Page 1

Egokitzen aldia / Periodo de adaptaci贸n Itziar


LUZARO HLHI

2


LUZARO HLHI

EGOKITZE ALDIA Egokitze aldia haur bakoitzak etxeko girotik aldendu eta eskolan era positiboan integratzeko behar duen denbora da, toki berri honetan eskaintzen zaizkion aukera berriekin gozatzeko gai izango delarik. Eskolara joatean barne gatazka sortzen da haurrarengan, berarentzat aldaketa handia delako eskolara joate hau. Haurrak etxeko giroa erabat uzten du aldi baterako (ordu batzuetan) eta, dakigun moduan, etxeko giroak beretzat ziurtasuna esan nahi du, kode eta jokamolde jakin eta ezagunak dauzka bertan, eta haurra bera da etxekoen arreta gune. Eskolara joatean, ordea, taldeko bat gehiago besterik ez da, eta beste haur eta pertsona heldu ezezagunekin eta espazio, material eta altzari ezezagunekin harremanetan jarri behar du. Mundu desberdin, zabalago eta zailtasunez beteriko batera ireki behar du bere nortasuna.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN El período de adaptación es el tiempo que necesita cada niño para adaptarse a la nueva vida escolar que va a iniciar. Por el cambio que le supone, ir a la escuela le crea un conflicto interno al niño. Deja el entorno familiar por unas horas, un entorno que significa la certeza de su código de conducta; siendo la niña/el niño el centro de atención. Sin embargo en la escuela es uno más del grupo, y tiene que compartir personal, espacio, material y mobiliario con los demás. Va a conocer otro mundo diferente, lleno de dificultades y tiene la necesidad de ampliar su identidad.

3


LUZARO HLHI

EGOKITZE ALDIKO PAUSOAK Egokitze aldiak progresiboa izan behar du. Horrela, lehenengo egunetan haurra denbora laburragoan edukiko dugu eskolan etxeko batekin; egunak aurrera doazen heinean, denbora hau pixkanaka-pixkanaka luzatuz joango gara, haurra eskolan egun osoa egotera iritsi arte. Horrela denbora emango diogu, lasai sentitzeko espazio desberdin eta berri horretan etxekoak bila etorri bitartean.

PAUTAS DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN El periodo de adaptación debe ser progresivo. Los primeros días estará menos tiempo y vendrá acompañado de alguna persona de apego. A medida que avanzan los días ampliaremos gradualmente el tiempo de permanencia de la niña/el niño en la escuela hasta completar la jornada. Así le daremos tiempo y espacio para sentirse tranquilo en ese nuevo mundo.

4


LUZARO HLHI

ZEIN EGOKITU BEHAR DA? Haurrak ez dira prozesu honetan inplikatuta dauden bakarrak, bai familiak, eta baita eskolak ere, moldatu beharra dute. Familia bakoitzak, guraso bakoitzak, egokitzapen garaian, era ezberdinean erantzuten du: batzuk umea gehiegi babestuz, besteak gehiegi exijituz, beste batzuk animatuz zein ondo pasako duen esanaz, eta beste zenbaitek gaiari buruz ez hitz eginez. Umea eskolan sartzeak estuasunak, kezkak, beldurrak, mesfidantza sentimenduak... sor ditzake familiarengan. Oro har, LASAITASUNEZ bizi behar da egoera eta hori transmititu behar zaio haurrari, normaltasun baten barruan. Haurrarentzat familiarengandik banatzea izango da zailtasun handiena. Horregatik haur bakoitzaren erantzuna ezberdina izaten da: izugarrizko poza, aurkitzen duen guztiarekin jolastu nahia, negarra, jarrera agresiboak, alde egiteko jarrera, bere gauzekiko lotura handia ‌. Ume batzuk hasiera batean oso pozik etorri arren, gerora gorabeherak izaten dituzte. Irakaslearentzat ere, nahiz eta bere garrantzia ezagutu, ez da erraza izaten epe hau. Haur eta familia bakoitzaren indibidualtasuna ulertu eta errespetatu behar dugu. Era berean, eskolak dituen gauza interesgarriak haurrari aurkezten joan behar dugu. Egunak pasa ahala, interes begiradak, irribarre txikiak, esku emateak, hurbiltze ahaleginak... deskubritzen joango gara; borroka txiki hau irabazten ari diren seinaleak dira.

5


LUZARO HLHI

¿QUIÉN DEBE ADAPTARSE? No son las/os niñas/os los únicos implicados en este proceso. La familia y la escuela también tienen que adaptarse y es por eso que debe de haber una estrecha relación. Cada familia, cada madre/padre responde de distinta manera en este periodo: sobreprotegiéndoles, exigiendo demasiado, animándoles, no hablándoles del tema…. El inicio del/a niño/a en la escuela puede hacer surgir en la familia preocupaciones, temores, desconfianza, sentimientos …. Por lo tanto al niño debemos de trasmitirle TRANQUILIDAD dentro de un orden. La mayor dificultad en este periodo surge al separarse de su familia. La respuesta de cada niño va a ser diferente: una gran alegría, ganas de jugar con todo lo que le rodea, llanto, cierta actitud agresiva, apego excesivo a sus objetos personales…. También nos podemos encontrar con la/el niña/niño que conforme avanzan los días tiene altibajos. Tampoco es fácil para los educadores este periodo. Tenemos que entender y respetar la individualidad de cada una/o y de cada familia. Al mismo tiempo, debemos ir mostrando las cosas interesantes, que ofrece la escuela. Conforme pasan los días vemos pequeñas sonrisas, apretones de mano, signos de aproximación…… y de aceptación que nos alegran.

6


LUZARO HLHI

GARRANTZITSUA DA. - Haurrari lasaitasuna transmititzea. - Ume bakoitzaren indibidualtasuna kontutan hartzea. - Familia eta eskolaren arteko konfiantza sortuko duen ezagutze eta elkar komunikazioa sustatzea. - Egokitzapen honetan partaide garen guztiok (haurrak, familia, irakasleak) normaltasun eta baikortasunarekin jokatzea.

ES IMPORTANTE - Transmitir tranquilidad al niño. - Tener en cuenta la individualidad de cada niña/o. - Vivir el período de adaptación como tiempo de intercambio

y de comunicación entre la escuela y la familia.

- Actuar con normalidad y optimismo. Todas/os somos parte

de este proceso de adaptación.

7


LUZARO HLHI

ZER EGIN DEZAKEZUE? - Eskolari buruz era negatiboan ez hitz egin (ze ondo pasatuko duzun!...) - Eskolaratze aldia prestatzen joan, egongo diren umeen eta irakasleen izenak esan, eskola, bere gela … - Loa, jatorduen erritmoak eta beste hainbat ohitura, eskolan emango direnetara moldatzen joan. - Familia osoak egokitzapen epe honen berri jakin dezala. - Dituzuen zalantza konpartitu.

eta

kezka

guztiak

irakaslearekin

¿QUÉ PODÉIS HACER? - Hablar positivamente de la escuela (¡Qué divertido! ….) - Ir preparando a las/os niñas/os para la escolarización

familiarizándolos con los nombres de las/os niñas/os, de los educadores, diciéndoles donde está la escuela.

- Ir adecuando sus ritmos de sueño, hábitos de alimentación

y rutinas a los que tendrá que seguir cuando vaya a la escuela.

- Hacer partícipes y colaboradores del período de adaptación

a toda la familia.

- Compartir todas vuestras dudas y preocupaciones con los

educadores.

8


LUZARO HLHI

EGUNA HELTZEN DENEAN ... - Haur bakoitzaren prozesua errespetatu, gabe.

umea behartu

- Prisa eta estuasunik gabe ekarri haurrak. - Haurrari gezurrik ez esan. Agurtu eta bere bila itzuliko zaretela jakinarazi. - Agurrak, ez luzatu gehiegi. - Haurrak eskatzen badu, segurtasuna ematen dion zerbait eramaten utzi. - Gogoratu prozesu honetan haurrak gorabeherak izan ditzakeela. - Zure haurra ez konparatu besteekin. - Gurasoak garbi izan behar du hartu duen erabakia. - Pasiloan lasai-lasai egongo zarete. Haurrak zuen beharra sentituko balu, zuengana zuzentzeko aukera izango du. Tutorea, haurren ordutegia bukatu ondoren, hor izango duzue zuen beharrei erantzun eta arazotxoak bideratzeko. - Irakasleak eta gurasoak (bien artean) adostuko dute noiz den (une labur batez) alde egiteko momentu egokia. Polikipoliki denbora hori luzatzen joango da.

9


LUZARO HLHI

CUANDO LLEGA EL MOMENTO……. - Ser respetuosos con el proceso de cada niña/niño. - Traer a las/os niñas/os sin prisas ni agobios. - No engañarles. Al despedirles recordarles que luego volvéis. - No demoréis en exceso las despedidas. - No dudéis en que la/el niña/o traiga “algo muy suyo” que le dé seguridad. - Recordar que en todo proceso hay altibajos. - No hagáis comparaciones. - Las/los madres/padres tenéis que estar seguros de la decisión que habéis adoptado. Habéis matriculado a vuestra/o hija/o en la escuela y está llevando a cabo un proceso de adaptación a la misma. - Permanecer tranquilos en el pasillo. Si la/el niña/o necesita vuestra presencia podrá acercarse a vosotras/os. Al final de las sesiones la tutora os atenderá. - Las tutoras de acuerdo con las/los madres/padres determinarán cual es el momento adecuado para irse separando. Esta separación se irá prolongando progresivamente.

10


LUZARO HLHI

EKARRI BEHARREKOAK - Aldatzeko erropak bere izenarekin, pardelak, toailitak eta edalontzia ere izenarekin. - Lehenbailehen, familiaren albuna eta haurraren argazki handi bat. - Jangelan gelditu behar dutenak: mantala, toalitak, motxila txiki bat eta atximenduzko zerbait behar badute (pelutxea eta txupetea behar dutenentzako). - DENA IZENA JARRITA, MESEDEZ

LO QUE VAN A NECESITAR EN LA ESCUELA - Una muda completa con su nombre, pañales, toallitas y un vaso. - Un pequeño álbum familiar y una fotografía de tamaño grande del/a alumno/a cuanto antes. - Los que se queden en el comedor: bata, toallitas, una pequeña mochila y algún objeto de apego para la siesta (peluches y chupete para el/la que lo necesite). - POR FAVOR, TODO CON SU NOMBRE.

11


LUZARO HLHI

OHARRAK - Haurra erropa erosoaz bidali. Erropa guztiak izenarekin eta berokiak zintzilikatzeko zinta egokiarekin. - Psikomotrizitate egunetan txandalalarekin ekarri.

belkrodun

oinetakoak

eta

- Urtebetetzeak, gailetekin ospatzen ditugu eta egunero banatzen ditugunez, beharraren arabera eskatuko zaizue horniketa lana egitea txandaka. - Haurrak gaixorik edo ondoezik daudenean, ezin dira eskolara ekarri. - Zorriak: ikasturte osoan zehar kontrolatu behar dira. - Telefonoa: norbait aurki daitekeen telefono zenbakia eman mesedez. - 2015-16 ikasturteko gida, irailean banatuko zaizue. Bertan azaltzen dira gelako zerrendak, egutegia, bilera egunak‌

12


LUZARO HLHI

RECOMENDACIONES - Procurar vestir al/a niño/a con ropa cómoda. Toda la ropa tiene que llevar el nombre de la/el niña/o y la ropa de abrigo una cinta para colgar. - Los días que hacen psicomotricidad es conveniente que traigan chándal y zapatilla de velcro. - Celebramos el día de cumpleaños de la/el niña/o con galletas o bizcocho. Por otra parte, a la hora del recreo repartimos galletas a diario y conforme se van terminando vamos pidiendo a las familias. - Cuando vuestras/os hijas/os se encuentren enfermas/os o indispuestas/os deben de quedarse en casa. - Piojos: es necesario que todas/os mantengamos la guardia durante todo el curso. - Es importante que el número de teléfono sea válido para localizaros en caso de emergencia. - En la guía del curso 2015-16 que se os repartirá en septiembre aparecerán las listas de clase, el calendario, las fechas de reuniones…

13


LUZARO HLHI

TALDEAK Aurten, Deban, 3 geletan banatuko dira, 44 haur. Itziarren 9 ikasle HH3kin taldea konpartituko dutelarik. Talde malguak izango dira, hau da umeen euskara maila, adina, sexua eta izaera kontutan hartuta, hiru urteko geletara pasa aurretik, behar izanez gero, taldeak berrantolatu egingo dira. EGOKITZAPEN ORDUTEGIA: Irailaren 8an hasiko gara eta... irailaren 30ean bukatutzat emango da, oro har. Malgutasunez jokatuko da.

