Page 1

Producten en diensten voor het Voortgezet Onderwijs 2013-2014

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 1

20-06-13 16:05


2

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 2

20-06-13 16:05


Inhoud

Inhoudsopgave Voorwoord Adressen en openingstijden Cultuurkaart

3 4 5 6

Groepsbezoeken • Whodunnit • Hiphop workshop Andre Accord • 4YOU! • Dyslexie • Boek en Film • Zoeken, Vinden, Kiezen • Kunsteducatie

8 9 10 11 12 13 14

Producten en Diensten • Read2me • Nederland Leest • Mediacoach-lessen • Schrijversbezoek

16 17 18 19

Abonnement informatie Maatschappelijke stage

20

Collecties

22

Aanvraagformulier Themacollectie

23

21

3

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 3

20-06-13 16:05


Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe gezamenlijke Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs waarin de producten en diensten staan die wij -de bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum en De Bibliotheek- dit jaar samen aanbieden voor het schooljaar 2013-2014. U kunt kiezen uit het aanbod zoals dit voor u ligt. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u bepaalde wensen heeft, hier proberen wij op aan te sluiten door een passend programma te maken en aan te bieden. Twee bibliotheken betekent ook twee manieren van werken. Wij hebben in dit jaaraanbod zoveel mogelijk uniformiteit nagestreefd. Hierdoor zijn er dingen veranderd. Voor meer informatie en het bespreken van het aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Theo van Treeck Specialist voortgezet onderwijs tvantreeck@bibliotheekhlb.nl Adres: Plein 2000-1 1271KK Huizen Telefoonnummer: 035-5257410

Jan de Jonge Contactpersoon De Bibliotheek, Weesp jdejonge@debibliotheek.org Adres: Oudegracht 67 1381XX Weesp Telefoonnummer: 0294-412704

4

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 4

20-06-13 16:05


Adressen en openingstijden

VESTIGING HUIZEN VESTIGING LAREN Plein 2000 – 1 Brink 29 1271 KK Huizen 1251 KT Laren Tel. 035 - 525 74 10 Tel. 035 - 5382612 Contactpersoon: tvantreeck@bibliotheekhlb.nl www.bibliotheekhlb.nl Openingstijden Openingstijden Maandag 10.30 - 20.00 uur Maandag 14.00 - 20.00 uur Dinsdag 13.00 - 17.00 uur Dinsdag 14.00 - 17.00 uur Woensdag 10.30 - 20.00 uur Woensdag 14.00 - 17.00 uur Donderdag 13.00 - 17.00 uur Donderdag 14.00 - 17.00 uur Vrijdag 10.30 - 20.30 uur Vrijdag 11.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.30 - 15.30 uur Zaterdag 11.00 - 16.00 uur VESTIGING WEESP Oudegracht 67 1381 XX Weesp Tel. 0294 – 412704 Contactpersoon: tvantreeck@bibliotheekhlb.nl jdejonge@debibliotheek.org Openingstijden Maandag 10.00 14.00 Dinsdag 10.00 Woensdag 10.00 Donderdag 10.00 Vrijdag 14.00 Zaterdag 10.00

-

12.00 20.00 16.00 18.00 16.00 20.00 13.00

uur uur uur uur uur uur uur

5

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 5

20-06-13 16:05


Cultuurkaart

CJP Voor een aantal producten en diensten die u terug kunt vinden in dit jaaraanbod zijn we genoodzaakt een vergoeding te vragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden bijvoorbeeld voor het inzetten van schrijvers en dichters. De eigen bijdrage kan eventueel met behulp van de cultuurkaart vergoed worden. Ook lezingen kunnen in overleg bezocht worden door leerlingen door gebruikmaking van CJP Tegoed. Mogelijkheden voor gebruik bij de bibliotheek en uitgebreidere informatie vindt u o.a. op de site van het CJP - www.cjp.nl/cultuurkaart - of u kunt contact opnemen met dhr. T van Treeck.

6

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 6

20-06-13 16:05


Groepsbezoeken

7

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 7

20-06-13 16:05


Mediawijsheid

Moordspel Whodunnit? Jongeren kijken graag detectiveseries zoals CSI, Bones en Baantjer. Van deze interesse voor spanning, onderzoek en sensatie wordt gretig gebruik gemaakt bij Whodunnit?, een klassenbezoek “nieuwe stijl” aan de bibliotheek. Het oplossen van een moord staat centraal in dit project. Whodunnit? Op school bestaat uit een voorbereiding in de klas. De leerlingen bekijken een PowerPointpresentatie ter introductie en maken een aantal opdrachten die onder andere gaan over het zoeken naar boeken en het interpreteren van informatie. Whodunnit? In de bibliotheek staat in het teken van het moordspel. Docent en/ mediathecaris en uw bibliothecaris werken nauw samen. Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Zo kan de school ervoor kiezen om de voorbereiding door de bibliothecaris te laten uitvoeren. Het gaat erom dat leerlingen in staat zijn om o.a. nieuwe media (internettoepassingen) te gebruiken en dat zij een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media ontwikkelen, waarbij de leerlingen zich bewust worden van de mogelijkheden en de context van diverse informatiebronnen. De opdrachten maken leerlingen met behulp van boeken, dvd’s en het bekijken van filmpjes blogs etc. op het internet.

Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands Onderbouw Bibliotheek of schoolmediatheek 60 minuten € 30,- Ex btw 8

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 8

20-06-13 16:05


Taalstimulering

Rap hiphop workshop met André Accord De workshop bestaat uit een minioptreden van André Accord, gevolgd door uitleg over RAP, oftewel Rythm And Poetry. André legt ook uit hoe je zelf een rap kunt schrijven. Daarna schrijven de leerlingen in groepjes een rap. Uiteindelijk rappen ze de rap en wordt deze ter plekke opgenomen. De leraar krijgt aan het einde van de les een cd mee met de opnames. Er kunnen ± 25 leerlingen per workshop deelnemen. Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands alle leerjaren Bibliotheek of school 90 minuten € 300,- per workshop all in. 2e en 3e workshop op één dag € 250,- per stuk.

9

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 9

20-06-13 16:05


Wegwijs in de bibliotheek

Groepsbezoek 4YOU!

Leerlingen maken op speelse wijze kennis met de mogelijkheden van 4you! Tijdens het groepsbezoek werken de leerlingen in teamverband samen, maken ze kennis met de verschillende 4you! materialen en de mogelijkheden van de bibliotheek. Door middel van vragen en opdrachten worden de leerlingen mediawijzer gemaakt en trainen ze niet alleen de tekstuele geletterdheid, maar ook de visuele geletterdheid. Zie ook bieb4you.nl. Het 4you! is de plek in de bibliotheek voor jongeren met leesproblemen, zoals dyslexie. Maar ook voor jongeren die lezen gewoon niet zo leuk of makkelijk vinden. Een speciale plek waar boeken en andere materialen zoals dvd’s, luisterboeken, Engelstalige boeken, games, tijdschriften etc. verzameld zijn die jongeren meer aan zullen spreken. De aangepaste collectie is met zorg samengesteld om jongeren te stimuleren en enthousiast te maken. De materialen staan frontaal gepresenteerd en hebben een duidelijk herkenbare sticker en een kleurcode waarop te zien is over welk onderwerp ze gaan. Om jongeren in contact te brengen met het 4you! is een speciaal programma ontwikkeld. Tijdens een groepsbezoek leggen we graag uit wat de mogelijkheden van het 4you! zijn. Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands Onderbouw Bibliotheek Weesp 60 minuten â‚Ź 30,- Ex btw

10

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 10

20-06-13 16:05


Wegwijs in de bibliotheek

Dyslexie Een apart groepsbezoek kan geboekt worden, specifiek gericht op leerlingen met dyslexie. Tijdens dit uur wordt uitleg gegeven bij alle materialen die de bibliotheek heeft op het gebied van dyslexie. Boeken, cd’s en daisy-roms voor dyslecten worden gedemonstreerd en de leerlingen leren hiermee omgaan. Ook wordt aandacht besteed aan de website “Aangepast Lezen”. Via deze site zijn daisy-roms van nagenoeg elk leesboek te bestellen. Voor leerlingen met een smartphone is er de mogelijkheid om met de app ‘Daisylezer’ boeken te streamen. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen volledig kosteloos gebruik maken van de site “Aangepast Lezen”. Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands Onderbouw Bibliotheek 60 minuten € 30,- Ex btw

11

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 11

20-06-13 16:05


Taalstimulering

Boek en Film In samenwerking met de bioscoop die naast onze bibliotheek in Huizen is gevestigd wordt dit jaar het educatieve programma Boek & Film uitgebreid. In overleg met scholen of secties kan een op maat gemaakt programma worden geboden waarbij de bibliotheek het educatieve programma samenstelt dat gecombineerd wordt met een bezoek aan de bioscoop. De leerkracht kan het gewenste thema introduceren in de klas vooraf aan het bezoek aan de gewenste film waarna het thema na afloop van de film verder behandeld kan worden aan de hand van het geleverde lesmateriaal. Mogelijke interessante aankomende films om een dergelijk programma mee op te stellen zouden kunnen zijn: Spijt! Naar de boekverfilming van Carry Slee. Behandeld het thema pesten. Hoe duur was de suiker? Naar het boek van Cynthia McCleods, dat de koloniale omstandigheden in Suriname bijzonder verduidelijkt. Het Diner. De boekverfilming van het populaire boek van Herman Koch. En vanaf februari 2014 Kenau, naar het historische epos over het leven van Kenau Hasselaar.

Uiteraard zijn er ook mogelijkheden in combinatie met films die al eerder in de bioscoop draaiden, zoals bijvoorbeeld Achtste-groepers huilen niet.

Vak: Doelgroep: Locatie: Duur: Kosten:

Nederlands, CKV , Geschiedenis alle leerjaren Bibliotheek of school en bioscoop Wolff Huizen ong. 2 - 3 uur afhankelijk van de keuze van de film en het aantal leerlingen. 12

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 12

20-06-13 16:05


Mediawijsheid

Zoeken, Vinden, Kiezen Mediawijsheid & de digitale collectie Speciaal voor leerlingen van 5HAVO en 6VWO in het kader van het profielwerkstuk. De leerlingen krijgen tijdens deze workshop de tools aangereikt om doelgericht informatie te kunnen vinden, op het web, in databanken of op papier. Geavanceerd leren zoeken in de web catalogus van de bibliotheek. Boeken en universiteitsscripties vinden en direct reserveren uit alle openbare- en universiteitsbibliotheken in Nederland. In de vele digitale databestanden van de bibliotheek leren de leerlingen full-tekst te zoeken. In bijvoorbeeld de Krantenbank; alle artikelen van de grote landelijke dagbladen (Volkskrant, Telegraaf, NRC, Algemeen Dagblad) van 1995 tot heden. Een perfecte bron voor nieuws, cultuur en kunst van de afgelopen 20 jaar. Wat is nieuws, wat is waar, wat zijn bronnen? Aan het eind van de workshop kunnen de leerlingen zelf achter de computer opdrachten uitvoeren en in de digitale collecties van de bibliotheek op zoek gaan naar informatie voor het profielwerkstuk. Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands 5HAVO en 6VWO Bibliotheek circa 1,5 uur â‚Ź 30,- ex btw

13

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 13

20-06-13 16:05


Poëzie

Kunsteducatie In de bibliotheken in Huizen en Weesp is een kunstuitleen gevestigd. Wij kunnen in overleg met u en de kunstuitleen een les op maat maken. U kunt hierbij denken aan een les verzorgd door een kunstenaar/dichter of een les die aansluit bij het thema van uw projectweek. De kunstwerken van de kunstuitleen kunnen gebruikt worden ter inspiratie en motivatie. Poëzieprojecten kunnen bovendien afgesloten worden met een expositie in een van de bibliotheekvestigingen. Bijvoorbeeld: Kunst wordt Poëzie Poëziedocent Mieke Vermeulen laat de leerlingen d.m.v. geleide fantasie gedichten schrijven bij de kunstwerken. Deze kunstwerken zijn aanwezig in de kunstuitleen die ondergebracht is bij De Bibliotheek. Dit project kan gedaan worden in het kader van CKV / dag van de poëzie

Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands, CKV Alle groepen Bibliotheek of op school Eén of meerdere lesuren ong. € 65,= ex btw per groep

14

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 14

20-06-13 16:05


Producten en Diensten

15

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 15

20-06-13 16:05


Leesbevordering

Read2Me! Read2Me! Is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken. Zij lezen tussen november en januari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken en kiezen het boek waaruit ze willen voorlezen. Elke school kiest een aantal schoolwinnaars, die in een regionale bibliotheekronde strijden tegen de winnaars van andere scholen. De winnaars van deze ronde komen tot slot uit in een provinciale voorleeswedstrijd van Read2Me! Read2Me! sluit aan bij een belangrijk doel van het fictieonderwijs in de basisvorming: het bevorderen van het plezier in lezen. Read2Me! maakt ook een verbinding met de leesbevorderingsactiviteit Jonge Jury. De Jonge Jury is een jaarlijks terugkerend project. Het kiezen en lezen van jeugdboeken met een wedstrijdelement is dĂŠ manier om het leesplezier van uw leerlingen te vergroten. De wedstrijd wordt georganiseerdin drie rondes: 1. Op school 2. Regionaal 3. Provinciaal

Planning Read2Me! 2013 / 2014 oktober / januari Leerlingen lezen boeken op school (scholen ontvangen boeken vanuit de bibliotheek) februari / maart Schoolronde Read2Me! Regionale finale Read2Me! Locatie bibliotheek Huizen april / mei Provinciale finale Read2Me! Vak: Doelgroep: Locatie:

Nederlands Onderbouw Diverse Bibliotheekvestigingen en/of scholen 16

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 16

20-06-13 16:06


Leesbevordering

Nederland Leest

Eén maand, één auteur, één boek

Tijdens de campagne Nederland Leest staat Erik of Het klein insectenboek van Godfried Bomans centraal. Daarom toert Literair Bureau Leesgierig dit najaar door het land met een literaire voorstelling over dit bijzondere boek. Over: Literair Bureau Leesgierig In deze voorstelling trakteren we het publiek op een reis door de fantastische wereld van Godfried Bomans. Daarbij wisselen humor en verdieping elkaar voortdurend af. Zo laten we hilarische tv-optredens van Bomans zien en voeren we sketches op. Begin- en eindpunt is hierbij steeds Erik of Het klein insectenboek. De voorstelling duurt inclusief pauze twee uur en de kosten bedragen €500,- (exclusief reiskosten en btw 6%). Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Nederlands Bovenbouw Bibliotheek of op locatie in overleg 2 uur €500,- (exclusief reiskosten en btw 6%).

Aanschafprijs:

Erik of Het klein insectenboek a € 0,39 per boek

Gastcolleges In overleg met onze contactpersonen is het mogelijk om in de Nederland Leest periode een gastcollege rond het thema te laten verzorgen door ons. Een deskundige hoogleraar of specialist kan aan leerlingen een lezing geven. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen op deze manier kennismaken met de collegevorm aan een universiteit. Prijzen, tijdsduur, spreker en locatie in overleg (doelgroep bovenbouw).

17

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 17

20-06-13 16:06


Mediawijsheid

Workshops mediawijsheid

Door mediawijsheid ook mediaverstandig Mediawijsheid en media-educatie spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Internet is een basisvoorziening en speelt een grote rol in onze kennis- en informatiemaatschappij. Nieuwe media en technologieën schieten als paddenstoelen uit de grond. Van jongeren wordt verwacht dat zij niet alleen offline maar ook online participeren. Niet iedereen overziet echter wat de gevolgen kunnen zijn of jongeren zorgen er onbewust voor dat ze hun maatschappelijke (school) carrière in gevaar brengen. Digitaal richting geven De mediacoach van de bibliotheek HLB ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om jongeren op digitaal vlak sturing en richting te geven. Met kwalitatieve en objectieve informatievoorziening worden jongeren zich bewust van hun digitale daden. De mediacoach begeleidt jongeren veilig door het informatie-oerwoud. Als het om informatie gaat is de bibliotheek namelijk de partij bij uitstek om het kaf van het koren te scheiden. Wij bieden u een betrouwbaar en veilig alternatief op het gebied van mediawijsheid door onze jarenlange expertise op dit terrein. Kunnen omgaan met oude en nieuwe media Mediawijsheid richt zich op het kunnen omgaan met oude en nieuwe media, informatie op waarde kunnen schatten, veilig internetgebruik en het gezonde verstand blijven gebruiken. Met name voor jongeren is dit uitermate belangrijk. Inhoud van de workshop: • Wat zijn media en hoe weet je of deze betrouwbaar zijn • Jongeren en hun digitale leefwereld • Maatschappelijke ontwikkelingen • Actuele onderwerpen/thema’s • do’s and dont’s op Sociale media waaronder Hyves, Facebook en Twitter • Online pesten • Reclame • Seksualisering • Verslaving/infobesitas • Mobiele telefonie • Privacy/wachtwoorden check In de workshops worden diverse filmpjes en voorbeelden getoond en zien jongeren waarom het internet niet altijd is wat het lijkt. Ook beseffen ze door discussie hoe moeilijk het is om echt van onecht te onderscheiden. Door tips, trucs en adviezen met voorbeelden weten leerlingen na afloop o.a. wat reclame onbewust met hen kan doen. Na afloop van de workshops is iedereen mediawijs en is het aan de jongeren zelf om ook mediaverstandig te handelen. Vak: Doelgroep: Locatie: Tijdsduur: Kosten:

Vakoverstijgend Alle leerlingen Bibliotheek of op locatie 1 uur € 75,- ex btw

18

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 18

20-06-13 16:06


Leesbevordering

Schrijversbezoek of dichters workshops Veel leerlingen vinden lezen niet leuk of moeilijk. Als ze echter een schrijver of dichter ontmoeten is dit een enorme stimulans om toch boeken te lezen of om te gaan dichten. Hierdoor maken de leerlingen meer leeskilometers waardoor uiteindelijk de leesprestaties en schrijfprestaties zullen verbeteren. In overleg zorgt de bibliotheekmedewerker voor een projectcollectie boeken en het bezoek van de gekozen schrijver of dichter. Hierbij heeft u de keuze of het schrijversbezoek op school of in de bibliotheek plaats vindt. De collectie boeken krijgt u drie weken voor het bezoek en blijft na het bezoek ook nog drie weken op school. Zo hebben de leerlingen de tijd om meerdere boeken te lezen of de bundels te gebruiken ter ondersteuning van het dichten. Doel: Vak: Locatie: Duur: Kosten:

Leesbevordering, cultuureducatie Nederlands, CKV School of bibliotheek Schrijversbezoek één lesuur (Projectcollectie zes weken.) afhankelijk van de schrijver ong. € 90,-excl. BTW per groep

Bijwonen literaire avond van De Bibliotheek Ieder voor- en najaar organiseert De Bibliotheek in Weesp een literaire avond. Dit najaar zal Jan Terlouw en dochter Sanne op 11 september 2013 een avond verzorgen in de Van Houtenkerk. De Bibliotheek biedt leerlingen de speciale prijs van € 5,= (i.p.v. € 12,50) om zo’n avond bij te wonen. Eventueel kan een korte Meet & Greet met de schrijver worden georganiseerd. De naam van de schrijver voor het voorjaar 2014 wordt eind van 2013 bekend gemaakt.

19

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 19

20-06-13 16:06


Abonnementen

Abonnementeninformatie Bibliotheek HLB Leerlingen kunnen ook individueel lid worden van de Bibliotheek HLB. Worden ze lid in bijvoorbeeld Laren, dan is dat pasje ook geldig in de andere vestigingen van de Gooi en Vecht bibliotheken. Om een pasje te krijgen, hebben ze wel twee belangrijke zaken nodig: Een geldig legitimatiebewijs en daarnaast een adreslegitimatie, zoals b.v. een recent bankafschrift. De Bibliotheek Leerlingen van het voortgezet onderwijs in Weesp krijgen automatisch een lidmaatschap van De Bibliotheek. Deze pasjes zijn geldig tot hun 18e verjaardag, hierna dienen ze te betalen voor het lidmaatschap.

Overal geldig

20

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 20

20-06-13 16:06


Stage

Maatschappelijke stage Huizen De bibliotheek Huizen biedt leerlingen ook dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van een stageplek. In het schooljaar 2013-2014 zijn er ruim 40 stageplekken beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de stage coรถrdinator van de gemeente Huizen. Ook zal de mas-coรถrdinator van de bibliotheek HLB aanwezig zijn met het aanbod op de stagemarkt op dinsdag 15 oktober 2013. Locatie: Erfgooiers College Tijdstip: 9.00 - 13.00 uur Ook de scholen uit Laren kunnen gebruik maken van de stageplekken. De Bibliotheek met vestigingen in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren Leerlingen kunnen voor hun maatschappelijke stage terecht in alle vestigingen van De Bibliotheek. Op het moment van de aanvraag wordt er gekeken naar de mogelijkheden, die er op dat moment zijn, bij de vestiging waar de leerling graag stage wil lopen.

21

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 21

20-06-13 16:06


Collecties

Collecties Scholen kunnen gebruik maken van de collectie van de bibliotheek rond een bepaald thema of met een specifiek doel voor de onderbouw. Ook als u grotere collecties voor langere tijd, wisselcollecties, wilt huren, kan dat. Onze specialisten stellen de collecties samen. Zij kennen zowel de doelgroep als het beschikbare materiaal. Jonge Jury collectie Jonge Jury boeken kunnen voor een half jaar geleend worden. De kosten voor een collectie bestaande uit 20 titels, waaronder kerntitels, bedraagt € 25,= ex btw. Themacollecties Themacollecties kunt u gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs bij projecten, enzovoort. bijvoorbeeld roken, uiterlijk, liefde, alcohol en drugs, loverboys etc. Ze bestaan uit informatieve en verhalende boeken en veelal dvd’s, cd-roms en cd’s. Op het aanvraagformulier kunt u uw specifieke wensen aangeven. Daarop vind u ook de onderwerpen. De uitleentermijn is zes weken. Kosten voor een themacollectie bedragen € 30,= excl. 6% BTW. Wisselcollecties Deze collecties zijn bedoeld als aanvulling op de schoolbibliotheek en bestaan uit verhalende boeken voor de onderbouw. Bij deze collectie is het ook mogelijk om een voorkeur voor thema’s of acteurs aan te geven. Daarnaast is het mogelijk om voor leerlingen die moeilijk lezen, luisterboeken op te laten nemen. Een wisselcollectie bestaat uit minimaal 25 exemplaren. Voor de wisselcollectie wordt een tarief berekend van € 30,- ex btw voor een heel jaar. Voor vragen over de samenstelling en de tarieven kunt u contact opnemen met Theo van Treeck. Ontvangst en retourzending lopen via de bibliotheek HLB of De Bibliotheek.

22

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 22

20-06-13 16:06


Formulier

Aanvraagformulier themacollectie voortgezet onderwijs School: Straat: Postcode: Woonplaats: Tel.nr.: Contactpersoon: E-mail adres: Datum: Specifieke wensen (omschrijf zo duidelijk mogelijk het onderwerp/thema van de aan te vragen collectie): Aantal leerlingen

gewenst aantal boeken

Voor groep

niveau

Op welke datum moet de collectie aanwezig zijn? Wilt u naast boeken ook andere materialen ontvangen, bijvoorbeeld dvd’s/ luisterboeken? Ja/nee De aanvragen dient u minimaal 4 weken van te voren in te leveren bij de bibliotheek. De uitleenperiode van de materialen bedraagt 6 weken. Dit formulier kunt u per post of per mail sturen naar: Theo van Treeck Plein 2000-1 1271 KK Huizen tvantreeck@bibliotheekhlb.nl 23

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 23

20-06-13 16:06


Tot ziens in de bibliotheek

24

HLB_Folder_Producten&Diensten_VO-2013-2014.indd 24

20-06-13 16:06

Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2013-2014  
Jaaraanbod Voortgezet Onderwijs 2013-2014  
Advertisement