Page 1

JAARAANBOD BASISSCHOLEN 2011 - 2012


Inhoudsopgave Inleiding

3

1. Abonnementen basisscholen

4

2. Advies 2.1 Schoolbibliotheek en documentatiecentrum

5

3. Collecties 3.1 Themacollecties 3.2 Collecties technisch lezen 3.3 Combinatielezen 3.4 Wisselcollecties jeugdverhalen

5 6 6 6

4. Schoolprogramma 2011-2012 groep 1 t/m 8 4.1 Schoolprogramma 2011-2012 Eemnes 4.2 Schoolprogramma 2011-2012 Muiden 4.3 Schoolprogramma 2011-2012 Weesp 4.4 Schoolprogramma 2011-2012 Wijdemeren

7 8 9 10 11

5. Omschrijvingen schoolprogramma 2011-2012 per groep 5.1 Groep 1 & 2 Het Nationale Voorleesparcours 5.2 Groep 3 Mag dat, Ollie 5.3 Groep 4 ABC Daar begint het mee PoĂŤzieproject 5.4 Groep 5 Schrijver Marcel van Driel- sprookjesspeurders 5.5 Groep 6 Biebvlieg 5.6 Groep 7 Ben jij wel helemaal wijs 5.7 Ouders Ouderavond Mediawijsheid 5.8 Groep 8 Lesbrief Kinderboekenweek 5.9 Bovenbouw ( 5t/m 8) Leskist Stelling van Amsterdam- erfgoededucatie 5.9 Alle groepen Ouderavond taal- leesonderwerpen Alle groepen Groepsruilen

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6. Inschrijfformulieren 6.1 Formulier gegevens school 6.2 Inschrijfformulier 6.3 Aanvraagformulier Themacollectie 6.4 Themalijst 6.4 Aanvraagformulier Jeugdverhalen

23 24 25 26 27

7. Schoolvakantierooster

28

2


Inleiding Hierbij presenteert De Bibliotheek het jaaraanbod 2011-2012 voor alle basisscholen in haar werkgebied. De Bibliotheek heeft een programma samengesteld voor de basisscholen waarbij alle groepen aan bod komen en met plezier bezig kunnen zijn met leesbevordering, educatie, cultuur en mediawijsheid. De Bibliotheek legt dit schooljaar de nadruk op het leren omgaan met digitale media. Enerzijds leren wij de kinderen hoe zij met behulp van digitale media aan informatie kunnen komen en hoe zij deze informatie kunnen beoordelen. Anderzijds willen wij kinderen leren hoe om te gaan met het brede aanbod dat zij vinden op het internet. Bij ieder project wordt verwezen naar data waarvoor u kunt inschrijven. Let u er goed op dat voor de vier vestigingen verschillende data gelden. Alle vestigingen staan beschikking scholen, zij mogen kiezen naar welke bibliotheek zij gaan. Via de website www.debibliotheek.org kunt u ook uw inschrijvingen kenbaar maken, informatie vinden over de collectie, activiteiten en openingstijden van de vier vestigingen. Graag de inschrijvingen van de projecten uiterlijk retour d.d. vrijdag 22 juli 2011. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Vestiging Eemnes Contactpersoon: Erna Bosse Tel. 035-5383520 e-mail: ebosse@debibliotheek.org Vestiging Muiden/Muiderberg Contactpersoon: Anne van Ogtrop/ Stefanie Beijen Tel.0294-264768 e-mail: avogtrop@debibliotheek.org Vestiging Weesp Contactpersoon: Marion van der Stroom Tel.0294-412704 e-mail: mvanderstroom@debibliotheek.org Vestiging Wijdemeren & coรถrdinatie jeugd (domeinspecialist): Contactpersoon: Henriette Pluim Tel. 035-5825488 e-mail: hpluim@debibliotheek.org

3


1. Abonnementen basisscholen Voor het gebruik van De Bibliotheek en het afnemen van projecten uit het jaaraanbod geldt het afsluittarief van € 175, -- ( excl. BTW) per deelnemende basisschool voor het schooljaar 2011-2012. Ons tarief is gebaseerd op het intekenen van één groep per leerjaar 1 t/m 8. Indien u met een tweede groep inschrijft op hetzelfde programma dan is een tweede abonnement vereist. Wat u voor dit tarief kunt afnemen hebben wij voor u op een rijtje gezet: • •

• • • • •

Iedere basisschool heeft een eigen pas Per pas mogen maximaal 75 materialen voor 6 weken worden geleend; informatieve boeken: 5 per onderwerp. Alle leerkrachten kunnen van de schoolpas gebruik maken. De school is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de materialen. Verloren of beschadigd materiaal dient te worden vergoed. Per basisschool mag een wisselcollectie van 75 materialen worden aangevraagd. Deze materialen mogen van oktober t/m juni op de basisschool blijven. Per basisschool mogen 4 themacollecties worden aangevraagd. Er kunnen er meer aangevraagd worden voor € 30,- ( excl. BTW) per themacollectie. Per pas mag één groep in groepsverband boeken komen ruilen tijdens schooltijd. Frequentie en tijd worden in overleg vastgesteld. Een basisschool mag op alle projecten met één groep intekenen. Voor een paar projecten wordt een extra bijdrage van de school gevraagd; dit staat expliciet vermeld bij het desbetreffende project.

Logistiek: • • •

De schoolpas wordt in de vestiging waarvan de school gebruik maakt bewaard. De 75 materialen die worden geleend zijn inclusief groepsruilen, maar exclusief themacollecties en collecties behorende bij een project. Aanvraagformulieren voor de themacollecties levert u in bij de vestiging waar de school gebruik van maakt. De collecties kunnen ook in deze vestiging worden opgehaald en (tijdig) worden ingeleverd. In mei 2012 stuurt De Bibliotheek een rekening voor het aansluittarief voor het schooljaar 2011-2012.

4


2. Advies 2.1. Schoolbibliotheek en documentatiecentrum De Bibliotheek geeft u graag advies op het gebied van: • opstellen van mediatheekbeleid • opstellen van een collectieprofiel • aanschaffen en saneren van materialen • automatiseren van de schoolmediatheek • organiseren en beheren van de schoolmediatheek 3. Collecties 3.1 Themacollecties Themacollecties kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van projecten, vieringen, etc. U kunt bij het samenstellen van een collectie een keuze maken uit informatieve en verhalende boeken, dvd’s en luisterboeken. Alle collecties worden op maat gemaakt. Aanvragen themacollecties Via het aanvraagformulier themacollectie voor het primair onderwijs kunt u aanvragen doen bij de verschillende vestigingen van De Bibliotheek: Eemnes, Muiden, Weesp of Wijdemeren. Let op! Indien u direct bij ProBiblio een themacollectie aanvraagt hebben wij geen zicht op de verdere verloop van de collectie. Op de dag dat aangevraagde themacollectie wordt afgeleverd bij de vestiging van uw werkgebied ontvangt u van ProBiblio een bevestiging per mail via het algemene mail adres van uw school. Het is raadzaam een themacollectie ruim van tevoren aan te vragen bij de bibliotheek in uw werkgebied. Aanvragen voor seizoensgebonden onderwerpen dienen voor een bepaalde datum te worden ingezonden. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen en data: - Herfst 1 september 2011 - Winter 14 november 2011 - Lente 1 februari 2012 - Zomer 1 mei 2012 - Kinderboekenweek in het schooljaar 2012-2013: vóór juni 2012 Deze collecties worden ieder jaar door veel scholen aangevraagd. De materialen hiervoor worden zoveel mogelijk over de verschillende scholen verdeeld. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat een aangevraagde collectie een beperkte hoeveelheid materialen bevat. Aanvraagformulier themacollecties pagina 25.

5


3.2 Collecties technisch lezen (Avi-collecties) Dit zijn de collecties bestaande uit leesboekjes gesorteerd op Avi-niveau. Er is een nieuwe indeling gekomen vanuit Cito en KPC groep. De Avi is geïntegreerd met toetsen leesvaardigheid. Daaruit zijn nieuwe Avi-niveaus ontstaan om de leesvaardigheid van de kinderen en de moeilijkheidsgraad van de kinderboeken beter op elkaar af te stemmen. De eerste leesboekjes zijn gemakkelijk te herkennen aan de letter E van eerste leesboekjes. De Bibliotheek beschikt over een informatiepakket (zie ook aanbod groep 3). 3.3 Combinatielezen Een collectie combinatielezen is bedoeld voor moeilijk lezende kinderen en bestaat uit vijf boeken met een cd waarop het boek in leestempo is ingesproken. Ook kunt u een bezoek brengen aan het MLP-plein in onze vestigingen (Makkelijk Lezen Plein). Dit gaarne wel in overleg met de bibliothecaris in uw werkgebied. 3.4 Wisselcollecties Jeugdverhalen Deze collecties zijn bedoeld als aanvulling op de schoolbibliotheek en bestaan uit verhalende boeken. Niet alleen leesboeken, maar ook prentenboeken, eerste leesboekjes of boeken voor kinderen met leesproblemen. Er zijn ook boeken in het Frans, Duits en Engels beschikbaar. Voor de wisselcollecties wordt een apart tarief berekend. Bij deze collecties is het niet mogelijk een voorkeur voor thema’s of auteurs aan te geven. Voor vragen over samenstelling van de collecties en de facturering kunt u contact opnemen met de bibliotheek. Beide collecties zijn aan te vragen via het formulier Jeugdverhalen op pagina 27.

6


4. Schoolprogramma 2011-2012 groep 1 t/m 8 De Bibliotheek heeft een programma samengesteld voor de basisscholen, waarbij alle groepen van het aanbod gebruik kunnen maken en bezig kunnen zijn met leesbevordering, educatie, plezier en mediawijs worden. U kunt zich inschrijven voor alle projecten van uw keuze. U vindt: - een overzicht van de beschikbare data per vestiging vanaf pagina 8. - een omschrijving per project vanaf pagina 12. - inschrijfformulieren voor deze projecten vanaf pagina 23. Let op! Themacollecties dient u ruim 4 weken van te voren aan te vragen; seizoensgebonden collecties zie de data op pagina 5. •

• • • •

De aanvangstijden van de projecten worden vastgesteld aan de hand van de inschrijvingen. De bibliothecaris van de bibliotheek waarvan u gebruik maakt zal hierover contact met u opnemen. Houdt u bij het plannen rekening met eventuele afwijkende vakantiedagen. Een adviestabel van vakanties van OC&W vindt u achter in dit jaaraanbod. Wilt u bij inschrijving meerdere data doorgeven, zodat wij de groepen goed kunnen indelen? Wilt u bij inschrijving het aantal leerlingen per groep vermelden? Bij kleine groepen bestaat de mogelijkheid dat deze samengevoegd worden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat wij een programma moeten annuleren.

Wij verheugen ons op het komend jaar waarin wij, net als vorig jaar, samen met u met het nieuwe programma aan de slag kunnen gaan. Het programma biedt naar onze overtuiging veel mogelijkheden tot samenwerking. Samenwerking om de kinderen te laten zien hoeveel plezier je kunt beleven aan lezen, boeken en andere media. Wij ontvangen graag uiterlijk d.d. vrijdag 22 juli 2011 uw inschrijfformulieren retour!

7


4.1 Schoolprogramma 2011-2012 Eemnes Groep1 & 2 Voorleesparcours Datum waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 17 januari ochtend • dinsdag 24 januari ochtend Groep 3 Mag dat Ollie Datum waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 8 november ochtend Groep 4 ABC daar begint het mee….. Poëzieproject Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar 6 weken Groep 5 Schrijver op bezoek • dinsdag 14 februari

ochtend

Groep 6 De Biebvlieg Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar Groep 7 Mediawijsheid Data waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 10 april • dinsdag 17 april Groep 8 Leskist superhelden Deze kist staat klaar in de bibliotheek vanaf dinsdag 6 september 2011 Alle groepen: Ouderavond Groepsruilen Leskist Stelling van Amsterdam

gehele jaar gehele jaar gehele jaar (bovenbouw)

8


4.2 Schoolprogramma 2011-2012 Muiden Groep1 & 2 Voorleesparcours Datum waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 17 januari ochtend • dinsdag 24 januari ochtend Groep 3 Mag dat Ollie Datum waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 15 november Groep 4 ABC daar begint het mee….. Poëzieproject Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar 6 weken Groep 5 Schrijver op bezoek • maandag 6 februari • dinsdag 7 februari Groep 6 De Biebvlieg Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar Groep 7 Mediawijsheid Data waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 24 april Groep 8 Leskist superhelden Deze kist staat klaar in de bibliotheek vanaf dinsdag 6 september 2011 Alle groepen: Ouderavond Groepsruilen Leskist Stelling van Amsterdam

gehele jaar gehele jaar gehele jaar (bovenbouw)

9


4.3 Schoolprogramma 2011-2012 Weesp Groep1 & 2 Voorleesparcours Datum waarvoor u kunt inschrijven: • woensdag 18 januari • donderdag 19 januari • woensdag 25 januari • donderdag 26 januari

ochtend ochtend ochtend ochtend

Groep 3 Mag dat Ollie Datum waarvoor u kunt inschrijven: • donderdag 10 november • woensdag 16 november • donderdag 17 november Groep 4 ABC daar begint het mee….. Poëzieproject Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar 6 weken Groep 5 Schrijver op bezoek • maandag 6 februari • dinsdag 7 februari Groep 6 De Biebvlieg Data waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar Groep 7 Mediawijsheid Data waarvoor u kunt inschrijven: • donderdag 12 april • donderdag 19 april • donderdag 10 mei Groep 8 Leskist superhelden Deze kist staat klaar in de bibliotheek vanaf dinsdag 6 september 2011 Alle groepen: Ouderavond Groepsruilen Leskist Stelling van Amsterdam

gehele jaar gehele jaar gehele jaar (bovenbouw)

10


4.4 Schoolprogramma 2011-2012 Wijdemeren Groep1 & 2 Voorleesparcours Datum waarvoor u kunt inschrijven: • dinsdag 17 januari ochtend • dinsdag 24 januari ochtend Groep 3 Mag dat Ollie Datum waarvoor u kunt inschrijven: • maandag 7 november Groep 4 ABC daar begint het mee….. Poëzieproject Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar 6 weken Groep 5 Schrijver op bezoek • donderdag 9 februari Groep 6 De Biebvlieg: Datum waarvoor u kunt inschrijven: • het gehele jaar Groep 7 Mediawijsheid Data waarvoor u kunt inschrijven: • maandag 7 mei • maandag 14 mei Groep 8 Leskist superhelden Deze kist staat klaar in de bibliotheek vanaf dinsdag 6 september 2011 Alle groepen: Ouderavond Groepsruilen Leskist Stelling van Amsterdam

gehele jaar gehele jaar gehele jaar (bovenbouw)

11


5.1 Groep 1 & 2 Een programma rond De Nationale Voorleesdagen:

Het Nationale Voorleesparcours Plaatjes bekijken, verhaaltjes vertellen – welk kind is er niet verzot op? Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Voor de groepen 1 & 2 heeft De Bibliotheek een speciaal programma ontwikkeld rond het prentenboek van het jaar in De Nationale Voorleesdagen, die plaatsvinden van woensdag 18 januari t/m 28 januari 2012

Activiteit: De kinderen worden door middel van opdrachtjes uit prentenboeken door de bibliotheek geleid. Daarnaast wordt erop een interactieve manier voorgelezen uit het prentenboek van het jaar 2012. De leerkracht krijgt een uitgebreide lesbrief mee naar school waarmee in de groep verder aan de slag gegaan kan worden met de top tien beste prentenboeken van het jaar 2012. Duur: 30 minuten Periode: hele maand januari 2012 Locatie: in De Bibliotheek Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

12


5.2 Groep 3

Mag dat, Ollie? Interactief teken-, zing- en vertelprogramma

Het project: Ollie staat 's morgens vroeg op als haar ouders nog slapen. Ze neemt haar ontbijt en haar zwemband mee en racet met haar fiets door de stad. Ze doet allemaal dingen…. Mag dat, Ollie? De illustrator Julliette de Wit vertelt het verhaal en de kinderen kunnen reageren en aanwijzen wat Ollie voor stouts en gevaarlijks doet. Ter plekke tekent Julliette de dieren uit het verhaal op een flap-over. Ook zingt ze liedjes over Ollie en een weggelopen hondje. Na het bezoek wordt een uitgebreide lesbrief en materiaal meegegeven zodat de leerkracht er in de groep mee aan de slag kan. Locatie: in De Bibliotheek Maand: november 2011 Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst. Kosten: voor basisscholen in Eemnes, Muiden en Wijdemeren zijn de kosten € 75, - per groep. Voor de basisscholen in Weesp geldt een bijdrage in de administratiekosten van € 20, - per groep. N.B.: deze aanbieding voor basisscholen in Weesp is, net als voorgaande jaren, onder voorbehoud van financiële toezegging van de gemeente Weesp. Als de basisschool intekent, geeft u daarmee toestemming om subsidie aan te vragen namens de basisschool bij de gemeente Weesp.

13


5.3 Groep 4

ABC daar begint het mee…… POËZIE-PROJECT

Poëzie is spelen met taal. In een aantal kerndoelen voor het basisonderwijs wordt verwezen naar poëzie: taal-, lees- en schrijfvaardigheid en taalbeschouwing hangen hiermee samen. In dit verband wordt onder meer gesproken over het uiten van gevoelens, het ordenen van gedachten en de combinatie van taal en vorm. Poëzie heeft een positief effect op de taal, denk- en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Het project: Het project bestaat uit een aantal posters van plint (zie afbeeldingen) en materialen uit de bibliotheek, zoals gedichtenbundels. Een uitgebreide lesbrief met daarin kant en klare tips om met de materialen aan de slag te gaan en achtergrondinformatie over een aantal bekende dichters. Dit project kan het gehele jaar worden geleend. Misschien is het, in overleg met de jeugdbibliothecaris van uw werkgebied, mogelijk een tentoonstelling in De Bibliotheek te organiseren van het gemaakte materiaal van uw leerlingen! Uitleentermijn: 6 weken Locatie: in de groep Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

14


5.4 Groep 5

Schrijver op bezoek: Marcel van Driel met “Sprookjesspeurders” Het project: De Sprookjesspeurders is een interactieve voorstelling die uit drie delen bestaat: In het eerste deel vertelt Marcel over De Sprookjesspeurders en laat hij zijn optreden in het Jeugdjournaal zien. Daarna leest hij één of twee hoofdstukken voor, afhankelijk van de beschikbare tijd. Tijdens het voorlezen, kijken de kinderen naar 3D film die laat zien wat Marcel voorleest.

Het tweede deel is helemaal interactief. Een van de kinderen wordt naar voren geroepen om als Marc of Christel in de 3D wereld van De Sprookjesspeurders rond te lopen, terwijl de andere kinderen aanwijzingen geven. Tijdens het laatste deel van de voorstelling kunnen de kinderen vragen stellen aan Marcel over zijn andere boeken of schrijven in het algemeen. Het is handig als kinderen deze vragen vooraf voorbereiden en naar de medewerker van uw werkgebied mailen, minimaal een week van te voren. Bij het project wordt een lesbrief en materiaal geleverd, zodat de leerkracht er zelf in de groep mee verder kan werken. Maand: februari 2012 Locatie: in De Bibliotheek (of theater in de buurt) Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst. Wees er snel bij want vol=vol Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 worden bij afzegging de kosten aan de school doorberekend. Kosten: voor basisscholen in Eemnes, Muiden en Wijdemeren zijn de kosten € 75, - per groep. Voor de basisscholen in Weesp geldt een bijdrage in de administratie- kosten van € 15, - per groep. N.B.: deze aanbieding voor basisscholen in Weesp is, net als voorgaande jaren, onder voorbehoud van financiële toezegging van de gemeente Weesp. Als de basisschool intekent, geeft u daarmee toestemming om subsidie aan te vragen namens de basisschool bij de gemeente Weesp

15


5.5 Groep 6

De Biebvlieg Handige tips & trucs om de weg te vinden in de bibliotheek.

Het project: De leerlingen brengen met hun leerkracht een groepsbezoek aan de bibliotheek. Tijdens dit bezoek geeft de bibliothecaris informatie over de verschillende materialen die in de bibliotheek te vinden zijn. Vervolgens krijgen de leerlingen instructie over het opzoeken van materialen. Daarna gaan ze met behulp van gerichte zoekopdrachten in groepjes in de bibliotheek aan de slag. Er zijn opdrachten die zowel met als zonder de computer worden uitgevoerd. De Biebvlieg is een diploma voor de leerlingen die de weg weten te vinden door de bibliotheek. Het heeft de vorm van een A3–vel dat gevouwen kan worden tot een vliegende biebvlieg: op de achterzijde staan de zoekvragen voor in de bibliotheek. Locatie: in De Bibliotheek Maand: gehele jaar, in overleg met bibliothecaris van werkgebied Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

16


5. 6 Groep 7

Ben jij wel helemaal wijs?

Het project: Een groepsbezoek aan de bibliotheek van ca. 1,5 uur. Tijdens dit bezoek worden de kinderen mediawijs gemaakt. Dat wil zeggen meer bewust van de verschillende soorten media, de invloed van de media en het gebruik ervan. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen een korte inleiding van de mediacoach van De Bibliotheek. Er komen onderwerpen aan bod zoals: Wat zijn media, soorten media, wat is reclame. Internet, MSN, chatten, hyves en nog veel meer… Daarna wordt de nieuw geleerde wijsheid in praktijk gebracht. Wat komt er allemaal aan “extra” informatie voorbij? Na het bezoek wordt een uitgebreide lesbrief en materiaal meegegeven zodat de leerkracht er in de groep mee aan de slag kan. Locatie: in de bibliotheek Periode: april/mei 2012 Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

17


5.7 Bovenbouw

Ouderavond Mediawijsheid

Bijna alle kinderen tussen de 9 en 12 jaar zitten op internet, en je zou bijna denken dat het nooit anders geweest is. Toch is het een relatief nieuwe ontwikkeling. In 1997 beschikte slechts eenderde van de gezinnen over een ‘snelle’ computer. Om toegang te krijgen tot internet moest je inbellen tegen hoge kosten. Pas sinds 2008 zijn vrijwel alle jongeren vanaf 9 jaar online. Nog maar net dus. Die nieuwe ontwikkelingen stellen ouders en leraren ook voor nieuwe vragen. Bijvoorbeeld: hoe lang mag een kind online? En wat zijn verantwoorde en geschikte content? Online activiteiten, zoals Hyves en Habbohotel, oorspronkelijk opgezet voor studenten en tieners worden nu ook door veel jongere kinderen gebruikt. Het project: De Bibliotheek organiseert een ouderavond voor alle ouders van leerlingen van de bovenbouw waar het onderwerp mediawijsheid uitvoerig wordt besproken. Ouders kunnen antwoord kunnen krijgen op de vele vragen die het gebruik van internet en media met zich meebrengt in de opvoeding. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze mediacoach. Locatie: in De Bibliotheek/op school Periode: mei 2012 Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

18


5.8 Groep 8 De 57e Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 oktober tot en met zaterdag 15 oktober 2011. Het motto is:

Lesbrief Superhelden! – Over dapper durven zijn

Het project: Naar aanleiding van het thema van de kinderboekenweek 2011 ontvangt de groep in september een uitgebreide lesbrief en materiaal over het thema van de Kinderboekenweek. De leerlingen worden geprikkeld om op verschillende manieren na te denken over het thema: ‘Superhelden- over dapper durven zijn’ Zij krijgen diverse opdrachten voor thuis, op school en in de bibliotheek. Het antwoord is te vinden in informatieve- leesboeken en andere media. Tevens kunnen de leerlingen, ieder voor zich, mee doen aan een ( schrijf) wedstrijd. In de Kinderboekenweek wordt de winnaar per vestiging bekend gemaakt. Van de inzendingen wordt een tentoonstelling gemaakt in De Bibliotheek. Deze kunnen de kinderen tijdens de Kinderboekenweek komen bewonderen. In overleg is het mogelijk om als afsluiting met de groep naar de bibliotheek te komen en boeken op de schoolpas mee te nemen ( groepsruilen). Periode: september tot en met 15 oktober Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2010-2011”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst. Wees er snel bij want vol=vol! Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 worden bij afzegging de kosten aan de school doorberekend.

19


5.9 Bovenbouw ( groep 5 t/m 8)

Leskist Stelling van Amsterdam – Erfgoededucatie

Het project Een uitgebreide leskist om het historische verhaal van Berend wiens vader in 1914 gelegerd wordt in een fort in de Beemster dat onderdeel is van de stelling van Amsterdam. De leskist is ontwikkeld door Cultureel Erfgoed Noord-Holland en bevat informatie, voorwerpen, bronnen en beeldmateriaal over het leven en werken op de forten van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de eerste wereld oorlog. Het materiaal is echt oud zoals bijvoorbeeld het uniformjasje en de beenwindsels. Tevens vind je recepten, prentenbriefkaarten, een bouwplaat en een speurtocht voor in de forten in de kist. Periode: het gehele jaar Duur: 6 weken Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst.

20


5. 10 Alle groepen:

Ouderavond

Bijvoorbeeld: • • •

Kinderen in groep 3 doen hun eerste stappen in de wondere wereld die lezen heet…. Leesproblemen: het makkelijk lezen plein Middenbouw: welke boeken passen bij uw kind

Het project: De bibliothecaris van uw werkgebied komt graag bij uw school langs! Tijdens een ouderavond of een andere bijeenkomst met een informatiepakket over de bibliotheek, de eerste lesboekjes, tips & trucs. Nog liever organiseert de bibliothecaris in overleg met u de ouderavond of lezing voor de ouders in de bibliotheek, zodat alle mogelijkheden en materialen bij de hand zijn. De ouders gaan dan met een gratis lidmaatschap voor hun kind en een stapel boeken naar huis! Indien gewenst kan er ook een schrijver of illustrator worden ingehuurd. Er is in overleg veel mogelijk! Locatie: op school of in De Bibliotheek. Kosten:30,- euro per uur. Kosten externen worden tegen kostprijs doorberekend aan de school. Inschrijven: Via het inschrijfformulier “Projecten uit het schoolprogramma 2011-2012”. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de periode die u wenst. Wees er snel bij want op = op.

21


Groepsruilen

Per abonnement mag ĂŠĂŠn groep gedurende het gehele schooljaar boeken lenen in de bibliotheek tijdens schooluren. Deze leerlingen leren de bibliotheek goed kennen en ook waar ze de juiste informatie kunnen vinden. Frequentie en tijd worden in overleg vastgesteld.

22


6.1 Formulier gegevens school (altijd invullen)

23

schooljaar 2011-2012


6.2 Inschrijfformulier Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de projecten waarvoor u belangstelling heeft. Graag alle gevraagde gegevens volledig invullen. Basisschool: ________________________________________________________ Contactpersoon: _____________________________________________________ Projecten uit het jaaraanbod 2011-2012 NAAM PROJECT

GROEP

VOORKEURSDATA (2 data)

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

________________________

____________

_________________________

Wij verzoeken u vriendelijk om dit inschrijfformulier UITERLIJK vrijdag 22 juli 2011 bij ons in te leveren.

Bibliotheek Eemnes t.a.v. Erna Bosse

Bibliotheek Muiden t.a.v. Anne van Ogtrop of

Bibliotheek Weesp t.a.v. Marion van der Stroom

Bibliotheek Wijdemeren t.a.v. H. Pluim

24


6.3 Aanvraagformulier Themacollecties Basisonderwijs (kopieervel)

25


26


6.4 Aanvraagformulier Jeugdverhalen (kopieervel)

27


7. Schoolvakantierooster 2011-2012

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaars- krokusvakantie Meivakantie Zomervakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2011 24 december 2011 t/m 8 januari 2012 25 februari t/m 4 maart 2012 28 april t/m 6 mei 2012 21 juli t/m 2 september 2012

Gemeente Eemnes valt ook in de regio noord

28

Jaaraanbod Basisscholen 2011-2012  

Programma voor basisscholen, waarbij alle groepen aan bod komen en met plezier bezig kunnen zijn met leesbevordering, educatie, cultuur en m...