Page 1

LUZARO HLH Ikastetxearen Urteko Memoria Memoria Anual

2017 2018


2


3

Aurkibidea Ă­ndice

1. Sarrera eta justifikazioa

5

2. Helburu orokorrak eta jardueren ebaluazioa 2.1. IUPean proposatutako helburuen lorpen maila eta garapena

7

2.2. Ikasleriaren ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa

13

2.3. Emaitzak eta analisia

15

3. Irakaskuntza-jardueren programaren ebaluazioa 3.1. Ohiko irakaskuntza-jardueren programaren ebaluazioa 3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak

16

3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

18

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

22

3.1.4. Irakasleriaren koordinazioa

29

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programaren ebaluazioa

32

4. Eskolaz kanpoko jardueren planaren ebaluazioa.

36

5. Eskolako zerbitzuen ebaluazioa

54

6. Ekonomi-kudeaketarako planaren ebaluazioa

57

7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko planaren ebaluazioa

59

8. IUPren garapenaren jarraipenaren ebaluazioa.

60

9. Ondorioak eta hobekuntza proposamenak.

61

10. Eranskinak

62


4


5

1. Sarrera Ikasturteko planaren garapenean eragina izan duten aspektu edota faktoreak     

Aurreko zuzendaritzak egindako memoriatik egindako ekarpenak. Aurreko ikasturtean hasitako proiektuen jarraipenak. Baita, ikas-komunitate osoaren ekarpen eta parte-hartzeak. Hezkuntza sailaren agindu eta Berritzegunearen antolaketak. Eta azkenik, zuzendaritza talde berriaren ekarpenak.

Egiteko prozedura eta lan-metodologia

HEZKUNTZA SAILA Dekretuak-ebazpenakaginduak-

BERRITZEGUNEA Aholkularitza-formazioa

ZUZENDARITZA TALDEA Informazioa kudeatu Erabakiak hartu

PEDAGOGI BATZORDEA Informazioa + balorazioak + ekarpenak

KLAUSTROA Informazioa+ balorazioa+ ekarpenak

ESKOLA KONTSEILUA Onarpena-ekarpenak ZIKLO BILERA Informazioaren trataeraekarpenak-antolaketa IKUSKARITZA Onarpena


6

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak bai Klaustroa

Batzorde pedagogikoa Zikloetako taldeak Mailetako taldeak Departamentuak

  

ez

zer-nola Partaide bakoitzak dagokion memoria idatziz. Bileratan erabakiak hartuz Ekarpenak,izandako bileretan. Ekarpenak,izandako bileretan. Ekarpenak,izandako bileretan

Proiektuen arduradunak

Zikloetako koordinatzaileak

Ikasleriaren ekarpenak

*

Familien ordezkariak

Admin. eta Zerbitzuen langileria

Zuzendaritza taldea

Enpresak-erakundeak

Urtean zehar izandako bileren ekarpenak zuzendaritzari adierazi. Egindako Plana edota Proiektua klaustroari eta Eskola Kontseiluari azaldu. Egindako lana eta proposamen berriak memorian jasoz. Ziklo bakoitzeko koordinatzaile eta Ifarkale eta Itziarko eraikinetako arduradunekin Zuzendaritzak izandako bileren bidez. Zikloko irakastaldeak egindako bileren bidez Ikasleei egindako galdetegien eta tutoretza saioetan jasotako ekarpenen bidez. Ohiko bileren bidez: Eskola Kontseilua, E.Kontseiluko Batzordeak, geletako bileretan inkestetan jasota ekarpenak, gurasoekin elkarrizketak. Eskola Kontseiluko partaideei pasa zaien galdetegiaren bidez. Jangela, garbitzaile, zaintzaile eta mantenuko arduradunarekin izandako harremanetan, bileratan. Ikastetxeko bileretan, ikastetxez kanpoko bileratan ( mintegi, topaketa,… )eta eguneroko jardunetan. Udalarekin, Hezkuntzako zinegotziarekin,Gizarte zerbitzuekin, Itziarko Auzo-udaleko ordezkariarekin izandako harremanak. “Ekin” Kirol enpresako teknikoekin izandako bilerak. “Arteondo” garraio enpresarekin izandako hartu-emanak. Musika eskolarekin hartu-emana. D.B.H.ko Mendatarekin izandako hartuemanak. Gipuzkoa eta Arabako Magisteritza Eskolekin, ikasleen praktiken antolaketa. Gureak-Aspace. Ikasle baten praktikaldiaren antolaketa.

Datorren ikasturtean jarraipena izango duten urteko planaren aspektuak  Teknologia berriak.IKT batzordea . Boletinak.Sare hezkuntzarekin hasi.  Konpetentzien ebaluazioa. Programazioak moldatu.Errubrikak.  Irakurketa plana.Estrategia berriak.  Hizkuntza Proiektua. Gaztelania eta Ingeleseko ahozko jarduerak txertatu.  Memorien txantiloia. Azken moldaketak egin.  Jazarpen egoeren prebentzioa: Bizikasi . Tutoretza planean txertatu.


2.1. Helburuen lorpen maila eta garapena

Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua…]

1.- IKT Heldutasun maila ertaina finkatzea eta sustatzea.

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila.

Hobekuntzarako proposamenak

Irakasle Taldea

Informatika gelaren zaintza jolas-orduan.

Gelaren erabilerari buruzko arauak zehaztea.

Joxe Urkiri eta Iker Maiora.

Ikasturte osoan zehar mintegietan parte hartu da.

Jarraitzea.

Irakasleria. Iker maiora eta Joxe Urkiri

DAE-ri buruzko formazio saioak irakasleentzat DAE antolatu

Datorren ikasturtean irakasle bakoittzak bere DAEa osatzea.

 Joxe Urkiri eta Iker Maiora

Drive, calendar,hainbat aplikazioen erabilerari buruzko saioa irakasleriari.

Irakasleria

Intraneteko hainbat aplikazioen erabilera: hutsegiteak, jangela.

Hangouts eta beste aplikazio batzuen erabilera bultzatu.

Joxe urkiri, Iker Maiora, eta Zuzendaritza

Hezkuntzako Notak eta Faltak aplikazioari buruzko informazioa jaso Zumaiako herri eskolan. Azalpenak eman irakasleriari Aplikazioan Luzaroko boletina osatu LH eta HHrako Sare Hezkuntzako proiektua osatu

Datorren iaksturteko lehen ebaluazioan balorazio bat egin eta horren arabera hobekuntzak burutu.

  Zuzendaritza, Joxe urkiri eta Iker Maiora

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. 1. Diseinatutako boletinak erabili. 2. Sare Hezkuntza martxan jarri. 3. IKT batzordea osatu. 4. IKT mailan, irakasle profila definitu 5. Hainbat aplikazioen erabilera finkatu. 6. Informatikako programazioa eguneratu.


8

Helburua

2.- Ahozko eta irakurriaren ulermenerako estrategiak landu.Irakurketa plana diseinatu.Irakurtzeko zaletasuna bultzatu.

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila.

Joseba Escudero eta Esther Sieira

Mintegian parte hartu eta errealitate ezberdinak ezagutu.

Irakasleria

Liburuaren eguna txertatu Lehen Hezkuntzako programazioan.

Irakasleria --ikasleria

Irakurketa lantzeko estrategia ezberdinen erabilera. Ikasle helduenak txikienei irakurtzea.

LH-ko irakasleria

Berritzegunearen formazioa: PEG.

Irakasleria

Errubrikak sortu

Informatika/ irakurketa saioen bikoizketak.

Liburutegiaren hornikuntza eta digitalizazioa.

1. eta 2. Zikloak

Begoña Abendaño eta Jon Gutierrez

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. 1. Liburutegiaren antolaketarekin jarraitzeko, Begoñak hartutako baimena (1/3 lan ez dozentea) horretarako erabiliko dugu. Erregistro orri bat sortu eta apalak txukun mantentzen saiatu. Liburuen erregistro digitalarekin jarraitu. 2. Liburu eguna ospatzen jarraitu LH zein HHn . 3. Irakurketa lantzeko estrategia berriak ezagutu eta aplikatu. 4. Irakurriaren ebaluaziorako eginiko errubrikak martxan jarri. 5. Mintegiko eta PEGeko ekarpenak oso positiboak izan ez diren arren, mintegira joaten jarraituko dugu .


9

Helburua

3. Ikastetxeari egokitutako eta praktikotasuna emango dion irakasleen memoria osatzeko txantiloi bat sortzea eta ikasturte bukaeran erabiltzea

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila.

Zuzendaritza

Ikasleen ikasturte bukaerako txostena moldatu da konpetentziak txertatuz.

Zuzendaritza

Irakasleen gelako memoria, eta espezialisten memoria eredua moldatu da laburragoa eginez.

Zuzendaritza

 Zikloko memoria funtzionamendu , metodologia eta amankomuneko arloei buruzkoa

Irakasleria eta zuzendaritza

 Memorien laburpena klaustroan

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. 1. Txantiloi batzuk moldatu diren arren , praktikara eraman denean beste aldaketa batzuk aurreikusi dira; Txantiloi berria sortzea, Zikloko memoria. 2. Ikuskaritzatik jasotako eredu berriak aztertu eta adierazleak gure txantiloietan txertatuko ditugu. 3. Memorien aurkezpena ( mailakoa, ziklokoa, ardurena, espezilaistena)laburragoa egitea, esanguratsuena bakarrik aipatuaz.


10

Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua…] Eukene A.,Martin A. eta Zuzendaritza, Agirretxen. Ifarkalen ,Marian Revuelta Itziarren, Arantza Uranga

4.- Lau eraikinetako eskola komunitateak benetako larrialdia sortuz gero , nola jokatu behar duen jabetzea.

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila.     

Plangintza bera. 1go hiruhilekoan lau eraikinetan simulakroak burutzea. Hobetu beharrekoak lehenbailehen burutu; Apezetxeko txirrina. Eraikin eta hiruhilabete bakoitzean, ikasle eta langileek soinua nolakoa den jakin dezaten, alarma-tresna martxan jarri da. Lan arriskuen prebentziorako ikastaroak.

Irakasleria

Suteen prebentziorako eta arrisku egoeratarako formazioa

Irakasleria, Nere Arostegi

Alergia eta diabetes kasuen aurrean nola jokatu behar den formazioa

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. 1. Eraikin bakoitzeko arduradunen bidez hustuketa simulakroak egiten jarraitzea. 2. Lan arriskuen prebentziotik eskainitako ikastaroak egiten jarraitzea: Su itzalgailuen erabilerari buruzkoa. 3. Ikasleekin suhiltzaileen azalpenak jaso eta parkeko irteera mantentzea. 4. formazioa jasotzea. 5. Urtero ikasleen arteko osasun kasu bereziak aztertu eta hauei larrialdi egoeratan nola erantzun jakiteko formazioan eguneratu.


11

Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua…] 

Irakasleria

Irakasleria

5.- Gaitasunetan oinarritutako curriculuma ezagutzea eta ikasgeletan garatzeko prestatzea.

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. .

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila. 

Konpetentziak aztertu eta laburpenak egin dira.

1.

Programaziotako Hizkuntza, Gorputz Hekuntza, musika, erlijioa eta Ingeleseko gutxieneko helburuak zehaztu dira maila bakoitzean.

3.

Irakasleria

Irakurriaren ulermenerako eta testu idatziaren ebaluaziorako errubrikak sortu ditugu.

