Page 1

Naam: ………………… …………………………………… …

Dattum:………………………

V Veelhoek en en cirkels 1. Verb bind de fig guren mett de juiste naam.

cirkel

zevenhoe ek

vierhoek k

k driehoek

achthoek k

j naar de Hier moet je pijl kijken!

2. Welk ke figuren n staan hie er geteken nd? Dit is een …………………… …………… …………… ……………… …… een……

Dit is


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………

Het volume van de cilinder Je moet een blikje ontwerpen in aluminium waarin exact 3 tennisballen boven elkaar passen. a) Hoeveel aluminium heb je nodig? ( Het dekseltje is van plastic) b) Wat is de inhoud van het blik? Om deze vraag op te lossen heb je een tennisbal nodig.

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

In de tuin staat een regenton. De hoogte van deze ton bedraagt 1m. De diameter is 6 dm. Het regent elke dag, elke dag komt er 3cm water bij. Na hoeveel dagen is de regenton gevuld? …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………


Naam: ………………… …………………………………… …

Dattum:………………………

Kruiswo oordraad dsel

Horizzontaal:

1

wagon van w e trein een

3

groep p personen die o organiseert t

5

ro oom

6

aan een a stokje geregen stukjes vlees

7

eerste e vertoning

Vertic caal:

2

1

stiijf ge emaakt ge erecht me et gehakt vle ees

3

loo opbaan

4

ko offiehuis

6

ton neel / em motioneel he eftig op ptreden

2

3 4 5

6

7


Naam: ………………… …………………………………… …

Dattum:………………………

H HERHALI ING BREU UKEN 1. Notteer de brreuken eerrst met no oemer 10, 100 of 1000. 1 Note eer dan het kommag getal. Als dat niet kan, voerr je met de rekenm machine de deling uit u (T:N) en e noteer je j het kom mmagetal tot t op 0,00 01 nauwkeu urig.

= …………… ………………………………………… ………………

=……………… …………………… …………………… ……………… =…………… …………………… …………………… …………………

 

=……………… …………………… …………………… ………………

=……………… …………………… …………………… ………………

=……………… …………………… …………………… ………………

2. Sch hrijf de breuk b zoalss je het kommageta al uitspreekt. Voorbeeld 1 → 0.4 49 = 49 hon nderdste = Voorbeeld 2 → 0,2 245 : 245 duizendste = 0,35 = 2,7 =

= ………… ……%

= 49 op o 100 = 49 9% = 245 op 1000 : 24,5 op 10 00 = 24,5%

0,2 0 =

= ……………%

0,105 0 =

= ……………% … = …………… …op 100 =

………% k een gelijjkwaardige breuk met noemer 10, 100 of f 1000. 3. Zoek Voorbeeld 1 →

=

=

= 40 op 100 = 40% = 0,4

Voorbee eld 2 → = 2 : 3 = ong geveer 0,666… = ongeveer 666 op p 1000 = ong geveer 66,6 6 op 100 : on ngeveer 66,6% = ……… …………………… ……………………………………

=

………………………………… …………………… ………… =

= …………………… …………………… ………………

…………………… ………… …………………………………

=


Naam: …………………………………………………… 4. Tel de breuken op. Maak de breuken eerst gelijknamig.

+

= ………………………………………………………………

+

= ………………………………………………………………

+

= ………………………………………………………………

+

= ………………………………………………………………

+

= ………………………………………………………………

5. Vermenigvuldig de breuken. Vergeet niet dat

x

=

1 van 5

x

= ………………………………………………………………

x

= ………………………………………………………………

x

= ………………………………………………………………

x

= ………………………………………………………………

x

= ………………………………………………………………

van

= …………………………………………………………

van

= …………………………………………………………

van

= ………………………………………………………

van

= …………………………………………………………

van

= …………………………………………………………

Datum:………………………


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………

Spreekwoorden met vuur.

a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4.

