Page 1


Het doel van Debatistan is om een platform te bieden waar westersopgeleide Afghanen in real life met elkaar in debat kunnen gaan. Wij geloven dat debatteren en argumenteren mensen bijeen kan brengen, verborgen talenten kan ontluiken en conflicten en taboes op kan lossen. Om dit te verfijnen, trachten wij deels aan te sluiten op het idee van debatteren als sport. Dat houdt in dat debatteren ook regels en arbiters kent. Iedereen is welkom om mee te doen, als hij of zij zich maar aan de volgende normen en regels houdt:

Debatteren is in de eerste plaats op een volwassen manier met elkaar omgaan. Wij verwachten dat mensen tegen een verbaal stootje kunnen en de debatten tot op het heetst van de strijd kunnen verheffen. Echter, schelden en discrimineren worden absoluut niet getolereerd. De leiding van het platform zal u dan verwijderen uit de bijeenkomst en kiezen voor een uitsluiting op toekomstige bijenkomsten. Plezier in het debatteren staat bij ons voorop.

Iedere bijeenkomst zullen er zes tot acht stellingen verzonnen worden. De stellingen blijven geheim tot een dag voor de aanvang van het debat. Wij willen hiermee vermijden dat mensen vooraf te veel gaan voorbereiden waardoor het debat zijn natuurlijke karakter verliest. Iedere stelling zal ingeleid worden door de ceremoniemeester. De debaters kunnen opstaan van hun plek om te laten zien dat ze het woord willen. De bedoeling is niet dat er een lecture gegeven wordt door de debaters, maar dat argumenten snel, bondig en helder worden uitgewisseld. Dit mede, omdat er voor iedere stelling hooguit 15 min. beschikbaar is.

    

Een debater mag enkel het woord als daartoe is besloten door de arbiter; toejuichen of uitjoelen mag, maar nadrukkelijk door iemand heen praten is niet toegestaan; een spreker mag erop gewezen worden om bij het onderwerp te blijven, en anders worden afgekapt door de ceremoniemeester die tevens de arbiter is; het maximum van 15 min. per debat mag niet overschreden worden en de voertaal van de debatten zal Nederlands zijn.


De stellingen worden vooraf door de leiding van de Debatistan verzonnen. Online zal er ook de mogelijkheid zijn voor de deelnemers om stellingen te poneren, maar de selectie ervan zal wederom gebeuren door de leiding. Bij de stellingen kunnen de deelnemers actuele, uitdagende en controversiĂŤle kwesties verwachten. De stellingen zullen niet vakspecifiek zijn, maar zullen een breed karakter hebben. Hier is voor gekozen, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen praten over ieder onderwerp.

In het debat spreekt ieder persoon voor zichzelf. De winnaar van het debat zal ook als individu gekozen worden.

Debatistan is een real life debatgroep waarbinnen over maatschappelijke kwesties gedebatteerd wordt. De groep heeft geen grote pretenties om wereldkennis over te dragen of de wereld te verbeteren. Het motto is: debatteren om te debatteren.

Om deel te kunnen nemen moet men vooraf aangeven dat men aanwezig zal zijn. Een bevestiging hiervan wordt verstuurd nadat het entreebedrag op de bankrekening van de groep is overgemaakt. Bij ieder debat zal er een inloop plaatsvinden van een halfuur. Wij benadrukken met klem, dat een voorwaarde om mee te mogen doen, op tijd aanwezig zijn is. Bent u dat niet, dan wordt u de toegang geweigerd en verliest u uw entreegeld.

Debatistan focust zich in de eerste plaats op de generatie westersopgeleide Afghanen. Maar het staat ook open voor ieder andere bevolkingsgroep om deel te nemen. Debatistan hanteert wel een leeftijdsdrempel van 17 jaar en ouder.

De kosten zijn â‚Ź5,- per persoon.


Het debat zal rond de twee uur duren, exclusief een pauze van een half uur. Elk onderwerp zal 15 minuten duren.

Online inschrijvingsformulier zal binnenkort gepubliceerd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de facebook pagina van Debatistan.

Debatistan  

Debatistan - een real life platform voor westersopgeleide Afghanen om te debatteren over actuele en controversiële maatschappelijke kwesties...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you