Page 1

Den rikaste halvan En resa genom de Rödgrönas ”rikaste halva” av Sverige, från fritidspersonal till farmakologer


Skattebetalarnas Förening

”En orättvis skattepolitik”

Vilka är ”den rikaste halvan”? De Rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen presenterade i september en omfattande rapport med titeln ”Högerpolitiken klyver Sverige”. Där gick de igenom den av Regeringen förda politiken. Som titeln skvallrar var de kritiska till ganska mycket. Vi i Skattebetalarnas Förening var samtidigt nyfikna på hur det nya blocket på vänsterkanten skulle ställa sig till regeringens skattesänkningar. Även om vi har haft synpunkter på hur Regeringen sänkt (och inte sänkt) skatterna de senaste åren tycker vi att de sänkningar som gjorts är bra. Den som arbetar har fått mer kvar i plånboken och det har blivit mer lönsamt att skaffa sig ett jobb. Hur såg då skatteavsnittet i ”Högerpolitiken klyver Sverige” ut? Rubriken, ”En orättvis skattepolitik” säger det mesta. Huvudinvändningen mot den förda politiken lyder: ”Ja, med moderaternas gamla politik skulle den rikaste halvan av befolkningen ha fått 72 procent av skattesänkningarna. Men med de nya moderaternas politik, som understötts av mittenpartierna, har denna halva nu istället fått 80,6 procent av skattesänkningarna. De nya moderaternas politik är således ännu mer orättvis än de gamla moderaternas”. Det kan lätt verka just orättvist. Varför sänka skatten så att de rikaste får mer än 80 procent av sänkningen? Men vem är det egentligen som tillhör ”den rikaste halvan” i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verklighet? Svaret saknas konstigt nog i ”Högerpolitiken klyver Sverige”. Men nu har vi i Skattebetalarnas Förening tagit reda på det. Följ med oss ut på en resa bland de nya rika, från fritidspersonal till tandläkare! Den rikaste halvan

1


Skattebetalarnas Förening

Så blev fritidsledare (utan gymnasiebetyg) rika Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att skattepolitiken är orättvis, eftersom ”den rikaste halvan av befolkningen” har fått 80,6 procent av skattesänkningarna. Som ni kan läsa i utdraget här till höger har dessutom den rikaste fjärdedelen fått nästan hälften av de sänkningar av skatten som regeringen har genomfört. Men vad menas egentligen med ”den rikaste halvan av befolkningen”? Hur mycket måste man tjäna för att kvala in? Svaret går inte att hitta i rapporten. Samtidigt känns det märkligt att det är de rikaste som

(s), (mp) och (v) är mycket kritiska till Regeringens skattesänkningar. (s. 13)

skulle ha tagit hem storkovan på regeringens skattesänkningar. Den största skattesänkning regeringen genomfört – ”Jobbskatteavdraget” – ger till exempel den som tjänar 20 000 kronor i månaden 1 363 kronor extra i plånboken varje månad, medan den som tjänar 50 000

Den rikaste halvan får nästan allt (s. 15)

kronor får 1 752 kronor mer kvar efter skatt. Att 30 000 kronor mer i lön ger 389 kronor extra i skatteavdrag ger inte direkt intrycket av en sänkning riktad mot de rika. För att ta reda på vad som egentligen menas med ”den rikaste halvan” gick vi direkt till källan – Riksdagens utredningstjänst. ”Högerpolitiken klyver Sverige” hänvisade nämligen till deras rapport ”Riksdagens utredningstjänst 2009:1061” som källa.

Källangivelsen till inkomststatistiken (s. 14)

Från Riksdagens utredningstjänst fick vi snabbt ut informationen om var det fattiga Sverige slutar och det rika tar vid. Med den i hand går vi nu igenom det nya rika Sverige, tiondel för tiondel. Vi illustrerar varje grupp människor bland den rikaste halvan av befolkningen med en yrkeskategori som ligger nära i inkomst. Informationen om vilken lön olika yrken har i genomsnitt har vi tagit direkt från Statistiska Centralbyråns lönedatabas. Nu börjar resan genom Sveriges rika halva – häng med!

Den rikaste halvan

2


Skattebetalarnas Förening Den rikaste halvan - decil sex:

Här börjar Sveriges rika hälft

Fritidspersonal

Vem är då först ut bland de yrkesgrupper som tjänar

Kön: Kvinna

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets rika

Utbildning: Gått ut högstadiet

halva av Sverige?

ungefär som den sjätte tiondelen, eller sjätte decilen, i

Lön: 19 700 kronor Svaret kan verka lite överraskande - det handlar om Enligt Statistiska Centralbyrån börjar ”den

fritidspersonalen. Och inte om den genomsnittliga

rikaste halvan” ungefär vid fritidspersonal med

personen på fritids.

förgymnasial utbildning.

Istället börjar den rika hälften ungefär på genomsnittslönen för den lägst betalda kategorin, det vill säga kvinnlig fritidspersonal utan gymnasiebetyg. I pengar räknat betyder det en månadslön på ungefär 19 700 kronor. Här börjar alltså ”den rika halvan” av Sverige.

De lite rikare

Den rikaste halvan - decil sju:

När vi rör oss längre in bland de rikare når vi den sjunde

Lagerassistent

tiondelen, eller ”decilen”. Här hittar vi lagerassistenten, med en månadslön på ungefär 22 800 kronor i månaden, i genomsnitt.

Kön: Man Utbildning: Gått ut högstadiet Lön: 22 800 kronor

Lagerbranschen är en viktig del av ekonomin (hur skulle vi klara oss utan lager?), men att lagerassistenter är såpass

”Många varor som framställts utanför Sverige

‘rika’ kommer nog som en överraskning för de flesta.

kommer först till stora terminaler i hamnar eller

Lagerassistenten i vårt exempel är en man som inte gått ut

kunden passerar de flesta varor därefter ett

gymnasiet. Det finns alltså ännu rikare lagerassistenter än

eller flera lager. Terminalarbetare och lagerar-

honom högre upp i inkomsthierarkin.

betare ser till att varorna kommer fram till kun-

flygplatser. På vägen från producenten till

derna.” Arbetsförmedlingen.se

Den rikaste halvan

3


Skattebetalarnas Förening

Bibliotekariekoden Att det finns pengar att hämta i bokbranschen vet alla som

Den rikaste halvan - decil åtta:

följt Dan Browns ”Da Vinci-koden” eller Jan Guillous

Bibliotekarie

Hamiltonböcker på bestsellerlistorna.

Kön: Kvinna Utbildning: Högskoleutbildad

Men det kanske kommer som en överraskning att den

Lön: 26 100 kronor

åttonde (eller tredje rikaste) tiondelen i de Rödgrönas Sverige får representeras av bibliotekarien. I vårt exempel handlar det om en statligt anställd kvinnlig bibliotekarie, som liksom de flesta andra bibliotekarier har en högskoleutbildning. Hon tjänar några hundralappar mer än snittbibliotekarien (som tjänar 25 400 kronor), eftersom hon är statsanställd. Om hon skulle få en löneförhöjning på 1000 kronor skulle

”Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver.”, Arbetsförmedlingen.se

hon tjäna ungefär som den genomsnittliga löntagaren med ett heltidsjobb i Sverige.

Den rikaste halvan - decil nio:

Välkommen till guldgruvan!

Gruvarbetare

Nu börjar vi närma oss den absoluta rikedomstoppen.

Kön: Man

Representanten för den nionde tiondelen i

Utbildning: Gymnasium

rikedomsfördelningen blir gruvarbetaren.

Lön: 30 300 kronor ”Är du intresserad av teknik och kan tänka dig att arbeta i en annorlunda miljö? Då kan gruvarbete kanske vara något för dig.

Trots att många ser gruvarbetaren som en klassisk representant för proletariatet avslöjar (s)-(v)-(mp):s rikedomsstege att gruvarbetarna är bland de rikaste människorna i landet. Med en genomsnittlig lön på 30 300 kronor tar vår

Vid större gruvor är gruvarbetare ofta speciali-

gymnasieutbildade manlige gruvarbetare hem näst högsta

serade på vissa arbetsuppgifter medan det i

placeringen på rikedomsstegen. Och det utan att ens

mindre gruvor är vanligt att man arbetar med

betala statlig inkomstskatt. Inte illa!

flera moment. Att borra, ladda, spränga, förstärka berg samt lasta och transportera malm är exempel på arbetsuppgifter.”, Arbetsförmedlingen.se

Den rikaste halvan

4


Skattebetalarnas Förening Den rikaste halvan - decil tio:

Rikast av de alla Vem är då rikast av de alla? Det finns flera grupper som kan få av illustrera de rikaste tio procenten av Sveriges befolkning. Här hittar vi till exempel tandläkarna, civilingenjörerna och farmakologerna.

Farmakolog Kön: Kvinna Utbildning: Högskola Lön: 38 000 kronor ”Som farmakolog arbetar du med forskning

Vi väljer för att representera Sveriges rikaste ut en lite yngre

om hur läkemedel och andra ämnen påverkar

farmakolog. Hon tjänar några tusenlappar mindre än sina

människor och djur. Farmakologi är läran om

kollegor, eller 38 000 kronor, då hon precis har börjat på

läkemedlen. Som farmakolog studerar du på

sin tjänst.

vilket sätt läkemedel, såväl främmande ämnen

Att hon tillhör det absoluta toppskiktet bland Sveriges inkomsttagare kan vara en glad överraskning. Hon har troligtvis ganska dryga studieskulder att betala av.

som kroppsegna, verkar i celler, organ, djur och människor och vilka effekter de har.”, Arbetsförmedlingen.se

Skattebetalarnas Förening erkänner: vi underdriver lite Här vill vi i Skattebetalarnas Förening komma med ett litet erkännande. Vi underdriver lite i vår beskrivning av verkligheten. Inkomststatistiken i ”Högerpolitiken klyver Sverige” bygger nämligen inte på människors månadslön, som är det mått vi använder för att illustrera rapporten. Istället har de Rödgröna använt människors totala inkomster. De som jobbat lite extra eller som har pengar på banken tjänar mer än vad vi angett i rapporten. Det är därför fullt möjligt att till exempel övertidsarbetande barnskötare eller köksbiträden med lite pengar på banken skulle ha kunnat kvala in i den rikaste halvan av Sverige.

Den rikaste halvan

5


Skattebetalarnas Förening

Hur blev det så här? Vad är då orsaken till att de Rödgrönas bild av den ”rikaste halvan” av Sverige är så uppenbart konstig? Och varför känns inte ens den rikaste tiondelen särskilt ”rik”? Anledningen är att när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet talar om ”inkomsttagare”, då menar de alla svenskar över 18 år med en inkomst (från arbete eller kapital) över noll kronor. Det betyder att den som har ett bankkonto och går sista året på Gymnasiet plötsligt har förvandlats till ‘låginkomsttagare’, medan fritidsledaren med lägstalön helt plötsligt hamnat i ”den rikaste halvan” av befolkningen. Gymnasistens lärare har dessutom vips blivit ‘höginkomsttagare’, med en inkomst som ofta ligger i den ‘rikaste tredjedelen’ av befolkningen.

”Rosettastenen” från Riksdagens Utredningstjänst, som förklarar hur (s), (v) och (mp) har tänkt. Konstigt nog går det inte att ta reda på vad de egentligen menar med ”den rikaste halvan av befolkningen” bara genom att läsa deras rapport.

Om vi ska ta oss en liten frihet, och försöka översätta de rödgrönas budskap till vanlig svenska är det här en rätt rimlig tolkning: ”Det är fel att den som har ett heltidsjobb får större skattesänkningar än den som jobbar deltid eller inte jobbar alls”.

Definitionen av (s), (v) och (mp):s inkomsttagarbegrepp

Den rikaste halvan

6


Skattebetalarnas Förening

Data: Tabell 1: De inkomstgränser som används i Riksdagens utredningstjänst 2009:1061 Decil

Decilgränser (avser bruttoinkomst, kr)

Decil börjar vid månadslön* (kr)

1

1 – 82 400

1 kr

2

82 401 – 126 000

6 867 kr

3

126 001 – 166 900

10 500 kr

4

166 901 – 203 100

13 908 kr

5

203 101 – 236 400

16 925 kr

6

236 401 – 273 300

19 700 kr

7

273 301 – 313 000

22 775 kr

8

313 001 – 363 600

26 083 kr

9

363 601 – 455 600

30 300 kr

10

455 601 –

37 967 kr

Källa: RUT 2009:1216 *Förutsätter här att personen inte har t.ex. övertidsersättning eller kapitalinkomster. Vi underdriver med andra ord t.ex. fritidspersonalens inkomst. Tabell 2: Lönestatistik Yrkesgrupp (SSYK-kod) Förskollärare och fritidspedagoger (331),

Lön (gruppgenomsnitt) 19 700 kr

kvinna, förgymnasial utbildning Lager- och transportassistenter (413), man,

23 200 kr

förgymnasial utbildning Arkivarier, bibliotekarier m.fl. (243), kvinna,

26 700 kr

statligt anställd Gruv- och bergarbetare (7111)

30 400 kr

Farmakologer m.fl. (2212)

42 100 kr

Källa: SCB / SSYK (avser år 2008)

Den rikaste halvan

7

Den rikste halvan  

En rapport som avslöjar att de röda partierna måste kalla människor som tjänar 19700 kr/mån eller mer för rika för att få ihop sina kalkyler...

Advertisement