakelijk. Statistiek met Excel biedt u: › een solide basis voor statistische bewerkingen in Excel; › stapsgewijs uitgewerkte voorbeelden die de theorie verduidelijken; › duidelijke schermafbeeldingen en grafieken die de resultaten illustreren; › een uitgebreid oefenpakket met meer dan 70 oefeningen; › een duidelijk overzicht van de gebruikte functies (Nederlandse en Engelse functiebenaming) en alle kanstabellen.

Statistiek met Excel ISBN 978 90 455 3883 9 € 30,95 - 248 blz. - 2012

Extra’s In dit handboek wordt er gewerkt met Ms Excel 2010.

› oplossingen online beschikbaar voor docenten


informatica 72 › statistiek

Statistiek Samen leven en werken in cijfers Ilse Vanderstukken

› nieuwe

Statistiek ISBN 978 90 455 4216 4 € 17,20 deze uitgave verschijnt in 2012

uitgave

Statistiek. Samen leven en werken in cijfers is een toepassingsboek waarin de lezer actief en creatief aan de slag gaat met cijfers om beter te kunnen rapporteren over zijn werk- of leefomgeving. De competentie om gegevens te rapporteren en te interpreteren in de hedendaagse werkcontext is immers een onmiskenbaar voordeel en leidt uiteindelijk tot een meer doordacht en meer gewaardeerd beleid in organisaties. De lezer bestudeert de werkelijkheid zoals ze is en hanteert cijfers die door talrijke instanties officieel en vrij ter beschikking worden gesteld op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, Belgisch en Europees vlak. Statistiek is een middel om die gegevens te interpreteren. Enkele basisbeginselen komen doorheen de toepassingen aan bod. In vele gevallen is Excel, een eenvoudige en alom gekende tool, voldoende om cijfers te verwerken tot overzichtelijke rapporten met tabellen, grafieken en kengetallen. Statistiek. Samen leven en werken in cijfers wil een leidraad zijn om via cijfers een bewustere kijk te verwerven op onze samenleving en dit op een toegankelijke manier. Daarnaast zet het de lezer aan om zelf aan de slag te gaan met cijfers en stil te staan bij de bijzondere bijdrage die ze ons beroepsmatig en aan ons perspectief op de gemeenschap kunnen leveren.


statistiek

› 73

Een samenleving onderzocht Jaak Billiet - Hans Waege Sociaalwetenschappelijke onderzoekers zoals sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers en criminologen stellen allerhande boeiende vragen over verschijnselen in onze samenleving. Om die correct te beantwoorden, doen zij een beroep op een waaier van aangepaste onderzoeksmethoden. Vooraleer ze deze, en vele andere technieken, toepassen, moeten ze in staat zijn een onderzoek te ontwerpen, goede onderzoeksvragen te stellen en hun theoretische vragen en begrippen te vertalen in vragen en concepten die de brug vormen tussen denkbeelden en de empirische realiteit. Een samenleving onderzocht

De auteurs besteden bijzondere aandacht aan de vele valstrikken in het onderzoek en aan de wijze om ermee om te gaan. Alles wordt geĂŻllustreerd met tal van voorbeelden uit de onderzoeksgebieden waarin de auteurs al jarenlang bedrijvig zijn.

ISBN 978 90 455 0821 4 â‚Ź 30,95 - 390 blz. - 2003


74 ›

taal

› naslagwerken › Frans › Engels (Oxford University Press) › Nederlands

SpreekTaal

SpreekTaal Gesprekken voeren in vijf talen

Spreektaal is een unieke methode om op een multimediale manier aan communicatietraining te doen: › gesprekken voeren in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits; › communicatievaardigheden trainen met taalconstructies die je toelaten gepast te reageren in verschillende gesprekssituaties; › meertalige aanpak: dus geen één-op-één vertalingen zoals in traditionele taalboeken › multimediale communicatietrainer: › het boek biedt een gestructureerd overzicht van de uitdrukkingen per taal en per gesprekssituatie; › via de databank kun je deze uitdrukkingen snel opzoeken, beluisteren en becommentariëren; › met de 2500 interactieve oefeningen train je je vaardigheden en breid je je woordenschat uit, volgens thema of moeilijkheidsgraad; › aan de hand van uitgewerkte rollenspelen oefen je de constructies in realistische dialogen, samen met een gesprekspartner. Boek De papieren uitgave bevat alle taaluitdrukkingen in de vijf talen, gerangschikt in vijf delen: Deel Deel Deel Deel Deel

1 2 3 4 5

Gesprek organiseren Informatie uitwisselen Spreken over meningen en gevoelens Interactie Specifieke contexten

Voor elke taal bieden we een overzichtelijk trefwoordenregister.


naslagwerken Databank

www.spreektaal.be

In deze databank kun je op een dynamische manier de taaluitdrukkingen raadplegen. Je kunt de tekst bekijken en beluisteren. Ook kun je commentaar toevoegen en een persoonlijke selectie aanmaken. Die kun je apart opvragen. Interactieve oefeningen Je vindt hier een uitgebreid aanbod aan oefeningen van verschillende types: invuloefeningen, sleepoefeningen, meerkeuzevragen en dialogen. Samen goed voor meer dan 100 uur oefenplezier. Meer dan 1000 audiofragmenten maken het geheel realistisch.

