Page 1

GEBOORTEPLAN Š 2010 De BabyPlanner

Als de bevalling in zicht komt kan het erg prettig zijn om vooraf na te denken over je wensen rondom de bevalling en de kraamtijd. Deze wensen kun je omschrijven in een geboorteplan. Met dit plan kun je de zorgverleners rondom de bevalling precies laten weten wat jouw wensen zijn. Uiteraard moet je er rekening mee houden dat niet alles volgens het plan kan verlopen. Een bevalling gaat nooit zoals je van tevoren dacht, en tijdens de bevalling denk je er misschien ineens heel anders over! Toch is het belangrijk om vooraf na te denken over de beslissingen die genomen kunnen worden gedurende de bevalling. Je kijkt achteraf beter terug op je bevalling als er rekening met jou is gehouden. Jij bent tenslotte degene die bevalt! Onderstaande vragen zijn opgesteld om je op weg te helpen om een geboorteplan samen te stellen. Maak er geen uitgebreid verhaal van, maar schrijf je wensen kort en bondig op. Betrek je partner of man bij het formuleren van je wensen, en laat hem ook zijn wensen in het plan omschrijven (bijvoorbeeld over het knippen van de navelstreng). Houdt er bij het opstellen van je plan rekening mee dat jouw wensen praktisch uitvoerbaar moeten zijn. Om die reden is het handig je plan ook met je verloskundige of gyneacoloog te bespreken.


BEVALLING 1. Waar wil je de weeën opvangen en bevallen? Als je thuis wilt bevallen, bedenk dan toch welk ziekenhuis jouw voorkeur heeft, voor het geval je uiteindelijk toch niet thuis kunt of wilt bevallen. Wil je in het ziekenhuis bevallen, ga dan eens langs in het ziekenhuis en vraag naar de zorg rondom de bevalling en de kraamtijd. 2. Wil je een eigen bevalplek inrichten? Hoe wil je deze plek inrichten? Een bevalplek kan je thuis, maar ook in het ziekenhuis inrichten, met bijvoorbeeld warme dekens, kaarsen of een zacht muziekje. 3. Hoe wil je de weeën opvangen? Thuis ben je daarin vrij, in het ziekenhuis is er niet altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld onder de douche te gaan staan. 4. Wie wil je bij je bevalling om je te ondersteunen? Je man, partner, moeder, zus, vriendin of een doula bijvoorbeeld. 5. Als je al kinderen hebt, wil je je kinderen erbij? 6. Wanneer wil je je begeleiders inseinen dat je gaat bevallen? 7. Wat verwacht je van je begeleiders tijdens het opvangen van de weeën en de bevalling? 8. Hoe sta je tegenover pijnstilling tijdens de bevalling? Voor pijnstilling is het vaak noodzakelijk om naar het ziekenhuis te gaan. 9. In welke houding wil je bevallen? Ook hier geldt dat er in het ziekenhuis niet altijd de mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld uit bed te komen. 10. Welke hulpverleners mogen er bij je bevalling zijn? Tijdens de bevalling zal er altijd een verloskundige of gyneacoloog aanwezig zijn, maar er kunnen ook assistenten aanwezig zijn, of een stagiare. Tijdens een thuisbevalling zal de kraamzorg aan het einde van de bevalling aanwezig zijn om de verloskundige te assisteren. 11. Wil je dat er foto’s of video’s worden gemaakt tijdens de bevalling of alleen na de bevalling? Wie gaat deze foto’s maken? 12. Wil je zelf de baby opvangen als dit mogelijk is? Of wil je dat je man of partner de baby opvangt?


13. Wil je je baby direct op je buik? 14. Wie mag de navelstreng doorknippen? 15. Wat gebeurt er met de placenta? 16. Wil je zo snel mogelijk na geboorte met borstvoeding beginnen? Voor de borstvoeding is het belangrijk zo snel mogelijk na de geboorte aan te leggen, nog voordat je baby wordt gewassen en aangekleed. 17. Wil je een moment van rust na de geboorte met alleen je baby en je man of partner?

EXTRA VRAGEN ZIEKENHUISBEVALLING 18. Als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, met wie moeten de artsen dan overleggen? 19. Hoe sta je tegenover pijnstilling tijdens de bevalling? 20. Hoe sta je tegenover weeënopwekkers tijdens de bevalling? 21. Hoe sta je tegenover bijvoorbeeld een infuus, een kathether of een ctgapparaat tijdens de bevalling? Uiteraard moet je er rekening mee houden dat bepaalde medische handelingen noodzakelijk kunnen zijn, of in het belang van de gezondheid van je baby zijn, en je hier geen invloed op hebt. 22. Hoe sta je tegenover een bevalling met een vacuümpomp of een tangverlossing? Natuurlijk staat niemand hier positief tegenover, en vaak is het gebruik in het belang van je baby, maar je kunt wel omschrijven dat een vacuümpomp of tangverlossing bijvoorbeeld alleen in overleg mogen worden gebruikt. 23. Als je in het ziekenhuis bevalt, wil je dan dat je baby en je man of partner bij jou op de kamer slaapt als je moet blijven? Vraag naar de mogelijkheden bij jouw ziekenhuis.

KEIZERSNEDE 24. Als je met een keizersnede bevalt, welke rol heeft je man of partner hierbij?


25. Hoe wil je verdoofd worden tijdens een keizersnede? Je kunt vaak kiezen tussen een algehele narcose of een ruggeprik. Een ruggeprik heeft als voordeel dat je bewust bent van de geboorte en je baby gelijk kunt zien. 26. Als je baby geboren is, welke rol heeft je man of partner?

KRAAMTIJD 27. Wanneer mag er kraamvisite komen na de bevalling? Voor het contact met je baby is het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om na de bevalling je baby zo lang mogelijk bij je te houden en samen met je man of partner te genieten en je baby te bewonderen, zeker als je borstvoeding wilt geven. Bovendien moet de placenta nog geboren worden, moet je misschien nog gehecht worden en wil je even onder de douche stappen. 28. Wanneer mag er kraamvisite komen in de dagen na de bevalling? Het kan fijn zijn om samen met de kraamzorg bepaalde tijden vast te stellen waarin kraamvisite welkom is. Veel mensen kiezen ervoor kraamvisite alleen op deze tijden en op afspraak langs te laten komen. Onverwachte visite kan dan door de kraamzorg makkelijk worden weggestuurd. 29. Heb je speciale regels met betrekking tot de borstvoeding? Als je borstvoeding wilt geven is het belangrijk de kraamzorg of het verpleegkundig personeel ervan op de hoogte te brengen. Het is immers belangrijk dat je baby niet zomaar wordt bijgevoed met flesvoeding, of een speen krijgt. 30. Heb je opmerkingen voor de kraamzorg?

Š 2010 De BabyPlanner. Het geboorteplan wordt gratis door De BabyPlanner verstrekt, en is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Alle rechten voorbehouden. Het verveelvoudiging, opslaan of openbaar maken van deze uitgave mag slechts met toestemming van de uitgever. www.debabyplanner.nl

Geboorteplan  
Geboorteplan  

Als de bevalling in zicht komt kan het erg prettig zijn om vooraf na te denken over je wensen rondom de bevalling en de kraamtijd. Deze wens...

Advertisement