2015-8

Page 1

Danmarks eneste veteranmagasin

46. årgang | # 08 | 2015

Danmarks Internationale Veteranorganisation, De Blå Baretter

Missionen i Mali Side 12

FN-dagen Side 6

Veteranen Rasmus Købke på toppen.


Indhold

#08

3.................................Leder: Et godt år 5.................................Ny Forsvarsminister ...................................Inge Nedergaard som ”Verdenskasserer” i WVF 6.................................FN-dagen den 24. oktober 9................................. Nye bøger: ”Og Balkan kom til Danmark” og ”Sønderborgs Soldater” 10...............................Mission Updates

Side 12 FN-mission i Mali

Side 6 FN-Dagen

F-16 flyene tilbage fra Inherent Resolve (Flyvevåbnet)

Forsvarsministeren på besøg på ABSALON (Søværnet)

Operation Active Fence, Tyrkiet (Hæren)

Kort om Hjemmeværnet

12...............................FN-indsatsen i Mali (MINUSMA) 15...............................Om udstillingen ”Den fjerne krig”, Tøjhusmuseet 16...............................Veterancentret 18............................... Kammeratstøtteordningen (KSO) (18) Gensynstur til Bosnien, (19) Gode marchtilbud, (20) Familiesommerlejr i Frøslev, (21) Veteran Café Skive samt Idrætskalender, (22) KSO-årsmøde samt ”Vagtskifte” på Veteranhjemmet i Frøslevlejren, (23) Veteraner på La Santa Sport samt ”Kom og hjælp os” 24..............................Tur til Cypern 25..............................De runde dage og Vi mindes 26..............................FN-erstatninger og Nye medlemmer

Side 19 KSO tilbud

Side 26 FN-erstatninger

27..............................Lokalforeningsstof 38..............................Legater / Ny Veteranpin 39 Aktivitetsoversigt 40 Produktionsplan 2016

www.blaabaretter.dk

Velkommen til Baretten, medlemsblad for De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran­ organisation. Foreningen er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller en koalition, kan optages som medlem.

Fællesmærke for veteraner

Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjeneste­ steder, landets 98 kommuner, politistationer og udstationerede styrker samt til alt personel fra internationale missioner det første år efter hjemkomst. ISSN: 1903-8518 ISSN: 2246-1418 (online udgave) CVR Nr: 32913938 Oplag: 5.400 stk. 8 gange årligt Årsabonnement: Dkk 350,Bank: Reg. nr. 4716, konto nr. 4731523649 Giro: Konto nr. 4154878 Layout og sats: GB Grafisk A/S www.gbgrafisk.dk Tryk: Strandbygaard Grafisk a/s

Side 2 | Baretten | # 08 | 2015

www.kongehuset.dk

(foto: Steen Brogaard)

Næstformand: Allan Vennike, Mogenstrup Parkvej 3, 4700 Næstved Tlf. 51 95 62 19, mail: naestformand@blaabaretter.dk

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Landsformand: Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61 31 10 98, mail: formand@blaabaretter.dk Landssekretær: Flemming Wrist-Knudsen Tlf. 24 27 50 88, mail: sekretaer@blaabaretter.dk

Landskasserer: Inge Nedergaard, Bangshåbvej 19, Skræ, 8620 Kjellerup. Tlf. 40 58 08 26, mail: tobin@mail.dk Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf. 40 32 91 09, mail: hjv.erik@yahoo.dk Webmaster: Jan Henrik Tiede, Brinken 37, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf. 51 90 96 38, mail: webmaster@blaabaretter.dk Kammeratstøtteordningen: Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61 31 10 98, mail: formand@80608030.dk


Af Landsformand Niels hartvig andersen

Et godt år Med årets sidste nummer af Baretten vil jeg benytte lejligheden til at sige alle læsere af Danmarks eneste Veteranmagasin tak for jeres store indsats, der har sikret et utroligt godt foreningsår. Det har på mange områder været et godt år for os veteraner. Mest synligt har vi fået en ny medalje, der viser Danmarks anerkendelse af vores internationale tjeneste for at gøre verden til et bedre sted at være. Det tog sin tid, men nu er den her. Nyd anerkendelsen og fortsæt med at gøre en forskel. Tak til gamle og nye samarbejdspartnere i veteranarbejdet. Der er indledt mange nye relationer, og der er på flere

områder gjort store fremskridt inden for veteranarbejdet. Ikke mindst har Forsvaret fortsat den gode og positive udvikling, som mange af landets kommuner kunne lære noget af. Her har vi en vigtig rolle, da det jo er os, der er ude i landets kommuner. Vi har ved flere lejligheder vist, at vi kan hjælpe dem og os selv med at gennemføre Flagdagsarrangementer, give bemærkninger til en kommunes veteranpolitk og være aktive spillere for at hjælpe veteranerne. Det er blevet positivt bemærket, så vi skal bare fortsætte den gode samarbejdskurs og tilbyde vores overskud og kompetencer. En særlig tak til Hovedbestyrelsen og ressourcepersonerne omkring den for deres store tålmodighed med mig og for Jeres store og vedholdende arbejde. Også tak til alle lokalforeningsformændene og deres bestyrelsesmedlemmer, som jo er dem, der får tingene til at ske derude. Og til sidst en stor tak til alle veteranerne og deres pårørende for mange gode aktiviteter og samtaler. Tak for et godt og frugtbart samarbejde, hvor jeg har lært meget i det forløbne år. Samarbejde Det nordiske samarbejde er udbygget ved gensidig deltagelse i de forskellige landes veteran-arrangementer. Et tiltag, som vi skal udbygge yderligere under mottoet: ”Friendship across borders”. Læs andetsteds i bladet om vores Landskasserer, der nu har det overordnede ansvar for WVF finanser.

KSO fjeldvandring i Norge. Foto: Niels Overgaard Blok.

Kammeratstøtteordningen KSO har aldrig før støttet så mange vete-

ran- og gensynstræf som i 2015. Enhederne har fået øjnene op for den gode mulighed, det er at mødes igen efter missionen og få talt med hinanden og hjulpet dem, der har særligt brug for det. Og få genfortalt de heldigvis mange gode minder og styrke de venskabsbånd, som kun kan skabes ved at være indsat i en international mission. De Blå Baretter og Kammeratstøtteordning­en ved det, men vi skal sprede det gode budskab, så endnu flere får glæde af de gode oplevelser, som et gensynstræf under mange forskellige former kan give. Vi har gjort det godt i 2015, og jeg er stolt over den indsats, som alle Jer veteraner og jeres pårørende har ydet i det forløbne år. Det bør I alle være. Vi har gjort en forskel. Medlemstal Internt har vi gjort det godt ved bl. a. at have standset medlemsnedgangen, så vi nu kan prale lidt med at have det største antal medlemmer nogensinde. Der er afprøvet mange nye tiltag ude i lokalforeningerne, og jeg ved, at det ikke er slut med årets aktiviteter endnu. Men vi skal ikke stoppe, hvor vi er i dag. Der er plads til og brug for mange flere veteraner, der har overskud og kompetencer til at hjælpe andre veteraner. Jeg glæder mig allerede til at møde de mange nye og gode tiltag, som det nye år vil bringe. Tak for indsatsen. Julegaver Jeg vil gerne reklamere for en julegave til ham/hende, der har alt, men som gerne vil læse nyt. Se omtalen og annonceringen af ”Følg mig”, som Ceremonimester og oberst Fortsættes

Baretten | # 08| 2015 | Side 3


Fortsat

Kim Kristensen har skrevet, bogen ”Og Balkan kom til Danmark”, hvor den tidligere Landsformand, Bjarne Hesselberg, er medforfatter, og bogen ”Sønderborgs Soldater” om Sergentskolen dér. Jeg ønsker alle god læsning. tænk alternativt En anden oplagt julegaveide er at give et års gratis medlemskab af DBB til en god veteranven eller bekendt. Lad et års fællesskab og gode aktiviteter afgøre, om vi kan fastholde vores nye medlemmer. Udskriv indmeldelsesblanketten, læg den under juletræet og gør en veteran eller en pårørende glad. Min julegave til jer er, at jeg vil lægge mig i selen for at forbedre vores interne og eksterne kommunikation, ligesom jeg vil forsøge at blive en mere synlig Landsformand. Jeg vil også iværksætte vores Visionsarbejde, så vi ved, hvilke mål, vi som Landsforening ønsker at nå i fremtiden. Diplomer I forbindelse med årets Veteran- og Jubilarstævner er der flere veteraner, der desværre har glemt deres diplomer for de modtagne æresbevisning­ er. Send vores kartoteksfører Mads Tonsgaard en mail på tonsgaard@ post.tele.dk eller ring til ham på 3111 1789, så trykker han et diplom og sender det til jer. Hvis der er andet, I mangler, bedes I meddele det til lokalforeningsformanden, der kan rette henvendelse til mig eller en anden ressourceperson. Julegudstjeneste Veterancenteret i Ringsted inviterer alle veteraner og pårørende til Julegudstjeneste onsdag den 2. december kl. 12.00 i Sct. Bendts Kirke, Sct. Bendtsgade 3 i Ringsted med efter-

Side 4 | Baretten | # 08 | 2015

følgende julehygge og et let traktement på Ringsted Musik- og Kulturskole, Garnisonen 42 i Ringsted. Alle veteraner og pårørende er velkomne. Der vil være god mulighed for at møde andre aktive inden for veteranverdenen og de mange ansatte på Veterancenteret. Af hensyn til logistikken bedes I tilmelde jer enten som enkeltpersoner eller samlet fra jeres lokalforening på mailadressen VETCKTP-TILMELDING@mil.dk. Landsforeningens fane er med sammen med Veterancenterets nye tjenestestedsfane, som indvies samme dag. Vi ønsker Veterancenteret tillykke med den nye fane, som vi håber vil vaje stolt over Veterancenteret og bringe held og lykke til veteranarbejdet. God jul og godt nytår Landsforeningen ønsker vores protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og hele den kongelige familie en god og fredelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi har været meget taknemmelige for, at HKH Prinsen igen i år beærede os med sin deltagelse i UN Peacekeepers Day med overrækkelsen af den nordiske fortjenstmedalje til bl. a. Forsvarschef­en og Viceforsvarschefen.

FN-Museets souvenir & varesalg

NYHED nu med det nye veteranmærke!

ar alt h m o s n e n a r e et Julegaven til v

En særlig hilsen skal sendes til alle vore udsendte veterankolleger, som må fejre højtiden under fjerne himmelstrøg som udsendte for Danmark, og til deres pårørende, som må undvære dem netop i den mest familiemæssige højtid. Veteraner. Pas på Jer selv, løs opgaverne og kom godt hjem. Jeg glæder mig til, at vi ses derude til en eller flere af vores mange gode aktiviteter, der gør en forskel for veteranerne. Vel mødt derude, god jul og godt nytår.

God jul og godt nytår Bestil dine varer på FN Museets webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk eller ring 40 35 13 33


Velkommen

Landskasserer valgt til ”Verdenskasserer” Ved sommerens generalforsamling i Sopot, Polen, i World Veterans Federation – Den Internationale Veteranorganisation – blev De Blå Baretters Landskasserer, Inge Nedergaard, valgt til at forestå Verdensorganisationens økonomi.

Ny forsvarsminister Peter Christensen (V) blev den 30. september udnævnt til ny forsvarsminister som afløser for Carl Holst.

Af Inges imponerende CV fremgår, at hun stadig er ”i aktiv tjeneste” som chefsekretær for Chefen for Marinestaben, er medlem af Marinehjemmeværnet og har adskillige internationale missioner bag sig som regnskabsfører i både Kosovo, Afghanistan, Bosnien og Irak. Inge er ligeledes tildelt De Blå Baretters Fortjenstmedalje og Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honour i sølv. Inge har været Landskasserer i De Blå Baretter siden 2009. En stor cadeau til De Blå Baretter i almindelighed og til Inge i særdeleshed. Stort tillykke til Inge med den fornemme position.

Peter Christensen er født 23. april 1975 i Sønderborg, er elektrikeruddannet og har en lang politisk karriere bag sig. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 1997-2001, herunder Landsformand for Venstres Ungdom 1999-2001. Han var folketingsmedlem for Venstre i Sønderjyllands Amtskreds fra november 2001 til november 2007 og efterfølgende for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra november 2007 til valget den 18. juni 2015. Peter Christensen har haft mange tillidshverv, således som medlem af både skatteudvalg og finansudvalg samt som politisk ordfører, ligesom han var skatteminister fra den 8. marts 2011 til valget den 3. oktober 2011. De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteranorganisation, byder ministeren velkommen og glæder sig et positivt samarbejde til gavn for vore veteraner. Samtidig takker vi Carl Holst for et godt – om end kort – samarbejde.

Baretten | # 08| 2015 | Side 5


FN-Dagen Tekst og fotos fra Lokalforeningerne Viborg og omegn, københavn samt næstved og omegn. Redigeret af erik petersen.

FN-DAGEN 70 ÅR Denne særlige dag for veteraner blev fejret ved en række arrangementer over alt i landet. I år var det 70-året for FN´s oprettelse, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at Den lille Havfrue i dagens anledning var badet i blåt lys. Det største arrangement med Viborg og Omegn som ”primus motor”, men med deltagelse fra både Kronjylland, Midtjylland, Nordvest, Limfjorden, Thy-Mors-Salling og Østjyderne, fandt sted på Rindsholm Kro. Men også andre steder var der festligheder i anledning af dagen, og her er samlet lidt omtale og billeder fra en række af aktiviteterne.

Kristian Pihl Lorentzen. Rindsholm.

RINDSHOLM KRO Dagen startede med opstilling af faneborg med 12 faner, hvor både FN- og Nato-faner var med. Erik Klausen bød velkommen til de mere end 100 deltagere, og Viborg og Omegn lagde en krans ved mindestenen, hvorefter de øvrige lokalafdelinger fulgte efter med flotte buketter. En idé fra Kim Eg Thygesen blev omsat til en forespørgsel fra Landsformanden til kroejerparret Hanne og Frode, om det var muligt i Mindelunden at mindes de Veteraner, som ikke kunne klare livet efter at være vendt hjem fra deres missioner. Så efter kranselægningen afslørede Kristian Pihl Lorentzen, medlem af Viborg og Omegn og af Folketinget, en mindeplade over disse

Faneborgen. Rindsholm.

Side 6 | Baretten | # 08 | 2015


Lokalforeningsformænd ved Rindsholm.

Veteraner med teksten, der ses øverst på foregående side. Ceremonien i mindelunden blev afsluttet med et vers af “Altid frejdig” akkompagneret af to trompetister fra Prinsens Musikkorps. Der var også deltagelse af de Danske Landsoldater med indslag med gamle forladegeværer og kanonsalut. Senere samledes alle deltagerne i kroens Jagtstue, hvor de deltagende lokalafdeling­ er overrakte Fredsprismedaljer og diplomer. Efter medaljeoverrækkelsen var der foredrag af Peder Korshøj om en af hans fantastiske rejser med Den Transsibiriske Jernbane. Han er pensioneret major og var

Kastellet.

rejseguide på turen fra Moskva til Vladivostok, som er Ruslands største havneby ved Stillehavet. En tur på over 9.000 km.

en en kort tale, hvor han fortalte lidt om oprettelsen af FN og om, hvor der gennem tiden har været danske udsendte.

Efter foredraget havde Hanne anrettet en rigtig lækker buffet, og kroen var vært med kaffe.

Der var i Lokalforening København 6 modtagere af FN-fredprismedaljen, men desværre var kun 2 til stede for at modtage medaljen. Herudover var der tildeling af en 40 års jubilæums-medalje, to 25 års jubilæums-medaljer og et 20 års tegn. Efter parade og tildeling af medaljer og tegn var der frokost i Bunkeren med 40 tilmeldte.

Der skal lyde en hilsen fra formand Ingerlise Klaris til alle, som deltog. Selv var hun desværre forhindret i at være med på grund af kursus i arbejdsmæssig sammenhæng. KASTELLET dannede ramme for Københavns arrangement med ca. 50 personer på plads til en parade, hvor der blev lagt en buket ved mindestenen. Herefter holdt Landsformand­

Det var lidt af en prøvelse, men det gik, og alle fik både vådt og tørt. En stor tak for hjælpen til Landsformanden og til Leny Smidt for hjælpen i bunkeren både før, under og efter frokosten. Uden dem var det ikke lykkedes med samme elegance. NÆSTVED Efter indstiftelse af De Blå Baretters Fredsprismedalje er det blevet den dag, hvor tidligere FN-soldater mødes og fejrer FNdagen. Fredsprismedaljen tildeles alle ansøgere inden for lokalområdet, og samtidig har Næstved og Omegn gjort det til en tradition også at uddele foreningstegn. I år mødte over 60 personer til arrangementet, der startede med en parade, hvor der blev lagt blomster ved mindetavlen. Derefter ét minuts stilhed for de, der havde betalt den største pris i tjenesten, hvorefter næstformanden i De Blå Baretter, Allan Vennike, talte og indledte med at sige: ”I dag er dagen, hvor vi med stolthed bærer

Mindestenen, Kastellet.