portaalsite

Rollenspelen: extra didactisch materiaal voor de trainer of de docent In de rollenspelen vind je instructies om samen met een gesprekspartner een realistische dialoog te voeren. Door een handig systeem van verwijzingen vind je snel de juiste informatie in het boek of de databank.

databank

Trainers en docenten kunnen deze rollenspelen gebruiken voor hun conversatielessen. Ze krijgen ook extra ideeën en suggesties om de verschillende componenten op een leuke en innoverende manier te integreren in de lessen. Voor 15 uur conversatieplezier. Er is een zeker basisniveau vereist om met Spreektaal aan de slag te gaan, maar alle taalleerders tussen Europees niveau A2 en C1 vinden hier de mogelijkheden om hun spreekvaardigheid een stevige duw in de rug te geven. Databank, oefeningen, rollenspelen en een handboek vormen samen het totaalpakket Spreektaal. Het pakket wordt dan ook alleen als geheel aangeboden. Er zijn verschillende formules mogelijk: Spreektaal-abonnement voor bedrijven, instituten of particulieren Spreektaal-abonnement voor studenten en docenten voor één jaar Spreektaal-abonnement voor studenten en docenten Spreektaal-abonnement voor docenten voor één jaar gratis bij invoering Speciale prijzen op aanvraag. Alle informatie vindt u op onze website www.deboeck.com en op www.spreektaal.be.

oefeningen

› 75


76 › Frans

Grammaire pratique de la communication Pierre De Rammelaere - Stef D’Haene Grammaire pratique de la communication is een moderne contrastieve grammatica die bij iedere methode Frans gebruikt kan worden. De grammatica kan ingezet worden als studie-instrument en aanvulling tijdens de lessen, maar ze kan ook als naslagwerk fungeren.

Grammaire pratique de la communication ISBN 978 90 455 0125 3 € 24,90 - 332 blz. - 2006

De grammatica is opgebouwd vanuit de taalnoden van de spreker. Zowel bij de indeling en opbouw als bij het kiezen van de vele voorbeeldzinnen werd er altijd vertrokken vanuit de vragen die de spreker zich stelt. Deze grammatica formuleert de regels op een eenvoudige manier met een minimum aan metataal en een maximum aan duidelijke voorbeelden. Grammaire pratique de la communication bevat ook een uitgebreid tweetalig overzicht van uiteenlopende taalhandelingen, die eenvoudig te gebruiken zijn dankzij de thematische indeling.

Grammaire de base Pierre De Rammelaere - Stef D’haene Grammaire de base is een grammatica in zakformaat die de belangrijkste regels bundelt en tegelijkertijd communicatief en eigentijds is. Het boek bevat alle grammaticale onderwerpen die onmisbaar zijn voor een efficiënte communicatie in het Frans, en is daarom hét naslagwerk voor leerlingen (vanaf het derde jaar secundair onderwijs), studenten en iedereen die zijn kennis van de Franse taal wil bijschaven of onderhouden. Het accent ligt op de bruikbaarheid in het dagelijkse leven. Grammaire de base ISBN 978 90 455 1539 7 € 19,00 - 216 blz. - 2006

De contrastieve elementen van het Frans met het Nederlands worden systematisch in kaart gebracht en enkele typische moeilijkheden die leerlingen hebben bij het leren van Frans worden extra belicht. De grammaticaregels zijn duidelijk geformuleerd en naar het Nederlands vertaald om het inzicht te verhogen. Elke regel wordt verduidelijkt aan de hand van talrijke voorbeelden, zowel uit de geschreven als uit de gesproken taal. Daar waar het aangewezen blijkt, zijn de voorbeelden ook naar het Nederlands vertaald. Tot slot bevat Grammaire de base ook een lijst met grammaticale termen in het Frans met de vertaling ervan in het Nederlands.


Frans

› 77

Grammaire modulaire Hans Janssens - André Janssens Ondersteunende grammatica Frans met bijbehorende oefeningen. Grammaire modulaire 1 behandelt hoofdzakelijk de werkwoordsvormen. In Grammaire modulaire 2 komen o.a. het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het voornaamwoord en het bijwoord aan bod. De nadruk ligt op de gevarieerde uitwerking van elke module: › Basiskennis (theorie en oefeningen) › Exercices supplémentaires (uitbreidingsoefeningen op de basiskennis) › Notions complémentaires (bijkomende theorie en oefeningen) In elke module staat één probleem centraal. Elk onderdeel van de basiskennis wordt onmiddellijk gevolgd door de bijbehorende oefeningen. De oefeningen zijn 'duidelijk omlijnd' en zijn gradueel uitgewerkt. De gemaakte oefeningen kunnen aan de hand van een controleboek zelf verbeterd worden. De woordenschat is eenvoudig.

Grammaire modulaire 1 - grammaire et exercices gradués ISBN 978 90 455 2393 4 € 15,50 - 244 blz. - 2007

Grammaire modulaire 2 - grammaire et exercices gradués ISBN 978 90 455 2394 1 € 15,50 - 360 blz. - 2007 Grammaire modulaire 1 & 2 – handleiding ISBN 978 90 455 2395 8 € 25,90 - 148 blz. - 2007

Grammothèque Le français en fiches pratiques Josiane Jonckheere - Katrien Kerckhove Deze compacte uitgave bevat alle grammaticale elementen die onmisbaar zijn voor een verzorgde en efficiënte communicatie in het Frans. Er werd veel belang gehecht aan de bruikbaarheid voor de beroepspraktijk. Deze multifunctionele grammatica is dus niet enkel op school, maar ook in het latere beroepsleven bijzonder nuttig! Je vindt een aantal diverse rubrieken: › Fiches grammaire: de belangrijkste regels uit de Franse grammatica. Je komt vlot bij de juiste informatie via een gemakkelijk hanteerbare inhoudstafel. › Fiches dépannage: alfabetische lijst met oplossingen voor frequente spellingsproblemen. › Fiches lexique: thematische fiches met courante kantoor- en verkoopsgebonden woorden en hun vertaling. › Fiches communication: verzameling van frequente taalhandelingen.

