Issuu on Google+

SSENENOND

VOLW RWIJS

VOL

WIJS VOLWA CATALOGUS

volwassenenonderwijs

2013


Uitgeverij De Boeck nv Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com Bestellingen tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com Website www.deboeck.com U kunt ons bereiken – of een bezoekje brengen aan onze toonzaal – van maandag t.e.m. donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

2


Beste lezer Het onderwijslandschap is voortdurend in beweging, maar de nadruk op een praktijkgerichte en zelfsturende aanpak is een blijvend gegeven. Ook het modulair, het afstandsen combinatieonderwijs zijn een belangrijke realiteit geworden. Binnen deze context blijft Uitgeverij De Boeck als wetenschappelijke uitgever gaan voor ‘kwaliteit in opleiding’. Zo maken wij uitgaven op maat van uw noden. Onze catalogus Deze nieuwe catalogus biedt u een overzicht van de uitgaven van Uitgeverij De Boeck binnen het ruime domein economie-recht-informatica-management-bedrijfsbeleid. Deze uitgaven richten zich ook tot het volwassenenonderwijs. Een nieuw project Hebt u zelf een idee voor een nieuwe uitgave of een nieuw project? We maken graag een afspraak om samen het uitgeefproject te bespreken dat u in gedachten hebt.

Barbara De Schrijver uitgever barbara.deschrijver@deboeck.com

03 200 45 42

Inge De Winter adjunct-uitgever inge.dewinter@deboeck.com

03 200 45 43

Esther De Soomer uitgeefassistent esther.desoomer@deboeck.com

03 200 45 44

Kristien Versteynen uitgeefassistent kristien.versteynen@deboeck.com

03 200 45 45

Line De Caluwé key account manager line.decaluwe@deboeck.com

0472 91 08 08

Tinne Verbruggen verantwoordelijke marketing tinne.verbruggen@deboeck.com

03 200 45 02

3


Praktische informatie Beoordelingsexemplaren U kunt als docent of leerkracht beoordelingsexemplaren aanvragen tegen 50 % van de verkoopprijs. De uitgaven die in de catalogus gemerkt zijn met dit symbool worden niet ter beoordeling gegeven. Oplossingen voor de docent zijn gratis voor gebruikers van het bijbehorende boek. U verkrijgt ze via http://hoger.deboeck.com of via de bijbehorende websites (zie ook 'Onze websites'). Prijzen De prijzen in deze catalogus gaan in vanaf 1 maart 2013 en zijn inclusief btw. Eventuele prijswijzigingen blijven voorbehouden. We rekenen bij elke verzending een bedrag voor administratie- en portkosten aan. Voor verzendingen 0-0,5 kg € 6,05 0,5-1 kg € 6,56 1-2 kg € 8,00 2-3 kg € 9,79 3-4 kg € 11,79 4-5 kg € 17,02 5-10 kg € 19,48 10-20 kg € 22,86

20-40 kg 40-60 kg 60-80 kg 80-100 kg 100-120 kg 120-140 kg 140-160 kg 160-180 kg

€ 25,63 € 29,22 € 31,88 € 34,75 € 37,31 € 39,47 € 41,82 € 45,51

Scholen en particulieren die hun bestelling plaatsen via de website (www.deboeck.com) betalen geen administratie- en portkosten. Andere catalogi van Uitgeverij De Boeck

Secundair onderwijs Ons volledige aanbod voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs vindt u in de catalogi voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Vraag ze aan via informatie@deboeck.com. Op onze website vindt u steeds alle informatie over onze bestaande, herziene en nieuwe uitgaven:

www.deboeck.com

4


Printing On Demand Wenst u slechts een gedeelte van een uitgave te gebruiken? Of hebt u nood aan een zeer recente update? Dan kunt u voor al onze uitgaven kiezen voor Printing On Demand. U selecteert zelf welke hoofdstukken u uit het boek wenst en met welke afwerking. Daarmee willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan uw vraag naar cursusmateriaal op maat. Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren. De prijzen zijn sterk afhankelijk van de oplage, het aantal pagina’s en de afwerking die u kiest. Maak op onze POD-pagina’s een simulatie van uw bestelling. U volgt alle stappen van de procedure en krijgt een overzicht van de prijsgegevens. Pas daarna beslist u of u de bestelling wilt plaatsen. Voor een prijssimulatie of bestelling kunt u terecht op http://pod.deboeck.com of neem contact op met Line De Caluwé (line.decaluwe@deboeck.com).

E-books Een e-book (of digitaal boek) is een virtueel boek in de vorm van een computerbestand dat u moet downloaden. Digitale boeken hebben verschillende voordelen: • Tijdswinst en een betere toegankelijkheid: u kunt ze in enkele minuten, 24 uur per dag en 7 dagen op 7 online kopen, waar u ook bent. • Interactiviteit en personalisering: u kunt ... o de tekst vergroten of verkleinen (met ePub), o het lettertype kiezen (met ePub), o de tekst doorzoeken, o persoonlijke opmerkingen en bladwijzers toevoegen, o snel navigeren dankzij hypertext links enz. • Bewaring van het oeuvre: e-books zijn duurzaam. Uitgaven waarvan een e-book beschikbaar is, herkent u aan dit icoontje: Voor meer informatie en om te bestellen kunt u terecht op hoger.deboeck.com.

Onze websites De extra’s bij onze boeken kunt u vinden op de bijbehorende websites: www.praktischrecht.be: voor de boeken uit onze Praktisch recht-reeks. www.accountancyweb.be: voor de boeken uit het vakgebied accountancy. www.economieweb.be: voor de boeken uit het vakgebied economie. www.informaticaboeken.be: voor onze informaticaboeken. 5


Inhoud › Accountancy

7

› Economie 16 › Handel - expeditie - vervoer 20 › Informatica 24 › Management en Organisatie

31

› Psychologie 34 › Recht 36 › Sales en Marketing

48

› Statistiek en Wiskunde

52

› Taal 54

6


› accountancy

7


Algemeen boekhouden Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens Algemeen boekhouden is geschreven voor iedereen die boekhouden wil studeren vanuit de wetgeving. Het werk bespreekt veel meer dan enkel het lezen van de balans en de resultatenrekening en besteedt onder andere veel aandacht aan het IAS/IFRS-referentiekader en de btw-wetgeving. De student leert: › het boekhoudsysteem begrijpen; › werken met het rekeningenstelsel; › documenten die geregistreerd moeten worden begrijpen. Deze uitgave is ook uitermate geschikt voor zelfstudie: › duidelijke structuur; › didactische opbouw; › concrete voorbeelden met verwijzing naar de betrokken wetgeving als basis voor de bespreking van actief- en passiefrekeningen.

ISBN 978 90 455 4138 9 € 42,75 - 688 blz. - 2012 Digitale oefenmodule ISBN 978 90 455 4503 5 € 18,50 EXTRA’S

Inhoud Het systeem van dubbel boekhouden – Registratie van commerciële en financiële activiteiten in een handelsonderneming – Boekhouden in de praktijk – Studie van de activa en de passiva – Regularisatie en afsluitwerkzaamheden

› online-oefeningenmodule › oplossingen voor de docent › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

Vennootschapsboekhouden André Chiau - Jo Van den Bossche

› herziene

uitgave

Vennootschapsboekhouden belicht stap voor stap de boekhoudkundige verwerking van de belangrijkste financieringswijzen van een vennootschap. De lezer maakt uitgebreid kennis met: › kernproblemen uit het leven van een vennootschap en hun effectieve oplossing; › de relevante bepalingen uit de vennootschaps-, boekhoud- en fiscale wetgeving. Deze herwerkte editie houdt rekening met de meest recente wijzigingen inzake vennootschapswetgeving. Dit werk stimuleert de student zijn nieuw verworven inzichten zelfstandig toe te passen in diverse situaties: › bewuste, verantwoorde vereenvoudigingen en weglating van details; › ondersteunende documenten; › realistische situatieschetsen; › oefeningenreeksen van variabele moeilijkheidsgraad na elk hoofdstuk. Inhoud Kiezen voor een vennootschap – Kapitaalvorming – Kapitaalwijzigingen – Financiering met vreemd vermogen op lange termijn: de obligatielening – De eindejaarsverrichtingen en de jaarrekening – De vereffening van de vennootschap

ISBN 978 90 455 4251 5 € 31,80 - 336 blz. - 2013 EXTRA’S › online-oefeningenmodule › oplossingen voor de docent › uitgewerkt cijfervoorbeeld › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

8


Boekhouden voor het beleid Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens Els Koolen - Luk Van Haute Boekhouden voor het beleid is bestemd voor studenten van het hoger onderwijs en voor iedereen die geen of maar een geringe voorkennis heeft van dubbel boekhouden. De auteurs verwachten van de lezer geen specifieke voorkennis ter zake, maar wijden hen stapsgewijs in in de praktijk van het dubbel boekhouden. Het boekhouden wordt hierin benaderd als een belangrijke informatiebron voor het beleid en dus als meer dan louter een techniek. Aan de hand van concrete voorbeelden, casestudy’s, praktijkdocumenten en schema’s leert de student: › het boekhoudsysteem begrijpen; › werken met het rekeningenstelsel; › documenten begrijpen die geregistreerd moeten worden. De heldere schrijfstijl en overzichtelijke structuur maken dit inleidend leer- en werkboek ook uitermate geschikt voor zelfstudie. Inhoud Het systeem van dubbel boekhouden – De aan- en verkoopcyclus met hun uitgaven- en inkomstenstroom – De personeelskosten en hun uitgavenstroom – Uitgebreidere studie van de activa – Uitgebreidere studie van de passiva – Boekhoudkundige registratie op het einde van een boekjaar – Beleidsinstrumenten

ISBN 978 90 455 4139 6 € 24,25 - 352 blz. - 2012 Digitale oefenmodule ISBN 978 90 455 4491 5 € 14,00 EXTRA’S › online-oefeningenmodule › oplossingen voor de docent › PowerPointpresentatie › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

Het systeem van dubbel boekhouden Van begin- tot eindbalans in vogelvlucht Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens In amper honderd bladzijden toont Het systeem van dubbel boekhouden hoe een boekhouding precies wordt opgestart, bijgehouden en weer afgesloten. Daarbij ligt de nadruk op drie elementen: › het begrijpen van het boekhoudsysteem; › het kunnen werken met het algemeen wettelijk verplicht rekeningenstelsel; › het begrijpen van documenten die geboekt moeten worden. De heldere schrijfstijl en duidelijke structuur maken dit inleidend leer- en werkboek ook geschikt voor zelfstudie. Inhoud De balans – De balansrekeningen – De resultatenrekeningen – Het minimum algemeen rekeningenstelsel – Journaal en grootboek – De proef- en saldibalans – Van begin- naar eindbalans

ISBN 978 90 455 4141 9 € 15,95 - 120 blz. - 2012 Digitale oefenmodule ISBN 978 90 455 4493 9 € 8,00 EXTRA’S › online-oefeningenmodule › oplossingen voor de docent › uitgewerkt cijfervoorbeeld › uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

9


Budgettering en budgetcontrole Mieke Kimpe - Luk Van Haute - Thea Versleegers Zowel voor kleine als voor grote ondernemingen is de budgettering een onmisbaar instrument voor een evenwichtig en doordacht beleid. Deze uitgave biedt de lezer alle tools en knowhow om budget-minded te denken: › nut en mogelijkheden van budgettering; › systematische opbouw en samenhang van budgetten; › technieken als balanced scorecard, benchmarking, activity based costing en zero based budgeting. De lezer kan de technieken op een praktijkgerichte manier inoefenen: › casestudy’s per hoofdstuk; › geïntegreerde casestudy doorheen alle hoofdstukken. Inhoud Budget en controle – Soorten budgetten – Knelpuntfactoren bij de budgettering – Het verkoopbudget – Het verkoopkostenbudget – Het productiebudget en voorraadbudget afgewerkt product – Het investeringsbudget – Kostenbudgetten – Materiaalbudgetten – Personeelsbudgetten – Budget van indirecte productiekosten – Budget van de beheers- en administratiekosten en de kosten van kwaliteit – Het liquiditeitsbudget – De gebudgetteerde jaarrekening – Budgetteren met software

ISBN 978 90 455 4168 6 € 20,30 - 238 blz. - 2012 EXTRA’S › oplossingen voor de docent › handleiding voor een ‘light’versie van het boek.