Baretten | # 08| 2015 | Side 7


FN-Dagen

Og så kom dagens overraskelse for to af de tilstedeværende. Christian Jensen og Flemming Qvotrup blev kaldt frem og dekoreret med De Blå Baretters Fortjenstmedalje for deres indsats i bestyrelsen. Christian fik fortjenst-

tegnet i Sølv og Flemming i Bronze. En god dag med mange glade deltagere, der havde nogle hyggelige timer sammen. Læs mere fra Næstved og Omegn på lokalsiderne.

Næstved. Christian og Flemming dekoreres.

den blå baret”. Det er FN-dag, og det er 70 år siden, FN-pagten trådte i kraft”. Allan var inde over visionerne i FN-pagten, og at Danmark allerede i 1948 sendte de første FN-observatører til Mellemøsten og sluttede af med et ”Lad os sammen forpligte os til at støtte de af vores veteraner, som efter en udsendelse har fået ar på sjælen, og lad os håbe, at den politiske side også er klar til at støtte veteranerne”. Efter talen overrakte Allan Fredsprismedaljer og årstegn.

Rindsholm.

Side 8 | Baretten | # 08 | 2015


ELS-JØRGEN NEH

Boganmeldelser Af Bjarne Hesselberg, medforfatter og tidligere Landsformand

”Og Balkan kom til Danmark” RING

Uffe Ellemann -Jensen | Mile na Rudez | Rikk Manfred Seitner e Friis | Bjarne | Søren Jessen-P Hesselberg etersen | Birt Birger Mortens e Weiss | Jørg en | Maja Papi en Chemnitz c | Ruth von Sper Sven Arvid Birk ling | Jette John eland | Niels-Jør sen gen Nehring | Mustafa Ciko Asim Perendij Arnautovic a | Anne Dorthe Niels Nybye Åges Helmich | Bilja en | Tomislav na Lozo Cale | Frederik Ismar Dedovic Harhoff | Ehli | Peter Moesgaa mana Dedovic rd Sørensen | Christian Axb oe Nielsen

Jugoslavien gik i opløsning i begyndelsen af 1990erne. Det udviklede sig til en brutal og blodig borgerkrig, som kom til at vare i tre og et halvt år, med massakrer, koncentrationslejre og fordrivelse af halvdelen af den bosniske befolkning. Prisen var mere end to millioner flygtninge, hvoraf 20.000 kom til Danmark, 100.000 døde og et ødelagt land. Fra 1992 deltog Danmark aktivt i bestræbelserne på at skabe den nødvendige sikkerhed for civilbefolkningen, og vi har gennem årene udsendt godt 30.000 danske soldater i rammerne af FN og NATO. Og Balkan kom til Danmark fort æller, hvordan reagerede, da det danske sam det uden vars fund el igen blev nær mord. Men det område til krig er også en bere og folketnin g om periode er og om et hidt ns mange dile il uset engagem mmaent i de hundred fund, der gjor e dan ske lokalsam de bosnierne til ”vores flyg tninge”. Tyve nu få svar på år efter kan vi det spørgsmål, som kun er blev de seneste års et mere aktuelt mange syriske i lyset af flygtninge: Hvo bosniere i dag rdan går det Dan ? marks

Aarhus Unive

rsitetsforlag

Hvad kom der så ud af det? Det spørgsmål har vi som veteraner nok stillet os selv nogle gange. Var det umagen værd? Vi har fokuseret meget på vores dygtige militære indsats. Imidlertid var Danmarks samlede indsats meget mere end det. Vi stod for nødhjælpskonvojer, vi stod for evakuering, modtagelse og indkvartering af flygtning­ ene i Danmark, og vi stod for de vigtige programmer, der skulle skabe flygtningene en fremtid. Med bogen ”Og Balkan kom til Danmark” udfyldes et tomrum i dansk samtidshistorie. For første gang afdækker danske og internationale aktører, flygtninge, forskere og repræsentanter for lokalsamfund den samlede danske indsats. Alle var de førstehåndsvidner. Læs Uffe Elleman-Jensens analyse af den førte politik, Birte Weiss´ udredning af, hvordan Danmark håndterede de 20.000 bosniske flygtninge, dommer ved krigsforbryderdomstolen i Haag

folkemord

Ny bog fortæller historien om en af Danmarks mest markante kaserner, nemlig Sergentskolen i Sønderborg. Bogen dækker perioden fra tysk skibsartilleriskole til dansk Sergentskole og har tydeligt fokus på det helt specielle forhold mellem by og garnison, der herskede i Sønderborg frem til lukning­en i foråret 2014.

I april 2012 mark erede Sarajevo 20-året for krige ns begyndelse. Det skete med opstilling af 11.54 1 tomme, røde stole i byens hovedgade, Marsala Tita. Det var én for hver af byens dræb te. Mere end tusind af dem skulle have være t børnestole, men arrangørerne mente, det var for makabert. Mange tusinde tilskuere træng tes på fortovene dækk et af paraplyer .

k

Bogen udfylder et tomrum i dan sk samtidshist afdækker dan orie. For første ske og internat gang ionale aktører, repræsentanter flygtninge, fors for lokalsamfund kere og den samlede var de førstehå dan ske indsats. Alle ndsvidner, som på hver deres løsninger i den måde forsøgte højspændte situ at finde ation. Deres løsn perfekte, men inger var lang deres dedikat tfra ion gjorde en rådet, og da Balk forskel både i krigsoman kom til Dan mark.

åde til krig og

m til Danmar

WEISS (f. 1941) er journalistu ddannet og bejdet på bl.a. Demokraten, Information og rks Radio. Hun har siddet 25 år i Folketinge t fire ministerp t, oster, bl.a. som indenrigsr (1993-97) med ansvar for flygt ning epoli tik tolv år næstform and i Socialdem okratiet. vet to prisbeløn nede bøger om Balkan, ts vidner og Krige ns arvinger. Litter aturr ved Weekenda visen.

I 1995 markere de Europa 50-å ret for afslutnin krig og folkemo gen på Anden rdet på seks mill Verdensioner jøder. Sam den etniske udr tidig kulminer ensning på Balk ede an med massakr lejre og fordrive er, koncentratio lse af halvdele nsn af den bosn kom til Danmar iske befolkni ng. 20.000 k som flygtnin ge.

Og Balkan ko

(f. 1942) er juris t og ansat i Statsmini steriet 1978-94, de sidste år som giver på områ derne Europapo litik, udenrigserhedspolitik. og Han var derefter i fem år direk or Dansk Uden rigspolitisk Insti tut, DUPI, og eriode desuden i ekstern lekto r ved Københav ersitet. Blev i ns 2001 ambassad ør ved Europarå g fem år sene re i Bosnien. Har skrevet bøger er, især om euro og pæisk integratio n.

Og Balkan kom til Danmark Om at være næ romr

Sømænd, soldater og sergenter

a

For yderligere oplysninger kontakt: Carsten Porskrog Rasmussen cpr@museum-sonderjylland.dk Tlf 73 12 14 01 Redigeret af Nie

ls-Jørgen Nehri

ng og Birte We

iss

Frederik Harhoff´s indlæg om retsopgøret, om den militære udvikling, om nødhjælpschaufførerne, om politiets indsats og ikke mindst om de danske kommuners indsats for at modtage flygtningene.

Foto: Scanpix.

René Rasmussen rera@museum-sonderjylland.dk Tlf. 73 12 14 05 Axel Johnsen adjo@museum-sonderjylland.dk Tlf. 73 12 14 09

Det er snart 25 år siden, men nu kan vi få svaret på, hvordan det egentlig gik. Det er jo ikke mindst interessant i lyset af den nuværende krise med de mange syriske flygtninge. Bogen udkom den 2. november og kan bestilles/købes hos boghandlere eller direkte på Århus Universitetsforlags hjemmeside www.unipress.dk. Pris kr. 299,95 ISBN NR. 978 87 7124 401 4

Baretten | # 08| 2015 | Side 9


Mission Updates

VFK-flyverstaben

tekst: Værnsfælles Forsvarskommando Fotos: Fototjenesten Skrydstrup

VFK-marinestaben

De danske F-16 fly og resten af bidraget vendte den 7. oktober hjem til Skrydstrup.

F-16 fly atter på dansk jord Syv danske F-16 fly og op mod 140 mand har siden oktober 2014 været udstationeret i Kuwait. Derfra har de bidraget til Operation Inherent Resolve, hvis formål har været at stoppe ISILs fremgang i Irak. Efter at have fløjet den sidste mission vendte det danske bidrag hjem til Danmark. ”Velkommen hjem og tak for indsatsen. Vi trækker jo noget på jer, men det er fordi, I gør et godt stykke arbejde dernede, som der er brug for”, lød det fra forsvarsministeren. Har bremset ISILs fremmarch GUS, der var chef for bidraget, mente også, at den mission, som i alt syv danske hold har været udsendt til, har betydet noget for, hvordan situationen i Irak ser ud nu. ”Der er ikke tvivl om, at det, vi har lavet dernede, er velanset, og at det gør en forskel. Det er svært at bevise, men uden en luftkampagne til at stoppe ISILs fremmarch, er det min påstand, at så havde fronterne stået et andet sted, end hvor de står i dag. Selvom ISIL har næsten lige så

Side 10 | Baretten | # 08 | 2015

meget land, som de havde for et år siden, så tror jeg, de havde haft meget mere, hvis vi ikke havde været der", sagde GUS. Kampflyene skal nu gøres klar til igen at kunne udsendes på et senere tidspunkt. Alle har ydet en indsats ”Det har været helt fantastisk at være chef for vores personel dernede, fordi de gør en enestående indsats. Det er noget af det, der betyder rigtig meget, og selvfølgelig at man får dem alle sammen med hjem i god behold. Det er nok det, der betyder allermest”, sagde GUS. ”Det bliver dejligt at komme hjem til vores familier og lige sætte arbejdstempoet lidt ned i forhold til arbejdet derude. Nu skal vi bruge det næste stykke tid på at komme ned på jorden, og så skal vi træne og have regenereret kampflybidraget, så vi kan blive indsat igen, når der er et ønske om det”, afsluttede GUS. missionen De danske kampfly har siden oktober 2014 været udstationeret på Ahmed Al Jaber Air Base i Kuwait, hvorfra de har fløjet missionsflyvninger i irakisk luftrum. I alt har de gennemført 547 missioner, fløjet over 5.700 timer og anvendt 503 præcisionstyrede bomber.

Chefen for bidraget, GUS, bliver her budt velkommen hjem af Fighter Wing Skrydstrups chef Anders Rex.

Kilde: Forsvarsministeriet Foto: Henrik Wallström

Antipirateriøvelse ud for Afrikas østkyst For første gang har den nye forsvarsminister Peter Christensen besøgt en af Forsvarets udsendte enheder. Støtteskibet ABSALON deltager lige nu i NATO’s antipirateri-operation Ocean Shield ud for den østafrikanske kyst. Her bidrager skibet i den internationale indsats mod pirateri. Under besøget overværede forsvarsminister Peter Christensen en antipirateriøvelse, hvor han på tæt hold oplevede, hvordan de danske udsendte og deres internationale samarbejdspartnere i operationen bidrager til, at truslen fra piraterne ud for Afrikas Horn er faldet markant. Forsvarsministeren blev vist rundt på Absalon.


Forsvarsminister Peter Christensen og chef for støtteskibet Absalon, kommandørkaptajn Per Moll Petersen.

VFK-hærstaben

Mission Updates

Tekst og foto: Værnsfælles Forsvarskommando

Den 22. september vendte udsendte soldater fra Telegrafregimentet atter hjem til Danmark efter mere end fire måneder på mission i Tyrkiet.

Det var en imponeret forsvarsminister, som under besøget udtalte: ”Det er første gang, at jeg som forsvarsminister besøger en af Forsvarets udsendte enheder. Og jeg må sige, at jeg er imponeret over den professionalisme, dygtighed og det engagement, som vores udsendte lægger for dagen herude i den virkelige verden, hvor det rigtig gælder. Jeg er ved dette besøg i den grad blevet bekræftet i, at det danske forsvar yder en kæmpe indsats - også her ud for Afrikas Horn, hvor det i dag er markant sikrere at sejle, end det var for blot få år siden. Det kan vi takke vores danske mænd og kvinder i uniform for, og det er præcis, hvad jeg har gjort, mens jeg har været om bord på ABSALON. Det fortjener de”, sagde forsvarsministeren.

Operation Active Fence Telegrafregimentet har siden maj haft syv mand udsendt til Garzi Barrack i Kahramanras i Tyrkiet med ansvar for at levere kommunikations- og informationsmidler som telefoner, datanetværk og computere til Operation Active Fence. Operationen er NATOs støtte til forsvaret af Tyrkiet under konflikten i Syrien.

hold, kompagniet har haft udsendt til Tyrkiet. Første hold tog af sted i starten af 2013 og stod for at opbygge det system, som skulle understøtte tre patriot-missilbatterier. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt flere danske udsendelser til Operation Active Fence.

Missionens hovedformål er at beskytte Tyrkiet mod missiler og særligt de syriske SCUD-missiler, som har været anvendt under konflikten. Siden 2012 har USA, Tyskland, Holland og Spanien derfor stillet patriot-missiler til rådighed for NATOoperationen, og det er de lande, bidraget har støttet. Telegrafregimentets opgave er en forudsætning for, at NATOs ledelse kan videregive information om blandt andet indkommende missiler til missilgrupperne, som derefter kan iværksætte det aktive missilforsvar. Telegrafregimentets DCM E-kompagni fra Haderslev har løst opgaven. Det er tredje

På nuværende tidspunkt er der i regi af Forsvaret udsendt hjemmeværnssoldater til opgaver i Afghanistan (3 økonomiske rådgivere) og i Irak (4 instruktører i Operation Inherent Resolve). Sammen med F 16-flyenes ankomst til Danmark i oktober måned returnerede 3 flyverhjemmeværnssoldater, der havde deltaget i bevogtningen af flyene på basen i Kuwait.

Baretten | # 08| 2015 | Side 11


Mali – MINUSMA Tekst og fotos: Kaptajn Erik A. C. Hoffgaard, Hjemmeværnskommandoen

FN-indsatsen i Mali MINUSMA Missionens opgave er at understøtte den politiske proces og udføre sikkerhedsrelaterede stabiliseringsopgaver, med fokus på de mest befolkede områder og kommunikationslinjerne. Herudover beskyttelse af civile, sikring af menneskerettigheder, skabe betingelser for ydelse af humanitær bistand og give mulighed for, at internt fordrevne mennesker kan vende tilbage. Endelig skal missionen understøtte udvi-

Side 12 | Baretten | # 08 | 2015

delsen af den Maliske stats myndighed og forberedelserne for frie og fredelige valg for hele Malis befolkning.

sig fra Mali. Desuden er terroristgrupper aktive i hele Sahel-regionen, nogle af dem er tilknyttet Al Qaida.

HVORFOR ER VI DER Mali har omkring 16 millioner indbyggere og et areal omkring niogtyve gange større end Danmark. Spændinger påvirker hovedsageligt nord, hvor forskellige befolkningsgrupper, især Tuaregerne, ønsker at løsrive

FN-operationen begyndte i 2013, efter det lykkedes den franske hær enten at jage Jihadisterne på flugt eller nedkæmpe dem og dermed forstyrre deres operationer. Jihadisterne kom i de fleste tilfælde fra Algeriet og fra Libyen efter oberst Gaddafi´s fald.


CURRICULUM VITAE Erik A.C. Hoffgaard 1996 – 97 Værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde 2001 – 02 Hærens Sergentskole 2002 – 03 Sergent ved 1/1 Prinsens Livregiment 2003 – 06 Hærens Officersskole, udnævnt til premierløjtnant 2006 – 14 Tjeneste ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland og Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, afbrudt af international tjeneste (2007) og 2011 – 12 Hærens Officersskole, Videreuddannelsestrin I, udnævnt til kaptajn 2015 – Tjeneste ved Hjemmeværnskommandoen International tjeneste Afghanistan (ISAF 8, 2007) Mali (MINUSMA 3, 2015)

Oprindeligt var det Tuareger, som kæmpede for uafhængighed i det nordlige Mali, men de blev løbet over ende af Islamiske krigere. Efter den franske intervention fik Tuaregerne generobret magten i nord, hvor kampe fortsatte mellem pro-Maliske styrker og dem, der kæmper for uafhængighed. NEUTRALITET FN-mandatet indeholder en stor selvmodsigelse. På den ene side ønsker man at skabe fred og forståelse imellem de grupper, der bekæmper hinanden, og på den anden er målet at genoprette staten Malis og dets regerings myndighed i hele landet. En del

af de krigere, der ønsker uafhængighed fra Mali, ser derfor FN-missionen som en forlængelse af Malis regering, og man kan påstå, at FN har mistet sin neutralitet. Langtrukne forhandlinger resulterede dog i en fredsaftale, som blev underskrevet den 20. juni i år. Et centralt spørgsmål er, i hvilket omfang grupper i nord vil kræve mere autonomi, end regeringen i syd vil give, og om ønsket om uafhængighed vil blusse op igen. Så længe der ikke er opnået enighed, og der er gentagne brud på fredsaftalen, kan FN-missionen næppe fungere effektivt. Oprøret i nord bunder i fattigdom og forsømmelse. Tuaregerne er i årtier blevet ignoreret af Malis regering, og handel med narkotika og våben blev en almindelig form for indkomst. Væbnede grupper er aktive i hele Sahel-regionen, som udover det nordlige Mali også består af Algeriet, Niger, Tchad og Mauretanien. FN-operationen er begrænset til Mali, hvilket sammen med fortsatte franske operationer har begrænset jihadisternes brug af det nordlige Mali som fristed. Jihadisternes nye fristed må dog vurderes at være Libyen,

Fra en landsby.

hvorfra de simpelthen kan vente, indtil FN og Frankrig har forladt Mali. DEN DANSKE DELTAGELSE Den danske generalmajor Michael Lollesgaard er chef for den samlede styrke, og derudover bidrager Danmark med stabsofficerer til FN-hovedkvarteret i hovedstaden Bamako og med personel til FN’s første efterretningsenhed ASIFU (All Source Information Fusion Unit), hvis hovedkvarter ligger i udkanten af hovedstaden og opererer med tilknyttede underafdelinger permanent placeret i Gao og Timbuktu, men som opererer helt op i det nordlige Kidalområde. Udfordring MINUSMA er den vigtigste aktør for genoprettelsen af fred i Mali. Men man må i virkeligheden stille spørgsmål til, om FN på nuværende tidspunkt er stand til at etablere stabilitet i dette gigantiske land med utallige befolkningsgrupper, for hvem grænser ingen betydning har. For i praksis er FN meget mere bureaukratisk, end hvad godt er for missionens mulighed for succes. Der skal tages mange

Baretten | # 08| 2015 | Side 13


Taoudenni

Mali – MINUSMA

Mali

hensyn i samarbejdet mellem de deltagende lande. Der er rapporter om menneskerettighedskrænkelser begået af FNsoldater, og en anden udfordring er, at de afrikanske lande, der deltager i FN-missionen, må kæmpe med dårligt materiel og et lavt uddannelsesniveau. Ifølge FN selv har 56 FN-soldater mistet livet, og 126 er blevet hårdt såret siden missionens start i 2013. FN-operationen kan vise sig direkte kontraproduktiv, da nogle mener, at det giver Mali og nabolandene en undskyldning for at læne sig tilbage med indstillingen, at “FN vil løse det”. Det er afgørende, at store minoriteter og befolkningsgrupper, såsom Tuaregerne, får anerkendelse fra myndighederne i Mali. Så længe FN fastholder den centrale rolle, militært, diplomatisk og humanitært, vil de involverede lande have mindre grund til selv at handle og tage ansvar. Formen holdes vedlige .

Timbuktu

Kayes

RR NIGE

HOMBORI tondo

IVER

GAO

MOPI

bamako Sikasso

Støtten blandt befolkningen for Malis regering er anstrengt bl.a. som følge af udbredt korruption. Udviklingsbistand og IMF-lån betyder, at regeringen har mindre grund til at tage sine borgeres bekymringer alvorligt. Utilfredsheden var især tydelig i 2014, da Malis præsident Keita købte et nyt præsidentfly til 224 mio. kr. for midler fra et IMF-lån, der var beregnet til at bringe landets økonomi på fode. MISSIONENS UDSIGT MINUSMA-missionen, som FN har påtaget sig, er svær, og uden tilførsel af bedre udrustet og uddannet personel kan det ses som en umulig opgave. Den nuværende tilstedeværelse af ​​FN-tropper kan i bedste fald give midlertidig stabilitet, da konflikt­ en mellem det nordlige og sydlige Mali har stået på i årtier. MINUSMA har brug for langt flere militære resurser af vestlig standard og burde fokusere på at sikre et højere uddannelsesniveau og bedre materiel til de afrikanske enheder, der p.t. lider de største tab. øget dansk deltagelse Det er bl.a. i dette lys, at den aktuelle henvendelse i oktober fra FN om et øget dansk styrkebidrag skal ses. Tilsyneladende bliver den danske deltagelse ikke den ønskede

Side 14 | Baretten | # 08 | 2015

KIdal

FAKTA MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. MINUSMA blev etableret I 2013 med baggrund i Sikkerhedsrådets Resolution nr. 2100. Hærens Operative Kommando er efter politisk godkendelse den 19. december 2013 blevet bemyndiget til at udsende et stabsbidrag på op til 15 personer til støtte for MINUSMA. Udsendelsen har trukket ud, da man har afventet, at der bliver etableret lejr- og indkvarteringsfaciliteter i de områder, hvor personellet skal gøre tjeneste. Missionen har mandat til en størrelse på 12.640 FN personel med det formål at støtte stabilisering og regeringsopbygning samt beskytte civilbefolkning­ en. Missionen har dansk Force Command­ er, generalmajor Michael Lollesgaard.

styrke med pansrede lastbiler, men i stedet et C 130 fly samt et antal jægersoldater. Den endelige beslutning herom forventes snarest – og er sandsynligvis truffet, når bladet er på gaden.


af Flemming Jepsen Midtsjælland

Afghanistan OPLEVELSER I efteråret 2014 fik vi en indbydelse fra Per Amnitzbøl Rasmussen om at deltage i en fotooptagelse den 6. november i Roskilde Lufthavn. De, der deltog, skulle optræde som "familiemedlemmer" med flag, der glæder sig til, at den udsendte soldat kommer hjem fra udsendelse til Afghanistan. Et af de billeder, der blev taget, skulle bruges ved en udstilling på Tøjhusmuseet i 2015-16, hvor man fortæller lidt om det daglige liv derude. Den 13. oktober 2015 tog min hustru Kirsten og jeg ind på Tøjhusmuseet for at se udstillingen og ikke mindst, hvordan billedet var blevet. Det er godt og fylder hele den ene endevæg. Udstillingen er også rigtig god. Den fortæller med al tydelighed, at være udsendt i dag absolut ikke er en ”skovtur”. Udstillingen, der helt sikkert ligger meget tæt på virkeligheden, viser, hvor barsk og nøjsom deres hverdag kan være. Den er absolut et besøg værd.

dag, så kan jeg blot løfte på baretten og byde jer velkommen hjem. Jo flere vi er, jo bedre kan vi hjælpe KSO og Veterancentret i deres arbejde for de soldater, der er kommet hjem med ar på krop og sjæl. Når alt kommer til alt, så er vi jo alle DANMARKS VETERANER.

Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud.

Støt kammeratstøtteordningen Når jeg som veteran fra Congo i 1962, det var dengang, det blev kaldt fredsbevarende FN styrker, har set denne udstilling og ellers fulgt med i medierne om, hvordan det er at være udsendt soldat i

Hvert år gør Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling – så kontakt os.

Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under Forsvarsministeriet Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge Tlf.: 44 66 52 44 · www.gfforsikring.dk

Baretten | # 08| 2015 | Side 15


Veterancentret

Det er ikke kun soldaten, der familien, der er sat i beredsk

Af Karen Dahlin Foto: Sara Skytte

Ny viden om pårørende til veteraner Veterancentrets forskere har i samarbejde med SFI kortlagt den forskning, der handler om pårørende til veteraner. Målet er at undersøge, hvor meget der er forsket i pårørende og familier til en veteran. Hvor meget er der egentlig forsket i, hvordan det er at bo sammen med en veteran? Det spørgsmål kan nu besvares, efter at Veterancentret i samarbejde med SFI har kortlagt området. I alt er der fundet 103 publikationer om pårørende til veteraner, der handler om psykosocial funktion og helbred hos partneren, børn og familien som helhed. ”Det er et enormt vigtigt område at få afdækket. Denne undersøgelse giver os en klar fornemmelse af, hvad der allerede er forsket i, men ikke mindst hvilke områder, der ikke har fået den store opmærksomhed”, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen fra Veterancentret.

Side 16 | Baretten | # 08 | 2015

Familien er fraværende De fleste af publikationerne omhandler partnerens mentale sundhed og forhold til sin veteran. Kun få af dem ser på hele familien og deres kontakt med andre uden for den primære familie.

Camp for ve

”Det er interessant, at se på familiens kontakt med venner og bekendte, fordi vi fra den nyeste forskning ved, at veteraner med PTSD-lignende symptomer kan få det værre ved ikke at føle sig som en del af samfund­ et. Måske er det samme gældende for den belastede familie, hvis de kun omgås den nærmeste familie”, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

Børn i alderen fra 12 til 19 år kunne i år holde deres efterårsferie sammen. Der var masser af sjove aktiviteter på programmet og en unik mulighed for at møde andre unge i samme situation.

Kortlægningen viser også, at der er få publikationer, der omhandler pårørende til kvindelige veteraner og pårørende til veteraner, der har været udsendt til andre lande end Irak og Afghanistan. ”Vi ser også, at familier til fysisk skadede er svagt repræsenterede i forskningen. Det kan godt undre, fordi det må formodes, at en varig fysisk skade også i nogle tilfælde kan påvirke familiens psykosociale funktion, hvis f. eks. familien isolerer sig på grund af handicappet”, siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

I skolernes efterårsferie gennemførte Støt Soldater og Pårørende (SSOP) en


72

r drager i krig, men hele kab til at støtte soldaten.

16 34 00

Veterancentret

Af Karen Dahlin Foto: Kristina Schønnemann

Kulturnat

eteranbørn camp for børn af eller søskende til veteraner. Børnene arbejdede sammen i grupper om at løse forskellige opgaver, og der var rig mulighed for at knytte venskaber indbyrdes. Højdepunktet var, da deltagerne skulle hjælpe hinanden op ad en 10 meter høj stige. ”Deltagerne gav udtryk for, at de var blevet meget bedre til at se deres egne styrker. De var glade for at være sammen med ligesindede børn og unge, der ved, hvordan det er, at mor eller far er udsendt”, siger Bente Holm Skov, som var SSOP´s projektleder på lejren.

Næsten 11. 000 besøgende var forbi Gothersgade Kaserne, da Veterancentret sammen med Hjemmeværnet­, Veteranhjem København og dele af Forsvaret deltog i Kulturnatten. Allerede et kvarter før åbningen af Kulturnatten på Rosenborg Eksercerplads nåede køen af besøgende næsten ned til Nørreport Station. For de mange besøgende var Livgardens Kaserne en god indledning til resten af Kulturnatten, for der var tilbud til både børn og voksne. ”Det er første gang, jeg er med Veterancentret til Kulturnat, men jeg havde godt nok ikke troet, at der ville være så mange mennesker så tidligt, så jeg er rigtig glad”, siger Kristina Schønnemann, der til dagligt arbejder med presse og kommunikation ved Veterancentret.

Sammen med seniorsergent Jørn Hvene­ gaard Christiansen delte hun indkøbspoletter ud til de voksne og refleksbånd til børnene, som på trods af den fornuftige karakter alligevel gik som varme hveder. Masser af oplevelser Hos Hjemmeværnet kunne de besøgende prøve deres udrustning, og børnene kunne prøve en bane iført udstyr til kamp om natten. Der var også mulighed for at blive malet i ansigtet, og KFUM delte gavmildt ud af kage og kaffe på aftenens udendørs Kuf. Og var de besøgende gammelsultne, så kunne de få smagsprøver fra feltrationer, hvor der blev langet hapsere med leverpostej og energi-barer ud. god kontakt ”Vi er her for at fortælle om det arbejde, som Veterancentret gør for veteranerne. Det er rigtigt vigtigt, at vi også kommer til arrangementer som dette, hvor vi kommer i kontakt med både civile og veteraner”, siger Kristina Schønnemann.

Fra Kulturnatten på Livgardens Kaserne.

På baggrund af erfaringerne fra dette års camp er der allerede planer om næste års camp, der forhåbentlig kan finde sted i skolesommerferien. ”Vi har fået så meget blod på tanden, at vi også overvejer en familie-camp”, siger Bente Holm Skov.

Baretten | # 08| 2015 | Side 17


Kammeratstøtteordningen 80 60 80 30 Af turleder Svend Aage Olsen

Gensynstur til Bosnien Kammeratstøtteordningen (KSO) gennemfører i dagene 23.-28. maj 2016 den 10. tur til Bosnien (Sarajevo, Kiseljak, Doboj og Tuzla). Veteraner med ar på sjæl og krop, der har forrettet tjeneste i Bosnien i perioden fra 1991til missionen lukkede, har fortrinsret, men der bliver også plads til få soldater/ tidligere soldater, som er kommet gennem tjenesten i krigszonen uden midlertidige eller varige mén. Deltagerantallet er ca. 40, og KSO udvælger deltagerne til turen. Hotel Crystal i bydelen Ilidza.

Veterankort-nummer skal oplyses, og der kræves dokumentation for tjenesten i Bosnien. Tidligere deltagere på en tur med KSO til Bosnien kommer ikke i betragtning. Man kan deltage alene eller med kone/mand/ kæreste/far/mor (max. 1 voksen pårørende). Vi bor på Hotel Crystal i bydelen Ilidza i dobbeltværelser, hvorfor enlige deltagere bor sammen med en anden rejsedeltager. Hotelområdet var i en periode en del af Nato`s hovedkvarter i Sarajevo, hvor mange danske soldater har haft deres gang. Turen Vi mødes i Kastrup Lufthavn på afrejsedagen, og deltagere vest for Storebælt og evt. Bornholm bliver tilbudt indkvartering på Holmen natten mellem den 22. og 23. maj. Mødetidspunkt i lufthavnen er foreløbig fastsat til kl. 08.30. I missionsområdet er der bustur i Sarajevo og omegn, en tur til Kiseljak og Mostar og ikke mindst en meget lang bustur til Doboj- og Tuzla-området, hvor vi forsøger at komme ind og besøge de tidligere danske lejre i området. Fredag den 27. maj er planlagt til ”Sarajevo på egen hånd”. Der er fællesarrangementer om aftenen med orientering om Bosniens situation før, under og efter krigen, og der bliver mulighed for at drøfte erfaringer fra deltagernes

Side 18 | Baretten | # 08 | 2015

udsendelser samt at studere evt. medbragte billeder mv. Hjemrejse lørdag den 28. maj med forventet ankomst til København kl. 10.30. TILMELDING Turen bliver pr. 1. december annonceret på KSO`s hjemmeside: www.80608030. dk, hvor tilmelding skal foregå via link med tilmeldingsmulighed. Der modtages ikke tilmeldinger på anden måde. Turleder er Svend Aage Olsen, regnskabsfører på HQCOY/UNPROFOR hold 6 og SFOR hold 4 og 10/11. Evt. oplysninger om turens gennemførelse kan rettes til Svend Aage på 30265597 eller helst på mail svaaolsen@ ofir.dk.


www.80608030.dk Af carl Åkerlund

Et godt tilbud Få en oplevelse for livet! En god oplevelse...

Vær med Nu får du chancen for at udfordre dig selv, få oplevelser for livet og møde andre vete-

raner. Hvis du vil deltage på KSO-holdet er kravet blot, at du har viljen til at kunne, og at du vil yde mindst 110 % til det sociale samvær under mottoet: ”Veteraner støtter Veteraner”. marcherne Du vil få en oplevelse for livet og nyde godt af kammeratskabet, samtidig med at du deltager i Hærvejsmarchen og/eller Nijmegenmarchen koordineret af KSO. Hærvejsmarchen gennemføres i det skønne område omkring Viborg i perioden 24. – 26. juni. Nijmegenmarchen afvikles i Holland i perioden 19. – 22. juli, men med rejsetid skal du tage fri/ferie i perioden 17. – 23. juli. Du

skal inden turen til Holland have gennemført én kontrolmarch. tilmelding Søger du om deltagelse i Nijmegen­marchen, så har du automatisk ansøgt om deltagelse i Hærvejsmarchen, som er fortræning til Nijmegenmarchen. Du skal sikre dig, at du kan tage fri/ferie i de perioder, der er nævnt på nedennævnte hjemmesider. Læs mere om marcherne på www.80608030.dk og www.blaabaretter.dk. Her finder du også ansøgnings- og tilmeldingsskemaerne. Deadline for tilmelding til begge marcher er 15. januar 2016. Med veteran hilsen Carl

...der godt kan gøre ondt.

Baretten | # 08| 2015 | Side 19


Kammeratstøtteordningen 80 60 80 30 Af leder Svend Aage Olsen

Familiesommerlejr i Frøslev I perioden 11. – 18. juli 2015 gennemførte Kammeratstøtteordningen familiesommerlejr for 3. gang ved KSO`s veteranhjem i Frøslevlejren med 6 forventningsfulde familier.

Der var også indlagt nogle konkurrencer i løbet af ugen. Lejrkendskab, hvor deltagerne var delt op i grupper. Piger, drenge, voksne drenge og voksne piger. Opgaven var at lære Frøslevlejren at kende. Her vandt drengene knebent.

Erhvervelsen af H15 ved siden af vores oprindelige indkvarteringsbygning H16 har gjort opholdet i veteranhjemmet endnu mere hyggeligt, og mulighederne for aktiviteter er betragteligt forøget med bordtennis, bordfodbold, pool m.m. Super godt simpelthen. Ugen var planlagt, så der var indlagte aktiviteter (ture), men også masser af ”familietid”, hvor familierne kunne tage sig af egne og andres børn, uden at skulle tænke på de daglige sysler, som godt kan virke forstyrrende på mange veteranfamilier. forløbet Vi var på ture til Danfoss Universe og Histo-

riecenter Dybbøl. Der var planlagt overnatning i skoven omkring Frøslevlejren. Et arrangement, hvor der blev grillet og hygget, før man gik til ro. Nogen sov i teltlejren, og andre gik tilbage til H16. Et arrangement, som gik rent ind hos hovedparten af deltagerne. Der var også en aktivitet, hvor vi gik i ”Robin Hoods fodspor” – et arrangement, som Naturstyrelsen stod for ledet af naturskoleleder Mik Haar.

Lego- byggekonkurrence, hvor grupperne var de samme som ved lejrkendskab. Det endte med nogle flotte bygningsværker med pigerne som vindere. Tak til Lego Charity for de sponsorerede legoklodser. Konkurrence ved Naturstyrelsens arrangement, hvor bueskydning og vildtkendskab var opgaverne. Her vandt familien Wilhelmsen – Julie, Jon og Flemming. Under festmiddagen fredag blev der uddelt præmier til vinderne med medaljeoverrækkelse, uddeling af diplom og præmier. Vejret var med os hele ugen, så i de perioder, hvor der ikke var planlagte aktiviteter, var der rig mulighed for at nyde omgivelserne i og omkring lejren. Børnene benyttede flittigt de to sponserede børnemountainbikes fra GF Forsikring. Tak til GF Forsikring for gaven. I forvejen er der et antal større mountainbikes til de lidt større børn. De blev også flittigt brugt. opfølgning Heldigvis har der vist sig en mulighed for at arrangere et gensynstræf, hvor familierne igen kan samles i Frøslev. Ledergruppen glæder sig meget til at se familierne igen.

Deltagerne samlet ved H16.

Side 20 | Baretten | # 08 | 2015


www.80608030.dk Vi har det hyggeligt på Veterancafén. Af preben Sloht

Veteran Café Skive er kommet godt i vej med op til 22 deltagere pr. aften. Der er indført vagtskema for værterne, der omfatter veteraner og pårørende, flere med civile kompetencer inden for kommune- og behandlersystemet. Vi har i den korte levetid modtaget besøg af mere end 50 veteraner og pårørende. Vi har udover værterne tilknyttet flere personer med en professionel uddannelse/job, der gør os i stand til at tilbyde kvalificerede bisiddere til de, der har ønske herom.

drag og udflugter. Det første arrangement var den 18. november, hvor vi i samarbejde med Thy-Mors-Salling havde besøg af Christian Ring, der fortalte om hans kamp for lige og ens vilkår for alle og om sine internationale missioner. Den 21. november var vi i Aalborg på Forsvars- og Garnisonsmuseet med Gert Bøjer Jensen som guide. Bagefter besøgte vi Veteranhjemmet, hvor vi fik en orientering og frokost, og vi sluttede på “Springeren” og det maritime museum.

Nye tiltag Vi barsler nu med nye tiltag i form af fore-

Kontakt Veteran Cafeen er åben i tidsrummet fra kl. 17.00 - 20.00 hver onsdag i ulige uger. Adressen er Møllegården, Møllegade 5 i Skive med indgang/P ved nr. 7-77. Kom og få en uforpligtigende snak med en anden veteran eller pårørende og få ny inspiration til at komme videre med livet. Preben Sloht Veteran Café Skive Tlf. +45 2395 2370 Mail: preben.sloht@gmail.com

KSO Idrætskalender 2016 Aktivitet

Tid/sted

KSO åbne mesterskab i bowling

LØR 19. marts, Odense

Aarhus-marchen

29. april – 01. maj, Aarhus.

Hærløbet

TOR 12. maj, Frederiksberg Slot, København.

Grænsemarchen

13. – 15. maj,Padborg.

Københavns maraton

SØN 22. maj, København.

Slagelse-marchen

17. – 19. juni, Slagelse.

Hærvejsmarchen Nijmegenmarchen

Tilmelding senest

4. marts

Ingen

KSO hold: 26. april

Tilmelding til kontaktperson Simon Philipsen simonph@comxnet.dk Steen K. Hansen steenfynbo@mil.dk Carl Åkerlund, aahuss@mail.dk

Bemærkninger WWW.BLAABARETTER.DK /WWW.80608030.DK Konkurrence: 2 M/K hold og individuelt. Deltagere: Kvalificerede hold fra DBB. 20 øvrige veteraner efter "først til mølle" princippet. Se beskrivelsen i "Baretten" JAN 2016. Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn H. Christiansen KSO har 30 startnumre og stiller et hold til løbet. joernhvenegaard@gmail. com Tilmelding til Jørn efter "først til mølle" princippet. Carl Åkerlund, aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn-O. Rædkjær jo.raedkjaer@youmail.dk

KSO har 10 startnumre og stiller et hold til løbet. Tilmelding til Jørn-Ole efter "først til mølle" princippet.

Ingen

Carl Åkerlund, aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

24. – 26. juni, Viborg.

15. januar

Carl Åkerlund, aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK Ingen tilmelding for deltagere til Nijmegenmarchen.

17. – 23. juli, Nijmegen

15. januar

Carl Åkerlund, aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK

Ingen 30. april

Baretten | # 08| 2015 | Side 21


Kammeratstøtteordningen 80 60 80 30 Hallgeir Mikaelsen af landsformand Niels hartvig andersen

Introduktionskursus blev den 2. – 3. oktober gennemført i de nye lokaler i H15 i Frøslevlejren. Det var nogle meget tilfredse nye aktive i KSO, der sammen med formandsgruppen evaluerede dette meget informative kursus. De 10 nye aktive var meget tilfredse med indholdet af kurset og glædede sig til at komme i gang med arbejdet for veteranerne i de forskellige udvalg under KSO. En stor tak til Lars Boe Nielsen, som med fast og dygtig hånd fik os alle vel gennem kurset. Årsmøde blev den 3. – 4. oktober gennemført i forlængelse af introduktionskurset. Mere end

60 ildsjæle var mødt op for at høre nyt om arbejdet i KSO og ikke mindst få aktiviteter og budget til at passe sammen for 2016. Der var enighed om, at tiden var inde til at skifte navn til Veteranstøtten, når det nye år starter, og administration m.v. er på plads. En norsk veteran holdt et meget følelsesladet og interessant foredrag om det IKKE at give op, selv om det på alle områder ser sort ud for fremtiden. Det gav stof til eftertanke og rejste spørgsmålet, om vores personlige indsats ude den store verden nytter noget.

Det gør den! Selv den mindste indsats kan få stor betydning for den, som får glæde og gavn af vores indsats. Tak til alle deltagere og ikke mindst til Hallgeir Mikaelsen og frue.

Tak for en superflot indsats I forbindelse med KSO årsmøde meddelte Bent og Jonna, at de ikke længere ville stå for den daglige ledelse af Veteranhjemmet. De takker således af efter mere end 6 års hårdt arbejde for KSO, specielt med opbygningen og den daglige drift af veteranhjemmet.

Bent og Jonna med tidl. forsvarsminister Nick Hækkerup ved et besøg i Frøslev (2013).

Side 22 | Baretten | # 08 | 2015

et effektivt veteranhjem Det har formandsgruppen taget til efterretning, og jeg vil gerne rette en stor tak til Bent og Jonna for deres uselviske arbejde for Kammeratstøtteordningen igennem de mange år. De efterlader Veteranhjemmet så godt, stort og effektivt, som aldrig set før. Respekt for denne indsats og for den måde, de har drevet Veteranhjemmet på i de forløbne år. Mere end 1.000 overnatninger per år vidner om en meget stor interesse og støtte for at bruge Veteranhjemmet, og der er lagt utroligt mange timer, dage, uger og måneder i dette arbejde til gavn for særligt de veteraner, som har haft brug for at benytte sig af Veteranhjemmet og dets mange fine faciliteter.

mange gode stunder i deres selskab eller under deres kyndige og effektive vejledning. Bent og Jonna har takket nej til en afskedsreception, hvilket jeg selvfølgelig respekterer, men det skal ikke afholde KSO fra at etablere en Æresvæg i Veteranhjemmet, hvor de bliver de første, som med gode billeder kommer til ære og værdighed. I vil ikke blive glemt!

en æresvæg Bent og Jonna har altid været der for veteranerne, når der var brug for det, og jeg er sikker på, at rigtig mange vil mindes de

Vi ønsker ham held og lykke med det forestående arbejde. Det er et par store sko, der skal udfyldes, men jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp kan lykkes også med denne opgave.

Jeg ønsker Bent og Jonna alt det bedste i fremtiden, og I skal vide, at I altid er velkomne på Veteranhjemmet eller i KSO/DBB. Ny daglig leder Ole Stokholm har meldt sig som midlertidig daglig leder af Veteranhjemmet.


www.80608030.dk tekst og foto: Morten fredslund

Veteraner gi’r den gas på Club La Santa 12 veteraner med psykiske skader har fået tilbudt et ophold på Club La Santa, hvor idrætten skal være en løftestang til en mere aktiv og indholdsrig hverdag. De 12 veteraner er både nuværende og tidligere ansatte soldater fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabskorpset, der er udvalgt blandt et stort antal ansøgere. De heldige har været samlet i Frøslevlejren til en Get Together sammenkomst, hvor program og praktiske detaljer blev gennemgået, før der er afrejse til Club La Santa på Lanzarote den 4. december.

”Det er et faktum, at idræt har stor positiv effekt for veteraner med PTSD og andre psykiske efterreaktioner. Målet med VETCAMP 2015 er at styrke veteranernes selvværd gennem fysisk aktivitet, socialt samvær og fællesskab, så de får hjælp til at komme videre i livet,” siger Finn P. Nielsen. Han er leder af Idrætsudvalget i Kammeratstøtteordningen, der er en del af veteranorganisationen De Blå Baretter, som sammen med KrogagerFonden og Club La Santa har gjort det økonomisk muligt at strikke et særligt veteran-program sam-

men på det kendte sport-ressort fra den 4.-11. december.

Kom og hjælp os! I løbet af december måned skal der i forbindelse med 1948-medaljen i første omgang udsendes ca. 12.000 breve med medaljer og patenter til alle de veteraner, som Forsvaret har haft kendskab til, eller som har søgt via diverse hjemmesider. De Blå Baretter, Kammeratstøtteordningen og FN-Museet har allerede tidligt i processen tilbudt at hjælpe Forsvaret med pakning af alle disse breve. Det vil ske i tiden fra den 7. – 18. december. Der vil være mad og drikke samt kørselsgodtgørelse til deltagerne. Vi skal bruge ca. 20 M/K, og jeg opfordrer alle veteraner på Sjælland, der kan afse en halv til en hel dag og gerne flere til dette pakke-arbejde, til at

tage kontakt til næstformanden Allan Vennike på naestformand@blaabaretter.dk eller på 5195 6219. Arbejdet udføres i tidsrummet 08.00 – 19.00 eller hvad vi nu finder ud af. Det foregår i Kalbyris Anlægget i Næstved. Detaljer aftales, når vi har alle tilmeldingerne inde. Tilmelding STRAKS. Anden "pakkerunde" med cirka 15. 000 breve gennemføres 18.-23. januar 2016 samme sted. Tilmelding lige efter nytår men gerne nu! Til alle de mere end 4.200 veteraner, som har tilmeldt sig parader rundt om i landet,

vil der tilgå brev fra respektive paradesteder ca. en måned før den pågældende parade. Det skal nok blive flotte og mindeværdige parader, som jeg vil se frem til. Hvis du ikke har nået det endnu, kan du fortsat søge om medaljen, men må forudse, at den bliver sendt til dig i det nye år. FN-museet har fået en god aftale i stand, så du fra deres hjemmeside kan bestille miniaturemedaljen og silden til 1948-medaljen. Se andetsteds i bladet.

Baretten | # 08| 2015 | Side 23


Af Michael Blond

Cypern Charlie Klubben af 1989 havde også i år arrangeret en tur til Cypern for at besøge de steder, der har betydet så meget for udsendte i FN tjeneste. Ved Ledra Palace.

Denne gang var der søgt om tilskud til udflugter og fællesspisning hos Østifterne, og vi takker Østifterne meget for det flotte tilskud på 20.000 kr. til arrangementet. Alle deltagerne med repræsentanter fra hold mellem 1 og 57 er blevet mange oplevelser rigere. Således kan nævnes, at der blev lagt blomster ved mindestenen i Ledra Palace i Nicosia, hvor Padre Duncan fra Scotland holdt en flot lille ceremoni.

Vi besøgte Xeros-lejren, hvorfra vi kørte til endnu en mindesten og lagde blomster samt malede den op, så den kan holde lang tid endnu. Bag denne mindesten lå en lille seddel, hvor der stod noget på tyrkisk. Vores guide oversatte det til engelsk og fortalte, at man takkede for den indsats, der havde været gjort for dem.

Vi mødte Smiley, der rent tilfældigt var på Cypern, og vi havde også et par fødselarer, hvilket naturligvis blev fejret på behørig vis med blomster og en lille fest. At Østifterne var så gavmilde, at alle havde mulighed for at deltage i udflugterne og være en del af sammenholdet uden at skulle tænke på økonomien, var en stor hjælp. Vi morede os, fældede en tåre, bakkede hinanden op og fik skabt nye venskaber. Turen har været helt fantastisk, og jeg glæder mig til igen måske at kunne deltage – næste gang så min kone også kan komme med og se noget af det, jeg har fortalt om.

Mindestenen "friskes op".

Side 24 | Baretten | # 08 | 2015


Vi fejrer de runde dage 80 år Kaj Ikast, Cypern 4, Sønderjylland, den 5. december Jens Christensen, Gaza 1, Nordvestsjælland, den 13. december Bent Neergaard, Gaza 7 og 8 samt Cypern 38 og 39, Midtjylland, den 26. december

Henrik Hjorth Mortensen, UNMEE 0, ISAF 0 samt IRAK 1, 2 og 8, Viborg og Omegn, den 14. januar

Poul Erik Svendsen, Cypern 9, Limfjorden, den 8. januar

Palle Redder Madsen, Gaza 16 og Cypern 2, København, den 14. januar

John Simonsen, Cypern 28 og 29, Limfjorden, den 10. januar

Kjeld Christensen, Gaza 2 og 6, Sønderjylland, den 17. januar

Svend Erik Jørgensen, Gaza 3 og 7, Limfjorden, den 12. januar

70 år

Aage Stensdal Larsen, Cypern 7 og 9 (DANCIVPOL), den 28. december

Ole Boye, Gaza 19, Nordsjælland, den 24. november

Klaus Simoni, IFOR 1, Sydøstjylland, den 6. januar

Sven Brinkgaard, UNMOGIP, Næstved og Omegn, den 24. november

Morten Munk, Cypern 29, Bornholm, den 12. januar Lars Christensen, KFOR 16 samt SFOR 2, 11 og 16, Fyn, den 15. januar

75 år

Knud Lund, Cypern 14, SFOR 3 og KFOR 5, Næstved og Omegn, den 30. november Tom Arne Hørmann Hansen, Cypern 7, Nordsjælland, den 2. december

Niels Henning Nielsen, Gaza 11, Nordvestsjælland, den 20. november

Peder Korshøj, Cypern 31, Viborg og Omegn, den 3. december

Ole Andersen, Gaza 16 og Cypern 2, Lolland, Falster og Møn, den 5. december

Erik J. Larsen, Gaza 16 og 17, Næstved og Omegn, den 10. december

Uffe Holm Kofoed, Gaza 10, Bornholm, den 6. december

Erik Poulsen, Cypern 5, Limfjorden, den 13. december

Frede Lassen, Gaza 10 og Cypern 4, Sydøstjylland, den 8. december Niels Erik Hansen, Gaza 12 og Congo 1962, Viborg og Omegn, den 18. december Johannes Christiansen, Cypern 4, 5, 6 og 7, Limfjorden, den 19. december Erling Jokumsen, Gaza 12 og 13, Viborg og Omegn, den 20. december John Jacobsen, Gaza 14 og 21, Fyn, den 25. december Arne Skipper, Bosnien 5, Fyn, den 26. december Jørgen Clausen, Gaza 10, Midtjylland, den 31. december Hans Hedegaard Graversen, SFOR 11, ISAF 2, 5 og 9 samt IRAK 5, Værnspræsterne, den 2. januar

Fødselsdagsoversigten dækker denne gang perioden fra den 20. november 2015 til den 18. januar 2016. Vi ønsker hjertelig tillykke.

Svend Aage Norup, Cypern 6, 7, 8 og 9, Østjyderne, den 15. december Hans Henrik Valentin Nielsen, Gaza 21 og Cypern 7, Fyn, den 15. december Niels Morten Madsen, Cypern 10, Sydvestjylland, den 21. december Niels Jørgen Nielsen, Gaza 21 og Cypern 7, Lolland, Falster og Møn, den 22. december Brix Henning Rask, Cypern 10, 11 og 12, Limfjorden, den 29. december Frede Keld Andersen, Cypern 6, Fyn, den 30. december Jens Kvist, Gaza 4, Limfjorden, den 3. januar

60 år Henning Odsgaard Kristensen, Kroatien 7, Næstved og Omegn, den 28. november Ejgil Kæhlershøj, Cypern 27, 28, 29 og 30, Limfjorden, den 22. december Arly Madsen, Cypern 26, Midtjylland, den 25. december Ivan Nyboe, Cypern 51, UNMO Kuwait 2000/01, Midtsjælland, den 29. december Arvid Kring, Cypern 25, 26, 27 og 28, København, den 29. december Jens Kristian Bundgaard, Cypern 1, 6, 7 og 8, Sydvestjylland, den 12. januar Bent C. Jensen, Cypern 24, KFOR 5, 15 og 24, ISAF 4 samt IRAK 6, Landsforeningen, den 18. januar

50 år Eskild Nejsum, Kroatien 3, Landsforeningen, den 13. november Lars Krogsgaard, Cypern 51 og 52 samt Kroatien 1, Kronjylland, den 10. december Lars Simonsen, Cypern 53 og 54, Kuwait 1996 samt Kroatien 1 og 4, Thy, Mors og Salling, den 15. december Martin Egelund, UNHCR 1993, Viborg og Omegn, den 15. december Peter R. Hemmingsen, Kroatien 4 og 5 samt IFOR 0, Næstved og Omegn, den 19. december

Kai Svendsen, Gaza 8 og 9, Limfjorden, den 5. januar

Vi mindes Bent Pedersen, Kronjylland, Gaza 9,10,11 og 12 Niels Juul Pedersen, Nordsjælland, Gaza 11 og 12 samt Cypern 3, 4, 5 og 6 Jørn Buhl, Sydøstjylland, Gaza 2 Dan Viuf-Mikkelsen, Nordvest, Cypern 33 og 34 Hans H. S. Frederiksen, Næstved og Omegn, Gaza 12 og 13 Ove Emil Jensen, Thy-Mors-Salling, Cypern 8 Poul Løfgren, Næstved og Omegn, Gaza 4 og Cypern 1

Baretten | # 08| 2015 | Side 25


LOKALFORENINGERNE Kilde: Forsvarsavisen

Nye medlemmer Bornholm

FN-erstatninger At forberede og rejse et erstatningskrav kan være en omstændelig proces. Nu er der kyndig hjælp at hente for FN-veteraner, da Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) fremover varetager opgaven med at forberede FN-erstatningssager. Erstatning Hvis en veteran er kommet til skade ved en FN-mission og ønsker at søge FN-erstatning, er det veteranen selv, der skal indhente materiale til sagen og udfærdige ansøgning til FN. Det kan være en omfattende, tidskrævende og omkostningsfuld proces, som derfor muligvis kan afholde berettigede veteraner fra at søge den erstatning, de kan have krav på. Derfor vil FAEK fremover yde støtte til veteraner i forbindelse med ansøgninger om FN-erstatninger. Glæde hos DBB Niels Hartvig, formand hos veteranorganisationen De Blå Baretter, er glad for at veteranerne fremover kan få hjælp til at søge FN-erstatning: ”Det er en stor anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark, at FAEK nu vil bistå i forberedelsen og klargøringen af den enkelte sag. Vi vil gøre alt for at være behjælpelige, hvor vi kan”, siger Niels Hartvig, der fortsætter: ”Jeg håber, at FN så hurtigt som muligt får afklaret de nærmere betingelser, særligt vedrørende ansøgningsfristen på 4 måneder, så for eksempel en Balkan-veteran med en psykisk skade kan få afklaret, om han er berettiget til at søge FN-erstatning”. FN-erstatningen er en yderligere erstatning udover den generelle erstatning og godtgørelse, som opnås gennem arbejdsskadesystemet og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Læs mere på De Blå Baretters hjemmeside eller ring til FAEK på tlf. 72 81 90 00

Side 26 | Baretten | # 08 | 2015

Karsten Nørager, Cypern 9 og 10 Poul E. T. Figa, KFOR 1 og 7 samt ISAF 8

københavn Simon Eich Schiltz-Larsen, UNIFIL MAROPS 2008 Peter Berntsen, Cypern 38 Andreas Haubroe, KFOR 20 Arno Dyrberg, Støttemedlem Arne Enevoldsen, Cypern 2, 4 og 5

Midtsjælland Mads Bo Sørensen, Kroatien 7 Fayna Stella Sørensen, Kroatien 7 Max A. Laursen, Gaza 19, 20 og 21 Leif Normann Nielsen, Gaza 12 Hans Jørgen Haunsvig, Cypern, UNIMOG, IFOR og SFOR Thomas Schiøler, Kroatien 2 Eli Brevadt, Støttemedlem Inger Snoer, Støttemedlem

Thy - Mors - salling Bent Kvols Kristiansen, Cypern 8

Næstved og Omegn Orla R. Nielsen, Gaza 4 Alex Jensen, Gaza 18, 19, 20 og 21 Anne Boje, Makedonien 2002, Task Force Fox, KFOR 10 og14 Benny Schmidt Petersen, Cypern 15 og 16 Jens Christian Hansen, Cypern 25

Viborg og omegn Mogens Hansen, Cypern 19 Carl Bent Olsen, Gaza 15 og Cypern 30 Áki Hansen, Cypern, Kroatien, IFOR, AFOR, SFOR, KFOR, ISAF og RMS Kennet B. Kristensen, SFOR 14 Anders Bertel, SFOR 7 og 10 samt ISAF 3 Erik Høst-Madsen, Cypern 18 og 21 Poul Rey, Kroatien 3 Brian Kristensen, Kroatien 1

nordvest Poul Vestergaard, Cypern 11 Jimmy Ruiz Pedersen, Kroatien 2, SFOR 5 samt KFOR 4 Karl Christian Olsen, cypenr 3 samt KFOR 1 og 5 Villy Ager, Kroatien 4

limfjorden Danny Rolin, Kroatien 4 og 5, Bosnien 7, KFOR 10 og ISAF 1 Tina B. Kristensen, SFOR 11 og 12, IRAK 5 samt ISAF 2, 3 og 6 Keif Mosberg Rasmussen, Cypern 1

kronjylland Kurt Pedersen, Cypern 19, 20, 21 og 22

nordsjælland Kenneth Blicher Rosberg, Kroatien 7 Claus Thygesen, Cypern 55 og 57 samt Kroatien 4 og 5

Lolland-Falster & Møn

landsforeningen

Arne Flemming Jørgensen, Gaza 12

Ole Degn Hansen, Gaza 21, Cypern 9 og 10, Kuwait 3 samt Kroatien

fyn Hans Evald Pedersen, Gaza 17 og 18 samt Cypern 4 Klavs Jessen, Gaza 4 Annelouise Melgaard Svendsen, KFOR 18 og ISAF 9

Sønderjylland Hans Erik Wagenaar, Cypern 56 og 57 Frede Mørch Pedersen, Cypern 3

midtjylland Henrik Bramsen Mortensen, Cypern 40, 41, 42, 43, 44 og 45

nordvestsjælland Freddy Elmvard, Cypern 7 Jan Hans Madsen, Cypern 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42 og 43 Simon Skov, IRAK 8 og ISAF 5 Johnny Johansen, Golfen 1991 (Niels Juel) Rud Hansen, Cypern 2 Steen Christensen, Cypern 21 og 22

værnspræsterne Jens Rønn Hansen, SFOR 13, IRAK 2, KFOR 13, 32A, 32B og 33A samt ISAF 5, 10 og 12


Lokalforeningerne

Set og sket samt kommende arrangementer i landets lokalforeninger Bornholm

Stiftet 3/10 1969

Formand: Lennarth Riis Bolbyvej 16 | 3782 Klemensker | Tlf. 42 18 05 95 bornholm@blaabaretter.dk

Siden sidst Den 3. oktober havde vi vores kammeratskabsaften med hygge og snak om vores tur til Frøslev den 10.-11. november. På FN-dagen lagde vi en krans ved mindesmærket for de faldne fra Opklaringsbataljonen, og der blev holdt 1 minuts stilhed. De 14 fremmødte veteraner hyggede sig efterfølgende i Veteranstuen. På festaftenen den 7. november uddelte vi hæderstegn.

Alle veteraner og familie ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Lennarth Riis, formand

Fyn

Stiftet 9/9 1969

Formand: Jørgen Emdal Larsen Klokkevænget 9 | Næsby | 5270 Odense N | Tlf. 66 18 03 36 fyn@blaabaretter.dk | www.blaabaretter.dk/fyn

Siden sidst Søndag den 11. oktober holdt vi den årlige FN–Veteranmarch fra Bellinge Idrætscenter med 65 deltagere og flot vejr. Tak til hjælperne ved arrangementet. Onsdag den 21. oktober havde vi klubaften med 21 fremmødte til hyggeligt samvær.

på Risingeskolen, Risingevej, er der julefrokost med menu, ”som vi plejer”, dvs. alt er hjemmelavet til den fyrstelige sum af 150 kr. Tilmelding senest den 30. november til Jørgen Emdal Larsen på mail fyn@blaabaretter.dk eller på 4083 7365. Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19.30 mødes vi til klubaften i lokalet på Svendborgvej 39 i Ullerslev. Orientering Vedrørende medaljen 1948 – 2009 har vi talt om, at for jer, som får medaljen tilsendt, kan vi arrangere, at medaljen bliver overrakt ved et arrangement. Hvis I synes, det er en god idé, så lad os høre om det, hvorefter vi finder tid, sted mm. Glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår til alle medlemmer med familie og på gensyn i det nye år.

Den 5. januar er der Kammeratskabsaften.

Lørdag den 24. oktober på FN–dagen startede vi med at lægge blomster ved stenen i Ansgar Anlæg. Efterfølgende var der på Dannevirke Soldaterhjem overrækkelse af 6 10-årstegn, 4 20-årstegn, 2 25-årsmedaljer og 6 Fredsprismedaljer. Vi sluttede med foredrag ved Overlæge Arne Skipper om den aktuelle politiske situation i bl.a. Mellemøsten samt kaffe, brød og kammeratligt samvær. Se billeder på hjemmesiden.

Midt januar holder vi nytårsfrokost. Nærmere vil tilgå om dato, tid og sted.

Kommende arrangementer Lørdag den 5. december kl 13.00 i lokalet

Siden sidst Til vort møde den 14. oktober havde vi håbet at gense Thomas Bjørnbak, men han måtte desværre melde fra. Til gengæld fik vi besøg af Carl Åkerlund, som gav os en grundig orientering om, hvad KSO er og kan gøre for hjemvendte veteraner. Ikke mindst for de veteraner, som har ondt i psyken og i sjælen. Der er ingen tvivl om, at det er en sag, som Carl virkelig brænder for.

Fra Flagdagen. Bornholm.

Fra Flagdagen. Bornholm.

Kommende arrangementer Den 1. december er der Kammeratskabsaften med gløgg og æbleskiver i Veteranstuen. Den 22. december kl. 11.00 lægger vi krans på kasernen.

Jørgen Emdal Larsen, formand

Kronjylland

Stiftet 1/11 1988

Formand: Knud Spangsø R. Hougårds Vej 13 | 8960 Randers SØ | Tlf. 86 41 20 65 kronjylland@blaabaretter.dk | www.dbb-kronjylland.dk

Baretten | # 08| 2015 | Side 27


LOKALFORENINGERNE Forsamlingen, som godt kunne have været større, blev ikke skuffet over ”erstatningen”. Det blev en aften over al forventning. Lørdag den 24. oktober var vi i alt 9 medlemmer og 3 ægtefæller fra Kronjylland mødt op for at markere FN-dagen på Rindsholm Kro, hvor vi lagde en buket ved stenen i Mindelunden. Læs mere på side 6-8. Stor tak til Viborg for den fremragende tradition. Kommende arrangementer Det er muligt, at hjemmesidens ”Kalender” ikke er så informativ, som vi kunne ønske det, men til gengæld står de anførte fremtidige mødedatoer til troende, så kig efter om der er kommet nyt på oversigten. Julebanko er onsdag den 25. november, og det bliver efter den gode, velkendte opskrift med masser af gevinster. Daniel har allerede lovet at være en top-motiveret opråber. Dertil masser af æbleskiver og gløgg, inden vi slutter af med kaffe. Husk at komme denne aften. Herefter holder vi juleferie til onsdag den 13. januar, hvor vi er friske og godt i gang med 2016. Husk også at reservere onsdag den 10. februar, hvor vi som sædvanlig starter generalforsamlingen med gule ærter med tilbehør. Husk også, når tiden er inde, at tilmelde jer. Spændende, hvem vi kan lokke med som gæst denne aften. Knud Spangsø, formand

Mindeord Den 28. september døde Bent Pedersen af den frygtede sygdom Als på plejehjemmet i Grenå. Han blev 75 år. Bent havde aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Artilleriregiment i Holbæk og deltog i FN-tjeneste i Gaza på hold

Side 28 | Baretten | # 08 | 2015

Foredrag. Kronjylland.

FN-Dagen fra Rindsholm Kro. Kronjylland.

9, 10, 11 og 12, hvor han kørte vandvogn. Efter hjemsendelsen begyndte han at køre lastbil, først for Gert Svith i Grenå og senere for Rygaard, ligeledes i Grenå. Her blev han, indtil sygdommen tvang ham til at forlade arbejdsmarkedet. Under tjenesten i Gaza var han i 1963 blevet gift med Bente, og de slog sig ned i Trustrup, hvor deres fem børn voksede op, og han fik sin livsgerning, indtil sygdommen for 3 år siden tvang ham på pension og det sidste år også på plejehjem. Bent blev begravet fra Trustrup Kirke, ledsaget af De Blå Baretter samt fanerne fra lokalforening­ erne i både Kronjylland og Midtjylland.

Den 25. havde Kastellet 351 års dag, og der var åbent hus i Kastellet og i Bunkeren. 4 bestyrelsesmedlemmer var til stede for at fortælle om foreningen og lokalerne, og 60-70 nysgerrige besøgende var forbi bunkeren for en kortere eller længere snak. Den 29. endnu en medlemsaften, hvor der blev talt meget om både FN-dagen og åbent hus i Kastellet. En travl måned, men det er jo det, vi kan lide. Det er faktisk en god måde at møde nye og gamle Veteraner på samt måske oven i købet få nogle nye medlemmer. Vi håber, at alle medlemmerne med tiden dukker op til et eller flere af foreningens arrangementer.

Æret være Bents minde

København

Den 24. fejrede vi FN-dagen med 70-året for FN´s oprettelse. Der blev lagt en buket ved vores mindesten i Tårnby, hvorefter vi fortsatte på Kastellet. Læs mere herom på side 6-8.

Stiftet 21/5 1969

Formand: Carsten Cederbye Nordvad 35 | 2860 Søborg | Tlf. 20 28 66 32 koebenhavn@blaabaretter.dk | www.dbb-kbh.dk

Siden sidst Den 1. oktober havde vi medlemsaften med vores egen lille dartturnering. 10 personer deltog, og det var tydeligt, at ingen havde den samme rutine og styrke som dengang under udsendelserne. Men med nogle ganges mere øvelse er vi alle lige til landsholdet! Den 15. havde vi også medlemsaften, og her blev der med vanlig ro og ihærdighed fortalt gode gamle historier fra tiden som udsendt.

Kommende arrangementer Den 10. december er årets sidste medlemsaften, og her er der traditionen tro gløgg og æbleskiver. Prisen er 30 kr. pr. person, og tilmelding senest 8. december på hjemmesiden eller til formanden er nødvendig af hensyn til indkøb. Arrangementet er med pårørende. Den 14. januar har vi første medlemsmøde i 2016. Her holder vi "Nytårstaffel" med bobler og kransekage. Kig forbi og lad gerne bestyrelsen vide, om I denne aften kommer med ledsager. Tak for et godt år og på gensyn til alle medlemmer i det nye år. Bestyrelsen


FN-Dagen. København.

Limfjorden

Stiftet 4/10 1971

Formand: Ole Nørholt Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 98385415/20121054 limfjorden@blaabaretter.dk | www.dbblimfjorden.dk

Siden sidst Formanden har deltaget i de Samvirkende Soldaterforeningers formandsmøde. Vores kammeratskabsaftener foregår med god tilslutning. Vi har modtaget 8 fredsprismedaljer, som er udleveret den 3. november ved en rigtig hyggelig aften, hvor foreningen var vært ved 1 stykke smørrebrød og en øl/vand. Kommende arrangementer Husk vores bankospil den 1. december kl. 19.00, hvor vi har mange gode gevinster. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i Nytårsgudstjenesten i Budolfi Kirke den 14. januar kl. 19.30 ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard. Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 2. februar kl. 18.30. Vi starter med spisning, hvor ægtefæller er meget velkomne. Ægtefæller deltager ikke i generalforsamlingen, men der arrangeres hygge for dem i fællesstuen. Menuen er gule ærter til en pris af 80 kr., som inkluderer en øl/ vand + 1 snaps. Efter spisningen fortsætter vi kl. 19.30 med den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren til godkendelse 4. Indkomne forslag behandles og skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse 5. Valg:

a. Formand b. Bestyrelsesmedlemmer c. 2 suppleanter for bestyrelsen d. Repræsentanter til Repræsentantskabet i Landsforeningen e. Suppleanter for repræsentanter f. 1 bilagskontrollant g. 1 suppleant for bilagskontrollant h. 2 fanebærere og 2 fanevagter til henholdsvis Dannebrog og FN-fanen Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Personvalg er skriftlige, såfremt et medlem forlanger det. Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag til vores drop-ind aftener. Af hensyn til listen i hovedvagten husk tilmelding til Ole Nørholt på limfjorden@ blaabaretter.dk eller på 20 12 10 54. Med venlig hilsen. Peter Britton Rasmussen Stiftet 24/10 1983

Lolland, Falster & Møn

Midlertidig kontakt: Per Amnitzbøl Rasmussen Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Mobil 40 35 13 33 formand@fnmuseet.dk

Kommende arrangementer Fredag den 27. november kl. 18.00 mødes vi til den traditionelle julefrokost i lokalerne i Tingsted. Prisen for Bennys fantastiske julebord er som sidste år 135 kr. pr. person. Der plejer også at være en lille én med i prisen. Tilmelding nødvendig til Benny på 54 43 32 90 eller 21 18 32 90. Lad os gå julen i møde med en god oplevelse. Vær opmærksom på, at der ikke er foreningsaften den 26. november – vi gemmer krudtet til julefrokosten. Generalforsamling 2016 Datoen for den årlige generalforsamling bliver den 10. marts kl. 18.00. Vi starter med gule ærter før selve generalforsamling­en. Som I ved, kører bestyrelsen som et kollektiv indtil da, men skulle der sidde et par stykker, som føler, at tiden er inde til at gøre stykke arbejde lokalt, så vil vi gerne

Skydning i Ebeltoft. Midtjylland

høre fra jer. Vi går en tid i møde, hvor Veteranerne bliver mere og mere synlige som en samfundsressource. Vær med til at bakke op om det! Vinterens program I vil kunne læse om vinterens aktiviteter i Barettens januar-nummer. Vi planlægger et par aktiviteter i foråret. Dels en tur ud af huset og møder med et par spændende personer. Julehilsen Da dette nummer er det sidste i år, sender bestyrelsen de bedste ønsker om en rigtig god Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Vi takker samtidig for jeres opbakning og støtte til foreningsarbejdet. Vi ser frem til nogle flotte Flagdags-arrangement­er og nogle spændende foreningsaftner. 2016 bliver også året, hvor alle vi gamle veteraner kan se frem til Danmarks anerkendelse af vores indsats ved tildelingen af den nye medalje. På gensyn til julefrokosten den 27. november. Per Amnitzbøl Rasmussen

Midtjylland

Stiftet 26/3 1969

Formand: Per Ole Overgaard Elleparken 112 | 8520 Lystrup | Tlf. 30 58 96 31 midtjylland@blaabaretter.dk

SIDEN SIDST Den 26. september var DBB Midtjylland repræsenteret ved Veteran- og Jubilarstævnet i Slagelse med Forenings- og FN-fane. Et flot stævne med over 200 deltagere, som var begunstiget af sol over Slagelse. Se nærmere i Baretten 7. Den 27. september blev den årlige solda-

Baretten | # 08| 2015 | Side 29


LOKALFORENINGERNE terforenings-skydning afviklet i Ebeltoft med Ebeltoft Marineforening som arrangør. Stævnet blev afholdt i Marineforeningens fornemme lokaler, som er et helt museum værdigt. Vi startede med kaffe og rundstykker – samt en lille skarp – efterfulgt af en meget stilfuld flaghejsning, kanonsalut og afsyngelse af ”Kong Christian”, inden skydningerne startede. I år skulle alle skyde med Marineforeningens rifler for at gøre konkurrencen så lige som mulig. Ikke som tidligere år, hvor bl. a. Ebeltoft-skytterne mødte op med deres egne indskudte rifler. Det hjalp dog ikke meget, og det lykkedes heller ikke i år at få skovlen under dem. Ebeltoft Marineforening var ugæstfrie nok til selv at besætte de første pladser i både hold-konkurrencen og individuelt, og ingen var i nærheden af at true dem. DBB Midtjylland deltog med 2 hold á 3 mand. Det var Anders Bang, Niels Danielsen, Bostrup Vindfeldt, Niels Ole Piil, Svend Aage og Palle Stausholm. Bedste resultater var Ole Piil med 141 og Palle Stausholm med 144 point. Efter frokost, præmieuddeling og almindelig hyggesnak vendte vi næsen hjemad efter en rigtig hyggelig dag med et fantastisk flot efterårsvejr. Den 10. oktober afvikledes bowling i Hammel. Resultaterne var gennemsnitlige med Aase T. og Ilse B. på 1. og 2. plads damer. Hugo B. og Vagn T. på 1. og 2. plads herrer. Forholdene i Hammel levede helt op til forventningerne, og specielt bør nævnes en dejlig middag for kun 100 kr. Det bliver Hammel igen. Alle er velkomne. FN-dagen på Rindsholm kro startede ved Mindestenen i Danske Soldaters Mindelund. Faneparade, kranse og buketter ved fremmødte lokalforeninger. En værdig markering af FN-dagen, hvor Midtjyllands fane og tolv fremmødte medlemmer fra DBB Midtjylland bidrog. Læs mere på side 6-8. KOMMENDE arrangementer Den 25.-26. november gennemføres FN-

Side 30 | Baretten | # 08 | 2015

skydning nr. 4 i Lyseng. Kontakt Niels Ole Piil på 86296473 eller mail nopil13@mail.com

blaabaretter.dk med angivelse af navn og tilmelding til Midtjyllands mailliste.

Den 2. december er der mindehøjtidelighed på Skæring Hede for de 5 unge mennesker, der på denne dato i 1943 blev henrettet af tyskerne for deres kamp for frihed. Borgmester Jacob Bundsgaard er dette års taler. Ingen tilmelding.

V.h. Per-Ole Overgaard

Den 9. december afvikles Julebanko i HJV lokaler, Grimhøjvej 1 i Brabrand. Adgang en time før spillet starter kl. 19.00. Vi opfordrer til at bakke op om arrangementet, som traditionelt afvikles med stort fremmøde af veteraner, familie og bekendte. Ligeledes tradition for fine gevinster til banko og til amerikansk lotteri. Evt. spørgsmål rettes til Niels Carlsen på 40576407 eller marnica@ mail.dk Onsdag den 24. februar holder vi generalforsamling. Nærmere herom i Baretten 1/2016. Nyt Veteranhjem ved Aarhus Det nu vedtagne Veteranhjem i Brabrand har brug for ca. 80 frivillige ildsjæle til de mange forskellige opgaver, der knytter sig til start og drift af hjemmet 24 timer i døgnet. Opgaverne spænder bredt fra at planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter, udføre praktiske opgaver, yde støtte til veteraner og pårørende i forhold til deres behov, skabe hjemlig hygge og god atmosfære og meget mere. Lokalforening­ en opfordrer herved medlemmer, der har interesse i aktivt at støtte veteranarbejdet, til at melde sig. På www.dbb-midtjylland. dk findes link. Interesserede uden internetadgang opfordres til at kontakte daglig leder Helle Precht, Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, mobil 20149901. Mail-adresser Husk at opdatere mailadresse til undertegnede, hvis der er ændring til adressen. Medlemmer, der ikke allerede er på listen, opfordres hertil. Send mail til midtjylland@

Midtsjælland

Stiftet 24/10 1981

Formand: Niels Bannergaard Klempegårdvej 70 | 4140 Borup | Tlf. 57 52 76 05 midtsjaelland@blaabaretter.dk

SIDEN SIDST På Flagdagen var vi som nævnt ude flere steder til parader. Vi havde også en anden vigtig opgave, som blev udført af vor faneløjtnant Hans Chr. med assistent. De skulle lægge en blomsterbuket på fire grave for omkomne veteraner i vort område. På Fløng kirkegård ligger sergent Arne Staal Nielsen, på Vindinge kirkegård sergent Claus Gamborg, på Sct. Jørgensbjerg kirkegård sergent Jacob Moe Jensen og på Køge kirkegård konstabel Kenneth Patrick Nielsen. Æret være deres minde. Formanden har modtaget et anonymt brev med følgende ord: ”På min families vegne vil jeg takke De Blå Baretter afd. Midtsjælland og den person, der har lagt den smukke buket blomster på vor søns grav på flagdagen. Med venlig hilsen fra en taknemelig familie”. Formandens hjørne Formanden er meget glad for, at medlemmer tager initiativ til at hjælpe ved de gøremål, der er i vores lokalforening. Derfor en stor tak til fanebærer Flemming Jepsen, som har taget handsken op og skrevet de seneste indlæg. Vi deltog med 6 mand og fane den 26. september i Slagelse til et virkeligt godt Veteran- og jubilarstævne. Alt klappede, ja selv vejret var solrigt. Samme weekend var der Formandsmøde, hvor vi i formandens fravær i forbindelse med ferie var repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Niels B. Petersen.


Vore fire skydninger er vel overstået i de nye omgivelser ved Ejby Hallen, og det har været nogle rigtig gode aftener, hvor vi har hygget os, samtidig med at de ophængte skiver blev grundigt perforeret. De kunne bagefter bruges som tesi. Vore mødeaftener er hyggelige med en god snak om, hvad der er sket siden sidst, eller fra dengang vi var udsendt, imens vore smagsløg får glæde af Leifs gode mad, og vores lugtesans bliver pirret af en god ost. Den sidste mødeaften i år var den 26. november, hvor vi sammen med vores familie ønskede hinanden en glædelig jul og et godt nytår, samtidig med at vi fik gløgg med tilbehør. KOMMENDE ARRANGEMENTER Første møde i det nye år er den 28. januar til Leifs gule ærter med tilbehør. Hertil kræves en tilmelding, der kan ske til Leif på 4656 1032. Den 25. februar er der medlemsmøde. Alle møder er kl. 19.00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2 i Borup. Glædelig jul og et godt nytår. På bestyrelsens vegne. Flemming Jepsen

Nordsjælland

Stiftet 14/8 1989

Formand: Gert Lødrup Andersen Thannersvej 20 | 3310 Ølsted Tlf. 22 35 15 55 | gert.lodrup@hotmail.com

Siden sidst Arbejdsdagen den 3. oktober blev udsat. Den 5. oktober mødte skytterne frem til en dyst på banerne under Sigerslevøster Forsamlingshus. Der kom ikke så mange, og resultatet blev: Anette Strand 185/4 p. Bent Strand 184 p.

Fra foredraget i Humlebæk. Nordsjælland.

Fra foredraget i Humlebæk. Nordsjælland.

Den 15. oktober havde vi besøg af seniorsergent Jørn Hvenegaard fra Veterancentret, der holdt foredrag om ”Hvad bliver vore soldater udsat for under en udsendelse, og hvad gør vi for dem, når de kommer hjem!” Deltagermæssigt slog vi alle rekorder med 54 interesserede mennesker i Humlebæk Dagcenter, hvor Esther og Karl igen havde åbnet for en spændende aften. Der var både medlemmer, pårørende og ”civilister”, som hørte om Jørns udsendelser til Bosnien, Irak og Afghanistan og om, hvad Veterancentret tilbyder hjemvendte veteraner. Her er psykologer, socialrådgivere og andre gode folk klar til at lytte og hjælpe. Mange hjemløse veteraner bliver opsøgt og tilbudt hjælp, eventuelt til en bolig gennem kommunen. Også vore lokalforeninger har mulighed for at søge økonomisk støtte i 10 mio. puljen til projekter og arrangementer for vore veteraner. Tak til Jørn for en spændende aften.

med gode kammerater til en hyggelig aften i vore lokaler i Jægersprislejren.

KOMMENDE arrangementer Mandag den 7. december kl. 19.30 er der den traditionelle juleskydning i Sigerslev­ øster Forsamlingshus. Det er årets sidste skydning, og du kan stadig nå at være med ved at møde op. Mandag den 14. december kl. 19.00 er der juleafslutning for skydning. Skytteforeningerne mødes i Sigerslevøster Forsamlingshus, og vi afslutter sæsonen med noget mad. Pris ca. 150 kr. Tilmelding på hjemmesiden af hensyn til madbestillingen. Torsdag den 17. december kl. 14.45 er der julebowling. Vi spiller i Frederikssund Center Bowl, og der er ledige pladser. Kom glad og få en fornøjelig time i hyggeligt selskab. Onsdag den 13. januar kl. 19.00 holder vi Veteranaften. Julens og nytårets strabadser er overstået, og det er igen tid til at mødes

Torsdag den 14. januar kl. 14.45 er det tid til en gang bowling i Frederikssund Center Bowl på Kocksvej 23 i Frederikssund over for Tæppeland. Mandag den 25. januar kl. 19.30 skyder vi det nye år ind med en skydekonkurrence på banerne under forsamlingshuset på Strølillevej 7 i Skævinge. OBS Jeg henleder opmærksomheden på hjemmesiden www.dbb-nordsjaelland.dk, hvor du kan følge med i, hvad der rør sig i lokalforeningen. Efterlysning Vi har fået mere end 100 tilmeldinger til vort nyhedsbrev, men vi mangler stadig nogle mailadresser, så du ikke behøver at gå glip af et større arrangement. Vil du være med på vores postliste, så du kan være opdateret på vore aktiviteter, så sender du din mailadresse til mig på ta@blaabaretter.dk eller tilmelder dig på hjemmesiden. Er du tilmeldt vores postliste, men intet har modtaget, så skyldes det måske, at du har fået ny adresse, men ikke meddelt det til mig. Jeg modtager jævnligt besked om uanbringelig mail. Torben Andreasen, lokalredaktør/webmaster.

Formanden har ordet I oktober måned skulle jeg skrive en juleog nytårshilsen til Baretten, samtidig med at jeg læste DMI vejrudsigt for resten af året. Grøn vinter og sandsynligvis ingen hvid jul. Temperaturer over det normale for årstiden, så det er svært at blive i julehumør med sådan en vejrmelding.

Baretten | # 08| 2015 | Side 31


Fra foredraget i Humlebæk. Nordsjælland.

Major Rasmus Amstrup. Nordvest.

LOKALFORENINGERNE Generalforsamlingen afholdes fredag den 26. februar. Dagsorden ifølge lovene. Med venlig hilsen Klaus Warming

Ikke desto mindre nærmer vi os det nye år. Det har været et spændende første år for mig som formand. Først og fremmest har vi fået løst nogle vigtige administrative opgaver. Vore vedtægter har også været til ”kasseeftersyn”, dels pga. lovgivning, dels for at gøre dem mere tidssvarende. Arbejdet med vedtægterne fortsætter, så de kan blive drøftet og vedtaget på den kommende generalforsamling. Vi har deltaget med faner lokalt i Frederikssund, ved Dronningens fødselsdag, på Peacekeepers Day, Den nationale Flagdag og ved Veteran- og jubilarstævnet i Slagelse, og vi har aktivt stillet med medlemmer og deltagere i parader på lige fod med alle de andre soldaterforeninger. Man bliver stolt, når man ser geledder af blå baretter med de lyseblå tørklæder lyse op i en parade. Vi har holdt fester og sammenkomster hen over året – altid med flot tilslutning og tak for det. Snart tager vi hul på det nye års aktiviteter. Allerede den 30. januar kl. 12.00 er der overrækkelse af Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009. I skrivende stund er der 20 tilmeldte til overrækkelse ved en parade på Livgardens Kaserne i Høvelte. Den samlede bestyrelse ønsker alle veteraner og jeres familie en Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår. Gert Lødrup Andersen, formand

Side 32 | Baretten | # 08 | 2015

Nordvest

Stiftet 24/10 1985

Formand: Klaus Warming Chr. Winthersvej 67 | 7500 Holstebro | Tlf. 61 60 96 17 nordvest@blaabaretter.dk | www.blaabaretter.dk/nordvest

Siden sidst Ved arrangementet på FN-dagen på Rindsholm Kro blev der uddelt FN- Fredsprismedaljer, eller som det rettelig hedder ”Nobels fredsprismedalje”. Fra Nordvest modtog Rasmus Amstrup (MINUSMA) medaljen. 3 andre modtagere kunne desværre ikke være til stede. Læs mere på side 6-8.

Mindeord over Dan Viuf-Mikkelsen Mandag den 12. oktober døde Dan ViufMikkelsen. Dan sad i Nordvests bestyrelse i en årrække, indtil en sygdom gjorde ham ukampdygtig for ca. 3 år siden. Han var altid i forreste række, når der skulle arbejdes. Dan gjorde tjeneste ved JDR, senest som major, og var udsendt til Cypern på hold 32 og 33. Dan blev 87 år og blev den 16. oktober bisat fra Valgmenighedens kirke i Holstebro, hvor De Blå Baretter, Dragonforeningen og De Dansk Forsvarsbrødre deltog med faner. Æret være Dans minde

Kommende arrangementer I december måned holder vi juleferie, men den 6. januar 2016 går det løs igen med Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke. Se på hjemmesiden, når du vågner nytårsmorgen, hvad tid det starter. Nytårskuren holdes lørdag den 23. januar kl. 17.30 i Konstabelmessen på Dragonkasernen i Holstebro. Menuen er hemmelig indtil dagen, men det bliver en buffet med varme og kolde ting. Øllene er også kolde, og vinen er tempereret. Der bliver uddeling af årstegn samt amerikansk lotteri, og gæsterne må meget gerne medbringe en sang eller et andet kulturelt indslag, så vi kan få en hyggelig aften. Prisen er kun 175 kr. pr. deltager + drikkevarer til meget rimelige priser. Tilmelding til Klaus på 6106 9617 kwarming@youmail. dk eller Michael på 6137 5490 Greenfarm. in.afghanistan@gmail.com senest den 16. januar.

Nordvestsjælland

Stiftet 24/10 2013

Formand: Kalle Nilausen Munkevænget 4 | 4300 Holbæk Tlf. 30 63 75 29 | nordvestsjaelland@blaabaretter.dk

Siden sidst I september/oktober gennemførte vi skydning 2, 3 og 4 og mangler kun 5. skydning. Vi møder normalt 8-9 skytter hver gang, og efter skydningerne forlægger vi til Hjemmeværnsgården, hvor vi afslutter med kaffe og medbragt kage, som svinger lige fra æblekage til bradepandekage – alt sammen velsmagende. Skydningen er selvfølgelig det primære formål, men den hyggelige time i veteraners muntre lag er med til at gøre disse skydninger til noget specielt. Vores mål for 2015 er at blive mester på landsplan, og de foreløbige resultater peger afgjort i den retning. I slutningen af september deltog vi med en stand på Mørkøv Kræmmermarked, der år-


ligt besøges af adskillige tusinde gæster. Vi fik med vores pavillon og vore medvirkende veteraner vist flaget for vores forening. Mange besøgte standen, hvor ”Fredes butik” var opstillet, og vi fik et godt salg af de udstillede varer. Resultatet er endnu ikke opgjort, men vi fik mindst 7 nye medlemmer, heraf en sygeplejerske, som har været udsendt. Hun bor dog i Næstved og Omegns område, men vi siger tillykke til vor gode naboforening med medlemmet. Status for vores forening er 107 medlemmer – flot i betragtning af, at vi ved starten for 2 år siden var 61 medlemmer. Lørdag den 26. september deltog flere af vore veteraner i Veteran- og jubilarstævnet på Antvorskov kaserne. De havde en uforglemmelig dag, og enkelte modtog 50 års medalje for deres udsendelse. Søndag den 27. september blev det årlige formandsmøde gennemført, ligeledes i Slagelse. Her var emnerne mange. Der er udsendt et 13 siders referat, så der er emner til drøftelse i lokalforeningerne efterfølgende. Vi påregner allerede på medlemsmødet den 12. november at behandle nogle af forslagene. Set med lokalforening­ens øjne er det højst prioriterede emne at få valgt et nyt og mere dækkende navn for vores forening svarende til udviklingen, der har medført, at flere og flere enheder udsendes i NATOregi. For disse unge veteraner findes det nuværende navn ikke dækkende eller tillokkende. Lørdag den 24. oktober fejrede vi FN-dagen samt vores 2 års fødselsdag som lokalforening. Vi havde den glæde, at et par nye/

overflyttede veteraner deltog – den ene ledsaget af sin hustru. Der var lagt op til en familieaften, og vi kunne med 44 veteraner og hustruer/ledsagere glæde os over en aften med blandt andet kaffe og veltillavet lagkage. Der var også fra bageren ”sponseret” en pæn stor kringle. Der var købt lagkage til 50 personer. Alt kunne ikke spises – men der var hjemmeværnsfolk til stede, som med tak modtog resterne. Vi udleverede FN-Fredsprismedalje til veteranerne Leo Nielsen og Preben Senniksen. Vi fik også en orientering om fisketuren (ved Søren), om skydningerne (ved Edgar) og om Kræmmermarkedet (ved Frede). Herudover var der orientering om andre emner fra bestyrelsen. Inden aftenen sluttede, havde formanden lige en ekstra ting: Bestyrelsen havde indstillet næstformand Mogens Pagh og bestyrelsesmedlem Brian Andersen til at modtage ”De Blå Baretters Fortjenstmedalje i Bronze” for deres store arbejde og engagement i lokalforeningens liv. Det var derfor en glad og stolt formand, som kunne dekorere de to med Fortjenstmedaljen. Vi ønsker de fire modtagere hjertelig tillykke. KOMMENDE ARRANGEMENTER Tirsdag den 8. december i tiden 19.3022.00 holder vi vores julemøde og årsafslutning på Microvej 2 i Holbæk. Vi skal have en julebuffet, og vi håber, at mange veteraner med ledsagere dukker op. Vi har entreret med kokken fra 2014, og vi fastholder samme pris pr. deltager, nemlig 50 kr. Billigere kan det næppe gøres med den gode kvalitet.

Tirsdag den 12. januar i tiden 19.00-21.30 gennemfører vi årets første medlemsmøde på Microvej 2 i Holbæk. Aftenens emne er endnu ikke fastlagt. Læg mærke til, at medlemsmøderne fremover gennemføres i tiden 19.00-21.30 efter ønske fra medlemskredsen. Onsdag den 20. januar i tiden 18.30-21.00 gennemfører vi skydning 1 og onsdag den 17. februar i samme tidsrum skydning 2 på indendørsbanen i Tusehallen. Efter skydningen forlægges til Hjemmeværnsgården i Holbæk, hvor vi evaluerer aftenens forløb med blandt andet kaffe og kage. Tirsdag den 9. februar i tiden 19.00-21.30 indvarsles til årets generalforsamling på Microvej 2 i Holbæk. Generalforsamlingen gennemføres jævnfør vedtægterne, som findes på lokalforeningens hjemmeside. Yderligere informationer vil fremgå af Baretten 1/2016. FORMANDEN HAR ORDET Det er stadig vigtigt, at tilmelding foretages til hver enkelt aktivitet. Tilmeldingsproceduren er ved at være indarbejdet, og flere og flere anvender hjemmesiden. For de medlemmer, som ikke har internet, skal tilmeldingen ske til formanden på telefon 30 63 75 29, hvorefter formanden vil synliggøre tilmeldingen på hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker alle veteraner med familie en glædelig jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne. Kalle Nilausen

Næstved & Omegn

Stiftet 13/12 1972

Formand: Knud Lund Møllevej 6 | 4700 Næstved | Tlf. 55 73 28 95 naestved@blaabaretter.dk | www.fns-naestved.dk

Siden sidst Foreningen deltog i Næstveds kulturnat, hvor vi stod på Grønnegade Kaserne sam-

Leo Nielsen og Preben Senniksen. Nordvestsjælland

Mogens Pagh og Brian Andersen (th). Nordvestsjælland.

Baretten | # 08| 2015 | Side 33


LOKALFORENINGERNE

Fra Veteranmarchen. Foto af Christian. Næstved og Omegn.

Fra FN-Dagen. Foto af Christian. Næstved og Omegn.

Fra FN-Dagen. Foto af Christian. Næstved og Omegn.

men med GHRVPK. Det var et velbesøgt arrangement, og du kan se et indslag fra TV Sydsjælland på www.facebook.com/ tvsydsjaelland?fref=ts

Petersen, Eigil Thorleif Kristensen, Jesper Sørensen og Marianne Beske.

resseret i vores arbejde, så tag dem med og vis dem vores dejlige lokaler. Kassereren giver en tår kaffe og lidt brød til.

De højere magter så lidt venligere på vores Veteranmarch end i 2014. Der var lidt støvregn ind imellem, men alligevel afskrækkede det åbenbart mange fra at komme ud i naturen. Resultat blev kun 63 deltagere mod normalt ca. 100. Stor tak til jer, der kom, dejligt at se jer. Tag nogle flere med til næste år, hvor datoen er søndag den 16. oktober. Vi håber på lidt solskin.

Se også side 6-8.

FN-dagen Den 24. oktober blev Fredsprismedaljen tildelt: Hans-Henrik Willum Pedersen, Hårlev, Kroatien 8, Erik A. C. Hoffgaard, Lundby, MINUSMA 3, Lars Ulrik Wielandt, Sønderborg, Cypern 4, 5, 6 og 8 samt DANCIVPOL 19, 20 og 21, Erik Rasmussen, Roskilde, Cypern 4. Følgende medlemmer modtog årstegn 10 år: Henrik Holm, Erik Hansen, Morten Holt Bjergø, Flemming Nielsen, Sonny Elniff, Thomas Slobodziuk, Joe Andersen og Vagn Jacobsen. 20 år: Per Henrik S. Larsen, Lars Bo Mortensen, Michael Holst Andersen, Harald Jørgensen, Kim Lars Fichmann, Peter Glargaard Petersen, Steen Løjmand Møller, Niels Ingolf Knutsson, Thomas Bo Legart, Christian T. Jensen, Carsten Jørgensen, Carsten Bo Nielsen, Jens Nordentoft, Jesper Nødlund Larsen, Thomas Lund, Jens Henning Garly, Ole Jensen og Sven Brinkgaard. 25 år: Preben Hansen, Jimmy Flemming

Side 34 | Baretten | # 08 | 2015

40 år: Alex Kulle og Ole Schou.

Kommende arrangementer Søndag den 29. november arrangerer Samvirket julekoncert i musikstalden på Grønnegades Kaserne i tidsrummet 14.0016.00. Det er igen i år Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland, der underholder. Kom i god tid, der er normalt rift om siddepladserne. Dørene åbnes klokken 13.00. Der kan købes gløgg og æbleskiver samt øl og sodavand til rimelige priser. Søndag den 13. december fejres forening­ ens stiftelsesdag med julebanko i lokalerne på Marvede gl. Skole. Da fødselsdagen i år falder på en søndag, starter vi med en lille julefrokost klokken 12.30 med en menu bestående af marinerede sild med/karrysalat, fiskefilet med remoulade, æg, rejer og tomat, leverpostej med bacon, frikadeller med surt, kamsteg med rødkål og til slut ris a’ la’ mande. Dertil en øl eller vand. Tilmelding til julefrokosten senest fredag den 4. december til kasserer@fns-naestved.dk eller på 22 91 49 49. Tilmeldingen er selvfølgelig bindende, og prisen er 150 kr. pr. kuvert. Bankospillet starter klokken 15.00, og af hensyn til forberedelserne ser vi gerne, at I tilmelder jer senest den 4. december til kasserer@fns-naestved.dk eller på 22 91 49 49. Den 1. onsdag i måneden fra klokken 19.00 til 22.00 hygger vi os med gode historier og måske en lille en til halsen. Tag kone eller kæreste med, og kender du nogle tidligere udsendte, eller nogle, der er inte-

Formanden har ordet Vi nærmer os afslutningen på et foreningsår, hvor der er sket meget. Vi har fået lavet nogle forbedringer omkring vores lokaler på skolen. Der er nu stolelifte ved alle trapper og således mulighed for at komme til arrangementer i klublokalerne, selv om man er gangbesværet. I NATO-stuen var der vandskade i foråret, og der er lagt nyt gulv. I den forbindelse er bestyrelsen i gang med at nyindrette lokalet, så der bliver mulighed for at spille billard og dart, men det kan jo kun ske, hvis du møder op og deltager. Vi har haft nogle overvejelser om at få oprettet en gruppe af besøgsvenner til veteraner, men mangler nogle til at deltage. Ligeledes er der tanker om en Veterancafè, i første omgang i Næstved, men også andre steder i foreningsområdet, hvis vi kan skaffe husly og nogle til at passe en sådan cafè. Til sidst vil jeg nævne, at vi i 2015 har fået 34 nye medlemmer og et stort velkommen til dem. Vi glæder os til at se jer ved vore arrangementer. Lad mig minde om, at I alle snart vil modtage et girokort fra Landskartoteksføreren vedr. kontingent. Husk nu at betale, når du modtager girokortet. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer samt familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi ses forhåbentlig i 2016. P.b.v Christian / sekretær


Sydvestjylland

Stiftet 12/10 1981

Formand: Brian Ethelberg Ivigtutvej 39 | 6715 Esbjerg N Brian.ethelberg@bbsyd.com

Kommende arrangementer Torsdag den 17. december kl. 19 mødes vi til juleafslutning med bingo, gløgg og æbleskiver på det nye KFUM, Hjertingvej 70 i Varde. Husk at medbringe en lille pakke til bingoet. Tag eventuelt albummet eller DANCON-bogen med, hvis der skulle blive tid til at genopfriske gamle minder. Mød op til en sædvanligvis hyggelig aften. Tilmelding senest den 12. december til Finn på finnfalck@hotmail.com eller til Brian på 41 94 62 83 eller brian.ethelberg@bbsyd.dk. 1948-medaljen Der er parader med mulighed for tildeling af den nye medalje således: Mandag den 4. januar på Varde Kaserne. Efter det foreliggende er der parade ved Hærens Sergentskole kl. 08.00 og ved Hærens Efterretningscenter kl. 12.00. Tirsdag den 5. januar i Oksbøllejren ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter kl. 11.00 Vi er tilstede ved arrangementerne, og nærmere oplysninger sendes på mail til dem, vi har mail- adresser på. Vil du være sikker, så skriv til finnfalck@hotmail.com Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 er der ordinær generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 revisorer 8. Valg af repræsentanter 9. Eventuelt Forslag skal være Finn finnfalck@hotmail. com i hænde senest 8. februar. Ved gene-

ralforsamlingen er foreningen vært med gule ærter, så derfor er tilmelding nødvendig til Finn på 40 34 40 37 eller finnfalck@ hotmail.com, alternativt til Brian på 41 94 62 83 eller brian.ethelberg@bbsyd.dk, ligeledes senest 8. februar. Sted tilgår, og vi glæder os til at se jer. Ligger du inde med en idé til et arrangement i dit nærområde, så kontakt Finn på finnfalck@hotmail.com, så vi kan drøfte det. Tak til medlemmerne for det forgangne år. Glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med et på gensyn i 2016.

Sydøstjylland

Stiftet 12/9 1969

Formand: Lars Severin Jakobsen Adonisvej 80 | 7100 Vejle | MOB: 30 27 72 87 Tlf.: 76 41 99 99 | sydoestjylland@blaabaretter.dk

SIDEN SIDST Lørdag den 24. oktober fejrede vi FNdagen, der startede med flaghejsning ved Regionskontoret i Vejle, hvor vi lagde en buket. Herefter gik turen til Trinitatis Kirkegården i Fredericia, hvor der blev lagt en krans. Efterfølgende gik vi om foran Bülows Kaserne, hvor vi lagde en buket ved stenen. Formiddagen blev afsluttet på KFUM’s soldaterhjem, hvor Ester serverede en dejlig brunch. Det var en dejlig dag. KOMMENDE ARRANGEMENTER Tirsdag den 8. december: Julefrokost (Koldinghus) kl. 18.30. Tilmelding til Orla på 2660 7050. Pris 100 kr. Tirsdag den 12. januar: Medlemsmøde med spisning kl. 18.30 (19.00) Tilmelding for spisning til Orla – 25 kr. for tre håndmadder. TIL KALENDEREN Tirsdag den 9. februar: Generalforsamling Tirsdag den 8. marts: Medlemsmøde Tirsdag den 2. april: Virksomhedsbesøg

Onsdag den 4. maj: Danmarks befrielse Torsdag den 5. maj: Skamlingsbanken Fredag/Lørdag den 20.-21. maj: Træf på Ryes Kaserne. Pfv. Lars

Sønderjylland

Stiftet 7/3 1969

Formand: Bjarne R. Lorenz Løkkegaardsvej 11 f, 6230 Rødekro | Tlf. 30 40 65 27 bilorenz@bbsyd.dk | www.dbb-soenderjylland.dk

Siden sidst Hermed det sidste nummer af Baretten i 2015. Vi har efter undertegnedes mening haft et godt år, hvor vi har holdt en fast månedlig mødeaften på nær i juli. Jeg vil ikke sige, at de har været vildt besøgt, men dog med et pænt antal deltagere, deriblandt mange nyere medlemmer. Jeg håber, at disse torsdagsmøder vil forsætte i 2016, idet vi uden at beslutte noget får snakket om de gode gamle dage og selvfølgelig også om, hvad der rører sig i foreningen her og nu og lidt om, hvad vi kunne ønske os fremover. Jeg vil gerne på foreningens vegne opfordre jer til at deltage i disse møder fremover. Vi har afviklet Landsskydning med følgende vindere: Hold 1. Anne Jensen 195 p. Hold 2. Johan Petersen 189 p. Hold 3. Preben Lohmann 188 p. Derefter blev præmierne fra sidste års Landsskydning udleveret, og Pernille Bak fik overrakt 1000 p. pokalen. Juleskydningens resultater kommer i næste nummer. Kommende arrangementer Julefrokosten afholdes som bekendt torsdag den 3. december. Cafeteriet skulle have deltagerantallet senest den 15. november, men da dette blad først er modtaget efter denne dato, har vi ikke fået sat en sidste tilmelding for vore medlemmer. Til de ca. 100, som vi har mailadresse på,

Baretten | # 08| 2015 | Side 35


Kim Rønne Kock. Thy, Mors & Salling. Foto: Heri Niclasen.

LOKALFORENINGERNE er der ingen problemer, idet de har fået en invitation på mail. Men vi mangler stadig ca. 75 adresser, og på grund af situationer, som nævnt her, er det vigtigt, at vi får jeres adresse, så vi undgår den slags fremover. Vi har bestilt til et antal forventede deltagere og håber at ramme nogenlunde plet. Så derfor vil jeg til alle jer, der ikke har fået en mail-invitation, bede om alligevel at tilmelde jer så hurtigt som overhovedet muligt til juleafslutningen. Middagen, som består 2 stk. sild, kamsteg med tilbehør og kaffe med småkager, er gratis for medlemmerne med en ledsager. Efter middagen er der uddeling af 10 og 20 årstegn, foreningsmedaljer og Nobels Fredsprismedaljer. Derefter spiller vi lotto om flotte præmier. Tilmelding til Bjarne på 25656527 eller på 30406527 hurtigst muligt. Og så er der ikke andet tilbage end at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, et godt nytår samt en mild vinter. Husk, at det vil glæde os at se så mange af jer som muligt i det nye år. På bestyrelsens vegne. Egon Bak Stiftet 8/11 1987

Thy, Mors & Salling

Formand: Claus Mosbæk Brårupvej 170 | 7800 Skive | Tlf. 97 52 60 06 tms@blaabaretter.dk | www.thymorssalling.dk

SIDEN SIDST Lørdag den 24. oktober deltog repræsentanter fra lokalforeningen i markeringen af FN-dagen på Rindsholm Kro. Læs mere om det velbesøgte arrangement på side 6-8. Lokalforeningen har i år 2 modtagere af FN Fredsprismedaljen: Kim Rønne Kock og Peter Dyrbye. Ingen af dem havde mulighed for at være til stede på Rindsholm Kro, hvorfor medaljen efter ønske er sendt til Peter med posten. Kim fik medaljen overrakt ved et arrangement på Skive Kaserne.

Side 36 | Baretten | # 08 | 2015

FN-dagen har fået sin egen omtale med deltagelse fra andre lokalforeninger på side 6-8. Se billeder herfra på hjemmesiden. Vi har gennemført det første fællesarrangement med den nystartede Veteran Café i Skive som et foredrag med Christian Ring, der er veteran fra Kraijna i det tidligere Jugoslavien, og som har arbejdet for sine kammerater i Kammeratstøtteordningen (KSO). Referat fra arrangementet følger. KOMMENDE ARRANGEMENTER Der er ikke planlagt flere arrangementer i 2015. Sker der ændringer hertil, vil det blive annonceret på vores hjemmeside. AKTIVITETER Bestyrelsen har gennemført møde den 1. november, hvor et af emnerne var kommende aktiviteter i lokalforeningen. Vi vil tilstræbe at udarbejde en mere detaljeret og indholdsrig aktivitetsoversigt og følger op på dette i næste udgave af Baretten. Et er sikkert: Vi skal gennemføre flere arrangementer. Det kræver til gengæld din aktive deltagelse! ANDET For at sikre, at du holdes orienteret om emner, der har betydning for De Blå Baretter, anbefaler vi, at du tilmelder dig Landsforeningens Nyhedsbrev på deres hjemmeside. På bestyrelsens vegne. Claus Mosbæk

Viborg & Omegn

Stiftet 15/12 1969

Formand: Ingerlise Klaris Liseborg Bakke 29 | 8800 Viborg | Tlf. 21 49 00 55 klaris@webspeed.dk | www.dbbv.dk

Siden sidst Vores bowling-arrangementer er blevet et stort hit, også for ikke bowlere. Mens der bowles, kan man sidde og få en snak over en øl eller en vand. Her bliver vendt mange ting. Under spisningen kan man så evt. få snakket med bowlerne.

Kommende arrangementer Tirsdag den 1. december kl. 19.00 holder vi Juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri. Det foregår på Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6 i Viborg. Vi starter med 3 stk. smørrebrød pr. person, hvortil der kan købes øl og vand til de sædvanlige billige priser. Senere serveres kaffe og kage. Mandag den 22. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro. Vi starter med spisning, hvor vi får Dragonbøf med pommes frites, grøntsager & flødetomatsauce. Kroen er vært ved kaffen. Dagsordenen er i henhold til lokalforening­ ens love og vedtægter således: Velkomst og tegnoverrækkelser 1. Valg af dirigent og stemmetæller 1a. Godkendelse af fuldmagter 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning (regnskabsår = kalenderår) 4. Indkomne forslag, der skal være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet 5. Valg, jfr. §5 På valg som formand er Ingerlise Klaris På valg til bestyrelsen er Anders Møller Nielsen og Erik Klausen Valg af suppleanter: Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm Valg af fanebærer: Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen og Jan Egon Kristensen 6. Valg af repræsentanter til Landsforeningens Repræsentantskabsmøde 7. Eventuelt Generalforsamlingen er med ledsagere, og der er tilmelding til Anders Nielsen på 6177


Stiftet 22/9 1990

FN Museet i Frøslevlejren FN-Dagen. Viborg og Omegn.

FN-Dagen. Østjyderne.

4074 eller Ingerlise Klaris på 2149 0055 senest den 16. februar.

Kommende arrangementer Julebankospil den 4. december kl. 19.00 på Hjemmeværnscenteret, hvor vi ser frem til en hyggelig aften med stort fremmøde. Vi får fat i nogle gode gevinster og sælger æbleskiver, øl og vand, så mød talrigt op få en god start på julen.

Tirsdag den 15. marts har vi Kammeratskabsaften med foredrag om KSO. Mandag den 4. april fejrer vi NATO-dagen ved Rindsholm Kro. Se resten af forårets arrangementer på hjemmesiden. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak for den fine tilslutning til vores arrangementer i året, der nu snart er gået. I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber, at I også i 2016 vil støtte op om vores arrangementer. På bestyrelsens vegne. Ingerlise

Østjyderne

Der er nytårsparole søndag den 3. januar kl. 10.00 på Krudthusvej og kammeratskabs-skydning lørdag den 23. januar kl. 14.00 på skydebanerne på Krudthusvej. DFB står for arrangementet. Generalforsamlingen i 2016 er fastsat til afholdelse torsdag den 11. februar kl. 19.00. Nærmere herom i næste udgave af Baretten. Tilmelding til arrangementerne sker til bestyrelsen en uge før afholdelsen.

Stiftet 21/11 1972

Formand: Viggo Fredriksen Beringsvej 19 | 8700 Horsens | Tlf. 26 12 46 96 oestjyderne@blaabaretter.dk | www.dbb-ostjyderne.dk

Siden sidst Østjyderne sendte et par repræsentanter til Veteran- og Jubilarstævne samt formandsmøde i Slagelse den 27. september. Vi deltog i fisketuren til Bønnerup Strand. Der er fine fiskeforhold med gode platforme at stå på og i læ for vinden. Vi kunne godt have båret flere fisk med derfra, men der kunne da blive mindst én fladfisk til hver af deltagerne. Dem kunne vi så nyde til aftensmaden. Morgenmaden og frokosten var med i turen. Tak til Michael og Merete. FN-dagen den 24. oktober blev fejret i Rindsholms historiske mindepark. Læs mere om det flotte arrangement på side 6-8.

Telefonnr. til bestyrelsen Kurt Damgaard tlf. 23 31 81 52 Rasmus Reedtz tlf. 26 80 39 19 Erik V. Pedersen tlf. 75 64 88 34 Erik V. Pedersen Mobil 51 94 88 34 Viggo Frederiksen tlf. 26 12 46 96 Robert Koch tlf. 75 64 00 86 Viggo Brohus tlf. 20 91 89 82 Værd at vide Husk at meddele eventuel ny mail-adresse, så vi kan kommunikere med dig. Klubmøde hver søndag fra kl. 12.00 til 16.00 på ”Stuen”, Ove Jensens Allé. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for det forgangne og på gensyn i 2016. På bestyrelsens vegne. Viggo og Erik V.

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 54 13 52 52 formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

20.000 gæster En fantastisk rekord, som alle vores kustoder kan tage æren for. Også alle I, der jævnligt anbefaler museet, skal have stor tak. I fællesskab kan vi sikkert fastholde de gode besøgstal – det er målsætningen, sammen med fri entre i årene frem. Nye varer FN Museet har sikret sig julegaven til ”Veteranen, der har alt”, nemlig 1948-medaljen i miniature med et alm. ordensspænde. Sættet forhandles i vores webshop til en sætpris af 200 kr. plus forsendelse. Og en så flot og fin veteran kan også ekvipere sig med manchetknapper og slipsenål med det nye veteranmærke – et utroligt flot sæt til en gentleman. Følg i øvrigt med på vores hjemmeside, hvad der kommer af varer inden jul. Vi arbejder på et par små produkter ud over vores nuværende udvalg. Nye Superstøtter Vi kan byde velkommen til to nye Superstøtter, nemlig Kammeratstøtteordningen og KFUM Soldatermission. Vi er glade for jeres støtte og samarbejde. Det går godt Her, hvor året går på hæld, kan vi glæde os over endnu et år uden underskud. Vi kender endnu ikke helt årets resultat, men vi er klart i positiv, og den manglende entreindtægt i år er tjent ind. Vi er endda begyndt at lægge til side til ”entre-pengene” i 2016. Mange har taget godt imod vores udbud af varer i webshoppen og på vores arrangementer rundt om i landet. Årets endelige resultat bliver fremlagt på generalforsamlingen. Enhver tjent krone går ubeskåret til drift og udvikling af vores fælles museum.

Baretten | # 08| 2015 | Side 37


LOKALFORENINGERNE Glædelig Jul og godt Nytår Bestyrelsen ønsker alle i og omkring Museet en rigtig glædelig Jul samt et godt og velsignet Nytår. En stor hilsen til vores utrættelige kustoder, vores mange støttemedlemmer og Præsidium – uden jeres engagement kunne vores ønsker for FN Museet ikke blive virkelighed. Tusinde tak. Vi glæder os til at se jer i sæson 2016, der starter i uge 7 med sæsonåbning og generalforsamling den 19. marts. Per Amnitzbøl Rasmussen

Ny Veteran PIN KSO har ladet fremstille en ny Veteran PIN i revers-modellen, så den svarer til det Veteranmærke, der bruges i dag. Størrelsen er 14 x 16 milimeter. Det er fortsat tanken, at alle udsendte skal have mærket ved hjemkomst fra mission, og Veteraner, som ikke har modtaget det endnu, kan rekvirere det på hjemmesiden. KSO´s forretningsudvalg overvejer, om restlageret af det gamle mærke kan udleveres til personer, der sympatiserer med og støtter veteransagen, for derigennem at udbrede kendskabet yderligere.

Kære Venner Så er sæsonen slut, og vi begynder at forberede os på sæsonåbningen den 19. marts 2016, hvor der også er ordinær generalforsamling. Hvis ikke du allerede har sikret dig en uge i 2016, er det på høje tid at give mig et praj. Kun ugerne 31 og 41 er tilbage.

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforening har til formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet, af linien eller reserven, samt til enker/enkemænd eller børn efter disse.

Glædelig jul og godt nytår. Knud Spangsø, kustodechef

Værnspræsterne

LEGATER

Stiftet 11/6 2008

Formand: Vilhelm Værge Uhresøvej 31 Mejdal | 7500 Holstebro Tlf. 48 42 66 07 | praester@blaabaretter.dk

Glædelig jul Ved denne lejlighed skal lyde ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår samt et på gensyn/genhør i 2016.

Legater uddeles efter motiveret ansøgning og kan f.eks. ydes til hjælp begrundet i sociale forhold, sygdom, inkl. posttraumatiske lidelser, hjælpemidler ved invaliditet, begravelseshjælp, uddannelse (dog her efter trang) mm. Ansøgningsskema kan rekvireres ved foreningens sekretær: Major Jørgen Larsen. Digterparken 76, 2750 Ballerup. Mail: jalars@larsen.mail.dk NB: Alt andet lige vil medlemskab nyde fortrinsret. Spørgsmål om foreningen bedes venligst rettet til sekretæren.

Vilhelm Værge, formand

Glædelig jul Redaktionen, GB Grafisk og trykkeriet ønsker alle medlemmer, annoncører og lokalforeninger en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2015.

Side 38 | Baretten | # 08 | 2015


HUSK

Aktivitetskalender

November

Januar 2016

25. Kronjylland, Julebanko 26. København, Klubmøde 26. Lolland, Falster og Møn, Klubmøde 26. Midtsjælland, Medlemsmøde 27. Lolland, Falster og Møn, Julefrokost 29. Næstved og Omegn, Adventskoncert 29. Østjyderne, Klubmøde 30. Sønderjylland, Bowling 31. Sønderjylland, Brunch

December 01. Viborg og Omegn, Juleafslutning 01. Bornholm, Kammeratskabsaften 01. Limfjorden, Bankospil 02. Næstved og Omegn, Medlemsmøde 02. Midtjylland, Skæring Hede 03. Sønderjylland, Julefrokost 04. Østjyderne, Julebanko 05. Østjyderne, Klubmøde 05. Fyn, Julefrokost 07. Nordsjælland, Juleskydning 08. Nordvestsjælland, Julemøde 08. Værnspræsterne, Julefrokost 08. Sydøstjylland, Julefrokost 09. Midtjylland, Julebanko 10. København, Julegløgg 10. Lolland, Falster og Møn, Klubmøde 12. Østjyderne, Klubmøde 13. Næstved og Omegn, Julebanko 14. Nordsjælland, Afslutning på skydning 17. Sydvestjylland, Julehygge 17. Nordsjælland, Julebowling 19. Østjyderne, Klubmøde 22. Viborg og Omegn, Kranselægning, Rindsholm 22. Nordvest, Kranselægning, Oksbøl

03. Østjyderne, Nytårsparole 06. Viborg og Omegn, Nytårsgudstjeneste 06. Nordvest, Nytårsgudstjeneste 06. Næstved og Omegn, Medlemsmøde 10. Østjyderne, Medlemsmøde 12. Nordvestsjælland, Medlemsmøde 12. Sydøstjylland, Medlemsmøde 13. Kronjylland, Medlemsmøde 13. Nordsjælland, Veteranaften 14. Limfjorden, Nytårsgudstjeneste 14. Nordsjælland, Bowling 14. Lolland, Falster og Møn, Medlemsmøde 14. København, Medlemsmøde 17. Østjyderne, Medlemsmøde 19. Viborg og Omegn, Bowling 20. Fyn, Klubaften 20. Nordvestsjælland, Skydning 23. Nordvest, Nytårskur 23. Østjyderne, Skydning 24. Østjyderne, Medlemsmøde 25. Nordsjælland, Skydning 28. Midtsjælland, Medlemsmøde 28. Lolland, Falster og Møn, Medlemsmøde 28. København, Medlemsmøde 31. Østjyderne, Medlemsmøde

Februar 02. Limfjorden, Generalforsamling 03. Næstved og Omegn, Medlemsmøde 07. Østjyderne, Medlemsmøde 09. Sydøstjylland, Generalforsamling 09. Nordvestsjælland, Generalforsamling 10. Kronjylland, Generalforsamling 11. Østjyderne, Generalforsamling

Du er v til al elkommen le arr a ment er ov ngeer he le lande t

11. Lolland, Falster og Møn, Medlemsmøde 11. København, Medlemsmøde 14. Østjyderne, Medlemsmøde 14. København, Nytårstaffel 17. Nordvestsjælland, Skydning 21. Østjyderne, Medlemsmøde 22. Viborg og Omegn, Generalforsamling 23. Sydvestjylland, Generalforsamling 24. Midtjylland, Generalforsamling 25. Lolland, Falster og Møn, Medlemsmøde 25. København, Medlemsmøde 25. Midtsjælland, Medlemsmøde 26. Nordvest, Generalforsamling 28. Østjyderne, Medlemsmøde

Landsforeningens aktiviteter November 21. Hovedbestyrelsesmøde, Odense.

December 22. Kranselægninger i København, Oksbøl og ved Rindsholm Kro.

Januar 2016 16. Hovedbestyrelsesmøde i Fredericia

Marts 13. Hovedbestyrelsesmøde hos Landskassereren Læs mere om de enkelte arrangementer på respektive lokalsider.

Husk den 22. december

Husk de mange arrangementer med kranselægninger på Kastellet, i Danske soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro, i Oksbøl og på Bornholm. Mød op ved et af arrangementerne, tag familie og bekendte med, så vi bliver rigtig mange, der hylder vore veteraner og mindes de omkomne. Alle steder startes kl. 11.00, og efter kranselægningerne vil der være en reception for de fremmødte. Kom og vær med til at gøre dagen til noget særligt for veteranerne. Baretten | # 08| 2015 | Side 39


Følg mig

ID-nr. 46546

Magasinpost SMP

KIM KRISTENSEN

jyllandspostensforlag.dk

LEDELSE FRA FRONTEN jyllandspostensforlag.dk

★★★★★

jyllandspostensforlag.dk

”En rigtig god og velskrevet bog, som jeg med glæde anbefaler.” – JYLLANDS-POSTEN

jyllandspostensforlag.dk

★★★★★

”Skal du læse én bog om ledelse, skal det være den her!” – BRIAN K, ANMELDELSE FRA SAXO.COM jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

”Imponerende og solid bog om erfaringsbaseret dansk ledelse … Læs denne bog! God læselyst!” – LEDERNE

P O L I T I K E N S F O R L AG Afsender De Blå Baretter

Produktionsplan for BARETTEN 2016

jyllandspostensforlag.dk

Udgave

Deadline

Omdeling

Udgave

Deadline

Omdeling

1

20/12/15

18/01/16

5

20/07/16

08/08/16

2

20/02/16

14/03/16

6

20/08/16

05/09/16

3

20/03/16

11/04/16

7

20/09/16

10/10/16

4

20/04/16

11/05/16

8

10/11/16

28/11/16

Ændringer vedr. abonnement: Kontakt Mads Tonsgaard, Gl. Møllevej 89, DK - 7970 Redsted M. Mobil: 31 11 17 89 kartotek@blaabaretter.dk