Het vuur uit zijn sloffen lopen. Met vuur spelen. Vuur en vlam spuwen. Voor iemand door het vuur gaan. 5. Ergens zijn hand voor in het vuur durven steken. 6. In vuur en vlam raken 7. Olie op het vuur gooien 8. Iemand de kastanjes uit het vuur laten halen. 9. Het ging als een lopend vuurtje door de stad. 10. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. 11. Iemand het vuur na aan de schenen leggen. 12. Tussen twee vuren zitten.

1

2

3

4

5

6

Gevaarlijk doen. Zeer kwaad zijn. Zeer enthousiast zijn. Veel moeite doen. Anderen kwaad maken door iets te doen of te zeggen en vooraf weten dat er reactie zal komen. Alles voor iemand doen. Een gevaarlijk of lastig karwei door een ander laten opknappen. In geen tijd wist iedereen het. Wedden dat het zo is. Het iemand moeilijk maken. Van weerskanten bedreigd worden. Ik heb wel moeilijkere zaken moeten opknappen.

f. g. h. i. j. k. l.

7

8

9

10

11

12

Spreekwoorden met geest 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

De geest geven. Iemand voor de geest staan. Zich iets voor de geest halen. Er heerst een goede geest. Dit is iets in de geest van… De geest is uit de fles.

2

3

a. b. c. d.

Zich iets herinneren. Er is een goede sfeer. Dit is zoiets als… De zaak is zo niet meer te houden. e. Sterven. f. Door iemand in gedachten gezien worden. 4

5

6


Naam: ………………… …………………………………… …

Dattum:………………………

Zoekk de woorden in n het roo oster en kleur ze e.

m

a

a

n

b

p

a

n

o

o

u

p

n

o

o

z

o

n

t

t

h

u

i

s

k

Verbind de prentjes met de juiste j lettter. oo o a aa e ee


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………

De delen van een boom.

De delen van een paddenstoel.

De delen van een boom. 1. De stam. 2. De kruin 3. De wortels.

De delen van een paddenstoel. 1. De zwamvlok. 2. De ring. 3. De hoed. 4. De plaatjes. 5. De steel.


Naam: …………………………………………………… Wat hoort bij de herfst?

Datum:………………………


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………


Naam: ………………… …………………………………… …

Dattum:………………………

Kleurr de blade eren en vruchten v in de juistte kleur.

Welke e dieren vind v je te erug in he et bos? Ze et een kruisje in h het juiste vakje.


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………

Een beschrijving. Teken aan de hand van de beschrijving de persoon. Ik ben een hele lieve man. Ik heb een lange witte baard en snor. Ik draag een ronde bril op mijn neus. Op mijn hoofd staat een rode mijter met een gouden kruis op. Ik draag ook altijd een warme rode mantel. In mijn rechter hand houd ik mijn staf vast. Aan mijn andere hand draag ik een mooie gouden ring. Weet je al wie ik ben?


Naam: ……………………………………………………

Datum:………………………

1. Kleur de woorden met een lange klank in het groen. De woorden met een korte klank kleur je in het rood.

maan

hok been

dwerg

katten horen

ober

spook

mezen papa

2. Vul de juiste klinker in op de stippellijntjes en noteer of dit een korte of een lange klank is.

sch ……p

→ dit is een ……………………………………………klinker.

bl….d

→ dit is een ……………………………………………klinker.

l….pen

→ dit is een ……………………………………………klinker.

Sp……len

→ dit is een ……………………………………………klinker.


Naam: ……………………………………………………

vl……nder

Datum:………………………

→ dit is een

……………………………………………klinker.

fl…..ssen

→ dit is een

……………………………………………klinker.

st…p

→ dit is een

……………………………………………klinker.

m……r

→ dit is een

……………………………………………klinker.

b…..s

……………………………………………klinker.

→ dit is een


Dattum:………………………

Naam: ………………… …………………………………… …

1. De letters zijn z door elkaar geraakt. g Welk woord is he et? Zet het ju uiste lidw woord erb bij indien n nodig (u un of une e) 1. REEUH

…… ………………… ……………… ……

2. PATRDÉ

…… ………………… ……………… ……

3. YAGEVO Y O

……………… ……………… ……

4. CHGERA AN ……………… ……………… …… GER 5. REDRAG

……………… ……………… ……

2. Sch hrijf hett juiste woord w naa ast de prrent.

1.

2.

3.

……………… ……………… ………………

… ……………… ……………… ……………

…… ………………… ………………… ………


Naam:……………………………………

Datum:…………………..

3. Zoek de 6 woorden in het rooster. P A R R G I Ç P C R

O R A A P R È S H T

E R S V M P Z K A E

T I Q A L O U Y N L

avant

B V T N E U L N G L

U É V T O R S W E I

R E G N A H C H R B après

arrivée billet

pour changer

4. Schrijf de vertaling van deze nieuwe zinnetjes. Men luistert:

………………………………………………………….

Voor het vertrek:

………………………………………………………….

Daar gaan we:

………………………………………………………….

De trein naar Rijsel: …………………………………………………………. Na een uur:

………………………………………………………….

Ik luister goed:

………………………………………………………….

Slechts 21 minuten: …………………………………………………………. Hoe laat is het?

………………………………………………………….

Het is 9 uur:

………………………………………………………….

Hoe laat?

………………………………………………………….

Dat gaat snel:

………………………………………………………….


Naam:……………………………………

Datum:…………………..

1. De letters zijn door elkaar geschud. Weet jij welk woord we zoeken? Zet het juiste lidwoord erbij (un of une) Noteer de vertaling.

1.

CKETIT

…………………………………… = ……………………………… 2.

LIERACSE

3.

RUESNENCSA

…………………………………… = ……………………………… …………………………………… = ………………………………

4.

OREU

…………………………………… = ……………………………… 5.

OICIV

…………………………………… = ………………………………

2. Verbind de woorden/zinnetjes met de juiste vertaling. Au revoir

Te voet

Combien?

Kosten

Par l’escalier

Dat maakt 62 euro

Ça fait combien?

Met de lift

Ça coûte combien?

Hoeveel?

À pied

Tot ziens

Ça fait soixante-deux euros

Hoeveel is het samen?

Par l’ascenseur

Hoeveel kost dat?

Coûter

Met de trap


Naam:…………… ………………………… …………

Datum:… …………………….

den in het ro ooster. Als jee een woord d gevonden hebt schrijff je het woorrd 3. Zoek de 10 woord en de veertaling op de d lijntjes on nder het kad der. C

O

Û

T

E

R

F

H

K

X

I

R

P

A

S

C

E

N

S

E

U

R

P

D

J

S

Q

H

H

A

U

T

E

N

Y

R

J

R

K

S

U

I

N

T

V

U

D

H

E

G

V

Q

T

I

B

K

D

Y

C

G

R

M

G

O

V

T

R

O

I

S

I

È

M

E

I

R

I

H

I

D

U

V

E

V

E

E

V

E

E

C

K

C

S

B

R

C

D

Q

K

R

R

V

I

Y

K

R

C

J

I

C

M

C

N

E

G

D

Y

E

S

C

A

L

I

E

R

R

C

D

O

D

T

N

R

F

P

L

U

S

I

E

U

R

S

Q

P

I

E

D

N

D

K

D

G

S

U

H

B

D

V

N

E

I

B

M

O

C

D

E

Q

N

S

D

E

U

X

I

È

M

E

T

V

S

1………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 2………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 3………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 4………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 5………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 6………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 7………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 8………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 9………… ……………… ……………………………… ………..= …… ……………………………… ………………… 10……… ……………………………… ……………………… = …… ……………… ………………… ……………… ….. 4. Lees de d tekst ‘Dee Eiffeltoren’’ in je boek pag. p 70. Waar staaat de Eiffeltooren? .......................................... Wie heefft de Eiffeltorren ontworpeen? ........................................................... Wanneer werd de Eifffeltoren gebouwd? ………… ………………… ……………… ………. Hoeveel maanden tijdd hadden ze nodig om dee toren te bouuwen? ........................................................................................................ Op hoevveel niveau’s kan je de Eifffeltoren bezooeken? ......................................................................................


Naam:…………… ………………………… …………

Datum:… …………………….

eveel geld d ligt er op tafel? 1. Hoe …... x € ..….. = € …….

…... x € ..….. = € …….

…... x € ..….. = € …….

Totaal: €… …… + €… …… + €…… … 2.Jij bent b de verkoper. ve Bereken hoeveel h de klant moet mo betale len. Schrij ijf de bewe werkingen die d je maa aakt in je kladschrif iftje.

3. Mam ama koopt bij de ba akker 4 broden br vann elk 1,65 5 euro. Ze e heeft ee en

omsschrijving g

eenheidsprijss aantal Bedrag g

broo odjes

€ 0,4 40

8

koff fie

€ 1,2 26

4

fruiitsap 1l

€ 1,17 7

5

mine eraalwater

€ 0,3 38

6

Chocoladere epen

€ 0,4 42

7

Totaa al:

Betaa ald:

€ 20

Terug g:


Naam:…………… ………………………… …………

Datum:… …………………….

brie efje van 10 1 euro bij bi zich .Ka Kan ze de broden daarmee da be betalen? Hoe eveel geld d heeft ze e nog overr of tekorrt?

…………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ……………………

Antwoo oord: ……… ………………………… …………… ……………… …………… ……………… ………

4. Onz ze zandba ak heeft de d vorm van v een vie ierkant. Één É zijde m meet 2,45 45m. Papa wil w de zand ndbak afbo boorden me et houtenn planken. Hoeveel p planken moet m papa minstens m k kopen?

…………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ……………………

Antwoo oord: ……… ………………………… …………… ……………… …………… ……………… ………


Naam:……………………………………………

Datum:…………………….

De kleine Mozart op wereldreis.

1. Wat betekenen de volgende woorden uit de tekst. Als je het niet weet zoek je ze op in je woordenboek.  Aartsbisschop:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Klavecimbel:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Trio:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Sonate:…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Waarom vertrekt Mozart op wereld reis met zijn familie? Vindt Mozart dit leuk? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3. Welke instrumenten bespeelt Mozart? Kan hij dit goed? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Wat had Mozart ontdekt tijdens hun trip naar Wenen? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………


Naam:……………………………………………

Datum:…………………….

5. Wie is de heer Schachtner? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 6. Waarom kunnen de muzikanten geen trio spelen? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7. Welke oplossing heeft Mozart voor dit probleem? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Hoe reageert zijn vader hierop? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9. Hoe denk je dat het verhaal verder zal lopen? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 10. Wil je dit boek graag verder lezen? Waarom wel/ waarom niet? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………


Naam:…………… ………………………… …………

Datum:… …………………….

Meneer Carreauxx is gek op p ruitjes. Hijij draagt elk ke dag kleding met rruitjes op. Hij H is zelfs zo o verzot op p ruitjes da at hij ook ee en huis will met ruiten n en dat he eeft hij gev vonden. Spijtig genoeg g is het huis all een beetjje vervallen n. Meneer Carreaux zal het huiis moeten n renovere en. Voor hijj dat kan moet m hij eerrst de oppe ervlakte va an de ruiten n van zijn huiis kennen. Hij hoopt dat d jullie hem daarbijj kunnen helpen. h

Ruit 1: Diagon naal 1 = 2m m lang. Diagon naal 2 = 2m m lang. Hoe gro oot is de oppervlakte o e van mijn ruit? …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… Antwoo ord: ……… ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… ……….. Ruit 2: Diagon naal 1 = 3m m lang. Diagon naal 2 = 2m m lang. Hoe gro oot is de oppervlakte o e van mijn ruit? …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… Antwoo ord: ……… ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… ………..


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

Ruit 3: Diagon naal 1 = 10 00cm lang. Diagon naal 2 = 50 0cm lang. Hoe gro oot is de oppervlakte o e van mijn ruit? …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… Antwoo ord: ……… ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… ……….. Ruit 4: Diagon naal 1 = 50 0cm lang. Diagon naal 2 = 20 00cm lang. Hoe gro oot is de oppervlakte o e van mijn ruit? …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… Antwoo ord: ……… ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… ……….. Ruit 5: Diagon naal 1 = 50 0cm lang. Diagon naal 2 = 50 0cm lang. Hoe gro oot is de oppervlakte o e van mijn ruit? …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… Antwoo ord: ……… ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… ………..


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

1. Marc De D Bel en Linnda Van Mieghem hebbeen samen 98 boeken. Marrc De Bel heeeft er 12 meeer dan Linda Van Miegheem. Hoeveel boeken hebbben ze elk? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………. ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……… Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………. 2. Kaat en e Lotte hebbben samen 112 bloemen.. Kaat heeft er e 30 minder dan Lotte. Hoeveel bloemen heeft Lotte en hoeveel h bloemen heeft Kaaat? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …...…… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ………… Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… …………. 3. Sien en e Maria zijn twee poetsvvrouwen. Sam men hebben ze 45 vaatdooeken. Sien hheeft 4 keer zoveel z vaatdoekken als Mariaa. Hoeveel vaaatdoeken heebben ze elkk? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……………………….. ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …...…… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ………… Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… …………. 4. Het veerschil tussenn 2 getallen is 30. Hun soom is 90. Wat zijn die 2 geetallen? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …..……… ……………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …………. Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………….


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

5. Prograamma 1 en programma p 2 hebben sam men 8400 kijkkers. Program mma 1 heeft 5 keer zoveeel kijkers als progrramma 2. Hooeveel kijkerss hebben ze elk? e ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …..……… ……………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …………. Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… …………. 6. Stad 1 en Stad 2 hebben h sameen 960 gebouuwen. Stad 2 heeft 4 keerr meer gebouuwen als stadd 1. Hoeveel gebouwen hebben h ze elkk? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …...…… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ………… Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………….

meke en Kiekeeboe hebbenn samen al 6332 avonturenn meegemaaakt. Jommekee heeft 3 keeer meer 7. Jomm avontureen meegemaakt dan kiekeeboe. Hoeveeel avonturenn hebben ze elke e meegem maakt? ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………… ………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ……….……… ………….. .………… ……………………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………….. …...…… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ………… Antwoordd:…………… ………………… ……………… ……………………………… ……………………………… ………….


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

1. Op 2 uur rijdt papa p met de d auto van Westkapeel naar Oostkerken. Daat is 130km m. Hoeelang is pappa onderweeg van Wesstkapel naaar Zuidmereen? Dat is 390 km. …… ……………… ………………………… ……………… ………………………… ……………… ………. …… ……………… ………………………… …………...................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Antw woord:…… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……........................

2. Zess platte bordden kosten 12 euro enn zes kopjees kosten 7 euro. Hoeeveel betaal je voor 24 platte p bordeen en 24 koopjes? …… ……………… ………………………… ……………… ………………………… ……………… ………. …… ……………… ………………………… …………...................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Antw woord:…… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……........................

d winkel kooop ik een nieuwe jass. Hij kost 120 euro maaar ik krijg 40% kortinng. 3. In de Hoeeveel moet ik nog betaalen? …… ……………… ………………………… ……………… ………………………… ……………… ………. …… ……………… ………………………… …………...................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Antw woord:…… ……………… ……………… …………… ……………… ……………… ……........................


Naam: …………………………………………

Datum:………………………

4. In het snoepwinkeltje betaal je 75 cent voor 100 g snoepjes.Hoeveel betaalt Sandra voor 200g snoepjes, Daan voor 500g snoepjes en mama voor 1kg snoepjes? …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Antwoord:………………………………………………………………………....................... 5. 1/6 van de leerlingen op school drinkt geen fruitsap. Hoeveel leerlingen drinken wel fruitsap als je weet dat de school 582 leerlingen telt. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Antwoord:……………………………………………………………………….......................


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

1. A Als er in ee en bak 12 flesjes sta aan waarva an er 4 gevvuld zijn me et Appelsa ap, w welk deel vormt v het appelsap a d van de dan e hele bak? ? …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... A Antwoord: …………… …………… ……………… …………… ……….…… ………… de leerjaar zitten 14 leerlingen waarvan w 7 jongens. In het vierd de 2. In het derd leerjaar zijn er 8 jong gens in een n klas van 20 leerling gen. Waar zitten er, rekening houdend h m de groo met otte van de klas, de meeste m jongens? …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... A Antwoord: …………… ……………… …………… ……….……………. …………… 3. Hoe verho ouden de witte w ballonnen zich to ot de groen ne? Hoe ve erhouden de d g groene ballonnen zicch zicht tott de witte? Noteer alss een breukk.

………………………… ………………………… ……........................ …………… …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……........................ A Antwoord: …………… …………… ……………… …………… ……….…… …………


Naam: ………………… …………………………

Dattum:………………………

4. W Welke app pelsoort is het goedko oopst? We elke soort kost k het me eest?  Bonare ed € 3 voo or 1kg.  Freefire e € 8 voo or 3kg.  Waldun n € 5 voo or 2kg. …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……........................ A Antwoord: …………… …………… ……………… …………… ……….…… ………… 5. JJe mag dra aaien aan het rad. Als het drieh hoekje op een e zwart stukje kom mt heb j prijs. Bij welk rad heb je h je de meeste m kan ns om te winnen? w rad 1

rad 2

…………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……........................ …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... …………… ………………………… ………………………… ……......................... A Antwoord: …………… …………… ……………… …………… ……….…… …………

ra ad 3


Naam: …………………………………………

Datum:………………………

1. Vul steeds evenveel in.

. op .

./100 20/100

%

…, …

10 op 100 70% 0,40

2. Tijdens het sportkamp kiest 50% van de 30 deelnemers om te gaan fietsen. Hoeveel fietsen moeten de sportorganisatoren voorzien? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Antwoord: ……………………………………………………………………………………

3. Tijdens een zware loopwedstrijd gaf 5% van de 160 deelnemers op. Hoeveel lopers hebben de finish niet gehaal? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Antwoord: ……………………………………………………………………………………


Naam:…………… ……………………..

Datum:…… ………..

4. Tijd dens een zangwedsttrijd mochten 35 van v de 20 00 kandida aten over naar de fina ale. Hoeve eel procen nt is dit. …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… Antwoo oord: ……… ………………………… …………… ……………… …………… ……………… ………

5. Forrmuleer ze elf een re ekenvraagsstukje me et percentten. Laat een klasg genoot het vra aagstuk oplossen. o …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……… …………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………


Naam:…………… ……………………..

Datum:…… ………..

Duiidt het on nderwerp aan a met geel. g Duid dt het geze egde aan met groen n. Notteer op de e lijntjes of o het om een e werkw woordelijk k of een n naamwoorrdelijk gezegde gaatt.

1. Zij Z zingt mooi m tijdens dat concert. …… ………………………… …………………… 2. Misschien M n wordt ze e een were eldster. …… ………………………… …………………… 3. Hij H is een n enthousiiaste leerk kracht. …… ………………………… …………………… 4. Jan J is alttijd buiten ngewoon vriendelijk v k. …… ………………………… …………………… 5. Het H verha aal wordt nu er spa annend. …… ………………………… …………………… 6. We W zijn meer m dan een e week op reis ge eweest. …… ………………………… …………………… H vond de d dynam mo uit. 7. Hij …… ………………………… …………………… 8. Waarom W s je daa sta ar zo te sta aren? …… ………………………… …………………… 9. Ik I geloof niet n dat dit d waar is s. …… ………………………… …………………… 10. Hij neem mt zijn vrie end bij de e neus. ………………………… …………………… …… 11. De zon schijnt op mijn geziicht. …… ………………………… ……………………

werkblaadjes  

werkblaadjes voor de lagere school

Advertisement