Cost accounting Ann Jorissen - Filip Roodhooft Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

› herziene

uitgave

Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer inkijk in het brede domein van management accounting. In Cost accounting leert u hoe u: › kosteninformatie verzamelt; › die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjecten; › de winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert. U › › ›

breidt uw kennis op een praktijkgerichte manier uit: links met analytisch boekhouden (waar aangewezen); opgeloste oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; naar moeilijkheidsgraad gerangschikte oefeningenreeks per hoofdstuk.

Inhoud Kostenbegrippen en kostprijscomponenten – Break-evenanalyse – Job order costing – Kostprijsberekening bij massaproductie: process costing – Activity based costing – Standaardkostencalculatie/kostprijsberekening overeenkomstig het tijdsaspect – Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse – Variabele kostprijsberekening – De verwerking van kosten van afgekeurde producten – Dienstverlenende afdelingen en hun kosten – De kosten van gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

ISBN 978 90 455 4140 2 € 31,80 - 398 blz. - 2013 EXTRA’S › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

10


Management accounting Ann Jorissen - Filip Roodhooft Management accounting bespreekt het gebruik van kosten- en opbrengstinformatie in een beslissingscontext en geeft een helder antwoord op vragen als: › Met welke instrumenten en welke informatie kan de manager beslissen over acties voor zijn organisatie? › Hoe kunt u capaciteit optimaal benutten, producten afstoten of promoten, budgetten opmaken en een managementcontrolesysteem opzetten? › Wat zijn de verschillende deelelementen van een managementcontrole­ systeem? › Hoe volgt u het budget op via variantieanalyse? De auteurs besteden aandacht aan concepten als activity based budgeting, beyond budgeting en benchmarking. Bovendien hebben ze het boek geschikt gemaakt voor zelfstudie: › heldere samenvattingen aan het einde van elk deel; › praktijkgerichte situatieschetsen; › talrijke oefeningen.

ISBN 978 90 455 3647 7 € 30,50 - 304 blz. - 2011 EXTRA’S › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

Inhoud Management accounting – Besluitvorming – Budgettering – Managementcontrole – Strategisch management accounting

Financial accounting Ann Jorissen - Nadine Lybaert - Carl Reyns - Jacques Vanneste

› herziene

uitgave

In Financial accounting ligt het hoofdaccent op de externe verslaggeving. Het uiteindelijke doel is het leren lezen en begrijpen van financiële staten (jaarrekeningen) die een belangrijke informatiebron vormen voor externe belanghebbenden (aandeelhouders, leveranciers, de overheid, kredietverstrekkers …).  Er wordt ook ruim aandacht geschonken aan de verschillen tussen de Belgische jaarrekening en de IAS/IFRS-regels.  Het boek richt zich in de eerste plaats tot de academische opleidingen die een grondige vorming beogen in de externe verslaggeving. Het is ook bijzonder geschikt voor professionele opleidingen in de bedrijfskunde met een sterke basisvorming in de accountancy. Door elk hoofdstuk te laten volgen door specifieke oefeningen worden studenten aangespoord om via zelfstudie en oefening een helder inzicht te krijgen in de externe verslaggeving.

ISBN 978 90 455 4456 4 € 48,25 - 2013 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Situering in het conceptuele en juridische kader – Balansrubrieken – Analyse van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de Internationale Accounting Standards (IAS) 11


Consolidatie Carl Rombaut - Lieven Coelus Dit boek bespreekt het wettelijk kader van de consolidatiewetgeving in België en laat u uitgebreid kennismaken met: › de internationale standaarden (IAS/IFRS); › de normen, adviezen en wettelijke bepalingen van het CBN; › de administratieve, functionele en technische organisatie van de consolidatie; › de controle van de geconsolideerde jaarrekening vanuit intern en extern standpunt; › de financiële analyse van een geconsolideerde jaarrekening. Bovendien biedt deze volledig geactualiseerde editie van Consolidatie u: › eenvoudige oefeningen die de theorie verduidelijken; › casestudy’s met online raadpleegbare oplossingen; › uitgebreide bijlagen met alle wettelijke bepalingen, een model van een geconsolideerd boekhoudplan, een geconsolideerde jaarrekening, de normen van het IBR en een controleprogramma. Het boek is aangepast aan de nieuwste wetgeving.

ISBN 978 90 455 3618 7 € 118,00 - 648 blz. - 2012 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Wettelijke en boekhoudtechnische bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (Vennootschappen – Afwijkende bepalingen van portefeuillemaatschappijen, kredietinstellingen, herverzekeringsondernemingen en vastgoedbevaks) – Organisatie van een consolidatie – De controle van een geconsolideerde jaarrekening – Risicoanalyse van de geconsolideerde jaarrekening – Casestudy’s

Externe controle in de praktijk Dirk Van Vlaenderen - Thierry Van Loocke Externe controle in de praktijk biedt in een klimaat waarin de financiële verslaggeving zich uitbreidt en de controle op de volledigheid en juistheid van financiële gegevens toeneemt, uitkomst voor (toekomstige) bedrijfsrevisoren en accountants bij het opstellen en efficiënt uitvoeren van een gestructureerd controlewerkprogramma. Deze praktische handleiding met talrijke voorbeelden volgt de verschillende stappen die de revisor doorloopt van planningsfase tot verslaggeving en besteedt in het bijzonder aandacht aan: › de aard van de werkzaamheden van de revisor; › de toegepaste methoden en documentatietechnieken; › het risicoprofiel van een onderneming. Externe controle in de praktijk is aangepast aan de nationale en internationale regels voor financiële rapportering en de internationale boekhoudnormen (IFRS). Inhoud Diverse aspecten van de controle – Controle van de jaarrekening – Organisatie van de controle – Testen van de basisprocedures – Controle van de balans – Het controleverslag – Bijzondere controlewerkzaamheden bij een eerste of eenmalige controleopdracht – De controle van de geconsolideerde jaarrekening

ISBN 978 90 455 3627 9 € 30,80 - 280 blz. - 2011 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

12


Interne controle in de praktijk Griet Beerten - Thierry Van Loocke Ondernemingen moeten regelmatig controleren of ze nog op schema zitten voor het behalen van hun doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, de tevredenheid van klanten en personeel vergroten, ‘duurzaam’ ondernemen …), of hun activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering en of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels. In Interne controle in de praktijk gaan de auteurs na welke ‘controlemaatregelen’ ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de theorie en de dagdagelijkse praktijk. Interne controle in de praktijk richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement en bestuurswetenschappen, (stagiair) bedrijfsrevisoren en (stagiair) accountants, als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies binnen vzw’s.

ISBN 978 90 455 4142 6 € 30,50 - 318 blz. - 2012 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Een korte historiek – Wat is interne controle? – Controlemaatregelen – Interne audit en auditcomité – Tools voor interne controle – Interne controle binnen de organisatie – Bespreking van de interne controle per bedrijfscyclus – Interne controle in een geautomatiseerde omgeving – Hoe ‘praktisch’ een interne controle uitvoeren? – Het verband met externe controle – Fraude

Boekhouden op computer met Exact Online Dirk Maesen Boekhouden op computer met Exact Online toont u wat de voordelen van online boekhouden zijn en hoe u uw boekhouding met Exact Online optimaal kunt beheren. Dit boek leert u onder andere: › hoe u aan- en verkoopfacturen, financiële en diverse verrichtingen ingeeft; › hoe u werkt met verkopen in België, de Europese Unie en daarbuiten, in euro en in andere valuta; › wat de interactieve mogelijkheden zijn van online boekhouden. Het boek is zowel geschikt voor studenten als voor accountants, boekhouders en ondernemers: › een praktijkgerichte aanpak tegen een onderbouwd wettelijk en theoretisch kader; › de nieuwste stand van zaken in het boekhouden op computer; › duidelijke schermafbeeldingen en uitgewerkte voorbeelden van concrete situaties. Inhoud Creatie van je dossier – Parametrage van je dossier – Wat je verder moet weten vooraleer je start met je boekhouding – De basisbestanden of de stamgegevens – Ingave van de openingsbalans – De boekhoudkundige verrichtingen – Speciale mogelijkheden binnen de boekhouding – Afdrukken en consultaties – Speciale topics

ISBN 978 90 455 3402 2 € 29,90 - 263 blz. - 2011

EXTRA’S › studenten kunnen via Exact een abonnement van € 5 per jaar afsluiten

13


Boekhouden op computer: Casestudy E-Topics nv Dirk Maesen Boekhouden op computer: casestudy E-Topics nv sluit perfect aan op het handboek Boekhouden op computer met Exact Online en biedt u de mogelijkheid om het computerboekhouden aan te leren vanuit een casestudy rond het fictieve maar op de realiteit geïnspireerde bedrijf E-Topics nv. Dit boek is bedoeld als een echte praktijkgerichte competentietrainer, met als hoofddoelen: › het leren boeken in een boekhoudpakket, inclusief de interpretatie van de boekhoudkundige verrichting op het vlak van btw, fiscaliteit en jaarrekening; › het verwerken van de periodieke btw-aangifte en andere verplichte documenten; › een complete audit op de btw-aangifte in relatie tot de balans en de resultatenrekening; › het omgaan met de balans/resultatenrekening en met belangrijke items uit een boekhoudpakket en de parametrage ervan.

ISBN 978 90 455 3403 9 € 21,25 - 208 blz. - 2011

Met verhelderende schermafbeeldingen en realistische documenten uit de boekhoudpraktijk. Boekhouden op computer: Casestudy E-Topics nv werkt met het boekhoudprogramma Exact Online, maar de casestudy kan ook als aanvullend oefenmateriaal gebruikt worden bij een ander boekhoudprogramma.

Praktisch basisboek bedrijfsbeheer Ann Govaerts - Eddy Roegiers - Luk Van Haute Praktisch basisboek bedrijfsbeheer wil niet-accountancy-opgeleiden die binnen hun (toekomstige) beroep in contact staan met de accountant, de boekhouder of met de financieel verantwoordelijke van een onderneming, helpen het financiële vakjargon te begrijpen en interpreteren aan de hand van: › een aantal basisbegrippen van de boekhouding; › de studie van de jaarrekening; › de financiële analyse; › cost accounting. De auteurs maken de lezer als ervaren gidsen wegwijs in het labyrint van de financiële wereld. Inhoud Module 1: Principes van het dubbel boekhouden – Financiële analyse en beleidsinstrumenten Module 2: Cost accounting

ISBN 978 90 455 4024 5 € 26,95 - 198 blz. - 2012 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

14


Financiële analyse

De onderneming doorgelicht Ann Vanbergen - Jacques Van Der Elst

› herziene

uitgave

Wie meer wil weten over de financiële toestand van een grote onderneming krijgt in Financiële analyse. De onderneming doorgelicht de methodiek aangereikt om zijn weg te vinden in de overvloed aan financiële gegevens. Het handboek bespreekt: › de analyse-instrumenten voor een accurate beoordeling van de financiële prestaties van een onderneming; › de jaarrekening als uitgangspunt voor de financiële analyse; › de analyse van een onderneming en de vergelijkende analyse van resultaten van meerdere ondernemingen onderling. De jaarrekening van Duvel Moortgat nv vormt de praktijkgerichte rode draad doorheen het werk waar alle besproken analyse-instrumenten op toegepast worden. Dit en nog zoveel meer maakt van Financiële analyse een praktisch werkinstrument: › uitgebreide bijlagen; › uitgewerkt oefenpakket; › leidraad voor de docent.

ISBN 978 90 455 4249 2 € 32,95 - 302 blz. - 2013 EXTRA’S › oplossingen voor de docent › teacher's help › PowerPointpresentatie

Deze herwerkte editie bevat een nieuw hoofdstuk over falingspredictiemodellen met de bespreking en toepassing van drie modellen die een faillissement kunnen voorspellen. Inhoud De financiële informatie – Verticale en horizontale analyse – Kasstroomanalyse – Werkkapitaalanalyse – Kapitaalstructuuranalyse – Rentabiliteitsanalyse – Dupontmodel – Productiviteitsanalyse – Ratio’s voor beurswaarden – Falingspredictiemodellen

Financieel-economische oefeningen met Excel Serge Halsberghe - Eddy Van den Broeck Financieel-economische oefeningen met Excel bevat 22 praktijkgerichte oefeningen die telkens een specifiek financieel-economisch vraagstuk bevatten. Stapsgewijs reiken de auteurs de Excelfuncties aan die het meest geschikt zijn om de nodige berekeningen te maken, gegevens te schikken, analyses te maken, visuele voorstellingen te genereren enz. Het is dus geen handleiding over Ms Excel, wel een praktijkboek dat bruikbare tools aanreikt om concrete bedrijfsproblemen op te lossen. De auteurs kiezen resoluut voor een oplossingsgerichte werkwijze. Daarom staat het eindresultaat van de case telkens mee in het boek en wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken.

ISBN 978 90 455 3147 2 € 10,95 - 128 blz. - 2010

Kenmerkend voor dit boek is de vakoverschrijdende aanpak, waarbij de informatica-invalshoek of het financieel-economische aspect kan primeren. Het boek is ook zeer geschikt als zelfstudiemateriaal.

EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

15


› economie

16


Bank en beurs binnenstebuiten Karin Bellon - Els Koolen - Kurt Kegels - Karin Van Tendeloo - Jacques Vanneste

›herziene

uitgave

Een up-to-date standaardwerk over de boeiende bank- en beurswereld voor studenten en docenten van het hoger onderwijs. Maar het boek zal ook al wie professioneel begaan is met deze materie, beslist aanspreken. Bank en beurs binnenstebuiten behandelt systematisch brandend actuele thema’s en heeft speciale aandacht voor de crisisjaren 2008 – 2011. Op een heldere manier worden de oorzaken en gevolgen van de euro- en overheidsschuldencrisis belicht. In deze herwerkte editie vindt u onder meer ook de nieuwe fiscale regels voor spaarders en beleggers.

ISBN 978 90 455 4247 8 € 27,95 - 256 blz. - 2013 EXTRA’S

Bank en beurs binnenstebuiten is ook geschikt als zelfstudiemateriaal of als naslagwerk voor al wie belangstelling heeft voor het studiedomein van de financiële economie.

› achtergrondinfo en ICT- opdrachten uit de actualiteit › oplossingen van de opdrachten › extra oefenmateriaal

De inhoudsopgave is zo opgevat dat de lezer een selectie kan maken in functie van zijn voorkennis en specialisatie. Sommige hoofdstukken kunnen zowel op een inleidend als op een meer gevorderd niveau worden verwerkt. Inhoud Het wetgevende en institutionele kader – De belangrijkste betalingstechnieken, spaarformules en kredietvormen voor particulieren en ondernemingen – Beleggingsinstrumenten: obligaties, aandelen en beleggingsfondsen – De werking van de beurs en de relevantie en evolutie van internationale beursindexen

Lexicon financieel-economische instrumenten en markten Erwin Roosen - Dirk Verhaeghe Welke financiële producten bestaan er? Welke risico’s zijn er verbonden aan beleggen? Wat moet u verstaan onder de financiële begrippen en onderwerpen die u dagelijks tegenkomt in de actualiteit? Vragen als deze zijn voor de doorsnee consument niet eenvoudig te beantwoorden. Het Lexicon financieel-economische instrumenten en markten helpt gebruikers (studenten, professionals en andere geïnteresseerden) een heel eind op weg. Het boek is › een leidraad in de veelheid aan financieel-economische begrippen; › een hulp bij het beoordelen en het kopen van diverse financiële producten; › een houvast bij het beheren van uw financieel vermogen.

ISBN 978 90 455 2838 0 € 35,00 - 352 blz. - 2009

17


Beleggingsleer Siem de Ruijter - Jan Van Doorslaer

›herziene

uitgave

Bent u actief in de financiële sector of wilt u het worden? Of bent u gewoon geïnteresseerd in beleggen? Of u nu beginner of gevorderde bent, Beleggingsleer is de uitgave die antwoord biedt op al uw vragen over beleggen: › de belangrijkste principes van beleggen; › de verschillende beurzen; › de samenstelling van een beleggingsportefeuille; › de verschillende beleggingsproducten (van spaarrekening tot beleggingen in grondstoffen) en hun veiligheid, liquiditeit, return, fiscaliteit en kosten. In deze aangepaste editie vindt u alle gewijzigde bedragen en percentages n.a.v. de nieuwe fiscale regelgeving (o.a. de roerende voorheffing) en nieuwe voorbeelden uit de actualiteit. Er is ook aandacht voor het Twin Peaks-model en Enterprise Value/EBITDA.

ISBN 978 90 455 4248 5 € 29,50 - 458 blz. - 2013 EXTRA’S › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

Beleggingsleer is helder geschreven en biedt concrete aanknopingspunten aan de hand van: › verwijzingen naar de actualiteit; › referenties aan externe informatiebronnen; › verduidelijkende praktijkvoorbeelden; › realistische oefeningen. Inhoud Deel 1: Vermogensvorming – De beurs – Beleggen en macro-economie – Een beleggingsportefeuille samenstellen Deel 2: Spaarrekening – Termijnrekening, kasbon en staatsbon – Verzekeringsbon en verzekeringsrekening – Obligaties – Aandelen – Beleggingsfondsen – Pensioensparen – Afgeleide producten – Onroerend goed – Grondstoffen

18


Economie in rechte lijn Bruno De Borger - André Van Poeck m.m.v. Elisabeth Van d’helsen Economie in rechte lijn staat voor een toegankelijke benadering van de microen de macro-economie. Het boek onderscheidt zich van andere economische handboeken door de intuïtievere aanpak. Ieder hoofdstuk bestaat uit drie delen: › een concrete situatieschets en actuele cases, aangevuld met vragen die een begeleidingstraject voor de les vormen; › een theoretisch deel van een toegankelijk didactisch niveau met een minimum aan wiskundige formules en berekeningen; › oefeningen en opdrachten die de materie helpen verwerken. De uitgave stimuleert de zelfwerkzaamheid van de student met concrete leerdoelen, begrippenlijsten, uitgebreide oefenmogelijkheden en vraagstellingen die uitnodigen tot debat. Inhoud Wat is economie? – Het marktmechanisme – Consumentengedrag en de afleiding van de vraag – Productie en kosten van bedrijven op korte en lange termijn – Prijsvorming onder verschillende marktstructuren – Marktimperfecties en de rol van de overheid – Productie, inkomens en bestedingen – Economische groei en ontwikkeling – Macro-economisch evenwicht – Consumptie, investeringen en de aggregatieve vraag – De budgettaire politiek – De monetaire politiek – Werkloosheid, inflatie en de Phillips-curve – De internationale economie, vrijhandel en protectie – Het internationaal monetair stelsel

ISBN 978 90 455 4214 0 € 26,50 - 288 blz. - 2012 EXTRA’S › › › ›

extra cases extra oefeningen oplosingen voor de docent PowerPointpresentatie

19


› handel - expeditie - vervoer

20


Buitenlandse handel Veerle Lahousse - Valérie Rits Lieve Van Der Schueren - Beatrijs Walters

› herziene

uitgave

Buitenlandse handel. Van verkoop tot betaling en financiering is een leidraad voor iedereen die wil kennismaken met alle stappen die moeten gezet worden om een handelstransactie tot een goed einde te brengen. Het boek behandelt o.a. volgende thema’s: › de verkenning van de markt; › de onderhandeling over alle aspecten van de verkoop; › de afhandeling van de verzending van de goederen naar buitenlandse markten; › de betaling, de financiering en risico’s van buitenlandse handel. In deze herwerkte uitgave wordt de bespreking van de aansprakelijkheid van de verlader verder uitgebreid. Ook het cijfermateriaal en de reglementeringen worden geüpdatet.

ISBN 978 90 455 4263 8 € 30,90 - 424 blz. - 2013 EXTRA’S › PowerPointpresentatie

Naast de theorie worden alle behandelde onderwerpen duidelijk geïllustreerd met geactualiseerde documenten, verhelderende schema’s en praktische voorbeelden. Inhoud Een blik op de internationale handel – Internationale handelspolitiek – Handelspromotie – Internationale verkopen en de Incoterms – Documenten – De transportverzekering – Douaneformaliteiten – Betalingsmiddelen en betalingstechnieken – Financiering – Risico’s

21


Internationale handels- en betalingstechnieken Lieve Lombaert - Beatrijs Walters Internationale handels- en betalingstechnieken is een basiswerk dat studenten wegwijs maakt in de boeiende wereld van de internationale handel en logistiek. De inhoud en structuur zijn volledig afgestemd op het praktijkgericht en zelfsturend onderwijs in opleidingen van de professionele bachelor. In het handboek verwerft de student op een gestructureerde manier aan de hand van de theorie, een oefentraject en zelfevaluatie, inzicht in de belangrijkste begrippen en verrichtingen van de buitenlandse handel: › de verschillende export- en importverrichtingen; › de Incoterms®2010; › de rol van de tussenpersonen; › de vervoersdocumenten en de internationale betalingstechnieken. De tekst wordt rijkelijk geïllustreerd met cijfermateriaal, schema’s en afbeeldingen. Het caseboek biedt de mogelijkheid tot groeps- en duo-leren en geeft de student de kans om de voeling met de praktijk te toetsen door een aantal export- en importcases te analyseren. Er wordt gewerkt met de reële (vervoers)documenten uit de internationale handel in zes concrete cases.

handboek ISBN 978 90 455 4027 6 € 26,30 - 200 blz. - 2012 caseboek ISBN 978 90 455 4026 9 € 11,00 - 96 blz. - 2012 EXTRA’S › PowerPointpresentatie voor docenten › oplossingen voor de docent

Inhoud Internationale handel – Internationale verkoop – Vervoer en vervoersdocumenten – Douaneformaliteiten – Betalingstechnieken in de internationale handel

22


Handels- en financiële technieken Karin Bellon - Miek De Graeve - Marlies Gyselaers - Els Koolen - Karin Van Tendeloo - Bea Walters Handels- en financiële technieken geeft studenten uit de professionele bachelor een inleiding in de nationale en de internationale handel en de bijbehorende financiële technieken en instrumenten. Het boek wil een actief lesgebeuren stimuleren: › een inleidende case zet de studenten aan het denken; › in het theoriegedeelte worden begrippen gedefinieerd en geïllustreerd; › hierna volgt een uitgebreide oefeningenreeks; › met de zelfevaluatie kunnen studenten hun verworven kennis toetsen. Inhoud Deel 1 De handel: ontstaan – belang – soorten handel – wie voert handel – de verkoopovereenkomst – internationale handel Deel 2 Handelsdocumenten: van offerte tot factuur – de btw – vervoer en vervoerdocumenten – oorsprongsdocumenten – Incoterms – douaneformaliteiten Deel 3 Betalingsmiddelen en -bewijzen: de rechtstreekse betaling – de onrechtstreekse betaling Deel 4 Bank en beurs: beleggingen – de beurs en beursindexen – financieringsmiddelen voor particulieren en voor bedrijven Deel 5 De verzekeringsovereenkomst en soorten verzekeringen

ISBN 978 90 455 3645 3 € 27,35 - 296 blz. - 2011

EXTRA’S › oplossingen voor de docent

23


› informatica

24


MS Access 2013 - 2010 - 2007 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers m.m.v. Freddy Lemmens Met dit databankprogramma kunt u gegevens beheren, allerlei overzichten maken en die gegevens ook publiceren op het internet. Met Ms Access leert u stapsgewijs alles over hoe u een deelaspect van uw administratie kunt automatiseren: › hoe u uw gegevens kunt bewaren, wijzigen en later raadplegen; › de integratie met Ms Word en Ms Excel en de koppeling met het internet; Bovendien bevat het boek: › een uitgebreid oefenpakket met ruim 250 opdrachten; › duidelijke schermafbeeldingen die u stap voor stap begeleiden. Inhoud Een relationele databank opstellen – De formulierfilter en selectiefilter gebruiken – Veldeigenschappen en tabeleigenschappen instellen – Een databank raad­plegen met ‘query’s’: selectiequery’s, geavanceerde query’s, kruistabellen en actiequery’s – Formulieren – Hoofd- en subformulieren – Rapporten – Draaitabellen en -grafieken – Een navigatieformulier gebruiken – Integratie met Ms Word en Ms Excel – De koppeling met het internet

