Page 1

531 núm.

23 de maig de 2014

El Park Güell tanca la crisi del taxi fent la parada principal al Carmel La mobilització veïnal i escolar tomba la històrica oposició d’Horta i dóna la raó a la Salut pàg. 6 Mar Badal

S.M.

13

El Festiu Fringe s’obre el 6 de juliol amb Vallvé i Coma Mar Badal

15

La privatització dels pàrquings pot fer variar els preus

ISSN - 1695-4793

SUPLEMENT

Gràcia projecta al carrer Venus un ‘hostel de l’esport’ de 400 llits vinculat a la UBAE L’antiga fàbrica Artés reobre al juny com a oferta d’allotjament per a cites esportives amateurs p. 7

Acció i proximitat a la Primavera Verda


l’independent editorial

Roda el món i torna al carrer Olot El conflicte dels taxis al carrer Olot, a tocar del Park Güell, que vist des d’una perspectiva mundial pot ser esquifit i escanyolit perquè sigui tractat de manera continuada per la premsa més generalista, fa quatre anys que dura i ara torna a haver·hi una proposta que suposa un cert retorn al debat inicial. El canvi de la parada del carrer Olot al carrer Marianao, a l’inici d’aquest mandat, va ser un fracàs total i ha portat tants problemes a l’administració municipal que el cop de puny a sobre la taula de la regidoria de Gràcia va ser tan fort que ha provocat que es desempolsés una idea de la qual ningú en volia sentir a parlar fa uns anys: el trasllat de la majoria de taxis a la carretera del Carmel. Proposta prohibida El canvi de parada del en mandats anteriors, quan a Gràcia i a Horta hi havia PSC i carrer Olot a Marianao a ICV, respectivament, això ha l’inici del mandat va ser estat possible ara que el mateix color polític de CiU és als dos un fracàs total costatst del recinte de Gaudí. Quan l’associació de veïns de la Salut ho proposava, ningú li feia Quan el Reina Violant cas, i ara que l’associació passa per una fase de cert interinatge, s’hi va posar, tothom curiosament, sembla que se li es va ensumar que el faci més cas. Només ho sembla. El conflicte de la parada de taxis conflicte s’acabava s’ha endut molts dirigents po· lítics i veïnals locals per davant i, quan s’hi va posar de veritat l’escola Reina Violant, fortament organitzada, tothom es va ensumar que el conflicte s’havia de tancar perquè no corrés el perill de transformar·se en una bola de greix com encara és el KGB a Alegre de Dalt. L’ús intensíssim de l’espai públic al Park Güell i als seu entorn, que ara fa set mesos que va estrenar el tancament de la zona monumental, té tants problemes que qualsevol acord en algun dels serrells pendents és una bona notícia. Com a bons pepitos grillos, la plataforma Defensem el Park Gúell acaba d’advertir que no tot són flors i violes: els vehicles de seguretat i mante· niment tenen una presència altíssima dins del parc i a vegades sembla que els camins siguin carreteres i la Casa del Guarda, tal com va explicar l’Independent fa algunes setmanes, pateix un ús superior al que tenia abans de la reconversió perquè ara té l’accés gratuït i, segons apunten a la plataforma, ja ha patit desperfectes. Problemes, sempre problemes. Poc a poc.

2

opinió

23 de maig de 2014

cartes al director

ull de dona

Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça, telèfon i DNI a: l’Independent c/ La perla, 31 baixos · 08012 BCN o bé a independent@debarris.com. També les podeu fer arribar a través del nostre portal www.independent.cat/gracia

Conxa Garcia piloTes Fora Ara es veu que es fa córrer que a la plaça del Diamant els nens juguen amb pilotes d’escuma, des que els mediadors les van introduir. Vull deixar constància que això no és cert. Fa dos anys que ens venen aquesta moto, de la mateixa ma· nera que ens parlen de dispositius especials per controlar el botellot. Periòdicament es fan operacions d’imatge, que són això: pura imat· ge. El problema de la plaça de Dia· mant és de disseny i per descomp· tat de control. Si els urbanistes fan un camp de futbol amb dues por· teries (que són els badalots del re· fugi), és quasi impossible que no es jugui a futbol i no precisament amb pilotes d’escuma. De fet a la plaça del Diamant s’organitzen partits de totes les edats, nens, adolescents i adults. El resultat és que la gent ni s’atreveix a creuar la plaça. Els cops de pilota als ba· dalots són fenomenals i el soroll que provoquen també. En fi, una altra mostra de l’ús i abús de l’es· pai públic, en aquest cas tolerat

per l’Ajuntament, i en altres casos organitzat pel propi Ajuntament, que s’entesta en convertir Gràcia en una mena de circ, i la veritat és que ho està aconseguint. j. maristany

TraVessera de dalT oBlidada Veig que l’ajuntament es gasta els milions en remodel·lar alguns car· rers, que no són prioritaris. Reco· mano al responsable d’Urbanisme que es desplaci des de les deu del matí fins a les set de la tarda a la Travessera de Dalt des de la plaça Lesseps fins a Larrard i podrà com· provar que és pràcticament im· possible caminar per la vorera per l’allau de turistes que van i venen del Park Güell. Un trànsit que ocasi· ona friccions per l’aglomeració de vianants. Caminar·hi és complicat perquè també hi ha un munt de motos aparcades. Cal ampliar la vorera de manera urgent. joan alseda

el dependent L’acceleració de la història en l’última reunió del pla Vallcarca, amb la promesa dels responsables municipals de posar a zero el marcador, feia preveure una bona reestrena aquest dimecres. Però tot plegat va ser decebedor. Ni mereixedor d’un breu, i menys quan algunes autoritats, amb estudis i carreres, van preferir tornar a practicar el bonic esport de disparar al missatger i de criticar les filtracions que es fan a l’Independent. El millor seria que ens deixessin entrar en aquestes reunions. Així segur que les explicaríem millor. Amb pèls i senyals.

E. Poniatowska La gran periodista i escriptora Elena Poniatowska va rebre el darrer Premi Cervantes. És la quarta dona que el rep, la resta fins a 38 van ser homes. Abans l’Ana María Matute, la María Zambrano i la Dulce María Loynaz, que no van poder recollir·lo. Ella sí ho va poder fer, amb un vestit que li van fer les dones indígenes mexicanes i reivindicant les dones que la van precedir. En el seu discurs va defensar les classes més desvalgudes. I va dir: “sóc una escriptora que no pot parlar de molins perquè ja no n’hi ha i a canvi ho fa dels caminants comuns i corrents que carreguen la seva bossa de l’encàrrec, el seu pic o la seva pala, dormen a l’aventura i confien en una cronista impulsiva que reté allò que li conten”. Se sent orgullosa de caminar amb els “il·lusos, els desmanegats, els candorosos”. Va parlar de la resistència indígena de les dones de Chiapas “abans humiliades i furtives, que declararen el 1994 que volien escollir elles al seu home, mi· rar·lo als ulls, tenir els fills que desitjaven i no ser canviades per una garrafa d’alcohol”. Clara Janés parlava de “la grà· cia i l’elegància amb la qual diu veritats com el puny”. Us recomano que la llegiu.


l’independent

opinió Silvia Manzanera, periodista

in memoriam

Adéu a Guillem Cifré, referent del còmic i les arts plàstiques El ressò mediàtic que ha tingut la mort de Guillem Cifré dóna bona fe del reconeixement que s’havia guanyat com a “mes· tre” i referència en el món del cómic. Com el seu pare, era un dels grans del món gràfic. Col· laborador de l’Independent des del 2009 amb les seves ti· res surrealistes del Senyor Ruc i després el Tio del Final, havia iniciat en la seva darrera etapa un projecte artístic més que cu· riós: Les Manufactures del So· tan, una proposta autodefinida com a art per correspondència. “És com els sobres sorpresa que compràvem de petits i feien tanta il·lusió pel misteri de des· cobrir què en sortiria”. Així s’ex· plicava Cifré l’octubre de 2012 en aquest setmanari. Guillem Cifré va morir el passat divendres 16 de maig a causa d’una greu malaltia diagnosti· cada mesos abans. La llista de publicacions i diaris on va col· laborar des que va començar a fer les primeres passes en la revista d’humor Mata Ratos, és llarguíssima. Al 2009 va guanyar el Premi Nacional de Cómic con· cedit per la Generalitat de Ca· talunya, després de més de 30 anys de professió. Un premi que el mateix Cifré reconeixeria en aquestes mateixes pàgines com un estímul que anima a seguir en un món tan complicat com és el de la historieta: “la gràfica

23 de maig de 2014

Amb el Senyor Ruc es va posar unes orelles per treure-li tot el suc a la vida quotidiana Arxiu / Joan Parramon

Observador però no obsessiu, va crear un personatge de barriada oníric i humorístic

del país està copada per quatre noms, i no em queixo”, explicava. Segons Cifré, als anys 70 hi havia un moviment prometedor que no va fer més recorregut tot i la po· tencialitat; tota una generació de dibuixants de la transició que no va tenir continuïtat. Amb el Senyor Ruc, Cifré es va po· sar unes orelles per treure-li suc a la vida quotidiana. Observador però no obsessiu, la seva mirada va crear un personatge de barri·

ada capaç de viure tota una sèrie de situacions oníriques i humorís· tiques. “És una persona de barri normal i corrent que li han crescut les orelles. No hi ha cap misteri”, explicava en la primera entrevis· ta que li va fer l’Independent al juliol de 2011 amb motiu de la seva exposició a l’Heliogàbal. Cu· riosament, tot i la seva trajectòria i renom, encara no havia exposat mai en solitari a Gràcia. Aquella va ser una oportunitat per veure ma·

terial inèdit, tires còmiques, pà· gines del Tio del final, dibuixos i petits objectes en 3D en una exposició gens habitual. Si una cosa caracteritzava Cifré era, sens dubte, el seu caràcter multidisciplinari. Va participar en la creació gràfica dels pro· grames de televisió Planeta imaginario i El bigote de Babel, i va aportar un segell propi i inconfusible durant els molts anys que va col·laborar al diari El Punt/Avui. Qui vulgui aproparse a l’obra de Cifré, els àlbums Modernas y profundas, Artfòbia, Artfòbia II i Historias del Tío del Final son treballs excelents per comprovar l’art d’un dibuixant excepcional. La malaltia va atu· rar els treballs d’una sèrie ani· mada amb el seu personatge El Tío del Final per a TV3, així com una recopilació per l’editorial Ponent dels treballs protago· nitzats pel Senyor Ruc, a més de la producció de sèries limitades de treballs artístics, Les Manu· factures del Sotan, que elabora· va sobretot per amics i els fans -que en tenia molts- d’aquest artista universal.

