Page 1

Urteko plana 2017-18


1


Aurkibidea 1. Sarrera eta justifikazioa

4

2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa

7

3. Irakaskuntza-jardueren programa

3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak

18

3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

27

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

28

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa

32

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa

41

5. Eskolako zerbitzuak

42

6. Ekonomia-kudeaketarako plana

43

7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana

44

8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena.

46

9. Eranskinak

47

9.1. Prestakuntza Ekimen Globalaren Proposamen eskaera

48

9.2. OOGren onartze-agiria acta de aprobaciรณn del OMR

50

2


1. Sarrera Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak

Gure helburua da gure ikasleak gizarteak planteatzen dituen erronkei era kritikoan aurre egitea, beti ikasleengandik ahalik eta emaitzarik edo etekin handiena lortzea bizitzako arlo guztietan. Horregatik, kontuan izango ditugu ikasleek dituzten ezaugarriak , eta hauen beharrizanei, dagozkien moduan erantzuteko, ditugun baliabideak erabiliko ditugu.

2017-2018 ikasturterako helburuen aukeraketan hauek izan dira gure oinarri nagusiak: -

2016-17ko memorian jasotako ekarpenak. 2016-17 ikasturteko ebaluazio diagnostikoaren emaitzak. Hezkuntza komunitateko sektore ezberdinetan dauden taldeek egindako ekarpenak . Hezkuntza Departamentuaren norabidea eta ildo estrategikoak: . Konpetentzien Marko Orokorra . Bizikasi ekimena . Irakurketa plana

Hauez gain, gure ikastetxeak honako ataletan dituen beharrak ere hartu ditugu kontutan:

-

Hizkuntza Proiektua: irakurketa plana Hainbat dokumentu egokitzearen beharra Ikasleen emaitzak hobetzeko asmoz, Zeharkako eta disziplina arloko konpetentziak garatzea eta ebaluatzea.Errubrikak zehaztu. Elkarbizitza plana: eskolako espazio desberdinetan ematen diren gatazkak kudeatzeko, estrategiak ezagutu eta erabiltzea. IKT arloan Ikastetxeen heldutasun maila ertaina lortuta , arlo honetan irakasleria trebatze beharra eta honek dakartzan betebeharrak ( informatika gela, intranet....Gizarte mailan sortzen diren beharrei erantzuteko.

3


Egiteko prozedura eta lan-metodologia 1. Zuzendaritza taldeak IUParen garatze lana koordinatzeko ardura du. 2. Zuzendaritzak, eskola-komunitate partaide guztien iritzi eta ekarpenak kontutan hartu ditu, aurreko ikasturteko memorian bildutako behar edo premien araberako proposamenetan oinarrituta. 3. Aipaturiko ekarpenak ikasturte amaierako Klaustroan azaldu eta konpartitu dira. 4. Ekarpenak Pedagogi Batzordean aztertu dira Urteko Planean islatzeko. 5. Batzorde Iraunkorrari aurkeztu zaio eta aldi berean gurasoen ekarpenak jaso. 6. Eskola emaitzak eta ebaluazio bileren aktak kontutan hartu dira. 7. Talde-eragile guztien proposamenak oinarri hartuz, Zuzendaritzak, Pedagogi Batzordearekin batera 2017-18 ikasturteko helburuak finkatu ditu. 8. Klaustroari Plana azaldu ondoren, Eskola Kontseiluari azalduko zaio, onar dezan. 9. Onartu ondoren IKT arduradunek eskolako Web orrian eta intraneten zintzilikatuko dute Hezkuntza-Komunitateak eskura eduki dezan. 10. Azkenik Ikuskaritzari helaraziko zaio. Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak bai Klaustroa

ez

Iritziak , proposamenak eta iturri ezberdinetako informazioa batu eta erabakiak adostu. Klaustro bileretan: helburuak planteatuz,laburbilduz eta onartuz.

x

Batzorde pedagogikoa

Proposamenak egin, zikloetako ekarpenak bildu, aztertu, proposatu. Planak eta Proiektuak koordinatu. Arlo pedagogikoa antolatu.

x

Zikloetako taldeak

zer-nola qué-cómo

Batzorde pedagogikoetan erabakiak aztertu eta adostuz. Jarduerak zehaztu eta koordinatu eta baloratu ondoren hobekuntzak proposatu. Materiala prestatu eta antolatu.

x

Ziklo bileretan. Helburuak, jarduerak… proposatuz Mailari dagokion programazioa gauzatu Mailako beste mailakideekin koordinatu

Mailetako taldeak

x Mailako bileretan: jarduerak proposatzen, ebaluatzen,…

Departamentuak

x

Proiektuen arduradunak

x

Proiektuen ekarpenak, proposamenak... Proiektuen koordinazioa eta dinamizazioa. Jardueren proposamena. hobekuntzak proposatu; Informazioa pedagogikara helaraziz eta gainerako organoei zabalduz

4


Zikloetako koordinatzaileak

Zuzendaritzarekin egindako bilerak zikloetan zabaldu, proposamenak egin eta zuzendaritzara bideratu zikloa ordezkatuz

x

Ikasleriaren ordezkariak

x Tutore, irakasle eta Zuzendaritzarekin elkarrizketa bidez eta baita kontseilu eta batzordeen bidez proposamenak luzatu eta bildu. Izandako elkarrizketetan eta egunerokotasunean Urteko Plana eta gainerako Proiektuak bideratu eta koordinatu. Zikloko proposamenak jaso eta bideratu. Eskolako jarduerak koordinatu. Eskolako eta ikasleekin lotutako informazioa familiei helarazi. Ematen diren berrikuntzen berri eman eta proposamenak luzatu Familien iritziak kontuan izan. Familiek egiten dituzten jardueren balorazioa jaso eta bideratu.

Familien ordezkariak

x

Admin. eta Zerbitzuen langileria

x

Zuzendaritza taldea

x

Entrepresak-erakundeak

x

Egiten dituzten eskaintzak Batzorde Pedagogikoan aztertzen dira.

Beste batzuk

x

5. eta 6. mailetako ikasleen galdetegia.

5


2.1. Helburu orokorrak 1

IKT Heldutasun maila ertaina finkatzea eta sustatzea.

iturburuak x

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

  

Aro berriari erantzunez irakasleria digitalizazio alorrean formatzea, trebatzea eta euskarriak erabiltzea. Aurreko ikasturtean emandako pausoei jarraipena ematea eta garatzen jarraitzea. IKT baliabide digitalak administrazioan erabiltzea.

x

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x

urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk hezkuntza administrazioa

x

kanpoko agenteak beste batzuk

2 Ahozko eta irakurriaren ulermenerako estrategiak landu.Irakurketa plana diseinatu.Irakurtzeko zaletasuna bultzatu.

iturburuak x

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua

x Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

  

Formazio saioetatik irakasleek egindako ekarpenak. 2017ko Ebaluazio Diagnostikoko Hizkuntza konpetentzian lortutako emaitzak. Ikasturte hasierako ebazpena

curriculum proiektua AJA

x

hobekuntza plana

x

urteko memoria

x

emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak

6

otros


2.1. Helburu orokorrak iturburuak

3 Ikastetxeari egokitutako eta praktikotasuna emango dion irakasleen memoria osatzeko txantiloi bat sortzea eta ikasturte bukaeran erabiltzea

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua curriculum proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

AJA hobekuntza plana

x

urteko memoria emaitza akademikoak

  

Irakasleen memoriak Irakasleek egindako ekarpenak. Zuzendaritzako ekarpenak

ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam.

x

beste barne agente batzuk hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak

x

beste batzuk

iturburuak 4

x

Lau eraikinetako eskola komunitateak benetako larrialdia sortuz gero , nola jokatu behar duen jabetzea.

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua curriculum proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

AJA hobekuntza plana

x

urteko memoria emaitza akademikoak

 Osasun esparrua zaintzeko tresnak eskuratzea, hau da , prebentzioaren onurak aurreikustea.

ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

x

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

7


2.1. Helburu orokorrak iturburuak 5

Gaitasunetan oinarritutako curriculuma ezagutzea eta ikasgeletan garatzeko prestatzea.

x

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua

x Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana urteko memoria

   

emaitza akademikoak

Heziberri 2020 Ikasturte hasierako ebazpena. Ikastetxeko Programazioak Berritzeguneko aholkularitza

ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

x

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

iturburuak 6

Jazarpen egoerak prebenitzeko eta bideratzeko irakasleak prestatzea eta protokoloa diseinatzea.

x

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

x

curriculum proiektua

x

AJA hobekuntza plana urteko memoria

  

emaitza akademikoak

Ikas komunitate osoan eragingo du . Ikastetxean konpetentziak ahalik eta modurik hoberenean garatzeko giro positiboa bermatu. Behatokiaren osaketa harremanak eta joerak bideratzeko,

ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

x

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak

x 8

beste batzuk


2.1. Helburu orokorrak iturburuak 7

16/17 ikasturtean egindako Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzak aztertzea eta hobekuntza plana diseinatzea.

x

hezkuntza proiektua plan estrategikoa zuzendaritza proiektua

x

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana urteko memoria

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

x

emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak familien proposamenak adm. eta zerb. proposam.

  

E.D.17ko emaitzak. Irakasleek, ikasleei buruz egindako ekarpenak. Ikasturte hasierako ebazpena.

beste barne agente batzuk

x

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

9


2.2. Jardueren planifikazioa 1.Helburua

IKT Heldutasun maila ertaina finkatzea eta sustatzea.

jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Berritzeguneko mintegietan parte hartu: -G-suite kudeatzaileen mintegia. -Irakasleen konpetentzia digitalaren mintegia

Joxe U. eta Iker

Hilero astelehenetan.

Berritzeguneko pertsonala.

- Formazio saioak burutu dira. - Irakasleriak ikasitako praktikan

Mintegietan jasotako informazioarekin klaustrokideak formatu

Joxe Urkiri eta Iker

Hilero astelehenetan

Berritzeguneak eskaintzen duen informazioa eta materiala eskuratu.

- Ikasitakoa ikastetxerako baliagarria izan da.

Ikasturtean zehar

Maila ertaina arautzen duen txostena.

Maila ertaineko item-ak gauzatu eskolako irakasle eta ikasleen profila hobetzeko: - Liburutegia digitalizatu. - Informatika gela ikasleei zabaldu

Liburutegi ardur( Jon) Zuzendaritza. Irakasleria

Intranetaren erabilera zabaldu ( hutsegiteak, notak, calendar, zaintzak, matxurak,dokumentuak konpartitu...)

Joxe U. eta Iker M.

Ikasturte osoan

Irakasleen ordenagailuak Aplikazio desberdinak

Informazioaren tratamenduan euskarri digitalak bultzatu( eskolako lanetan eta gurasoekin harremanetan)

Eskola komunitatea

Ikasturte osoan

Interneta: web orria, mezuak,‌

10

jarri du.

- Liburuak digitalizatzea lortu da. - Ikasleak jolas-orduetan Informatika gela erabiltzen dute. - Calendarren bidez eskolako jarduerak adierazten dira( bilerak, ikasleen jarduerak, irteerak...) - Gela amankomunak ,zaintzak, matxurak Calendarren bidez kudeatzen dira. - Intraneten Ikastetxeko dokumentuak biltzen dituen karpeta sortu da. - Administratzailea eta irakasleriaren arteko komunikazioa Hangoutsaren bitartez egiten da. -

Eskola komunitateko kideen lan eta harremanak era digitalean egiten dira.


2.2. Jardueren planifikazioa 2.Helburua

Ahozko eta irakurriaren ulermenerako estrategiak lantzea.Irakurketa plana. Irakur zaletasuna bultzatzea. Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

Hizkuntzaren garapena ikastetxean: Hizkuntza proiektua, ahozkotasuna eta irakurketa plana mintegian parte hartu eta klaustroari zabaldu.

Esther eta Joseba

Ikasturte osoan

Irakurketaren ulermena lantzeko ikastetxean egiten denari buruzko hausnarketa

Koordinatzaileak

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Berritzeguneko aholkulariak

- Formazio saioak burutu dira. - Ikasitakoa ikastetxerako baliagarria izan da.

urrian

15-16 ikasturteko Hobekuntza Plana

-Irakasleek egiten dutenaren erreflexioa egin dute txantiloi bat osatuz

2. hiruhilekoan

Berritzeguneko aholkularitza Hainbat iturritako materiala

-Irakurketa saioak noiz egingo diren planifikatu da. 3. Hiruhilekoan

Egunero, irakurketa saioak era sistematikoan txertatu eta informatika/irakurketa bikoizketa saioak planifikatu

Irakasleria

Testu desberdinak aukeratu eta ulermenerako estrategiak zehaztu.

Josebe Zubikarai Koordinatzaileak Irakasleria

Ikasturte osoan

Heziberri 2020 Berritzegunetik eta beste hainbat lekutik jasotako materiala eta testuak. Ulermenerako estrategiak

-Irakurketa lantzeko testuak aukeratu dira. -Testuen ulermenerako estrategia desberdinak erabiltzen dira. 2. Hiruhilekoaren bukaeran.

Irakurketaren eta ahozkoaren ulermena ebaluatzeko errubrikak sortu.

Koordinatzaileak Irakasleria

2. hiruhilabetean

Berritzegunetik eta beste hainbat lekutik jasotako materiala.

-Maila guztietan, irakurketaren ulermenerako errubrikak sortu dira. -1. eta 3. hiruhilabete amaieran.

Liburutegia hornitu eta erabilera bultzatu.

Jon Irakasleria

Astean ordu bete.

Liburu berriak liburutegia

Liburu berriak erosi dira Liburutegia maiztasunez erabiltzen da Maiatza

Irakurketa bultzatzeko “liburuen altxorra� programan parte hartu

Karmele

Urtarrilaren 25etik martxoak 8 arte.

Galtzagorri elkartearen liburuak

Ikasleentzat baliagarria izan da programan parte hartzea 2. hiruhilekoan

11


2.2. Jardueren planifikazioa 3.Helburua

Ikastetxeari egokitutako eta praktikotasuna emango dion irakasleen memoria osatzeko txantiloi bat sortu eta ikasturte bukaeran erabiltzea. Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Ikasturte amaierako memoria egiteko eredu desberdinak aztertu

Zuzendaritza irakasleria

3.hiruhilabetean

Iturrri desberdinetako material desberdinak.

Ereduak lortu eta aztertu dira. Maiatzean

Ikastetxerako egokia izan daitekeen txantiloia sortu.

Zuzendaritza irakasleria

3.hiruhilabetean

Iturrri desberdinetako material desberdinak.

Eredu berria sortu da. Maiatzean

12


2.2. Jardueren planifikazioa 4.Helburua Benetako larrialdia gertatuz gero, ikasleek zer egin behar den jakin dezaten larrialdietako simulazioak burutzea.

Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Arduradun eta zuzendari berrien formazioa.

Eukene eta Amaia.

Zuzendariarena Lehenengo hiruhilekoan eta arduradunarena ikasturte osoan zehar.

Mintegiko formazio saioak eta on-lineko formazioa

Mintegia baliagarria izan da.

Lau eraikinetan simulazioa burutu.

Eukene eta Amaia S. Agirretxen. Ifarkalen , Ainhoa Itziarren,Itziar R.

Lehenengo hiruhilekoan.

Eraikin bakoitzeko Plangintza.

Eraikin bakoitzeko simulazioa ondo burutu da.

Simulazioa egin ondorengo Txostena Prebentzio atalera bidali.

Eukene eta Amaia S. Agirretxen.

Lehenengo hiruhilekoan.

Simulazio txostena

Eraikin bakoitzean simulazioaren balorazioa egin da.

13


2.2. Jardueren planifikazioa 5.Helburua

Gaitasunetan oinarritutako curriculuma ezagutzea eta ikasgeletan garatzeko prestatzea. Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Heziberri 2020

Konpetentzien ezaugarriak eta osagaiak ezagutzen ditugu. Azaro bukaeran

Berritzeguneko Materiala eta aholkularitza Heziberri 2020 Ikastetxeak eginak dituen programazioak

Programazioak egokitu dira

Heziberri 2020 Ikastetxeko programazioak

Zehar konpetentziak txertatu dira Urtarrila

3. hiruhilekoa

Berritzeguneko materiala Hainbat iturri

Maila bakoitzeko arazo egoeran oinarritutako unitatea sortu da Maiatza

3. hiruhilekoa

Heziberri 2020 Barne eta Kanpo frogetako materiala Berritzeguneko materiala

Ebaluazio tresnen errubrikak sortu dira.

Oinarrizko eta zehar konpetentzien ezagutza sakondu.

Ikasketa burua koordinatzaileak Irakasleria

Azaroan

Programazioen helburuak birpasatzea( Hizkuntzak, Musika eta Gorputz hezkuntza) eta lege berriari, HEZIBERRI 2020ri, egokitzea

Ikasketa burua koordinatzaileak Irakasleria

1.hiruhilekoan

Gutxieneko ebaluazio adierazletan zehar konpetentziak txertatu

Ikasketa burua koordinatzaileak Irakasleria

2. Hiruhilekoa

Arazo egoeratan oinarritutako mailako unitate didaktikoak sortu

Ikasketa burua koordinatzaileak Irakasleria

Hizkuntzak, Musika eta Gorputz hezkuntzako ebaluazio tresnen errubrikak sortu

Ikasketa burua koordinatzaileak Irakasleria

14

1.Hiruhilekoan

Maiatza


2.2. Jardueren planifikazioa 6.Helburua

Jazarpen egoerak prebenitzeko eta bideratzeko irakasleak prestatzea eta protokoloa diseinatzea.

Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Berritzegune eta Ikuskaritzatik antolatzen diren hainbat mintegi eta hainbat prestakuntza saiotan parte hartu eta informazioa klaustro osoari zabaldu.

Zuzendaria, ikasketa burua, LiĂąe eta Itziar

Ikasturte osoan zehar

Jasotako informazio eta materiala

Formazioa baliagarria izan da Informazioa klaustroari zabaldu zaio

Behatokia eta Talde dinamizatzailea sortu

Ikasketa burua, aholkularia, irakasleak, gurasoak, ez dozenteak

Eskola komunitateko partaideak

Behatokia sortu da Talde dinamizatzailea sortu da Abendua

Jazarpen egoeratan martxan jarri beharreko protokoloa sortu.

Klaustroa

Berritzeguneko materiala

Protokoloa sortu da Maiatza

1. Hiruhilekoa

Ikasturtean zehar

15


2.2. Jardueren planifikazioa 7.Helburua

16/17 ikasturtean egindako ebaluazio Diagnostikoaren emaitzak aztertzea eta hobekuntza plana diseinatzea.

Jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

Barne eta kanpoko ebaluazioen emaitzak aztertzea ( Ebaluazio Diagnostikoa eta akademikoak)

Zuzendaria Irakasletaldea

Urria- azaroa

Hobekuntza plana diseinatzea

Ikasketa burua, aholkularia eta mailako irakasle bana.

2.-3. hiruhilekoan

baliabideak

16/17 ikasturtean egindako ebaluazio Diagnostikoaren emaitzak

16

17eko EDren emaitzak, Berritzeguneko aholkularitza, Hainbat iturri

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Emaitzem analisia egin eta txostena osatu.

Hobetzeko proposamenak biltzen dituen dokumentua osatu da.


3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

Eskola egutegia eta ordutegia

Ordutegia: Goizez eta arratsaldez : 09:30- 12:30 14:00- 16:00 Jardunaldi trinkoan: irailaren 7an eta 8an 09:30- 13:00 Ekainaren 21ean eta 22an 09:00-13:00

17


Ebaluazioen egutegia

Ebaluazio bakoitzean tutore eta espezialista guztiak biltzen dira ikasle guztien bana-banako ebaluazioa egiteko aholkulariarekin eta ikasketa-buruarekin batera.

HAUR HEZKUNTZA 1.

Ebaluazioa:

HH 2urtekoek gurasoekin irailean lehen elkarrizketak eta abenduan ebaluazio bilerak egiten dituzte HH 3, 4 , 5 urte: otsailaren 14tik – otsailaren 16ra 2. Ebaluazioa: maiatzaren 28tik – ekainaren 5 era

LEHEN HEZKUNTZA 1.

Ebaluazioa: azaroaren 28tik – abenduaren 4ra

2.

Ebaluazioa: martxoaren 12tik – martxoaren 16ra.

3.

Ebaluazioa: maiatzaren28tik – ekainaren 5 era

18


Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Gure eskola 4 eraikuntzatan banaturik dagoenez, ardurak banatzeko irakasle gehiago behar ditugu informazioa eta lana guztiengana iristeko.Ondorioz, ardura bakoitzeko buru bat eta ziklo bakoitzeko arduradun bat izendatzen dugu. Hala ere , proiektu hauen buruak egokitzean, egonkortasuna eta finkotasuna izaten ditugu kontutan, urteetan zehar proiektuei jarraipena eman ahal izateko. KOORDINATZAILEAK Ikastetxean 5 koordinatzaile ditugu, 3 Agirretxen, 1 Ifarkalen eta 1 Itziarren. Azken 2 hauek koordinatzaile lanak egiteaz gain, eraikin ezberdinetan daudenez, eraikin hauen kudeaketaz ere arduratzen dira, Zuzendaritzaren zubi lanak eginez; Zaintzak antolatu, Matxurak kudeatu,administrazio lanak… Lan hauek Zuzendaritzako lanekin lotuta daudenez, irakasle finkoak eta ardurari jarraipena emango diotenak izango dira. IKT ko – ARDURADUNA

IKTko ardura bi irakaslek eramaten dute. Biak ikasturtean zehar berritzegunetik antolatzen diren mintegietan parte hartzen dute eta eskolako teknologia arloko arazoak konpontzeaz gain, irakasleen formazioan eta egunerokotasunean sortzen diren kezka eta zalantzak bideratzen dituzte. Sortzen diren arazoak beraiek konpondu ezin dituztenean, arazoa teknikariengana bideratzen dute. Hauen ardura da baita ere, intranet eta web orriaren kudeaketa .Ikt- ko buruak , astean 5 ordu ditu lan hauek betetzeko. AGENDA 21 Gai honekin sentsibilizaturik dagoen irakaslea da ardura honen burua.Astean 3 ordu ditu lan hau aurrera eramateko eta hilean behin mintegira joateaz gain zikloetako arduradunekin eta Itziarko eta Ifarkaleko arduradunekin koordinatzen da. Bere ardura izango da baita ere Itziarko baratzaren kudeaketa, ostiral arratsaldetan aurrera eramango den “Eskolako ingurumena hobetzen” ekimenaren antolaketa eta eskolako ikasleek Debanaturarekin egiten dituen irteerak koordinatzea . Ikasleen sentsibilizazioan lan handia egiten du,eta konposta, birziklapena,eta jarduera ugari egiten ditu eskola jasangarrirako bidean. LAN ARRISKUA Eraikuntza bakoitzean arduradun bat dago eta hauek ardura honen buruarekin eta zuzendariarekin koordinatuko dira.Guztion artean hustuketa plana egingo dugu eta segurtasun gaia izanik ezinbestekoa da ardura buruaren egonkortasuna. Kasu honetan, aurreko zuzendaria izango da gaia ongi menperatzen duelako, eta Ebazpenak, astean 2 ordu izan behar dituela esan arren, momentuko eskolaren antolakuntzan ez da posible hori betetzea. HEZKIDETZA Arduradun nagusiak, gaiarekin sentsibilizaturik dauden 3 irakasle dira,eraikin bakoitzeko bana, eta 2 izango dira mintegira joango direnak. Hauen informazioa, Batzorde Pedagogikotik banatzen da Zikloetara bideratuz eta baita korreo elektronikoz ere. HOBEKUNTZA PLANEKO BATZORDEA Batzorde hau, LH-ko maila bakoitzeko irakasle batek, Ingeleseko irakasleak, Aholkulariak, eta zuzendaritza taldeak osatzen dute. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak aztertu eta Hobekuntza Plana diseinatzeaz arduratzen da. Talde honetan ez da lehenesten irakasleen egonkortasuna, Diagnostiko bakoitzerako taldea aldakorra izan daiteke. 19


Tutoretzen banaketarako irizpideak

HH       

Ikasturte bukaeran, ekainean, bertako irakasleriaren artean esleipena egin. Zikloa bukatu. 2-3 urteko zikloa bukatu ondoren, 4-5 urtekoetara trukatu. HH5 bukatu ondoren HH2ra pasatu. Beste maila batean hutsunea egonez gero, egoera aztertu. HH 2urteko mailan, tutore guztiak berriak ez izatea eta ahal den heinean besteetan ere ez. Bi pertsonak lanpostu berdina nahi izanez gero, Zuzendaritzak erabakiko luke ikastetxearen premiei erantzunez. Etortzen diren irakasle ordezko edo berriak ( irailean ) heldu bezain laster egingo da esleipena honako irizpideak jarraituz: Behin betiko funtzionarioak, behin behineko funtzionarioak eta ordezkoak, esleipenerako zerrendetan izandako puntuazioaren arabera.

LH       

Zikloa bukatu. Zikloa bitan egiteko aukera izatea. Ikasturte bukaeran, ekainean, bertako irakasleriaren artean esleipena egin. LHko 1go mailan, tutore guztiak berriak ez izatea eta ahal bada beste mailetan ere ez. Ziklo baten hasieran, linea bat desagertzen bada, ziklo horretan urte gehien daroan irakasleak beste maila bat aukeratu beharko du. Bi pertsonak lanpostu berdina nahi izanez gero, konponketa bilatu Zuzendaritzak ikastetxearen premiei erantzunez. Etortzen diren irakasle ordezko edo berriak ( irailean ) heldu bezain laster egingo da esleipena honako irizpideak jarraituz: Behin betiko funtzionarioak, behin behineko funtzionarioak eta ordezkoak, esleipenerako zerrendetan izandako puntuazioaren arabera

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastetxean ezohiko arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan]

  

Astelehenak: Asteleheneko saioak. Eskolako dokumentu osaketa edota berriztapena egiteko eta irakasleriaren formazioa burutzeko. Aurtengo ikasturtean Bizikasi, Irakurketa Plana eta Konpetentzien Marko orokorra lantzeko erabiliko ditugu eta horrez gain, Hezkidetza eta teknologia berrien formazioa ere jasoko dugu saio hauetan. Astearteak: Pedagogi Batzordea, Gurasoen Tutoretza ( hileko lehen astearteetan), Klaustroak, IPBP, ( arloen plangintza, ikasleen Curriculum jarraipenak prestatu …). Asteazkenak: Ziklo bilerak / Klaustroak, premiaren arabera. Ostegunak: Maila/Etapako bilerak.

20


Ikasleak taldekatzeko irizpideak

MATRIKULA DATUAK KONTUTAN HARTUZ GELAK ANTOLATZEN DIRA.HH 2 URTEKO GELA      

Adina, urteko hilabeteen arabera. Neska-mutilen kopurua Lehen hizkuntza. Parekatu: jangelara doazenak eta Haur-eskolatik datozenak. Atzerritarrak. Anaia-arrebak gela ezberdinetan egotea.

LH-n GELA BIRRANTOLATZEA SUERTATZEN DENEAN         

Errepikatzaileak. 3. Mailatik aurrera Itziarkoak-Debakoak Maila akademikoa, LHn. HIBP-ak. Motibazioa eta jarrerak. Lagun arteko menpekotasunak. Etorkinak, laguntza beharra dutenak eta euskara maila. HH 2 urteko gela antolatzeko irizpideak. Bizikidetza hobetzekotan, ikasleen arteko harremanak

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak

HPBko ikasle kopuruaren arabera eta euskara ez dakiten etorkin kopuruaren arabera administrazioak PT ,Logopeda eta HIP-eko irakasleak esleitzen ditu . Kontsultoreak eta PTak, ordu banaketa antolatzen dute ikasleen beharrizanen arabera.

Lehentasuna Hezkuntza Premia Berezikoak dute, hauek aholkulari eta PTen laguntza jasotzen dutelarik. Tutoreak ,gelako ikasleren batek ikaste prozesuan zailtasunak edo hutsuneak dituela antzematen duenean, aholkulariarengana jotzen du eta honek aztertu ondoren, laguntza bideratzen da eskolatik edo behar izanez gero Berritzegunetik eta batzuetan kanpo eragileengana ere bideratzen dira.

Laguntza Taldeko partaideen artean, hau da, Ikasketa Burua, aholkularia, PTak, HIPa eta ALEaren artean adosten dute zer laguntza mota eman. Batzuetan eta gero eta kasu gehiagotan, tutoreak arduratzen dira.

Aurreko ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat Banakako Plana egiten da( HIBP-a).

 

Eskola inklusiborako bidean , PT irakasleak, ALEa eta errefortzua eman behar duten irakasleak saiatuko dira ahal den neurrian laguntzak gela barruan ematen.

LHn, Euskara ez dakiten ikasle etorkinek HIP-aren laguntza jasotzen dute. Erkidegotik kanpo eta atzerritik datozen ikasleak tutoreak bideratuko ditu, ikastetxeak eta Hezkuntza Sailak eskaintzen dituen giza baliabideen laguntzarekin.

21


Amankomuneko guneen antolaketarako eta banaketarako irizpideak

IFARKALE       

Patioak: 2 patio: 2. solairuko jolastokian, HH 2-3 urtekoak egongo dira Eskolako sarrerakoan, HH 4-5 urtekoak Liburutegia: Ingeleseko irakaslearekin konpartitzen da. Bideo gela: Mailaka konpartitzen da. Musika gela/erabilanitzeko gela: Urtebetetzeak ospatzen dira , bideoak ikusteko ere erabiltzen da, ospakizun eta entsaio orokorrak egiten dira eta LHkoek eskaintzen dituzten emanaldiak ere bertan izaten dira, gela handiena delako. Psikomotrizitate gela: Ordutegia prestatzen da eta honen erabilpena haren araberakoa izango da. Laguntza gela. Logopedak eta laguntzako irakasleak konpartitzen du. Sarrera goiz–eguerditan. Tutorea ordurako sarreran egoten da. Frontoian, gelaka ilarak egiten dituzte.Tutorea bere taldearekin gelara joaten da.

ITZIAR  Patioak: Eskolakoa HH 2-3-4 eta 5 urtekoek erabiltzen dute. Eliza aurreko plaza: LH 1- 2 konpartitzen dute.  Liburutegia LH 1-2koek erabiltzen dute Apezetxean.  Bideo gela/Psikomotrizitate gela/Ingeles gela. Erabilpena, Galtzadan, prestatutako ordutegiaren araberakoa da.  Sarrera goiz–eguerditan. Tutoreak ordurako sarreran egoten dira. Jarraian, tutore bakoitza bere taldearekin gelara joaten da.

AGERRETXE  

Patio zaintzaren antolaketa irakasle gelako kortxoan jartzen da. Beheko patioa: LH 1-2-3.mailak. Futbol zelaiaren erabilera taula: Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Jolas librea

2. maila

3. maila

1. maila

Jolas librea

Goiko patioa: LH 4-5-6mailak Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Jolas librea

Saskibaloia

Futbola 6.m jolas orduan 4-5.m bazkal ostean

Saskibaloia

Saskibaloia

Beheko Patioko Frontoia. Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1 eta 2. mailak

3. maila

4. maila

5. maila

6. maila

22


     

Euria ari duenean.

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1 eta 2. mailak

3 eta 4. mailak

5 eta 6. mailak

1, 2 eta 3. mailak

4, 5 eta 6. mailak

Adostua dugu eguraldi onarekin ikasle guztiak patiora irtengo direla eta euria ari duenean berriz, pasilloetan eta geletan egongo direla. Baita adostu dugu ere, irailean patio, jangela eta gelako arauak tutoretza orduetan landuko direla. Liburutegia: kurtso hasieran etapako bileran ordutegia osatzen da . Informatika gela:kurtso hasieran 1go mailatik 4. mailara etapako bileran ordutegia adosten da.Jolas orduetan, ordenagailuz egin beharreko lanak bukatzeko ere erabil dezakete 3. Zikloko ikasleek. Erabilera -anitzeko gela: Gela hau eta informatika eta liburutegian libre dauden saioak erabiltzeko, intraneten bidez egin behar da erreserba, Calendar-en bidez. Sarrera-irteerak.

. Sarrerak. Txirrinak, goiz eta eguerdiko sarreretan 5’ lehenago jotzen du.Irakasle gelako sarrerako kortxoan, goizean atea nork zabaldu behar duenaren zerrenda jartzen da. . Irteerak. Eguerdian ikasle gehienak jangelan bazkaltzen dute eta etxera joaten diren gutxi batzuk horiek irteten direnean atea ixten da. Etxean bazkaltzen duten hauek, 13:50ean sar daitezke berriro patiora edo pasilloetara eguraldiaren arabera. Arratsaldean, solairuko garbitzaileak ikasleen sarrerako atea, ireki eta ixtearen ardura du baita galtzada aldeko burdinazkoarena ere.

23


OOG-ren partaideak [titularrak]

IZEN ABIZENAK

TALDEA irakasleak

ikasleak

gurasoak

adm-zerbitz

udala

BATZORDEA

Nere Arostegi

*

Iraunkorra

Olaia Menique Amaia Azpeitia Laura Mendez Oier Perez Idurre Furones Ainara Unanue Naia Rodriguez Oihana Irusta Maider Aizpurua Miren Itziar Robledo Goizane Galindez Mila Osa Idoia Alvarez Xabi Sagarna Liñe Zendoia Esther Astigarraga Amaia Sukia Josebe Zubikarai Amaia Arrizabalaga Maider Elustondo Itziar Aznal Begoña Tello Joseba Escudero Igone Alberdi Mª Pilar Arcelus Joseba Burgoa

* * * * * * * * * * * * * *

Iraunkorra, Iraunkorra Ekonomikoa Ekonomikoa Ekonomikoa Elkarbizitza Elkarbizitza Elkarbizitza/ Kirola Hezkuntza eta Euskara Hezkuntza eta Euskara Jangela Jangela Jangela Kirola Iraunkorra Iraunkorra Iraunkorra, Jangela, Udal. Elkarbizitza,Udal. Elkarbizitza eta Hezkidetza Elkarbizitza eta Hezkidetza Kirolak Kirolak Kirolak Ekonomikoa Ekonomikoa Jangela

* * * * * * * * * * * * 24


Marian Revuelta

*

Jangela

Jone Elezgarai Ane Egidazu

* *

Jangela Udaleko ordezkaria

OOG-ren partaideak [ordezkoak]

IZEN ABIZENAK Sorkunde Azpiri Lurdes Illarramendi Irati Urrutikoetxea Begoña Abendaño Bakarne Azpiri Jon Andoni Gutierrez Urkiri Joxe Lurdes Hidalgo Aranguren Beristain, Iñaki Beristain Oñederra, Josune Aranberri Landa, Iñaki Uzcudun Arakistain, Olatz Lopez Aizpurua , Oihana Antolin Igarza, Nerea Cristina Ruiz Lopez

TALDEA irakasleak

Ikasleak

gurasoak

adm-zerbitz

* * * * * * * * * * * * * * *

25

udala

BATZORDEA


3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean

GURASOEK BULTZATUTAKO EKINTZAK: DEBAN:

          

ITZIAR:      

Goizeko zaintzak Haur eta Lehen Hezkuntzan. Psikomotrizitate jarduerak. Igandetan zinema emanaldiak. Abenduaren 24ko ekintzak. Zubi Txiki eguna ( Urriaren 22a). Testu liburuen antolaketa.HH-n Testuliburuen berrerabileraren kudeaketa. Interesgarria izan daitekeen informazio banaketa. Aisialdi berria programan parte hartzaile. Formazio saioak gurasoentzat. Korrika txikia ( tokatzen denean). HH 2ko geletan “ Zubi Elkartea “- ri buruzko informazioa eman.

Goizeko zaintza. Psikomotrizitate saioak. Abenduaren 24ko ekintzak. Famili artean irteerak. Inauterietako festa. Gabonetako parkea ( PIN_a)

Oharrak

26


3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak

AGENDA 21 -Hezkuntza komunitatean ikastetxeko eta hurbileko ingurumenaren egoeraz sentsibilizazioa eta ezagutza landu, iraunkortasunaren aldeko jarrerak eta konpromisoak eragiteko. – Ikastetxe eta herriko ingurumen arazoen konplexutasuna identifikatu, aztertu, alternatibak proposatu eta Udalari ezagutarazi. - Aurten landuko den gai URA izango da.

Ikasturtean zehar hilero, ostegun goizetan Debegesan Eibar.

HEZKIDETZA

Ikasturtean zehar hilero, asteazken goizetan Eibarko Berritzegunean.

•Eskola komunitatean hezkidetzaren kontzeptua eta ideia zabaltzea . •Eskola komunitatea sentsibilizatzea. •Diagnosian jasotako emaitzak hobetzea: -antolaketan, - hizkuntzan, -espazioaren antolaketan eta erabileran, -material curricularrean eta ez curricularrean, -Eskola komunitateko partaideen itxaropenean, jarreran eta jokaeran.

HIZKUNTZAREN GARAPENA: AHOZKOTASUNA ETA IRAKURKETA PLANA Irakurketa Plana: - Helburuak: ikasteko irakurri eta irakurzaletasuna bultzatu . - Irakurketaren jarduera esparruak - Jarduerak: curriculumeko arloak, eskola liburutegia. - Ebaluazio prozedurak.

Ikasturtean zehar hilero, asteazken goizetan Eibarko Berritzegunean.

IKT -Ikastetxeko G-Suite dominioa modu eraginkorrean antolatu ahalik eta etekin handiena ateratzeko:Erabiltzaileak sortu eta kudeatu,Gmail konfigurazioa,Egutegjaren konfigurazioa. Dokumentuak sortu eta elkarbanatu… -“Autoebaluazio” baten bitartez, irakasle bakoitzak edota klaustro osoak konpetentzia digitaletan ditugun hutsuneak antzeman, ondoren, Berritzegunearekin batera formazio ekintzak antolatu ahal izateko: Ikanos….

Ikasturtean zehar hilero astelehen arratsaldetan Eibarko Berritzegunean.

27


BARATZA PROIEKTUA ITZIARREN Itziarrek bizi duen nekazal giroa eskolara ekarri, haurrak giro horretan hezi eta guk egunero kontsumitzen dugunaren ziklo osoa ikusi eta bizitzea da gure proiektuaren nahia.

BIZIKASI • Prestakuntzan garatuko dena: Jazarpenaren ezaugarriak. Kontzeptualizazioa o Tresnak eta jazarpenerako gida o Kasuen azterketa. Egoera desberdinen kudeaketa o Gelako elkarbizitza positiboa berreskuratzeko materiala

Ikasturtean zehar.

Hilero, asteartetan Eibarko Berritzegunean

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian

irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia/ordutegia

Begoña Abendaño, Ainhoa Goikoetxea Imanol Larrañaga

Eleanitz proiektua: Hocus&Lotus

UrretxuZumarraga ikastola

Iraila 7-8 10 ordu

Begoña Tello Esther Sieira

Funciones ejecutivas y aprendizaje.

Eibarko berritzegunea

Irailaren 11 eta 18

Esther Sieira Joseba escudero

Hizkuntzaren garapena ikastetxean: hizkuntza proiektua, ahozkotasuna eta irakurketa plana

Eibarko berritzegunea

Hilean behin, asteazkenetan 9:30-11:30 Guztira 6 saio.

Amaia Sukia

Zuzendari berrientzako ikastaroa

Eibarko Berritzegunean

Irailaren 14 eta 19 9:00- 15:00

Amaia Sukia

Ekimen globalari buruzko hitzaldia

Eibarko Berritzegunean

Irailaren 22an 9:30-12:00

Amaia Sukia

Zuzendarien mintegia

Eibarko Berritzegunean

Hilean behin, ostegunetan 9:30-12:00

Amaia Sukia eta Eukene Azpiazu

Lan arriskuen prebentzioa.

Eibarko Urriaren 3an Unibertsitatean. 9:00- 11:30ak bitartean.

Amaia Sukia Josebe Zubikarai

Saio juridikoa 2017-2018

Lasarteko berritzegunea

Azaroaren 13an 9:30-14:00

Amaia Sukia Josebe Zubikarai

Hezkuntza Sailak, Ikasturte Hasierako azalpena Zuzendaritzei

Gasteizen. Mendizabala BHI ikastetxean

Irailaren 28an Goiz osoa

Amaia Sukia Soraia Fdez de

Zuzendaritza berria eta AKArentzat ikastaroa

Lasarteko Berritzegunean

Azaroaren 2an 09:00-11:00

28


Arroiabe, Joseba Burgoa Josebe Zubikarai

Pedagogia lidergoa mintegia

Eibarko Berritzegunean

Hilero ostegunetan 9:30-11:30

Itzi Egidazu

Agenda 21

Eibarko Berritzegunean

Hilero ostegunetan 9:30-11:30

Igone Alberdi Amaia Arrizabalaga

Hezkidetza Mintegia

Eibarko Berritzegunean

hilero asteazkenetan

Josebe Zubikarai Lurdes Illarramendi Iratxe Iparraguirre

Eguneroko bizitzarako konpetentziak

Eibarko Berritzegunean

Urtarrilean

Liñe Zendoia +Itziar Aznal

Ikastetxean giro positiboa sortuz: Eskola jazarpenari aurre egiteko programa LH

Eibarko Berritzegunean

Hilero asteartetan 9:30-11:30.

Liñe Zendoia Amaia Sukia

Bizikasi ekimena

Portalean Eibarren

Azaroaren 7 eta 8an 9:30-15:00

Lisbeth Roteta

Ostegun musikalak.

Zarauzko Berritzegunean

Ikasturtean zehar hamabostean behin.

Esther Sieira

LHko Kontsultore Mintegia

Eibarko Berritzegunen

Hilero asteartetan. 14::30-16:30

Begoña Tello

LHko PT Irakasle Mintegia

Eibarko Berritzegunen

Hilero asteazkenetan 14:30-16:30

Joxe Urkiri eta Iker Mayora

Irakasleen konpetentzia digitala

Eibarko Berritzegunean

Hilero astelehenetan 14:30-16:30

Iker Mayora

ED D aplikazioa

Lasartko Berritzegunean

Urriaren 26 11:15-13:45

Joxe Urkiri eta Iker Mayora

Familien web gunea

Lasartko Berritzegunean

Urriaren 23 12:30-13:45

Joxe Urkiri.

Hezkuntzarako G-Suite kudeatzaileen mintegia

Eibarko Berritzegunean

Hilero, astelehenetan 14:30-16:30

Itzi Egidazu

Jasangarritasun irizpideak ikastetxean

Eibarko Armeria Eskola

Urriak 4 9:300-11:30

Amaia Sukia

Formakuntza Juridikoa

Lasarteko Berritzegunean

09:30-14:00

Eli Mitxelena

Gorputz hezkuntzako mintegia

Lasarteko berritzegunean

Hilero ostegunetan 15:00-17:00

Mikel Bono

ALEko mintegia

Eibarko Berritzegunean

Hilero ostegunetan 14:30-16:30

29


Nagore Arruti

Psikologiako jardunaldiak

Auditorio I. M. Barriola

Azaroak 3 Egun osoa

Zehazteko

Portaera arazo larriak

Eibarko Berritzegunean

Zehazteko

Esther Sieira

Kontsultoreak CSMkoekin bilerak

Arrasaten

Zehazteko

Zehazteko

Dislexia

Eibarko Berritzegunean

Zehazteko

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak

irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia/ordutegia

LHko irakasleria

Blink Learning erabilpena

Agirretxeko LH4C gelan

Irailaren 1an 10:00-11:00

Klaustro osoa

Hezkidetza: sentsibilizazio saioa. Amelia Barquín

Agirretxeko Gela-anitzean

Urriaren 23an 16:15-18.15

Klaustroa

Geoparkea

Agirretxeko Gela-anitzean

Irailaren 1an 13:00-14:00

Irakasleria

Ahotsaren zaintza ( Lan arriskuen prebentziotik)

Agirretxeko Gela-anitzean

Asteartetan Azaroaren 14-2128

Klaustroa

Sorospenak ( Lan arriskuen prebentziotik)

Agirretxeko Gela-anitzean

2 orduko saio 1

Itzi Egidazu Karmele Zulaika

Baratza Eskola: hazi eskutuen bila

Azpeiti Bergara

3 hilabetero 16:45-18:30

Eukene Azpiazu

Trafiko istripuak in itenere

On-line

Urriaren 2tik 31ra

Nagore Arruti

Psikologiako jardunaldiak

Auditorio I. M. Barriola

Azaroak 3 Egun osoa

Esther Sieira

“Inteligencia emocional”

EHU Donostian

Irailaren11-12

30


3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa jarduera

helburuak

Bertsolaritza

Bertsogintza bitarteko delarik, ikasleen Euskararen erabilpen maila eta kalitatea handitzea eta bertsotarako zaletasuna piztea.

Hor konpost.

Konpost-a zer den, eta konpost-a eginez, materia organikoaren bilketaren garrantziaz ohartzea.

Nitik Gura tailerra.

Idazketa zaletasuna piztea.

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Udala, Bertsozale Elkartea eta Eskola.

Iñaki Gurrutxaga Igone A., Eukene A., Iratxe I., Joseba B., Mª Pilar, Itziar E.

3.Zikloko ikasleak

Hamabostean behin astelehenetan ordu beteko saioa

Udala

Eskolako Agenda 21.

Itziar E. eta 3.zikloko tutoreak.

3.zikloko ikasleak.

Ikasturtean zehar astero

Udaleko Euskara Batzordea.

Joseba B., Mª Pilar, Itziar E.

LH 6. mailako ikasleria.

Udal liburutegian, urriaren 16tik urriaren 20ra.

Udal liburutegia.

San Martin eguna

Gure tradizioak ezagutzea hauek, herri baten bizimodu, sentimendu eta historia adierazle modura ulertuz.

HH 4

Bakarne, Amaia San Sebastian., Miren A., Mª Jo I.

HH ko ikasleria.

HHn. Azaroak 11, goizez.

Ikastetxea.

Euskararen eguna

Euskararen eguna ospatzea.

HNP Taldea.

Tutore eta espezialistak.

Ikasleri guztia.

Ikastetxe osoan. H.N.P.taldeak zehaztuko du.

Ikastetxea.

Mari Domingi eta Olentzeroren Bisitaldiak

Gure tradizioak ezagutzea, hauek, herri baten bizimodu, sentimendu eta historia adierazle modura ulertuz. Haurren ilusioa berpiztea.

Galtzada eta Ifarkaleko Haur Hezkuntzako irakasleria.

Amaia A. eta Karmele Zulaika.

Galtzada eta Ifarkaleko Haur Hezkuntzako irakasleria.

HHn. Abenduko goiz batean.

Ikastetxea.

31


Inauteriak

Gure tradizioak ezagutzea, hauek, herri baten bizimodu, sentimendu eta historia adierazle modura ulertuz

Tutorek eta espezialistak.

Klaustroa

Ikasleri guztia

Otsailak 9a, arratsaldez ikastetxe osoak dagokion eraikinean.

Ikastetxea.

Esku pilota txapelketa

Ikasleen parte-hartzea indartzea eta euren psikomotrizitate trebetasunak lantzeko aukera izatea. Lehia kiroltasunez bizitzea eta bide batez, adiskidetasuna lantzea.

Iker Mayora eta Eli Mitxelena,

Iker Mayora eta Eli Mitxelena

LHko 3-4-5-6 ikasleria

Ikasturte osoan zehar Agirretxeko eraikinean jolas garaian eta bazkal ostean.

Ikastetxea.

Odol emaileen azalpena.

Natur Zientzietako “ Eta horrela bizitzen gara” gaiaren azalpena indartzea.

Odol Emaileen Elkartea eta Eskola.

Joseba B., Itzi E. eta Mª Pilar

6.mailako ikasleak.

Otsaila

Odol Emaileen elkartea.

Ping–pong txapelketa

Ikasleen parte-hartzea indartzea eta euren psikomotrizitate trebetasunak lantzeko aukera izatea. Lehia kiroltasunez bizitzea eta adiskidetasuna bide batez, lantzea.

Iker Mayora eta Eli Mitxelena

Iker Mayora eta Eli Mitxelena

LHko 3-4-5-6 ikasleria

Ikasturte osoan zehar Agirretxeko eraikinean jolas garaian eta bazkal ostean.

Ikastetxea.

Genero Indarkeria

Talde adituak, 5.mailako ikasleei genero indarkeriaren inguruko hausnarketa egin eta gaia tailerren bidez lantzea.

Udala, Hirusta taldea eta eskola.

Igone A., Eukene A., Iratxe I.

LH5.mailak

Hirugarren hiruhilekoan

Udala.

Genero indarkeria

Genero Indarkeriaren prebentzioa eta sexu heziketa lantzea

Ixa

Hezkidetza ( Amaia, Igone)

LH6.mailak

Azaroaren 6 eta 15 bitartean

Udala

32


Denok Zu Sozializazio Kanpaina

Indarkeria Matxistarenganako erantzunkidetasuna guztiona dela agerian jartzea.

Foru Aldundia

Hezkidetza

LH 3.mailak

Irailaren 20a

Foru Aldundiak

Eskolako Ingurumena Hobetzen

Eskolaren ingurumena hobetzea. Berrikuntza eta hezkuntza kalitatea lortzea eta Tokiko komunitatean parte-hartzea.

Agenda 21eko arduraduna eta Eskola.

Itziar E.

LH 5 eta LH 6 mailetako ikasleak.

Ostiral arratsaldetan 3. Zikloko gelak txandatuz

Eskola

33


IRTEERA PEDAGOGIKOAK jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

Calbeton Zumardira (Deba)

Urtaro desberdinak lantzea.

Tutoreak

Esther Astigarraga, Mari Jose Masach, Bakarne Urkiri , Miren Alkorta, Maitane Unanue, Marian Revuelta, Nati Arritola, eta Txiki Mendazona.

HH 3-4-5

Urria,otsaila eta ekaina

Itziarren eskola inguruan. (Itziar)

Urtaro desberdinak lantzea

Tutoreak

Irati Urrutikoetxea, Marijo Idueta eta

HH 3-4-5

Urria, otsaila eta ekaina

Kutxa Ekoguneko Haur Parkea (ErrekaldeDonostia)

Landareen bizi zikloa ezagutu eta baratzeko biodibertsitateaz jabetzea.

Tutoreak

Marian Revuelta, Nati Arritola, eta Txiki Mendazona, Marijo Idueta

HH 5

Urriak 11

Guraso Elkartea eta Familiak

Lasturko Errota

Errota zer-nola mugitzen den eta irina nola egiten den ikustea. Taloa egiten parte hartzea eta dastatzea.

Tutoreak

Bakarne urkiri, Miren Alkorta, Maitane Unanue eta Marijo Idueta

HH 4

Martxoak 21

Guraso Elkartea eta Familiak

Euskadiko Orkestra Sinfoniko. (Donostia)

Entzumenez gozatu eta ondo pasatzea.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak.

Marian Revuelta, Nati Arritola, eta Txiki Mendazona, Marijo Idueta

HH 5

Urtarrilak 22-26 bitartean

Guraso Elkartea eta Familiak.

Aia-Pagoeta

Erleak eta erlauntzak ikustea. Udaberria eta erleen garrantzia naturan egotearen garrantziaz jabetzea.

Tutoreak

Marian Revuelta, Nati Arritola, eta Txiki Mendazona, Marijo Idueta

HH 5

Maiatzak 31

Guraso Elkartea eta Familiak.

34

finanziazioa


Gorputza mugituz lagunekin Tutoreak gozatzea. Ikasleen arteko harremanak ez-ohiko ingurune batetan behatzea.

Esther Astigarraga, Mari Jose Masach, Irati Urritikoetxea, Bakarne Urkiri, Miren Alkorta, Maitane Unanue eta Marijo Idueta

HH 3

Herritik zehar (Deba)

Herriko hainbat kale, etxebizitza, lanbide, zerbitzuak …. ezagutzea.

Tutoreak

Esther Astigarraga, Mari Jose Masach, Bakarne Urkiri , Miren Alkorta, Maitane Unanue, Marian Revuelta, Nati Arritola, eta Txiki Mendazona.

HH 3-4-5

Udaberrian

Herritik zehar (Itziar)

Herriko hainbat kale, etxebizitza, lanbide, zerbitzuak …. ezagutzea.

Tutoreak

Irati Urrutikoetxea, Marijo Idueta

HH 3-4-5

Maiatza-ekaina

Itziartik Debara oinez eta autobuez bueltatu

Baratza eta animali mundua aztertzea eta behatzea.Debako dendak ezagutu.Itziar eta Debako ikasleen arteko harremanak sendotu.

Tutoreak

Marijo Idueta

HH 5 D (Itziarkoak )

Ekainean

Ekainberri haitzuloa (Zestoa)

Lehen gizakiak bizi ziren garai eta bizimodura hurbiltzea.

Tutoreak

Liñe Zendoia Ines San Martin eta Arantza Uranga.

LH 1

Urtarrilak 30

Guraso Elkartea eta Familiak

OIASSO Erromatar museoa( Irun)

Erromatarrak Euskal Herrian utzitako aztarnak ezagutzea. Erromatarren garaira hurbildu euren Usadio eta eguneroko ohiturak, jolasak…ezagutzea.

Tutoreak

Liñe Zendoia Ines San Martin eta Arantza Uranga.

LH 1

Maiatzak 18

Guraso Elkartea eta Familiak

Calbetón Zumardira

Gure inguru naturalaren behaketa eta ezagutza. Naturaren sekretuak. Zuhaitz motak.

Tutoreak

Liñe Zendoia Ines San Martin

LH 1

Ekaina

Monkey Park

Txiki Park

35

HH 3 maiatzak 31 HH 4 ekainak 8

Guraso Elkartea eta Familiak

HH 4


Natura lupaz eta zentzumen guztiekin behatzea.

Inguruko ekosistema miatzea.

Debanatura

Liñe Zendoia Ines San Martin eta Arantza Uranga.

LH 1

Maiatza

Erdi Aroa:Debako elizako Irulearen kapera eta Klaustroa.

Erdi Aroko “Irulearen negarra” kondaira ezagutarazi eta Zubeltzutarren kapera eta Klaustroa bisitatzea.

Tutoreak

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Azaroaren hasiera.

Balearen arrantza eta mariñelak (DonostiaGetaria)

Aquarium museoa bisitatuz Kantauri itsasoko animalien behaketa egitea. Elkanoren herrian bere oroimenez eraikitako oroigarriak ezagutzea.

Tutoreak

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Abenduak 5

Guraso Elkartea eta Familiak

Eureka Zientzia Museoa (Donostia)

Unibertso eta teknologietara hurbilketa

Tutoreak

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Otsailak 2

Guraso Elkartea eta Familiak

Lapurreketa (Dima): Ingurugiroko ekimen etxea.

Naturarekiko harremanak lantzea. Autonomia garatzea eta gelakideen harremanak sakontzea.

Tutoreak

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Maiatzak 3 eta 4

Guraso Elkartea eta Familiak

Debanatura

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Maiatza-Ekaina inguruan

Agenda 21 (Eusko Jaurlaritza)

Sendabelarrak Bertako landareak behatzea eta euren /Loreen bidea. erabilera desberdinak ezagutzea. Deba ata Itziar

36

Agenda 21 ( Eusko Jaurlaritza).


Santa Katalina.

Natur ibilbidearen behaketa egitea.

Tutoreak

Begoña Aizpurua, Nerea Roteta, Esti Aranburu eta Itziar Rodriguez

LH 2

Maiatza bukaeran

Debako auzoguneak.

Deba udalerriak dituen auzoak ezagutzea. Auzo bakoitzak duen berezitasunik garrantzitsuena zein den jakitea.

Tutoreak

Bakarne Azpiri Garbiñe Bereikua Marian Espilla

LH 3

Urriak 14

Guraso Elkartea

Meteorologia tailerra (Arantzazu)

Meteorologiaren hastapenak eta oinarrizko tresneria ezagutzea

Tutoreak

Bakarne Azpiri Garbiñe Bereikua Marian Espilla

LH 3

Martxoak 15

Guraso Elkartea eta Familiak.

Gaurko nekazaritza eta abeltzaintza (AretxabaletaElgoibar)

Baserrian bizi diren abereen azterketa; bereziki ukuiluko lanaren behaketa. Negutegiaren antolaketa eta funtzionamendua.

Tutoreak

Bakarne Azpiri Garbiñe Bereikua Marian Espilla

LH 3

Zehaztu gabe

Guraso Elkarteak.

Gure kostaldeko sekretuak: Debako padura eta itsasertza.

Natura unitatearekin lotuta, Debako paduran eta itsasertzeko bizidunak behatzea eta aztertzea.

Debanatura

Bakarne Azpiri Garbiñe Bereikua Marian Espilla

LH 3

Maiatzak29,30 eta 31

Agenda 21 (Eusko Jaurlaritza).

Deba ibaiaren sorlekua eta Gatz Museoa (LeintzGatzaga)

Deba ibaiaren ibilbidea jarraituz gure Tutoreak eskualdea aztertzea. Gatzaren museoa bisitatu eta garai batetan zuen garrantziaz ohartaraztea.

Joseba Escudero, Lurdes Illarramendi eta Itziar Aznal

LH 4

Urriak 11

Guraso Elkartea eta Familiak

37


Lurraxka (Ajangiz)

Ingurumen kalitatea eta iraunkortasunaren hezkuntza lantzea. Baita ikasleen arteko eskolaz kanpoko giza harremanak nola gauzatzen diren behatzea ere.

Tutoreak

Bakarne Azpiri GarbiĂąe Bereikua Marian Espilla

LH 4

Maiatzak 31Ekainak 1

Guraso Elkartea eta Familiak

Killimon eta Arronamendi araztegiak

Araztegien bidez ur garbien eta zikinen trataera ezagutzea.

Tutoreak

Bakarne Azpiri GarbiĂąe Bereikua Marian Espilla

LH 4

Martxoak 13 ,4A eta 4B Martxoak 14, 4C

Guraso Elkartea

Ornitologiabirding Deban.

Gure inguruan egunero ikusten ditugun txoriak ezagutzea.

Debanatura

Bakarne Azpiri GarbiĂąe Bereikua Marian Espilla

LH 4

Maiatzak 22,4A Maiatzak 23,4B Maiatzak 24, 4C

Agenda 21 ( Eusko Jaurlaritza)

Aulacielo (Durango)

Gelan unibertsoari buruz ikusitakoa, maketen bidez hobeto ulertzea.

Tutoreak

Igone Alberdi Eukene Azpiazu Iratxe Iparraguirre.

LH 5

Urriak 4

Guraso Elkartea

Historiaaurrek o gizakiaren azterketa Debanaturare n eskututik

Historiaurreko gizakiaren bizimodua Ezagutzea.

Agenda 21 ( Itziar E.)

Igone Alberdi Eukene Azpiazu Iratxe Iparraguirre.

LH 5

Azaroak 21,22, eta 23(talde

Agenda 21

Euskadiko Orkestra Sinfoniko. (Donostia)

Hainbat musikaren bidez orkestra sinfonikoa eta hau osatzen duten musika tresnak aurrez aurre ikusi, entzun, ezagutu eta disfrutatzea.

Igone Alberdi Eukene Azpiazu Iratxe Iparraguirre.

LH 5

Tutoreak

38

bakoitza arratsalde batean)

Zehazteke

Guraso Elkartea eta Familiak.


Gure inguruko ekosistema. (Deba)

Bizi garen inguruaren ekosistema hobeto ezagutzea eta jabetzea.

Debanatura.

Igone Alberdi Eukene Azpiazu Iratxe Iparraguirre.

Lehen sektorearekin loturiko irteera Debegesaren eskutik.

Lehen sektorearekin lotura duen Enpresa bat ezagutzea

Agenda 21

Igone Alberdi Eukene Azpiazu Iratxe Iparraguirre.

Paisaia karstikoa (Lastur)

Geoparkearen barnealdean, karstaren mundua ezagutzea.

Agenda 21

Euskal Herriko Mehatzaritzar en mundua Mirandaola (Legazpia)

Euskal Herriko industrializazioaren adibideak gertutik ezagutzea. Nekazal ingurutik industriarako pausoak aztertzea. 50. hamarkadako langileen bizimodua gertutik ikustea.

Bertiz Abentura Park. Zuhaitz zirkuitua eta Bidarrainen raftina.

Kurtso eta Lehen Hezkuntza bukaerako irteera pedagogikoan naturarekin lotutako ekintzekin gozatzea.

LH 5

Ekaina

LH 5

Zehazteke

Joseba Burgoa, Pilar Arcelus eta Itziar Egidazu

LH 6

Urriak 6

Agenda 21 ( Eusko Jaurlaritza)

Tutoreak

Joseba Burgoa, Pilar Arcelus eta Itziar Egidazu

LH 6

Martxoak 23

Guraso Elkartea eta Familiak

Tutoreak

Joseba Burgoa, Pilar Arcelus eta Itziar Egidazu

LH 6

Ekainak 6-7

Guraso Elkartea eta Familiak

39

Agenda 21 ( Eusko Jaurlaritza).


4. Eskolaz kanpoko jardueren programa jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Kirol anitza

Osasuntsu bizitzeko kirol mota ezberdinak ezagutu eta aritzea.

Debako Eskola Kirola.

Iker Maiora , Eli Mitxelena eta Borja m.

LHko ikasleria

Kiroldegian. Astelehenetik ostiralera 4:15etatik aurrera.

Foru Aldundia, familiak eta udala.

Mendi Irteerak

Gure lurraldeko mendiak ezagutuaz, naturarekin gozatzea.

Burdin Gurutz Mendi Taldea

Iker Maiora, Eli Mitxelena eta Joxemari Altzibar.

LHko ikasleria

Hilean behin igandetan.

Foru Aldundia eta familiak.

Neguko kirol bezala ezagutu eta eskolak egiten duen eskaintza nahi duenak aprobetxatzea.

Ikastetxea eta Burdin Gurutz Mendi Taldea.

Iker Maiora, Eli Mitxelena eta Joxemari Altzibar.

6. mailako ikasleak

Eski irteera

40

Irailak 17:Ondarro-Deba Urriak 29: Gorbea Azaroak 26 :Harrikutz ( UrkuluAraotz) Urtarrilak 21:Irimo Otsailak 18:Nafarroan Martxoak 11:Ibilaldi Neurtua Apirilak 15 :Kanbora Maiatzak 26-27 Bi Eguneko Irteera (zehazteko) Ekainak 10 :Andutz Eguna

Saint Lary Soulan Urtarrilak 27-28

Familiak, eskola eta Guraso Elkartea.


5. Eskolako zerbitzuak zerbitzua

JANTOKIA

GARRAIOA

LIBURUTEGIA

GOIZEKO ZAINTZAGELAK: Deban eta Itziarren.

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Giro errespetutsuan bazkaltzea

Jantokiko arduraduna

Joxe Urkiri, Agirretxe eta Ifarkalen. Karmele Zulaika Itziarren.

Jantokiko ikasleria.

Eskola egunetan.

Administrazioa eta familiak.

Herri guneetatik kanpo bizi diren ikasleak eskolaratzea.

Administrazioa. Zuzendaritza eta Arteondo.

Soraya Fdez. de Arroiabe eta Amaia Sukia

Garraioko ikasleria.

Eskola egunetan.

Administrazioak.

Ikasleak, lanak, informazio bilaketa, irakurketa, etab. egiteko toki aproposa izatea.

Eskola.

Jon Gutierrez

Ikasleria

Klase ordutan

Ikastetxeak.

Goizeko tarte horretan gurasoek seme-alabekiko dituzten beharrak asetzea.

Gurasoak

Amaia Guerra, Monika Salegui eta Soraia Buenetxea.

HH eta LHko ikasle batzuk.

Eskola egunetan. 07:45-09:30

Familiak.

Denetarik jatea. LH 6.mailakoek zerbitzatzen ari diren begiraleei laguntzea.

41


6. Ekonomia-kudeaketarako plana

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Baliabideak beharren arabera banatzen dira:  Lehentasunak markatu.  Ezarri ditugun helburuak lortzeko beharrezkoa dena eskuratu .

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k 

Batzorde Ekonomikoa eta Aka.

Sarrera iturriak     

Administrazioak Funtzionamendurako egiten dituenak. Administrazioak Ekipamendurako egiten dituenak. Administrazioak Liburuen kudeaketa solidarioa dela eta egindako ekarpenak . Administrazioak Jangelako Bekak. Administrazioak Agenda 21erako diru laguntza.

Sarreren aurrikuspena   

Hezkuntza Sailetik jasotzen duguna. Zientzia Hezkuntza. Itziarko baratza. Ikasleen ekarpenak.

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa    

Albaranak, tiketak eta frogagiriak eskatzen dira gastu bakoitzeko. Hauek egiaztatu. Albaranak, tiketak eta frogagiriak fakturekin egiaztatu. Ordainketa egin, erregistratu eta artxibatu.

Jarraipena, bilera kopurua, datak…  

Eskaerak jaso ondoren albaranak eta fakturen jarraipena egiten da. Kudeaketa Ekonomikoaren itxiera egiten denean, Ekonomi Batzordea elkartzen da.

Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... - Aurrekontua, gastua eta sarreren kontabilitatea egin ondoren Hezkuntza Sailari bidaltzen da. - Ordezkaritzak duen aplikazioaren bidez kudeaketa ekonomikoa gauzatzen da. - Ordezkaritzari urtarrilean eta uztailean kudeaketa ekonomikoa aurkeztu egiten da. - Ekonomi Batzordeari azalpenak hiruhilero. - OOG informatu eta erabakiak hartu.

42


7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…

BILERAK-ELKARRIZKETAK                 

HH 2ko gelak: .- Harrera eta informazio bilera ekainean, tutore, Guraso Elkarte eta zuzendaritzaren eskutik. .- Irailean , eskolak duen galde-sorta betetzeko tutoreekin banan-banako bilerak. Gela guztietan kurtso hasierako guraso bilerak, tutore eta espezialisten eskutik. Tutorea, gurasoekin banakako elkarrizketak. Ebaluazioen ondoren eta beharrezkoa denean. Pedagogi Batzordea, hamabosteroko bilerak. Eskola eta berritzeguneko aholkulariaren arteko bilerak ( hilean behin gutxienez). Eskolako aholkulariaren eta gizarte zerbitzuen arteko bilerak ( hamabostero). Jolas tailerreko arduraduna eta aholkulariaren arteko bilerak ( beharra dagoenean). Jolas tailerreko arduradunak parte hartzen duten ikasleen tutoreekin bilerak ( 3 hilabetero) Zikloko bilerak astero. Ikasketa Burua eta Itziar eta Ifarkaleko koordinatzaileekin bilerak asteazkenero OOG bilerak. Batzorde Iraunkorreko hileroko bilerak. Ekonomi eta Jangela Batzordeak ikasturtean bitan gutxienez. Testu Liburuak Kudeatzeko Batzordea, ikasturtean bitan. Beste Batzordeak beharren arabera. Jangelako arduradunak, pertsonal ez dozenteekin egiten dituen bilerak. Eskolako Web orria…..

IDATZIZKOAK     

Zirkularrak: idatziz eskatu duten familiei, jakin beharreko edozein informazio dagoenean (irteerak, ekintza osagarriak, gertakizunak, …) Ebaluazio buletinak. Ikasturteko Gida. Goldea, Ikastetxeko aldizkaria. Herriko erakunde desberdinen hainbat ohar.

TELEFONOZ 

Gurasoekin edo hezkuntza komunitateko estamentuekin harremanetarako deiak: tutoreak, irakasleak, zuzendaritzak, …

POSTA ELEKTRONIKOZ   

Gurasoei zirkularrak: postaz eskatu duten familiei, jakin beharreko edozein informazio dagoenean (irteerak, ekintza osagarriak, gertakizunak, …) Hezkuntza Sailarekin. Beste hainbat estamentuekin; udala, hainbat elkarte…

43


IKASTETXEKO WEB ORRIA   

Informazio orokorra: egutegia, garraioa, jantokia, bekak, matrikulazioa, ordutegia,irteerak, .. Albisteak. Ikasle taldeen argazkiak.

IKASTETXEKO IKASLEEN BLOGAK 

Eskolan, gelan, irteeretan egiten diren ekintzen berri emateko.

IUPa ezagutu arazteko eta onartzeko estrategiak

IRAKASLERIA

arduradunak

deboralizazioa

Begoña Tello

Deialdia urriaren 19an Korreo elektronikoz. bidali zen. Klaustroa urriaren 25an ospatuko da.

Begoña Tello

Deialdia urriak 19an Korreo elektronikoz. bidali zen. Bilera urriaren 26an izango da.

KLAUSTROA

OOG-OMR

Amaia Sukia ADMINISTRAZIOA

Onartu ostean

estrategia, baliabide eta bideak

Urriaren 30a baino lehen, Hezkuntza ikuskaritzako Dokumentuak ataletik bai Urteko Plana eta baita OOGeko bileraren akta ere Ikuskaritzara helaraziko da.

44


8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa

arduraduna

1. HELBURUA

Amaia Sukia Iker Mayora.

2. HELBURUA

Josebe Zubikarai Esther Sieira Joseba Escudero

3. HELBURUA

Zuzendaritza taldea

4. HELBURUA

tresnak eta behar den informazioa

informaz. deboluzioaren data klaustroari

OMR-OOG-ri

Mintegiak, berritzeguneko teknikaria

Batzorde Pedagogikoen bidez.

Ikasturteko Memorian

azken Mintegietako informazioa eta Batzorde irakurketa plana Pedagogikoen bidez.

Ikasturteko Memorian

jarraipen datak

Hiruhilabetero Hilabeteko asteazkenetan

Memoriak osatzeko eredu desberdinak

Dokumentua sortutakoan.

Ikasturteko Memorian

Eukene Azpiazu, Azaroan Amaia Sukia Ainhoa Goikoetxea eta Itziar Rodriguez

Plana bera.

Batzorde Pedagogikotik

Batzorde Iraunkorrean eta Ikasturteko Memorian

5. HELBURUA

Ikasketaburua Koordinatzaileak

Iturri desberdinetatik jasotako materiala ( heziberri 2020, ikastetxeko programazioak, arazo egoerak, ...)

Dokumentuak sortutakoan.

Ikasturteko Memorian

6. HELBURUA

Josebe , LiĂąe, Itziar Hilero azken Aznal astearteetan.

Protokoloaren diseinua Eskola komunitatearen inplikazioa.

Batzorde Pedagogikotik

Ikasturteko Memorian

Josebe Hilean behin astearteetan. Hobekuntza Planeko Batzordea

ED17ko emaitzak Irakasleak egindako ekarpenak

Hirugarren hiruhilekoan Klaustroan

Hirugarren hiruhileko Eskola Kontseiluan

7. HELBURUA

3. hiruhilabetean

Hamabostero astearteetan

45

oharrak

Hustuketa egin ondoren ,eraikin bakoitzeko txostena, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzura bidaliko dira.

Familiari 1. Hiruhileko ebaluazioarekin batera emaitzen berri ematen zaio.


Eranskinak a ne xos

46


47


48


49


50

Profile for luzaro ikastetxea

2017 2018 urteko plana  

2017 2018 urteko plana  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded