Page 1

Conceptboek VIER OP MAAT GEMAAKTE COMMUNICATIE CONCEPTEN VOOR Brainstormevenement VONK! De Belofte: Bram v. Leeuwen Adje v. Etten Jasper Jansen Tom v.d. Bogaard Ilse Sanders Feline v.d. Putten

In Opdracht van Trudie Govers Projectleider


VOORWOORD Dit boek bevat vier concepten die gericht zijn op een communicatieplan voor Vonk! Het zijn vier verschillende creatieve thema’s met als functie Vonk! onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Daarnaast moeten de concepten de boodschap bevatten die Vonk! wil overdragen. Elk concept is voorzien van tekst, waarin duidelijk wordt omschreven wat het inhoudt en hoe wij ertoe zijn gekomen. Er is steeds uitgegaan van de vier kernwaarden van Colin: kennis, ontmoeting, inspiratie en innovatie. Tevens is ieder concept voorzien van beeldmateriaal, in de vorm van een afbeelding en een moodboard. Dit om het concept nog sterker en krachtiger over te laten komen en de sfeer beter weer te geven. Wij hopen dat alle vier de concepten passen bij Vonk! maar ook bij Colin; dat ze goed aansluiten op de kernwaarden en jullie het creatieve en innovatieve concepten vinden. Mochten er na het zien en lezen van dit conceptenboek nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag. Wij zijn altijd bereikbaar voor toelichting.

Projectgroep ‘De Belofte’


COLIN Colin, Creative Organisations Linked in Networks, is een netwerkorganisatie voor creatieve bedrijvigheid geinitieerd door de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Colin is een ‘vriend' die creatieve ondernemers advies geeft, ze uitnodigt, de weg wijst en graag mensen aan elkaar voorstelt. Colin maakt netwerken zichtbaar, stimuleert (startend) ondernemerschap en draagt bij aan kennisuitwisseling tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Via projecten, bijeenkomsten en toolkits inspireert, verbindt en informeert Colin het netwerk zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan een verdere groei en professionalisering van de creatieve industrie in Breda en Tilburg. Omdat Colin een leerbedrijf van de NHTV is, biedt het studenten de mogelijkheid om in het hart van de creatieve sector praktische ervaring op te doen en te werken aan hun kennis, competenties en netwerk.

VONK! Vonk! is een brainstormevent van Colin waar bedrijven (klein, middel of groot) gebruik van kunnen maken wanneer zij een innovatief vraagstuk hebben en niet tot een oplossing komen. Colin houdt zich bezig met netwerken leggen tussen creatieven en het bedrijfsleven. Hiervoor organiseert zij verschillende events waarvan Vonk! er één is. Vonk! brengt ook creatieve en bedrijven met elkaar in verbinding. Vonk! is niet plaatsgebonden en kan overal gehouden worden. Als een bedrijf bijvoorbeeld vastloopt met het maken van een website, dan zorgt Colin voor die vonk tussen een webdesigner en het bedrijf. Vandaar ook de naam Vonk!, de vonk die overslaat tussen het bedrijf en de creatieve zorgt er voor dat er een nieuwe samenwerking in de vorm van een dienst of product ontstaat en waar het bedrijf zelf nooit op was gekomen. Tijdens Vonk! gooit Colin op maat gemaakte brainstormtechnieken op tafel om de deelnemers uit hun normale denkpatroon te halen en ideeën te laten ontwikkelen over een vraagstuk. Vonk! is flexibel en zal elke keer weer verrassend zijn met een persoonlijk aangepast programma en innovatieve uitkomsten.


PROPOSITIE Vanwege het wegvallen van subsidie voor Vonk!, is het zaak voor Colin om een minimum aantal Vonk! evenementen per jaar te verkopen om levensvatbaar te blijven. Door een communicatieplan op te stellen zou dit gerealiseerd kunnen worden. Wat wij met deze vier communicatieconcepten willen bereiken is dat Vonk! een top-of-mind awareness krijgt bij bedrijven. Ze moeten weten van het bestaan van het brainstormevent Vonk! Ons streven is dat bedrijven vervolgens Vonk! beschouwen als ‘redder in nood’ wanneer zij op creatief gebied vastzitten. Vonk! is dé uitkomst om tot een oplossing te komen voor een innovatief vraagstuk. Het brainstormevent is laagdrempelig, formeel en relatief goedkoop. Dit maakt het voor elk bedrijf toegankelijk.

DOELGROEP De doelgroep is eigenlijk tweeledig: enerzijds bedrijven, anderzijds creatieve denkers (ondernemers). Met het communicatieplan gaan we ons voornamelijk richten op bedrijven die een innovatief vraagstuk zouden kunnen hebben. De reden hiervoor is dat Colin zakelijk gezien daar het grootste belang bij heeft; om financieel overeind te blijven moeten er immers events verkocht worden. Daarbij komt dat Colin al over een groot netwerk van creatieve ondernemers beschikt. Het is een vrij brede doelgroep; het kunnen bedrijven uit verschillende sectoren betreffen en bedrijfsomvang speelt geen rol. Wel richten we ons vooral op bedrijven in de regio Tilburg en Breda, omdat Colin daar het meeste actief is en haar netwerk dit gebied beslaat.


Concept № 1

VONK! lost op! Ondernemers kunnen op creatief vlak vastlopen, omdat ze het simpelweg al druk genoeg hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering. Colin heeft veel kennis op het gebied van creatief denken. Door op maat gemaakte brainstormtechnieken toe te passen ontstaat inspiratie bij de deelnemers en kan er tot een innovatieve oplossing gekomen worden. Je zou dus kunnen zeggen dat Vonk! hiervoor zorgt; Vonk! is de oplossing voor bedrijven die vastlopen op een vraagstuk. In dit concept is het sleutelwoord daarom ‘de oplossing’. We willen Vonk! op verschillende manieren hiermee associëren. Voorbeelden van communicatie-uitingen zijn:  Vonk! in de zin van ‘de uitkomst’ (1+1=Vonk!): Hierbij wordt in de communicatie de link gelegd met wiskundige vraagstukken. Er valt te denken aan allerlei vormen van gedrukte media, met daarop moeilijke formules met altijd als antwoord: Vonk! De boodschap hierbij is dat bedrijven hun hoofd niet moeten breken over lastige vraagstukken, Vonk! is de expert op het gebied van creatief denken dus laat het maar aan ons over;  Vonk! in de zin van ‘laten verdwijnen’ (dorst ‘oplossen’): Met dit idee kun je denken aan teksten op waterkoelers in bedrijven met: Vonk! lost je dorst op;  Vonk! in de zin van ‘oplosbaar’ (bruistabletten, cup-a-soup, koffie). Op de brainstormevents van Vonk! worden twee elementen samengevoegd (de vraagstuk-eigenaar met de creatieve denkers) en dit geeft een meerwaarde (innovatieve oplossing). Dit is terug te brengen naar het samenvoegen van Vonk! bruistabletten, koffiebonen of soeppoeder met water, wat als meerwaarde een middel tegen hoofdpijn, koffie of soep oplevert. Deze producten zijn dus op deze manier makkelijk met Vonk! te linken. Bij dit concept willen wij alle communicatie op deze denkwijze richten.


Concept № 2

VONK! wijst je de weg / VONK! De weg naar creativiteit Creatief denken staat voor het doorbreken van patronen en het leggen van nieuwe verbindingen. Op deze manier probeert Vonk! bedrijven op andere wegen te brengen, haalt ze van de gewone paden af en laat ze anders denken. Door bedrijven in contact te brengen met creatieve ondernemers en hun vraagstuk anders te laten belichten, inspireren ze elkaar en wordt er een creatief denkpad ingeslagen wat leidt tot verrassende kansen en inzichten. Op deze manier doorbreekt Vonk! patronen en leidt ze naar de wegen van creativiteit en uiteindelijk innovatie. Voorbeelden van communicatie-uitingen:  Bewegwijzering rondom bedrijven naar Vonk!;  Vonk! navigatiesoftware;  Posters met pijlen die de richting naar inspiratie en innovatie aangeven;  Billboards aan snelwegen met ‘Afslag Vonk!’;  Thema Vonk! ontspoort; reclame op treinen en stations Bij dit concept willen wij alle communicatie op deze denkwijze richten.


Concept № 3


Concept № 3

VONK! De Eureka-fabriek Bij het oplossen van een creatief vraagstuk heb je goede ideeën nodig. Dit is makkelijk gezegd en dat is het meestal niet. Binnen bedrijven is vaak niet genoeg kennis van creatieve denktechnieken in huis om tot innovatieve ideeën te komen. Colin heeft die kennis wel en helpt bedrijven in dit creatieve proces. Door haar grote netwerk van creatieve ondernemers kan Colin op brainstormevent Vonk! de juiste creatievelingen op het vraagstuk loslaten en zo inspiratie teweegbrengen. Bedrijven brengen een vraagstuk in (input), creatieve denkers en het bedrijf brainstormen (bewerking) en de uitkomst is een innovatieve oplossing (output). Dit proces lijkt op dat van een fabriek; een fabriek waar ideeën worden ontwikkeld. Vonk! produceert deze ideeën. Een goed idee levert vaak een ‘Eureka!’ moment op. Vandaar dit concept: de Eureka-fabriek. Voorbeelden van communicatie-uitingen:  Digitale en/of echte ideeënwinkel. Ondernemers kunnen met hun kleine/grote/stomme of beschamende problemen naar de ideeënwinkel, waarop Vonk! met een idee/oplossing komt. Dit kan digitaal, zoals een site, of in de vorm van een echte winkel (de inspiratiewinkel/ ideeënfabriek/eureka-shop). Aan de lopende band worden oplossingen geproduceerd;  Ideeënbrievenbus in bedrijven ophangen waar ondernemers kleine vraagstukken in kunnen deponeren. Deze bus wordt één keer per week geleegd en er worden oplossingen voor bedacht door Vonk! Bij dit concept willen wij alle communicatie op deze denkwijze richten.


Concept № 4

VONK! creëert chemie / VONK! Creatieve chemie chemie

Uitspraak: xeˈmi de -woord (vrouwelijk) Zelfst. Naamw. 1 scheikunde `chemie studeren` 2 mentale verbondenheid (tussen personen) `een wedstrijd winnen door een goede chemie tussen de leden van het team`

Chemie betekende tot niet zo heel lang geleden uitsluitend ‘scheikunde’. Twee stoffen worden samengevoegd en gaan een chemische reactie met elkaar aan. Maar chemie kan ook een reactie tussen twee of meer personen betekenen, een vonk die overspringt, een klik. Waar in de scheikunde stoffen worden samengevoegd, kunnen in een creatief denkproces mensen met elkaar in aanraking komen. Deze mensen kunnen een bepaalde (positieve) uitwerking op elkaar hebben, zoals de stoffen een chemische reactie met elkaar aangaan. Dit is precies waar Vonk voor staat: de juiste mensen bij elkaar brengen en die ‘vonk’ creëren die zorgt voor inspiratie en zo voor nieuwe ideeën en oplossingen. Vonk creëert chemie tussen bedrijf en creatieve ondernemer, de vonk springt over, innovatie is het gevolg. In dit concept wordt de nadruk gelegd op die positieve uitwerking die Vonk! tussen mensen creëert. In de communicatie naar de doelgroep toe kan dit aspect terugvertaald worden naar de originele betekenis van chemie. Vonk! als ‘scheikundige’, die zorgt voor de vonk, voor chemie. Voorbeelden van communicatie-uitingen:  Het Vonk! lab: een ruimte maken in bedrijven of op een beurs, waar mini-brainstormsessies worden gehouden om iets minder ingewikkelde vraagstukjes proberen op te lossen;  Vonk! lucifersdoosjes en aanstekers;  Vonk! speed daten: ondernemer en creatieve denker komen, net als bij speed daten, kort tegenover elkaar te zitten om over een vraagstuk te praten en ideeën uit te wisselen Bij dit concept willen wij alle communicatie op deze denkwijze richten.


Conceptenboek Vonk!  

Conceptenboek met daarin vier op maat gemaakte communicatieconcepten voor brainstormevent Vonk!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you