el bloc Xavi Tedó

Pintades “Vota aquí”. Aquesta és una de les pintades que es pot veure als contenidors de les escombraries de la plaça de la Vila. No és una pintada nova. Els anarquistes l’acos· tumen a fer en campanya electoral. Als àcrates se’ls ha de reconèixer que tenen una gran inventiva a l’hora de difondre els seus mis· satges. Quan la democràcia occidental l’encarnava el Trio de les Açores, era habitual trobar escrit a les parets “Bin Laden no existeix, Al Qaeda són els pares”. Quan la mul· titud, imbuïda per l’efecte Miguel Ángel Blanco, omplia els carrers reclamant a ETA que aturés les seves accions, els anarquistes es despenja· ven amb la consigna “Bascos no! ETA sí!”. Ni tan sols la irrupció de la CUP ha fet que el nucli dur de l’anarquisme es mogui del seu abstencio· nisme actiu. “Ni CUP ni cap” resava una paret cèntrica de la Vila en un joc de paraules enginyós. L’al·lèrgia que senten pels estats queda de manifest en una altra pintada que encara es pot veure al carrer Verdi en què proclamen “Ni Espanya ni França, Pastissos Casolans”. Tot i que l’anarquisme orga· nitzat és en hores baixes, les seves pintades són el reflex que encara resisteix.

què en penseu...

... que els Lauren tornin a ser un cinema?

per Mar Badal

agnès juan administrativa

daniel dols botiguer

miquel pascual enginyer jubilat

Pilar de dios comerciant

Estic totalment d’acord en la promoció de la cultura, per tant, estic a favor de que l’espai torni a ser un cinema. No pas un supermercat, que ja en tenim prous d’aquests. A part, crec que seria absurd posar-ne un al costat d’un mercat.

Com a botiguer em sembla molt bé perquè donarà vida al carrer, sobretot els dissabtes. També el fet de que hi hagi més gent podrà activar a petites botigues que havien tancat. Sincerament, considero que per a un supermercat, l’estructura era molt complicada.

Estic a favor de que hi torni a haver un cinema, ja n’hi ha suficients, de supermercats. També estaria bé que fos més econòmic, penso que no seria l’únic que hi estaria d’acord.

Em sembla molt bé que la cultura continuï al Gràcia; el sentiment de barri hi està molt viu i això podria ser un nou al·licient per als clients. Serà una empenta per als espectadors que no hi anaven, si ara està implicada una figura del cine.

equip

La Perla, 31, 08012 - Barcelona - Tel. 93 217 44 10

Edita: DeBarris, sccl. Director: Albert Balanzà. És una iniciativa de: Associació Veïnal Vila de Grà­cia, DeBarris i GràciaWeb. Consell di­ rectiu: Albert Balanzà, Joan Lou. Directora adjunta: Sílvia Manza· nera. Redactor en cap: Xavi Tedó. Redacció: Anaïs Barnoles, Carina Bellver, Anna Buj, Clara Darder, Meritxell Díaz, Núria Falcó, Èric Llu·

ent, Patricia Monge, Marta Narberhaus, Paula Solanas, Ginebra Vall. Col·la­boracions: Àlex Bosch, Pep Boatella, Lluís Bou, Marc Gassó, Miquel Cabal Guarro, Ramón Casalé, Artur Estrada, Àngel Garreta, Manolo González ‘Patata’, Pep Gorgori, Sebastià Jovani, Pere Martí, Carles Nerín, Víctor Nubla, Roger Rofín, Tristram, Rafael Vallbona. Fo-

tografia: Mar Badal, Laia Coll, David Zorraquino. Maquetació: Sergi L. Bofill. Disseny web: Maria Vilarnau. Publicitat: Carlota Freixenet (692 601 263). Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. Dipòsit legal: B-32.478-00 Distribució controlada per PGD

3


l’independent

opinió

23 de maig de 2014

Assemblea C.P. Tres Lliris

opinió

L’amenaça de desallotjament torna a planar al nou Casal Popular de Gràcia El passat 8 d’abril del 2013 les joves de la Vila de Gràcia vam patir el desallotjament de l’an· tic Casal Popular de la Vila de Gràcia. Un intent més per part dels de dalt d’ensorrar els nos· tres somnis i reprimir les nostres metes. Així doncs, onze mesos després nasqué el Casal Popular Tres Lliris, un nou projecte, un nou espai alliberat i autogestio· nat per les joves de la Vila. Era la resposta a la situació ac· tual del barri, on hi trobam co· merços enfocats per al benefici del turisme, caixers i entitats bancàries a cada cantonada i sobretot molts espais buits i abandonats. D’altra banda, som un jovent que denuncia la man· ca d’espais autogestionats per a joves i que volem un espai on poder decidir com ens formem, com ens organitzem i per poder dur a terme tots aquells projec· tes i accions que ens permetin realitzar·nos. A més denunciem la necessitat d’un casal per con· tribuir, d’una manera o altra, a l’articulació del moviment ju· venil, creant així una xarxa de suport mutu. És per això que el jovent graci· enc hem decidit plantar cara, ja que ells no ens ho donen, pre· nem·ho! Després de quatre me· sos al Casal Popular Tres Lliris ens hem adonat de moltes de les necessitats de les joves de la Vila i hem intentat assumir·les. Hem donat vida a un espai que portava anys abandonat, l’hem convertit en un punt de trobada per a totes. Horabaixes (tardes) de jocs de taula, xerrades amb debats, passis de documentals;

Jordi Collell

Exigim a Catalunya Caixa la retirada de la denúncia perquè no entenem que hi hagi espais buits Uns espais que estan en mans d’especuladors que l’únic que volen és enriquir-se nits de karaoke, de pel·lícules, de gresca; en definitiva, dies de lluita (i mesos de construcció). Ara, ens trobem davant l’amenaça d’un desallotjament cautelar, ar· ran d’una denúncia efectuada per la mateixa entitat bancària Cata· lunya Caixa. No ens quedarem de mans creuades davant aquesta

Dóna la cara per l’independent

ofensiva, de manera que fem pública la presentació de la campanya que es durà a terme per a la resistència del Casal Po· pular Tres Lliris. Des de l’Assemblea del Casal, exigim a Catalunya Caixa la retirada de la denúncia cap al Tres Lliris. Ja que no entenem que la nostra Vila estigui plena d’espais buits, en mans d’espe· culadors, que l’únic que volen és enriquir·se i omplir·se les butxaques. Volem deixar ben clar que lluitarem per allò que és nostre, i que sàpiguen que ni cap denúncia ni cap acte re· pressiu ens aturarà. No pararem fins que Catalunya Caixa retiri la denúncia i aconse· guim aturar tot aquest procés! El casal es queda a Gràcia! Gràcia no està en venda, Gràcia es defensa!

Subscriu-te!

Desitjo rebre L’Independent setmanalment a casa (44 números l’any) per 50 o 100 euros en concepte de tramesa i suport a la publicació Dades Personals Nom i cognoms ............................................................................................................. Adreça .................................................................................................. C.P. .................. Localitat ................................................................. Telèfon ......................................... Dades bancàries (per a la domiciliació) Titular del compte ......................................................................................................... IBAN

Entitat

Oficina

Dígit control

Núm. compte

Trameteu aquesta butlleta per correu, personalment, per telèfon o per correu electrònic a: c/ La Perla, 31. baixos. 08012 BCN. Tel.: 93 217 44 10. Correu e.: independent@debarris.com

L’lndependent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d’aquest setmanari 4

la setmana

Lluís Bou

El gran terratrèmol Jordi Badia explica al llibre d’Arturo San Agustín ‘Cuando se jodió lo nuestro’ què va dir José Luis Rodríguez Zapatero just abans de sortir al palau Sant Jordi i pronunciar aquell memorable “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya”. Badia, que va treballar a Presidència de la Generalitat amb Pasqual Maragall i també amb José Montilla, narra un episodi que, de manera gràfica, revela per què hores d’ara s’està produint al país un gran terratrèmol polític: “·Podríem dir que allò nostre es va començar a fotre enlaire durant la campanya electoral de les eleccions a la Generalitat de Catalunya. Em refereixo al mes d’octubre o novembre del 2003. En el ja famós míting del Palau Sant Jordi, un individu, que era llavors secretari general del PSOE, és a dir Zapatero, abans de sortir a l’escenari li diu al candidat Maragall: “Escolta, què vols que digui aquesta nit, què vols que prometi? Perquè el que jo digui o prometi tindrà èxit. Jo sóc molt resultón a la televisió, sóc molt mediàtic.” ·I què li va respondre Maragall?. ·Que l’únic que li demanava era que recolzés l’Estatut. El sobiranisme un dia ·Això va anar així? haurà de fer un monument ·Això va anar tal com li ho estic explicant. Jo vaig ser a Zapatero, a Guerra, a testimoni d’aquella actuació Bono, a Aznar i a Rajoy quasi frívola de Zapatero”. Zapatero va incomplir la promesa que va fer aquella nit al palau Sant Jordi. No havia ni tan sols calculat les pressions que rebria contra l’Estatut, i encara menys si seria capaç de suportar·les. Només pensava a guanyar les eleccions generals. El líder del PSOE no va acceptar finalment doncs el projecte que va aprovar el Parlament i després es va desentendre de la sentència del TC, impulsada pel recurs del PP. I allà, pels uns i pels altres, es va acabar el model de la Transició. Es va fondre com un sucre en el cafè de la crisi econòmica. El tacticisme de Zapatero, combinat amb els interessos electo· rals del PP, van dinamitar tot projecte comú entre Catalunya i Espanya. I és que el tacticisme és el pitjor enemic de la política, i acaba sempre passant factura. Una manera de fer política a curt termini, miop, que no sap mirar la realitat amb llums llargues, que no veu els revolts, i que per tant es distancia dels corrents de fons de la societat. El sobiranisme un dia haurà de fer un monument a Zapatero, a Alfonso Guerra, a José Bono, a José María Aznar i a Mariano Rajoy, i a tants altres que van dinamitar aquell pobre Estatut que representava la darrera oportunitat d’una tercera via dins d’Espanya. Ells no ho van voler, o no en van saber, o directa· ment els importava un rave.


l’independent

23 de maig de 2014

política CiU, ERC i ICV busquen repetir el podi de les eleccions 2012 per rellançar el 9-N Companyón recorda que a Europa només els presidenciables Keller i Tsipras recolzen el dret a decidir Cedida: CIU

No hauria de ser notícia que CiU guanyi aquest diumenge a Gràcia, perquè així ho va fer en les últimes eleccions europees de 2009 i així ho ha fet des de fa cinc anys sempre. A CiU, en els últims deu anys, només se li van resistir les eleccions generals de 2008 i les europees de 2004, sempre amb el PSC com a contrincant. Però el panorama ha canviat, i a Gràcia més, i des del 2012, amb l’ensorrada socialista i el renaixement d’ERC, hi ha una nova batalla, ara ja totalment oberta i inèdita, entre nacionalistes i republicans, pel primer lloc.

Pujol, a l’acte de Gràcia per sorpresa No estava anunciat ni se l’esperava. Com és que era allà? El president Jordi Pujol sortia del despatx que té a passeig de Gràcia, es va trobar una militant històrica i li va preguntar on anava. Quan ella li va explicar, ell li va dir: “t’hi acompanyo!”. Va arribar a meitat de l’acte i es va posar al final i no va parlar. “No ens vam adonar que hi era fins al final”, explica el president de CDC a Gràcia, Víctor Cullell. Així és com es va tancar un acte local sense mitjans de comunicació una tarda qualsevol de campanya d’eleccions europees.

Albert Balanzà Amb ICV-EUiA com a convidada a la festa, a Gràcia no hi ha dubte que els partidaris del sí a la consulta sobiranista del 9-N guanyaran per golejada. L’únic dubte és saber per quin ordre i també la manera que la coalició roig-verda sumarà en el front del dret a decidir. Ho sabrem aquest diumenge. De moment, les candidatures dels tres partits principals de Gràcia han apurat l’últim tram de campanya pulint un missatge d’aprofitament del 25-M per rellançar la consulta i de reivindicació d’autenticitat. “Hem d’omplir les urnes de vots perquè la UE senti

Luca Bellizzi, el candidat local de CiU, amb el president Pujol, al final de l’acte

de nou el clam cívic de llibertat de tot un poble”, deia dilluns a l’Almeria Teatre Luca Bellizzi, que ha passat del lloc 17 al 6 en cinc anys. “Només Ska Keller i Alexis Tsipras recolzen el dret a decidir de Catalunya”, va dir a La Viole-

ta el diputat d’ICV-EUiA, David Companyon. Esquerra, curiosament, ha seguit una estratègia de més a menys, amb el primer gran acte amb tots els candidats nacionals a la plaça de la Virreina el passat 26 d’abril

i limitant-se els últims dies a alguns parades com la de Joanic. “Reforçarem l’acte final a Terrassa”, ha apuntat el president d’ERC, Àlex López. Diumenge tots tres partits miraran de reüll els resultats de les eleccions al Parlament de 2012. CiU va treure 22.762 vots (34,8%), ERC 10.916 (16,7%), ICV-EUiA 8.082 (12,3%), PP 6.534 (10%) i PSC 5.161 (7,9%).

breus El jutge insta els joves del Casal Tres Lliris a marxar voluntàriament El jutge Jaime Conejo ha enviat una notificació als joves del Casal Popular Tres Lliris, que ocupa una oficina de Catalunya Caixa en desús a la Travessera de Gràcia des del gener, perquè marxin voluntàriament. Es tracta de la primera mesura abans de decretar el desallotjament cautelar. Els joves ja han presentat recurs.

El Multireferèndum concreta les accions per saltar-se el veto Davant la prohibició de la Junta Electoral, avui divendres els organitzadors del Multireferèndum faran una roda de premsa a la plaça de la Vila a un quart de dotze amb la presència dels principals integrants per debatre les accions que portaran a terme el dia de les eleccions europees perquè la gent pugui votar.

L’ANC organitza un berenar a la Sedeta amb Núria Feliu L’Assemblea Nacional Catalana de Gràcia, mentre ultima els grans actes d’estiu a la Vila, segueix amb les xerrades de petit format i aquest dimarts, a la Sedeta, optarà fins i tot per una dimensió més popular amb la presència de la cantant i showwoman Núria Feliu. L’acte serà a les sis de la tarda i inclourà berenar.

PSC, ERC, EUiA i CUP avalen una plataforma contra la Llibreria Europa

Silvia Manzanera

Lluïsos acollirà el 3 de juny un acte a favor del tancament de l’espai neonazi A. B. Tal com l’any 1994 una diversitat de partits polítics i moviments socials de Gràcia van engegar la plataforma Anna Frank amb l’objectiu de canviar el nom del carrer Sèneca -on hi ha la Llibreria Europa- pel de la jove símbol de l’antifeixisme, el pròxim 3 de juny a Lluïsos dirigents del PSC, ERC, EUiA i CUP tornaran a asseure’s junts en un acte de su-

port a Unitat contra el Feixisme i el Racisme-Vila de Gràcia que demanarà explicitament en un manifest el tancament de l’establiment neonazi. Fa vint anys, en aquella primera plataforma, hi havia dirigents com el socialista Guillem Espriu o l’ara diputat de la CUP David Fernàndez. L’èxit, en aquell moment, va ser parcial: el Districte va impulsar una reforma del carrer Sèneca on encara hi ha llistons

de ferro amb símbols de mnories perseguides pel nazisme, però no va canviar el nom del carrer i va crear la placeta Anna Frank al costat del CAT. Poc després arribarien els registres policials a la llibreria i els processos judicials que enviarien a la presó el seu amo, Pedro Varela. D’aquí a dos dimarts els noms propis que avalen la nova plataforma seran Ferran Pedret (PSC), Alba Metge (ERC), David Compa-

Una de les manifestacions contra la llibreria Europa que s’han fet a Gràcia

nyon (EUiA) i Laura Pabón (CUP) i l’acte inclou la lectira d’un manifest que demana el tancament de la llibreria, un fet que no s’ha

aconseguit mai i que ha permès que l’espai segueixi acollint actes d’apologia de les tesis ultres de tot Europa. 5


l’independent

23 de maig de 2014

societat El Park Güell descongestionarà de taxis el carrer Olot fent la parada del Carmel

breus A Baixada de la Glòria celebren amb paella que “ja podem dormir” Lluïsos

Gràcia tomba l’argument històric d’Horta sobre l’alt trànsit i trasllada l’espai principal d’aturada Xavi Tedó

Quatre anys de conflicte i també deu mesos després de l’últim canvi i ampliació de places, que no va satisfer ningú, el Districte vol tancar la crisi dels taxis dels carrers Olot/Marianao amb una proposta que significa un cert retorn al punt de partida: el trasllat de la parada principal a la carretera del Carmel i la derrota d’un argument històric d’Horta, que brandava la congestió d’autocars a l’entrada secundària per desempallegar-se dels taxis.

L’Associació de Veïns de Baixada de la Glòria pel Civisme, nascuda al març gairebé com a colofó del conflicte que ha enfrontat els veïns amb uns inquilins molestos instal·lats al casalot del número 31, van celebrar el diumenge que “ja podem dormir” amb una paella popular a la part alta de Verdi. Des del 14 d’abril la finca està tapiada i els inquilins van marxar per ordre judicial.

Albert Balanzà Tècnics de l’Ajuntament i del Districte i responsables municipals de Mobilitat, tots fortament pressionats per l’enquistament del problema i pel malestar que ha generat fins i tot a nivell de regidoria de Gràcia, van oferir el passat dimarts 13 als pares i mares de l’escola Reina Elisenda l’oferta d’obertura de la parada de taxis a la carretera del Carmel i la reubicació dels espais actuals majoritàriament fora de la façana del centre educatiu. De fet, l’oferta significa el trasllat de la majoria d’espais d’encotxament i desencotxament del servei públic fora de Marianao i fora del barri. Fonts municipals han explicat que a la zona Olot/Marianao, ja amb els taxis retornats al carrer

Un taxi recollint un turista, aquesta setmana

Olot -on hi havien estat abans- només hi haurien quatre places reservades i el nou espai de la carretera del Carmel n’assumiria “com a màxim 10”. Això no treu que les cues que s’originin no acabin de solucionar el problema. Es compleix així una vella reivindicació dels veïns de la Salut que havia topat amb l’oposició d’Horta per l’alta congestió de trànsit que suportaven a la carretera del Carmel. Gràcia treballa amb la idea de tancar un acord aquest juny i fer obres per fer uns estacionaments a la carretera del Carmel que no entorpeixin la circulació.

Crítica als vehicles de servei i a l’impacte a la Casa del Guarda La plataforma Defensem el Park Güell ha fet una dura anàlisi de la situació del Park Güell, set mesos després del tancament de la zona monumental, i posa de manifest alguns elements collaterals que s’han vist afectats com a conseqüència de la mesura. Són, principalment, l’alta presència de vehicles de servei de seguretat i manteniment i

l’impacte “brutal, amb desperfectes inclosos” que han rebut espais com la Casa del Guarda, abans de pagament i ara gratuït (vegeu L’Independent núm. 523). En un comunicat, la plataforma admet que la plaça de la Natura ja no està tan congestionada i l’espai tancat està més net, però que aquests dos factors s’han traslladat a l’exterior.

Torneig de futbol per protestar contra les pilotes d’escuma La plaça de la Vila acollirà dissabte 24 un torneig de futbol 3x3, organitzat per l’assemblea local d’Arran, com a protesta a les creixents limitacions que el Districte està plantejant en resposta a les queixes d’alguns veïns sobre jugar a pilota a les places. L’última mesura és la implantació de la pilota d’escuma com a única autoritzada en el marc de la campanya de civisme que inclou per primera vegada espais com la plaça del Raspall i la plaça del Poble Romaní.

Xavi Tedó

entrevista

Josep M. Contel

Natàlia Vallès ha guanyat el concurs del cartell de Festa Major

“La festa no és només de nit” La jove pintora de Premià de Mar, Natàlia Vallès, que viu a Hostafrancs, és la guanyadora del 21è Concurs del cartell de la Festa Major. Era el primer cop que s’hi presentava. “He tingut molta sort, no m’ho esperava”, reconeix la també dissenyadora, que sempre treballa amb aquarel·les.

6

Què has volgut reflectir al cartell? La història que hi ha al darrera de la Festa Major amb una perspectiva més tradicional que no pas moderna. He usat una simbologia senzilla com es fa amb la ceràmica. El sol i la lluna que hi apareixen és una defensa de la festa familiar? Subratllo que no només és una

festa de nit sinó també de dia. Que hi ha un munt d’activitats durant tot el dia amb un breu descans. I els números romans? He fet una metàfora amb els números romans dels rellotges solars de les masies per acotar els dies que dura la Festa Major. Què n’esperes del premi? Ja tinc ganes que arribi la festa per veure els cartells penjats a tot

Natàlia Vallès exhibint el cartell guanyador de la Festa Major

arreu, les samarretes. Espero que el premi em serveixi per aconseguir alguna feineta. Tinc una bo-

tiga online, amb el meu sobrenom artístic, Natilles, on venc els quadres que elaboro.


87 maig 2014

El petit comerç aposta pels productes naturals

editorial Acció local

Natural 3SD, nova botiga especialitzada, obre a Camp d’en Grassot Cedida

Acció i proximitat a la Primavera Verda 2014 Sota el lema ‘Acció verda! La ciutadania en moviment per un món més sostenible’ va arrencar el passat 8 de maig al Centre Cívic El Coll-La Bruguera la Primavera Verda 2014, un cicle que després de vuit anys de trajectòria aporta les claus per trobar les alternatives davant la crisi ecològica que vivim, per

tal de passar a formar part de la solució des d’avui mateix. L’equipament gracienc també treballa ara amb l’objectiu de crear espais permanents en l’àmbit de la sostenibilitat, per la qual cosa aprofitaran la Festa Verda i la Mostra d’entitats del 31 de maig a la Creueta per sumar suports.

Especialitzat en la Bruguera i la sensibilització ambiental, l’equip del Centre Cívic del Coll ha convertit l’equipament en un centre compromès i amb un paper dinamitzador clau per caminar cap a un barri verd. Des de l’inici han adoptat un programa d’educació ambiental que han anat desenvolupant amb diferents activitats al llarg de l’any però va ser amb la Primavera Verda quan el projecte també va adquirir més entitat i ressò. És evident que el cicle forma part del projecte general del centre. Primavera ha de ser cada dia, que diuen els seus organitzadors. Afortunadament, aquest treball educatiu i de sensibilització al barri del Coll s’ha traslladat a les festes i a la gestió del residus que se’n generen o a la proliferació dels horts urbans; bon exemple és el Grup d’horticultura instal.lat al centre cívic. Els impulsors del projecte han entès molt bé que, a més de fer arribar les problemàtiques globals que es pateixen a causa de la petjada ecològica, la ciutadania vol conèixer quines són les eines que té al seu entorn i al seu abast per adoptar hàbits respectuosos i socialment sostenibles. Des de fa uns anys, la Primavera Verda defensa un discurs pràctic, local i actiu que compta amb el recolzament i la participació de nombrosos projectes cooperatius del barri del Coll. I el programa d’enguany és una bona mostra d’això, a l’igual que la Festa Verda i la Mostra d’entitats que tindrà lloc al Parc de la Creueta del Coll el proper dissabte 31 de maig. Una cita que es fa cada vegada més necessària; i enguany més. Al Coll i a Gràcia.


[el tema del mes]

[2]

més sostenible

El Coll centra la Primavera Verda en l’acció i els projectes de proximitat

Torna el ‘Renova la teva roba’

El centre cívic vol una comissió per obrir espais de treball permanents Sota el lema ‘Acció verda! La ciutadania en moviment per un món més sostenible’ va arrencar el passat 8 de maig al Centre Cívic El Coll-La Bruguera la Primavera Verda 2014, un cicle que després de vuit anys de trajectòria aporta les claus per trobar les alternatives davant la crisi ecològica que vivim, per tal de passar a formar part de la solució des d’avui mateix. Silvia Manzanera La Primavera Verda s’ha centrat enguany, en sintonia amb el discurs que des del centre s’ha adoptat des de fa uns anys, en l’acció i en la proximitat. Ja no és un altre món és possible. És possible i el volem ja. I a més es tenen les eines per fer-ho. Aquesta màxima definiria el contingut i l’objectiu del cicle que impulsa el Centre Cívic el Coll-La Brugera. “El discurs és clar: hem de passar a l’acció i hem d’incorporar hàbits en el nostre dia a dia que permetin una millora en la nostra societat”, explica el seu director,

Cedida

Imatge de la Festa Verda i la Mostra d’entitats de l’edició de l’any passat

Xavier Franch. La sensibilització ambiental sobre la petjada ecològica -és a dir, l’impacte a la natura del model de vida actual- no pot, segons els organitzadors de la Primavera, ser tractat temporalment sinó

El discurs del cicle és clar: ‘hem de passar a l’acció i canviar hàbits del dia a dia’ que s’han de fer accions durant tot l’any. En aquest sentit, la base socialment compromesa que té Gràcia permet avançar en termes de sostenibilitat.

“Hem insistit molt”, afegeix Franch, “en el projecte del Coll com a barri verd, i amb la implicació de moltes iniciatives ciutadanes i col·lectives”. Així, el programa d’enguany presenta tot un seguit de propostes de ciutadans que, individualment o col.lectivament ja han pres part del procés de canvi social que es necessita per fer front a problemàtiques socioambientals com ara la contaminació o el canvi climàtic. Fins al 30 de maig es poden visitar dues exposicions, una sobre sobirania alimentària, és a dir, els efectes negatius que té la producció industrial d’aliments i la seva comercialització internacional, i l’altre sobre

l’impacte social i ambiental de la fabricació dels móbils. El programa també ha inclòs una taula rodona sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en la nostra salut, a càrrec del metge i activista gracienc Pep

El dia fort serà la Festa Verda i la mostra d’entitats dissabte 31 de maig Martí, una visita a Can Masdeu per conèixer aquesta iniciativa comunitària amb molts anys d’experiència, o l’activitat per conèixer les iniciatives d’horts

El Renova la teva roba, la iniciativa que fomenta el consum conscient i la prevenció de residus, torna a la Vila. Es tracta d’una xarxa de catorze entitats que tenen per objectiu promoure un consum responsable dels usos de la roba, entitats com els Lluïsos, els Castellers de la Vila de Gràcia o l’Espai jove la Fontana. Per participarhi només s’ha de portar la roba usada en un dels punt d’intercanvi instal. lats. Allà la canviaran per “renoves” que després es poden intercanviar de nou per roba en qualsevol punt de la xarxa. Per exemple, la Fontana ha establert com a dies el proper dilluns 26, dimarts 27, dimecres 28, dijous 29 i divendres 30 de maig, de 17 a 20h (recollida) i divendres 30 de maig, de 17 a 20.30h (intercanvi). També es pot participar en altres punts de la ciutat. que hi ha actualment al barri del Coll. Però el dia fort de la Primavera segueix sent la Festa verda i la Mostra d’entitats que tindrà lloc dissabte 31 de maig al Parc de la Creueta, enguany amb nous col·lectius i projectes que s’hi sumen. “Gràcia, i per suposat el Coll, compten amb una xarxa de botigues, cooperatives i iniciatives comercials que són el caldo de cultiu perfecte per un barri verd”, clou Franch, qui avança que impulsaran una comissió -encara en procés- per crear espais de treball permanents en temes de sostenibilitat.


[3]

Agenda 21 escolar

A l’hort fem escola El dissabte 10 de maig, dins del marc de la fira BioCultura, es van lliurar els premis de la segona edició d’Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica organitzats per la Generalitat de i l’Associació Vida Sana, i dels quals l’A21E hem format part del jurat. L’escola Jesuïtes de Gràcia-Kostka, que aquesta setmana explica la seva experiència, ha rebut un dels accèssits pel treball “Plantem, treballem i recollim productes i aprenentatges”. S’ha valorat tot el treball en xarxa entre les escoles Jesuïtes de Catalunya a través del qual es comparteixen recursos (material pedagògic, planters, compostadors, experiències, hipòtesis...

Cedides

Els alumnes s’enduen la collita a casa

Vista general de l’hort de l’escola Gràcia-Kostka

“El nen que té llibertat i oportunitat de manipular i fer servir la seva mà en una forma lògica, amb conseqüències i fent servir elements reals, desenvolupa una forta personalitat”.Aquesta frase de la cèlebre educadora Maria Montessori resumeix perfectament l’objectiu amb el qual es va iniciar, ara fa 9 anys, l’hort escolar de la seu de la Salut del col.legi Jesuïtes Gràcia-Kostka.

Tocar, olorar, tastar allò que és real, el que ens envolta, és la base de l’aprenentatge. La cura de l’hort la porta 5è de primària, P5 i P3, cadascú a la seva parcel.la. Plantar, compostar i recollir són algunes de les tasques. Tota la collita se l’emporten a casa per compartir amb les famílies i després expliquen a l’escola com ho han consumit.

Totes les classes de l’escola passen per l’hort i el jardí per desenvolupar diferents activitats. En tots aquests anys són molts els moments d’aprenentatge mutu que s’han viscut, des de descobrir que els pèsols a la planta no són rodons com els surten del congelador o la llauna, o quan un nen de P5, demana silenci als seus sorollosos companys per compartir amb ells el zumzeig de les abelles que volen sobre les flors. O quan els alumnes de 5è es van transformar en

mestres dels seus pares a la trobada familiar que van tenir. Van explicar i compartir les diferents tasques que fan al llarg de l’any. Són petits moments on els fills són els guies dels pares. Aquest últim any, el col.legi Jesuïtes Gràcia-Kostka es va incorporar a la xarxa d’horts de Jesuïtes educació, compartint experiències, hipòtesis i idees a través de la web o de trobades entre les diferents institucions. El punt de partida és el planter que fan els alumnes de Jesuïtes Lleida i que reparteixen en els diferents horts de la xarxa. Jesuïtes Gràcia-Kostka ha aportat la seva experiència en vermicompostatge, porten els seus “cucs viatgers” a les altres escoles perquè puguin experimentar. Pensant en el futur, l’any vinent es faran reformes a la seu de la Salut per millorar els accessos al jardí i part de l’hort es reallotjarà, sempre respectant l’entorn i amb la il.lusió de tenir una zona de recollida d’aigües pluvials que faria més sostenible l’hort. També es començarà a desenvolupar hort escolar a la seu d’Antequera per continuar amb l’objectiu principal, “Conrear noves generacions que estimin la natura”.


[per darrere]

[4]

“És bo que el consumidor sigui exigent però no cal obsessionar-se ” Mar Badal

Carles Sánchez i la seva dona Maribel fa molts anys que treballen en el sector dels productes naturals, i coneixen molt bé com ha evolucionat el mercat i el consumidor. Tota aquesta experiència l’ofereixen ara des de la botiga Natural 3SD, a Bailèn amb Tordera, des d’on pretenen ser referència al barri. Silvia Manzanera Què vol dir cosmètica natural? Parlem de dues coses. Poden ser productes d’extracte natural, però el tema llavors està en la proporció i en quins químics està feta la resta, si porta parabens, parasulfats, etc... Amb això juguen les grans marques o les franquícies. Però els preus són significatius. Els preus tenen una explicació, però no vol dir que hagin de ser excessivament

La Maribel i el Carles a la seva botiga Natural 3SD

cars però molta producció natural o limitada que s’hagi fet. La nostra satisfacció és poder oferir productes amb un preu raonable i una d’una qualitat més que acceptable. Però això del “100% natural” és molt difícil perquè la durabilitat és extremadament curta. Una altra cosa és que porti alguns conservants determinats com els parabens, que són cancerígens. Llavors quin és el vostre criteri a l’hora de seleccionar el producte?

Que no tingui cap component nociu per la salut ni que el procés d’elaboració sigui perjudicial per l’entorn. Tots els nostres productes estan lliures de parabens i no s’han testat en animals. Què es pot trobar a Natural 3SD? A part de la línia de cosmètica i higiene de lavanda, tenim difusors d’aromes i incens sense tints (que són derivats del petroli), olis de perfum, espelmes amb olis essencials i estem mirant d’introduir

l’aromateràpia.També tenim unes làmpades de fragància catalítiques que milloren la qualitat de l’aire eliminant la olor i els contaminants comuns de la casa amb només mitja hora. Això és un invent de fa més de 100 anys del Dr Berger, que es va adonar que morien més soldats per les infeccions que per ferides de guerra. I va idear un sistema que permet entrar aire fred i surt calent i en 30 minuts ha matat les bactèries fins a 90 per cert. La gent al principi no s’ho creu. Això és perquè potser ens han enganyat sovint... Cada vegada hi ha una comunicació més ètica, però encara ens hem de reeducar una mica com a consumidors i toca fer molta pedagogia. La gent arriba a un punt que s’obsessiona. Fins a quin punt no és una moda tot això dels productes naturals? Potser sí que hi ha més gent que només busca bio, però és cert que no cal que ho sigui perquè el producte tingui qualitat i sigui respectuós per un mateix i per l’entorn. Amb els anys ens hem tornat més exigent però tampoc no cal obsessionar-se, i saber què és més apropiat per cadascú.


l’independent

societat

23 de maig de 2014

Gràcia projecta al carrer Venus un ‘hostel de l’esport’ de 400 llits vinculat a la UBAE L’antiga fàbrica Artés reobrirà al juny com a oferta d’allotjament per a cites esportives amateurs Albert Balanzà

Vint-i-cinc anys després de ser ‘només’ un gimnàs al carrer Perill. el grup UBAE-Eurofitness ja està a punt d’inaugurar l’ambiciós ‘hostel de l’esport’, un equipament de 400 llits, al carrer Venus, on hi havia hagut la històrica fàbrica Artés i que en els últims anys havia caigut en el desús. Després d’un any d’obres internes, que només s’han exterioritzat tallant el carrer en els últims dies, l’espai farà proves d’habitacions mostra al maig i obrirà a principis de juny.

A. B.

A. B.

Albert Balanzà El nou ‘hostel de l’esport’ ja llueix el rètol d’Artés com a reivindicació del seu passat i com a visibilització de l’acord al qual van arribar fa dos anys la família Artés, propietària de l’espai, i el grup UBAE, que havia deixat feia dos anys les oficines que hi tenia llogades. L’operació, després dels tràmits de llicències i quan la zona ha fet un gran canvi cap a una oferta d’albergs i hotels, ha avançat a bon ritme i s’estrenarà en poques setmanes com a oferta d’allotjament per a cites esportives amateurs que es facin a la ciutat. “Oferirem l’espai als esportistes que vinguin a la ciutat per participar

Sanció a una botiga de luxe per tallar Santa Teresa

L’edifici, en obres, que acollirà l’alberg juvenil

en competicions que organitzin els clubs als quals estem vinculats”, explica Montserrat Mas,

ICV·EUiA ha fet un comunicat denunciant que el Districte “amaga” l’atorgament de la llicència directora general d’Eurofitness. Per exemple, les trobades que la Confederació Europea d’Esport i Salut organitza a l’octubre.

L’antiga Artés es transformarà, doncs, amb un espai de 400 llits, una dotzena dels quals seran adaptats per a persones discapacitades i una altra dotzena tindran mides especials fins a 2,20 metres. A la finca encara hi ha, a més, alguns veïns, que entren per dues portes independents d’accés. La poca informació del projecte que ha trascendit en les instàncies municipals ha provocat aquesta setmana que ICV-EUiA fes aquest dijous un comunicat denunciant que el Districte “amaga” que ha

donat una llicència per a un nou alberg de més de 400 places a la Vila” en ple debat sobre el pla d’usos i el pla de turisme.

Dijous passat a la tarda el carrer Santa Teresa, darrere dels Jardinets, entre Bonavista i Còrsega, presentava un aspecte ultrafashion però alhora innacessible a qualsevol veí. La inauguració de Sta Teresa Gallery, una botiga de vestits de nit de luxe, va aplegar un selecte club de gent que va determinar que els impulsors de la festa tallessin amb cintes d’accés i personal de seguretat la circulació pública al carrer. Fonts municipals han explicat que la botiga va fer aquesta activitat sense permís i que la Guàrdia Urbana obrirà expedient i procedirà a sancionar.

La plataforma ‘Gràcia, cap a on vas’ neix i ja promou un manifest Les AMPA, les colles de cultura i la PEJ s’afegeixen a les sis entitats veïnals Albert Balanzà

A.B. Quinze anys després d’aquell congrés transversal anomenat ‘Gràcia cap al 2000’ que va analitzar el model de territori i estils de vida que els graciencs volien proposar per al nou segle, aquest dijous, com a resposta al pla d’usos d’establiments de pública concurrència i al pla de turisme, nou entitats han constituït la plataforma ‘Gràcia, cap a on vas’. Al nou debat, en marxa des de fa tres setmanes (vegeu L’Independent 528 i 530) i protagonitzat per les associacions de veïns de Revolució, Diamant, Lesseps i Sol, Vila de Gràcia i l’Assemblea de la Vila de Gràcia), s’hi han afegit la Co-

Un moment de l’acte de constitució de la Plataforma, aquest dijous

ordinadora d’AMPA, la Coordinadora de Colles de Cultura Popular i Plataforma d’Entitats Juvenils. Totes han protagonitzat aquest di-

jous un acte a l’Espai Jove La Fontana amb dures crítiques al model de Vila que promou el Districte. Ja preparen un manifest. 7


l’independent

23 de maig de 2014

agenda Si voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu electrònic a independent@debarris.com o bé un fax al 93 217 06 80

cord de la celebració fins avui. Seu del Districte (plaça de la Vila, 2)

EXPOSICIONS Fins al 30 de maig Sobirania alimentària, una alternativa al canvi climàtic. Exposició dels efectes ne· gatius que té la producció industrial d’ali· ments i la seva comercialització internaci· onal: els impactes socials que generen les agroindústries i la generació de residus i gasos responsables del canvi climàtic. La sobirania alimentària esdevé una alterna· tiva a aquesta realitat. Exposició cedida per la Xarxa de Consum Solidari. Centre Cívic el Coll - La Brugera (Aldea, 15) Cicle Primavera Verda 2014: Exposició Què hi ha darrere del teu mobil? Aques· ta exposició té com a objectiu sensibilit· zar a la població sobre els diferents pro· cessos que s’utilitzen per a la fabricació de mòbils i altres dispositius electrònics i quin impacte tenen a nivell social i am· biental en els països on es produeixen. Exposició cedida per l’organització Engi· nyers sense Fronteres. Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15) Fins al 31 de maig Exposició Mirades solidàries, amb les fotografies presentades per les ONG del Districte a la segona edició del Concurs Fotogràfic Gràcia Solidaria. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321) Del 17 de maig a l’1 de juny Exposició. Diferents, iguals, nosaltres. Adolescents, identitats i diversitat sexual. A través de diferents roll ups, aques· ta exposició pretén sensibilitzar a ado· lescents i joves, i visibilitzar les diverses identitats afectives i sexuals. Es troba a la planta 0 de l’edifici de La Fontana i l’accés és lliure i gratuït. Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190) Fins l’1 de juny Exposició 1714: L’aposta catalana. L’Ins· titut de Cultura ha organitzat aquesta mostra itinerant sobre els fets del 1714. La instal·lació inclou audiovisuals i ele· ments gràfics d’última generació per co· nèixer els motius que van desencadenar la Guerra de Successió, el setge de Barcelona, la derrota de l’11 de setembre, la dolorosa repressió consegüent, i el re·

Fins al 6 de juny Aquarel·les de Mª José Bellsolà; recorre· gut colorista per paisatges de casa nos· tra i escenes de la vida quotidiana. Des· prés d’una dilatada trajectòria artística al llarg de la qual ha explorat diverses tècniques i ha exposat en diversos es· pais, Bellsolà ha dedicat les últimes dè· cades a cultivar a fons l’aquarel·la. Foment Gracienc de les Arts (Sant Pere Màrtir, 911, baixos) ACTES Divendres 23 de maig Concert: Mahina + Xiu Xiu Plastic. Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.30 h Concert: Highway Band. Continental Bar (Providència, 30), a les 21.30 h Concert: Manchini & Zayas Duet. Jazzpetit (Encarnació, 143), a les 22 h Concert: Hermanos Cubero. CAT (Pl. Anan Frank, s/n), a les 22 h Concert: Jazz Moustache. La Sonora de Gràcia (R. de Sant Miquel, 59), 22 h Dissabte 24 de maig Tallers Oberts de Gràcia: Art en Obert. Ac· tivitats en família a l’espai EART. EART (Torrijos, 68), de 10 a 20 h Aperitiu musical: Cool Grinders. Plaça de la Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h Teatre: Criatures, de Les Nenes del Barri. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h Teatre: Ara que ho tenim tot. Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21 h Concert: Nurk. Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.30 h Concert: Els Nous Amants. Continental Bar (Providència, 30), a les 21.30 h Concert: Fredy Fresquet. Jazzpetit (Encarnació, 143), a les 22 h

recomanem gràcia amb el senegal. La Barra· queta i el Casal Popular Tres Lliris organitzen unes jornades dedica· des al Senegal. Les activitats co· mençaran divendres a les nou de la nit a l’espai de la Travessera de Grà· cia amb els concerts de CiskoBand i Bokk Slam. L’endemà a la Barraque· ta el professor Mactar Thiam Fall presentarà a les set el llibre “Man la Modu”, la primera guia de conversa wólof·català, i el documental “Fora de casa”. Després hi haurà un sopar amb menjar i begudes del Senegal. Divendres 23 i dissabte 24 de maig al CP Tres Lliris i a la Barraqueta

Cedida

Diumenge 25 de maig Concert: Sin Complejos. La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a les 19.30 h Concert: Gandom Garoussi. Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21 h Concert: Dwomo. Show acústic. Sala Porta 4 (Església, 2-4), a les 21.30 h Dimarts 27 de maig Xerrada: Primers auxilis i Pocs, a càrrec de Teresa Font i Mònica Signes, del CAP Larrard. Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22), a les 19 h Cicle temàtic literari: Relats del 1714. Els historiadors expliquen el 1714. A càrrec de Joan Pons Alzina, historiador. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a les 19 h Taula rodona: Els ciutadans tenim molta energia. Presentació de diverses iniciati· ves comunitàries, socials i cooperatives que promouen un tipus diferent de con· sum energètic més responsable i sosteni· ble des de les energies renovables. A càr· rec de representats de Som Energia, Jo· sep Viver (EleKtron) i Viure del Cel. CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19.30h Dimecres 28 de maig Cicle bitllet d’anada Trobades amb la lite· ratura magrebina: Conferència L’occident

d’orient: identitats magribines reflectides en els seus textos. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a les 19 h Cicle de conferències La Catalunya d’avui una història de demà: Hola Europa. Finca Sansalvador (Pg Mare de Déu del Coll, 79), a les 19.30 h Taverna del C.A.T.: Xavi Rota i Patri Garcia. El Bar del CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h Teatre: Vinyoli. Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55), a les 21.30 h Jam session de jazz, blues, soul i rock. Jazzpetit (Encarnació, 143), a les 21 h Cabaret: Cabaret Jin-Yan. Ciu Niumpalo· al’Arte. La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a les 21.30 h Concert: Matías Costas. Continental Bar (Providència, 30), a les 21.30 h. Dijous 29 de maig Concert: Qui és l’últim. Jazzpetit (Encarnació, 143), a les 21 h Concert: Rosa Sánchez Quintet. CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h Concert: The Xarrots. Continental Bar (Providència, 30), a les 21.30 h

cartellera CINEMES BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42. • Non-stop. Dv i ds, 16.30, 19.00, 22.00 i 00.15. La resta, 16.30, 19.00 i 22.00. • Las aventuras de Peabody y Sherman. Ds i dg, 16.05, 18.05 i 20.00. La resta, 16.05 i 18.05. • Monuments men. Dv, 20.00, 22.30 i 00.45. Ds, 22.30 i 00.45. Dg, 22.30. La resta, 20.00 i 22.30. • Una vida en tres días. 16.10 i 19.10. • Blue Jasmine. Dv i ds, 22.00 i 00.05. La resta, 22.00. • Philomena. Dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 00.30. La resta, 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20. • 8 apellidos vascos. Dv i ds, 16.00, 18.05, 20.15, 22.20 i 00.30. La resta, 16.00, 18.05, 20.15 i 22.20. • La bella y la bestia. 16.00 i 19.05. • 12 años de esclavitud. 22.15. • El gran hotel Budapest. Dv i ds, 16.15, 18.30,

8

20.30, 22.30 i 00.30. La resta, 16.15, 18.30, 20.30 i 22.30. • Dallas Buyers Club. Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10 i 00.30. La resta, 16.10, 19.10 i 22.10. • Pat Metheny: The Orchestrion Project. Dv, 22.00. • 300: el origen de un imperio. Dv, 16.00 i 19.00. Ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 00.15. La resta, 16.00, 19.00 i 22.00. Dj, 16.00. CINEMES GIRONA. Girona, 175 • A la recerca de Marsupilami. Dg, 12.00. • The Juan Bushwick diaries. Dj, 21.30. • París a toda costa. Dv, 17.00. Dc, 19.30. • Emperador. Ds, dg i dc, 18.00. Dj, 17.30. Dg, 20.00. Dj, 19.30. • The exam. Dv, 17.00. Ds, 16.00. Dg, 16.00 i 22.00. Dc, 17.30 i 22.00. Dj, 17.30. • En tierra de nadie (Snowman’s Land). Dv, 18.45. Ds, i dg, 22.00. Dc, 21.30.

• La partida. Dv, 17.00, 19.00, 21.00 i 23.00. Ds, 16.00 i 18.00. Dg, 16.00, 18.00 i 20.00. Dc i dj, 17.30 i 19.30. • Cine Casa Asia: Sang-Woo y su abuela. Ds, 20.00. • Mecal, festival internacional de curmetratges i animació de Barcelona. Dv, 19.00, 20.30 i 22.00. Ds i dg, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 i 22.00. • Capriccio, Richard Strauss (òpera en diferit). Ds, 20.00. • Tercera sinfonia, Gustav Mahler (ballet en diferit). Ds, 20.00. • Teen Wolf, Rod Daniel 1985. Dj, 21.30. • La dolce vita, de Federico Fellini. Dv, 20.30. VERDI HD. Carrer Verdi, 32 • Sala 1: El Gran Hotel Budapest. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. • Sala 2: Las Maestras de la República. 16.00, 17.25, 18.50 i 22.30.

• Sala 3: Joven y bonita. 16.00 i 20.20. • Sala 4: Oh Boy. 18.10 i 22.30. • Sala 5: Her. 16.30, 19.50 i 22.20. Nebraska. 16.00, 18.10 i 20.25 i 22.35. VERDI PARK. Torrijos, 49. • Sala A: Pelo Malo. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. • Sala B: Dallas Buyers Club. 16.00, 18.10, 20.25 i 22.35. • Sala C: Philomena. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. • Sala D: La gran belleza. 16.10, 19.05 i 22.00. Verdi Kids. Ernest & Celestine. Dg, 11.30. Kerity i la casa dels contes. Dg, 11.30.

TEATRES TEATRENEU. Terol, 26 Sala cafè teatre. • Esperanto-te. Ds, 20.30.

• Magia S.A. junior. Dg, 17.15. • Maleïts gossos. Dg, 20.30. • Monólogos para el fin del mundo. Dc, 20.30. • Noches de prostíbulo. Ds, 23.30. • The cat, the rat and a motorcycle. Ds, 17.00. • Todo sobre mi pene. Dv, ds, dc, 22.00. • Todo es mentira... O no! Dj, 22.00. Sala Xavier Fàbregas. • Impro Horror Show. Ds, 23.30. • Impro-fighters Revolution. Dv, 23.00. • Impro-show. Dj i dl, 21.00, ds, 21.30, dg, 21.00. SALA PORTA 4. Església, 4-6 • Manual para combatir la flaqueza del ser humano. Del 22/03 al 13/04. • Matem els homes. Fins al 30/03 JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22 • Gats. Del 22 de març al 13 d’abril. (+ 4 anys)


l’independent

23 de maig de 2014

cultura Pau Vallvé, Maria Coma, Nico Roig i Ferran Palau obren el Fringe el 6 de juliol El 13 i 14 de juny es farà una jornada de Botigues festives on es veuran tastets dels espectacles S.M.

Recolzat pels representants de les administracions, dels collaboradors i artistes, el director del Fringe Barcelona, Víctor Álvaro, ha fet la primera presentació pública aquest dijous del festival d’arts escèniques, plàstiques i audiovisuals que tindrà lloc del 6 al 27 de juliol principalment a Gràcia. Renascut en segona edició de la mà de l’Associació ATTO (Almeria Teatre i Teatre Obligatori), posa l’èmfasi en la programació alternativa i en la relació amb el comerç.

Programació al límit i poc convencional Tot i que el festival encara no ha presentat el programa sencer, sí ha fet un avançament aquest dijous del cartell, que compta amb espectacles com Collectif LYON.05, de procedència francesa i catalana, que interpretaran Coeurs Battant comme des tambours, i els argentins Línea de tres, que presentaran La canción del camino viejo. Altres espectacles de format poc convencional són Obsolescence, de la Cia Eleje, i espectacles de circ i música. Durant el juliol es faran als mercats petits tastets dels espectacles, els quals tindran un preu únic de 10 euros [www.festiu.cat].

Silvia Manzanera No han volgut revelar tots els detalls. Ni tan sols l’espai de l’acte que donarà el tret de sortida el proper 6 de juliol al Festiu Fringe Barcelona 2014, un concert amb els protagonistes del segell discogràfic Amniòtic Records: Pau Vallvé, Maria Coma, Nico Roig i Ferran Palau. De fet, encara hi ha més espais que es podrien afegir als anunciats fins ara (Almeria Teatre, Jove Teatre Regina, La Fontana, l’IED –responsables de la imatge gràfica del festival-, Teatre Akadèmica, l’Antiga Fàbrica DAMM i els mercats municipals de Gràcia). Sí ha quedat clar el nou rumb del festival que s’emmiralla en les propostes fringe de

La Caldera fa coworking a les oficines de Gràcia

Cartell promocional amb els dissenyadors de l’IEDE que l’han elaborat

ciutats com Edimburg, Chicago o Praga. “Fugim de l’etiqueta de nous creadors, perquè el que es busca són propostes que no entrarien en una programació estable però poden venir de creadors amb

una llarga trajectòria”, apunta Álvaro. El director del festival també ha insistit en la unió d’art i comerç que proposa l’esdeveniment amb l’objectiu de fer “un maridatge entre dos dels valors més im-

portants i amb més projecció del barri de Gràcia”. “No ens estem inventant res”, afegeix Álvaro, “és treure partit d’una fórmula que ha casat tota la vida”. Així, el cap de setmana del 13 i el 14 de juny es realitzarà una jornada de Botigues festives a dins de comerços de dos eixos comercials de Gràcia, on es podrà veure un avançament de la programació.

S. M. El Centre de Creació i Dansa La Caldera, que va haver d’abaixar la persiana de l’edifici de Torrent d’en Vidalet després de 18 anys a Gràcia el passat estiu, ha decidit sumar-se al coworking i treure rendabilitat de les oficines que ara ocupen al carrer Rabassa, 44. Des de fa una setmana han començat a fer difusió del seu espai de treball per compartir amb d’altres professionals interessats en una fórmula utilitzada per estudis i galeries de la Vila. Des que van tancar el centre per la denúncia d’un veí, la Caldera busca una seu pròpia per poder oferir la seva programació i les diferents activitats artístiques, que de moment han de portar a terme en centres col·laboradors, com ara Nun Art.

breus Miquel Cabal rep el premi de traducció Ciutat de Tarragona El traductor gracienc Miquel Cabal Guarro ha rebut el premi de traducció Ciutat de Tarragona, per la traducció del clàssic rus Petersburg, d’Andrei Beli (1880–1934). El premi Vidal Alcover està dotat amb 12.000 euros i l’obra serà editada per Edicions de 1984.

Silvia Manzanera

reportatge

S.M.

La cantant de Chiapas Rosa Sánchez presenta nou disc al CAT dijous

Picant però saboròs Rosa Sánchez Quintet presentarà el proper dijous 29 de maig al Tradicionàrius el seu darrer disc ‘Picante pero sabroso’, un projecte de música tradicional mexicana amb músics clàssics apassionats del folk i les cançons d’arrel. Un disc amb contingut social, “fet amb el cor i amb el cap”.

Rosa Sánchez Quintet, o sigui, el projecte que va començar ja fa anys a Barcelona -una fusió de músics clàssics apassionats de la música d’arrel amb la saviesa de la cantant de Chiapas i d’altres llocs del món- tindrà dijous vinent al CAT el seu moment estrella. Serà durant la presentació del disc Picante pero sabroso, i ho volen fer gran. Per això conviden als amics perquè pugin a l’escenari. Així, Biel Graells, violí, Oc-

tavio Beltran, percussions, Carles Pedregosa, acordió, Yadira Ferrer i Laura García als coros, i la ballarina mexicana Susana Isunza acompanyaran a Rosa i els seus -Natalia Mediavilla (violí i veu), Emily Smejkal (contrabaix), Dani Tejedor (percussions i veu), i Héctor Serrano (guitarres i requinto jarocho). “Serem una mica brujillas”, reconeix Rosa, “a més del contingut social del nostre projecte ha de tenir alguna cosa

Rosa Sánchez i Natalia Mediavilla, ‘posant’ per l’Independent a la Virreina aquest dilluns

esperitual”. O sigui, que hi hauran sorpreses. El que sí s’espera és la dedicació que han fet del disc al Colectivo Cereza, que treballa amb el col·lectiu de dones

de Chiapas empresonades. “El compromís dels músics amb la societat és una obligació. No entenc la música d’una altra manera”, clou la Rosa.

9


l’independent

23 de maig de 2014

esports L’Europa confia a conservar la mínima renda per segellar el pas a semifinals Els graciencs, que van sumar l’últim triomf en play-off fa 13 anys, s’imposen amb un gol de Cano FCF

Des del 3 de juny del 2001 quan es van imposar per 4 a 0 al Lorca, els escapulats no aconseguien una victòria a casa en un play-off d’ascens. Un gol amb el pit del capità Cano va trencar el malefici del Nou Sardenya i deixa l’eliminatòria de tornada contra el Mutilvera encarada. Només que l’Europa sigui capaç de marcar un gol, els navarresos n’hauran de fer tres.

ignasi Fortuny

Xavi Tedó L’entrenador de l’Europa, Pedro Dólera, reconeixia a la roda de premsa posterior al partit que “només els hi demanava als jugadors guanyar un partit de play-off i fer un gol, ja ens hem tret aquesta necessitat de sobre”. Això explica l’eufòria que es va viure a la gespa quan l’àrbitre va assenyalar el final del partit. Jugadors i entrenadors es van fondre en una emotiva abraçada al gol sud, on els Eskapulats, el millor reforç de l’any, no van deixar d’animar. Malgrat el bon resultat de l’anada, el tècnic avisa que el Mutilvera “em fa molta por a la tornada, perquè es mourà molt bé als espais, no hem de donar res per fet i haurem de defensar aquest marcador o buscar ampliar-lo amb ungles i dents”. I és que el conjunt de Mutilva es va mostrar molt perillós i va gaudir de quatre ocasions clares de gol, que un immens Rafa Leva es va encarregar d’atu-

L’Esportiu Claret de futbol sala puja a Tercera

Cano celebrant el gol de la victòria contra el Mutilvera aquest diumenge

rar convertint-se en l’heroi del partit. L’actuació del porter, que ha estat a punt d’assolir el trofeu Zamora, no sorprèn Dólera: “Fa temps que demostra perquè és un gran porter, els equips de play-off sempre tenen els millors”. Amb la il·lusió de poder conservar aquesta renda mínima, l’entrenador no amaga la seva alegria pel triomf aconseguit: “M’alegro molt per la gent, pel gran ambient que hi havia al camp, per les penyes, totes, impagables, Gràcia necesitava viure un partit així, també pels meus jugadors, que han fet tots un pas endavant, ara a seguir el camí”. Diumenge, a la mateixa hora, el desenllaç.

L’equip no estarà sol en la tornada contra el Mutilvera Tal i com ha passat en els darrers desplaçaments de lliga, en què l’Europa es jugava la classificació per al play-off d’ascens a 2B, el conjunt de Pedro Dólera sentirà l’escalfor dels seus seguidors diumenge a Mutilva. El club ha posat a disposició de socis, penyistes i aficionats un autocar per desplaçar-se a Navarra amb preus que van dels 28 als 33 euros que ja s’ha omplert. A aquesta seixantena de seguidors que es desplaçaran el

mateix dia del partit a aquesta petita localitat al costat de Pamplona per ser a prop de l’equip, cal sumar-hi els que ho faran en cotxes particulars el dia abans. Els Eskapulats, per exemple, utilitzaran vehicles propis per poder estar a la capital navarressa el dia abans. Una vintena llarga d’integrants d’aquesta penya europeista ja han confirmat que seran a Mutilva per animar el conjunt de Pedro Dólera, que també viatja dissabte.

El primer equip de futbol sala de l’Esportiu Claret va aconseguir diumenge passat l’ascens matemàtic a Tercera divisió espanyola, la quarta màxima categoria del futbol sala, a falta de tres partits per disputar. L’equip gracienc va aconseguir l’ascens després d’empatar al camp del Premià de Dalt. Aquest és el cinquè ascens consecutiu de l’equip des que va començar a competir fa cinc anys a la desapareguda Tercera divisió catalana. És a dir, un projecte esportiu que només coneix l’èxit i que l’ha dut a ser l’equip gracienc de més categoria del futbol sala. També serà l’equip de Barcelona que competirà més amunt, tret del FC Barcelona, juntament amb quatre clubs més de la ciutat. L’Esportiu Claret va començar el 1998 amb només 20 jugadors a la secció de futbol sala i va anar creixent fins a tenir avui en dia més de 215 jugadors repartits en 14 equips. “El grup humà és la clau de l’èxit”, comenta Pol Crusat, capità del primer equip, que assenyala el responsable de la secció, Juanjo Soriano, com el personatge que ha fet possible el creixement del club. Soriano explica que més enllà dels resultats esportius el principal èxit és la identificació de tothom amb l’equip i el club. “Jugadors de la base venen a veure l’equip i un dels objectius és jugar-hi en un futur, això és el més important”, conclou. El Claret ja és de Tercera i és a sis punts d’endur-se la tercera lliga consecutiva.

Xavi Tedó

dies de pla

Jordi Collell

La penya europeista organitza una marxa fins al Nou Sardenya

Cercavila eskapulada Aquest diumenge no hi ha qui dormi a la Vila. De bon matí els Castellers de la Vila desperten els pirates que fa poc que planxen l’orella amb les matinades i a la tarda els Eskapulats boicotegen la migdiada amb l’ajut inestimable dels tabalers de la Vella de Gràcia. 10

La cercavila comença a la Barraqueta poc després de les quatre. Des d’allà la comitiva inicia la ruta cap al Nou Sardenya. Tot i algun dubte inicial, el seguici talla un carril del carrer Escorial i de Camèlies. Un dels nois porta un bidó ple de cerveses a euro la llauna per fer baixar la ressaca. Davant del camp, s’encén alguna bengala. “A dins no podem, que multen el

club” m’explica un dels integrants de la penya europeista. Abans de l’inici del partit, els Eskapulats ja es fan sentir amb càntics de collita pròpia i cantant cançons com “Bella Ciao”, “Sarri Sarri” o “Txus”. La millor és la versió dels Picapedra que l’hi dediquen a Rafa Leva o la salutació que es fan amb el Cercle d’Amics de la Vida Alegre (CAVA). Aquests, que se situen davant del

Arribada dels Eskapulats al Nou Sardenya diumenge

bar perquè el nom faci la cosa, els hi diuen “malalts” als seguidors del Gol Sud i aquests els hi responen al crit de “borratxos”. Amb el gol es desferma l’eufòria i amb

el xiulet final, alguns salten al camp després d’abraçar-se amb jugadors i tècnics. De tornada, a la places de la Vila la gent encara parla de les misèries del Barça.


l’independent

23 de maig de 2014

activitat econòmica B:SM no garanteix que els pàrquings privatitzats mantinguin els preus

Xavi Tedó

La immensa majoria dels usuaris se n’ha assabentat per actes de reunions El canvi de mans dels aparcaments públics de la ciutat, de B:SM a la nova societat gestora dels aparcaments municipals, BAMSA, s’està gestant amb una incògnita principal sobre la taula que encara no ha estat resolta: el manteniment dels preus. Els veïns ja han estat informats dels canvis a través de les juntes d’usuaris d’aparcaments però no ha aclarit aquest punt. J. F. L’empresa municipal B:SM, concessionària dels tres aparcaments públics de Gràcia que l’Ajuntament vol privatitzar (plaça del Sol, Siracusa i Gal·la Placídia) ha informat els usuaris que el gestor

privat respectarà “els drets i obligacions dels concessionaris continguts en el plec de condicions i el reglament”. És a dir, les condicions legals del servei que reben els usuaris de les 855 places dels aparcaments graciencs seran les mateixes d’ara. En canvi, B:SM no s’ha compromès a que les condicions comercials del servei (és a dir, els preus) es mantinguin en el futur. B:SM ha donat la informació en les juntes generals d’usuaris dels aparcaments, les últimes setmanes. Com que l’assistència a les juntes és baixa, la immensa majoria dels usuaris se n’han assabentat quan han rebut l’acta de la reunió. Segons l’acta, la representant de B:SM, Joana López Perea, va donar explicacions a les juntes “com a resposta de les consultes dels assistents així com de

les diverses comunicacions rebudes els darrers dies”. Aquesta és la primera informació directa que reben els usuaris sobre el futur dels aparcaments. Fins ara, només n’havien tingut notícia a través dels mitjans de comunicació (vegeu L’Independent núm. 519), que van infor-

Els veïns demanen a BAMSA que es mantingui la rebaixa a la resta d’aparcaments de la xarxa mar que l’Ajuntament compartirà amb un soci privat la gestió de quatre aparcaments públics de Gràcia i 22 més, tots del centre de la ciutat, en els pròxims 25 anys. Els quatre pàrquings graciencs són els tres esmentats més el dels

L’aparcament de Siracusa és un dels tres públics de la Vila que es volen privatitzar

Jardinets, ara gestionat per la societat privada Saba. Les actes també recullen el neguit dels veïns que utilitzen els aparcaments, que demanen “que la nova societat gestora (que es

dirà BAMSA) pugui mantenir els avantatges comercials que afecten els usuaris, i especialment la rebaixa del 50 per cent a les estades en la resta d’aparcaments de la xarxa”.

11


l’independent

23 de maig de 2014

Anna Hailer: “És molt difícil començar, al final tot és qüestió de contactes i diners” Silvia Manzanera

De pare alemany i mare catalana, va estudiar a l’escola alemanya. Des de ben petita compartia habitació amb la seva germana. Quan mor la seva mare als vuits anys, li comença a explicar contes per dormir. Vol ser escriptora. Inicia, però, estudis d’Antropologia durant un any i s’adona que troba a faltar l’escriptura. Llavors inicia Llengües i Literatures Modernes. Ara amb 20 anys acabats de fer, ja li han publicat el seu primer llibre “Como deshacerse del cadàver de un (ex) novio” amb èxit de vendes.

Clara Darder Vaig pel carrer i em trobo un cadàver, què faig? Si t’hi poden relacionar tens un problema i has de mirar com desfer-te’n (riu). Jo trucaria a la policia i després escriuria un llibre. Creus que la nostra cultura ens ensenya a escriure bé? Sí. Més que res ens ensenya a pensar i ens ensenya a imaginar, després ja tenim les idees. Llavors només cal escriure-les i començar a crear el teu propi estil. L’humor és un repte? Aquesta història comença al pati de l’escola amb les amigues. Després d’una conversa divertida vaig escriure vint pàgines per una possible obra teatral. Els hi va agradar molt. M’he inspirat recollint acudits dels amics i de la família, entre els meus germans i jo hi ha molt sarcasme. Els personatges viuen amb tu? Sí, durant l’escriptura viuen amb

12

La jove escriptora Anna Hailer a la Biblioteca Jaume Fuster on hi va a estudiar

amb Gràcia Amb Gràcia. Visc al carrer Bolívar. Esmorzo a casa, després me’n vaig a la universitat a peu des de casa. Compro a l’OpenCor, al Dia de la República Argentina, i al Consum de l’avinguda Vallcarca. La fruita al Superverd a prop de casa. Dos o tres dies a la setmana vinc a la Biblioteca de Lesseps per estudiar, és un espai que

mi, somio amb ells. Ara ja tinc amb mi els protagonistes de la propera novel·la. Has retratat el teu entorn? Les protagonistes amigues i cosins, els hi he posat els seus noms. Explico fets que em passen amb ells. Veus el teu llibre en un futur com una sit-com o com una

m’agrada moltíssim. La roba a la botiga I love Bird i els còmics a Antifaz, totes dues al carrer Gran. Els sopars i les copes les fem a casa a la terrasseta que ser estudiant fa que no tinguis gaires diners. Un desig...fa vuit mesos que visc a Gràcia i sé que és com un poble però no he pogut conèixer als graciencs dels que tothom en parla.

obra de teatre? M’agradaria molt que passés al teatre perquè aquesta obra va començar amb aquest format. Que és el que et fa vibrar? Matilda de Roal Dahl o La lladre de llibres de Markus Zusak, tenen el sarcasme suficient com per fer-te pensar i divertir-te. A l’hora d’escriure vibro quan dos

personatges que m’agraden i amb molt de caràcter, parlen entre ells. M’emociono, potser acaben sent enemics o amics de l’ànima, però quan comença la tensió m’encanta. Les noves tecnologies i la immediatesa creus que estan matant el món literari? Depèn, és una arma de doble filada. Diem que no ens agrada escriure llibres llargs però ens passem tot el dia connectats i escrivint. Les noves tecnologies ens estan ajudant a tenir molta agilitat mental. Sant Jordi accepta escriptores tan novelles? És molt difícil començar, el volia presentar a una llibreria i com que no donen a l’abast perquè promocionen els més famosos és complicat. A més els hi has donar una comissió de les vendes el dia de la presentació. Tot és qüestió de contactes i de diners.

la torratxa Víctor Nubla

Guillem Cifré Ha mort Guillem Cifré, un dels grans dibuixants catalans actuals. Era fill del recordat Cifré, que va crear el Repórter Tribulete en els temps de la Bruguera. Cifré, el fill, va rebre el Premi Na· cional de Còmic l’any 2009 i dibuixava les seves tires i vinyetes per a moltes capça· leres de premsa del país, a més de realitzar animacions per a la televisió. La seva interessantíssima trajectò· ria professional, amb una evolució tècnica i artística que l’estaven portant a un domini del llenguatge excepcional, anunciava el seu gran moment de maduresa, però això s’ho ha endut la més amarga de les sorpreses. Cifré havia acon· seguit donar naturalitat a l’experimentació gràfica i conceptual, i acostar·la als mitjans de comunicació populars. Les situacions surrealistes, les vinyetes que sembla que pots caure dins, el dinamisme dels personat· ges, convertits en siluetes enigmàtiques i el seu espe· cial humor negre, s’en van amb ell. Vull recordar sobre tot la seva vinculació, des dels anys 80, amb col·lectius i projectes artístics indepen· dents. Va ser fundador (amb Xavi Cot) de la mítica revista Atraccions. Recentment, havia col·laborat amb Gràcia Territori Sonor en la revista Marabunta. Els lectors de l’Independent el recorden per les seves vinyetes del Sr. Ruc... En Guillem va fer dibuixos, cartells i portades per a mil projectes heroics, impossibles o utòpics. Old boy, et trobarem a faltar.

Independent 531  
Independent 531  
Advertisement