MS Access 2013 verschijnt in 2014 MS Access 2010 ISBN 978 90 455 3449 7 € 19,25 - 242 blz. - 2011 MS Access 2007 ISBN 978 90 455 2406 1 € 19,25 - 244 blz. - 2008 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

MS Excel 2013 - 2010 - 2007 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers Met Ms Excel, het meest gebruikte rekenbladprogramma ter wereld, kunt u facturen, loonlijsten, budgetten, resultaten enz. opstellen, eventueel afdrukken en zelfs publiceren op het internet. Met Ms Excel leert u stapsgewijs: › eenvoudige modellen opstellen en bewerken; › formules, adressering en validatie gebruiken; › de opmaak van het werkblad instellen; › werkbladen afdrukken; › grafieken gebruiken. Daarna komen de finesses van het pakket aan bod. Met 121 oefeningen. Inhoud Basisbewerkingen – Formules, adressen en validatie – De opmaak van het werkblad instellen – Werkmappen of werkbladen afdrukken – Grafieken maken – Koppelingen, berekeningsmethode en matrixformules – Ms Excel-functies – Lijsten gebruiken – Draaitabellen en -grafieken maken – ‘Wat als?’-vragen beantwoorden: gegevenstabel, doelzoeker, oplosser en scenariobeheer – Het werkblad bekijken – Ms Excel aanpassen – Macro’s – Integratie met Ms Word – De koppeling met het internet

MS Excel 2013 ISBN 978 90 455 4457 1 € 19,25 - 272 blz. - 2013 MS Excel 2010 ISBN 978 90 455 3443 5 € 19,25 - 268 blz. - 2011 MS Excel 2007 ISBN 978 90 455 2405 4 € 19,25 - 260 blz. - 2008 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

25


MS PowerPoint 2013 - 2010 - 2007 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers In dit boek wordt het presentatiepakket Ms Powerpoint stapsgewijs besproken. Afwisselend met een uitgebreid oefenpakket komen aan bod: › de basisbewerkingen voor het opstellen van een presentatie; › de meer gevorderde functies; › de koppeling met het internet. Met daarnaast nog enkele nuttige tips en een evaluatieformulier voor presentaties kunt u meteen zelf aan de slag! Inhoud Basisbewerkingen om een presentatie op te stellen – De dia-indeling wijzigen – Secties gebruiken – Modellen gebruiken – De datum, de tijd, het dianummer of een voettekst toevoegen – Sjablonen – De diavoorstelling aanpassen – Animaties en diaovergangen – Actieknoppen, actie-instellingen en hyperlinks – Multimediamogelijkheden – Grafische vormen toevoegen en wijzigen – Smartart-afbeeldingen toevoegen – Grafieken toevoegen – De tekstfuncties – Tabellen toevoegen – Afdrukken – Een presentatie beveiligen met een wachtwoord – De standaardinstellingen (‘Opties’) wijzigen – De koppeling met het internet – Presentatietips – Evaluatieformulier voor een presentatie

MS PowerPoint 2013 verschijnt in 2014 MS PowerPoint 2010 ISBN 978 90 455 3776 4 € 15,95 - 176 blz. - 2012 MS PowerPoint 2007 ISBN 978 90 455 2407 8 € 15,95 - 168 blz. - 2009 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

MS Word 2013 - 2010 - 2007 Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers Met dit tekstverwerkingspakket kunt u brieven, rapporten, verslagen, eindwerken, offertes enz. opstellen, afdrukken en publiceren op het internet. Stapsgewijs verdiept u zich verder in het programma: › eenvoudige tekstverwerking; › gevorderde tekstverwerking; › opstellen van standaardbrieven; › de supplementaire functies. Het ruime oefenpakket zorgt ervoor dat u de theorie onmiddellijk ook in de praktijk kunt omzetten. Inhoud Basisbewerkingen – Verschillende weergaven gebruiken – Marges instellen – Tekst uitlijnen – Tekst opmaken – Tekst selecteren: werken met tekstdelen – Tekst verplaatsen en kopiëren – Spelling- en grammaticacontrole – Zoek- en vervangopdrachten – Tabulaties gebruiken – Alineaopmaak – Stijlen gebruiken – Thema’s – Sectieopmaak – Tabellen – Kolommen – Bouwstenen gebruiken – De Overzichtsweergave – Multimediamogelijkheden – Velden – Een inhoudsopgave, lijst of index maken – Formules maken – Standaardbrieven maken: Sjablonen, Formulieren en de ‘mailmerge’ – Het taakvenster Onderzoeken – Taalwisseling – Wijzigingen bijhouden – Documenten vergelijken – Beveiliging – Enveloppen en etiketten – Macro’s – AutoCorrectie – Documenten naast elkaar vergelijken – De koppeling met het internet – De standaardinstellingen (‘Opties’) wijzigen

MS Word 2013 ISBN 978 90 455 4458 8 € 19,25 verschijnt in januari 2014 MS Word 2010 ISBN 978 90 455 3450 3 € 19,25 - 252 blz. - 2011 MS Word 2007 ISBN 978 90 455 2404 7 € 19,25 - 243 blz. - 2007 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

26


MS Outlook 2010 Freddy Lemmens - Karine Van hooymissen Dankzij Ms Outlook 2010 kunt u e-mails, afspraken, adressen en taken bijhouden, archiveren en beheren en dat allemaal binnen hetzelfde programma. Met dit boek leert u alles over: › hoe u met Ms Outlook 2010 een deelaspect van uw administratie kunt vereenvoudigen; › het beheer van uw agenda, contacten en taken; › de uitgebreide mogelijkheden en finesses van Ms Outlook 2010. Bovendien bevat het boek: › handige tips voor het dagelijkse gebruik van Ms Outlook 2010; › duidelijke schermafbeeldingen die u stap voor stap begeleiden.

MS Outlook 2010 ISBN 978 90 455 3778 8 € 17,50 - 198 blz. - 2011

Inhoud Basisbewerkingen – E-mail gebruiken – Contacten beheren – Agendabeheer – Taken maken en beheren – Algemene instellingen in Outlook – Handige tips

MS Office-integratie in de praktijk Kelly Decroock U wilt de kwartaalcijfers van uw bedrijf uit een Excel-lijst halen of grafieken uit Excel in een PowerPoint-presentatie plakken en automatisch actualiseren? MS Office-integratie in de praktijk toont u hoe het moet: › bedrijfsgegevens efficiënt beheren en automatiseren in MS Excel, Access, Word, PowerPoint, Publisher en Outlook; › klemtoon op de relatie en integratie tussen de Office-programma’s onderling. U leert hoe u een professionele administratie zo doeltreffend mogelijk voert aan de hand van een op de praktijk geïnspireerde integrale casestudy: › voorbeeldbedrijf Tex-Mex bvba; › bedrijfsgerelateerde cases met oefeningen van drie verschillende moeilijkheidsniveaus; › met voorbeeldoplossingen.

ISBN 978 90 455 3431 2 € 15,00 - 128 blz. - 2012 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

Ideaal voor studenten die zich voorbereiden op het bedrijfsleven en het MS Office-pakket perfect willen beheersen en voor professionele administratieve medewerkers die hun workflow willen optimaliseren. In dit boek wordt gewerkt met MS Office 2010. Inhoud Voorstelling bedrijf Tex-Mex bvba – Sneltoetsen – Wat komt aan bod? – Databasegegevens bewerken – Huisstijl Tex-Mex – Bekendmaking nieuwe locatie – Opening nieuwe locatie – Verlofaanvraag – Omzetanalyse – Rapportering – Adressenlijst – Telefoonmemo in Outlook – Klachtenformulier – E-mailnieuwsbrief – Gegevens van contactpersonen uitwisselen tussen Excel en Outlook

27


Initiatie Word Angèle Bosschaerts

› nieuwe

uitgave

In Initiatie Word leert u stapsgewijs werken met MS Word 2010. Het is bedoeld voor de beginnende computergebruiker en leent zich perfect voor gebruik in cursusverband. In dit boek leert men de basisfuncties in MS Word: tekst opmaken, tabellen maken, alinea’s gebruiken enz. De theorie wordt verduidelijkt met schermafdrukken. Met dit boek voert u stap voor stap nieuwe bewerkingen uit. Daarnaast zijn er ook voldoende oefeningen om zelf uw vaardigheden te testen. De inhoud is conform de competentie-eisen voor het volwassenenonderwijs. Inhoud Kennismaking met Word – Een document opstellen – Tekst selecteren, verplaatsen en kopiëren – Tekst opmaken – Handige hulpmiddelen in Word – Alinea’s uitlijnen, regel- en alinea-afstand – Tabstops gebruiken – Alinea’s inspringen – Alinea’s omranden en arceren en paginaranden toevoegen – Lijsten maken – Pagina’s opmaken – Kop- en voetteksten maken en pagina’s nummeren – Een tabel maken

ISBN 978 90 455 4256 0 € 17,00 - 154 blz. - 2013 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

Initiatie in de informatica nieuweuitgave uitgave Voor Windows 8 ››nieuwe Voor Windows 7

Angèle Bosschaerts In Initiatie in de informatica leert de beginnende computergebruiker stapsgewijs werken met Windows. De inhoud van dit praktijkgerichte handboek beantwoordt volledig aan het leerplan van de module ‘Initiatie in de informatica’ (volwassenenonderwijs): › inleiding in de hardware van de pc; › basisvaardigheden van Windows; › initiatie Word, Excel, Access, Internet en Paint; › Windows Verkenner en het configuratiescherm; › menselijke aspecten van computergebruik: ergonomisch pc-gebruik. Het boek wil de wereld van de informatie- en communicatietechnologie toegankelijker maken, zowel voor volwassenen als voor een jong publiek. Alle handelingen worden overzichtelijk uitgelegd. Meestal worden een of twee verschillende werkwijzen besproken. De talrijke schermafdrukken verduidelijken de tekst. Het boek bevat opdrachten onder begeleiding. Inhoud De computer starten – Over computers – Basisvaardigheden van Windows – Bestanden beheren via Windows Verkenner – Help – Initiatie Word – Initiatie Excel – Het configuratiescherm – Surfen op het internet – Tekenen met Paint – Netwerken – Ergonomie

Initiatie in de informatica voor Windows 8 ISBN 978 90 455 4403 8 € 26,50 verschijnt in 2013 Initiatie in de informatica voor Windows 7 ISBN 978 90 455 3911 9 € 26,50 - 264 blz. - 2012

EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

28


Initiatie internet Angèle Bosschaerts

› herziene

uitgave

In Initiatie internet leer je stapsgewijs werken met het internet. Het is bedoeld voor de beginnende internetgebruiker – jong en oud – en leent zich uitstekend voor gebruik in cursusverband. Alle onderdelen waarmee je op het internet te maken krijgt – van wat je moet doen om op het internet te raken, tot het surfen, e-mailen, chatten, muziek beluisteren en filmpjes bekijken, downloaden, deelnemen aan nieuwsgroepen, winkelen, internetbankieren en de beveiliging van je verbinding – worden overzichtelijk uitgelegd. De talrijke schermafdrukken verduidelijken de tekst. Het boek bevat een heel aantal opdrachten onder begeleiding, maar voorziet ook oefeningen om zelf je vaardigheden te testen.

ISBN 978 90 455 4387 1 € 24,50 herziene uitgave verschijnt in 2014

De inhoud van Initiatie internet beantwoordt volledig aan de module Internet 1 van het leerplan Informatica – Toepassingssoftware voor het volwassenenonderwijs. Het boek werd verder aangevuld met extra informatie die niet voorkomt in het leerplan, maar toch nuttig om weten is. In dit handboek wordt er gewerkt met de programma’s Internet Explorer 10, Windows Live Mail en Windows Live Messenger (versie 2012). Hoe je deze programma’s gratis kunt downloaden en installeren op je computer wordt ook in het handboek uitgelegd. Met handige index en overzicht van nuttige weblinks. Inhoud Kennismaking met het internet – Surfen op het www – Meer dan surfen alleen – Internetopties en beveiligingsinstellingen van Internet Explorer – Zoeken op het www – Informatica van webpagina’s opslaan en afdrukken – E-mail via Windows Mail – E-mail via Windows Live Hotmail – Comprimeren van bestanden – Chatten – Discussiegroepen

Typ-Top vandaag plus Geert Bonte - Dirk Vandeputte - Koenraad Six Typ-Top vandaag plus bevat oefeningen om je stapsgewijs te begeleiden bij het verkennen van het toetsenbord. Het boek bevat de volledige klavierstudie (de vier toetsenrijen van het alfanumerieke klavier en het numerieke klavier). Typ-Top vandaag plus is vooral geschikt voor de thuismarkt, naschoolse typcursussen, het avondonderwijs en versnelde opleidingen (bv. voor instapleerlingen en voor het hoger onderwijs). Inhoud › volledige klavierstudie (de vier toetsenrijen van het alfanumerieke klavier en het numerieke klavier) › uitgelezen selectie oefeningen

+ cd-rom ISBN 978 90 455 3446 6 € 18,60 - 102 blz. - 2010

29


Financieel-economische oefeningen met Excel Serge Halsberghe - Eddy Van den Broeck Financieel-economische oefeningen met Excel bevat 22 praktijkgerichte oefeningen die telkens een specifiek financieel-economisch vraagstuk bevatten. Stapsgewijs reiken de auteurs de Excelfuncties aan die het meest geschikt zijn om de nodige berekeningen te maken, gegevens te schikken, analyses te maken, visuele voorstellingen te genereren enz. Het is dus geen handleiding over Ms Excel, wel een praktijkboek dat bruikbare tools aanreikt om concrete bedrijfsproblemen op te lossen. De auteurs kiezen resoluut voor een oplossingsgerichte werkwijze. Daarom staat het eindresultaat van de case telkens mee in het boek en wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken.

ISBN 978 90 455 3147 2 € 10,95 - 128 blz. - 2010 EXTRA’S › oefenbestanden › oplossingen voor de docent

Kenmerkend voor dit boek is de vakoverschrijdende aanpak, waarbij de informatica-invalshoek of het financieel-economische aspect kan primeren. Het boek is ook zeer geschikt als zelfstudiemateriaal.

30


› management en organisatie

31


Gids voor management en organisatie Rob Frederix Gids voor management en organisatie is geschreven door docenten van verschillende Vlaamse hogescholen en ondernemingsadviseurs. Zij geven in het boek antwoorden op vragen als: › Wat is management? › Is het opmaken van een strategisch plan nuttig voor een onderneming? › Hoe is onze onderneming georganiseerd? › Contante betaling of krediet? › Wat zal onze winst zijn? › Wat zijn logistieke processen? › Wat is het belang van kwaliteit voor onze onderneming? De verschillende hoofdstukken, uitgewerkte voorbeelden en casestudy’s worden steeds gesitueerd in een concrete bedrijfsomgeving. Ook de talrijke concrete tips en adviezen tonen aan hoe een onderneming concreet op een professionele manier kan worden uitgebouwd. Bij het leerboek hoort ook een praktijkboek met extra vragen, opdrachten en casestudy’s.

leerboek ISBN 978 90 455 2410 8 € 27,65 - 152 blz. - 2008 praktijkboek ISBN 978 90 455 2411 5 € 17,55 - 128 blz. - 2008 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Wat is management? – Strategisch management – Management en organisatie – Marketingmanagement – Financieel management – Logistiek management – Management en kwaliteit

Praktisch basisboek management Rob Frederix e.a. Praktisch basisboek management is een uniek Nederlandstalig managementboek. Het werd uitgewerkt door een team van Vlaamse lectoren. Zij maakten er een overkoepelend werk over de verschillende aspecten van het management van. Het boek integreert bedrijfsmanagement, marketingmanagement en financieel management. Praktisch basisboek management richt zich specifiek naar bachelorstudenten en studenten volwassenonderwijs. Schema’s, figuren en voorbeelden uit Vlaamse en Belgische context helpen de studenten inzicht te verwerven in de verschillende aspecten en criteria van het commerciële, financiële en organisatorische beleid van een onderneming. Inhoud De organisatie – Leiding en personeel – Marketingmanagement – Werking van de boekhouding – Financiële rapportering – Financieel management – Logistiek – Kwaliteitszorg – Administratieve organisatie en interne controle – Maatschappelijk verantwoord ondernemen

leerboek ISBN 978 90 455 3653 8 € 35,95 - 328 blz. - 2011 praktijkboek ISBN 978 90 455 3656 9 € 19,00 - 176 blz. - 2011

Om de theorie uit het leerboek in te oefenen, is er het Praktisch basisboek management – Praktijkboek. EXTRA’S › oplossingen voor de docent

32


HR-instrumenten Ilse Vanderstukken HR-instrumenten wil een houvast bieden aan studenten die voor het eerst in contact komen met human resources. Het streeft eenvoud na en biedt theoretische basisinzichten in HR-instrumenten. Een absolute must dus om HR-activiteiten in organisaties te observeren en te bestuderen. Het boek laat u, binnen HRM, kennismaken met de rol en het belang van: › organisatiestructuren en -vormen; › rekrutering, selectie en onthaal; › prestaties of performance; › beoordelen; › belonen en › ontwikkelen.

ISBN 978 90 455 4221 8 € 17,00 - 104 blz. - 2012

De opdrachten achteraan het boek stellen de lezer in staat uitgebreid te reflecteren over de aangereikte theorie. Inhoud Organisaties en personeelswerk – Rekrutering, selectie, onthaal – Prestatie – Beoordelen – Belonen – Ontwikkelen – Opdrachten

33


› psychologie

34


Psychologie Inleiding voor de professionele bachelor Luc De Man - Els Ockerman - Ginette Janssens De inhoud en opbouw van Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk ... Het boek wil aan de hand van concrete voorbeelden de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot bruikbare onderbouw van het professioneel omgaan met mensen. Het boek biedt u: › een heldere verduidelijking van theoretische modellen, aangevuld met interessante en bruikbare voorbeelden en cases; › een aantrekkelijke en vlot leesbare lay-out. Inhoud Psychologie in de dagelijkse praktijk – Gewaarworden en waarnemen – Gedragsveranderingen als gevolg van ontwikkelingsprocessen – Gedrags­ ver­ an­dering als gevolg van leerprocessen – Persoonlijkheid ­– Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen –- Emoties als gids bij gedrag en mentale processen – Sociale psychologie – Gedrag als communicatie

ISBN 978 90 455 3686 6 € 29,50 - 480 blz. - 2011

EXTRA’S › PowerPointpresentatie

35


› recht

36


Praktisch belastingrecht Herman Cools - Eddy Debruyne - Sophie Hugelier Stefan Ruysschaert - Wim Van Kerchove

› herziene

uitgave

Praktisch belastingrecht biedt een overzicht van de belangrijkste fiscale rechtstakken, waarbij de nadruk steeds ligt op een toegankelijke bespreking van de basisprincipes. Praktische voorbeelden zorgen voor een beter inzicht in de soms complexe materie. Volgende onderwerpen komen aan bod: › basisbeginselen van het fiscaal recht › personenbelasting › vennootschapsbelasting › btw-recht › registratierecht › successierecht

ISBN 978 90 455 4389 5 € 33,90 - 404 blz. - 2013 EXTRA’S › aanvullend materiaal › oegeningenmodule › oplossingen voor de docent

Per onderdeel wordt ook aandacht besteed aan de procedure. Praktisch belastingrecht biedt een onmisbaar overzicht van de verschillende belastingen die er in de Belgische wetgeving bestaan. In deze uitgave wordt de materie uitgewerkt voor aanslagjaar 2014.

37


Praktisch personenbelasting Sophie Hugelier

› herziene

uitgave

De personenbelasting stap voor stap uitgelegd: Praktisch personenbelasting volgt vak per vak de structuur van het actuele aangifteformulier inzake personenbelasting en diept zowel deel I als deel II grondig uit. Door de jaarlijkse grondige herwerking en de tussentijdse updates is de meest actuele informatie gegarandeerd. Praktisch personenbelasting is uniek door de begrijpelijkheid: › heldere bewoordingen; › een schat aan praktijkvoorbeelden; › een groot aantal concrete oefeningen, met drie globale oefeningen achteraan. Inhoud Inleidende begrippen – Wijziging of eerste mededeling van bankrekeningnummer en telefoonnummer – Persoonlijke gegevens en gezinslasten – Onroerende inkomsten – Bezoldigingen werknemers – Pensioenen – Onderhoudsuitkeringen – Aftrekbare bestedingen – Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies – Belastingverminderingen – Voorafbetalingen – Rekeningen in het buitenland – Beroep en ondernemingsnummer – Roerende inkomsten – Diverse inkomsten – Bezoldigingen bedrijfsleiders – Winsten – Baten – Voorheffingen – Bezoldigingen meewerkende echtgenoten – Winsten/baten vorige beroepswerkzaamheid – Eerste vestiging als zelfstandige – Verrekenbare woonstaatheffing – Addenda – Globale oefeningen

ISBN 978 90 455 4394 9 € 29,50 - 654 blz. - 2013 Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting – caseboek (pakket) ISBN 978 90 455 4401 4 € 43,00 EXTRA’S › tussentijdse actualisering (januari) › een extra hoofdstuk over de belastingberekening › aanvullingen › oplossingen voor de docent

UPDATES! De herwerkte versie van het boek – volledig aangepast aan het aanslagjaar 2013 – verschijnt in de zomer van 2013. Om u toch al met de meest recente informatie te kunnen laten werken, bieden wij u vanaf januari 2013 twee oplossingen aan: › via de website www.praktischrecht.be bieden we een update aan (gratis te downloaden); › via POD kunt u het volledige geüpdatete boek bestellen, in zijn geheel of als selectie van hoofdstukken (http://pod.deboeck.com). Kies voor ‘Praktisch Personenbelasting – Capita selecta 2013’.

38


Praktisch personenbelasting − Caseboek Sophie Hugelier

› herziene

uitgave

Dit caseboek toont hoe de aangifte in de personenbelasting er concreet uitziet. Aan de hand van aangiftedossiers uit de praktijk leert de student aan de slag gaan met reële documenten die verschillende situaties behandelen: de aangifte van een gehuwd koppel met een kind ten laste, een alleenstaande met hypothecaire lening, een gepensioneerd koppel … In deze herwerkte editie komt ook deel II van de aangifte ruimschoots aan bod. Het caseboek is een perfecte aanvulling op het reeds bestaande oefenmateriaal uit Praktisch personenbelasting en leent zich zowel voor zelfstudie als voor klassikaal gebruik.

ISBN 978 90 455 4400 7 € 15,00 - 142 blz. - 2013 Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting – caseboek (pakket) ISBN 978 90 455 4401 4 € 43,00 EXTRA’S › extra dossiers › online-oefeningenmodule › oplossingen voor de docent

Praktisch vennootschapsbelasting Wim Van Kerchove

› herziene

uitgave

Praktisch vennootschapsbelasting wil u vertrouwd maken met de wettelijke regeling uit de Belgische vennootschapsbelasting. Als leidraad gebruikt de auteur het aangifteformulier, dat u stapsgewijs op een efficiënte manier leert invullen. Het boek onderscheidt zich door: › de nuttige illustraties met talrijke boekingen; › de uitwerking van vele concrete voorbeelden en praktische toepassingen uit het dagelijkse bedrijfsgebeuren (boekingen ...); › het grote aantal oefeningen. Deze herwerkte uitgave bespreekt de aangifte 2013, met ruime aandacht voor alle nieuwigheden die sinds dit jaar van kracht zijn en een vooruitblik naar aanslagjaar 2014. Praktisch vennootschapsbelasting is een op maat geschreven handleiding voor docenten en studenten van het hoger en het volwassenenonderwijs, maar kan ook heel nuttig zijn voor consulenten, accountants, boekhouders en hun medewerkers.

ISBN 978 90 455 4397 0 € 29,00 - 566 blz. - 2013 Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting – caseboek (pakket) ISBN 978 90 455 4401 4 € 43,00 EXTRA’S › aangifteformulier › oplossingen voor de docent › tussentijdse actualisering

39


Praktisch fiscaal recht – basisbeginselen Eddy Debruyne Deze uitgave bevat de hoofdlijnen die belangrijk zijn bij de aanvang van de studie van het belastingrecht. Praktisch fiscaal recht – basisbeginselen sluit dan ook perfect aan bij de fiscale werken in de reeks Praktisch recht: Praktisch personenbelasting, Praktisch vennootschapsbelasting en Praktisch btw-recht. Gezien de materie bijzonder complex is, worden niet alle bijzondere regelingen opgenomen. Wel werd gezorgd voor een een praktische, evenwichtige aanpak met: › praktische voorbeelden die de theorie verduidelijken; › verschillende opdrachten.

ISBN 978 90 455 3756 6 € 10,50 - 88 blz. - 2011

Inhoud Het begrip ‘Belasting’ – De situering van het belastingrecht – De situering van het belastingrecht – De functies van de belastingen – Wie mag belastingen heffen? – Grondwettelijke beginselen van belastingheffing – Andere beginselen en kenmerken van het fiscaal recht – Indeling van de belastingen – De administratieve inrichting – Vragen en opdrachten

Praktisch btw-recht Stefan Ruysschaert - Christine Vanheuverzwijn - Ronny De Vroe

› herziene

uitgave

Praktisch btw-recht maakt studenten hoger onderwijs wegwijs in het btw-recht. Maar ook voor boekhouders, accountants en fiscale consulenten, zelfstandigen en bedrijfsleiders is dit boek dankzij de praktische benadering een handige leidraad. Het boek wordt jaarlijks herwerkt en bevat: › toepassingsvoorbeelden bij elk onderdeel van de wetgeving; › nuttige verwijzingen naar de boekhouding; › oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; › de btw-aangifte en het Btw-wetboek als bijlage. Inhoud De belastbare handelingen – Leveringen van goederen – Diensten – Invoer – Intracommunautaire verrichtingen – De btw-belastingplichtige – De verplichtingen van de btw-belastingplichtige – De maatstaf van heffing – Het recht op aftrek – De verwerking van de creditnota’s in de btw-aangifte – De herziening van de aftrek – Teruggaaf van de btw – De tarieven – De nieuwe fiscale procedure – Controlemiddelen en bewijsmiddelen – De btw-rekeningen

ISBN 978 90 455 4390 1 € 33,50 - 544 blz. - 2013 EXTRA’S › de belangrijkste btw-docu- menten en -formulieren als download › extra oefeningen › oplossingen voor de docent › PowerPointpresentatie

40


Praktisch registratierecht Eddy Debruyne Wat zijn registratierechten? Hoe worden ze geheven? Wat zijn de verschillen tussen de situatie in het Vlaamse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Praktisch registratierecht geeft de professionele bachelor en iedereen die een basiskennis registratierechten wil verwerven antwoord op deze en andere vragen. Deze uitgave is geschreven in toegankelijke taal en biedt u bovendien: › talrijke voorbeelden van concrete situaties; › praktijkgerichte oefeningen en toepassingen aan het eind van ieder hoofdstuk. Inhoud De registratieformaliteit – Soorten registratierechten – De registratieplicht – Algemene heffingsregels – Overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen – Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen – Huurcontracten van in België gelegen onroerende goederen – Hypotheekvestigingen, verpandingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht – Verdelingen en met verdeling gelijkgestelde afstanden van in België gelegen onroerende goederen – Handelingen van burgerlijke en handelsvennootschappen – Schenkingen – Vonnissen en arresten – Verplichtingen met het oog op het verzekeren van een correcte heffing – Bewijsmiddelen – Sancties – Teruggaaf – Verjaring – Vervolgingen en gedingen

ISBN 978 90 455 3671 2 € 24,00 - 245 blz. - 2011 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Praktisch successierecht Herman Cools m.m.v. Katrien Van Boxstael en Steve Van Uytbergen Alles over het hoe en waarom van successierechten vindt u in Praktisch successierecht. Dit boek leert u op praktijkgeoriënteerde en toegankelijke wijze: › hoe u successierechten correct berekent; › welke factoren de heffing van successierechten beïnvloeden; › de situatie in het Vlaamse gewest. Een bespreking van de successierechten in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is beschikbaar op www.praktischrecht.be. Deze uitgave garandeert een optimale kennisverwerving: › toegankelijke structuur; › concreet uitgewerkte voorbeelden, berekeningen en oefeningen; › uitgebreide alfabetische woordenlijst; › verduidelijkende schema’s. Inhoud De berekening van successierechten – Uitbreiding van de werkingssfeer van het successierecht – Betaling van de successierechten – De aangifte van nalatenschap – Sancties en verjaringstermijnen

ISBN 978 90 455 3688 0 € 24,00 - 232 blz. - 2011 EXTRA’S › bespreking successie- rechten in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke gewest › oplossingen voor de docent

41


Praktisch registratie- en successierecht – basisbeginselen Herman Cools - Eddy Debruyne

› herziene

uitgave

Praktisch registratie- en successierecht - basisbeginselen bevat de hoofdlijnen van het registratie- en successierecht dat van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Daarom is dit werk in eerste instantie geschikt voor die opleidingen waar deze materie binnen een beperkt aantal lesuren aan bod komt. De auteurs focussen op de basisprincipes van de registratie- en de successierechten, zonder al te diep in te gaan op uitzonderingen. De regelgeving voor het Brusselse en/of het Waalse gewest wordt sporadisch aangehaald. Als ondersteuning voor het verwerken van de materie zijn achteraan in het boek twee schema’s te vinden die beknopt enkele fundamentele principes uit het burgerlijk (erf)recht herhalen.

ISBN 978 90 455 4395 6 € 20,50 - 216 blz. - 2013 EXTRA’S › verschillende oefeningen › oplossingen voor de docent › extra voorbeelden van de berekening van de successierechten; › een uitgebreide bespreking van de registratierechten in het Brusselse Gewest › een uitgebreidere bespreking van de successierechten in het Brusselse en het Waalse Gewest

Praktisch administratief recht Inge Cleymaet - Stijn Vandamme Katrien Vanderschot - Bernard Hubeau (ed.)

› herziene

uitgave

Praktisch administratief recht is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs. In een toegankelijke taal worden de verschillende aspecten van het administratief recht toegelicht aan de hand van: › verwijzingen naar rechtsbronnen; › talrijke concrete voorbeelden; › een uitgebreide oefeningenmodule met oefeningen, casussen en een deeloverschrijdende oefening. Het totaalpakket met theorie, concrete voorbeelden en een zeer uitgebreid oefeningenpakket maken het boek ook bijzonder geschikt voor zelfstudie. Inhoud Fundamentele elementen van het administratief recht – De openbare diensten – Goederen – Ruimtelijke ordening en milieurecht – Rechtsbescherming tegen het bestuur

ISBN 978 90 455 4388 8 € 28,95 - 502 blz. - 2013 EXTRA’S › interessante aanvullingen bij het boek › extra oefeningen en casussen per deel, per hoofdstuk en een aantal deeloverschrijdende oefeningen (voor docenten) › oplossingen voor de docent

42


Praktisch burgerlijk recht Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht: › theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden; › casussen toetsen de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student. Inhoud Algemeen recht – Personen- en familierecht – Familiaal vermogensrecht – Zakenrecht – Verbintenissenrecht – Benoemde overeenkomsten (o.m. koop, huur, lening) – Voorrechten en hypotheken – Verjaring

ISBN 978 90 455 4392 5 € 22,20 - 188 blz. - 2013 EXTRA’S › actualiteit › oplossingen voor de docent

Praktisch burgerlijk recht − uitgediept Carine Danau - Paul Dom - Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Praktisch burgerlijk recht – uitgediept gaat dieper en breder dan het basisboek Praktisch burgerlijk recht en richt zich in de eerste plaats tot de academische bachelor. Door de praktische invalshoek is het echter ook geschikt voor professionele bachelors, voor zelfstudie of voor afstandsonderwijs. Met een flexibele structuur, gericht op competentiegericht onderwijs: › u kunt delen overslaan of herschikken in functie van wat aan bod komt in de les; › de student kan vertrekken van opzoekwerk op basis van de vermelde wetteksten en voorbeelden; › met veel vragen en opdrachten.

ISBN 978 90 455 4391 8 € 28,90 - 312 blz. - 2013 EXTRA’S › extra oefeningen › oplossingen voor de docent

Inhoud Personen- en familierecht – Familiaal vermogensrecht – Zakenrecht en zekerheden – Verbintenissenrecht – Benoemde contracten

43


Praktisch handels- en economisch recht Gerda Ghysels - Jan Roodhooft

› herziene

uitgave

Praktisch handels- en economisch recht geeft een inleiding op de algemene principes van het handels- en economisch recht. Dit boek heeft niet de pretentie de volledige wetgeving terzake in detail uiteen te zetten, maar wil vooral een praktijkboek zijn met concrete, praktische cases uit het domein. › volledig aangepast aan de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming; › voorbeelden, schema’s en praktijkcasussen om de bestudeerde theorie in te oefenen of verder uit te diepen; › de uitgave wordt jaarlijks herwerkt.

ISBN 978 90 455 4393 2 € 21,60 - 256 blz. - 2013 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Fundamentele elementen van Ondernemingsrecht – Marktrecht

het

handels-

en

economisch

recht

Praktisch verbintenissenrecht Wenzel Tijs - Annelies Verdoodt Praktisch verbintenissenrecht wil de lezer in een toegankelijke taal wegwijs maken in het verbintenissenrecht. De volgende principes worden hierbij gehanteerd: › geen encyclopedische opsommingen of academische discussies, maar wel de essentie en inzichten waarmee de lezer zelf aan de slag kan; › bevattelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die de abstracte theorie concreet maken; › aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht; › oproep tot reflectie en (inter)actie aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek richt zich tot de professionele bachelor. De geïnteresseerde lezer die met elementaire kennis van zaken aan het rechtsverkeer wenst deel te nemen – de ondernemer, de particulier, de consument … die zich afvraagt hoe het contractenrecht functioneert en welke rechten en plichten hij heeft, of de werkgever, de ouder, de eigenaar/houder van een zaak, een onroerend goed of een dier die zich afvraagt welke aansprakelijkheden hij riskeert – kan in het boek eveneens zijn gading vinden.

ISBN 978 90 455 4220 1 € 28,50 - 248 blz. - 2012 EXTRA’S › overzichtelijke schema's uit het handboek › casussen voor de docent

Inhoud Verbintenissen uit rechtshandelingen – Verbintenissen uit loutere rechtsfeiten – Regels gemeenschappelijk aan de verschillende verbintenissen 44


Praktisch vennootschapsrecht An De Graeve - Jan Roodhooft - Bart Windey

› herziene

uitgave

Praktisch vennootschapsrecht volgt het concept van de Praktisch recht-reeks: › geschreven in een toegankelijke taal; › verwijzingen naar rechtsbronnen doorheen de tekst; › met zeer veel concrete voorbeelden; › casussen per onderdeel; › met verklarende begrippenlijst achteraan en een overzicht van de belangrijkste definities uit het Wetboek van Vennootschappen. Praktisch vennootschapsrecht legt de nadruk op de meest voorkomende vennootschapsvormen: nv, bvba, vof, comm. v., comm. va., maar behandelt ook kort de vzw, de vso, het ESV en EESV. Inhoud Bronnen en structuur van het Wetboek van Vennootschappen – Inleidende bepalingen – Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen – Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid – Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek – Vennootschappen met (on)volkomen rechtspersoonlijkheid – De commanditaire vennootschap op aandelen – Vennootschappen met sociaal oogmerk – Herstructurering van vennootschappen – (Europees) Economisch Samenwerkingsverband – De Europese Vennootschap – Overgang van effecten – Het einde van de vennootschap – De vereniging zonder winstoogmerk

ISBN 978 90 455 4398 7 € 27,00 - 260 blz. - 2013 EXTRA’S › oplossingen en bijkomend oefenmateriaal voor de docent › PowerPointpresentatie en rechtspraak voor de docent

Praktisch verzekeringsrecht Miek De Graeve - Marlies Gyselaers

› herziene

uitgave

Deze uitgave schetst een globaal beeld van ons verzekeringsrecht voor studenten hoger onderwijs. Daarbij staat de praktische kennismaking centraal: › toepassingsvoorbeelden illustreren de theoretische principes; › vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk laten het toe de theorie toe te passen op concrete situaties. Inhoud Inleiding: de verzekeringswereld – Juridische basis: wetgeving inzake verzekeringen – Wet van 11 juni 1874 – Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst – Specifieke wetgeving – Controlewetgeving – Wet Cauwenberghs – De landverzekeringsovereenkomst: Krachtlijnen – Toepassingsgebied – Structuur – Kenmerken – Regels gemeenschappelijk aan alle soorten verzekeringen – Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst – Verplichtingen van de verzekeringnemer – Verplichtingen van de verzekeraar – Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst – Verjaring – Regels eigen aan de verschillende soorten verzekeringen – Regels eigen aan de zaakverzekeringen – Regels eigen aan de aansprakelijkheidsverzekeringen – Regels eigen aan de persoonsverzekeringen

ISBN 978 90 455 4399 4 € 24,00 - 288 blz. - 2013 EXTRA’S › nuttige weblinks › extra oefeningen › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

45


Praktisch sociaal recht Ludo Laurysens - Wim Van Robbroeck

› herziene

uitgave

Deze jaarlijks bijgewerkte uitgave bespreekt de principes van de sociale wetgeving. Doordat niet alleen de belangrijkste beginselen maar ook de bijzonderheden aan bod komen, komt de complexiteit van de wetgeving tot zijn recht. Door zijn heldere structuur biedt Praktisch sociaal recht houvast in deze materie. › vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk; › met handige bijlagen, zoals de wet op de arbeidsovereenkomsten en de (jaarlijks aangepaste) cijfergegevens in verband met de sociale zekerheid; › de actualiteit van het boek blijft gegarandeerd door de jaarlijkse herwerking. De inhoud van het boek en de wijze van verwerking ervan sluiten aan bij de algemene beroepsgerichte competenties die verwacht worden van een professionele bachelor. Inhoud Het domein van de sociale wetgeving – De collectieve arbeidsverhoudingen – De arbeidsovereenkomsten – De arbeidsreglementering – De sociale zekerheid – De oplossing van geschillen – Het sociaal statuut van de zelfstandigen – Administratieve formaliteiten van de werkgever

ISBN 978 90 455 4396 3 € 24,00 - 542 blz. - 2013 EXTRA’S › actualiteit › nuttige links › oplossingen voor de docent › schema’s voor de docent

Praktisch strafrecht Josee Dreesen - Yves Werbrouck

› herziene

uitgave

Praktisch strafrecht biedt op toegankelijke wijze en vanuit een praktische insteek inkijk in het Belgische strafrecht. In deel 1 gaan de auteurs dieper in op het algemeen strafrecht, in deel 2 bespreken ze alle facetten van het bijzonder strafrecht. De theoretische basis in dit boek is gemakkelijk te verwerven dankzij: › de toegankelijke structuur; › talrijke voorbeelden; › uitgebreide cases. Inhoud Algemeen strafrecht: Belangrijke begrippen – De misdrijven – De straffen en sancties – Toepassing van het algemeen strafrecht op het bijzonder strafrecht Bijzonder strafrecht: Indeling en opbouw van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van de bijzondere strafwetten

ISBN 978 90 455 4265 2 € 26,95 - 238 blz. - 2013 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

46


Praktisch strafprocesrecht Josee Dreesen - Yves Werbrouck Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de verschillende fasen binnen het strafprocesrecht en gaat ook dieper in op thema’s zoals de Salduz-wet. De praktijkgerichte aanpak geeft de student concrete aanknopingspunten om de theorie optimaal te kunnen verwerken: › realistische voorbeelden; › addenda rond actuele thema’s; › concrete documenten uit de praktijk in bijlage. Inhoud Vorderingen die uit een misdrijf ontstaan – Opsporing en onderzoek van strafbare feiten – Afsluiting van het onderzoek: rechtspleging voor de onderzoeksgerechten – Rechtspleging voor de vonnisgerechten – De strafuitvoering

ISBN 978 90 455 3421 3 € 25,95 - 304 blz. - 2012

Praktisch Europees recht Reiner Tijs Met inleiding door Europarlementslid Marianne Thyssen Praktisch Europees recht biedt een kennismaking met (het recht van) de Europese Unie. Deze complexe materie wordt zo overzichtelijk mogelijk weergegeven aan de hand van drie principes: › geen encyclopedische opsommingen, maar wel de essentie waarmee de lezer zelf aan de slag kan; › aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht; › oproep tot (inter)actie aan de hand van vragen, opdrachten en stellingen die aanzetten tot kritische reflectie.

ISBN 978 90 455 3448 0 € 27,00 - 251 blz. - 2011

Praktisch Europees recht munt uit door de gestructureerde en praktische benaderingswijze: › leerdoelstellingen; › verduidelijkende schema’s; › bibliografie met verwijzing naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer; › lijst van nuttige links; › handige bijlage over de bronnen van het Europees recht. Inhoud De EU als een dynamisch project van uitbreiding en inhoudelijke verdieping – De EU als rechtsgemeenschap van Europese burgers – De EU als internationale organisatie – Bevoegdheden van de EU – De instellingen, organen en agentschappen van de EU – Het recht van de EU – Het beleid van de EU – Het democratisch gehalte en de legitimiteit van de EU – De Europeesrechtelijke rechtsbescherming Het boek is geschikt voor onderwijsdoeleinden, maar is daarnaast ook bedoeld voor al wie kennis wil maken met de eigenheid van de EU.

47


› sales en marketing

48


Marktonderzoek in rechte lijn Marc De Laet - Pol Toye Hoe pakt u als marktonderzoeker, eventmanager of marketeer een marktonderzoek concreet aan? Marktonderzoek in rechte lijn begeleidt u stap voor stap door het volledige onderzoeksproces en bespreekt de technieken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. › helder en toegankelijk taalgebruik; › talrijke praktijkvoorbeelden en cases; › praktijkgerichte oefeningen. Een handige leidraad voor alle studenten en marketingpractici bij het ontwerpen, uitvoeren, opvolgen en uitbesteden van marktonderzoek in al zijn facetten! Inhoud Situering en traject (Wat is marktonderzoek? – Het traject: hoe pak ik een marktonderzoek aan? – Welke informatie heb ik nodig?) – Desk research (Inleiding – Desk research op basis van interne bronnen – Desk research op basis van externe bronnen – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan? (De enquêtemethode – Steekproeven – Opstellen van een vragenlijst – Veldwerk – Het verwerken van de gegevens) – Hoe pak ik een kwalitatief onderzoek aan? (De bedoeling van kwalitatief onderzoek – Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek – Metrisch verklarend onderzoek – Causaal onderzoek)

ISBN 978 90 455 4143 3 € 28,50 - 328 blz. - 2012 EXTRA’S › originele cases › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

Operationele verkoop Walter Spruyt - Liesbeth Huysmans - Jorg Spruyt

› herziene

uitgave

In Operationele verkoop bundelen docente Liesbeth Huysmans en sales coach Walter Spruyt hun onderwijs- en praktijkervaring in business-to-business verkoop. De focus ligt op verkoopdomeinen waarbij prospectie een belangrijk onderdeel van de verkoopactiviteit vormt. › › › ›

vertrekt van een wetenschappelijk kader; met tientallen scenario’s en praktijkvoorbeelden in dialoogvorm; vernieuwende inzichten; verschillende tips en concreet advies.

ISBN 978 90 455 4250 8 € 34,00 - 413 blz. - 2013

In deze editie werden de voorbeelden aangepast en uitgebreid zodat ze nog meer beantwoorden aan de diversiteit van verkoopomstandigheden waarin verkopers en verkoopsters zich bevinden. In volatiele tijden kan daarnaast de rol van de verkoper in het onderscheidend vermogen van een bedrijf niet ontbreken. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de veranderingen die het verander(en)de economische klimaat met zich meebrengt voor het verkooppersoneel. Ook het opiniestuk van Jan De Schepper, voormalig CEO van Telindus, levert waardevolle inzichten in dat verband. Operationele verkoop richt zich tot studenten marketing en verkoop, beginnende en ervaren verkopers en sales managers. Inhoud Verkopen, een vak apart – Adresmanagement – Suspectmanagement – Prospectmanagement – Klantenmanagement

49


Praktisch accountmanagement De themareeks Praktisch accountmanagement behandelt alle sleutelelementen om commercieel met meer slagkracht uit de hoek te komen. Dat is van fundamenteel belang in economisch moeilijkere tijden. Om die commerciële slagkracht de optimaliseren, legt deze reeks de nadruk op de tactische elementen van het verkopen: hoe moet je het doen? Hoe voer je je verkoopgesprek? Het gaat dus niet over wat je als accountmanager doet, maar over hoe je de kwaliteit van je verkoopgesprekken verbetert. Deze reeks gaat verder waar het boek Operationele verkoop ophoudt. Een soort verkopen voor gevorderden dus, of een leidraad voor mensen die sneller willen evolueren in hun vak. De auteurs bundelen vijf thema’s die verkopers helpen hun commerciële weerbaarheid, efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, onder een gemeenschappelijke noemer: › Klantenbehoeften ontdekken › Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst › Prijsonderhandeling › Overtuigend overkomen › Succesvol orders afsluiten

ISBN 978 90 455 3118 2 € 21,00 - 142 blz. - 2009

Klantenbehoeften ontdekken Walter Spruyt - Francis Herssens - Liesbeth Huysmans In deze eerste module wordt het begin van de klantrelatie onder de loep genomen, met vooral aandacht voor de entreefase van het prospectiegesprek en het belang van een geslaagde behoefteanalyse. Inhoud Het belang van een goed accountmanagement – De entreefase van het verkoopgesprek – De valkuilen en de succesformule van een goede behoefteanalyse. Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst Walter Spruyt - Francis Herssens In de tweede module ligt de nadruk op de principes van een geslaagde offerteopvolging. Het omzetten van offertes in orders blijkt immers een echt struikelblok voor heel wat verkopers.

ISBN 978 90 455 3148 9 € 21,00 - 112 blz. - 2010

Inhoud Hoe moet ik offerteopvolging aanpakken? – Hoe moet ik omgaan met bezwaren van de klant? – Hoe zorg ik ervoor dat de klant niet het gevoel krijgt dat ik me opdring? – Wanneer stel ik voor om de offerte te bespreken? Prijsonderhandeling Walter Spruyt - Francis Herssens In deze derde module focussen de auteurs op de prijsonderhandeling. Uitgangspunt daarbij is dat prijsonderhandeling te vatten is in een logisch proces. Onderhandelen is geen kennis, maar een vaardigheid. Het is zelfs een attitude. Om de lezer meteen een tastbare, werkbare aanpak te garanderen, illustreren ze de onderwerpen met voorbeelden uit de praktijk. Verder wordt aan het einde ook een procedurele aanpak van het onderhandelen voorgesteld. Inhoud De mentale uitgangspositie bij prijsonderhandeling – De prijs verdedigen – De prijsonderhandeling praktisch bekeken – Prijsverhoging verkopen

ISBN 978 90 455 3164 9 € 21,00 - 118 blz. - 2011

50


Overtuigend overkomen Walter Spruyt - Francis Herssens De module Overtuigend overkomen helpt de verkoper zich aan te passen aan het veranderende verkoopklimaat, cruciaal om blijvend successen te boeken. Een verkoper moet zijn klant vandaag de dag immers zoveel méér bieden dan enkel technische informatie: hij moet inspelen op de persoonlijke behoeften van zijn klant met een doordachte en overtuigende argumentatie. Met Overtuigend overkomen leer je de juiste zaken op het juiste moment te zeggen, technische kenmerken te koppelen aan voordelen voor de klant, je prijs te verdedigen ... Kortom, alle onderdelen van een succesvolle én assertieve argumentatie. Inhoud De argumentatiefase – De fase van het demonstreren

Praktisch accountmanagement -

De module Succesvol orders afsluiten vervolledigt de reeks.

ISBN 978 90 455 3146 5 € 21,00 - 160 blz. - 2012

Overtuigend overkomen

Praktisch accountmanagement Succesvol orders afsluiten

ISBN 978 90 455 3164 3 € 21,00 - verschijnt in 2015

Telefonisch afspraken maken Een eenvoudige methode met gewaarborgd succes Walter Spruyt - Francis Herssens Veel verkopers hebben een regelrechte aversie tegen telefonisch afspraken maken, wat hen afremt in de verdere uitbouw van hun verkoopsector. De auteurs van Telefonisch afspraken maken tonen aan wat de achterliggende oorzaken van deze aversie zijn. Maar bovenal brengen ze structuur en methode aan om succesvoller afspraken te maken aan de telefoon. Met eenvoudige technieken kunt u opmerkelijke vooruitgang boeken. Elk hoofdstuk is overzichtelijk opgebouwd rond vier punten: › Wat is het doel? › Hoe kunt u uzelf trainen voor het onderdeel in kwestie? › Welke activiteit of welke inzichten kunt u ontwikkelen om uw vaardigheden te verbeteren? › Hoe kunt u meten wat u doet?

ISBN 978 90 455 2481 8 € 21,00 - 136 blz. - 2008

Een niet te missen gids boordevol scenario’s uit de praktijk, tips en adviezen! Inhoud De activiteit van het afspraken maken – Afspraken maken als onderdeel van het verkoopproces – De juiste contactpersoon – Voorbij de barrièrepersoon – Het openingsscript in de praktijk – Het ideale openingsscript – Reacties op de afsluitvraag – Bezwaren na de afsluitvraag van het openingsscript – Vragen na de afsluitvraag van het openingsscript – De techniek verder onderbouwd 51


› statistiek & wiskunde

52


Statistiek met Excel Jacques Van Der Elst Statistiek met Excel is een studieboek voor iedereen die statistische berekeningen moet maken. Alle onderwerpen die in een basiscursus statistiek aan bod komen, zoals frequentie- en kansverdelingen, hypothesetoetsen, regressie enz. worden behandeld. De theorie wordt steeds verduidelijkt met stapsgewijs uitgewerkte voorbeelden in Excel. Voorkennis van Excel is dus niet noodzakelijk. Statistiek met Excel biedt u: › een solide basis voor statistische bewerkingen in Excel; › stapsgewijs uitgewerkte voorbeelden die de theorie verduidelijken; › duidelijke schermafbeeldingen en grafieken die de resultaten illustreren; › een uitgebreid oefenpakket met meer dan 70 oefeningen; › een duidelijk overzicht van de gebruikte functies (Nederlandse en Engelse functiebenaming) en alle kanstabellen. In dit handboek wordt er gewerkt met Ms Excel 2010.

ISBN 978 90 455 3883 9 € 32,00 - 248 blz. - 2012

EXTRA’S › oplossingen voor de docent

Inhoud Statistische basisbegrippen – Statistische functies en gegevensanalysefuncties van Excel – Grafieken – Centrummaten – Spreidingsmaten – Rangschikken – Nog meer statistische functies – Frequentieverdelingen – Kansrekening – Discrete kansverdelingen – De normale kansverdeling – Intervalschattingen – De hypothesetest – Tweesteekproeven-hypothesetoetsen – Variantieanalyse – Regressie – Correlatie – Trends

Financiële wiskunde met toepassingen in Excel Jacques Van Der Elst

› nieuwe

uitgave

Financiële wiskunde met toepassingen in Excel is een studieboek voor iedereen die te maken krijgt met financiële berekeningen. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van uitgewerkte voorbeelden in Excel zonder daarbij de aandacht voor commerciële begrippen te verliezen. Dankzij de vele oefeningen en voorbeelden is een optimale kennisverwerving gegarandeerd. Inhoud Inleiding wiskundige begrippen (volgorde van bewerkingen, opstellen en oplossen van vergelijkingen, rijen, logaritmen en hun eigenschappen) – Enkelvoudige intrestrekening – Elementaire algebra – Samengestelde intrestrekening – Discontorekenen – Samenvoegen van kapitalen – Rijen – Annuïteiten – Kredieten – Obligatieleningen – Levensverzekeringen

ISBN 978 90 455 4258 4 € 24,00 - 140 blz. - 2013 EXTRA’S › oplossingen voor de docent

53


› taal

54


SpreekTaal Spreektaal is een unieke methode om op een multimediale manier aan communicatietraining te doen: › gesprekken voeren in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits; › communicatievaardigheden trainen met taalconstructies die je toelaten gepast te reageren in verschillende gesprekssituaties; › meertalige aanpak: dus geen één-op-één vertalingen zoals in traditionele taalboeken › multimediale communicatietrainer: › het boek biedt een gestructureerd overzicht van de uitdrukkingen per taal en per gesprekssituatie; › via de databank kun je deze uitdrukkingen snel opzoeken, beluisteren en becommentariëren; › met de 2500 interactieve oefeningen train je je vaardigheden en breid je je woordenschat uit, volgens thema of moeilijkheidsgraad; › aan de hand van uitgewerkte rollenspelen oefen je de constructies in realistische dialogen, samen met een gesprekspartner. Boek De papieren uitgave bevat alle taaluitdrukkingen in de vijf talen, gerangschikt in vijf delen: Deel Deel Deel Deel Deel

1 2 3 4 5

Gesprek organiseren Informatie uitwisselen Spreken over meningen en gevoelens Interactie Specifieke contexten

Voor elke taal bieden we een overzichtelijk trefwoordenregister. Databank In deze databank kun je op een dynamische manier de taaluitdrukkingen raadplegen. Je kunt de tekst bekijken en beluisteren. Ook kun je commentaar toevoegen en een persoonlijke selectie aanmaken. Die kun je apart opvragen. Interactieve oefeningen Je vindt hier een uitgebreid aanbod aan oefeningen van verschillende types: invuloefeningen, sleepoefeningen, meerkeuzevragen en dialogen. Samen goed voor meer dan 100 uur oefenplezier. Meer dan 1000 audiofragmenten maken het geheel realistisch. Rollenspelen: extra didactisch materiaal voor de trainer of de docent In de rollenspelen vind je instructies om samen met een gesprekspartner een realistische dialoog te voeren. Door een handig systeem van verwijzingen vind je snel de juiste informatie in het boek of de databank. Trainers en docenten kunnen deze rollenspelen gebruiken voor hun conversatielessen. Ze krijgen ook extra ideeën en suggesties om de verschillende compo55


nenten op een leuke en innoverende manier te integreren in de lessen. Voor 15 uur conversatieplezier.

www.spreektaal.be

Er is een zeker basisniveau vereist om met Spreektaal aan de slag te gaan, maar alle taalleerders tussen Europees niveau A2 en C1 vinden hier de mogelijkheden om hun spreekvaardigheid een stevige duw in de rug te geven. Databank, oefeningen, rollenspelen en een handboek vormen samen het totaalpakket Spreektaal. Het pakket wordt dan ook alleen als geheel aangeboden.

portaalsite

Er zijn verschillende formules mogelijk: Spreektaal-abonnement voor bedrijven, instituten of particulieren Spreektaal-abonnement voor studenten en docenten voor één jaar Spreektaal-abonnement voor studenten en docenten Spreektaal-abonnement voor docenten voor één jaar gratis bij invoering Speciale prijzen op aanvraag.

databank

Alle informatie vindt u op onze website www.deboeck.com en op www.spreektaal.be.

oefeningen

Helder Nederlands Met schrijf- en spreekkaders die werken Carl-Jan Van den Wijngaerde - Tina Boeykens Bart Vandenberghe Hoe bouw ik een interessante presentatie op? Aan welke vereisten moet een leesbaar verslag beantwoorden? Hoe kun je snel en efficiënt informatie uit een tekst halen? staat boordevol praktische tips en voorbeelden om de vaardigheden efficiënt in praktijk te brengen. Maar vaardigheden dienen onderbouwd door een degelijke kennis. besteedt aandacht aan correct en gepast taalgebruik. Via een duidelijk aanbod van grammatica, spelling en de belangrijkste NBN-normen kan de lezer snel de gewenste informatie opzoeken. Literatuur krijgt de nodige aandacht in een apart hoofdstuk dat de grote literaire periodes met hun belangrijkste kenmerken op een rij zet. is een overzichtelijk lexicon dat zowel kennis als vaardigheden tot hun recht laat komen. Een handige lay-out zorgt daarbij voor een krachtige ondersteuning.

ISBN 978 90 455 3294 3 € 15,00 - 216 blz. - 2010

56


Thuis in taal - beeldwoordenboek Jean-Paul Steevens Bouw een stevige basiswoordenschat op! Maar liefst 70 verschillende thema’s met telkens 20 veelvoorkomende en nuttige woorden die je op weg helpen in onze multiculturele samenleving: het verkeer, het weer, in het warenhuis, bij de dokter, in het station, de computer, op hotel, groenten en fruit, in de stad, in de keuken, kleuren … Alle woorden worden geïllustreerd met een foto en aangevuld met de Engelse en Franse vertaling. Het raster (dat ook in de Minigrammatica gebruikt wordt) is een handig hulpmiddel bij het instuderen: leg het op een bladzijde uit het Beeldwoordenboek en het enige dat je ziet zijn de foto’s; als je het raster laat zakken, krijg je de Nederlandse, de Engelse en de Franse term te zien.

Beeldwoordenboek ISBN 978 90 455 2218 0 € 20,15 - 112 blz. - 2007

Thuis in taal - minigrammatica Jean-Paul Steevens De Minigrammatica is superhandig voor wie vlug iets te weten wil komen over een grammaticale kwestie en/of in korte tijd de basis van de Nederlandse taal mee wil hebben. Je leert tellen in een bladzijde en de werkwoorden vervoegen op een kleine tien pagina’s. Ondanks het kleine formaat, bevat de Minigrammatica een schat aan informatie: alle grammaticale kwesties komen aan bod. Op de rechterbladzijde vind je de theoretische uitleg, op de linkerbladzijde krijg je leuke oefeningen die op hetzelfde principe steunen als het Beeldwoordenboek: leg het raster op de bladzijde en je krijgt alleen de foto’s te zien; als je het laat zakken, krijg je de toepassing te zien.

Minigrammatica ISBN 978 90 455 2219 7 € 11,80 - 48 blz. - 2007

57


› 58

Staat uw naam volgend jaar ook in ons auteursregister? Uitgeverij De Boeck begeleidt u graag bij het uitgeven van uw project. U kunt rekenen op professionele begeleiding door het uitgeefteam: • • • •

De uitgever toetst de markt af en identificeert samen met u de mogelijkheden en de positionering van het nieuwe project in de markt. De aan uw project toegewezen uitgeefassistent biedt u zowel inhoudelijk als redactioneel de nodige ondersteuning. Onze productieafdeling werkt de lay-out en de cover, afgestemd op het doelpubliek, uit. Zowel voor als na de verschijning ondernemen onze Key Account Manager en onze marketingverantwoordelijke de nodige promotionele acties in lijn met de beoogde positionering.

Uw ideeën voor een nieuwe uitgave kunt u mailen naar onze uitgever Barbara De Schrijver: barbara.deschrijver@deboeck.com.


kroniek voor het hoger en universitair onderwijs

Regelmatig informeren wij u ook zeer gericht over onze nieuwe en herwerkte uitgaven in onze BaMa-letters. Wenst u zich te abonneren? Schrijf u in via onze website hoger.deboeck.com.

Belgique/Be

P.P. - P.B. B-41


Catalogus volwassenenonderwijs 2013