Grammothèque Le français en fiches pratiques ISBN 978 90 455 2528 0 € 14,90 - 136 blz. - 2008


78 › Oxford University Press

Business Result Elementary to advanced Business Result is a five-level business English course that gives students the communication skills they need for immediate use at work. › Communicative syllabus provides pick-up-and-use-business skills. › Real-world case studies offer authentic and engaging insights into companies’ working practices

Business Result

EXTRA › New video material on the

Student’s Book DVD-ROM brings the learning context alive, and is supported by interactive exercises.

› Teacher’s book

Oxford English for Careers Elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate and advanced

Oxford English for Careers

EXTRA › Teacher’s Resource book

The Oxford for Careers series is specifically designed for students on specialist vocational courses. The series offers highly practical skills and language, with immediate transfer value to the workplace. Authentic and up-to-date information, written and checked by industry insiders English taught in context, so students practice the language and skills they need for the job in real work situations. Real- world profiles of professionals in the ‘It’s my job’ feature for engaging insights into the industries. Titles: Commerce 1,2 Finance 1 Medicine 1, 2 Nursing 1, 2 Oil and gas 1,2 Technology 1, 2 Tourism 1,2, 3


Oxford University Press

› 79

Express series The Express series is a range of short, specialist English courses for different professions, work skills, and industries. The Express series is ideal for students in employment, who want to communicate better in English. These short, intensive courses can be completed in 25-30 hours, so students make progress quickly. › Engaging topics, motivating role-plays, and a variety of exercises provide a framework for each specialist subject. › Tip boxes in each unit include key language points, useful phrases, and strategies. › STARTER section at the beginning of each unit has warm-up and awarenessraising activities. › OUTPUT sections at the end of each unit encourage discussion and reflection › Answers, transcripts, and a glossary of useful phrases at the back of each book.

Express series

EXTRA › Self-study material on

the interactive MultiROM

Oxford Advanced Learner’s Dictionary The Oxford Advanced Learner’s Dictionary, or OALD, is recommended by teachers and students because it defines words in language students understand, gives useful example sentences, and includes the help learners need to expand their vocabulary to 7500 words. › › › ›

32-page Oxford Writing Tutor 1,000 new words and meanings 64-page Visual Vocabulary Builder Oxford 3000™plus - the most important words to know in English and the most important meanings of those words › Topic Collocation notes and synonym information › Academic Word List words marked

Oxford Advanced Learner’s Dictionary

EXTRA › Oxford iWriter on CD-ROM, an interactive tutor to help students plan, write, and review their written work

› Interactive whiteboard-friendly CD-ROM now with Topic Vocabulary Banks, integrated thesaurus and photocopiable resources


80 › Oxford University Press

Oxford English Grammar Course Oxford English Grammar Course Basic and Intermediate are based on the highly successful Good Grammar Book and How English Works. The Advanced level is completely new and includes grammar for reading, writing and speaking. The course will take students to a level where they can benefit from Practical English Usage, 3rd edition.

Oxford English Grammar Course

EXTRA › New video material on the

Student’s Book DVD-ROM brings the learning context alive, and is supported by interactive exercises.

› Short, clear grammar explanations are easy to remember › Real examples show how the grammar works in practice › Engaging practice activities including Internet exercises, Grammar in a text and Grammar and Vocabulary › Colour illustrations and cartoons put grammar in context › Exercises organized into two levels of difficulty (Basic and Intermediate only) › Pronunciation for grammar CD-ROM helps students hear how grammar sounds

Oxford Word Skills Oxford Word Skills improves students’ vocabulary and vocabulary learning skills. Short, clear presentations and lots of opportunity for practice give students the confidence to use new vocabulary. 80 units at each level mean they cover a huge range of topics and everyday situations. Extra practice and interactive activities on CD-ROM. › › › › Oxford Word Skills

EXTRA › CD-rom

2,000 words at each level show the meaning and how words work in context ‘I can...’ approach to each unit so students can see learning goals ‘Cover and check’ card makes it easy for students to test themselves Regular review units so students can check progress


Oxford University Press

› 81

Oxford practice grammar The right balance of English grammar explanation and practice for your language level. A three-level English grammar practice series for the classroom or self-study with clear explanations and lots of extra practice. Oxford Practice Grammar knows that students need different types of explanation and practice at each stage of their study. Basic provides lots of practice and short explanations; Intermediate gives you more detail with extended practice; Advanced gives challenging practice activities and in-depth explanations. Great for classroom or self-study. › Covers the grammar students need to know for international exams such as PET, FCE, CAE, CPE and TOEFL › Regular revision units and tests help learners focus on the grammar they need to practise most

Oxford practice grammar

Voor meer informatie over Oxford University Press, kunt u terecht bij Line De Caluwé (line.decaluwe@deboeck.com) of Valerie De Groodt (valerie.degroodt@ deboeck.com).

› Practice-Boost CD-ROMs at

EXTRA every level with extra activities

› FREE practice test at www. oxfordenglishtesting.com

› Exit tests make sure learners

are ready for the next level of Oxford Practice Grammar


Nederlands 82 › recht

Spelling totaal Paul Kustermans - Francis Melis Ook in het tijdperk van de computer en de tekstverwerker blijft foutloos spellen een primaire vereiste. Uit diverse enquêtes blijkt nochtans dat het pover gesteld is met de spellingvastheid van jonge en andere taalgebruikers. Daarom deze spellinggids Spelling totaal, aangepast aan de spellingwijzigingen van 2005.

Spelling totaal ISBN 978 90 455 1676 9 € 10,85 - 112 blz. - 2006 Spelling totaal – werkschrift ISBN 978 90 455 1677 6 € 10,00 - 2006 Spelling totaal – modeloplossingen

De opzet is eenvoudig. Op de rechterbladzijden worden telkens spellingregels correct maar eenvoudig verwoord. Op de linkerbladzijden staan opmerkingen, verduidelijkingen, probleemgevallen en uitzonderingen bij deze regels. De gebruikers beschikken dus over een zo volledig mogelijk naslagwerk waarmee zij alle twijfel- en probleemgevallen kunnen oplossen. Het Werkschrift Spelling totaal biedt de mogelijkheid spellingproblemen systematisch in te oefenen en persoonlijke lacunes individueel bij te werken. Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die in privé- of beroepsaangelegenheden met schriftelijke taal te maken krijgt.

ISBN 978 90 455 2383 5 € 16,25 - 2006

Helder Nederlands Met schrijf- en spreekkaders die werken Carl-Jan Van den Wijngaerde - Tina Boeykens Bart Vandenberghe Hoe bouw ik een interessante presentatie op? Aan welke vereisten moet een leesbaar verslag beantwoorden? Hoe kun je snel en efficiënt informatie uit een tekst halen? Helder Nederlands staat boordevol praktische tips en voorbeelden om de vaardigheden efficiënt in praktijk te brengen. Helder Nederlands ISBN 978 90 455 3294 3 € 15,00 - 216 blz. - 2010

Maar vaardigheden dienen onderbouwd door een degelijke kennis. Helder Nederlands besteedt aandacht aan correct en gepast taalgebruik. Via een duidelijk aanbod van grammatica, spelling en de belangrijkste NBN-normen kan de lezer snel de gewenste informatie opzoeken. Literatuur krijgt de nodige aandacht in een apart hoofdstuk dat de grote literaire periodes met hun belangrijkste kenmerken op een rij zet. Helder Nederlands is een overzichtelijk lexicon dat zowel kennis als vaardigheden tot hun recht laat komen. Een handige lay-out zorgt daarbij voor een krachtige ondersteuning.


Nederlands

Thuis in taal - beeldwoordenboek Jean-Paul Steevens Bouw een stevige basiswoordenschat op! Maar liefst 70 verschillende thema’s met telkens 20 veelvoorkomende en nuttige woorden die je op weg helpen in onze multiculturele samenleving: het verkeer, het weer, in het warenhuis, bij de dokter, in het station, de computer, op hotel, groenten en fruit, in de stad, in de keuken, kleuren … Alle woorden worden geïllustreerd met een foto en aangevuld met de Engelse en Franse vertaling. Het raster (dat ook in de Minigrammatica gebruikt wordt) is een handig hulpmiddel bij het instuderen: leg het op een bladzijde uit het Beeldwoordenboek en het enige dat je ziet zijn de foto’s; als je het raster laat zakken, krijg je de Nederlandse, de Engelse en de Franse term te zien.

Beeldwoordenboek ISBN 978 90 455 2218 0 € 19,55 - 112 blz. - 2007

Minigrammatica ISBN 978 90 455 2219 7 € 11,45 - 48 blz. - 2007

Thuis in taal - minigrammatica Jean-Paul Steevens De Minigrammatica is superhandig voor wie vlug iets te weten wil komen over een grammaticale kwestie en/of in korte tijd de basis van de Nederlandse taal mee wil hebben. Je leert tellen in een bladzijde en de werkwoorden vervoegen op een kleine tien pagina’s. Ondanks het kleine formaat, bevat de Minigrammatica een schat aan informatie: alle grammaticale kwesties komen aan bod. Op de rechterbladzijde vind je de theoretische uitleg, op de linkerbladzijde krijg je leuke oefeningen die op hetzelfde principe steunen als het Beeldwoordenboek: leg het raster op de bladzijde en je krijgt alleen de foto’s te zien; als je het laat zakken, krijg je de toepassing te zien.

› 83


84 ›

wetenschap

de boeck atlas Philippe De Maeyer - Georges Tibau David Daenekint - Jacques Merchiers Jef Paternoster

de boeck atlas

De Boeck Atlas werd ontwikkeld volgens de leerplannen van het Vlaams onderwijs. Alle kaarten werden digitaal aangemaakt op basis van exacte gegevens uit datasets. De atlas kwam tot stand in samenwerking met wetenschappers en specialisten in de cartografie.

ISBN 978 90 455 3693 4 € 25,00 - 2011

Deze nieuwe atlas bevat meer kaarten dan de boeck atlas – uitgebreide versie, maar behoudt de prijs van de boeck atlas – mens en aarde. Nieuw zijn ondermeer de systematische uitbreiding van Euopese landenkaarten (socio-economisch en toerisme), de uitbreiding van het kaartengamma van China, India en Brazilië, kaarten Marokko en Turkije (orohydrografisch en socio-economisch) en een reeks wereldkaartjes op basis van geactualiseerde gegevens. De bijgevoegde transparant, waarmee de gebruiker zijn gemeente kan situeren en de geplastificeerde uitklapbare legendes maken de atlas heel praktisch in gebruik. Inhoud › België: reliëfkaart en hoogtezonekaart – geologische kaart – structuurplannen – Brussel en andere thematische kaarten › De werelddelen (steeds dezelfde structuur): administratieve kaart – reliëfkaart gekoppeld aan hoogtezonekaart – kaarten over vegetatie, klimaat, temperatuur en neerslag – kaarten over bodembezetting en economie. › De wereld: overzicht van de evolutie van de aarde en de geologische tijdsevolutie van plant en dier – thematische kaarten (analfabetisme, bevolkingsgroei …) en nog veel meer! Voor de volledige inhoud en meer informatie: www.deboeck.com


wetenschap

› 85

Kook-kunst & wetenschap Karel Bruggemans › Is het gevaarlijk om restjes spinazie opnieuw op te warmen? › Wat is er zo speciaal aan omega-3-vetzuren? › Kost het openen en sluiten van de koelkast telkens een bom geld? › Is water in flessen wel zuiver? Het antwoord op die en nog veel andere vragen vind je in Kook-kunst & wetenschap. Op een ludieke maar wetenschappelijk onderbouwde manier gaat de auteur in op de fysische en chemische aspecten van wat er zich afspeelt als we gerechten bereiden. De meer dan 100 stukjes zijn thematisch geordend in zeven grote hoofdstukken: samenstelling van stoffen, koolhydraten, eiwitten, vetten, energie, drank en smaak. Ze kunnen in willekeurige volgorde gelezen worden, maar wie niet zo vertrouwd is met de fysica en de chemie heeft er baat bij om de tekst van voren naar achteren door te nemen, want soms steunt een verklaring op eerder omschreven begrippen.

Kook-kunst & wetenschap ISBN 978 90 455 2396 5 € 21,40 - 160 blz. - 2007

Eenheid in eenheden Karel Standaert - Arnout Standaert Deze uitgave wil een leidraad zijn bij de correcte interpretatie en toepassing van het SI (Système International d'Unités) en stelt zich volgende concrete doelen: › de heersende verwarring binnen de toegepaste wetenschappen tegengaan door de opbouw en structuur van het eenhedenstelsel SI toe te lichten; › de gebruiker in de verschillende domeinen van wetenschap en techniek op een kernachtige en overzichtelijke manier informeren inzake de verbanden tussen afgeleide grootheden en hun gebruikte eenheden. Dit kan gebruiksvriendelijk via een uitneembare fiche waar men een overzicht krijgt van de eenheden en hun verbanden met de grondeenheden.

Eenheid in eenheden ISBN 978 90 455 2013 1 € 14,70 - 48 blz. - 2006

SI is een stelsel van basisgrootheden met hun respectievelijke grondeenheden dat wereldwijd van toepassing is in zowel wetenschap als techniek. Een goed inzicht in het verband tussen de gebruikte eenheden is nochtans essentieel en bevordert de correcte interpretatie van fysische verschijnselen en wetenschappelijke concepten voor de toekomstige wetenschapper en/of technicus.


86 › wetenschap

Periodiek systeem van de elementen (per 5 exemplaren) ISBN 978 90 455 1016 3 € 14,95

Periodiek systeem van de elementen Karel Bruggemans - Yvette Herzog Handig overzicht van het periodiek systeem in vierkleurendruk. Elk pakketje bevat vijf exemplaren, in A3-posterformaat.

Fundamentele begrippen van algemene chemie Karel Bruggemans - Yvette Herzog

Fundamentele begrippen van algemene chemie ISBN 978 90 455 0676 0 € 53,00 - 480 blz. - 2005

Volledig vernieuwde, uitgebreide uitgave van het klassiek geworden handboek voor basischemie. De tekst is didactisch opgebouwd als een cursus, maar kan ook dienstdoen als basisreferentie of naslagwerk bij andere cursussen. Het boek behandelt alle onderwerpen die universeel als de fundamenten van de chemie beschouwd worden. In intermezzo’s wordt de context van chemische feiten verhelderd met historische, economische, geografische en actuele gegevens. Om het verwerken van de leerstof te vergemakkelijken zijn uitgewerkte oefeningen voorzien; een groot gedeelte van de geformuleerde vragen en vraagstukken wordt in een bijlage opgelost. Het gebruik van een steunkleur, de vele tekeningen, cartoons, schema’s, tabellen en foto’s verduidelijken en verlevendigen de theorie.

Organische chemie Karel Bruggemans - Yvette Herzog Herwerkte uitgave van het succesvolle Nederlandstalige standaardwerk. De belangrijkste karakteristieke groepen worden systematisch behandeld, met de klemtoon op het verband tussen eigenschappen en molecuulstructuren. Het experimentele karakte r van de chemie komt voortdurend aan bod, maar ook de toepassingen in de hedendaagse maatschappij. Er wordt veel aandacht geschonken aan de reactiemechanismen. Organische chemie ISBN 978 90 455 1434 5 € 53,00 - 544 blz. - 2006

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan biochemische stoffen, sachariden, lipiden, proteïnen en nucleïnezuren, evenals aan kunstpolymeren en tensiden. Het grote aantal oefeningen zet de studenten aan om na te denken over de leerstof en helpt hen bij het assimileren van de informatie.


wetenschap

› 87

e-chemie oefeningencoach Gerrit Herman De ideale examenvoorbereiding voor studenten chemie of algemene chemie! e-chemie oefeningencoach is een unieke online coach voor het oplossen van vraagstukken over algemene chemie. › ruim 200 volledig uitgewerkte vraagstukken met een redelijke moeilijkheidsgraad; › met dertien belangrijke thema’s uit de algemene chemie en overkoepelende thema’s; › uniek concept dat u verschillende alternatieven biedt om tot de oplossing te komen: zonder hulp, via tips, waarschuwingen, besprekingen, een stapsgewijze uitwerking of door het antwoord zelf te raadplegen. Met e-chemie oefeningencoach wordt de uitwerking dus niet zonder meer aangeboden. ISBN 978 90 455 3440 4

Inhoud › Elementen en verbindingen › Reactiestoichiometrie › Gassen › Thermochemie › Gecondenseerde fasen › Oplossingen › Atomen, ionen, moleculen › Chemische kinetiek › Chemisch evenwicht › Zuren en basen › Titraties, oplosbaarheid, complexen › Chemische thermodynamica › Elektrochemie › Allerlei Op de website (http://echemie.deboeck.com) maakt u kennis met het unieke concept van e-chemie oefeningencoach aan de hand van een filmpje en een handige demo. U kunt ook met ons contact opnemen voor een demonstratie, zonder enige aankoopverplichting.

€ 12,00 - 2010 http://echemie.deboeck.com


88 ›

wiskunde

Analyse voor het hoger onderwijs Staf Deen - Paul Levrie Analyse voor het hoger onderwijs behandelt de reële analyse in één en meer veranderlijken. Er is ruime aandacht voor de theoretische studie. Elk nieuw begrip wordt eerst duidelijk uitgelegd voordat de abstractere formulering ingevoerd wordt. De student leert de theorie begrijpen door de link met de praktijk: › veelvuldige verwijzingen naar toepassingen uit de chemie, mechanica, elektriciteit, statistiek …; › talrijke oefeningen van verschillende aard en moeilijkheidsgraad. Analyse voor het hoger onderwijs ISBN 978 90 455 3613 2 € 48,50 - 447 blz. - 2011

Extra’s › docentenhandleiding

Analyse voor het hoger onderwijs is in het bijzonder geschikt voor de departementen industriële wetenschappen, architectuur, economie e.d. van de hogescholen en de faculteiten wetenschappen, toegepaste wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen e.d. van de universiteiten. Het boek biedt een uitstekend evenwicht tussen theorie en toepassingen, wat het uitermate geschikt maakt voor zelfstudie.


90 › titelregister

A ›

B ›

C ›

D › E ›

F ›

G ›

Aan het werk met Java Algemeen boekhouden Algemene economie Algemene economie - praktijkmodule Analyse voor het hoger onderwijs Applied Transport Economics

40 9 22 22 88 28

Bank en beurs binnenstebuiten 23 Begeleid zelfstandig leren via activerende werk- en toetsvormen 31 Beleggingsleer 26 Boekhouden op computer met Exact Online 17 Boekhouden op computer: Casestudy 17 e-topics nv Boekhouden voor het beleid 10 Budgettering en budgetcontrole 11 Buitenlandse handel 28 Business Result 78 Charity management Communicatieleer Consolidatie Cost accounting

66 29 13 12

de boeck atlas Distributiekanalen in marketingperspectief

84 66

e-chemie oefeningencoach Economie in rechte lijn Een samenleving onderzocht Eenheid in eenheden Express series Emotionele intelligentie en management Externe controle in de praktijk

87 21 70 85 79 45 14

Financial accounting 13 Financieel-economische oefeningen met Excel 20 Financiële analyse. De onderneming doorgelicht 19 Financiële beslissingstechnieken voor managers 19 Fundamentele begrippen van algemene chemie 86 Gids Gids Gids Gids

erven en schenken samenlevingsvormen successie- en vermogensplanning voor management en organisatie

61 62 61 62

Grammaire de base Grammaire modulaire Grammaire pratique de la communication Grammothèque

H ›

I›

K ›

76 77 76 77

Handels- en financiële technieken 27 Helder Nederlands 82 Het systeem van dubbel boekhouden 11 Hoe succesvol is uw familiebedrijf 43 HRM. Werken aan evenwicht 58 HR-instrumenten 41 Initiatie in de informatica Initiatie internet International Accounting Standards Internationale handels- en betalingstechnieken Interne controle in de praktijk Kook-kunst & wetenschap

38 38 15 28 14 85

L› Leren van horen zeggen

33 Leuker leren 32 Leukere lessen 32 Lexicon financieel-economische instrumenten en markten 23

M› Management accounting

O ›

Marketingbeleid: theorie en praktijk Marktonderzoek Marktonderzoek in rechte lijn Mens en organisatie MS Office-integratie in de praktijk Ms Access 2010 - 2007 - 2003 Ms Excel 2010 - 2007 - 2003 Ms Outlook 2010 Ms PowerPoint 2010 - 2007 - 2003 Ms Word 2010 - 2007 - 2003 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

12 64 65 65 43 37 34 35 36 35 36 44

Ondernemingseconomie Operationele verkoop Organische chemie Oxford Advanced Learner’s Dictionary Oxford English for Careers Oxford English Grammar Course Oxford practice grammar Oxford Word Skills

24 67 86 79 78 80 81 80


titelregister

P ›

Periodiek systeem van de elementen 86 Photoshop stap voor stap 39 Praktijkgeoriënteerd algemeen boekhouden 16 Praktisch accountmanagement 69 54 Praktisch administratief recht Praktisch basisboek bedrijfsbeheer 18 Praktisch basisboek management 42 Praktisch belastingrecht 49 Praktisch btw-recht 52 Praktisch burgerlijk recht 55 Praktisch burgerlijk recht - uitgediept 55 Praktisch Europees recht 60 Praktisch fiscaal recht - basisbeginselen 50 Praktisch handels- en economisch recht 56 Praktisch personenbelasting 51 Praktisch registratie- en successierecht 54 basisbeginselen Praktisch registratierecht 53 Praktisch sociaal recht 58 Praktisch socialezekerheidsrecht - uitgediept 58 Praktisch strafrecht 59 Praktisch strafprocesrecht 59 Praktisch successierecht 53 Praktisch vennootschapsbelasting 52 Praktisch vennootschapsrecht 57 Praktisch verbintenissenrecht 56

S ›

T ›

V ›

› 91

Praktisch verzekeringsrecht Psychologie Puur Zakelijk Plus

57 47 30

Sociologie Speel je kerntalenten uit Spelling totaal SpreekTaal Stapstenen - Onderzoek stap voor stap Statistiek met Excel Studentencodex Larcier 2011-2012

70 46 82 74 33 71 62

Telefonisch afspraken maken Thuis in taal - beeldwoordenboek Thuis in taal - minigrammmatica Transport economics Typ-top vandaag plus

68 83 83 26 39

Vennootschapsboekhouden

10

W › Waarderingsmodellen voor de onderneming

20 Wetboek op maat 63 Wetboek bij algemeen en vennootschapsboekhouden 16 Wijzer van stress 48


accountancy auteurs 92 › onze Aalberse, Maarten 48 Andriessen, Maarten 45 Beerten, Griet 14 Bellon, Karin 23, 27 Berings, Dries 43 Bethuyne, Gerrit 22 Billiet, Jaak 70, 73 Blauwens, Gust 26 Boeykens, Tina 82 Bonte, Geert 39 Bosschaerts, Angèle 38 Bossuyt, Thomas 45 Bruggemans, Karel 85, 86 Chiau, André 10 Chiau, Bart 62 Christiaens, Joachim 62 Cleymaet, Inge 54 Coelus, Lieven 13 Cools, Herman 49, 53, 54, 61 Cuypers, Erik 34, 35 Danau, Carine 55 Daenekint, David 84 D’Haene, Stef 76 D’Hertefelt, Frans 58 Debruyne, Eddy 49, 50, 53, 54 De Baere, Peter 26 De Borger, Bruno 21, 22 De Brabander, Andy 70 Decroock, Kelly 37 De Graeve, An 57 De Graeve, Miek 27, 57 De Haes, Joeri 65 De Klerck, Bernard 58 De Laet, Marc 65 De Maeyer, Philippe 84

De Meester, Kurt 33 De Man, Luc 47 De Prins, Marijke 44 De Rammelaere, Pierre 76 de Ruijter, Siem 24 De Schrijver, Stefanie 62 De Schutter, Patrick 43 De Vroe, Ronny 52 De Witte, Hans 45 De Witte, Nele 33 Deen, Staf 88 Deruytter, Marijke 16 Devooght, Kurt 44 Dom, Paul 55 Dreesen, Josee 59 Fradin, Jacques 48 François, Greet 45 Frederix, Rob 42 Frenier, Ingrid 66 Gaspar, Lorand 48 Geeraert, Emiel 24 Ghysels, Gerda 56 Govaerts, Ann 16,18 Grieten, Styn 43 Gwosdz, Vicky 19 Gyselaers, Marlies 27, 57 Halsberghe, Serge 20,40 Herman, Gerrit, 87 Herzog, Yvette 86 Herssens, Francis 92 Hubeau, Bernard 54 Hugelier, Sophie 49, 51 Huysmans, Liesbeth 67, 69 Janssens, André 77

Janssens, Hans 77 Janssens, Geert 44 Janssens, Ginette 47 Janssens, Steven 31 Jonckheere, Josiane 77 Jorissen, Ann 12, 13, 15 Kerckhove, Katrien 77 Keuleneer, Luc 19 Kimpe, Mieke 11 Koolen, Els 10, 23, 77 Kotsou, Ilios 45 Krekels, Danielle 46, 48 Kustermans, Paul 82 Lagasse, Leen 25, 64, 66 Lahousse, Veerle 28 Laureys, Bart 33 Laurysens, Ludo 58 Lefrançois, Camille 69 Lemmens, Freddy 36 Le Moullec, Frédéric 48 Lernout, Bernard 32 Levrie, Paul 88 Lombaert, Lieve 28 Lombaert, Peter 70 Lybaert, Nadine 13,15 Maesen, Dirk 17 Melis, Francis 82 Merchiers, Jacques 84 Molderez, Ingrid 44 Muylle, Cia 29 Noppe, Karin 39 Ockerman, Els 47 Offermans, Paul 65


onze auteurs Paternoster, Jef 84 Proost, Karin 45 Provost, Inge 32 Reyns, Carl 13 Rits, Valerie 28 Roegiers, Eddy 18 Rombaut, Carl 13,15 Roodhooft, Filip 12,19 Roodhooft, Jan 55, 56, 57 Roosen, Erwin 19, 23 Ruysschaert, Stefan 49, 52, 66 Schreurs, Bert 45 Simons, Joke 33 Six, Koenraad, 39 Smits, Lieven 40 Spruyt, Walter 67, 68, 69 Standaert, Arnout 85 Standaert, Karel 85 Steen, Trui 43 Steevens, Jean-Paul 83 Stremersch, Stefan 19 Struyven, Katrien 31 Tibau, Georges 84 Tijs, Reiner 60 Tijs, Wenzel 56 Toye, Pol 65 Vanbergen, Ann 19 Van Boxstael, Katrien 53 Vandamme, Stijn 54 Van de Voorde, Eddy 26 Van den Bossche, Jo 10 Van den Broeck, Eddy 20, 34, 35, 36, 40

Van d’helsen, Elisabeth 21 Van den Wijngaerde, Carl-Jan 82 Van Der Elst, Jacques 19, 20, 71 Van Der Schueren, Lieve 28 Van Doorslaer, Jan 24 Van Haute, Luk 10, 11, 16, 18 Van Heddegem, Ilse 33 Van hooymissen, Karine 36 Van Kenhove, Patrick 25, 66 Van Kerchove, Wim 49, 52 Van Liedekerke, Christine 9, 10, 11, 12 Van Loocke, Thierry 14, 20, 43 Van Poeck, André 21, 22 Van Tendeloo, Karin 23, 27 Van Uytbergen, Steve 53 Van Vlaenderen, Dirk 14 van Waterschoot, Walter 25, 64, 66 Vandenberghe, Bart 82 Vandeputte, Dirk 39 Vander Bauwhede, Heidi 15 Vandergraesen, Fons 30 Vanderschot, Katrien 54 Vanderstukken, Ilse 41, 72 Vanelslander, Thierry 26 Vanheuverzwijn, Christine 52 Vanpoelvoorde, Heidi 16 Vanneste, Jacques 13, 23 Vanstraelen, Ann 15 Verhaeghe, Dirk 23, 58 Verdoodt, Annelies 56 Versleegers, Thea 11 Waege, Hans 70, 73 Walraevens, Guy 9, 10, 11, 12 Walters, Beatrijs 27, 28 Werbrouck, Yves 59 Windey, Bart 57

› 93


Bestelformulier Dhr./Mevr.: Straat:

...................................................................................

........................................................................................

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:

......................

Geeft de volgende vakken*:

Straat:

................

E-mail:

................................

..................................................................

Onderwijsinstelling of bedrijf: Departement*:

Fax:

.................................................................

...............................................................................

........................................................................................

Postcode: Telefoon:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................

Btw-nummer*:

Fax:

................

E-mail:

................................

................................................................................

(*) indien van toepassing

❏ factureren op privéadres

❏ factureren op school- of bedrijfsadres

❏ verzenden naar privéadres

❏ verzenden naar school- of bedrijfsadres

Datum: ISBN

........................

titel

Handtekening:

..............................................

beoordelingsex. (-50 %)

aantal klasex.

U kunt deze bon het best faxen naar: 0800 99 614 Uw gegevens worden opgenomen in ons bestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze nieuwe uitgaven, voorstellingen van nieuwe boeken enz. Overeenkomstig de wet hebt u steeds het recht deze gegevens op te vragen en te corrigeren.

❏ Dit vakje aankruisen als u liever niet op de hoogte gehouden wordt.


Regelmatig informeren wij u ook zeer gericht over onze nieuwe en herwerkte uitgaven in onze BaMa-Letters.Wenst u zich te abonneren? Vul dan onderstaand formulier in of schrijf u in via onze website www.deboeck.com. Dhr./Mevr.: Straat:

...................................................................................

........................................................................................

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:

......................

Geeft de volgende vakken*: Onderwijsinstelling of bedrijf: Departement*: Straat:

Fax:

................

E-mail:

................................

.................................................................. .................................................................

...............................................................................

........................................................................................

Postcode: Telefoon:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................

Fax:

................

E-mail:

................................

(*) indien van toepassing

❏ Ja, ik abonneer me gratis op de BaMa-Letters. ❏ Ik blijf graag op de hoogte van uitgaven in de volgende vakgebieden: ................................................................................................ ................................................................................................

U kunt deze bon het best faxen naar: 03/200 45 99 Uw gegevens worden opgenomen in ons bestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze nieuwe uitgaven, voorstellingen van nieuwe boeken enz. Overeenkomstig de wet hebt u steeds het recht deze gegevens op te vragen en te corrigeren.

❏ Dit vakje aankruisen als u liever niet op de hoogte gehouden wordt.


CATALOGUS HOGER, UNIVERSITAIR EN VOLWASSENENONDERWIJS 2012

www.deboeck.com

ISBN 978 11 006 7323 3

Ë|xHSLBKAy67323 z

www.deboeck.com

klantendienst

tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com uitgeverij

Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com

- kwaliteit in opleiding

CATALOGUS HOGER, UNIVERSITAIR EN

VOLWASSENENONDERWIJS

2012

Catalogus hoger, universitair en volwassenenonderwijs  

Catalogus van Uitgeverij De Boeck voor het hoger, universitair en volwassenenonderwijs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you