Page 1

S P R I N G

2 0 1 9

— LA AT J E INSPIREREN

SPRING IS IN THE AIR

DOOR XOOON

D E S I G N S O FA “ TA L I S M A N ” _________________________

2,5-Zits met verstelbare hoofdsteunen, in stof vanaf

999,-

L I V I N G

W W W . X O O O N . C O M

899,-

-100,-

R O O M

F O R

KORTING

+ ‘COOALU’ CADE

(zie achter zi

XO O O N ’s

ste

-100,-

-100,-

KORTING

KORTING

29 9 ,-

UNIEKE ONT WERPEN

DRESSOIR “DARWIN” 200 cm

119 9,- 10 9 9 ,-

TO P K WA L I T E I T

at!

l o p w w w. x o o

m

op je deurm 95 t.w.v. 5, be

D E S I G N

f a v o u r i t e s :

FA U T E U I L “ Z A N E ” in 2 kleurencombinaties

G R AT I S OK LOOKBO .

co

B ETA A L B A A R

jde)

on

4 -Z I T S X L S O FA “ L I M A” vanaf

10 9 9,- 9 9 9 ,-

A LT I J D B I J J O U I N D E B U U R T


7 5weken

levertijd

l e ema f ho gbk a laerur io neondki vael sr se t eerki a l e n ve r k r i jg baar i nv e d ri vker irjse

N P R O F I T E E R N U VA

in vele in veel elementen breedte stof- en leverbaar ledersoor ten ve r k r223 cm i jg baar i n d i v e r se ma t el er idael re n

introductie-

7 5weken

KO R T I N G

l e ve r ti jd

t e xt i e l

ve r k r i jg baar i n d i v e r se ma t e r i a l e n o v e r i g e ma t e r i a l e n

U I T S C H U I F TA F E L “GLASGOW”

_________________________

OP ONZE NIEUWE “GL ASGOW” COLLEC TIE

c o mp l e e t me ub e l p r o g r a mma

180 + (2 x 40 cm) x 90 cm Blad keramiek op glas, marmerlook

1399,-

-100,-

1299,-

l o sse ui t w a sb a r e ho e s

KORTING na t uur l i j k ma t e r i a a l , k a n no e st e n b e v a t t e n

d i r e c t me e ne me n

D E S I G N S O FA “ P R I Z Z I ” 3-Zits in stof vanaf

9 9 9 ,-v e|r kOptioneel: r i j g b a a r idesignpoot n d i v. a f me100,t i ng e n

POEF ROND “PRIZZI” Ø 80 cm vanaf

349,-

goede kwaliteit

c o l l eui tcmunt t eindoe knw a l i t e i t

NEW

“ G L A S G O W ”

vers tel ba a r

c oll e cti o n

sp e c i a l e d e t a i l s

ook a l s l eefhoek v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se k l e ur e n l eder v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se ma t e r i a l e n tex tiel 7 5weken

levertijd

overige m a teria l en v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se ma t e r i a l e n

NEW

com pl eet m eubel progra m m a

DRESSOIR v erstelbaar

HOOG “GLASGOW”

113 cm breed x 110,5 cm hoog, met metalen frame 49 9,ook als leefhoek S TO E L

l os s e uitw a s ba re hoes

NEW

ve r s te l baar

c oll e cti o n

“A I D E N ”

c oll e cti o n

179,-

ook al s l e e f h oe k

In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra,

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

• Combinatie van eikenhout, gelakt MDF en metaal

handgreep en zwart metalen draadframe. leder

In 3 kleuren

179 ,-

• Soft-close deuren en laden • LED-verlichting

W W W. XO O O N . C O M

l e de r direct m eenem en

• Tafelblad keramiek op glas met marmerlook

textiel

te x ti e l verkrij gba a r in div. a fm etingen

bestseller

overige materialen

ove r i g e m ate r i al e n

goede kw a l iteit

NEW

c ompleet meubelprogram ma onderdeel van een collectie

NEW

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

c oll e cti o n

uitm untende kw a l iteit

onderdeel van een collectie

losse uitw asbare hoes

c oll e cti o n l os s e u i twas bar e h oe s

s pecia l e deta il s n a tuurlijk materiaal, ka n n o e s t e n b e v a t t e n

n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n

1199,-

verkrij gba a r in divers e kl euren d irect meenemen

in veel stof- en ledersoor ten verkrij gba a r in divers e m a teria l en

-100,KORTING

1299,-

1199,-

7 5weken

129 9,- 119 9,details 190 cm breed 9 9 9,- 8 9 9 ,-

v erkrijgbaar in diverse k l e u r e n

di r e ct m e e n e m e n

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

g oe de k wal i te i t

u i tm u n te n de k wal i te i t

DRESSOIR “GLASGOW” sp eciale

1099,-

-100,-

l evertij d

u itmuntende kwaliteit

Met LED-verichting 230 cm

649,-

KORTING ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n

v erkrijgbaar in div. afme t in g e n

goede kw aliteit

al vanaf

D R A A I FA U T E U I L “ M AT E R A” (afgebeeld)

Met sterpoot in geborsteld of zwart metaal

6 4 9 ,Met hoge rug vanaf 6 9 9 ,Met lage rug vanaf

H IGH BOAR D “GL ASGOW” 115 cm breed. s pe ci al e de taiMet l s LED-verlichting

ve r k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n

119 9,- 10 9 9 ,-


C O M F O RTA B L E

ve r s te l baar

DESIGNSOFA “PAXOS” _________________________

CLASS

3,5-Zits met longchair

ook al s l e e f h oe k

inclusief designpoot. In stof vanaf

2499,-

de r W l eW W.XOOON .C OM

2299,-

ve r s te l baar

-200,-

te x ti e l

ook al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n

KORTING

l e de r

vers tel ba a r

te x ti e l

ook a l s l eefhoek

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

l os s e u i twas bar e h oe s

ove r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n

l eder

com pl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e n

tex tiel l os s e u i twas bar e h oe s ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n overige m a teria l en n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n g oe de k wal i te i t com pl eet m eubel progra m m a di r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i te i t l os s e uitw a s ba re hoes ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tt e n g oe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n direct m eenem en u i tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n verkrij gba a r in div. a fm etingen s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

ve r s te l baar

D E S I G N S O FA “ PA X O S ” 3-Zits met longchair inclusief designpoot in stof vanaf

goede kw a l iteit al sr slee emf ate h oerki al e n k r irjg ne ndi ve ve r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook in vele in veel elementen breedte stof- en leverbaar ledersoor ten ve r k r329 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n

uitm untende kw a l iteit

In stofgroep 2

259 9,- 239 9 ,-

249 9,- 229 9 ,-

(afgebeeld)

B I J Z E T TA F E L “ G L A S G O W ” Set van twee, 71 x 52 cm

4 4 9 ,-

s pecia l e deta il s

verkrij gba a r in divers e kl euren

5+1

in veel stof- en ledersoor ten verkrij gba a r in divers e m a teria l en

l e ve r ti jd

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g e m ate r i al e n

G R AT I S 7 5weken

te x ti e l

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

l evertij d l os s e u i twas bar e h oe s verkrij gba a r in divers e m a teria l en

119,-

n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n

vanaf

di r e ct m e e n e m e n

379,-

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n

NEW

c oll e cti on g oe de

FA U T E U I L “ B U E N O ”

S TO E L “OZ Z Y ”

Stel zelf samen in uni- of duo stoffering. Frame in hout (keuze uit 3 kleuren),

Met zwartmetalen onderstel.

RVS of zwart metaal. In stof vanaf

379 ,-

In 2 kleuren

k wal i te i t

u i tm u n te n de k wal i te i t

L AM PENSERIE “OLIVER”*

19 9 ,119 ,Vloerlamp 149,Hanglamp

119 ,- 5+1 G R AT I S

Tafellamp

s pe ci al e de tai l s

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

7 5weken


W W W. XO O O N . C O M

C R E AT E Y O U R OWN SUNSHINE TA F E L “ D A R W I N ”

_________________________ Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 180 x 100 cm

999,-

899,-

299,-

-100,FA U T E U I L “ Z A N E ”

KORTING

In stof Kibo en Fantasy, keuze uit 2 kleuren. Met matzwart gelakt designframe

29 9 ,-

collection

“ D A R W I N ”

ve r s te l baar

NEW

ook al s l e e f h oe k

c oll e cti o n

l e de r

ve r s te l baar

169,-

te x ti e l

ook al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n vers tel ba a r

NEW

ook a l s l eefhoek

l e de r

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

c oll e cti o n te x ti e l

l eder

• Combinatie van eikenfineer met witgelakte fronten

l os s e u i twas bar e h oe s

S T O E L “ M AT I Z ” in stof Lana. In 3 kleuren 16 9 ,ove r i g e m ate r i al e n

• Kasten op 2 manieren te plaatsen: hoog of laag aan de grond

TA F E L “ D A R W I N ”n atu 180 x 100 9 9 9,- 8 9 9 ,- | 210 x 100 10 9 9 ,- 9 9 9 ,u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n

tex tiel

240 x 100

• Greeploze deuren • Push-to-open systeem • LED-verlichting

119 9 ,- 10 9 9 ,-

Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel.

com pl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e n

overige m a teria l en

1399,-

l os s e u i twas bar e h oe s

1299,-

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n

com pl eet m eubel progra m m a onderdeel van een collectie

1948,-

1748,-

l os s e uitw a s ba re hoes

-100,-

-200,-

n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n g oe de k wal i te i t

KORTING

di r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i te i t

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

KORTING

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

direct m eenem en

g oe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n

verkrij gba a r in div. a fm etingen

u i tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n

goede kw a l iteit

uitm untende kw a l iteit

s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

NEW

ve r s te l baar

c oll e cti o n al sr slee emf ate h oerki al e n k r irjg ne ndi ve ve r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook s pecia l e deta il s

DRESSOIR “DARWIN”

139 9 ,- 129 9,200 ecm divers klbreed euren 119 9 ,- 10 9 9 ,160 cm breed 9 9 9 ,- 8 9 9 ,-

Met LED-verlichting, 240 cm breed verkrij gba a r in

(afgebeeld)

in vele in veel elementen breedte stof- en leverbaar ledersoor ten ve r k r309 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n

7 5weken

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

l e ve r ti jd

te x ti e l

D E S I G N S O FA “ S I LV E S ” 3-Zits + longchair inclusief designpoot Mogelijk in uni- of duo bekleding. In stof vanaf

19 4 8 ,- 174 8 ,-


v e r st e l b a a r

collection

“ D E N M A R K ”

o o k a l s l e e f ho e k

leder

ve r s te l baa r

LOUNGING IN STYLE

t e xt i e l

DESIGNSOFA “TALISMAN”

ook al s l e e f ho e k _________________________ o v e r i g e ma t e r i a l e n

3-Zits met ottomane en verstelbare hoofdsteunen.

-200,KORTING

verstelbaa r verstelbaar

In stof vanaf

2099,-

l e de r

c o mp l e e t me ub e l p r o g r a mma

te x ti e l

1899,-

l o sse ui t w a sb a r e ho e s

ove r i g e ma t e r i a l e n na t uur l i j k ma t e r i a a l , k a n no e st e n b e v a t t e n

ook als lee fh o e k ook als leefhoek

com pl e e t me ub e l p r o g r a mma

leder

d i r e c t me e ne me n

leder

• Gemaakt van eikenhout • Metalen frame v erstelbaar

l os s e u i tw a sb a r e ho e s

textiel

• Soft-close systeem • Niches voorzien van LED-verlichting textiel

v e r k r i j g b a a r i n d i v. a f me t i ng e n

ook als leefhoek overige ma t e r ia l e n

n atu u r l i jk ma t e r i a a l , k a n no e st e n b e v a t t e n goede kwaliteit

overige material e n le der

compleet m e u b e l p r o g r a mma

di r e ct m ee ne me n ui t munt e nd e k w a l i t e i t

compleet meube l p r o g r a mma

999,-

textiel

onderdeel van een collectie

losse uitwa s b a r e h o e s

ve r k r i jg ba a r i n d i v. a f me t i ng e n sp e c i a l e d e t a i l s

losse uitw asbare h o e s

overige materialen natuurlijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

g oe de k wa l i t e i t v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se k l e ur e n

natuurlijk mater i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n c ompleet meubelprogram ma direct meen e me n

u i tm u n te n d e k w a l i t e i t v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se ma t e r i a l e n

direct meeneme n los se uitw asbare hoes verkrijgba a r in d i v. a fme t i n g e n

s pe ci al e d e t a i l s 7 levertijd 5weken

v e r st e l b a a r

verkrijgbaar in d i v. a fme t i n g e n n atuurlijk materiaal, ka n n o e s t e n b e v a t t e n goede kw a l i t e i t

l e ema f ho gbk a laerur io neondki vael sr se t eerki a l e n ve r k r i jg ba a r i nv e d ri vker irjse

vers tel ba a r

goede kwaliteit direct meenemen uitmuntend e kwa l it e it

in vele in veel elementen breedte stof- en leverbaar ledersoor ten ve r k r311 cma r i n d i v i jg ba e r se ma t el er idael re n

ook a l s l eefhoek

uitmuntende kwa l it e it v erkrijgbaar in div. afmet in g e n speciale a i lIsR D R E SdeStO

“DENMARK”

180 cm details met LED-verlichting speciale

9 9 9,-

7 5weken

l e ve r ti jd

t e xt i e l

3-Zits met ottomane en verstelbare hoofdsteunen.

(afgebeeld)

210 cm met LED-verlichting 119 9 ,goede kw aliteit verkrijgba a r in d i v e r s e kl e u r e n 240 cm

D E S I G N S O FA “ TA L I S M A N ”

l eder

tiel W . X O O O N . C O M WtexW

129 9 ,-

verkrijgbaar in di v e r s e kl e u r e n u itmuntende kwaliteit verkrijgba a r i n d iv e r s e ma t e r ia l e n

20 9 9,- 18 9 9 ,219 9,- 19 9 9 ,- (afgebeeld)

In stof vanaf In stofgroep 2

ve r k r i jg ba a r i n d i v e r se ma t e r i a l e n o v e r i g e ma t e r i a l e n

c o mp l e e t me ub e l p r o g r a mma

overige m a teria l en

verkrijgbaar in d i v e r s e ma t e r i a l e n

bestseller

sp eciale details 7 levertijd 5weken 7 5weken

verstelbaar

levertijd

fhtoeerkia l e n neondkivael sr slee ema v erkrijgbaar inverkrijgba diverse k laeruiro in veel stofsoor ten en kleuren

7 5weken

verkrijgbaar in d i v e r s e ma t e r i a l e n in vele breedte

elementen

leverbaar 232 cm v erkrijgbaar in diverse ma t el er ia d el re n

levertijd

vanaf

onderdeel van een collectie

com pl eet m eubel progra m m a

l o sse ui t w a sb a r e ho e s

l os s e uitw a s ba re hoes

na t uur l i j k ma t e r i a a l , k a n no e st e n b e v a t t e n

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

d i r e c t me e ne me n

999,180º

t e xt ie l direct m eenem en

v e r k r i j g b a a r i n d i v. a f me t i ng e n

verkrij gba a r in div. a fm etingen

goede kwaliteit

v erkrijgbaar in diverse ma t e r ia l e n o v e r i g e ma t e r ia l e n

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma ui t munt e nd e k w a l i t e i t

goede kw a l iteit l o s s e u i t wa s b a r e h o e s uitm untende kw a l iteit

179,-

sp e c i a l e d e t a i l s

n a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a tten

D E S I G N S O FA “ O D E N S E ” Hoogwaardig zitcomfort met koudschuim d ir e c t me e n e me n

9 9 9 ,10 9 9 ,- (afgebeeld)

3-Zits in stof vanaf In stofgroep 2

v e r kr i jg b a a r in d i v. a fme t i n g e n

s pecia l e deta il sS T O E L

“A I D E N ”

In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra. In 3 kleuren.

179 ,verkrij gba a r in divers e kl euren TA F E L “ D E N M A R K ” 160 x 100 79 9 ,190 x 100 8 9 9 ,- | 220 x 100 9 9 9 ,- | 250 x 100 10 9 9 ,Handgreep en frame in zwart gelakt metaal

v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se k l e ur e n

B A R TA F E L “ C O LO M B O ”

Met blad in massief eiken- of kikarhout, 150 x 110 cm

9 9 9 ,-

D R A AI BAR E BAR S TO E L “A I D E N ” v e r k r i j g b a a r i n d i v e r se In 3 kleurencombinaties 5-7

179 ,-

levertijd

ma t e r i a l e n


ove r i g e m ate r i al e n

com pl e e t m e u be l pr og r a mma onderdeel van een collectie

AROUND

BOEKENKAST “LANAI” 80 cm breed l os s e u i twas bar e h oe s

59 9 ,-

T H E TA B L E n atu u r l i jk m ate r i aal , k a n no e st e n b e v a t t e n

AR M S TO E L “ K AN E ”

di r e ct m e e n e m e n

_________________________

Met zwart metalen frame. ve r k r i jg baar i n di v. a f me t i ng e n

In 3 kleuren

verstelbaar

199,-

179,-

o o k a l s l e e fh o e k

g oe de k wal i te i t

u i tm u n te n de k wal i te i t leder

verstelbaar

s pe ci al e de tai l s

FA U T E U I L “ G R AT Z ”

t e xt i e l

Met zwart metalen frame, in stof vanaf

4 4 9 ,-

ook als leefhoek o v e r ig e ma t e r i a l e n

ve r k r i jg baar i n di ve r se k l e ur e n

leder

ve r k r i jg baar i n di ve r se ma t e r i a l e n

textiel

co mp l e e t me u b e l p r o g r a mma

7 5weken

l o s s e u it wa s b a r e h o e s

l e ve r ti jd

vanaf

449,-

collection

“ L A N A I ”

ve r k r i jg baar i n di ve r se ma t e r i a l e n

overige materia l e n n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

compleet meub e l p r o g r a mma

-20,-

d i r e c t me e n e me n

KORTING

losse uitw asba r e h o e s ve r kr i jg b a a r in d i v. a fme t i n g e n

natuurlijk mat e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n g o e d e kwa l i t e i t

direct meenem e n uit mu n t e n d e kwa l it e it

verkrijgbaar in d iv. a fme t in g e n s p e c ia l e d e t a i l s ve r s te l baar

AR M S TO E L “ K AN E ”

goede kwalitei t ve r kr ijg b a a r i n d iv e r s e kl e u r e n

In microvezelstof, ook al s l ekeuze e f h oeuit k 3 kleuren. Met matzwart gelakt designframe

19 9,- 179 ,-

TA F E L “ C O LO M B O ”

uitmuntende kwa l i t e i t v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

Blad in massief eiken of kikarhout. Rond Ø 130 cm

W W W. XO O O N . C O M speciale detail s 7 l e v e r t i jd 5weken

l e deØr 150 cm Rond

te x ti e l

in vele in veel elementen breedte stof- en ledersoor ten verkrijgbaar 274 cm i n d ivleverbaar e r s e ma t el er ia d el re n

1897,-

1697,-

ove r i g e m ate r i al e n

-200,-

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

KORTING levertijd

9 9 9 ,- (afgebeeld) 10 9 9 ,-

| Ook verkrijgbaar: ovaal 200 x 120 cm

verstelbaar

fhtoeerki a l e n a aeruin verkrijgbaar inv e d ri vkre irjg s eb kl roeondki vael sr slee ema

7 5weken

10 9 9 ,-

onderdeel van een collectie

t e xt ie l

l os s e u i twas bar e h oe s

699,-

verkrijgbaar i n d iv e r s e ma t e r ia l e n o v e r i g e ma t e r ia l e n n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma di r e ct m e e n e m e n l o s s e u i t wa s b a r e h o e s ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n n a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o es ten beva tten g oe de k wal i te i t d ir e c t me e n e me n

D E S I G N H O E K S O FA “ L I M A” v e r kr i jg b a a r in d i v. a fme t i n g en

g o e d e kwa l i t e i t

18 97,- 16 97,2397,- 2 0 97,- (zoals afgebeeld)

Bestaande uit 3 elementen, in stof vanaf In microleder Corsica (stofgroep 15)

u i tm u n te n de k wal i te LO it W B O A R D

“LANAI”

6 9 9 ,59 9 ,-

Met LED verlichting 170 cm 140 cm breed s pe ci al e de tai l s

(afgebeeld)

• Kikarhout in combinatie met MDF steen-look • Greeploze deuren met ‘Push-to-open systeem’ • LED-verlichting


+ terfles infuser wa CADEAU *

verstelba a r

G R AT I S OK L O O K BrmOat!

S T O E L “A R T E L L A”

ook als l e e fh o e k

_________________________ In voordeelcombinatie als afgebeeld leder

op je deu 95 m t.w.v. 5, . co n bes t e l o p w w. x o o o w

179,-

159,-

textiel

-20,-

overige ma t e r ia l e n

KORTING

compleet me u b e l p r o g r a mma

losse uit wa s b a r e h o e s

natuurli jk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

direct me e n e me n

verkrijgb a a r i n d iv. a fme t in g e n

*Af te halen in de winkel. Zolang de voorraad strekt.

goede kw a l i t e i t

uitmunten d e kwa l it e it

speciale d e t a i l s

TA F E L “ O T TA” Blad in tramwood met poten in off-black metaal, verkrijgb a a r in d i v e r s e kl e u r e n

190 x 90 cm

6 9 9 ,-

| 220 x 100 cm

79 9 ,-

Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel

in veel stof- en ledersoor ten verkrijgb a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

S T O E L “A R T E L L A” 7 5weken

STEL ZELF SAMEN!

levertijd

verkrijgb a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

Ke u z e u i t u i t 4 fr a m e s

Ki e s u i t v e l e s t o ffe n e n m a t e r i a l e n (u n i - o f d u o)

Frame 1 RVS 4-poot

Frame 2 RVS 4-poot

Frame 3 RVS slede

Frame 4 zwart 4-poot

(rond)

(vierkant)

(vierkant)

(vierkant)

Je vi n dt XOOON in België bij: A L S E M B E R G -Vastiau Godeau | B A L E N -Odrada Interieur | B E L S E L E (Sint Niklaas) - Deba Meubelen | B E R T R I X - Meubles Lambermont | B R U SS E L - Momentum Loft B U G G E N H O U T - Meubelen Gené | D E E R L I J K - Meubelen Gaverzicht | D I EG E M - Reno Interieur | G E N K - Meubelcenter Prenuptia | G E N T - Dok Interiors H E R E N TA L S - Prima-Lux | I Z EG E M - Top Interieur | J O D O I G N E - Jackson Deco | L E U V E N - Domo Meubelen & Deco | L I E R - Gero Wonen | M O E S K R O E N - Meubelen Gaverzicht N A N D R I N - XOOON Luik | O E D E L E M - Stevens Meubel | O O S T E N D E - Woonboulevard / De Olifant | R I E M S T -H E R D E R E N - Interieurs Eycken | R O O S D AA L - Loft Interieur S I N T - G I L L I S - WAA S - Meubelen Verberckmoes | S O I G N I E S - Meubles Belot | T U R N H O U T - De Kraker | V E R V I E R S - Modello | V E U R N E - Meubelen Plasman W I E R D E (Namen) - Chris Oliver | W I L R I J K - Meubelen Verberckmoes | Z AV E N T E M - Interiors Zaventem | ZO E R S E L - Interieurs Rodendijk 18

bekijk onze folder ook in de app: Download de app

© XOOON | Online folder 4-2019 | drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Acties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen. Prijzen geldig van 15 april 2019 t/m 26 mei 2019

B E Z O E K O N Z E N I E U W E W E B S I T E : W W W. X O O O N .C O M

XOOONLIVING

AlleFolders

Profile for DEBA Meubelen

Xooon folder 04 Pasen  

In deze folder vind je de Xooon promoties voor Pasen geldig van 15.04.2019 t/m 26.05.2019. Xooon is een merk met vaste waarde binnen DEBA Me...

Xooon folder 04 Pasen  

In deze folder vind je de Xooon promoties voor Pasen geldig van 15.04.2019 t/m 26.05.2019. Xooon is een merk met vaste waarde binnen DEBA Me...

Advertisement