Page 1

Belgique/België

kroniek voor het hoger en universitair onderwijs

P.P. - P.B. B-41

maart 2011

01 Editoriaal Catalogus Wedstrijd

Beste lezer

Colofon 02 RECHT Praktisch personenbelasting Praktisch vennootschapsrecht 03 RECHT Praktisch strafrecht Praktisch Europees recht WETENSCHAP e-chemie MARKETING EN SALES

U hebt alweer een nieuwe BaMa-LETTERS in handen. Een uitgelezen kans voor u dus om te ontdekken wat voor nieuws wij u te bieden hebben. Ons fonds is sinds de vorige editie van de BaMa-Letters weer wat uitgebreid met een paar nieuwe titels, en enkele klassiekers werden onder handen genomen om nog beter tegemoet te komen aan úw noden. U ontdekt het allemaal op de volgende pagina’s. Dat we niet stilstaan, mag ook blijken uit de recente interne ontwikkelingen in onze uitgeefkern. Gerda Ghysels, vroeger senior uitgever hoger en universitair onderwijs, is sinds januari 2011 benoemd tot directeur-uitgever van Uitgeverij De Boeck. We namen de fakkel van haar over, gesterkt door onze jarenlange ervaring als uitgeefassistent voor dit fonds. We staan erop Gerda te bedanken voor haar jaren inzet, inspiratie en onaflatend enthousiasme, stuk voor stuk inspiratiebronnen voor ons bij het verder uitbouwen van dit fonds. Binnen het kader van ‘kwaliteitsvol uitgeven op maat’ blijven we inderdaad op zoek gaan naar vernieuwing en perfectionering, naar projecten waarmee we u nog beter van dienst kunnen zijn. Hebt u suggesties bij bestaande uitgaven of ideeën voor nieuwe uitgaven, aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. We gaan graag met u het gesprek aan.

Praktisch accountmanagement – Prijsonderhandeling

Barbara De Schrijver 04 HANDEL Handels- en financiële technieken

Inge De Winter

ui tge v e r uni v e r si ta ir onde rw ijs

ui tge v e r hoge r onde rw ijs

barbara.deschrijver@deboeck.com

inge.dewinter@deboeck.com

ACCOUNTANCY - ECONOMIE Financiële analyse Beleggingsleer Boekhouden op computer: casestudy 05 ACCOUNTANCY - ECONOMIE Boekhouden op computer: exact online INFORMATICA Aan het werk met Java MS Excel 2010 PSYCHOLOGIE Psychologie 06 PSYCHOLOGIE Wijzer van stress

NIEUWE CATALOGUS In maart verschijnt de nieuwe catalogus hoger onderwijs voor het academiejaar 2011-2012. Hierin krijgt u een uitgebreid overzicht van alle titels voor het hoger onderwijs die Uitgeverij De Boeck rijk is. We lanceren enkele nieuwe uitgaven zoals MS Excel 2010, Beleggingsleer, Praktisch Europees recht, Succesvol coachen en nog veel meer. Bovendien werden andere publicaties volledig herwerkt en geüpdatet, bijvoorbeeld Psychologie: inleiding voor de professionele bachelor, Handels- en financiële technieken en meerdere boeken uit de reeks Praktisch recht. Deze nieuwe en geactualiseerde uitgaven zijn nog vollediger en bieden u de kans een diepgaand inzicht in de gekozen materie te verwerven.

UITGEVERIJ NELISSEN Effectief motiveren voor professionals Digitale BaMa letters Contact

De winnaar van de wedstrijd in BaMa Letters van oktober 2010 is Michel Janssens van Xios Hogeschool Limburg. Hij ontvangt een bongobon Zoete Zonde. Proficiat! Uitgeverij De Boeck Belpairestraat 20 2600 Berchem www.deboeck.com

nv

klantendienst tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestelling@deboeck.com uitgeverij tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com Verantwoordelijke uitgever: Gerda Ghysels, Belpairestraat 20 - 2600 Berchem Redactie: Esther De Soomer, Kristien Versteynen, Tinne Verbruggen en Frauke Mannaert. Vormgeving:

beter ontwerpen bvba - 0477 604 407

Onze nieuwe uitgave Financiële analyse - de onderneming doorgelicht (zie verder pagina 04) begeleidt de financiële analist bij de beoordeling van de financiële toestand van een onderneming. Doorheen het boek wordt de theorie toegepast op en geïllustreerd door de jaarrekening van Duvel - Moortgat nv. Naar aanleiding daarvan maakt u in deze BaMa Letters kans op een gratis exemplaar van Financiële analyse vergezeld van een Duvelpakket. Beantwoord hiervoor de volgende vraag: Wat is de NACE-code (activiteitscode) van de nv Duvel – Moortgat (sector ‘vervaardiging van dranken’)? a) DE 265A b) DE 29

c) DE 159

d) DE 221 e) DE 4522 Stuur het antwoord op deze vraag vóór 1 april naar bama@deboeck.com met als onderwerp ‘Wedstrijd BaMa’. Vermeld duidelijk uw adres en de school waar u lesgeeft.


Praktisch recht wordt weer herwerkt RECHT

De reeks Praktisch recht zet de theorie van het betreffende rechtsdomein uiteen in grote lijnen, maar wel telkens met de praktische toepassing ervan in het achterhoofd. Studenten weten dus op welke manier, waar en wanneer ze de aangeleerde theorie in de praktijk tegenkomen. We illustreren de praktische toepassing met realistische voorbeelden en oefeningen. De theorie wordt uitgelegd in toegankelijke taal. Er wordt niet gewoon herhaald wat u terugvindt in wetteksten of jurisdictie, maar alles wordt uitgelegd in een taal die onmiddellijk begrijpbaar is voor de studenten. Bij de boeken hoort een ondersteunende site www.praktischrecht.be, met extra materiaal dat opnieuw de link met de praktijk legt. Dat kan gaan om updates (= tussentijdse actualisering), (officiële) documenten, wetgeving, schema’s, krantenartikelen e.d. De meeste boeken uit de reeks herwerken we jaarlijks. Zo hebt u altijd een boek in de hand waarin de recente ontwikkelingen uit het betreffende rechtsdomein werden verwerkt. Ook nu lanceren wij een herwerkte reeks. In de reeks Praktisch recht bestaan ook twee subreeksen: Praktisch recht – basisbeginselen, dat de basis vormt voor een verdere diepgaandere studie in Praktisch recht – uitgediept.

Praktisch personenbelasting - Capita selecta 2011 Halfjaarlijkse update beschikbaar! Ook als u in het tweede semester het vak personenbelasting doceert, kunt u met een geactualiseerde versie aan de slag. In de huidige versie van het handboek Praktisch personenbelasting van Sophie Hugelier wordt het aangifteformulier 2010 vak per vak besproken en geïllustreerd met talrijke voorbeelden. Waar nodig verwijst de auteur naar de wetgeving en de circulaires die de fiscale regelgeving bepalen. Elk hoofdstuk bevat een reeks oefeningen. Op het einde van het boek bieden we drie globale oefeningen waarmee de student zijn kennis kan toetsen. De herwerkte versie van het boek – volledig aangepast aan het aanslagjaar 2011 – verschijnt eind augustus 2011. Maar het is nu al mogelijk om met een tussentijds geactualiseerde editie aan de slag te gaan (enkel verkrijgbaar via Printing On Demand): f Ga naar http://pod.uitgeverijdeboeck.be. f Kies voor ‘maak uw simulatie’. f Selecteer Praktisch personenbelasting Capita selecta 2011.

auteur: Sophie Hugelier titel: Praktisch personenbelasting Capita selecta 2011 ISBN 978 90 455 3254 7 € 26,25

Voor meer informatie over Printing On Demand kunt u terecht bij onze key account manager Line De Caluwé: line.decaluwe@deboeck.com

f U kunt nu de verschillende hoofdstukken aanklikken die u wenst te bundelen. f Daarna kiest u nog de afwerkingsvorm en het aantal exemplaren (minimum 10). f Nadat de simulatie voltooid is, kunt u uw bestelling plaatsen.

Praktisch vennootschapsrecht Praktisch vennootschapsrecht volgt het concept van de Praktisch recht-reeks: f geschreven in een toegankelijke taal f verwijzingen naar rechtsbronnen doorheen de tekst f met zeer veel concrete voorbeelden f casussen per onderdeel - oplossingen zijn gratis beschikbaar voor de docent op www.praktischrecht.be. Daar vindt de docent ook bijkomend oefenmateriaal. f met verklarende begrippenlijst achteraan en een overzicht van de belangrijkste definities uit het Wetboek van Vennootschappen. Praktisch vennootschapsrecht legt de nadruk op de meest voorkomende vennootschapsvormen: nv, bvba, vof, comm. v., maar behandelt ook kort de vzw, de vso, het ESV en EESV. In deze herziene uitgave is ook een korte bespreking van de commanditaire vennootschap op aandelen opgenomen.

auteurs: An De Graeve Jan Roodhooft Bart Windey titel: Praktisch vennootschapsrecht ISBN 978 90 455 3165 6 € 25,50

Er wordt ook een PowerPointpresentatie voorzien. Docenten die het boek invoeren, kunnen deze gratis verkrijgen. INHOUD Bronnen en structuur van het Wetboek van Vennootschappen – Inleidende bepalingen – Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen – Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap – Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen met Rechtspersoonlijkheid – Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid – Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid – Vennootschappen met sociaal oogmerk – Herstructurering van vennootschappen – Economische samenwerkingsverbanden – De Europese vennootschap – Overgang van effecten – Het einde van vennootschappen – De vzw.

02

kroniek voor het hoger en universitair onderwijs_maart 2011


RECHT

Praktisch strafrecht In Praktisch strafrecht wordt op een toegankelijke wijze en vanuit een praktische insteek ingegaan op het Belgische strafrecht. In een eerste deel gaan de auteurs dieper in op het algemeen strafrecht, om in een tweede deel alle facetten van het bijzonder strafrecht te bespreken. Het boek biedt zowel een degelijke theoretische basis als praktische toepassingen in de vorm van talrijke voorbeelden en uitgebreide cases.

auteurs: Josee Dreesen Yves Werbrouck

INHOUD Algemeen strafrecht: Belangrijke begrippen – De misdrijven – De straffen en sancties – Toepassing van het algemeen strafrecht op het bijzonder strafrecht – Bijzonder strafrecht: Indeling en opbouw van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van het strafwetboek – Bespreking van enkele misdrijven van de bijzondere strafwetten

titel: Praktisch strafrecht ISBN 978 90 455 3420 6 € 25,50

Praktisch Europees recht Praktisch Europees recht wil een kennismaking bieden met (het recht van) de Europese Unie. Volgende principes worden hierbij gehanteerd: f geen encyclopedische opsommingen, maar wel de essentie waarmee de lezer zelf aan de slag kan f aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht f oproep tot (inter)actie aan de hand van vragen, opdrachten en stellingen die een mening of standpunt uitlokken

auteur: Reiner Tijs titel: Praktisch Europees recht

Het boek is geschikt voor onderwijsdoeleinden, maar is daarnaast ook bedoeld voor al wie kennis wil maken met de eigenheid van de EU.

ISBN 978 90 455 3448 0 € 25,50

INHOUD Het Europese project vanuit historisch perspectief – De EU als rechtsgemeenschap van Europese burgers, met gemeenschappelijke waarden en doelstellingen – De EU als een internationale organisatie met de kenmerken van een (con-)federatie, gebaseerd op een parlementaire democratie – De legitimiteit van de EU: hoe democratisch is Europa? – De bevoegdheden van de EU: op welke domeinen kan de EU optreden? – De instellingen van de EU (de Raad, de Commissie, het Europees Parlement ...) – De rechtshandelingen van de EU (verordeningen, richtlijnen, directe werking ...) – Het beleid van de EU (de realisatie van een interne markt aan de hand van de vrij verkeer beginselen) – De rechtsbescherming (Hof van Justitie, Europees Hof voor de rechten van de Mens).

WE TENSCHAP

e-chemie – oefeningencoach e-chemie oefeningencoach is een unieke online coach voor het oplossen van vraagstukken over algemene chemie. De oefeningencoach biedt een pakket van ruim 200 volledig uitgewerkte vraagstukken met een redelijke moeilijkheidsgraad. Dit is voor eerstejaarsstudenten de ideale voorbereiding op de examens ‘chemie’ of ‘algemene chemie’ in het hoger of universitair onderwijs. Deze vraagstukken behandelen dertien belangrijke thema’s uit de algemene chemie. In ‘Allerlei’ zijn er bovendien nog vraagstukken voorzien die de thema’s overkoepelen. De oefeningen zijn illustraties van verbanden die in de theorie werden aangetoond. titel: e-chemie oefeningencoach

De oefeningencoach is opgebouwd volgens een uniek concept dat u verschillende alternatieven biedt om tot de oplossing van het vraagstuk te komen. U kunt de oefening zonder hulp uitwerken, of gebruik maken van verschillende stappen om u op weg te helpen. Dit stappenplan voor de oefeningen geeft u de stimulans om zelf de oplossing te zoeken en laat u toe te zien waar uw uitwerking eventueel fout loopt. Met e-chemie oefeningencoach wordt de uitwerking dus niet zonder meer aangeboden.

ISBN 978 90 455 3440 4 € 12,00

INHOUD Elementen en verbindingen – Reactiestoichiometrie – Gassen – Thermochemie – Gecondenseerde fasen – Oplossingen – Atomen, ionen, moleculen – Chemische kinetiek – Chemisch evenwicht – Zuren en basen – Titraties, oplosbaarheid, complexen – Chemische thermodynamica – Elektrochemie – Allerlei. Op de website http://echemie.deboeck.com maakt u kennis met het unieke concept van e-chemie oefeningencoach aan de hand van een filmpje en een handige demo. U kunt ook met ons contact opnemen voor een demonstratie, zonder enige aankoopverplichting.

MARKE TING

Praktisch accountmanagement Prijsonderhandeling

In deze vierde module van de themareeks Praktisch accountmanagement focussen de auteurs op de prijsonderhandeling. Uitgangspunt daarbij is dat prijsonderhandeling te vatten is in een logisch proces. Onderhandelen is geen kennis, maar een vaardigheid. Het is zelfs een attitude. Dit boek geeft een uniek inzicht in een moeilijk commercieel proces. In de Nederlandstalige vakliteratuur is het de eerste keer dat dit onderwerp op een zo indringende en volledige manier behandeld wordt. Om de lezer meteen een tastbare en werkbare aanpak te garanderen, illustreren ze de onderwerpen met voorbeelden uit de praktijk. INHOUD f de mentale uitgangspositie bij prijsonderhandeling

auteurs: Walter Spruyt Francis Herssens titel: Praktisch accountmanagement – Prijsonderhandeling ISBN 978 90 455 3164 9 € 20,00

f de prijs verdedigen f de prijsonderhandeling praktisch bekeken f een prijsverhoging verkopen

maart 2011_kroniek voor het hoger en universitair onderwijs

03


HANDEL

Handels- en financiële technieken Handels- en financiële technieken is een inleidend werk over de nationale en de internationale handel en de bijbehorende financiële technieken en instrumenten. Het is in eerste instantie geschreven voor studenten uit de professionele bachelor. Het boek bestaat uit vijf grote onderdelen. Elk deel is opgebouwd volgens een praktische structuur afgestemd op een actief lesgebeuren: f een inleidende case zet de studenten aan het denken over de verschillende aspecten van een handelssituatie; f in het theoriegedeelte worden begrippen gedefinieerd, en geïllustreerd met cijfermateriaal en voorbeelden; f hierna volgt een uitgebreide oefeningenreeks; f met de zelfevaluatie kunnen studenten hun verworven kennis toetsen aan de gestelde leerdoelen.

auteurs: Karin Bellon Miek De Graeve Marlies Gyselaers Els Koolen Karin Van Tendeloo Bea Walters titel: Handels- en financiële technieken ISBN 978 90 455 3103 8 € 25,00

Voor docenten is er een handleiding beschikbaar met de oplossingen van alle oefeningen. INHOUD De handel (ontstaan – belang – soorten handel – wie voert handel – de verkoopovereenkomst – internationale handel) – Handelsdocumenten (van offerte tot factuur – de btw – vervoer en vervoerdocumenten – oorsprongsdocumenten – Incoterms – douaneformaliteiten) – Betalingsmiddelen en –bewijzen (de rechtstreekse betaling – de onrechtstreekse betaling) - Bank en beurs (beleggingen – de beurs en beursindexen – financieringsmiddelen voor particulieren en voor bedrijven) – De verzekeringsovereenkomst (de verzekeringsovereenkomst – soorten verzekeringen)

ACCOUNTANC Y - ECONOMIE

Financiële analyse de onderneming doorgelicht Wie meer wil weten over de financiële toestand van een onderneming wordt geconfronteerd met een overvloed aan gegevens. Financiële analyse. De onderneming doorgelicht reikt de methodiek aan om orde te scheppen in deze informatie. Aan de hand van een aantal instrumenten wordt het cijfermateriaal gedestilleerd dat onontbeerlijk is om een onderneming op haar financiële prestaties te beoordelen. Financiële analyse. De onderneming doorgelicht legt de nadruk op de analyse van de financiële toestand van grote ondernemingen, waarbij de jaarrekening als uitgangspunt genomen wordt. Zij verschaft niet enkel inzicht in de onderneming zelf, maar ze laat ook toe eenzelfde analyse voor meerdere ondernemingen te maken en de resultaten onderling te vergelijken. In de opeenvolgende hoofdstukken bespreken, analyseren en interpreteren de auteurs de diverse analyse-instrumenten waarmee de externe analist aan de slag kan. Om dit alles te verduidelijken worden alle gebruikte analyse-instrumenten toegepast op de jaarrekening van Duvel – Moortgat nv. Op die manier loopt er een praktijkgerichte rode draad doorheen het hele werk.

auteurs: Ann Van Bergen Jacques Van Der Elst titel: Financiële analyse de onderneming doorgelicht ISBN 978 90 455 3451 0 € 32,00

Dit handboek is een praktisch werkinstrument, niet enkel door de aanpak maar ook door het vele extra materiaal dat aangeboden wordt: uitgebreide bijlagen, een uitgewerkt oefenpakket (met oplossingen) en een teacher’s help voor docenten. INHOUD De financiële informatie – Verticale en horizontale analyse – Kasstroomanalyse – Werkkapitaalanalyse – Kapitaalstructuuranalyse – Rentabiliteitsanalyse – Dupont-model – Productiviteitsanalyse – Ratio’s voor beurswaarden

Beleggingsleer Beleggingsleer richt zich tot iedereen met interesse voor beleggen en tot mensen die actief zijn in de financiële sector of het willen worden. Het is zowel geschikt voor beginnende als gevorderde beleggers. In het eerste deel maakt u kennis met een aantal belangrijke principes en met de verschillende beurzen en wordt de link met de economie duidelijk gemaakt. Bovendien wordt op een praktische manier uiteengezet hoe een beleggingsportefeuille kan worden opgebouwd en samengesteld. Deel 2 gaat dieper in op de verschillende beleggingsproducten, gaande van de spaarrekening tot beleggingen in grondstoffen. Elke beleggingsvorm wordt benaderd via de bespreking van de beleggingscriteria: veiligheid, liquiditeit, return, fiscaliteit en kosten. De teksten zijn doorweven met verduidelijkende voorbeelden. Er zijn verwijzingen opgenomen naar de actualiteit en externe informatiebronnen. Die praktische aanpak wordt ondersteund door een hele reeks oefeningen.

auteurs: Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer titel: Beleggingsleer ISBN 978 90 455 3442 8 € 28,00

INHOUD Deel 1: Vermogensvorming – De beurs – Beleggen en macro-economie – Een beleggingsportefeuille samenstellen Deel 2: Spaarrekening – Termijnrekening, kasbon en staatsbon – Verzekeringsbon en verzekeringsrekening – Obligaties – Aandelen – Beleggingsfondsen – Pensioensparen – Afgeleide producten – Onroerend goed – Grondstoffen.

Boekhouden op computer Casestudy E-Topics nv Boekhouden op computer: casestudy E-Topics nv biedt u de mogelijkheid om het boekhouden op computer aan te leren vanuit een casestudy rond het fictieve maar op de realiteit geïnspireerde bedrijf E-Topics nv. Het boekhoudkundig leven van E-Topics nv wordt uitgewerkt aan de hand van realistische documenten uit de boekhoudpraktijk. Dit boek is bedoeld als een echte praktijkgerichte competentietrainer, met als hoofddoelen: het leren boeken in een boekhoudpakket, inclusief de interpretatie van de boekhoudkundige verrichting op het vlak van btw, fiscaliteit en jaarrekening; het verwerken van de periodieke btw-aangifte en andere verplichte documenten; een complete audit op de btw-aangifte in relatie tot de balans en de resultatenrekening; het omgaan met de balans/resultatenrekening en met belangrijke items uit een boekhoudpakket en de parametrage ervan. In dit boek wordt gewerkt met het boekhoudprogramma Exact Online, maar de casestudy kan ook als aanvullend oefenmateriaal gebruikt worden bij een ander boekhoudprogramma.

04

kroniek voor het hoger en universitair onderwijs_maart 2011

auteur: Dirk Maesen titel: Boekhouden op computer: Casestudy E-Topics nv ISBN 978 90 455 3403 9 € 20,00


ACCOUNTANC Y

Boekhouden op computer met Exact Online In Boekhouden op computer met Exact Online worden situaties uitgewerkt met voorbeelden en oplossingen om zo de mogelijkheden en concrete werkwijze van het boekhoudpakket aan te leren. De oprichting, boeking van de oprichting en wettelijk kader worden beknopt opgenomen. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden voor aan- en verkopen, financiële en diverse verrichtingen. Er is aandacht voor verkopen in België, de Europese Unie en daarbuiten en uiteraard ook voor boekingen in euro en andere valuta. De btw-aangifte komt diepgaand aan bod en ook de afsluitverrichtingen worden in het boek opgenomen. Met dit pakket is een installatie van een boekhoudprogramma op elke computer niet meer nodig. Het boek is bedoeld voor studenten (zowel in het traditioneel, het afstands- als het gecombineerd onderwijs) maar het is ook van onschatbare waarde voor accountants/boekhouders en ondernemers die gebruikmaken van Exact Online.

auteur: Dirk Maesen titel: Boekhouden op computer met Exact Online ISBN 978 90 455 3402 2 € 29,00

INFORMATIC A

Aan het werk met Java en J2EE: Platformonafhankelijk programmeren

Aan het werk met Java en J2EE richt zich tot beginnende programmeurs. Het biedt een praktijkgeoriënteerd overzicht van de programmeertaal Java en de verschillende omgevingen waarin Java-programma’s ingezet worden: gewone huis- en kantoorcomputers, servers voor complexe webtoepassingen, gsm’s en intelligente bankkaarten. De nadruk ligt daarbij op een hands-on benadering.

auteur: Lieven Smits titel: Aan het werk met Java en J2EE: Platformonafhankelijk programmeren

Het handboek reikt niet alleen de belangrijkste bouwstenen aan om met Java aan de slag te gaan, maar gaat ook dieper in op Enterprise Development en mobiele toepassingen, zoals het installeren van een spel op de gsm. De vele praktische opgaven (met uitgewerkte oplossingen achteraan) maken het boek ook uitermate geschikt voor zelfstudie.

ISBN 978 90 455 3441 1 € 39,00

INHOUD Installatie van een eigen werkomgeving – Klassen en objecten – Controlestructuren – Overerving – Pakketten – Kwaliteitszorg – Design patterns – Beans – Webtoepassingen – Grafische interfaces – Threads – Databases – Gedistribueerd programmeren – EJB – Spring – Collecties en generische types – Java op de GSM

MS Excel 2010 Met MS Excel 2010 van Microsoft kunt u facturen, loonlijsten, budgetten, resultaten, berekende overzichten enz. opstellen en eventueel afdrukken. Bovendien kunt u die gegevens ook publiceren op het internet. MS Excel is het meest gebruikte rekenbladpakket ter wereld. In dit boek wordt het programma MS  Excel 2010 stap voor stap besproken. In het eerste deel komen de basisbewerkingen van het programma aan bod. Daarmee leert u eenvoudige modellen opstellen en bewerken. In een tweede deel wordt dieper ingegaan op formules, adressering en validatie. Daarna volgen: de opmaak van het werkblad instellen, werkbladen afdrukken en grafieken gebruiken. In de daaropvolgende delen wordt telkens dieper ingegaan op het programma en leert u de finesses van het pakket. De volgende onderwerpen worden uitgediept: koppelingen en matrixformules, geavanceerde functies, lijsten, draaitabellen en -grafieken, ‘wat als?’-vragen beantwoorden (gegevenstabellen, doelzoeker, oplosser en scenariobeheer), overzichten maken, de standaardinstellingen wijzigen, macro’s, de integratie met MS Word en de koppeling met het internet.

auteurs: Erik Cuypers Eddy Van den Broeck titel: MS Excel 2010 ISBN 978 90 455 3443 5 € 17,95

Het boek werkt met een geleidelijke opbouw, afgewisseld met oefeningen. De meeste oefeningen vertrekken van een beginsituatie die u gratis kunt downloaden op onze site www.informaticaboeken.be, waardoor het typewerk tot een minimum wordt beperkt. Bekijk in dit verband zeker ook de reeks van MS Office: Met elk van de MS Office-pakketten kunt u een deelaspect van uw administratie automatiseren. Bovendien werken ze ook samen, zodat uw werk een overzichtelijk en samenhangend geheel kan vormen. Ook de koppeling met het internet is mogelijk: een rekenblad bewaren als een webpagina, een werkmap vanuit MS Excel via e-mail naar iemand verzenden enz. Efficiënt en deskundig kunnen werken met MS Office is tegenwoordig een absolute noodzaak. Met deze reeks boeken proberen we u daarbij te helpen. Elk programma wordt overzichtelijk en praktijkgericht behandeld.

PSYCHOLOGIE

Psychologie: inleiding voor de professionele bachelor Inhoud en opbouw van Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk ... Het boek wil de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot bruikbare onderbouwing van het professioneel omgaan met mensen door de doelgroep. In deze herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal en een hoofdstuk werd toegevoegd over persoonlijkheid. Voor docenten is er vanaf deze editie ook een PowerPointpresentatie met toepassingen en voorbeelden specifiek uit didactische context. INHOUD Psychologie in de dagelijkse praktijk (het begrip psychologie, de samenhang tussen psychologie en andere wetenschappen, het ontstaan van de psychologie, de soorten en verschillende vertakkingen, de verschillende onderzoeksmethoden) – Gewaarworden en waarnemen – Gedragsveranderingen als gevolg van ontwikkelingsprocessen – Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen – Persoonlijkheid – Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen – Emoties als gids bij gedrag en mentale processen – Sociale psychologie – Gedrag als communicatie.

auteurs: Luc De Man Els Ockerman Ginette Janssens titel: Psychologie: inleiding voor de professionele bachelor ISBN 978 90 455 2166 4 € 27,95

maart 2011_kroniek voor het hoger en universitair onderwijs

05


PSYCHOLOGIE UITGE VERIJ NELISSEN

Wijzer van stress Hoewel we stress als een geestelijke en lichamelijke belasting ervaren, kan hij als spreekbuis van onze verborgen intelligentie toch waardevol zijn. Wijzer van stress toont aan hoe we stress kunnen begrijpen als een alarmsignaal dat onze hersenen meldt dat we een situatie verkeerd inschatten of aanpakken.

auteurs: Jacques Fradin

Door onze stress te leren herkennen en de boodschap erachter te leren begrijpen, kunnen we stress beteugelen en een manier van denken ontwikkelen die gekenmerkt wordt door openheid, relativeringsvermogen, creativiteit, rationaliteit en altruïsme.

met medewerking van: Maarten Aalberse Lorand Gaspar Frédéric Le Moullec Camille Lefrançois

In dit boek reiken de auteurs eenvoudige en algemeen toepasbare instrumenten, oefeningen en concrete voorbeelden aan om tot een nieuwe geestesgesteldheid te komen en rust en zelfvertrouwen te (her)vinden.

titel: Wijzer van stress ISBN 978 90 455 3221 9 € 24,00

Effectief motiveren voor professionals Het boek gaat uit van het cruciale belang van ‘motivatie’ bij (duurzame) gedragsverandering. Iedereen die met jeugdige en volwassen cliënten werkt, heeft daarmee te maken. Men ontkomt er niet aan. Motivatie levert de brandstof voor gedragsverandering en is daarom cruciaal. Zonder motivatie géén gedragsverandering! Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt aangehaakt bij de alledaagse praktijk van diverse professionals die adviezen of opdrachten geven aan hun cliënten. Hoe vaak verzuchten die niet: ‘Hoe krijg ik ze zover?’, ‘Wist ik maar een manier om ze aan het werk te krijgen!’

auteur: F.M. Gerards

Effectief motiveren voor professionals biedt een meer authentieke route om mensen intrinsiek te motiveren. Kern van die benadering en geheel nieuw is het werken met motievenbundels. Hierbij wordt een bundel van motiverende factoren ingezet om bij cliënten motivatie te ontlokken, te versterken en te onderhouden. Die motiverende factoren vormen in feite het gereedschap van de professional. Iets anders heeft hij niet. Overtuigend en helder wordt weergegeven hoe deze het beste kunnen worden ingezet.

titel: Effectief motiveren voor professionals ISBN 978 90 244 1865 7 € 29,50

Het boek biedt een aantal oefeningen om zich de stof eigen te maken.

Contact

Digitale BaMa Letters

Voor meer informatie over onze uitgaven en/of over de BaMa-nieuwsbrief kunt u ook steeds terecht bij onze key account managers:

Wist u dat deze nieuwsbrief ook bestaat in een digitale versie? Met dezelfde inhoud als de papieren versie, maar met een rechtstreekse mogelijkheid om te bestellen. Het is voor u dus zeker interessant om hierop in te schrijven.

Line De Caluwé

line.decaluwe@deboeck.com 0032 472 91 08 08

Valerie De Groodt

valerie.degroodt@deboeck.com 0032 478 80 90 01

Om in de toekomst deze digitale BaMa-nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om te surfen naar http://hoger.deboeck.com. Daar kunt u zich inschrijven via het logo in de rechterkolom!

Ook met ideeën of voorstellen voor nieuwe uitgaven kunt u bij ons terecht. U kunt ons steeds bereiken op bama@deboeck.com

klantendienst

uitgeverij de boeck nv

tel. 0800 99 613

Belpairestraat 20

tel. 03 200 45 00

fax 0800 99 614

2600 Berchem

fax 03 200 45 99

bestellingen@deboeck.com

www.deboeck.com

uitgeverij

informatie@deboeck.com

BaMa maart 2011  

BaMa-Letters maart 2011