Maite Perez, irakasleria

Berritzegunetik formazio teorikoa jaso da eta maila bakoitzeko arazo egoera bat sortu da.Ikasturte bukaeran arazo egoerak zikloan aurkeztu dira.

2.

4.

Natur, Gizarte, eta matematikako gutxieneko helburuak zehaztuko dira. Tutoretza eta BSZ-ko programazioak burutu behar dira. Ahozko ulermenaren errubrika sortzea falta da. Sortutako arazo egoerak erabiltzea eta arazo egoera berriak sortzen jarraitzea.


12

Helburua

6. - Jazarpen egoerak prebenitzeko eta bideratzeko irakasleak prestatzea eta protokoloa diseinatzea.

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB, Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa, maila, departamentua‌] Liùe Zendoia eta Itziar Aznal

Irakasleria eta zuzendaritza

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila. 

Zuzendaritzaren eta arduradunen formazioa, materiala klaustroan zabaldu eta protokoloa zehaztu da.

Talde dinamizatzailea sortu da

Hobekuntza proposamenak kontuan hartuz, lehentasunak finkatu. 1. Mintegian jarraituko dugu eta materiala tutoretza saioak programatzeko erabiliko da 2. Hezkidetza eta Bizikasiko taldeak bat egin eta Elkarbizitza batzordea sortuko da hilean behin elkartuz.


13

2.2. Ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa Aztertutako esparrua

Egoeraren azterketa eta zergatien laburpena

Haur Hezkuntza

Urtxintxa metodologiak fitxa ugari ditu eta denbora asko kentzen du beste gauza batzuk egiteko. Horrez gain, metodologia honek ez ditu ikasle eta irakasleen beharrak betetzen.

IKKI –ko estrategia batzuen erabilpena

Hobekuntza eta jarraipenerako proposamenak 

LHko maila guztietan txertatu dira IKKiko estrategia batzuk eta oso balorazio positiboa izan da. Ikasle guztientan izan da onuragarria berrikuntza hau nahiz eta hasieran, 1. ailako ikasleei gehiago kostatu lan giro berrira moldatzea.

Balorazioa oso positiboa izan denez, arlo honetan gehiago sakontzea erabaki dugu eta datorren ikasturtean Berritzegunearen eskutik formazio jasoko dugu. 

Ingelesa

Ingeleseko metodologiaren egokitasuna zalantzan jarri da;  Haur Hezkuntzan, “ English dip ,dip,dip” metodologia erabiltzen da eta bertako abestiak zaharkituak gelditu direlako eta abesti batzuk, haurrentzat motelegiak direlako.  1. Zikloan berriz, Hoccus & Lotus metodologia erabiltzen da eta aspaldikoa izanik, hezkidetza aldetik hutsune ugari ditu.  2. Eta 3. Zikloan erabiltzen den Great explorers metodologia aspaldikoa da eta horrez gain ikastetxeko liburuak oso zaharrak daude eta berriak behar dira.

Musika

AGHko ikasle batek zaratarekiko zuen sentsibilitateari aurre egiteko, semaforoa eta isiltasunaren arduradunak izendatu dira eta Musika arlorako oso positiboa izan da.

Euskara

Irakasleen memoriatan orokorra izan den balorazioa, ikasleen gaztelaniarako joera eta Euskara maila baxua edo pobrea izan dira.

Proiektuen metodologiarako aldaketa. Datorren ikasturtean ikasleek ez dute Urtxintxako materialik ekarri behar ez baitugu fitxarik egingo nahiz eta bertako proiektuak landu.

 

Polikinaka maila guztietako metodologia aldatzen joango da.Haur Hezkuntzako metodologian ez da aldaketarik egingo momentu honetan metodologia orokorraren aldaketan barneratu direlako eta gehiegizkoa izango litzateke.Baina beharrezkoa da eguneroko jardunean, abesti eta jarduera berriak txertatzea. Datorren ikasturtean Haur Hezkuntzarako Ingeleseko behin betiko irakasle berri bat izango dugunez, metodologia aldaketaren hausnarketa proposatuko diogu. 1. Zikloan duela 3 urte aldatu zuten metodologia eta oraingoz berberarekin jarraituko dute. 2. Eta 3. Zikloetan aldaketarekin hasiko gara. 3. Eta 5. Mailetan New Tigerrekin hasiko dira eta hurrengo ikasturtean 4. Eta 6. Mailakoak hasiko dira. Datorren iaksturtean dinamika berarekin jarraitzea. HNP batzordetik hausnarketa bat egingo da irtenbideak topatzeko eta martxan jarriko dira. UEMAtik, 4. Eta 6. Mailetan sentsibilizaziorako materiala jaso dugu eta 1. Hiruhilekoan jarriko dugu martxan.


14

 Matematika

Txanelako gaiak

Tutoretza Plana

Aniztasunaren trataera Irrati saioak

Agenda 21

Kontzeptu batzuen lanketan adostasun falta somatu da. Zatiketak irakastean, zikloen arteko ezberdintasunak ageri dira Buruketa edo Problemak, errealagoak eta ikasleen egunerokotasunarekin lotzeko beharra adierazi dute 3. Zikloan. Baita ere komenigarria dela problemen ahozko lanketa.

Batzorde Pedagogikotik pasako da problema eta zatiketak ebazteko modua eta guztion artean adostuko dugu.

Irakasleen artean jasotzen den presazko lanketa, gutxi sakontzea, arazo egoerak eta eduki berriak ezin landua,… hainbat kezkari aurre egiteko txanelako gaien azterketa bat egin da eta gai eta eduki batzuk ez lantzeko erabakia hartu da.

Urtero, ikasturte bukaeran aukeraketa hau aztertzeko denbora eskaintzea zikloan.

Irakasleek sarritan aipatu dute Tutoretza eta BSZ arloetan gauza ugari landu arren , programazio zehatz baten beharra.

Zikloetatik eta Bizikidetza batzordetik bideratuta, programazio bat osatuko da.

AGHko ikasleen premiak erantzuteko zailtasunak izan ditugu eta horretarako, Berritzegune nagusitik formazioa jasotzeaz gain, IKKiko estrategiak, Tailerrak, Tutoretza pertsonalizatuak,… hainbat estrategia jarri ditugu martxan. 1. Zikloan oso positiboki baloratu dira, irakurketa –idazketa lantzeko baliabide erakargarria eta egokia izan delarik. 2. Zikloan berriz, berrikuspen baten beharra ikusten dute. Egindako jarduerak oso positiboak izan dira ziklo guztietan. Bai asmakizunak, bai esperimentuak, zein 3. Zikloko landaketa saioak.

Estrategia hauek sistematizatzea eta lortutako materiala aztertu eta bideratzea laguntza taldearen bidez. Ikasturte hasieran ziklotan baloratu eta erabakiko da gaiaren inguruan. Datorren ikasturtean ere mantendu egingo dira jarduera hauek eta horrez gain, 1. Zikloan Baratzako proiektuarekin hasiko gara.


15

2.3 Emaitzak eta analisia

GAIA GAINDITU EZ

LH 1

DUEN IKASLEGOAREN KOPURUA

NZ

GZ

EL

GL

MAT

AH

Beste

0 %0

0 %0

2 %3,8

0 %0

1 %2

0 %0

Denak gaindit u

0 EZ G 1 EZ G

2 EZ G

LH 1

50

1

1

%96 63

%2 2

%2

LH 2

%3 2 %3,5

3 EZ G

>3 EZ G

ERRE FORTZ UA 2

SALBU ESPEN A

2

1

%3,8 7

1

%3

%1,4 2 %3,5

%10 3 %5

%1,4 2 %3,5

LH 2

1

1

5

2

3

2

LH 3

%1,4 2

%1,4 2

%7,2 3

%3 2

%4,3 2

%3 1

LH 3

%3,5 1 %1,5

%3,5 1 %1,5

%5 3 %4,6

%3,5 2 %3

%3,5 7 %10,7

%1,7 1 %1,5

%91,3 52 %89,5

LH 4

56

4

3

1

10

1

%86,1 56

%6,1 1

%4,6 1

%1,5

%15,3 2

%1,5

LH 5

%96,5 47 %79,6

%1,7 7 %12

%1,7 2 %3,4

LH 4 LH 5

0

0

2

0

1

0

LH 6

%0 2

%0 2

%3,5 2

%0 5

%1,7 7

%0 2

%3,4 %3,4 %3,4 %8,5 %12 MAILAZ IGAROTZEN DUEN IKASLEGOAREN KOPURUA

LH 6

2 %3,4

%3,5 2 %3,4

ERREPI KATU

1 %1,7

%3,4

Ondorioak:  Gainditu gabeko ikasle kopuru altuena arlo instrumentaletan antzematen da. Gehiengoa Matematika arloan ,ondoren Euskaran eta gero Gaztelanian.  Errefortzua jaso duten ikasle kopurua %6a izan da.  Errepikapenak 2. eta 3. mailetan izan dira.% 0,5a.  Dena gainditutako ikasle kopuru altuena 5.maila izan da.  Gainditu gabeko ikasle kopuru altuena 6. maila izan da Positibotzat baloratzen dugu errepikapenak 2. eta 3. mailan izatea eta ezetapa bukaeran. Zailtasunak aurretik detektatu eta zailtasunei konponbidea topatzen zaien ondorio litzateke. Bestetik, 2. Zikloan errepikatzaile eta zailtasun handiko ikasle ugariren pilaketa nabaritzen da oso talde potenteak bilakatuz eta errefortzu handia eskatzen du. Errefortzu horiek, zailtasun eta beharren arabera, gela barruan eta gelatik kanpo ere eman dira.


16

3. Irakaskuntza-jardueren programaren ebaluazioa 3.1. Ohiko irakaskuntza-jardueren programaren ebaluazioa 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak IUPean planifikatutakoa kontuan hartutik funtzionamendurako alderdi orokorren balorazioaren laburpena eta ondorioak Alderdi positiboak

Zailtasunak

Zergatiak

Ebaluazio bilerak Egun gutxi Gelatako ebaluazio bilerak ordutegia esklusibatan egin ordez, batzuetan bilera ordu lektibatan txertatu ditugu libre zeuden irakasleek zaintzak guztiak bukatzen eginez. ditugu eta irakasleak guraso bilerekin has daitezke. Espezialistek ez dute horrenbeste egunean zehar bildu behar. Mailako koordinazioa  Ziklo bilerak asko luzatu dira eta askotan ez dituztenez bukatu ,ostegunak ere ziklo bilerak egiten pasa dituzte irakasleek eta batzuetan mailako bilerak egin gabe gelditu dira. Laguntza eta errefortzuen eraginkortasuna

 

ALEa

Ikasturtean zehar matrikulazioan izan diren gorabeherek eragin handia izan dute Laguntza taldeko irakasle eta Hipiaren ordutegietan. Hainbat ikasle ( 10) ikasturtea hasita etorri dira eta horietatik 3, iritsi eta 2 hilabetera baja izan dira berriro. Aholkulariak herriko hainbat erakundekin izan du harremana eta korrdinazio ona izan da ikastetxearekin. Ikasle guztiengana iristeko zailtasun handiak daude gero eta ikasle gehiago baitaude laguntza behar dutenak. Ahozkatzeko gero eta arazo gehiago antzematen dira ikasleen artean eta ALEa ez da iristen kasu guztiak lantzera.

Hobekuntza proposamenak 

Beti astelehen eta asteartetan egin ordez, egun ezberdinetan egin daitezke galtzen diren saioak beti berdinak izan ez daitezen.