Irailak 8

HH2 bakarrik

11:30 - 12:15

Irailak 9 - 11 3 egun

HH2 bakarrik

11:30 - 12:15

Irailak 14 - 18 5 egun

Talde osoa 11:30 – 12:30 12:00– 12:30 bitartean 10:30 – 12:30

Irailak 21 – 23 3 egun

Gela, andereñoa, eskola, ... ezagutuz, harremanen hasiera.

Irailak 24 - 25 2 egun

9:30 - 12:30

Irailak 28, 29 eta 30 3 egun Urriaren 1etik

9:30 - 12:30 Jangelakoak, bazkaldu eta gero etxera. 9:30 – 12:30 Jardunaldi osoa. 14:00 – 16:00

14


LUZARO HLHI

GRUPOS Este curso en Deba tenemos 44 alumnos repartidos en tres grupos En Itziar 9 alumnos que compartirán grupo con EI 3. Los grupos serán flexibes; si fuera necesario podría haber cambios para el siguiente curso dependiendo del nivel de euskara, sexo y edad. HORARIO DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN: Será flexible. Comenzaremos el 8 de setiembre y daremos por finalizado el 30 de septiembre 8 de setiembre Solo EI 2

11:30 - 12:15

9 – 10 - 11 de setiembre 3 días

Solo EI 2

11:30 - 12:15

14 - 18 de setiembre 5 días

Todos juntos de

11:30 – 12:30

21 - 23 de setiembre 3 días 24 - 25 de setiembre 2 días 28, 29 y 30 de setiembre 3 días A partir del 1 de octubre

Toma de contacto, conocer a la tutora, la clase, la escuela,….

12:00 – 12:30

10:30 – 12:30

9:30 - 12:30

9:30 - 12:30

9:30 – 12:30 14:00 – 16:00

Empieza el comedor. Después de comer irán a casa. Jornada completa.

15


LUZARO HLHI

BI URTE DITUT ETA HORRELAKOA NAIZ Zer egin dezaket: - Nire buruarengan pentsatu. - Nire premiak adierazi. - Imitatu. - Bakarrik jolastu, laguntzarik gabe jan, korrika egin, salto egin, eskailerak igo eta jaitsi. - Jostailu bategatik borrokan aritu. - Komunikatu. - Ohiturak hartu. - Objektuak aztertu.

Zer ezin dezaket egin: - Afekturik gabe hazi. - Besteengan pentsatu. - Egoera berrietara berehala moldatu. - Denbora luzean arretari eutsi. - Denbora luzean geldirik egon. - Ahoz, behar bezala espresatu. - Beti esfinterrak kontrolatu.

Zer ezin dut egin, baina ikas dezaket: - Nire gurasoengandik banandu eta beste helduekiko lotura afektiboak sortu. - Beste batzuekin eta beste batzuen ondoan jolastu. - Jostailuak besteekin elkarbanatu. - Nire erritmo biologikoak egokitu. - Autonomia bereganatu. - Denbora batez eserita egon. - Arretari eutsi. - Aukeratu. - Modu askotan komunikatu. - Pixkanaka hitz egiten ikasi‌ - Esfinterrak kontrolatu.

16


LUZARO HLHI

TENGO DOS AÑOS Y SOY ASÍ Qué puedo hacer: - Pensar en mí. - Expresar mis -

-

necesidades. Imitar. Jugar sola/o, comer sin ayuda, correr, saltar, subir y bajar escaleras.. Pelearme por un juguete. Comunicarme. Adquirir hábitos. Explorar objetos.

Qué no puedo hacer: - Crecer sin afecto. - Pensar en los demás. - Adaptarme rápidamente -

-

a las nuevas situaciones.. Fijar la atención durante mucho tiempo. Estar quieta/o durante mucho tiempo. Expresarme correctamente de forma oral. Controlar siempre mis esfínteres.

Qué no sé hacer, pero puedo aprender: - Separarme de mis pdres y crear lazos afectivos -

con otros adultos. Jugar con otras/os y al lado de otras/os. Compartir juguetes. Adaptar mis ritmos biológicos. Adquirir autonomia. Estar sentada/o un rato. Fijar la atención. Escoger, elegir. Comunicarme de muchas formas. Aprender a hablar poco a poco. Controlar los esfínteres.

17

Profile for luzaro ikastetxea

Egokitzen txostena 2014 15 itziar elebietan  

Egokitzen txostena 2014 15 itziar elebietan  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded