a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

JAAR VERSLAG

leuven.bibliotheek.be

2018


2


INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE INFO Locatie Communicatie Personeel Bestuur

p. 4 p. 4 p. 5 p. 5

2. WERKING Situering (visie en missie) Leners en bezoekers Leners Bezoekers Filialen en bibliobus Collectie Fysiek (gedrukt + AVM) Omvang Gebruik Budget Digitaal Diensten Digilab Wifi E-loket Online catalogus, Mijn Bibliotheek, EBS Spelotheek Servicepunt gevangenissen Bib aan Huis Reservaties IBL (Elders lenen) Activiteiten Hoofdbib Filialen Hoogtepunten Kinderen Bibliot Rode Hond Inktvis Sinterklaas Alfapret Young Adults Digitale Week Muzette Studeren in de Bib Volwassenen Bab(b)el Tussen de soep en de feiten Leuven Leest Families Feest in de Bib Pop-upbib Nieuw Boek Lokal Boekstart People Made Leuven Leest for Life Het Groot Dictee, Heruitgevonden Tweeduizend achttien in cijfers

p. 5 p. 5 p. 5 p. 5 p. 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 8 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p. 9 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 p. 11 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 p. 12 p. 12 p. 13 p. 13 p. 13 p. 13 p. 14 p. 14 p. 14 p. 14 p. 15 p. 15 p. 15 p. 16

3


1. ALGEMENE INFO Locatie Hoofdbibliotheek de Bib Leuven Rijschoolstraat 4/0101 - 3000 Leuven Afdelingen: Afdeling Fictie Afdeling Informatieve boeken Afdeling Muziek en Film Afdeling Young Adults Afdeling Jeugd Afdeling Kranten en tijdschriften Digilab Filiaal Heverlee Waversebaan 66 - 3001 Heverlee Filiaal Kessel-Lo Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo Filiaal Wilsele Aarschotsesteenweg 159 - 3012 Wilsele Bibliobus Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo Spelotheek voor kinderen en volwassenen met een handicap of ontwikkelingsstoornis en langdurig zieken Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo Servicepunten in de Leuvense gevangenissen Leuven Centraal - Geldenaaksevest 64 - 3000 Leuven Leuvense Hulpgevangenis - Maria Theresiastraat 74 – 3000 Leuven

Communicatie Tel 016 22 65 22 Fax 016 23 40 06 E-mail bibliotheek@leuven.be Website en catalogus leuven.bibliotheek.be Facebook www.facebook.com/debibleuven Instagram www.instagram.com/debibleuven

SOCIALE MEDIA De Bib is actief op Facebook en Instagram. Op Facebook had de Bib op 31 december 2018 4.336 mensen die de pagina leuk vonden. Op 1 januari 2018 waren dat er 3.853. In de loop van het jaar kwamen er dus 483 bij. Op Instagram had de Bib op 31 december 2018 1160 volgers.

4


Personeel Het bibliotheekteam bestaat uit 62 personen. Afdelingshoofd en diensthoofden: A: 2,6 VTE Deskundigen: B: 11,5 VTE Administratieve en technische medewerkers / werkplanner: C: 25,01 VTE Projectmedewerkers: C: 2,5 VTE Arbeiders logistiek & materiaalverwerking: D: 4,8 VTE - E: 1,5 VTE Doelgroepvermindering: 1,5 VTE Jobstudenten: 6 VTE Vrijwilligers: 106 * De aangegeven aantallen staan voor voltijdse equivalenten en komen niet noodzakelijk overeen met de werkelijke bezetting.

Bestuur Sinds 2014 is het beheer van zowel bibliotheek (aangaande publiekswerking) als cultuurcentrum geïntegreerd in één bestuursorgaan, namelijk de Raad van Bestuur van vzw 30CC, aangevuld met de vaste adviescommissie. De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, vertegenwoordigers uit het middenveld en deskundigen uit de cultuur- en bibliotheeksector. De andere domeinen van de exploitatie van de Bib vallen onder de stad Leuven.

2. WERKING Situering De Bib Leuven geeft haar bezoekers de kans om zich te laven aan informatie, literatuur en cultuur. Het is een open huis, een huiskamer in de stad, waar iedereen welkom is. Daartoe biedt de Bib een actuele fysieke en digitale collectie aan en organiseert ze prikkelende en laagdrempelige activiteiten. De bibliotheek wil, samen met haar partners, bezoekers inspireren om hun talenten te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten. Zo brengt de Bib mensen samen, stimuleert ze kennisdeling en creativiteit en zorgt ze voor verbinding.

Leners en bezoekers: de cijfers 2016

2017

2018

Totaal aantal leners

27.175

27.202

27.297

Leners in werkgebied (Groot-Leuven)

17.427

17.591

17.708

Leners buiten werkgebied

9.184

8.860

8.798

Niet-individuele leners*

564

751

791

Leners tot en met 18 j.

8.396

8.531

8.770

Leners vanaf 19 j.

18.215

17.920

17.726

* ‘Niet-individuele leners’ zijn leerkrachten, verenigingen en andere instanties die omwille van hun speciale statuut een lenerskaart krijgen die niet valt onder te brengen bij de gewone lenerskaarten die individueel zijn.

5


Bezoek hoofdbib in Tweebronnen**

2016

2017

2018

Ingaand

412.557

416.618

450.718

Uitgaand

421.926

427.595

456.718

** Elk bezoek wordt geregistreerd bij het binnenkomen en buitengaan via een van de drie beveiligde poorten (twee op het gelijkvloers en één in de afdeling Fictie een verdieping hoger). Migratiebewegingen van o.m. personeel en bezoekers via dienstingangen en -uitgangen verklaren het verschil tussen het aantal in- en uitgaande bezoeken.

Filialen en bibliobus

AANTAL UITLENINGEN PER FILIAAL

De Bib Leuven onderhoudt drie laagdrempelige en goed te bereiken bibliotheken in de deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele. De bibliobus verzorgt een uitgebreide scholen- en wijkwerking en samen met de Hulpgevangenis en Leuven Centraal presenteert de Bib een kleine bibliotheek aan gedetineerden.

5%

8% 66%

WILSELE HEVERLEE KESSEL-LO

Fysieke bibliotheek Audiovisuele materialen: · CD’s (populair, jazz, klassiek, …) · DVD’s (films, series) · Games · Luisterboeken · Hoorcolleges

Omvang van de collectie

6

13%

HOOFDBIB

BIBLIOBUS

Collectie

Gedrukte materialen: · Romans · Informatieve boeken · Strips & Graphic novels · Poëzie · Theaterteksten · Dwarsliggers · Kranten · Tijdschriften · Taalpuntcollectie

8%

2016

2017

2018

Totaal bezit

275.530

293.694

289.078

Gedrukte werken

212.620

225.295

224.304

Audiovisuele materialen

62.910

68.399

64.774

2016

2017

2018

Nieuwe aanwinsten

24.148

25.011

24.043

Gedrukte werken

19.411

19.993

19.967

Audiovisuele materialen

4.737

5.018

4.076

2016

2017

2018

Afvoer

19.798

13.874

28.703

Gedrukte werken

16.909

10.607

20.998

Audiovisuele materialen

2.889

3.267

7.705


Gebruik van de collectie

2016

2017

2018

Totaal aantal uitleningen

1.122.876

1.159.470

1.158.198

Gedrukte werken

939.759

947.396

973.217

Audiovisuele materialen

183.117

212.074

184.537

Voorziene budget van de fysieke collectie

Budget aankoop

2016

2017

2018

Fysieke collectie

328.500

328.500

328.500

Digitale bibliotheek E-boeken Eind 2016 werden een aantal e-boeken aangekocht samen met enkele e-readers. In eerste instantie waren deze bestemd voor gebruik tijdens het project ‘Digitale leesclub’ met kwetsbare jongeren. In juni 2017 is de Bib

GoPress Gopress is een digitale databank met Vlaamse kranten en tijdschrfiten.

gestart met een uitgebreide collectie e-boeken en het uitlenen van de e-boeken op de e-readers van de Bib. Ook in 2018 werd dit voortgezet met 559 e-boeken en 35 e-readers.

De databank Pressreader biedt online toegang tot circa 4000 kranten en tijdschriften uit 100 landen en in 60 talen.

Fundels Voor de kinderen zijn er Fundels, digitale prentenboeken met educatieve spelletjes bij elk verhaal.

Pressreader

Dalton Sinds 2018 loopt er een pilootproject in de Bib waarbij iedereen die lid is van de Bib gratis kwalitatieve (kort) films en documentaires kan bekijken op het streaming platform Dalton - via www.dalton.be.

Voorziene budget van de digitale collectie

Budget aankoop

2016

2017

2018

Digitale collectie

35.000

35.000

30.000

Diensten Digilab Het Digilab is een digipunt; een aparte internetruimte waar tien pc’s ter beschikking staan. Bezoekers kunnen er gratis een uur lang surfen, e-mailen, een cv opmaken, enz. Alternatieven zijn de vier internetpc’s in de afdeling Fictie waar volwassenen voor 15 minuten terechtkunnen en de vier internetpc’s in de Kinderafdeling waar kinderen iets kunnen opzoeken of een spelletje spelen.

Wifi Zowel in de hoofdbib als in de filialen kunnen alle bezoekers gebruik maken van gratis WiFi.

E-loket In het Digilab worden enkele keren per jaar infosessies gegeven over hoe je online je stadszaken kan regelen.

7


Online catalogus, Mijn Bibliotheek, EBS In de Bib zelf kan de catalogus geraadpleegd worden via de cataloguspc’s. Ook van thuis uit kan de catalogus geraadpleegd worden via de website van de Bib. Sinds november 2018 steekt de website van de bibliotheek in een nieuw kleedje. De website maakt nu deel uit van het project Bibliotheekwebsites op Vlaams niveau van Cultuurconnect. Alle Vlaamse bibliotheken zullen hier tegen 2020 naar overschakelen. De catalogus en Mijn Bibliotheek, die vroeger allebei een eigen url hadden, maken nu deel uit van de website zelf. Het opzoeken in de online catalogus werd daardoor gemakkelijker, maar ook online reserveren en verlengen werd daardoor gebruiksvriendelijker. Eind 2016 startte Cultuurconnect de uitbouw van een Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS). Alle bibliotheken zullen, wanneer dit afgerond is, met hetzelfde bibliotheeksysteem werken: Wise. De overgang van de bibliotheken naar dit systeem verloopt in fasen en wordt waarschijnlijk afgerond eind 2021.

Spelotheek De spelotheek is er voor iedereen die omwille van een handicap, ziekte of een ander ontwikkelingsprobleem behoefte heeft aan extra spelondersteuning. De drempel is laag: ook met leerstoornissen kan je bij de spelotheek terecht. Begeleiders van hoger genoemde doelgroepen zijn eveneens welkom. 21 vrijwilligers zorgen samen met een verantwoordelijke uit de bibliotheek voor de dienstverlening. In 2018 werden er 6.433 stukken uitgeleend aan 214 actieve leden. Leerkrachten uit het pedagogisch onderwijs krijgen regelmatig informatie over het gebruik en belang van spelmateriaal voor het aanleren van bepaalde vaardigheden. Nieuwe leden komen voor hun eerste bezoek vaak met hun thuisbegeleider. CVO (VTI) bezocht met een grote groep leerlingen in 2018 de spelotheek. Zij waren erg geïnteresseerd in de werking.

Aantal uitleningen

2016

2017

2018

Januari

563

542

635

Februari

495

537

431

Maart

604

500

744

April

641

554

506

Mei

580

496

511

Juni

510

543

641

Juli

558

617

331

Augustus

395

423

446

September

462

605

567

Oktober

509

551

571

November

473

506

516

December

423

439

534

Totaal aantal ontleende stukken

6.213

6.313

6.433

Servicepunt in de gevangenissen van Leuven De samenwerking tussen de Bib en de twee Leuvense gevangenisbibliotheken wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid via een convenant tussen gemeente, provincie, bibliotheek en gevangenisdirecties. De subsidiëring bedraagt 45.000 euro per jaar en heeft een looptijd tot 2020. In de gevangenissen zorgen penitentiair beambten en/of gedetineerden voor de publiekswerking, de aankoop en het beheer van de collectie. Ze worden hierbij geadviseerd door de Bib en ontvangen een gezamenlijk collectiebudget van 8.500 euro. Daarnaast bezorgt de Bib wekelijks de gereserveerde materialen (ongeveer 250 materialen voor de twee gevangenissen), maandelijks wisselcollecties met films (50 dvd’s per gevangenis), muziek (enkel voor de centrale gevangenis) en regelmatig themacollecties op aanvraag.

8


Centrale gevangenis In de Centrale gevangenis werd de vrijwilligerswerking in 2018 verder gezet om de gedetineerde-bibliothecaris tijdens de uitleenmomenten te ondersteunen. Het wederzijdse contact geeft een extra stimulans aan het bibbezoek en zorgt voor een verrijkende ervaring voor beide partijen. In 2018 bezorgde de Bib twee keer per week materialen aan de Centrale gevangenis, net zoals ze dat doet voor de Hulpgevangenis. De Bib Leuven is lid van de werkgroep Cultuur. Zo vergemakkelijkt ze de contacten tussen andere Leuvense culturele actoren en de gevangenis en zorgt ze mee voor een ruim en verscheiden cultuuraanbod binnen de muren. De praktische uitwerking werd in handen genomen door vzw De Rode Antraciet. De bibliotheek van de Centrale gevangenis telt ongeveer 250 leden. Hulpgevangenis De bibliotheek van de Hulpgevangenis telt ongeveer 180 gedetineerden en 15 personeelsleden in haar ledenbestand. Er werken 6 vrijwilligers samen met de bibliothecaris, elke vrijwilliger op zijn of haar vaste uitleensessie. Ook hier was er een wissel van vrijwilligers en startten er 4 nieuwe, geëngageerde mensen. De Bib neemt actief deel aan de Overleggroep van Gevangenisbibliothecarissen. Zij zetelt in de Algemene Vergadering van vzw De Rode Antraciet om het cultuuraanbod in de gevangenissen op te volgen.

DE BIB AAN HUIS De Bib verzorgt ook een Bib aan Huis-service. Al wie niet op eigen kracht in de Bib geraakt, kan hierop beroep doen. Ook mensen die tijdelijk immobiel zijn, door bijvoorbeeld een operatie of een gebroken been, kunnen hiervan gebruik maken. Een vrijwilliger brengt dan maandelijks boeken, cd’s, dvd’s, … tot bij de persoon thuis.

Reservaties Werken die uitgeleend zijn of niet (meteen) beschikbaar voor de lener in de hoofdbibliotheek of in een van de filialen, kunnen vanuit elke vestiging van het netwerk tegen een kleine kost van 0.90 euro gereserveerd worden en afgehaald. Reservaties op de Bibliobus zijn gratis.

Aantal reservaties*

2016

2017

2018

38.860

40.336

41.636

* De cijfers hebben betrekking op de reservaties die via Mijn Bibliotheek geplaatst werden.

Interbibliothecair leenverkeer Werken die niet (meer) tot de collectie van de Bib Leuven behoren, kunnen vanuit Vlaamse openbare bibliotheken en een aantal andere instellingen worden opgevraagd. Dit interbibliothecair leenverkeer verloopt ook omgekeerd. Andere instellingen putten uit de collectie van de Bib Leuven om hun klanten aan een materiaal te helpen dat ze in de eigen organisatie niet vinden. Sinds november 2018 kunnen de gebruikers ook een IBL-aanvraag doen via de website van de Bib.

IBL

2016

2017

2018

Aangevraagde materialen

1.323

1.115

1.160

Gehonoreerde aanvragen

1.147

1.040

1.031

Ontvangen aanvragen

2.122

1.945

2.012

Geleverde aanvragen

1.269

1.151

1.300

9


Activiteiten HB

de Bib Leuven Tweebronnen

In de hoofdbib waren er in totaal maar liefst 731 activiteiten in 2018. Themastands

73

Bib-introducties & -instructies

39

Auteurslezingen

12

Workshops en cursussen

6

Taalstimulerende activiteiten

18

Voorlees- en vertelsessies

23

Clubs en kringen

4

Workshops ICT en digitale media

5

Publiekswervende activiteiten

32

Concerten / muziekvoorstellingen

3

Infosessies / lezingen

14

Theater / poppenkast / kamishibai 13

Tentoonstellingen

9

Klasbezoeken

480

TOTAAL: 731 Filialen WI

HE

de Bib Leuven Wilsele

Femma Wilsele-Putkapel en de buurtbewonersorganisatie Witte Wijk maken op regelmatige basis voor vergaderingen en activiteiten gebruik van de leeszaal van de bibliotheek. De klassen van de Freinetschool De Krullevaar’t (lagere school) brengen tweewekelijks of maandelijks een bezoek aan het filiaal. In 2018 gingen er 120 activiteiten door.

de Bib Leuven Heverlee

Het filiaal van Heverlee heeft een heel uitgebreide scholenwerking. In 2018 gingen er 303 activiteiten door. Themastands

11

Voorlees- en vertelsessies

15

Bib-introducties & -instructies

3

Filmvoorstelling

1

Tentoonstelling

1

Themastands

17

Publiekswervende activiteiten

2

Voorlees- en vertelsessies

11

Workshops ICT en digitale media

2

Publiekswervende activiteiten

5

Klasbezoeken

268

Taalstimulerende activiteiten

1

Klasbezoeken

86

TOTAAL: 303

TOTAAL: 120

KL

de Bib Leuven Kessel-Lo

Maandelijks vertrekt een wisselcollectie van grote letterboeken, dvd’s en klassiekers vanuit het filiaal naar het lokale dienstencentrum. De Davidsfonds-leesgroep komt tijdens de maanden september tot juni samen in de lokalen van het filiaal. Wigwam, een organisatie uit Kessel-Lo, organiseert er inclusieve kinderopvang, spel en ontmoeting en preventieve gezinsondersteuning voor kwetsbare en/of kansarme gezinnen. Gezinnen die weinig vertrouwd zijn met een bibliotheek brengen een bezoek aan het filiaal, maken kennis met boeken en de mogelijkheid deze uit te lenen. In 2018 gingen er 118 activiteiten door.

10

Themastands

21

Voorlees- en vertelsessies

12

Publiekswervende activiteiten

6

Filmvoorstelling

1

Tentoonstellingen

2

Workshops ICT en digitale media

2

Bib-introducties & -instructies

4

Klasbezoeken

70

TOTAAL: 118


BB

de Bib Leuven Bibliobus

De Bibliobus heeft de meest uitgebreide scholenwerking en bereikt vooral kinderen in de wijken, waardoor het aanbod sterk op kinderen is gericht. Aan negen verschillende halteplaatsen brengt de bibliobus voor kinderen en volwassenen een wisselende collectie van boeken, strips, cd’s, dvd’s en tijdschriften mee. Omdat de bus een uitgebreide scholenwerking verzorgt en in de wijken vooral kinderen bereikt, is het aanbod sterk op kinderen toegespitst. Voor volwassenen is er een keuze van populaire en veelgevraagde romans en een kleine selectie van tijdschriften. Online kan uit het gehele aanbod van het Leuvense netwerk gereserveerd worden. In 2018 gingen er 343 activiteiten door.

Themastands

5

Voorlees- en vertelsessies

8

Publiekswervende activiteiten

2

Filmvoorstelling

1

Tentoonstellingen

4

Klasbezoeken

323

TOTAAL: 343

Hoogtepunten Kinderen

Bibliot

Rode Hond

HB HE KL WI BB

Jaarlijks organiseert de Bib Leuven leesbevorderingsproject onder de naam de Top Tien van Bibliot. Kinderen van de 2de en 3de graad lager onderwijs kiezen samen uit de kinderboekenproductie van het voorbije jaar hun favoriete top tien. Door de toegenomen vraag van klassen uit de tweede graad, werd het bibliotfeest in 2018 gespreid over 2 dagen in de Minnepoort.

Inktvis

een

HB

Dit is een cultureel gezinsfestival. Het wordt tijdens de herfstvakantie georganiseerd door de Bib, 30CC, Cinema Zed, Mooss en Artforum. In 2018 was er een tentoonstelling De kleren van de keizer, kledij in sprookjes van Villa Verbeelding. Kunstenaars Mieke Lamiroy en Sandrine Lambert waren de gastvrouwen van het BAM-labo dat handelde over de Arenbergs. Er ging ook nog een creatief atelier door en een workshop onderwatertextielwereld. Op het binnenplein werden 3 dagen lang allerlei constructies gebouwd met bamboe. Verder waren er optredens van Laila Koubaa, Wally De Doncker, Fatinha Ramos, Annet Schaap, Frederike de Winter, Fred Versonnen, Anke Rymenams en Brigitte Minne.

HB

Inktvis is het jaarlijkse festival tijdens de Jeugdboekenmaand. Het gaat door in samenwerking met Artforum & Jeugdcentrum Vleugel F. Er waren in 2018 tal van workshops en vertellingen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Verder was er de première van Kleine Struis met Kim Crabeels & Marije Tolman, er waren 3 workshops en zoals elk jaar, ging er een jeugdboekenverkoop door.

11


Sinterklaas

HB

Op 17 november kwam de sint langs in de bibliotheek. Kinderen konden hem vanaf 15 uur een bezoekje brengen en met hem op de foto gaan, om erna met een cadeautje en wat lekkers naar huis terug te keren. Het sinterklaasfeest, een samenwerking met het Leuvens handelaarsverbond, zorgde voor een piek in de bezoekersaantallen: 3510 bezoekers kwamen die dag langs in de Bib. Het was de 2de drukste dag van het jaar in de hoofdbibliotheek. Op zaterdag 2 december kwam Sinterklaas nog eens naar de Bib voor Zorg Leuven.

Young Adults

Digitale Week

HB HE KL WI

De Digitale Week van 2018 liep van 19 oktober tot en met 4 november. Gedurende twee weken konden jong en oud meesurfen op de nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de multimedia. De Bib Leuven organiseerde een aantal infosessies en workshops.  Infosessie Duik in het digitale aanbod van de Bib (HB): In de hoofdbib gingen er 2 infosessies over het digitale aanbod van de Bib door. De aanwezigen kwamen alles te weten over de splinternieuwe website, catalogus en ‘Mijn Bibliotheek’.  Testtafel Virtual & Augmented Reality (HB + WI + KL + HE): In alle filialen kon je tijdens de Digitale Week komen kennismaken met Virtual & Augmented Reality dankzij Link in de Kabel.  Workshop Programmeren kan je leren (HB + WI + KL + HE): In alle filialen ging er een workshop Programmeren kan je leren door. CodeFever leerde de deelnemers om de code achter het digitale toestand te kraken.

Muzette

HB

Een vaste waarde binnen de jongerenwerking was en is nog steeds MUZEtte, een kunsteducatief festival voor leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs, dat kadert in een tweejarig cultuurtraject Muze + MUZEtte. Voor MUZEtte werkt de Bib heel nauw samen met 30CC, Artforum, Museum M en UC Leuven-Limburg. Het traject bestaat enerzijds uit het begeleiden van de studenten van de lerarenopleiding om een mooi parcours voor de leerlingen uit te zetten in de Bib. Anderzijds ontvangt de Bib gedurende dit tweedaagse festival ieder jaar een 600-tal jongeren, die de Bib leerden kennen op een verfrissende en enthousiasmerende manier. Een mooie introductie en overgang van kind naar jongvolwassene in de bibliotheek.

12

Alfapret

HB HE KL WI

Alfapret is een succesvol voorleesproject dat intussen een ploeg van meer dan 40 vrijwilligers telt, voornamelijk senioren. De samenwerking met verschillende buurtcentra werd verder gezet: de vrijwilligers lazen voor in de Kettekeet, Schorenshof en in Hoogland. De voorleessessies in de hoofdbib en de filialen Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele werden nog steeds erg gesmaakt. De voorleessessies werden ook in 2018 in de andere filialen een paar keer aangevuld met een knutselmoment. De Bib werkt tevens samen met de Leuvense scholen Sint-Jan, Ter Beuke, Mater-Dei en De Speelkriebel. De vrijwilligers lezen daar wekelijks of om de veertien dagen voor aan kinderen van de tweede kleuterklas met een taalachterstand.


Studeren in de Bib

HB

Ook in 2018 kon er opnieuw gestudeerd worden in de Bib, zowel door scholieren als door studenten. Blokgenot is een term die verwijst naar de blokperiodes in januari en mei-juni, wanneer de Bib iets extra’s doet voor de studenten hoger onderwijs. Zo vinden de studenten al negen jaar lang de weg naar de foyer, waar een 30-tal extra studieplekken worden voorzien. De laatste jaren ontdekten ook meer en meer scholieren van het middelbaar onderwijs deze plekken, zowel om te studeren als om te verpozen. Tijdens de afgelopen jaren kon dit wel eens tot overlast leiden door de grote aantallen leerlingen en studenten die overal in de bibliotheek verspreid zaten. Als oplossing werd gekozen om in te zetten op een reeks duidelijke afspraken onder de noemer Studieplekken. Dit systeem wordt telkens geactiveerd tijdens de examenmomenten van de middelbare scholen en staat dus los van Blokgenot, dat zich exclusief tot studenten hoger onderwijs richt.

Volwassenen

Bab(b)el

HB

De taal spreken van het land waarin je woont, opent deuren. Met meer dan 150 nationaliteiten (expats, studenten, wetenschappers, mensen die hier werk of de liefde vonden, …) is er in Leuven een grote behoefte om een nieuwe of andere taal te leren. Daarom werd in 2016 het nieuwe project Ba(b)bel gelanceerd, in samenwerking met de Afdeling diversiteit en gelijke kansen van de Stad Leuven. In 2018 gingen we voor meer kwaliteit: frequentere maar kleinere Bab(b)els, met een beperkt aantal deelnemers en talen. Maandelijks werd er op zaterdagvoormiddag verzameld in de Bib om rond een bepaald thema te ‘babbelen’ en zo een taal te oefenen.

Tussen de Soep en de Feiten

HB

Ook in 2018 gingen de actualiteitslezingen van Tussen de Soep en de Feiten door. De sprekers hadden een heel gevarieerde achtergrond en ook de onderwerpen waren telkens anders. De soep werd gemaakt door Den Travak, het tewerkstellingsproject van vzw Hejmen.

Leuven Leest

HB HE KL WI BB

In 2017 diende de Bib het projectvoorstel Leuven Leest in bij Cultuurconnect. De Bib en 30CC willen alles wat leeft op literair vlak in Leuven samenbrengen in Leuven Leest: een interactieve community van stakeholders, schrijvers en lezers. De bedoeling is om virtuele en fysieke ontmoeting rond lezen mogelijk te maken en in het bijzonder een online platform creëren voor alle spelers in het literaire veld. Daarnaast wordt actief ingezet op fysieke ontmoeting. In 2017 won Leuven Leest een Gouden Bib Web Award van de Bibliotheekschool van Gent in de categorie Tous Ensemble. In 2018 groeide Leuven Leest verder en vierde het zijn eenjarige bestaan met het evenement Boek Lokal.

13


Families

Feest in de Bib

HB HE KL WI BB

Op zaterdag 13 oktober was het feesten geblazen in de Bib Leuven en haar filialen. Naar aanleiding van de jaarlijkse Bibliotheekweek legde de bibliotheek haar bezoekers extra in de watten met een hele waaier van activiteiten en versnaperingen. Er werd gekozen voor het thema van Duizend-en-één-nacht. Zowel voor jong als voor oud was er heel wat te beleven. Er was een expo, een lezing, een fotohoek, een uurtje teatime, een verwentafel, een hennatafel, er waren verschillende muziekoptredens, KNTverhaalmomentjes, buikdansinitiaties en natuurlijk ook een boekenverkoop. De boekenverkoop duurde in 2018 voor het eerst een hele week. Voor de kinderen organiseerde de Bib voorleesuurtjes, knutselmomenten en een zoektocht naar de schat van Ali Baba. Feest in de Bib zorgde voor de drukstbezochte dag van het jaar in de Bib, met maar liefst 3879 bezoekers!

Pop-upbib In 2018 mocht ook de Pop-upbib opnieuw present tekenen voor laagdrempelig leesplezier op heel wat plaatsen en evenementen. Waar ze een aantal jaar geleden duidelijk verbonden was met de zomer, werd ze in 2018 ook steeds meer gevraagd op evenementen. De bakfiets werd ook gepimpt met kleurrijke stickers die ervoor zorgen dat de fiets nóg meer opvalt! De Pop-upbib blijft een goede, f exibele, fijne en goedkope manier om als bibliotheek naar de gebruiker toe te gaan.

Nieuw in 2018

Boek Lokal De literaire community Leuven Leest werd 1 jaar in juni 2018. Dat werd gevierd op zondag 24 juni in Hal 5 met een boekenmarkt waarbij zowel de Bib als particulieren als boekhandels, boeken verkochten. Daarnaast was er ook tijd voor Slow Reading, een lezing met Ellen Verstrepen, Mieke Mievis en Hilde Martinez, een sofagesprek met Sofie Palmers, Jessa Wildemeersch en Sien Eggers én een gesprek met Annet Schaap. Tussendoor waren er ook nog voorleesmomentjes, een workshop tekenen met Annet Schaap en een cartoon battle tussen Kim Duchateau en Bart Schoofs.

Boekstart

HB HE KL WI

In 2018 werd Leuven een Boekstart-gemeente. In de consultatiebureaus van Kind & Gezin krijgen pasgeboren baby’s een babyleespakket én een uitnodiging om na een paar maanden een peuterleespakket te gaan halen in de bibliotheek.

14


People Made

HB

Op zaterdag 8 december was er All I want for Christmas is People Made, echt waar, een People Made-kerstmarkt in de Bib. Tussen 10 en 16.30 uur kon iedereen kennismaken met de sociale economie-organisaties en zorginstellingen die hun mooiste artikelen uitkozen voor de kerstspecial. Het was een dag met de fijnste handgemaakte producten, de heerlijkste lekkernijen en de leukste activiteiten voor kinderen. 8 december was met 3377 bezoekers de derde drukst bezochte dag van de Bib.

Leuven Leest for Life

HB

Leuven Leest kreeg de hulp van een stagiaire in 2018. Zij werkte het project Leuven Leest for Life uit, een literaire benefietavond in het kader van De Warmste Week. Het goede doel dat ze hiervoor selecteerde was De Verhalenweverij Sociaal Vzw, een organisatie die focust op activiteiten rond verhaal en beeld en leesplezierbevordering bij kinderen uit asielcentra en buurtcentra. De avond draaide rond eenzaamheid, verbinding, warmte en ingetogenheid, met lezingen van Johanna Spaey, Mustafa KĂśr, Jef Aerts, Kim Crabeels & Sebastiaan Van Doninck. Carmien Michels praatte de avond aan elkaar en Ronny Mosuse zorgde voor de muziek. Er was ook een veiling. De avond leverde maar liefst â‚Ź 2057,90 op.

Het Groot Dictee Heruitgevonden

HB

Op vrijdag 7 december ging Het Groot Dictee Heruitgevonden door in de Bib. Het initiatief hiertoe kwam oorspronkelijk van de Bib van Mechelen nadat het Groot Dictee der Nederlandse Taal ermee ophield. In meer dan 60 Vlaamse en Brusselse bibliotheken tegelijk werd het dictee gespeeld. Phara de Aguirre was voorlezer, Lennaert Maes verzorgde de presentatie. Er namen 40 mensen deel.

15


Tweeduizend achttien:

CIJFERS

in

27.020 uitleningen 1.159.470 bezoekers in de hoofdbib 416.618 nieuwe aanwinsten 25.011 werken in ons bezit 293.694 reservaties 40.336 werknemers 62 vrijwilligers 106 activiteiten 1615 leners

waarvan 947.396 gedrukte werken en 212.074 audiovisuele werken.

waarvan 19.993 gedrukte werken en 5.018 audiovisuele werken.

sg

eb

ru

in 201 8

ik

er

r

vv

vlaam

  

d met die i e ns nh t e d

e rl ve

tev re

waarvan 225.295 gedrukte werken en 68.399 audiovisuele werken.

e zo

k

Profile for De Bib Leuven

Jaarverslag 2018  

Jaarverslag 2018  

Advertisement