Batzorde padagogikoa sarriago egin gaiak ez pilatzeko. Ostegunak mailako bilerak egiteko libre utzi. Ahal den neurrian ordutegiak finkatuta utzi ikasturte hasieran eta ahalik eta aldaketa gutxien egin. Datorren ikasturterako Pediatrarekin koordinatzea. 2. Zikloan premia berezidun ikasleez gain, errepikatzaileak ere pilatuko dira eta tutoreek beraien ordu libreetan laguntzak esaikini beharko dituzte beste gelatan.

 

 

Haur Hezkuntzan prebentzio lana egitearen garrantzia azpimarratzen du


17

InformatikaBalorazio positiboa irakurketa bikoizketa izan da, batetik, ordenagailu gutxiago behar direlako eta arazo tekniko gutxiago daude, eta bestetik, irakurketarako beharra ikusten delako. Informatika gela Ikasleek asko jolas-orduan eskertu dute jolasorduan informatika gela zabaltzea. Jangela

1. Eta 2. Zikloan bikoizketa egiten jarraitu dute, talde erdia informatika gelara joan eta beste erdia gelan irakurketa eginez.

 

Baloratu ea tutorea edo laguntza irakaslea gelditu behar den irakurketa egiten. Baloratu ea 4. Mailako ikasleak informatika orduetan, 3. Zikloko ordenagailu eramangarriak erabiltzea Ebaluazio diagnostikorako gailuak ezagutzeko.

Balorazio guztiz positiboa izanik, datorren ikasturterako jarraitzeko asmoa dago ikasleek beraien lanak ordenagailuz egiteko aukera izan dezaten .

Erabilerari buruzko arauak zehaztu behar izan ditugu.

Ikasturtean izan diren zailtasun nagusiak, 3. Zikloko ikasle( 6. Mailakoak bereziki) eta begiraleen arteko gatazka izan da. Honekin batera ikasle batzuen jarrera desegokia eta sortzen den zarata maila ere aipatzekoakm dira. Okupazio maila altuak sortzen dituen zailtasunak antolaketa garaian.

Begirale eta ikasleen artean sortzen diren liskarrak askotan errepikatzen dira eta Bizikidetza batzordetik bideratuko ditugu ea guztion artean irtenbidea lortzen dugun. Zaratari dagokionez, eraikinaren itxuragatik, jangelako zapaia oso altua da eta erreberberazio asko du. Enpresa bat ari da aztertzen eta proposamena jasotzeko zain gaude.

 

Laburpena eta ondorioak

Luzarok duen ikasle kopurua eta 4 eraikinetan zatiturik koordinazio lanak asko zailtzen dira. Honi, irakasle aldaketak, programa eta proiektu ezberdinetako ardurak hartu beharrak, Batzordeen bilerak, formazio, ebaluazio,… gehitu behar zaizkio. Ondorioz, irakasleek ikasleei dedikatzeko denbora gutxiago dute eta lan karga gehiago eta lan guzti hori egiteko, ordu osagarriek ez dute ematen.


18

3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean

1. AGENDA 21 ondorioak

Aurtengo gaiak asko lagundu du, bai ikasle bai irakasleen inplikazioa handitzeko. Ikasleek, oso gustura hartu dute parte proposatu zaien jarduera desberdinetan, aipatzekotan bat asmakizun txokoa izan da. Ostiralero, 3. ziklokoekin, konposta, belar txarrak kendu, loreak landatu‌ jarduerak ondo atera dira eta ikasleak gustura aritu dira, nahiz eta batzuetan talde osoarekin joatea ez zen izaten bat ere baliagarria, batzuk jolasteko joera azaltzen zutelako eta zaila egiten zen hau kontrolatzea. Zikloetako koordinatzaileekin izandako bilerak urriak izan dira.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak Talde berdea osatzea, eta beraiek izatea konpostagunera zakarrontzi organikoetan sortzen diren hondakinak eramaten eta konposta egiten. Batzordean gauden irakasle berdinak jarraitzea. Bilerak, bai ikasle, bai irakasleekin egiteko hilean egun bat jartzea. Curriculumean txertatzea.

2. BARATZA ondorioak Udaberria: landutako uzta jaso eta merkatu txikia antolatu (patata, piperra, tipulak) Udazkena:Ikasturte honetan udazkenean ilusio handiz ekin genion baratzako prestaketa eta landaketari. Haur guztiak txandakatuz joan ziren belarrak kendu, eta lurra prestatzera. Ilarrak, baba handiak, letxugak, zerbak, azaloreak, ‌ landatu ziren. Negu euritsua izan dugu eta etekin gutxi atera diogu baratzari. Gutxi joan gara eta uzta eskasa izan dugu, ilarrak eta baba handiak izan ezik, landare hauek fruitu ona eman dituzte. Udaberria.Euritsua izan da, baina animatu gara tarteka egin dituen eguraldi onak aprobetxatuz. Hainbat gauza landatu dira: piperrak, porruak, tipulinak, kalabaza pipak, letxugak,‌

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak Denon artean hartzen ditugu erabakiak. Tutore bakoitzak ikusten du zein den momentu egokia baratzara joateko. Zer landatu ere ziklo bileretan erabakitzen da, nahiz eta batzuetan erabaki duguna aurrera eraman ezina suertatu zaigun eguraldia dela eta. Haurrakin landatzera joaten garenean herriko aitona bat izaten dugu laguntzaile eta gidatzaile. Erakusten digu zer eta nola egin behar ditugu hainbat gauza, baratza aurrera eramateko.


19

3. GIRO POSITIBOA IKASTETXEA: BIZIKASI ondorioak

   

Positiboa izan da, eskolarako zenbait material eskuratu dugu . Bullyng-aren eskolarako protokoloa sortzeko baliogarria izan da. Tutoretza orduetako hainbat ekintza antolatzeko baita baliogarria ere izan da. Beste eskoletako esperientziak ezagutzeko aukera izan dugu, gero gure ikastetxera egokitu eta nahi izanez gero aurrera eramateko

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 

Hezkidetza taldeko partaideekin bat egitea bizikidetza batzordea osatuz

Bizikidetza taldea hilean behin elkartzea (asteartean 16:00etatik -17:30etara)guraso eguna ez denean.

4. HEZKIDETZA ondorioak Mintegietara joaten direnentzat sentsibilizazio eta formazioa baliogarria da. Hezkidetza batzordearen proposamenak, zikloetan aztertzen dituztenerako eta 3 zikloek adosten dutenerako denbora asko pasatzen da eta ondorioz, martxan jarri orduko aldarrikatzeko egun berezia gainean dugu eta denbora falta izaten dugu ekintzak prestatzeko. Hala eta guztiz, aldarrikatutako egun berezi horiek ondo antolatuta egon dira eta balorazioa positiboa izan da. Informazioaren transmisioa arindu eta hobetu beharra.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak  

Berritzegunetik jasotzen ditugun proposamenak are eta beranduago iristen dira, ia-ia egunaren bezperan

Mintegietara beti pertsona bera joatea 1. Hiruhilabetean, Bizikasi ekimeneko partaideekin bat egitea bizikidetza batzordea osatuz. Batzorde honek, hurrengo ikasturterako helburuen eta hauek aurrera eramateko burutu beharreko jardueren azterketa egingo dute, Jarduera desbeerdinak antolatu ( talde kohesiorako jolas dinamikak) eta irailetik martxan jarriko dira. 2. Hiruhilabetean, Jarduera eta ekintza desberdinak antolatu tutoretza saioetan aurrera eramateko. Ikasmaterialetan egindako aldaketen erregistroarekin jarraitu, ikasturteko planean txertatzen joateko. 3. Hiruhilabetean : Egindakoaren balorazioa egin. Aurrera eramandako jarduera gzutien balantzea egingo da lortutako emaitzak ebaluatuz eta hurrengorako hobekuntzak proposatuz.


20

5. GOLDEA ondorioak



jarraitzeko proposamenak eta baldintzak



Ikasturte honetan, gai librea izan da. Hau da, gela bakoitzak nahi duen gaia aukeratzeko aukera izan du.Horretaz gain, argazki gutxiago eta idaztizko testu gehiago izatea proposatu genuen eta digitalizazioaren inguruan eztabaidatzen jardun ostean, eskuz ematea erabaki genuen.

Datorren ikasturtera begira, aldizkariarekin jarraitu behar baldin badugu, gure proposamena digitalizatua izatea da.

ď ś Datorren ikasturterako, Bidelagun, Sare Hezkuntza eta Steam proiektuak aurkeztu eta onartu dizkigute.

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzen balorazioen laburpena eta ondorioak [deialdi ezberdinen barruan]

TITULUA

KONPETENTZIEN MARKO OROKORRA 1

2

3

Prestakuntza gaien egokitasuna

4

5

6

X

Parte hartzaileen bertaratze eta inplikazioa

X

Saioen egutegi eta ordutegien balorazioa

X

Ondorioak

Hobekuntza proposamenak

Teoria maila ondo, baina egoera erreal bat ikustea faltan bota genuen.

Guk eginiko arazo-egoerak berarekin ikustea eta nola dauden adieraztea, jakiteko zer aldatu edo hobetu behar dugun.

Baita egoera erreal bat berarekin garatzea. Kasu praktikoak aurreko urteko berdinak ziren, berriztatu gabe zeuden.

Eredu praktiko gehiago behar dira, arazo egoeren planteamendua errezago diseinatu ahal izateko.


21

TITULUA

IRAKURRIAREN ULERMENA

1

2

Prestakuntza gaien egokitasuna

3

4

5

6

X

Parte hartzaileen bertaratze eta inplikazioa

X

Saioen egutegi eta ordutegien balorazioa

X

Ondorioak

Hobekuntza proposamenak

Ekarpen berririk ez dugu jaso, askotan entzundako azalpenak izan dira eta eguneroko lanean aplikatzen ditugunak.

Irakasle guztion arteko hausnarketa egitea komeni da, jakiteko denon artean ikasleekin nola landu irakurketa. Modu horretan, maila guztietan zehar jarraipena egoteko.

TITULUA

AGH 1

2

3

4

Prestakuntza gaien egokitasuna Parte hartzaileen bertaratze eta inplikazioa

X

Saioen egutegi eta ordutegien balorazioa

X

Ondorioak Formakuntza ona izan dela iruditu zaigu, azalpen garbiak, bideoak eta ideia orokorrak izateko baliagarria izan da. Baina hitzaldi batek ez gaitu prestatzen behar den bezala egoera horri aurre egiteko.

5 X

6

Hobekuntza proposamenak Gaiari jarraipena eman behar diogu eta eskuratutako materiala bideratu.


3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa [lan-ordutegian] balorazioa irakaslea

ikastaroa edo mintegia

ikastetxeari ekarpenak

hobekuntza proposamenak

inplikazi oa

asebete tasuna

Funciones Ejecutivas y osoa Aprendizaje 2017ko irailaren 11a eta 18a

osoa

Altua

Lagungarria kudeaketarako.

osoa

osoa

Erdizka

Esther Sieira Joseba Escudero

Hizkuntzaren garapena ikastetxean: Hizkuntza Proiektua, Ahozkotasuna eta Irakurketa Plana.

Eskolan hausnarketa egiteko baliagarria, Esperientzia baliagarriak partekatzea eta Liburuaren Egunaren harira zenbait eta curriculumean txertatzeko irizpide jarduera berri martxan jartzeko ere. praktikoak ematea. Eskola desberdinetako errealitatearen berri izan dugu.

Amaia Sukia Eukene Azpiazu

Ikastetxetako lan arriskuen Osoa prebentzioko arduradunen 2017-18 ikasturteko 1go bilera

Osoa

Erdia

Baliogarria izan da arriskuei aurre Eskolan dauden irakasle finkoak kargu egiteko. hau hartzea lau eraikinak egoki kudeatu ahal izateko.

Amaia Sukia Eukene Azpiazu

Lehen sorospeneko ikastaroa Osoa

Osoa

Handia

Ikastetxean dauden alergia kasuak eta Prestakuntza hau klaustro osoarentzat gerta daitezkeen istripuei aurre egiteko behar litzateke eta tarteka, errepikatu prestatzen gaitu. beharrekoa guztia freskatzeko.

Itzi Egidazu

Agenda 21

Osoa

Osoa

Handia

Materiala, jarduerak, unitate didaktikoak

Bego単a Abenda単o, Ainhoa Goikoetxea Imanol Larra単aga

Hocus & Lotus 1 eta 2

Osoa

Osoa

Handia

Ziurtasun metodo eramateko.

Amaia Sukia

Zuzendari berrientzako ikastaroa

osoa

osoa

Handia

Zuzendariak jakin beharreko Zuzendaritzari lotzen zaizkion gaiak oinarrizko gauza batzuk ikasi ditugu. horren anitzak izanik ikastaroak eduki gehiago landu behar lituzke denbora gehiagoz.

Bego単a Tello Esther Sieira

bertar atzea

eskolaren Formatzen jarraitzea.

hau

irteerak, Irakasleen inplikazioa hobetu behar da. aurrera


23

Amaia Sukia

Ekimen globalari buruzko hitzaldia

osoa

osoa

Handia

Berritzegune eta ikuskaritzatik, Oraindik beraiek ere ez dute garbi ikastetxeek egin beharreko pauso emango dituzten pausoak eta ez batzuk argitu dizkigute. digute ezer zehaztu.

Amaia Sukia

Zuzendarien mintegia

Osoa

Osoa

Handia

Oso baliagarriak, beste ikastetxe Galdutako saioak ostegunetan beste batzuetan egiten dutena zerbait zegoelako berreskuratu partekatzeko , ezagutzeko eta gauza beharko lirateke, bertan behera utzi berriak ikasteko. gabe.

Josebe Zubikarai

Lidergo Pedagogikoa

Osoa

Osoa

Handia

Oso ondo dator informazioa Gai desberdinak lantzen jarraitzea. jasotzeaz gaina, best eskoletako esperientziak ezagutu eta partekatzeko.

Amaia Sukia Josebe Zubikarai

Hezkuntza Sailak, Ikasturte Hasierako azalpena Zuzendaritzei

Osoa

Osoa

Handia

Ikasturteari buruzko zehaztapen Hezkuntzakoen diskurtsoa; euskara batzuk eman zizkiguten oso kaxkarrean hitz egin zuen Cristina Uriartek, eta tarteka gazteleraz.

Amaia Sukia Soraia Fdez de Arroiabe, Joseba Burgoa

Zuzendaritza berria eta AKArentzat ikastaroa

Osoa

Osoa

Erdizka koa

Azaldutako gauza asko AKArentzat Deialdia aproposak ziren baina ez izatea. zuzendariarentzat.Gure ikastetxearen kasuan, lehendik dagoen AKArentzat, esperientziaduna, gauza berri gutxi izan ziren, AKA berriarentzat berriz, Josebarentzat, interesgarria izan zen.

Igone Alberdi Amaia Arrizabalaga

Hezkidetza Mintegia

7 saio. Eibar

Arduradun aren bajaz, zailtasunak izan ditugu pertsona bera joateko

Egun berezi horietako ekintzak antolatzeko lagungarria da.

Eskola desberdinetako esperientziak Mintegietako saioei pertsona ezagutzeko aukera ematen du; gero bakarrak jarraipena eman ahal gure eskolara egokitu ahal izateko. izatea.Bizikasi ekimenarekin bat egitea, bizikidetza batzordea osatuz.

AKA

figura

berrientzat


24

Igone Alberdi

Sexu aberastasuna eta genero identitatea, 2 saio

Eibarr en

Altua

Ondo

Lagungarria LGTBQ teoria hobeto Egun berezi soiletan ez gelditzea, elkartzeko. baizik eta eguneroko dinamiketan aplikatzea ( geletako materialetan, ekitaldi desberdinetan, taldekatzeetan…)

LHeta HH ko irakasleak

Ahotsaren ikastaroa

Osoa

Osoa

Handia

Ahotsa gure eguneroko tresna Saioak motzagoak izaterakoan, hau nola erabili eta praktikoagoak zaindu ikasi genuen.

Liñe Zendoia +Itziar Aznal

Ikastetxean giro positiboa sortuz: Eskola jazarpenari aurre egiteko programa LH

Osoa

Osoa

Altua

Ikastetxean Bullyng protokoloa Jarraitzea eta datorren ikasturteko martxan jarri da eta tutoretzako tutoretza saioak prestatzea. saioak prestatzeko materiala zabaldu da.

Liñe Zendoia Amaia Sukia

Bizikasi ekimena

Osoa

Osoa

Handia

Jardunaldia oso interesgarria izan Jazarpenaren alderdi asko eta da; asko ikasi dugu jazarpenaren ezberdinak landu ditugu, eta ez dago elementu , ezaugarri eta osagaiei hobetzeko ezer. buruz eta horrez gain, jazarpen kasuetan ikastetxeetan aurrera eraman beharreko jarraibideei buruz.

Lisbeth Roteta

Ostegun musikalak.

osoa

osoa

handia

Lehenengo esperientzia izanik, oso baliagarria izan da beste musika irakasleekin materiala partekatu eta esperientzia ezberdinak jasotzeko. Egindako ikastaroa praktikoa izan da, gelan erabiltzeko.

izatea

eta

mintegiaren antolaketa ez da egokiena izan baina proposamen batzuk egin dira. Hurrengo ikasturtean ere aukera izatea.

Esther Sieira

LHko Kontsultore Mintegia

osoa

osoa

handia

Saioak ondo antolatuak eta eman Jarraipena ildo berean diguten informazioa erabilgarria.

Begoña Tello

LHko PT Irakasle Mintegia

osoa

osa

Handia

Ondo antolatua eta erabilgarria.

Jarraipena ildo berean

joateko


25

Joxe , Iker, Amaia

Bilboko topaketa digitalak

Osoa

Osoa

Handia

Oso baliagarria beste ikastetxe Jarraipena ildo berean batzuen esperientziak ezagutu eta teknologia arloan eguneko egoera ezagutzeko.

Joxe Urkiri eta Iker Mayora

Irakasleen konpetentzia digitala

Osoa

Osoa

Ertaina

Ez dugu burutu

Iker Mayora

ED D aplikazioa

Osoa

Osoa

Handia

Oso baliagarria suertatzen diren Aplikazioen funtzionamendurako arazoak ulertu eta konpondu ahal bilera hauetara joaten jarraitzea izateko

Joxe Urkiri eta Iker Mayora

Familien web gunea

Osoa

Osoa

Ona

Epe laburrean oraindik ez baina aurrerantzean aplikatzeko bai. Itemak finkatuta ditugunean aztertzeko gaia

Guasoek dira tresna hau erabiliko duten edo ez erabakiko dutenak. Bertan ikasleei buruz azaltzen den informazioa, tutoreak, harremanak, buletinak,,, prest izan beharko genituzke digitalizazio prozesu honetan aurrera pausoak ematen jarraitzeko eta ikastetxearen irudi onerako.

Joxe Urkiri.

Hezkuntzarako G-Suite kudeatzaileen mintegia

Osoa

Osoa

Ona

G-suiteko administratzaileentzako mintegia, G-suiteko kontuaren barruan dauden zenbait tresna modu egokian konfiguratu ahal izateko.

Erabiltzen ez bada, jasotako informazioa galdu egiten da. Suposatzen da, ondo konfiguratuta geratu dela gure G-suite kontua, beti berritzeguneko IKT erreferentearen arabera.

Itzi Egidazu

Jasangarritasun irizpideak ikastetxean

Osoa

Jorratu zen gaia ez zen beharrezkoa ikusten Luzaroko dinamikarako .

Oso interesantea ikastetxearentzat, Klaustro osoaren inplikazioa. eta hain bat ate zabalduko zizkigun


26

Amaia Sukia Josebe Zubikarai.

Formakuntza Juridikoa

Osoa

Osoa

Handia

Zuzendaritzako arlo asko landu ziren Joaten jarraitzea eta ikastetxeetako zalantza ugari argitu zituzten

Eli Mitxelena

Gorputz hezkuntzako mintegia

Osoa

Osoa

Handia

Oso baliagarria izan da.Beste Hurrengo urtean mintegira joatean irakasleekin informazioa elkar jarraitzea. trukatzeko, esperientzia berriak jasotzeko‌ Bertan jasotako hainbat gauza oso baliagarriak izan dira, gure saioetan martxan jartzeko.

Mikel Bono

ALEko mintegia

Osoa

Osoa

Ondo

Haur Hezkuntzarako prebentzio Aurten esku hartze zuzena lanerako sortu den materiala. zailtasunak lantzeko. Adostu eta antolatzeko aukera bat bilatu beharko da.

Nerea Roteta Marian Espilla

Dislexia

OSOA

OSOA

ALTUA

Oso baliagarria irakurketa prozesua ulertzeko.Azalpen argiak eta praktikarako interesgarriak diren adibideak aurkeztu ziren. Merezi izan zuen bertaratzeak.

Joseba Burgoa

Kudeaketa ekonomikoa. (Donostia.Delegaritza. 2018VI-21)

Osoa

Osoa

Esther Sieira

Diversidad y emociones. Las nuevas tendencias en la atenciĂłn a las altas

Osoa

Osoa

Hitzaldia eman zutenen aldetik, kasu praktikoak ikustea faltan bota genuen. Alde teorikoa oso ondo azaldu zuten. Aipatu ziren adibideak joan ginen ikuslegoenak izan ziren. Ikastaro hau aproposa izango litzateke Haur Hezkuntzako irakasleriarentzat ere, argibide asko eman baitzituzten arazo hau prebenitzeko.

Oso baliagarria, azalpen zuzena, Formakuntza jarraitu. Beste atalak argia eta erraz ikastekoa. sakondu: bekak, garraioa,... Altua

Oso baliagaria ikasle hauei erantzun Formakuntza jarraitu. egokia eman ahal izateko


27

capacidades dentro del aula. (EHU.Donostia. 2017Ko azaroan) Inteligencia emocional. (EHU. Donostia 2017ko irailean)

Osoa

Osoa

altua

Ezinbestekoa arlo pertsonalean zein Guztientzat funtsezkoa. profesionalean

Osoa

Handia

Gelan, ikasleekin baliogarria.

BegoĂąa Tello Esther Sieira

Moldatzeko trebetasunak gela egonkor eta ZIG Osoa gelan. 2018kourtarrilaren 17a eta 24a

Osoa

handia

Amaia Sukia Esther Sieira

Debako familia eta adin Osoa txikikoen arreta eta babes sistema sendotzen (2018ko maiatzaren 18 eta 25ean)

Familia eta adin txikikoen arreta eta Herriko familia eta adintxikikoen babesa: oinarrizko kontzeptuak eta ongizatea izateko, Gizarte eragile sistemaren funtzionamenduaren ezberdinen arteko elkarlana egitea. ezagutza. Debako familia eta adin txikikoen beharrak partekatzea. Sare lanerako lan ildoak aztertzea: sendotasunak eta zailtasunak

Ikasketa Kooperatiboak III topaketak. Durango

osoa

Altua

Oso baliagarria ikasketa kooperatiboen teoria ulertzeko..Hasierako hizlariaren azalpenak oso argiak . Ondorengo tailer batzuk ere, eskolan praktikan ipini nahi izanez gero, interesgarriak eta aproposak izan dira. Merezi izan zuen bertaratzeak.

Ines San Martin Marian Espilla Iratxe Iparraguirre Josebe Zubikarai

Osoa

aplikatzeko Formatzen jarraitzea.

Klaustro guztiak formazio saioak jasotzea berritzegunekoen eskutik eta IKKIko batzorde bat sortzea lan plana antolatzeko, eskolan dinamikak eta estrategiak martxan jartzeko.


28

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa irakaslea

ikastaroa edo mintegia

balorazioa / bertarat zea

inplikaz ioa

asebete tasuna

KLAUSTROA

Amelia Barquin ( Hekidetza)

Osoa

Osoa

Oso Interesg arria.

Eukene Azpiazu

Trafiko istripuak “in itenere�

Osoa

Osoa

%100

Joxe, Iker, Eukene, Igone, Amaia

CLASSROOM

Irakasle ak osoa Zuzenda riak %75

%100

Amaia S., Itziar E:,Marian E.,Sorkunde A.,Lurdes I., Josebe Z.

Adimen gaitasun handiko ikasleen inguruko hitzaldia

Altua

Amaia S.

Haurraren garapena eta eskola eredu berriak

Osoa Itziarren

ikastetxeari ekarpenak

Erreflesiora eraman gaituen gaia da. Gure lan egiteko modua, ikasleekin hitz egiteko modua, erabiltzen dugun materiala,‌

hobekuntza proposamenak Hitzaldia interesgarria iruditu zitzaigun, azalpen garbiak. Proposamen gisa horrela jarraitzea datorren ikasturte hasieran.

Pertsonala izan da.

Interesgarria gidatu behar duen edonorentzat.

%60

Datorren ikasturtean Sare-Hezkuntza dela eta 3. Zikloan martxan jartzeko interesgarria da baina emandakoarekin ez da nahikoa . Irakaslearen ikuspuntua ikusi genuen baina ikaslearen aldetik ikusteko, ez genuen praktikara eraman.

5 saio izateko landutako edukiak gutxi izan ziren. Saio bakoitzari etekin gehiago atera behar zitzaion.

Altua

%80

AGHak dituzten ikasleen ezaugarriak ezagutzea beharrezkoa da beraiekin lana egiteko orduan.

Alde teorikoa ezagutu ondoren, bai gela bai eskola esparruetan alderdi praktikoak martxan jartzeko beharra ikusten da, era sistematiko batean.

Osoa

%80

Metodologia aldaketari buruzko azalpen eta jarraibide batzuk eman zituzten. Gurasoentzat oso gomendagarria metodologia berriaren nondik norakoak eta ematen zituztelako eta aldaketarako aholkuak bai guraso zein irakasleentzat.

Gomendioa: Deban ere datorren ikasturte hasieran berdin egitea.


3.1.4. Irakasleriaren koordinazioa

Funtzionatu duten lan taldeak eta partaide kopurua. Taldearen funtzionamendua [maiztasuna, dinamika, metodologia, partehartzea, eraginkortasuna, gogobetetasuna, jarraipena…] A. IRAKASLE TALDEAK: 

BATZORDE PEDAGOGIKOA:15 egunean behin elkartzen gara zuzendaritza, ziklo bakoitzeko koordinatzailea , Ifarkaleko eta Itziarko koordinatzaileak eta aholkularia. Bertatik ziklotara informazioa pasa da eta ziklotako ekarpenak jaso dira.

ZIKLOA BILERAK: Asteazkenetan biltzen dira zikloak eta B.Pedagogikotik pasatako informazioa jaso eta kudeatzen dute irakasleek. Bertako ekarpenak, koordinatzaileen bidez berriro Pedagogikara iristen dira.

ETAPA BILERAK: Bilera hauek, informazioa zabaldu eta batez ere akordio edo erabakiak hartzeko erabili izan dira. HHkoak etapan maizago bildu izan dira Itziar eta Ifarkalekoen artean metodologia aldaketa , irteera pedagogikoak, eta hainbat gauza adosteko. LHn berriz, ikasturtean zehar 4 bilera egin dira, boletinak, jolas orduko arauak,… adosteko.

KLAUSTROAK: Hilean bat egin da, beharren arabera eta informazioa zabaltzeaz gain guztion arteko erabakiak hartzeko izan dira, sarritan, hezkuntzako eskabide ofizialak onartzeko: boletinak, egutegia, proiektuak, …

HEZKIDETZA: Ikasturtean zehar mintegira joan dira 2 irakasle beraien artean txandakatuz. Ikasturte zehar, formazioa, egun berezien antolaketa, materialen moldaketa,.. izan dira beraien eginkizunak. Datorren ikasturterako, beraien mintegian jarraituko dute, baina, Bizikasi batzordearekin elkartu eta batzorde berri bat osatuko dute.

BIZIKASI:Mintegira joan dira ikasturtean zehar eta horrez gain, klaustroaren sentsibilizazio, materialaren zabaltzea, protokoloaren zehaztapena eta tutoretzarako hainbat jarduera bideratu dituzte. Datorren ikasturterako mintegien jarraipena aurreikusten da eta Tutoretza saioen programazioan zentratuko dira.

HNP: Aurten batzorde hau euskara egunaren antolaketarako baino ez da elkartu eta ez da oso eraginkorra izan. Datorren ikasturterako ordea, memoriatan irakasleek erreflejatu duten ikasleen gaztelaniarako joera eta euskara maila pobrea dela eta hausnarketa bat egin eta erabaki batzuk hartu beharko dituzte.

LIBURUTEGIA: 2 irakasleren artean eraman dute ardura hau. Beraien ordu libreak erabili dituzte horretarako eta ez dira nahikoak. Beraz, aurten liburu berri ugari erosi eta antolakuntzan asko aurreratu den arren, datorren ikasturterako liburu guzti hauen digitalizazioan jarraituko da.

IKT: 2 irakasle dira ikastetexeko teknologia arloaz arduratzen direnak. Hala ere, ikastetxetan gaur egun dagoen teknologia mailari aurre egiteko ez dute nahikoa denbora izan. Horrez gain, Notak eta Faltak aplikazioaren bidezko boletinak sortu ditugu eta honek denbora asko eskatu du.

LAGUNTZA TALDEA: Ostiral arratsaldetan bildu izan dira laguntzen antolaketak aztertu, aldaketak egin eta erabakiak hartzeko. Beraiekin batera ikasketaburua ere bildu da. Orokorrean ondo aritu da baina batzuetan zailtasunak izan dituzte erabakiak hartzeko.


30

AGENDA 21: Taldea ziklo bakoitzeko irakasle batez osaturik dago baina zailtasun haundiak izan dituzte biltzeko ordu osagarri guztiak beteta zeudelako beste bilera batzuekin. Irakasleez gain, ikasleekin ere egin izan dituzte bilerak jolas orduetan.

KIROL EKINTZAK: Gorputz hezkuntzako 2 irakasleek izan dute ardura hau eta jolas ordutan txapelketak antolatu izan dituzte.

GOLDEA:Zikloko arduradun bana izan da. Beraien artean ondo koordinatu dira eta datorren ikasturterako Goldea digitala egiteko proposamena egin dute.

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA: Eraikin bakoitzeko arduradun bana izan da eta ikasturte hasieran zuzendaritzarekin bildu dira Hustuketa plana aurrera eramateko.

JANGELA:Jangela arduradunak 2 irakasle izan dira eta behar izan dutenean hartutako erabakien berri elkarri eman diote . B. GURASO ETA IRAKASLE TALDEAK:

BATZORDE IRAUNKORRA: Hilabeteko lehen asteartetan bildu izan gara zuzendaria, 2 irakasle eta 3 guraso. Bilera hauek gehienbat informatiboak izan dira, ikastetxeak gurasoei informazioa pasa eta gurasoek ikastetxeari. Erabaki gutxi hartu dira taldean ikastetxe eta gurasoen arteko elkarlana oso murritza baita.

TESTULIBURUEN BATZORDEA: Zuzendaritza, arlo ekonomikoaren arduraduna, ziklo bakoitzeko irakasle bana eta 2 gurasok osatutako talde hau urtean bitan elkartu da. Ikasturterako behar diren testuliburuez gain, batzorde honetatik bideratu da datorren ikasturtean egingo den kuota igoera.

EKONOMIKOA: Batzorde hau, 3 guraso, 2 irakasle, zuzendaritza eta ekonomia arduradunak osatzen dute. Urtean 2 bilera egiten dituzte kontuen eguneratzea egiteko, urtarrilean eta ekainean, baina aurrerago azaldu bezala, batzorde honek arazo ugari izan ditu ikastetxe eta gurasoen artean bilera adosteko.

JANGELA: Egindako bileratan, antolaketari buruzko erabakiak hartu dira eta horrez gain, jantokian izandako arazoak kudeatu dira; mahaien zulaketa,…

ELKARBIZITZA:Talde hau ikasturtean zehar behin bakarrik bildu da baina gurasoek Elkarbizitzari buruzko Txioak email bidez helarazi dizkiote ikasketaburuari eta ikastetxetik zabaldu dira hauek familietara.

HEZKUNTZA ETA EUSKARA: Talde hau herri mailakoa da eta zinegotzi eta teknikariaz gain, herriko ikastetxeko, guraso elkarteetako eta herriko hainbat elkartetako ordezkariak bildu izan gara. Tratatutako gaiak, ikastetxeko eraikinetako lanak,ikastetxetan ikasleekin egiten ditugun hainbat jardueren antolaketa, aurrekontu,.. eta Euskara bultzatzeko jarduerak izan dira bereziki.


31

Lan taldeak egindako ekarpenak [ikasleriaren ikaskuntza-prozesua, funtzionamendua eta antolaketari lotutako hobekuntzen sintesia]  

  

 

Orokorrean, Lan Talde guztien ekarpena positiboa izan denez, datorren ikasturteari begira ildo berdinean jarraitzea proposatu dute. Batzorde Pedagogikoan, agian denbora faltagatik edo antolaketagatik, erabaki batzuk hartu diren arren, gehiengotan informazioa zabaltzeko erabili izan dugu.Datorren ikasturterako Batzorde Pedagogikoari denbora gehiago eskeiniko zaio eta informazioa pasatzeko bidea izateaz gain, erabakiak hartzeko gunea izango da. Beraz, koordinatzaileak ez dute zubi lana bakarrik egingo, beraiek ere izango dira ikastetxeko erabakietan eragingo dutenak. Koordinatzaile figuraren jarraipena beharrezkotzat jotzen dugu zuzendaritzari koordinazioan lanak errazteko ikasturte batetik bestera. Agenda 21eko batzordeak, bai irakasle zein batzordekideekin biltzeko, egun bat zehazteko proposamena egin dute. Batzorde ekonomikoa, ikasleek oporrak hartu aurretik eta ordutegi arruntean gauden bitartean biltzen saiatuko da, nahiz eta kontuaren itxiera egin gabe egon eta ondoren moldaketak izan. Datorren ikasturtean jangelako arduradun bakarra izango da eta bera arduratuko da Agirretxe, ifarkale eta Itziarko jangelaz. Orokorrean Lan Talde guztiak egokitasunez funtzionatu dute. Datorren ikasturterako aurreikusitako batzorde berriak: Bizikidetza, IKKi eta IKT batzordeak.


32

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarriak

Ikasturtean zehar egindako jardueren zerrenda 

Agenda 21.Konposta 5-6

Antzerki emanaldia

Hezkidetza mintegitik bideratutako 3 jarduera: -

Azaroak 25 : genero indarkeriaren kontrako eguna.

-

Martxoak 8: emakumeen nazioarteko eguna

-

Maiatzak 17: homofobiaren aurkako eguna

 Bertsolaritza  Denok zu.  Eski irteera  Esku pilota  Euskeraren eguna  Inauteriak  Informatika saioak  Liburuaren eguna  Mari domingi eta Olentzero  Mendi irteera  Nitik gura  Santo tomas  Txakurraren heziketa


33

Programaren balorazio kualitatiboa Orokorrean balorazio positiboak izan dira. Zailtasun nagusiak

Zergatiak

 Denok zu: aurkeztutako power pointa ez da hain erakargarria izan eta ikasleak asko aspertu ziren. Genero berdintasunaren inguruko alderdi negatiboak gehiegi azpimarratu ziren indarra positiboetan jarri beharrean.

 Eski irteera: Kontrolpean baina galdu direnak ere badaude. Bueltako bidai luzea eta autobusean txukuntasun eza. 

Inauteriak: orokorrean ondo. Espazio faltagatik 1. Eta 2. Zikloko taldeek gimnasioan eta Erabilera anitzeko gelak erabiltzen dituzte txandakatuz.

 

Jolas orduetako informatika, ikasleek asko erabili dute Liburuaren eguneko Ipuin kontalarien jarduera antolatzeko orduan, ziklokoen artean gaizkiulertuak izan dira. Gabonetako jarduerak ongi joan dira baina zailtasunak hezkidetza eta erlijio aldetik antzeman dira.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Orokorrean jarduera guztien balorazioa positiboa izan da. 

Denok zu:3mailak batera egitean, zaila egiten da lan talde dinamika on bat sortzea, gelaka hobe.

Eski irteera:Kolore identifikatzeko.

Inauteriak:LHko1 eta 2.ziklokoek banatuta egitea

Informatika gela :jolas orduan 5´lehenago ixtea, janaria jatea debekatzea eta impresora bat jartzea momentuko lanak inprimatzeko.

Liburuaren eguneko ipuin kontalariak oso positiboa. Datorren ikasturterako zikloan bideratu ordez, Pedagogikatik pasatzea hobeto ikusten da.

Gabonak:Hezkidetzaren ikuspegitik Mari Domingiren irudia indartzeko beharra dago, hau beti Olentzeroren gerizpean gelditzen baita. Proposamena Mari Domingiri ere goiz oso bat eskaintzea da eta adibidez ikatza zelan egiten den azaldu dezake berak.Gabonetako apaingarrietatik erlijiotasunaren presentzia ezabatzea proposatzen da, irudi erlijiosoak kendu eta bestelakoak erabili.Abestiei dagokienez, HHko ikasleentzat gehiegi izan dira eta erakargarriagoak topatzea ondo legoke.

biziko

petoak

erostea

horrela

gure

ikasleak

hobeto


34

IRTEERA PEDAGOGIKOAK.

HH

LH

HH2

ZUMARDIA

LH1

EKAINBERRIZUMARDIA

OIASSO-

HH3

MONKEYPARK-GATZATOA-

LH2

AQUARIUMLAPURRIKETA

EUREKA-

HH4

TXIKIPARK- LASTUR

LH3

HH5

PAGOETA-ORKESTRA SINFONIKOAEKOGUNEA-DEBA/ITZIAR

LH4

ARANTZAZUDEBAKO AUZOAKELGOIBAR/ARETXABALETA ARAZTEGIAKLEINTZ – GATZAGA-LURRASKA ARNO-AULACIELODONOSTIAN KONTZERTUASUHILTZAILEAK-RUGBI TOPAKETA GALLARTA- LASTUR-BERTIZ

LH5

LH6  DEBANATURA

    

NATURA LUPAZ ETA GUZTIEKIN DEBAKO PADURA ITZIAR INGURUA ITSASERTZA ORNITOLOGIA HISTORIAURREKO GIZAKIA

1

2

3

Antolakuntza

4

ZENTZUMEN

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

x

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak    

Zergatiak 

Denbora gutxi irteerarako. Mendian igotzeko zailtasunak Talde haundiak izanik ( 3 talde mailako) irteera tokiak mugatuak ditugu. Autobusean denbora ugari

Urrutira joan behar garelako eta gero 4etarako bueltan egoten behar izaten garelako. Aulacieloko espazioa txikia da.


35

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

   

Irteera guztiak ondo burutu dira. Aulacielon 3 talde batera sartzen ez direnez, baloratu egin behar da irteera hau egin ala ez. Kontuan izan beharreko beste gai bat, 4etarako bueltatu beharrarena da. Denborak mugatu egiten bagaitu agian beranduago bueltatzeko aukera baloratu behar da. Autobusez denbora gehiegi eskatzen duten irteerak baloratu egin behar dira, esate baterako, Bertizeko irteeran Senperera joatea.


4. Eskolaz kanpoko jarduerak

KIROL ANITZA

1

2

Antolakuntza

3

4

5

6

x

Helburuekiko lotura

x

Denbora /indarrak/emaitza lotura

x

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

x

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak 

Nesken parte hartzea oso eskasa izan da, parte hartzaile osoaren %30a bakarrik

Zergatiak 

Agian izan daitezkeen arrazoiak: 1. Eskaintza erakargarri bat ez egitea 2. Neska entrenatzaile nahikorik ez izatea 3. Gurasoek beren alabak beste jardueretara eramatea 4. …

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Orokorrean ondo joan da: jardunaldiak, entrenamendu saioak, gurasoak…

Esku pilotako monitorea oso ona izan dela, eta entrenamendu saioak oso ondo prestatu dituela. Kiroletan lizentziatua izaki nabaritzen dela bere eskua eta fundamentua.

Aerobikeko irakaslea: Haurrak orokorrean ez dira gustura egon, irakasleak gaixotasun edo arrazoi desberdinengatik huts egin die, eta haurren partzehartzea jaitsi egin da. Datorren urteari begira beste pertsona bat bilatu nahi da.

Ostiraletan 40 haur inguru aritu izan dira. Kalitatean atzera egiten dela eta (espazio txikiegia , zarata) hurrengo urtean egoera hau nola zuzendu daitekeen hitz egin da. Adibidez, taldeak 25eko muga batean jarrita.

Datorren ikasturtean eskaintza aurreratuz (Ekainaren amaieran), taldeen osaketak lehenago egin nahi dira.


37

MENDI IRTEERA

MAILA: LHko ikasleak

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Irteera batzuk aldatu dira.

Zergatiak

-

Eguraldiaren arabera

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Hobekuntza proposamenak Datorren ikasturtean ere, programa erakargarria egiten saiatuko gara. Programaren balorazio orokorra Oso adierazgarria da 31 ume joan dira lehen ziklokoak.beste 27 2. Ziklokoak eta 15 3. ziklokoak. Oso pozik hartu ditugu 1. Lehengo zikloko ume hoiek eta pentsatzen dugu jarraipena izan behar duela. Mendizaletasunaren jarraipena zihurtatzen du beste kirol aukeraren aurrean.


38

ESKI IRTEERA LEKUA: Saint Lary

MAILA: 6.maila.

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak -

-

-

Monitore gabe daudenean ( arratsaldean ) ikasleak ikasitakoa praktikatu nahi dute eta dakitenek bide berriak ezagutu. Praktikan jartzerako orduan mailaren arabera zonaldeka aritzen dira. Orokorrean kontrolpean egoten dira baina galdu egin direnak izan dira.

Zergatiak -

“Kontrolpeâ€? honetan zaila da ikasle guztiak beti batera joatea, erritmo ezberdineko ikasleak, erorikoak, laguntzak,‌ suertatzen baitira.

-

Ordutegiaren barruan irten ginen baina eski estazio ezberdinetako jende guztia bide berdinean elkartu ginen eta denbora asko geldi egon ginen.

-

Ikasleak autobus barruan jaten aritu ziren baina erabili zutena ez zuten batere ondo jaso eta ondorioz, Arteondori barkamen gutuna idatzi zioten. Bidaia luzearen ondorioz izan edo ez, gogora arazi behar zaie autobusa garbi utzi behar dugula.

Bueltako bidai luzea.

Autobusean txukuntasun eza

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Hobekuntza proposamenak - Ikasleentzat kolore biziko petoak erostea. Honela gure ikasleak direnak erreztasunez identifikatu ahalko ditugu. Eski estazioarekin hitz egin ondoren, petoak eramateko arazorik ez dagoela esan ziguten. Beraz, ideia aproposa ikusten denez, petoak erosiko dira. - Arratsaldeko eskia: irakasle bakoitza talde baten ardura hartu eta talde bakoitzeko kideei denok batera joan behar garela abisatu. Erorikoa bada itxaroten, talde bezala lagunduz Programaren balorazio orokorra Ekintza interesgarria da eta ahal bada, antolatzen jarraitzeko modukoa.


39

 GURASOEK ANTOLATUTAKO JARDUERAK

DEBAN:

          

ITZIAR:     

Goizeko zaintzak Haur eta Lehen Hezkuntzan. Psikomotrizitate jarduerak. Igandetan zinema emanaldiak. Abenduaren 24ko ekintzak. Zubi Txiki eguna ( Urriaren 22a). Testu liburuen antolaketa.HH-n Testuliburuen berrerabileraren kudeaketa. Interesgarria izan daitekeen informazio banaketa. Aisialdi berria programan parte hartzaile. Formazio saioak gurasoentzat. Korrika txikia ( tokatzen denean). HH 2ko geletan “ Zubi Elkartea “- ri buruzko informazioa eman.

Goizeko zaintza. Psikomotrizitate saioak. Abenduaren 24ko ekintzak. Inauterietako festa. Gabonetako parkea ( PIN_a)


40



1. EKINTZA: Goizeko zaintzak Haur eta Lehen Hezkuntzan.

LEKUA: Ifarkalen (HH) eta Agirretzen (LH) MAILA: Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

4

5

6

Antolakuntza Helburuekiko lotura Denbora /indarrak/emaitza lotura Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

Ez da zailtasunik izan.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Balorazio positiboa izan da.Familia batzuk zerbitzua lehenago hasteko eskaera egin dutenez datorren ikasturterako zerbitzua7:30ean hasteko aukera aztertuko da.


41

2.EKINTZA: PSIKOMOTRIZITATEA LEKUA: ‌IFARKALEKO ERAIKUNTZA

MAILA.

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

Antolakuntza Helburuekiko lotura

5

6

X X

Denbora /indarrak/emaitza lotura Ekintza eta gastuaren arteko lotura

4

X X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

Ekintza hau duela urteak sortu zuen guraso talde batek. Orain dela pare bat urte esfortzu ikeragarria izan zen honi forma ematea ZUBI GURASO ELKARTEAK zubi lana besterik egiten bait zuen eta du.

Antolakuntza guztia, FUN ESKOLAri eman zitzaion eta honek eskaintzen du eskola medio, antolatzen ditu ordutegiak, eskeintzen ditu saioak, gurasoekin harremana du, saioak kobratzen ditu,....

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Balorazio orokorra Jon Montiel arduradunarekin egiten da urte bukaeran. Kurtso hasieran ere gure baimenarekin ekiten dio eskaintzari eta urtean zehar zenbat haur dauden taldeetan informatzen gaitu baina besterik ez. Proposamen berririk ez dago, ikasturte hasieran eskeiniko da eta taldeak sortzen badira saioak antolatuko dira. Luzaro Ikastetxea eskatzen zaizkion betebeharrekin ados badago (garbitasuna, ordutegia, materiala,....) , guraso elkartea baita


42

3.EKINTZA: ZINEA

Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2 Antolakuntza

3

4

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

 Lizentzia dela eta, umeen pelikulak Lizentziaren mugak eta ahuleziak. euskaraz emateko zailtasun handiak eduki ditugu. Kostata bete ahal izan dugu programa.  Kultur Elkartearen metodología berria dela -eta, Kultur Elkarteko kide bat egon behar da saio bakoitzean etahonek arazoak sortu dizkigu (Komunikazioan,…)

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

 Ekintza honekin jarraitzea merezi du.  Ume asko etorri dira saioetara.  Datorren ikasturteari begira, Udaleko Euskara Departamentutik bideratu beharko litzateke zinearen ekintza.


43

4.EKINTZA: OLENTZERO

LEKUA: DEBA HERRIAN ZEHAR

MAILA: HH2-TIK LH6-RARTE

Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

LH3-TIK GORAKO UMEAK KONTROLATZEA

Zergatiak

LH3-TIK GORA, GURASORIK EZ DENEZ AZALTZEN, ZAINTZAILE GEHIAGO BEHAR DIRA

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

BALORAZIO OROKORRA OSO ONA IZAN ZEN BAINA HOBEKUNTZA BEZALA, DATORREN URTERAKO GURASOEN LAGUNTZA ESKATU ETA LORTU BEHAR DA, BATEZ ERE, LH3-TIK GORAKO UMEEKIN.


44

5.EKINTZA: ZUBI TXIKI LEKUA:

Herrian zehar eta Aldats frontoian MAILA HH eta LH. Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

4

Antolakuntza

5

6

x

Helburuekiko lotura (gurasoek umeekin parte hartzea) Denbora /indarrak/emaitza lotura

x x

Ekintza eta gastuaren arteko lotura (garestia?)

x

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

Haur hezkuntzakoei frontoian geratzeak espazioa mugatu

Eguraldi txarragatik

Haur txikienentzat ez zegoen oso ondo prestatua

Ekintzak ez mugatuta

ziren

aproposak

Gurasoen parte hartze txikia

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Bokata lehenago ematea, umeak gosez zeuden eta berandutu egin zen. Txikienentzako beraien adinerako ekintzak prestatzea.

eta


45

6.EKINTZA:Testu liburuen antolaketa.HH-n Testuliburuen berrerabileraren kudeaketa.

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

5

6

Antolakuntza Helburuekiko lotura Denbora /indarrak/emaitza lotura Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

2017-2018 urtean ez da egin behar izan

Zergatiak

Hhrako metodoloGia aldaketa proposamena dago eta ez da orain arte bezela, urtxintxako ipuin eta lan koadernorik erosi beharko

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak


46

7.EKINTZA: TXIOA-k LEKUA: …………………………………………………… MAILA. Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

Antolakuntza

4

5

6

X

Helburuekiko lotura Denbora /indarrak/emaitza lotura

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

ED: Ez Dagokio Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

● Gaia aukeratzea ● Bi hizkuntzetara pasatzea ●

Familiengandik eskaera falta

--

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

● Esfortzu handia suposatzen du. Jakin behar dena ea merezi duen edo ez, hau da, TXIOA-k jasotzen duten familiei interesgarri/erabilgarri iruditzen zaien edo ez jakitea komeni da ● Inkesta pasako da, erabakitzeko ea esfortzuak merezi duen edo ez.


47

8.EKINTZA: AISIALDI BERRIA PROGRAMA LEKUA: Ikastaroaren arabera. Herriko hainbat lokaletan. Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

MAILA. LH5 eta LH6

3

4

5

6

Antolakuntza Helburuekiko lotura Denbora /indarrak/emaitza lotura Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

-

Zergatiak

-

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Udaleko Euskara batzordeak antolatzen ditu ekintza hauek. Zubiko bi partaide gaude batzorde horretan, baina guk informazioa jaso bakarrik egiten dugu eta hainbat kasutan gure iritzia eman ere. Kudeaketa guztia udaleko euskara teknikariak darama. Antzerkia, Sukaldaritza, Argazkigintza, Bertsolaritza eta Idazketa sortzailea eskaini arren lehen hirurak bakarrik burutu dira. Arrakasta handiena ANTZERKIAK du, izen-emate kopurua kontuan izanda.


48

9.EKINTZA: GURASOENTZAT FORMAZIO SAIOAK

LEKUA: ISPILUEN GELAN

MAILA: HH2-TIK LH6-RA

Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

- Gurasoak formazio saioetara erakartzea eta - Gaia interesgarria ez izatea, denbora falta, batik bat gizonezkoak. gehiengoak hh-ko umeak uzteko zailtasuna, ordutegia‌ umeen gurasoak etortzen dira. - Gai sakonak izaten direnez, denbora - Denbora falta gehiagoren falta nabaritzen da. nahiko hitzaldi luzeak izan arren, denbora gehiagoren gogoarekin joaten dira batzuk. - Euskeraz izan dira eman ditugunak, nahiz eta soportea elebitan izan. euskera ulertzen - Euskeraz izango delako, izan daiteke “ez ez dutenentzat zaila izan daiteke saioak molestatzekoâ€? guraso batzuk bertara ez jarraitzea, gehiengoa euskeraz aritzen etortzea. delako. eta elebitan emateak denbora murriztea egingo luke. Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Balorazio orokorra oso ona izan da. etortzen diren gurasoek oso era positiboan baloratzen dituzte saioak eta askok parte hartzen dute. Aurtengo hitzaldietan denboraz motz gelditu gara, 2 ordu gai batean sakontzeko gutxi delako. Hobekuntza bezala, umeak zaintzeko lekutxo bat behar genuke, zeren, badago umeak inorekin utzi ezin dituelako etor ez daitekeen jendea. beraz, hitzaldia eta umeak zaintzeko lekua egongo den beste leku bat bilatu behar genuke. ikastetxea izan daitekeela aproposena iruditzen zaigu. Saio bakoitza elebitan egitea ezintzat ematen dugu, lehen denbora falta sentitzen bada era horretan gehiago nabarituko litzatekeelako. eta saio bat euskeraz eta bestea erderaz egiteak gastua bikoiztuko luke eta ez dugu uste jende askoz gehiago etorriko litzatekeenik. Badira gai batzuk herritar ororentzat interesgarriak izan daitezkeenak eta deban horrelako saioak gutxi ematen direnez, agian udalarekin hitzegin beharko genuke, urtean zehar hainbat formazio saio antolatzeko eta gastuak banatzeko.


49

10.EKINTZA: HH 2ko geletan “ Zubi Elkartea “- ri buruzko informazioa eman

LEKUA: ‌HH2ko guraso izango direnei, Ifarkalen Programaren balorazio kuantitatiboa 1 2

3

4

5

Antolakuntza

6 X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

Zailtasun berezirik ez.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Guraso askok badakite gure berri aurretik beste seme/alabaren bat daukatelako. Besteei, ZUBIri buruzko informazioa ematen zaie, zer garen, zer egiten dugu, kuotak...


50 ď ś



ITZIARKO GURASOEK ANTOLATUTAKO JARDUERAK

1. EKINTZA: Goizeko zaintzak Haur eta Lehen Hezkuntzan.

LEKUA: Ifarkalen (HH) eta Agirretzen (LH) Itziarko eskolan, Galtzada kalean (HH-LH2)

MAILA: HH2-HH5 eta LH1-LH3

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura X Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

-2 haur bakarrik apuntatu dira eta aldizkakoak -Familiek eta lana uztartzeko antolakuntza, 8 izan dira. zaintza erabili gabe moldatu daitezke.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Itziarko Luzaron Eskolan egiten diren goizeko zaintzak (HH eta LHn), Itziarko Lizarbe Guraso Elkarteko kide diren guraso talde batek kudeatzen du. Ikusirik datorren ikasturteari begira, bi famili bakarrik apuntatu direla zerbitzu hau erabiltzera Auzo Udalekoekin bilduko gara gure egoera zein den argitzeko eta laguntza ekonomikoa eskatzeko zerbitzu hau mantentzeko esfortzua egin nahi baitugu.


51

2. EKINTZA: PSIKOMOTRIZITATEA LEKUA: ‌GALTZADA KALEKO ERAIKINEAN

MAILA.HH2-LH2

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

-Talde batean ratio nahiko handia egon da.

-Aurten ikasturtean zehar haurren baja eta alta batzuk egon dira

-Ikasturte hasieran psikomotrizitatera apuntatu ziren haurren gurasoei orri bat banatu zitzaien sinatu ondoren itzultzeko (bertan urte guztiko konpromezua zela adierazten zen) eta inork ez du bueltan sinatuta ekarri.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Itziarko Lizarbe Guraso Elkarteak psikomotrizitatearen balorazio positiboa egin du. Datorren ikasturteari begira, kurtso hasieran bilera bat egingo da eta bertan kuoten ordainketei dagokionez, urte guztiko konpromezua hartuko dela azalduko da. Bestalde, bi taldeetan ratioak zehaztuko dira arazorik egon ez dadin. Horretaz gain, material berria edota psikomotrizitate gelari beste egitura/antolakuntza bat emateari buruz hitz egin da Garazirekin egindako balorazioan. Azken hau, tutore taldeari transmitituko zaio elkarlanean aldaketak egin ahal izateko.


52

3. EKINTZA: OLENTZERO LEKUA: ‌GALTZADA KALEKO ERAIKINEAN

MAILA.HH2-LH2

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

-Zailtasunak topatzeko.

izan

Zergatiak

ditugu

Mari

Domingi -Zaila suertatu zaigu haurrentzat ezaguna egingo ez zitzaien herriko emakume bat topatzea.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Hurrengo urteari begira astoa bi saskikin joatea buelta segurtasun gehiagokin egiteko

4. EKINTZA: INAUTERI FESTA LEKUA: ‌GALTZADA KALEKO ERAIKINEAN

MAILA.HH2-LH2

Programaren balorazio kuantitatiboa 1 Antolakuntza Helburuekiko lotura

2

3

4

5 X X

Denbora /indarrak/emaitza lotura Ekintza eta gastuaren arteko lotura

6

X X


53

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

-Proposaturiko jolas/txoko ezberdinak antolatzeko guraso elkarteko gutxi geunden

-Guraso gutxi geunden hori gestionatzeko

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Asko gustatu zen eta jende asko ibili zen

5. EKINTZA: GABONETAKO PARKEA LEKUA: ‌GALTZADA KALEKO ERAIKINEAN

MAILA.HH2-LH2

Programaren balorazio kuantitatiboa 1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Programaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

-Materiala prestatzea eskulan, margoketa‌ egiteko.

-Beste urteetatik gauza material gutxi zegoen

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Txoko ugari egon, ume asko ibili zen eta amaierako ipuin musikak ere asko gustatuzitzaien ume eta gurasoei


54

5. Eskolako zerbitzuak

Zerbitzu mota jantokia garraioa liburutegia

ludoteka

x x

goizeko gela

x

…………………

Zerbitzuaren balorazio kuantitatiboa 1.- JANTOKIA AGIRRETXE- IFARKALE

1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Zerbitzuaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak   

 

Bai Agirretxen zein ifarkalen bazkaltiar kopurua oso altua da. Ifarkalen %68 eta Agirretxen %90. Agirretxe, begirale eta ikasleen arteko harremanetan zailtasunak izan dira. Eraikinaren itxura dela eta jangela oso altua da eta bazkaltiar kopuruaz gain, oihartzun handia dago eta zarata izugarri sortzen da. Jangela uzteko erabakia berandu hartzen duten familiak, kuotak berandu ordaintzen dituztenak,.. antolakuntzan eragozpenak sortzen dituzte. Jangelako mahaiak hondatzen ari dira. Eguneroko asistentzia partea, formulario bidez egiten da eta askotan irakasleek berandu bidaltzen dituzte eta batzuetan bidali ez.

Zergatiak 

   

Agirretxe herriaren gainkaldean dagoenez kokatua eta eguerdiko denbora oso laburra denez, ikasleek ez dute etxera joan-etorria egiteko astirik. Bazkaltiar kopuru handiak, arazoak sortzen ditu antolakuntzan. Begiraleen zein ikasleen jarrera ez da ona. Jangela araudia ez da zorrotz aplikatzen eta horren ondorioz agian jendeak ez du araudia betetzen. Ikasleek mahaiak zulatu dituzte labanekin eta ohar bat bidali behar izan da etxeetara familiek horri buruz hitz egiteko.


55

Zerbitzuaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

- Soinuaren bolumenarena orokorrean eskola guztiak landu beharreko gai bat da beraz eskola moduan, eta denon inplikazioarekin, neurri batzuk hartu beharko lirateke arazo honi irtenbide bat emateko. Ikasturte hasierako “sermoiak” ez du ezertarako balio. -Sukaldariekin, harremana eta komunikazioa, orokorrean ona izan dela esango nuke. Bukatzeko esan, bi jangelen funtzionamendua ona izan da eta zerbitzua modu egokian eman ahal izan dela. -

Arautegia zehatz betetzea arazoak ekiditeko.

-

Lan nekeza eta zaila izan arren, zarataren arazoari irtenbideak topatzea.

-

Digitalizazioaren bidean hartutako erabakiekin jarraitzeko  Hutsegiteak zeintzuk diren adierazteko Formularioarekin jarraitzea.  Zerbitzuaren erabilpen eskaerak Formularioaren bidez egitea. Onartutako eskaeren berri gurasoei emateko, bide bat topatzea.

1.- JANTOKIA ITZIAR

1

2

3

4

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura

X

Denbora /indarrak/emaitza lotura

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Zerbitzuaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

Zergatiak

Dena ohiko parametrotan joan da. Momentuko arazo puntualei erantzuna ematen saiatu gara eta ez da aipatzeko ezer gertatu.

Zerbitzuaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Jangelako arduradunak ohiko bilerak egin ditu. Bilera horietan jangelako martxa, haurren portaera eta beste hainbat gauzataz hitz egin dugu lasai eta giro onean. Alde bietako komunikazioa egon dela esango nuke. Beti ere denon iritziak kontutan hartuz eta adostasunera ailegatuz.


56

2.- GARRAIOA

1

2

3

4

5

Antolakuntza

6 x

Helburuekiko lotura

x

Denbora /indarrak/emaitza lotura

x

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

Zerbitzuaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak 

Zergatiak

Ez dira egon.

Zerbitzuaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

  

Funtzionamendu aldetik ona izan da. Agirretxeko eskola sarreran udaltzaingoaren laguntza segurtasuna bermatzeko eskertzekoa da. Udaltzainaren zerbitzuaren eskaintza egoten jarraitzea.

3.- LIBURUTEGIA-AGIRRETXE

1

2

3

Antolakuntza

5

6

X

Helburuekiko lotura Denbora /indarrak/emaitza lotura

4

X X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura

X

Zerbitzuaren balorazio kualitatiboa Zailtasun nagusiak

 Denbora gutxi izan da liburu guztiak erregistratu eta dagoen lan guztia burutzeko  Ikasleak joaten direnean askotan apalak desordenaturik uzten dituzte.

Zergatiak  Denbora gutxi izan dugu eta erronka handiegia izan da. Hala ere, aurrerapauso batzuk eman ditugu liburutegiari duintasun bat eman ahal izateko.   Batzutan liburuak ez dira behar bezala ipintzen.


57

Zerbitzuaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak  Dinamika berdinarekin jarraitzea espero da liburuak era egokian sailkatuak egon daitezen.  Liburutegia ordenatuta egotea ezinbestekoa da. Horretarako, bertan parte hartzen dutenen erantzukizuna eskatzen da.  Etapako maila bakoitzean dauden ikasleei gelan edukitzeko liburu erregistro orri bat emateko proposatuko da, bertan hartzen dituzten liburuen datak eta informazioa gehigarri ipini dezaten.  Liburutegiaren koordinaketa hobeto eramatearren, ziklo bakoitzean arduradun bat egotea proposatzen da.

6. Ekonomia-kudeaketarako planaren ebaluazioa

Aplikazio informatikako orria inprimatu non aurrekontua kapituluka eta bere betearaztea adierazten den. Ondoren, plana baloratu eta ondorioak atera, finantza – baliabide banaketaren irizpideei begira (IUPean proposatuarekiko koherentzia) Ondo ibili dena   

AKA-ren profesionaltasuna. Kontrol sistema, gastuen justifikazioa eta erregistroa. Egin behar diren txostenak, informazioa ematea Ekonomi Batzordeari eta baita Delegaritzari ere. Egoki burutu dira. Testuliburu taldeari emandako gastuen azalpena.

Hobetu beharrekoa 

Ekonomi Batzordea indartu, gurasoak bileratara etortzeko eragozpenak izaten dituzte eta konponbide bat topatu behar dugu.

Hobetzeko proposamenak 

Batzordearen bilera, ordutegi normalean gaudenean egitea, goiz eta arratsalde gaudenean. Ekaineko azken egunetan, nahiz eta ondoren diru kontuetan aldaketak egon.

Ekonomia-kudeaketari begira informazio aipagarria.

  

Aurten diru –laguntza ez dugu jaso ez funtzionamendurako ezta hornikuntzarako zati bat ere. Bestalde, Jangelako diru kontuan asko dagoenez, bertatik traspasoa egiteko agindua jaso dugu 2 aldiz. Jangelako kontutik ausolaneko fakturak bakarrik ordaintzen dira eta jangelak dakartzan gastu handiak( ekipamendua) Luzaroko kontutik egiten dira. Behin Betiko Aurrekontua ikasturte bukaeran ixten da eta Ekonomi Batzordeak onartu ondoren Hezkuntza Sailera bidaliko da.


58


59

7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana

Eskola komunitaterako informazio bideen balorazioa bideak

erabiltasuna bai

bilerak

ez

X

bisitak

aldizkariak web gunea

behin

X

HH-n bitan LH-n hirutan

X

Ikasturtean behin

Zumaiako ikastetxera egindako bisitan informazio asko jaso genuen IKT arloari buruz bereziki , eta telefonoz zein email aritu gara zalantzak argitzen. Goldea digitala. Paperez nahiz posta elektronikoz, gurasoek eskatu duten arabera. Datorren ikasturterako guraso gehienek emaila izanik, bide hau erabiltzera animatuko ditugu papera ekiditeko asmoz.

 x

x

oharrak

Gurasoen bilera deialdia paperez nahiz korreo elektronikoz bidali da.

x

X

posta arrunta

 

x

X

posta elektronikoa

gutxitan

Behar den bakoitzean.

X

informeak

askotan

balorazioa, ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Behar izan denean

X

elkarrizketak

maiztasuna

X

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko planifikazioaren balorazioa egin da bai IKASLERIA

IRAKASLERIA

ADMINISTRAZIOA BESTE ERAKUNDE

ez X

Ez dagokio

X

FAMILIAK

OOG-OMR

zergatiak [egin ez denean]

X

x

x x

Ez dagokie

hobekuntza proposamenak


60

8. IUPren garapenaren jarraipenaren ebaluazioa

A bai asko handi a

Aurreikusitako tarteko ebaluazioak egitea

Erabilitako metodologiaren baliotasuna: datuen azterketa, akordioak ...

B ez gutxi txikia

Zergatiak [B kasuan]

Hobekuntza proposamenak

x

x

x Ikastetxeko komunitatearen partaidetza.

x OOGari informazioa

x Klaustroari informazioa

Ondorioak IUP baliagarria eta beharrezkoa da ikastetxea planifikatu eta kudeatzeko.


61

9. Ondorioak eta hobekuntza proposamenak

Ondo ibili dena   

       

Koordinatzaile eta eraikinetako arduradunak. Klaustroa. Zuzendaritza-irakasleen arteko komunikazioa. Informazioa, oharrak, deialdiak...zabaltzeko korreo elektronikoa erabili da. Eskola-guraso arteko komunikazioa. Eskaeren arabera, papera edota korreoa erabili da. Pedagogi Batzordea. Batzorde Iraunkorra. Ekonomi kudeaketa. Teknologia berrien kudeatzaileak. Eraikinetako mantenu zerbitzua. Familiekiko harremanak. Herriko eta erakundeekiko harremanak.

Hobetu beharrekoak

Luzaro kudeatzeko izendatuta dauden karguen eginkizunen planifikazioa eta burutze lana, taldeak berak bere gain hartzea, hau da, Batzorde bakoitza autonomoa izatea, beti ere, zuzendaritzarekin elkarleanean arituz.

Batzorde Pedagogikoari pisu gehiago ematea ikastetxeari buruzko erabakietan.

Formazio saioen zehaztapena ikasturte hasieratik finkatzea.


62

Eranskinak a ne xos


63

LUZARON 2017-18 IKASTURTEAN ERAIKINAK ERABILTZEKO JASO DIREN BAIMEN ESKAERAK IFARKALEN      

Zubi Guraso Elkarteak, Psikomotrizitate gela ikasturtean zehar psikomotrizitate klaseak eskaintzeko. Guraso talde batek, gela bat, ikasturtean zehar goizeko zaintza antolatzeko. Odol emaile elkarteak, jangela. Erraldoi taldeak, jolas gunea entsaioak egiteko. Udaletxeak eguraldi txarra eginez gero , Begiradak emanaldirako Guraso talde batek danborrada ensaiatzeko.

AGIRRETXEN      

Guraso talde batek, liburutegia, ikasturtean zehar goizeko zaintza antolatzeko. Mendata institutokoek abenduaren 22an Bertso saio antolatzeko Jangelan. Guraso talde batek goiko patioa urtarrilaren 5ean Kabalgata antolatzeko. Udalak, Soro Peri egunean, 2017-01-07, goiko patioa aparkaleku bezala erabiltzeko. Udalak, udaran goiko patioa aparkaleku bezala erabiltzeko,ekainaren 24tik abuztuaren bukaera arte. Kolore-anitz taldeak, udalekuak antolatzeko; bi gela, jangela, beheko patioa eta frontoia.

 ITZIARREN  

Itziarko gurasoek, psiko gela, ikasturtean zehar goizeko zaintza antolatzeko. Gurasoek, Andutz eguna antolatzeko HH 2 urtekoen gela.

Hauez gain,hainbat arrazoiengatik bertan behera gelditu diren beste eskaera batzuk ere jaso ditugu: Gimnasioa, Gimnasia saioak emateko,saskibaloi taldeak erabiltzeko eta baita Kapoeira emateko. Ikastetxeko patioa herriarentzat zabaltzeko.


64

Profile for luzaro ikastetxea

2017-18 ikasturteko memoria  

2017-18 ikasturteko memoria  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded