Page 1

 Zorg g voor een e on ntspann nen ho ouding!!  Maak je toe etsenb bord zo o plat mogelij m k!  Ga recht r vo oor je beelds b scherm m zitten!  Muis s niet te e veel!  Houd d de tijjd in he et oog!!  Ga na n het compu c uteren buiten b spelen n of sporten!  Tuurr niet te e lang naar het h scherm!  Luis ster naa ar je lic chaam:: let op p gespa annen en pijn nlijke spieren, ho oofdpijjn en oogklac o chten!

affiche  

goed computeren