Page 1

catalogus

2011-2012 lager onderwijs www.deboeck.com

ISBN 978 11 005 8132 3

Ë|xHSLBKAy581323z

www.deboeck.com

KLANTENDIENST

tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com UITGEVERIJ

Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com

- kwaliteit in onderwijs


INHOUD Taal

Taalprikkels Leesreis

4 6

Prikkel hun nieuwsgierigheid

Nieuw Schrijfroute n kwelling is Als spelling ee

7 8

Schrift Pennentrek

9

Nieuw

Frans

me veau program FrancoFan Nou Chouette

11 14

Nieuw

tie Wereldoriënta

n Nieuw rste graad Curieuzeneuze chniek in de ee te en p ha sc en met Fred - wet Op onderzoek

15 19

WO-theek hoolatlas 22 Kleine sc riëntatieatlas 23 Wereldo

20

Wiskunde Boei en de begr

24

ippen

Nieuw

ren Coöperatief nleIn Multiculturele groepen atief Lere CLIM – Coöper n n samenwerke SAMBA … Lere

25 27

Leren lerenn n SAMBA … Lere

28

lere

ding e o v p o e jk li e Licham

29

30

31

egen Kinderen bew

ing

Muzische vorm telier Kinder Kunst A

Nieuw

l

is-schoo u h t ie t a ic n u Comm Schoolagenda

Legende gebruikte symbolen = nieuw

3

= derde leerjaar

= voor de leraar

4

= vierde leerjaar

= voor de kinderen

5

= vijfde leerjaar

1

= eerste leerjaar

6

= zesde leerjaar

2

= tweede leerjaar

+

= en ouder

Nieuw

S S

2


Praktische informatie De prijzen vermeld in deze catalogus zijn geldig vanaf 1 maart 2011 onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Voor meer informatie over onze producten kun je terecht op de website en bij onze methode-adviseur Wouter Pollet op het nummer +32 (0) 473 844 034, of via wouter.pollet@deboeck.com. De leerlingenmaterialen van de methodes Cascade, Taalmakker, Speurders onderweg en Rekentrappers blijven beschikbaar. Ook deze producten vind je op onze website. Bestellen? Dat kan via de website www.deboeck.com.

I-board We werken aan een i-boardoplossing bij elke nieuwe methode.

Wat is een i-board? schermafdruk uit het i-board van Leesreis 4

Een i-board is een digitale versie van een boek die je kunt projecteren. Het enige wat je nodig hebt, is een computer met internetaansluiting en een beamer of eventueel een digitaal schoolbord. Met het i-board kun je een leerboek, leerwerkboek of werkboek en de oplossingen van oefeningen projecteren. Dankzij de aantrekkelijke lay-out lijkt het alsof je echt door het boek bladert. Bovendien is het i-board eenvoudig te gebruiken zodat je geen ingewikkelde handleiding hoeft te lezen. Verder is het dankzij het i-board mogelijk om met een simpele muisklik extra beeldmateriaal te tonen, gaande van foto’s tot filmpjes, en om geluidsfragmenten zoals dialogen af te spelen. Met een i-board kun je zowel thuis als op school aan de slag. Je hoeft het i-board immers niet op de computer te installeren. Surf gewoon naar www.i-board.be en je kunt meteen aan het werk. Meer informatie vind je op de website www.i-board.be.

3


TAAL 1, 2, zorgklas en speelleerklas

Taalprikkels nie Bastoen, Auteurs: Stepha en De Nijs, Ime Dehon, Stev i Geyskens, Heidi Desmet, Em abelle th, Is Micheline Lisabe smans, er Pe ry Malfait, Har tleen Van Tineke Turck, Ka beth Vanroy Antwerpen, Lies

Wat? Taalprikkels is een reeks ideeënmappen boordevol suggesties om talige werkvormen in de dagelijkse praktijk van de kleuterklas en het eerste leerjaar in te passen. De reeks geeft je de nodige houvast om het taalvaardigheidsonderwijs te versterken en te verrijken op elk moment van de dag.

In iedere map is er een hoofdstuk gewijd aan de analyse van de huidige situatie in je klas. Zo kun je onderzoeken of aan alle voorwaarden is voldaan om optimaal aan taalverwerving te kunnen werken. Je gaat op zoek naar verbeterpunten en naar leuke elementen die het talige klimaat in je klas helpen versterken.

Voor wie? Taalprikkels is gericht op kleuteronderwijzers en leraren van het eerste leerjaar. Ook voor zorgleraren en binnen kleuterparticipatie of taalstimulering is Taalprikkels een zeer dankbaar instrument. Verder kunnen ook leraren buitengewoon onderwijs de mappen als bronnen- en ideeënbundels raadplegen.

Waarom?

• • • • •

ideaal voor een individuele aanpak en voor werk in teamverband aansluitend bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen handenvol nuttige tips om meteen toe te passen in je klas

ook geschikt voor de kleuterschool

bruikbaar naast elke methode helpt je om de activiteiten af te stemmen op de noden van de kinderen

Taalprikkels - Hoeken talig bekeken

4

T A A L

Hoeken taliger maken, hoe doe je dat? Hoeken talig bekeken biedt je het nodige materiaal om te werken aan voorbereidend lezen en schrijven binnen de hoekenactiviteiten in je klas. Dat gebeurt op een speelse, gestructureerde en pedagogischdidactisch verantwoorde manier, namelijk binnen het kader van het taaltheater. Dat kader bevat alle deelaspecten van het fonologisch en het fonemisch bewustzijn en is bovendien gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelen voor taal: lezen, spreken, luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Vanuit het taaltheater kun je alle hoeken in de klas verrijken met taalprikkelende activiteiten.

Taalprikkels - Kringen talig bekeken Kringen talig bekeken geeft je meer inzicht in hoe je kinderen kunt stimuleren om op een assertieve manier deel te nemen aan de kring. Als je de kring goed begeleidt, kun je hem meer inhoud geven en functioneler en interactiever maken. Die interactiviteit zorgt ervoor dat de kinderen sterker betrokken zijn. Ze stellen meer vragen, willen zaken uitdiepen en gaan op zoek naar inhoud.


TAAL Taalprikkels Taalprikkels - Rituelen talig bekeken Het onthaal, tienuurtje, plassen, handen wassen, jas aan doen … talig bekeken! Talrijke talige taken helpen je om elk ritueel te verrijken. Tips voor handige materialen, spelen, ideetjes voor samenwerking, muzikale accenten, een leuk verhaal over de monstertjes en oog voor differentiatie horen bij elk uitgewerkt ritueel.

Taalprikkels - Rituelen vertelplaten Vertelplaten zijn handig om kinderen aan te zetten tot talig bezig zijn. Elk ritueel in Taalprikkels - Rituelen talig bekeken sluiten we af met een verhaal. De verhalen, de verjaardagskrant en de verschillende personages zijn verwerkt in een leuke verzameling vertelplaten. Bij elke vertelplaat vind je nuttige tips om kinderen te motiveren om zelf te spreken. Zo wordt het talige aspect extra geprikkeld.

Taalprikkels - Een talige spellendoos In Taalprikkels - Rituelen talig bekeken zie je regelmatig verwijzingen naar ‘het monsterachtig vuil spel’ en ‘het monster in de vijver spel’. Je vindt deze spelletjes in de talige spellendoos. De twee mooi geïllustreerde spelborden, de spelkaarten en de pictogrammen zijn uitgevoerd op stevig karton en samen met de pionnen en een draaischijf verpakt in een leuke spellendoos.

Taalprikkels - Pictogrammen talig bekeken Kinderen die weinig taalvaardig zijn, vinden het vaak moeilijk om een taak zelfstandig aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Pictogrammen talig bekeken is het resultaat van de zoektocht naar aangepaste, efficiënte hulpmiddelen voor het begeleiden en het ondersteunen van kinderen met een beperkte taalvaardigheid en zelfsturing.

Pictogrammen basispakket Het Pictogrammen basispakket is een unieke verzameling van 674 pictogrammen, onderverdeeld in 22 rubrieken. Alle pictogrammen zijn 5x5 cm groot en zijn uitgevoerd in vierkleurendruk. Ze zijn opgeborgen in een stevige verzameldoos. 22 blanco reservepictogrammen en 6 leesplankjes maken het hele pakket erg handig. Gebruik pictogrammen: om structuur te bieden op de speelplaats, in het gebouw en in de klas, ...

• • •

bij activiteiten en in hoeken, bij leesfriezen, bij gezelschapsspellen, voor contractwerk, bij kalenders, voor evaluatie, tijdens geladen momenten, ... om met de ouders te communiceren in de schoolagenda of het boemerangboekje, ...

Hoeken talig bekeken

ISBN 978 90 455 2820 5

€ 77,25

Kringen talig bekeken

ISBN 978 90 455 2790 1

€ 51,00

Rituelen talig bekeken

ISBN 978 90 455 2789 5

€ 71,10

Rituelen vertelplaten

ISBN 978 90 455 2988 2

€ 72,15

Een talige spellendoos

ISBN 978 90 455 3049 9

€ 87,55

Pictogrammen talig bekeken

ISBN 978 90 455 2826 7

€ 96,00

Pictogrammen basispakket

ISBN 978 90 455 3050 5

€ 185,00

T A A L

5


TAAL Leesreis

h Verlinden n Stappen, Sara Va s Le : rs eu ut A

Wat? Leesreis is een innovatieve methode voor een betere benadering van begrijpend lezen volgens de nieuwe eindtermen. Leesreis neemt kinderen van de tweede en de derde graad mee doorheen een gevarieerd aanbod aan realistische teksten die zijn ingebed in een spannende verhaallijn. Per leerjaar is er een werkboek voor de leerlingen, aangepast aan hun niveau, een handleiding voor de leerkracht en een oplossingensleutel in de vorm van een i-board. Het i-board bestel je via de website www.i-board.be. De handleidingen zijn verkrijgbaar als betalende download die je kunt bestellen op www.deboeck.com.

Voor wie? Leesreis is er voor kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar.

Waarom?

• • • •

volledig in lijn met de nieuwe eindtermen en de leerplannen kinderen worden vertrouwd met een grote verscheidenheid aan tekstgenres voldoende ruimte voor differentiatie lessen ingebed in een verhaallijn blijven de kinderen boeien

3, 4, 5, 6, zorgklas

6

T A A L

Leesreis 3

S S

Leesreis 3 - Handleiding Leesreis 3 - Oplossingen (i-board) Leesreis 4

S S

Leesreis 4 - Handleiding Leesreis 4 - Oplossingen (i-board) Leesreis 5

S S

ISBN 978 90 455 3096 3

€ 2,95

ISBN 978 90 455 3153 3

€ 10,00

abonnement

€ 25,00

ISBN 978 90 455 3097 0

€ 2,95

ISBN 978 90 455 3155 7

€ 10,00

abonnement

€ 25,00

ISBN 978 90 455 3098 7

€ 3,95

Leesreis 5 - Handleiding

ISBN 978 90 455 3157 1

€ 10,00

Leesreis 5 - Oplossingen (i-board)

abonnement

€ 25,00

Leesreis 6

S S

ISBN 978 90 455 3099 4

€ 3,95

Leesreis 6 - Handleiding

ISBN 978 90 455 3159 5

€ 10,00

Leesreis 6 - Oplossingen (i-board)

abonnement

€ 25,00


TAAL Nieuw

Schrijfroute

Auteurs: Roger Sannen, Frie Se lleslagh

Wat?

Met Schrijfroute leren kinderen van het tweede tot en met het zesde leerjaar op een speelse maar gestructureerde manier teksten schrijven. Alle teksttypes die in de Vlaamse eindtermen en de Nederlandse kerndoelen voorkomen, worden op een systematische wijze uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de leerplannen. Voor elk leerjaar is er een kleurrijk werkboek met afwisselende en boeiende taken voor de leerlingen en een handleiding met de lesbeschrijvingen, didactische suggesties en achtergrondinformatie voor de leerkracht. In de handleiding vind je voor elke les van Schrijfroute de achterliggende leerplandoelen van de drie onderwijsnetten, een volledig uitgewerkt lesverloop en suggesties voor bijkomende activiteiten.

Voor wie? Schrijfroute is er voor kinderen van het tweede tot en met het zesde leerjaar. Het materiaal is ook geschikt voor gebruik in de zorgklas.

Waarom?

• • • •

evenwicht tussen kennis, vaardigheden en creativiteit horizontale en verticale leerlijn geïntegreerde aanpak van verschillende taalvaardigheden aandacht voor het schrijfproces, tekstkenmerken, schrijfdoelen, doelpubliek

2, 3, 4, 5, 6, zorgklas

Schrijfroute 2

S S

Schrijfroute 2 - Handleiding Schrijfroute 3

S S

Schrijfroute 3 - Handleiding Schrijfroute 4

S S

Schrijfroute 4 - Handleiding Schrijfroute 5

S S

Schrijfroute 5 - Handleiding Schrijfroute 6 Schrijfroute 6 - Handleiding

S S

ISBN 978 90 455 3390 2

€ 2,95

ISBN 978 90 455 3391 9

€ 22,50

ISBN 978 90 455 3392 6

€ 3,45

ISBN 978 90 455 3393 3

€ 22,50

ISBN 978 90 455 3394 0

€ 3,85

ISBN 978 90 455 3395 7

€ 22,50

ISBN 978 90 455 3396 4

€ 3,85

ISBN 978 90 455 3397 1

€ 22,50

ISBN 978 90 455 3398 8

€ 3,85

ISBN 978 90 455 3399 5

€ 22,50

T A A L

7


TAAL s i g n i l l e w k n e Als spelling e oreman Auteur: Anny Co

Wat? Als spelling een kwelling is ... bestaat uit twee delen die met de leerling meegroeien. Boek 1 is gericht op de coach van kinderen met spellingproblemen en op de oudere speller die moeilijkheden heeft met de basisspelling. Boek 2 richt zich tegelijk op de coach en op de leerling zelf. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zelfstandig met boek 2 leren werken. De coach kan een leraar of logopedist zijn, maar ook ouders kunnen hun kinderen begeleiden dankzij de eenvoudige regels, tips en trucs.

Voor wie? Als spelling een kwelling is ... is geschikt voor kinderen vanaf het derde leerjaar maar ook voor volwassenen die hun spelling willen bijspijkeren.

Waarom?

• • • •

succesvol uitgeprobeerd bij leerlingen met leermoeilijkheden illustraties als steun voor het visuele geheugen elke les kan afzonderlijk geleerd worden zonder de voorafgaande lessen te studeren uitgebreide samenvattingen voor elk nieuw deel als geheugensteun

3, 4, 5, 6, zorgklas, +

8

T A A L

Als spelling een kwelling is … - Boek 1

S S

ISBN 978 90 455 1700 1

€ 16,00

Als spelling een kwelling is … - Boek 2

S S

ISBN 978 11 640 0091 4

€ 17,00

Als spelling een kwelling is … - Boek 1 + Boek 2

S S

ISBN 978 11 640 0091 4

€ 29,00


SCHRIFT Nieuw

Pennentrek Auteurs: Sabine Braconnier, Els Buggenhout , Louis Dams, Dirk Mariën

Wat? Pennentrek is een schriftmethode waarbij de motorische ontwikkeling van het schrijfproces centraal staat. Elke letter kent zijn oorsprong in één van de basispatronen die de leerlingen in hun kleuterperiode leerden kennen. Het herhalen van deze patronen om er vervolgens letters uit te toveren is een kindvriendelijke en logische manier om schrijven onder de knie te krijgen. Pennentrek is ontwikkeld voor leerkrachten die zich bewust zijn van de motorische complexiteit van schriftontwikkeling en die kiezen voor een procesgerichte methodiek, met veel aandacht voor differentiatie.

Voor wie? Pennentrek is een methode voor links- en rechtshandige kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar. De methode bouwt voort op Van gymmen en klussen naar boogjes en lussen, een methode voor voorbereidend schrijven in de kleuterschool (zie Catalogus 2011-2012 Kleuteronderwijs). Pennentrek is ook geschikt voor gebruik in de speelleerklas, de zorgklas of in het BLO.

Waarom kiezen voor de nieuwe Pennentrek?

• • • • • • • • •

Er is een doordachte motorische opbouw: van grootmotorische bewegingen via fijne motoriek komen tot vlot letters en woorden vormen op papier. Gebaseerd op eenvoudige lettervormen zonder overbodige versieringen. Oefenen op letters en letterclusters wordt afgewisseld met leuke grafomotorische opdrachten De basisvoorwaarden voor schrijven zoals pengreep, schrijfbewegingen en zithouding worden blijvend ingeoefend. Alle zintuigen worden ingeschakeld: kijken, luisteren, bewegen én voelen aan de hand van tactiele patronen van letters en cijfers. De leerlingen werken op kleurrijke overzichtelijke werkbladen. Voor de leraar is er een duidelijke handleiding met suggesties, aandachtspunten, observaties en remediëringsmogelijkheden. Dankzij de kopieerbladen krijgen de leerlingen extra oefenkansen aangepast aan hun eigen behoeften en niveau. Pennentrek kan naast elke methode voor aanvankelijk lezen gebruikt worden.

1, 2, 3, zorgklas, speelleerklas, type 8

S C H R I F T

9


SCHRIFT 4.2 Deopenen degesloten guirlande Hetcijfer4 en5

Pennentrek 5.3

putje - draaien putje - stop

4

neer - wacht streep - stop - neer -stop

5

naam

neer - wacht boog - stop - streep -stopnaam

Remediëring

naam

Grafische opdracht

Geef de schaapjes veel wol.

Geef de varkentjes een lange krulstaart.

4

4 4

17.2

stokje - wacht - diep neer - wacht op - poortje - voetje - stop

Deletterp

5

put

p

5 5

5

peer

peer

kip

kip

lip

lip

p

S C H R I F T

10

________________________ kan dit

goed lezen niet goed lezen 2

pin

p 17

© Uitgeverij De Boeck - Pennentrek 1 - Werkmap B

Pennentrek 1 - Digitaal (i-board) Pennentrek 1 - Klassikale letterplaat Pennentrek 1 - Lerarenmap Pennentrek 1 - Overtreksjablonen Pennentrek 1 - Werkmap A (set van 10 ex.) Pennentrek 1 - Werkmap B (set van 10 ex.) Pennentrek 2 - Digitaal (i-board) Pennentrek 2 - Klassikale letterplaat Pennentrek 2 - Lerarenmap Pennentrek 2 - Werkmap A (set van 10 ex.) Pennentrek 2 - Werkmap B (set van 10 ex.) Pennentrek 3 - Digitaal (i-board) Pennentrek 3 - Lerarenmap Pennentrek 3 - Werkmap A (set van 10 ex.) Pennentrek 3 - Werkmap B (set van 10 ex.)

Ik vind dit

© Uitgeverij De Boeck - Pennentrek 2 - kopieerbladen kopieerbladen

pin

12

put 9

© Uitgeverij De Boeck - Pennentrek 1 - Werkmap A

© Uitgeverij De Boeck - Pennentrek 1 - Werkmap A

4

naam

abonnement ISBN 978 90 455 3524 1 ISBN 978 90 455 3483 1

Minuscuul

S S S S

Majuscuul S S S S

S S S S

ISBN 978 90 455 3481 7 ISBN 978 90 455 3482 4 abonnement ISBN 978 90 455 3525 8 ISBN 978 90 455 3486 2 ISBN 978 90 455 3484 8 ISBN 978 90 455 3485 5 abonnement ISBN 978 90 455 3489 3 ISBN 978 90 455 3487 9 ISBN 978 90 455 3488 6

€ 25,00 € 25,00 € 59,00 i.v. € 21,00 € 48,00 € 25,00 € 25,00 € 59,00 € 39,00 € 30,00 € 25,00 i.v. i.v. i.v.

ISBN 978 90 455 2054 4 ISBN 978 90 455 1641 7 ISBN 978 90 455 2252 4 ISBN 978 90 455 1642 4 ISBN 978 90 455 1592 2 ISBN 978 90 455 1643 1

€ 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30

ISBN 978 90 455 1593 9 ISBN 978 90 455 1644 8 ISBN 978 90 455 1734 6 ISBN 978 90 455 1645 5 ISBN 978 90 455 2009 4 ISBN 978 90 455 1646 2

€ 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30

ISBN 978 90 455 1595 3 ISBN 978 90 455 1667 7 ISBN 978 90 455 1596 0 ISBN 978 90 455 1668 4

€ 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30

ISBN 978 90 455 1590 8 ISBN 978 90 455 1591 5

€ 25,00 € 25,00

De materialen van de oude Pennentrek blijven beschikbaar. Pennentrek 1 - Schrijfschrift A (rechtshandigen) Pennentrek 1 - Schrijfschrift A (linkshandigen) Pennentrek 1 - Schrijfschrift B (rechtshandigen) Pennentrek 1 - Schrijfschrift B (linkshandigen) Pennentrek 1 - Schrijfschrift C (rechtshandigen) Pennentrek 1 - Schrijfschrift C (linkshandigen)

S S

Pennentrek 2 - Schrijfschrift D (rechtshandigen) Pennentrek 2 - Schrijfschrift D (linkshandigen) Pennentrek 2 - Schrijfschrift E (rechtshandigen) Pennentrek 2 - Schrijfschrift E (linkshandigen) Pennentrek 2 - Schrijfschrift F (rechtshandigen) Pennentrek 2 - Schrijfschrift F (linkshandigen)

S S

Pennentrek 3 - Schrijfschrift G (rechtshandigen) Pennentrek 3 - Schrijfschrift G (linkshandigen) Pennentrek 3 - Schrijfschrift H (rechtshandigen) Pennentrek 3 - Schrijfschrift H (linkshandigen)

S S S S

Pennentrek - Wandplaat 1 Pennentrek - Wandplaat 2

S S S S S S S S S S

S S S S S S S S S S

S S S S


Nieuw

FRANS FrancoFan Nou veau program m

e

Wat?

Auteurs: Yves Co hen, Philippe H emelsoet, Josian Jonckheere, Fran e çoise Mattelaer , Freddy Pas

FrancoFan Nouveau programme is de vernieuwde versie van de vertrouwde communicatieve methode Frans voor de basisschool. De methode werd aangepast aan de bevindingen uit ‘het veld’ en aan de nieuwe leerplannen. De sterke punten van de ‘oude’ FrancoFan bleven behouden en werden verder uitgewerkt. FrancoFan Nouveau programme bestaat uit twee geïntegreerde leerwerkboeken voor de leerlingen en twee handleidingen voor de leerkracht per leerjaar. Verder zijn er een set didactische platen, cd’s met audiomateriaal (dialogen, liedjes, …), een Dictionnaire voor de leerlingen en een i-board. Elk leerjaar bestaat uit 15 modules, waarvan 3 herhalingsmodules. De modules hebben een vaste, herkenbare structuur en bevatten dialogen, leesteksten, grammatica, oefeningen, woordenschat, ‘onthoudlijsten’, ... De uitgebreide handleidingen bevatten een jaarplanning, een didactisch overzicht, de beschrijving van de didactische aanpak van een modelmodule, bijkomende didactische tips voor elke module, kopieerbladen en een overzicht van de aangeboden woordenschat. Voor elke module werd bovendien een nieuw evaluatiekatern ontwikkeld om de leerkracht te ondersteunen bij de mondelinge en schriftelijke evaluatie van de leerlingen. Met het i-board projecteer je moeiteloos het leerwerkboek op een gewoon wit scherm of op een interactief schoolbord. Voor elke oefening kun je de oplossingen zichtbaar maken en eventueel het bijbehorende audiomateriaal afspelen. Meer informatie vind je op www.i-board.be.

Voor wie? FrancoFan Nouveau programme is geschikt voor kinderen van de derde graad in de lagere school. De methode is te gebruiken in combinatie met FrancoFan start en FrancoFan 3.

5, 6

F R T A N A S L

11


FRANS

e

m m a r g o r p u a e v FrancoFan Nou Waarom?

Sterk in FrancoFan Vanuit levendige en voor de kinderen herkenbare en relevante situaties worden dialogen aangeboden. Deze vormen de basis voor het leren en oefenen van nieuwe en eerder verkende communicatieve structuren, woordenschat en grammaticale elementen.

• • • •

Er wordt veel aandacht besteed aan het leren gebruiken van goede luisterstrategieën. Extra veel aandacht gaat naar mondelinge taalvaardigheid, bijvoorbeeld in de ‘Pistes pour parler’. De geïntegreerde mondelinge en schriftelijke oefeningen bieden de leerlingen de kans om het geleerde in verschillende situaties toe te passen.

Nieuw in FrancoFan Nouveau programme Een uitgebreid evaluatiekatern in de handleiding laat zowel mondelinge als schriftelijke evaluatie aan bod komen. Er is ook bij elke module een blad voorzien voor zelfevaluatie door de leerlingen. Voor de herhalingsmodules is de evaluatie extra uitgebreid met luistertoetsen, mondelinge interactie, evaluatie van woordenschat en schriftelijke evaluatie.

• • • • •

12

F R A N S

• •

Het inoefenen van basiswoordenschat gebeurt nu nog meer gestructureerd. In elke module worden nieuwe woorden aangeboden in de rubrieken ‘À retenir’ en ‘Tiroir à mots’. De woordenschat wordt steeds in een relevante context geplaatst. De selectie van de woordenschat gebeurde op basis van de woordenschatlijst die de drie grote onderwijsnetten afspraken. Het aantal oefeningen (communicatieve structuren, lexicon en grammatica) werd uitgebreid en geïntegreerd in het leerboek. Alle dialogen en teksten werden waar nodig aangepast aan de nieuwe leerplannen en aan de afgesproken woordenschatlijst. Waar nodig werden ze vereenvoudigd. Grammaticale structuren worden op een nieuwe, meer overzichtelijke manier aangeboden en uitgebreider toegelicht. Het aanbod is in overeenstemming met de nieuwe eindtermen en leerplannen. De aanvullende Dictionnaire biedt naast de woordenschat ook een overzicht van alle aangeboden grammaticale structuren. De grote didactische wandplaten stellen de belangrijkste grammaticale structuren overzichtelijk voor.

FrancoFan 1A - Cahier d’apprentissage FrancoFan 1A - Corrigé FrancoFan 1A - Guide du maître FrancoFan 1B - Cahier d’apprentissage FrancoFan 1B - Corrigé FrancoFan 1B - Guide du maître FrancoFan 1 - À l’écoute FrancoFan 1 - I-board FrancoFan 2A - Cahier d’apprentissage FrancoFan 2A - Corrigé FrancoFan 2A - Guide du maître FrancoFan 2B - Cahier d’apprentissage FrancoFan 2B - Corrigé FrancoFan 2B - Guide du maître FrancoFan 2 - À l’écoute FrancoFan 2 - I-board FrancoFan - Dictionnaire FrancoFan - Panneaux didactiques

S S

S S

S S

S S

S S

ISBN 978 90 455 3371 1 ISBN 978 90 455 3415 2 ISBN 978 90 455 3372 8 ISBN 978 90 455 3374 2 ISBN 978 90 455 3416 9 ISBN 978 90 455 3375 9 ISBN 978 90 455 3373 5 abonnement ISBN 978 90 455 3376 6 ISBN 978 90 455 3417 6 ISBN 978 90 455 3377 3 ISBN 978 90 455 3379 7 ISBN 978 90 455 3418 3 ISBN 978 90 455 3380 3 ISBN 978 90 455 3378 0 abonnement ISBN 978 90 455 3419 0

€ 5,98 € 13,50 € 55,00 € 5,98 € 13,50 € 55,00 € 49,50 € 25,00 € 7,05 € 13,50 € 65,00 € 7,05 € 13,50 € 65,00 € 49,50 € 25,00 € 8,20 i.v.


FRANS FrancoFan Sta rt Auteurs: Kennet Debondt, Heidi Desmet, Danny Januariu s

Wil je de kinderen al vroeg vertrouwd maken met de Franse taal? Dan is er FrancoFan start, een methode voor taalinitiatie Frans in het derde en vierde leerjaar. De kinderen leren genieten van de Franse taal omdat luister- en spreekvaardigheid verpakt worden in speelse knutselactiviteiten, zingen, drama en veel meer. Bovendien bouwen ze zo een ruime gebruiksklare woordenschat op.

3, 4

S S

FrancoFan start – Cahier d’activités

ISBN 978 90 455 2385 9

€ 8,75

FrancoFan start – Handleiding

ISBN 978 90 455 2827 4

€ 56,65

FrancoFan start – Luister-cd

ISBN 978 90 455 2387 3

€ 26,80

FrancoFan Drie

Auteurs: Yves Co hen, Josiane Jo nckheere, Françoise Matte laer, Freddy Pas e.a.

6

In FrancoFan drie ligt de nadruk op herhaling en verdieping. De dialogen en oefeningen zijn moeilijker en de grammatica wordt meer systematisch aangepakt. FrancoFan drie is dan ook bedoeld voor kinderen die de stof uit FrancoFan twee al beheersen. Ten slotte is er ook een aparte oefenmodule voor Franstalige leerlingen. De leerstof uit FrancoFan drie valt buiten de leerplannen.

FrancoFan drie – Livre d’élève FrancoFan drie – Cahier d’activités FrancoFan drie – Cahier d’activités Plus FrancoFan drie – Handleiding FrancoFan drie – 2 audio-cd’s

S S S S S S

ISBN 978 90 455 1585 4 ISBN 978 90 455 1648 6 ISBN 978 90 455 1935 7 ISBN 978 90 455 1584 7 ISBN 978 90 455 1933 3

€ 20,20 € 8,00 € 7,35 € 56,65 € 51,45

ISBN 978 90 455 0955 6 ISBN 978 90 455 0978 5 ISBN 978 90 455 1173 3 ISBN 978 90 455 1582 3 ISBN 978 90 455 1649 3

€ 17,40 € 8,25 € 51,45 € 41,15 € 11,30

ISBN 978 90 455 1178 8 ISBN 978 90 455 1176 4 ISBN 978 90 455 1175 7 ISBN 978 90 455 1583 0 ISBN 978 90 455 1650 9

€ 17,40 € 8,25 € 51,45 € 41,15 € 11,30

De materialen van de oude FrancoFan blijven beschikbaar. FrancoFan één – Livre d’élève FrancoFan één – Cahier d’activités FrancoFan één – 2 audio-cd’s FrancoFan één – Software FrancoFan één – Extra audiomateriaal FrancoFan twee – Livre d’élève FrancoFan twee – Cahier d’activités FrancoFan twee – 2 audio-cd’s FrancoFan twee – Software FrancoFan twee – Extra audiomateriaal

S S S S

S S S S S S

S S

F R T A N A S L

13


FRANS Chouette

5, 6

Wat? Een aantrekkelijk, speels tijdschrift met een communicatieve aanpak. Zestien kleurrijke bladzijden lang kunnen de kinderen kennismaken met de Franse taal en cultuur via dialogen, spelletjes, stripverhalen en nog veel meer. De eenvoudige zinsstructuren en de oriëntatie op de gesproken taal ondersteunen de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Op de website www.chouette-online.be vind je de oplossingen van de spelletjes, de lezerswedstrijd en extra oefeningen. Er is ook een apart leerkrachtengedeelte met verwijzing naar de eindtermen, verwerkingsmogelijkheden en didactische tips. Elk schooljaar verschijnen er zes nieuwe tijdschriftjes. Een abonnement op Chouette is geldig voor één leerling gedurende één schooljaar. avril 2010

janvier 2010

septembre 2009

octobre 2009

février 2010

mai 2010 © corbis

www. line. chouette-on be

© corbis © corbis

www. line. chouette-on be

www. line. chouette-on be

ro: Dans ce numé la musique

ro:

Dans ce numé les hobbys

6

ro: Dans ce numé les vêtements

Chouette-online

Chouette-online Chouette-online

www. chouette-on line. be Chouette-online

Dans ce numé

ro: les animaux

© corbis

www. chouette-on line. be

14

F R A N S

Dans ce numé ma maison

Chouette-online

ro:

© corbis

Voor wie? Chouette is geschikt voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. www. chouette-on line. be

Waarom?

• • • • •

Chouette-online

Dans ce numé ro: le football – Coupe du Monde de

© corbis

la FIFA

Aandacht voor communicatie: via rollenspel en dialoog leren de kinderen zich uitdrukken in herkenbare situaties. Aandacht voor taal en cultuur: de leefwereld van Franstaligen in België en de rest van de wereld komt uitvoerig aan bod. Aandacht voor doe-, denk- en spelopdrachten: via ludieke oefeningen verwerven de kinderen vaardigheden om zich verstaanbaar te maken in het Frans. Aandacht voor zelfstandig taalleren: de kinderen herhalen en oefenen speels de aangeboden woordenschat en leren zo de Franse taal aanvoelen. Aandacht voor de belevingswereld van de kinderen: elk nummer is opgebouwd rond een thematisch katern dat aansluit bij de actualiteit.

Tijdschrift Chouette (zes nummers)

S S

abonnement: bestel via 0800 99 613

€ 20,00


WERELDORIËNTATIE Nieuw

Curieuzeneuze n

Auteurs: Eva Br attinga, Pascal Br uynooghe, Els Gallin, Sigrid Geerts, Fien Lo man, Harry Peersman s, Frank Roels, Pe Wat? ggy Roumans, Pete r Va nbedts, Wim W Curieuzeneuzen is een nieuwe geïntegreerde methode wereld- Met in evers houdelijke onde rsteuning van he oriëntatie voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. Steunpunt Div t ersiteit en Lere n

De methode is opgebouwd uit twee basiscomponenten: een cursorische component en een thematische component. Daarnaast kan de leraar 10 tot 14 weken vrij invullen. In het cursorische gedeelte, dat opgesplitst wordt in drie delen per leerjaar, komen de elementen tijd, ruimte, verkeer, weer en natuur aan bod. Hier verwerven de kinderen de bouwstenen die ze nodig hebben om de leerstof in de thema’s vlot te verwerken. In de thema’s wordt telkens een stukje van de wereld vanuit verschillende domeinen belicht. Zo komen techniek, taal, muzische vorming, ICT en leren leren aan bod in combinatie met tijd, ruimte, natuur en verkeer. De vaardigheden en attitudes die de kinderen in het cursorische deel verworven hebben, worden in de thema’s verder uitgewerkt en toegepast. Tot slot is er voldoende ruimte gelaten voor eigen thema’s. Zo krijg je de kans om in te spelen op de actualiteit en op bijzondere gebeurtenissen op school of in de wereld. Om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en hun aandacht te versterken heb je boeiende activiteiten nodig. In Curieuzeneuzen vind je een hele resem aan werkvormen gaande van zuiver leerkracht gestuurd naar volledig leerling gestuurd werken. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de kijk van de kinderen op de werkelijkheid.

Materiaal eerste leerjaar Voor de kinderen in het eerste leerjaar is er een werkboek en een doeboek. Het werkboek bevat zowel oefeningen als beeldmateriaal. In het aparte doeboek zitten alle knip- en doebladen die de kinderen nodig hebben. Zo blijft het werkboekje altijd netjes en overzichtelijk. In het eerste leerjaar komen de volgende thema’s aan bod: -

Het museum van mezelf

-

De strijd om de gouden bezem

-

Er was eens …

-

Hieha gezond

-

Ik ben geen bangerik

-

De fanfare van Pili-Poli

-

Pissebeddenpretpark

1, 2, 3, 4, 5, 6

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 15


WERELDORIËNTATIE n e z u e n e z u e i r Cu De handleiding voor de leraar bevat een uitgebreide toelichting over de geïntegreerde aanpak van W.O. in Curieuzeneuzen,, een jaarplanning, volledig uitgewerkte lessen met overzichten van de behandelde eindtermen en leerplandoelstellingen. Achteraan in de handleiding vind je nog kopieerbladen voor klassikaal gebruik.

Materiaal tweede leerjaar In het tweede leerjaar werken de kinderen alleen met een werkboek. Omdat het aantal knip- en plakoefeningen aanzienlijk kleiner is dan in het eerste leerjaar, is er geen apart doeboek nodig. Het werkboek bevat alle oefeningen en beeldmaterialen die de kinderen nodig hebben.

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 16

In het tweede leerjaar komen de volgende thema’s aan bod: - Mijn familiemuseum - Bosraadsels - Er was eens … - Gezond! - Ik wil iets kwijt - In nesten - Op de maat De handleiding voor het tweede leerjaar is op dezelfde manier opgebouwd als die voor het eerste leerjaar.

Materiaal derde leerjaar De leerlingen van het derde leerjaar gebruiken een apart werkboek en bronnenboek. Om voldoende werkruimte te behouden voor de kinderen, is het beeldmateriaal en andere documentatie gebundeld in een bronnenboek. Zo blijft ook de omvang van de boekjes binnen de perken. In het derde leerjaar komen de volgende thema’s aan bod: - Thuis - Ruzie of oorlog? - Lekker voor de tv? - Frietjes - Geld - Ik voel me goed De handleiding voor het derde leerjaar is op dezelfde manier opgebouwd als die voor de andere leerjaren.


WERELDORIËNTATIE Curieuzeneuze n Materiaal vierde leerjaar In het vierde leerjaar werken de leerlingen net als in het derde met een apart werk- en bronnenboek. In het vierde leerjaar komen de volgende thema’s aan bod: - Huizenjacht - Van stukje tot puzzel - Een wurm in mijn boek - Vers van het veld - Job@s - Komaan met dat lijf De handleiding voor het vierde leerjaar is op dezelfde manier opgebouwd als die voor de andere leerjaren.

Materiaal derde graad Het materiaal voor de derde graad is in ontwikkeling en verschijnt tegen volgend schooljaar. In de derde graad werken de leerlingen net als in de tweede graad met een apart werk- en bronnenboek. Ze zullen ook regelmatig een beroep kunnen doen op de Wereldoriëntatieatlas (zie verderop in deze catalogus). De handleidingen voor het vijfde en het zesde leerjaar zijn op dezelfde manier opgebouwd als die voor de andere leerjaren.

Curieuzeneuzen digitaal Naast het leerlingenmateriaal en de handleidingen, bevat Curieuzeneuzen ook een digitale component in de vorm van een i-board. Daarmee kun je onder andere het werkboek projecteren, de oplossingen van de oefeningen tonen, extra beeld- en geluidsmateriaal afspelen en interactieve oefeningen openen. Je hebt daarvoor alleen een computer met internetverbinding en een beamer nodig, of een interactief schoolbord. Voor meer informatie over het i-board surf je naar www.i-board.be.

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 17


WERELDORIËNTATIE n e z u e n e z u e i r Cu Voor wie? Vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar kun je met Curieuzeneuzen aan de slag.

Waarom?

• • • • • • W E R E L D O R I Ë N T A T I E 18

Alle aspecten van wereldoriëntatie worden geïntegreerd aangeboden in combinatie met elementen van taal, muzische vorming, ICT en leren leren. Een grote diversiteit aan werkvormen en originele thema’s prikkelen de nieuwsgierigheid van de leerlingen en helpen hen hun aandacht bij de les te houden. De principes van coöperatief leren en Clim worden toegepast doorheen de hele methode. Het materiaal bevat handige overzichten van eindtermen en leerplandoelstellingen. Er wordt veel aandacht besteed aan zowel product- als procesevaluatie. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng van leerkracht en leerlingen.

Curieuzeneuzen 1 - Digitaal (i-board) Curieuzeneuzen 1 - Doeboek

abonnement ISBN 978 90 455 3459 6

€ 2,95

ISBN 978 90 455 3463 3

€ 115,00

S S

ISBN 978 90 455 3462 6

€ 6,00

Curieuzeneuzen 1 - Handleiding Curieuzeneuzen 1 - Werkboek

€ 25,00

S S

Curieuzeneuzen 2 - Digitaal (i-board)

abonnement

Curieuzeneuzen 2 - Handleiding

ISBN 978 90 455 3466 4

€ 115,00

ISBN 978 90 455 3465 7

€ 7,50

Curieuzeneuzen 2 - Werkboek

S S

Curieuzeneuzen 3 - Digitaal (i-board)

abonnement

Curieuzeneuzen 3 - Handleiding

€ 25,00

€ 25,00

ISBN 978 90 455 3469 5

€ 115,00

Curieuzeneuzen 3 - Bronnenboek

S S

ISBN 978 90 455 3467 1

€ 12,00

Curieuzeneuzen 3 - Werkboek

S S

ISBN 978 90 455 3468 8

€ 7,50

Curieuzeneuzen 4 - Digitaal (i-board)

abonnement

Curieuzeneuzen 4 - Handleiding

€ 25,00

ISBN 978 90 455 3472 5

€ 115,00

Curieuzeneuzen 4 - Bronnenboek

S S

ISBN 978 90 455 3470 1

€ 12,00

Curieuzeneuzen 4 - Werkboek

S S

ISBN 978 90 455 3471 8

€ 7,50

Curieuzeneuzen 5 - Digitaal (i-board)

abonnement

Curieuzeneuzen 5 - Handleiding Curieuzeneuzen 5 - Bronnenboek Curieuzeneuzen 5 - Werkboek

i.v. i.v.

S S

i.v.

S S

Curieuzeneuzen 6 - Digitaal (i-board)

i.v. abonnement

Curieuzeneuzen 6 - Handleiding

i.v. i.v.

Curieuzeneuzen 6 - Bronnenboek

S S

i.v.

Curieuzeneuzen 6 - Werkboek

S S

i.v.


WERELDORIËNTATIE O p onderzoek m en techniek in et Fred – wetenschap de eerste graa d Auteurs: Gisela Lück, Harry Peer smans Op onderzoek met Fred – wetenschap en techniek in de eerste graad is een leeraanbod dat alle basisvaardigheden aanspreekt. De leerlingen gaan aan de hand van experimenten en zintuiglijke ervaring op zoek naar antwoorden op de vragen van de nieuwsgierige mier Fred en zijn vrienden Karla en Paul.

Wat?

Het pakket bevat een handleiding, een voorleesboek en 16 experimenteerkaarten in vijfvoud. De handleiding geeft de nodige informatie en verklaringen bij de experimenten. Het voorleesboek bevat de verhalen over de avonturen van Fred en zijn vrienden, die de aanleiding vormen voor de experimenten. De experimenteerkaarten ten slotte zijn handige geplastificeerde stappenplannen waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. Omdat er van elke kaart vijf exemplaren zijn, kunnen meerdere kinderen of groepjes tegelijkertijd aan hetzelfde experiment werken.

Voor wie? Op onderzoek met Fred – wetenschap en techniek in de eerste graad is bedoeld voor kinderen van het eerste en het tweede leerjaar.

Waarom?

• • •

Tijdens de experimenten verwerven de kinderen vaktechnische en methodische vaardigheden en worden ook de sociale vaardigheden bevorderd. Ook te gebruiken als aanvulling op een WO-thema of tijdens projectdagen. Wetenschappelijke problemen worden op een kindvriendelijke manier aangepakt. 1, 2

Op onderzoek met Fred (eerste graad)

ISBN 978 90 455 3130 4

€ 89,00

Op onderzoek met Fred - Handpop

ISBN 978 90 455 2861 8

€ 24,25

Op onderzoek met Fred - Vingerpopje

ISBN 978 90 455 2862 5

€ 2,50

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 19


WERELDORIËNTATIE WO-theek

n Hees e.a. smans, Conny Va er Pe ry ar H : rs Auteu

Wat? De reeks WO-theek bezorgt je de nodige bouwstenen voor een frisse aanpak van wereldoriëntatie. De mappen behandelen een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school. Boeiende activiteiten en leuke werkvormen ondersteunen de verschillende thema’s. Zowel talige, muzische en sociaalemotionele aspecten, als experimenteren, waarnemen en bewegen komen aan bod. Met de WO-theek kun je in je eigen klas of met het hele schoolteam aan de slag.

Voor wie? Iedere WO-theekmap bevat activiteiten voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Kl, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Waarom?

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 20

• • •

Het materiaal maakt moeiteloos inspelen op de interesses van de kinderen mogelijk dankzij het ruime aanbod aan activiteiten. WO-theek bouwt aan een schoollijn rond wereldoriëntatie. Er is een duidelijk kader om aan de basisvaardigheden van de kinderen te werken en tegelijk de ontwikkelingsdoelen en eindtermen na te streven.

Alles in beweging Beweging op school is veel meer dan alleen maar bewegingsopvoeding. De leukste bewegingsspelletjes, knutselactiviteiten, proefjes en veel meer, je vindt het allemaal in Alles in beweging. Speel, ontdek en beleef!

Bonte kleuren, kleine kunstenaars Heb je al gemerkt hoe gefascineerd kinderen zijn door de wereld van kleuren en kunstenaars? Deze map barst van de activiteiten waarbij de kinderen vrij mogen experimenteren met verf, klei, papier, draad, gips, hout en andere materialen, maar ze leren ook omgaan met oude en moderne kunstwerken en met de achtergrond van kunst.

Bossen, weiden en velden Jullie trekken er op uit om de wijde wereld te verkennen. Experimenteer met grond en geluiden, breng de natuur naar de klas, leer alles over vlinders, bijen, slakken en slangen en maak zelf een biotoop. De wereld van fauna en flora onthult haar geheimen!


WERELDORIËNTATIE Burchten, ridders en edellieden Neem de kinderen mee op een spannende reis naar de middeleeuwen. Hoe kookten en aten de mensen in die tijd? Waarmee speelden de kinderen? Hoe werden boeken gemaakt of kaarten getekend? Hoe kwamen de kruiden bij ons? Hoe maakten de mensen zeep? Tijdens de activiteiten uit deze map leren de kinderen er alles over en proberen ze allerlei dingen zelf uit.

Familiebanden Voor jonge kinderen is de familie een belangrijk oriëntatiepunt. Kleuters passen zich vaak aan de normen en waarden aan die door de familie als voorbeeld worden gesteld. Nieuwe samenlevingsvormen vervangen steeds meer het klassieke gezinsmodel. Daarom is het belangrijk dat kinderen de verscheidenheid aan samenlevingsvormen, de gelijkenissen, de verschillen en de voor- en nadelen leren kennen. Op die manier zullen ze de verschillen met leeftijdsgenootjes beter begrijpen en ook beter aanvaarden.

Feeën, dwergen en sprookjeswereld Sprookjes boeien zowel kinderen als volwassenen. Deze map brengt de sprookjeswereld nog dichter bij de kinderen door hen te laten kennismaken met de meest uiteenlopende aspecten die in sprookjes aan bod komen. Samen met de zeven dwergen leren de kinderen alles over gesteenten, ze proberen sprookjesrecepten uit en maken zelf een sprookjesfilm …

Getallenland Jullie gaan op reis naar getallenland! Vergis je niet, want dat land is veel meer dan de woonplaats van de getallen alleen. Leer over beroemde wiskundigen, maak kennis met de gulden snede, verdiep je in de wereld van figuren en vormen. Het aanbod gaat van experimenteren, zingen, musiceren en schilderen tot rollenspelen, rijmpjes, creatieve en fantasierijke verhalen en andere activiteiten.

Gezondheid en voeding Kinderen ervaren wat het betekent om gezond te zijn en gezond te blijven. Ze leren ook zelf beoordelen wat gezond is en wat niet. We benaderen het thema gezondheid en voeding vanuit gevarieerde invalshoeken zodat de map een verzameling uiteenlopende boeiende activiteiten voor de kinderen bevat.

Wees duidelijk Boodschappen en signalen uiten en begrijpen zijn in onze hedendaagse maatschappij en cultuur ultieme basisvaardigheden. Met Wees duidelijk leren de kinderen begrijpen wat goede communicatie is en doen ze er heel wat kennis en vaardigheden over op.

Wij zijn goede vrienden Als kinderen vriendjes maken, wordt hun eigen wereld veel rijker. Ze spelen samen, ontdekken gelijkenissen en verschillen, maken vriendschapsbandjes voor elkaar en vullen elkaars poëziealbum in. Waarom is vriendschap belangrijk? Een Indisch spreekwoord formuleert het als volgt: wie een goede vriend heeft, heeft geen spiegel nodig. Alles in beweging

ISBN 978 90 455 3071 0

€ 41,15

Bonte kleuren, kleine kunstenaars

ISBN 978 90 455 3075 8

€ 39,95

Bossen, weiden en velden

ISBN 978 90 455 2825 0

€ 41,15

Burchten, ridders en edellieden

ISBN 978 90 455 3076 5

€ 39,95

Familiebanden

ISBN 978 90 455 2792 5

€ 41,15

Feeën, dwergen en sprookjeswereld

ISBN 978 90 455 3077 2

€ 39,95

Getallenland

ISBN 978 90 455 2824 3

€ 41,15

Gezondheid en voeding

ISBN 978 90 455 2791 8

€ 41,15

Wees duidelijk

ISBN 978 90 455 2819 9

€ 41,15

Wij zijn goede vrienden

ISBN 978 90 455 3072 7

€ 39,95

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 21


WERELDORIËNTATIE s a l t a l o o h c s e Klein Daenekint, Auteurs: David yer, Jacques Philippe De Mae ternoster, Merchiers, Jef Pa Wim Wevers Georges Tibau,

Wat? De Kleine schoolatlas werd eind 2007 volledig geactualiseerd. Deze atlas biedt zowel overzichtskaarten als thematische kaarten (bijvoorbeeld van industriegebieden, klimaatgordels, vegetatie, ontwikkeling, grondstoffen, godsdiensten, … ). Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe de kinderen gegevens in de Kleine schoolatlas kunnen opzoeken.

Voor wie? De Kleine schoolatlas is geschikt voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Waarom?

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 22

• • •

een vernieuwd aanbod aan kaarten van België, aangepast aan de nieuwe reliëfbenamingen een duidelijke, handige legende en een uitgebreid register een eenduidig gebruik van dezelfde schaal en dezelfde voorstellingswijze per kaartengroep, zodat de kaarten onderling gemakkelijk vergeleken kunnen worden

4, 5, 6

Kleine schoolatlas

S S

ISBN 978 90 455 3074 1

€ 15,00


WERELDORIËNTATIE Wereldoriënta tie

atlas

Auteurs: Rudy Sp illemaeckers m .m.v. Dr. Philippe De Maeyer

Wat?

Deze unieke Wereldoriëntatieatlas voor de derde graad van de basisschool brengt natuur, ruimte, tijd, mens en maatschappij in kaart. Daarbij hebben we rekening gehouden met het niveau van de kinderen en met de eindtermen en de leerplannen van de verschillende onderwijsnetten. Elk thema vertrekt van kaarten van ons eigen land en wordt daarna uitgediept en aangevuld met kaartbeelden van Europa en de wereld. Bij de Wereldoriëntatieatlas hoort ook een set transparanten met de gemeentegrenzen van België. Met Wegwijs in je WO-Atlas leren de kinderen uit het vijfde leerjaar spelenderwijs de Wereldoriëntatieatlas te gebruiken. Eerst leren de kinderen de elementaire vaardigheden zoals het interpreteren van de legende, de schaal, het register, een grondplan, … Daarna richten we het atlasgebruik op de leefwereld van de kinderen, met als eerste instap de eigen gemeente. Langzamerhand volgen de thematische instappen: het weer in België, het verkeer in België, het leefmilieu in België, …

5, 6

Voor wie? De Wereldoriëntatieatlas is geschikt voor kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar.

Waarom?

• • • •

Alle aspecten van wereldoriëntatie worden geïntegreerd. Kinderen leren informatie verwerken en verwerven zo belangrijke studievaardigheden. Kinderen leren stap voor stap een atlas te gebruiken. De atlas is optimaal raadpleegbaar door drie inhoudelijke registers: het kaartenregister, het onderwerpenregister en het namenregister.

Wereldoriëntatieatlas

S S

ISBN 978 90 455 1612 7

€ 20,00

Transparanten gemeentegrenzen (set van 10 ex.)

S S

ISBN 978 90 455 1348 5

€ 5,95

Wegwijs in je WO-Atlas (set van 5 ex.)

S S

ISBN 978 90 455 0963 1

€ 15,40

W E R E L D O R I Ë N T A T I E 23


WISKUNDE

Nieuw

en

p p i r g e b e d n e Boei vaert, Nell Auteurs: Ilse Hey ersmans, Lamair, Harry Pe rolien Ka n, Ruth Swinne Willems

Wat?

Dit remediëringspakket is als het ware een reddingsboei voor kinderen die het moeilijk hebben met bepaalde kwalitatieve, kwantitatieve en ruimtelijke begrippen, of met begrippen in verband met tellen (voorafgaand aan het eigenlijke rekenen). Een goede beheersing van die begrippen is essentieel voor de verdere wiskundige ontwikkeling van de kinderen. Het hele pakket is ingebed in het verhaal van Blub en Spetter die samen met de getallen 1 tot en met 10 een spannend avontuur beleven. Boei en de begrippen steunt op de principes van meervoudige intelligentie en neurodidactisch handelen. Daarbij zijn ook het creëren van een veilig klasklimaat en het stimuleren van de actieve betrokkenheid van de kinderen erg belangrijk. De methode gaat uit van het concrete om daarna via het schematische naar het abstracte te gaan. Dat gebeurt bij elk van de volgende stappen: verkennen, oefenen, toepassen en transfer maken. Bovendien worden ondertussen alle zintuigen aangesproken: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Op die manier vertrek je altijd vanuit het kind en kan het kind de begrippen optimaal ‘beleven’.

W I S K U N D E 24

Boei en de begrippen bevat een groot aanbod aan werkbladen voor de laatste fase in het remediëringsproces. Belangrijk is wel dat je met de kinderen eerst al de voorafgaande stappen hebt doorlopen.

Voor wie? Boei en de begrippen is door zijn flexibiliteit bruikbaar van het eerste tot en met het derde leerjaar van het gewoon lager onderwijs en in de zorgklas, de speelleerklas of andere groepen van het BLO. Logopedisten en GOK-ondersteuners kunnen het pakket gebruiken om kinderen met specifieke noden te helpen.

Waarom?

• • • • • • •

Met Boei en de begrippen ga je soepel om met de overgang van concreet naar schematisch en abstract. De kinderen krijgen concrete feedback bij elke stap. Er is aandacht voor reflectie en metacognitie. De leerkracht speelt een coachende rol.

1, 2, 3, zorgklas, speelleerklas, BLO

Alle zintuigen worden aangesproken. Remediëring op maat van elk kind Voorbereidend rekenen en remediëring worden leuk met Boei en de begrippen!

Boei en de begrippen

ISBN 978 90 455 3388 9

€ 125,00


COÖPERATIEF LEREN Nieuw

CLIM – Coöpe In Multicultureratief Leren le groepen Auteurs: Gerda Broekmans, Veerle Ernalste en, Philippe Paelman, Marc Smolenaers, Koen Van Gorp, Jos Vanlandschoot, Cis Vers chaeve, An Vleurick

Wat?

Het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde een reeks thematische pakketten om intercultureel onderwijs in de praktijk te realiseren. CLIM legt de nadruk op gestructureerd groepswerk en interculturele vaardigheden. De didactiek van CLIM vormt de grondslag van het kanten-klare lesmateriaal dat uiteenlopende thema’s behandelt waarbinnen een waaier aan fysieke, persoonlijke, muzische, … vaardigheden aan bod komt. Je kunt de pakketten ook zonder problemen vakoverschrijdend gebruiken.

Voor wie? CLIM is bedoeld voor kleuteronderwijzers (zie daarvoor onze catalogus voor het kleuteronderwijs) en leraren van de tweede en de derde graad van de lagere school. Verder is er een speciaal pakket voor studenten van de lerarenopleiding (zie ook onze catalogus voor het hoger en universitair onderwijs).

Waarom?

• • • • •

kant-en-klaar lesmateriaal: handleiding, bronnenkaarten en opdrachten gebaseerd op de didactiek van CLIM waarbij interculturele vaardigheden centraal staan vakoverschrijdend waardering voor de eigenheid van de kinderen en hun talenten thema’s als dragers om nieuwe technieken in te oefenen

Een CLIMrek naar intercultureel leren Dit is een bronnenboek voor iedereen die werkt met kleuters, kinderen uit de eerste graad en kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het boek zit vol verhalen, spelletjes, activiteitenfiches en kopieerbladen waarmee je kinderen kunt helpen om de vaardigheden van CLIM te ontwikkelen op hun niveau. CLIMrek dicht de kloof tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs en draagt ertoe bij dat sociale vaardigheden niet vervagen bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school.

Kl, 3, 4, 5, 6

Een CLIMrek naar intercultureel leren

ISBN 978 90 455 1731 5

€ 48,95

CLIMrek: extra hoofdstuk - meervoudige intelligentie

ISBN 978 90 455 2090 2

€ 6,50

C O Ö P E R A T I E F L E R E N 25


COÖPERATIEF LEREN n e r e L f e i t a r e p CLIM – Coö le groepen e r u t l u c i t l u M In CLIM-Wijzer

De CLIM-Wijzer is een algemene handleiding met een korte uiteenzetting over de historiek van CLIM, een toelichting bij de didactiek en een verklaring van de gebruikte vaktaal. De unieke plaats van de leraar binnen CLIM wordt uitvoerig besproken.

CLIM – de kracht van de leerkracht Omdat leraren het werken met CLIM vanaf het begin onder de knie zouden krijgen, ontwikkelde het Steunpunt Diversiteit en Leren een nieuw pakket dat zich speciaal richt naar studenten ‘bachelor in het onderwijs’. De structuur van dit pakket is volledig conform de bestaande CLIM-pakketten.

C O Ö P E R A T I E F L E R E N 26

CLIM-Wijzer

ISBN 978 90 455 2077 3

€ 15,00

CLIM - de kracht van de leerkracht

ISBN 978 90 455 1657 8

€ 26,90

De thema’s voor de tweede graad

Nieuw

Nieuw

Appels of peren? De kinderen leren knopen doorhakken door samen beslissingen te nemen. Houden mensen (van) dieren? De relatie tussen mensen en dieren staat centraal. Is het al tijd? De kinderen leren over de impact van tijd op ons leven, verschillende manieren om tijd te meten en de evolutie van verleden naar heden en toekomst. Mag ik spelen? De kinderen ontdekken dat spelen een natuurlijke vorm van leren is. Samen feesten? De klas bouwt aan een klasfeest. Zit er een schroefje los? Hier is de centrale vraag: hoe gaan mensen om met techniek?

De thema’s voor de derde graad Nieuw

Nieuw

Begrijp je mij? De verschillende betekenissen van taal worden onthuld. Milieu: redden we het? Zich bewust worden van milieuzorg en daarover standpunten leren innemen. Rechten of plichten? De spots worden gericht op de rechten van het kind. Verhuizen? Wat is dat? Alles draait rond het concept ‘zich thuis voelen’. Zie ik wat ik zie? Ontdekken van en leren omgaan met verschillende structuren in ons leven. Samen feesten?

ISBN 978 90 455 1580 9

€ 48,95

Zit er een schroefje los?

ISBN 978 90 455 1581 6

€ 48,95

Appels of peren?

ISBN 978 90 455 1143 6

€ 48,95

Mag ik spelen?

ISBN 978 90 455 1926 5

€ 48,95

Houden mensen (van) dieren?

ISBN 978 90 455 3292 9

€ 48,95

Is het al tijd?

ISBN 978 90 455 3291 2

€ 48,95

Begrijp je mij?

ISBN 978 90 455 0028 7

€ 48,95

Rechten of plichten?

ISBN 978 90 455 0029 4

€ 48,95

Verhuizen? Wat is dat?

ISBN 978 90 455 1927 2

€ 48,95

Milieu: redden we het?

ISBN 978 90 455 3293 6

€ 48,95

Zie ik wat ik zie?

ISBN 978 90 455 3256 1

€ 48,95


COÖPERATIEF LEREN SAMBA … Ler en samenwerk

en

Auteurs: Heidi Vi erendeels, Eva Wauters

Wat?

SAMBA … Leren samenwerken is een nieuwe methode sociale vaardigheid voor de eerste graad van de lagere school. Het pakket geeft je een houvast om coöperatief leren te realiseren bij kinderen uit het eerste en het tweede leerjaar. In de handleiding worden de didactische principes uitgelegd en wordt beschreven hoe je ze kunt toepassen in de klas. In de SAMBA-box vind je naast de handleiding ook 18 mapjes die het nodige materiaal bevatten om drie projecten uit te werken (lente, water en muziek). Daarin worden de basisprincipes van het coöperatief leren direct toegepast. Bij de projecten hoort verder een audio-cd die je ook in de box vindt. Je hoeft natuurlijk niet alle projecten in een schooljaar uit te werken. Kies een thema dat je leerlingen aanspreekt en ga daarmee aan de slag!

Voor wie? SAMBA … Leren samenwerken is bedoeld voor kinderen van het eerste en het tweede leerjaar.

Waarom?

• • • •

verwerven van sociale vaardigheden en tegelijk vergaren van inhoudelijke kennis brengt de principes van coöperatief leren in de praktijk speelse en interactieve werkwijze drie volledig uitgewerkte projecten om uit te kiezen

1, 2

SAMBA … Leren samenwerken

ISBN 978 90 455 3082 6

€ 142,50

C O Ö P E R A T I E F L E R E N 27


LEREN LEREN ren e l n e r e L … A SAMB Peersmans e.a. Auteurs: Harry

Wat? SAMBA … Leren leren is een nieuwe methode die de kinderen in een speels en veilig kader de belangrijkste vaardigheden van leren leren bijbrengt. De methode omvat een A-deel voor de tweede graad van de lagere school en een B-deel voor kinderen van de derde graad. Voor beide delen is er een handleiding voor de leraar en een werkboek voor de leerlingen. In de beide handleidingen vind je een korte toelichting bij de bouwstenen van het pakket. Het lesverloop wordt telkens stap voor stap uitgelegd zodat je met een minimum aan voorbereiding aan het werk kunt. Achteraan in de map van Deel A vind je al het nodige kopieermateriaal en drie gekleurde posters van A2-formaat, telkens in tweevoud. De map van Deel B bevat eveneens kopieerbladen, twee posters van A2-formaat en één poster van A3-formaat.

L E R E N L E R E N

28

De werkboekjes bij Deel A (voor het derde en vierde leerjaar) en bij Deel B (voor het vijfde en zesde leerjaar) bieden al de informatie, oefeningen en teksten die de leerlingen nodig hebben om te leren leren. Elk werkboek bevat materiaal om gedurende twee schooljaren mee te werken.

Voor wie? SAMBA … Leren leren – Deel A is bedoeld voor kinderen van het derde en het vierde leerjaar. Deel B is gericht op kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Je kunt SAMBA … Leren leren ook gebruiken in de zorgklas.

Waarom?

• • • • •

Leren leren speelt zich af in een veilig klasklimaat. De methode sluit aan bij de principes van coöperatief leren. Het werkboek begeleidt de kinderen in hun leerproces en helpt hen te reflecteren op hun groeiende kennis en vaardigheden. speelse, moderne en kleurrijke vormgeving De leerlingen krijgen tijd en ruimte om hun leerproces op eigen verantwoordelijkheid te organiseren.

3, 4, 5, 6

SAMBA … Leren leren A – Handleiding met kopieerbladen SAMBA … Leren leren A – Werkboek

S S

SAMBA … Leren leren B – Handleiding met kopieerbladen SAMBA … Leren leren B – Werkboek

S S

ISBN 978 90 455 3079 6

€ 45,00

ISBN 978 90 455 3078 9

€ 2,95

ISBN 978 90 455 3081 9

€ 45,00

ISBN 978 90 455 3080 2

€ 3,35


LICHAMELIJKE OPVOEDING Kinderen bew egen Auteurs: Marc Bo one, Michel De Wael, Geertrui Pattyn

Wat?

Kinderen bewegen bestaat uit vier delen die samen 360 uitgeschreven lessen omvatten. De lessen zijn opgedeeld in tien bewegingsgebieden: - praktische vaardigheden - conditionele oefeningen - springvaardigheden - bewegingskunsten - ritme en expressie - balvaardigheden - lijn- en doelspelen - basketbal - voetbal - zwemmen In de handleiding vind je de volledig uitgeschreven jaarplannen voor elk leerjaar met een evenwichtige spreiding van de diverse bewegingsgebieden. In de eerste graad ligt de klemtoon op spelend en explorerend bewegen. In de tweede graad voorzien we specifieke bewegingspatronen. In de derde graad ligt de nadruk op sporttechnische vaardigheden.

Voor wie? Kinderen bewegen is bedoeld voor leraren die lesgeven aan kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Waarom?

• • •

Alle bewegingsdisciplines zijn uitgewerkt volgens de eindtermen en de leerplannen. Er is aandacht voor de motorische en fysieke ontplooiing én voor het sociaal functioneren, het zelfconcept en de ontwikkeling van een gezonde en veilige levensstijl. Voor elk kind is er een evaluatieboekje dat gedurende de hele lagere schoolloopbaan alle bewegingsgebieden volgt.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Deel 1: Balvaardigheden, lijn- en doelspelen, basketbal, voetbal

ISBN 978 90 455 0967 9

€ 59,95

Deel 2: Bewegingskunsten, springvaardigheden, ritme en expressie

ISBN 978 90 455 0968 6

€ 59,95

Deel 3: Praktische vaardigheden en conditionele oefeningen

ISBN 978 90 455 0969 3

€ 41,95

Deel 4: Zwemmen

ISBN 978 90 455 0970 9

€ 53,95

Kinderen bewegen - Handleiding

ISBN 978 90 455 1188 7

€ 35,95

Kinderen bewegen - Evaluatieboekje (per 5 ex.)

ISBN 978 90 455 0971 6

€ 6,05

Kinderen bewegen - Totaalpakket (4 delen + handleiding)

ISBN 978 90 455 1189 4

€ 239,00

L I C H A M E L I J K E O P V O E D I N G 29


MUZISCHE VORMING r e i l e t A t s n u K Kinder

Nieuw

Caluwaerts Auteur: Sandra

Wat? Kinder Kunst Atelier is een pakket om met kinderen aan de slag te gaan met het domein ‘beeld’ binnen muzische vorming. Voor de leraar is er per graad een handleiding waarin vijf thema’s worden uitgewerkt, rekening houdend met de leefwereld en de vaardigheden van de kinderen. De handleiding bevat naast de nodige achtergrondinformatie en praktische toelichtingen ook een aantal gerichte opdrachten voor elk thema. Voor de leerlingen is er per graad een werkboek. Het is dus de bedoeling dat dit werkboek met de kinderen meegaat van het eerste naar het tweede leerjaar, van het derde naar het vierde en van het vijfde naar het zesde leerjaar. De werkboekjes bevatten inleidende oefeningen over de verschillende beeldaspecten, voorbereidende oefeningen op de creatieve opdracht én een overzichtelijk stappenplan voor het uitvoeren van deze creatieve opdracht.

Voor wie?

M U Z I S C H E V O R M I N G 30

Kinder Kunst Atelier is er voor de eerste, tweede en derde graad van de lagere school. Daarnaast is er ook een pakket voor de kleuterschool (zie daarvoor onze catalogus voor het kleuteronderwijs).

Waarom?

• • • • •

Het aangeboden materiaal helpt je om van je klas een echt atelier te maken waar geëxperimenteerd kan worden.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Werk samen met de kinderen stap voor stap aan een opgebouwde lijn met als einddoel het bereiken van de ontwikkelingsdoelen. Inspirerende opdrachten prikkelen de creativiteit. Elke opdracht omvat een inleiding met achtergrondinformatie, fotomateriaal, een creatieve werkvorm, extra activiteiten en een creatieve opdracht duidelijk omschreven in een opdrachtenfiche. Voor de kleuters en de eerste graad wordt de opdrachtenfiche verduidelijkt aan de hand van pictogrammen.

Kinder Kunst Atelier 1ste graad - handleiding Kinder Kunst Atelier 1ste graad - werkboek

S S

Kinder Kunst Atelier 2de graad - handleiding Kinder Kunst Atelier 2de graad - werkboek

S S

Kinder Kunst Atelier 3de graad - handleiding Kinder Kunst Atelier 3de graad - werkboek

S S

ISBN 978 90 455 3475 6

€ 22,00

ISBN 978 90 455 3474 9

€ 3,65

ISBN 978 90 455 3477 0

€ 22,00

ISBN 978 90 455 3476 3

€ 3,65

ISBN 978 90 455 3479 4

€ 22,00

ISBN 978 90 455 3478 7

€ 3,65


COMMUNICATIE THUIS-SCHOOL Schoolagenda Auteurs: Ivo En gelen, Harry Pe ersmans, Conny Van Hee s

Wat?

Een schoolagenda moet méér zijn dan alleen maar een invulschrift voor de dagelijkse huistaken. Onze agenda’s beantwoorden aan de noden en beleving van leerkrachten, ouders en kinderen van nu. De aanpak van de schoolagenda’s is aangepast aan het niveau van de kinderen en is dus anders voor het eerste en tweede leerjaar dan voor de tweede en de derde graad.

Voor wie? Er is een schoolagenda voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Waarom?

• • • • •

schept een hechte band tussen ouders en school

1, 2, 3, 4, 5, 6

rijke informatie over leren leren en nuttige tips goed uitgekiende didactische stappen zijn een doordacht hulpmiddel kansen om gevoelens en belevenissen neer te schrijven eigentijds vormgegeven en hip geïllustreerd

Schoolagenda eerste leerjaar

S S

ISBN 978 90 455 2586 0

€ 3,75

Schoolagenda tweede leerjaar

S S

ISBN 978 90 455 2587 7

€ 3,75

Schoolagenda tweede graad

S S

ISBN 978 90 455 2588 4

€ 3,75

Schoolagenda derde graad

S S

ISBN 978 90 455 2589 1

€ 3,75

Bordpictogrammen schoolagenda Voor jonge kinderen is het niet vanzelfsprekend om een schoolagenda duidelijk in te vullen. De bordpictogrammen helpen hen daarbij. De pictogrammen werden uitgewerkt op magneetplaatjes en beelden handelingen uit die bij een normale schooldag horen, bijvoorbeeld lezen, rekenen, een brief meenemen, de dagen van de week enz. Gebruik de pictogrammen om op het bord een ‘blad van de dag’ uit te werken waar je op aangeeft wat de kinderen in hun agenda moeten invullen. De kinderen leren zo ordelijk werken en het is meteen een praktische schrijfoefening. De magneetplaatjes zijn opgeborgen op ijzerhoudend karton in een stevige ringmap. Zo ben je er zeker van dat je geen onderdelen verliest. De bordpictogrammen zijn ideaal voor het eerste en tweede leerjaar!

Schoolagenda stickervel Voor de kleuters en voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar is er het Schoolagenda stickervel, een blad met zelfklevende pictogrammen die een aantal typische schoolgebeurtenissen voorstellen. De kinderen kleven een pictogram in hun Boemerangboekje of hun Schoolagenda wanneer de schoolfotograaf of Sinterklaas komt, als ze op schoolreis gaan, met moederdag, met carnaval enz. Een set van 8 stickervellen is voldoende voor 24 kinderen.

Bordpictogrammen schoolagenda

ISBN 978 90 455 2590 7

€ 110,00

Schoolagenda stickervel (set van 8 vellen)

ISBN 978 90 455 2775 8

€ 5,70

C O M M U N I C A T I E T H U I S S C H O O L 31


catalogus

2011-2012 lager onderwijs www.deboeck.com

ISBN 978 11 005 8132 3

Ë|xHSLBKAy581323z

www.deboeck.com

KLANTENDIENST

tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com UITGEVERIJ

Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com

- kwaliteit in onderwijs

Catalogus lager onderwijs 2011-2012  

Catalogus lager onderwijs 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you